Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: Mobil:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se"

Transkript

1 MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: Mobil: Kontoret: Registrera ditt kassaregister oh din kontrollenhet på

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM KASSAREGISTRET REGISTRERING... 5 Försäljning på varugrupper... 5 Försäljning på PLU... 5 Försäljning med växeluträkning Försäljning med multiplikation Registrera av växel kassa... 5 Försäljning med tränings läge... 5 HANTERING AV FELSLAG... 6 Korrigering av senast inslagen vara... 6 Återköp... 6 Återköp av ett helt kvitto (RF)... 6 HANTERING AV RABATTER mm... 6 Hantering av rabatter... 6 Hantering av avdrag kronor... 6 Hantering av inbetalningar... 6 Hantering av utbetalningar... 6 TEXTÄNDRING... 7 Textändring på varugrupper oh tangenter... 7 Textändring på PLU... 7 Textändring på biträden... 7 Kodtabell för textning... 8 PRISÄNDRINGAR... 9 Prisändringar på varugrupper Prisändring på PLU... 9 Ändring av datum... 9 Ändring av tid... 9 PROGRAMMERING Styrning till varugrupper för PLU Momsprogrammering oh momsstyrning FELMEDDELANDE Tabell på olika felmeddelande Övriga felmeddelande Hävning av blokering RAPPORTER Daglig X-rapport Daglig Z-rapport Periodisk X-rapport Periodisk Z-rapport ÖVRIGA RAPPORTER ELEKTRONISKA JOURNALMINNET PROGRAMMERING AV ADRESSER Adress 0222 ID nummer Adress 2122 kvitto logo PROGRAMMERING AV EURO PROGRAMMERING AV KONTROLLKOD PÅ KVITTOT TILLVERKAR DEKLARATION

3 ALLMÄNT OM KASSAREGISTRET Här kommer en anvisning om det kassaregister ni köpt. Om det är någonting ni undrar över angående kassaregistret, ta i första hand i kontakt med den ÅTERFÖRSÄLJARE som ni köpt kassaregistret av sedan oss på Svenska ECR & Kassasystem. Nyklar Det finns 2st olika nyklar som följer med kassaregistret OP-nykeln : ( OP = operator/säljare) kan endast vridas mellan OFF oh REG-läge. PGM-nykeln : (PGM = owner/ägare ) kan vridas från PROGRAM till X/Z, alla lägen. Centrallåsets olika positioner I Pgm-läge görs all programmering av kassan, priser et. I RF-läge görs återköp helt kvitto ( kund som vill lämna tillbaka varan ). I OFF-läge är kassan avstängd. I REG-läge görs all registrering. I X-läge tar man rapporter utan att nollställa försäljningsdata. I Z-läge tar man rapporter med nollställning av försäljningsdata. I X2/Z2-läge tar man månad oh årsrapporter. Rapporter Då man ska ta ut rapporter ( dags oh månadsförsäljning ) så finns det 2 st olika typer av rapporter, Z oh X rapport. Z-rapport Rapport på försäljningen oh nollställning av kassans försäljningsdata. Detta är den viktiga BOKFÖRINGSRAPPORTEN som revisorn skall ha. X-rapport Samma rapport som Z med den skillnaden att X-rapporten inte nollställer någon försäljningsdata. X-rapporten kan man alltså göra hur många gånger som helst om man vill kontrollera vad som sålts. JOURNAL MINNE!!! Den elektroniska journal minnet skall skrivas ut oh sparas (=arkiveras) Utskrivft av journal skall göras varje dag efter daglig Z-rapport Gör så här Vrid nykeln till Z1-läge oh slå in 58 oh tryk KONTANT Vänta tills remsan skrivits ut. Vrid nykeln till REG-läge KLART! 3

4 Kassaregistrets olika programlägen Det finns 6 st olika programlägen Program 1 : Här programmeras priser, tid, datum oh fasta rabatter. Program 2 : Här programmeras alla texter. Program 3 : Här görs alla styrningar av moms mm. Program 4 : Här programmeras alla funktionstangenter (se engelska Operator manualen) Program 6 : Här läses programmering av. Program 7 : Här tas bakup till kassan interna bakup minne. Byta programläge För att komma till programläge måste man använda PGM-nykeln. Då man vrider nykeln till program kommer man alltid in i program 1. För att skifta till t ex programläge 2 slår man in 2 oh tryker SUBTOTAL. Om man sedan slår in 6 oh tryker SUBTOTAL kommer man in i programläge 6 et. Biträden Beroende på vilket kassaregister man har köpt så finns det olika biträdesfunktioner. Dessa används för att man ska kunna skilja på de olika biträdenas försäljning. Normalt är att kassan ej är programmerad med olika biträden oh då är endast biträde 1 aktiverat (=default). Biträdeskoder Då biträdes koder används måste ett biträdesnummer anges, t ex 1 oh BITR. NR tangenten trykas in. För att byta biträde slår man in tex 2 oh tryker på BITR. NR tangenten igen. Då kassan har varit i OFF-läge måste man alltid ange en biträdeskod innan kassan kan användas d v s OM man använder sig av biträdeskoder Tryk SIGN OFF för att logga ur aktivt biträde 4

5 REGISTRERING Försäljning på varugrupper 1. Slå in belopp oh tryk på en VARUGRUPPSTANGENT. 2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 3. Tryk på vald AVSLUTNINGSTANGENT, t ex KONTANT. Försäljning på PLU 1. Slå in valt PLU nummer oh tryk på PLU. 2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 3. Tryk på vald AVSLUTNINGSTANGENT. OBS! priser, moms oh styrning till varugrupp måste programmeras innan försäljning kan ske se sid Försäljning med växeluträkning. 1. Registrera in de varor som kunden köper. 2. Tryk på SUBTOTAL. Summan visas nu i displayen. 3. Slå in det mottagna beloppet. 4. Tryk på vald AVSLUTNINGSTANGENT. Växeln kunden skall ha tillbaka visas nu i displayen. Försäljning med multiplikation. 1. Registrera antalet varor oh tryk X/DATE TIME. 2. Tryk önskad VARUGRUPP eller ange önskat PLU NR oh tryk på PLU. Växel in (registrera växelkassa) För att registrera växel kassa (= kontanter som läggs in i kassalådan). 1 Ange växel kassans kontanter oh tryk på Växel in. Beloppet hamnar som kontanter i lådan. Träningsläge Aktivera träningsläge Aktivera biträdes kod 6 genom att tryka 6 oh Bitr.Nr tangenten Avaktivera träningsläge Aktivera en annan biträdes kod än nr 6. HANTERING AV FELSLAG 5

6 Korrigering av senast inslagen vara 1. Tryk ner KORR. tangenten. Den sist inslagna varan korrigeras då bort. Återköp 1. Tryk på ÅTERKÖP. 2. Registrera den vara som du skall köpa tillbaka. 3. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 4. Tryk på vald AVSLUTNINGSTANGENT, t ex KONTANT. Återköp av ett helt kvitto (RF) 1. Vrid entrallåset till RF-läge. 2. Gör om hela registreringen likadant som vid försäljningstillfället. Den felaktiga försäljningen korrigeras då bort. HANTERING AV RABATTER mm Hantering av rabatter 1. Registrera in varan som skall ha rabatt. 2. Slå in proentsats oh tryk på RABATT. T ex slå in 10 ( =10% ) oh tryk på RABATT avsluta med t ex KONTANT Hantering av avdrag kronor 1. Registrera in varan som skall ha avdrag i kronor. 2. Slå in summan i kr oh tryk på - AVDRAG KR t ex slå in 100 ( =1 kr ) oh tryk på Hantering av inbetalningar 1. Slå belopp oh tryk på INBETALNING. Beloppet hamnar då som kontanter i lådan oh registreras ej in i omsättningen (brutto/netto). Hantering av utbetalningar 1. Slå belopp oh tryk på UTBETALNING. Beloppet dras då från kontanter i lådan ej från omsättningen (brutto/netto). TEXTÄNDRING 6

7 Textändring på varugrupper oh tangenter. 1. Gå in i programläge 2 2. Tryk på vald VARUGRUPP oh programmera sedan enligt siffertangenterna (=SMS-programmering) oh tryk sedan på KONTANT. För att få ÅÄÖ & övriga teken som komma/punkt se tabell på nästa sida För att programmera fler texter fortsätt enligt punkt 2, för att avsluta tryk SUBTOTAL. NOTERING! Om man ska texta ABC tryker man siffertangent 8 (=A) sedan tryker man (00) tangenten 1 gång siffertangent 8 två ggr (=B) sedan tryker man (00) tangenten 1 gång siffertangent 8 tre ggr (=C) sedan tryker man (00) tangenten 1 gång Butiks meddelande TEXT MAX 24 TECKEN PER RAD ADRESS MINNES NR: FIL NR: Butiks meddelande (1-32 = Översta raden, 2-32 andra raden et. Reklam meddelande ( meddelande hamnar under butiksmeddelandet ) Nedre meddelande PROCEDUR 1. Gå in i program 2 2. Slå adressen ( t ex 132 ) oh tryk på SUBTOTAL. 3. Texta butiksmeddelandet sedan enligt siffertangenterna (=SMS-programmering) oh tryk sedan på KONTANT. För att programmera fler texter fortsätt enligt punkt 2 4. Avsluta med SUBTOTAL 7

8 8

9 PRISÄNDRINGAR Fast pris på varugrupp 1 Gå in i programläge Slå in pris oh tryk på vald VARUGRUPPSTANGENT, t ex slå in 1250 oh tryk på VARUGRUPPSTANGENT 1, denna VARUGRUPPSTANGENT har ett pris på 12: För att programmera fler priser på VARUGRUPPSTANGENTER fortsätt enligt punkt Avsluta programmeringen med SUBTOTAL 5. Under registrering tryker man då direkt på den VARUGRUPPSTANGENT med fast pris för att göra försäljning med 12 kr oh 50 öre. Man kan även i fortsättningen slå in andra priser manuellt på den VARUGRUPPSTANGENT som man har programmerat fast pris på. Prisändring på PLU 1. Gå in i programläge Slå in valt PLU nr oh tryk på PLU, slå in pris oh tyk på KONTANT. 3. För att programmera fler fasta priser fortsätt enligt punkt 2, 4. Avsluta programmeringen med SUBTOTAL 5. T ex slå in 1 oh tryk på PLU, slå in 1250 ( = 12kr oh 50 öre ) oh tryk på KONTANT, ( PLU nr 1 är då programmerat för ett pris på 12 kr oh 50 öre ). Under registrering slår man då in 1 oh tryker på PLU-TANGENTEN för att göra försäljning med 12 kr oh 50 öre. OBS! glöm inte att programmera moms oh styra PLU-et till rätt VARUGRUPP se sid om det nu inte är redan är gjort av säljare/tekniker eller från huvudkontoret. Ändra datum 1. Vrid nykeln till programläge. 2. Slå in aktuellt datum (år-månad-dag) t e x Tryk på X/DATE TIME. 4. Avsluta på C-tangenten. Ändra tid 1. Vrid nykeln till programläge 2. Slå in aktuell tid (4 siffror) t e x Tryk på X/DATE TIME. 4. Avsluta med C-tangenten. 9

10 PROGRAMMERING För att rapporterna skall bli riktiga då man säljer på PLU måste man styra PLU-erna till rätt VARUGRUPP, t ex PLU 30 är igaretter oh skall då styras till VARUGRUPP 9 som är tobak et. För att ta reda på vilka nummer de olika varugrupperna har måste man läsa av kassan. Gå då in i programläge 6 oh slå in 205 SUBTOTAL oh tryk KONTANT 2 ggr. Man får då ut en remsa med de olika VARUGRUPPERNA med respektive nummer, 01 är alltså VARUGRUPP 1 02 är VARUGRUPP 2 et. Styrning till varugrupper för PLU ADRESS FUNKTION SIFFRA NR SIFFRA SIFFRA 3 SIFFRA 2 Varugrupps nummer som PLU SIFFRA 1 skall styras till. * Styrning till varugrupper, t ex 0001 = varugrupp 1, 0015 = varugrupp 15 et. PROCEDUR 1. Gå in i programläge Slå adress 1166 oh tryk på SUBTOTAL. 3. Slå det PLU nummer det gäller oh tryk på PLU. 4. Slå funktionssiffror oh tryk på KONTANT. 5. Tryk på KONTANT om efterföljande PLU nummer skall styras likadant 6. Avsluta med programmeringen med SUBTOTAL. 10

11 MOMSPROGRAMMERING Normalt är momsen redan programmerad då kassan levereras till kund, men om ni vill ändra momssats gör enligt nedan. MOMS ADRESS STATUS MINNES NR. FIL NR MOMS MOMS MOMS PROCEDUR 1. Gå in i programläge 3 2. Slå adress oh tryk på SUBTOTAL (125 = moms 1 ). 3. Slå momssats 2 siffror t ex 25 oh tryk på KONTANT ( = 25% ). 4. Slå 0 oh tryk på KONTANT. 5. Slå in 0003 ( = avrundningskod & momssystem ) oh tryk på KONTANT. 6. Avsluta med SUBTOTAL. Moms status för varugrupper oh PLU ADRESS FUNKTION SPECIF- ICERING VAL SIFFRA NR 366 Momsstatus. 1 = Moms 1, 2 = moms 2 oh 4 = moms SIFFRA 1 PROCEDUR 1. Gå in i programläge 3 2. Slå adress 366 oh tryk på SUBTOTAL. 3. Slå funktionssiffra momskod oh tryk på de VARUGRUPPER det gäller 4. För att göra fler styrningar fortsätt enligt punkt 3, avsluta programmeringen med SUBTOTAL eller : 5. Slå adress 366 oh tryk SUBTOTAL 6. Slå det PLU nummer det gäller oh tryk på PLU. 7. Slå funktionssiffra momskod oh tryk på KONTANT. 8. Tryk på KONTANT om efterföljande PLU nummer skall programmeras likadant 9. Avsluta med programmeringen med SUBTOTAL. 11

12 FELMEDDELANDEN Felkod FÖRKLARING ÅTGÄRD E001 Nykeln vridits innan avslutad operation. Vrid nykeln till rätt läge oh avsluta. E003 Byte av biträde innan avslutad operation. Ändra tillbaka till rätt biträde. E004 MAC proedur eller hävning av blokering pågår. Fullfölj operationen. E008 Försök till registrering utan att biträdes kod slagits in. Ange biträdes kod. E010 Försök till registrering då kassalådan stått öppen för länge. Stäng kassalådan. E011 Försök till registrering då kassalådan stått öppen för länge. Stäng kassalådan. E016 Försök att registrera i RF-läget mer än 1 gång. Vrid nykeln till REG oh sen till RF. E017 Tvång för att ange bord nummer. Ange bord nummer. E018 Tvång för att ange nytt/gammalt bord nummer. Ange nytt/gammalt bord nummer. E019 Tvång för att ange antal kunder/gäster. Slå in antal kunder. E021 PLU som ej länkat till varugrupp är registrerat. Programmera PLU-et till varugrupp. E026 Inget steksätt/tillbehör PLU registrerat. Ange steksätt/tillbehör PLU. E029 Ej tillåtet att registrera vid delad betalning. Ansluta transaktionen. E031 Tvångstyrd subtotal. Tryk subtotal. E033 Tvång för att ange mottaget belopp. Ange mottaget belopp. E035 Växel belopp överstiger tillåtet belopp. Ange växel belopp igen. E036 Pengar i kassalådan överstiger tillåtet belopp. Minska pengarna i kassalådan E037 Hög/låg belopp begränsning. Ange rätt belopp. E038 Tvång för kassabekännelse. Utför kassabekännelse. E0046 Registrerings bufferten full Avsluta transaktionen E 999 Fel vid registrering(denna felkod kan betyda flera olika fel) Fel handhavande: Gör om operationen på rätt sätt. Övriga fel symtom Notering!!! Den svarta skatteboxen måste fungera för att kassan ska få fungera. Inget kvitto skrivs ut men kassalådan kommer ut. - Avsluta alltid transaktionen genom att tryka SUBTOTAL oh sedan KORR/ALLT BORT - Kontrollera att lysdioden blinkar grönt på den svarta skatteboxen. Om det lyser rött, har fast grönt sken eller är svart. - Kontrollera först att det finns el till boxen (att den svarta kabeln är ansluten till vägguttaget) - Koppla ur båda kablarna ur boxen. - Vänta i minst 15 sekunder. - Anslut sedan först den tunna svarta kabeln - Lysdioden ska då lysa grönt i 3 sekunder sedan börja blinka. - Anslut sedan den ljusa kommunikationskabeln. - Utför hävning av blokering på kassaregistret se på nästa sida - Försök att utföra transaktionen på nytt Om det fortfarande ej fungerar kontakta din kassa leverantör 12

13 HÄVNING AV BLOCKERING Ibland kan det hända att kassan låser sig p g a av att t ex fel tangent av misstag har trykt in eller att registrering nykeln har vridits till annan position innan transaktionen har avslutats. Då måste man göra en s k hävning av blokering. Gör då enligt nedan. 1. Dra ut el nätsladden till kassaregistret oh vänta i 10 sekunder 2. Vrid nykeln till PGM-läge. 3. Tryk ner FEED tangenten oh håll den nedtrykt. 4. Sätt i nätsladden igen 5. Släpp FEED tangenten efter 5 sekunder. Nu visas i displayen " " eller FFFFFFFFFF. Om INTE 0/F kommer upp börja om från punkt Tryk SUBTOTAL. Ett kvitto avges med texten INIT oh Casio version nummer mm. 7. Vrid nykeln till REG-läge Klart! 13

14 Daglig X-rapport ( rapport UTAN nollställning ) 1. Vrid nykeln till X-läge. 2. Tryk på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. Daglig Z-rapport ( rapport med nollställning ) 1. Vrid nykeln till Z-läge. 2. Tryk på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. X2 MÅNAD Rapport ( rapport UTAN nollställning ) 1. Vrid nykeln till X2/Z2-läge. 2. Tryk på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. Z2 MÅNAD Rapport ( rapport med nollställning ) 1. Vrid nykeln till X2/Z2-läge. 2. Slå 4 oh tryk på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. XX2 ÅR Rapport ( rapport UTAN nollställning ) per år 1. Vrid nykeln till X2/Z2-läge. 2. Slå in 2 oh tryk på KONTANT. 3. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. ZZ2 ÅR Rapport ( rapport med nollställning ) per år 1. Vrid nykeln till X2/Z2-läge. 2. Slå in 5 oh tryk på KONTANT. 3. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. 14

15 Övriga Z-rapporter ( rapporter med nollställning ) 1. Vrid nykeln till Z-läge. 2. Tryk på INBETALNING tills du kommer till rätt rapport tryk sedan KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. Övriga x-rapporter ( rapporter utan nollställning ) 1. Vrid nykeln till X-läge. 2. Tryk på INBETALNING tills du kommer till rätt rapport tryk sedan KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. 15

16 ELEKTRONISKA JOURNALREMSAN Z NOLLSTÄLLNING MED REMSA 1. Vrid nykeln till Z-läge. 2. Slå 58 oh tryk på KONTANT tangenten 1 gång. 3. Vänta på journal remsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. Notering Om kassan piper till 2-3 ggr då lådan öppnas så är journal minnet fullt oh måste skrivas ut. Åtgärd! Vrid nykeln till Z-läge oh skriv ut journalen se Z nollställning JOURNAL MINNE!!! Den elektroniska journal minnet skall skrivas ut oh sparas (=arkiveras).. Utskrivft av journal skall göras varje dag efter daglig Z-rapport X AVLÄSNING MED REMSA (hela journalen) 1. Vrid nykeln till X-läge. 2. Slå 58 oh tryk på KONTANT tangenten 3 gånger. 3. Vänta på journalremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. X AVLÄSNING MED REMSA (från ett visst datum) 1. Vrid nykeln till X-läge. 2. Slå 58 oh tryk på KONTANT. 3. Slå in datumet år-månad-dag (6 siffror) t ex & tryk KONTANT 4. Slå in kvitto löp nr (längst till höger på kvittot under klokan) eller tryk bara KONTANT om man inte vet vilket löp nr det är 16

17 ADRESS 222 ID NUMMER ADRESS FUNKTION 222 ID nr på kvitto D1-D4 (max 4 siffror) PROCEDUR 1. Vrid nykeln PGM 2. Slå in 3 oh tryk på SUBTOTAL 3. Slå in 222 oh tryk SUBTOTAL. 4. Slå in ID nr (max 4 siffror) oh tryk KONTANT. 5. Avsluta med SUBTOTAL SPECIF- ICERING. VAL SIFFRA NR a SIFFRA 1-4 b ADRESS 2122 FUNKTION Skriv ut grafisk logo Om Nej = Standard text logo SPECIF- IERING NEJ = 0 JA = 2 VAL SIFFRA NR a SIFFRA 10 b a SIFFRA 9 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 8 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 7 Alltid noll! b 0 Skriv ut reklam meddelande i NEJ = 0 a SIFFRA 6 REG/RF-läge. Skriv ut nedre meddelande på kvitto i REG/RF-läge. JA = 1 NEJ = 0 JA = 2 a SIFFRA 5 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 4 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 3 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 2 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 1 Alltid noll! b 0 b PROCEDUR 1. Vrid nykeln PROGRAM / PGM 2. Slå in 3 oh tryk SUBTOTAL (slå in 1 oh tryk BITR.NR om E008 visas i displayen) 3. Slå in adress 2122 oh tryk på SUBTOTAL. 4. Summera/addera(+) ihop siffra 10 oh sedan 9 osv 5. Slå valda siffror (siffra nr 10 först o) oh tryk på KONTANT. Tex (om grafisk logo, reklam oh nedre meddelanden skall skrivas ut) 6. Avsluta med SUBTOTAL 17

18 EURO KURS ADRESS 2822 FUNKTION SPECIF- IERING Använd INTE EURO som huvud valuta NEJ = 0 JA = 1 Avrundningsmetod Runda av = 0 Klipp av = 1 Runda upp = VAL SIFFRA NR a SIFFRA 10 b a SIFFRA 9 b a SIFFRA 8 b a SIFFRA 7 b a SIFFRA 6 Valutakurs 6 siffror (D8-D3) b a SIFFRA 5 b a SIFFRA 4 b a SIFFRA 3 b a SIFFRA 2 Antal deiamler (normalt 2) 0-6 b a SIFFRA 1 Alltid noll! b 0 PROCEDUR 1. Vrid nykeln PGM 2. Slå in 3 oh tryk SUBTOTAL (slå in 1 oh tryk BITR.NR om E008 visas i displayen) 3. Slå in adress 2822 oh tryk på SUBTOTAL. 4. Summera/addera(+) ihop siffra 10 a b oh sedan 9 osv 5. Slå valda siffror (siffra nr 10 först) oh tryk på KONTANT. Tex (om EURO kursen är 8.90) 6. Avsluta med SUBTOTAL 18

19 PROGRAMMERING AV KONTROLL KOD Skriv ej ut skatteverkets kontroll kod på kvittot 1. Vrid nykeln till pgm. 2. Slå in 1 Bitr.Nr. 3. Slå in 3 oh tryk subtotal 4. Slå in 3622 subtotal slå sedan in (9st nollor) oh tryk kontant. 5. Avsluta med subtotal. 6. Vrid nykeln till REG-läge. 7. Klart! Skriv ut skatteverkets kontroll kod på kvittot 1. Vrid nykeln till pgm. 2. Slå in 1 Bitr.Nr 3. Slå in 3 oh tryk subtotal 4. Slå in 3622 subtotal slå sedan in (10st nollor) oh tryk kontant. 5. Avsluta med subtotal. 6. Vrid nykeln till REG-läge. NOTERING!!! Kontrollenhetens serie nummer måste finns med på kvittot även om kontrollkoden ej skrivs ut. Därför måste 2 rader reserveras på kvitto meddelandet för denna text Till exempel Kontrollenhet: RIHTT

20 20

21 21

22 22

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A280 (C) Handledning För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.04 eller högre L73BR2-ERA280C Uppfyller Skatteverkets föreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer