F11 Två stickprov. Måns Thulin. Uppsala universitet Statistik för ingenjörer 26/ /11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F11 Två stickprov. Måns Thulin. Uppsala universitet thulin@math.uu.se. Statistik för ingenjörer 26/2 2013 1/11"

Transkript

1 1/11 F11 Två stickprov Måns Thulin Uppsala universitet Statistik för ingenjörer 26/2 2013

2 2/11 Dagens föreläsning Konfidensintervall när man har ihopparade stickprov Att väga samman skattningar Konfidensintervall när man har två oberoende stickprov För µx µ y För p1 p 2

3 3/11 Stickprov i par I många situationer där man har samlat in två datamaterial har man studerat samma försöksenheter (personer, föremål...) under olika förutsättningar, som man vill jämföra. I sådana situationer kan man utnyttja att observationerna hör ihop parvis när man vill konstruera konfidensintervall för skillnaden mellan resultaten under de olika förutsättningarna. Exempel: dragstyrkan hos en viss typ av metallstänger undersöks. Stängerna klyvs i två delar och den ena delen utsätts för en härdande behandling. Man mäter sedan dragstyrkan för bägge delarna och vill få ett konfidensintervall för skillnaden mellan dragstyrkan före och efter härdningen. Se tavlan!

4 4/11 Oberoende stickprov: att väga ihop skattningar I en stad finns två sjukhus som oberoende av varandra har undersökt hur vanlig en viss sjukdom är. Det första sjukhuset undersökte n 1 = 500 patienter och fann att x 1 = 52 led av sjukdomen. Det andra sjukhuset undersökte n 2 = 750 personer och fann x 2 = 87. Alla personer antas vara oberoende av varandra och sjukhusen undersökte samma population. (a) Ange punktskattningar av andelarna p 1 och p 2 för respektive sjukhus. (b) Det är rimligt att anta p 1 = p 2 = p. Hur ska p skattas? Två förslag ges: antingen 1 2 (ˆp 1 + ˆp 2 ) eller (500ˆp ˆp 2 )/1250. Vilket av dessa är bäst?

5 Sammanvägd variansskattning Givet ett stickprov x 1,..., x n från en fördelning med varians σ 2 är ˆσ 2 = s 2 = sx 2 = 1 n (x i x) 2. n 1 Men hur gör vi om vi vill skatta variansen givet flera stickprov? Antag att vi har två stickprov x 1,..., x nx och y 1,..., y ny, av storlek n x respektive n y, från fördelningar med samma varians σ 2 men olika väntevärden µ x och µ y. Man kan då visa att den sammanvägda variansskattningen sp 2 (p kommer från engelskans pooled) är väntevärdesriktig: sp 2 = (n x 1)sx 2 + (n y 1)sy 2 nx i=1 = (x i x) 2 + n y i=1 (y i ȳ) 2, (n x 1) + (n y 1) n x + n y 2 i=1 Om man har tre stickprov med samma varians så blir den sammanvägda skattningen istället s 2 p = (n x 1)s 2 x + (n y 1)s 2 y + (n z 1)s 2 z (n x 1) + (n y 1) + (n z 1) och så vidare... 5/11

6 Oberoende stickprov: jämförelse av två datamaterial Ett svenskt företag utvecklar gruvborrar och vill jämföra två olika material för hårdmetallstift på borrkronor. Man gör provborrningar i en gruva, dels med det material som används idag och dels med det nya testmaterial som man utvecklat. Vid provborrningarna mäter man dels hur långt man lyckas borra (borrmeter) och dels nötningen på stiften (i mikrometer/borrad meter). Jämförelse av borrar Nötning (mikrometer/borrmeter) Standard Test /11

7 Jämförelse av två datamaterial Man vill nu undersöka om nötningen per borrad meter skiljer sig åt mellan de två materialen. Standard Borrmeter (m) Nötning (µm/m) Test Borrmeter (m) Nötning (µm/m) Standardmaterial Testmaterial Jämförelse av material Frequency Frequency x y 7/11

8 8/11 Jämförelse av två datamaterial Modell: utifrån histogrammen och lådagrammen på förra sidan så verkar följande modell någorlunda rimlig. Låt X 1,..., X 6 vara mätningarna för standardmaterialet och antag att X i N(µ X, σ 2 ) samt att mätningarna är oberoende. Låt Y 1,..., Y 7 vara mätningarna för standardmaterialet och antag att Y i N(µ Y, σ 2 ) samt att mätningarna är oberoende. För standardmaterialet får man x = och s 2 x = För testmaterialet får man ȳ = och s 2 y = Hur kan vi utifrån detta få fram ett konfidensintervall för µ X µ Y? Hur kan vi skatta σ 2?

9 9/11 Skillnader i väntevärde Konfidensintervallet för skillnaden µ x µ y är x ȳ ± t (n 1+n 2 2) α/2 s p 1 n x + 1 n y Se borrexempel på tavlan!

10 10/11 Skillnader i andelar Ett företag som tillverkar solcellskomponenter genomför en kvalitetskontroll av 400 slumpmässigt utvalda komponenter och finner att 20 av dessa är undermåliga. De anser att andelen undermåliga komponenter är för hög och genomför därför en rad förändringar i tillverkningsprocessen. Efter förändringarna tas ett nytt stickprov om 400 komponenter. Av dessa är 12 stycken undermåliga. Har förändringarna lett till att andelen undermåliga komponenter har minskat?

11 11/11 Skillnader i andelar Vi vill jämför två andelar p 1 och p 2 givet en observation vardera av X 1 Bin(n 1, p 1 ) och X 2 Bin(n 2, p 2 ). Ett konfidensintervall för differensen p 1 p 2 med approximativ konfidensgrad 1 α ges av ˆp 1 (1 ˆp 1 ) ˆp 1 ˆp 2 ± λ α/2 + ˆp 2(1 ˆp 2 ). n 1 n 2 Här krävs att de två tumreglerna ˆp 1 (1 ˆp 1 )n 1 > 10 och ˆp 2 (1 ˆp 2 )n 2 > 10 ska vara uppfyllda för att intervallet ska få användas. Se solcellskomponentexempel på tavlan!

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt.

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt. Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 007-10-30 1. En viss typ av komponenter tillverkas av en maskin A med sannolikheten 60 % och av en maskin B med sannolikheten 40 %. För de komponenter som

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 13 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 13 maj 2015 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Begrepp inom hypotesprövning (rep.) Tre metoder för att avgöra om H 0 ska

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten?

Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten? Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten? En rapport till KK-stiftelsen av Ulf Sandström 16 mars 2015 (version 4) I denna rapport ställs frågan huruvida forskning med svagt genomslag

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer