ASR workshop sammanställning från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASR workshop sammanställning från 2010-02-19"

Transkript

1 1(9) ASR workshop sammanställning från För mer information, kontakta: Pia Schiller, Vox PR & Information Arvid Westfelt, Vox PR & Information Innehåll VAD ÄR PR?...2 VAD ÄR EN NYHET?...2 KANALER...4 DEBATT OCH OMVÄRLDSBEVAKNING...5 DRÖMRUBRIKER OCH DISKUSSION...6 BILAGOR...7 VAD ÄR EN NYHET?...7 KRITERIER FÖR EN BRA DEBATTARTIKEL...8 KOMMUNIKATIONS-/PR-STRATEGI...9

2 2(9) Vad är PR? Vad är PR? Publikens svar: reklam, kommunikation, djupare i jämförelse med reklam Vad är reklam? Publikens svar: sälj, budskap, kortsiktigt, ( inte lika seriöst! ) Vad är gemensamt? Publikens svar: väcka intresse, synas, sälja! Vanligt sätt att göra skillnad på PR och reklam: reklam sker via köpta kanaler, PR via egna och icke-köpta kanaler. Vad är en nyhet? Publikens svar: allt som inte är gammalt, väcker intresse, brett intresse, ny produkt, nytt samarbete, starta en snackis med nyhet (dialog, samtal) Nyckelord från gemensamma anteckningar: nytt, intresse, allmänt, ny produkt, samarbete, snackis, oväntat, annorlunda, ny vinkel, framgångssaga, undersökningar, statistik Undersökningar och statistik Mäklarstatistik Mätstatistik Arbetslöshetssiffror Handeln har ökat Elbarometer Småhusbarometern Elles trendbibel Trendrapporter SPRÅKTRENDER 2010! (språkbarometer, trend och barometer = buzz word) Jämförelser: exempelvis genus Nytt förslag/lag Positiva Liten mot stor Kontroversiellt Nytt: kunder, medarbetare, styrelse, avtal Trender: interkulturellt, kommun, skola Man pratar om skoltrender men ASR riktar sig mot företag, ej skolor. Här kan man istället se det som en fördel att ASR har kunskap om hur språkkompetens samt hur språkutbildning ser ut i arbetslivet. Kan på detta sätt uppmärksamma studenter om språktrenderna.

3 3(9) Grupparbete: Vilka nyheter finns i er verksamhet, med koppling till ASR? Efterfrågan på språkutbildningar ökar i företagsvärlden, både i den offentliga sektorn och näringsliv/företag. Globalisering, trend och jämförelse med statistik Svenska företag blir uppköpta ASR erbjuder svenska som främmande språk, gudie, tar fram statistik, swedish for professionals Det svenska språket Snabba beställningar nu Specialiserade utbildningar Korta utbildningar ASR erbjuder kvalitetskrav, snabbhet, möjlighet att skräddarsy sin utbildning Samarbete ASR och Vox Viktigt med språk i samhället språkutbildning (Kvalitetsdokumentet) Svårare att hitta rätt/kvalitetsutbildning Man vet inte vart man ska vända sig och köpa språkutbildning ASR erbjuder guide, underlättar, hjälp att sålla det stora utbudet av utbildningar Intervju med medlem i ASR angående svårigheten med rätt/kvalitetsutbildning 9/10 vet inte hur man köper språkutbildning, ASR kunskap i att köpa utbildning 9/10 går enbart efter priset på språkutbildningen Debattartikel, lista, rankning av utbildningar Ny trend: cross culture Efterfrågas av företag och även myndigheter Missförstånd kostar X kr ASR erbjuder medvetande och kunskap i cross culture (religion, tradition) Hästengelska och taxifranska ökar Ämnesinriktning Debatt om svenska som främmande språk Fick jobbet/affärer på grund av språkutbildning Invandrarkompetens som kan användas i Sverige SFI (Svenska för invandrare); ständig debatt

4 4(9) Kanaler Tidning Mejlkontakt, telefonkontakt Vikten i rubriken, ämnesraden i mejlet, kort och snabbt Bilder (hästengelska, häst med pratbubbla), filmklipp Radio P1: mycket om språk, Vilka av kunderna lyssnar på P1?, När lyssnar dem? Bevaka program, Vilken passar oss?, att hitta rätt program Ringa programledare Kräver tid: läsa, lyssna, bevaka TV Väldigt svårt Kräver supernyhet/debatt. Delta i morgonsoffa, kunnig part i debatt om språk För att nå ut i medierna krävs exempelvis personer med turbo, som har något genuint och är jordnära. Sociala medier Några har en blogg för det egna företaget Ingen har ett Twitter-konto Facebook har några privat men inte för företaget Media och opinionsbildare bevakar Twitter och använder det som en källa för information Omvärldsbevakning via sociala medier Trend: yngre och yngre som rekommenderar språk. de finns på Twitter ASR och sociala medier Research, ute och bevaka, Vilka är det som gäller oss? Att informera kunder, nyheter Att bjuda på kunskap Att våga med sociala medier! Saltå Kvarn: bra exempel på ett företag som använder sociala medier smart. Twitter: Blogg:

5 5(9) Debatt och omvärldsbevakning ARS och debatt Motpart: utbildningsminister - dålig engelska, upphandlare - dålig förhandlare Offensiv Problem och lösning Aktuella händelser Direkt relevans för medie, läsare Ett (huvud)budskap Omvärldsbevakning Finns inte så mycket som är gratis Hur ska ASR kunna omvärldsbevaka? Omvärldsbevakning gratistjänster Finns många. Testa och se vilka som fungerar bäst för er. En bra variant är ofta RSSprenumeration på utvald medier och bloggar. - RSS-prenumeration på utvalda medier och bloggar (läs mer på och, och se Aftonbladets exempel på - Google Alerts: - Twingly: - BlogPulse: - Eniro Nyhetssök: Omvärldsbevakning betaltjänster Finns många. Avsätt gärna någon/några som testar olika tjänster (via gratis testkonton) innan ni gör en utvärdering av alternativen. - Retriever: - Newsline Group: - Infopaq: - FindAgent: - Aitellu: - NewsMachine: - Meltwater:

6 6(9) Drömrubriker och diskussion Drömrubriker Mohammed arbetar som hjärnkirurg igen Prinsessbröllop kräver språkutbildning ASR företag står för 95 % av språkutbildningarna i Sverige Lönsamhet upp till 100 % Värsta tugget Snart 2L8 alt. Snart 2Late Avslutande funderingar och diskussion Ska allt kopplas till ASR? Inte nödvändigtvis, så länge det handlar om språk/språkbranschen. Men alla bör åtminstone nämna ASR i t ex pressmeddelanden och annan information. Vad gör man om det blir fel? Kritisk granskning av journalister Lösning = förberedelser! Frågor man inte vill uppleva Skriva ner, testa, fundera: vad svarar man då? ASR; etik och moral Publikens svar: Ödmjukhet, öppenhet, snabbt; bättre än att det är alldeles tyst Ut och göra något åt felet Vad händer och vad gör ASR framöver? Planera jobbet som ska göras Språkdagar, händelser framöver Vad ska vi göra med alla idéer som kommer fram? Kontakta PR-gruppen Omvärldsbevakning, Kommer se allt med andra ögon Språkliga roligheter, alliterationer; ledarsida på Dagens Industri; N'oubliez pas språket 23 april nästa föreningsmöte för ASR Fundera på vad som ska fördjupas; sociala medier, olika områden ta det vidare

7 7(9) Bilagor VAD ÄR EN NYHET? Allmänintresse och närliggande Ju fler som berörs av nyheten, desto intressantare för media. Media är beroende av sin publik och serverar därför nyheter som antas ligga den nära. Nyckelord är exempelvis ort för ort. Det dagsaktuella Det är lättare att få publicitet kring en fråga om ni knyter an till en aktuell händelse. Det oväntade, annorlunda Media rapporterar gärna om det oväntade, som får mottagaren att haja till. Det kan vara statistik som slår hål på myter, oväntade uttalanden eller ombytta roller. Det annorlunda och dramatiska intresserar media, därför får t ex tårt- och stenkastarna orimligt stora genomslag i media. Framgångssagan, mänsklig anknytning Media älskar Askungen och alla andra framgångssagor. Berätta för media när alltfler tycker som ni, köper era tjänster eller blir medlemmar i er organisation. Människor är mer intressant än teknik, berätta om någon lyckats med något svårt uppdrag tack vare ASR. Egna undersökningar, statistik egen och andras Orden ny undersökning intresserar en redaktör eller journalist. Myndigheter och andra samhällsaktörer producerar mängder av uppgifter som kan användas för att skapa publicitet. Se vad t ex SCB har - presentera de regionala och lokala siffrorna i riktade pressmeddelanden till berörda media. Jämförelser Media älskar jämförelser och hela listan är ett populärt uttryck. Nya förslag Den som lanserar en konkret lösning på ett problem skapar uppmärksamhet, förutsatt att frågan har ett allmänintresse. Konstruktiva förslag skapar ofta mer och bättre publicitet än rena protester och klagomål. Trender Journalister är mycket trendkänsliga. Liten mot stor Det är lätt att få publicitet som uppstickaren som hotar monopol, karteller eller andra jättar. Rollen är tacksam, eftersom man är på samma sida som journalisterna. Kontroversiellt Våga sticka ut hakan ibland. Kritisera t ex en ohederlig konkurrent. Det älskar journalister.

8 8(9) KRITERIER FÖR EN BRA DEBATTARTIKEL Det ska finnas en tydlig motpart. Artikeln ska vara tydligt adresserad till motparten, gärna en person. När man initierar en debattartikel ska man vara offensiv inte defensiv. Debattartikeln ska ta upp ett problem och gärna föreslå en lösning. Artikeln ska vara aktuell och gärna kopplad till en speciell händelse. Det ska vara nyhetsmässigt. Artikeln ska ta upp en ny fråga eller en ny vinkling på en fråga. Debattartikeln måste vara direkt relevant för den aktuella tidningens läsare. Språket ska vara skrivet så att det är enkelt för tidningens läsare att förstå. Debattartikeln ska föra fram ett tydligt budskap, inte flera. Att tänka på: Syftet. Är syftet solklart? Vad ska artikeln leda till? Ska den leda till en förändring, bara ge uppmärksamhet eller stärka varumärket? Motparten. Välj motpart med omsorg. Om motparten är mer trovärdig och omtyckt än du kanske du ska tänka om. Tänkbara svar. Tänk igenom hur kan motparten tänkas svara? Finns det utrymme för motparten att vända frågan till sin favör?

9 9(9) KOMMUNIKATIONS-/PR-STRATEGI Vad är det yttersta syftet med företagets PR-arbete, alltså era kontakter med journalister, politiker, myndigheter och övriga opinionsbildare? Motivera noga! Vilka huvudbudskap vill ni nå ut med i PR-arbetet, t ex via massmedia? Prioritera! Konkretisera! Vad är det operativa målet/målen med PR-arbetet? Konkretisera! Vilka är de viktigaste målgrupperna för företaget att nå med PR-arbetet? Konkretisera! Motivera! Hur skall ni arbeta med PR (öppet - slutet, långsiktigt - kortsiktigt, aktivt-passivt, offensivt - defensivt, ad hoc - kontinuerligt, aggressivt - passivt, etc)? Ge några ledord! Vilka media-(pr-)kanaler är de viktigaste för företaget? Prioritera! Konkretisera! Motivera! Vilka opinionsbildare och journalister är viktigast? Hur ser era relationer ut med dem idag? Vilka är företaget tänkbara medaktörer i PR-arbetet (forskare, organisationer, opinionsbildare etc)? Konkretisera! Motivera! Hur skall ni utnyttja dessa medaktörer i PR-arbetet? Vilka är era tänkbara motaktörer i PR-arbetet, alltså vilka skulle vilja försöka komma åt er t ex via massmedia? Konkretisera! Motivera! Kommunikationspolicy Hur skall företagets PR-arbete organiseras? Alltså: Vem ansvarar för vad? Hur mycket tid kommer de ansvariga lägga ner på detta arbete? Vem har rätt att externt t ex i media - uttala sig om vad? Hur agerar ni informationsmässigt i en krissituation? Hur ser ansvar, beredskap och förberedelse/träning ut? Nämn några tänkbara krisscenarios som skulle kunna uppstå i företagets verksamhet, och som skulle kunna bli intressanta externt!

Kontaktkampanjer Exempel på kontaktkampanjer är telemarketing, flygblad, knacka dörr och valstuga.

Kontaktkampanjer Exempel på kontaktkampanjer är telemarketing, flygblad, knacka dörr och valstuga. Kampanj? Vad är det? Moderaterna ägnar sig alltid åt opinionsbildning. Ibland gör vi det i form av kampanjer. I Nationalencyklopedin definieras kampanj som en intensiv verksamhet under viss tid i avsikt

Läs mer

pr-handboken från Westander 2016

pr-handboken från Westander 2016 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. pr-handboken från Westander 2016 174

Läs mer

Westanders pr-handbok 2015

Westanders pr-handbok 2015 Westanders pr-handbok 2015 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. 158 000

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats

ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats ATT SKAPA EN NYHET Kommunikation mellan idrottsliv och media Kurs: Sports Marketing II Uppgift: Utbildning: Yh Sportmarknadsförare Utbildningssamordnare: Caddie Sport&Business Datum: 2014-02-26 Student:,

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En handbok för mediestrategiskt arbete i Göteborgs Stad ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En modell för ökad motivation i mediefrågor Innehåll Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer