Disposition Mätinstrument - enkät. Gruppövning del 1. Mätinstrument - enkät. Strukturerat formulär - enkät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Disposition Mätinstrument - enkät. Gruppövning del 1. Mätinstrument - enkät. Strukturerat formulär - enkät"

Transkript

1 Mätinstrument - enkät Syfte: Att ge en introduktion till hur man formulerar frågor i enkäter. Disposition : Gruppövning del : Rast : Föreläsning : Gruppövning del 2 Efter dessa lektioner skall du: Ha provat på att göra frågekonstruktioner Känna till de viktigaste faktorerna som påverkar vilka och hur frågor bör konstrueras Ha ett kritiskt förhållningssätt till resultat baserade på enkäter 1 2 Gruppövning del 1 Fallbeskrivning ditt jobb Formulera frågor och svarsalternativ. Notera vilka överväganden ni gör vid val av frågor. Mätinstrument - enkät Syfte: Att ge en introduktion till hur man formulerar frågor i enkäter. Efter dessa lektioner skall du: Ha provat på att göra frågekonstruktioner Känna till de viktigaste faktorerna som påverkar hur frågor bör konstrueras Ha ett kritiskt förhållningssätt till resultat baserade på enkäter 3 4 Urvalsram Urval Problemformulering /målsättning Undersökningsplan Mätning Databehandling Statistisk analys Analys / utvärdering Mätinstrument Strukturerat formulär - enkät Ett redskap för att samla information för att kunna beskriva, jämföra eller förklara kunskap, attityder, beteenden och/eller karaktäristikor hos en speciell population. Generella former Själv administrerat (post, e-post, SMS, webb, kontakt) Personligt (besöksintervju eller telefonintervju) Frågorna Är fokus i en undersökning eller enkät/frågeformulär Avgörande att man vet hur man ska ställa frågorna Hur du ställer frågorna avgör vilka svar du får Rapport 5 6 1

2 Grundläggande förberedelser Klargör syftet med undersökningen och dess frågeställningar Definiera mätbara variabler (nära samarbete med uppdragsgivare och experter inom aktuella ämnesområden) Har problemområdet undersökts tidigare, i så fall hur? Användbart? Diskussion/fokusgrupper ta reda på hur vanligt folk tänker, gruppdeltagarna ska tillhöra målpopulationen Operationalisering Definiera begreppen så att man vet exakt vad man skall observera i verkligheten Definiera begreppen till mätbara variabler Hur mäter vi dessa variabler? Exempel: Vi är intresserade av att studera hälsoriskerna med passiv rökning. Den teoretiskaexponeringen är mängd sidoröksom en person inhalerar. Den operationellaexponeringen kan vara om en icke-rökare varit gift med en rökare. Den uppmättaexponeringen har varit enkätsvar från en person om vederbörandes make/maka varit rökare. 7 8 Mätinstrument - enkät Respondenten ska vara villig att svara Respondenten ska uppfatta frågorna på det sätt som undersökaren har tänkt sig Respondenten ska vara våga/vilja ge sanningsenliga svar och försöka komma ihåg vad som hänt bakåt i tiden antingen enbart med minnets hjälp eller med stöd från anteckningar eller dylikt Respondenten ska inte känna det betungande att besvara frågorna Enkät typer av frågor Faktafrågor egenskaper såsom ålder, kön, utbildning, civilstånd Attitydfrågor mäta attityder och åsikter såsom inställning till svenska U-hjälpen, socialtjänst, egna arbetssituationen Motivfrågor varför respondenten har en viss attityd, åsikt eller varför handlat på ett visst sätt Kunskapsfrågor 2 anledningar 1) kartläggning av kunskapsläget t.ex. hur väl allmänheten känner till en viss ny lag eller kärnkraftens för- och nackdelar 2) filterfråga så att man inte frågar personer om deras attityder till saker eller förhållanden som de inte känner till Enkät - formulering av frågor Vad ska man tänka på? Fråga 1. Tittar du på TV? Fråga 2. Behöver du städhjälp? Fråga 3. Hur länge har du bott här? år

3 Definiera frågorna i tid och rum Konkretisera frågorna Fråga 1. Tittar du på TV? Fråga 2. Behöver du städhjälp? Fråga 3. Hur länge har du bott här? år Just nu? Varje dag? Ibland? Någonsin? Förra veckan? I landet? Staden? Stadsdelen? Huset? Lägenheten? Fråga 4. I den här undersökningen kommer vi inte att fråga vilket parti du tycker bäst om eller vilket parti du har röstat på men röstade du i det senaste valet? Hade ej rösträtt Definiera olika begrepp Fråga 4. I den här undersökningen kommer vi inte att fråga vilket parti du tycker bäst om eller vilket parti du har röstat på men röstade du i det senaste valet? Hade ej rösträtt Fråga 5. Har du någon gång varit hemma minst 6 månader i följd för att ta hand om egna barn? (0-16 år, även adoptivbarn och fosterbarn räknas som egna barn) Vilket val? Riksdagsvalet? Landsting- eller kommunalval? Risk för missförstånd Fråga 5. Har du någon gång varit hemma minst 6 månader i följd för att ta hand om egna barn? (0-16 år, även adoptivbarn och fosterbarn räknas som egna barn) De som varit hemma innan de fick barn svarade både ja och nej -de som tolkade frågan som att de skulle vara hemma speciellt för att ta hand om barn svarade nej eftersom de redan var hemma -andra svarade ja för de var hemma bland annat för att ta hand om sina barn Fråga 6. Tror du att mjölk-och äggpriserna nästa år kommer att bli högre eller lägre än nu? Högre Oförändrade Lägre

4 Fråga om en sak i taget Fråga 6. Tror du att mjölk-och äggpriserna nästa år kommer att bli högre eller lägre än nu? Högre Oförändrade Lägre Äggpriset? Mjölkpriset? Ägg- och mjölkpriset? Fråga 7. Har det hänt under det senaste året att Du avstått från att ge dig ut på kvällen av oro att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?, ofta Ja, någon gång Nej Undvik frågor där man kan instämma med en del av frågan men inte nödvändigtvis med en annan. Fråga 7. Har det hänt under det senaste året att Du avstått från att ge dig ut på kvällen av oro att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?, ofta Ja, någon gång Nej Två dimensioner dels huruvida känt oro eller ej, och dels huruvida man avstått från att ge sig ut eller ej Fråga 8. Tycker du att statsminister Fredrik Reinfeldt gör ett bra jobb? Fråga 9. Är du nöjd med innehållet på KI s hemsida?, jag saknar Var försiktig med ja-och nej frågor när det gäller attitydfrågor Fråga 8. Tycker du att statsminister Fredrik Reinfeldt gör ett bra jobb? Tendens att hålla med Alternativ fråga 8: Tycker du att statsminister Fredrik Reinfeldt gör ett utmärkt, ett bra, ett ganska bra eller ett dåligt jobb? Fråga 9. Är du nöjd med innehållet på KI s hemsida? Ja Tvingas motivera nekande svar, jag saknar Fråga 10. Är du positivt inställd till att börja motionera efter din hjärtinfarkt? Fråga 11. De flesta forskare anser att rökning är skadligt för hälsan. Röker du? Fråga 12. Ska vi höja tobaksskatten för att få bättre sjukvård eller ska den vara på samma nivå som nu?, höja skatten, samma nivå som nu

5 Undvik vinklade, prestigeladdade och ledande formuleringar Fråga 10. Är du positivt inställd till att börja motionera efter din hjärtinfarkt? Ledande fråga Fråga 11. De flesta forskare anser att rökning är skadligt för hälsan. Röker du? Prestigefylld anspelning Fråga 12. Ska vi höja tobaksskatten för att få bättre sjukvård eller ska den vara på samma nivå som nu?, höja skatten, samma nivå som nu Ger skäl för ett av svarsalternativen Fråga 13. Har du någon gång under det senaste året har du skänkt pengar till ett välgörande ändamål? Fråga 14. Har du någon gång under det senaste året anlitat svart städhjälp? Vad bör jag svara? Vad förväntar dom sig? Social önskvärdhet Fråga 13. Har du någon gång under det senaste året har du skänkt pengar till ett välgörande ändamål? Fråga 14. Har du någon gång under det senaste året anlitat svart städhjälp? Avsändare? Skatteverket? Röda Korset? SCB? Fråga 15. Besväras du av buller på din arbetsplats? Fråga 16. Anser du att det är bullrigt på din arbetsplats? Fråga 17. Bullrar det så mycket på din arbetsplats att du har problem att föra samtal i normal samtalston? Betydelsefullt hur konkret man är när man formulerar frågorna Fråga 15. Besväras du av buller på din arbetsplats? Mycket utrymme för personlig bedömning Fråga 16. Anser du att det är bullrigt på din arbetsplats? Visst utrymme för personlig bedömning Fråga 18. Om priset på cigaretter höjdes till det dubbla, skulle du då röka Mycket mindre Något mindre Knappast något mindre Vet ej Fråga 17. Bullrar det så mycket på din arbetsplats att du har problem att föra samtal i normal samtalston? Mindre utrymme för personlig bedömning

6 Var försiktig med hypotetiska frågor Fråga 18. Om priset på cigaretter höjdes till det dubbla, skulle du då röka Mycket mindre Något mindre Knappast något mindre Vet ej Framtida beteende Dålig överenstämmelse mellan planer och faktiskt handlande Fråga 19. Vilka huvudsakliga yrken eller befattningar har Ni haft i Ert yrkesverksamma liv? Om Ni bytt mellan snarlika arbetsuppgifter räknas detta som ett yrke. Ta inte med yrken/befattningar Ni haft under kortare tid än 2 år! Vi börjar med det nuvarande/senaste yrket/befattningen och går sedan bakåt i tiden. För varje yrke/befattning besvaras följande frågor: Vad kallas det yrke/befattning Ni hade/har på arbetsplatsen? Kan Ni kortfattat beskriva arbetsuppgifterna? Ungefär mellan vilka årtal hade/har Ni detta yrke? Hur många år blir det sammanlagt? Var försiktig med retrospektiva frågor Fråga 19. Vilka huvudsakliga yrken eller befattningar har Ni haft i Ert yrkesverksamma liv? Om Ni bytt mellan snarlika arbetsuppgifter räknas detta som ett yrke. Ta inte med yrken/befattningar Ni haft under kortare tid än 2 år! Vi börjar med det nuvarande/senaste yrket/befattningen och går sedan bakåt i tiden. För varje yrke/befattning besvaras följande frågor: Vad kallas det yrke/befattning Ni hade/har på arbetsplatsen? Kan Ni kortfattat beskriva arbetsuppgifterna? Ungefär mellan vilka årtal hade/har Ni detta yrke? Hur många år blir det sammanlagt? Risk för minnesproblem Fråga 20. Anser ni att (rapporterat besvär) beror på några speciella arbetsförhållanden som ni har haft?, helt eller delvis Vet ej Om ja, vilken typ av arbete har det varit fråga om? Vilken sorts befattning har ni haft? Kan ni kortfattat beskriva era arbetsuppgifter? Fråga 20. Anser ni att (rapporterat besvär) beror på några speciella arbetsförhållanden som ni har haft?, helt eller delvis Vet ej Om ja, vilken typ av arbete har det varit fråga om? Vilken sorts befattning har ni haft? Kan ni kortfattat beskriva era arbetsuppgifter? Inbjuder till att hitta arbetsförhållanden som förklaringar till hälsobrister. Vilken inverkar har t.ex. debatt i massmedia kring effekter av olika arbetsmiljöer? Fråga 21. Bör man inte tillåta lastbilstrafik genom stadskärnan? Fråga 22. Har du inte fått någon parkeringsbot det senaste året?

7 Undvik negerande frågor Fråga 21. Bör man inte tillåta lastbilstrafik genom stadskärnan? Fråga 22. Vilket yrke skulle du valt om du inte haft möjlighet att skaffa dig universitetsutbildning? Alternativ fråga 21: Bör man tillåta lastbilstrafik genom stadskärnan? eller Bör man förbjuda lastbilstrafik genom stadskärnan? Fråga 22. Har du inte fått någon parkeringsbot det senaste året? Lätt att missuppfatta Viktigaste ledet bör komma sist Fråga 22. Vilket yrke skulle du valt om du inte haft möjlighet att skaffa dig en universitetsutbildning? Precisering kommer efter själva frågan Alternativ fråga 22. Om du inte haft möjlighet att skaffa dig en universitetsutbildning, vilket yrke skulle du då valt? Konstruktion av frågor -sammanfattande Konstruktion av frågor -sammanfattande Precisera frågorna i tid och rum Fråga om en sak i taget Undvik ledande frågor Undvik värdeladdade formuleringar Undvik prestigeladdade frågor Var försiktig med hypotetiska frågor Var försiktig med retrospektiva frågor Använd inte negerande frågor Använd ett korrekt, enkelt och lättfattligt språk Använd inte kränkande, nedvärderande eller stötande ord Använd inte förkortningar Använd inte främmande ord eller fackuttryck Undvik långa frågor Svarsalternativ Öppna tillfrågade får svara fritt med egna ord Slutna färdigformulerade svarsalternativ Öppna ger mer information (stor variationsrikedom i svaren) men kräver att respondenten ska avgöra vad som är väsentligt och formulera ett svar på ett begripligt sätt och måste kategoriseras i större kategorier (systematiseras för redovisning) Slutna ger mindre mängd ny information men klara precisa svar för respondenten att ta ställning till och enklare databearbetning för resultat

8 Öppna svarsalternativ Mer eller mindre öppna frågor Fråga 23. Har du varit sjuk under det senaste året? Fråga 24. Berätta hur din hälsa varit under det senaste året? Fråga 23. Har du varit sjuk under det senaste året? Mindre öppen, kort jakande/nekande svar Fråga 24. Berätta hur din hälsa varit under det senaste året? Inbjuder till längre och mer varierande svar Slutna svarsalternativ Fråga 27. Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Nästan varje gång Någon gång ibland Sällan Aldrig Ska vara uttömmande Svarsalternativ så man kan skilja på dem som svarar nej från de som inte besvarar frågan Fråga 27. Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Varje gång Nästan varje gång Någon gång ibland Sällan Aldrig Dricker aldrig alkohol Slutna svarsalternativ Ska vara uttömmande Inte överlappande Ha ett alternativ för osäkerhet Om tveksam om fasta alternativ är heltäckande kombinera med öppet svarsalternativ av typen annat, ange vad Alternativ svarsform - skala Fråga 25. Vad ansåg du om följande delmoment i kursen? Momentet grundläggande epidemiologi Inte alls Mycket intressant intressant Fråga 26. Hur är din smärta när den är som värst? Svarsalternativ så man kan skilja på dem som svarar nej från de som inte besvarar frågan Undvik om möjligt färdiga klassindelningar Ha lagom många svarsalternativ, överblickbara Ingen smärta Outhärdlig smärta

9 Enkät - disposition och layout Formulärets utformning måste anpassas för den målgrupp undersökningen har både vad beträffar språkbruk och disposition Inled med enkla och lättbesvarade frågor om personalia Dela upp i frågeblock Känsliga frågor i slutet Enkäten bör inledas med en introduktion och allmänna anvisningar Även kort introduktion till varje block Mycket luft för att förenkla navigeringen i formuläret Gör tydlig skillnad på frågor och svar (t.ex. med hjälp av fetstil) Försök placera svarsalternativen på ett likformigt sätt Läsanvisningar - frågekonstruktion I kurslitteratur Från datainsamling till rapport av Karin Dahmström Kapitel 5-6 Fördjupningslitteratur Att fråga? Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter av Bo Wärneryd mfl, SCB Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård av Helen Hansagi och Peter Allebeck Checklista Är språket så enkelt att det kan förstås av alla respondenter? Kan frågan göras kortare? Är frågan tillräckligt exakt formulerad? Är frågan negerad? Är frågan ledande eller prestigeladdad? Kommer det viktigaste ledet i frågan sist? Är frågan relevant för alla? Har alla respondenter information nog för att besvara frågan? Kan frågan delas upp i två eller fler frågor? Är svarsalternativen uttömmande? Är svarsalternativen varandra uteslutande? Kommer svarsalternativen i samma ordningsföljd på frågor med samma alternativ? Är ordningsföljden mellan frågorna lämplig? Är uppdelningen i block lämplig? Är det möjligt att slopa några frågor? Gruppövning del 2 Ca 20 min: Gör en kritisk granskning av de frågor ni tog fram under första gruppövningen. Förbättra frågorna eller gör nya frågor/svarsalternativ. Notera hur ni resonerar och vilka överväganden ni gör. Ca 20 min: Berätta kortfattat om ert uppdrag och testa frågorna på annan grupp (1+2, 3+4, 5+6). Rapportering: Sammanställ skriftligt och lämna 1 rapport per grupp till mig

FRÅGEFORMULÄR OCH KODNING

FRÅGEFORMULÄR OCH KODNING F8 FRÅGEFORMULÄR OCH KODNING Förberedelser inför undersökningen och frågeformuläret: 1. Tidigare undersökningar Om formulär finns, hur fungerade det? Kvaliteten? 2. Registeruppgifter/sekundärdata Samma

Läs mer

Frågeformulärskonstruktion

Frågeformulärskonstruktion F7 Frågeformulärskonstruktion (kap 5, Fråga rätt: kap 5) Frågeformulärskonstruktion Att tänka på Själva formuleringen av frågan Svarsalternativen Ordningsföljden av frågorna Känsliga frågor Information

Läs mer

Kvantitativa metoder del 2. Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, HT -11

Kvantitativa metoder del 2. Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, HT -11 Kvantitativa metoder del 2 Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, HT -11 Disposition Kvantitativa metoder, enkätmetodik, epidemiologi, biostatistik Syfte/målformulering Undersökningsplan Urvalsram/urval

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav

Läs mer

Att designa frågor och svarsalternativ

Att designa frågor och svarsalternativ Att designa frågor och svarsalternativ Fredrik Scheffer Enheten för Mätteknik Processavdelningen SCB 2012-03-07 1 Frågorna är viktiga! Jag förstår inte vad de menar i den där frågan. Jag chansar på något.

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 130409 Datainsamling

Läs mer

Frågeformulär och kodning. Se även psykologistencilen samt ur Fråga rätt; finns i extrakopiebunten. Förra gången (F2) Planering av en undersökning

Frågeformulär och kodning. Se även psykologistencilen samt ur Fråga rätt; finns i extrakopiebunten. Förra gången (F2) Planering av en undersökning Frågeformulär och kodning F3 Se även psykologistencilen samt ur Fråga rätt; finns i extrakopiebunten. Förra gången (F2) Planering av en undersökning Problem, frågeställning typ av undersökning (ex survey),

Läs mer

Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Jobbhälsobarometern 2017 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Inledning I den årliga Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor svarar mer än 10 000 yrkesarbetande på frågor

Läs mer

Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning fördelat efter ålder

Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning fördelat efter ålder Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning fördelat efter ålder Trygghet i stadsdelen Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen

Läs mer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer Beteendevetenskaplig metod Ann Lantz alz@nada.kth.se Introduktion till beteendevetenskaplig metod och dess grundtekniker Experiment Fältexperiment Fältstudier - Ex post facto - Intervju Frågeformulär Fyra

Läs mer

Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning för män och kvinnor

Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning för män och kvinnor Trygghet i Stockholm 1 Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning för män och kvinnor Trygghet i stadsdelen 1 Under våren 1 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Enkätmetodik felkällor. Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, HT -11

Enkätmetodik felkällor. Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, HT -11 Enkätmetodik felkällor Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, HT -11 Problemformulering /målsättning Undersökningsplan Urvalsram Mätinstrument Urval Mätning Databehandling Statistisk analys Analys/ utvärdering

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Hur går en statistisk undersökning till?

Hur går en statistisk undersökning till? Hur går en statistisk undersökning till? Gången i en statistisk undersökning framgår av bilden och är i stort sett densamma i en verklig undersökning, t ex folk- och bostadsräkningen, som i en miniundersökning.

Läs mer

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik Metod1 Intervjuer och observationer Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier forskningsetik 1 variabelbegreppet oberoende variabel beroende variabel kontroll variabel validitet Centrala

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Trygghet i Lidingö Resultat från Polisregion Stockholms trygghetsmätning

Trygghet i Lidingö Resultat från Polisregion Stockholms trygghetsmätning Trygghet i Lidingö 217 Resultat från Polisregion Stockholms trygghetsmätning Trygghet i Lidingö 217 Under våren 217 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är

Läs mer

Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter

Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter FS 2017:1 2017-03-02 FOKUS: STATISTIK Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys Föreläsning 3, Utvärderingstekniker Än en gång: Frågetekniker Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 13-15. Mål, frågeställningar Teknik Hur

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Intervjuer: konsten att lyssna och fråga 2010-04-26 Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Vad är en intervju Intervjuandets

Läs mer

Bilaga 1, Fyra grupper Vallentuna - kommunen med ungdomar i fokus, 2011 Resultat från Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, år 8 och år 2 på

Bilaga 1, Fyra grupper Vallentuna - kommunen med ungdomar i fokus, 2011 Resultat från Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, år 8 och år 2 på Bilaga 1, Fyra grupper Vallentuna - kommunen med ungdomar i fokus, 2011 Resultat från Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, år 8 och år 2 på gymnasiet Bilaga 1 Fyra grupper Fyra grupper För att

Läs mer

Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning

Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning Fredrik Scheffer Enheten för mätteknik SCB fredrik.scheffer@scb.se Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning Mätinstrumentet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2018 December 2018 Innehåll Om undersökningen 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 6 Sammanfattningstabell 7 Resultat 8 Kännedom 9 Inställning

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2017 Björn Ställberg

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2017 Björn Ställberg Forskningsprocessen Kurs i vetenskapligt syn- och förhållningssätt för ST-läkare Forskningsprocessen Lite teori Mycket diskussion Lite exempel Forskningsprocessen Bra att läsa 1 Forskningsprocessen I det

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Bilaga Dnr 4.1-142/218 Februari 217 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 217 stockholm.se Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 217 Februari 217 Utgivare: Äldreförvaltningen

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2018 Karin Lisspers Anneli Strömsöe

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2018 Karin Lisspers Anneli Strömsöe Kurs i vetenskapligt syn- och förhållningssätt för ST-läkare Lite teori Mycket diskussion Lite exempel Bra att läsa 1 I ett vetenskapligt arbete förekommer vissa formaliserade ramar och krav för arbetet

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Invandrarindex Teknisk beskrivning

Invandrarindex Teknisk beskrivning Invandrarindex 2017 De nya svenskarnas röst Teknisk beskrivning Sweden Innehar F-Skattebevis Bankgiro: 5019-6294 1 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning......3 2. Syfte......4 3. Metod......4 4. Målgrupp...4

Läs mer

Invandrarindex Teknisk beskrivning Vuxna

Invandrarindex Teknisk beskrivning Vuxna Invandrarindex 2017 De nya svenskarnas röst Teknisk beskrivning Vuxna Sweden Innehar F-Skattebevis Bankgiro: 5019-6294 1 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning......3 2. Syfte......4 3. Metod......4 4.

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Jobbhälsoindex 2018:2

Jobbhälsoindex 2018:2 Jobbhälsoindex 2018:2 Chefsglöden har svalnat generellt, särskilt i offentlig sektor. Offentligt anställda chefer är mindre nöjda och känner oftare psykiskt obehag att gå till jobbet jämfört med såväl

Läs mer

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR KVALITETSARBETE

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR KVALITETSARBETE PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR KVALITETSARBETE Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för kvalitetsarbete Anvisning 2009-10-14 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum:

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum: Allmänheten om alkoholpolitiken Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2006-05-11 Undersökningen Synovate Temo på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen. Målgrupp: den svenska allmänheten 18 år och äldre. Telefonintervjuer

Läs mer

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer?

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Novus Opinion Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 1 Undersökningen Målgrupp Väljare, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre Metod Telefonintervjuer inom ramen för Novus telefonomnibus 4.000 intervjuer

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige Charlotte Deogan Utredare, PhD Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens uppdrag Uppföljning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 - - Genomförd av CMA Research AB December 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 216 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting Bakgrund Med en av världens mest digitala befolkningar

Läs mer

Feedbackrapport. Antal respondenter: 13 st. Datum:

Feedbackrapport. Antal respondenter: 13 st. Datum: Feedbackrapport Ledare: Anders Andersson Antal respondenter: st Antal svar: st Administratör: Ledarskapscentrum Datum: 0--0 Om LEAD FORWARD Denna rapport sammanfattar resultaten från en feedbackkartläggning

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Hälsofrågor i årskurs 7

Hälsofrågor i årskurs 7 Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i årskurs 7 Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Hälsofrågor i Gymnasiet

Hälsofrågor i Gymnasiet Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i Gymnasiet Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

2017:2. Jobbhälsobarometern

2017:2. Jobbhälsobarometern 2017:2 Jobbhälsobarometern Ju oftare man upplever ett psykiskt obehag inför att gå till jobbet, desto vanligare är det att man själv har blivit utsatt eller sett någon kollega blivit utsatt för trakasserier

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Statistikens grunder. Mattias Nilsson Benfatto, Ph.D

Statistikens grunder. Mattias Nilsson Benfatto, Ph.D Statistikens grunder Mattias Nilsson Benfatto, Ph.D Vad är statistik? Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Diarienummer: FUT1510-0139 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Kvantitativ metod. Föreläsning Kristin Wiksell

Kvantitativ metod. Föreläsning Kristin Wiksell Kvantitativ metod Föreläsning 161114 Kristin Wiksell Kvantitativ metod När begrepp som längre, mer eller fler används är det en kvantitativ studie. Den vanligaste metoden är enkäter, kallas också surveyundersökning.

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

S3Galt Sida 1 av 1. 1 Arbetsinsats. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? 2 Samverkan inom kursen

S3Galt Sida 1 av 1. 1 Arbetsinsats. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? 2 Samverkan inom kursen S3Galt Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Arbetsinsats Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? 1 40 timmar eller mer 0 0.0 2 30-40 timmar 7 46.7 3 20-30 timmar 6 40.0

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, 170503, kl. 08.00-12.00 Anvisningar Av rättningspraktiska skäl skall var och en av de tre huvudfrågorna besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett nytt

Läs mer

EXJOBBSINTRODUKTION 1/22/16

EXJOBBSINTRODUKTION 1/22/16 EXJOBBSINTRODUKTION FORSKNINGSMETODER Vad är vetenskap? En process i vilken vi undersöker kända och okända storheter i vår värld Forskare undersöker och drar slutsatser på basis av sina observationer.

Läs mer

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga Respondentprofil

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Farsta Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Farsta Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Projekt ID- nummer Formuläret besvarades den Behandlande sjukgymnast 1. Bakgrundsinformation 1.1 Vilken operation planeras för dig?

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

FOKUS DALBY. - En utvärdering. Trivector Information

FOKUS DALBY. - En utvärdering. Trivector Information FOKUS DALBY - En utvärdering Trivector Information INLEDNING Trivector Information AB har under oktober-november 2013 genomfört en undersökning med syftet att utvärdera Fokus Dalby utifrån de mål som återfinns

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd s resultat stockholm.se Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Konsult: Enkätfabriken AB 2 Innehåll Staden 4 6 Metod 7 Målgrupp och bortfall 8 Resultat 8 Resultatens

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Socialsekreterare om hot och våld i arbetet T-110192 Akademikerförbundet SSR: TEMO AB: Stina Andersson Titti Fränkel Arne Modig Per Grenert Datum: 7 maj 2004 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Forskningsprocessens olika faser

Forskningsprocessens olika faser Forskningsprocessens olika faser JOSEFINE NYBY JOSEFINE.NYBY@ABO.FI Steg i en undersökning 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Rapportering 1. Problemformulering: intresseområde

Läs mer

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010 Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar April 2010 Undersökning, United Minds 2010 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i mars 2010 av United Minds, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Hur, när och till vad använder personer sin smarta telefon eller surfplatta? Personers medievanor på mobila enheter.

Hur, när och till vad använder personer sin smarta telefon eller surfplatta? Personers medievanor på mobila enheter. Medieanalys 3 Hur, när och till vad använder personer sin smarta telefon eller surfplatta? Personers medievanor på mobila enheter. Medievanor Datainsamling Vetenskapligt ta fram underlag: Statistik Intervjuer

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer