v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?"

Transkript

1 t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

2 P R O LO G Ett knappnålshuvuds yta på en fotbollsplan - så kort är den Industriella perioden på jorden. Men på den tiden har: Folkmängd (mn) Energiförbrukning (Gtoe) CO2 (mdr ton/år) Antalet Fordon (mn) år

3 N Ä R I N G S L I V E T M Y N D I G H E T E R F R A M T I D A T I L L V Ä X T M Ö J L I G H E T E R F Ö R S V E R I G E A K A D E M I N R E G I

4 V A R F Ö R V Ä R L D E N B E H Ö V E R E T T N Y T T E N E R G I S Y S T E M H Å L L B A R H E T S - M O T I V E T NATUR MILJÖ PEAK OIL KLIMAT POLITIK & PETROSTATES S Å R B A R H E T S - M O T I V E T INTERNATIO- NALISERING TEKNISK LEVERANS- KVALITET T I L L V Ä X T - M O T I V E T UTVECKLINGS- LÄNDERNA RÄTTVISA KAPACITET AVREGLERING AVMONOPOL- ISERING ÄNDRADE KUNDFÖR- VÄNTNINGAR M A R K N A D S M O T I V E T

5 Källa: Blue Institute Data: Världsbanken K Ä N D A O L J E R E S E R V E R

6 NATUR MILJÖ PEAK OIL KLIMAT POLITIK & PETROSTATES INTERNATIO- NALISERING TEKNISK LEVERANS- KVALITET UTVECKLINGS- LÄNDERNA RÄTTVISA KAPACITET AVREGLERING AVMONOPOL- ISERING ÄNDRADE KUNDFÖR- VÄNTNINGAR

7 I D E T S M A R T A S A M H Ä L L E T Ä R EL E N H Ö R N S T E N N O R R A D J U R G Å R D S S T A D E N

8 D E T S M A R T A S A M H Ä L L E T Förnybar Energi Kraftverk S M A R T G R I D Automation Koordinering Kontroll Virtuella Elverk S M A R T C I T Y Smarta Elmätare Mikronät Effektivisering S M A R T H O M E Lokal Kraft Lokal Energilagring Smarta Apparater Pluginbilar S M A R T T R A N S P O R T A T I O N

9 S M A R T G R I D S Gas Vatten Sol Vind Vågor Kärnkraft Olja ÖKAD KOMPLEXITET Kol Produktion H A N T E R A R Ö K A D K O M P L E X I T E T Smart Grids ÖKAD KOMPLEXITET Kunder Micro Generation Energilager Smarta Hem Elbilar Demand Response

10 D E T S M A R T A S A M H Ä L L E T Förnybar Energi Kraftverk S M A R T G R I D Automation Koordinering Kontroll Virtuella Elverk S M A R T C I T Y Smarta Elmätare Mikronät Effektivisering S M A R T H O M E Lokal Kraft Lokal Energilagring Smarta Apparater Pluginbilar S M A R T T R A N S P O R T A T I O N

11 E L S Y S T E M E T L Ä C K E R! Å R L I G E N F Ö R S V I N N E R E L E N E R G I N O G A T T F Ö R S Ö R J A I N D I E N + T Y S K L A N D + K A N A D A U N D E R E T T H E L T Å R O M U S A : S E L S Y S T E M V A R 5 % E F F E K T I V A R E S K U L L E D E T M O T S V A R A B Å D E B R Ä N S L E O C H U T S L Ä P P F R Å N 5 3 M I L J O N E R B I L A R

12 E L B I L A R N A S I N T Å G P Å M A R K N A D E N KLIMATET ÖKAD BILTÄTHET NATIONELL SÄKERHET INVESTERINGAR SERVICENÄT ELNÄT/LAGRING ELPRODUKTION TILLGÅNGEN PÅ OLJA?

13 E L B I L E N S T I D Ä R K O M M E N - M E N F R Å G A N Ä R H U R S N A B B T D E T K O M M E R A T T G Å? Elbilar' (EV & PHEV) Källa: Blue Institute Bilproduktionen (höger skala) Scenario 2 % marknadsandel 22 Scenario 1 % marknadsandel 22 Scenario 5 % marknadsandel 22 Bilproduktion totalt ' Scenario 2% 18 milj tillv. per år 7 milj Elbilar 4,5 % av Bilparken Scenario 1% 9 milj tillv. per år 4 milj Elbilar 2,5 % av Bilparken Scenario 5% 4,5 milj tillv. per år 25 milj Elbilar 1,5 % av Bilparken

14 V A D T R O R A N D R A? H Ö G A F Ö R V Ä N T N I N G A R P Å K I N A S E D A N E U R O P A S I S T U S A? Roland Berger (Kina) BCG(WW) 5 % Elbilar ' (EV & PHEV) Bilproduktionen(höger skala) Scenario2 % marknadsandel 22 Scenario1 % marknadsandel 22 Scenario5 % marknadsandel 22 Bilproduktion totalt ' Källa: Blue Institute Scenario 2% 18 milj tillv. per år 7 milj Elbilar 4,5 % av Bilparken Scenario 1% 9 milj tillv. per år 4 milj Elbilar 2,5 % av Bilparken Scenario 5% 4,5 milj tillv. per år 25 milj Elbilar 1,5 % av Bilparken Renault (EU) Roland Berger (EU) EU/EC(EU) Roland Berger (WW) EPRI (USA) Renault (WW) CAR (EU) Peugeot(WW) 2 % 1 % 5 % Bosch(WW) UCLA(USA) 1 %

15 Pris Prestanda B A T T E R I E T S P R I S & P R E S T A N D A U T V E C K L I N G A V G Ö R H U R S N A B B T D E T K O M M E R A T T G Å! Elbil Bensinbil Prisgap > 1 SEK Räckvidd > 3 km Bensinbil Elbil K O N S E K V E N S A V O F U L L B O R D A D B A T T E R I T E K N I K USD/kWh till OEM Pris på konsumentvarubatterier Målpris BCG USABC LGChem Wh/kg Cell Wh/kg/Batteri kwh Top Down Bottom Up??? B A T T E R I P R I S E R N A M Å S T E N E R P R E S T A N D A M Å S T E U P P N I S C H M A R K - N A D E R U P P - S T Å R S U B V E N T I O N E R Ä R N Ö D V Ä N D I G A

16 Bensinpris P O L I T I S K A S T Y R M E D E L Antal År Elbil vs. Bensinbil antal år till break even vid olika priser på el och bensin 9, 8, Elpris 1 SEK 7, Elpris 2 SEK 6, Elpris 3 SEK 5, 4, 3, 2, 1,, Källa: Blue Institute En elbil förväntas vara minst 1 kronor dyrare de närmaste 1-5 åren Trots att full tank kostar några tior och underhållet är mindre blir kalkylen svår att räkna hem för en privatbilist. + osäkerhet om batteriet. Det behövs subventioner för att få i gång marknaden Frankrike 13 EUR, Spanien 1 EUR, England 7 EUR, [Sverige 4 EUR] B AT T E R I E R N A : RENAULT LEASAR UT GM GER 8 ÅRS GARANTI NISSAN 5 ÅR

17 B Y G G E R B A T T E R I B R A N S C H E N Ö V E R K A P A C I T E T? Kapacitet Efterfrågan Elbilar Japan/Korea USA EU Kina Totalt

18 D E T B E H Ö V S E T T N Y T T F Ö R S Ö R J N I N G S S Y S T E M : E L B I L E N K A T A L Y S A T O R F Ö R G I G A N T I S K A M A R K N A D S V Ä R D E N Elproduktion Distribution & Service Kraftöverföring & Lagring

19 L A D D I N F R A S T R U K T U R E R Ä R E N P O T E N T I E L L T S T O R M A R K N A D : M D R U S D Elproduktion Hur många laddningspunkter behövs det per bil? Sverige har mer än 6 motorvärmare Distribution & Service Kraftöverföring & Lagring I USA finns 25 miljoner bilar men bara 5 miljoner garage Elbilen är effektiv Kräver nya affärsmodeller för lönsamhet

20 MWh 24 Norden: Har ett väldimensionerat elsystem 21 med 3-fas i många hem 2 19 Har > 4 milj. småhus med sannolik 18 tillgång till laddning Har > 1 5 installerade motorvärmare 15 min HEMMA - PÅ JOBBET PUBLIK SERVICE SNABB - LANDSVÄG h 5min h h 7min 21min 8min Källa: Blue Institute

21 E L B I L E N K A N V A R A T H E K I L L E R A P P L I C A T I O N F Ö R S M A R T A E L N Ä T : P O T E N T I A L > 2 M D R U S D Elproduktion Elbilen en viktig symbol - köpstark och mobil Men det finns många andra motiv för smarta elnät Distribution & Service Kraftöverföring & Lagring Bilarnas batterier kan fungera som utjämnare Roaming på elnäten

22 I N V E S T E R I N G I F Ö R N Y B A R E N E R G I K R Ä V S F Ö R A T T M I L J Ö E F F E K T E N S K A B E S A N N A S : M D R U S D Elproduktion Troligt att elbilar efterfrågar förnybar el, mer än genomsnittet Distribution & Service Kraftöverföring & Lagring Även ett stort bestånd av elbilar ökar förbrukningen med få procent Elmarknaden mdr USD Utsläppsrätter säkrar miljöeffekten

23 C O 2 - U T S L Ä P P F Ö R 1 M I L J O N E L B I L A R I S V E R I G E 3,5 Handel med Utsläppsrätter 3 2,5 2 1,5 1 El kol,5 El Bensin Marginalvärdering Svensk kraftmix Utsläpp CO2 miljoner ton/år 2,3 3,8 Källa: Blue Institute

24 G O D A F Ö R U T S Ä T T N I N G A R F Ö R S V E N S K I N D U S T R I I E L B I L E N S V Ä R L D Elproduktion Svenska företag har fördel jmf. med positionen i bensinbilens värld! Det elkraftstekniska klustret i Sverige är kanske unikt i världen Distribution & Service Kraftöverföring & Lagring Automationsindustrin omsätter 29 miljarder Vi har framgångsrika IT och telekomföretag

25 A K T U E L L A P U B L I K A T I O N E R : H Å L L B A R A S T Ä D E R S M A R T A E L N Ä T I N F R A - S T R U K T U R E R F Ö R E L B I L A R Vinnova Analys