Lättare på vågen med gröna tips Jana visar vägen till bättre hälsa Sid 18. Utveckling och framtid kräver. nytänkande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättare på vågen med gröna tips Jana visar vägen till bättre hälsa Sid 18. Utveckling och framtid kräver. nytänkande"

Transkript

1 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # APRIL Ny central för fjärrstyrd lastning 08 Ordning på bryggan 06 Yrkesstolthet i verkstaden 12 Samtalet: Älgar och betong Lättare på vågen med gröna tips Jana visar vägen till bättre hälsa Sid 18 Bild: G. Rúnar Gudmundsson Utveckling och framtid kräver nytänkande Per-Erik Lindvall, sid 2

2 Ett starkt nytänkande har alltid präglat LKAB. När företaget ställts inför svårigheter har vi hittat nya, innovativa lösningar. Nytänkande har också skapat många positiva nya möjligheter och affärsutveckling. Men vi får aldrig slå oss till ro. Nytänkande skapar utveckling och framtid Vårt ständiga utvecklingsarbete har genom åren fört LKAB till en ledande ställning inom många områden som Green Pellets, energisnåla processer och avancerad gruvteknik. Nu gäller det att fortsätta tänka nytt. Det kan både vara i smått i vardagen och det kan vara i nya stora avgörande grepp. Att skapa ny utveckling är att skapa nya värden. Ett avgörande nytänkande var när vi startade LKAB:s experimentmasugn för 15 år sedan Experimentmasugnen har i vinter fått nymurad infodring och är startklar för nya försök i ett ständigt pågående utvecklingsarbete i samarbete med våra kunder. I dagarna har LKAB dessutom tecknat avtal med Swerea MEFOS om fortsatt samarbete för gemensam drift av experimentmasugnen. LKAB går nu vidare med en detaljprojektering till motsvarande försöksugn inom direktreduktionstekniken. Utredningen skall vara klar i höst. Förhoppningen är att LKAB:s styrelse skall få ett bra underlag för beslut. En försöksugn för direktreduktion skulle innebära att våra forskare fick ett nytt verktyg i konkurrensen. Det är en stor investering men viktig för framtiden. DR-pellets är idag LKAB:s starkaste affärsområde med den högsta tillväxten och den bästa lönsamheten. DR-teknik med naturgas ger mycket låga utsläpp av koldioxid. När LKAB:s pellets av magnetit används förstärks miljöprestandan dramatiskt. Experimentmasugnen och DR-försöksugnen kan i framtiden tillsammans skapa ett LKAB Ironmaking Research Centre i Luleå. Detaljprojektering till en försöksugn för DR-pellets skall vara klar i höst. LKAB forskningscenter i Malmberget med agglomereringslab, brännugn och ett tiotal speciallaboratorier hoppas vi i framtiden kunna komplettera med ett experimentpelletsverk (EPP). Tillsammans med FoU inom mineralteknik bygger vi upp ett Pelletizing Research Centre med forskartraditioner från 1950-talet. Därmed får vi en komplett verktygslåda för utveckling av både processer och produkter. Det finns många fler områden. Ett exempel är LKAB Wassaras nya borrtekniska center i Malmberget. Där skall konceptet med den vattendrivna Wassarahammaren och framtidens borrteknik utvecklas. Ett projekt är krökta hål med styrd borrning, ännu ett nytänkande. Investeringar i framtidsprojekten förstärker LKAB:s ledande ställning som kunskapsföretag. Sverige går nu in i nästa stora gruvforskningsprogram som en konsekvens av regeringens mineralstrategi i höstas. LKAB samverkar med mineralbranschen, leverantörer och med Luleå Tekniska Universitet, LTU. Forskningen handlar om hela värdekedjan från prospektering till gruvteknik, förädling och biprodukter. LKAB:s satsningar och nytänkande får genomslag även i samhället. LKAB fortsätter klättra i studenternas ranking över attraktiva arbetsgivare. Trevligt att framtidens ingenjörer och forskare uppmärksammar oss! PER-ERIK LINDVALL, Direktör Teknik & Affärsutveckling CITATET DR-pellets är idag LKAB:s starkaste affärsområde med den högsta tillväxten och den bästa lönsamheten PER-ERIK LINDVALL, Direktör Teknik & Affärsutveckling Hur ser du till att få kvalitet på det du gör i ditt jobb? Raul Eriksson, mek/underhåll anrikning, Svappavaara: Jag försöker förbättra varje gång jag gör ett jobb. Vi diskuterar olika sätt att utföra jobbet på. Johanna Nordin träffar elever på Rymdgymnasiet. FOTO: G. Rúnar Gudmundsson LKAB klättrar på studentranking KIRUNA.LKAB klättar för tredje året i rad på studentrankingen över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det är i Företagsbarometern Universums årliga studentrankning av favoritarbetsplatser som LKAB uppmärksammas. LKAB är nu landets 47:e populäraste arbetsgivare bland civilingenjörer, en förbättring med sju placeringar från året innan låg LKAB på 74:e plats klättrade LKAB 20 placeringar på listan till 54:plats och fick belöning som Årets Raket fortsatte klättringen och nu ligger LKAB på 47 plats. Otroligt kul! Arbetet med Attraktiva LKAB är ett av koncernens prioriterade strategiska områden. Nu har vi kvitto på att vi är på rätt väg, säger LKAB:s kommunikationsdirektör Lotta Fogde. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är hård. Det här bekräftar att vi är en attraktiv arbetsplats för framtidens medarbetare, säger personaldirektör Grete Solvang Stoltz i en kommentar. Mauritz Magnusson Per Hedin, sektionschef redovisningen, Kiruna: Det handlar om att ha bra rutiner. Det behövs för en säker hantering. Peter Hahn, industrivakt, Malmberget: Jag följer det regelverk som LKAB har satt upp. tummen upp För LKAB från Sveriges studenter. LKAB:s popularitet har ökat för tredje året i rad av Universums ranking. Temakväll om gruvteknik KIRUNA. Temakvällen om gruvplanering på Kiruna Folkets Hus lockade ett tjugotal åhörare. Under våren erbjuder LKAB temakvällar på informationskontoren i Malmberget och i Kiruna. Häromveckan var det dags för Carlos Quinteiro, Angelique Bohm och Stefan Qvarnström från gruvplaneringen i Kiruna att berätta hur en gruva blir till. Carlos inledde med en övergripande beskrivning av Kiruna underjordsgruva. Stefan och Angelique förklarade sedan mer i detalj vad som krävs i form av undersökningar, samarbete och planering för att LKAB ska kunna fortsätta bryta malm under jord. Föreläsningen avrundades med tid för frågor och fortsatta diskussioner över en kaffemugg. tina BENSON Information till leverantörer kvalitetssäkras KIRUNA. Tydlighet från LKAB:s sida är en förutsättning för leverantörer att göra ett bra jobb. Nu kraftsamlar företaget internt för att bli bättre på att kommunicera ut regler, rutiner och krav. Får du som leverantör information som är otydlig eller om du har idéer om hur något område kan förtydligas får du gärna kontakta Leverantörsgruppen via säger Henrik Magnusson. KAJSA LINDMARK Carlos Quinteiro från gruvplaneringen svarade på många frågor under temakvällen. FOTO: TINA BENSON lkab.com Läs mer om Leverantörsgruppens arbete på lkab.com/leverantor 02 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

3 Sara Esberg, ekonomi, redovisningen, Kiruna: Lyhörd, tillgänglig och tydlig i sin kommunikation. Det ska också finnas tydliga ramar så man vet vad som ingår i arbetsuppgifterna. Hur ska en bra chef vara? Joakim Johansson, inköpare, Kiruna: Lyhörd, tydlig och inte vara rädd att ta beslut även om besluten är obekväma. Chefen ska också vara tillgänglig och öppen för kritik. Susanne Wiippola, förslagsansvarig/kvalitetsutvecklare, Malmberget: Ha tillit till människor och inte ha så mycket behov av egen uppmärksamhet. Håkan Siikavaara, Linnea Kuoppala och Nils Thuuri diskuterar hur kontakter och lagarbete kan utvecklas vid förädlingsverken. Foto: G. Rúnar Gudmundsson Lagarbete ska öka produktionen KIRUNA. Tätare besök av chefen och medarbetare som berättar mer om sin arbetssituation. Det är grundstenarna när förädlingsverken (SAK) drar igång arbetet med LKAB 370. Lagarbete krävs för att öka kapaciteten och sänka kostnaderna, säger Nils Thuuri, projektchef för processoptimering i SAK-verken i Kiruna. Vid årsskiftet inledde Nils Thuuri och hans projektgrupp arbetet med processoptimering av SAK-verken (sovring, anrikning, kulsintverk). De har i uppdrag att gå igenom verksamheten och ta fram verkens bidrag till sparprogrammet LKAB 370 med start i KA3 och KK4 (anrikningsverk tre och kulsinterverk fyra). Arbetet genomförs i två steg där det första handlar om att ta fram en gemensam målsättning för de båda verken. Chefer och ledare intervjuades först, sedan har medarbetarna intervjuats av sina chefer, säger Håkan Siikavaara, projektingenjör. I ett andra steg genomförs en ny workshop som ska utmynna i en aktivitetslista. Det krävs en noggrann planering och ett kvalitativt arbete, säger Nils Thuuri. För KA3 handlar det om att minska kostnaden med cirka 4 kronor per ton medan KK4 behöver kapa cirka 6-7 kronor per ton i kostnader. Vi vet att många medarbetare redan idag gör sitt allra bästa i arbetet, men ändå når vi inte verksamhetens mål. Med en tydlig bild av målet är det lättare för alla att arbeta i samma riktning, säger Nils Thuuri. Samtidigt väntar flera utmaningar. Den första handlar om att anamma arbetssättet och verkligen vara ute i verksamheten för att förstå problemen som medarbetarna möter i sitt dagliga arbete, säger Håkan Siikavaara. Att hitta ett gemensamt arbetssätt och att samma dokument med samma frågeställningar används så att alla får samma bild av verksamheten är också grundläggande, säger Nils Thuuri. ulrika Westerberg Med en tydlig bild av målet är det lättare för alla att arbeta i samma riktning ENGAGERAD Produktionschefer för SAK-verken i Kiruna samlade på den första PC-dagen. Nytt nätverk ger chefer råd och stöd KIRUNA. Ett nätverk för produktionschefer har startat i Kiruna. Det handlar om att erbjuda första ledets chefer råd och stöd, säger Anders Björnström, sektkionschef, Kiruna. I nätverket ingår ett tjugotal produktionschefer från SAK-verken i Kiruna, (sovring, anrikning, kulsinterverk). Tillsammans har de satt formerna för mötena som går under benämningen PC-dagar. PC-dagarna ska hållas tre gånger per år och till grund för dagarna ligger PK:s verksamhetsplan. Under PC-dagarna ska produktionschefer träffas, diskutera och hitta samsyn i frågor som rör verksamheten. Det kan handla om frågor alltifrån hur man löser semestrar till tolkning av olika regler. Det viktigaste tycker jag är att vi får en samsyn och att vi alla jobbar lika oavsett var i verken man arbetar, säger Ulf Olsson, produktionschef för driftautomation i SAK-verken. Jag hoppas att vi så småningom ska kunna ägna mindre tid åt frågor som idag tar för mycket tid, genom att lära av varandra, säger Anna Thyni, produktionschef på KA1/KA2. Tove Thelin-Täckdal är sedan första januari nyanställd produktionschef för underhållet i sovringsverket och hon ser nätverket som en stor tillgång. Det är en erfarenhetsbank. Ofta sitter man själv och bollar frågor fram och tillbaka men nu vet man att det finns stöd att få och det känns skönt. ulrika Westerberg FOto: Ulrika Westerberg Tove Thelin- Täckdal, produktionschef för sovringsverket i Kiruna, är nöjd med initiativet till PC-dagarna. FOto: Ulrika Westerberg 04 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

4 Maritha Mossberg: Varde ljus fiat lux Matti Petäjäniemi vid krossverkstaden i Kiruna som ger en gamling nytt liv igen. Vård ger krossarna nytt liv KIRUNA. Att kliva in på verkstaden på nivå 811 i KUJ är som att få ljusterapi. Männen lyser av yrkesstolthet. Tillsammans vårdar de LKAB:s krossar och förbereder dem för sin andra flytt. Inget hindrar dessa krossar från att klara ytterligare en flytt om det skulle bli aktuellt, säger Matti Petäjäniemi, produktionschef. Den nya krosshallen på nivå 1403 är lika stor som halva FK (LKAB:s kontorsbyggnad i Kiruna). Det är ljust, luftigt och gott om plats för de fyra krossarna. Tre kommer från dagens nivå 1078 och en kommer från nivå 814 och har stått i malpåse några år. Kjell Olovsson, projektledare. Fakta: Tillverkad: 1976 Senaste flytt: 1997 Effekt: 600 hk Vikt: 230 ton Antal delar: 6 Svetstråd för reparation: 300 kg per kross Nivåer som krossarna stått på: 814, 1078, 1403 meter. 11 5,5 miljarder kronor blev LKAB:s ekonomiska resultat för Omsättningen var 27 miljarder kronor. FOTO: FREDRIC ALM Vid senaste flytten 1997 renoverades inte krossarna. Nu utrustas de med nya finesser. För det här är ett klurigt gäng! Tack vare ett väl systematiserat underhåll blir det billigare att totalrenovera krossarna än att köpa nya. Renoveringen av krossarna är ett samarbete mellan projektavdelningen, Mining och Nybergs Mekaniska Verkstad. Den stora utmaningen har varit att vi inte visste i vilket skick krossarna var och att vi fått utveckla konceptet i takt med att vi renoverat den första krossen, säger Kjell Olovsson, projektledare för krossrenoveringen. Krossarna förses bland annat med ett nytt smörjsystem. Hydraultekniker Christer Emanuelssons listiga lösningar medger att smörjningen av krossens hjärta, toppdelen, nu sker helautomatiskt och når precis rätt punkter. Den effektivare smörjningen kommer öka livslängden på slitdelarna, säger Christer. En viktig arbetsmiljöförbättring är att krossen försetts med domkrafter. Det innebär att delarna inte längre behöver sprängas isär vid underhåll. Ylva Sievertsson miljarder kronor föreslår styrelsen ska betalas ut till staten i ägarutdelning för Drygt en miljard avsattes för samhällsomvandling. Catharina Olovsson och Gunn Sjögren Grape bemannar växel/reception i Kiruna. Foto: Ulrika Westerberg Birgitta Mäkimaa- Nordmark, Malmberget. Foto: Kajsa Lindmark Lena Lövgren, ny chef för växeln i Kiruna. Foto: Johanna Fogman. Samarbete ger proffsigt intryck LKAB. Telefonväxeln/receptionen är LKAB:s ansikte utåt. Ta därför för vana att lämna frånvarobesked i TRIO innan du till exempel går på möte, åker på tjänsteresa eller går på semester. Samarbeta med oss i telefonväxeln, det är att agera proffsigt, säger Catharina Olovsson, receptionist i Kiruna. När någon söker dig via växeln och du inte svarar får dina kollegor i växeln tillbaka samtalet. Samtalen går inte till mobilsvar utan alltid tillbaka till växeln. Den som ringer förväntar sig att vi ska veta varför personen de söker inte svarar eller när denne blir tillgänglig, säger Birgitta Mäkimaa-Nordmark. Det handlar om att kunna ge bra service till den som ringer. Den som söker dig slipper ringa flera gånger och du behöver inte bli störd när du är upptagen, säger Gunn Sjögren Grape. Har du glömt att lägga in ett frånvarobesked, slå då oss en signal så lägger vi in beskedet åt dig, säger Catharina Olovsson. ulrika Westerberg V irvlande dammkorn och fläckar blir synliga när vårvintersolen lyser in genom fönstren. Trots det är det härligt när solen sprider ljus och värme. Nu blir jag medveten om hur mycket jag saknat solen och värmen från den. Vi är många som vänder våra ansikten upp mot solstrålarna som skiner allt starkare för varje dag. Norra Sverige har en extra årstid vårvinter. Det är då det är mycket snö men ändå ljust och soligt, om det vill sig, vill säga. När maj infinner sig vill jag bara åka härifrån. Maj är grå och smutsig, ingenting grönskar och snön som finns kvar känns åldrad och utsliten. Det påminner mig om att det här året ska jag köpa fröer och driva upp inomhus. Fröpåsar med blommor, kryddor och kanske en och annan grönsak. Vårdagjämningen den 20 mars har vi passerat. Dygnet då natt och dag är nästan lika långa överallt på hela jordklotet. I Skåne talas det redan om vårblommor och trädgårdstips. I vår norra del av landet är snödrivorna fortfarande höga. Här tar vi med oss falukorven ut och grillar den sotsvart över öppen eld medans elden sjunker djupare ner i snön. Ett speciellt Gällivarefenomen är att grilla korven sittande på vägslänten längs infarten till samhället. I södra Sverige plockas blåsippor och påtas i trädgårdarna. Nu har jag ledsnat på täckbyxorna, handskarna, mössan, den tjocka jackan och vinterskorna. Jag vill promenera till jobbet med lätta steg utan att ängslas för de förrädiska isfläckarna. Jag vill höra och se isen och snön droppa från taken. Jag vill slippa begravas i snöras från taket för jag har faktiskt monterat ett snörasskydd den här vintern. Jag vill känna doften av vår, njuta av ljuset och den annalkande sommaren. Nu vill jag kanske också ta ett tag med trasan och jaga bort dammkorn och fläckar snart är det vår. När vårmånaden infinner sig vill jag bara åka härifrån 06 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

5 Fjärrlastning en viktig pusselbit KIRUNA. I samband med öppnandet av den nya huvudnivån 1365 i Kirunagruvan, KUJ, kommer fjärrlastningen att spela en viktig roll. Från den nya styrcentralen för fjärrlastning på nivå 775 ska lastarna så småningom styra tre lastmaskiner nattetid. Det handlar om att få ett jämnt flöde i processen, säger Jan Carlsten, sektionschef för lastningen i KUJ. Med koncentrerad blick och några lätta rörelser på kontrollbordets två joysticks fyller Markus Fjällborg vant skopan på den 57 ton tunga lastaren. Det är förstås mer känsla att sitta i hytten och lasta men det går väldigt bra att köra härifrån också, säger Markus Fjällborg. Fyra meter lång verktygstavla. Från vänster i bild: Ingemar Enbacke, tekniker underhåll, Magnus Henriksson, lokreparatör och Stefan Norberg, styr- och reglertekniker. FOTO: JOHANNA FOGMAN Här hänger verktygen på sin rätta plats KIRUNA. På en fyra meter lång tavla hänger verktygen prydligt uppradade och blänkande rena. Lösningen är en del av en ny konstruktion, en underhållsbrygga i nivå med loket. Det är Ordning & Reda på personalen i lokverkstaden hos LKAB Malmtrafik. Personalen i lokverkstaden tröttnade på arbetsmiljön. Det var tungt och slitsamt att utföra underhåll av lok. Vi saknade ordentliga stegar att stå på. Det var inte säkert att utföra arbetet. Verktygen förvarade vi i en rullvagn och från den fick vi springa och hämta det vi behövde, säger Ingemar Enbacke, tekniker underhåll. Lösningen blev en underhållsbrygga med verktygstavlor i höjd med loket. Initiativtagare till bryggan är Ingemar Enbacke och Görgen Svonni, tekniker. Vi hade en idé om hur det skulle se ut. Tillsammans med Ove Salomonsson, underhållsingenjör, diskuterade vi fram en lösning som vi sedan förverkligade, säger Ingemar Enbacke. Det gick fort från tanke till handling. Idéen presenterades för drygt ett år sedan. Under våren 2012 började vi att resa bryggan som är specialanpassad för våra lokaler. Vi har bryggor på båda sidor om loket och verktygstavlor vid varje station, säger Ingemar Enbacke. Underhållsarbetet är uppdelat i olika stationer. Vid revisionsdelen demonterar reparatörerna lokets komponenter. Vid utprovningsdelen utförs inspektion och provning av varje komponent. Ett underhåll tar mellan 6-8 veckor att utföra och då arbetar 3-4 man med ett lok. Nu är det säkert att utföra underhåll. Vi kommer lättare upp på taket och det är mindre slitsamt för kroppen. Här uppe finns allting, säger Magnus Henriksson, lokreparatör. Det är svårt att undgå den ordning och reda som personalen har skapat. Alla verktyg hänger prydligt på sin plats och förvaringslådorna på bryggan är märkta med lådans innehåll. Det är rent och snyggt. Vi putsar verktygen när vi är färdiga med arbetet. Då är det trevligare för nästa person som ska använda dem. Det är roligare att arbeta när det är ordning på sakerna, säger Stefan Norberg, styr- och reglertekniker. JOHANNA FOGMAN 08 VECKOBLADET # NR Foto: G Runar Gudmundsson VECKOBLADET # NR

6 Markus Fjällborg är en av lastarna som utbildas i fjärrlastning i den nybyggda styrcentralen på nivå 775 i KUJ. Drygt 200 meter längre ner i gruvan kör lastmaskinen som han styr via WiFi, trådlöst nätverk. Hittills är en lastmaskin i bruk men i slutändan väntas tre maskiner vara i produktion nattetid. Det är en stor fördel att själv ha kört lastmaskin innan säger lastaren Markus Fjällborg och skickar iväg maskinen för automatisk tömning. Systemet som används är framtaget av Sandvik och bygger på att området där maskinen kör har scannats in i ett program. Längst fram respektive bak på lastaren sitter sensorer som orienterar lastmaskinen som i sin tur automatiskt stannar om något hinder kommer i vägen. Det här känns fantastiskt roligt. Rent tekniskt är det mycket avancerat. Vi har format det efter våra krav idag, vilken potential systemet har vet vi inte och det är spännande, säger Jan Carlsten. Senaste skopan vägde 15 ton, berättar Anders Jonsson, projektledare för fjärrlastningen i KUJ. Gustaf Blomberg i bakgrunden. Fjärrlastning har förekommit av och till under många år och blir en viktigt pusselbit i öppnandet av nya huvudnivån KUJ I samband med övergången mellan den gamla och den nya huvudnivån kommer vi under en tid att behöva köra båda nivåerna samtidigt för att få ett jämnare flöde i processen. Idag har de manuella lastmaskinerna en ståtid på cirka fem timmar varje natt i samband med att skjutgasen ventileras ut. Med de fjärrstyrda lastmaskinerna kan vi däremot direkt efter sprängning gå in och lasta ur, berättar Anders Jonsson, projektledare för fjärrlastningen i KUJ. Samtidigt ser vi ytterligare en dimension med satsningen. Vi har en trend med ökat antal förslitningsskador bland lastare och med den här utvecklingen kan vi erbjuda ett mer varierat arbete, säger Jan Carlsten. Vid skiftbytet är det lastaren Gustaf Blombergs tur att kliva på sitt arbetspass. Men innan han sätter sig vid kontrollbordet måste lastmaskinen servas och han gör sig redo för att åka ut på skivan där lastaren rullar. Trots högteknologi behöver fordonen fixas emellanåt och då måste det finnas personal till hands som kan maskinerna och snabbt kan åka ut och lösa problemen, säger Gustaf Blomberg. Ulrika Westerberg Vi har format det efter våra krav idag, vilken potential systemet har vet vi inte och det är spännande NYTÄNKANDE På sikt väntas tre fjärrlastare ingå i produktionen. Gustaf Blomberg, lastare, servar den fjärrstyrda lastmaskinen. Vi skriver något av historia med fjärrlastningen och det känns fantastiskt roligt, säger Jan Carlsten, sektionschef för lastning i Kirunagruvan. 10 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

7 Älgar och betong gör Emilias vardag Emilia Sortelius jobbar i sveriges näst största betongstation MALMBERGET. Emilia Sortelius finner stor glädje i jobbet vid betongstationen i Vitåfors gruvområde och det viktigaste hon har med sig är ett leende på läpparna i mötet med kunderna. Fritiden kontrasteras med lugnet tillika spänningen i skogen, där hon fiskar och jagar älg tillsammans med sambon. Hur ser en dag på arbetet ut för dig? 1 Den ena dagen är aldrig den andra lik, så det är sällan en dag på jobbet går att förutse. Men till mina sysslor hör att blanda betong, fylla på fiber, bila rent betongblandaren från betong och städa och hålla rent i verket. Jag sitter också mycket i kontrollrummet och ibland åker vi ut och tittar på gjutningar på plats i verksamheterna. Vad lockade dig till yrket? 2 Jag jobbade som borrare tidigare men när jag blev gravid gick det inte att sitta i en borrmaskin. Då erbjöds jag jobb här som en lösning under graviditeten. Jag trivdes väldigt bra med gänget och det vi gör och när jag var välkommen tillbaka efter mammaledigheten bytte jag jobb. Hur mycket betong hanterar 3 ni på en dag? Det är väldigt olika men mellan 200 och 500 kubikmeter. Sett över ett år tillverkar vi uppåt kubikmeter, vilket placerar oss på topp fem bland betongfabriker i Sverige. Hur tillämpar du säkerheten 4 i ditt arbete? Jag använder alltid skyddsutrustning som hjälm och skyddsglasögon, Jag använder alltid skyddsutrustning som hjälm och skyddsglasögon samt munskydd vid behov, det gör alla här. Vi bryter och låser vid arbeten och arbetar aldrig ensam i blandaren. Efter kalkolyckan i november förra året har vi haft många möten och diskussioner med fokus på säkerhet. Vi hade bra rutiner redan innan och olyckan skulle egentligen inte ha kunnat hända. Den berodde på den mänskliga faktorn och hade inte gått att förutse. Nu klarade vi ju oss lindrigt undan och man har mer tänkt efteråt på vad som skulle ha kunnat hända. Vad är utmaningen i arbetet? 5 Vi jobbar med ett levande material och det som funkar i dag kanske inte gör det i morgon. Det är en utmaning. Sedan förstås att göra alla kunder nöjda. Det är det vi strävar efter. Fritiden ägnar du mycket åt 6 jakt och fiske, vad är tjusningen med det? Det är en frihet att få vara ute i naturen. Det är lugnt och skönt och spännande på samma gång. Jag är uppväxt med det och var mycket ute i skogen med pappa som barn. Nu delar jag intresset med sambon och vi är ute mycket tillsammans i trakerna kring Porjus och Puoltikasvaara. MARIA ÖDALEN ÖSTLUND Namn: Emilia Sortelius. Ålder: 22 år. Yrke: Processoperatör. Jobbat inom LKAB: Juli 2010-juli 2011 som borrare i Svappavaaragruvan. Därefter som processoperatör i LKAB Berg & Betong i Malmberget. Bor: I villa i Gällivare. Familj: Son på 1,5 år och sambo. Gör helst på fritiden: Fiskar och jagar älg. Det bästa med yrket: Jag träffar mycket folk varje dag. Den ena dagen är aldrig den andra lik. Viktiga egenskaper att ha i ditt yrke: Det är bra att vara flexibel och kunna hantera stress, samt ett leende på läpparna. ENGAGERAD För Emilia Sortelius är utmaningen i jobbet att få betongen i bästa skick och göra kunderna nöjda. På fritiden kopplar hon bäst av i skogen på jakt efter älg, eller vid ett stilla fiskevatten. FOTO: MARIA ÖDALEN ÖSTLUND 12 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

8 Ökade stölder i LKAB Vad tycker du att LKAB skall satsa mest på när det gäller utveckling? Angelica Smedkvist Johansson, guide, Kiruna: Ett nytt LKAB Visitor Centre som bättre motsvarar det vi vill visa av verksamheten. Jan-Roger Eriksson, mekaniker, Svappavaara: Det borde finnas en speciell person som tar till vara goda idéer, får ihop och genomför dem. Maria Åström, verksamhetsutvecklare, Malmberget: Att bli ett enhetligt företag som jobbar mer tvärfunktionellt, ett LKAB oavsett avdelning eller ort. Eva Selin, arkivarie, Kiruna: Nej, det har jag inte. Jag har inte jobbat så länge här. Snedtramp vanligaste olycksorsaken LKAB. Att vricka foten är en av de vanmligaste orsakerna till sjukskrivning på grund av olycksfall på jobbet. Snedtramp, snubbling eller olyckor som beror på hantering av föremål i samband med olika arbetsmoment är andra vanliga olycksorsaker. Har du skadat dig på jobbet? Andreas Flygare, processoperatör, Svappavaara: Jag har stukat foten en gång. Magnus Granberg, mekaniker/svetsare, Malmberget: Ja, jag har fått en flisa i ögat en gång och skadat foten. För foten blev jag sjukskriven i en vecka. Ronnie Hansson, säkerhetsansvarig på LKAB vid industrivakten i Malmberget. LKAB. Antalet stöldanmälningar ökar inom LKAB. Under förra året stals för flera hundratusentals kronor från de olika anläggningarna. LKAB ser mycket allvarligt på stölderna, säger Ronnie Hansson, sektionschef. I snitt anmäls cirka fem stölder varje månad. Under ett par månader i höstas stals en minigrävmaskin, en timmergrip, en lastbrygga och en stor grind. Det är stora skrymmande föremål. Den här typen av stölder är inte gjorda i stundens ingivelse. Vi behöver uppmärksamma det här för att få in tips från våra anställda och andra som vistats innanför industriområdena, säger Göran Heikkilä, ansvarig för operativa risker inom Mining på LKAB. Stölderna av grävmaskinen och timmergripen har skett under jord i Kiruna och visar på välplanerade tillgrepp. Vad görs för att få stopp på stölderna? Vi ökar kontrollerna vid utpassering från våra industriområden, genom exempelvis fler stickprovskon- Göran Heikkilä ansvarig för operativa risker inom Mining, LKAB Den här typen av stölder är inte gjorda i stundens ingivelse Foto: Maritha Mossberg troller. Vår förhoppning är också att genom offentligt uppmärksamma stölderna så ska fler anmäla när de ser något anmärkningsvärt eller märkligt. Anmälan kan göras anonymt och i första hand till LKAB:s sektion för bevakning, PIB. Vi vet inte om det är antalet stölder som blivit fler eller om det bara är anmälningarna som ökat, säger Ronnie Hansson. Förutom värdet på det stulna och störningar för verksamheten finns också risken att tillgreppen stoppar eller stör själva produktionen. Det är inte riskfritt att stjäla grejer. Vi ser mycket allvarligt på stölder. Anställda riskerar att få lämna sitt arbete och entreprenörer löper risk att inte få fortsatta uppdrag hos LKAB, påpekar Ronnie Hansson. Många personer vistas inom LKAB:s områden varje dag, både egna anställda, entreprenörer och tillfälliga besökare. Alla stölder inom företaget utreds internt och polisanmäls. Maritha Mossberg Antalet olycksfall totalt minskade i LKAB under Däremot ökade 2012 antalet olycksfall med frånvaro, framförallt med sjukskrivning en till tre dagar. Enligt Lina Edin, verksamhetsutvecklare vid LKAB-hälsan, går det inte att se något specifikt mönster i de olyckor som resulterar i sjukskrivningar. Det är svårt eftersom dessa typer av olycksfall förekommer i många olika verksamheter och sammanhang, säger hon. Varför har den här typen av olyckor ökat, gör vi inte rätt saker i Säkerheten först? Jo, vi gör rätt saker i Säkerheten först och vi har rätt metoder och verktyg. På lång sikt kan man se en nedåtgående trend och nu måste vi vara uthålliga för att komma närmare vårt mål om en olycksfri miljö. Hur ska man bryta mönstret? Vi måste jobba gemensamt med att göra Säkerheten först till en mer naturlig del av det dagliga arbetet. Vi ser även att man kan jobba vidare på att förbättra uppföljningen. Då kan vi ser till att rätt åtgärder vidtas och på Lina Edin, verksamhetsutvecklare i LKAB-hälsan sandar för en säkrare arbetsmiljö. Halkolyckor och snubbling är några av de vanligaste olycksorsakerna. Foto: G. Rúnar Gudmundsson så vis förhindrar upprepning. Det viktigaste är att tänka efter före. Just nu läggs mycket fokus på säkerhetskultur i verksamheten, vilket är en viktig pusselbit. Sett till de två första månaderna detta år ligger antalet frånvarorelaterade olycksfall strax under föregående år, en förbättring. Sammanställningen för mars är ännu inte klar men för januari och februari ligger antalet på 13 olycksfall med frånvaro, jämfört med 15 under samma period MARIA ÖDALEN ÖSTLUND Det viktigaste är att tänka efter före ANSVAR 14 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

9 Nytt system för avvikelser i test MALMBERGET. Under april testas det nya systemet för avvikelsehantering, Synergi, i LKAB. Systemet upphandlades i höstas, har konfigurerats för LKAB och tester startades i mars. Det nya systemet skall användas av alla i LKAB för att rapportera avvikelser. Vad är Synergi? Synergi är ett system som används inom många områden, bland annat för avvikelserapportering. Systemet har utvecklats under lång tid och används idag i Sverige, Europa och andra världsdelar. Hur ofta kollar du på intranätet och Maria Jatko, provtagare, Kiruna: Intranätet kollar jag varje dag när jag jobbar, lkab.com är jag sällan inne på. Monica Kemi, kontrollrumsoperatör, Svappavaara: Varje dag. Jag tittar på det mesta för att ha koll på vad som händer och sker. Robin Ljung, förrådsarbetare CF, Malmberget Två till tre gånger i veckan för att hålla mig uppdaterad. Vad ska LKAB använda Synergi till? Inom LKAB-koncernen används Synergi till avvikelserapportering inom områdena hälsa-, miljö, säkerhet samt för kvalitetsavvikelser. Ett specialområde är järnvägshändelser. Syftet är att arbeta med förebyggande åtgärder så att avvikelsen inte inträffar igen. Avvikelsehanteringssystemet blir en viktig gemensam grund i koncernen för ständiga förbättringar. Hur långt har projektet kommit? Sedan upphandlingen i höstas har systemet installerats och konfigurerats. Testerna började i mars. Vad sker närmaste tiden? Genomgång och testning pågår. Det ska visa att Synergi kan börja användas senare under våren. Vad ska man rapportera i Synergi? Risker, tillbud och olycksfall inom hälsa, miljö, säkerhet samt händelser på järnväg, kvalitetsavvikelser, produktavvikelser samt andra avvikelser i den egna verksamheten. Hur mycket utbildning kommer att behövas? Alla chefer och andra som måste känna till rapporterade händelser kommer at få en 6-timmarsutbildning. Andra, som enbart rapporterar, behöver en kort introduktion på arbetsplatsen Blir det krångligt? För att rapportera en händelse, till exempel ett tillbud eller en risk, Så här kommer Synergi att se ut på din skärm. Per Lidström, projektledare för Synergi. behöver man bara fylla i två uppgifter: en rubrik och en beskrivning sedan är man klar. Så långt som möjligt kommer Synergi ha uppgifter ifyllda på förhand. Vad ersätter Synergi? Delar av SAM-databasen där händelser och risker rapporteras idag inom arbetsmiljöområdet. Sedan finns det flera andra notesapplikationer som nu ersätts. MAURITZ MAGNUSSON Foto: KAJSA LINDMARK Avvikelsehanteringssystemet blir en viktig gemensam grund för ständiga förbättringar Johanna Fogman testar nya Arena. Beta-version av Arena släpptes i mars KIRUNA. I slutet av mars öppnades en beta-version av nya intranätet Arena för en begränsad del av verksamheten på LKAB. Under denna första beta-period pågår utvecklingsarbete parallellt och nya funktioner kopplas på efter hand. Under en månads tid kommer ungefär 100 personer, bland andra IT, Communications Informationsavdelning och delar av HR att bygga upp innehåll, leta buggar och fel, identifiera sådant som saknas och testa olika funktioner. Vi kommer att starta med ett antal olika sidtyper. Bland annat ska vi bygga upp organisationssidor med nyhetsflöden samt teamsidor för arbetsgrupper som vill dela dokument, kalender och länkar. Vi ska också bygga en eller flera sociala sidor, säger Thomas Bergman på Exait, projektledare för intranätet. I dag finns det tre LKAB-intranät, ett för Minelco, ett för Narvikskollegorna samt Insidan. Dessa tre kommer att leva vidare tills Arena är lanserat och etablerat i hela koncernen. Under tiden vi jobbar i beta-versionen kommer Insidan att fungera precis som förut, men nyhetsflödet från Insidan kommer också att publiceras på Arena så att vi kan testa funktionaliteten. Allt material kommer alltså att dubbelpubliceras, säger Johanna Fogman, kommunikatör på Informationsavdelningen. Mikael Winnebäck ser fram emot det nya intranätets möjligheter som arbetsverktyg och kommunikationsredskap. Först och främst hoppas jag att Arena känns nytt och modernt med en bra struktur som det är lätt att hitta i. En snabb sökfunktion känns som en självklarhet. Min förhoppning är att alla ska använda Arena så att det blir LKAB:s främsta informationskanal. Här har alla ett ansvar, vårt intranät blir inte bättre än vad vi gör det till, säger Mikael Winnebäck, verksamhetsutvecklare på IT-avdelningen. Tina Benson Foto: Tina Benson Först och främst hoppas jag att Arena känns nytt och modernt Mikael Winnebäck. 16 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

10 Mikael Winnebäck, verksamhetsutvecklare IT, Kiruna: Absolut! längdskidåkning, buggträning och löpning gillar jag och jag försöker tänka på vad jag äter. Har du satt något mål för din hälsa? Serena Pelleriti, drift anrikning, Svappavaara: Nej, inte för min hälsa, men jag ska springa maraton i sommar. Curt Larsson, gravör och skyltmakare, Malmberget: Nej, tyvärr inte, eftersom det är svårt på grund av min hälsa. Men jag gör det jag kan. Matens vikt för att hålla formen Lättare på vågen med Janas gröna tips KIRUNA. Fylld av energi kliver Jana in i rummet. Du ska klara av att hålla vikten enbart med maten. Blir du sjuk och inte kan röra dig så ska du ändå klara att hålla vikten, säger Jana Bjuhr, LKAB:s hälsoutvecklare sedan fem år tillbaka. Cirka 30 procent av LKAB:s personal har ett BMI på över 30, vilket klassas som fetma. Orsaken är dålig kost och för lite motion. Genom att utesluta gluten, socker och tillsatser kommer du långt. Du får då i dig färre kolhydrater vilket leder till att du mår bättre, orkar mer och kanske rent av spontant blir sugen att röra dig. God kondition är grunden till bra hälsa och för att gå ner i vikt krävs både motion och bra kost. Förebyggande arbete är det viktigaste för Jana. Mitt mål är att träffa alla i företaget innan de blir sjuka av sin övervikt, säger Jana. Ett sätt för Jana att komma i kontakt med personalen är på AP-träffar. Då kan arbetslaget tillsammans med Jana inte bara prata mat utan även laga den. Hos Jana kan man få både individuell- och grupprådgivning. Du får hjälpen på arbetstid men det kräver en motprestation, det vill säga att du uppfyller de mål som ni ställer upp tillsammans. Det är ungefär lika många män som kvinnor som söker hjälp men en sak skiljer dem åt: Kvinnor kommer ofta i förebyggande syfte Jana Stridfeldt Bjuhr, hälsoutvecklare. och männen när de redan har blivit sjuka. Det härligaste är att väcka glöden hos andra och se dem få ett helt nytt liv, säger Jana. Det är svårt att tro att Janas egen inre glöd skulle kunna undgå någon. På frågan om hur ett framtida önskescenario ser ut svarar hon: Om alla börjar köpa frukt istället för fikabröd till fikarummet är mycket vunnet. Passerar alla dessutom gymmet på vägen hem eller promenerar till och från jobbet skulle vi komma mycket långt. Svårare än så behöver vägen mot ett hälsosammare liv inte vara. Y ylva Sievertsson Foto: G. Rúnar Gudmundsson Janas tips på hur du enkelt kommer igång med kostförändring 1: Ät 500 gram grönsaker per dag 2: Ät naturliga råvaror utan gluten, tillsatser och socker 3: Drick bara vatten SOVRAT Tack! Ett stort tack för gratulationerna på min 60-årsdag. Kenneth Olofsson Ett varmt tack till alla för uppvaktningen på min 50-årsdag, det värmde i hjärtat. Joakim Palm Tusen tack alla ni som kom ihåg mig på min 60-årsdag! Det värmde! Monica Kemi Tack för uppvaktningen på min 60-årsdag! Göran Lundhamn På nytt jobb Mats Jonasson, produktionschef transporten PIV i Malmberget. Kristoffer Stenberg, produktionschef PKP, Kiruna. Juha Kivimäki. produktionschef fastighetsservice, Kiruna. Kurt Taivalsaari. produktionsledare PSB. David Lövgren. sektionschef LKAB Malmtrafik AB. Johan Lundbäck, sektionschef LKAB Malmtrafik AB, Bengt Perälä, produktionsledare LKAB Malmtrafik AB, Göran Lindqvist, produktionschef LKAB Malmtrafik AB. Mauritz Magnusson Maritha Mossberg Bidra till Sovrat! Maila: Ring: Skriv: LKAB Insidan, CI, Malmberget. För oss som jobbar i LKAB. Utges av LKAB Communications, Box 952, Luleå. Citera oss gärna, men ange källan. Johanna Fogman Lediga Jobb Forskningsingenjör, Kiruna/Malmberget. Produktionschef, Svappavaara. Underhållsingenjör, Kiruna/Malmberget. Geokartör, Kiruna. Hydraulmekaniker, Kiruna. Automationsingenjör, Kiruna. Laboratorieingenjör, LKAB Kimit, Kiruna. Projektledare, LKAB Kimit, Kiruna. LKAB från insidan Månaden som gått: 28/3: LKAB:s årsredovisning 2012 publiceras på webben /3: LKAB är huvudsponsor till Dundret runt, 130 startande i LKAB:s namn. 11/3: LKAB skriver kontrakt för leverans av DR-pellets till ny kund, Nucor, i USA. 8/3: Organisationsförändringar på LKAB till följd av ny strategiplan, bland annat. blir Anders Furbeck direktör för hållbarhetsfrågor. 4/3: LKAB:s funktion för samhällskontakter, public affairs, får ny lokal i World Trade Center i Stockholm. 27/2: Överläggningar avslutas med facket angående de 20 som varslats om avsked efter felaktig tidsrapportering. Maria Ödalen Östlund Ulrika Westerberg Det händer i LKAB 8/4: LKAB stöder Oasen, terapi för cancerpatienter vid Umeå Universitetssjukhus. 29/4: LKAB bolagsstämma, Luleå. 29/4: LKAB delårsrapport första kvartalet /4: LKAB premierar årets Kulturoch idrottsstipendiater. Kirunahugget Den 7 april kl är det dags för den 28:e upplagan av Kirunahugget. Likt förra året avgörs tävlingen på den norra sidan av sjön Luossajärvi. I samband med tävlingen informerar LKAB om det nya projektet Ett snyggare Kiruna. O-Ringen i Boden LKAB är tävlingspartner till O-Ringen i Boden i sommar. Orienteringstävlingen sker juli. Vill du vara LKAB:s ambassadör på plats eller ska du tävla i O-Ringen? Kontakta Tina Benson Ylva Sievertsson Utkommer 10 maj Manusstopp 26 april E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Lotta Fogde Produktion: Vinter Tryck: Lule Grafiska och Nortrykk Anders Lindberg VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

11 GRUVOR FÖRÄDLING HAMNAR Råmalm, tusen ton Period: 1 jan - 17 mars Förädlingsverk, tusen ton Period: 1 jan - 17 mars Leveranser, tusen ton Period: 1 jan - 17 mars KIRUNA Pelletsverk KK Pelletsverk KK Pelletsverk KK Anrikningsverk special SVAPPAVAARA Pelletsverk SK MALMBERGET Pelletsverk BUV bandugnsverk Pelletsverk MK Anrikningsverk till fines ANR Totalt förädlade produkter Norra: Kiruna Södra: Malmberget ARBETSMILJÖ, KONCERN Antal olycksfall med frånvaro i hela LKAB-koncernen. Period: 1 jan - 28 feb Totalt 2012: 73 st Dagbrott: Svappavaara 15 FÄRDIGA PRODUKTER Pellets Fines (inkl. KMR) tkr Norra: Narvik Södra: Luleå Totalt levererat PRODUKTKVALITET Produktkvalitet i leveranser, månadsvärde. Kvalitetsmål: 96 % KOMMENTARER Period: 4 mars - 17 mars NORRA, TUSEN TON Råmalm - 28,2 Pelletsverk KK2-12,4 Pelletsverk KK3 + 0,9 Pelletsverk KK4-64,8 Svappavaara - 8,8 Specialprodukter ± ¹ ² ³ UPPNÅDD BELÖNING ackumulerat februari 2013: kr 2012: kr ARBETSMILJÖ KVALITET PRODUKTION Värdena för arbetsmiljö, kvalitet och produktion avser moderbolag och anslutna dotterbolag. ¹) Tapportsbrist,brand i KUJ, etagebrist, urspårning, häng & skut. ²) Sligbrist, Jordfel PC7, UH-stopp. ³) Sligbrist, bandbyte KK35TR ) Byte länkplattor, problem med grateplattor. 5 ) Kvarnhaveri i anrikningsverket. 6 ) Haveri Vi Västra bergsspel. 55 K-värde feb 2013: 91,0 % SÖDRA, TUSEN TON Råmalm - 52,4 Fines (MAF + MAC) -9,5 MPBO BUV - 14,5 MPBO MK3 + 0,9 7, 8, 9 ) Rågodsbrist VECKOBLADET # NR Grafik: Mediagrafik & illustration

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Loken Linas vardag. Lokverkstaden i Kiruna 100 år Sid 4-5. Nytt ägarkrav utmanar LKAB PERSONALTIDNING FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2013

Loken Linas vardag. Lokverkstaden i Kiruna 100 år Sid 4-5. Nytt ägarkrav utmanar LKAB PERSONALTIDNING FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2013 PERSONALTIDNING FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2013 09 Nya huvudnivån invigs 08 Sluta tomköra! 16 Nytt liv för Alliansen 18 Stillasittande hälsofara Loken Linas vardag Lokverkstaden i Kiruna 100

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

LKAB rockar loss. Så firades nya nivån Sid 9 11. Gör din arbetsplats ännu bättre FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013

LKAB rockar loss. Så firades nya nivån Sid 9 11. Gör din arbetsplats ännu bättre FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013 04 Bergbultar spar pengar 05 Malm renas med potatis 06 Trafiksäkerhet i gruvan 18 Fler steg för hälsan LKAB rockar loss Så firades nya nivån Sid 9 11 FOTO:

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll Produktpresentation Service, Support och Underhåll 2 Snabb och säker hjälp Sveba-Dahlen erbjuder dig ett serviceutbud som inkluderar allt från telefonsupport till underhåll, service och reparationer vid

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 15 april 2011. Skolor försvinner i Kalix. Om många barn går i samma skola sparar kommunen pengar.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 15 april 2011. Skolor försvinner i Kalix. Om många barn går i samma skola sparar kommunen pengar. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 14 Fredag 15 april 2011 NORRBOTTEN Skolor försvinner i Kalix Nästan alla skolor som ligger i byar i Kalix kommun ska läggas ned. Det föreslår politikerna i Kalix. -Skolorna har fått

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB 2017-05-30 PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB följ med på vår resa med Canea I KORTHET Europa LKAB är Europas största järnmalmsproducent och ett av Sveriges äldsta industriföretag vi bryter ca 78% av all järnmalm

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Tips från forskaren Arbete

Tips från forskaren Arbete Tips från forskaren Arbete Stressforskningsinstitutet Arbete Här listas forskarnas tips kring förbättrad arbetsmiljö och hur man kan handskas med ovanliga arbetstider. Att tänka på vid skiftarbete Forskare

Läs mer

100 nya jobb i Svappavaara

100 nya jobb i Svappavaara FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MARS 2012 12 Åhh, vilken gruvfest 09 Borrsamarbete 07 Nya styrcentralen Bilaga Säkerheten Först 100 nya jobb i Svappavaara Hållbar miljö i LKAB Sid 2, 4, 5, 6 Miljöstandard

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

1,5. Krökta borrhål ny utmaning. Skakning tömmer snabbare. Nr 3 APRIL 2013. är samhällsbyggande. KARIN ENBERG: Kultur

1,5. Krökta borrhål ny utmaning. Skakning tömmer snabbare. Nr 3 APRIL 2013. är samhällsbyggande. KARIN ENBERG: Kultur EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB KARIN ENBERG: Kultur är samhällsbyggande GÄSTKRÖNIKA SID 13 Mer areal till golfbanor än gruvor NYHETER SID 4 Nr 3 APRIL 2013 Tre nya gruvor: Jättespännande att påverka

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Ove är född 1946 och kommer ursprungligen från Lubboträsk utanför Burträsk. Nu bor han med familj i ett hus i Norsjö. Han är utbildad

Läs mer

Förbättringskompetens/mognad

Förbättringskompetens/mognad /mognad En fullständigt ovetenskaplig analys baserad på ett antal års erfarenhet av svensk industri Av Ronny Brandqvist QDC Förbättringskonsult AB Kännetecken: -Kortsiktigt tänkande -Accepterar vissa förluster,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Forskning för framtiden

Forskning för framtiden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 5 # AUGUSTI 2014 04 LKAB sparar miljoner 06 Från fjäll till gruva 12 Brunetti utvecklar borrsystem 14 Skarvlöst framtidens teknik Forskning för framtiden Just nu pågår flera

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Frisk luft i gruvorna. Ny styrning av ventilationen Sid 16-17. Vår budget styrs av omvärlden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013

Frisk luft i gruvorna. Ny styrning av ventilationen Sid 16-17. Vår budget styrs av omvärlden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013 09 Skrotarna säkrar gruvan 06 P-trubbel 08 Minskad sjukskrivning 12 Kristallen i Victorias famn Frisk luft i gruvorna Ny styrning av ventilationen Sid 16-17

Läs mer

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016!

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016! En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Min dag med Thim Bäcklund den bakande tekniska chefen som älskar alla naturupplevelser

Min dag med Thim Bäcklund den bakande tekniska chefen som älskar alla naturupplevelser Min dag med Thim Bäcklund den bakande tekniska chefen som älskar alla naturupplevelser Thim Bäcklund är 63 år och kommer ursprungligen från Lycksele. Nu bor han med fru och två pudlar i en lägenhet i Norsjö.

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Härlig ögonblicksbild pga att alla 3 blundar och njuter. Bilden får ett djup pga linjerna (räcket och landtungan).

Härlig ögonblicksbild pga att alla 3 blundar och njuter. Bilden får ett djup pga linjerna (räcket och landtungan). Jag heter Sara Wennerqvist och bor i Gästrikland, Sandvikens kommun. Ända sedan barnsben har naturen varit en stor del av mitt liv. Fiske, svampplockning och älgspaning lade grunden. Som 15-åring bestämde

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson En internationell högteknologisk mineralkoncern Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27 LKAB i världen 3 700 anställda 11% kvinnor 600 anställda utanför Sverige 30-tal bolag 15-tal länder Huvudkontor

Läs mer

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest?

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest? Efter att jag hållit något av mina föredrag om respekt, inställning och bemötande, kommer ofta någon eller några åhörare fram till mig. De vill berätta om sina mål, drömmar och visioner. En gång berättade

Läs mer

Luftförvärmare reportage. Namn: Joakim Sand Klass: TE15 Gruppmedlemmar: Joakim Sand, Oskar Elving, Henry Toro, Rasmus Fredriksson och Odin Malm.

Luftförvärmare reportage. Namn: Joakim Sand Klass: TE15 Gruppmedlemmar: Joakim Sand, Oskar Elving, Henry Toro, Rasmus Fredriksson och Odin Malm. Luftförvärmare reportage. Namn: Joakim Sand Klass: TE15 Gruppmedlemmar: Joakim Sand, Oskar Elving, Henry Toro, Rasmus Fredriksson och Odin Malm. Inledning. Vi har byggt en luftförvärmare, det är en slags

Läs mer

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj.

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. N R 5 2 0 1 0 2 1 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. Två personer omkom i samband med byggjobb på den nya huvudnivån.

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 30 april 2010. Nytt kärnkraftverk nära Haparanda

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 30 april 2010. Nytt kärnkraftverk nära Haparanda LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 14 Fredag 30 april 2010 NORRBOTTEN Nytt kärnkraftverk nära Haparanda Det finska företaget Fennovoima vill bygga ett kärnkraftverk i Simo i Finland. Simo ligger bara fem mil från Haparanda.

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011

FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011 FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011 Det här tycker jag särskilt bra om i mitt barns förskola: 1. Personalen, tryggt, mycket ute. 2. Personalen är bra på bemötande, behandlar barnen med respekt. Aktiviteterna

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker.

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. På pappret är Hökerum Bygg inget mer än ett vanligt byggföretag ute på vischan. Ändå är det oss alla pratar om. Vi som vinner viktiga uppdrag runt om i

Läs mer