Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum /42 KS 232 Dnr KS/2014: Partistöd för mandatperioden Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. fastställa partistödets ekonomiska ram till kronor, 2. i övrigt bibehålla den nuvarande utformningen av fördelningsgrunderna för partistödet som framgår av riktlinjer för partistöd. Beslutsgång Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Bakgrund Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Fullmäktige ska i sådant fall besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Formerna för partistödet antogs i och med beslut om riktlinjer för partistöd som togs av kommunfullmäktige den 16 juli 2014, 71. Ej justerat Partistödets nuvarande omfattning beslutades av kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 187. Storleken på partistödet bestämdes då till kr. Beredning Utformningen av partistödet bygger på följande fördelningsmodell som framgår av riktlinjer för partistöd. Grundstöd: 10 procent av det totala partistödet dividerat med antalet partier representerade i fullmäktige. Mandatstöd: 40 procent av det totala partistödet dividerat med 55 (antalet mandat i fullmäktige) Utbildningsstöd: 50 procent av det totala partistödet dividerat med 55. Med en utökad ekonomisk ram till kronor skulle varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige erhålla kronor som grundstöd. Därtill skulle varje parti erhålla 7 236,36 kronor per mandat i fullmäktige som mandatstöd samt 9 045,45 kronor per mandat i fullmäktige som utbildningsstöd. Beslutet innebär en ekonomisk belastning om kronor av kommunfullmäktiges budget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum /42 Enligt riktlinjer för partistöd ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i Strängnäs kommunala demokrati. Beslutsunderlag Fullmäktigestyrelsens beslut 31, Ordförandeförslag Partistöd för mandatperioden, Riktlinjer för partistöd, Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Ej justerat Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KF 15:3

4 KF 15:4

5 KF 15:5 STYRDOKUMENT Förslag till riktlinjer 1/2 Beslutad: Kommunfullmäktige Gäller fr o m: Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunstyrelsen KS/2014: Stabsavdelningen Riktlinjer för partistöd I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Strängnäs kommun ska därutöver följande gälla. 1 Ändamål Ändamålet med stödet är att stärka partiernas ställning i Strängnäs kommunala demokrati. 2 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Strängnäs kommun utgår till partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 3 Partistödets utformning Partistödet består av tre delar Grundstöd: 10 procent av det totala partistödet dividerat med antalet partier representerade i fullmäktige. Mandatstöd: 40 procent av det totala partistödet dividerat med 55 (antalet mandat i fullmäktige). Utbildningsstöd: 50 procent av det totala partistödet dividerat med Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd av länsstyrelsen enligt 14 kap vallagen (2005:837) per den sista september året innan partistödet avser. Partistödets utformning enligt 3 innebär att grundstöd utgår lika för alla partier som är representerade i fullmäktige oavsett antal mandat. Mandatstödet och utbildningsstödet är beroende av antal mandat partiet har per den sista september året innan partistödet avser.

6 KF 15:6 STYRDOKUMENT Förslag till riktlinjer 2/2 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i Strängnäs kommunala demokrati. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till kommunen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad för det år partistödet avser efter beslut av kommunfullmäktige senast december året innan. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 inte lämnats in till kommunen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

7 KF 15:7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2014: /2 Partistöd för mandatperioden Förslag till beslut Fullmäktigestyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. fastställa partistödets ekonomiska ram till kronor, 2. i övrigt bibehålla den nuvarande utformningen av fördelningsgrunderna för partistödet som framgår av riktlinjer för partistöd. Bakgrund Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Fullmäktige ska i sådant fall besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Formerna för partistödet antogs i och med beslut om riktlinjer för partistöd som togs av kommunfullmäktige den 16 juli 2014, 71. Partistödets nuvarande omfattning beslutades av kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 187. Storleken på partistödet bestämdes då till kr. Beredning Utformningen av partistödet bygger på följande fördelningsmodell som framgår av riktlinjer för partistöd. Grundstöd: 10 procent av det totala partistödet dividerat med antalet partier representerade i fullmäktige. Mandatstöd: 40 procent av det totala partistödet dividerat med 55 (antalet mandat i fullmäktige) Utbildningsstöd: 50 procent av det totala partistödet dividerat med 55. Med en utökad ekonomisk ram till kronor skulle varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige erhålla kronor som grundstöd. Därtill skulle varje parti erhålla 7 236,36 kronor per mandat i fullmäktige som mandatstöd samt 9 045,45 kronor per mandat i fullmäktige som utbildningsstöd. Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen Beslutet innebär en ekonomisk belastning om kronor av kommunfullmäktiges budget.

8 KF 15:8 2/2 Uppföljning Enligt riktlinjer för partistöd ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i Strängnäs kommunala demokrati. Underlag Riktlinjer för partistöd, Monica Lindell Rylén (S) Ordförande

Partistöd för mandatperioden

Partistöd för mandatperioden PROTOKOLLSUTDRAG 15:1 Kommunstyrelsen KS 256 2018-11-28 1/2 Dnr KS/2018:510-104 Partistöd för mandatperioden 2018-2022 Beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. fastställa partistödets

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2017:827 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2018-03-05 17 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Regler för partistöd för mandatperioden KSN

Regler för partistöd för mandatperioden KSN KF 14 11 juni 2018 17 (30) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2018-05-30 88 Regler för partistöd för mandatperioden 2019-2022 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 34 Dnr KS/2017:128

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 34 Dnr KS/2017:128 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-02-07 1 (1) Sida 34 Dnr KS/2017:128 Partistödsmallen Bakgrund Kommunallagen har sedan valperioden 2018-2018 gett kommunfullmäktige i

Läs mer

Utbetalning av partistöd 2019

Utbetalning av partistöd 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 2019-01-02 1(2) Dnr KS 2019/000038 Ekonomi Utbetalning av partistöd 2019 Beskrivning av ärendet Enligt Mörbylånga kommuns reglemente för lokalt partistöd ska fullmäktige varje år vid sitt

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

Lokalt partistöd för Götene kommun

Lokalt partistöd för Götene kommun Lokalt partistöd för Götene kommun Upprättad: 2015-04-22 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2015-06-15, 85 Kontaktperson: André Enarsson Lokalt partistöd Från och med 1 februari 2014 finns

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft Partistöd Regler och rutiner för Norsjö Kommun från 2015-01-01. Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft 2014-02-01. Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Regler och rutiner

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

FÖRSLAG 2014:66 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2014:66 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2014:66 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Stockholms läns landsting PROTOKOLL 10/2014 Landstingsstyrelsen Sammanträdesdag 2014-11-04 17 224 LS 1410-1094 Ärendebeskrivning I

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 9 (18) Dnr KSF 2013/312 8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget till Regler

Läs mer

Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun

Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2017-11-16 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2017:638 Andreas Lindbom 016-710 54 80 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun Förslag till

Läs mer

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015 Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2014-11-14 HandIggare Per Fogeiström Kansli- och utvecklingsavdelningen Diarienummer 14KS/0489 Kommunstyrelsen Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015 Förslag till beslut

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd avseende år 2016

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd avseende år 2016 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2017:212-104 2017-08-03 1/2 Handläggare Tobias Rundström 0152-29252 Redovisning av erhållet kommunalt partistöd avseende år 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd

Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-26 KLK 2018/473 Handläggare Kanslichef Elisabeth Aidemark Kansliavdelningen Elisabeth.Aidemark@hassleholm.se Kommunfullmäktige Redovisning av partistöd

Läs mer

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige partierna i Region Jämtland Version: 3 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2013-01-23 Nyutgåva Landstingsfullmäktige, 184 2. 2014-11-25 3. 2015-11-25

Läs mer

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 43 Partistöd för 2017 Dnr 2017-000032 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 2017 utbetala följande belopp i grund-

Läs mer

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015 Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2014-12-22 Handläggare Per Fogeiström Kansli- och utvecklingsavdelningen Diarlenummer 14KS/0489 Kommunstyrelsen Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Utbetalning av partistöd 2019 (18/KS 0262)

Utbetalning av partistöd 2019 (18/KS 0262) MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Kommunfullmäktige 2019-02-11 16 Utbetalning av partistöd 2019 (18/KS 0262) Sammanfattning Enligt antaget reglemente för kommunalt partistöd (reviderat för 2019) ska kommunfullmäktige

Läs mer

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun 1(8) Kommunstyrelsen 2014-09-01 Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun Ärendet Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) i kraft. Lagändringen innebär

Läs mer

Handling 2017 nr 234. Redovisning av partistöd för Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2017 nr 234. Redovisning av partistöd för Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2017 nr 234 Redovisning av partistöd för 2016 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 16 november

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier

Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier Antaget av fullmäktige den 26 april 2018, 87 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 Dnr 2017/2143 Sida 2 av 7 Innehåll 1. PARTISTÖD... 4 Inledning... 4 Representationskrav...

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Anm Nr KS Yttrande - Laglighetsprövning enligt kommunlagen

Nr DiarieNr Ärendemening Anm Nr KS Yttrande - Laglighetsprövning enligt kommunlagen KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen OBS! Tiden Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2017-05-09 kl. 17.00 i kommunhuset, rum Hävringe Catharina

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015.

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-08-21 LiÖ 2014-934 Landstingsstyrelsen Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. Nya regler för kommunalt partistöd

Läs mer

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 6 Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd 2015 samt politisk organisation (KS/2014:389) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE. Datum kallas härmed till sammanträde tisdagen den 13 september 2016 kl. på/i för att behandla följande ärenden:

KALLELSE. Datum kallas härmed till sammanträde tisdagen den 13 september 2016 kl. på/i för att behandla följande ärenden: KALLELSE Datum 2016-09-06 Sida 1(2) Administrativ enhet Anna Magnusson, anna.magnusson@uppvidinge.se Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde tisdagen den 13 september 2016 kl. på/i för att behandla

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Sida Kommunstyrelsen

Sida Kommunstyrelsen Gagnefs kommun Sainmanträdesdaturn Kommunstyrelsen 20 17-1 1-21 28 Dur KS/20l7:41/10 Ks 165 Redovisning av partistöd 2016 Kommunstvrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna inkomna redovisningar

Läs mer

Ärenden Sid Paragraf Föredragande Ekonomi/månadsrapport Ekonomichef Ingela Bergare

Ärenden Sid Paragraf Föredragande Ekonomi/månadsrapport Ekonomichef Ingela Bergare STORFORS KOMMUN Datum 2016-11-03 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 14 november 2016, kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Redovisning av partistöd för 2016

Redovisning av partistöd för 2016 Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-05-02 KS/2017:128 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunfullmäktige Redovisning av partistöd för 2016 Bakgrund I kommunallagens

Läs mer

Medborgarförslag om byggande av en multisporthall

Medborgarförslag om byggande av en multisporthall PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 116 Dnr KS/2018:496-037 2019-05-29 1/2 Medborgarförslag om byggande av en multisporthall Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. medborgarförslaget

Läs mer

Datum Dnr Regler för partistöd och stöd till politiska ungdomsorganisationer

Datum Dnr Regler för partistöd och stöd till politiska ungdomsorganisationer Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-12-09 Dnr 1402218 1 (7) Regionstyrelsen Regler för partistöd och stöd till politiska ungdomsorganisationer i Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande KF 13:1 KF 13:2 PROTOKOLLSUTDRAG KF 13:3 Socialnämnden SN 128 Sammanträdesdatum 2014-10-28 1/2 Dnr SN/2014:272 034 Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

1/19. Ragnar Lindén (MP) ... Tobias Rundström. ... Ingrid Fäldt (S) ... Ragnar Lindén (MP) Kommunfullmäktiges valberedning

1/19. Ragnar Lindén (MP) ... Tobias Rundström. ... Ingrid Fäldt (S) ... Ragnar Lindén (MP) Kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktiges valberedning 1/19 Plats och tid Magistern, kommunhuset Strängnäs kl. 16:00-16:51. Paragrafer 64-70. Beslutande Se deltagarlista på sidan 3. Närvarande ersättare Se deltagarlista på sidan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2019-02-27, kl. 08:00-11:55 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Sofia Forsgren-Böhmer (M) Sandra Pilemalm (L)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-11-03, kl 1300-1600 ande Kurt Wennberg, S Anne Niska, S Laila Mäki, S Stig Töyrä, KD Åke Johdet, S Övriga deltagande Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-11-14 167 KS 409/18 Nytt reglemente för valnämnden Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar

Läs mer

Redovisning av partistödets användning 2015 och utbetalning av partistöd för 2017 Svar på återremiss från kommunfullmäktige

Redovisning av partistödets användning 2015 och utbetalning av partistöd för 2017 Svar på återremiss från kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2017-01-02 KSF 2016/48 1 (8) KOMMUNLEDNINGSKANSLI Kommunkansliet Kommunfullmäktige Redovisning av partistödets användning 2015 och utbetalning av partistöd för

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2014-06-27 Christian Nilsson D.nr:2014.24 Regler för partistöd - ärende 2014.24 30 Nuvarande regler Kommunens partistöd har sedan 2007 varit

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utredning och strategi för Strängnäs kommuns reservvattenförsörjning

Utredning och strategi för Strängnäs kommuns reservvattenförsörjning KF 10:1 KF 10:2 KF 10:3 KS 17:1 KF 10:4 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:474-016 2015-09-18 1/3 Utredning och strategi för Strängnäs kommuns reservvattenförsörjning Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

14. Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val yttrande till länsstyrelsen Dnr 2016/

14. Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val yttrande till länsstyrelsen Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (45) 2017-06-19 Kf Ks 203 14. Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val yttrande till länsstyrelsen Dnr 2016/371-111 Länsstyrelsen i Kalmar län har i skrivelse

Läs mer

Taxa för godkännande av fristående förskolor

Taxa för godkännande av fristående förskolor PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 118 Dnr KS/2019:246-100 2019-05-29 1/2 Taxa för godkännande av fristående förskolor Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta styrdokument

Läs mer

Datum Finansdepartementet: Betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30)

Datum Finansdepartementet: Betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) KS 4 5 SEPT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2012-08-20 Diarienummer KSN-2012-0766 Kommunstyrelsen Finansdepartementet: Betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (19) Sammanträdesdatum s. 1 (19) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:16 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Utlåtande 2006:8 RI (Dnr 019-4964/2005) Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Förslag till nya principer

Läs mer

Kommunstyrelsen rar hälmed överlämna stadsledningskontorets tjänsteskrivelse gällande Partistöd - administrativt stöd.

Kommunstyrelsen rar hälmed överlämna stadsledningskontorets tjänsteskrivelse gällande Partistöd - administrativt stöd. Kommunstyrelsen I (I) 2014-11-28 Handläggare Boel Kvist Er Referens V år Referens 2014/425.013.940 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen rar hälmed överlämna stadsledningskontorets tjänsteskrivelse gällande.

Läs mer

Redovisningen ska ske senast den 30 juni året efter att partistödet utbetalats.

Redovisningen ska ske senast den 30 juni året efter att partistödet utbetalats. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018-08-07 RS180296 Regionkontoret Styrning och stöd Samuel Lindh Nämndtjänsteman Regionstyrelsen Redovisning av partistöd 2017 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår

Läs mer

Svar på motion om införande av huskurage

Svar på motion om införande av huskurage 20:1 20:2 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 20:3 Dnr KS/2017:266-034 2017-11-08 1/1 Svar på motion om införande av huskurage Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen,

Läs mer

3. Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden Dnr 2016/

3. Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 6 (59) 2018-02-26 Kf Ks 54 3. Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022 Dnr 2016/371-111 Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen

Läs mer

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74) YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06452 2017-01-20 Ert dnr: Sektionen för demokrati och styrning Martin Lidhamn Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk

Läs mer

Svar på motion om fossilfri fordonsflotta

Svar på motion om fossilfri fordonsflotta KF 25:1 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2016:268-034 2017-01-12 1/1 KF 25:2 Svar på motion om fossilfri fordonsflotta Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen,

Läs mer

Revidering av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Ystads kommun, 1 januari 2015

Revidering av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Ystads kommun, 1 januari 2015 YSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15 KF 72 Dnr 2014/108 Revidering av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Ystads kommun, 1 januari 2015 Kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetpunkter till KS

Budgetpunkter till KS 2014-10-28 Budgetpunkter till KS 2014-10-29 1. Senaste befolkningsprognosen Enligt den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån (per 2014-08-31) var invånarantalet i Ängelholms kommun

Läs mer

fl GISLAVEDS KOMMUN / 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum

fl GISLAVEDS KOMMUN / 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum fl GISLAVEDS KOMMUN Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum 201 8-0 1-25 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved torsdagen den 25 januari 2018, 1(1 18.30 - ajournering mellan kl. 18.40-19.05. 19.30, med Beslutande

Läs mer

Hässleholms. kommun. Ordförande ~ ~~ t'atjjoimsson (~ SAMMANTRÄBESPReTOKOtt~

Hässleholms. kommun. Ordförande ~ ~~ t'atjjoimsson (~ SAMMANTRÄBESPReTOKOtt~ SAMMANTRÄBESPReTOKOtt~ Plats och tid: Sammanträdesrum 1, Stadshuset,, kl. 13:30-13:50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Lars

Läs mer

Revidering av regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden KSN

Revidering av regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden KSN 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-05-29 108 Revidering av regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 Beslut

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Bilaga 7:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2018:120-003 2018-04-03 1/2 Handläggare Josefine Ericsson 0152-292 24 Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB

Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 131 2019-06-18 1/1 Dnr KS/2019:321-003 Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta förslag till

Läs mer

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018 PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018:273-042 2018-10-03 1/2 Delårsrapport 2 2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2

Läs mer

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

Årsrapport kommunfullmäktige 2017 PROTOKOLLSUTDRAG 16:1 Kommunstyrelsen KS 37 2018-02-28 1/2 Dnr KS/2018:97-012 Årsrapport kommunfullmäktige 2017 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Årsrapport 2017

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-23 Sida 1 (1) 101/2016 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet, Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn avseende verksamhetsåret 2014 (Dnr KS2016/0217) Kommunfullmäktige

Läs mer

Strängnäs kommuns politiska organisation

Strängnäs kommuns politiska organisation PROTOKOLLSUTDRAG 11:1 KS 212 2018-10-31 1/5 Dnr KS/2018:491-001 Strängnäs kommuns politiska organisation 2019-2022 Beslut förslår kommunfullmäktige besluta att 1. Strängnäs kommuns politiska organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Tid: 17:00-17:20 Plats: Skeppet

Kommunstyrelsen. Protokoll. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Tid: 17:00-17:20 Plats: Skeppet Protokoll Sammanträdesdatum Tid: 17:00-17:20 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Linda-Maria Hermansson (C), vice ordförande Maria Renfors (M) ersätter Gunnar Lidén (M) Gunnar Pettersson

Läs mer

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista.

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. 1(12) Kommunfullmäktige Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2018-11-26 kl. 18:00 19.40 Beslutande: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

Godkännande av ändring i bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB

Godkännande av ändring i bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB KF 22:1 KF 22:2 KF 22:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Ulf Broström 0152-29 106 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:169-107 2017-03-10 1/2 Godkännande av ändring i bolagsordning för Eskilstuna Energi

Läs mer

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 KS 235 2014-12-03 26/42 Dnr KS/2014:40 034 Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Beslut om program för uppföljning av privata utförare

Beslut om program för uppföljning av privata utförare TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Maria Ekblad 0152-291 78 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:76-003 2018-05-09 1/2 Beslut om program för uppföljning av privata utförare Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Anslag/bevis. Plats och tid Sammanträdesrum Neden, klockan

Anslag/bevis. Plats och tid Sammanträdesrum Neden, klockan Valnämnden 2017-05-12 1-5 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, klockan 8.30-10.15 Beslutande Ersättare inte tjänstgörande Övriga deltagare Lars-Erik Karlsson (C) Reine Antonér (M) Karl-Johan Wiktorp (L)

Läs mer

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista 1/15 Plats och tid Gustav Vasa, Kommunhuset, Strängnäs kl. 08:45-10:00 Paragrafer 1-7 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista Se deltagarlista

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-03-03 Tid: Onsdagen den 11 mars, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

fft! /J;a./J t?k&~ Marcus Andersson ~R/~?--- Varbergs kommun Valnämnden Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ersättareej tjänstgörande

fft! /J;a./J t?k&~ Marcus Andersson ~R/~?--- Varbergs kommun Valnämnden Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ersättareej tjänstgörande 1-5 Plats och tid ande Stadshuset, sammanträdesrum A2, kl. 8.30-9.00 Ulf Prahl, (C) Inger Karlsson, (S) Andreas Björklund, (M) Lennaii Andren, (M) Karl-Johan Wiktorp, (FP) Vivi-Anne Karlsson, (S) Folke

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset,Vallentun, Kl. 18.00 18.30 ande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2017-10-12 189 Au 150 Dnr 110/2017 041 Kommunal skattesats 2018 s beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2017-02-23 Kf 17 Svar på medborgarförslag om hyreshustablering i Säter... 2 Kf 18 Information om kulturnämndens verksamhet... 3 Kf 19 Förslag till Informationssäkerhetspolicy... 4 Kf

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/

16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 30 (45) 2017-06-19 Kf Ks 205 16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/314-109 Lars-Inge Karlsson (KD) för Kristdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-11-14 161 KS 402/18 Nytt reglemente för krisledningsnämnden Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 2017 16 KS 2017.323 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-20 209 Redovisning av obesvarade motioner 2017 (KS 2017.323) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Sven-Åke Vest att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Sven-Åke Vest att jämte ordförande justera dagens protokoll. PROTOKOLL 1 7 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-01-27 16LS5 1(7) Tid: 2016-01-27 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Lars-Olof Olsson (S) Lars-Erik Nordin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-11-28 256 KS 403/18 Nytt reglemente för miljönämnden Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 22 februari 2016, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 22 februari 2016, klockan Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 22 februari 2016, klockan 13.10-14.10 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Leif Carlberg (S) Patrik Boström (S) Christina Waster

Läs mer

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse för Hunden 3, vid Strängnäs resecentrum

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse för Hunden 3, vid Strängnäs resecentrum STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 154 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 24/45 Dnr KS/2013:257-254 15:1 Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse för Hunden 3, vid Strängnäs

Läs mer