Söderfjärdsskolan Vaxholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söderfjärdsskolan Vaxholm"

Transkript

1 Söderfjärdsskolan Vaxholm Läsåret

2 Vi som arbetar i Söderfjärdsskolan har som mål att alla elever känner trygghet att alla elever tar ett växande ansvar för sitt lärande och lär sig samarbeta såväl som att arbeta självständigt att varje elev känner till målen för sitt lärande och får stöd och utmaningar utifrån sina personliga förutsättningar att alla elever når kunskapskraven i alla ämnen att alla elever behåller sin nyfikenhet och lust till lärande att alla elever känner att de duger och att de blir sedda att alla trivs och känner samhörighet och arbetsglädje att alla visar hänsyn och tar ansvar för sina handlingar

3 Personal på Söderfjärdsskolan Rektor Skolassistent assistent/adm. Bo Tingman Mona Olsson Klasslärare Resurs Doppingen Lotta Karlsson Gunilla Johansson Kungsörnen Helen Nilsson Lena Rhodin Larsson Janina Ahlqvist 1a Mari Hellgren Inger Olsson, Malin Larsson 1b Monica Peyron Liselotte Hardouin, Mia Winberg 2a Ann-Louise Rosén Maria Rosén 2b Cecilia Norberg Vanja Augustsson, 2a+2b Malin Andersson 3a Per Johansson Gittan Malmgren 3b Catharina Golé Lindh Nicklas Ericson 4a Lisa Götestam Mattias Zetterlund 4b Charlotta Ousbäck - - 4c Clara Dahlström - - 5a Johanna Ingmarsdotter Lundmark 5b Patrik Håkansson Emma Annasdotter 6a + 6b 6 Lotta Lekberg Victor Bengtsson Christel Klar Heléne Ljung Språkklass Karin Laggar Kristin Städ år Anna Petrén Katarina Lindbergh Filippa Magnusson/logoped Idrott Trä- och metallslöjd Textilslöjd Musik Specialpedagog Fredrik Sundberg, Dan Pierre Peter Lundquist Oksana Bildsten Lisa Lindebergh Jenny Råsten Helén Engström Svenska som andraspråk Eva Tidemalm

4 Lekarbetspedagog Skolsköterska Skolkurator kurator Skolpsykolog Ingrid Alfredsson Siv Ardelius Anna-Maria Boll Age Kempe Fritidshem Fyrtornet: årskurs 1-3 Birgitta Björkman Kristin Städ Christel Dahlgren Inger Olsson Vanja Augustsson Ankaret: årskurs 1-3 Klubben lubben: årskurs 4-6 Gittan Malmgren Mattias Zetterlund Nicklas Ericson Robert Wretborg Carina Lööf Wretborg Mona Olsson Victor Bengtsson Fritidshem - Lotta Karlsson Förskoleklass Lena Rhodin Larsson Gunilla Johansson Liselotte Hardouin Janina Ahlqvist Biblioteksansvarig Birgitta Björkman

5 Telefonnummer till Söderfjärdsskolan Skolexpeditionen: Mona Olsson Rektorsexpedition: Bo Tingman Fritidshem Fyrtornet: / Ankaret: / Fritidsklubben: Förskoleklass och fritidshem hem: Doppingen: Kungsörnen: Skolsköterska: Siv Ardelius Skolkurator: Anna-Maria Boll Skolpsykolog: via växel Age Kempe Söderfjärdsskolans besöksadress: Johannesbergsvägen Vaxholm

6 Anmälan om frånvaro: Meddela alltid om ditt barn inte kommer till skolan och fritids. Du kan anmäla frånvaro via exp. telefon/telefonsvarare mellan kl på tel Skolexpeditionen är bemannad måndag fredag Frånvaroanmälan kan också göras via e-tjänst på Vaxholms stads hemsida under rubriken Barn och utbildning - E-tjänster/Medborgarval - Din personliga sida. För att anmäla frånvaro på detta sätt behöver du som vårdnadshavare en personlig e-legitimation Anmälan måste göras för varje dag som eleven är frånvarande, antingen genom att från början uppge en längre frånvaroperiod eller genom att göra en uppföljande frånvaroanmälan. Om en elev inte är frånvaroanmäld har vi i skolan skyldighet att skyndsamt söka kontakt med vårdnadshavare. OBS! När det är lov i skolan och du har anmält att ditt barn ska vara på fritids, är det viktigt att du ringer direkt till respektive fritidsavdelning för att anmäla frånvaro. Ledighetsansökan: Klassläraren kan bevilja elever ledigt upp till 10 dagar/läsår på delegation av rektor. Längre ledighet kan efter särskild prövning eventuellt beviljas av skolans rektor. All ledighet ska ansökas skriftligt på blankett som finns att hämta på skolans hemsida, alternativt kan erhållas genom skolexpeditionen/klasslärare. Vi uppmanar alla föräldrar att förlägga resor till skolloven så att eleverna inte går miste om sin rätt till undervisningstid.

7 Läsårsdata höstterminen augusti höstterminens första dag 22 september lovdag för elever, (fritids är öppet) 27 okt 31 okt (v.44) lovdagar för elever, (fritids är öppet) 19 december höstterminens sista dag vårterminen januari Gemensam studiedag, OBS! fritids är stängt 8 januari vårterminens första dag för elever. 23 feb 27 feb (v.9) sportlov, (fritids är öppet) 23 mars lovdag för elever, (fritids är öppet) 7 april-10 april (v.15) påsklov, (fritids är öppet) 15 maj lovdag för elever, (fritids är öppet) 11 juni avslutningsdag för läsåret

8 Skolsamråd - Söderfjärdsgruppen Söderfjärdsgruppen är skolsamrådet där föräldrarepresentanter från varje klass deltar. Läsårets möten är inbokade enligt följande: Höstterminen 2014 Vårterminen 2015 Tisdag 7 oktober Tisdag 10 februari Tisdag 25 november Tisdag 21 april Mötestiden är Plats: Matsalen Öppet Hus Boka tisdag 20 januari 2014 kl för ett besök på Söderfjärdsskolan. Du får då möjlighet till en inblick i våra olika verksamheter och träffa oss alla som arbetar i skolan. Vid detta tillfälle ges också information om vår förskoleklassverksamhet inför valet av skola för blivande 6-åringar. Enklare förtäring finns till försäljning under kvällen. Husmöten Vid våra husmöten träffas all personal från skola och fritidshem för att arbeta med gemensamma skolutvecklingsprojekt. Läsårets datum är: Torsdag 11 september Torsdag 13 november Torsdag 12 mars Torsdag 21 maj OBS! Vid dessa tillfällen stänger fritidshemmen klockan 16.00

9 Ni föräldrar och elever kan förvänta er av vår skola att vi: - arbetar för att skapa arbetsro och trygghet för våra elever - arbetar för att varje elev ska känna jag kan och jag duger - möter varandra med respekt och hänsyn, såväl vuxna som elever - har gemensamma och tydliga regler - alltid har personal ute på rasterna - arbetar aktivt mot mobbning och kränkande behandling - har en aktiv likabehandlingsgrupp och elevhälsogrupp - lämnar fortlöpande information om elevernas kunskapsutveckling, arbetet i klassen och på skolan i stort - kontinuerligt utvärderar vårt eget och elevernas arbete - har utvecklingssamtal varje termin - arbetar för att alla elever når kunskapskraven i alla ämnen - verkar för ett gott samarbete mellan hem och skola Vi förväntar oss av Dig som elev i vår skola att Du: - aldrig deltar i mobbning, utan är en god kamrat - respekterar alla genom Ditt sätt att vara och tala - tar ansvar för skolans materiel - kommer i tid till lektionerna - gör Ditt bästa och tar ansvar i Ditt eget lärande - följer skolans trivselregler Som förälder till barn i vår skola förväntar vi oss att Du: - stöttar Ditt barn i lärandet - tillsammans med skolan arbetar för att skapa ett tillåtande och positivt klimat bland vuxna och barn - tar del av information, deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal som rör Ditt barn - tar kontakt med berörd personal när Du undrar över något eller har synpunkter på verksamheten - respekterar skolans tider och hjälper Ditt barn att passa dem - tar kontakt med skolan om Ditt barn är sjukt eller frånvarande från skolan av annan anledning

10 På Söderfjärdsskolan arbetar vi aktivt för att ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Vår likabehandlingsplan som finns på skolans hemsida beskriver vårt arbete. För att förebygga mobbning och kränkande behandling och ta itu med de problemen om de uppstår har vi en likabehandlingsgrupp som består av personal från skola och fritids. Likabehandlingsgruppen läsåret består av: Helén Engström Ingrid Alfredsson Birgitta Björkman Liselott Karlsson Inger Olsson Nicklas Ericson När likabehandlingsgruppen får information, från elev, förälder eller personal, att något barn är utsatt: Informeras berörd klasslärare om att likabehandlingsgruppen utreder händelsen. Samlar två personer i gruppen in fakta i ärendet. Vi träffar den utsatta eleven för att få dennes version. Vi träffar övriga inblandade elever enskilt för samtal. Vi uppmuntrar eleverna att de ska berätta hemma vad vi har kommit överens om. Vi tar kontakt med föräldrar och meddelar att vi har haft ett första samtal. Vi har sedan uppföljande samtal så länge vi anser att det finns behov. På Söderfjärdsskolan har vi nolltolerans mot mobbing. Det kan ibland vara svårt att skilja mobbing från vanliga konflikter och bråk. Vi definierar det som mobbing när en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar, ex. knuffar, elaka kommentarer, utfrysning, från en eller flera personer. Det handlar oftast om att parterna i en konflikt inte är jämstarka, utan att den ena parten ständigt är i underläge. I arbetet mot mobbing och kränkande behandling behöver skola och hem samverka. Tveka inte att kontakta skolan om du har funderingar kring mobbing eller har uppmärksammat eller har misstanke om att sådant beteende förekommer.

11 Kompisstödjare Söderfjärdsskolan har kompisstödjare från årskurs 4, 5 och 6. I varje klass utses två kompisstödjare, en tjej och en kille. Dessa är valda av klassen för att de är kamrater som man upplever att man kan lita på. Kompisstödjarna träffas med regelbundenhet tillsammans med två representanter från likabehandlingsgruppen, Birgitta Björkman och Inger Olsson. De får då ge sin bild av hur läget är i skolan, om alla elever verkar trivas och har det bra. Kompisstödjarnas uppdrag är att ge ett elevperspektiv i trygghets- och likabehandlingsarbetet. De är klassens representanter i arbetet mot mobbing och kränkande behandling, men det är inte deras ansvar att gripa in eller ta tag i de problem som dyker upp. Kompisstödjarna får utbildning och handledning i samverkan med stiftelsen Friends. Söderfjärdsskolans trivselregler Utifrån ledorden i skolans värdegrund, trygghet respekt ansvar Vi är snälla mot varandra Vi hälsar på varandra Jag lyssnar när någon annan pratar Jag har ett trevligt sätt och språk Jag är ärlig och skyller inte ifrån mig Jag låter andras ägodelar vara ifred Jag tar mitt ansvar för att det är arbetsro i skolan Jag är rädd om skolans saker Mobiltelefonen är avstängd under hela skoldagen. (ev. tillåtelse att använda den kan ges av ansvarig pedagog) Lek på skolgården men var rädd om buskar och träd Snöbollskastning är förbjuden Hjälm krävs för att få åka i stora backen Skolans trivselregler revideras/bearbetas varje läsår i samarbete mellan personal/elever

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret 2015-2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret 2015-2016 1 2015-09-08 Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby kommun Södra Vi skola/tallbackens fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret

Läs mer

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 11/12 Rosendalsskolan och Fritidshemmen Välkommen till Rosendalsskolan läsåret 2011-2012 Rosendalsskolan är en kommunal friskola som arbetar för

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp Hemsida: http://www.alvkarleby.se/skolportal/grundskola/rotskarsskolan.asp Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015

ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015 ÄNGSLÄTTSKOLAN Möjligheternas skolenheter erbjuder: Mångfald - Hälsa - Delaktighet Ansvar - Gränslös kunskap Och ett lustfyllt LÄRANDE LÄSÅRET 2014/2015 Grundskoleförvaltningen Utbildmimgsområde Väster

Läs mer

Klagshamns rektorsområde

Klagshamns rektorsområde Klagshamns rektorsområde Läsåret 2015-2016 Infoskrift Klagshamns skolområde Innehållsförteckning 1 Välkommen till Klagshamns rektorsområde sid 3 2 Adress och telefon- och personallista sid 4 3 Styrdokument

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Björknässkolans likabehandlingsplan

Björknässkolans likabehandlingsplan Björknässkolans likabehandlingsplan Planen gäller from 140915 Björknässkolans värdegrund: Vision för Björknässkolan Kärnvärden: Hållbar utveckling Livslångt lärande Trygghet och trivsel Vi som arbetar

Läs mer

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-04 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gaddenskolan Läsåret 2013/2014 Skräddaregårdsvägen 21, 517 37 BOLLEBYGD, Tel. 033 202640 Fax. 033-202647 www.gadden.se Epost: rektor@gadden.se

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Välkommen till HIMLASKOLAN

Välkommen till HIMLASKOLAN Information till elever och föräldrar för läsåret 2012-2013 Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn. Välkommen till HIMLASKOLAN Himlaskolans värdegrund Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar

Läs mer