ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T Version (RevA)

2 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 2 Innehåll: 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning 3 Sida 2 Varm start (halv återställning) 3 3 Tangentbord, beskrivning av knappars funktioner 4 4 Generell information om installation och användning 5 Placering av kassaregistret 5 Inkoppling 5 Rengöring av kassaregistret 5 Byte av termorulle I skrivaren 5 Journalspolen 6 Kassalåda 6 Kassörsystem 6 5 Operationer med kassaregistret - Försäljning 7 51 Registrering av varugrupp 7 52 Registrering med användande av PLU nummer 8 53 Betalmedelsknappar (metoder för betalning) 8 54 Felredigering 9 55 Rabatter, Tilläggsavgifter, Returer I registreringar Ingående växelkassa, Utbetalt och Lådöppning Övrig information 12 6 Övningsläget 12 7 X-rapporter, Z-rapporter 13 8 Felmeddelanden 14

3 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 3 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning Det medföljer 5 nycklar till kassaregistret: 2 stycken REG nycklar för lägena REG och X 2 stycken Z nycklar för lägena REG, X och Z 1 styck PRG eller C nyckel för lägena REG, X, Z, PRG och S Kontrollås OFF PRG läge S läge (ej uppmärkt) Registrations läge X-rapporter Z-rapporter Kassaregistret är avstängt Programmera Kassaregister inställningar Används ej Registrera försäljning Skriv rapporter (utan nollställning) Skriv rapporter (med nollställning) Mjukvarans versionsnummer: Vrid nyckel till "REG" Tryck 2 gånger på [X / TID] Versionsnumret står nu på displayen 2 Varm start (halv återställning) OBS! Använd endast REG nyckeln när detta utförs! Om kassaregistret har låst sig (efter ett pappersstopp, feltryck, etc) och hävning av mindre fel (se kapitel 8) ej lyckats lösa problemet, gör då enligt följande ***Följ nedanstående instruktioner noga, ett feltryck eller fel nyckel-läge kan skada lagrad data*** Stoppa i REG nyckeln och vrid till "OFF" (ignorera ifall kassan tjuter) Koppla ur 220 Volts strömkabeln från vägguttaget och vänta minst 20 sek Tryck och håll ner [Kvitto matning] tangenten Sätt tillbaka strömkabeln i vägguttaget (utan att släppa [Kvitto matning]) " " Visas på displayen (om inte, börja om och vänta längre tid i steg 2) Släpp nu [Kvittomatning], vrid från "OFF" till REG Displayen visar nu "000" Tryck 2 gånger på [CLR] Återställning är nu klar Kassaregistret är redo för användning

4 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 4 3 Tangentbord, beskrivning av knappars funktioner [Kvitto matning] : Matar kvitto [Ing växelkassa] : Registrerar ingående växelkassa [+%, Utbetalt] : Vid försäljning: +% Annars: motsats till Ing växelkassa [#/NS] : Lådöppning [Pil upp/ner] : Rad upp/ner [Dubbelpil upp/ner] : Sida upp/ner [Dag rapport] : Skriver ut dagrapport i X, Z-läge [Kassör kod] : Till för inlogggning av kassör [X / Tid] : Vid försäljning: multiplikator Annars: visar tid / datum på display [PLU] : Price Look Up, dvs artiklar [Pris fråga] : Till för att kontrollera priset på en PLU [Retur] : Till för varu returer [Felslag] : Tar bort senaste inslagna PLU/VG vid försäljning [Efter korr] : Redigering av felinmatningar [Clear], [CLR] : Tömmer skärmen / tar bort vissa fel [Shifta varugr nivå] : Shiftar VG1-12 till VG13-24 på tangentbordet [Rabatt %] : Rabatt i % [Rabatt kronor] : Rabatt i kronor [Kort], [Kupong], [Kredit], : Betalmedelsknappar [Valuta] : Ändrar valuta [Sub Total] : Beräknar totalen av köpet [Pris nivå] : Shiftar mellan fast pris 1 och 2 [Pris 1/Öppet pris] : Används vid inslag av öppna priser på PLU [Pris 2] : Används vid inslag av öppna priser på PLU

5 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 5 4 Generell information om installation och användning Placering av kassaregister: Kassaregistret bör användas på en plats med normal rumstemperatur och fuktighet Utsätt inte kassaregistret för extrema temperaturer, dammighet eller direkt solljus Inkoppling: Kassaregistret och kontrollenheten transporteras isärkopplade för att undvika skador Kassaregistret fungerar inte utan en inkopplad kontrollenhet Varje system är unikt synkroniserat, detta betyder att kassaregistret fungerar enbart med den kontrollenhet det levererats med 1 Anslut medföljande kabel mellan kontrollenhetens port och porten märkt OBR (den vänstra av de två portarna) 2 Dra åt skruvarna för hand på kabeln så att den inte kan lossna 3 Anslut både kontrollenhetens och kassaregistrets strömkablar till ett vägguttag 4 Vrid nyckeln till REG läge på kassaregistret och tryck på [CLR] tangenten två gånger 5 Systemet är nu klart att börja använda Kommentar: Plugga ej in kassaregistret eller kontrollenheten på samma propp som även har kylskåp, frys eller annan utrustning med hög strömförbrukning När man ska stänga av kassaregistret för kvällen, dra ej ur strömsladden Vrid enbart nyckeln till OFF Detta för att inte förbruka backup batteriet onödigt snabbt Om man av någon orsak varit tvungen att dra ur strömmen till kassaregister eller kontrollenhet Vrid då till REG-läget och tryck 2 gånger på [CLR] för att återuppta kommunikationen mellan enheterna Ett överslagsskydd är ett bra och billigt sätt att skydda sig mot störningar i elnätet som kan skada utrustningen, dessa går enkelt att köpa i det flesta butiker som säljer glödlampor, skyddet ansluts emellan vägguttaget och kassaregistret/kontrollenhetens strömkabel Rengöring av kassaregistret: Använd neutrala rengöringsmedel för rengöring av utsida Använd aldrig medel som innehåller olja eller lösningsmedel så som aceton eller petroleum ether Byte av termorulle i skrivaren: 1 Ta bort locket till skrivaren 2 Öppna upp hållaren 3 Lägg i termorullen i skrivaren så som bilderna visar 4 Stäng hållaren 5 Tryck på [kvittomatning] så att papperet rullar rakt OBS: Använd aldrig skrivaren ifall papper har fastnat för det kan skada skrivarens mekanism

6 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 6 Journalspolen: Journalspolen används endast vid utskrift av den Elektroniska Journalen, ALDRIG vid normalt användande 1 Öppna locket till skrivaren 2 Lyft upp spolen 3 Trä in termorullens ände mellan spolens slitsar 4 Lägg tillbaka spolen 5 Sätt tillbaka locket Kassalåda: Ifall Kassaregistret inte har ström så kan man öppna kassalådan mhja en knapp på mitten av bakre delen av botten av kassalådan Kassörsystem: Kassör nummer C kassör symbol När kassör-systemet är aktiverat måste användaren logga in med tillhörande kassör nummer För att logga in tryck tillhörande nummer sedan [Kassör kod] Det är även möjligt att ha separata lösenord för varje kassör Ifall lösenord är aktiverat för kassören kommer skärmen se ut som ovan Lösenordet kan vara 1-3 tecken långt och för varje tecken som matas in ändras skärmen som nedan När alla tecken har matats in korrekt blir kassören inloggad och kan då använda registret Ifall inloggning blev fel kan man mata in lösenord på nytt efter att användaren tryckt [Clear] x x

7 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 7 5 Operationer med kassaregistret - Försäljning Följande steg sker endast i REG läge Vid inmatning av priser på varor används ej decimaltecken Mata därför alltid in ören även vid hela kronor Att trycka på [00] är som att trycka två gånger på [0] vilket gör inmatning av hela kronor mycket smidigare Kommentar: Ifall man matat in något felaktigt och kassaregistret börjar tjuta samt visa felmeddelande tex E11 Funk, kan man ta bort felmeddelandet och felslaget med [Clear] Sedan är det bara att fortsätta 51 Registrering av varugrupp Registrera ett köp av Varugrupp 1 för priset 100 kronor, betala kontant [1] [0] [0] [00] [Varugrupp 1] Registrera 15 stycken varor för 42,50 kronor styck på Varugrupp 2, betala kontant [1] [5] [X / Tid] [4] [2] [5] [0] [Varugrupp 2] Kommentar: Multipel kvantitet kan matas in inom intervallet Man kan tex använda multipel för vikt på varor Om en varugrupp har ett fördefinierat fast pris behövs ej pris matas in vid registrering av köp Registrera 2,5 varor för 30 kronor på Varugrupp 1 samt en vara på Varugrupp 3 (med fast pris 75 kronor), betala med kort [2] [ ] [5] [X / Tid] [3] [0] [00] [Varugrupp 1] [Varugrupp 3] [Kort] Man kan även mata in antal som bråk Varugrupp 1 25 x Varugrupp KORT Registrera en fjärdedel för 81 kronor styck på Varugrupp 1, betala kontant [1] [X / Tid] [4] [X / Tid] [8] [1] [00] [Varugrupp 1] Varugrupp 1 1/4 x KONTANT 2050

8 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 8 52 Registrering med användande av PLU nummer PLU, (PriceLookUp, Pris uppslag) Detta är artiklar som karaktiseras med ett fast nummer (max 13 siffror, ex EAN, streckkod), namn, pris etc Kassaregistret stöder följande streckkods standarder: EAN-8, EAN-13 (inkluderat viktberoende), UPC-A, UPC-E Ex Varugrupp kan ha namnet Läsk medans PLU används för en specifik burk/flaska Registrera ett köp av PLU 100 (med pris 1500 kr), betala kontant [1] [0] [0] [PLU] Registrera köp av 5 stycken PLU 100 (med pris 1500 kr), betala kontant [5] [X / Tid] [1] [0] [0] [PLU] Kommentar: Multiplar Fungerar för PLU likadant som för Varugrupper Registrera med öppet pris 5000 kr på PLU 105, betala kontant [5] [0] [00] [Pris 1] [1] [0] [5] [PLU] Kommentar: Om man har en streckkodsläsare och PLU är programmerad med streckkod som sitt nummer, är det bara att scanna streckkoden för att registrera varan Om man ska registrera multipel med streckkodsläsare slår man antal sedan [X / Tid] för att sedan scanna streckkod 53 Betalmedelsknappar (metoder för betalning) Kassaregistret har som standard 4 betalmedelsknappar (Kontant, Kupong, Kort, Kredit) Betalning: Efter registrering av olika varor (VG eller PLU) [Sub total] Valfritt: (Visar det totala beloppen som ska betalas på display) Valfritt: <Belopp som erhållits från kund> (matas in som priser dvs ej användning av komma) Betalmedel:, [Kupong], [Kort] eller [Kredit] När det erhållna beloppet är större än det belopp som ska betalas kommer kassaregistret automatiskt räkna ut växeln som ska till kund Om inget belopp erhålls kommer kassaregistret att välja exakt betalning utan växel

9 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 9 Blandade betalmetoder: Efter registrering av olika varor (VG eller PLU) [Sub total] Valfritt: (Visar det totala beloppen som ska betalas på display) Erhållen summa betalmedel 1: <Belopp som erhållits från kund> (matas in som priser dvs ej användning av komma) Betalmedel:, [Kupong], [Kort] eller [Kredit] Valfritt: <Belopp som erhållits från kund> (matas in som priser dvs ej användning av komma) Betalmedel:, [Kupong], [Kort] eller [Kredit] Registrering av 9800 kr på varugrupp 1, 5000 kr på varugrupp 2 Betalning 5000 kr med Kort, kr Kontant (med subtotal för att visa kund totalen) Varugrupp [9] [8] [00] [Varugrupp 1] Varugrupp [5] [0] [00] [Varugrupp 2] [Subtotal] TOTAL [5] [0] [00] [Kort] KORT 5000 [1] [0] [0] [00] KONTANT Växel 200 Kommentar: Man kan använda hur många delsummor man än vill tills man kommit upp till eller överstiger den totala köpesumman 54 Felredigering CLR Clear Om en felaktig inmatning gjorts och upptäckts innan man tryckt [Varugrupp] eller [PLU], tryck då på [Clear] för att radera den felaktiga inmatningen i displayen för att sedan mata in rätt uppgifter Denna tangent används också för att ta bort eventuella åtgärdade felmeddelanden så som tex E22 Papper eller för att nollställa display efter ett föregående köp Felslag Avbrytning av senaste inslagna vara: Om man slagit in en felaktig Varugrupp eller PLU så kan man ta bort det genom att slå [Felslag] Registrera 5000 kr på VG1, felaktigt 300 på VG2 (missat att lägga till [00]), ta bort det felslagna, registrera kr på VG2, betala kontant [5] [0] [00] [Varugrupp 1] [3] [0] [0] [Varugrupp 2] [Felslag] [3] [0] [0] [00] [Varugrupp 2] Varugrupp Varugrupp Felslag Varugrupp Varugrupp KONTANT 35000

10 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 10 Efter korrigering Borttagning av tidigare inmatad vara: För att korrigera bort en tidigare inslagen vara innan man valt betalmedel Registrera felaktigt 300 kr på VG2 (missat lägga till [00]), Registrera 5000 kr på VG1, korrigera bort 300 på VG2, lägg till kr på VG2, fortsätta [3] [0] [0] [Varugrupp 2] [5] [0] [00] [Varugrupp 1] [Efter korr] [3] [0] [0] [Varugrupp 2] [3] [0] [0] [00] [Varugrupp 2] Varugrupp Varugrupp Efter korr Varugrupp Varugrupp För att korrigera bort en tidigare inslagen vara efter man valt betalmedel Detta kan ske dagen efter eller månaden efter Man styr själv över vilka varor och summor som blir bakslagna Efter man valt betalmetod och fått ett färdigt kvitto Bortslag av 5000 kr på VG1, PLU100 (fast pris 1500 kr) som betalats med kort [Efter korr] [5] [0] [00] [Varugrupp 1] [1] [0] [0] [PLU] [Kort] EFTER KORR Varugrupp PLU KORT Kommentar: Tänk på att ifall man slagit in flera fel att inte summera inför korrigering Ex två fel på VG1, 5000 kr samt 6500 kr Då ska man ej korrigera bort 1 st VG1 för kr Korrigeringar styr både över summa och antal varor 55 Rabatter, Tilläggsavgifter, Returer i registreringar Det finns flertalet Rabatt och Tilläggsavgiftsfunktioner i kassaregistret Dessa inkluderar procent rabatt/tillägg på enskild vara (eller hela köpet) och absolut rabatt på enskilda varor (eller hela köpet) Standard är rörliga rabatter och tillägg men det går även att programmera in fasta Procent rabatter och tillägg: Registrera kr på Varugrupp 1 med 20% rabatt, registrera 2000 på Varugrupp 2, lägga till 105% rabatt på hela köpet Betala med kort [1] [0] [0] [00] [Varugrupp 1] [2] [0] [Rabatt %] [2] [0] [00] [Varugrupp 2] [Sub total] [1] [0] [] [5] [Rabatt %] [Kort] Varugrupp Rabatt % -20% Varugrupp Sub total Rabatt % -105% KORT 8950 Kommentar: Tillägg i procent görs med samma metod fast man använder knappen [+%, Utbetalt] Alla rabatter och tillägg väljs mellan 0,01-99,99

11 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 11 Absoluta rabatter: Registrera kr på Varugrupp 1 med 1500 kr rabatt, registrera 2000 på Varugrupp 2, lägga till 1000kr rabatt på hela köpet Betala kontant [1] [0] [0] [00] [Varugrupp 1] [1] [5] [00] [Rabatt kronor] [2] [0] [00] [Varugrupp 2] [Sub total] [1] [0] [00] [Rabatt kronor] Returer: Varugrupp Rabatt Varugrupp Sub total Rabatt KONTANT 8000 Kund vill returnera ett köp av Varugrupp 1 värd 10000, kund får beloppet kontant [Retur] [1] [0] [0] [00] [Varugrupp 1] Kommentar: Enligt lagen om kassaregister SKVFS 2009:1 23 får returer ej göras på samma kvitto som köp 56 Ingående växelkassa, Utbetalt och Lådöppning #/NS, Lådöppning: I REG- läget används [#/NS] till att öppna lådan utan försäljning (No Sale) I försäljning kan knappen användas för att skriva siffror på kvittot (max 13 tecken) Registrera kr på Varugrupp 1 samt lägga till texten 1234 på kvittot [1] [0] [0] [00] [Varugrupp 1] [1] [2] [3] [4] [#/NS] Varugrupp # Kommentar: Detta kan vara användbart ifall man vill lägga till en varas serienummer etc Ingående växelkassa (RA): Registrera kr i växelkassa [1] [0] [0] [00] [Ing växelkassa] Kommentar: Vid utskrift av Z-finansrapport töms växelkassan automatiskt Utbetalt (PO): Registrera uttag av kr ur växelkassan [1] [0] [0] [00] [+%, Utbetalt] Kommentar: Det går ej att ta ur mer pengar än kassan känner till Dvs har man lagt in kr växelkassa, sålt för 5000 kr så kan man som max ta ut kr

12 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida Övrig information PLU pris fråga: Vad är priset för PLU100? [Pris fråga] [1] [0] [0] [PLU] Priset blir synligt på display Det går även att istället för att välja PLU manuellt att scanna in streckkod ifall sådan finns Kvittokopia: För att ta ut kopia på ett kvitto använder man [Sub total] Registrera 5000 kr på Varugrupp 1, betala Kontant, Ta ut kopia [5] [0] [00] [Varugrupp 1] [Sub total] Kommentar: Det går endast att ta ut 1 kopia per kvitto Man kan enbart ta ut en kopia direkt efter att kvittot skrivits ut Ändra betalmedel efter att kvitto skrivits ut: Det är möjligt att efter utskrift av kvitto ändra betalmedlet som användes Tidigare köp betalades med kr kort och skall i efterhand ändras till kontant [1] [0] [0] [00] [Kort] 6 Övningsläget "Övnings" läget används för att öva sig på att använda kassaregistret Starta övning: Nyckel i X-läge: Tryck [8][5] Övningsläget blir aktiverat Ett kvitto matas ut med texten ÖVNING I övningsläget kan man göra allt som går att göra i REG-läget Alla registreringar av köp går att få en rapport på genom att i X eller Z slå [8][6] Avsluta övningsläget genom att vrida nyckel till ett annat läge än X

13 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 13 7 X-rapporter, Z-rapporter Dessa rapporter skrivs ut med nyckel i position X eller Z X-Läge: X-rapporter, enbart utskrift Z-Läge: Z-rapporter, utskrift samt radering av det valda minnet Översikt rapporter: Rapport LÄGE Knapp sekvens Finans rapport, Dag X/Z 01 Finans rapport, Månad X/Z 02 Varugrupps rapport, Dag X/Z 03 Varugrupps rapport, Månad X/Z 04 PLU rapport, Dag X/Z 05 PLU rapport, Månad X/Z 06 Grupp PLU rapport, Dag X/Z 17 (I Z-läge tömmer även 05) Grupp PLU rapport, Månad X/Z 18 (I Z-läge tömmer även 06) Kassör rapport, Dag X/Z 08 Kassör rapport, Månad X/Z 09 Övnings rapport X/Z 86 Elektronisk journal, intervall X Start datum (6 tkn) [#/NS] Slut datum (6 tkn) [#/NS] 96 Elektronisk journal, full X/Z 96 [CASH] Radera Elektronisk journal X/Z 98 [CASH]

14 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 14 8 Felmeddelanden Namn Kod Förklaring / åtgärd Fiscal E01 Kontrollera att kontrollenhetens lampa blinkar grönt Kontrollera att alla sladdar sitter rätt Funktion E11 Oftast tryckt på fel tangent Tryck på CLR Clerk E12 Kassör ej inloggad Tryck CLR, sedan logga in kassör för att fortsätta Nyckel E13 Man har vridit på nyckeln innan man var klar i tidigare läge Vrid tillbaka och avsluta det tidigare Papper E22 Papperet är slut Byt rulle Återgå med CLR Journal E80 Elektroniska Journalen är full Gör utskrift eller tömning Se sid OBS: Det finns även flertalet felmeddelanden vars kod börjar med F Dessa har samma förklaring som E01 Fiscal

15 ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T Restaurang tillägg Version (RevA)

16 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 2 Innehåll: 1 Tangentbord, beskrivning av knappars funktioner 3 Sida 2 Take away 3 3 Operationer med kassaregistret - Bordsystemet 4 31 Öppnande och stängande av bord, samt Skriv nota 4 32 Separera och Flytta till bord 4 33 Betala enskilda varor, hela bord samt multipla bord 5 34 Korrigera i bord 6

17 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 3 1 Tangentbord, beskrivning av knappars funktioner [Take away] [Öppna/stäng bord] [Separera fr bord] [Flytta till bord] [Lägg till bord i betalning] [Skriv nota] : Ändrar varor med 25% moms till 12% moms : Öppnar och stänger bord : Separerar en vara från bord : Flyttar PLU/VG eller Bord till ett annat bord : Lägger till bord till en betalning : Skriver ut bordet 2 Take away Vid betalning kan man göra om alla varor med 25% moms till 12% moms Detta görs genom att trycka [Take away] direkt innan betalning Registrera kr på Varugrupp 1 och 2500 kr på Varugrupp 2 (båda 25% moms), göra om till 12% moms sedan betala Kontant [1] [0] [0] [00] [Varugrupp 1] [2] [5] [00] [Varugrupp 2] [Take away] Kommentar: Detta går även att kombinera med bordsystemet

18 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 4 3 Operationer med kassaregistret - Bordsystemet Följande steg sker endast i REG läge Alla arbetssätt som beskrevs i en kapitel 5 fungerar på samma sätt tillsammans med bord Enda skillnaden är att man börjar med [Öppna bord] Kommentar: Ifall man matat in något felaktigt och kassaregistret börjar tjuta samt visa felmeddelande tex E11 Funk, kan man ta bort felmeddelandet och felslaget med [Clear] Sedan är det bara att fortsätta 31 Öppnande och stängande av bord, samt Skriv nota Öppna Bord 1, registrera ett köp av PLU 1 för 100 kr samt stänga bordet [1] [Öppna/stäng bord] [1] [PLU] [Öppna/stäng bord] Öppna Bord 1, betala med Kontant [1] [Öppna/stäng bord] Det går även att stänga bord genom att öppna nya Öppna Bord 1, registrera ett köp av VG 1 för 100 kr Sedan stänga bordet genom att öppna Bord2 [1] [Öppna/stäng bord] [1] [0] [0] [00] [VG] [2] [Öppna/stäng bord] Kommentar: Det går att stega mellan de olika PLU/VG som har blivit inslagna med [Pil upp]/[pil ner] Skriv ut informationen på Bord 1 [1] [Öppna/stäng bord] [Skriv nota] Kommentar: Att skriva ut nota är ingen form av betalning eller kvittens Det är enbart utskrift av information 32 Separera och Flytta till bord Flytta Bord 1 till Bord 2 [1] [Öppna/stäng bord] [2] [Flytta till bord] Kommentar: Vid flytt av hela bord så töms det gamla bordet

19 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 5 Flytta PLU 100 och PLU 101 från Bord 1 till Bord 2 [1] [Öppna/stäng bord] [Separera från bord] [1] [0] [0] [PLU] [1] [0] [1] [PLU] [2] [Flytta till bord] Flytta manuellt valda varor från Bord 1 till Bord 2 [1] [Öppna/stäng bord] [Separera från bord] [2] [Flytta till bord] (Stega till valfri vara, välj med [Separera från bord]) [Pil upp/ner] [Separera från bord] 33 Betala enskilda varor, hela bord samt multipla bord Betala enbart PLU100 och PLU 101 från Bord 1 med kontanter [1] [Öppna/stäng bord] [Separera från bord] [1] [0] [0] [PLU] [1] [0] [1] [PLU] Betala manuellt valda varor från Bord 1 med kort [1] [Öppna/stäng bord] [Separera från bord] (Stega till valfri vara, välj med [Separera från bord]) [Pil upp/ner] [Separera från bord] [Kort] Betala för Bord 1 med kontanter [1] [Öppna/stäng bord]

20 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 6 Betala för Bord 1, Bord 2 och Bord 3 med Kort [1] [Öppna/stäng bord] [2] [Lägg till i betalning] [3] [Lägg till i betalning] [Kort] Kommentar: Betalmedel fungerar på samma sätt som beskrivet i kap Korrigera i bord För att korrigera fel i Bord tar man helt enkelt bort den felaktiga varan, och slår in den korrekt på nytt Ta bort manuellt valda varor från Bord 1 [1] [Öppna/stäng bord] (Stega till valfri vara, välj med [Separera från bord]) [Pil upp/ner] [Felslag] [Öppna/stäng bord]

21 PROGRAMMERING CM 840/842 ECR 40T/42T Version (RevA)

22 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 2 Programmering Innehåll: Sida 1 PRG Läge, Programmering av inställningar 3 11 Programmera Varugrupper 3 12 Programmera PLU 4 13 Programmera Länkade PLU (L-PLU) 6 14 Programmera PLU grupper 6 15 Programmera Kassörer 7 16 Programmera Rabatt och Påslag i procent 7 17 Programmera Datum 8 18 Programmera Tid 8 19 Programmera Valuta Programmera Logo text Utskrift av programmering i kassaregistret 9 2 Text programmering 10 OBS: Kom ihåg att spara utskriften av programmering du har gjort (enligt lagen om kassaregister 2007:592 skall dessa journalföras och kunna uppvisas vid förfrågan)

23 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 3 Programmering 1 PRG Läge, Programmering av inställningar 11 Programmera Varugrupper (SEKTION 01) Starta programmering: [0] [1] [#/NS] Gå till nästa varugrupp [Sub Total] Gå till nästa inmatningsfält: Gå till föregående inmatningsfält: [Efter korr] Mata in värde eller text: VÄRDE eller TEXT Avsluta programmering [#/NS] Struktur för Varugrupper: Fält 1: Namn 2: Pris 1 3: Pris 2 4: Momsnummer 5: Används Ej 6: Används Ej 7: Används Ej 8: Status Värde max 18 tecken ASCII Momsnummer 01 : 25% Moms 02 : 12% Moms 03 : 6% Moms 04 : 0% Moms Kommentar: Status [Take away] (endast Restaurang) funktionen ändrar alla varor på kvitto med momssats 01 till momssats 02 Kod Förklaring 00 Normal Positiv, multipla varor 10 Enskild vara Om antalet på den inslagna varugruppen är 1 kommer kvitto ut automatiskt direkt efteråt (automatiskt väljer Kontant som betalmetod) 20 Negativ varugrupp Till för ex utbetalningar och speciella returer 30 Negativ enskild vara Status 10 och 20 tillsammans Snabb programmering av varugrupper Starta programmering [0] [1] [#/NS] Gå till rätt VG (ex 3 ggr för VG 4) 3 x [Sub Total] Mata in namn på VG, spara med kontant (se sid 10 för text prog) Skippa fasta priser, 2 x Mata in momsgrupp, spara med Kontant (ex 02 för 12%) [0] [2] Antingen gå till nästa VG 4 x eller avsluta [#/NS]

24 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 4 Programmering 12 Programmera PLU (SEKTION 03) Starta programmering: [0] [3] [#/NS] Gå till nästa PLU [Sub Total] Gå till specifik PLU tryck bort understreck med [Shifta varugr nivå]: PLU nr / EAN [#/NS] Gå till nästa inmatningsfält: Mata in värde eller text: VÄRDE eller TEXT Avsluta programmering [#/NS] Struktur för PLU: Fält 0: EAN / Streckkod 1: Namn 2: Pris 1 3: Pris 2 4: Momsnummer 5: PLU grupp 6: Länk Varugrupp 7: Status PLU 8: Används Ej 9: Länk PLU 1 10: Länk PLU 2 11: Länk PLU 3 12: Lager räknare 13: Används Ej 14: Används Ej (EAN / Streckkod) Värde max 13 siffror max 18 tecken ASCII Kassaregistret stöder följande streckkodsformat: EAN-8, EAN-13 (inklusive vikt), UPC-A, UPC-E För att lägga in streckkod mhja scanner, scanna enbart av din vara För att lägga in EAN manuellt, mata in max 13 siffror sedan #/NS, Detta kommer skapa en ny PLU med den inmatade EAN Momsnummer 01 : 25% Moms 02 : 12% Moms 03 : 6% Moms 04 : 0% Moms Kommentar: Status [Take away] (endast Restaurang) funktionen ändrar alla varor på kvitto med momssats 01 till momssats 02 Kod Förklaring 00 Positiv, fast pris Normal 01 Negativ, fast pris Till för ex utbetalningar och speciella returer 04 Positiv, öppet pris Som normal fast med öppet pris 05 Negativ, öppet pris Till för ex utbetalningar och speciella returer Länk PLU 1,2,3 Länka upp till 3 L-PLU till din PLU, se Programmera länkade PLU

25 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 5 Programmering Snabb programmering av PLU Starta programmering [0] [3] [#/NS] Gå till rätt PLU (Ta bort understreck med [Shifta varugr nivå]) PLU nr [#/NS] (Vid tillgänglig scanner, scanna streckod istället) Mata in namn på PLU, spara med kontant (se sid 10 för text prog) Lägg in fast pris 1 (ex 10 kr) [1] [0] [00] Skippa fast pris 2 Mata in momsgrupp, spara med Kontant (ex 02 för 12%) [0] [2] Skippa PLU grupp Välj vilken varugrupp som ska länkas (ex VG 2) [0] [2] Antingen gå till nästa PLU (scanna ny streckkod) eller avsluta [#/NS]

26 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 6 Programmering 13 Programmera Länkade PLU (L-PLU) (SEKTION 04) L-PLU är 50 stycken extra artiklar som har lite färre inställningar än vanliga PLU Man använder L-PLU genom att länka vanliga PLU till dessa Ex PLU 1 heter läskburk och kostar 9,50 kr, L-PLU 1 heter pant och kostar 0,50kr Man länkar PLU 1 till L-PLU 1 vilket resulterar i att varje gång man säljer PLU 1 läggs L-PLU 1 automatiskt till på köpet vilket resulterar i ett köp som kostar 10kr totalt Starta programmering: [0] [4] [#/NS] Gå till nästa L-PLU [Sub Total] Gå till nästa inmatningsfält: Gå till föregående inmatningsfält: [Efter korr] Mata in värde eller text: VÄRDE eller TEXT Avsluta programmering [#/NS] Struktur för L-PLU: Fält 1: Namn 2: Pris 1 3: Pris 2 4: Momsnummer 5: PLU grupp 6: Länk Varugrupp 7: Status L-PLU 8: Lager räknare Värde max 18 tecken ASCII Momsnummer 01 : 25% Moms 02 : 12% Moms 03 : 6% Moms 04 : 0% Moms Kommentar: Status [Take away] (endast Restaurang) funktionen ändrar alla varor på kvitto med momssats 01 till momssats 02 Kod Förklaring 00 Positiv Normal 01 Negativ Till för ex utbetalningar och speciella returer 14 Programmera PLU grupper (SEKTION 05) Starta programmering: [0] [5] [#/NS] Gå till nästa PLU grupp: Mata in text (max 18 tecken ASCII): TEXT Avsluta programmering [#/NS]

27 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 7 Programmering 15 Programmera Kassörer (SEKTION 06) Kommentar: Endast om kassörsystemet är aktiverat Starta programmering: [0] [6] [#/NS] Gå till nästa Kassör [Sub Total] Gå till nästa inmatningsfält: Gå till föregående inmatningsfält: [Efter korr] Mata in värde eller text: VÄRDE eller TEXT Avsluta programmering [#/NS] Struktur för Kassörer: Fält 1: Namn 2: Kod 3: Används Ej 4: Kommission sats % 5: Kommissions faktor 6: Används Ej 7: Används Ej 8: Används Ej Värde max 18 tecken ASCII (000 = ingen kod) % 9999% Kommissions faktor 1 : Kommissions på Bruttoförsäjlning 2 : Kommissions på Nettoförsäjlning 16 Programmera Rabatt och Påslag i procent (SEKTION 10) Starta programmering: [1] [0] [#/NS] Gå till nästa inmatningsfält: Gå till specifikt inmatningsfält: NR [#/NS] Mata in värde: VÄRDE Avsluta programmering [#/NS] Struktur för procentsatser: Fält 1: Påslag % 2: Rabatt % 3: Påslag %1 4: Rabatt %1 5: Påslag %2 6: Rabatt % % % % % % % Värde Knappar för Rabatter och Påslag i procent är som standard följande: [Ing Växelkassa] [Utbetalt] Rabatt % 1 [Rabatt %] Rabatt % Påslag % Kommentar: 000% medför att man har rörliga satser som man matar in manuellt vid användande

28 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 8 Programmering 17 Programmera Datum (SEKTION 14) Starta programmering: [1] [4] [#/NS] Mata in tid (YYMMDD, ex 2010 jan 20) Avsluta programmering [#/NS] 18 Programmera Tid (SEKTION 15) Starta programmering: [1] [5] [#/NS] Mata in tid (HHMM, ex 09:30) 0930 Avsluta programmering [#/NS] 19 Programmera Valuta (SEKTION 16) Starta programmering: [1] [6] [#/NS] Gå till nästa Valuta [Sub Total] Gå till nästa inmatningsfält: Gå till föregående inmatningsfält: [Efter korr] Mata in värde eller text: VÄRDE eller TEXT Avsluta programmering [#/NS] Struktur för Valuta: Fält 1: Namn 2: Status 3: Växelkurs Status Värde max 18 tecken ASCII max 6 siffror Första siffran anger decimalkommats position i växelkursen Andra siffran ska vara 2 Ställa in valuta 1 till att vara Euro, med en kurs där 1 Euro ger 9,62 SEK Starta programmering [1] [6] [#/NS] Mata in namn på valutan TEXT Ange status (decimal kommats plats) [3] [2] Ange växelkursen [9] [6] [2] [0] Avsluta programmering [#/NS]

29 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 9 Programmering 110 Programmera Logo text (SEKTION 31) Starta programmering: [3] [1] [#/NS] Gå till nästa rad: Mata in text, spara (max 32 tecken): TEXT (hoppar automatiskt till nästa rad) Avsluta programmering [#/NS] Kommentar: För text programmering se sid Utskrift av programmering i kassaregistret (SEKTION 90) Starta utskriftläget: [9] [0] [#/NS] Vanlig utskrift Välj SEKTION (ex 31 för Logo-text): [3] [1] Intervall av VG eller PLU Intervall av VG: [4] [#/NS] Intervall av PLU: [2] [#/NS] Ange start (ex VG 2): [0] [2] [X/TID] Ange slut (ex VG 5): [0] [5] Kommentar: Det är valbart att lägga in start Start blir automatiskt den första posten om man enbart anger slut Avbryt pågående utskrift: Avsluta utskriftläget [CLR] [#/NS]

30 CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 10 Programmering 2 Text programmering För att programmera text på kassaregistret används siffertangenterna Tryck upprepade gånger tills rätt tecken är valt Se texttabell nedan för ej uppmärkta tecken Tangenter Funktion [0] [9] Skriver tecken, för ej uppmärkta tecken se teckentabell som första tecken på en rad i Logo-text döljer raden på kvitto [ENT] Används om man ska använda samma tangent 2 gånger i följd ex: DEMO, tryck då [D] [00][E][M][00][O] [SP] För mellanslag, tryck 2 gånger på denna tangent [DEL] Raderar senaste inslagna tecken OBS om man ska använda samma tangent 2 gånger i följd, tryck åter på [ENT] [%, Utbetalt] Tryck denna tangent innan ett tecken för att göra till fetstil OBS fetstil tar dubbelt antal tecken [Ing växelkassa] Används som mellanslag [Shifta varugr nivå] Växlar mellan siffror, Stora bokstäver och små bokstäver Detta indikeras genom antalet understreck till vänster på displayen 1 streck motsvarar stora bokstäver, 2 streck motsvarar små bokstäver och inga streck motsvarar siffror Teckentabell OFFSET ! # $ % & ( ) * +, - / 1 P Q R S p q r s 1 2 T U V t u v 2 Ü Ú Û Ù ü û ù ú TANGENT 3 W X Y Z w x y z 3 Ý ÿ ý 4 G H I g h i 4 Í Î Ï Ì ï î ì í 5 J K L j k l 5 6 M N O m n o 6 Ö Ñ ñ İ Ó Ô Ò Õ ô ö ò ø ó õ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 8 A B C a b c 8 Ä Â Á Å À Ã â ä à å á ß ç 9 D E F d e f 9 Ð ď É Ê Ë È é ê ë è

31 All rights reserved by Olympia Business Systems Vertriebs Gmbh All the data specified relates to nominal values The equipment and options described may differ from country to country according to national requirements Olympia Sweden Distributor Tel: +46 (8) Fax: +46 (8) wwwseqintse

ANVÄNDARMANUAL ECR 460T-TF

ANVÄNDARMANUAL ECR 460T-TF ANVÄNDARMANUAL ECR 460T-TF Version 42000 2010 (RevA) ECR 460T-TF Sida 2 Innehåll: 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning 3 Sida 2 Varm start (halv återställning) 3 3 Tangentbord, beskrivning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ECR 465T-TF ECR 466T-TF

ANVÄNDARMANUAL ECR 465T-TF ECR 466T-TF ANVÄNDARMANUAL ECR 465T-TF ECR 466T-TF Version 42000 2010 (RevA) ECR 465-6 T-TF Sida 2 Användarmanual Innehåll: 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning 3 Sida 2 Varm start (halv återställning)

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Quorion CR 30T. Användarmanual

Quorion CR 30T. Användarmanual Quorion CR 0T Användarmanual Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 004/08 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande tekniska Europeiska krav: EN 550 - Norm values and measuring procedures

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se

Läs mer

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB Quorion CR 1040/1240 Kassaregistermanual Cashpoint AB 2009-10-08 CR 1240 CR 1040 ANVÄNDARMANUAL Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 2004/108 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister.

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se BYTE AV KVITTORULLE Euro-500TE använder sig av kvittorullar med en

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-510B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-390M, 420M, 430M Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama AB Box 54 771 22 Ludvika www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-420B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO TE-2400 V6 Restaurangversion IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536

Läs mer

Användarhandbok PRS Kassa Polygon Communications AB

Användarhandbok PRS Kassa Polygon Communications AB Användarhandbok PRS Kassa Polygon Communications AB 2011-12-27 Innehåll Att komma igång... 3 Allmän information.... 3 Start av programmet... 3 Växelkassa.... 4 Kassabilden.... 4 Försäljning... 5 Prisfråga...

Läs mer

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER ELEKTRONISKT KASSAREGISTER SNABBSTARTSHANDBOK Den här handboken innehåller kortfattade anvisningar för att komma igång med att använda kassaregistret BMC2010. Mer detaljerad information finns i CD HANDBOKEN.

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260BEJ SE/265BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit

Läs mer

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n):

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n): Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien SE- S300s SE- S300m SE- S2000 SE- C300 SE- C2000 Serienummer kassaregister (s/n): IPL version: 1.50 Serienummer kontrollenhet s/n): RIHTT Viktig information:

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Handhavande kassaregister TOWA TX500

Handhavande kassaregister TOWA TX500 UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande kassaregister TOWA TX500 Utgåva 1 Gäller fr.o.m. 2006-06-01 ULJH 044 2 ULJH 044 Förteckning över ändringstryck Nr Ändringstryck Gäller Infört fr.o.m. Datum Infört av 1

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit en CD-skiva

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 NÄR NÅGOT FEL UPPSTÅTT:... 4 FELKODER... 4 HÄVNING AV BLOCKERING... 5 SPECIFIKATIONER...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 NÄR NÅGOT FEL UPPSTÅTT:... 4 FELKODER... 4 HÄVNING AV BLOCKERING... 5 SPECIFIKATIONER... Fujitsu G-880 instruction and programming SWEDISH Manual Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 NÄR NÅGOT FEL UPPSTÅTT:... 4 FELKODER... 4 HÄVNING AV BLOCKERING... 5

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

POSICA. Version 11.03.01

POSICA. Version 11.03.01 Version 11.03.01 Page 2 / 11 1. Allmänt om POSICA 11.03 3 2. Nyheter i Kassan 3 2.1. Inloggning 3 2.2. Inmatning av bokstäver för rekvisitionsreferens 4 2.3. Automatisk retur av EPP artiklar vid kvittotrassel,

Läs mer

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100 PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE Scanning CASIO QT- 6100 1 INNEHÅLL Kassans olika menyer sida 3 Försäljning sida 5 Hantering av felslag sida 10 Lägga upp nya artiklar sida 13 Övriga scanningfunktioner sida

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

ER-230 Kassaregister. Användar och Programmeringsmanual

ER-230 Kassaregister. Användar och Programmeringsmanual !! ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual! ! ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt en kvalitetsprodukt

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

BRUKSANVISNING CAS POSCALE

BRUKSANVISNING CAS POSCALE BRUKSANVISNING CAS POSCALE ALLVÅG SYSTEMS AB HÄLSINGEGATAN 8 TEL 08: 545 499 60,FAX:08-545 499 65 www.allvag.se mail@allvag.se STYCKEPRIS Fast Pris: (tex Gurka) 1. Tryck in priset, tryck sedan på X välj

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

DdD pos. Snabbmanual

DdD pos. Snabbmanual DdD pos Snabbmanual INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 4 Morgonrutin... 4 Försäljning (normal) kontant/ /betalkort... 4 Kontant betalning... 4 Kortbetalning..................... 4 Försäljning på varugrupp...

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension Bruksanvisning till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000 SE-C450 SE-C3500 IPL version: Swedish Fiscal 1.00.10 EFT 1.0 extension Viktig information: LÄS denna bruksanvisning, då den innehåller

Läs mer

excellence PRO Butiksdatasystem

excellence PRO Butiksdatasystem excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping 2001-1 - Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare

Läs mer

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Manual CL-5000 Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Innehållsförteckning Beskrivning Sidnummer Handhavande av vågen Symboler 3 Funktionstangenter 3-6 Tangentbord 7 Vägning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 NÄR NÅGOT FEL UPPSTÅTT:... 4 FELKODER... 4 HÄVNING AV BLOCKERING... 5 SPECIFIKATIONER...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 NÄR NÅGOT FEL UPPSTÅTT:... 4 FELKODER... 4 HÄVNING AV BLOCKERING... 5 SPECIFIKATIONER... Fujitsu G-930 instruction and programming SWEDISH Manual Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 NÄR NÅGOT FEL UPPSTÅTT:... 4 FELKODER... 4 HÄVNING AV BLOCKERING... 5

Läs mer

Certifierat kassaregister

Certifierat kassaregister Certifierat kassaregister De flesta som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. 2010 ha ett certifierat kassaregister. Betalning med betalkort räknas också som kontant betalning.

Läs mer

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-50TE Mini Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Lock oppet Ottillåten operation Otillåtet filformat

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Euro-2100TE. Installationsguide. installation

Euro-2100TE. Installationsguide. installation Euro-2100TE Installationsguide installation Version 1.2 Utgiven i juli 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

Det virtuella tangentbordet

Det virtuella tangentbordet Kapitel tre Det virtuella tangentbordet I det här kapitlet ska vi titta närmare på tangentbordet i ipad och hur det används i olika sammanhang. Som du kanske har märkt öppnas tangentbordet automatiskt

Läs mer

Euro-2100TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

Euro-2100TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-2100TE Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.2 Utgiven i juli 2010. Får ej

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning 520DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning U 1. Utskriftssystem: 12 siffrors kapacitet med noll-eliminering. Enkel blankrad när svaret har skrivits ut. etod för val av decimalkommats placering. 1)

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Euro-500TE. Installationsguide. installation

Euro-500TE. Installationsguide. installation Euro-500TE Installationsguide installation Version 1. Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220 Manual för kortterminalen Hypercom T4220 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom T4220...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence

Läs mer

Euro-200TE. Installationsguide. installation

Euro-200TE. Installationsguide. installation Euro-200TE Installationsguide installation Version 1. Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

Euro-200TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

Euro-200TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-200TE Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1 med stöd

Läs mer

Kassasystemet som utmanar... Användarhandledning

Kassasystemet som utmanar... Användarhandledning Kassasystemet som utmanar... Användarhandledning Denna sida är lämnad blank! Innehållsförteckning Introduktion... 1 1. Tangentbord... 2 1.1 Tangentbordslayouter... 2 1.1.1 Tangentbord 8 x 8 (64) + 5 x

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Ett komplett klimatsmart kassapaket med pekskärm för endast kr

Ett komplett klimatsmart kassapaket med pekskärm för endast kr Ett komplett klimatsmart kassapaket med pekskärm för endast 15 495 kr I priset ingår Casio V-R200 med Casio standardprogram, kassalåda och skattebox utan kostnad!! V-R200 Svart/Vit Android kassa med Casio

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Lathund- POS kassaläge

Lathund- POS kassaläge Lathund- POS kassaläge Innehållsförteckning Startbild POS- kassaläge - kontrollbox... 2 Startbild POS- kassaläge- ange växelkassa... 3 Försäljningsbild- sälja varor... 4 Försäljningsbild- välja betalslag...

Läs mer

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning 520 DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning OBSERVERA: 1) IRAM-säkerhetsmärkningen avser endast säkerhetsnormer enligt IEG 60950/A11 och inte användarfunktioner och/eller prestanda. 2) IRAM-säkerhetsmärkningen

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

XE-A2 Bruksanvisning L73BR-XEA2 Snabbguide Se även Komma igång med din XE-A2 på sidan 8 Steg. Sätt in en nyckel i huvudlåset och vrid till REG. Sätt in nätsladden i vägguttaget. Batterierna skall inte

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. Kassaregister Utkom från trycket den 16 januari 2009 Skatteverket

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hantverksdata Kassa Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... - 1 - SKÄRMBILDER... - 2 - Registreringssidan... - 2 - Betalsidan... - 3 - Betalsidan/kontokort... - 4 - Administrera betalsätt... - 5 -

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa. Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.se Innehåll 1. Installation... 4 2. Starta kassasystemet / Logga in...

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

OS PAY MANUAL OS MOBILE SMART T103P VERSION 2.2

OS PAY MANUAL OS MOBILE SMART T103P VERSION 2.2 OS PAY MANUAL OS MOBILE SMART T103P VERSION 2.2 OPENSOLUTION NORDIC AB Lindholmspiren 3A, SE-417 56 Gothenburg, Sweden 010-410 2000 support@opensolution.se Välkommen till OpenSolution Tack för att ni har

Läs mer