oktober 2013, kl Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande av dagordning Föregående mötesprotokoll 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 3 Budget 2014, plan BUN 13/59 4 Sammanträdesplanering 2014 BUN 13/135 5 Förslag om att utse nytt personuppgiftsombud BUN 13/134 6 Barnomsorgskön; redovisning BUN 13/37 7 Kurs- och konferensinbjudningar BUN 13/28 8 Aktuell information BUN 13/25 9 Meddelanden BUN 13/25 10 Anmälan av delegeringsbeslut BUN 13/27 Anders Johansson Ordförande Lena Johansson Sekreterare

2 1 Dnr INSLAG FRÅN VERKSAMHETEN, LÄXHJÄLP UTANFÖR ORDINARIE SKOLTID

3 2 Dnr BUN 13/130 BARNBOKSLUT Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har gemensamt kommit fram till att föreslå sina respektive nämnder att föra frågan om barnbokslut i Kils kommun till kommunstyrelsen. Frågan har väckts under hösten under arbetet med barns rätt och via arbetet med ett projekt runt barnkonventionen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiva bakom förslaget att utreda möjligheterna till barnbokslut i Kils kommun. Förvaltningarna vill trycka på att det är viktigt att barnbokslut ska beröra hela kommunen för att stärka barns rätt. Det behövs en övergripande utredning för hela kommunen för att ta fram ett bra beslutsunderlag. Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 62 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 85 Arbetsutskottets protokoll , 65; socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tillsammans Barnkonventionen; deltagande i projekt Sveriges Kommuner och Landsting Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föra vidare frågan om införande av barnbokslut till kommunstyrelsen.

4 3 Dnr BUN 13/59 BUDGET 2014, PLAN Förslag till mål för barn- och utbildningsnämnden samt sammanställning budget 2014 är upprättat. Arbetsutskottets protokoll , 50 Kommunfullmäktiges protokoll , 91 Förvaltningens tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsnämndens protokoll , ang. tidplanen Sammanställning budget 2014 Mål för barn- och utbildningsnämnden Arbetsutskottets protokoll, 66 Sammanställning budget 2014, Mål för barn- och utbildningsnämnden , Barnchecklista

5 4 Dnr BUN 13/135 SAMMANTRÄDESPLANERING 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplanering 2014 för följande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 67 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar enligt förvaltningens förslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (BUN au) sammanträder onsdagar kl Barn- och utbildningsnämnden: 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträder onsdagar kl

6 5 Dnr BUN 13/134 FÖRSLAG OM ATT UTSE NYTT PERSONUPPGIFTSOMBUD Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden utser Cecilia Hurtig till personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden. Ett personuppgiftsombud utses enligt personuppgiftslagen och har till uppgift att bevaka att den personuppgiftsansvarige (nämnden) hanterar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god ses samt påpeka eventuella brister för nämnden. Ombudet ska också föra en förteckning över de personuppgiftsbehandlingar som finns. Ombudet ska anmälas tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen protokoll , 162 Arbetsutskottets protokoll , 68 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden utser administrativ chef Cecilia Hurtig till personuppgiftsombud för den personuppgiftsansvariga nämnden barn-och utbildningsnämnden.

7 6 Dnr BUN 13/37 BARNOMSORGSKÖN; REDOVISNING Handlingar kommer på sammanträdet.

8 7 Dnr BUN 13/28 KURS- OCH KONFERENSINBJUDNINGAR Följande konferensinbjudningar har inkommit till barn- och utbildningsnämnden: - Inbjudan till Skolinspektionens dag 2013 Nämnden beslutade vid sammanträdet att avstå från deltagande. En ledamot har meddelat intresse för att delta vid konferensen i Stockholm den 20 november. - Skolverket inbjuder till Aktualitetskonferens - Centrala utmaningar och nyheter Arbetsutskottets protokoll , 69

9 8 Dnr BUN 13/25 AKTUELL INFORMATION Förvaltningschefen informerar: Vid nämndens nästa sammanträde den 23 oktober 2013 kommer inslaget från verksamheten att vara rektorernas redovisning av vilken form av läxhjälp som erbjuds vid skolorna. Hammarö är Värmlands bästa skolkommun enligt Lärarförbundets ranking. Rankingen baseras på 14 kriterier, allt från andelen utbildade lärare till löner och hur frisk personalen är. Socialchef Lisbeth Wiklund informerar om samverkan mellan landstinget och Kil, Karlstad, Forshaga och Hammarö kommuner om barn och ungdomar 7-24 år med psykisk ohälsa eller riskbruk/missbruk (första linjen). Barn- och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen att undersöka orsaken till sjuktalen, rapport. (Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 73) Arbetsutskottets protokoll , 70 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

10 9 Dnr BUN 13/25 MEDDELANDEN Följande cirkulär, protokoll, skrivelser m.m. har inkommit till barn- och utbildningsnämnden: 1. Kommunfullmäktiges protokoll , 134 Uppdragsbeskrivning för fullmäktigeberedning "Äldrefrågan, en resurs som är tillväxtskapande" 2. Protokoll från Karlstadsregionens planeringskommitté för gymnasiefrågor Cirkulär 13:48 från Sveriges Kommuner och Landsting: Budgetpropositionen Nyhetsbrev Lika värde nr 3/2013 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av ovanstående cirkulär, protokoll, skrivelser m.m.

11 10 Dnr BUN 13/27 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Anmälan av delegeringsbeslut fattade av: Skolskjutsansvarig Beslut nr 41-43/2013 Anmälan av delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer