RIHTT. IPL version: SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n):"

Transkript

1 Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien SE- S300s SE- S300m SE- S2000 SE- C300 SE- C2000 Serienummer kassaregister (s/n): IPL version: 1.50 Serienummer kontrollenhet s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna bruksanvisning, då den innehåller viktig information om hur kassaregistret används och fungerar! Denna bruksanvisning och medföljande CD- skiva är värdehandlingar och innehåller information som styrker att kassaregistret är certifierat. Spara dem! Ägaren till kassaregistret är ansvarig för att kassaregistret och kontrollenheten med respektive serienummer och versionnummer registreras hos Skatteverket! Sida 1 av 24

2 1. ALLMÄNT OM KASSAREGISTRET NYCKLAR CENTRALLÅSETS LÄGEN KASSALÅDAN BITRÄDEN OCH INLOGGNING TRÄNINGSLÄGE/ÖVNING VERSIONSNUMMER/SERIENUMMER KONTROLLENHETEN CLEAN CASH, SVARTA BOXEN KVITTORULLAR REGISTRERING VANLIG REGISTRERING/FÖRSÄLJNING FELSLAG RABATTER/AVDRAG VÄXELKASSA, VÄXEL IN" INBETALNING/UTBETALNING KVITTON ÅTERKÖP PROGRAMMERING KASSAREGISTRETS OLIKA PROGRAMLÄGEN ÄNDRA TID/DATUM TEXTÄNDRING Varugruppsknappar/PLU- knappar/övriga knappar PLU- artiklar via PLU- nummer Biträdesnamn Kvittotext KVITTOLAYOUT Grafisk logga av/på Kontrollkod ORGANISATIONNUMMER FÖR KOMMUNIKATION MED KONTROLLENHET PRISÄNDRINGAR VGR- knappar/plu- knappar Prisändring på PLU- nummer STYRNING AV PLU- ARTIKLAR TILL VARUGRUPPER MOMSPROGRAMMERING Varugruppsknapp/PLU- knapp PLU- artikel via PLU- nummer RAPPORTER ATT TA UT RAPPORTER RAPPORTFÖRKLARING KONTROLLREMSA/JOURNALMINNE KONTROLLREMSA JOURNALMINNE FELSÖKNING BLOCKERINGSHÄVNING HÄVNING AV BLOCKERING FELMEDDELANDEN ÖVRIGT/ANTECKNINGAR TILLVERKARDEKLARATION Sida 2 av 24

3 1. Allmänt om kassaregistret Version Nycklar Det finns två typer av nycklar, och kassan levereras med två av varje typ. PGM- nyckel: kan vridas till alla lägen OP- nyckel: kan vridas mellan OFF och REG 1.2 Centrallåsets lägen PGM här görs all programmering av kassan RF här görs återköp OFF kassan är avstängd REG här görs all registrering och försäljning X här tar man ut rapporter utan nollställning av försäljningsdata Z här tar man ut rapporter med nollställning av försäljningsdata X2/Z2 här tar man ut månads- och årsrapporter, med och utan nollställning Bild 1. Centrallåset 1.3 Kassalådan Kassalådan åker automatiskt ut vid all typ av registrering, då man tar ut rapporter och vid funktionen lådöppning. Det går även att öppna kassalådan med spaken som sitter undertill på kassalådan (användbart t.ex vid strömavbrott), se bild 2. Kassalådan kan låsas med den medföljade nyckeln, den åker då inte ut vid registering eller lådöppning, och kan heller inte öppnas med spaken undertill. Det går inte att öppna kassalådan med enbart nyckeln. Bild 2. Mekanisk lådöppning 1.4 Biträden och inloggning För att använda kassaregistret måste man vara inloggad som ett biträde. Det görs genom att slå ett nummer och sedan trycka på BITR.NR. Kassaregistret har normalt 50 stycken biträden. Man kan logga ut biträdet genom att trycka på SIGNxOFF. Då nyckeln vrids till, eller förbi, OFF- läget så loggas biträdet ut automatiskt. Försöker man använda kassaregistret utan att ha loggat in visas felmeddelandet E008, Please sign on. 1.5 Träningsläge/övning På biträde nummer 6 är normalt träningsläge inprogrammerat. I detta läge kan användaren träna på registrering utan att inslagen registreras i försäljningen. Vissa av kassaregistrets funktioner fungerar inte i träningsläge. Sida 3 av 24

4 1.6 Versionsnummer/serienummer Ny programvara utvecklas kontinuerligt för att kassaregistret skall fungera enligt Skatteverkets ständigt uppdaterande föreskrifter, och för att kassaregistret skall fungera snabbare och stabilare. För att se vilket versionnummer programvara i kassaregistret har, utför man en blockeringhävning, se kapitel 7.1. På utskriften som kommer ut vid blockeringshävning finns en rad som lyder H. F. Windhorst SE x.xx, där x.xx är versionsnumret på programvaran (kallad IPL ) i kassaregistret. Serienumret är ett sjusiffrigt nummer som är unikt för varje enkilt kassaregister och står skrivet på en klisterlapp lokerad utanpå kassan nedanför kunddisplayen. 1.7 Kontrollenheten Clean Cash, svarta boxen Kontrollenheten, eller svarta boxen som den också kallas, måste vara kopplad till kassaregistret och fungera för att kassaregistret skall fungera. När kontrollenheten fungerar skall lampan på ena långsidan blinka grönt. Lyser lampan rött måste kontrollenheten startas om, och om lampan inte lyser alls bör användaren kontrollera så att strömadaptern är inkopplad. För att starta om kontrollenheten tar man ut den svarta strömkabeln, väntar 10 sekunder, och stoppar sedan tillbaks kabeln. Om strömadaptern eller kontrollenheten är trasig (inte lyser alls, eller lyser rött även vid omstart) så skall Nordic Service Provider AB kontaktas, då de sköter garantiärenden åt Retail Innovation som tillverkar kontrollenheten Clean Cash: o Nordic Service Provider AB o Bergkällavägen 31C, Sollentuna o Tel: Bild 3. Kontrollenhet Clean Cash 1.8 Kvittorullar Kassaregistret använder sig av thermorullar med en bredd av 57 millimeter, och fungerar ej med kassarullar av vanligt papper. Se bild 4 och 5 för instruktioner om kvittorullsbyte: Sida 4 av 24

5 Bild 4. Byte av kvittorulle Sida 5 av 24

6 Bild 5. Byte av journalrulle Sida 6 av 24

7 2. Registrering Registrering sker med nyckeln i REG- läge. Här registrerar man försäljning, växelkassa samt in- och utbetalningar. Man kan även göra lådöppningar. Försäljning kan göras på PLU- artikel eller direkt på varugrupp (VGR). En PLU- artikel är oftast en specifik produkt med fast pris. PLU- artiklar skall vara kopplade till en varugrupp. Rätt betalmetod skall alltid slås in för att avsluta en registrering (KONTANT/KORT/RIKSKUPONG etc.). OBS! Man slår aldrig kommatecken mellan kr och ören då man slår in summor, ex: 25kr och 50 öre slås in som 2550, inte Kommatecknet dyker upp automatiskt innan de två sista siffrorna. 2.1 Vanlig registrering/försäljning 1) Registrera varor/artiklar (se rubriker nedan) 2) Upprepa punkt 1 om fler varor säljs 3) Tryck SUBxTOTAL 4) Slå eventuellt in rabatt som skall gälla för hela summan 5) Slå in mottaget belopp (behövs endast göras om betalning sker med kontanter/rikskuponger och växeluträkning önskas) 6) Tryck på rätt avslutningsknapp/betalmetod Registrering på VGR/PLU- knapp med fast pris: Tryck på VGR/PLU- knapp Registrering på VGR/PLU- knapp utan fast pris: Slå in belopp tryck på VGR/PLU- knapp Registrering på PLU- nummer: Slå PLU- nummer PLU Registrering med multiplikation: Slå in antal X/DATE/TIME registrera vara enligt ovan 2.2 Felslag Har fel summa slagits in, men ingen annan knapp tryckts, kan man ta bort den inslagna summan genom att trycka - C-. Korrigering används för att ta bort den senast inslagna artikeln vid registrering, och görs genom att trycka in KORR ALLT BORT. Rättelse används för att ta bort artiklar inslagna innan den senaste vid registrering. Man trycker då först RÄTTELSE, sedan summan för den inslagna varan och sist den VGR eller PLU man vill ta bort. Denna funktion kan ej användas för återköp av varor från tidigare kvitton, utan går bara att använda på en vara som är registrerad på det aktuella kvittot. Rättelse kan bara göras på högst det beloppet som redan är inslaget. Vill man ta bort alla artiklar, makulera det kvittot man håller på med och börja om, trycker man först SUBxTOTAL och sedan KORR ALLT BORT. Sida 7 av 24

8 2.3 Rabatter/avdrag Rabatter, - %, och avdrag i kr, - - -, kan göras vid registrering på en specifik post eller på hela kvittot. Om rabatten görs efter att SUBxTOTAL har tryckts in, kommer rabatten att gälla alla inslagna varor, annars gäller det den senast inslagna artikeln. 2.4 Växelkassa, Växel in" Växelkassa skall registreras varje dag då kassaregistret tas i bruk. Detta för att växelkassan har nollställts av z- rapporten dagen innan. Man registrerar växelkassan genom att slå in beloppet och sedan trycka på VÄXEL IN: Slå in växelbelopp VÄXEL IN 2.5 Inbetalning/utbetalning Funktionerna INBETALNING och UTBETALNING registrerar kontanter in och ut från kassalådan. De fungerar på samma sätt som VÄXEL IN. 2.6 Kvitton Kom ihåg att det är lag på att erbjuda kunden kassakvitto, och tänk på att en kortslip inte räknas som kvitto. Se bild 6 för en förklaring av de olika styckena på kvittot. Bild 6. Ett kvittoexempel Sida 8 av 24

9 3. Återköp Version Återköp görs med nyckeln i RF- läge. Proceduren är i övrigt densamma som vid registrering och det genererade kvittot ser likadant ut, med skillnaden är att det står RF istället för REG på kvittot. Kassaregistret räknar då minus på denna registrering, men notera att det inte står något negativt belopp på kvittot. För att förhindra att man inte råka glömma nyckeln i RF då man ska börja registrera, kan man bara göra ett återköp åt gången. Nyckeln måste sedan vridas till REG och sedan tillbaka till RF för att göra nästa återköp. Försöker man göra två stycken återköp i rad visas felmeddelandet E016. Sida 9 av 24

10 4. Programmering 4.1 Kassaregistrets olika programlägen P01: Här programmeras tid, datum samt fasta priser och rabatter P02: Här programmeras alla texter P03: Här programmeras momser, kvittolayout, styrningar av PLU, mm P04: Här programmeras alla tangentfunktioner P06: Här läses kassans programmering av P07: Här tas backup till kassans interna backupminne, samt formatering och programmering via RAC- 14 kort Oftast kommer användaren bara att använda PGM- lägena 1, 2 och 3. För att komma till PGM- läget behövs nyckeln märkt PGM. Då nyckeln vrids till PGM kommer man till PGM- läge 1 (P01). För att byta PGM- läge slår man in numret på det läge man vill till och trycker SUBxTOTAL. 4.2 Ändra Tid/Datum Ändring av tid och datum görs i programläge 1 enligt följande: Tid: P01 slå in aktuell tid (hhmm) X/DATE/TIME - C- Datum: P01 slå in dagens datum (ååmmdd) X/DATE/TIME - C- 4.3 Textändring All ändring av texter (VGR/PLU/biträden/kvittotext) görs i P02 (programläge 2). Då man redigerar text, syns denna text i mittenraden på kassaregistrets treradiga display. Bild 7 visar vilka tecken som finns under under respektive sifferknapp (se även förklaring på nästa sida), och bild 8 respektive 9 visar knapplayouten på SE- S modeller och SE- C modeller. Bild 7. Tecken för respektive sifferknapp Bild 8. Knapplayout SC- C300/SE- C2000 Sida 10 av 24

11 Bild 9. Knapplayout SC- S300/SE- S2000 (1) Teckenknappar, Se bild 7 för vilka tecken som finns under respektive knapp (2) Dubbel storlek, Tryck in denna för att skifta till fetare stil, tecknen blir dubbelt så breda (3) Mellanslag, Ger ett mellanslag (4) Clear, Rensar displayen (raderar all text) (5) Delete, Suddar bort senast inslagna tecken, eller tecknet där markören befinner sig (6) Avsluta programmering, Tryck på denna för att avsluta programmeringen (7) Registrera text, Tryck på denna för att bekräfta den ändrade texten (8) Höger, Flyttar markören åt höger (bra då t.ex två likadana tecken skall skrivas efter varandra) Varugruppsknappar/PLU- knappar/övriga knappar Varugrupperna heter som standard t.ex VGR 1 och PLU- artilkar heter t.ex PLU0001. Man kan använda max 12 tecken i texten. Följ proceduren nedan för att ändra texten på knappar: P02 tryck på knappen där text skall redigeras redigera text KONTANT SUBxTOTAL PLU- artiklar via PLU- nummer För att ändra namn på en PLU- artikel som används via nummer, följ priceduren nedan: P02 slå PLU- nummer PLU redigera text KONTANT SUBxTOTAL Biträdesnamn Biträdesnamnen är i grundutförande BITR.1, BITR.2, BITR.3 osv. Dessa kan redigeras efter användarens önskemål (max 12 tecken) enligt följande, där x är numret för biträdet: P02 x07 SUBxTOTAL redigera text KONTANT SUBxTOTAL Sida 11 av 24

12 4.3.4 Kvittotext Det finns totalt 12 rader på kvittot för att redigera egen företagsspecifik text. Varje rad kan ha maximalt 24 tecken, notera att mellanslag räknas som ett tecken. Se bild 6 för en illustration över kvittotexten. För att se vilken text som är programmerad på vilken rad kan man ta ut en utskrift på kvittotextern. Utskriften får man genom att i P06 slå 232 och trycka SUBxTOTAL. Se bild 10 för en bild på en typisk utskrift. Under raden ser man texten som är programmerad på rad ett, under raden ser man texten för rad två, under texten för rad tre osv. Enligt skatteverkets föreskrift 2009:1 28 skall ett kassakvitto innehålla följande information: 28 Ett kassakvitto ska minst innehålla uppgifter om a. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer b. den adress där försäljning sker c. datum och klockslag för försäljningen d. löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie e. kassabeteckning f. artikelnamn och antal varor som sålts g. antal tjänster som sålts h. försäljningsbelopp Bild 10. kvittotextutskrift i. den mervärdesskatt som belöper på försäljningsbeloppet j. mervärdesskattens fördelning på olika skattesatser k. betalningsmedel l. kontrollenhetens tillverkningsnummer För att redigera textrad nummer x gör man enligt följande: P02 slå x32 (där x är radnumret) SUBxTOTAL redigera text KONTANT SUBxTOTAL Sida 12 av 24

13 4.4 Kvittolayout Grafisk logga av/på Kvittots layout kan ändras till att visa antingen en grafisk logga högst upp, eller att visa vanlig text på rad 1-4 istället för en logga. Följande procedur ändrar layoten till att visa grafisk logga höst upp på kvittot: P03 slå 2122 SUBxTOTAL slå KONTANT SUBxTOTAL Följande procedur ändrar layoten till att visa rad 1-4 och inte grafisk logo: P03 slå 2122 SUBxTOTAL slå KONTANT SUBxTOTAL Kontrollkod Man kan även redigera kvittolayouten för att visa eller inte visa skatteverkets kontrollkod. Väljer man att inte visa den måste dock kontrollenhetens serienummer skrivas in manuellt på någon av kvittoradera Följande procedur ändrar layoten till att visa kontrollkoden: P03 slå 3622 SUBxTOTAL slå KONTANT SUBxTOTAL Följande procedur ändrar layoten till att inte visa kontrollkoden: P03 slå 3622 SUBxTOTAL slå KONTANT SUBxTOTAL 4.5 Organisationnummer för kommunikation med kontrollenhet Företagets organisatiosnummer skall programmeras in på kvittot för att synas i kontrollenheten. Se bild 6. Detta görs enligt följande: P03 slå 3522 SUBxTOTAL slå in organisationsnummer KONTANT SUBxTOTAL 4.6 Prisändringar Prisändringar görs i programläge 1. Alla varugrupper och PLU er kan ha fast pris, men kan även vara öppna. PLU- artiklar som används via PLU- nummer bör ha fast pris men kan även de vara öppna VGR- knappar/plu- knappar För att ändra pris eller lägga till fast pris på en VGR/PLU- knapp, gör enligt följande: P01 slå önskat pris tryck på knappen som skall ha priset tryck SUBxTOTAL Prisändring på PLU- nummer För att ändra pris eller lägga till fast pris på PLU- artikel som används via nummer, gör enligt följande: P01 slå PLU- nummer PLU slå önskat pris KONTANT SUBxTOTAL 4.7 Styrning av PLU- artiklar till varugrupper PLU- artiklar måste styras till en varugrupp för att redovisas på rätt sätt på rapporterna. Detta görs i programläge 3. Följ proceduren nedan för att styra en PLU- artikel till en varugrupp: P03 slå 1166 SUBxTOTAL slå PLU- nummer PLU slå VGR- nummer KONTANT SUBxTOTAL Sida 13 av 24

14 4.8 Momsprogrammering Kassan är förprogrammerad med fyra olika momssatser: 25%, 12%, 6% och 0%. Alla varugrupper är normalt sett programmerade med standardmoms 25%. När man programmerar in moms på varugrupper/plu används kodsiffror för de olika momssatserna. Dessa kodsiffror är 1 för 25%, 2 för 12%, 3 för 6% och 0 för 0% Varugruppsknapp/PLU- knapp För att ändra momssats på en varugrupp eller PLU- artikel som ligger på knapp: P03 slå 366 SUBxTOTAL slå kodsiffra för önskad momssats tryck på de VGR/PLU- knappar som skall ha den önskade momssatsen SUBxTOTAL PLU- artikel via PLU- nummer För att ändra momssats på en artikel som används via PLU- nummer: P03 slå 366 SUBxTOTAL slå PLU- nummer PLU slå kodsiffra för önskad momssats KONTANT SUBxTOTAL Sida 14 av 24

15 5. Rapporter Det finns två grundtyper av rapporter, X- rapporter och Z- rapporter. X- rapporter visar försäljningdata utan att nollställa den, medan Z- rapporter även nollställer datan. Det är Z- rapporterna som är viktiga och skall sparas till bokföringen. Kassaregistret sparar flera olika typer av rapporter, dels tre totaler för försäljningen som tas ut som dags- månads- och årsrapport, men även rapporter för PLU etc. Genom att trycka på INBETALNING i X- eller Z- läge kan man bläddra i displayen mellan olika rapporter, och skriva ut dem genom att trycka på KONTANT. Se bild 11 för ett exempel på en rapport, samt en förklaring på de olika posterna. 5.1 Att ta ut rapporter Här följer kommandon för att ta ut de vanligaste försäjlningsrapporterna: Z- rapporter (rapporter med nollställning) - Dag: nyckeln i Z KONTANT - Månad: nyckeln i X2/Z2 slå 4 KONTANT - År: nyckeln i X2/Z2 slå 5 KONTANT X- rapporter (rapporter utan nollställning) - Dag: nyckeln i X KONTANT - Månad: nyckeln i X2/Z2 KONTANT - År: nyckeln i X2/Z2 slå 2 KONTANT Sida 15 av 24

16 5.2 Rapportförklaring 1. Typ av rapport a. X (utan nollställning), Z (med nollställning) b. Tre typer: Dag/Månad/År 2. Fast Total a. Brutto: Total försäljning utan avdrag/rabatter ( värdet av totala försäljningen) b. Netto: Total försäljning med hänsyn till avdrag/rabatter (verklig försäljning) c. Kontanter: Summan av kontantförsäljning+växelkassa- "växel från andra betalmetoder" (=kontanter i kassalådan, se även sektion 12) d. Kort/Faktura/Rikskuponger/mm: Summan av mottaget belopp för respektive betalmetod, kan vara högre än själva försäljningsbeloppet (se även punkt 12) 3. Återköp (RF- läge) Antal återköpskvitton samt totala summan av återköpen 4. Kunder Antal kunder (antal utskrivna originalkvitton) 5. Allt bort Antal kvitton som avbrutits med kommandot allt bort, samt summan av inslagen på dessa kvitton 6. Momsbeloppen Försäljningen uppdelat på olika momssatser, samt uppdelat i summa utan pålagd moms och moms. 7. Kopia Antal utskrivna kvittokopior samt summan av försäljningen på dessa 8. Träning Antal träningskvitton samt summan av försäljningen i träningsläge 9. Grand Total a. GT4: Totala försäljningen utan hänsyn till återköp b. GT5: Summan av alla återköp c. GT6: Verkliga försäljningen (=GT4- GT5) d. Last GT: Försäljning sedan kassregistret togs i bruk 10. Varugrupper a. Antal sålda varor per varugrupp utan hänsyn till avdrag/rabatter men med hänsyn till korrigeringar/rättelser/återköp, samt totala värdet för varje varugrupp 11. Total a. Antalet sålda varor för samtliga varugrupper, samt totala värdet av dessa 12. Fria Funktioner a. Antal operationer utförda för respektive funktion, samt summan av dessa (om sådan finns) b. För betalmetoder är detta summan av försäljningsbeloppet för vilket betalmetoden avser, det mottagna beloppet kan överstiga detta pga växeluträkning som alltid betalas ut i kontanter (se även punkt 2) Sida 16 av 24

17 6. Kontrollremsa/Journalminne Version Bild 11. Rapportexempel Kontrollremsan (journalremsan) eller journalminnet sparar historik på allt som slås in i kassaregistret. I princip sparas allt som skrivs ut från kassaregistret, vare sig det är försäljningskvitton, rapporter eller programmeringsändringar. Om någonting har blivit fel i kassaregistret kan man följa kontrollremsan och se exakt vad som har slagits in. Kontrollremsan/journalminnet skall arkiveras och sparas då den tillhör bokföringen. 6.1 Kontrollremsa Modellerna SE- S2000 och SE- C2000 har dubbla kvittorullar, där den högra sparar journalen/kontrollremsan kontinuerligt. Denna bytes ut när den gamla kvittorullen tar slut, se kapitel Journalminne Modellerna SE- S300 och SE- C300 har ett inbyggt elektroniskt minne där journalen sparas kontinuerligt. Kontrollremsan måste sedan skrivas ut i pappersform från kassaregistret, senast då minnet är fullt men den kan skrivas ut när som helst. När minnet är på väg att bli fullt visas en varning i form av en stjärna (*) i högra hörnet av displayen, se bild 12. Man får även upp meddelandet E999 samt ett pip efter varje registrering, kassaregistret fungerar dock i övrigt som vanligt. När journalminnet är helt fullt låser sig kassaregistret och journalen måste skrivas ut innan kassaregistret kan användas. Bild 12. Varning för fullt journalminne Så här skriver man på enklaste sätt ut kontrollremsan: - Vrid nyckeln till Z- läge, logga in - Slå 58 KONTANT (vänta medan kontrollremsan skrivs ut...) Det går att skriva ut en komprimerad kontrollremsa och få spolen att börja rotera för att linda upp kontrollremsan automatiskt (detta kräver IPL version 1.43 eller nyare, se kapitel 1.6): - Börja med att sätta fast änden på kvittorullen i spolen... - Vrid nyckeln till PGM- läge, logga in - Slå 10 KORT SUBxTOTAL (Ändrar till liten text, och slår på motorn) - Vrid nyckeln till Z- läge, logga in - Slå 58 KONTANT (vänta medan kontrollremsan skrivs ut...) - Vrid nyckeln till PGM- läge, logga in - Slå 00 KORT SUBxTOTAL (Ändrar till stor text, och slår av motorn) Det finns även möjlighet att köpa till externa minneskort till SE- S300 och SE- C300 kallat RAC- 14 för att lagra journalen på. För att se journalen måste den dock skrivas ut i pappersform från minneskortet via kassaregistret. Sida 17 av 24

18 7. Felsökning Här följer några punkter som är bra att kontrollera om kassaregistret ej fungerar som det skall: Se kapitel 7.2 angående felmeddelanden för att eventuellt kunna vidta rätt åtgärder. Kontrollera så att strömkablarna till kassaregistret och kontrollenheten är inkopplade till elnätet, och att eventuella grenkontakter också är kopplade till elnätet. Se till att kontrollenheten fungerar som den ska, eftersom kassaregistret inte fungerar utan en fungerande kontrollenhet. Se kapitel 1.7. Kontrollera att den kommunikationkabeln (ofta beige/grå) mellan kassaregistret och kontrollenheten sitter som den ska. Om det inte kommer någon text på kvittot/kontrollremsan, kontrollera att kvittorullarna är vända åt rätt håll och att rätt typ av kvittorulle används. Se kapitel 1.8. Om diplayen är svart och kassan inte reagerar alls, koppla ut strömkabeln och låt kassan stå utan ström i 10 minuter. Koppla sedan in den igen och se om det funkar. Om Du fortfarande inte får bukt på problemet, kontakta Din återförsäljare! 7.1 Blockeringshävning hävning av blockering Då kassaregistret har låst sig behöver man ibland utföra en så kallad blockeringshävning: 1. Vrid nyckeln till OFF- läge (att displayen visar Wrong Mode eller något annat gör ingenting) 2. Håll in FEED eller RECEIPT FEED... vrid nyckeln till PGM- läge... släpp knappen Displayen skall visa init eller FC FFFFFFFFFF... gör annars om punkt 2 3. Tryck SUBxTOTAL (för modellerna SE- S300 och SE- C300, tryck 2ggr)... vänta 4. Efter ca 5-10 sekunder ska ett kvitto med versionsnummer etc. skrivas ut 5. Vrid nyckeln till önskat läge - Klart! Sida 18 av 24

19 7.2 Felmeddelanden I tabell 1 visas några vanliga felmeddelanden, samt deras orsaker och rekommenderade åtgärder. De flesta av felen kan även åtgärdas genom att utföra en hävning av blockering, se kapitel 7.1. Felkod Orsak Åtgärd E001 Nyckeln har vridits innan avslutad operation Vrid nyckeln till rätt läge och avsluta (tryck SUBTOTAL) E004 MAC procedur eller hävning av blockering pågår Utför Blockeringshävning, se kapitel 7.1 E008 Försök till registrering utan att inloggning skett Logga in, se kapitel 1.4 E112 Journalrullen sitter fel eller har tagit slut Kontrollera journalrullen, se kapitel 1.8 E114 Kvittorullen sitter fel eller har tagit slut Kontrollera kvittorullen, se kapitel 1.8 E016 Försök att registrera i RF- läget mer än en gång Vrid nyckeln till REG och sen till RF, se kapitel 3 E026 Inget steksätt/tillbehör PLU registrerat Programmera om PLU E029 Ej tillåtet att registrera vid delad betalning Utför blockeringshävning, se kapitel 7.1 E031 Tvångsstyrd subtotal Tryck subtotal E033 Tvång för att ange mottaget belopp Ange mottaget belopp E035 Växel belopp överstiger tillåtet belopp Ange växel belopp igen E036 Pengar i kassalådan överstiger tillåtet belopp Minska pengarna i kassalådan E037 Hög/låg belopp begränsning Ange rätt belopp E038 Tvång för kassabekännelse Utför kassabekännelse E999 Kan betyda flera saker: 1. Varning för nästan fullt journalminne 2. Felslag, otillåten knapptryckning Flera lösningar: 1. Skriv ut journalen, se kapitel Gör operationen på rätt sätt Tabell 1. Felmeddelanden Sida 19 av 24

20 8. Övrigt/anteckningar Sida 20 av 24

21 Sida 21 av 24

22 9. Tillverkardeklaration Version Sida 22 av 24

23 Sida 23 av 24

24 CASIO ETT TRYGGT VAL Lasse Pia Sida 24 av 24

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension Bruksanvisning till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000 SE-C450 SE-C3500 IPL version: Swedish Fiscal 1.00.10 EFT 1.0 extension Viktig information: LÄS denna bruksanvisning, då den innehåller

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO TE-2400 V6 Restaurangversion IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-510B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1 med stöd

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-420B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. Kassaregister Utkom från trycket den 16 januari 2009 Skatteverket

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se BYTE AV KVITTORULLE Euro-500TE använder sig av kvittorullar med en

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260BEJ SE/265BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit

Läs mer

Quorion CR 30T. Användarmanual

Quorion CR 30T. Användarmanual Quorion CR 0T Användarmanual Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 004/08 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande tekniska Europeiska krav: EN 550 - Norm values and measuring procedures

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister.

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama AB Box 54 771 22 Ludvika www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-390M, 420M, 430M Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB Quorion CR 1040/1240 Kassaregistermanual Cashpoint AB 2009-10-08 CR 1240 CR 1040 ANVÄNDARMANUAL Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 2004/108 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit en CD-skiva

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T Version 42000 2010 (RevA) CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 2 Innehåll: 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning 3 Sida 2 Varm start (halv återställning) 3 3 Tangentbord,

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100 PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE Scanning CASIO QT- 6100 1 INNEHÅLL Kassans olika menyer sida 3 Försäljning sida 5 Hantering av felslag sida 10 Lägga upp nya artiklar sida 13 Övriga scanningfunktioner sida

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller

Läs mer

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen Nya Kassalagen 1 Ad Manus Manual för nya Kassalagen Upprättad den 8 December, 2009 Nya Kassalagen 2 Ad Manus AB levererar denna manual i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Certifierat kassaregister

Certifierat kassaregister Certifierat kassaregister De flesta som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. 2010 ha ett certifierat kassaregister. Betalning med betalkort räknas också som kontant betalning.

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER ELEKTRONISKT KASSAREGISTER SNABBSTARTSHANDBOK Den här handboken innehåller kortfattade anvisningar för att komma igång med att använda kassaregistret BMC2010. Mer detaljerad information finns i CD HANDBOKEN.

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

XE-A3 Bruksanvisning För att snabbt komma igång, läs Uppstart från grunden sidorna 3-6 Programmering av texter sidorna 35-38 Hjälpfunktion sidan 39 L73BR-XEA3 SHARP XE-A3 Allmänt Vi önskar dig lycka till

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR-ERA220C Kassaregister

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-50TE Mini Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Lock oppet Ottillåten operation Otillåtet filformat

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR3-ERA220C för rom-version

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

XE-A2 Bruksanvisning L73BR-XEA2 Snabbguide Se även Komma igång med din XE-A2 på sidan 8 Steg. Sätt in en nyckel i huvudlåset och vrid till REG. Sätt in nätsladden i vägguttaget. Batterierna skall inte

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

OS PAY MANUAL OS MOBILE SMART T103P VERSION 2.0

OS PAY MANUAL OS MOBILE SMART T103P VERSION 2.0 OS PAY MANUAL OS MOBILE SMART T103P VERSION 2.0 OPENSOLUTION NORDIC AB Lindholmspiren 3A, SE-417 56 Gothenburg, Sweden 010-410 2000 support@opensolution.se VÄLKOMMEN TILL OPENSOLUTION Tack för att ni har

Läs mer

BRUKSANVISNING CAS POSCALE

BRUKSANVISNING CAS POSCALE BRUKSANVISNING CAS POSCALE ALLVÅG SYSTEMS AB HÄLSINGEGATAN 8 TEL 08: 545 499 60,FAX:08-545 499 65 www.allvag.se mail@allvag.se STYCKEPRIS Fast Pris: (tex Gurka) 1. Tryck in priset, tryck sedan på X välj

Läs mer

Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket

Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket Steg 1 Försäkra dig om att du har en giltig e-legitimation. Du kan använda e-legitimation från BankID, Nordea, SEB, Telia eller Posten.

Läs mer

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP ER- A420. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP ER-A420 instruktionsbok

Läs mer

MoreFlo ios. Snabbstartsguide. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Snabbstartsguide. MoreFlo AB. MoreFlo ios Snabbstartsguide MoreFlo www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo Några få steg för att komma igång I den här snabbstartsguiden går vi igenom de inställningar du behöver göra och det

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

OpenSolution Web-BackOffice

OpenSolution Web-BackOffice OpenSolution Web-BackOffice Inloggning Du loggar in på https://backoffice.opensolution.se/ med användarnamnet och lösenordet du har fått. Om du vill ändra lösenordet, glömt lösenordet eller användarnamnet

Läs mer

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning 520DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning U 1. Utskriftssystem: 12 siffrors kapacitet med noll-eliminering. Enkel blankrad när svaret har skrivits ut. etod för val av decimalkommats placering. 1)

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL Denna manual är till för användare av izettle kassaregister i Lunds ishall. Alla som tjänstgör i kiosken har rätt att ta del av denna information.

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence

Läs mer

Euro-2100TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

Euro-2100TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-2100TE Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.2 Utgiven i juli 2010. Får ej

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer för hantering av kontanta medel Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer 2015-11-30, 245 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Golfkiosk Modulo 122/222

Golfkiosk Modulo 122/222 Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Golfkiosk Modulo 122/222 EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 28 Innehåll 1 ÖVERSIKT 3 2 INSTALLATION 4 2.1 Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning och inkoppling

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Euro-500TE. Installationsguide. installation

Euro-500TE. Installationsguide. installation Euro-500TE Installationsguide installation Version 1. Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

Sverigekassans hemsida

Sverigekassans hemsida Manual Sverigekassans hemsida I denna manual får du lära dig hur du själv på ett mycket enkelt sätt kan lägga in ditt sortiment mm. i ett kassaregister från Sverigekassan. Först måste du skaffa dig en

Läs mer

Euro-2100TE. Installationsguide. installation

Euro-2100TE. Installationsguide. installation Euro-2100TE Installationsguide installation Version 1.2 Utgiven i juli 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning 520 DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning OBSERVERA: 1) IRAM-säkerhetsmärkningen avser endast säkerhetsnormer enligt IEG 60950/A11 och inte användarfunktioner och/eller prestanda. 2) IRAM-säkerhetsmärkningen

Läs mer

DdD pos. Snabbmanual

DdD pos. Snabbmanual DdD pos Snabbmanual INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 4 Morgonrutin... 4 Försäljning (normal) kontant/ /betalkort... 4 Kontant betalning... 4 Kortbetalning..................... 4 Försäljning på varugrupp...

Läs mer

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa. Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.se Innehåll 1. Installation... 4 2. Starta kassasystemet / Logga in...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Lathund- POS kassaläge

Lathund- POS kassaläge Lathund- POS kassaläge Innehållsförteckning Startbild POS- kassaläge - kontrollbox... 2 Startbild POS- kassaläge- ange växelkassa... 3 Försäljningsbild- sälja varor... 4 Försäljningsbild- välja betalslag...

Läs mer

Euro-200TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

Euro-200TE. Installationsguide. installation. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-200TE Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras

Läs mer