Användar och Programmeringsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användar och Programmeringsmanual"

Transkript

1 ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box Sundbyberg

2 Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt en kvalitetsprodukt som kommer uppfylla era önskemål i många år. Viktigt angående kontrollenhet/nya kassalagen. Kassaregistret är utformat för att arbeta mot en certifierad kontrollenhet, SAM4S SCU- 100, enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:1. Detta innebär att ingen försäljning kan ske i kassan om inte kontrollenheten är inkopplad. Kassaregistret och kontrollenheten sammankopplade uppfyller Skatteverkets krav på ett certifierat kassaregister. Vidare skall växelkassa slås in varje dag innan kassan tas i bruk, se sid. 13. Kontakta er leverantör för vidare information. Certifierad kontrollenhet SAM4S SCU

3 INNEHÅLL BYTE AV KVITTORULLE PAPPERSTRASSEL, NÖDÖPPNING AV KASSALÅDA... 6 TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN, HÄVNING AV BLOCKERING... 8 DISPLAY SAMT FELMEDDELANDEN I DISPLAY... 9 IN/UTLOGGNING AV KASSÖR, FÖRSÄLJNING PÅ VARUGRUPP...10 FÖRSÄLJNING PÅ PLU, REPETERING AV INSLAG SAMT MULTIPLIKATION...11 VÄXELUTRÄKNING, KVITTO I EFTERHAND, VALUTAOMRÄKNING...12 HANTERING AV INGÅENDE/UTGÅENDE VÄXELKASSA, KALKYLATORLÄGE...13 HANTERING AV FELSLAG OCH RETURER...14 HANTERING AV RABATTER OCH PÅSLAG...15 RAPPORTER, ELEKTRONISK JOURNAL...16 FÖRKLARING AV DAGSRAPPORT...17 SYSTEM INSTÄLLNINGAR UTSKRIFT AV PROGRAMMERINGAR (SYSTEMDOKUMENTATION)...20 PROGRAMMERING AV: STATUS PÅ VARUGRUPPER...21 PRIS / INSLAGSBEGRÄNSNING PÅ VARUGRUPPER, MOMSSATSER...22 RABATT %, +% SAMT RABATT KR ALLT BORT, VALUTA...24 KASSÖRER, KASSANUMMER...25 STATUS PÅ PLU...26 PRIS / INSLAGSBEGRÄNSNING PÅ PLU...27 TEXTER - SKRIVA MED TECKENTABELL...28 TEXTER - SKRIVA MED TANGENTBORDSKNAPPAR...29 TEXTER - KVITTOMEDDELANDE, VARUGRUPPER SAMT PLU...30 TID OCH DATUM, KASSADEKLARATION

4 BYTE AV KVITTORULLE 1. Avlägsna printerkåpan. Riv av änden på den gamla kassarullen och ta ur den. 2. Fäll upp printerspaken för att frilägga kvittobanan i printern och dra försiktigt ur pappersresterna. 3. Lägg i den nya kassarullen på sin plats, se till att pappret matas UNDERIFRÅN. Klipp pappersänden rak med en sax. 4

5 BYTE AV KVITTORULLE, forts 4. Fäll ned printerspaken, mata in pappersänden i pappersintaget på printern. Tryck på knappen KVITTOMATN. till ca 20 cm. papper matats fram. 5. För kvittoremsan genom hålet i printerkåpan och sätt därefter tillbaka kåpan. 5

6 PAPPERSTRASSEL Om papperstrassel skulle uppstå, gör följande: A. Fäll upp printerspaken, öppna skyddskåpan. B. Ta bort det trasslade pappret och montera kassarullen på nytt. VARNING! SKRIVAREN KAN VARA MYCKET VARM NÖDÖPPNING AV KASSALÅDA Vid t.ex. strömavbrott kan kassalådan öppnas via en nödöppnare. Nödöppnaren är placerad under kassaregistret i dess bakre kant. För tappen åt sidan så öppnas kassalådan. 6

7 TANGENTER OCH FUNKTIONER KVITTO MATN. KALKYL- ATOR MOMS LÅD ÖPPN. KASSÖR IN- BETALT UT- BETALT RABATT KR RABATT % +% VALUTA RETUR FEL SLAG ALLT BORT CLEAR X/TIME PLU KORT CHECK SUB TOTAL KONTANT KVITTOMATN. Matar fram kvittot KALKYLATOR Ställer kassan i kalkylatorläge MOMS Manuellt ändra moms LÅDÖPPN. Öppnar kassalådan, nummerinslag (Non Add) KASSÖR In-/Utloggning av kassör UTBETALT Utgående växelkassa vid arbetsdagens slut INBETALT Ingående växelkassa vid arbetsdagens början RABATT KR Rabatt i kronor RABATT % Rabatt i % +% Pålägg i % VALUTA Valutahantering RETUR För återköp av en redan såld vara FELSLAG Raderar det sista inslaget ALLT BORT Raderar hela kvittot innan kvittot avslutats CLEAR Rensar displayen från inslag samt felmeddelanden X/TIME Multiplikationstangent PLU Registrerar förprogrammerade artiklar KORT Avslutningstangent vid betalning med kort CHECK Avslutningstangent vid betalning med checkar SUBTOTAL Summerar ihop försäljningen utan att avsluta kvittot KONTANT Avslutningstangent vid betalning med kontanter, används också för att ta fram ett efterkvitto 1-15 Varugrupp Siffertangent 0-9. Decimalkomma, för att t.ex. registrera 1.85 meter 7

8 NYCKELLÄGEN VOID OFF VOID För att i en följd registrera felslag REG OFF Kassan avstängd REG Registreringsläge (normalläge) X X Ta ut X-rapporter (inte nollställa kassan) Z Ta ut Z-rapporter (nollställa kassan) Z PGM Programmeringsläge PGM Kassan levereras med ett flertal nycklar som går till följande nyckellägen: Nyckel VD REG Z P C Går till nyckelläge VOID, OFF, REG, X OFF, REG VOID, OFF, REG, X, Z VOID, OFF, REG, X, Z, PGM ALLA NYCKELLÄGEN Notera: Nyckeln kan endast tas ur kassan i OFF eller REG läget. HÄVNING AV BLOCKERING Om kassan skulle blockera och inga tangenttryckningar hjälper, gör följande: Ta ur kontakten ur vägguttaget Sätt i nyckeln märkt C Vrid nyckeln till serviceläget (rakt ned) Tryck och håll ner KONTANT Sätt i kontakten i vägguttaget igen Vänta till ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR **** skrivs ut Släpp KONTANT Vrid nyckeln till REG och testa kassan Byt tillbaka till önskad nyckel 8

9 DISPLAY SAMT FELMEDDELANDEN I DISPLAY Kassörsdisplay DPT RPT AMOUNT DPT RPT AMOUNT CLERK 1-10 Indikerar varugruppsnummer Indikerar antalet gånger samma inslag repeterats Indikerar beloppet på inslaget, subtotalen eller totalsumman Om system med kassörer används, lyser ett streck i underkant av ett av de 10 nedre segmenten beroende på vilken kassör som är inloggad Felmeddelanden C Växel att ge tillbaka E Fel, tryck CLEAR och börja om - Minus belopp = Total E1 Fel, tryck CLEAR och börja om/kontrollenhet inte ansluten E3 Printerfel (papperstrassel) E4 Tvång att slå in ett nummer och trycka LÅDÖPPN innan reg. E5 Tvång på kassadeklaration E6 Stäng kassalådan E8 Inget papper i printern 9

10 KASSÖRER Kassan kan programmeras med 10 stycken kassörer. Inloggning sker med en kod, eller kassörens nummer. Om kassörer ska användas, måste systemoption 16 ställas in. Man kan välja att ha fasta kassörer eller kassörer som måste logga in sig vid varje försäljning. Om kassan är programmerad med fasta kassörer, kommer denna kassör att fortsätta vara inloggad tills utloggning sker. När kassören loggat ut kommer texten CLOSED att visas i displayen och kassören måste logga in sig igen för att påbörja en ny försäljning. INLOGGNING AV KASSÖR 1. Slå den tresiffriga koden, eller om ingen kod är programmerad, slå kassörens nummer. 2. Tryck på KASSÖR UTLOGGNING AV KASSÖR 1. Tryck Tryck på KASSÖR FÖRSÄLJNING PÅ VARUGRUPP MED FAST PRIS 1. Tryck på vald varugrupp MAT 2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 3. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. FÖRSÄLJNING PÅ VARUGRUPP MED ÖPPET PRIS 1. Slå in priset med siffertangenterna, t.ex för 45 kr (glöm inte nollorna). 2. Tryck på vald varugrupp MAT 3. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 4. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. 10

11 FÖRSÄLJNING PÅ PLU MED FAST PRIS 1. Slå in valt PLU-nummer. 2. Tryck på PLU 3. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 4. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. FÖRSÄLJNING PÅ PLU MED ÖPPET PRIS 1. Slå in valt PLU-nummer. 2. Tryck på PLU 3. Slå in pris t.ex för 45 kr, (glöm inte nollorna) och tryck på PLU 4. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 5. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. REPETERING AV INSLAG Direkt efter en försäljning på varugrupp eller PLU kan man repetera inslaget genom att trycka ned varugruppen eller PLU t igen. FÖRSÄLJNING MED MULTIPLIKATION 1. Slå in antalet varor och tryck på 2. Slå pris, t.ex för 45 kr (glöm inte nollorna). 3. Tryck ned t.ex. varugrupp 1. X/ TIME 4. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. 11

12 VÄXELUTRÄKNING 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Tryck på SUB TOTAL 3. Summan att betala visas nu i displayen. 4. Slå in det mottagna beloppet och tryck på t.ex. KONTANT 5. Beloppet som kunden skall ha tillbaka visas i displayen. Om kunden har lämnat för lite, kommer återstående belopp att stå kvar i displayen. KVITTO I EFTERHAND En kvittokopia på den senaste försäljningen kan skrivas ut. 1. Registrera de varor som skall säljas och avsluta med valfri avslutningstangent. 2. Tryck på KONTANT Nu skrivs en kvittokopia på försäljningen ut. VALUTAOMRÄKNING Valutaomräknaren omvandlar en utländsk valuta till svenska kronor. Vilken kurs som skall användas programmerar man i förväg. 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Tryck på SUB TOTAL 3. Tryck ned VALUTA,det belopp som kunden skall betala visas nu i displayen. 4. Slå in det belopp i utländsk valuta som kunden betalar och tryck KONTANT 5. Växel visas nu i lokal valuta. 12

13 INBETALNING Inbetalning används för att registrera den ingående växelkassan vid arbetsdagens början. 1. Slå in beloppet, t.ex för 1000 kr (glöm inte nollorna). 2. Tryck på IN BETALT Kassalådan öppnas och ett kvitto skrivs. UTBETALNING Utbetalning används om man behöver korrigera den ingående växelkassan. T.ex. om man slagit in för mycket på INBETALT. 1. Slå in beloppet, t.ex för 1000 kr (glöm inte nollorna). 2. Tryck på UT BETALT Kassalådan öppnas och ett kvitto skrivs. KALKYLATOR LÄGE Kassan har ett mycket enkelt kalkylatorläge som fungerar enligt följande: 1. Vrid nyckeln till REG eller VOID. 2. Tryck 100 SUBTOTAL. 3. Slå in första talet du vill kalkylera. 4. Välj +,- eller X enligt nedan. VOID CANCEL + - C/CONV 5. Slå in andra talet du vill kalkylera. 6. Avsluta med KONTANT. X 13

14 HANTERING AV FELSLAG OCH RETURER FELSLAG Felslag korrigerar den senaste inslaget. Exempel: Om man slagit in en artikel och upptäcker att den är fel. 1. Tryck på FEL SLAG 2. Fortsätt sedan att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent. ALLT BORT Allt bort används när man vill ta bort hela kvittot, dvs. alla inslagna varor och makulera köpet INNAN MAN AVSLUTAT MED BETALSÄTT. Exempel: Om man slagit in flera artiklar och vill makulera köpet. 1. Tryck på ALLT BORT Hela köpet makuleras nu och ett kvitto som bekräftar detta skrivs ut. RETUR Retur används när kunden kommer tillbaka med en vara, men kan även användas som ett felslag EFTER avslut. OBS!!! Retur kan endast slås in på eget kvitto, inga andra försäljningar kan blandas med i ett returkvitto. Exempel: Om kunden kommer och vill lämna tillbaka en vara. 1. Tryck på RET UR 2. Slå belopp och tryck på vald varugrupp eller PLU. 3. Avsluta med samma betalningssätt som användes när varan såldes. 14

15 HANTERING AV RABATTER OCH PÅSLAG Rabatter kan användas för en enstaka artikel eller en hel totalsumma innan avslut. Om rabatten är fast eller öppen beror på programmeringen. För RABATT % och +% tangenten gäller samma förfarande, skillnaden är att +% lägger på och RABATT % drar av från summan. % RABATT Exempel: Ge 10 % rabatt på den senast inslagna artikeln. 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Slå 1 0 med siffertangenterna 3. Tryck på RABATT % 4. Fortsätt att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent. Om rabatt satsen är programmerad som fast behöver man bara trycka ned rabatt tangenten efter försäljningen så dras rabatten automatiskt. Exempel: Ge 10 % rabatt på en hel totalsumma innan avslut. 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Tryck på SUB TOTAL 3. Slå 1 0 med siffertangenterna 4. Tryck på RABATT % 5. Avsluta med valfri avslutningstangent. RABATT I KRONOR Exempel: Ge 10 kronor rabatt på en enstaka artikel 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Slå med siffertangenterna OBS!!! Ingen punkt. 3. Tryck på RABATT KR 4. Fortsätt att sälja som vanligt eller tryck på valfri avslutningstangent. 15

16 RAPPORTER Skillnaden mellan X och Z-läge är att man i: X-läge endast läser av kassans totaler utan att nollställa dem. Z-läge både läser av och nollställer kassan. RAPPORTTYP NYCKEL TRYCK TANGENT LÄGE DAGS Avläsning X KONTANT RAPPORT Nollställning Z KONTANT PERIOD RAPPORT TIM RAPPORT PLU RAPPORT FRÅN/TILL PLU KASSÖR RAPPORT KONTANT I LÅDA KORT I LÅDA KOMBI- RAPPORT Avläsning X KORT Nollställning Z KORT Avläsning X X/TIME Nollställning Z X/TIME Avläsning X PLU Nollställning Z PLU Avläsning X Första PLU-numret tryck PLU. Sista PLU-numret tryck PLU. Avläsning X KASSÖR Nollställning Z KASSÖR Avläsning X SUBTOTAL Avläsning X KORT Finans, PLU, Tim, Kassör i en följd. Z SUBTOTAL ELEKTRONISK JOURNAL Kassan har ett elektroniskt journalminne på ca linjer. För att se hur många linjer som återstår, tryck SUBTOTAL när kassan står i REG-läge och ingen försäljning är registrerad. När den elektroniska journalen blir full lyser EJ FULL i displayen och journalen måste tömmas (var noga med att tillräckligt med papper finns i skrivaren), alternativt kan journalen tankas upp till kontrollenheten. Tanka upp till kontrollenhet: Nyckeln i Z-läge, slå 999-SUBTOTAL, vänta till ett kvitto med texten ELEKTRONISK JOURNAL NOLLSTÄLLD skrivits ut. Skriva ut och nollställa: Nyckeln i X-läge, slå 300-KONTANT, vänta tills kassan skrivit klart, vrid nyckeln till Z-läge, slå 399- KONTANT. Efter några minuter när ett litet kvitto kommit ut är journalen tömd och nollställd. Vänta till detta kvitto skrivits ut avbryt INTE. 16

17 OBS!!! Denna nollställningsprocedur kan ta flera minuter. FÖRKLARING AV DAGSRAPPORT SAMSUNG ER-260 <<DAGSRAPPORT>> Z 7 VGR VGR VGR VGR Logo Rapportnamn Rapporttyp / nummer Varugrupp 1 antal sålda varor Varugrupp 1 försäljning i kronor MOMSPL MOMS1 BELOPP MOMSPL MOMS2 BELOPP 8.04 MOMSPL MOMS % % % RABATT Summa som moms 1 är beräknad på Varav moms Summa som moms 2 är beräknad på Varav moms Antal rabatter -% rabatter i kronor Antal tillägg +% tillägg i kronor Antal rabatter i kronor Totalt rabatt i kronor NETTO RETUR VOID KNAPP ALLT BORT Netto försäljning Antal varureturer Summa varureturer i kronor Antal felslag Felslag i kronor Antal registreringar på Allt Bort Redovisning i kronor på Allt Bort KONTANT KORT KREDIT INBETALNING UTBETALNING VALUTA KONT. I LÅDA KORT I LÅDA LÅDÖPPNING 11 ANTAL KUNDER 14 ******************* GTS GTR GTN : Antal betalningar med kontanter Summa i kronor av försäljning med kontanter Antal betalningar med kort Summa i kronor av försäljning med kort Antal betalningar med kredit Summa i kronor av försäljning med kredit Antal inslag på ingående växelkassa Summa av ingående växelkassa Antal inslag på utgående växelkassa Summan av utgående växelkassa Sålt belopp i utländsk valuta Summa av kontanter i kassalådan Summa av kort i kassalådan Antal lådöppningar Antal kunder Grand Total Brutto Grand Total Retur Grand Total Netto 17

18 Tid/ Datum Kvitto nummer / Kassa nummer SYSTEM INSTÄLLNINGAR (grått fält = standard) Nyckel i PGM-läge. Slå option nummer - tryck INBETALT, slå status (0 eller 1) tryck UTBETALT. Avsluta med KONTANT. Option Nr. SYSTEM INSTÄLLNING 1 EJ TILLÄMPLIG STATUS 2 EJ TILLÄMPLIG 3 EJ TILLÄMPLIG 4 EJ TILLÄMPLIG 5 Skippa nolltotaler på X/Z rapport. JA = 0 6 EJ TILLÄMPLIG NEJ = 1 7 Skriv SUBTOTAL på kvittot när SUBTOTAL - tangenten trycks ned. JA = 0 NEJ = 1 8 Tvång på kassadeklaration före X/Z rapport. NEJ = 0 JA = 1 9 EJ TILLÄMPLIG 10 Decimalkommats position. 0 = ingen 1 = 1 steg 2 = 2 steg 11 EJ TILLÄMPLIG 3 = 3 steg Skriv momspliktigt belopp. Skriv inte momsbelopp. 2 18

19 Option Nr. 12 SYSTEM INSTÄLLNING STATUS Skriv INTE momspl. belopp. Avrundningsmetod för Skriv inte momsbelopp. Avrunda uppåt vid procenttangenter och moms. Avrunda alltid uppåt. 1 Avrunda alltid nedåt Avrundningsmetod för decimal multiplikation samt splittade priser. Avrunda uppåt vid Avrunda alltid uppåt. 1 Avrunda alltid nedåt Växeluträkning i efterhand tillåten. NEJ = 0 JA = 1 15 EJ TILLÄMPLIG 16 Kassörsystem: Kassörsystem inaktivt. 0 Kassörsystem aktivt. Fasta kassörer. 1 Kassörsystem aktivt. Tvång på inloggning vid försäljning En kvittokopia tillåten. NEJ = 1 JA = 2 18 Valutasymbol: Se kodtabell. 19 Tvång att slå in mottaget belopp. NEJ = 0 JA = 1 20 Utskriftsordning för datum. MM-DD-ÅÅ 0 DD-MM-ÅÅ 1 ÅÅ-MM-DD 2 21 Tvång på att stänga kassalådan inför varje försäljning. NEJ = 0 JA = 1 22 Motor för journaluppspolning aktiv. NEJ = 0 JA = 1 23 EJ TILLÄMPLIG Elektronisk journal. 24 EJ TILLÄMPLIG Skriv med början från äldsta inslag. 1 Skriv med början från senaste inslag. 2 EJ TILLÄMPLIG EJ TILLÄMPLIG 19

20 Option Nr. SYSTEM INSTÄLLNING 25 EJ TILLÄMPLIG STATUS EJ TILLÄMPLIG 26 Skriv INTE komprimerad journalutskrift. 0 Skriv komprimerad journalutskrift Använda varugruppstangenter för textning. NEJ = 0 JA = 1 28 Utskrift med bättre upplösning. NEJ = 0 * Notera : 1. Utskriften blir långsammare. 2. Innebär reducerad livslängd för thermohuvudet. JA = 1 29 Skriv grafisk logo på kvittot (BMP-bild, 256 x 136 pixlar, svart-vit). NEJ = 0 30 EJ TILLÄMPLIG JA = 1 31 EJ TILLÄMPLIG 32 Svensk öresavrundning (50 öre). NEJ = 0 JA = 1 UTSKRIFT AV PROGRAMMERINGAR (SYSTEMDOKUMENTATION) Hela programmet utom PLU: 2. Tryck KONTANT. PLU programmering: 2. Tryck 15 SUBTOTAL. 3. Ange det PLU-nummer där du vill starta utskriften tryck PLU. 4. Ange det PLU-nummer där du vill stoppa utskriften tryck PLU. Programversion: 1. Vrid nyckeln till S (rakt ner). 2. Tryck 50 SUBTOTAL. 20

21 STATUS PÅ VARUGRUPPER 1. Vrid nyckeln till PGM, slå 100 SUBTOTAL. 2. Välj tillval i Block 1: Negativ varugrupp JA = 1 NEJ = 0 Tvång på nummerinslag (Non Add) JA = 2 NEJ = 0 Inaktivera varugrupp JA = 4 NEJ = Total: = 3. Välj tillval i Block 2: Fast pris JA = 1 NEJ = 0 Skriv över fast pris JA = 2 NEJ = 0 Direktavslutande varugrupp (Single Item) JA = 4 NEJ = Total: = 4. Välj momssats: Moms 1 1 Moms 2 2 Moms 3 3 Moms Slå siffran 0 - tryck X/TIME tryck på önskad varugrupp. 6. Repetera punkt 2-5 för de varugrupper du vill programmera. 7. Avsluta med KONTANT. Repetera för varje varugrupp 100 SUB TOTAL 0 X/TIME VGR KNAPP KON- TANT Block 1 Block 2 Moms 1-4 Alltid 0 21

22 PRIS / INSLAGSBEGRÄNSNING PÅ VARUGRUPPER Om du programmerar en öppen varugrupp, kan du ange en inslagsbegränsning med ett fast belopp som du väljer här, du kan också programmera ett fast pris på en varugrupp som tillåter det (Block 2 i statusprogrammeringen) 2. Slå in enligt flödesschemat nedan. 3. Avsluta med KONTANT. Repetera för varje varugrupp MOMSSATSER VGR KNAPP Fast pris ELLER Högsta tillåtna inslagsbelopp KON- TANT 2. Slå momssatsen, ex (glöm inte decimalkommat) 3. Momstyp Påläggsmoms 1 Inklusive moms (VAT), normalt 0 Ej tillämplig 5. Ange: 1 för moms 1 2 för moms 2 3 för moms 3 4 för moms 4 6. Tryck på MOMS. 7. Avsluta med KONTANT.. 0 MOMS KON- TANT Momssats Moms typ Alltid 0 Moms (1-4) 22

23 RABATT % SAMT +% 2. Slå rabattsatsen, ex (OBS! Inget decimalkomma) 3. Block 1: 0 Räkna ut momsen FÖRE rabatt/pålägg 1 Räkna ut momsen EFTER rabatt/pålägg 4. Block 2: 0 Möjligt att skriva över den förprogrammerade rabattsatsen 1 INTE möjligt att skriva över den förprogrammerade rabattsatsen 2 Inaktivera knappen 5. Avsluta med KONTANT. +%/ RABATT % KON- TANT Rabattsats i % Block 1 Block 2 RABATT KR RABATT KR kan programmeras för att beräkna moms före eller efter rabatten, samt med beloppsbegränsning, dvs. hur stor rabatt som får lämnas. T.ex. siffran 3 under HDLO (High Digit Lock Out) betyder en max rabatt på Slå in beloppsbegränsningen enligt tabellen nedan. HDLO Begränsning Momsuträkning. 0 Räkna ut momsen FÖRE rabatt 1 Räkna ut momsen EFTER rabatt Forts. nästa sida 23

24 RABATT KR, forts 4. Aktivera eller inaktivera knappen. 0 Aktivera knappen 1 Inaktivera knappen 5. Tryck RABATT KR. 6. Avsluta med KONTANT. R AB ATT K R K ON- T ANT HD LO M om s uträkn. Inaktiv? ALLT BORT ALLT BORT knappen kan inaktiveras om så önskas, gör då enligt följande: 2. Slå in önskat val enligt tabellen: 0 Aktivera knappen 1 Inaktivera knappen 3. Tryck ALLT BORT. 4. Avsluta med KONTANT. VALUTA Kassan kan programmeras för valutakonvertering, valutan programmeras enligt följande: Om talet 1 i hemvalutan är värd i utländsk valuta, blir omräkningsfaktorn Slå in omräkningsfaktorn med upp till 5 decimaler UTAN decimalkomma. 3. Slå in önskad decimalposition (0-4). 4. Tryck VALUTA. 5. Avsluta med KONTANT. Omräkn.faktor Decimal Position VALUTA KON- TANT 24

25 KASSÖRER Kassan har 10 st. kassörer som kan programmeras med en 3-siffrig kod. OBS! Denna programmering kan endast utföras om kassan är programmerad för att använda kassörsystem (System Option nr. 16) 2. Slå in kassörens nummer 1-10 tryck på KASSÖR. 3. Ange önskad 3-siffrig kod tryck på X/TIME. 4. Avsluta med KONTANT. Repetera för varje kassör Kassör 1-10 KASSÖR Hemlig kod X/TIME KON- TANT Ändra kod 2. Slå in den gamla 3-siffriga koden tryck på KASSÖR. 3. Ange den nya önskade 3-siffriga koden tryck på X/TIME. 4. Avsluta med KONTANT. Skriva ut de programmerade kassörerna: 2. Tryck KASSÖR. KASSANUMMER Kassan kan programmeras med ett 2-siffrigt kassanummer som skrivs på kvittot. 2. Slå in det 2-siffriga kassanumret tryck på LÅDÖPPN. 3. Avsluta med KONTANT. 25

26 STATUS PÅ PLU 1. Vrid nyckeln till PGM, slå plu-numret du vill programmera tryck PLU. 2. Välj tillval i Block 1: Negativt PLU JA = 1 NEJ = 0 Tvång på nummerinslag (Non Add) JA = 2 NEJ = 0 Inaktivera PLU JA = 4 NEJ = Total: = 3. Välj tillval i Block 2: Fast pris JA = 1 NEJ = 0 Direktavslutande PLU (Single Item) JA = 2 NEJ = Total: = 4. Välj momssats: Moms 1 1 Moms 2 2 Moms 3 3 Moms Slå siffran 0 - tryck på önskad varugrupp PLU t skall styras till. 6. Repetera punkt 2-5 för de varugrupper du vill programmera. 7. Avsluta med KONTANT Repetera för varje PLU PLU 0 VGR KNAPP KON- TANT PLU # Block 1 Block 2 Moms 1-4 Alltid 0 26

27 PRIS/INSLAGSBEGRÄNSNING PÅ PLU Om du programmerar ett öppet PLU, kan du ange en inslagsbegränsning med ett fast belopp som du väljer här, du kan också programmera ett fast pris på ett PLU som tillåter det (Block 2 i statusprogrammeringen) 2. Slå in enligt flödesschemat nedan. 3. Avsluta med KONTANT. Repetera för varje PLU PLU # PLU Fast pris ELLER högsta tillåtna inslagsbelopp X/TIME KON- TANT 27

28 TEXTPROGRAMMERING, SKRIVA MED TECKENTABELL Beroende på hur kassan är grundprogrammerad kan texter skrivas antingen med koder eller med hjälp av tangentbordets knappar. Standard är programmering via teckentabell. Nedan följer teckentabell samt översikt för tangentbordets knappar. Teckentabell För att skriva text via teckentabellen anger man ett tecken via en 2-siffrig kod och börjar med Första siffran sedan Andra siffran. T.ex. koden för A är 20 och koden för Ö är 85. Vill du ha dubbel storlek på tecknet, använder du kod 79 före det tecknet. Första siffran A K U! MELLAN- SLAG Ç Á 1 1 B L V / " Ä 2 2 C M W : % ^ Å Í Andra 3 3 D N X ; ' ~ É Ó siffran 4 4 E O Y < ( \ Æ Ú 5 5 F P Z = ) { Ö 6 6 G > * } Ü 7 7 H R &? + _ 8 8 I S # [,. Ñ 9 9 J T $ ] - DUBBEL HÖJD Ø 28

29 TEXTPROGRAMMERING, SKRIVA MED TANGENTBORDSKNAPPAR Tangentbordsöversikt För att skriva tecken med tangentbordsknapparna gör man enligt följande: Tryck på den knapp som motsvarar det tecken du vill skriva in. Varje knapp har 3 tecken, t.ex. varugrupp 1 har ABC. Vill du skriva ett A trycker du en gång på varugrupp 1. Vill du skriva ett B trycker du två gånger snabbt på varugrupp 1. Vill du skriva ett C trycker du tre gånger snabbt på varugrupp 1. OBS!!! Efter varje tecken tryck på decimalkommat. Att skriva in KAFFE: två snabba tryck på VGR 2 (K) - tryck på decimalkommat - tryck en gång på VGR 1 (A) - tryck på decimalkommat - tre snabba tryck på VGR 6 (F) - tryck på decimalkommat - tre snabba tryck på VGR 6 (F) - tryck på decimalkommat - två snabba tryck på VGR 6 (E) - tryck på decimalkommat. Mellan - slag Dubbel höjd Ü Ñ ØÁ ÍÓÚ )*+,-sp ^~ \{} _.Dbl ÇÄÅ ÉÆÖ ABC 1 JKL 2 STU 3 &#$ 4 >?[ 5 DEF 6 MNO 7 VWX 8 /: 9 ]!" 10 GHI 11 PQR ;<= 14 %'( 15 CLEAR X/TIME PLU CHECK KON- TANT 29

30 ÖVRE-UNDRE KVITTOMEDDELANDE 2. Tryck X/TIME. 3. Skriv in de tecken du vill programmera in. Max 32 per rad. 4. Tryck X/TIME. 5. Ange vilken rad du vill programmera. (11-16 : Rad 1-6 övre kvittomeddelande) (21-26 : Rad 1-6 undre kvittomeddelande) 6. Tryck CHECK för att bekräfta. 7. Fortsätt från punkt 2 eller avsluta med KONTANT. Tänk på att centrera texten genom att börja med rätt antal mellanslag. Repetera för varje rad X/TIME X/TIME CHECK KON- TANT Upp till 32 tecken per rad Rad # VARUGRUPPSTEXT 2. Tryck X/TIME. 3. Skriv in de tecken du vill programmera in. Max Tryck X/TIME. 5. Tryck ned önskad varugrupp. 6. Fortsätt från punkt 2 eller avsluta med KONTANT. Repetera för varje varugrupp X/TIME X/TIME VGR KNAPP KON- TANT Upp till 12 tecken PLUTEXT 2. Tryck X/TIME. 3. Skriv in de tecken du vill programmera in. Max Tryck X/TIME. 5. Slå det PLU-nummer programmeringen gäller tryck PLU. 6. Fortsätt från punkt 2 eller avsluta med KONTANT. Repetera för varje PLU X/TIME Upp till 12 tecken X/TIME PLU # PLU KON- TANT 30

31 TID OCH DATUM TID: 2. Slå in tiden TTMM (t.ex. 0914). 3. Tryck X/TIME. 4. Avsluta med KONTANT. DATUM: 2. Slå in datumet ÅÅMMDD (t.ex ). 3. Tryck X/TIME. 4. Avsluta med KONTANT. KASSADEKLARATION Kassan kan programmeras för tvång på kassadeklaration, detta betyder att man måste räkna pengarna i kassan och slå in detta belopp innan en rapport kan genereras. För att utföra kassadeklarationen gör följande: 1. Vrid nyckeln till X. 2. Slå in beloppet du räknat fram i kontanter, t.ex för 1250 kr. 3. Tryck på SUBTOTAL, nu skrivs det inslagna beloppet, det belopp som skall finnas samt ev. differens ut på ett kvitto. 4. Ta ut X- eller Z-rapport som vanligt. Obs. Efter kassadeklarationen MÅSTE en rapport tas ut, inga registreringar kan göras förrän en rapport genererats. ER-260, SCU-100, rev

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama AB Box 54 771 22 Ludvika www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister.

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-390M, 420M, 430M Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-510B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-420B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260BEJ SE/265BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit en CD-skiva

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB Quorion CR 1040/1240 Kassaregistermanual Cashpoint AB 2009-10-08 CR 1240 CR 1040 ANVÄNDARMANUAL Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 2004/108 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande

Läs mer

Quorion CR 30T. Användarmanual

Quorion CR 30T. Användarmanual Quorion CR 0T Användarmanual Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 004/08 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande tekniska Europeiska krav: EN 550 - Norm values and measuring procedures

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T Version 42000 2010 (RevA) CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 2 Innehåll: 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning 3 Sida 2 Varm start (halv återställning) 3 3 Tangentbord,

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO TE-2400 V6 Restaurangversion IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se BYTE AV KVITTORULLE Euro-500TE använder sig av kvittorullar med en

Läs mer

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n):

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n): Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien SE- S300s SE- S300m SE- S2000 SE- C300 SE- C2000 Serienummer kassaregister (s/n): IPL version: 1.50 Serienummer kontrollenhet s/n): RIHTT Viktig information:

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER ELEKTRONISKT KASSAREGISTER SNABBSTARTSHANDBOK Den här handboken innehåller kortfattade anvisningar för att komma igång med att använda kassaregistret BMC2010. Mer detaljerad information finns i CD HANDBOKEN.

Läs mer

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension Bruksanvisning till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000 SE-C450 SE-C3500 IPL version: Swedish Fiscal 1.00.10 EFT 1.0 extension Viktig information: LÄS denna bruksanvisning, då den innehåller

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100 PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE Scanning CASIO QT- 6100 1 INNEHÅLL Kassans olika menyer sida 3 Försäljning sida 5 Hantering av felslag sida 10 Lägga upp nya artiklar sida 13 Övriga scanningfunktioner sida

Läs mer

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning 520DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning U 1. Utskriftssystem: 12 siffrors kapacitet med noll-eliminering. Enkel blankrad när svaret har skrivits ut. etod för val av decimalkommats placering. 1)

Läs mer

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning 520 DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning OBSERVERA: 1) IRAM-säkerhetsmärkningen avser endast säkerhetsnormer enligt IEG 60950/A11 och inte användarfunktioner och/eller prestanda. 2) IRAM-säkerhetsmärkningen

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

XE-A2 Bruksanvisning L73BR-XEA2 Snabbguide Se även Komma igång med din XE-A2 på sidan 8 Steg. Sätt in en nyckel i huvudlåset och vrid till REG. Sätt in nätsladden i vägguttaget. Batterierna skall inte

Läs mer

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP ER- A420. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP ER-A420 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR-ERA220C Kassaregister

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR3-ERA220C för rom-version

Läs mer

Certifierat kassaregister

Certifierat kassaregister Certifierat kassaregister De flesta som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. 2010 ha ett certifierat kassaregister. Betalning med betalkort räknas också som kontant betalning.

Läs mer

XE-A3 Bruksanvisning För att snabbt komma igång, läs Uppstart från grunden sidorna 3-6 Programmering av texter sidorna 35-38 Hjälpfunktion sidan 39 L73BR-XEA3 SHARP XE-A3 Allmänt Vi önskar dig lycka till

Läs mer

OS PAY MANUAL OS MOBILE SMART T103P VERSION 2.0

OS PAY MANUAL OS MOBILE SMART T103P VERSION 2.0 OS PAY MANUAL OS MOBILE SMART T103P VERSION 2.0 OPENSOLUTION NORDIC AB Lindholmspiren 3A, SE-417 56 Gothenburg, Sweden 010-410 2000 support@opensolution.se VÄLKOMMEN TILL OPENSOLUTION Tack för att ni har

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

BRUKSANVISNING CAS POSCALE

BRUKSANVISNING CAS POSCALE BRUKSANVISNING CAS POSCALE ALLVÅG SYSTEMS AB HÄLSINGEGATAN 8 TEL 08: 545 499 60,FAX:08-545 499 65 www.allvag.se mail@allvag.se STYCKEPRIS Fast Pris: (tex Gurka) 1. Tryck in priset, tryck sedan på X välj

Läs mer

Lathund- POS kassaläge

Lathund- POS kassaläge Lathund- POS kassaläge Innehållsförteckning Startbild POS- kassaläge - kontrollbox... 2 Startbild POS- kassaläge- ange växelkassa... 3 Försäljningsbild- sälja varor... 4 Försäljningsbild- välja betalslag...

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Kassasystemet som utmanar... Användarhandledning

Kassasystemet som utmanar... Användarhandledning Kassasystemet som utmanar... Användarhandledning Denna sida är lämnad blank! Innehållsförteckning Introduktion... 1 1. Tangentbord... 2 1.1 Tangentbordslayouter... 2 1.1.1 Tangentbord 8 x 8 (64) + 5 x

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

excellence PRO Butiksdatasystem

excellence PRO Butiksdatasystem excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping 2001-1 - Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence

Läs mer

XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147

XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147 XE-A147 Bruksanvisning L73BRXEA147 Innehåll Allmänt...5 Uppfyllande av gällande föreskrifter...5 Kassaregister och kontrollenhet...5 För din säkerhet!...6 Sammanställning av funktioner...8 Tangenter...

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa. Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.se Innehåll 1. Installation... 4 2. Starta kassasystemet / Logga in...

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

Hogia Smart Kassa Klient

Hogia Smart Kassa Klient Hogia Smart Kassa Klient Hogia Smart Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket stolta

Läs mer

DdD pos. Snabbmanual

DdD pos. Snabbmanual DdD pos Snabbmanual INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 4 Morgonrutin... 4 Försäljning (normal) kontant/ /betalkort... 4 Kontant betalning... 4 Kortbetalning..................... 4 Försäljning på varugrupp...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System

Manual. OpenSolution Mobile System VERSION 2.0 Manual OpenSolution Mobile System OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 info@opensolution.se www.opensolution.se Rev. 2012-09-20 INNEHÅLL Terminalen Översikt... 1

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL Denna manual är till för användare av izettle kassaregister i Lunds ishall. Alla som tjänstgör i kiosken har rätt att ta del av denna information.

Läs mer

Din manual SHARP ER-A280F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830203

Din manual SHARP ER-A280F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830203 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP ER- A280F. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP ER-A280F instruktionsbok

Läs mer

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Manual CL-5000 Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Innehållsförteckning Beskrivning Sidnummer Handhavande av vågen Symboler 3 Funktionstangenter 3-6 Tangentbord 7 Vägning

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1 med stöd

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hantverksdata Kassa Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... - 1 - SKÄRMBILDER... - 2 - Registreringssidan... - 2 - Betalsidan... - 3 - Betalsidan/kontokort... - 4 - Administrera betalsätt... - 5 -

Läs mer

XE-A203 Bruksanvisning För att starta upp och komma igång med din XE-A203, läs igenom de viktiga avsnitten: Att komma igång sidan 3 Kort om textprogrammering sidan 6 Snabbguide sidan 7-9 Inställning för

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A280 (C) Handledning För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.04 eller högre L73BR2-ERA280C Uppfyller Skatteverkets föreskrifter

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. Kassaregister Utkom från trycket den 16 januari 2009 Skatteverket

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 POS Tablet S80 ETH POS Z10 Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla

Läs mer