'y!j_... \":- n f'~ {) n ~ t-\-~ ~Tingsryds. ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott j~~ ... ~... AnnaJoh on

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'y!j_... \":- n f'~ {) n ~ t-\-~ ~Tingsryds. ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott j~~ ... ~... AnnaJoh on"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 21 mars 2016, kl Mikael Jeansson (S), ordf. Barbro Svensson (S) Patrick Ståhlgren (M) Anna Johansson (C) Lennart Fohlin (C) Övriga närvarande Laila J eppsson Jörgen Wijk Carl-Henrik Henmalm Pär Henriksson 88 Sebastian Bocaciu 88 Anette Andersson Mats Ekdahl 88 Andreas Poppius AnnaHansen Therese Johansson 88 Juste rare Anna Johansson Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, måndag den 29 mars kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande j~~ 'y!j_... ~~~nsson rk~~\..... ~.... AnnaJoh on Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvarings plats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget tas ned Kommunkansliet i Tingsryd \":- n f'~ {) n ~ t-\-~... Lisbeth Högberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 84 Meddelanden Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 2015/ Länsstyrelsen i Kronobergs län, Information med anledning av bosättningslagen 2. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting: vision e-hälsa / / Säkerhetssamordnare Andreas Poppius, Årlig uppföljning av LEH för Tingsryds kommun, Lag (2006:544) om kmmnuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 4. Sydostleader, Kallelse till ordinarie föreningsstämma Fredagen den 8 april 2016, kl

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 85 Remisser Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande nedanstående verkställda remisser: 2016/ / Regeringskansliet, Remiss av slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resurs Översänd till utvecklingsavdelningen för yttrande senast Jävsnämnden, Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun - jävsnämndens verksamhet Översänd till kanslichef Garo Lorfalk för yttrande. Efter samtal mellan kanslichefen och kommunstyrelsens ordförande, överförd till den utredning som följer av genomlysning av politisk organisation och tjänstemannaorganisation I Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 86 Delegations beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade delegations beslut: Ärende Delegat 2016/69 Antagande av leverantör, server, lagerlösning och backpackutrustning. ATEA Sverige AB Laila J eppsson

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 87 Statistik Dnr 2016/ Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt protokollsbilaga. Statistik för februari månad gällande arbetslöshet, varsel samt lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder redovisas för arbetsutskottet. Beslutsunderlag Statistik för februari månad gällande arbetslöshet, varsel samt lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder. L I Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 88 Företags besök Konga Cykel och Motor Dnr~ z tjt i I rus 1 '"' o,711\/ Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Konga Cykel och Motor och får information om företagets verksamhet. Medverkar gör även t.f. näringslivsutvecklare Sebastian Bocaciu.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 92 Information om Kurrebo - fastigheten Sånnahult 2:3 Dnr 2015/ Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen Bygg- och miljöchef Anette Andersson och markingenjör Anna Hansen informerar om den geotekniska undersökningen som är genomförd inom ramen för det planavtal som finns mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 196, Kommunstyrelsens arbetsutskott 287, Kommunstyrelsens arbetsutskott 339, Kommunfullmäktige 167,

8 r:.:l Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 93 Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser Dnr 2016/5 101 Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen Mikael Jeansson (S) var förra veckan på ett möte där rapporten från konsultbolaget Pöyru gällande kraftledningen mellan Ekhyddan - Nybro - Hemsjö presenterades. Konsultbolaget är kritisk till Svenska Kraftnäts ensidiga fokus på luftledning och för fram alternativet att luftledning och markledning installeras i kombination. Det har också kommit till samarbetsgruppens kännedom att Svenska Kraftnät söker ny generaldirektör efter Mikael Odenberg. Hans förordnande går ut nästa år.

9 \:!:!) kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 94 Kommunledningsförvaltningen informerar Dnr 2016/6 101 Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen Kommunchef Laila J eppsson informerar om Kommundirektörsdagarna i Stockholm. Håkan Sörman SKL, informerade om att regeringen har 122 riktade bidrag till kommunerna med totalt 78 miljarder kr i stöd. 55 % av Sveriges yta är idag ytor av riksintresse. 24 kommuner gick med underskott under Hälften av landstingen gick med underskott under 2015 och hälften gick med överskott. Region Kronoberg gick med överskott. SKL bedömer att behovet av bostäder är fram till % av kollektivtrafiken sker utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverige ligger lägst i många undersökningar vad gäller elevers skolresultat. w I Utdragsbestyrkande

10 r:.:l Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 95 Uppdrag om fördjupad utredning av politisk organisation och tjänstemannaorganisation Dnr 2015/ Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchef Laila J eppsson i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning av Tingsryds kommuns politiska organisation och tjänstemannaorganisation. Konsultfirman EY presenterade rapporten den beställda rapporten "Genomlysning av politisk organisation och tjänstemannaorganisation Tingsryds kommun" för kommunstyrelsen Ett formellt politiskt uppdrag behöver ges till kommunchefen för fortsatt utredning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 239, Kommunstyrelsen 51, Beslutet skickas till Kommunchef Laila Jeppsson

~-~~... : ~Tingsryds. ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott ~~~-~~c,,0f:c.=... Anna Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25)

~-~~... : ~Tingsryds. ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott ~~~-~~c,,0f:c.=... Anna Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 18 april 2016, kl. 08.30-12.00 Mikael Jeansson (S), ordf. Barbro Svensson

Läs mer

Laila J eppsson Jörgen Wijk Håkan Karlsson (S) 144 Eva Palmer 146 Jonas Weidenmark 144. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Laila J eppsson Jörgen Wijk Håkan Karlsson (S) 144 Eva Palmer 146 Jonas Weidenmark 144. Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 9 maj 2016, kl. 08.30-12.50 Mikael Jeansson (S), ordf. Barbro Svensson (S)

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Företagsbesök Avfärd kl. 08.50

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Företagsbesök Avfärd kl. 08.50 NKOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 21 mars 2016, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Planstrategiska rådet CN

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Planstrategiska rådet CN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 19 september 2016, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 16 februari 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 24 augusti 2015, kl. 13.00 OBS Tid!!!! Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

147 Tingsryds kommuns ombud till Energikontoret Sydosts årsstämma

147 Tingsryds kommuns ombud till Energikontoret Sydosts årsstämma 1(1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-20 144 Fastställande av dagordning 145 Kommunledningsförvaltningen informerar 146 Information om budget 2020 147 Tingsryds kommuns ombud till Energikontoret

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

114 Budgetdiskussion kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen

114 Budgetdiskussion kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 113 Fastställande av dagordning 114 Budgetdiskussion kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 115 Uppdrag om handlingsplan arbetskontoret 116 Revidering

Läs mer

~ lwf&.lt~~~ -~ -~~~~-~~~~-...

~ lwf&.lt~~~ -~ -~~~~-~~~~-... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 30 april 2018, kl. 08.30-12.30 Mikael Jeansson (S), ordf Tomas

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 21 november 2016, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 16 maj 2016, kl

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 16 maj 2016, kl 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 16 maj 2016, kl. 08.30-11.40 Beslutande Tomas Blomster (S), ordf Anna Johansson (C) Patrick Ståhlgren (M) Övriga närvarande

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Beslut om deltagande i Winnets jämställdhetskarta LJ

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Beslut om deltagande i Winnets jämställdhetskarta LJ KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 25 augusti, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

cgom(. -.o-,i.-- ~:::::-e:z ffjj ~... G.4:<8.m.?l.. :.~~~ ~fingsryds ~Kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

cgom(. -.o-,i.-- ~:::::-e:z ffjj ~... G.4:<8.m.?l.. :.~~~ ~fingsryds ~Kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~fingsryds ~Kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-01-16 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum Asnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 12 december

Läs mer

10. Information om flyktingsituationen Kl

10. Information om flyktingsituationen Kl KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 19 oktober 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av attraktivitetsprogrammet TM. 7. Näringslivsfrågor TM Inga handlingar

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av attraktivitetsprogrammet TM. 7. Näringslivsfrågor TM Inga handlingar KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 februari 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

7. Överlåtelse av fastigheten Möllekulla 1:194 Handlingar fre

7. Överlåtelse av fastigheten Möllekulla 1:194 Handlingar fre KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 9 maj 2016, kl. 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Mien (OBS Lokal!), Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 16 januari 2017, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

d]~~~y'. :i _(l 0'.~!9.. O:::.c

d]~~~y'. :i _(l 0'.~!9.. O:::.c Plats och tid Beslutande Övriga närvarande J Under Organ Datum då Underskrift Ordförande Justerande.. ~ '= Personalchefens kontor, Torggatan 10, Tingsryd Måndagen 4 december 2017, kl. 08.00-10.00 Tomas

Läs mer

Fridafors skola, Fridafors Måndagen den 11 juni 2018, kl

Fridafors skola, Fridafors Måndagen den 11 juni 2018, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fridafors skola, Fridafors Måndagen den 11 juni 2018, kl.09.00-11.30 Anna Johansson (C), ordf. Patrik Andersson (M) tj gör ers för

Läs mer

~Tingsryds. ~kommun. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

~Tingsryds. ~kommun. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesrum Mien, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 7 november 2016, kl. 13.00-15.15 1 (18) Beslutande Tomas Blomster (S), ordf Anna Johansson (C) Patrick Ståhlgren

Läs mer

J\i. ~Tingsryds. ~kommun ---~ - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott

J\i. ~Tingsryds. ~kommun ---~ - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Juste rare Under Organ Datum då Underskrift Ordförande Justerande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen

Läs mer

1 Information från partier om valteknisk samverkan

1 Information från partier om valteknisk samverkan 1(1) Valberedningen 218-11-1 1 Information från partier om valteknisk samverkan 2 Information om val enligt lagen om proportionellt valsätt (1992:339) och vilken fördelning det medför i val till nämnder

Läs mer

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 22 september 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

~kommun Kommunledningsförvaltningen 1(1) 49 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds kommunföretag AB

~kommun Kommunledningsförvaltningen 1(1) 49 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds kommunföretag AB r.ltingsryds Kommunledningsförvaltningen 1(1) Tingsryds Kommunföretag AB 2018-10-02 48 Fastställande av dagordning 49 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds kommunföretag AB 50 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds Energi

Läs mer

~Tingsryds. ~kommun 1 (1) Valnämnden Fastställande av dagordning. 7 Beslut om röstningslokaler och vallokaler

~Tingsryds. ~kommun 1 (1) Valnämnden Fastställande av dagordning. 7 Beslut om röstningslokaler och vallokaler 1 (1) 6 Fastställande av dagordning 7 om röstningslokaler och vallokaler 8 om tider för fö1tidsröstning 9 Information om pågående förberedelser för valet 10 Info1mation om utbildning vid länsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 15 februari 2016, kl

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 15 februari 2016, kl 1 13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 15 februari 2016, kl 08.30-11.30 Beslutande Tomas Blomster S), ordf Anna Johansson C) Patrick Ståhlgren M) Övriga närvarande

Läs mer

Tiken, Torggatan 12, Tingsryd Tisdagen den 29 maj 2018, kl

Tiken, Torggatan 12, Tingsryd Tisdagen den 29 maj 2018, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid ande Tiken, Torggatan 12, Tingsryd Tisdagen den 29 maj 2018, kl.13.00-16.15 Magnus Carlberg, ordförande (s) Anna Johansson ( c) Inge Strandberg (m) Johan Johansson

Läs mer

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Tisdagen den 11 september 2018, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

281 Medborgarförslag angående Mien som reservvattentäkt. 282 Motion om föreningslokal för ideella föreningar och politiska partier i Tingsryds tätort

281 Medborgarförslag angående Mien som reservvattentäkt. 282 Motion om föreningslokal för ideella föreningar och politiska partier i Tingsryds tätort 1(1) 280 Fastställande av dagordning 281 Medborgarförslag angående Mien som reservvattentäkt 282 Motion om föreningslokal för ideella föreningar och politiska partier i Tingsryds tätort 283 Överlämnande

Läs mer

223 Godkännande av upphandlingsunderlag gällande underhåll av vägbelysning. 225 Tillgänglighetsplan samt vård- och underhållsplan för objektet Korrö

223 Godkännande av upphandlingsunderlag gällande underhåll av vägbelysning. 225 Tillgänglighetsplan samt vård- och underhållsplan för objektet Korrö 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 222 Fastställande av dagordning 223 Godkännande av upphandlingsunderlag gällande underhåll av vägbelysning 224 Bollhallen om kommunalt förvärv 225 Tillgänglighetsplan

Läs mer

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5.

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 27 januari 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Uppdrag om framtagande av plan AA Pres. SBN

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Uppdrag om framtagande av plan AA Pres. SBN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

... t'vti.~.. :fi~~~{~... ~Tingsryds. ~kommun Kultur-och fritidsutskottet 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

... t'vti.~.. :fi~~~{~... ~Tingsryds. ~kommun Kultur-och fritidsutskottet 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur-och fritidsutskottet Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Juste rare Justeringens plats och tid Under Organ Datum då för protokollet Underskrift Ordförande Justerande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Åsnen, Torggatan 12, Tings1yd Fredagen den 6 april 2018, kl

Åsnen, Torggatan 12, Tings1yd Fredagen den 6 april 2018, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Beslutande Åsnen, Torggatan 12, Tings1yd Fredagen den 6 april 2018, kl. 09.00-14.45 Magnus Carlberg, ordförande (s) Anna Johansson ( c) Inge Strandberg (m) Gunilla

Läs mer

9 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall. 10 Information kommunfullmäktiges beslut om ny grundskoleorganisation i Tingsryds kommun

9 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall. 10 Information kommunfullmäktiges beslut om ny grundskoleorganisation i Tingsryds kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-03-23 9 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall 10 Information kommunfullmäktiges beslut om ny grundskoleorganisation i Tingsryds kommun 11 Information

Läs mer

Tekniska sammanträdesrummet, Torggatan 10, Tingsryd Måndagen den 16 januari 2017, kl Kansliavdelningen kl. 16.

Tekniska sammanträdesrummet, Torggatan 10, Tingsryd Måndagen den 16 januari 2017, kl Kansliavdelningen kl. 16. Kultur-och fritidsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-01-16 1 (12) Plats och tid Tekniska sammanträdesrummet, Torggatan 10, Tingsryd Måndagen den 16 januari 2017, kl. 13.30-15.05 Beslutande Kenneth Görtz

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 31 mars 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

2 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott

2 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(1) 1 Fastställande av dagordning 2 Val av ledamöter och ersättare i s arbetsutskott 3 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 Val av ledamöter och ersättare

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Handlingsplaner för attraktivitetsprojekt TM. 4. Näringslivsinformation TM Inga handl.

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Handlingsplaner för attraktivitetsprojekt TM. 4. Näringslivsinformation TM Inga handl. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 7 april 2014, kl. 10.00 OBS Tiden!! Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

14 Beslut om tjänstgöring och arbetssätt för ambulerande röstmottagare. 16 Beslut om behörighet att kvittera ut röster under RKL-valet 2018

14 Beslut om tjänstgöring och arbetssätt för ambulerande röstmottagare. 16 Beslut om behörighet att kvittera ut röster under RKL-valet 2018 1(1) 12 Fastställande av dagordning 13 om förordnande av röstmottagare 14 om tjänstgöring och arbetssätt för ambulerande röstmottagare 15 om ordning i röstningslokal och vallokal 16 om behörighet att kvittera

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande 2016-09-14 1(5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 kl. 08.30 12.00 Paragrafer 100-101 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

90 Gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner. 91 Uppföljning av 2017 års verksamhet i de kommunala bolagen

90 Gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner. 91 Uppföljning av 2017 års verksamhet i de kommunala bolagen 1(2) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 89 Anmälan av övriga ärenden och fastställande av dagordning 90 Gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 91 Uppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Klockan , Mäntsälä, Kommunhuset

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Klockan , Mäntsälä, Kommunhuset Tekniska nämnden 2019-01-09 1 Tid och plats Klockan 13.00-13.35, Mäntsälä, Kommunhuset Beslutande Erik Lindström (M), ordf. Lennart Haglund (M) Bengt-Åke Svensson (S), v. ordf. Mikael Zetterström (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Delårsrapport DG. 6. Kompletteringsbudget DG

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Delårsrapport DG. 6. Kompletteringsbudget DG KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 juni 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Onsdagen den 20 april 2016, kl l&.lij<j... ,/?,/ «.~~. ~--- ~-~--:...

Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Onsdagen den 20 april 2016, kl l&.lij<j... ,/?,/ «.~~. ~--- ~-~--:... Kultur-och fritidsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2016-04-20 Plats och tid Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Onsdagen den 20 april 2016, kl. 13.30-16.00 Beslutande Kenneth Görtz (M),

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Henrik Karlsson (M) Anette Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot. Janne Jansson (S) Carl-Gunnar Sand (SD)

Henrik Karlsson (M) Anette Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot. Janne Jansson (S) Carl-Gunnar Sand (SD) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Dillö, plan 1 i Stadshuset kl 14.00 14.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Henrik

Läs mer

~ ~

~ ~ TINGSRYDS KOMMUN Utskottet för arbete och lärande Plats Tid Beslutande Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sam.m.anträdesdatum Datum för Förvaringsplats för protokollet Underskrift SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 14.30-15.05 Beslutande Fred Windisch (S) Åke Christensson (M) Erica Michalek (M) Staffan Fareld (S) Ordförande Revisor

Läs mer

Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 13:00 13:30. Ej tjg ersättare Karin Sjöberg (S) Gunnel Gustafsson (V)

Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 13:00 13:30. Ej tjg ersättare Karin Sjöberg (S) Gunnel Gustafsson (V) Protokoll Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 13:00 13:30 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Anneli Hultgren (C) Lars-Olov Liss (C) Nathalie Larsson Berglund

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 4. Årsredovisning 2013 DG Läggs ut senare. 5. KB DG Läggs ut senare

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 4. Årsredovisning 2013 DG Läggs ut senare. 5. KB DG Läggs ut senare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 mars 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets Hus måndag 18 februari 2019 klockan 16:45-16:50 Beslutande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M)

Läs mer

l'.ltingsryds kommun Kommunledningsförvaltningen 1(1)

l'.ltingsryds kommun Kommunledningsförvaltningen 1(1) l'.ltingsryds Kommunledningsförvaltningen 1(1) Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-11 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 Samtal om bredband Kronobergs län Revidering av bestämmelser

Läs mer

BN PROTOKOLL EXTRA

BN PROTOKOLL EXTRA BN PROTOKOLL EXTRA HEDEMORA KOMMUN ilu HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 15.00-15.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup Tid 2019-01-29, kl. 08:32-10.43 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Beslutande Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) Anders Olin (M) Charlott Enocson (M) Britt Hjertqvist

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(9)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(9) Sammanträdesprotokoll Sida 1(9) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 13 februari 2018 kl 13:00-17:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(14)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Sevederummet, fredagen den 19 januari 2018 kl 10:00-11.00 Beslutande Ledamöter Eva Berglund (S), Ordförande Sören Sjöholm (M), 1:e vice ordförande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Tid och plats H-salen, kl. 09:00 10:00 Beslutande Ledamöter Bengt-Göran Sandell (S), 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Emelie Öberg (S) 28 31 Ulla Svensson (M) Nils-Erik Carlström (L) Tobias Adersjö

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Patrik Andersson (KOSA)

Patrik Andersson (KOSA) Socialnämnden 2018-11-16 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Djurås, kl. 13:00-13:30 Beslutande Ledamöter Irené Homman (S), ordförande Birgitta Floresjö (C) Johan Elfsberg (C) Johanna Hallin (C) Barbro

Läs mer

25 Extra ärenden och ärenden som utgår, fastställande av föredragningslistan

25 Extra ärenden och ärenden som utgår, fastställande av föredragningslistan r.itingsryds Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (1) 25 Extra ärenden och ärenden som utgår, fastställande av föredragningslistan 26 Ansökan om bygglov för återvinningsstation, del av Tingsryd 13:1, FTI AB.

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Kerstin Wulff, teknisk chef Jarl Gustavsson, planeringschef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Kerstin Wulff, teknisk chef Jarl Gustavsson, planeringschef Susan Elmlund, sekreterare 1(5) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.40 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Sven-Ingvar

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 10 Sida 1 av 10 Tid och plats Onsdagen den 21 januari kl. 18.30-20.15 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande Ledamöter Ann-Sofie Fridehjelm (S) ordförande Caroline

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

53 Blötvik 1 :6, Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd för uppförande av inglasad altan och flytbrygga

53 Blötvik 1 :6, Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd för uppförande av inglasad altan och flytbrygga 1 (1) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-20 47 Fastställande av dagordning 48 Meddelanden 49 Delegationsbeslut 50 Info1mation från miljö- och byggnadsförvaltningen 51 Delårsrapport 1 52 Siggahult 1 :2,

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 16 februari 2015, kl ~~~::...

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 16 februari 2015, kl ~~~::... l:i:l Tkoingsryds ~ mmun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 16 februari 2015, kl

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-13 Plats och tid Sammanträdeslokalen, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2013-03-13 kl. 13.00 17.15 ande Håkan Ohlsson (M)

Läs mer

Henrik Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot Göran Hellström (L) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Carl-Gunnar Sand (SD)

Henrik Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot Göran Hellström (L) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Carl-Gunnar Sand (SD) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl. 15.30-16:15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande Janne Jansson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Flädie Tid 2019-01-08, kl. 18:31-19:44 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) Anders Olin (M) Pia Johnson (S) Charlott Enocson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S), ej 64 Henrik Axelsson, 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (7) Plats och tid: Beredskap, kommunkontoret fredagen 11 januari, klockan 13:00-14:15 Beslutande: Jan Öhman (M), ordf. Lilian Borg-Hansen (S), vice ordf. Sanna Malm Zetterberg (C) Olle Hagström (L) Sven

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-17:10. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Tommy Setzman (S) Helena Edenborg, kanslichef

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-17:10. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Tommy Setzman (S) Helena Edenborg, kanslichef Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-10-24 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-17:10 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Lars Engqvist, tillförordnad kommunchef Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Åseda

Lars Engqvist, tillförordnad kommunchef Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Åseda 1(8) Plats och tid Våraskruv, Åseda, tisdagen den 30 april 2019 kl 08:35-09:02 Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande Anders Käll (M), 1:e vice ordförande Patrik Davidsson (C) Anders Ljungkvist (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:20-17:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-09-17, kl. 18:34-19.27 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Monica Thomhave

Läs mer

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S)

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S) Kommunstyrelsen 16 december 2015 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering kl. 13.32-13.34, 14.45-15.10, 16.25-16.43 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Henrik Axelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 1 (6) Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl Ledamöter Övriga närvarande

Kommunstyrelsen. Protokoll 1 (6) Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl Ledamöter Övriga närvarande Protokoll 1 (6) Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2016-09-28 KS 2016/0481-900 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl 08.30 08.45 Ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(9)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(9) Sammanträdesprotokoll Sida 1(9) Plats och tid Sevederummet, onsdagen den 13 september 2017 kl 10:00-11.30 Beslutande Ledamöter Eva Berglund (S), ordförande Sören Sjöholm (M), 1:e vice ordförande Magnus

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Sida 1 (10) Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 7 januari 2019 kl 17:00-18:30, ajournering 17:35-17:45 inför val enligt 3-7. ande Jörgen Strende (S), Ordförande Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 7 september 2016 kl. 08.00-12.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÄRDSNÄMNDEN sammanträdesdatum 2012-04-23 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutat Tranan 1, 13:15-14:15 Jennie Johansson, (M) Björn Thiele, (S) Leif Osbeck, (KD) Jonna Wilhelmsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer