Användar och Programmeringsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användar och Programmeringsmanual"

Transkript

1 ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box Sundbyberg

2 Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt en kvalitetsprodukt som kommer uppfylla era önskemål i många år. Viktigt angående kontrollenhet/nya kassalagen. Kassaregistret är utformat för att arbeta mot en certifierad kontrollenhet, SAM4S SCU- 100, enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:1. Detta innebär att ingen försäljning kan ske i kassan om inte kontrollenheten är inkopplad. Kassaregistret och kontrollenheten sammankopplade uppfyller Skatteverkets krav på ett certifierat kassaregister. Vidare skall växelkassa slås in varje dag innan kassan tas i bruk, se sid. 13. Kontakta er leverantör för vidare information. Certifierad kontrollenhet SAM4S SCU

3 INNEHÅLL BYTE AV KVITTORULLE PAPPERSTRASSEL, NÖDÖPPNING AV KASSALÅDA... 6 TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN, HÄVNING AV BLOCKERING... 8 DISPLAY SAMT FELMEDDELANDEN I DISPLAY... 9 IN/UTLOGGNING AV KASSÖR, FÖRSÄLJNING PÅ VARUGRUPP...10 FÖRSÄLJNING PÅ PLU, REPETERING AV INSLAG SAMT MULTIPLIKATION...11 VÄXELUTRÄKNING, KVITTO I EFTERHAND, VALUTAOMRÄKNING...12 HANTERING AV INGÅENDE/UTGÅENDE VÄXELKASSA, KALKYLATORLÄGE...13 HANTERING AV FELSLAG OCH RETURER...14 HANTERING AV RABATTER OCH PÅSLAG...15 RAPPORTER, ELEKTRONISK JOURNAL...16 FÖRKLARING AV DAGSRAPPORT...17 SYSTEM INSTÄLLNINGAR UTSKRIFT AV PROGRAMMERINGAR (SYSTEMDOKUMENTATION)...20 PROGRAMMERING AV: STATUS PÅ VARUGRUPPER...21 PRIS / INSLAGSBEGRÄNSNING PÅ VARUGRUPPER, MOMSSATSER...22 RABATT %, +% SAMT RABATT KR ALLT BORT, VALUTA...24 KASSÖRER, KASSANUMMER...25 STATUS PÅ PLU...26 PRIS / INSLAGSBEGRÄNSNING PÅ PLU...27 TEXTER - SKRIVA MED TECKENTABELL...28 TEXTER - SKRIVA MED TANGENTBORDSKNAPPAR...29 TEXTER - KVITTOMEDDELANDE, VARUGRUPPER SAMT PLU...30 TID OCH DATUM, KASSADEKLARATION

4 BYTE AV KVITTORULLE 1. Avlägsna printerkåpan. Riv av änden på den gamla kassarullen och ta ur den. 2. Fäll upp printerspaken för att frilägga kvittobanan i printern och dra försiktigt ur pappersresterna. 3. Lägg i den nya kassarullen på sin plats, se till att pappret matas UNDERIFRÅN. Klipp pappersänden rak med en sax. 4

5 BYTE AV KVITTORULLE, forts 4. Fäll ned printerspaken, mata in pappersänden i pappersintaget på printern. Tryck på knappen KVITTOMATN. till ca 20 cm. papper matats fram. 5. För kvittoremsan genom hålet i printerkåpan och sätt därefter tillbaka kåpan. 5

6 PAPPERSTRASSEL Om papperstrassel skulle uppstå, gör följande: A. Fäll upp printerspaken, öppna skyddskåpan. B. Ta bort det trasslade pappret och montera kassarullen på nytt. VARNING! SKRIVAREN KAN VARA MYCKET VARM NÖDÖPPNING AV KASSALÅDA Vid t.ex. strömavbrott kan kassalådan öppnas via en nödöppnare. Nödöppnaren är placerad under kassaregistret i dess bakre kant. För tappen åt sidan så öppnas kassalådan. 6

7 TANGENTER OCH FUNKTIONER KVITTO MATN. KALKYL- ATOR MOMS LÅD ÖPPN. KASSÖR IN- BETALT UT- BETALT RABATT KR RABATT % +% VALUTA RETUR FEL SLAG ALLT BORT CLEAR X/TIME PLU KORT CHECK SUB TOTAL KONTANT KVITTOMATN. Matar fram kvittot KALKYLATOR Ställer kassan i kalkylatorläge MOMS Manuellt ändra moms LÅDÖPPN. Öppnar kassalådan, nummerinslag (Non Add) KASSÖR In-/Utloggning av kassör UTBETALT Utgående växelkassa vid arbetsdagens slut INBETALT Ingående växelkassa vid arbetsdagens början RABATT KR Rabatt i kronor RABATT % Rabatt i % +% Pålägg i % VALUTA Valutahantering RETUR För återköp av en redan såld vara FELSLAG Raderar det sista inslaget ALLT BORT Raderar hela kvittot innan kvittot avslutats CLEAR Rensar displayen från inslag samt felmeddelanden X/TIME Multiplikationstangent PLU Registrerar förprogrammerade artiklar KORT Avslutningstangent vid betalning med kort CHECK Avslutningstangent vid betalning med checkar SUBTOTAL Summerar ihop försäljningen utan att avsluta kvittot KONTANT Avslutningstangent vid betalning med kontanter, används också för att ta fram ett efterkvitto 1-15 Varugrupp Siffertangent 0-9. Decimalkomma, för att t.ex. registrera 1.85 meter 7

8 NYCKELLÄGEN VOID OFF VOID För att i en följd registrera felslag REG OFF Kassan avstängd REG Registreringsläge (normalläge) X X Ta ut X-rapporter (inte nollställa kassan) Z Ta ut Z-rapporter (nollställa kassan) Z PGM Programmeringsläge PGM Kassan levereras med ett flertal nycklar som går till följande nyckellägen: Nyckel VD REG Z P C Går till nyckelläge VOID, OFF, REG, X OFF, REG VOID, OFF, REG, X, Z VOID, OFF, REG, X, Z, PGM ALLA NYCKELLÄGEN Notera: Nyckeln kan endast tas ur kassan i OFF eller REG läget. HÄVNING AV BLOCKERING Om kassan skulle blockera och inga tangenttryckningar hjälper, gör följande: Ta ur kontakten ur vägguttaget Sätt i nyckeln märkt C Vrid nyckeln till serviceläget (rakt ned) Tryck och håll ner KONTANT Sätt i kontakten i vägguttaget igen Vänta till ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR **** skrivs ut Släpp KONTANT Vrid nyckeln till REG och testa kassan Byt tillbaka till önskad nyckel 8

9 DISPLAY SAMT FELMEDDELANDEN I DISPLAY Kassörsdisplay DPT RPT AMOUNT DPT RPT AMOUNT CLERK 1-10 Indikerar varugruppsnummer Indikerar antalet gånger samma inslag repeterats Indikerar beloppet på inslaget, subtotalen eller totalsumman Om system med kassörer används, lyser ett streck i underkant av ett av de 10 nedre segmenten beroende på vilken kassör som är inloggad Felmeddelanden C Växel att ge tillbaka E Fel, tryck CLEAR och börja om - Minus belopp = Total E1 Fel, tryck CLEAR och börja om/kontrollenhet inte ansluten E3 Printerfel (papperstrassel) E4 Tvång att slå in ett nummer och trycka LÅDÖPPN innan reg. E5 Tvång på kassadeklaration E6 Stäng kassalådan E8 Inget papper i printern 9

10 KASSÖRER Kassan kan programmeras med 10 stycken kassörer. Inloggning sker med en kod, eller kassörens nummer. Om kassörer ska användas, måste systemoption 16 ställas in. Man kan välja att ha fasta kassörer eller kassörer som måste logga in sig vid varje försäljning. Om kassan är programmerad med fasta kassörer, kommer denna kassör att fortsätta vara inloggad tills utloggning sker. När kassören loggat ut kommer texten CLOSED att visas i displayen och kassören måste logga in sig igen för att påbörja en ny försäljning. INLOGGNING AV KASSÖR 1. Slå den tresiffriga koden, eller om ingen kod är programmerad, slå kassörens nummer. 2. Tryck på KASSÖR UTLOGGNING AV KASSÖR 1. Tryck Tryck på KASSÖR FÖRSÄLJNING PÅ VARUGRUPP MED FAST PRIS 1. Tryck på vald varugrupp MAT 2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 3. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. FÖRSÄLJNING PÅ VARUGRUPP MED ÖPPET PRIS 1. Slå in priset med siffertangenterna, t.ex för 45 kr (glöm inte nollorna). 2. Tryck på vald varugrupp MAT 3. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 4. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. 10

11 FÖRSÄLJNING PÅ PLU MED FAST PRIS 1. Slå in valt PLU-nummer. 2. Tryck på PLU 3. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 4. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. FÖRSÄLJNING PÅ PLU MED ÖPPET PRIS 1. Slå in valt PLU-nummer. 2. Tryck på PLU 3. Slå in pris t.ex för 45 kr, (glöm inte nollorna) och tryck på PLU 4. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 5. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. REPETERING AV INSLAG Direkt efter en försäljning på varugrupp eller PLU kan man repetera inslaget genom att trycka ned varugruppen eller PLU t igen. FÖRSÄLJNING MED MULTIPLIKATION 1. Slå in antalet varor och tryck på 2. Slå pris, t.ex för 45 kr (glöm inte nollorna). 3. Tryck ned t.ex. varugrupp 1. X/ TIME 4. Avsluta med valfri avslutningstangent, t.ex. KONTANT. 11

12 VÄXELUTRÄKNING 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Tryck på SUB TOTAL 3. Summan att betala visas nu i displayen. 4. Slå in det mottagna beloppet och tryck på t.ex. KONTANT 5. Beloppet som kunden skall ha tillbaka visas i displayen. Om kunden har lämnat för lite, kommer återstående belopp att stå kvar i displayen. KVITTO I EFTERHAND En kvittokopia på den senaste försäljningen kan skrivas ut. 1. Registrera de varor som skall säljas och avsluta med valfri avslutningstangent. 2. Tryck på KONTANT Nu skrivs en kvittokopia på försäljningen ut. VALUTAOMRÄKNING Valutaomräknaren omvandlar en utländsk valuta till svenska kronor. Vilken kurs som skall användas programmerar man i förväg. 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Tryck på SUB TOTAL 3. Tryck ned VALUTA,det belopp som kunden skall betala visas nu i displayen. 4. Slå in det belopp i utländsk valuta som kunden betalar och tryck KONTANT 5. Växel visas nu i lokal valuta. 12

13 INBETALNING Inbetalning används för att registrera den ingående växelkassan vid arbetsdagens början. 1. Slå in beloppet, t.ex för 1000 kr (glöm inte nollorna). 2. Tryck på IN BETALT Kassalådan öppnas och ett kvitto skrivs. UTBETALNING Utbetalning används om man behöver korrigera den ingående växelkassan. T.ex. om man slagit in för mycket på INBETALT. 1. Slå in beloppet, t.ex för 1000 kr (glöm inte nollorna). 2. Tryck på UT BETALT Kassalådan öppnas och ett kvitto skrivs. KALKYLATOR LÄGE Kassan har ett mycket enkelt kalkylatorläge som fungerar enligt följande: 1. Vrid nyckeln till REG eller VOID. 2. Tryck 100 SUBTOTAL. 3. Slå in första talet du vill kalkylera. 4. Välj +,- eller X enligt nedan. VOID CANCEL + - C/CONV 5. Slå in andra talet du vill kalkylera. 6. Avsluta med KONTANT. X 13

14 HANTERING AV FELSLAG OCH RETURER FELSLAG Felslag korrigerar den senaste inslaget. Exempel: Om man slagit in en artikel och upptäcker att den är fel. 1. Tryck på FEL SLAG 2. Fortsätt sedan att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent. ALLT BORT Allt bort används när man vill ta bort hela kvittot, dvs. alla inslagna varor och makulera köpet INNAN MAN AVSLUTAT MED BETALSÄTT. Exempel: Om man slagit in flera artiklar och vill makulera köpet. 1. Tryck på ALLT BORT Hela köpet makuleras nu och ett kvitto som bekräftar detta skrivs ut. RETUR Retur används när kunden kommer tillbaka med en vara, men kan även användas som ett felslag EFTER avslut. OBS!!! Retur kan endast slås in på eget kvitto, inga andra försäljningar kan blandas med i ett returkvitto. Exempel: Om kunden kommer och vill lämna tillbaka en vara. 1. Tryck på RET UR 2. Slå belopp och tryck på vald varugrupp eller PLU. 3. Avsluta med samma betalningssätt som användes när varan såldes. 14

15 HANTERING AV RABATTER OCH PÅSLAG Rabatter kan användas för en enstaka artikel eller en hel totalsumma innan avslut. Om rabatten är fast eller öppen beror på programmeringen. För RABATT % och +% tangenten gäller samma förfarande, skillnaden är att +% lägger på och RABATT % drar av från summan. % RABATT Exempel: Ge 10 % rabatt på den senast inslagna artikeln. 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Slå 1 0 med siffertangenterna 3. Tryck på RABATT % 4. Fortsätt att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent. Om rabatt satsen är programmerad som fast behöver man bara trycka ned rabatt tangenten efter försäljningen så dras rabatten automatiskt. Exempel: Ge 10 % rabatt på en hel totalsumma innan avslut. 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Tryck på SUB TOTAL 3. Slå 1 0 med siffertangenterna 4. Tryck på RABATT % 5. Avsluta med valfri avslutningstangent. RABATT I KRONOR Exempel: Ge 10 kronor rabatt på en enstaka artikel 1. Registrera de varor som skall säljas. 2. Slå med siffertangenterna OBS!!! Ingen punkt. 3. Tryck på RABATT KR 4. Fortsätt att sälja som vanligt eller tryck på valfri avslutningstangent. 15

16 RAPPORTER Skillnaden mellan X och Z-läge är att man i: X-läge endast läser av kassans totaler utan att nollställa dem. Z-läge både läser av och nollställer kassan. RAPPORTTYP NYCKEL TRYCK TANGENT LÄGE DAGS Avläsning X KONTANT RAPPORT Nollställning Z KONTANT PERIOD RAPPORT TIM RAPPORT PLU RAPPORT FRÅN/TILL PLU KASSÖR RAPPORT KONTANT I LÅDA KORT I LÅDA KOMBI- RAPPORT Avläsning X KORT Nollställning Z KORT Avläsning X X/TIME Nollställning Z X/TIME Avläsning X PLU Nollställning Z PLU Avläsning X Första PLU-numret tryck PLU. Sista PLU-numret tryck PLU. Avläsning X KASSÖR Nollställning Z KASSÖR Avläsning X SUBTOTAL Avläsning X KORT Finans, PLU, Tim, Kassör i en följd. Z SUBTOTAL ELEKTRONISK JOURNAL Kassan har ett elektroniskt journalminne på ca linjer. För att se hur många linjer som återstår, tryck SUBTOTAL när kassan står i REG-läge och ingen försäljning är registrerad. När den elektroniska journalen blir full lyser EJ FULL i displayen och journalen måste tömmas (var noga med att tillräckligt med papper finns i skrivaren), alternativt kan journalen tankas upp till kontrollenheten. Tanka upp till kontrollenhet: Nyckeln i Z-läge, slå 999-SUBTOTAL, vänta till ett kvitto med texten ELEKTRONISK JOURNAL NOLLSTÄLLD skrivits ut. Skriva ut och nollställa: Nyckeln i X-läge, slå 300-KONTANT, vänta tills kassan skrivit klart, vrid nyckeln till Z-läge, slå 399- KONTANT. Efter några minuter när ett litet kvitto kommit ut är journalen tömd och nollställd. Vänta till detta kvitto skrivits ut avbryt INTE. 16

17 OBS!!! Denna nollställningsprocedur kan ta flera minuter. FÖRKLARING AV DAGSRAPPORT SAMSUNG ER-260 <<DAGSRAPPORT>> Z 7 VGR VGR VGR VGR Logo Rapportnamn Rapporttyp / nummer Varugrupp 1 antal sålda varor Varugrupp 1 försäljning i kronor MOMSPL MOMS1 BELOPP MOMSPL MOMS2 BELOPP 8.04 MOMSPL MOMS % % % RABATT Summa som moms 1 är beräknad på Varav moms Summa som moms 2 är beräknad på Varav moms Antal rabatter -% rabatter i kronor Antal tillägg +% tillägg i kronor Antal rabatter i kronor Totalt rabatt i kronor NETTO RETUR VOID KNAPP ALLT BORT Netto försäljning Antal varureturer Summa varureturer i kronor Antal felslag Felslag i kronor Antal registreringar på Allt Bort Redovisning i kronor på Allt Bort KONTANT KORT KREDIT INBETALNING UTBETALNING VALUTA KONT. I LÅDA KORT I LÅDA LÅDÖPPNING 11 ANTAL KUNDER 14 ******************* GTS GTR GTN : Antal betalningar med kontanter Summa i kronor av försäljning med kontanter Antal betalningar med kort Summa i kronor av försäljning med kort Antal betalningar med kredit Summa i kronor av försäljning med kredit Antal inslag på ingående växelkassa Summa av ingående växelkassa Antal inslag på utgående växelkassa Summan av utgående växelkassa Sålt belopp i utländsk valuta Summa av kontanter i kassalådan Summa av kort i kassalådan Antal lådöppningar Antal kunder Grand Total Brutto Grand Total Retur Grand Total Netto 17

18 Tid/ Datum Kvitto nummer / Kassa nummer SYSTEM INSTÄLLNINGAR (grått fält = standard) Nyckel i PGM-läge. Slå option nummer - tryck INBETALT, slå status (0 eller 1) tryck UTBETALT. Avsluta med KONTANT. Option Nr. SYSTEM INSTÄLLNING 1 EJ TILLÄMPLIG STATUS 2 EJ TILLÄMPLIG 3 EJ TILLÄMPLIG 4 EJ TILLÄMPLIG 5 Skippa nolltotaler på X/Z rapport. JA = 0 6 EJ TILLÄMPLIG NEJ = 1 7 Skriv SUBTOTAL på kvittot när SUBTOTAL - tangenten trycks ned. JA = 0 NEJ = 1 8 Tvång på kassadeklaration före X/Z rapport. NEJ = 0 JA = 1 9 EJ TILLÄMPLIG 10 Decimalkommats position. 0 = ingen 1 = 1 steg 2 = 2 steg 11 EJ TILLÄMPLIG 3 = 3 steg Skriv momspliktigt belopp. Skriv inte momsbelopp. 2 18

19 Option Nr. 12 SYSTEM INSTÄLLNING STATUS Skriv INTE momspl. belopp. Avrundningsmetod för Skriv inte momsbelopp. Avrunda uppåt vid procenttangenter och moms. Avrunda alltid uppåt. 1 Avrunda alltid nedåt Avrundningsmetod för decimal multiplikation samt splittade priser. Avrunda uppåt vid Avrunda alltid uppåt. 1 Avrunda alltid nedåt Växeluträkning i efterhand tillåten. NEJ = 0 JA = 1 15 EJ TILLÄMPLIG 16 Kassörsystem: Kassörsystem inaktivt. 0 Kassörsystem aktivt. Fasta kassörer. 1 Kassörsystem aktivt. Tvång på inloggning vid försäljning En kvittokopia tillåten. NEJ = 1 JA = 2 18 Valutasymbol: Se kodtabell. 19 Tvång att slå in mottaget belopp. NEJ = 0 JA = 1 20 Utskriftsordning för datum. MM-DD-ÅÅ 0 DD-MM-ÅÅ 1 ÅÅ-MM-DD 2 21 Tvång på att stänga kassalådan inför varje försäljning. NEJ = 0 JA = 1 22 Motor för journaluppspolning aktiv. NEJ = 0 JA = 1 23 EJ TILLÄMPLIG Elektronisk journal. 24 EJ TILLÄMPLIG Skriv med början från äldsta inslag. 1 Skriv med början från senaste inslag. 2 EJ TILLÄMPLIG EJ TILLÄMPLIG 19

20 Option Nr. SYSTEM INSTÄLLNING 25 EJ TILLÄMPLIG STATUS EJ TILLÄMPLIG 26 Skriv INTE komprimerad journalutskrift. 0 Skriv komprimerad journalutskrift Använda varugruppstangenter för textning. NEJ = 0 JA = 1 28 Utskrift med bättre upplösning. NEJ = 0 * Notera : 1. Utskriften blir långsammare. 2. Innebär reducerad livslängd för thermohuvudet. JA = 1 29 Skriv grafisk logo på kvittot (BMP-bild, 256 x 136 pixlar, svart-vit). NEJ = 0 30 EJ TILLÄMPLIG JA = 1 31 EJ TILLÄMPLIG 32 Svensk öresavrundning (50 öre). NEJ = 0 JA = 1 UTSKRIFT AV PROGRAMMERINGAR (SYSTEMDOKUMENTATION) Hela programmet utom PLU: 2. Tryck KONTANT. PLU programmering: 2. Tryck 15 SUBTOTAL. 3. Ange det PLU-nummer där du vill starta utskriften tryck PLU. 4. Ange det PLU-nummer där du vill stoppa utskriften tryck PLU. Programversion: 1. Vrid nyckeln till S (rakt ner). 2. Tryck 50 SUBTOTAL. 20

21 STATUS PÅ VARUGRUPPER 1. Vrid nyckeln till PGM, slå 100 SUBTOTAL. 2. Välj tillval i Block 1: Negativ varugrupp JA = 1 NEJ = 0 Tvång på nummerinslag (Non Add) JA = 2 NEJ = 0 Inaktivera varugrupp JA = 4 NEJ = Total: = 3. Välj tillval i Block 2: Fast pris JA = 1 NEJ = 0 Skriv över fast pris JA = 2 NEJ = 0 Direktavslutande varugrupp (Single Item) JA = 4 NEJ = Total: = 4. Välj momssats: Moms 1 1 Moms 2 2 Moms 3 3 Moms Slå siffran 0 - tryck X/TIME tryck på önskad varugrupp. 6. Repetera punkt 2-5 för de varugrupper du vill programmera. 7. Avsluta med KONTANT. Repetera för varje varugrupp 100 SUB TOTAL 0 X/TIME VGR KNAPP KON- TANT Block 1 Block 2 Moms 1-4 Alltid 0 21

22 PRIS / INSLAGSBEGRÄNSNING PÅ VARUGRUPPER Om du programmerar en öppen varugrupp, kan du ange en inslagsbegränsning med ett fast belopp som du väljer här, du kan också programmera ett fast pris på en varugrupp som tillåter det (Block 2 i statusprogrammeringen) 2. Slå in enligt flödesschemat nedan. 3. Avsluta med KONTANT. Repetera för varje varugrupp MOMSSATSER VGR KNAPP Fast pris ELLER Högsta tillåtna inslagsbelopp KON- TANT 2. Slå momssatsen, ex (glöm inte decimalkommat) 3. Momstyp Påläggsmoms 1 Inklusive moms (VAT), normalt 0 Ej tillämplig 5. Ange: 1 för moms 1 2 för moms 2 3 för moms 3 4 för moms 4 6. Tryck på MOMS. 7. Avsluta med KONTANT.. 0 MOMS KON- TANT Momssats Moms typ Alltid 0 Moms (1-4) 22

23 RABATT % SAMT +% 2. Slå rabattsatsen, ex (OBS! Inget decimalkomma) 3. Block 1: 0 Räkna ut momsen FÖRE rabatt/pålägg 1 Räkna ut momsen EFTER rabatt/pålägg 4. Block 2: 0 Möjligt att skriva över den förprogrammerade rabattsatsen 1 INTE möjligt att skriva över den förprogrammerade rabattsatsen 2 Inaktivera knappen 5. Avsluta med KONTANT. +%/ RABATT % KON- TANT Rabattsats i % Block 1 Block 2 RABATT KR RABATT KR kan programmeras för att beräkna moms före eller efter rabatten, samt med beloppsbegränsning, dvs. hur stor rabatt som får lämnas. T.ex. siffran 3 under HDLO (High Digit Lock Out) betyder en max rabatt på Slå in beloppsbegränsningen enligt tabellen nedan. HDLO Begränsning Momsuträkning. 0 Räkna ut momsen FÖRE rabatt 1 Räkna ut momsen EFTER rabatt Forts. nästa sida 23

24 RABATT KR, forts 4. Aktivera eller inaktivera knappen. 0 Aktivera knappen 1 Inaktivera knappen 5. Tryck RABATT KR. 6. Avsluta med KONTANT. R AB ATT K R K ON- T ANT HD LO M om s uträkn. Inaktiv? ALLT BORT ALLT BORT knappen kan inaktiveras om så önskas, gör då enligt följande: 2. Slå in önskat val enligt tabellen: 0 Aktivera knappen 1 Inaktivera knappen 3. Tryck ALLT BORT. 4. Avsluta med KONTANT. VALUTA Kassan kan programmeras för valutakonvertering, valutan programmeras enligt följande: Om talet 1 i hemvalutan är värd i utländsk valuta, blir omräkningsfaktorn Slå in omräkningsfaktorn med upp till 5 decimaler UTAN decimalkomma. 3. Slå in önskad decimalposition (0-4). 4. Tryck VALUTA. 5. Avsluta med KONTANT. Omräkn.faktor Decimal Position VALUTA KON- TANT 24

25 KASSÖRER Kassan har 10 st. kassörer som kan programmeras med en 3-siffrig kod. OBS! Denna programmering kan endast utföras om kassan är programmerad för att använda kassörsystem (System Option nr. 16) 2. Slå in kassörens nummer 1-10 tryck på KASSÖR. 3. Ange önskad 3-siffrig kod tryck på X/TIME. 4. Avsluta med KONTANT. Repetera för varje kassör Kassör 1-10 KASSÖR Hemlig kod X/TIME KON- TANT Ändra kod 2. Slå in den gamla 3-siffriga koden tryck på KASSÖR. 3. Ange den nya önskade 3-siffriga koden tryck på X/TIME. 4. Avsluta med KONTANT. Skriva ut de programmerade kassörerna: 2. Tryck KASSÖR. KASSANUMMER Kassan kan programmeras med ett 2-siffrigt kassanummer som skrivs på kvittot. 2. Slå in det 2-siffriga kassanumret tryck på LÅDÖPPN. 3. Avsluta med KONTANT. 25

26 STATUS PÅ PLU 1. Vrid nyckeln till PGM, slå plu-numret du vill programmera tryck PLU. 2. Välj tillval i Block 1: Negativt PLU JA = 1 NEJ = 0 Tvång på nummerinslag (Non Add) JA = 2 NEJ = 0 Inaktivera PLU JA = 4 NEJ = Total: = 3. Välj tillval i Block 2: Fast pris JA = 1 NEJ = 0 Direktavslutande PLU (Single Item) JA = 2 NEJ = Total: = 4. Välj momssats: Moms 1 1 Moms 2 2 Moms 3 3 Moms Slå siffran 0 - tryck på önskad varugrupp PLU t skall styras till. 6. Repetera punkt 2-5 för de varugrupper du vill programmera. 7. Avsluta med KONTANT Repetera för varje PLU PLU 0 VGR KNAPP KON- TANT PLU # Block 1 Block 2 Moms 1-4 Alltid 0 26

27 PRIS/INSLAGSBEGRÄNSNING PÅ PLU Om du programmerar ett öppet PLU, kan du ange en inslagsbegränsning med ett fast belopp som du väljer här, du kan också programmera ett fast pris på ett PLU som tillåter det (Block 2 i statusprogrammeringen) 2. Slå in enligt flödesschemat nedan. 3. Avsluta med KONTANT. Repetera för varje PLU PLU # PLU Fast pris ELLER högsta tillåtna inslagsbelopp X/TIME KON- TANT 27

28 TEXTPROGRAMMERING, SKRIVA MED TECKENTABELL Beroende på hur kassan är grundprogrammerad kan texter skrivas antingen med koder eller med hjälp av tangentbordets knappar. Standard är programmering via teckentabell. Nedan följer teckentabell samt översikt för tangentbordets knappar. Teckentabell För att skriva text via teckentabellen anger man ett tecken via en 2-siffrig kod och börjar med Första siffran sedan Andra siffran. T.ex. koden för A är 20 och koden för Ö är 85. Vill du ha dubbel storlek på tecknet, använder du kod 79 före det tecknet. Första siffran A K U! MELLAN- SLAG Ç Á 1 1 B L V / " Ä 2 2 C M W : % ^ Å Í Andra 3 3 D N X ; ' ~ É Ó siffran 4 4 E O Y < ( \ Æ Ú 5 5 F P Z = ) { Ö 6 6 G > * } Ü 7 7 H R &? + _ 8 8 I S # [,. Ñ 9 9 J T $ ] - DUBBEL HÖJD Ø 28

29 TEXTPROGRAMMERING, SKRIVA MED TANGENTBORDSKNAPPAR Tangentbordsöversikt För att skriva tecken med tangentbordsknapparna gör man enligt följande: Tryck på den knapp som motsvarar det tecken du vill skriva in. Varje knapp har 3 tecken, t.ex. varugrupp 1 har ABC. Vill du skriva ett A trycker du en gång på varugrupp 1. Vill du skriva ett B trycker du två gånger snabbt på varugrupp 1. Vill du skriva ett C trycker du tre gånger snabbt på varugrupp 1. OBS!!! Efter varje tecken tryck på decimalkommat. Att skriva in KAFFE: två snabba tryck på VGR 2 (K) - tryck på decimalkommat - tryck en gång på VGR 1 (A) - tryck på decimalkommat - tre snabba tryck på VGR 6 (F) - tryck på decimalkommat - tre snabba tryck på VGR 6 (F) - tryck på decimalkommat - två snabba tryck på VGR 6 (E) - tryck på decimalkommat. Mellan - slag Dubbel höjd Ü Ñ ØÁ ÍÓÚ )*+,-sp ^~ \{} _.Dbl ÇÄÅ ÉÆÖ ABC 1 JKL 2 STU 3 &#$ 4 >?[ 5 DEF 6 MNO 7 VWX 8 /: 9 ]!" 10 GHI 11 PQR ;<= 14 %'( 15 CLEAR X/TIME PLU CHECK KON- TANT 29

30 ÖVRE-UNDRE KVITTOMEDDELANDE 2. Tryck X/TIME. 3. Skriv in de tecken du vill programmera in. Max 32 per rad. 4. Tryck X/TIME. 5. Ange vilken rad du vill programmera. (11-16 : Rad 1-6 övre kvittomeddelande) (21-26 : Rad 1-6 undre kvittomeddelande) 6. Tryck CHECK för att bekräfta. 7. Fortsätt från punkt 2 eller avsluta med KONTANT. Tänk på att centrera texten genom att börja med rätt antal mellanslag. Repetera för varje rad X/TIME X/TIME CHECK KON- TANT Upp till 32 tecken per rad Rad # VARUGRUPPSTEXT 2. Tryck X/TIME. 3. Skriv in de tecken du vill programmera in. Max Tryck X/TIME. 5. Tryck ned önskad varugrupp. 6. Fortsätt från punkt 2 eller avsluta med KONTANT. Repetera för varje varugrupp X/TIME X/TIME VGR KNAPP KON- TANT Upp till 12 tecken PLUTEXT 2. Tryck X/TIME. 3. Skriv in de tecken du vill programmera in. Max Tryck X/TIME. 5. Slå det PLU-nummer programmeringen gäller tryck PLU. 6. Fortsätt från punkt 2 eller avsluta med KONTANT. Repetera för varje PLU X/TIME Upp till 12 tecken X/TIME PLU # PLU KON- TANT 30

31 TID OCH DATUM TID: 2. Slå in tiden TTMM (t.ex. 0914). 3. Tryck X/TIME. 4. Avsluta med KONTANT. DATUM: 2. Slå in datumet ÅÅMMDD (t.ex ). 3. Tryck X/TIME. 4. Avsluta med KONTANT. KASSADEKLARATION Kassan kan programmeras för tvång på kassadeklaration, detta betyder att man måste räkna pengarna i kassan och slå in detta belopp innan en rapport kan genereras. För att utföra kassadeklarationen gör följande: 1. Vrid nyckeln till X. 2. Slå in beloppet du räknat fram i kontanter, t.ex för 1250 kr. 3. Tryck på SUBTOTAL, nu skrivs det inslagna beloppet, det belopp som skall finnas samt ev. differens ut på ett kvitto. 4. Ta ut X- eller Z-rapport som vanligt. Obs. Efter kassadeklarationen MÅSTE en rapport tas ut, inga registreringar kan göras förrän en rapport genererats. ER-260, SCU-100, rev

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34

HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34 Hjälp Ver 1.1 ALS Träning... 3 Välja EKG-rytm.... 3 Övningsdockans funktioner... 7 Menyredigering.... 10 Kör Scenario.... 11 Gör scenario.... 12 Moment.... 15 Händelser... 18 HLR Träning... 22 EKG Simulator...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Snabbmanual Specter Mobile

Snabbmanual Specter Mobile Snabbmanual Specter Mobile 2011-07-07 Föreliggande version är en betaversion. All feedback välkomnas! Inloggning (via browser på iphone, Ipad, Android etc): Adress: https://sbm.specter.se/m Du kan logga

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer