Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen"

Transkript

1 Nya Kassalagen 1 Ad Manus Manual för nya Kassalagen Upprättad den 8 December, 2009

2 Nya Kassalagen 2 Ad Manus AB levererar denna manual i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när som helst rätt att göra ändringar och rättelser i denna manual eller i programmet utan föregående avisering. De eventuella felaktigheter och typografiska fel som finns i boken eller programmet kommer löpande att noteras och rättas i nästa utgåva. Vi vill slutligen påpeka att programmet och tillhörande manual inte innehåller någon utbildning i företagsadministration utan förutsätter att de personer som ska arbeta med programmet, har de grundläggande kunskaper som krävs för att handha ett företags administration. Författaren. Copyright 2009 Ad Manus AB Copyright 2010 Ad Manus AB All rights reserved

3 Nya Kassalagen 3 Utdrag från skatteverkets hemsida. Lagen om kassaregister. Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar. Det innebär att det blir svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter. OBS! Skatteverket lättar på kassaregister kraven för företagare vid starten 2010 Det har varit svårt för marknaden att få fram certifierade kassaregister. Den 29 maj 2009 beslutade därför Skatteverket att det räcker att företagare från första januari 2010 kan visa att de har beställt ett certifierat kassaregister som kommer att vara installerat senast den första juli Kassaregistret ska dock installeras så snart som möjligt. Den enda godtagbara orsaken till eventuell försening är att kassaregisterleverantören ej har möjlighet att leverera tidigare. Vid anmälan av kassaregister med e-legitimation. Anmälan kassaregister - obligatoriska uppgifter Följande uppgifter måste finnas tillhands vid anmälan av kontrollenhet och kassaregister samt vid felanmälan, avanmälan och ändringsanmälan. Vid anmälan av kontrollenhet-kassaregister. Kontrollenhet organisations-/personnummer tillverkare modell tillverkningsnummer kontrollenhetens adress Kassaregister organisations-/personnummer identifikationsnummer till kontrollenhet ( Kassabeteckning, se <Alt><I> på kommandoraden i kassan ) beteckning ( Ad Manus Kassamodul ) modell eller program ( Version 22.0 ) tillverkningsnummer ( Kontrolleras med <Alt><I> på kommandoraden i kassan ) kassaregistrets adress programvarans adress Anteckningar inom parenteser är uppgifterna som du skall ange. Ytterligare information på

4 Nya Kassalagen 4 Observera! Den nya kassalagen gäller inte bara de som använder ett kassasystem i en butik utan också dom som säljer kontant med sitt faktureringssystem. Gränsen går vid 4 prisbasbelopp, d.v.s. ~ :- Likaså gäller att om du säljer för en stor summa under en kort tid så kan det indikera att årsmedelförsäljningen kan tänkas att uppgå till det fastställda beloppet. Denna manual gäller bara om du använder Ad Manus Kassamodul. Innehållsförteckning: Installera Ad Manus Version Företagsregistret sidan K. Enhet för kommunikation med kassaboxen. Terminal Server koppling eller likvärdigt. Organisationsnummer. Obs! Obs! Filer som skall läggas upp. Kassalag.ini ( fil för uppgifter ). CleanCash 1 0.dll ( fil för programfunktion ) Spara ner från hemsidan. CleanCash 1 0.dll Starta AMCC. Kommunikation med kassaboxen. Kassakvittots innehåll. Utskriftsdokument. Så här fungerar det när du skriver ut ett kvitto. Kassajournalen / Dagrapport. En kassajournal per dator. Ingående växelkassa. Efter att registreringen är klar i kassaboxen. Varning för fallerande kassabox. Borttagna fält i Företagsregistret sidan K. Snabblista för installation.

5 Nya Kassalagen 5 Nya Kassalagen i Ad Manus. För att kunna uppfylla de nya reglerna för Kassalagen har Ad Manus Kassamodul programändrats. Installera Ad Manus Version Hämta ner installationsfilen för Version 22.0 från Ad Manus Hemsida Licensfil beställer du hos Ad Manus Support, tel: OBS! OBS! OBS! Viktigt! Följande åtgärder måste utföras i Ad Manus innan du ansluter kassaboxen till datorn. Företagsregistret sidan K. Enhet för kommunikation med kassaboxen. I fältet Enhet för kassabox anger du från vilken enhet ( hårddisk ) som Ad Manus skall kommunicera med kassaboxen. C - Z är valbart, du måste själv välja något, det finns inget defaultval. Det är viktigt att denna enhet är unik för varje datorkassa. Om du använder 2 skilda kassor så kan båda märkas med C:\. Vi bestämmer i det följande att vi som exempel har valt C:\ som enhet. Terminal Server koppling eller likvärdigt. Om du kör Terminal server koppling eller liknande måste en unik enhet för varje kassa mappas upp. Organisationsnummer. OBS! OBS! OBS! Detta måste göras innan du ansluter boxen till datorn. I fältet Eget org.nr fyller du i företagets organisationsnummer. Boxen fungerar så att den läser in ditt organisationsnummer direkt vid anslutning till datorn. Om inte detta blir rätt gjort är boxen förstörd. Slut företagsregister.

6 Nya Kassalagen 6 KASSALAG.INI ( fil för uppgifter ). I roten på enheten C:\ ( på varje datakassa ) lägger du upp en fil som heter KASSALAG.INI. OBS! Detta gäller direkt när du uppdaterat till Ver. 22, även om du ännu inte har någon kassabox installerad. Om inte KASSALAG.INI finns och är ifylld kommer journalerna inte att fungera som det är tänkt. I filen KASSALAG.INI skriver du på rad: 1. Kassans nummer ( 1-99 ), Nr väljer du själv. 2. Kontrollenhetens tillverkningsnummer. 3. Den unika kassans konto i bokföringen. ( Ex för kassa 1, 1012 för kassa 2 o.s.v. ). Om du bara har en kassa så kan du använda ditt vanliga konto. Använder du inte Ad Manus bokföring, se nedan. Användare med annat bokföringsprogram. Om du inte använder Ad Manus Bokföringsprogram så har inte kassamodulen något kontonummer att hämta dagens växelkassa ifrån. För att lösa detta så skall det inte stå Bokföring i din Ad Manus licens och då kommer det istället upp ett fält för att du skall kunna fylla i dagens växelkassa. Kommunikation med kassaboxen. Kommunikationen med kassaboxen sker i en mapp som heter C:\AMKASSA. Lägg upp AMKASSA i C:\ roten. Clean Cash 1 0.dll ( fil för programfunktion ). För att programmet AMCC.EXE skall fungera måste filen Clean Cashs DLL registreras i Windows. Se vidare nedan. Spara ner från hemsidan. Spara Kassaboxkoppling AMCC.zip från vår hemsida; till din Ad Manus-katalog. Kassabox.zip innehåller filerna AMCC.EXE och Clean Cashs DLL. Öppna Kassabox.zip med programmet PKUNZIP eller WinZip.

7 Nya Kassalagen 7 CleanCash 1 0.dll För att programmet AMCC.EXE skall fungera måste filen Clean Cashs DLL registreras i Windows. Gör så här: 1. Kopiera in filen CleanCash_1_0.dll 2 i C:\WINDOWS. 2. Därefter registrerar du den i Windows enligt nedan: Tryck på Start, välj Kör, skriv cmd i rutan, tryck på OK. Skriv : regsvr32 /s C:\WINDOWS\CleanCash_1_0.dll och tryck Enter. KLART! Starta AMCC. När filen CleanCash_1_0.dll är registrerad i Windows kan du starta AMCC genom att dubbelklicka på filen i utforskaren. Programmet AMCC lägger sej nere i tråget till höger i skärmen. Uppstarten av AMCC kan läggas i Autostart. Gå in i AMCC genom att klicka på ikonen. Klicka på fliken Kommunikation och skriv in vilken COM port som kassaboxen sitter på. Ange hastigheten på porten. Klicka på fliken Inställningar välj Utskriftskatalog leta fram och välj katalogen AMKASSA. Tryck OK och Spara inställningar.

8 Nya Kassalagen 8 Kassakvittots innehåll. Kassakvittot måste innehålla följande: a. Företagets namn och organisationsnummer eller personnummer. b. Den adress där försäljning sker. c. Datum och klockslag för försäljningen ( #991 / #995 ). d. Löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie ( #301 ). e. Kassabeteckning ( #399:23 ). f. Artikelnamn och antal varor som sålts. g. Antal tjänster som sålts. h. Försäljningsbelopp. i. Den mervärdesskatt som belöper på försäljningsbeloppet. j. Mervärdesskattens fördelning på olika skattesatser. k. Betalningsmedel ( Kontant #536:1 / Kort #534 / Åter kund #360 ) gäller vid K och M dokumenten. Vid betalning bara med kort (dokument L/N) används BARA #536:1 och det är kortbetalning alltihop. l. Kontrollenhetens tillverkningsnummer ( #399:24 ). Utskriftsdokument. Kom ihåg att lägga till obligatorisk informationen på ALLA dokument som används i kassan. Det skall tydligt framgå kvittots funktion. AMFAKK*.DOK AMFAKM*.DOK AMFAKL*.DOK AMFAKN*.DOK (Kontant) (Kontant - kredit) (Kortbetalning) (Kortbetalning - kredit) Om funktionen för kvittokopia används måste kopian vara tydligt märkt med texten KOPIA.

9 Nya Kassalagen 9 Standarddokument med rätt koder. Du kan få Ad Manus kassakvittodokument mailade till dej. Dokumentnamn är anpassade till att du har valt Standarddokument: K på sidan K i företagsregistret. AMFAKKK.DOK AMFAKMK.DOK AMFAKLK.DOK AMFAKNK.DOK (Kontant) (Kontant - kredit) (Kortbetalning) (Kortbetalning - kredit)

10 Nya Kassalagen 10 Så här fungerar det när du skriver ut ett kvitto i Ad Manus Kassamodul. Skriver du ut ett kvitto med Nr 2278, så skapar Ad Manus filen 2278.#CC och lägger den i C:\AMKASSA. Filinnehållet i 2278.#CC

11 Nya Kassalagen 11 Programmet AMCC.EXE läser filen i C:\AMKASSA, kommunicerar med kassaboxen som skapar innehållande kontrollkoden. Filinnehållet i

12 Nya Kassalagen 12 Kontrollkoden i filen sparas i boxen och används för kassajournalen. Kassajournalen / Dagrapport. OBS! Ha överseende med beloppen på kassajournalen i jämförelse med ovanstående innehåll i 2278.#CC. Siffrorna endast för manualens funktion. En kassajournal per dator. Journalerna för varje kassa måste skrivas ut på samma maskin som kassan körs på. Detta betyder att varje datakassa har sin egen kassajournal. Ingående växelkassa. Ingående växelkassa på journalen hämtas från det konto i bokföringen som du angivet i filen KASSALAG.INI för just den kassan. Hela det bokförda kontanta beloppet går alltså in som ingående växelkassa för dagen.

13 Nya Kassalagen 13 Efter att registreringen är klar i kassaboxen. Filen 2278.#CC tas bort från AMKASSA när är klar. skall ligga kvar i katalogen, filen innehåller kontrollkoden och fungerar som underlag till kassajournalen. Varning för fallerande kassabox. Programmet varnar om kassaboxen inte levererar någon kontrollkod. Dessutom blinkar en grön lysdiod då kassaboxen är igång och fungerar! Borttagna fält i Företagsregistret sidan K. För information har nedanstående fält i Företagsregistret sidan K tagits bort: Alla rader på journaler...n J : Alla artikelrader kommer med på journaler L : Som J - dock visas lager på artiklarna N : Bara en rad per försäljning med på journaler F : Som N, dock med kvittonummer i stället för kund Anledning: Journalens utseende är fastlagd enligt nya kassalagen och kan således inte väljas. Antal journaler (0-3)...1 Antal journaler som kan tas ut. 0 = Inga journaler F = 1 journal, och filexport K = 1 per kassalogin, 1 summa per 10 kassor Anledning: Journalens utseende är fastlagd enligt nya kassalagen och kan således inte väljas. Kassanummer på kontantnota..n Ange J om kontantnotor skall följa kassakvittonummerserien. Ange K om kontantnotor dessutom skall in i kassajournalen. Anledning: Kontantnotor i (1.1.1) följer alltid fakturanummerserien

14 Nya Kassalagen 14 Snabblista för installation: Installera Ad Manus Version Hämta ner installationsfilen för Version 22.0 från Ad Manus Hemsida Licensfil beställer du hos Ad Manus Support, tel: Företagsregistret sidan K. I fältet Enhet för kassabox anger du från vilken enhet ( hårddisk ) som Ad Manus skall kommunicera med kassaboxen. C - Z är valbart, du måste själv välja något, det finns inget defaultval. Det är viktigt att denna enhet är unik för varje datorkassa. Företagsregistret sidan K. Organisationsnummer. OBS! OBS! OBS! Detta måste göras innan du ansluter boxen till datorn. I fältet Eget org.nr fyller du i företagets organisationsnummer. Boxen fungerar så att den läser in ditt organisationsnummer direkt vid anslutning till datorn. Om inte detta blir rätt gjort är boxen förstörd! KASSALAG.INI fil för uppgifter. I roten på enheten C:\ ( på varje datakassa ) lägger du upp en fil som heter KASSALAG.INI. I filen KASSALAG.INI skriver du på rad: 1. Kassans nummer ( 1-99 ), Nr väljer du själv. 2. Kontrollenhetens tillverkningsnummer. 3. Den unika kassans konto i bokföringen. ( Fylls bara i om du använder Ad Manus bokföring ) C:\AMKASSA. Kommunikationen med kassaboxen sker i en mapp som heter C:\AMKASSA. Lägg upp AMKASSA i C:\ roten. Clean Cash 1 0.dll ( fil för programfunktion ). För att programmet AMCC.EXE skall fungera måste filen Clean Cashs DLL registreras i Windows. Se vidare nedan.

15 Nya Kassalagen 15 Spara ner från hemsidan. Från vår hemsida; spara Kassaboxkoppling AMCC i din Ad Manus-katalog. Kassabox.zip innehåller filerna AMCC.EXE och Clean Cashs DLL. Öppna Kassabox.zip med programmet PKUNZIP eller WinZip. CleanCash 1 0.dll För att programmet AMCC.EXE skall fungera måste filen Clean Cashs DLL registreras i Windows. Gör så här: 3. Lägg in filen CleanCash_1_0.dll i C:\WINDOWS. 4. Därefter registrerar du den i Windows enligt nedan: Tryck på Start, välj Kör, skriv cmd i rutan, tryck på OK. Skriv : regsvr32 /s C:\WINDOWS\CleanCash_1_0.dll och tryck Enter. KLART! Starta AMCC. När filen CleanCash_1_0.dll är registrerad i Windows kan du starta AMCC genom att dubbelklicka på filen i utforskaren. Programmet AMCC lägger sej nere i tråget till höger i skärmen. Uppstarten av AMCC kan läggas i Autostart. Gå in i AMCC genom att klicka på ikonen. Klicka på fliken Kommunikation och skriv in vilken COM port som kassaboxen sitter på. Klicka på fliken Inställningar välj Utskriftskatalog leta fram och välj katalogen AMKASSA. Tryck OK och Spara inställningar. Kassakvittots innehåll. Kassakvittot måste innehålla utskriftskoder enligt tidigare lista. Utskriftsdokument. Kom ihåg att lägga till obligatorisk informationen på ALLA dokument som används i kassan. Det skall tydligt framgå kvittots funktion. T.ex: KVITTO, KREDIT KVITTO, KONTOKORTSKVITTO o.s.v.

16 Nya Kassalagen 16 Kontrollera organisationsnumret. Kontrollera ännu en gång att det är rätt organisationsnummer inslaget i företagsregistret sidan K. Om inte detta blir rätt gjort är boxen förstörd. Koppla in kassaboxen. Anslut kassaboxen till datorns seriella uttag eller USB-uttaget. Den port du angav i AMCC. Lycka till med Nya kassalagen! Ad Manus Support Tel:

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12

Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12 Modulmanual 1 Ad Manus Moduler För DOS-miljö Ad Manus AB Version 12 Rättad oktober 2003 2 Förord Förord Vi vill passa på att tacka för Ert val av administrationsprogram och samtidigt önska Er lycka till

Läs mer

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Så här använder du. Erik Eliasson 2009

Så här använder du. Erik Eliasson 2009 Så här använder du Bb Bb Erik Eliasson 2009 1 Gratis eller inte? finns i två versioner varav den ena är gratis. I gratisversionen ingår Kontaktregister, Brev och offerter, Anteckningar, Att göra-lista

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer