Torvalla Infrastruktur Fritid Sommar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torvalla Infrastruktur Fritid Sommar"

Transkript

1 1

2 2 Torvalla Infrastruktur I Torvalla centrum finns Coop Nära, Bankomat, Kiosk, Bibliotek, Fritidsgård samt Restaurang med pizza och bar. Där ligger också Torvalla hälsocentral och Kyrkan. I grannområdet Odensala finns: Ica Kvantum, Post och Sportaffär, Bankomat, Pizzeria, samt Frisering (herr och dam). Dagis och skolor upp till 9:an finns inom gångavstånd från vår bostadsrättsförening. Fritid Sommar Är du sportintresserad finns det mycket att välja på i området. Sportfältet och Sporthallen vid Storsjöskolan erbjuder möjlighet till att spela fotboll både sommar och vinter. Det finns många långa och fina stigar att jogga, springa och promenera på i skogarna runt omkring eller varför inte på vägen som går längs Storsjön. På den kan du även ta en cykeltur ända in till Badhusparken. Du kan lätt ta dig till andra platser med cykel på alla fina cykelvägar som finns på cykelkartan (cykelkarta finns att få på turistbyrån) Cykelvägarna kan även användas för inlines och rullskidor där du kan välja sträckor med hänsyn till dina behov. Vi har även en egen boulebana i vårt område. Är du ett riktigt blötdjur så kan du fiska och bada i Storsjön eller Lillsjön. Det är inte heller långt till Storsjöbadet.

3 3 Vid Storsjöskolan finns bollplaner för basket, bordtennis, volleyboll, tennis och grönområden för egna aktiviteter. För den som tycker om djur, så finns Djur- och Kulgården med möjlighet till ridning i övre Torvalla. Har du hund så kan du rasta den i alla skogsområden som finns i närheten. Naturintresserade kan även få sina intressen tillgodosedda eftersom Torvalla har ett naturreservat med både urskogskaraktär och artrika våtmarker där bl.a. orkidéer trivs. Vintertid Vintertid finns det tillgång till elljusspår för längdskidor samt mindre skid-, snowboard- och pulkabacke vid Storsjöskolan. Det finns även skoterled i närheten. Vandra, åka spark eller skidor kan du även göra på Storsjön. Det finns en upplogad väg längs stranden. En annan facilitet som kan nyttjas, är Medvinden, en fin isbana för långfärdsskridskor eller spark. Du kan åka till Marieby, badhusparken eller vidare till Kungsgården. Under vissa tider går det att handla fika i Marieby. Det kan du även göra i badhusparken. Långfärdsskridskor går att hyra i badhusparken för den som inte har egna skridskor. Vid Storsjöskolan finns ishockeyrink för spel med puck och boll. Året om Är du konstintresserad har du ett stort utbud av konst utspridd i hela Torvallaområdet.

4 4 Östersunds hus 23 Semlan Målsättning Bostadsrättföreningen skall drivas så driftskostnaden kan hållas låg och därmed erbjuda förningens medlemmar en låg hyreskostnad. Vidare skall föreningen erbjuda medlemmarna en trivsam miljö såväl utomhus som i gemensamma utrymmen. Föreningens medlemmar skall ta gemensamt ansar för skötsel av föreningen. Styrelse Styrelsen tillsätts vid föreningens årsstämma på förslag av föreningens medlemmar. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet under valperioden (1 år). Årsstämman är högsta beslutande organ inom bostadsrättsföreningen. Styrelsearbetet bedrivs i samverkan med organisationer som styrelsen väljer. Detta gäller vid ekonomisk- och fastighetsförvaltning. Styrelsen köper externa tjänster efter behov. Styrelsen genomför möten under verksamhetsåret efter behov. Styrelsen tillrättavisar medlemmar som inte följer vad som beslutats av föreningen.

5 5 Trivselgrupp/utegrupp Tillsätts av styrelsen på förslag av föreningens medlemmar (fn 7 personer). Grupperna arbetar för skötsel av yttre miljö samt trivsel inom föreningen. Gemensamma aktiviteter Föreningen anordnar under året en del aktiviteter för de boende. Varje vår och höst anordnas det en eller flera dagar för städning/upprustning i området. Det är ett ypperligt tillfälle att lära känna sina grannar. Det är viktigt att du deltar vid dessa tillfällen. Ansvaret ligger inte enbart på styrelsen för den yttre miljön. Andra arrangemang som anordnas är surströmmingsfest, adventskaffe mm. Info om kommande arrangemang anslås på anslagstavlorna i respektive hus. Har du förslag på något arrangemang, kontakta styrelsen. Alla förslag är välkomna!

6 6 Husvärdar Vem din husvärd är finner du i bilaga 1 och på anslagstavlan vid ditt hus. Husvärdarna är kontaktperson för grannproblem inom huset. Husvärdarna introducerar nyinflyttade till föreningen. Kontaktpersoner Bokning/Felanmälan Sammanställning över förningens kontaktpersoner, bokning av övernattningsrum och felanmälan finns i bilaga 1, samt på anslagstavlan vid ditt hus. Fastighetsskötare Föreningen har en fastighetsskötare. Hans arbetsuppgifter är att tillsammans med bostadsrättsinnehavaren hålla rent på gräsytor, p-platser och gångar framför husen samt klippa gräs, snöröja och sanda framför portarna och på innergårdarna. För snöröjning och sandning av övriga ytor anlitar vi Riksbyggens Förvaltning. I fastighetsskötarens arbetsuppgifter ingår också mindre reparationsarbeten och underhåll i trapphus och källarkorridorer, t.ex. byta glödlampor och justera dörrlås.

7 7 Fastighetsskötaren tar också emot felanmälningar från oss boende när det gäller allmänna ytor, tvättstuga etc. och avgör därefter på vilket sätt ett fel skall åtgärdas. Du får inte själv anlita entreprenör för någon form av reparation i husets allmänna del. Fastighetsskötaren har inget ansvar att utföra arbeten i lägenheterna, men kan bistå med rådgivning. Fastighetsskötaren nås via felanmälan. Se bilaga 1:2 Medlemmars ansvar Som medlem i föreningen har du en utnyttjanderätt av föreningens egendom, alltså mer ansvar än bara för din egen lägenhet. Du har naturligtvis ansvar för att din egen lägenhet hålls i gott skick. Du har personligt ansvar i föreningens totala verksamhet och att bidra efter förmåga till allmän trivsel, med deltagande vid vår- och höststäddagarna bl.a. Medlemmar ansvarar även för sina gästers uppträdande inom bostadsrättsföreningen. Ansvar för den egna bostaden Ventilation Det är absolut förbjudet att förändra ventilationssystemet med t.ex. installation av fläkt. Vid behov av förändring skall Riksbyggen kontaktas först för konsultation.

8 8 Ytskikt För att du skall veta vad du som bostadsrättsinnehavare har ansvar för läs broschyren Frågor och svar om bostadsrätt. Är det något du är osäker på, tag kontakt med någon i styrelsen så reder vi ut det eller så kontaktar du Riksbyggen på tel Inglasning Tänker du glasa in din balkong/veranda så finns det en policy för detta. Fråga ordföranden vad som gäller Större reparationer Kontakta styrelsen innan du påbörjar reparationen. Din åtgärd eller del av din åtgärd kanske finns med i föreningens underhållsplan. Det kan bespara dig kostnader. Policy om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand Ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand skall inlämnas senast 6 veckor innan avsedd uthyrning skall ske. Ansökan skall inlämnas till ordförande eller vice ordförande. Uthyrning För andrahandsuthyrning krävs tillstånd. Den som hyr ut i andra hand utan tillstånd riskerar att förlora sin bostadsrätt.

9 9 Tillstånd Tillståndet begärs hos bostadsrättsföreningens styrelse. Om denna avslår begäran kan överklagan göras hos hyresnämnden. Ansökningsblankett finns på Riksbyggens kontor. Andrahandsgäst Andrahandsgäst måste alltid anges i ansökan. Den föreslagna andrahandsgästen skall vara skötsam och kunna godtas som boende i lägenheten. Förutsättningar för uthyrning Tillstånd kan ges om bostadsrättsinnehavaren under viss tid inte kan använda sin lägenhet och om denne har beaktningsvärda skäl för uthyrningen. Hit hör t.ex. fall där bostadsrättsinnehavaren på grund av sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller annat oförutsedd händelse tillfälligt inte kan använda lägenheten. Tidsbegränsning Tillstånd begränsas till viss tid, oftast högst sex månader. Förlängd tid kan medges, ansökan måste då göras i god tid, senast sex veckor innan tillståndstidens utgång. Bostadsrättsinnehavarens ansvar Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att månadsavgiften, (hyran) betalas och att lägenheten sköts under den tid den hyrs ut i andra hand. Bostadsrättsinnehavaren kan förlora rätten till lägenheten, om hyresgästen missköter sig (t.ex. störande levnadssätt).

10 10 Gemensamma utrymmen Föreningens gemensamma utrymmen finner du i bilaga 2 Förråd och cykelrum Till varje lägenhet hör ett källarförråd eller uteförråd. Gemensamma cykelrum finns i Lillfjällvägen 4, 6 och 8. Utanför varje hus finns också cykelställ. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trappuppgångar och loftgångar. Cyklarna skall vara försedda med namn Rastning av hundar och nedskräpning Inom föreningens område är inte rastning av hundar och nedskräpning tillåten. Vid olycksfall är medlem skyldig att ta upp efter sig. Gul snö får inte förekomma vid husingångarna. Vid olycksfall skall den gula snön avlägsnas utanför bostadsområdet. Skräp skall läggas i uppsatta sopkorgar eller tas med in och hanteras som sopor görs normalt.

11 11 Ute- och grillplats Grillning är inte tillåten på balkong. Särskilda möblerade ute- och grillplatser finns anordnade och dessa skall användas vid grillning och nyttjas vid fest samt rekreation. När du grillat klart städar du efter dig så det är klart för nästa att använda platsen. Parkeringsplats och garage Tillgången på parkerings- och garageplats är mindre än efterfrågan. En kölista finns upprättad hos Riksbyggen dit anmälan skall ske vid behov av p-plats eller garage. För att erhålla p-plats eller garage skall man vara stadigvarande bosatt i lägenheten och innehavare av bil, bilen skall vara i bruk. Det är således inte tillåtet att använda p-plats eller garage som uppställningsplats av bil eller garage som enbart förråd. Om dessa grundregler inte följs skall p-plats eller garage snarast återlämnas till föreningen. P-plats och garage följer inte med lägenheten vid försäljning. Vintertid skall snön skottas bort framför garagedörren med 60 cm bredd för snöröjningen.

12 12 Bostadsrättsinnehavaren får hyra en p-plats alternativt en garageplats. Hushåll med fler än en bil får på dispens hyra ytterligare en plats om det finns lediga. Om det uppstår kö måste dock den extra platsen återlämnas. Vid andrahandsuthyrning av lägenhet övergår p-plats eller garage inte automatiskt till den som hyr i andra hand. Vid andrahandsuthyrning kortare tid än sex månader behöver dock platsen inte överlåtas. Tiden kan, med hänsyn till efterfrågan förlängas, efter ansökan. P-plats- eller garage får inte upplåtas till annan person som inte bor i föreningen. Besöksplatserna är avsedda för våra besökande gäster, inte för parkering för boende inom föreningen. Inom bostadsrättsföreningen finns några platser där det är tillåtet att parkera 30 min resp. 60 min. Dessa platser är till för de boende för att kunna lasta i och ur bilen eller vid korta besök i lägenheten. Som bostadsrättsinnhehavare ansvarar du för att du och dina gäster parkerar där det är tillåtet. Ansökan om parkerings- och garageplats görs till Riksbyggen, Östersund tel Ordningsregler Ordningsregler för våra gemensamma utrymmen finns i bilaga 2.

13 13 Trafik inom området Fordon skall framföras varsamt och med lågt motorvarv inom bostadsrättsområdet och parkeras på tillåten plats. Fordon får inte framföras på föreningens gräsmattor. Fordon får endast framföras på innergårdar vid transport av skrymmande gods eller för transport av handikappade. Förslagsverksamhet Förbättringsförslag/önskemål lämnas skriftligen till någon i styrelsen. Ärendet tas sedan upp på styrelsemöte och avdöms. Beslut delges på styrelseprotokoll. Exempel på utformning finns i bilaga 3. Nycklar/brickor Nycklar och brickor skall förvaras så att obehörig inte kan komma åt dessa. Förlust av nyckel eller bricka skall anmälas omedelbart till någon i styrelsen. Kabel-tv I samtliga lägenheter finns kabel-tv. Avtalet är tecknat med Comhem och avgiften för grundutbudet ingår i månadshyran. Eventuellt bredband och extra tv-kanaler betalas av lägenhetsinnehavaren.

14 14 Städning Trapphusen städas var fjortonde dag, korridorerna i källaren varje kvartal och gemensamma utrymmen var fjortonde dag. Soprum I soprummen finns kärl för alla traktioner (kärl). Felsorterade sopor = högre hämtningsavgift = högre hyra för oss. Är du osäker titta i den guide kommunen delat ut eller på kommunens hemsida Följ även anvisningarna på de skyltar som finns uppsatta i soprummen ovanför varje kärl. Upplåsning Om du har låst dig ute: ring Riksbyggen Jour tel Kostnaden betalas av bostadsrättsinnehavaren själv. Upplåsningsjouren gäller enbart till porten och till den enskildes lägenhet, inte allmänna utrymmen. Varken fastighetsskötaren eller styrelsens ledamöter har tillgång till huvudnyckel eller lägenhetsnycklar.

15 15 Lugn och ro Mellan klockan 2200 och 0600 skall det vara lugn och ro det gäller alla flerfamiljshus. Om du tänker ha fest och misstänker att andra kan bli störda kontakta dina grannar i förväg införskaffa deras samtycke till din fest. TV och radio Under tiden bör extra stor hänsyn tas när det gäller ljudvolym på radio, TV och alla musikanläggningar. Loftgångar Loftgångar får inte användas för förvaring av materiel även cyklar. Detta är ett krav från Räddningstjänsten.

16 16

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Välkommen till föreningen

Välkommen till föreningen 1 Välkommen till föreningen Styrelsen vill passa på att hälsa er välkomna till BRF Risten. Vi hoppas att allt är till belåtenhet och att ni kommer att trivas i vårt kvarter. I BRF Risten ingår adresserna:

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Först av allt vill vi hälsa dig välkommen till föreningen! Vi hoppas att du kommer trivas med din lägenhet, föreningen och våra omgivningar. Den här informationen

Läs mer

2014 reviderad 2014-03-11

2014 reviderad 2014-03-11 ABC 2014 reviderad 2014-03-11 Regler och information för medlemmarna i BRF Göteborgshus nr 13. Allmänna utrymmen På grund av brandrisk får ej material t ex möbler, lådor, skräp, cyklar etc. ställas i föreningens

Läs mer

Välkommen till Mariehemsvägen 31 33

Välkommen till Mariehemsvägen 31 33 Välkommen till Mariehemsvägen 31 33 2010-06-14 Hjärtligt välkommen till oss på bostadsrättsföreningen Storspoven Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Storspoven hälsar Dig välkommen som medlem

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Här nedan kommer information om föreningens regler som man för allas trevnad bör känna till. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Att bo i brf FYRHÖJDEN

Att bo i brf FYRHÖJDEN 1(14) Att bo i brf FYRHÖJDEN www.brffyrhojden.se Fyrskeppsvägen 1953 Välkommen till brf Fyrhöjden! I det här häftet finner du information om det mesta du kan behöva veta som boende i brf Fyrhöjden. 2(14)

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler Allmänt om ordningsregler... 2 Allmän hänsyn och trivsel... 3 Uthyrning av bostadsrätt i andra hand... 4 Barnvagnsrum... 5 Cykelrum... 6 Husdjur... 7 Kabel-TV... 8 Överlåtelse av lägenhet... 9 Ägarandel

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen!

Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! 1 Brf Kvannen Februari 2014 Denna uppdaterade och delvis omarbetade upplaga av informationshäfte till medlemmarna ersätter tidigare informationspärm. Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! Vi som

Läs mer

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Org.nr: 76605-0967 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Detta häfte är tänkt att efter genomläsning finnas till hands när det uppstår problem. Förvara det därför lättåtkomligt!

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014

FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014 FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014 1 Ordningsregler för BRF FLUNDRAN Akuta skador och fel. Vid akuta skador, fel eller problem som inte kan vänta tills ordinarie kontaktperson eller fastighetsskötare

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler Allmänt om ordningsregler... 2 Allmän hänsyn och trivsel... 3 Uthyrning av bostadsrätt i andra hand... 4 Barnvagnsrum... 5 Cykelrum... 6 Husdjur... 7 Kabel-TV... 8 Överlåtelse av lägenhet... 9 Ägarandel

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas.

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Föreningen har funnits sedan 1984 men har ej haft några fastigheter förrän 12 sep

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer