Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: Mobil:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se"

Transkript

1 MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO TE-2400 V6 Restaurangversion IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: Mobil: Kontoret: Registrera ditt kassaregister och din kontrollenhet på

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM KASSAREGISTRET REGISTRERING... 5 Försäljning på varugrupper... 5 Försäljning på PLU... 5 REGISTRERING MED BORDSMINNE... 6 Bord minne funktion... 6 Bord nr kontroll... 6 HANTERING AV FELSLAG... 7 Korrigering av senast inslagen vara... 7 Återköp... 7 Återköp av ett helt kvitto (RF)... 7 HANTERING AV RABATTER mm... 7 Hantering av rabatter... 7 Hantering av avdrag kronor... 7 Registrera av växel kassa... 7 Försäljning med tränings läge... 7 Hantering av in & utbetalningar... 8 TEXTÄNDRING... 8 Textändring på varugrupper och tangenter. & plu... 8 Textändring på biträden... 8 Textändring på kvitto logo Kodtabell PRISÄNDRINGAR Prisändringar på varugrupper Prisändring på PLU Ändring av tid & datum PROGRAMMERING Styrning till varugrupper för PLU Momsprogrammering och momsstyrning Spärr för manuellt inslag av pris FELMEDDELANDE tabell Övriga felmeddelande Hävning av blockering RAPPORTER Kontroll och nollställning av öppna bord Individuell servitörs avläsning Daglig rapporter Periodiska rapporter ÖVRIGA FUNKTIONER INDIVIDUELLA RAPPORTER ( TABELL ) Dagliga rapporter Periodiska rapporter ADRESS SCANNING FUNKTION Lägga upp nya / ändra artiklar Länknings tabell & PLU status Lägga upp nya/ändra & radera artiklar via PLU Batchen Pris ändra befintliga EAN koder ENKEL SCANNING (skapa nya artiklar snabbt & enkelt) Skapa nya / ändra & radera artiklar PROGRAMMERING AV KONTROLLKOD PÅ KVITTOT LAGERHANTERING) TILLVERKAR DEKLARATION

3 ALLMÄNT OM KASSAREGISTRET Här kommer en förkortad anvisning om det kassaregister ni köpt. Om det är någonting ni undrar över angående kassaregistret, tagi först hand ALLTID kontakt med den säljare som ni köpt kassaregistret och sedan oss på AB Svenska ECR & Kassasystem. Nycklar Det finns 3 st olika nycklar som följer med kassaregistret OP-nyckeln : ( OP = operator/säljare) kan endast vridas mellan OFF och REG-läge. M-nycklen : ( M = master/försäljnings ansvarig ) kan vridas från RF till X-läge, kan göra återköp helt kvitto och X-rapporter. PGM/OW-nyckeln : (OW = owner/ägare ) kan vridas från PROGRAM till X/Z, alla lägen. Centrallåsets olika positioner I P-läge görs all programmering av kassan, priser etc. I RF-läge görs återköp helt kvitto ( kund som vill lämna tillbaka varan ). REG 1-läge görs all registrering ( går att spärra för återköp mm). REG 2-läge är samma som REG 1 med den skillnaden att REG 2 inte går att spärra ). X-läge tar man rapporter utan att nollställa försäljningsdata. Z-läge tar man rapporter med nollställning av försäljningsdata. X2/Z2-läge kan man antingen ta X eller Z rapport beroende på vilken kod man använder se sid 17. Rapporter Då man ska ta ut rapporter ( dags och månadsförsäljning ) så finns det 2 st olika typer av rapporter, Z och X rapport. Z-rapport Rapport på försäljningen och nollställning av kassans försäljningsdata. OBS! då månads rapporten ( Z2 ) görs måste även den dagliga Z-rapporten köras innan för att nollställa alla totaler. Z2-rapporten gör alltså inte både den dagliga Z och månads rapporten.. X-rapport Samma rapport som Z med den skillnaden att X-rapporten inte nollställer någon försäljningsdata. X-rapporten kan man alltså göra hur många gånger som helst om man vill kontrollera vad som sålts. Kassaregistrets olika programlägen 3

4 Det finns sju olika programlägen P 1 : Här programmeras priser, tid, datum och fasta rabatter. P 2 : Här programmeras alla texter. P 3 : Här görs alla styrningar av moms mm. P 4 : Här programmeras tangenternas positioner *1. P 5 : Här sätt kassans minnes allokering *1. P 6 : Här läses kassans av. P 7 : Används då man sparar eller laddar kassans program *1. 1* Dessa programlägen kommer kunden normalt sett aldrig i kontakt med. Byta programläge För att komma till programläge måste man använda OW-nyckeln. Då man vrider nyckeln till program kommer man alltid in i program 1. För att skifta till t ex programläge 2 slår man in 2 och trycker SUBTOTAL. Om man sedan slår in 6 och trycker SUBTOTAL kommer man in i programläge 6 etc. Biträden Beroende på vilket kassaregister man har köpt så finns det olika biträdesfunktioner. Dessa används för att man ska kunna skilja på de olika biträdenas försäljning. Biträdestangenter De 6 tangenterna ( clerk ) som sitter nedanför kassördisplayen. Biträdeskoder Istället för en tangent eller nyckel används en kod som slås in för att byta biträde. Då koder används måste ett biträdesnummer anges, t ex 1 och BITR. NR tangenten tryckas in. För att byta biträde slår man in 0 och trycker på BITR. NR tangenten, ny kod t ex 2 och sedan trycker man på BITR. NR tangenten igen. Då kassan har varit i OFF-läge måste man alltid ange en biträdeskod innan kassan kan användas. 4

5 REGISTRERING Försäljning på varugrupper 1. Slå in belopp och tryck på en VARUGRUPPSKNAPP. 2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 3. Tryck på vald AVSLUTNINGSTANGENT, t ex KONTANT. Försäljning på PLU 1. Slå in belopp och tryck på valt flat-plu eller slå in PLU-nummer och tryck på PLU, ( detta gäller PLU-er som ligger högre än PLU -nummer 108, alltså utanför flat-plu-bordet ). 2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 3. Tryck på vald AVSLUTNINGSTANGENT. OBS! priser, moms och styrningar till varugrupp måste programmeras innan försäljning kan ske se sid Försäljning med växeluträkning 1. Registrera in de varor som kunden köper. 2. Tryck på SUBTOTAL. Summan visas nu i displayen. 3. Slå in det mottagna beloppet. 4. Tryck på vald AVSLUTNINGSTANGENT. Växeln kunden skall ha tillbaka visas nu i displayen. Försäljning med multiplikation 1. Registrera antalet varor och tryck X/DATE TIME. 2. Tryck önskad VARUGRUPP eller ange önskat PLU NR och tryck på PLU. 5

6 REGISTRERING MED KUND MINNE Kundminne funktion 1 : Ange bord nummer och tryck på KUND NR tangenten, registrera de varor gästen skall ha och avsluta med NYTT SALDO. T ex slå in 1 - KUND NR - VETELÄNGD SMÖRGÅS etc. Nästa servitör slår sedan in t ex 8 - KUND NR - PASTA - NYTT SALDO etc. 2 : För att fortsätta försäljningen på samma kund nummer som redan är inslaget fortsätt enligt punkt 1. 3 : För att avsluta ett kund minne ange kund nr och avsluta på vald avslutningstangent t ex KONTANT. Tryck direkt därefter tangenten KVITTO Kund nr kontroll 1 : För att kontrollera vad som är sålt vid ett bord, ange bord nummer och tryck på KUND KONTR. (ett kvitto med allt som är beställt vid bordet avges) eller ange bord nummer och tryck tangenten Kontroll och nollställning av öppna kund nr 1 : För att läsa av alla öppna kund nr vrid nycken till X och slå in 25 och tryck KONTANT 2ggr. 2 : För att läsa av och nollställa alla kund nr, vrid nyckeln till Z slå in 25 och tryck KONTANT 2gg.r 6

7 HANTERING AV FELSLAG Korrigering av senast inslagen vara 1. Tryck ner KORR. tangenten. Den sist inslagna varan korrigeras då bort. Återköp 1. Tryck på ÅTERKÖP. 2. Registrera den vara som du skall köpa tillbaka. 3. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 4. Tryck på vald AVSLUTNINGSTANGENT, t ex KONTANT. Återköp av ett helt kvitto (RF) 1. Vrid centrallåset till RF-läge. 2. Gör om hela registreringen likadant som vid försäljningstillfället. Den felaktiga försäljningen korrigeras då bort. HANTERING AV RABATTER mm Hantering av rabatter 1. Registrera in varan som skall ha rabatt. 2. Slå in procentsats och tryck på RABATT. T ex slå in 10 ( =10% ) och tryck på RABATT avsluta med t ex KONTANT 3. Programmera fast RABATT tangenten. Gå in i programläge 1 och slå in t ex 2000 och tryck på RABATT ( den programmerade rabattsatsen blir då 20% ). avsluta programmeringen med SUBTOTAL. Hantering av avdrag kronor 1. Registrera in varan som skall ha avdrag i kronor. 2. Slå in summan i kr och tryck på AVDRAG KR t ex slå in 100 ( =1 kr ) AVDRAG KR. Växel in (registrera växelkassa) För att registrera växel kassa (= kontanter som läggs in i kassalådan). 1 Ange växel kassans kontanter och tryck på Växel in. Beloppet hamnar som kontanter i lådan. Träningsläge Aktivera träningsläge Aktivera biträdes kod 6 genom att trycka 6 och Bitr.Nr tangenten Avaktivera träningsläge Aktivera en annan biträdes kod än nr 6. 7

8 Hantering av inbetalningar 1. Slå belopp och tryck på INBETALNING. Beloppet hamnar då som kontanter i lådan och registreras ej in i omsättningen (brutto/netto). Hantering av utbetalningar 1. Slå belopp och tryck på UTBETALNING. Beloppet dras då från kontanter i lådan ej från omsättningen (brutto/netto). TEXTÄNDRING Textändring på varugrupper och tangenter. 1. Gå in i programläge 2 2. Slå in vald bokstav/tecken med snabbtangentbordet eller med kodtabellen sid 10 & tryck på punkten till höger om dubbelnollan ( = första bokstaven ) fortsätt med nästa bokstav/tecken på samma sätt. Då texten är klar tryck på dubbelnollan och sedan på vald VARUGRUPP eller vald TANGENT. För att programmera fler texter fortsätt enligt punkt 2, för att avsluta programmeringen tryck SUBTOTAL. Textändring på PLU 1. Gå in i programläge Slå in valt PLU-nummer följt av 04 och tryck på SUBTOTAL (104 Subtotal= PLU 1) 3. Slå in vald bokstav/tecken med snabbtangentbordet eller med kodtabellen sid 10 & tryck på punkten till höger om dubbelnollan ( = första bokstaven ) fortsätt med nästa bokstav/tecken på samma sätt. Då texten är klar tryck på dubbelnollan och sedan KONTANT. För att programmera fler texter på PLU fortsätt enligt punkt 2, för att avsluta programmeringen, tryck SUBTOTAL. Textändring på biträden. 1. Gå in i programläge Slå biträdesnummer efterföljt av 07 ( 107 = biträde 1 ) och tryck på SUBTOTAL 3. Slå in vald bokstav/tecken med snabbtangentbordet eller med kodtabellen sid 10 & tryck på punkten till höger om dubbelnollan ( = första bokstaven ) fortsätt med nästa bokstav/tecken på samma sätt. Då texten är klar tryck på dubbelnollan och sedan KONTANT. För att programmera fler texter på biträden fortsätt enligt punkt 2 för att avsluta programmeringen tryck SUBTOTAL. Butiks meddelande 8

9 TEXT MAX 24 TECKEN PER RAD ADRESS MINNES NR: FIL NR: Rad 1 (Översta raden) 1 32 Rad Rad Rad Reklam meddelande TEXT MAX 24 TECKEN PER RAD ADRESS MINNES NR: FIL NR: Rad 1 (Översta raden) 5 32 Rad Rad Rad Nedre meddelande TEXT MAX 24 TECKEN PER RAD ADRESS MINNES NR: FIL NR: Rad 1 (Översta raden) 9 32 Rad Rad Rad PROCEDUR 1. Gå in i program 2 2. Slå adressen ( t ex 132 för rad ett) och tryck på SUBTOTAL. 3. Texta butiksmeddelandet och tryck på dubbelnollan och sedan KONTANT. 4. Avsluta med SUBTOTAL PROCEDUR 1. Gå in i program 2 2. Slå adressen ( t ex 132 för rad ett) och tryck på SUBTOTAL. 3. Texta butiksmeddelandet och tryck pådubbelnollan och sedan KONTANT. 4. Avsluta med SUBTOTAL Textprogrammering via teckenkoder Texten skrivs in genom att ange en kod för varje tecken. 9

10 Tecknet registreras genom [,] (decimal punkten) tangenten. Exempel Programmera texten TOBAK 1 Registrera 84 och tryck [,]. 2 Registrera 79 och tryck [,]. 3 Registrera 66 och tryck [,]. 4 Registrera 65 och tryck [,]. 5 Registrera 75 och tryck [,]. Tryck sedan 00 (dubbelnollan) och sedan KONTANT för att skriva in texten i kassan Backa vid fel gör man med att bara trycka [,] (decimal punkten) Kodtabell för textning A 65 a ê 136 B 66 b í 161 Á 224 C 67 c Ú 187 Æ 146 D 68 d ó 162 Ø 155 E 69 e á 160 Ι 123 F 70 f à 133 ΙΙ 124 G 71 g : 58 ΙΙΙ 125 H 72 h é 130 I 73 i è 138 J 74 j ù 151 K 75 k L 76 l 108, 44 ( 40 M 77 m 109 / 47 ) 41 N 78 n 110? O 79 o 111! P 80 p â 131 Q 81 q ô 147 * 42 R 82 r û 150 S 83 s 115 Γ 240 T 84 t 116 Δ 241 ½ 171 U 85 u 117 Λ 242 & 38 V 86 v 118 % 37 W 87 w 119 X 88 x 120 space 32 Y 89 y 121 dubbel 255 Z 90 z 122 Å 143 å 131 Ä 142 ä 132 Ö 153 ö

11 PRISÄNDRINGAR Fast pris på varugrupp 1. Gå in i programläge Slå in pris och tryck på vald VARUGRUPP, t ex slå in 1250 och tryck på VARU- GRUPP 1, denna VARUGRUPP har då ett fast pris på 12 kr och 50 öre. 3. För att programmera fler fasta priser på fler VARUGRUPP fortsätt enligt punkt 2, 4. Avsluta programmeringen med SUBTOTAL 5. Under registrering trycker man då direkt på den VARUGRUPP med fast pris för att göra försäljning med 12 kr och 50 öre. Man kan även i fortsättningen slå in andra priser manuellt på den VARUGRUPP som har fast pris. 6. För att spärra en VARUGRUPP för manuellt inslag av pris se sid 13. Prisändring på PLU 1. Gå in i programläge Slå in valt PLU nr och tryck på PLU ( PLU nr 1 = flat PLU nr 1 ), slå in pris och tyck på KONTANT. 3. För att programmera fler fasta priser fortsätt enligt punkt 2, 4. Avsluta programmeringen med SUBTOTAL 5. T ex slå in 1 och tryck på PLU ( PLU nr 1 = flat-plu nr 1 ), slå in 1250 ( = 12 kr och 50 öre ) och tryck på KONTANT, ( PLU nr 1 är då programmerat för ett pris på 12 kr och 50 öre ). Under registrering slår man då in 1 och trycker på PLU tangenten för att göra på PLU 1. OBS! glöm inte att programmera moms och styra PLU-et till rätt VARUGRUPP se sid 11 om det nu inte är redan är gjort av säljare/tekniker eller från huvudkontoret. Ändring av datum 1. Vrid nyckeln till programläge. 2. Slå in aktuellt datum (år-månad-dag). 3. Tryck på X/DATE TIME. 4. Avsluta på C-tangenten. Ändring av tid 1. Vrid nyckeln till program. 2. Slå in aktuell tid. (4 siffror) 3. Tryck på X/DATE TIME. 4. Avsluta med C-tangenten. 11

12 PROGRAMMERING För att rapporterna skall bli riktiga då man säljer på PLU måste man styra PLU-erna till rätt VARUGRUPP, t ex PLU 30 är cigaretter och skall då styras till VARUGRUPP 9 som är tobak etc. För att ta reda på vilka nummer de olika varugrupperna har måste man läsa av kassan. Gå då in i programläge 6 och slå in 205 och tryck SUBTOTAL och sedan KONTANT 2 ggr Man får då ut en remsa med de olika VARUGRUPPERNA med respektive nummer, 1-05 är alltså VARUGRUPP är VARUGRUPP 2 etc. Styrning till varugrupper och huvudgrupper för PLU ADRESS FUNKTION SIFFRA NR 1166 SIFFRA 4 Grupp nummer som PLU eller varugrupp skall styras till. SIFFRA 3 SIFFRA 2 Varugrupp nummer som PLU skall styras till. SIFFRA 1, t ex 0001 = varugrupp 1, 0015 = varugrupp 15 etc. PROCEDUR 1. Gå in i programläge Slå adress 1166 och tryck på SUBTOTAL. 3. Slå det PLU nummer det gäller och tryck på PLU. 4. Slå funktionssiffror (siffra 4 först) och tryck på KONTANT. 5. Tryck på KONTANT om efterföljande PLU nummer skall styras likadant 6. Avsluta med programmeringen med SUBTOTAL. 12

13 Moms programmering Normalt är momsen redan programmerad då kassan levereras till kund, men om ni vill ändra momssats gör enligt nedan. MOMS ADRESS STATUS MINNES NR. FIL NR MOMS MOMS MOMS PROCEDUR 1. Gå in i programläge 3 2. Slå adress och tryck på SUBTOTAL (125 = moms 1 ). 3. Slå momssats t ex 25 ( = 25% ) och tryck på KONTANT. 4. Slå 0 och tryck på KONTANT. 5. Slå in 9063 ( = avrundningskod & momssystem ) och tryck på KONTANT. 6. Tryck på KONTANT igen och avsluta med SUBTOTAL. Moms status för varugrupper och PLU ADRESS FUNKTION SPECIF- ICERING VAL SIFFRA NR 366 Momsstatus. 1 = Moms 1, 2 = Moms 2 etc. 1-4 SIFFRA 1 PROCEDUR 1. Gå in i programläge 3 2. Slå adress 366 och tryck på SUBTOTAL. 3. Slå funktionssiffra momskod och tryck på de VARUGRUPPER det gäller 4. För att göra fler styrningar fortsätt enligt punkt 3, avsluta programmeringen med SUBTOTAL eller : 5. Slå adress 366 och tryck SUBTOTAL 6. Slå det PLU nummer det gäller och tryck på PLU. 7. Slå funktionssiffra momskod och tryck på KONTANT. 8. Tryck på KONTANT om efterföljande PLU nummer skall programmeras likadant 9. Avsluta med programmeringen med SUBTOTAL. 13

14 Lägsta inslag kapacitet för varugrupper och PLU ADRESS FUNKTION SPECIF- ICERING VAL SIFFRA NR 766 Lägsta inslag kapacitet. 0 = Ingen begränsning, t ex 4 = 4 decimaler ( = minimum öre), 8 & 9 spärr av manuellt inslag av pris. 0-9 SIFFRA 1 Används b l a för att spärra manuellt inslag av pris. Bongkontroll ( beställningskvitto till kök och bar ) ADRESS FUNKTION SPECIF- ICERING VAL SIFFRA NR SIFFRA Styrd till samlingsbong nr: Ta bort bong = 0 SIFFRA 5 Färg på bong Svart = 0 Röd = 1 (Röd endast UP-250) SIFFRA 4 Skrivar nummer i skrivar konfigureringen SIFFRA 3 Vanligtvis Alltid 0 SIFFRA 2 0 Alltid 0 SIFFRA 1 0 Används av vissa butiker som vill ha ett extra kvitto som skall fungerar som t ex biljett och vissa restauranger vill ha beställningskvitton till kök och bar s k bong ( normalt 1 = kök, 2 = bar ). PROCEDUR 1. Gå in i programläge 3 2. Slå adress och tryck på SUBTOTAL. 3. Slå funktionssiffra och tryck på de VARUGRUPPER det gäller 4. För att göra fler styrningar fortsätt enligt punkt 2, avsluta programmeringen med SUBTOTAL. eller : 5. Slå adress och tryck SUBTOTAL 6. Slå det PLU nummer det gäller och tryck på PLU. 7. Slå funktionssiffra (siffra 6 först) och tryck på KONTANT. 8. Tryck på KONTANT om efterföljande PLU nummer skall programmeras likadant 9. Avsluta med programmeringen med SUBTOTAL. 14

15 Programmering av steksätt ADRESS FUNKTION SPECIF- ICERING VAL SIFFRA NR 166 Steksätt för PLU ( meddelande till t ex köket ) antingen köksskrivare eller bong. NEJ = 0 JA =1 SIFFRA 1 Preparartion NEJ = 0 JA =2 * Glöm inte att även programmera nollpris & hash då steksätt används, se adress 566. Programmering av nollpris och hash ADRESS FUNKTION SPECIF- ICERING Nollpris. Nej = JA = 1 Negativt Nej = 0 JA = 2 Hash ( går inte in i den vanliga försäljningen). Nej = 0 Exempel: Både nollpris & hash = 5 JA = 4 VAL SIFFRA NR SIFFRA 1 PROCEDUR 1. Gå in i programläge 3 2. Slå adress och tryck på SUBTOTAL. 3. Slå funktionssiffra ( addera ev. ihop funktionssiffran ) och tryck på de VARUGRUPPER det gäller, avsluta med SUBTOTAL. eller : 4. Slå det PLU nummer det gäller och tryck på PLU. 5. Slå funktionssiffra (siffra 6 först) och tryck på KONTANT. 6. Tryck på KONTANT om efterföljande PLU nummer skall programmeras likadant. 7. Avsluta med SUBTOTAL. 15

16 FELMEDDELANDEN Felkod FÖRKLARING ÅTGÄRD E001 Nyckeln vridits innan avslutad operation. Vrid nyckeln till rätt läge och avsluta. E003 Byte av biträde innan avslutad operation. Ändra tillbaka till rätt biträde. E004 MAC procedur eller hävning av blockering pågår. Fullfölj operationen. E008 Försök till registrering utan att biträdes kod slagits in. Ange biträdes kod. E009 Försök till operation utan att hemlig kod slagits in. Slå in hemlig kod och tryck på subtotal E010 Försök till registrering då kassalådan stått öppen för länge. Stäng kassalådan. E011 Försök till registrering då kassalådan stått öppen för länge. Stäng kassalådan. E016 Försök att registrera i RF-läget mer än 1 gång. Vrid nyckeln till REG och sen till RF. E017 Tvång för att ange bord nummer. Ange bord nummer. E018 Tvång för att ange nytt/gammalt bord nummer. Ange nytt/gammalt bord nummer. E019 Tvång för att ange antal kunder/gäster. Slå in antal kunder. E021 PLU som ej länkat till varugrupp är registrerat. Programmera PLU-et till varugrupp. E026 Inget steksätt/tillbehör PLU registrerat. Ange steksätt/tillbehör PLU. E027 Registreringsbufferten är full. Ansluta transaktionen. E029 Ej tillåtet att registrera vid delad betalning. Ansluta transaktionen. E030 Tvång för att ange moms belopp. Ange moms belopp. E031 Tvångstyrd subtotal. Tryck subtotal. E033 Tvång för att ange mottaget belopp. Ange mottaget belopp. E035 Växel belopp överstiger tillåtet belopp. Ange växel belopp igen. E036 Pengar i kassalådan överstiger tillåtet belopp. Minska pengarna i kassalådan E037 Hög/låg belopp begränsning. Ange rätt belopp. E038 Tvång för kassabekännelse. Utför kassabekännelse. E040 Tvång för utskrift av gästkvitto/gästnota. Ta ut gästkvitto/gästnota. E041 Tvång för enkelt notatryck. Utför enkelt nota tryck. E046 Registrering bufferten är full. Avsluta transaktionen. E049 Bords minnet är fullt.. Avsluta bord/kund nr & transaktionen. E050 Bord detaljminnet är fullt.. Avsluta bord/kund nr & transaktionen. E051 Försök till att ange bord nummer som redan används. Ange ett annat bord nummer. E052 Försök till att ange bord nummer som redan används. Ange ett annat bord nummer. E053 Försök till att ange gammalt bord nr som ej används. Ange rätt bord nummer. E054 Bord nummret utanför tillåten area. Ange tillåtet bord nummer. E059 Försök till registrering utan att ange (äta här) eller (ta med) Tryck äta här eller ta med E075 Försök till registrering då beloppet är minus. Registrera så att beloppet ej är minus. E090 Fel vid betalsättbyte till Euro. Ändra betalsätt till Euro på rätt sätt. E139 Försök till registrera minus/kupong då beloppet är minus. Ange rätt minus/kupong belopp. E145 Arrangemang filen är full. Programmera arrangemanget rätt. E153 Ingen random PLU kod är programmerat. Programmera random PLU kod. E 999 Fel vid registrering(denna felkod kan betyda flera olika fel) Utför hävning av blockering 16

17 Övriga fel symtom Notering!!! Den svarta skatteboxen måste fungera för att kassan ska få fungera. Inget kvitto skrivs ut men kassalådan kommer ut. - Avsluta alltid transaktionen genom att trycka SUBTOTAL och sedan KORR/ALLT BORT - Kontrollera att lysdioden blinkar grönt på den svarta skatteboxen. Om det lyser rött, har fast grönt sken eller är svart. - Kontrollera först att det finns el till boxen (att den svarta kabeln är ansluten till vägguttaget) - Koppla ur båda kablarna ur boxen. - Vänta i minst 15 sekunder. - Anslut sedan först den tunna svarta kabeln - Lysdioden ska då lysa grönt i 3 sekunder sedan börja blinka. - Anslut sedan den ljusa kommunikationskabeln. - Utför hävning av blockering på kassaregistret, se nedan - Försök att utföra transaktionen på nytt Om det fortfarande ej fungerar kontakta din kassa leverantör HÄVNING AV BLOCKERING Ibland kan det hända att kassan låser sig p g a av att t ex fel tangent av misstag har tryckt in eller att registrering nyckeln har vridits till annan position innan transaktionen har avslutats. Då måste man göra en s k hävning av blockering. Gör då enligt nedan. 1. Dra ut el nätsladden till kassaregistret och vänta i 10 sekunder 2. Vrid nyckeln till PGM-läge. 3. Tryck ner RECEIPT FEED tangenten och håll den nedtryckt 4. Sätt i nätsladden igen 5. Släpp RECEIPT FEED tangenten efter 5 sekunder. Nu visas i displayen " " eller FFFFFFFFFF. Om INTE 0/F kommer upp börja om från punkt Tryck SUBTOTAL. Ett kvitto avges med texten INIT och Casio version nummer mm. 7. Vrid nyckeln till REG-läge Klart! RAPPORTER 17

18 Kontroll och nollställning av bord minne 1. För att läsa av alla öppna bord, vrid nycken till X och slå in 25 och tryck KONTANT 2ggr. 2. För att läsa av ett öppet kund nr vrid nycken till X och slå in 25 och tryck KONTANT slå sedan in det öppna kundnummret och tryck KUND NR tangenten. 3. För att läsa av och nollställa alla öppna bord, vrid nyckeln till Z slå in 25 och tryck KONTANT 2 gg.r Daglig X-rapport ( rapport utan nollställning ) 1. Vrid nyckeln till X-läge. 2. Tryck på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nyckeln till REG-läge. Daglig Z-rapport ( rapport med nollställning ) 1. Vrid nyckeln till Z-läge. 2. Tryck på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nyckeln till REG-läge. Periodisk X2-rapport ( rapport utan nollställning ) 1. Vrid nyckeln till X2/Z2-läge. 2. Tryck på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nyckeln till REG-läge. Periodisk Z2-rapport ( rapport med nollställning ) 1. Vrid nyckeln till X2/Z2-läge. 2. Slå 1 och tryck på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nyckeln till REG-läge. Period ZZ2 rapport ( rapport med nollställning ) per kvartal eller år 1. Vrid nyckeln till X2/Z2-läge. 2. Slå in 2 och tryck på KONTANT. 3. Vrid tillbaka nyckeln till REG-läge. 18

19 ÖVRIGT 19

20 INDIVIDUELLA AVLÄSNINGAR RAPPORTKODER DAGLIG DAGLIG PERIODISK PERIODISK RAPPORTNAMN X Z X2 Z FASTA TOTALER FRIA FUNKTIONER SUBVGR RAPPORT PLU RAPPORT VARUGRUPPER GRUPP TOTALER BITRÄDES RAPPORT TIMM RAPPORT DAG FÖR DAG RAPPORT X Date/Time FLASH RAPPORT 26 Start-slut area 26 Start-slut area SCANNING PLU/EAN PER VARUGRUPP 1A: 1:A Start Slut area KONTANT KONTANT SISTA SISTA KONTANT KONTANT VARUGRUPP SUBTOTAL INDIVIDUELL VARUGRUPPSRAPPORT Lager Scanning PLU (via Grupp) Start Slut Lager Scanning PLU (via Varugrupp) Start Slut Scanning PLU via Grupp Start Slut area Scanning PLU via Varugrupp Start Slut area Scanning PLU Bästa 50 via Varugrupp Dagliga rapporter 1. Vrid nyckeln till X eller Z-läge ( beroende på vilken rapport ni ska ta ). 2. Slå rapportkod enligt föregående sida och tryck på KONTANT om ingenting annat anges. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nyckeln till REG-läge. ADRESS 2122 FUNKTION SPECIF- IERING VAL SIFFRA NR 20

21 Skriv ut logo istället för klichéstämpel. NEJ = 0 a SIFFRA 10 JA = 1 Skriv ut grafisk logo NEJ = 0 b Endast CE-T300 & TK-T500 JA = 2 Skriv ut grafisk vattenstämpel. NEJ = 0 c Endast CE-T300 & TK-T500 JA = 4 Skriv ut logo meddelande på NEJ = 0 a SIFFRA 9 nota/gästkvitto. JA = 1 Skriv ut nedre meddelande på NEJ = 0 b nota/gästkvitto JA = 2 Skriv ut reklammeddelande på NEJ = 0 c nota/gästkvitto. JA = 4 Skriv ut övre räknings meddelande. NEJ = 0 a SIFFRA 8 JA = 1 Skriv ut räkningskopia meddelande. NEJ = 0 b JA = 2 Skriv ut nedre räknings meddelande. NEJ = 0 JA = 4 c a SIFFRA 7 Alltid noll! b 0 c Skriv ut reklam meddelande i NEJ = 0 a SIFFRA 6 REG/RF-läge. JA = 1 Skriv ut nedre meddelande på kvitto NEJ = 0 b i REG/RF-läge. JA = 2 Skriv ut reklam meddelande på journalen i NEJ = 0 c REG/RF-läge. JA = 4 Skriv ut nedre meddelande på journal NEJ = 0 a SIFFRA 5 i REG/RF-läge. JA = 1 Skriv ut reklam meddelande på kvitto NEJ = 0 b i X/Z-läge. JA = 2 Skriv ut nedre meddelande på kvitto NEJ = 0 c i X/Z-läge. JA = 4 Skriv ut reklam meddelande på NEJ = 0 a SIFFRA 4 Journalen i X/Z-läge. JA = 1 Skriv ut nedre meddelande på journalen i NEJ = 0 b X/Z-läge. JA = 2 Skriv ut reklam meddelande på kvitto NEJ = 0 c i PGM-läge. JA = 4 Skriv ut nedre meddelande på kvitto NEJ = 0 a SIFFRA 3 i X/Z-läge. JA = 1 Skriv ut nedre meddelande på journalen i NEJ = 0 b X/Z-läge. JA = 2 Skriv ut nedre meddelande på journalen i NEJ = 0 c X/Z-läge. JA = 4 Skriv ut reklam meddelande på kvitto NEJ = 0 a SIFFRA 2 vid FC eller AUTO-pgm operation. JA = 1 Skriv ut nedre meddelande på kvitto NEJ = 0 b Vid FC eller AUTO-pgm operation. JA = 2 Skriv ut reklam meddelande på kvittot NEJ = 0 c Vid FC eller AUTO-pgm operation. JA = 4 Skriv ut nedre meddelande på journal Vid FC eller AUTO-pgm operation. NEJ = 0 JA = 1 a SIFFRA 1 b c PROCEDUR 1. Gå in i programläge 3 2. Slå adress 2122 och tryck på SUBTOTAL. 3. Slå valda siffror (siffra 10 först) och tryck på KONTANT. 4. Avsluta med SUBTOTAL. 21

22 Lägga upp nya eller ändra befintliga streckkodade artiklar Exempel 1 Nyckeln i PGM-läge. PGM-läge 2 Slå in 3 och tryck SUBTOTAL 3 SUBTOTAL 3 Slå in 0071 och tryck SUBTOTAL 0071 SUBTOTAL och sedan rec nr (tex 1) & KONTANT 1 KONTANT 4 Slå in 0 och tryck KONTANT 0 KONTANT för att lägga upp en ny artikel eller Slå in 1 och tryck KONTANT 1 KONTANT för att ändra befintlig artikel 5 Scanna artikeln eller registrera artikelns EAN/PLU kod & tryck KONTANT KONTANT 6 Ange pris och tryck KONTANT pris + KONTANT 7. Ange varugrupps länkning genom att VGR tangent trycka varugrupps tangenten KONTANT 8 Skriv in artikelns text (max 16 tecken) genom Bregott 300 g att ange teckenkoderna (se sid 10) och tryck KONTANT 00 (dubbelnollan) och sedan KONTANT. 9 Slå in PLU status (se sid 25) Tryck bara KONTANT för att hoppa över. KONTANT 10 Slå in returflaska nr om artikeln skall vara 1 länkad till returflaska, om ej tryck endast KONTANT KONTANT 11 Slå in Mix & Match nr som artikeln skall vara länkad 2 till (Mix & Match = Prisrabatt typ köp 4 betala för 3). KONTANT om inte tryck endast KONTANT 12 Slå eventuell beställnings punkt följt av 3 decimaler 3000 och tryck på KONTANT om inte tryck endast KONTANT KONTANT för 13 Repetera från steg 4 om du vill lägga upp fler Avsluta (ångra) artiklar eller tryck SUBTOTAL för att avsluta. SUBTOTAL 22

23 Styrning till varugrupper och huvudgrupper för PLU LÄNKNING FÖR PLU/EAN KODER SPECIF- ICERING VAL SIFFRA NR SIFFRA 6 Grupp nummer som artikel( PLU/EAN kod) Skall styras till.( 0-99) SIFFRA 5 ( huvudgrupp om man vill styra till ytterliggare en grupp Förutom varugrupper) SIFFRA 4 Varugruppsnummer som artikel (PLU/EAN kod) Skall styras till. SIFFRA 3 Varugrupper = tangenterna TOBAK, LIVSMEDEL etc 0-99 SIFFRA 2 Sub varugrupp som artikel PLU/EAN kod) Skall styras till. SIFFRA 1 Slå valda siffror siffra (siffra 6 först) Om man vill styra artikel till grupp nr 3 varupgrupp 9 och Sub-Varugrupp 1 slå man (oftast styrs artiklarna (PLU/EAN koder) endast till varugrupps tangenterna) * Vid styrning till varugrupper, glöm inte att slå in minst 4 siffror, t ex 0100 = varugrupp 1, 1500 = varugrupp 15 etc. Nollorna (siffra 6-5) behörver man då inte slå in 0-99 STATUS FÖR PLU/EAN KODER SPECIF- ICERING Alltid 0 0 VAL SIFFRA NR SIFFRA 6 Moms status 1 4 SIFFRA 5 0 = följ varugruppen som artikeln (PLU/EAN kod) Är styrd till. 0 4 SIFFRA 4 Alltid 0 0 Registrerings status ( 0 = följ varugruppens status) SIFFRA 3 Nej = 0 Förhindra våg registrering = 1 JA = 1 Nej = 0 Tillåt våg registrering = 2 JA = 2 Nej = 0 SIFFRA 2 Nollpris = 1 JA = 1 Nej = 0 Negativ = 2 (tex vinst utbetalning) JA = 2 Hash = 4 (går in i netto och ej in i brutto totalen) Nej = 0 JA = 4 Nej = 0 SIFFRA 1 Tillåt pris skift under regisrering = 1 JA = 1 Nej = 0 Tillåt flera pris shiftningar under registreringen = 2 JA = 2 Nej = 0 Tvång för pris inslag JA = 4 Slå valda siffror siffra (siffra 6 först) Tex 20 om artikeln skall vara negativ (vinstutbetalning för lotter mm) Nollorna (siffra 6-3) behörver man inte slå in 23

24 Lägga upp nya/ändra eller radera artiklar i PLU batchen Exempel 1 Nyckeln i PGM-läge. PGM-läge 2 Slå in 3 och tryck SUBTOTAL 3 SUBTOTAL 3 Slå in 0070 och tryck SUBTOTAL 0070 SUBTOTAL och sedan rec nr (tex 1) & KONTANT 1 KONTANT 4 Slå in 0 och tryck KONTANT 0 KONTANT för att lägga upp en ny artikel eller Slå in 1 och tryck KONTANT 1 KONTANT för att ändra befintlig artikel eller Slå in 2 och tryck KONTANT 2 KONTANT för att radera befintlig artikel 5 Scanna artikeln eller registrera artikelns EAN/PLU kod & tryck KONTANT KONTANT 6 Ange pris och tryck KONTANT pris + KONTANT 7. Ange varugrupps länkning genom att VGR tangent trycka varugrupps tangenten KONTANT 8 Skriv in artikelns text (max 16 tecken) genom Bregott 300 g att ange teckenkoderna (se sid 10) och tryck KONTANT 00 (dubbelnollan) och sedan KONTANT. 9 Slå in PLU status (se sid 25) Tryck bara KONTANT för att hoppa över. KONTANT 10 Slå in returflaska nr om artikeln skall vara 1 länkad till returflaska, om ej tryck endast KONTANT KONTANT 11 Slå in Mix & Match nr som artikeln skall vara länkad 2 till (Mix & Match = Prisrabatt typ köp 4 betala för 3). KONTANT om inte tryck endast KONTANT 12 Slå eventuell beställnings punkt följt av 3 decimaler 3000 och tryck på KONTANT om inte tryck endast KONTANT KONTANT för 13 Repetera från steg 4 om du vill lägga upp fler Avsluta (ångra) artiklar eller tryck SUBTOTAL för att avsluta. SUBTOTAL Artiklarna finns nu i Batch PLU filen och de nya ändringarna fungerar inte förrän du uppdaterat PLU filen, för att uppdatera PLU filen utför punkt Slå in 4070 och tryck SUBTOTAL och sedan KONTANT för att uppdatera PLU-filen. PLU finns ej! (PLU/EAN) 24

25 Då man säljer en EAN streckkod som inte finns upplagd i kassan Ger kassan en felsignalen PLU finns ej! Om man vill lägga upp artikeln direkt i detta läge slår man in artikeln pris och trycker på artikelns varugrupps tangent Nästa gång man scannar artikeln hämtas varugruppstexten och priset som slogs in vid scanning tillfället. T ex ett nytt cigarett märke som inte lags in i kassan scannas. Kassan tjuter! TOBAK. Nästa gång artikeln scannas = TOBAK 35.50:- Notering! För att senare ändra upplagd vara till rätt exakt text etc Gör då enligt sidan 24 Lägga upp nya/ändra eller radera artiklar i PLU batchen Pris fråga Om man bara vill kontrollera ett pris utan att göra en försäljning trycker man PRIS? tangenten och scannar sedan artikeln för att priskontrollera. Prisändra befintliga artiklar 1 Nyckeln i PGM-läge. PGM-läge 2 Slå in 0071 och tryck SUBTOTAL 0071 SUBTOTAL 3 Scanna varan Ange pris och tryck KONTANT 2500 KONTANT 5. Tryck varugruppstangent om den ska ändras eller tryck KONTANT igen för att stega förbi. 6 Repetera från steg 3 om du vill lägga upp fler artiklar eller tryck SUBTOTAL för att avsluta. SUBTOTAL 25

26 ENKEL SCANNING #1 (simple scanning) Lägga upp nya artiklar 1 Nyckeln i PGM-läge. 2 Slå in 3 och tryck SUBTOTAL 3 Slå in 0071 och tryck SUBTOTAL 4 Slå in 0 och tryck KONTANT 5 Scanna artikeln 6 Ange pris och tryck KONTANT 7. Tryck varugruppen som varan tillhör 8 Tryck 00 (dubbelnollan) och KONTANT eller ange varans text på tangent bordet & tryck 00 (dubbelnollan) & KONTANT tryck KORR för att göra mellanslag/space och tryck punkten (.) för att backa radera fel text 9 Tryck KONTANT 4 ggr 10 Repetera från steg 4 om du vill lägga upp fler artiklar eller tryck SUBTOTAL för att avsluta. Prisändra befintliga artiklar 1 Nyckeln i PGM-läge. 2 Slå in 1 och tryck SUBTOTAL 3 Slå in 0071 och tryck SUBTOTAL 4 Scanna varan 5 Ange pris och tryck KONTANT 6. Tryck varugruppstangenten om den ska ändras eller tryck KONTANT igen för att stega förbi. 7 Repetera från steg 4 om du vill lägga upp fler artiklar eller tryck SUBTOTAL för att avsluta. Textändra mm befintliga artiklar 1 Nyckeln i PGM-läge. 2 Slå in 3 och tryck SUBTOTAL 3 Slå in 0071 och tryck SUBTOTAL 4 Slå in 1 och tryck KONTANT 5 Scanna artikeln 6 Ange pris och tryck KONTANT 7. Tryck varugruppen som varan tillhör eller bara KONTANT om det är rätt varugrupp 8. Ange varans text på tangent bordet eller/och med teckenkoderna (sid 10) & tryck 00 (dubbelnollan) & KONTANT tryck KORR för att göra mellanslag/space och tryck punkten (.) för att backa & radera fel text 9. Tryck KONTANT 4 ggr 10. Repetera från steg 4 om du vill ändra fler artiklar eller tryck SUBTOTAL för att avsluta. ENKEL SCANNING #2 (simple scanning) 26

27 Lägg upp nya artiklar i scanning batchen 1 Nyckeln i PGM-läge. 2 Slå in 3 och tryck SUBTOTAL 3 Slå in 0070 och tryck SUBTOTAL 4 Slå in 0 och tryck KONTANT 5 Scanna artikeln 6 Ange pris och tryck KONTANT 7. Tryck varugruppen som varan tillhör 8 Tryck 00 (dubbelnollan) och KONTANT 9 Tryck KONTANT 4 ggr 10 Repetera från steg 4 om du vill lägga upp fler artiklar eller tryck SUBTOTAL för att avsluta. Ändra befintliga artiklar i scanning batchen 1 Nyckeln i PGM-läge. 2 Slå in 3 och tryck SUBTOTAL 3 Slå in 0070 och tryck SUBTOTAL 4 Slå in 1 och tryck KONTANT 5 Scanna artikeln 6 Ange pris och tryck KONTANT 7. Tryck varugruppen som varan tillhör 8 Tryck 00 (dubbelnollan) och KONTANT 9 Tryck KONTANT 4 ggr 10 Repetera från steg 4 om du vill lägga upp fler artiklar eller tryck SUBTOTAL för att avsluta. Radera befintliga artiklar i scanning batchen 1 Nyckeln i PGM-läge. 2 Slå in 3 och tryck SUBTOTAL 3 Slå in 0070 och tryck SUBTOTAL 4 Slå in 2 och tryck KONTANT 5 Scanna artikeln 6 Repetera från steg 4 om du vill radera fler artiklar Innan förändring i artikelfilen sker måste uppdatering av scanning batchen utföras!!! Uppdatera scanning batchen 1 Nyckeln i PGM-läge. 2 Slå in 3 och tryck SUBTOTAL 3 Slå in 4070 och tryck SUBTOTAL och sedan KONTANT Vänta tills ett kvitto skrivits ut 27

28 HANTERING AV LAGER Lägga in (addera) varor till lagret 1. Vrid nyckeln till X1-läge 2. Slå in 2 och tryck SUBTOTAL. 3. Slå in det antal som ska laggas in (adderas+) i lagret scanna sedan artikeln. Fortsätt från punkt 3 om fler varor skall läggas in i lagret 4. Avsluta genom att trycka SUBTOTAL. Minska lagret 1. Vrid nyckeln till X1-läge 2. Slå in 2 och tryck SUBTOTAL. 3. Tryck på ÅTERKÖP och slå in det antal som ska minskas (subtraheras -) och scanna artikeln Fortsätt från punkt 3 om fler varor skall minskas i lagret 4. Avsluta genom att trycka SUBTOTAL. RAPPORT Vrid nyckeln till X1 eller Z1-läge Slå in och tryck KONTANT Slå in start varugrupp och tryck KONTANT Slå in slut varugrupp och tryck KONTANT eller Slå tryck KONTANT 2 ggr för att läsa av alla lager artiklar Exempel Nyckeln i X1-läge KONTANT 3 KONTANT 5 KONANAT Alla scanning varor med lager som är styrda till varugupp 3 till 5 läses då av. 28

29 PROGRAMMERING AV KONTROLL KOD Skriv ej ut skatteverkets kontroll kod på kvittot 1. Vrid nyckeln till pgm. 2. Slå in 1 Bitr.Nr. 3. Slå in 3 och tryck subtotal 4. Slå in 3622 subtotal slå sedan in (9st nollor) och tryck kontant. 5. Avsluta med subtotal. 6. Vrid nyckeln till REG-läge. 7. Klart! Skriv ut skatteverkets kontroll kod på kvittot 1. Vrid nyckeln till pgm. 2. Slå in 1 Bitr.Nr 3. Slå in 3 och tryck subtotal 4. Slå in 3622 subtotal slå sedan in (10st nollor) och tryck kontant. 5. Avsluta med subtotal. 6. Vrid nyckeln till REG-läge. NOTERING!!! Kontrollenhetens serie nummer måste finns med på kvittot även om kontrollkoden ej skrivs ut. Därför måste 2 rader reserveras på kvitto meddelandet för denna text, till exempel. Kontrollenhet: RIHTT

30 30

31 31

32 32

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister.

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-390M, 420M, 430M Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama AB Box 54 771 22 Ludvika www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T Version 42000 2010 (RevA) CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 2 Innehåll: 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning 3 Sida 2 Varm start (halv återställning) 3 3 Tangentbord,

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER ELEKTRONISKT KASSAREGISTER SNABBSTARTSHANDBOK Den här handboken innehåller kortfattade anvisningar för att komma igång med att använda kassaregistret BMC2010. Mer detaljerad information finns i CD HANDBOKEN.

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

XE-A2 Bruksanvisning L73BR-XEA2 Snabbguide Se även Komma igång med din XE-A2 på sidan 8 Steg. Sätt in en nyckel i huvudlåset och vrid till REG. Sätt in nätsladden i vägguttaget. Batterierna skall inte

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Euro-2100TE. Installationsguide. installation

Euro-2100TE. Installationsguide. installation Euro-2100TE Installationsguide installation Version 1.2 Utgiven i juli 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

Euro-2100TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

Euro-2100TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-2100TE Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.2 Utgiven i juli 2010. Får ej

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

XE-A3 Bruksanvisning För att snabbt komma igång, läs Uppstart från grunden sidorna 3-6 Programmering av texter sidorna 35-38 Hjälpfunktion sidan 39 L73BR-XEA3 SHARP XE-A3 Allmänt Vi önskar dig lycka till

Läs mer

Euro-200TE. Installationsguide. installation

Euro-200TE. Installationsguide. installation Euro-200TE Installationsguide installation Version 1. Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-50TE Mini Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Lock oppet Ottillåten operation Otillåtet filformat

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR3-ERA220C för rom-version

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

Kassasystemet som utmanar... Användarhandledning

Kassasystemet som utmanar... Användarhandledning Kassasystemet som utmanar... Användarhandledning Denna sida är lämnad blank! Innehållsförteckning Introduktion... 1 1. Tangentbord... 2 1.1 Tangentbordslayouter... 2 1.1.1 Tangentbord 8 x 8 (64) + 5 x

Läs mer

Euro-500TE. Installationsguide. installation

Euro-500TE. Installationsguide. installation Euro-500TE Installationsguide installation Version 1. Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen Nya Kassalagen 1 Ad Manus Manual för nya Kassalagen Upprättad den 8 December, 2009 Nya Kassalagen 2 Ad Manus AB levererar denna manual i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System

Manual. OpenSolution Mobile System VERSION 2.0 Manual OpenSolution Mobile System OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 info@opensolution.se www.opensolution.se Rev. 2012-09-20 INNEHÅLL Terminalen Översikt... 1

Läs mer

Bruksanvisning Electronic Cash Register QMP 3000 serie QMP 5000 serie QMP 2000 serie Samt QTOUCH

Bruksanvisning Electronic Cash Register QMP 3000 serie QMP 5000 serie QMP 2000 serie Samt QTOUCH Bruksanvisning Electronic Cash Register QMP 3000 serie QMP 5000 serie QMP 2000 serie Samt QTOUCH ...designed to Succeed Ärade kund: Vi tackar Er för att Ni valt QUORION kassamaskin. I denna bruksanvisning

Läs mer

Certifierat kassaregister

Certifierat kassaregister Certifierat kassaregister De flesta som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. 2010 ha ett certifierat kassaregister. Betalning med betalkort räknas också som kontant betalning.

Läs mer

Din manual SHARP ER-A280F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830203

Din manual SHARP ER-A280F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830203 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP ER- A280F. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP ER-A280F instruktionsbok

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

POSICA. Version 11.03.01

POSICA. Version 11.03.01 Version 11.03.01 Page 2 / 11 1. Allmänt om POSICA 11.03 3 2. Nyheter i Kassan 3 2.1. Inloggning 3 2.2. Inmatning av bokstäver för rekvisitionsreferens 4 2.3. Automatisk retur av EPP artiklar vid kvittotrassel,

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A280 (C) Handledning För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.04 eller högre L73BR2-ERA280C Uppfyller Skatteverkets föreskrifter

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Bruksanvisning. Kassasystem UP-600 UP-700. SHARP ELECTRONICS (Nordic) AB

Bruksanvisning. Kassasystem UP-600 UP-700. SHARP ELECTRONICS (Nordic) AB Bruksanvisning Kassasystem UP-600 UP-700 SHARP ELECTRONICS (Nordic) AB UP-600/UP-700 Innehåll Viktigt........................................... 1 För din säkerhet.....................................

Läs mer

Handledning UP-800 (C) För modellerna: UP-800F (C) UP-810F (C) UP-820F (C) UP-820N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning UP-800 (C) För modellerna: UP-800F (C) UP-810F (C) UP-820F (C) UP-820N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet UP-800 (C) Handledning För modellerna: UP-800F (C) UP-810F (C) UP-820F (C) UP-820N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.98b eller högre L73BR3-UP800C Uppfyller Skatteverkets

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. CERTIFIERAD 2009:1 www.easycashier.se Funktioner i EasyCash är ett mångsidigt kassasystem som används

Läs mer

XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147

XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147 XE-A147 Bruksanvisning L73BRXEA147 Innehåll Allmänt...5 Uppfyllande av gällande föreskrifter...5 Kassaregister och kontrollenhet...5 För din säkerhet!...6 Sammanställning av funktioner...8 Tangenter...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL 09 TIPS SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här försöka ge dig en enkel sammanfattning

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Bruksanvisning. Kassamaskin QMP18/20/21/50. Oy WiKe ab Svetsarvägen 17 / 10300 KARIS Tel.019-236217 E-post: wike@kassapc.fi Hemsida: www.kassapc.

Bruksanvisning. Kassamaskin QMP18/20/21/50. Oy WiKe ab Svetsarvägen 17 / 10300 KARIS Tel.019-236217 E-post: wike@kassapc.fi Hemsida: www.kassapc. Bruksanvisning Kassamaskin QMP8/20/2/50 Oy WiKe ab Svetsarvägen 7 / 0300 KARIS Tel.09-23627 E-post: wike@kassapc.fi Hemsida: www.kassapc.fi Bäste kund! På uppdrag av vårt företag vill vi önska er välkommen

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem.

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. 2011-06-14. Version 2.5 Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. Nyheter i version 2.5 : # Realtidssync # Koder för betalsätt # Inställningar för Fraktsätten

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

XE-A203 Bruksanvisning För att starta upp och komma igång med din XE-A203, läs igenom de viktiga avsnitten: Att komma igång sidan 3 Kort om textprogrammering sidan 6 Snabbguide sidan 7-9 Inställning för

Läs mer

Optitec RS Version 1.6.0.8

Optitec RS Version 1.6.0.8 Optitec RS Version 1.6.0.8 Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.8 Namn information tillagd på linsbeställningen. Automatisk databasuppdaterare för enklare uppdateringar. Väljer alltid båda glasen för H & V

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Ansök om ShopExpress och handla snabbare!

Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Så här enkelt handlar du med ShopExpress För att hämta en scanner drar du ditt MedMerakort för registrering. Tag den scanner som lyser. Med scannern läser du själv

Läs mer

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR 10 TIPS Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

AdmiApp Handhållen Kassa

AdmiApp Handhållen Kassa AdmiApp Handhållen Kassa Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehåll Introduktion... 3 Hämtning av AdmiApp... 4 Första uppstarten... 4 Övriga Inställningar... 5 Inloggning... 6 Bordsplanen... 6 Försäljning... 7

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00 SÅ FUNGERAR MOMS Begrepp, momssatser och momsperioder SÅ FUNGERAR MOMS Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLOGGNING... 5 2 PROGRAMFÖNSTRET... 6 2.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 2.1.1 A - Menyfälten... 7 2.1.1.1 Försäljning...

Läs mer

Sverigekassans hemsida

Sverigekassans hemsida Manual Sverigekassans hemsida I denna manual får du lära dig hur du själv på ett mycket enkelt sätt kan lägga in ditt sortiment mm. i ett kassaregister från Sverigekassan. Först måste du skaffa dig en

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

CampTrac integrerat med TurBo.

CampTrac integrerat med TurBo. CampTrac integrerat med TurBo. Trac Technology Trac Technology utvecklar och säljer RFID-utrustning och system inom flera områden ; tidsregistrering, inpassagekontroll, säkerhet, kontantlösa betalsystem

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 VERSION 1.1.1 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH VIKTIGA SAKER OM JF

VANLIGA FRÅGOR OCH VIKTIGA SAKER OM JF Utbildning 2008-09-12 VANLIGA FRÅGOR OCH VIKTIGA SAKER OM JF Först av allt Varm välkommen som ämbetsman i JF! Här nedan följer lite info om sådant som man brukar behöva svar på. En bra grej kan vara att

Läs mer

Pyramid & Kassalagen Frågor och svar

Pyramid & Kassalagen Frågor och svar Pyramid & Kassalagen Frågor och svar Senast uppdaterad: torsdag den 24 maj 2012 Generellt (2010-09-21) Hur får jag ut en x-dagrapport snabbt och enkelt utan att lämna kassarutinen? Svar (MN): Lägg in start

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer