7. Information från Tingsryds AIF Kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 22 september 2014, kl Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman 1. Val av justerare 2. Säker inloggning Information fr. Anna Malmhav, socialförvaltningen Kl Meddelanden 4. Remisser 5. Delegationsbeslut 6. Statistik 7. Information från Tingsryds AIF Kl Uppdrag om förvärv av fastigheten Tingsryd 3:2 9. Förslag till sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 10. Beslut om deltagande samt återrapportering av kurser och konferenser 11. Kommunledningsförvaltningen informerar Tingsryd

2 Patrick Ståhlgren Ordförande Jörgen Wijk Sekreterare Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd, tfn

3 Ärende 2 Säker inloggning

4

5 Ärende 3 Meddelanden

6 Xx SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Meddelanden Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2014/ Bo och Monica Liljefors, Gäddeviksås m fl, Yttrande till Växjö Tingsrätt i mål nr , ang sjön Mien 2014/ Länsstyrelsen i Kronobergs län, meddelande Inlämning av valmaterial till Länsstyrelsen 15 september / Kommunassurans Syd Försäkrings AB, kallelse Ägarsamråd / Handikapprörelsen Idé & KunskapsCentrum Kronoberg, Årsbokslut för räkenskapsåret Kommunassurans Syd Försäkrings AB, nyhetsbrev nr 3, / Skolverket, beslut Academy of Music and Business Education AB, Ansökan om riksrekryterande estetisk spetsutbildning 2014/ Uppvidinge kommun, protokoll Reglemente för Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014/ Kommunens revisorer, Granskning av Äldreomsorgen med fokus på meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll 2014/ SKL, Landsbygdsnätverket, Regional träff för att bilda nya leaderområden för Lokalt ledd utveckling 2014/ Karlshamns kommun, protokoll nästa möte Arbetsgruppsmöte om bildandet av ett vattenråd för Mieån 2014/ Energimyndigheten m fl, Myndighetsgemensamt brev Låt oss gemensamt bidra till en effektivare hantering av vindkraftsärenden Justerande Utdragsbestyrkande

7 Xx SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2014/ Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Informations- och prognosbrev 13. Regionförbundet Södra Småland, nyhetsbrev - Med flerspråkig information när Länstrafiken fler - Boka dag för småländsk innovationskraft 14. Politiken.se, nyhetsbrev 15. Strandskyddsdelegationen, nyhetsbrev 16. Länsstyrelsen i Kronobergs län, nyhetsbrev Miljö & Klimat 17. IFAU, nyhetsbrev - Annat än pengar tycks spela roll vid pensionsbeslut - Fri rörlighet inom den högre utbildningen och tillgång till svenska studiemedel 18. Riksrevisionen, nyhetsbrev Regeringen bör stärka högskolans möjlighet att utbilda lärare som behövs på arbetsmarknaden 19. MSB, nyhetsbrev Samverkansområdet Ekonomisk Säkerhet 2013/ Ann-Sofie, Väckelsång, skrivelse Asfaltering av Sydostleden, samt Kommunchef Laila Jeppssons svar 2013/ Barn- och utbildningsnämnden, protokoll , 81 Extra ärende, Tillbyggnad av Älvans förskola 22. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll Kultur- och fritidsnämnden, kallelse Justerande Utdragsbestyrkande

8 Xx SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 24. Samhällsbyggnadsnämnden, kallelse Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 14:24 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2014/ :34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser 14:35 Fullmäktiges val av revisorer Justerande Utdragsbestyrkande

9 Ärende 4 Remisser

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Remisser Föredrages och godkännes nedanstående verkställda remisser: 2014/ Mikael Jeanson (S), Patrick Ståhlgren (M), Anette Weidenmark (KD), Sven-Olof Karlborg (FP) Motion Framtida träbyggnation Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 2014/ Karlshamns kommun, Översiktsplan för Karlshamns kommun Karlshamn 2030 Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 2014/ Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp, Motion Valfrihet för äldre i Tingsryds kommun Översänd till Socialnämnden för yttrande 2014/ Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp, Motion Kommunalisera arbetsmarknadspolitiken Översänd till Socialnämnden och kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 2014/ Regionförbundet Södra Småland, Förfrågan om intresset för att arrangera Landsbygdsriksdagen 2018 Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 2014/ Växjö kommun, remiss Ny avfallsplan för Växjö kommun Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 2014/ Växjö Tingsrätt, Ansökan i miljömål sjön Mien Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och besvarande 2014/ Swedish Standards Institute, SIS-remiss Kvalitet i äldreboende Översänd till Socialnämnden för handläggning och besvarande Justerande Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Justerande Utdragsbestyrkande

12 Ärende 5 Delegationsbeslut

13 Xx SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Anmälan delegationsbeslut Anmäles nedanstående delegationsbeslut: Ärende 2014/ Borgen för omsättning av lån, Tingsryds Energi AB 10.0 mkr Kommuninvest i Sverige AB Delegat Daniel Gustafsson 2014/ Borgen för lån, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB kr Kommuninvest i Sverige AB Daniel Gustafsson 2014/ Borgen för lån, Stiftelsen Kommunhus kr Kommuninvest i Sverige AB Daniel Gustafsson 2014/ Leasingavtal CarTech Larmutrustning CareIP Mobile 40 st Fullserviceavtal 40 st I-careonline 40 st Trygghetsabonnemang 40 st Daniel Gustafsson 2014/ Antagande av leverantör länsgemensam upphandling Labratorietjänster, Eurofinans Environment Testing Sweden AB Daniel Gustafsson Justerande Utdragsbestyrkande

14 Xx SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Justerande Utdragsbestyrkande

15 Ärende 6 Statistik

16 Arbetslöshetsstatistik AF år Arbetslösa % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet aug-14 aug-13 aug-14 aug-13 aug-14 aug-13 Riket 4,4 4,8 3,4 3,7 7,7 8,5 Kronoberg 4,5 5,1 3,8 4,2 8,3 9,3 Tingsryd 4,1 4,7 2,9 3,5 7 8,2 Antal personer berörda av varsel om uppsägning aug 14 aug-13 Kronobergs Län Kalmar Län Blekinge Län Skåne Län Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus Område Lediga Kö Totalt antal lägenheter Tingsryd Ryd Urshult Linneryd Väckelsång Rävemåla Älmeboda Konga Totalt

17

18 Arbetslöshetsstatistik AF år Arbetslösa % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet jul-14 jul-13 jul-14 jul-13 jul-14 jul-13 Riket 4,3 4,7 3,4 3,7 7,7 8,4 Kronoberg 4,2 4,8 3,8 4,3 8 9,1 Tingsryd 4,1 4,5 2,8 3,3 6,9 8,8 Antal personer berörda av varsel om uppsägning juli-14 jul-13 Kronobergs Län Kalmar Län Blekinge Län 40 0 Skåne Län Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus Område Lediga Kö Totalt antal lägenheter Tingsryd Ryd Urshult Linneryd Väckelsång Rävemåla Älmeboda Konga Totalt

19 Ärende 8 Uppdrag om förvärv av fastigheten Tingsryd 3:2

20 torp Ryadal Sandhult Kullers- Travbana andadal Marielund Tjärränna TINGSRYD 3:2 TINGSRYD 4:95 ELSEMÅLA 6:3 HENSMÅLA 1:54 TINGSRYD 3:9 ELSERÅS 1:7 TINGSRYD 1:50 TINGSRYD 4:80 TINGSRYD 1:50 ELSEMÅLA 6:1 HENSMÅLA 1:54 ELSEMÅLA 1:12 VERAMÅLA 1:16 TINGSRYD 4:80 ELSEMÅLA 1:25 ELSEMÅLA 1:26 ELSEMÅLA 1:29 VERAMÅLA 1:2 TINGSRYD 4:80 ELSEMÅLA 1:36 ELSEMÅLA S:2 ELSERÅS 1:7 TINGSRYD S:1 ELSEMÅLA 6:4 ELSEMÅLA 1:24 TINGSRYD 3:15 ELSEMÅLA S:2 Lantmäteriet n Koordinatsystem, plan:swref Koordinatsystem, höjd: RH 2000

21 Ärende 9 Förslag till sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

22 Jörgen Wijk (2) Kommunstyrelsen Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2015 Kommunfullmäktige beslutade , 3, att sammanträda på måndagar från och med den 1 januari Enligt presidiets förslag till beslut förläggs dessa sammanträden till den sista måndagen i månaden. Kommunfullmäktiges beslut tillsammans med föreliggande förslag innebär en snabbare beslutsprocess från arbetsutskott till fullmäktige jämfört med tidigare år. För att handlingar ska gå ut i tid till sedvanliga gruppmöten för förtroendevalda krävs de flesta månader att arbetsutskottets protokoll justeras morgonen efter sammanträdet (gäller för sista sammanträde för arbetsutskottet innan kommunstyrelsens sammanträde.) Starttid för kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås vara kl och för kommunstyrelsen kl Januari Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 januari Kommunstyrelsen 12 januari Februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 februari och 16 februari Kommunstyrelsen 9 februari Mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars, 23 mars och 30 mars Kommunstyrelsen 16 mars April Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 april Kommunstyrelsen 13 april Maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 maj och 18 maj Kommunstyrelsen 11 maj Juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juni och 15 juni Kommunstyrelsen 8 juni Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

23 Augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 augusti och 24 augusti Kommunstyrelsen 17 augusti September Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september och 21 september Kommunstyrelsen 14 september Oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober och 19 oktober Kommunstyrelsen 12 oktober November Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 november och 23 november Kommunstyrelsen 16 november och 30 november December Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december (2) Jörgen Wijk T f kanslichef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 februari 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ ARBETSUTSKOTT UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 september 2013, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/KUNGÖRELSE Tid Torsdagen den 27 februari 2014, kl. 18.30 Plats Folkets Hus, Konga l. Upprop 2. Val av justerare Gustering äger rum på kommunkansliet fredagen den 28 februari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 203... 2 * Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet i Jämtlands län, 204,...3-4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer