För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2."

Transkript

1 TEKNISK GUIDE

2 Syftet med den här manualen är att förklara inte bara hur man kan använda hela verktygssortimentet utan även de särskilda egenskaper som varje del i systemet har. Vi talar om deras fördelar, nackdelar och eventuella begränsningar. De olika grupperna presenteras på sidorna; GRANLUND FÖRSÄNKNINGSSYSTEM Sid. 1-3 TAPPBORRHÅLLARE Sid. 4-5 TAPPBORRAR Sid. 5 KONISKA FÖRSÄNKARE Sid. 6 VÄNDSKÄR Sid. 7 STYRTAPPAR / INSATSBORRAR Sid. 8 BROTSCHAR MED LÖDDA HÅRDMETALLSKÄR Sid. 8-9 BROTSCHAR MED VÄNDSKÄR Sid UNDERPLANFÖRSÄNKARE SYSTEM Sid CNC-VERKTYG Sid För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2. DET UTBYTBARA FÖRSÄNKNINGSYSTEMET SYFTE Huvudsyftet med Granlunds försänkningssystem är att ge kunden en möjlighet att lätt kombinera verktyg till önskad försänkning eller planing genom att erbjuda ett komplett sortiment av verktyg. Med ca komponenter kan man bygga mer än kombinationer! Varje verktyg sätts samman av; A. TAPPBORRHÅLLARE B. TAPPBORR eller FÖRSÄNKARE C. STYRTAPP eller INSATSBORR 1(14) C B A Figur 1

3 A. Samma tappborrhållare kan användas till många olika kombinationer. Med 16 olika typer kan de flesta önskemålen tillgodoses. B. Tappborren eller försänkaren är vald för att passa varje arbetsoperation och material. I katalogen finner Du våra rekommendationer för de flesta fallen. C. Om arbetsstycket är förborrat skall Du använda en styrtapp i annat fall kan Du använda en insatsborr. OBS! När stegborrning förekommer skall borren gå igenom arbetsstycket innan tappborren eller försänkaren börjar att skära. -Fördelar- 1. Omedelbar tillgång till rätt typ och storlek inom systemets område. 2. Om någon av de ingående delarna blir skadad eller går sönder, är det tillräckligt att ersätta den delen och inte hela verktyget. 3. När tappborren eller försänkaren måste skärpas är det lättare än att skärpa ett enhetligt stegverktyg. 4. När verktygsdelarna slits ojämnt behöver man endast byta ut den slitna delen. 2(14) -Typiska arbetsoperationer- Figur 2 I ovanstående bild visas några typiska arbetsoperationer lämpliga för det utbytbara försänkningssystemet. För att kunna täcka hela dimensionsområdet för tappborrar (5 mm-85 mm) och för koniska försänkare (6 mm-85 mm) så är systemet uppdelat i 4 grupper, vilka är 01, 0, 1 och 2.

4 3(14) ATT VÄLJA RÄTT KOMBINATION Figur 3 Varje verktyg sätts samman av tre delar: A. Tappborrhållare B. Tappborr eller konisk försänkare C. Styrtapp eller insatsborr GRUPPERNA: och 2 Figur 4 Vi har delat upp systemet i fyra grupper och därvid tagit hänsyn till verktygets dimension och de två övriga förbindelsedimensionerna, nämligen diametern på verktygsskaftet (d) och diametern på skaftet till styrtappen resp. insatsborren (d1). De fyra grupperna identifieras enkelt om man känner till måttet på antingen (d) eller (d1). Alla kombinationer måste göras med delar från samma grupp. Delarna är inte utbytbara med varandra mellan grupperna. SKAFTDIMENSIONER Grupp Tappborr Styrtapp Försänkare Insatsborr (d) (d1) 01 7 mm 2,4 mm 0 10 mm 4,0 mm 1 14 mm 6,0 mm 2 22 mm 10,0 mm Figur 5 Inom varje grupp finns många möjligheter till val av tappborr/försänkare ochstyrtapp/insatsborr.

5 TAPPBORRHÅLLARE 4(14) Figur 6 Standardhållarna finns med ett stort antal olika kropp- och skaftvarianter. Olika fästen gör att hållarna passar till de flesta maskiner på marknaden. För samtliga hållare, utom för S-hållaren, gäller att kroppens diameter har toleransen g7, vilket ger möjlighet att vid behov kunna styra i en styrbussning. - Låsskruvar - A Dessa är avsedda till att låsa fast tappborren/försänkaren och styrtappen/ insatsborren i hållaren. - Axial justerskruv - B Denna skruv verkar som stopp till styrtappen eller insatsborren och fyller två funktioner. 1. När styrtappen eller insatsborren är insatt, skall justerskruven ställas så att det blir en spalt mellan tappborren/försänkaren och styrtappen/insatsborren. Detta för att undvika att skären på skärverktyget skadas av för högt tryck. Detta är särskilt viktigt för hårdmetallverktyg, då skären annars lätt kan flisa ur. Låsskruv Ställskruv Figur 7 Kil 2. Om Du använder en insatsborr och det är nödvändigt att hålla en viss bestämd skärlängd för att borren skall gå igenom arbetsstycket innan tappborren eller försänkaren börjar att skära, så är det möjligt att justera skruven efter det att borren blivit omskärpt.

6 - Hållare typ A - Detta är den vanligaste hållaren. Den har en cylindrisk sätthärdad kropp med en diametertolerans på g7. Den kan köras i styrbussning. Tappborren/konförsänkaren drivs med en kil som är monterad i hållaren. - Hållare typ M - Den här hållaren har ett medbringarspår fram på kroppen för att driva tappborren/koniska försänkaren, i stället för kilen, som de övriga hållarna har. M-hållaren skall användas tillsammans med tappborrar i grupp 1 i diametrar 30 mm och större samt tappborrar/konförsänkare i grupp 2 för diametrar 50 mm och större. - Hållare typ S - S-hållaren är avsedd endast för manuella maskiner eller maskiner med manuell matning. Denna hållare har ett kullagrat ställbart stopp och en graderad ställmutter med en noggrannhet på 0,05 mm. Den används för att kunna kontrollera försänkningsdjupet. Inställningsområdena framgår av verktygsritning i huvudkatalogen. - Hållare typ L - Extra lång hållare med smörjspår längs kroppens cylindriska del speciellt avsedd för att användas i en styrbussning. De finns i flera olika längder i grupperna 0, 1 och 2. För närmare information, se katalogen. - Hållare typ NS - Den här serien av speciellt korta hållare rekommenderas i följande fall: - när maximal stabilitet önskas - när det är begränsat utrymme mellan maskinspindel och arbetsstycke. - Hållare typ GS - Hållare med invändig kylkanal och där munstyckena är ställbara, för att kunna rikta kylvätskan på effektivaste sättet och när maximal stabilitet önskas 5(14) TAPPBORRAR De olika typerna och dimensionerna framgår i katalogen. Speciella diametrar kan slipas fram från standardverktygen. Tillverkningen av tappborrar med lödda hårdmetallskär är sådan att skären ligger en bit ut från centrumhålets kant, vilket medför att styrtappen eller insatsborren måste ha en viss minsta storlek när man använder tappborrar av typ H, HA och WH. För att observera detta har detta indikerats med en asterisk i katalogen. -Tappborr typ WHV Rotatip- 2-skärig tappborr med vändskär. Styrtapp av typ R rekommenderas. Kontrollera alltid vilken minsta styrtapp som är möjlig, genom att studera katalogen.

7 KONISKA FÖRSÄNKARE 6(14) De olika typerna av koniska försänkare samt dimensioner framgår av katalogen. Speciella diametrar kan slipas fram från standarddimensionerna. Samma tillverkningsmetod som för tappborrar gör att även koniska försänkare av typen TH måste ha en styrtapp eller insatsborr av en viss minsta storlek. Detta framgår av att dessa är utmärkta med en asterisk i katalogen. Koniska försänkare typerna 2TH, 2TK och 2T med en diameter på 50 mm och större är tillverkade med en medbringarklack, därför måste hållare typ 2M användas. Typ TK kan inte användas tillsammans med styrtapp eller insatsborr då den saknar centrumhål. Figur 8 -Typ KV Conotip- 2-skärig konisk försänkare med vändskär. Figur 9 Roterande styrtapp typ R rekommenderas. Kontrollera alltid i katalogen vilken minsta styrtapp som krävs. -Typerna 100T, TL,TT, TTC, TR, TRTC och E Dessa har cylindriskt skaft och kan kombineras med klämhylsa 102 med utvändig morsekona. Observera att dessa inte kan användas i det utbytbara systemet. Figur 10

8 VÄNDSKÄR AV HÅRDMETALL 7(14) Endast vändskär av typ Granlund kan användas! ISO-standard passar inte. Skillnader: 1. Tjockare vändskär för att verktyget skall bli så stabilt som möjligt och för att skäret ska få en bättre positionering i verktyget. 2. Flerskiktsbelagda skär är hårdare och mer motståndskraftiga mot förslitning än konventionella skär, vilket ger bättre livslängd. 3. Speciellt utformad spånbrytarvinkel medger högre skärhastigheter. Observera att skär typ 07T och 10T har en hörnradie på 0,4 mm, 12T och 17T har radie 0,8 mm som standard. Spånvinkel 5 I d TPMT ±0,05 TPMR ±0,05 s ± 0,13 r ± 0,10 TPGR ±0,025 TPMR-07T TPMR-07H 7,45 4,30 2,10 0,40 TPMT-07T TPGR-07T TPMR-10T TPMR-10H 10,22 5,90 2,90 0,40 TPMT-10T TPGR-10T TPMR-12T TPMR-12H 11,60 6,70 3,70 0,80 TPMT-12T TPGR-12T TPMT-17T TPMT.17H 17,32 10,00 4,95 0,8 Figur 11 Spännklamp/Centerlockskruv Med spännklampen får man en stadigare infästning medan centerlock medger bättre spånutrymme. Figur 12 Klamp med Flerskiktsbelagda Centerskruv vändskär lockskruv Torx nyckel

9 STYRTAPPAR / INSATSBORRAR 8(14) Styrtapparna tillverkas i toleransgraden c9. Denna minustolerans är standard för att eliminera risken för brott på grund av hög värmeutveckling. Uppge alltid det förborrade hålets diameter. -Styrtapp typ F (fast)- Denna styrtapp, som är vanligast, är tillverkad i ett stycke. Mellanliggande diametrar kan slipas fram från standardtappar, maximal nedslipning 0,5 mm. -Styrtapp typ R (roterande)- Roterande styrtapp rekommenderas tillsammans med tappborr typ WHV Rotatip och konisk försänkare typ KV Conotip, på grund av de höga skärhastigheterna. Om det förborrade hålet har stor noggrannhet, som t ex efter brotschning, bör roterande styrtapp användas. När man kör torrt, som i vissa gjutjärnskvaliteter, skall styrtappen smörjas då och då med en droppe olja. -Insatsborr typ B- Snabbstålsborr med kort skärlängd. Tillverkningstolerans h8, skaftet g8. -Insatsborr typ LB- Snabbstålsborr med lång skärlängd. Tillverkningstolerans h8, skaftet g8. BROTSCHAR MED LÖDDA HÅRDMETALLSKÄR Allmänna data: - Hårdmetallkvalitet ISO K10. - Brotscharna lagerförs i tolerans H7 men även som ämnen/halvfabrikat för att snabbt kunna leverera andra toleranser och diametrar enligt kundens önskemål. - Differentialdelning för att få bästa ytfinhet, runda raka hål och eliminera vibrationer. Figur 13 -Brotsch typ skärig brotsch med extrem differentialdelning och vänsterspiral 8-10 grader. Hårdmetallkvalitet ISO K10 med härdad styrdel. DIN 8094 Form B. Rekommenderas särskilt för genomgående hål. -Brotsch typ 509- Brotsch med raka skär och extrem differentialindelning. Hårdmetallkvalitet ISO K10. DIN 8051 Form A. Rekommenderas för både bottenhål och genomgående hål. -Brotsch typ 510C- Brotsch med cylindriskt skaft, raka skär och differentialindelning. Diameter 4 mm - 8 mm har solid C 511

10 hårdmetallkrona. För diametrarna 10 mm - 12 mm gäller lödda hårdmetallskär. Hårdmetallkvalitet ISO K10. 9(14) -Brotsch typ 511- Justerbar brotsch med raka skär och differentialindelning för genomgående hål. Hårdmetallkvalitet ISO K10. Genom att driva in konan expanderar brotschen och kan åter fås i rätt arbetsdimension. 1 mm indrivning av konan gör att brotschens diameter ökar 0,033 mm. Total justerbarhet är ca 1% av brotschens diameter. Figur 14 Normalt beställes brotschen med den diameter och tolerans som är avsedd. När brotschen börjar bli sliten kan man utnyttja justerbarheten genom att driva in expansionskonan. För att erhålla bästa resultat bör man justera med slipmån för att sedan rundslipa brotschen. Detta beror på att brotschen kan bli något orund efter justering. Som en generell regel gäller att en brotsch alltid skall användas i en flytande verktygshållare av typen 520 eller 522. För skärdata och teknisk information: Se huvudkatalogen. BROTSCHAR MED VÄNDSKÄR Allmänna data: - Runda och raka hål. - Hög repeternoggrannhet. - Snabba skärbyten. - Vändskäret sitter på sådant sätt att det automatiskt ger rätt bakåtsläppning. - Snabb inställning med hjälp av endast en skruv. - Brotsch typ RD - Brotsch med vändskär för botten- och genomgående hål i dimensioner från 9,90-15,90 mm. Brotschen är försedd med vändskär typ DC-04 och inställd i tolerans-grad H7. TIN-belagda skär har beteckningen DCT Brotsch typ RB - Brotsch med vändskär för bottenhål i dimensionerna 15,91-50,00 mm.

11 Brotsch i dimensionsområdet 15,91-21,60 mm är försedd med vändskär BC-08, i dimensionsområdet 21,61-50,00 med vändskär BC-11 och inställd i toleransgraden H7. TIN-belagda skär har beteckningarna BCT-08 resp. BCT Brotsch typ RA - Brotsch med vändskär för genomgående hål i dimensionerna 15,91-50,00 mm. Brotsch i dimensionsområdet 15,91-21,60 mm är försedd med vändskär AC-08, i dimensionsområdet 21,61-50,00 med vändskär AC-11 och inställd i toleransgraden H7. TIN-belagda skär har beteckningarna ACT-08 resp. ACT-11. Samtliga typer kan specialbeställas i andra diametrar och/eller längder. Rekommendationer: Om brotschningen sker i en konventionell maskin måste antingen hållare 518S eller 523 användas. Detta för att kunna ta upp centreringsfel mellan hålet och brotschen. Den pendlande hållaren 518 skall användas då avvikelsen A är mindre än 0,05 mm och den flytande hållaren 523 skall användas när avvikelsen A är större än 0,05 mm. Se figur (14) Fixerplatta Figur 16 Brotsch med kylkanal: Typ T, för genomgående hål Typ B, för bottenhål Figur 15 Eftersom moderna CNC-maskiner har en hög noggrannhet behövs sällan någon verktygshållare. Vid all brotschning är kylmedel av största vikt för kylning och smörjning, men särskilt för att spola bort spånor från skäreggen. Som framgår av figur 16 kan alla brotschar med en diameter större än 12 mm förses med kylkanaler. - Skaft - Samtliga brotschar finns lagerhållna med cylindriska skaft samt med ämnen med cylindriska skaft i övermått, vilket tillåter oss att snabbt leverera med önskad skafttyp. - C = Cylindriskt - G = Granlund - W = Weldon - N = Whistle Noch - M = Mapal - I = ISO 9766 Beställningsexempel : RACT-20,0 H7

12 11(14) INSTÄLLNING AV BROTSCHAR TYP RA, RB OCH RD Diameterinställning av brotsch RA, RB,och RD. Det går att justera brotschen med en mikrometer, men det enklaste och noggrannaste sättet är att använda håltolk i Granlunds inställningsfixtur FÖRBEREDELSER 1. Justera fixturens främre höjdjustering för rätt brotschdiameter enligt skalan (figur 17). 2. Justera skaftstödet till rätt position: a) flytta stödet framåt för brotsch RD b) flytta stödet bakåt för brotsch typ RB och RA. 3. Justera klockan till minsta håltolerans, använd Gå-sidan på en håltolk. BYTE AV SKÄR OCH DIAMETERJUSTERING 1. Lossa justerskruven ett varv och lossa excenterskruven som håller skäret 1/4 varv ( OBS! vänstergängad ). 2. Tag bort skär och fixerplatta. 3. Håll skäret på plats och drag åt exenterskruven (löst). 4. Placera brotschen i fixturen med skäreggen i centrum av mätklockans plan och vrid brotschen till max diameter kan avläsas. 5. Pendla brotschen till lägsta punkt på mätklocka = brotschen ligger rakt. 6. Vrid brotschens justerskruv till 0,02 mm före noll. 7. Drag åt excenterskruven, vrid sedan justerskruven till mätklockan visar noll. 8. Provbrotscha en detalj och kontrollmät hålet! INSTÄLLNINGSFIXTUR Främre höjdjustering TVÄRSNITT VÄNDSKÄRSBROTSCH Excenterskruv Kil Skaftstöd Justerskruv Figur 17 Figur 18

13 UNDERPLANFÖRSÄNKARSYSTEM 12(14) Allmänt: - Snabbt byte av försänkare genom bajonettfattning. - Stark och styv hållare. - Inga komplicerade mekanismer. - Försänkare i snabbstål eller lödd hårdmetall. - Hållare typ US - Hållaren har morsekona eller Weldonfäste. Morsekonan är försedd med gänga för dragstång och lös tunga. Diametern på hållarens styrdel (d1) med tillverknings-toleransen d8, måste passa den nominella håldiametern för hålet som skall för-sänkas. Diametern på infästningen till försänkaren (d) måste ha samma diameter som hålet i försänkaren (d). Figur 19 UNDERPLANSFÖRSÄNKARE - Typ U - 3-skärig snabbstålsförsänkare för planing, max 3 mm. - Typ UH - 3-skärig med lödda hårdmetallskär för planing, max 3 mm. Figur 20 - Typ UD - 4-skärig snabbstålsförsänkare för planing och djupförsänkning Figur 21

14 Av katalogen framgår vilka hållare som inte passar till UH (de är utmärkta med en asterisk). Detta eftersom skärhuvud typ UH tillverkas efter samma princip som tappborrar och som tidigare har omtalats. Speciella diametrar på såväl hållare som försänkare kan erhållas på begäran. Om man skall försänka ett hål som är större än vad hållarens styrdel medger så kan man förse hållaren med en hylsa. Det är då bättre att välja mindre styrdiameter för att kunna använda en hylsa med kraftigare godsväggar. 13(14) CNC VERKTYG - Typ BV - Bakplanare med vändskär. - Typ BFV - Bakfasare med vändskär, kan cirkulärinterpoleras. - Typ DFV - Dubbelfasare med vändskär, kan cirkulärinterpoleras. Figur 22 Dessa typer av verktyg (BV, BFV och DFV) kräver att exakta parametrar programmeras för hela arbetsoperationen. Programmeringen skall göras i följande ordning: 1. Spindeln positioneras i centrum till det hål som skall bearbetas, sedan till en känd position. 2. Spindeln förskjuts från centrum med det mått E som angivs på verktyget och i huvudkatalogen. 3. Verktyget förs genom arbetsstyckets hål och spindeln återförs till centrumlinjen. 4. Spindeln startas och matas in i arbetsstycket så att försänkningen kan utföras. 5. När försänkningen är utförd stoppas spindeln och återförs till position (som i punkt 1), förskjuts enligt E -måttet och dras upp genom arbetsstycket.

15 14(14) Figur 23 Verktygen beställs genom att ange den diameter som önskas på försänkningen (D) och håldiametern (d 1 ). T.ex. BV 20,0 / 13,0 - Typ FV - Konisk försänkare och fasare med vändskär. Kan även användas till att fasa större diametrar genom cirkulär interpollation och kan användas till att fasa kanter, fasfräsning. -Typ PV - Planförsänkare med vändskär, ej centrumskärande. Kontrollera i katalogen vilket minsta förborrade hål som krävs. Figur 24 Observera att största möjliga skärdjup för PV är 0,9 x D!

4OOLS Tools When precision counts... Granlund Tools AB i Eskilstuna är en av världens ledande tillverkare av precisions-

4OOLS Tools When precision counts... Granlund Tools AB i Eskilstuna är en av världens ledande tillverkare av precisions- Huvukatalog SE Vi förbehåller oss rätten att änra artiklar eller specifi kationer i enna katalog utan föregåene meelane. Alla foton, ritningar, information och tekniska ata har noggrant genomgåtts och

Läs mer

VERKTYGSKATALOG 1.2. När du kräver lite mer av

VERKTYGSKATALOG 1.2. När du kräver lite mer av VERKTYGSKATALOG 1.2 När du kräver lite mer av din verktygsleverantör! IVM är ett privatägt företag som i mer än 14 år levererat verktyg och förnödenheter till industrin i Östergötland och angränsande län.

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Anvisningar steg för steg Skruva i metall

Anvisningar steg för steg Skruva i metall Anvisningar steg för steg Skruva i metall Bultar och skruvar Bultar och skruvar för metall finns med många olika huvudformer, som: 1. sexkantigt huvud 2. kullrigt huvud 3. försänkt huvud 4. runt huvud

Läs mer

Allmänt om brotschar. Speciella anvisningar

Allmänt om brotschar. Speciella anvisningar Allmänt om brotschar Brotschning och brotschar Då kraven på ett håls noggrannhet är så stora, att de ej kan uppfyllas genom borrning och upprymning, användes brotschning. Man bör dock beakta, att brotschen

Läs mer

Grundläggande definitioner för livstidsgarantin...4 Verktyg med livstidsgaranti...5 Allmänna rekommendationer...5

Grundläggande definitioner för livstidsgarantin...4 Verktyg med livstidsgaranti...5 Allmänna rekommendationer...5 Innehåll Kamasa Tools livstidsgaranti Grundläggande definitioner för livstidsgarantin...4 Verktyg med livstidsgaranti...5 Allmänna rekommendationer...5 Första bedömning garantiärende eller ej? Vanvård

Läs mer

Takeoff! Kvalitetsverktyg. Toppenpriser Från proffs till proffs SEK 1/2016

Takeoff! Kvalitetsverktyg. Toppenpriser Från proffs till proffs SEK 1/2016 Takeoff! 1/20 Kvalitetsverktyg Toppenpriser Från proffs till proffs gäller till och med den 30 juni 20 Sats gängskärningsverktyg M3 M20 I stålplåtskassett Innehåll: vardera 1 sats handgängtappar IN 352,

Läs mer

- En Genomgång i Grundläggande Verktygskunskap

- En Genomgång i Grundläggande Verktygskunskap - En Genomgång i Grundläggande Verktygskunskap Innehållsförteckning Inledning Vi kommer i detta kompendium enkelt och kortfattat gå igenom några av de vanligaste verktygen och dess funktion. Verktyg -

Läs mer

HYDRAULCHUCKAR. Systemöversikt. Valbara kombinationer för våra hydraulchuckar

HYDRAULCHUCKAR. Systemöversikt. Valbara kombinationer för våra hydraulchuckar Allmän information Snabbfakta om SPV Spintecs hydraulchuckar Hög spännkraft. Exempel: 320 Nm på en standard hydraulchuck Ø20 Rundgångsnoggrannhet bättre än 0,003 (se nedan). Snabb spännmetod av verktyg.

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Tentamen i TMPT 04 Produktionsteknik för Im3

Tentamen i TMPT 04 Produktionsteknik för Im3 Tentamen i TMPT 04 Produktionsteknik för Im3 Datum 2014-01-17 kl 14-18 Sal:?? Provkod: TEN A Antal ingående uppgifter: 6 st. Antal sidor: 8 st. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon: 013-281173 Besökstider:

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

ERIX Bakplaningsverktyg

ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg 89 Rationalisera produktionen med svensktillverkade ERIX-verktyg och utför: Bakplaning Bakfasning Fram- och bakplaning Fram- och bakfasning ERIX Teknisk

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING MÅTT OCH VÄGGÖPPNING Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7-2011.

Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7-2011. Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7 -. verkstadstidningen 7 Ägarna till NA Form, Rickard Nordal och Marcus Axelsson, satsar på automation. Här står de framför datorn som styr cellen där

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 Vi vet att professionella användare ställer höga krav på sin utrustning och våra verktyg är konstruerade för att tillmötesgå våra kunders behov, både med avseende på

Läs mer

Detaljspecifikation MONTERINGSANVISNING 3-DELAD VIKPORT. 5b. 4. 5a. 7. 8. 11. 13. 6a. 12. 6b. 9. 10. 20. 18. 19. 21. 14. 15. 26. 25. 28. 29. 27.

Detaljspecifikation MONTERINGSANVISNING 3-DELAD VIKPORT. 5b. 4. 5a. 7. 8. 11. 13. 6a. 12. 6b. 9. 10. 20. 18. 19. 21. 14. 15. 26. 25. 28. 29. 27. Detaljspecifikation 5b. 1. 2. 3. 4. 5a. 6a. 7. 8. 11. 13. 6b. 9. 10. 12. 20. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22 25. 26. 27. 28. 29. 23. 24. 1. Karmgångjärn 2. Gångjärnstapp 3. Teflonbussning karmgj. 4. Teflonbussning

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Installation instructions, accessories. Växelspaksknopp. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 8671186 1.

Installation instructions, accessories. Växelspaksknopp. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 8671186 1. Anvisningsnr Version Art. nr. 8671186 1.0 Växelspaksknopp D8901458 Sida 1 / 5 Utrustning A0000162 INLEDNING Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas. Noteringar och varningstexter är till

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL ABW300ESM & ABW300GME

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL ABW300ESM & ABW300GME BERKEL SKÄRMASKIN MODELL ABW300ESM & ABW300GME Utgåva Juni 13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se

Läs mer

Hårdmetall Gängfräsar

Hårdmetall Gängfräsar Hårdmetall Gängfräsar Introduktion INNEHÅLL Introduktion 2 Egenskaper // Fördelar 3 rograering med Rprg // gängfräsrekoendationer 4 rograeringsexempel 5 Materialgrupp (AMG) 6 Matningstabell 7 rodukter

Läs mer

A registered trademark of SNA Europe Group. Vi är tillverkare. www.bahco.com. ERGO TM serien. Den bästa skruvmejseln i världen

A registered trademark of SNA Europe Group. Vi är tillverkare. www.bahco.com. ERGO TM serien. Den bästa skruvmejseln i världen A registered trademark of SNA Europe Group Vi är tillverkare www.bahco.com ERGO TM serien Den bästa skruvmejseln i världen EXCELLENT Bahco ERGO TM Process För att ett verktyg ska vara ergonomiskt måste

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Introduktion Denna standard överensstämmer i tillämpliga ej avgränsade delar med DIN 267 del 27 och ISO 10964.

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Innehåll DRGBIL... 2 UTBYTBRHET ENLIGT ISO 1726... 3 Manöverbarhet... 5 XELVSTÅND... 7 PLCERING V VÄNDSKIVOR... 8 FSTSÄTTNING V VÄNDSKIV... 10 LÅSNING V VÄNDSKIV OCH MONTERINGSPLTT... 11 EFTERMONTERING

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien V5.0 SE 26.11.2015 Monteringsanvisning 101-serien Innehåll Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Regel Fall 4 - Skruvset låskasse 7 - Skruvset slutstycke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17 - Skruvset

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT 1 - Förberedelser Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. Kontrollera

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Vattenmätarskåp för villa

Vattenmätarskåp för villa 160524 sida 1 av 9 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs vattenmätarskåp med RSK 1881210 och övriga kundanpassade skåp. Rörgenomföringar/gumminippel för inkommande och utgående

Läs mer

GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR HYDRACROP S / SD

GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR HYDRACROP S / SD HYDRACROP S / SD SD-modell med stort gapdjup Hydrauliska maskiner med två separata cylindrar för stans- resp. klippenheter. Maskinen har bl. a fotpedal med dubbla lägen och ett hydraulsystem som gör det

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

PEMA Rullbockar. Rullbockar

PEMA Rullbockar. Rullbockar Rullbockar PEMA Rullbockar Rullbockar är en nödvändighet vid hantering av cylindriska objekt såsom tankar, tryckkärl, vindkrafttorn, stora rör eller liknande vid svetsning, målning, blästring eller montering.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Allt för skärande bearbetning under ett tak M I R C O N A

Allt för skärande bearbetning under ett tak M I R C O N A IUT 0058S Allt för skärande bearbetning under ett tak M I R C O N A MIRCONA är ett svenskt företag med huvudkontoret beläget i Gävle. Företagets huvudsakliga verksamhet har, sedan det grundades 1948, utgjorts

Läs mer

Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic

Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic TILLVERKARE: TOSHULIN, A.S. Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic Datum: 27 April 2014 II. MASKIN GRUNDDATA TOSHULIN typ SKQ 16. Denna maskin är en vertikal CNC-svarv, designad för effektiv svarvning

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Digisign 15 april 2007. Användarmanual

Digisign 15 april 2007. Användarmanual ViktorV12 Användarmanual Användarmanual Viktor Viktor är ett verktyg för att simulera en last i en hisskorg. Verktyget kan även användas för att mäta viktskillnad mellan motvikt och korg. I figur 1 nedan

Läs mer

System för elektrisk stenspräckning. Instruktionsbok

System för elektrisk stenspräckning. Instruktionsbok System för elektrisk stenspräckning Instruktionsbok VARNING! När stenspräckaren används utvecklas mycket hög värme, upp till 800 C. Tänk på att rensa området runt stenen från lättantändligt material. VARNING!

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING 1 Version/datum 2007-01-15 SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING AV FUNCTION Tack för att du valde AV Function som din förvaringsmöbel för din audio- och videoutrustning. Den tillverkas i Litauen av skickliga

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning L Fastsättningsteknik Nitverktyg MS 5 Bruksanvisning Innehållsförteckning Hänvisningar till bruksanvisningen... 4 Varningar, hänvisningar och åtgärder i brukanvisningen... 5 Märkningar på nitverktyget...

Läs mer

PM-fästen. Pedestal Mounts

PM-fästen. Pedestal Mounts PM-fästen Pedestal Mounts Set: Justerbara PM-Fästen Fyrkantig monteringsplatta Kombinera färdiga set med lösa delar och skapa din egen unika konstrutkion efter behov. Vinkeln mellan PM-fästets delar kan

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. 1 - Förberedelser Kontrollera

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG:

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 1 NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 13.12.2012 Bruksanvisning för anborrningverktyget för montering av NAVALanborrningsventiler Bestäm den exakta anslutningspunkten på stamröret och förbered detta för fastsvetsning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 GASFJÄDRAR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 5:22 5:23 5:24 5:25 5:26 5:27 5:28 5:29 5:30 5:31 5:32 5:33 5:34 5:35 5:36 5:37 5:38 5:39 5:40 5:41 5:42 5:43 5:44 5:44 5:45 Gasfjäder design-tite Gasfjädrar översiktstabell

Läs mer

2011 Studsvik AB PANORAMA-BILDTAGNING. Tony Björkman

2011 Studsvik AB PANORAMA-BILDTAGNING. Tony Björkman 2011 Studsvik AB Tony Björkman PANORAMA-BILDTAGNING Filminspelning och visuell inspektion är två beprövade metoder för avsyning av bränslestavar. Ett nytt sätt att avsyna är att skapa panoramabilder vilket

Läs mer

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen.

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen. 1 Installationsanvisningar för - SD905 sekventiell växellåda Om du läser detta dokument kommer du att kunna dra nytta av din SD90 växellåda på ett bra sätt, och du undviker en del fällor som, om du ramlar

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Lyktramar. Lyktramarna är tillverkade av gjuten brons, liksom de eventuella dekorerna.

Lyktramar. Lyktramarna är tillverkade av gjuten brons, liksom de eventuella dekorerna. Lyktramar Lyktramar Paasikivis lyktramar i brons bildar tillsammans med gravstenen en vacker och stämningsful helhet. Tack vare den hållbara lyktkonstruktionen av hög kvalitet brinner ljuset tryggt och

Läs mer

Patientstol 15601 med delade benstöd

Patientstol 15601 med delade benstöd Bruksanvisning Patientstol 15601 med delade benstöd Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna patientstol. Samtliga våra produkter har, liksom denna patientstol, slutmonterats

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Maskininformation vm-1200

Maskininformation vm-1200 VM-1200 INFO AMADA MACHINE TOOLS är ett välkänt begrepp för industriaktörer världen över. Företaget leder utvecklingen av såväl sågmaskiner som sågblad och har ett av världens största sortiment av bimetall-

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Balder 210 Revolver (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara farliga och

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT WRC System 3 SLÄT YTA FÖR MINIMALT SLITAGE WRC-skruven med sitt koniska huvud skapar en slät, närmast homogen yta med slitplåten, vilket ger ett jämnt slitage av plåten,

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

JENS S. Spännelement och Krympringar

JENS S. Spännelement och Krympringar BROSCHYR 1010 UTGÅVA 2010.08 JENS S. Spännelement och Krympringar JENS S spännelement - det kostnadsbesparande axel-navförbandet Funktion När spännskruvarna dras åt åstadkommer de koniska tryckringarna

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60 20050706 Monteringsanvisning Pilot I-60 Innehåll Sid Leveransförklaring... 2 Produkt... 2 Tillbehör och Plusfunktioner... 3 Mått... 4 Montering... 6 Styr och Regler... 7 Injustering... 8 Underhåll... 11

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 321 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 321 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 321 : 1 Hålsågsatser, 3834-42 Sats med hålsågar i Sandflex bimetall med de fyra vanligaste storlekarna för arbeten inom verkstad, VVS och elinstallation.

Läs mer

Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5. Cyanlim

Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5. Cyanlim Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER RA Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Arbetsplatsutrustning. Arbetsplatsutrustning

Arbetsplatsutrustning. Arbetsplatsutrustning 91 Utrustningsdetaljer Ett punktutsugningssystem dimensioneras för att endast de uttag som används är öppna. Detta för att begränsa centralenhetens storlek. Alla uttag måste alltså ha någon typ av ventil

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

Kranar. Allmänt om kranar

Kranar. Allmänt om kranar Allmänt om kranar Kranens placering har stor inverkan på infästningens utformning. Här följer rekommendationer för placering bakom hytt, bakplacerad respektive centralt placerad kran. Kranar omfattas i

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

LAGERKATALOG 2015:1. När du kräver lite mer av

LAGERKATALOG 2015:1. När du kräver lite mer av LAGERKATALOG 2015:1 När du kräver lite mer av din verktygsleverantör! IVM är ett privatägt företag som i mer än 17 år levererat verktyg och förnödenheter till industrin i Östergötland och angränsande län.

Läs mer

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Roderlägesgivare...4 Rodervinkelsvisaren...6 Montering...6 Testning...6 Justeringar...6 Även om alla åtgärder har vidtagits

Läs mer

www.tokvam.no Produktkatalog

www.tokvam.no Produktkatalog www.tokvam.no Produktkatalog Förvänta dig mer Tokvam Räkna med kvalitetsprodukter: Komponenter och material i våra produkter kommer från erkända leverantörer. Vi använder höghållfast stål i alla produkter.

Läs mer

ORIGINAL. Priskatalog 2013. Switzerland. System ER samt Hydraulchuckshylsor SPARA KATALOGEN WEBSHOP. Made in. Priserna gäller t.o.m.

ORIGINAL. Priskatalog 2013. Switzerland. System ER samt Hydraulchuckshylsor SPARA KATALOGEN WEBSHOP. Made in. Priserna gäller t.o.m. katalog 2013 erna gäller t.o.m. 2014-03-31 Angivna priser är i svenska kronor exkl. lagstadgad moms och frakt, med reservation för prisändringar utanför vår kontroll t.ex. valutaförändringar och ändrade

Läs mer