Rapport. Utvärdering av kursen Inomhusmiljö och hälsoskydd, våren 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Utvärdering av kursen Inomhusmiljö och hälsoskydd, våren 2011"

Transkript

1 26 februari 2014 Sammanställd april 2012 slutligt redigerad februari 2014 Rapport. Utvärdering av kursen Inomhusmiljö och hälsoskydd, våren 2011 Om kursen... 1 Utvärdering genom enkät... 2 Kommenterad sammanfattning av enkätresultat... 2 Bilaga 1: Enkätresultatet... 4 Bilaga 2: Kursinbjudan med program Sista sidan: Om Miljösamverkan Västra Götaland Rapporten har sammanställts av Lasse Lind, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Om kursen Tillsynsområdet inomhusmiljö och hälsoskydd är stort och komplext. Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp inomhusmiljö ville därför stärka länets inspektörer med en utbildning som omfattar de områden som man främst måste ha god inblick i: Miljömedicin, byggnadsfysik, undersökningar och inspektion samt juridik. Projektgruppen arbetade fram ett kurskoncept och kontaktade sedan GR för att få hjälp att arrangera kursen. Utbildningen arrangerades våren 2011 av Miljösamverkan Västra Götaland i samarbete med GR (Göteborgsregionens kommunalförbund). Den vände sig främst till inspektörer verksamma i Västra Götalands län på kommunernas miljökontor och på Arbetsmiljöverket. Omfattningen var tre kursdagar, med olika teman enligt följande: Dag 1: Myndigheternas roll. Miljömedicin byggnadsrelaterade hälsobesvär. 13 april Dag 2: Byggnadsfysik, undersökningar och inspektion. 24 maj Dag 3: Juridik. 8 juni Mellan dag 1 och 2 var det praktik på konsultföretag eller förvaltare som undersöker innemiljö. Tyvärr blev det inte praktikplatser till alla deltagare. Se vidare om programmet i bilaga 2, sid 18. Kursen blev snabbt fulltecknad och samlade 61 deltagare varav 59 från miljökontor och två från Arbetsmiljöverket. 1

2 Följande personer medverkade: Kursledning Björn Wallermark, GR: Planering, administration och ekonomi, kontakter med föreläsare m.m. Astrid Mäkitalo (tidigare miljöchef, arbete på Socialstyrelsen, länsstyrelse m.m.): Planering, moderator på alla kursdagarna. Lasse Lind, projektledare MVG: Planering, praktikplatser. Föreläsare dag 1 Lasse Lind (se ovan) Barbro Nilsson, Arbetsmiljöverket Lars Barregård, Martin Tondel och Sandra Johannesson, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC), Föreläsare dag 2 Jim Althinsson, Nordisk Byggskadeutredning AB (NOBAB), Maria Andersson, inspektör, Miljöförvaltningen Göteborgs stad Föreläsare dag 3 Helena Emanuelson och Ann Dahlberg, jurister, Miljöförvaltningen Göteborgs stad Utvärdering genom enkät En enkät sammanställdes som kursdeltagarna besvarade anonymt via ett webbformulär. Enkäten besvarades av 37 av de 61 kursdeltagarna. Vilka frågor som ingick och resultat fråga för fråga framgår av bilaga 1, sid 4. Kommenterad sammanfattning av enkätresultat Betygssättning I inledningen av bilaga 1 finns ett diagram som visar betygssättningen. Överlag gavs, med ett undantag, bra betyg till kursens olika moment med medelbetyg varierande från 3,5 4,6 på en skala 1-5 där 5 var högsta betyg. Mest uppskattade moment var dessa två som fick mycket höga betyg: Utredningsmetodik, mätinstrument, fuktmekanik, fel och konstruktioner i byggnader, med mera (4,6) Juridik. Miljöbalken och förvaltningslagen, handläggning av ärenden, beslutsskrivning, underlag för beslut, med mera (4,4) Även för två övergripande frågor blev betyget högt: Kursledningen samt de praktiska arrangemangen (4,1) Hela tredagarskursen: Nyttan för mig i mitt arbete som inspektör (4,0) Man gav i stort sett samma betyg på denna fråga oavsett hur länge man arbetat som inspektör, och oavsett vilken utbildningsbakgrund man hade. Dock gav de som inte hade miljö- och hälsoskyddsinspektörsutbildning lite högre betyg till nyttan med kursen. 2

3 Frågan om man skulle rekommendera kursen till en kollega besvarades med 31 Ja, 6 Kanske och inget Nej, vilket också bör ses som ett bra sammantaget betyg för kursen. Det moment som inte fick så bra betyg var gruppdiskussionerna samt den efterföljande redovisningen och frågestunden på dag 2 där medelbetyget blev 2,6. Det får nog bedömas som knappt godkänt. Kommentarer till några delar Se bilaga 1 där alla textsvar som lämnats i enkätens textfält återges. Här är några kommentarer med anledning av detta, och enkätresultatet i övrigt. Dag 1, delen Kunskapsläget om inomhusmiljö och hälsa, vanliga byggnadsrelaterade hälsobesvär, undersökningsmodeller, exempel på utredningsärenden samt information om VMC. Kommentar: Detta var i huvudsak mycket uppskattat (betyg 4,1) men det påpekades också några brister. Man önskade bland annat att detta skulle ha tagits upp: Lokalvårdsrelaterade aspekter, ventilation, föroreningar i inomhusluften, samt allmänt mer djupgående information om hälsobesvär av olika faktorer i inomhusmiljön. Inför en eventuellt ny kurs bör man stämma av så att alla innemiljöfaktorer och deras hälsopåverkan tas upp av föreläsarna. Praktiken De flesta som fick praktikplats var nöjda med praktiken (betyg 4,0). Flera uttryckte missnöje över att inte få praktik. Kommentar: Praktik är ett värdefullt inslag. Men vi missbedömde möjligheterna att bereda praktikplats via våra kontakter med konsultföretag och förvaltare, som ändå var rätt omfattande. Detta hade behövt förberedas tidigare och noggrannare. Till en kommande kurs får man antingen tidigt be deltagarna själva se till att skaffa sig en praktikplats, eller så får kursledningen ta mer kontakter och få fram mer eller mindre bindande överenskommelser om att emot praktikanter. Dag 2, delen Utredningsmetodik, mätinstrument, fuktmekanik, fel och konstruktioner i byggnader, med mera. Kommentar: Det höga betyget (4,6) är samstämmigt med de textsvar om lämnats som överlag är mycket positiva. Det framgår dock av flera svar avseende hela dag 2 att man hade önskat sig mer information om ventilation. Till en kommande kurs bör det ses till att få med mer om ventilation, det framfördes också i svaren om dag 1. Dag 3, Juridik Kommentar: Det höga betyget (4,4) är samstämmigt med de textsvar om lämnats som överlag är mycket positiva. Av några svar framgår att det hade varit intressant med ännu fler ärendeexempel vilket bör kunna beaktas inför en kommande kurs. 3

4 Bilaga 1: Enkätresultatet Enkäten besvarades av 37 av de 61 kursdeltagarna. 36 av de 37 deltog alla tre dagarna. En person deltog bara dag 1 och 2. Betygssättning Diagrammet ovan summerar resultat av de frågor i enkäten där deltagarna skulle sätta betyg på olika moment. Dessa frågor och svaren på dem redovisas närmare nedan. I det följande redovisas resultatet fråga för fråga, inklusive alla textsvar som lämnats i enkäten. I anslutning till frågan om Nyttan för mig i mitt arbete som inspektör (under rubrik Om hela tredagarskursen inomhusmiljö och hälsoskydd) finns redovisning av svar uppdelat på deltagarnas yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund. Om deltagarna Antal år som inspektör (oavsett inriktning) Antal Procent 0-3 år år mer än 10 år Summa % 4

5 Antal år som inspektör (oavsett inriktning): 0-3 år 4-10 år mer än 10 år Procent Utbildning, vilket av följande alternativ stämmer bäst: Antal Procent Miljö- och hälsoskyddsinspektörsutbildning (Umeå, eller de motsvarande kompletteringsutbildningarna) Annan utbildning på högskolenivå Annan utbildning Summa % Utbildning, vilket av följande alternativ stämmer bäst: Miljö- och hälsoskyddsinspektörsutbildning (Umeå, eller de motsvarande kompletteringsutbildningarna Annan utbildning på högskolenivå Annan utbildning Procent Kursledning samt praktiska arrangemang Vilket betyg på skalan 1-5 (där 1 = mycket dåligt och 5 = utmärkt) vill ni sammantaget ge för kursledningen samt de praktiska arrangemangen med inbjudan och anmälningsförfarande, kurslokaler, mat med mera. Kursledn+praktiskt Medelvärde betyg 1-5 4,1 Max betyg 5 Min betyg 2 Antal svar 37 Eventuell kommentar: Första tillfället kändes rörigt, det fanns till exempel inget schema. Vid de två andra tillfällena var det dålig information om koden till toaletterna. De närmsta toaletterna fick långa köer vilket ledde till att rasterna drog ut på tiden och folk droppade in efter hand. Business as usual verkar det som Det mesta var bra, synd att alla inte fick möjlighet att gå på praktik. Det mesta fungerade jättebra. Det enda negativa var väl att man inte fick någon info om att praktikdelen inte gick att fixa genom kursen. Jag blev tillfrågad om vilka dagar jag 5

6 kunde åka ut på praktik och svarade på detta. Sedan hörde jag inget mer utan fick själv ta initiativ till praktik. Allt var välplanerat! Scandic Crown tror jag alla uppskattade med god mat och fantastiskt eftermiddagsbuffé. Snabbt och bra levererat av Björn på kursmaterialet efter kursdagarna. Som vanligt hade en ännu mer omfattande kurs varit önskvärd, men blir man någonsin nöjd? Bra lokaler, god mat. Fick dock ingen bekräftelse. Alternativ kost uteblev. Tidsplanering höll inte. Kändes hastat, dock bra innehåll förutom dag 1 som inte gav så mycket. Dag tre var bäst, dag två var också bra. Mycket bra organisation förutom med praktikplatserna, hade varit bra om man fick lite längre tid på sig att hitta plats. Mycket bra arrangerat, däremot tyckte jag att kursledaren hade en tendens att avbryta föredragshållarna lite väl mycket ibland. Tråkigt att det inte fanns praktikplatser till alla. Det som drog ned betyget var framförallt 1:a dagen. Denna var intressant, men inte så praktiskt nyttig för mig. Dag 1 13 april Vilket betyg på skalan 1-5 (där 1 = mycket dåligt och 5 = utmärkt) vill ni ge till följande inslag under dagen, avseende både relevans för er och hur de framfördes. Översikt lagstiftningen och tillsynsmyndigheternas uppgifter (Lasse Lind) Lagstiftning Medelvärde betyg 1-5 3,7 Max betyg 5 Min betyg 1 Antal svar 35 Eventuell kommentar: Lite spretigt i de olika presentationernas utformning men Miljömedicins redovisningar var intressanta Speciellt intressant att få höra från arbetsmiljöverket eftersom våra ansvarsområden i flera fall gränsar till varandra. Jag är ganska ny varför jag tycker om att repetera. Detta kan komma att ändras med erfarenhet. Men det är nyttigt att blanda nya och erfarna, då kan båda dela med sig av erfarenheter. Inget nytt men bra. För grundläggande nivå Har du jobbat något år tror jag inte detta var något nytt. Mkt grundläggande som var känt/bör vara känt sen tidigare. 6

7 Inte så mycket som var nytt för mig. Hade varit bra att lägga mer fokus på allmänna råd och hur man ska tolka/tillämpa dem. Känns inte som om man kan sätta betyg på detta då det var mest en uppstarts info. Arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets tillsyn (Barbro Nilsson) Arbetsmiljö Medelvärde betyg 1-5 3,5 Max betyg 5 Min betyg 1 Antal svar 37 Eventuell kommentar: Kort och koncist, mkt bra. Intressant att veta deras roll Delvis intressant att ha koll på, men eftersom det inte berör oss så var det mindre intressant. Ej aktuellt för vår tillsyn. Jättebra att få veta hur AMV arbetar och lite om lagstiftningen Intressant att få en inblick i hur de jobbar. Kändes inte riktigt relevant Detta var om igen intressant, men alldeles för utdraget. Känns inte som om jag har jättenytta av detta. Kunskapsläget om inomhusmiljö och hälsa, vanliga byggnadsrelaterade hälsobesvär, undersökningsmodeller, exempel på utredningsärenden samt information om VMC. (Lars Barregård, Martin Tondel och Sandra Johannesson) Innemiljö och hälsa Medelvärde betyg 1-5 4,1 Max betyg 5 Min betyg 2 Antal svar 36 Eventuell kommentar: Väl genomgånget Intressant, lite långt (speciellt informationen om VMC och hälsostudierna i Västra Götaland) Intressant att veta att man kan vända sig till VMC eller få andra att vända sig dit om de vill ha hjälp Mycket intressant. Saknade dock lite mer djupgående information om hälsobesvär och vad det är som orsakar besvären. Delvis lite för mycket forskning och undersökningsmodeller som är av mindre nytta för oss. 7

8 Praktiska/riktiga exempel är det bästa sättet att lära sig, tycker jag! Ganska bra. Väldigt givande! Innehåll mkt ny information för mig som jag troligtvis kommer att få användning av. Inte så mycket som var nytt för mig. Bra att få följa hela kedjan Det kändes inte som att VMC visste så mycket om hälsobesvären. Deras svar kändes svävande. Som handläggare vill man veta om ett ärende är allvarligt eller inte. Det känns fortfarande inte som att man kan göra den bedömningen. Den ovissheten tär inte bara på den klagande utan även på handläggaren. Bra men allt som de sa verkade inte stämma med verkligheten. Jag hade nog förväntat mig mer fokus och information liknande den om hälsa och hälsosbesvär under dag 1 Detta var intressant, men av mycket lite betydelse i mitt jobb. Fanns bitar som jag hade nytta av, tex info om Örebro-enkäten, men resten kunde bantas betydligt och göras kortare. Sammantaget om dag 1 Detta saknade jag under dag 1 (togs inte upp alls eller alltför kortfattat): Lokalvårdsrelaterade aspekter om det finns några sådana. Allt kring legionella kanske? Mer djupgående information om hälsobesvär av fukt/mögel, föroreningar i inomhusluften, buller, radon etc. Skulle villja ha haft ett längre pass (minst hälften av tiden) med något i klass med dag 2 och 3. Typ ventilation, diskussioner om hur man ska göra inspektioner bra mm. Dvs något som vi har praktisk nytta av i jobbet. Trotts betyget på dag 1 tycker jag att det var bra att dessa saker togs upp. Eventuella övriga kommentarer om dag 1: För att få ut de mesta av en föreläsning bör åhörarkopior delas ut innan föreläsningarna äger rum. Det blir mkt enklare att följa med då och att komma ihåg framöver. Jag tycker inte att delen med statistik om olika hälsoskyddsrelaterade problem var särskilt givande. Kunde ha ägnats åt något annat istället (typ ventilation). Statistik är väl allmänbildande men hjälper en inte i jobbet. I det stora hela en bra och givande dag För ytligt, inte så mycket nytt. 8

9 Praktiken mellan dag 1 och 2 Jag deltog på en praktikdag: Antal Procent Ja Nej Summa % Om ja, ge gärna en kort beskrivning av vad slags praktik: Var med driftingenjör. Ventilation Vattenskadetekniskt företag. Begränsade kunskaper men ändå intressant. Mkt bra insyn i övriga inblandade aktörers kunskap kring fuktfrågorna. Jag var på dagen ni ordnade i Borås hos deras fastighetsförvaltare. Överlåtelsebesiktning med Anticimex. gick igenom en villa som skulle säljas. Var med och gjorde en OVK på en förskola Praktik vid Borås Lokalförvaltning. Större delen handlade om hus kommunen kan bevaka sina verksamheters el-, vatten och energiförbrukning via keep an eye ( digitalt övervakningssystem). Det gjordes även en genomgång av mätinstrument och hur dessa används samt ett studiebesök vid ett pmärkt äldreboend På HIFAB i Göteborg. Mätte gammastrålning i trappuppgångar i lägenhetshus och letade i källare/bottenplan efter bra ställen att placera ut spårfilmsdosor för radonmätning. På Borås kommun. Var med Anticimex på en utredning om lukt i en villa. Eftersom praktiken skulle ingå i kursen borde detta ordnats innan så att alla fick en praktikplats. OVK-besiktining OVK-besiktning Var med antecimex på utredning av luktolägenhet i privat bostadshus. Gick igenom ventilation, byggnadstyp, borrade i golv mm. Kom fram till att det var impregnerat virke som luktade i tvättstugan. Fuktutredning med Polygon, halvdag, mkt bra och lärorikt! Följde med en driftstekniker som jobbade främst med ventilation och buller på Familjebostäder. Bullermätning på nybyggd skola Jag gjorde praktiken efter dag 2 på Munters,kontroll av fuktskador "allmän" besiktning av fastighet med restaurang och tillfälligt boende. Jag tyckte det var bra att det blev så att praktiken gjordes efter "teorin" för det var lättare att förstå vad de pratade om när vi var ute. Jag var med en som undersökte om det fanns mögel i en byggnad. 9

10 Var hos Fuktab i Göteborg, var lärorikt att se hur det fukt och mögel ser ut och luktar, samt hur man kan arbeta med det OVK mätning på en förskola. Om ja, ange värdet av att delta på en praktikdag på skalan 1-5 (där 1 = inget värde och 5 = var av stort värde) Praktik Medelvärde betyg 1-5 4,0 Max betyg 5 Min betyg 2 Antal svar 21 Eventuell kommentar (kan besvaras även av den som inte fick praktik): En eloge till Fuktab som inte visste vad det handlade om men som ändå gav oss en väl upplagd redogörelse för sitt arbete och bakgrunden till det hela. Synd inte alla kunde fick praktik. Jag saknade en faktisk undersökning. De visade hur de kan mäta ventilation (dock utan att demonstrera), och halva dagen var "reklam" för deras nya fina ventilation i ett nytt äldreboende. Det är så klart fint att se hur bra det kan vara - men det kanske inte levde upp till dagens syfte. Det hade varit värdefullt att vara med någon konsult under praktiken men tyvärr fick jag ingen praktik. Har försökt att ordna egen praktik och kommer troligen att ordna praktik även om kursen är avslutad. Det var mycket intressant och hade jag inte gått kursen så hade det inte blivit av. Dagen kändes inte särskilt väl planerad och genomtänkt men en del frågor kunde de svara på. I övrigt inte så mycket som en miljöinspektör kan använda sig utav. Mycket bra dag där man fick se hur man gör mätningar. Fler praktikdagar bör ingå i kurser! Hade dock önskat att få en praktikdag inom fukt/mögel. Synd att det inte gick att ordna praktikplats till alla. För mycket fokus på att presentera Borås kommun och dataprogram för energibesparingar. Intressant att kommunen har p-märkning på dagis men inget diskussion kring deras egenkontroll och vi fick inte vara med på någon okulär besiktning utan fick bara se olika instrument som de använde sig av. Besviken över att jag inte fick praktik som utlovats. Det bör inte ligga på kursdeltagare att ordna med detta själv. Eftersom praktiken skulle ingå i kursen borde praktikdag ordnats innan kursen, så att alla fick praktikplats! Tråkigt att jag missade detta moment Mycket bra. Gäller bara att komma på en bra praktik. Mycket engagerad person som gjorde sitt yttersta för att skapa en bra praktik! Det hade nog varit bättre att få följa ett helt ärende via bilder etc för att få en helhetsbild. Kanske ha någon form av "labb" i grupp. Tydligare instruktioner till praktikplatser om vad de skulle visa/lära oss. 10

11 Mycket bra att få komma ut och se hur det fungerar i verkligheten. Det var tråkigt att ha missat praktikdelen, det känns som om den hade varit väldigt värdefull. Det var jättebra att gå med honom ut. Det är sällan man får en sådan chans. Dag 2 24 maj Vilket betyg på skalan 1-5 (där 1 = mycket dåligt och 5 = utmärkt) vill ni ge till följande inslag under dagen, avseende både relevans för er och hur de framfördes. Utredningsmetodik, mätinstrument, fuktmekanik, fel och konstruktioner i byggnader, med mera (Jim Althinsson) Utredning Mätning mm Medelvärde betyg 1-5 4,6 Max betyg 5 Min betyg 2 Antal svar 36 Eventuell kommentar: Allt kändes inte relevant eller användbart för oss. Mer fokus på det vi behöver veta som inspektörer. Hans redovisning sade mycket och lite på samma gång. Mycket intressant och lärorik dag. Kanonbra med insikt hur en konsult tänker och agerar. Bra information och lätt att ta till sig. Den bästa dagen av alla! Mycket intressant! Jim var lugn och pratade i ett bra tempo så man hann med. Intressant att få lukta på olika ämnen. Mycket bra men inte så relevant med olika instrument eftersom alla har olika. Lite förvirrande med alla olika titlar på utredare. Bra med praktiska exempel på vad som kan gå fel och att "lukta på prover". Jätteintressant! Jättebra, mer av detta. Kanonbra att ni bokade in denna kille. Duktig och intressant föreläsare. Bra med att få lyssna till någon med erfarenhet Han var jättebra. Han kunde vad han pratade om och tog upp delar som jag hade jättenytta av att veta. Ett plus var även att han kunde prata bra inför gruppen. Det blev aldrig tråkigt. 11

12 Göteborgs miljöförvaltnings tillsyn av fastighetsägaren egenkontroll i Bergsjön (Maria Andersson) Tillsyn Bergsjön Medelvärde betyg 1-5 3,7 Max betyg 5 Min betyg 2 Antal svar 36 Eventuell kommentar: Tillförde inget för min del. Bra att höra hur andra kommuner arbetar med tillsynen, kan ge ringar på vattnet. Maria var fantastisk som föreläsare. Tydligt och gav goda råd för de förvaltningar/kontor som vill initiera den här typen av tillsyn. Toppbetyg rakt genom. Bra men inga nyheter direkt Bra. Hade kunnat vara bra med mer detaljer Roligt att höra om hur andra har valt att göra. Denna delen var dessutom lagom stor kändes inte som om det var någon del som var onödig i det hon presenterade. Gruppdiskussionerna samt den efterföljande redovisningen och frågestunden. Hur bedömer ni att värdet och nyttan av detta blev. Ange med betyg på skalan 1-5 (där 1 = mycket dåligt och 5 = utmärkt) Gruppdiskussioner Medelvärde betyg 1-5 2,6 Max betyg 5 Min betyg 1 Antal svar 33 Eventuell kommentar: Tillförde inget. Gav tyvärr inte så mkt, blev lite tjatigt när alla grupper skulle redovisa vad de hade kommit fram till. Gruppdiskussioner är alltid bra men grupperna var för stora och tiden för kort. Det blev inga följdfrågor kring gruppernas svar då tiden sprang iväg. Hade behövt lite mer tid till detta. Gruppdiskussioner är väldigt bra! Det är dock synd när sammanfattningen blir stressad och det inte ges tid för diskussion till det man kom fram till. För kort tid avsattes för detta moment. Frågorna gällande praktiken var svåra att diskutera, då inte alla hade gjort praktik. Säkert bra beroende på vilken grupp du deltog i. Gruppdiskussionen var väldigt bra medan redovisningen kunde kvittat. 12

13 Det var inga diskussionsfrågor. Slöseri med tid. Var tvungen att gå tidigare För kort med tid Vi hann inte riktigt färdigt, vilket drar ned betyget att vi var för många i gruppen. Gick inte att disskutera tillsmammans. Annars är det bra att disskutera frågor så här, denna del kan absolut utvecklas. Det hade kanske hade känts mer aktuellt om jag hade varit på praktik. Sammantaget om dag 2 Detta saknade jag under dag 2 (togs inte upp alls eller alltför kortfattat): Ventilation saknade jag. Ventilationsfrågor Ventilation - men det hade nog behövts en separat dag om det, för jag skulle inte vilja ha kortare tid för fukt- och mögelfrågorna. Ventilationsfrågor. Det går aldrig att få för lite information om fukt, men vi hade bara en dag. Lite mer kortfattat om buller och radon. Mer information kring ventilation. Mer om ventilationssystem och problem som kan uppstå samt buller (kommer ju senare). Om just fukt och mögel kan jag inte komma på att jag saknar något. Mer bilder från undersökningar, jag tror att det är många som har brist på dessa kunskaper, vanliga exempel på vad man kan råka ut för. Frågor gällande ventilation samt handläggning av ventilationsärenden. Jag hade velat att man tog upp ordentligt vilka mätinstrument som är nödvändiga och hur ingående mätningar vi sak utföra. Saknade information om ventilation, vad man ska tänka på angående ventilation vid inspektion av lokaler, tips på vad man kan kontrollera osv för att försäkra sig om gott luftutbyte mm. Eventuella övriga kommentarer om dag 2: Det var trist att inte kunna föla med ut på praktik och det var väldigt svårt att få tag på relevant praktikplats. Bättre lokaler än dag 1. DAG 3 8 JUNI Vilket betyg på skalan 1-5 (där 1 = mycket dåligt och 5 = utmärkt) vill ni ge till innehållet under dagen, avseende både relevans för er och hur det framfördes. 13

14 Juridik. Miljöbalken och förvaltningslagen, handläggning av ärenden, beslutsskrivning, underlag för beslut, med mera (Helena Emanuelson och Ann Dahlberg) Juridik Medelvärde betyg 1-5 4,4 Max betyg 5 Min betyg 3 Antal svar 36 Eventuell kommentar: Hade inte behövt gå igenom så mycket kring förvaltningslagen utan fokuserat mer på hur vi ska jobba med inomhusmiljöfrågorna. Frågorna och diskussionerna var intressanta men ibland kändes det som att de behövde bryta av för att kunna komma vidare och hinna allt. Det blev stressigt på slutet. Mycket blir repetition med några enstaka delar som man får till sig för första gången. Helena och Ann var bra som vanligt, men har man lyssnat på dem tidigare så var det mycket samma grundläggande principer. Det var bra att de tog upp aktuella domar och beslut. Det var riktat på ett bra sätt till inspektörsyrket. Hade behövt två dagar istället för en. Mycket bra information av duktiga jurister. Anledningen till en 4 och inte en 5 är att det hade varit bra om informationen som togs upp även fanns med på powerpointen eller som åhörarkopior. Eftersom juridik är invecklat var det ibland svårt att hänga med. Blev för mycket av förvaltningslagen. Det mest intressanta som rättsfall sammanfattades i ett mail i efterhand. De är duktiga och kan hålla uppe intresset Ett bra upplägg på dagen. Innehållet under dag 3 var mycket relevant. Väldigt nyttigt. Bra föreläsare. Hade varit bra att lägga mer fokus på intressanta ärenden. Kanske bygga hela dagen på intressanta ärendet som varit i gbg. Hade varit bra att få bra exempel på skrivningar. Jag var jättenöjd med deras föreläsning. De visste vad de pratade om och de var duktiga på att presentera det så att det var roligt att lyssna. Jag är rätt så ny i gemet så jag hade otroligt nytta av den grundläggande nivån de ofta började på. Sammantaget om dag 3 Detta saknade jag under dag 3 (togs inte upp alls eller alltför kortfattat): En diskussion om flera verkliga fall, fler rättsfall. Mer kommentarer kring pågående ärenden. Kanske hade man kunnat komma in med frågor i förväg som de hade kunnat förbereda sig på för att sedan diskutera dem under dagen. Utförligare powerpoint eller kopior där vi kunde ta del av informationen som sades. Svårt att hänga med och skriva samtidigt. Några stödord eller korta meningar hade varit önskvärt. 14

15 Fler rättsfall Diskussioner om gränsdragningar till lagstiftning som rör arbetsmiljö Mer om vår utredningsskyldighet Eventuella övriga kommentarer om dag 3: Det blev lite väl stressigt på slutet. En perfekt dag med utmärkt diskussion. Om hela tredagarskursen inomhusmiljö och hälsoskydd Nyttan för mig i mitt arbete som inspektör. Ange betyg på skalan 1-5 (där 1 = liten/obetydlig och 5 = mycket stor) Nyttan för mig Medelvärde betyg 1-5 4,0 Max betyg 5 Min betyg 2 Antal svar 36 Uppdelat efter antal år i yrket: 0-3 år Medelvärde Antal år Medelvärde Antal mer än 10 år Medelvärde Antal Uppdelat efter utbildningsbakgrund Miljö- och hälsoskyddsinspektörsutbildning (Umeå, eller de motsvarande kompletteringsutbildningarna) Medelvärde Antal Annan utbildning på högskolenivå Medelvärde Antal Annan utbildning Medelvärde Antal

16 Eventuell kommentar: Intressant och välbehövligt men det känns som att vi hade behövt mer! Jag sitter i en liten kommun med helt andra förutsättningar för att driva hälsoskyddsfrågorna. Sen tycker jag också att utbildningen blev lite smal. Jag känner att det har varit en värdefull utbildning att gå på, då jag i grunden bara är miljöutbildad. Ett upplägg för en framtida inomhuskurs skulle kunna vara att man varje år har ett nytt tema, ex ventilation 2012 men med samma upplägg som årets kurs. Juridik, praktik, experter/konsulter, medicinare osv. Jag kan konstatera att utbildningsbehovet är stort på detta område. Jag saknade ventilationsfrågor men samtidigt kan man inte få med hur mycket som helst på en dag. Jag skulle vilja att man arrangerar utbildning i bara ventilationsfrågor i framtiden. Jag har arbetat med hälsoskyddsfrågor i många år och en del kändes som "skåpmat" men det är alltid nyttigt att få en uppfräschning av lagstiftning, info om praktiska fall/ärenden mm För mig som är förhållandevis ny inom området är det alltid värdefullt att träffa andra inspektörer och diskutera ämnen som tas upp under utbildningsdagar. Jag lärde mig en hel del från samtliga dagar. Mycket bra. Fler sådana dagar behövs inom hälsoskyddsområdet. Det finns för få idag. Dag två var behjälpigt i handläggning av ärenden gällande fukt/mögel Man stärks i sin roll som inspektör och man får mer kött på benen i sina bedömningar. Det hade varit bra med mer inriktning på mätmetodik etc. Samt fallstudier på hur man kan gå tillväga och göra bedömningar Mycket bra kurs Mest nytta av dag 2 och 3 Pga av dag 2 och 3 som var otroligt bra för mig drar inte dag 1 ned betyget. Dag 1 hade nytta 2. Kunde även ha handlat om ventilation, radon och sådant Om kursen ges igen skulle du rekommendera den till en kollega? Antal Procent Ja Kanske Nej Summa % Om kursen ges igen skulle du rekommendera den till en kollega? Ja Kanske Nej Procent 16

17 Eventuell kommentar: Beror på hur mycket kunskap kollegan har sedan tidigare. Mycket var grundläggande. Beror på kollegans kunskapsnivå. Jag hoppas att kursen kommer ges fler gånger då den var lärorik och nyttig! Kurser och kunskapsöverföring inom hälsoskydd är väldigt begränsande jämfört med ex avlopp, trots att frågorna inte direkt är enklare. Nackdelen med kursen var att inte alla fick praktik, något som man behöver förbättra. Absolut! Hela kursen sammantaget var värd varenda krona! Om man ändrar programmet dag 1 så att det inte blir såpass basic som det var. Inte om man jobbat många är i yrket Beror på hur erfaren dom är. Är inspektören en som har arbetat på en stor kommun bara med hälsoskydd i 20 år så kanske inte. Men en lite nyare eller en som jobbat på liten kommun med allt möjligt, inte bara hälsoskydd, absolut att jag rekommenderar den. Jag var jättenöjd. 17

18 Bilaga 2: Kursinbjudan med program 18

19 forts. nästa sida 19

20 20

21 21

22 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Arbetssättet är framgångsrikt och har fått efterföljare i många andra län. Vi arbetar med många olika frågor. Några exempel på projekt är Tillsyn på verkstadsindustrier, Radon, Inomhusmiljö, Dagvatten, Biltvättar och Kemikalietillsyn. Från och med 2013 arbetar vi även med livsmedelsprojekt. Utförlig information om alla projekt, verksamhetsplan, handledningar och annat material i fulltext finns på vår webbplats. Huvudmän Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunförbunden och kommunerna i länet Adress Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten, Göteborg, Tel Webbplats Projektledare Lasse Lind Tel Cecilia Lunder Tel Anna Malmros Tel Christina Åkerman Tel