Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 XE-A2 Bruksanvisning L73BR-XEA2

2 Snabbguide Se även Komma igång med din XE-A2 på sidan 8 Steg. Sätt in en nyckel i huvudlåset och vrid till REG. Sätt in nätsladden i vägguttaget. Batterierna skall inte monteras än! Efter några sekunder ljuder en signal tre gånger.displayen skall se ut som bilden visar. Steg 4. Sätt huvudlåset i Z/PGM Slå in dagen datum med två siffror för respektive dag, månad och år. Tryck därefter på [ #/ST ] Exempel 23 September [ #/ST ] Slå in klockslaget med två siffror för respektive timmar och minuter. Tryck därefter på [ #/ST ] Exempel: kvart över två 45 [ #/ST ] Slå sedan in följande: 8 [ #/ST ] [ #/ST ] Lägg in momstariffen 25%: 9 [ #/ST ] [ X/TM ] 25 [ #/ST ] Steg 2. Montera nu batterierna och se till att polariteten vänds åt rätt håll. L slocknar i displayen. Lägg in momstariffen 2%: 9 [ #/ST ] 2 [ X/TM ] 2 [ #/ST ] Lägg in momstariffen 6 %: 9 [ #/ST ] 3 [ X/TM ] 6 [ #/ST ] Länka dina varugrupper till rätt momstariff: Till 25% 7 [ X/TM ] [ Varugruppstangent ] Till 2% 7 [ X/TM ] [ Varugruppstangent ] Steg 3. Sätt in pappersrullen och mata igenom papperet med hjälp av pappermatningstangenten. Sätt tillbaka kvittokåpan då du är klar. Till 6% 7 [ X/TM ] [ Varugruppstangent ] Slå därefter in följande: 2 [ #/ST ] [ #/ST ] Tryck på nytt [ #/ST ] för att avsluta dina inställningar. En programlista skrivs ut. Sätt därefter huvudlåset i REG och din XE-A2 är klar att användas.

3 Innehåll Allmänt... 5 För din säkerhet... 5 Varning!... 5 Att hantera sitt kassaregister... 6 Viktigt!... 6 Huvudlåset... 6 Tangentbordet... 6 Komma igång med din XE-A Steg - initialisering... 8 Steg 2 - montera batterierna... 8 Steg 3 - montera pappersrullen...8 Steg 4 - lägg in datum och klocklag... 9 Steg 5 - Inställningar för momsuträkning... 9 Så här säljer du på din XE-A2... Om du gör felinslag... 2 Makulering... 2 Felkvitton... 2 Andra exempel på försäljningsinslag... 2 Rabatter... 3 Betalning i annan valuta Att bara öppna kassalådan... 3 Non Add, nummerinslag... 3 Inbetalningar... 3 Utbetalningar... 3 Hur du tar ut dina rapporter... 5 Rapportexempel... 6 Övriga inställningar och programmeringar... 6 Att lägga in fasta priser för dina varugrupper... 6 Att göra varugrupper negativa... 7 Att lägga upp fasta PLU-artiklar... 7 Att lägga in en fast rabatt... 7 Att lägga in en annan valuta - EX-funktionen... 8 Inställning för utskrifter... 8 Diverse andra inställningar... 9 Förinställning av kvittolöpnummer... 2 Inställning av sekretesskod... 2 Skriv ut en lista med dina inställningar... 2

4 Att hantera kassalådan Byte av pappersremsa Byte av färgrulle Byte av batterier Vad händer vid strömavbrott? Om du skulle få papperstrassel Hur du löser de vanligaste problemen Specifikationer... 25

5 Allmänt Vi önskar dig lycka till med ditt nya SHARP kassaregister modell XE-A2. Innan du börjar att använda utrustningen bör du läsa igenom denna bruksanvisning. Här finner du information om hur du utför olika försäljningsregistreringar och hur du bäst anpassar maskinen till din verksamhet. Tänk på följande då du installerar utrustningen. Undvik att placera kassaregistret så att det utsätts för extrem värme, kyla, eller luftfuktighet. Undvik att dela vägguttaget med andra elektriska apparater. Sådana kan sakna tillfredsställade avstörningsutrustning. Torka vid behov av ditt XE-A2 med en fuktad, väl urvriden rengöringsduk. Använd aldrig några vätskor som sprit, thinner, bensin eller liknande. För din säkerhet Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt. För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen. Denna produkt uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/ EEC som kompletteras av 93/68/EEC Varning! Detta är en Class A produkt. Om utrusningen skulle förorsaka radiostörningar är det produktens ägare som ansvarar för att nödvändiga åtgärder som eliminerar eller reducerar dessa störningar utföres. För återvinning av produkten, följ de regler som råder och som är beskrivna på sidan 27 i den engelska bruksanvisningen

6 Att hantera sitt kassaregister Tänk på att kvittokåpans pappersavrivare är vass och kan orsaka skärsår. Var alltid torr om händerna då du använder din XE-A2 Se alltid till att ha färska batterier monterade. Skulle ett L lysa upp i displayens vänstra del, byt snarast batterierna enligt förskrifterna. Använd alltid vanliga torrbatterier av typ LR6 (AA). Byt samtliga tre batterier på samma gång. Var noga med att vända batterierna åt rätt håll då de monteras i batterihållaren. Felvända batterier kan orsaka fel i apparatens elektronik. Läckande batterier skall omedelbart bytas och eventuellt läckage av batterivätska skall noggrannt torkas bort. Viktigt! Innan du börjar att använda ditt kassaregister för första gången är det viktigt att initialisera minnet. Hur du gör detta framgår under rubriken Komma igång med din XE-A2. Huvudlåset Huvudlåset har 5 positioner: Tangentbordet Avstängning Registrering Felkvittoläge Avläsning av rapporter Nollställning av rapporter och programmeringsläge Error - felinslag. Ta bort felindikeringen med [ CL ]. Programmering. Kassan står i programmeringsläge. Anger att transaktionen är avslutad och att slutsumma visas. Summan utgör hittills uppkommen köpsumma i transaktionen. Summan utgör växelpengar att lämna till kund. Summan som visas är omräknad till annan valuta. Batterispänningen från batterierna är för låg och batterierna måste bytas. Batterier är inte installerade eller saknar helt spänning

7 Siffertangenter Varugrupper Pappersmatning Clear - rensar felslagna siffror och återställer felindikering Inbetalt Multiplikation / Visa aktuellt klockslag Utbetalt Procentrabatt Korrigering Makulera hela transaktionen Skiftar från varugrupp -4 till 5-8 PLU-prisminne Betalmedel för krediter, bankkort etc. Omvandling till annan valuta Nummerinslag / Subtotal Betalmedel för checkar eller motsvarande betalmedel Kontant / Lådöppning - 7 -

8 Komma igång med din XE-A2 Steg - initialisering Packa upp ditt XE-A2. Sätt in nyckeln i funktionslåset och vrid till REGposition. Anslut nätsladden till vägguttaget. Det är viktigt att du inte ännu monterat batterierna! Efter några sekunder skall du höra tre signaler. Displayen visar L. Tryck [ X/TM ] och kontrollera att klockan startar från L - Tryck [ CL ] Steg 2 - montera batterierna Drag inte ut nätsladden under det att du monterar batterierna! Öppna kvittoluckan Öppna batteriluckan Montera de tre batterierna av typ LR6 (AA). Var noga med att montera varje batteri åt rätt håll! Då alla batterier är monterade, kontrollera att L i displayen slocknar. Sätt tillbaka batteriluckan. Steg 3 - montera pappersrullen Lägg in pappersrullen som bilden visar. För in papperet i pappersbanans springa. Tryck på pappersmatningstangenten så att papperet får fäste och matas igenom tryckverket. Om du skall använda pappersutskrifterna som kontrollremsa, mata igenom papperet så att du enkelt kan fästa detta på uppsamlingshjulet. Om du skall använda papperet som kvitto, mata upp papperet så långt att du kan föra det igenom pappersspringan på kvittoluckan. Lägg tillbaka kvittoluckan

9 Steg 4 - lägg in datum och klocklag Sätt huvudlåset i Z/PGM Slå in dagens datum med två siffror för vardera dag, månad och år. Tryck därefter på [ #/ST ] Exempel: 3 September 25 skall läggas in: 395 [ #/ST ] Du ska nu slå in aktuellt klockslag med två siffror för vardera timmar och minuter. Du använder 24 timmarsangivelse vid inslag. Tryck därefter [ #/ST ] Exempel: klockan är kvart över två på eftermiddagen: 45 [ #/ST ] Steg 5 - Inställningar för momsuträkning Din XE-A2 kan automatiskt räkna ut momsen för varje transaktion och presentera momsbeloppet på kundkvittot. Momsintäkter redovisas även på din dagrapport. I de flesta fall är momsen inräknad i priserna. Din XE-A2 skall då räkna ut hur mycket av köpsumman som momsen utgör. Detta kallas varav moms. Om du i din verksamhet har varorna prissatta utan moms skall din XE-A2 lägga på momsen innan kvittot avslutas. Detta kallas plusmoms. Sätt huvudlåset i Z/PGM Om din XE-A2 skall kalkylera varav moms (vanligast) slår du in följande: 8 [ #/ST ] [ #/ST ] Om din XE-A2 i stället skall kalkylera plusmoms (mindre vanligt) slår du in följande: 8 [ #/ST ] 2 [ #/ST ] Lägg in momssatsen Du skall nu lägga in den momssats som du använder i din verksamhet. Vanligast är momssatsen 25%, men vissa verksamheter har även varor som skall kalkylera med 2% eller 6% moms. Använder du bara 25% i din verksamhet slår du in denna procensats så här: 9 [ #/ST ] [ X/TM ] 25 [ #/ST ] Siffran i inslagssekvensen anger att du valt att lägga momssatsen 25% i - 9 -

10 momstariff nummer. Om din verksamhet omfattar försäljning av varor med olika moms, lägger du in de andra momssatserna så här: 9 [ #/ST ] 2 [ X/TM ] 2 [ #/ST ] 9 [ #/ST ] 3 [ X/TM ] 6 [ #/ST ] Nu är 2% moms inlagt i tariff 2 och 6% i tariff 3. Du kan givetvis välja procenttal för de olika tarifferna själv. Om du exempelvis bara använder 2% moms i din verksamhet, kan du i stället för 25% slå in 2 % i tariff och hoppa över de andra. Koppla ihop dina varugrupper med momstarifferna Dina åtta varugrupper är från början automatiskt länkade till tariff så om du bara använder en enda momstariff behöver du inte utföra den här inställningen. Om du dock skall koppla samman en eller flera varugrupper till en annan tariff gör du så här: Om en varugrupp skall kopplas till procenttalet i tariff 2, slår du: 7 [ X/TM ] och trycker sedan ned varugruppstangenten Om en varugrupp skall kopplas till procenttalet tariff 3, slår du: 7 [ X/TM ] och trycker sedan ned varugruppstangenten Vill du koppla tillbaka en varugrupp till tariff slår du in: 7 [ X/TM ] och trycker ned varugruppstangenten Då du skall koppla någon av varugrupperna 5 till 8 till momstariffer trycker du på tangenten [ SHIFT ] innan du trycker på varugruppen. alltså exempelvis: 7 [ X/TM ] [ SHIFT ] [ Varugruppstangent ] Du avslutar inställningarna med att trycka ytterligare en gång på [ #/ST ]. Detta avslutar programmeringen och en programutskrift printas ut automatiskt. Du kan nu vrida tillbaka huvudlåset till REG-position. Din XE-A2 är klar att användas! Detaljerade inställningar beskrivs på annan plats i denna bruksanvining. - -

11 Så här säljer du på din XE-A2 Dina totalt åtta varugrupper använder du för olika artikelkategorier. Försäljningen som skett under dagen via de olika varugruppstangenterna redovisas på din dagrapport. På så sätt får du en effektiv statistik och ett bokföringsunderlag till din redovisning. All försäljning gör du med huvudlåset ställt i REG-position. Exempel: Du säljer en artikel för 25:- i varugrupp, tre artiklar med ett styckpris på 36:- i varugrupp 3 och två artiklar med ett styckpris på 5:- i varugrupp 8. Kunden betalar kontant. 25 [ Varugrupp /5 ] 3 [ X/TM ] 36 [ Varugrupp 3/7 ] 2 [ X/TM ] 5 [ SHIFT ] [ Varugrupp 4/8 ] [ TL/AT/NS ] Efter att [ TL/AT/NS ] tryckts är kundtransaktionen avslutad och din XE-A2 är beredd för nästa kund. Köpsumman som kunden skall betala står kvar i displayen, men försvinner då du startar en ny transaktion. Du kan enkelt få din XE-A2 att räkna ut växelpengar om kunden betalar med ett större belopp än köpsumman. Vi tar samma transaktion som tidigare som exempel: 25 [ Varugrupp /5 ] 3 [ X/TM ] 36 [ Varugrupp 3/7 ] 2 [ X/TM ] 5 [ SHIFT ] [ Varugrupp 4/8 ] Nu trycker du på [ #/ST ] och du ser köpsumman i displayen. I detta fallet visas 343. vilket kunden skall betala. Kunden betalar med 5:- Du slår in 5 och trycker sedan på [ TL/AT/NS ]. Transaktionen avslutas och displayen visar växelbeloppet som du skall lämna tillbaka ( 57. ) Om du accepterar andra betalformer än kontanta pengar, kan du avsluta transaktioner på [ CH ] eller [ CR ] i stället för på [ TL/AT/NS ]. Alla tre betalfunktionerna redovisas på din dagrapport. - -

12 Om du gör felinslag SHARP XE-A2 Skulle du slå in fel siffror men ännu inte tryckt någon varugruppstangent kan du rensa bort felslaget genom att trycka tangenten [ CL ]. Samma tangent använder du om du gör något fel som resulterar i att din XE-A2 indikerar feloperation. Du ser denna indikation genom ett E som visas i displayen. Om du skulle upptäcka att du slagit fel efter det att du tryckt ned en varugruppstangent och försäljningen redan registrerats, trycker du på tangenten Funktionen tar bort sista inslaget. Makulering Om du skulle upptäcka ett felslag, men du har redan hunnit att slå in flera andra poster emellen, är det bästa att makulera transaktionen. Tryck bara två gånger på tangenten [ ESC ] och hela transaktionen avslutas automatiskt som en kontanttransaktion. Vill du korrigera fel på transaktioner som är avslutade, skall du göra ett felkvitto. Det gör du så här: Felkvitton Sätt huvudlåset i läget som är märkt med en liggande 8. Detta är felkvittoläget. Slå in den felaktiga transaktionen i sin helhet på nytt och avsluta på samma betalmedel som som du gjorde på det felaktiga kvittot. Du bör nu ha ett felaktigt kvitto och ett felkvitto som innehåller exakt samma inslag. Felkvittot har nu korrigerat bort inslagen på det felaktiga kvittot. Glöm inte att vrida tillbaka huvudlåset till REG efter att du korrigerat det eller de felkvitton som du hade! Andra exempel på försäljningsinslag På dina varugrupper slår du som tidigare exempel visar, in de olika artiklarnas priser då du säljer. Om du ofta säljer samma artikel på en varugrupp kan du lägga upp ett fast artikelpris i förväg. Då du skall sälja artikeln trycker du bara ned varugruppstangenten utan föregående prisinslag. Det förinlagda priset registreras automatiskt. Vill du sälja en annan artikel än den med det förinställda priset gör du som förut, alltså - slå inpriset innan du trycker varugruppstangenten. PLU Du kan via PLU-funktionen i förväg lägga in priser på upp till 8 olika artiklar. Skall du sälja en artikel exempelvis artikel 34 slår du 34 [ PLU ] Du kan givetvis blanda PLU försäljning med varugruppsinslag i samma transaktion! - 2 -

13 Rabatter SHARP XE-A2 Vill du lämna %-rabatter använder du dig av tangentfunktionen [ % ]. Du kan antingen lämna rabatt på en enskild vara eller du kan lämna rabatt på hela köpsumman. I exemplet lämnar vi 5% rabatt på artikeln som kostar 25:- och som registreras i varugrupp 25 [ VARUGRUPP 4 ] 25 [ VARUGRUPP ] 5 [ % ] 36 [ VARUGRUPP 3 ] [ TL/AT/NS ] Om du i stället lämnar 5% rabatt på hela köpsumman gör du så här: 25 [ VARUGRUPP 4 ] 25 [ VARUGRUPP ] 36 [ VARUGRUPP 3 ] [ #/ST ] 5 [ % ] [ TL/AT/NS ] Du kan förinställa en procentsats i förväg. Den förinställda rabatten registreras direkt då du trycker %-tangenten. Du kan dock fortfarande slå in andra rabatter än den förinställda om du önskar. Betalning i annan valuta. Du kan ta betalt i en annan valuta. Först måste en omräkningsfaktor vara inlagd för denna valuta. I exemplet förutsätter vi att omräkningstalet för euro är inlagt i förväg. Exempel: 25 [ VARUGRUPP 4 ] 25 [ VARUGRUPP ] 36 [ VARUGRUPP 3 ] [ #/ST ] (displayen visar köpsumman = 86.) [ EX ] (displayen visar nu köpsumman i Euro, låt säga 2.6) Du kan nu avsluta transaktionen på [ TL/AT/NS ] Du kan som alternativ först slå in beloppet i Euro som kunden betalar. Låt säga att denne lämnar dig 3 euro. Då ser samma transaktion ut så här: 25 [ VARUGRUPP 4 ] 25 [ VARUGRUPP ] 36 [ VARUGRUPP 3 ] [ #/ST ] (displayen visar köpsumman = 86.) [ EX ] (displayen visar nu köpsumman i euro, låt säga 2.6) 3 [ TL/AT/NS ] Transaktionen avslutas och displayen visar växelpengar som du skall lämna tillbaka till kunden. Dessa pengar är omräknade i svenska pengar

14 Att bara öppna kassalådan Kassalådan öppnas varje gång som en transaktion avslutas. Vill du öppna lådan utan att slå in försäljning, tryck bara på [ TL/AT/NS ]. Non Add, nummerinslag Skulle du vilja slå in en viss nummerserie som skall visas på kvittot slår du in siffrorna och trycker på [ #/ST ]. Det kan exempelvis vara ett ordernummer, kundnummer eller liknande. De siffror som du registrerar sparas inte i minnet. Nummerserien kan bestå av upp till åtta siffror. Inbetalningar Om du lägger pengar i kassalådan som inte direkt har någon koppling till försäljning, skall du registrera in beloppet via inbetaltfunktionen [ VAT/RA ]. Du kanske vill starta med en viss växelkassa vid dagens början och för att din dagrapport skall stämma så kan du via denna funktion registrera in beloppet. belopp [ VAT/RA ] Utbetalningar Om du tar ut pengar från kassalådan skall detta registreras via utbetlningsfunktionen [ PO ]. Det kan exempelvis röra sig om kontant betalning till en leverantör, eller annan typ av uttag. belopp [ PO ] - 4 -

15 Hur du tar ut dina rapporter All försäljning som du gör samlas upp i minnet på din XE-A2 och tjänar som underlag för dina rapporter. Det finns tre olika typer av rapporter: Flash-rapporter Ger snabbinformation om försäljningen genom att visa olika omsättningstal direkt i displayen. X-rapport En utskriven rapport som utgör en total sammanställning från dagens försäljning. X-rapporten lämnar all försäljningsdata kvar i minnet. Du kan alltså ta ut en X-rapport när som helst under dagen utan att riskera att du nollställer försäljningsstatistiken. Z-rapport En utskriven rapport som på samma sätt som X-rapporten utgör en total sammanställning från dagens försäljning. Till skillnad från X-rapporten så nollställs all försäljningsdata efter att Z-rapporten skrivits ut. Z-rapporten tas i regel ut som sista kassarutin vid dagens slut. På så vis motsvaras varje försäljningsdag av en Z-rapport. Alla Z-rapporter innehåller ett löpande nummer, Z-nummer. Detta nummer ökar med för varje Z-rapport som skrivs ut. Så här tar du en flash-rapport Sätt huvudlåset i X/Flash position. Tryck på [ #/ST ] och displayen visar dagens omsättning. Tryck på [ CR ] och displayen visar hur mycket pengar som skall finnas i kassalådan. Tryck på valfri varugrupp och displayen visar omsättning i den valda varugruppen. Så här tar du en X-rapport Se till att du har tillräckligt med papper kvar på rullen. Sätt huvudlåset i X/Flash-position och tryck [ TL/AT/NS ]. Rapporten skrivs ut. Så här tar du en Z-rapport Se till att du har tillräckligt med papper kvar på rullen. Sätt huvudlåset i Z/PGM-position och tryck [ TL/AT/NS ]. Rapporten skrivs ut. Rapportdata nollställes. Migration till Euro Din XE-A2 är förberedd för en situation där landet skulle övergå till Euro som inhemsk valuta. XE-A2 kan då automatiskt utföra nödvändiga åtgärder för att anpassa program och inställningar till den rådande situationen. Experimentera aldrig med inställningar rörande dessa funktioner själv. Arbetssättet för din XE-A2 kan då förändras på ett oönskat sätt

16 Rapportexempel Övriga inställningar och programmeringar Alla beskrivna inställningar utföres i huvudlåsets Z/PGM-position. Om displayen efter avslutad programmering visar ett P står kassan fortfarande i programmeringsläge. För att avsluta och lämna programmeringen, tryck på [ #/ST ]. Programmeringen avslutas och en programutskrift startas automatiskt. Du kan använda denna utskrift för att kontrollera att dina inställningar är riktiga. Efter utskriften är din XE-A2 beredd att användas på vanligt sätt. Att lägga in fasta priser för dina varugrupper Slå in önskat pris och tryck ned varugruppen. Exempel: 25:- skall förprogrammeras för varugrupp och 39:- för varugrupp 8 25 [ VARUGRUPP /5] 39 [ SHIFT ] [ VARUGRUPP 4/8 ] Avsluta genom att trycka ännu en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras

17 Att göra varugrupper negativa Negativa varugrupper kan användas för beloppsrabatter, kupongavdrag eller liknande. Du gör så här: Den negativa varugruppen skall påverka momstariff 7 [ X/TM ] [ VARUGRUPP ] Den negativa varugruppen skall påverka momstariff2 7 [ X/TM ] [ VARUGRUPP ] Den negativa varugruppen skall påverka momstariff3 7 [ X/TM ] [ VARUGRUPP ] Avsluta genom att trycka en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras. Att lägga upp fasta PLU-artiklar Du kan förprogrammera upp till åttio PLU (-8) med fast pris och varugruppstillhörighet. Då du säljer en PLU artikel kommer beloppet att sammanräknas till omsättningen i den länkade varugruppen. PLU nummer (-8) [ PLU ] fast pris [ VARUGRUPP-tangent ] Upprepa proceduren för andra PLU som skall programmeras. Avsluta genom att trycka en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras. Att lägga in en fast rabatt Om du exemelvis vill lägga in 5% som en fast rabatt på tangentfunktionen [ % ] gör du så här: 5 [ % ] Avsluta genom att trycka en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras. Om du vill använda %-tangenten för procentuella påslag i stället för rabatter, kan du ändra funktionens status: [ X/TM ] [ % ] Vill du ändra tillbaka till rabattstatus: [ X/TM ] [ % ] Avsluta genom att trycka en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras

18 Att lägga in en annan valuta - EX-funktionen Du kan lägga upp ett omvandlingstal mellan svenska kronor och en annan valuta. Viktigt! Först skall du slå in följande för att ställa in EX-funktionen på rätt sätt: 3 [ #/ST ] 2 [ #/ST ] Om du exempelvis väljer att lägga in Euro som den främmande valutan och om kursen är Euro = 9.6 SEK gör du så här: 96 [ EX ] Avsluta genom att trycka en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras. Kursen kan läggas in med upp till 9 siffror. Decimalpunkten mellan heltal och decimaler är placerad efter tredje mest signifikanta siffran. Alltså, om talet slås in kommer detta att hanteras av XE-A2 som Inställning för utskrifter Du kan bestämma olika alternativ för kvittoutskriften. Du kan finna olika utskriftsalternativ i tabellen. Du kan lägga in dina utskriftsinställningar enligt följande: 2 [ #/ST ] ABCDEFGH [ #/ST ] Avsluta genom att trycka ännu en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras. Den vanligaste inställningen är A= B= C= D= E= F= G= H= Du slår in detta enligt följande: 2 [ #/ST ] [ #/ST ] Avsluta genom att trycka ännu en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras. Tabellen med utskriftsalternativ finner du på nästa sida. Standardalternativen är märkta med * - 8 -

19 Steg Betydelse Val Slå in A B Eurosymbol före varje beloppsrad på kvitto t Kontinuerlig kvittoutskrift eller registrering utan kvittoutskrif t Nej* Ja Kvitto* Ej kvitto C Hur skall utskriften användas? Kontrollremsa* Kvitto D E F G H Skriv ut datum på kvitto n Skriv ut tid på kvitto n Skriv ut kvittolöpnummer på kvitto n Skriv ut momsbaserad subtotal på kvitto n Skriv ut subtotalbelopp om [ #/ST ] trycks Ja* Nej Ja* Nej Ja* Nej Ja* Nej Ja Nej* Diverse andra inställningar I tabellen på nästa sida ser du flera inställning som du kan förändra för att anpassa din XE-A2 på bästa sätt. Du kan lägga in dina egna val enligt följande: [ #/ST ] ABCDEFGH [ #/ST ] Avsluta genom att trycka ännu en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras. Standardinställningar är markerade med *. Dessa behöver normalt inte förändras

20 Steg Betydelse Val Slå in A B Datumforma t Tidsforma t MMDDÅÅ DDMMÅÅ* ÅÅMMDD 2 2 Timmar (AM/PM) 24 Timmar* C Decimalposition för egen valut a - 3, standard = 2 D Skall kvittolöpnummer nollställas i samband med Z-rapport Nej* Ja E Obligatoriskt [ CH ] inslag av mottaget belopp för [ TL/AT/NS] och Nej* Ja F Subtotal [ #/ST ] obligatoriskt innan transaktionsavslu t Nej* Ja G Beloppsbegränsning för CR, CH, In- och utbetalt -8, standard = 8 H Avrundnin g Avrundning* Runda upp Runda ned 2 Förinställning av kvittolöpnummer Varje kvitto eller annan utskrift är försett med ett löpnummer. Detta löpnummer behöver du normalt inte förändra, men du kan förinställa startnummer om du så önskar. Önskat startnummer (max 4 siffror) [ X/TM ] [ #/ST ] Avsluta genom att trycka ännu en gång på [ #/ST ] om inga andra inställningar skall göras. Inställning av sekretesskod Om du inte vill att obehöriga skall kunna utfärda felkvitton eller ta ut rapporter kan du ställa in en sekretesskod som måste anges i sådana situationer. Du ställer in din sekretesskod så här: Sekretesskod (max 4 siffror) [ X/TM ] [ TL/AT/NS ] Då en sekretesskod är inställd måste koden först slås in på [ TL/AT/NS ] varje gång som ett felkvitto skall utfärdas eller då du skall ta ut en rapport. Om du glömmer bort din sekretesskod måste du sätta huvudlåset i Z/PGM och slå in [ X/TM ] [ TL/AT/NS ] [ #/ST ] På så sätt upphävs din sekretesskod

21 Skriv ut en lista med dina inställningar Du kan skriva ut en lista med de inställningar som är gjorda i din XE-A2. Vill du skriva ut en sådan lista, sätt huvudlåset i Z/PGM och tryck [ #/ST ]. Dessutom får du ut en lista var gång som du lämnar programmeringsläget genom att trycka [ #/ST ]

22 Att hantera kassalådan SHARP XE-A2 Du kan låsa kassalådan med låset på lådans framkant. Tänk dock på att kassalådan inte är att jämföra med ett värdeskåp. Därför skall du inte lämna din XE-A2 utan uppsikt under längre tid. Förvara aldrig pengar eller andra värdehandlingar i kassalådan under natten! Du kan ta ut hela kassalådan genom att i framkanten lyfta den uppåt då hela låda är ute, Skulle ett strömavbrott inträffa så kan kassalådan inte öppnas elektroniskt. Därför är en mekanisk öppningsspak placerad under lådan. För spaken åt sidan och lådan öppnas. Givetvis öppnas inte lådan om den är låst med låset i lådans framkant. I kassalådans framkant finns en springa där checkar eller andra handlingar kan föras in utan att lådan behöver öppnas. För att komma åt dessa handlingar, öppna kassalådan och lyft ur myntinsatsen. Byte av pappersremsa Kvittoremsan är av vanligt träfritt papper med en bredd på 57 mm. Maximal diameter på en rulle är 8 mm Om papperet används som journalremsa, mata upp papper så att du kan riva av det utan att skada utskriften. Lyft upp uppsamlingshjulet och ta bort det uppspolade papperet. Riv av papperet vid pappersrullen och ta bort det papper som sitter kvar i tryckverket genom att mata med pappersmatningstangenten

23 Tag bort den gamla rullen eller rullkärnan. Lägg in en ny rulle, vänd på så sätt att papperet spolas av underifrån. För in papperet i slitsen i bakkant på tryckverket och mata igenom med pappersmatningstangenten. Byte av färgrulle Då du märker att trycket på papperet har blivit för svagt är det dags att byta färgrulle. Ta bort kvittokåpan Lyft den gamla färgrullen uppåt för att ta bort den från tryckverket. Sätt in en ny färgrulle Sätt tillbaka kvittokåpan Var noga med att alltid använda originaltillbehör från Sharp. Andra färgrullar kan orsaka problem med tryckverket. Försök aldrig att återinfärga färgrullar. Dessa är infärgade under tryck och kan inte ta absorbera ny färg. Byte av batterier Var alltid uppmärksam på om ett L börjar att lysa i displayens vänstra del. Då du ser denna symbol skall du snarast byta batterier. Då du byter batterier är det viktigt att din XE- A2 är ansluten till vägguttaget och att huvudlåset är ställt i REG position. Om inte kassan är strömförsörjd via nätuttaget under batteribyte, kommer du att förlora försäljningsdata och dina programinställningar. Du skall använda vanliga torrbatterier av typ LR6 (AA). Det går åt tre batterier. Vad händer vid strömavbrott? Om ett strömavbrott skulle inträffa kan du inte använda ditt XE-A2. De batterier som du monterat ser dock till att din försäljningsdata och dina programinställningar ligger kvar i kassans minne. Då strömmen kommer tillbaka kan du direkt börja att använda din XE-A2 igen. Om strömavbrottet inträffade mitt under en transaktion, står kassan kvar i denna transaktion och du kan fortsätta att betjäna samma kund

24 Om du skulle få papperstrassel. Om papperet skulle trassla sig och tryckverket blir blockerat, stannar din XE-A2 och avger en pulserande ljudignal. Då gör du så här: Drag först ut nätsladden Tag bort pappersrester eller annat som kan ha förorsakat felet. Peta aldrig med verktyg eller vassa föremål i tryckverket. Detta kan skada på ett sådant sätt att en större reparation kan bli nödvändig. Då du bedömer att pappersbanan är rensad, sätt tillbaka nätsladden, mata igenom papperet på nytt. Tryck [ CL ] Hur du löser de vanligaste problemen För att din XE-A2 skall fungera på ett riktigt sätt, är det viktigt att be skrivningen Kom igång med din XE-A2 följs punkt för punkt. Om inte displayen lyser, kontrollera att det finns ström i nätuttaget och att du ställt huvudlåset i REG-position. Se alltid till att du byter batterier så fort som symbolen L visas i displayen!

25 odell: M 2 XE-A ått: M m (H) m (D) x 33(B)x ikt: V g k 5 trömförsörjning: S g nätspännin Nominell ffekt: E ) 6.4W (vila),3w (operation emperatur: T C grader 4 - isplay: D k numeris LED, ryckverk: T k typhjulstekni station, positioner: ntal A r kolumne 3 appersrulle: P m m.5 mm +/ Bredd mm 8 diameter Max g/m mm, papper räfritt T 2 assalåda: K k myntfac 6 sedelfack, 3 illbehör: T e pappersrull st huvudlåset till nycklar st. 2 kassalådan till nycklar st. 2 multispråk instruktionsbok st. svenska instruktionsbok st. multispråk snabbstartsguide st. uppsamlingshjul st. kassadisk på montage fast för låsbleck st. Specifikationer

26

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB Quorion CR 1040/1240 Kassaregistermanual Cashpoint AB 2009-10-08 CR 1240 CR 1040 ANVÄNDARMANUAL Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 2004/108 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

XE-A3 Bruksanvisning För att snabbt komma igång, läs Uppstart från grunden sidorna 3-6 Programmering av texter sidorna 35-38 Hjälpfunktion sidan 39 L73BR-XEA3 SHARP XE-A3 Allmänt Vi önskar dig lycka till

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP ER- A420. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP ER-A420 instruktionsbok

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-510B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama AB Box 54 771 22 Ludvika www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR-ERA220C Kassaregister

Läs mer

Quorion CR 30T. Användarmanual

Quorion CR 30T. Användarmanual Quorion CR 0T Användarmanual Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 004/08 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande tekniska Europeiska krav: EN 550 - Norm values and measuring procedures

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se BYTE AV KVITTORULLE Euro-500TE använder sig av kvittorullar med en

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-420B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147

XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147 XE-A147 Bruksanvisning L73BRXEA147 Innehåll Allmänt...5 Uppfyllande av gällande föreskrifter...5 Kassaregister och kontrollenhet...5 För din säkerhet!...6 Sammanställning av funktioner...8 Tangenter...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR3-ERA220C för rom-version

Läs mer

XE-A203 Bruksanvisning För att starta upp och komma igång med din XE-A203, läs igenom de viktiga avsnitten: Att komma igång sidan 3 Kort om textprogrammering sidan 6 Snabbguide sidan 7-9 Inställning för

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n):

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n): Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien SE- S300s SE- S300m SE- S2000 SE- C300 SE- C2000 Serienummer kassaregister (s/n): IPL version: 1.50 Serienummer kontrollenhet s/n): RIHTT Viktig information:

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-390M, 420M, 430M Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister.

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO TE-2400 V6 Restaurangversion IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260BEJ SE/265BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit en CD-skiva

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T Version 42000 2010 (RevA) CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 2 Innehåll: 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning 3 Sida 2 Varm start (halv återställning) 3 3 Tangentbord,

Läs mer

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER ELEKTRONISKT KASSAREGISTER SNABBSTARTSHANDBOK Den här handboken innehåller kortfattade anvisningar för att komma igång med att använda kassaregistret BMC2010. Mer detaljerad information finns i CD HANDBOKEN.

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100 PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE Scanning CASIO QT- 6100 1 INNEHÅLL Kassans olika menyer sida 3 Försäljning sida 5 Hantering av felslag sida 10 Lägga upp nya artiklar sida 13 Övriga scanningfunktioner sida

Läs mer

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning 520DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning U 1. Utskriftssystem: 12 siffrors kapacitet med noll-eliminering. Enkel blankrad när svaret har skrivits ut. etod för val av decimalkommats placering. 1)

Läs mer

Din manual SHARP ER-A280F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830203

Din manual SHARP ER-A280F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830203 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP ER- A280F. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP ER-A280F instruktionsbok

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

BRUKSANVISNING CAS POSCALE

BRUKSANVISNING CAS POSCALE BRUKSANVISNING CAS POSCALE ALLVÅG SYSTEMS AB HÄLSINGEGATAN 8 TEL 08: 545 499 60,FAX:08-545 499 65 www.allvag.se mail@allvag.se STYCKEPRIS Fast Pris: (tex Gurka) 1. Tryck in priset, tryck sedan på X välj

Läs mer

XE-A207B/217B. Snabbguide - iordningsställande. För leverantörer

XE-A207B/217B. Snabbguide - iordningsställande. För leverantörer XE-A207B/217B Snabbguide - iordningsställande För leverantörer Komma igång från grunden. Uppstart För att XE-A207/217 skall fungera tillfredsställande måste du första gången utföra några grundläggande

Läs mer

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning 520 DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning OBSERVERA: 1) IRAM-säkerhetsmärkningen avser endast säkerhetsnormer enligt IEG 60950/A11 och inte användarfunktioner och/eller prestanda. 2) IRAM-säkerhetsmärkningen

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A280 (C) Handledning För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.04 eller högre L73BR2-ERA280C Uppfyller Skatteverkets föreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

excellence PRO Butiksdatasystem

excellence PRO Butiksdatasystem excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping 2001-1 - Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension Bruksanvisning till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000 SE-C450 SE-C3500 IPL version: Swedish Fiscal 1.00.10 EFT 1.0 extension Viktig information: LÄS denna bruksanvisning, då den innehåller

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Manual CL-5000 Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Innehållsförteckning Beskrivning Sidnummer Handhavande av vågen Symboler 3 Funktionstangenter 3-6 Tangentbord 7 Vägning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning. Kassasystem UP-600 UP-700. SHARP ELECTRONICS (Nordic) AB

Bruksanvisning. Kassasystem UP-600 UP-700. SHARP ELECTRONICS (Nordic) AB Bruksanvisning Kassasystem UP-600 UP-700 SHARP ELECTRONICS (Nordic) AB UP-600/UP-700 Innehåll Viktigt........................................... 1 För din säkerhet.....................................

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR PEMK 15.02 3.5.1995 BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR ALLMÄNT Nyckelomkopplaren på kopplingsurets frontpanel bör under normalgång vara vid FUNKTION/NYCKELN UR -positionen och då lyser signalljuset

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Manual No: M0012 Issue No: 2 Date: 2006-06-24 MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Innehåll 1. Snabbguide......2 2. Introduktion..3 3. Specifikation....4 4. Knappsats.....5 5. Försiktighetsåtgärder....6 6. Användarmanual...

Läs mer

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22 ELEKTRONISK KLOCKA 5 knappar - E3 Manual cod. I/301/00/22 Innehållsförteckning Instruktion... 3 Knapparnas funktion.... 3 Display... 3 Symboler... 3 Så fungerar klockan... 3 Ställa klockan... 4 Slå på

Läs mer

Handledning UP-800 (C) För modellerna: UP-800F (C) UP-810F (C) UP-820F (C) UP-820N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning UP-800 (C) För modellerna: UP-800F (C) UP-810F (C) UP-820F (C) UP-820N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet UP-800 (C) Handledning För modellerna: UP-800F (C) UP-810F (C) UP-820F (C) UP-820N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.98b eller högre L73BR3-UP800C Uppfyller Skatteverkets

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer