Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: Mobil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se"

Transkript

1 MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: Mobil: Kontoret: Registrera ditt kassaregister oh din kontrollenhet på

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM KASSAREGISTRET REGISTRERING... 5 Försäljning på varugrupper... 5 Försäljning på PLU... 5 Försäljning med växeluträkning Försäljning med multiplikation Registrera av växel kassa... 5 Försäljning med tränings läge... 5 HANTERING AV FELSLAG... 6 Korrigering av senast inslagen vara... 6 Återköp... 6 Återköp av ett helt kvitto (RF)... 6 HANTERING AV RABATTER mm... 6 Hantering av rabatter... 6 Hantering av avdrag kronor... 6 Hantering av inbetalningar... 6 Hantering av utbetalningar... 6 TEXTÄNDRING... 7 Textändring på varugrupper oh tangenter... 7 Textändring på PLU... 7 Textändring på biträden... 7 Kodtabell för textning... 8 PRISÄNDRINGAR... 9 Prisändringar på varugrupper Prisändring på PLU... 9 Ändring av datum... 9 Ändring av tid... 9 PROGRAMMERING Styrning till varugrupper för PLU Momsprogrammering oh momsstyrning FELMEDDELANDE Tabell på olika felmeddelande Övriga felmeddelande Hävning av blokering RAPPORTER Daglig X-rapport Daglig Z-rapport Periodisk X-rapport Periodisk Z-rapport ÖVRIGA RAPPORTER ELEKTRONISKA JOURNALMINNET PROGRAMMERING AV ADRESSER Adress 0222 ID nummer Adress 2122 kvitto logo PROGRAMMERING AV EURO PROGRAMMERING AV KONTROLLKOD PÅ KVITTOT TILLVERKAR DEKLARATION

3 ALLMÄNT OM KASSAREGISTRET Här kommer en anvisning om det kassaregister ni köpt. Om det är någonting ni undrar över angående kassaregistret, ta i första hand i kontakt med den ÅTERFÖRSÄLJARE som ni köpt kassaregistret av sedan oss på Svenska ECR & Kassasystem. Nyklar Det finns 2st olika nyklar som följer med kassaregistret OP-nykeln : ( OP = operator/säljare) kan endast vridas mellan OFF oh REG-läge. PGM-nykeln : (PGM = owner/ägare ) kan vridas från PROGRAM till X/Z, alla lägen. Centrallåsets olika positioner I Pgm-läge görs all programmering av kassan, priser et. I RF-läge görs återköp helt kvitto ( kund som vill lämna tillbaka varan ). I OFF-läge är kassan avstängd. I REG-läge görs all registrering. I X-läge tar man rapporter utan att nollställa försäljningsdata. I Z-läge tar man rapporter med nollställning av försäljningsdata. I X2/Z2-läge tar man månad oh årsrapporter. Rapporter Då man ska ta ut rapporter ( dags oh månadsförsäljning ) så finns det 2 st olika typer av rapporter, Z oh X rapport. Z-rapport Rapport på försäljningen oh nollställning av kassans försäljningsdata. Detta är den viktiga BOKFÖRINGSRAPPORTEN som revisorn skall ha. X-rapport Samma rapport som Z med den skillnaden att X-rapporten inte nollställer någon försäljningsdata. X-rapporten kan man alltså göra hur många gånger som helst om man vill kontrollera vad som sålts. JOURNAL MINNE!!! Den elektroniska journal minnet skall skrivas ut oh sparas (=arkiveras) Utskrivft av journal skall göras varje dag efter daglig Z-rapport Gör så här Vrid nykeln till Z1-läge oh slå in 58 oh tryk KONTANT Vänta tills remsan skrivits ut. Vrid nykeln till REG-läge KLART! 3

4 Kassaregistrets olika programlägen Det finns 6 st olika programlägen Program 1 : Här programmeras priser, tid, datum oh fasta rabatter. Program 2 : Här programmeras alla texter. Program 3 : Här görs alla styrningar av moms mm. Program 4 : Här programmeras alla funktionstangenter (se engelska Operator manualen) Program 6 : Här läses programmering av. Program 7 : Här tas bakup till kassan interna bakup minne. Byta programläge För att komma till programläge måste man använda PGM-nykeln. Då man vrider nykeln till program kommer man alltid in i program 1. För att skifta till t ex programläge 2 slår man in 2 oh tryker SUBTOTAL. Om man sedan slår in 6 oh tryker SUBTOTAL kommer man in i programläge 6 et. Biträden Beroende på vilket kassaregister man har köpt så finns det olika biträdesfunktioner. Dessa används för att man ska kunna skilja på de olika biträdenas försäljning. Normalt är att kassan ej är programmerad med olika biträden oh då är endast biträde 1 aktiverat (=default). Biträdeskoder Då biträdes koder används måste ett biträdesnummer anges, t ex 1 oh BITR. NR tangenten trykas in. För att byta biträde slår man in tex 2 oh tryker på BITR. NR tangenten igen. Då kassan har varit i OFF-läge måste man alltid ange en biträdeskod innan kassan kan användas d v s OM man använder sig av biträdeskoder Tryk SIGN OFF för att logga ur aktivt biträde 4

5 REGISTRERING Försäljning på varugrupper 1. Slå in belopp oh tryk på en VARUGRUPPSTANGENT. 2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 3. Tryk på vald AVSLUTNINGSTANGENT, t ex KONTANT. Försäljning på PLU 1. Slå in valt PLU nummer oh tryk på PLU. 2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 3. Tryk på vald AVSLUTNINGSTANGENT. OBS! priser, moms oh styrning till varugrupp måste programmeras innan försäljning kan ske se sid Försäljning med växeluträkning. 1. Registrera in de varor som kunden köper. 2. Tryk på SUBTOTAL. Summan visas nu i displayen. 3. Slå in det mottagna beloppet. 4. Tryk på vald AVSLUTNINGSTANGENT. Växeln kunden skall ha tillbaka visas nu i displayen. Försäljning med multiplikation. 1. Registrera antalet varor oh tryk X/DATE TIME. 2. Tryk önskad VARUGRUPP eller ange önskat PLU NR oh tryk på PLU. Växel in (registrera växelkassa) För att registrera växel kassa (= kontanter som läggs in i kassalådan). 1 Ange växel kassans kontanter oh tryk på Växel in. Beloppet hamnar som kontanter i lådan. Träningsläge Aktivera träningsläge Aktivera biträdes kod 6 genom att tryka 6 oh Bitr.Nr tangenten Avaktivera träningsläge Aktivera en annan biträdes kod än nr 6. HANTERING AV FELSLAG 5

6 Korrigering av senast inslagen vara 1. Tryk ner KORR. tangenten. Den sist inslagna varan korrigeras då bort. Återköp 1. Tryk på ÅTERKÖP. 2. Registrera den vara som du skall köpa tillbaka. 3. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor. 4. Tryk på vald AVSLUTNINGSTANGENT, t ex KONTANT. Återköp av ett helt kvitto (RF) 1. Vrid entrallåset till RF-läge. 2. Gör om hela registreringen likadant som vid försäljningstillfället. Den felaktiga försäljningen korrigeras då bort. HANTERING AV RABATTER mm Hantering av rabatter 1. Registrera in varan som skall ha rabatt. 2. Slå in proentsats oh tryk på RABATT. T ex slå in 10 ( =10% ) oh tryk på RABATT avsluta med t ex KONTANT Hantering av avdrag kronor 1. Registrera in varan som skall ha avdrag i kronor. 2. Slå in summan i kr oh tryk på - AVDRAG KR t ex slå in 100 ( =1 kr ) oh tryk på Hantering av inbetalningar 1. Slå belopp oh tryk på INBETALNING. Beloppet hamnar då som kontanter i lådan oh registreras ej in i omsättningen (brutto/netto). Hantering av utbetalningar 1. Slå belopp oh tryk på UTBETALNING. Beloppet dras då från kontanter i lådan ej från omsättningen (brutto/netto). TEXTÄNDRING 6

7 Textändring på varugrupper oh tangenter. 1. Gå in i programläge 2 2. Tryk på vald VARUGRUPP oh programmera sedan enligt siffertangenterna (=SMS-programmering) oh tryk sedan på KONTANT. För att få ÅÄÖ & övriga teken som komma/punkt se tabell på nästa sida För att programmera fler texter fortsätt enligt punkt 2, för att avsluta tryk SUBTOTAL. NOTERING! Om man ska texta ABC tryker man siffertangent 8 (=A) sedan tryker man (00) tangenten 1 gång siffertangent 8 två ggr (=B) sedan tryker man (00) tangenten 1 gång siffertangent 8 tre ggr (=C) sedan tryker man (00) tangenten 1 gång Butiks meddelande TEXT MAX 24 TECKEN PER RAD ADRESS MINNES NR: FIL NR: Butiks meddelande (1-32 = Översta raden, 2-32 andra raden et. Reklam meddelande ( meddelande hamnar under butiksmeddelandet ) Nedre meddelande PROCEDUR 1. Gå in i program 2 2. Slå adressen ( t ex 132 ) oh tryk på SUBTOTAL. 3. Texta butiksmeddelandet sedan enligt siffertangenterna (=SMS-programmering) oh tryk sedan på KONTANT. För att programmera fler texter fortsätt enligt punkt 2 4. Avsluta med SUBTOTAL 7

8 8

9 PRISÄNDRINGAR Fast pris på varugrupp 1 Gå in i programläge Slå in pris oh tryk på vald VARUGRUPPSTANGENT, t ex slå in 1250 oh tryk på VARUGRUPPSTANGENT 1, denna VARUGRUPPSTANGENT har ett pris på 12: För att programmera fler priser på VARUGRUPPSTANGENTER fortsätt enligt punkt Avsluta programmeringen med SUBTOTAL 5. Under registrering tryker man då direkt på den VARUGRUPPSTANGENT med fast pris för att göra försäljning med 12 kr oh 50 öre. Man kan även i fortsättningen slå in andra priser manuellt på den VARUGRUPPSTANGENT som man har programmerat fast pris på. Prisändring på PLU 1. Gå in i programläge Slå in valt PLU nr oh tryk på PLU, slå in pris oh tyk på KONTANT. 3. För att programmera fler fasta priser fortsätt enligt punkt 2, 4. Avsluta programmeringen med SUBTOTAL 5. T ex slå in 1 oh tryk på PLU, slå in 1250 ( = 12kr oh 50 öre ) oh tryk på KONTANT, ( PLU nr 1 är då programmerat för ett pris på 12 kr oh 50 öre ). Under registrering slår man då in 1 oh tryker på PLU-TANGENTEN för att göra försäljning med 12 kr oh 50 öre. OBS! glöm inte att programmera moms oh styra PLU-et till rätt VARUGRUPP se sid om det nu inte är redan är gjort av säljare/tekniker eller från huvudkontoret. Ändra datum 1. Vrid nykeln till programläge. 2. Slå in aktuellt datum (år-månad-dag) t e x Tryk på X/DATE TIME. 4. Avsluta på C-tangenten. Ändra tid 1. Vrid nykeln till programläge 2. Slå in aktuell tid (4 siffror) t e x Tryk på X/DATE TIME. 4. Avsluta med C-tangenten. 9

10 PROGRAMMERING För att rapporterna skall bli riktiga då man säljer på PLU måste man styra PLU-erna till rätt VARUGRUPP, t ex PLU 30 är igaretter oh skall då styras till VARUGRUPP 9 som är tobak et. För att ta reda på vilka nummer de olika varugrupperna har måste man läsa av kassan. Gå då in i programläge 6 oh slå in 205 SUBTOTAL oh tryk KONTANT 2 ggr. Man får då ut en remsa med de olika VARUGRUPPERNA med respektive nummer, 01 är alltså VARUGRUPP 1 02 är VARUGRUPP 2 et. Styrning till varugrupper för PLU ADRESS FUNKTION SIFFRA NR SIFFRA SIFFRA 3 SIFFRA 2 Varugrupps nummer som PLU SIFFRA 1 skall styras till. * Styrning till varugrupper, t ex 0001 = varugrupp 1, 0015 = varugrupp 15 et. PROCEDUR 1. Gå in i programläge Slå adress 1166 oh tryk på SUBTOTAL. 3. Slå det PLU nummer det gäller oh tryk på PLU. 4. Slå funktionssiffror oh tryk på KONTANT. 5. Tryk på KONTANT om efterföljande PLU nummer skall styras likadant 6. Avsluta med programmeringen med SUBTOTAL. 10

11 MOMSPROGRAMMERING Normalt är momsen redan programmerad då kassan levereras till kund, men om ni vill ändra momssats gör enligt nedan. MOMS ADRESS STATUS MINNES NR. FIL NR MOMS MOMS MOMS PROCEDUR 1. Gå in i programläge 3 2. Slå adress oh tryk på SUBTOTAL (125 = moms 1 ). 3. Slå momssats 2 siffror t ex 25 oh tryk på KONTANT ( = 25% ). 4. Slå 0 oh tryk på KONTANT. 5. Slå in 0003 ( = avrundningskod & momssystem ) oh tryk på KONTANT. 6. Avsluta med SUBTOTAL. Moms status för varugrupper oh PLU ADRESS FUNKTION SPECIF- ICERING VAL SIFFRA NR 366 Momsstatus. 1 = Moms 1, 2 = moms 2 oh 4 = moms SIFFRA 1 PROCEDUR 1. Gå in i programläge 3 2. Slå adress 366 oh tryk på SUBTOTAL. 3. Slå funktionssiffra momskod oh tryk på de VARUGRUPPER det gäller 4. För att göra fler styrningar fortsätt enligt punkt 3, avsluta programmeringen med SUBTOTAL eller : 5. Slå adress 366 oh tryk SUBTOTAL 6. Slå det PLU nummer det gäller oh tryk på PLU. 7. Slå funktionssiffra momskod oh tryk på KONTANT. 8. Tryk på KONTANT om efterföljande PLU nummer skall programmeras likadant 9. Avsluta med programmeringen med SUBTOTAL. 11

12 FELMEDDELANDEN Felkod FÖRKLARING ÅTGÄRD E001 Nykeln vridits innan avslutad operation. Vrid nykeln till rätt läge oh avsluta. E003 Byte av biträde innan avslutad operation. Ändra tillbaka till rätt biträde. E004 MAC proedur eller hävning av blokering pågår. Fullfölj operationen. E008 Försök till registrering utan att biträdes kod slagits in. Ange biträdes kod. E010 Försök till registrering då kassalådan stått öppen för länge. Stäng kassalådan. E011 Försök till registrering då kassalådan stått öppen för länge. Stäng kassalådan. E016 Försök att registrera i RF-läget mer än 1 gång. Vrid nykeln till REG oh sen till RF. E017 Tvång för att ange bord nummer. Ange bord nummer. E018 Tvång för att ange nytt/gammalt bord nummer. Ange nytt/gammalt bord nummer. E019 Tvång för att ange antal kunder/gäster. Slå in antal kunder. E021 PLU som ej länkat till varugrupp är registrerat. Programmera PLU-et till varugrupp. E026 Inget steksätt/tillbehör PLU registrerat. Ange steksätt/tillbehör PLU. E029 Ej tillåtet att registrera vid delad betalning. Ansluta transaktionen. E031 Tvångstyrd subtotal. Tryk subtotal. E033 Tvång för att ange mottaget belopp. Ange mottaget belopp. E035 Växel belopp överstiger tillåtet belopp. Ange växel belopp igen. E036 Pengar i kassalådan överstiger tillåtet belopp. Minska pengarna i kassalådan E037 Hög/låg belopp begränsning. Ange rätt belopp. E038 Tvång för kassabekännelse. Utför kassabekännelse. E0046 Registrerings bufferten full Avsluta transaktionen E 999 Fel vid registrering(denna felkod kan betyda flera olika fel) Fel handhavande: Gör om operationen på rätt sätt. Övriga fel symtom Notering!!! Den svarta skatteboxen måste fungera för att kassan ska få fungera. Inget kvitto skrivs ut men kassalådan kommer ut. - Avsluta alltid transaktionen genom att tryka SUBTOTAL oh sedan KORR/ALLT BORT - Kontrollera att lysdioden blinkar grönt på den svarta skatteboxen. Om det lyser rött, har fast grönt sken eller är svart. - Kontrollera först att det finns el till boxen (att den svarta kabeln är ansluten till vägguttaget) - Koppla ur båda kablarna ur boxen. - Vänta i minst 15 sekunder. - Anslut sedan först den tunna svarta kabeln - Lysdioden ska då lysa grönt i 3 sekunder sedan börja blinka. - Anslut sedan den ljusa kommunikationskabeln. - Utför hävning av blokering på kassaregistret se på nästa sida - Försök att utföra transaktionen på nytt Om det fortfarande ej fungerar kontakta din kassa leverantör 12

13 HÄVNING AV BLOCKERING Ibland kan det hända att kassan låser sig p g a av att t ex fel tangent av misstag har trykt in eller att registrering nykeln har vridits till annan position innan transaktionen har avslutats. Då måste man göra en s k hävning av blokering. Gör då enligt nedan. 1. Dra ut el nätsladden till kassaregistret oh vänta i 10 sekunder 2. Vrid nykeln till PGM-läge. 3. Tryk ner FEED tangenten oh håll den nedtrykt. 4. Sätt i nätsladden igen 5. Släpp FEED tangenten efter 5 sekunder. Nu visas i displayen " " eller FFFFFFFFFF. Om INTE 0/F kommer upp börja om från punkt Tryk SUBTOTAL. Ett kvitto avges med texten INIT oh Casio version nummer mm. 7. Vrid nykeln till REG-läge Klart! 13

14 Daglig X-rapport ( rapport UTAN nollställning ) 1. Vrid nykeln till X-läge. 2. Tryk på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. Daglig Z-rapport ( rapport med nollställning ) 1. Vrid nykeln till Z-läge. 2. Tryk på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. X2 MÅNAD Rapport ( rapport UTAN nollställning ) 1. Vrid nykeln till X2/Z2-läge. 2. Tryk på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. Z2 MÅNAD Rapport ( rapport med nollställning ) 1. Vrid nykeln till X2/Z2-läge. 2. Slå 4 oh tryk på KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. XX2 ÅR Rapport ( rapport UTAN nollställning ) per år 1. Vrid nykeln till X2/Z2-läge. 2. Slå in 2 oh tryk på KONTANT. 3. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. ZZ2 ÅR Rapport ( rapport med nollställning ) per år 1. Vrid nykeln till X2/Z2-läge. 2. Slå in 5 oh tryk på KONTANT. 3. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. 14

15 Övriga Z-rapporter ( rapporter med nollställning ) 1. Vrid nykeln till Z-läge. 2. Tryk på INBETALNING tills du kommer till rätt rapport tryk sedan KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. Övriga x-rapporter ( rapporter utan nollställning ) 1. Vrid nykeln till X-läge. 2. Tryk på INBETALNING tills du kommer till rätt rapport tryk sedan KONTANT. 3. Vänta på avläsningsremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. 15

16 ELEKTRONISKA JOURNALREMSAN Z NOLLSTÄLLNING MED REMSA 1. Vrid nykeln till Z-läge. 2. Slå 58 oh tryk på KONTANT tangenten 1 gång. 3. Vänta på journal remsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. Notering Om kassan piper till 2-3 ggr då lådan öppnas så är journal minnet fullt oh måste skrivas ut. Åtgärd! Vrid nykeln till Z-läge oh skriv ut journalen se Z nollställning JOURNAL MINNE!!! Den elektroniska journal minnet skall skrivas ut oh sparas (=arkiveras).. Utskrivft av journal skall göras varje dag efter daglig Z-rapport X AVLÄSNING MED REMSA (hela journalen) 1. Vrid nykeln till X-läge. 2. Slå 58 oh tryk på KONTANT tangenten 3 gånger. 3. Vänta på journalremsan. 4. Vrid tillbaka nykeln till REG-läge. X AVLÄSNING MED REMSA (från ett visst datum) 1. Vrid nykeln till X-läge. 2. Slå 58 oh tryk på KONTANT. 3. Slå in datumet år-månad-dag (6 siffror) t ex & tryk KONTANT 4. Slå in kvitto löp nr (längst till höger på kvittot under klokan) eller tryk bara KONTANT om man inte vet vilket löp nr det är 16

17 ADRESS 222 ID NUMMER ADRESS FUNKTION 222 ID nr på kvitto D1-D4 (max 4 siffror) PROCEDUR 1. Vrid nykeln PGM 2. Slå in 3 oh tryk på SUBTOTAL 3. Slå in 222 oh tryk SUBTOTAL. 4. Slå in ID nr (max 4 siffror) oh tryk KONTANT. 5. Avsluta med SUBTOTAL SPECIF- ICERING. VAL SIFFRA NR a SIFFRA 1-4 b ADRESS 2122 FUNKTION Skriv ut grafisk logo Om Nej = Standard text logo SPECIF- IERING NEJ = 0 JA = 2 VAL SIFFRA NR a SIFFRA 10 b a SIFFRA 9 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 8 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 7 Alltid noll! b 0 Skriv ut reklam meddelande i NEJ = 0 a SIFFRA 6 REG/RF-läge. Skriv ut nedre meddelande på kvitto i REG/RF-läge. JA = 1 NEJ = 0 JA = 2 a SIFFRA 5 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 4 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 3 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 2 Alltid noll! b 0 a SIFFRA 1 Alltid noll! b 0 b PROCEDUR 1. Vrid nykeln PROGRAM / PGM 2. Slå in 3 oh tryk SUBTOTAL (slå in 1 oh tryk BITR.NR om E008 visas i displayen) 3. Slå in adress 2122 oh tryk på SUBTOTAL. 4. Summera/addera(+) ihop siffra 10 oh sedan 9 osv 5. Slå valda siffror (siffra nr 10 först o) oh tryk på KONTANT. Tex (om grafisk logo, reklam oh nedre meddelanden skall skrivas ut) 6. Avsluta med SUBTOTAL 17

18 EURO KURS ADRESS 2822 FUNKTION SPECIF- IERING Använd INTE EURO som huvud valuta NEJ = 0 JA = 1 Avrundningsmetod Runda av = 0 Klipp av = 1 Runda upp = VAL SIFFRA NR a SIFFRA 10 b a SIFFRA 9 b a SIFFRA 8 b a SIFFRA 7 b a SIFFRA 6 Valutakurs 6 siffror (D8-D3) b a SIFFRA 5 b a SIFFRA 4 b a SIFFRA 3 b a SIFFRA 2 Antal deiamler (normalt 2) 0-6 b a SIFFRA 1 Alltid noll! b 0 PROCEDUR 1. Vrid nykeln PGM 2. Slå in 3 oh tryk SUBTOTAL (slå in 1 oh tryk BITR.NR om E008 visas i displayen) 3. Slå in adress 2822 oh tryk på SUBTOTAL. 4. Summera/addera(+) ihop siffra 10 a b oh sedan 9 osv 5. Slå valda siffror (siffra nr 10 först) oh tryk på KONTANT. Tex (om EURO kursen är 8.90) 6. Avsluta med SUBTOTAL 18

19 PROGRAMMERING AV KONTROLL KOD Skriv ej ut skatteverkets kontroll kod på kvittot 1. Vrid nykeln till pgm. 2. Slå in 1 Bitr.Nr. 3. Slå in 3 oh tryk subtotal 4. Slå in 3622 subtotal slå sedan in (9st nollor) oh tryk kontant. 5. Avsluta med subtotal. 6. Vrid nykeln till REG-läge. 7. Klart! Skriv ut skatteverkets kontroll kod på kvittot 1. Vrid nykeln till pgm. 2. Slå in 1 Bitr.Nr 3. Slå in 3 oh tryk subtotal 4. Slå in 3622 subtotal slå sedan in (10st nollor) oh tryk kontant. 5. Avsluta med subtotal. 6. Vrid nykeln till REG-läge. NOTERING!!! Kontrollenhetens serie nummer måste finns med på kvittot även om kontrollkoden ej skrivs ut. Därför måste 2 rader reserveras på kvitto meddelandet för denna text Till exempel Kontrollenhet: RIHTT

20 20

21 21

22 22

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO TE-2400 V6 Restaurangversion IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n):

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n): Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien SE- S300s SE- S300m SE- S2000 SE- C300 SE- C2000 Serienummer kassaregister (s/n): IPL version: 1.50 Serienummer kontrollenhet s/n): RIHTT Viktig information:

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-510B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-420B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister.

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-390M, 420M, 430M Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama AB Box 54 771 22 Ludvika www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension Bruksanvisning till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000 SE-C450 SE-C3500 IPL version: Swedish Fiscal 1.00.10 EFT 1.0 extension Viktig information: LÄS denna bruksanvisning, då den innehåller

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T Version 42000 2010 (RevA) CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 2 Innehåll: 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning 3 Sida 2 Varm start (halv återställning) 3 3 Tangentbord,

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB Quorion CR 1040/1240 Kassaregistermanual Cashpoint AB 2009-10-08 CR 1240 CR 1040 ANVÄNDARMANUAL Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 2004/108 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande

Läs mer

Quorion CR 30T. Användarmanual

Quorion CR 30T. Användarmanual Quorion CR 0T Användarmanual Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 004/08 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande tekniska Europeiska krav: EN 550 - Norm values and measuring procedures

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se BYTE AV KVITTORULLE Euro-500TE använder sig av kvittorullar med en

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260BEJ SE/265BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100 PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE Scanning CASIO QT- 6100 1 INNEHÅLL Kassans olika menyer sida 3 Försäljning sida 5 Hantering av felslag sida 10 Lägga upp nya artiklar sida 13 Övriga scanningfunktioner sida

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit en CD-skiva

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER ELEKTRONISKT KASSAREGISTER SNABBSTARTSHANDBOK Den här handboken innehåller kortfattade anvisningar för att komma igång med att använda kassaregistret BMC2010. Mer detaljerad information finns i CD HANDBOKEN.

Läs mer

XE-A2 Bruksanvisning L73BR-XEA2 Snabbguide Se även Komma igång med din XE-A2 på sidan 8 Steg. Sätt in en nyckel i huvudlåset och vrid till REG. Sätt in nätsladden i vägguttaget. Batterierna skall inte

Läs mer

Certifierat kassaregister

Certifierat kassaregister Certifierat kassaregister De flesta som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. 2010 ha ett certifierat kassaregister. Betalning med betalkort räknas också som kontant betalning.

Läs mer

BRUKSANVISNING CAS POSCALE

BRUKSANVISNING CAS POSCALE BRUKSANVISNING CAS POSCALE ALLVÅG SYSTEMS AB HÄLSINGEGATAN 8 TEL 08: 545 499 60,FAX:08-545 499 65 www.allvag.se mail@allvag.se STYCKEPRIS Fast Pris: (tex Gurka) 1. Tryck in priset, tryck sedan på X välj

Läs mer

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning 520DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning U 1. Utskriftssystem: 12 siffrors kapacitet med noll-eliminering. Enkel blankrad när svaret har skrivits ut. etod för val av decimalkommats placering. 1)

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR-ERA220C Kassaregister

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

XE-A3 Bruksanvisning För att snabbt komma igång, läs Uppstart från grunden sidorna 3-6 Programmering av texter sidorna 35-38 Hjälpfunktion sidan 39 L73BR-XEA3 SHARP XE-A3 Allmänt Vi önskar dig lycka till

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR3-ERA220C för rom-version

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP ER- A420. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP ER-A420 instruktionsbok

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-50TE Mini Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Lock oppet Ottillåten operation Otillåtet filformat

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL Denna manual är till för användare av izettle kassaregister i Lunds ishall. Alla som tjänstgör i kiosken har rätt att ta del av denna information.

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen Nya Kassalagen 1 Ad Manus Manual för nya Kassalagen Upprättad den 8 December, 2009 Nya Kassalagen 2 Ad Manus AB levererar denna manual i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när

Läs mer

Euro-2100TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

Euro-2100TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-2100TE Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.2 Utgiven i juli 2010. Får ej

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning 520 DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning OBSERVERA: 1) IRAM-säkerhetsmärkningen avser endast säkerhetsnormer enligt IEG 60950/A11 och inte användarfunktioner och/eller prestanda. 2) IRAM-säkerhetsmärkningen

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Euro-2100TE. Installationsguide. installation

Euro-2100TE. Installationsguide. installation Euro-2100TE Installationsguide installation Version 1.2 Utgiven i juli 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNGREGEL MASTER

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNGREGEL MASTER MASTER 1. ALLMÄNT Obs! Detta lås måste först grundprogrammeras via dator. När grundprogrammering utförts innehåller låset master, manager samt användare. Se nedan vad respektive kodtyp kan göra: Master

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1 med stöd

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Euro-500TE. Installationsguide. installation

Euro-500TE. Installationsguide. installation Euro-500TE Installationsguide installation Version 1. Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Manual CL-5000 Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Innehållsförteckning Beskrivning Sidnummer Handhavande av vågen Symboler 3 Funktionstangenter 3-6 Tangentbord 7 Vägning

Läs mer

Innehållsförteckning. s. 3. Arbetsuppgifter under samtliga arbetspass. Brygga kaffe. s. 3. Underhåll. s. 3. Situationer som kan uppstå. s. 4. s.

Innehållsförteckning. s. 3. Arbetsuppgifter under samtliga arbetspass. Brygga kaffe. s. 3. Underhåll. s. 3. Situationer som kan uppstå. s. 4. s. ARBETSRUTINER I detta häfte finns alla arbetsuppgifter och rutiner som behövs för att jobba i Studentfiket. Läs igenom dessa och du kommer bli en mästare! Innehållsförteckning s. 3 s. 3 s. 3 s. 4 s. 4

Läs mer

Euro-200TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

Euro-200TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-200TE Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras

Läs mer

Euro-200TE. Installationsguide. installation

Euro-200TE. Installationsguide. installation Euro-200TE Installationsguide installation Version 1. Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. Kassaregister Utkom från trycket den 16 januari 2009 Skatteverket

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence

Läs mer

Golfkiosk Modulo 122/222

Golfkiosk Modulo 122/222 Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Golfkiosk Modulo 122/222 EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 28 Innehåll 1 ÖVERSIKT 3 2 INSTALLATION 4 2.1 Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning och inkoppling

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNG REGEL MASTER

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNG REGEL MASTER BRUKSANVISNING MASTER 1. Allmänt Obs! Detta lås måste först grundprogrammeras via dator. När grundprogrammering utförts innehåller låset master, manager samt användare. Se nedan vad respektive kodtyp kan

Läs mer

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL 09 TIPS SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här försöka ge dig en enkel sammanfattning

Läs mer

XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147

XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147 XE-A147 Bruksanvisning L73BRXEA147 Innehåll Allmänt...5 Uppfyllande av gällande föreskrifter...5 Kassaregister och kontrollenhet...5 För din säkerhet!...6 Sammanställning av funktioner...8 Tangenter...

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Lathund- POS kassaläge

Lathund- POS kassaläge Lathund- POS kassaläge Innehållsförteckning Startbild POS- kassaläge - kontrollbox... 2 Startbild POS- kassaläge- ange växelkassa... 3 Försäljningsbild- sälja varor... 4 Försäljningsbild- välja betalslag...

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Installationsmanual Billmate Modul Magento

Installationsmanual Billmate Modul Magento 2016-02-24 v. 1.0 Installationsmanual Billmate Modul Magento Billmate AB Gustaf Adolfs Torg 47 211 39 Malmö Innehållsförteckning 1 Uppdateringsinformation Manualen... 4 1.0 2016-02-24... 4 2 Installera

Läs mer

excellence PRO Butiksdatasystem

excellence PRO Butiksdatasystem excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping 2001-1 - Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Sverigekassans hemsida

Sverigekassans hemsida Manual Sverigekassans hemsida I denna manual får du lära dig hur du själv på ett mycket enkelt sätt kan lägga in ditt sortiment mm. i ett kassaregister från Sverigekassan. Först måste du skaffa dig en

Läs mer