Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 4. Årsredovisning 2013 DG Läggs ut senare. 5. KB DG Läggs ut senare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 4. Årsredovisning 2013 DG Läggs ut senare. 5. KB DG Läggs ut senare"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 mars 2014, kl Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman 1. Val av justeringsman 2. Meddelande 3. Delegationsbeslut 4. Årsredovisning 2013 DG Läggs ut senare 5. KB DG Läggs ut senare 6. Direktiv budgetramar 2015 DG Ej handl 7. Årsredovisning 2013 stiftelsen Tingsryds socialnämnds samfond 8. Utvärdering av intern kontroll 2013 TA 9. Taxor i nya konsert- och konferenslokalen 10. Försäljning av fastigheten Ögonmåttet Besök från Regionförbundet södra Småland - Förankring av Länstrafikens budget 2015 Kl Besök från Regionförbundet södra Småland - Samtal om regionbildningens påverkan på budget 13. Avbrott för lunch 14. Information om ny hemsida för Tingsryds kommun PS ej handl

2 15. Politisk organisation för mandatperioden LJ Läggs ut senare 16. Svar på revisionens granskning av kommunens insatser mot ungdomsarbetslöshet 17. Protokoll Tillgänglighetsrådet 18. Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader 19. Ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 20. Ej verkställda beslut enligt lag enligt socialtjänstlagen 21. Deltagande och återrapportering gällande kurser och konferenser Ej handl 22. Information från kommunledningsförvaltningen Ej handl Tingsryd Patrick Ståhlgren Ordförande Jörgen Wijk Sekreterare Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd, tfn

3 Ärende 2 Meddelanden

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Meddelanden Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2012/ Trafikverket, information Beslut att fastställa vägplan för väg 120, Gång- och cykelväg Urshult- Tingsryd i Tingsryds kommun 2014/ BOJ, Brottsofferjourens Riksförbund, Ansökan om bidrag Översänd till socialförvaltningen 3. Länsstyrelsen, Stockholm, rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare 2014/ Naturvårdsverket, remiss EU:s varuförordning 2014/ Sveriges Kommuner och Landsting, informationsbrev Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014/ Baltick-Link Association, inbjudan Baltic-Linkdagen / Solveig Silverin, öppet brev till samtliga kommuner i Sverige Riskerna med mikrovågsstrålning 8. Socialstyrelsen, nyhetsbrev - Kommun- och enhetsundersökningen - Statsbidrag för äldres behov i centrum, ÄBIC - Statsbidrag för lokala värdighetsgarantier 9. Regionförbundet Södra Småland, nyhetsbrev Fortsatt satsning på crowdfunding Justerande Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 10. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, nyhetsbrev - Ägarsamrådet i november - Vad gör man åt skadegörelse på kommunal egendom? - Förnyat återförsäkringsskydd för Behöver ni en riskbesiktning? 11. Havs- och vattenmyndigheten, nyhetsbrev HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd 12. IFAU, nyhetsbrev Gav yrkesinriktad eller teoretisk utbildning störst framtida inkomst för arbetslösa deltagare? 13. Arvsfonden, nyhetsbrev 14. Politiken.se, nyhetsbrev 15. Diskrimineringsombudsmannen, nyhetsbrev 16. Tingsryds AIF, nyhetsbrev 17. Riksrevisionen, nyhetsbrev Statens roll inom läkemedelsområdet 18. Feministiskt Perspektiv, nyhetsbrev - Pojkvännen mördad lever i rädsla efter nekad asyl - Mina Levin Svanepoel ingrep mot kränkande skoluppgift 19. SOS, tidning 20. Kultur- och fritidsnämnden, protokoll Skolinspektionen, Ansökan Riksrekryterande utbildningar Översänd till Barn- och utbildningsnämnden för besvarande Justerande Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 22. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 14:8 Arbetsdomstolens dom 2014 nr 14 om det skett en verksamhetsövergång enligt 6 b LAS när kommun tillfälligt övertog driften av personlig assistans i brukares hem 14:9 Ett nytt beräkningssätt införs i Allmänna bestämmelser Justerande Utdragsbestyrkande

7 Ärende 3 Delegationsbeslut

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Anmälan delegationsbeslut Anmäles nedanstående delegationsbeslut: Ärende 2014/ Leasing, 2 st Renault Senic Socialförvaltningen, Paramedicin Liljas Personbilar AB Delegat Daniel Gustafsson Justerande Utdragsbestyrkande

9 Ärende 7 Årsredovisning 2013 stiftelsen Tingsryds socialnämnds samfond

10

11

12

13

14

15 Ärende 8 Utvärdering av kommunens interna kontroll 2013

16

17

18

19

20 Ärende 9 Taxor i nya konsert- och konferenslokalen

21

22

23 Ärende 10 Försäljning av fastigheten Ögonmåttet 1

24

25

26

27

28

29 Ärende Besök från Regionförbundet södra Småland Förankring av länstrafikens budget 2015 Regionbildningens påverkan på budget

30

31 Ärende 16 Svar på revisionens granskning av kommunens insatser mot ungdomsarbetslöshet

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Ärende 17 Protokoll Tillgänglighetsrådet

61

62

63

64 Ärende 18 Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader

65 Redovisning av motioner och medborgarförslag äldre än sex månader Motion Motionär/förslagsställare Datum remiss kf Ansv tjänsteman/nämnd Motion om att starta samordningsförbund Britt-Louise Berndtsson Socialnämnden Björn Elmqvist Ann-Christin Johansson Anna Johansson Motion om att inrätta John Nilsson museum Göran Mård Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag om samåkningsprojekt gällande ungdomar Björn Hvornum Jörgen Larsson Medborgarförslag om rovdjur - varg och björn Björn Hörberg Jörgen Larsson

66 Ärende 19 Ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

67

68

69 Ärende 20 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

70

71

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Överläggningar med Socialnämndens presidium 08.30

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Överläggningar med Socialnämndens presidium 08.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 23 september 2013, kl. 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Torggatan 10, Tingsryd, OBS! Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 24 augusti 2015, kl. 13.00 OBS Tid!!!! Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Beslut om deltagande i Winnets jämställdhetskarta LJ

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Beslut om deltagande i Winnets jämställdhetskarta LJ KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 25 augusti, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

10. Information om flyktingsituationen Kl

10. Information om flyktingsituationen Kl KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 19 oktober 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 31 mars 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 16 februari 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 22 september 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Besök vid Idrotten 1. Samtal om kommande planer SJ Kl 08.30

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Besök vid Idrotten 1. Samtal om kommande planer SJ Kl 08.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 november 2014, kl. 08.30 Plats: Fastigheten Idrotten 1 samt kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Handlingsplaner för attraktivitetsprojekt TM. 4. Näringslivsinformation TM Inga handl.

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Handlingsplaner för attraktivitetsprojekt TM. 4. Näringslivsinformation TM Inga handl. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 7 april 2014, kl. 10.00 OBS Tiden!! Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 21 november 2016, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5.

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 27 januari 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Delårsrapport DG. 6. Kompletteringsbudget DG

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Delårsrapport DG. 6. Kompletteringsbudget DG KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 juni 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Planstrategiska rådet CN

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Planstrategiska rådet CN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 19 september 2016, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 16 januari 2017, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

7. Överlåtelse av fastigheten Möllekulla 1:194 Handlingar fre

7. Överlåtelse av fastigheten Möllekulla 1:194 Handlingar fre KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 9 maj 2016, kl. 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Mien (OBS Lokal!), Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Uppdrag om framtagande av plan AA Pres. SBN

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Uppdrag om framtagande av plan AA Pres. SBN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Föredrages och godkännes följande meddelanden:

Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2 Meddelanden 2013/154 814 1. Länsstyrelsen i Kronobergs län, skrivelse till Naturvårdsverket Riksintresse för friluftsliv 2013/373 112 2. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Borgerlig vigselförrättare,

Läs mer

Laila J eppsson Jörgen Wijk Håkan Karlsson (S) 144 Eva Palmer 146 Jonas Weidenmark 144. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Laila J eppsson Jörgen Wijk Håkan Karlsson (S) 144 Eva Palmer 146 Jonas Weidenmark 144. Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 9 maj 2016, kl. 08.30-12.50 Mikael Jeansson (S), ordf. Barbro Svensson (S)

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av attraktivitetsprogrammet TM. 7. Näringslivsfrågor TM Inga handlingar

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av attraktivitetsprogrammet TM. 7. Näringslivsfrågor TM Inga handlingar KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 februari 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

~-~~... : ~Tingsryds. ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott ~~~-~~c,,0f:c.=... Anna Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25)

~-~~... : ~Tingsryds. ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott ~~~-~~c,,0f:c.=... Anna Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 18 april 2016, kl. 08.30-12.00 Mikael Jeansson (S), ordf. Barbro Svensson

Läs mer

12. Medborgarförslag angående kostnadsfria resor inom ramen för samåkningsprojektet

12. Medborgarförslag angående kostnadsfria resor inom ramen för samåkningsprojektet KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 11 augusti 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

114 Budgetdiskussion kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen

114 Budgetdiskussion kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 113 Fastställande av dagordning 114 Budgetdiskussion kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 115 Uppdrag om handlingsplan arbetskontoret 116 Revidering

Läs mer

Föredrages och godkännes följande meddelanden:

Föredrages och godkännes följande meddelanden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-13 Au Meddelanden Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2013/225 423 1. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Ansvarsutredning för

Läs mer

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Tisdagen den 11 september 2018, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

'y!j_... \":- n f'~ {) n ~ t-\-~ ~Tingsryds. ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott j~~ ... ~... AnnaJoh on

'y!j_... \:- n f'~ {) n ~ t-\-~ ~Tingsryds. ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott j~~ ... ~... AnnaJoh on SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 21 mars 2016, kl. 08.30-12.00 Mikael Jeansson (S), ordf. Barbro Svensson

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS Kultur- och fritidsutskott KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 23 september 2015 2015, kl. 13.30 Plats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Presskonferens hålls torsdagen

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Tisdagen den 22 april 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2013-01-25 Kommunstyrelsen Tid: 2013-02-04, kl 13.00-14.30, Överläggning med kommunens revisorer (sammanträdet ej öppet för allmänheten) Kl 15.00 börjar det

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

3. Val av ledamöter samt ersättare i utskott, fonder och övriga instanser

3. Val av ledamöter samt ersättare i utskott, fonder och övriga instanser VALBEREDNINGEN KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Tisdagen den 18 december kl. 16.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende 1. Fastställande

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 februari 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-04 Plats och tid Sammanträdesrummet, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2014-02-04 kl. 08.30 15.00 ande Håkan Ohlsson (M)

Läs mer

~ lwf&.lt~~~ -~ -~~~~-~~~~-...

~ lwf&.lt~~~ -~ -~~~~-~~~~-... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen den 30 april 2018, kl. 08.30-12.30 Mikael Jeansson (S), ordf Tomas

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

127 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 129 Fördelning av Tingsryds kommun skolväsendets samfond.

127 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 129 Fördelning av Tingsryds kommun skolväsendets samfond. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-10-23 124 Skolbesök Linnerydskolan. 125 Meddelanden. 126 Anmälan om delegationsbeslut. 127 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 128 Skolchefen rapporterar.

Läs mer

147 Tingsryds kommuns ombud till Energikontoret Sydosts årsstämma

147 Tingsryds kommuns ombud till Energikontoret Sydosts årsstämma 1(1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-20 144 Fastställande av dagordning 145 Kommunledningsförvaltningen informerar 146 Information om budget 2020 147 Tingsryds kommuns ombud till Energikontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-04-29 Sid 35 Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Nilsson (M), ordförande Björn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-11-16. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-11-16. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-11-16 Kommunstyrelsen Tid: 2012-11-26 kl 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna Ärenden Bil nr Dnr nr 1 Information från LKAB 11/556

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2016-08-19 Tid: 2016-08-29, kl 13.00 Kommunstyrelsen Utbildning för förtroendevalda om plan- och byggprocessen kl 13.00-14.00 Program: 1. Lov- och byggprocessen

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 52 Utsändningsdag: Måndagen den 11 april 2016 V 16 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 April Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 april 2016,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm.

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm. Socialnämndens arbetsutskott 25 oktober 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-24 10:00-11:45 Plats Möllevången 3-4 Ordförande Ledamöter Kent Andersson (S) Per Lilja (M), Vice ordförande Pia Landgren

Läs mer

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (14) Datum 2016-01-27 Tid 18:30 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset Ordförande Sekreterare Andreas Jonsson Anita Lindbohm Dagordning 1 Muntlig information om Nestor - FoU center

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 28 oktober 2015 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 28 oktober 2015 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig Kallelse / Inbjudan 1(5) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 28 oktober 2015 klockan 8.15 16.30 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

67 Redovisning av partistöd 2017 samt godkännande av utbetalning av 2018 års pa1iistöd

67 Redovisning av partistöd 2017 samt godkännande av utbetalning av 2018 års pa1iistöd 1 (1) 63 Inf01mation från länsstyrelsen om nationalparken Åsnen 64 Allmänhetens frågestund 65 Revisorerna har ordet 66 Inriktningsdebatt budget 2019 67 Redovisning av partistöd 2017 samt godkännande av

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2014-01-28 1 (14) Plats och tid Älmhults kommunhus 28 januari 2014 kl. 8.30 11.20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander (C)

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-11-23, kl. 08:30-11:38 Sammanträdesdatum s. 1 (16) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Anders Widesjö (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-03-26 19 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Willy Gollwitzer

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 78 Utsändningdag Tisdagen den 22 mars 2011 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Mars 29 Tisdag 2011 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Alnarp Tid 2018-08-28, kl. 18:36-20:23 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Anders Widesjö (M) Krister

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, måndagen den 3 december 2012, klockan 15.15

Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, måndagen den 3 december 2012, klockan 15.15 KALLELSE 1 (6) 2012-11-26 KOMMUNSTYRELSEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, måndagen den 3 december 2012, klockan 15.15 Sammanträdet kommer att inledas med information i bl a ärendena enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Tid och plats för Onsdag 19 november 2014, kl. 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för Onsdag 19 november 2014, kl. 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för Onsdag 19 november 2014, kl. 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunrevisionen, 30 minuter Strandskydd,

Läs mer

2 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott

2 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(1) 1 Fastställande av dagordning 2 Val av ledamöter och ersättare i s arbetsutskott 3 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 Val av ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Flädie Tid. Tisdagen den 27 september 2016 kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Flädie Tid. Tisdagen den 27 september 2016 kl Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Flädie Tid Tisdagen den 27 september 2016 kl.18.30 20.20 Beslutande Övriga deltagare Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck (S) Anders Widesjö

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-02-28 2 SN 18 Dnr Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Anmälan om delegationsbeslut maj december 2006. Socialnämnden 2007-02-28 3 Socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom May Bjerklund, Verksamhetschef

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom May Bjerklund, Verksamhetschef 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.25 Beslutande Övriga närvarande Daniel Markstedt, Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Ulla-Britt Svensson (S) Chriztian Hansson (S) Rolf Emanuelsson (C) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-23 53 Plats och tid Hjernet, 2011-08-23 kl 13.00 14.25 Beslutande Övriga deltagande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Britt

Läs mer

Tekniska sammanträdesrummet, Torggatan 10, Tingsryd Måndagen den 16 januari 2017, kl Kansliavdelningen kl. 16.

Tekniska sammanträdesrummet, Torggatan 10, Tingsryd Måndagen den 16 januari 2017, kl Kansliavdelningen kl. 16. Kultur-och fritidsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-01-16 1 (12) Plats och tid Tekniska sammanträdesrummet, Torggatan 10, Tingsryd Måndagen den 16 januari 2017, kl. 13.30-15.05 Beslutande Kenneth Görtz

Läs mer

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 KOMMUNSTYRELSEN Tid: Måndagen den16mars 2015, kl. 13.00 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Som angavs i ursprunglig

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-09-07 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-09-07, klockan 13:30-15:48 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Sölve Persson (S) Raymonda Kourie (KD) Andreas Brorson (S) Linda Axäng (FP)

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

4 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall januari Information tidsplanering för budget- och bokslutarbete under 2011

4 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall januari Information tidsplanering för budget- och bokslutarbete under 2011 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-01 1 Meddelanden 2 Anmälan om delegationsbeslut 3 Bokslut 2010 4 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall januari 2010 5 Information tidsplanering för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

3 Förslag till kvartalsrapport med temaredovisning och ekonomisk uppföljning

3 Förslag till kvartalsrapport med temaredovisning och ekonomisk uppföljning 1(5) KALLELSE / UNDERRÄTTELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Plats: Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid: 2018-05-08 klockan 18:30 Gruppmöten: Borgerliga gruppen träffas kl. 17:30 i Stora Sessionssalen

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) 2009-10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) 2009-10-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 08.00 15.10 ande Övriga deltagande Utses att justera Rita Poromaa (s),

Läs mer

Tid och plats för Onsdag kl sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för Onsdag kl sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för Onsdag 2016-11-23 kl. 09.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Ärende 9 (rapport från ferieverksamheten 2016)

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 65 Utsändningsdag: Fredag den 31 maj 2013 2013 V 24 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 12 Juni Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 12 juni 2013,

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Personalärende HC

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Personalärende HC KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 15 december 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 kommunallagen

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 kommunallagen Östen' n Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU 2:10 Dnr. KS 2014/0372-01 Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-05-13 32 (44) Plats och tid Kommunhuset Tierp, rådrummet kl. 1300-16.30 ande Se sid. 33 Övriga närvarande Susanne Ivarsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Christina Larsson

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-12-17 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-12-17, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP)

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande S S Anders Johansson, ordförande Juhani Kujansivu KD V Ingegärd Axelsson Peter Bowin från 67 S Leif Johansson V Lisbet Widing

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.00-14.45 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Maivi Hedlund

Läs mer

Tid och plats för Tisdag kl OBS! Tiden! sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för Tisdag kl OBS! Tiden! sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för Tisdag 2018-03-27 kl. 08.30 OBS! Tiden! sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Rapport utifrån motion om förstärkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.15 ande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) tom 32 Anette Friman (c) Lisbet Björklund

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer