Protokoll från föreningsmöte i Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från föreningsmöte i Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation"

Transkript

1 Protokoll från föreningsmöte i Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation Tid och plats: Fredagen den 23 april 2010 kl hos Företagsuniversitetet. Närvarande: Solbritt Ericson, Semantix AB Kerstin Förberg, Företagsuniversitetet Lars Söderberg, Intensiv Språkutbildning Ann-Christin Hahn, Folkuniversitetet Lund Malin Fredriksson, Folkuniversitetet Stockholm Ulla Petzäll, IS Internationella Skolorna Annica Hallberg, Richard Lewis Communications Cecilia Bengtsson, Mindset Janette Valentino, Mindset ( ) Katarina Saevig Marrone, Folkuniversitetet Stockholm Birgitta Thulin, Folkuniversitetet Stockholm Amelie Aulin, Folkuniversitetet Uppsala Pia Sunding, The London School of English Karin Heinig, Studiefrämjandet i Stockholm Följande medlemmar hade meddelat förhinder: Maria Boström, Folkuniversitetet Umeå Linda Bertelsen, EF Corporate Richard Mose, AAC Global Yu-Ying Hedlund, The British Institute 1 Ordföranden, Solbritt Ericsson, hälsade välkommen till det sista motet innan sommaren. 2 Protokolljusterare Till att justera protokollet från dagens möte utsågs Annica Hallberg och Birgitta Thulin. 3 Språkambassadörer Mötet var överens om att detta med språk ambassadörer var en bra idé. Det medför troligtvis inte några kostnader. Ambassadörerna skulle kunna vara med på bild på ASR s hemsida, de skulle kunna yttra sig i en artikel, bli citerade ur en debattartikel m m Vi har redan två ambassadörer som är vidtalade gm Solbritt Ericsson; Colin Moon och Karin Ehnbom-Palmquist som är generalsekreterare på SVIV, Svenskar i Världen.

2 En artikel i SVIV s tidning diskuterades likaså länk mellan hemsidorna. Ytterligare några namn nämndes. Eftersom de inte är vidtalade nämns de dock inte här. Mötet var också överens om att åtminstone några av våra språkambassadörer skall vara väl kända av allmänheten och ses som förebilder när det gäller att kommunicera på andra språk. En ambassadörsgrupp bildades; Kerstin Förberg Birgitta Thulin Solbritt Eriksson Karin Heinig i samråd med VOX Ambassadörsgruppen tar gärna emot förslag på ytterligare affischnamn. Gruppen ska även formulera vad vi menar med att vra ambassadör fr ASR, för att göra det lättare att rekrytera ambassdörer. 4 Kvalitetsdokumentet Lars Söderberg redogjorde för hur ett sammandrag av kvalitetsdokumentet kan användas som riktlinje för en kvalitetskontroll som blir obligatorisk. Den framtida kvalitetskontrollen skall ta max två timmar. Kostnad 825:-- för 60 minuter plus mervärdesskatt. Kostnad för en kvalitetskontroll av nuvarande medlemmar tar föreningen enligt tidigare beslut. Kvalitetskontrollen skall kunna ske per telefon och bilder av lokalerna skall kunna översändas till revisorn. Den version kvalitetsdokumentet våra kunder skall se är den som nu ligger på hemsidan. Beslöts att en kvalitetskontroll skall genomföras vid inträde i ASR, vid namn- och organisationsförändring samt vid ev.klagomål. Tidsplan - Organisationen bör ha skickat in sina dokument cirka 4 veckor innan kontroll. (till Carl-Johan Geestrup) - Dokument enligt Riktlinje för revision skall vara klara 15 september Deadline för kvalitetskontroll beslöts vara 1 juni Övriga frågor Inga övriga frågor fanns från medlemmarna.

3 6 Tre frågor De grupparbeten som genomfördes kring följande tre frågor gav följande svar: 1 - Vilka frågor/områden är de tre viktigaste för ASR? -Skapa en ökad kännedom om ASR genom att ta en aktiv del i debatten. -Förmedla den kvalitet som Q3000 står för och att ASR strävar efter ständig förbättring inom området. -Höja kompetensen hos inköpare/beställare för inköp av språk och interkulturell kommunikation. 2. Varför skall jag bli medlem i ASR? -Kvalitetssäkring av egna företaget trygghet för kunden. Medlemmarna kan hänvisa till varandra. -En gemensam, stark organisation som driver gemensamma frågor, konkurrenskraftighet på marknaden. -Gemensamma aktiviteter och satsningar i föreningen kommer alla medlemmar tillgodo, t ex marknadsföring, utbildning etc. Stor kunskapsbas inom föreningen. 3. Varför skall jag som kund välja ett företag som är medlem i ASR? -Vet att jag som kund köper av kvalitetssäkrade medlemmar. -Vet att jag som inköpare får hjälp med att göra ett bra arbete internt i min egen organisation. -Du kan få tips om andra leverantörer som kan hjälpa till specialiserade önskemål eftersom de olika aktörerna inom ASR har sina olika specialiteter. 7 Höstens möten Föreningsmöte den 24 september kl Solbritt Ericson undersöker om vi kan vara hos EF Corporate. Styrelsemöte den 23 september kl hos Semantix, Grevgatan 64. Föreningsmöte den 12 november kl hos Folkuniversitetet Stockholm/IS Internationella Skolorna. Styrelsemöte den 11 november kl hos Semantix.

4 WORKSHOP MED VOX PR & INFORMATION - Pia Schiller - Arvid Westfelt Nedan några noteringar; Kvalitetsgaranti när vi nu skall ge oss ut i sociala medier är bl a -inga stavfel när vi twittrar -tillgänglighet, m a o svara i telefon -om man hänvisar till någon annan kolla upp att det fungerade. Synpunkter och frågeställningar kring ASR s hemsida: -slagkraftigare, bör hottas upp, tuffare -hur skall vi använda vår hemsida -mer aktivitet -gruppera nyheterna -mindre textmassor -tas bort Pedagogisk tips -Upphandlingsguiden göras om, ersätts av Inköpsguide -vår hemsida är vilsam att titta på -utgår från kundnyttan på varje sida Följande medlemmar uppdrogs att arbeta med Upphandlings-/Inköpsguiden; Lars Söderberg, Ann-Christin Hahn och Amelie Aulin och med text och bilder; Pia Sunding, Annica Hallberg ch Kerstin Förberg. Följande medlemmar uppdrogs att ingår i gruppen Språkambassadörer; Kerstin Förberg, Solbritt Ericsson, Birgitta Thulin och Karin Heinig. Alla kan vända sig till Pia och Arvid: tel

5 Login Kontakta Pia Sunding för password för interna dokument. Några Sveriges bästa hemsida Omvård.se Sökmotorer för bloggar twingly.com knuff.se Lite om att twittra -kul -synas kunder, journalister -målgrupperna är där ute idag -uppförandekod -vi kommer att få en policy Borjablogga.se.- guide och tips för blivande bloggare Varför blogga? -sprida ditt budskap -omvärldsbevaka -research -kommunicera Skapa ett twitterkonto för ASR Full name User name ASR språkutbildning spraktubildning Password ASR_123! Vi får en ordlista från VOX på specvialvokabulär.

6 PR-gruppens tankar om att komma igång med vårt twitterkonto: Piskan twitterstafett Varje månad, ej juli, har två medlemmar ansvaret. Alla är dock välkomna. Vi börjar i maj. Turlista bifogas detta protokoll Vid protokollet: Justeras: Justeras: Karin Heinig Birgitta Thulin Annica Hallberg