Att arbeta systematiskt med förbättringsarbete; - varför ska man göra det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta systematiskt med förbättringsarbete; - varför ska man göra det?"

Transkript

1 Att arbeta systematiskt med förbättringsarbete; - varför ska man göra det? Anna Orbe OD Partner OD Partner 1

2 Resultat, som organisationer önskar/önskat nå.. Minskad stress Attraktivare arbetsplats där alla medarbetare är sedda och delaktiga Höjt medarbetarindex Minskad sjukfrånvaro Förbättrade processer och ökad effektivitet i flödet Ökad kvalité till kund Ökad samverkan med andra enheter Utvecklad kultur och ökad mognad att agera företagets värderingar Ökad känsla och förståelse för affären OD Partner 2

3 Förbättringsinitiativ OD Partner 3

4 Förbättringsinitiativ Omorganisationer OD Partner 4

5 Förbättringsinitiativ Processorientering Omorganisationer OD Partner 5

6 Förbättringsinitiativ Leanprojekt Processorientering Omorganisationer OD Partner 6

7 Förbättringsinitiativ ISO-certifiering Leanprojekt Processorientering Omorganisationer OD Partner 7

8 Kostnadsbesparingsprogram Förbättringsinitiativ Strategiska initiativ Affärsplaner ISO-certifiering Leanprojekt Processorientering Omorganisationer Attityder & värderingar OD Partner 8

9 Dom stora möjligheterna till resultatförbättring syns inte! Objektivt (Hårt) Individuellt Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser Kollektivt Organisation, strukturer, system,människor,byggnader, maskiner, produkter och pengar Subjektivt (Mjukt) Individuellt Ledares och medarbetares personliga mognadsnivå Kollektivt Styrande värderingar, hindrande attityder och grad av strategisk samsyn OD Partner 9

10 Vi måste använda samtliga möjliga sätt att ta oss mot önskat läge Förbättringshastighet Önskat läge Förbättringskultur Kontinuerligt, uthålligt, långsiktigt förbättringsarbete som utvecklar nya arbetssätt och förhållningssätt i hela organisationen Förbättringsprojekt Omorganisationer Nuläge Daglig verksamhet med spontana förbättringar Tid OD Partner 10

11 Var kan vi hitta onödigt arbete som stör vårt flöde? Kassationer Justeringar Onödig produktion Onödig väntan ONÖDIGT ARBETE Onödig noggrannhet Onödiga kontroller Onödiga lager Onödiga transporter Onödiga förflyttningar Onödiga rörelser OD Partner & Karolinska/SoL

12 Vilka flödesstörningar orsakas av nödvändigheter som saknas? Guidelines Underlag Material och komponenter Fel återföring Samarbete i flödet NÖDVÄNDIGHETER SOM SAKNAS Verktyg och stödsystem Underhåll och reparationer Personal Befogenheter Ansvarstagande Engagemang Utbildning Kompetens OD Partner & Karolinska/SoL

13 Vad vi vill åstadkomma Ledningen Vertikal integration - samsyn kring viktiga mål, fokuseringar och värderingar. Interna leverantörer Interna kunder Externa leverantörer Horisontell integration - samverkan och samspel i arbetsflödet. Samsyn för samverkan Externa kunder OD Partner & Karolinska/SoL

14 Var finns normalt fallgroparna? Avsaknad av fokus Bristande fokus ger splittrade och tandlösa organisationer Arbetsstruktur Avsaknad av ledningens långsiktiga, uthålliga och aktiva engagemang i en gemensam drivningsstruktur Tid och resurser Förbättringsarbetet förlorar oftast i konkurrens med det dagliga och operativa Brister i det levande systemet Brister i ledarskap skapar hinder för att släppa lös energi och passion hos medarbetare Systemfel Kommunikation För lite tid, precision och omsorg ägnas åt kommunikationen Samarbete i flödet Attityder och tankesätt hindrar ett moget samarbete Maktkamp och revirbeteende, onödigt arbete OD Partner 14

15 Var finns normalt fallgroparna? Avsaknad av fokus Bristande fokus ger splittrade och tandlösa organisationer Arbetsstruktur Avsaknad av ledningens långsiktiga, uthålliga och aktiva engagemang i en gemensam drivningsstruktur Tid och resurser Förbättringsarbetet förlorar oftast i konkurrens med det dagliga och operativa Brister i det levande systemet Brister i ledarskap skapar hinder för att släppa lös energi och passion hos medarbetare Systemfel Kommunikation För lite tid, precision och omsorg ägnas åt kommunikationen Samarbete i flödet Attityder och tankesätt hindrar ett moget samarbete Maktkamp och revirbeteende, onödigt arbete OD Partner 15

16 Alla jobbar med förbättringsarbete? Vart rör sig det här företaget? OD Partner 16

17 Att fokusera allas energi Fokus Fokusering är att koncentrera alla krafter inom företaget på de, just nu, viktigaste förbättringsområdena för att förtaget ska nå sina mål OD Partner & Karolinska/SoL

18 Alla jobbar med förbättringsarbete mot valt fokus Vart rör sig det här företaget? OD Partner 18

19 Varför behövs allas engagemang inom förbättringsarbetet? Medarbetare Processer Kunder Ekonomi Vi har en förbättringskultur som få kan matcha Krav på högre effektivitet och kvalitet i arbetsflöden Förändrade och ökade behov av servicetjänster 2010 är valår Vi är ännu inte en serviceorganisation med helhetsansvar Större krav på snabb omställning och flexibilitet Vi vet för lite om vad kunderna vill ha Med balans i vår ekonomi får vi ökad handlingsfrihet Vi har börjat mäta och tänka i produktivitet och flöden Vi vet för lite om hur det ser ut hos andra aktörer Insourcing/ outsourcing - möjlighet eller hot? Ekonomistyrningen utmanar vår produktivitet Fortsatt behov av att utveckla vår kompetens Fortfarande stor förbättringspotential inom flera flöden Vad är viktigast att fokusera på 2010? Kompetens, Flödesorientering, & Produktivitet OD Partner 19

20 Var finns normalt fallgroparna? Avsaknad av fokus Bristande fokus ger splittrade och tandlösa organisationer Arbetsstruktur Avsaknad av ledningens långsiktiga, uthålliga och aktiva engagemang i en gemensam drivningsstruktur Tid och resurser Förbättringsarbetet förlorar oftast i konkurrens med det dagliga och operativa Brister i det levande systemet Brister i ledarskap skapar hinder för att släppa lös energi och passion hos medarbetare Systemfel Kommunikation För lite tid, precision och omsorg ägnas åt kommunikationen Samarbete i flödet Attityder och tankesätt hindrar ett moget samarbete Maktkamp och revirbeteende, onödigt arbete OD Partner 20

21 Arbetsstruktur och uthållig stödstruktur Strategiskt resonemang & fokus Formulerade ledarseminarier Medarbetarseminarier Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Förbättringsmötenzmöten var fjortonde dag Chef leder gruppen. Coach stödjer chefen. Drivningsmotor och stödstruktur OD Partner 21

22 Agenda: 1. Varför sitter vi här? 2. Är vi på rätt väg? 3. Vem gör vad? 4. Hur var mötet? Affärsplan - hytyffjh mnfbkuy sd duy d,u uy duyd - n jkhfd iuy, dkjh.kfj ijkf u Kunder - gm,nd kjdh dkiur,cvciu dk,uf kxcj Konkurrenter - mndfju dsmu rkur,fc,kud x.kue jfh - mjz kjhewlkwisej ciudriiu kh Förbättringsmötet Vad är problemet? Handlingsplan Åtgärd/ delsteg? Vem är ansvarig? Färdigtid? OK Lever gruppens fokus? Tycker gruppen att de jobbar med rätt saker? Finns engagemang för att nå egna mål? Hur är är samarbetet med org? Tillvaratas allas kunskap och erfarenhet? Vad behöver förstärkas hos ledaren? Är mötestekniken bra? Utvecklas gruppen? Hur mår medarbetarna och ledaren? Mål och mätetal Förbättringsgrupp Coachen OD Partner 22

23 Datum: Team:. Nästa möte:.. Handlingsplan Gruppens fokus:.. Förbättringsområde:. Mätetal:. Mål:. Vad? Vad vill vi åstadkomma/förbättra? Hur? Aktivitet som skall utföras Vem är ansvarig? När, färdig? Frigjord tid? OK OD Partner & Karolinska/SoL 23

24 Var finns normalt fallgroparna? Avsaknad av fokus Bristande fokus ger splittrade och tandlösa organisationer Arbetsstruktur Avsaknad av ledningens långsiktiga, uthålliga och aktiva engagemang i en gemensam drivningsstruktur Tid och resurser Förbättringsarbetet förlorar oftast i konkurrens med det dagliga och operativa Brister i det levande systemet Brister i ledarskap skapar hinder för att släppa lös energi och passion hos medarbetare Systemfel Kommunikation För lite tid, precision och omsorg ägnas åt kommunikationen Samarbete i flödet Attityder och tankesätt hindrar ett moget samarbete Maktkamp och revirbeteende, onödigt arbete OD Partner 24

25 Har vi verkligen tid med förbättringsarbetet? Operativt Vi måste ju jobba också! Kunden skriker och här sitter jag När ska jag göra mitt riktiga jobb? Så här blir ju ingenting gjort Taktiskt Vi kan inte göra samma misstag år ut och in! Om vi inte ser över hur vi jobbar så halkar vi efter konkurrenterna! Vi måste sätta av tid nu för att få det lättare sen! Utvecklas eller försvinna Akustisk planering Min tid styrs av det som syns och hörs mest Det som syns och hörs mest är högljudda kunder och chefer Det akuta och operativa kommer alltid i första hand Taktisk planering Jag styr min tid utifrån ett helikopterperspektiv Mina prioriteringar styrs av både långsiktiga och kortsiktiga hänsyn Ibland måste taktiska steg få gå före det operativa och ibland inte OD Partner & Karolinska/SoL

26 Var finns normalt fallgroparna? Avsaknad av fokus Bristande fokus ger splittrade och tandlösa organisationer Arbetsstruktur Avsaknad av ledningens långsiktiga, uthålliga och aktiva engagemang i en gemensam drivningsstruktur Tid och resurser Förbättringsarbetet förlorar oftast i konkurrens med det dagliga och operativa Brister i det levande systemet Brister i ledarskap skapar hinder för att släppa lös energi och passion hos medarbetare Systemfel Kommunikation För lite tid, precision och omsorg ägnas åt kommunikationen Samarbete i flödet Attityder och tankesätt hindrar ett moget samarbete Maktkamp och revirbeteende, onödigt arbete OD Partner 26

27 Levande möten Energi - Är förbättringsarbetet viktigt för dig? - Är förbättringsarbetet viktigt för gruppen? - Är det viktigt för kunden? Inflöde - Finns det vilja? - Finns det mål? - Finns det en strategi? - Förutsättningar? Inre livet - Samarbetar vi bra? - Har vi många idéer? - Lyssnar vi på varandra? Utflöde - Når vi resultat? - Får vi fram handlingsplaner? - Når vi mätetalens mål? Återmatning - Lär vi oss något? - Växer gruppen till i erfarenhet, samsyn & självförtroende? OD Partner & Karolinska/SoL

28 Eldvakt Ledarroller i en levande process Energi - Viktigt för individen? - Viktigt för gruppen? - Viktigt för företaget? Journalist Inflöde - Vilja - Mål - Srategi - Förutsättning Strateg Inre livet - Vi tänker bra ihop - Många idéer - Lyssna och fråga Lots Utflöde - Resultat - Beslut - Handlingsplan Revisor Återmatning - Vi lär oss - Teamet utvecklas Lärare OD Partner & Karolinska/SoL

29 Var finns normalt fallgroparna? Avsaknad av fokus Bristande fokus ger splittrade och tandlösa organisationer Arbetsstruktur Avsaknad av ledningens långsiktiga, uthålliga och aktiva engagemang i en gemensam drivningsstruktur Tid och resurser Förbättringsarbetet förlorar oftast i konkurrens med det dagliga och operativa Brister i det levande systemet Brister i ledarskap skapar hinder för att släppa lös energi och passion hos medarbetare Systemfel Kommunikation För lite tid, precision och omsorg ägnas åt kommunikationen Samarbete i flödet Attityder och tankesätt hindrar ett moget samarbete Maktkamp och revirbeteende, onödigt arbete OD Partner 29

30 OD Partner 30

31 OD Partner 31

32 Kommunikation är en process som tar tid! Grad av förståelse Samsyn Utväxla kvitto Börja stämma av Tror att jag (den andre) har förstått Kan repetera Hört Inte hört Min värld Din värld OD Partner & Karolinska/SoL

33 Var finns normalt fallgroparna? Avsaknad av fokus Bristande fokus ger splittrade och tandlösa organisationer Arbetsstruktur Avsaknad av ledningens långsiktiga, uthålliga och aktiva engagemang i en gemensam drivningsstruktur Tid och resurser Förbättringsarbetet förlorar oftast i konkurrens med det dagliga och operativa Brister i det levande systemet Brister i ledarskap skapar hinder för att släppa lös energi och passion hos medarbetare Systemfel Kommunikation För lite tid, precision och omsorg ägnas åt kommunikationen Samarbete i flödet Attityder och tankesätt hindrar ett moget samarbete Maktkamp och revirbeteende, onödigt arbete OD Partner 33

34 Individen i gruppen? När vi lärt oss uppskatta, respektera och använda varandras olikheter ökar kreativiteten och kvaliteten i besluten OD Partner 34

35 Djurens egenskaper Giraff Buffel Igelkott Räv Höna Struts Åsna Kameleont Uggla Snigel Positiva egenskaper Bra med någon som har överblick och ser helheter. Drivkraftig och vill se resultat. Observant på attityder och värderingar. Klipsk och slug i sakfrågor. En taktiker. Att tänka högt ihop med andra stimulerar till kreativitet och uppsluppen atmosfär. Ser till att diskussionerna är sakligt grundade. Ifrågasätter om vi håller på med rätt saker. Återför dialogen till ämnet. Viktigt med personer som kan kompromissa. Att sammanfatta och göra konklusioner under resans gång. Skapar tid för eftertänksamhet och lugnar ner för att undvika förhastade beslut/åtgärder. Negativa egenskaper Befattar sig inte med diskussioner på denna låga nivå. Det gäller att ta kommandot för att jag skall få som jag vill. Allt som görs och sägs tar jag som kritik mot mig och min personlighet. Säger inte så mycket på mötena, men i korridorer och i kafferummet berättar räven gärna sanningarna. Tycks inte ha någon kontakt mellan mun och hjärna. Talar först och tänker sen. När det hettar till så sticker den huvudet i sanden. Sopar konflikter under mattan. Jag fattar ingenting. Varför är jag här? Vänder kappan efter vinden. Jag tycker som du, vad tycker du? Klok som en uggla. Vet alltid bäst. Besserwisser! Är alltid sist. Alla får vänta. Har gott om andras tid. OD Partner 35

36 Fokus på värdeskapande i arbetsflödet Interna leverantörer Interna kunder Externa leverantörer Externa kunder Horisontellt värdeskapande genomsyrar förbättringsarbetet! Träning i förhållningssättet att allt arbete är samarbete Tvärfunktionellt förbättringsarbete ökar insyn, helhetssyn och motivation Förbättringsgruppernas mål baseras på kundernas krav Förbättringsmål som mäter resultatet från horisontell samverkan Den som är drabbad tar ansvar för att åtgärda problemet Lokal expertis som dammsuger efter onödigt arbete, eller nödvändigheter som saknas OD Partner & Karolinska/SoL

37 Vi måste använda samtliga möjliga sätt att ta oss mot önskat läge Förbättringshastighet Önskat läge Förbättringskultur Kontinuerligt, uthålligt, långsiktigt förbättringsarbete som utvecklar nya arbetssätt och förhållningssätt i hela organisationen Förbättringsprojekt Omorganisationer Nuläge Daglig verksamhet med spontana förbättringar Tid OD Partner 37

38 Hur förbättrad arbetsmiljö påverkar sjukfrånvaron dagar/ medarbetare och år Sjukfrånvaro Antal anställda OD Partner 38

39 Hur effektivare processer påverkar produktiviteten Patienttransporter Antal anställda OD Partner 39

40 Min närmaste chef följer upp uppsatta mål på min enhet/avdelning K SoL OD Partner 40

41 Min närmaste chef följer upp uppsatta mål på min enhet/avdelning K SoL OD Partner 41

42 Resultat hos St Jude Medical - världsledande på pacemakers 2002 började St Jude sin resa med att etablera systematiskt ständigt förbättringsarbete. Dessförinnan infördes lean production, som visar delar av reduktionen i cykeltid per pacemaker. OD Partner & Karolinska/SoL

43 Pacemaker - cykeltid Cycle time (Days) ,2 63, , , ,4 19, ,3 6,7 3,4 2, OD Partner & Karolinska/SoL

44 Pacemaker - produktivitet Productivity (Minutes per pacer) Minutes/pace ,8 154,9 158,5 135,7 131,4 135,8 118,0 98,8 72,8 57, Year OD Partner & Karolinska/SoL

45 Pacemaker - skrotkostnad Scrap ($ per pacer) $43,00 $/pace $29,00 $28,00 $32,00 $33,00 20 $21, $10,00 $9,00 5 $4,70 $3, Year OD Partner & Karolinska/SoL

46 Pace process yield Process yield Average all models ,5 91, ,0 % ,0 71,0 74,0 73,0 74,0 70,5 72, OD Partner & Karolinska/SoL

47 Förbättringskultur som involverar alla Kontinuerligt, uthålligt, långsiktigt systematiskt förbättringsarbete som utvecklar nya arbetssätt och förhållningssätt i hela organisationen Vilket ledarskap krävs? OD Partner 47

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Det finns aktiviteter som skapar värde.

Det finns aktiviteter som skapar värde. Det finns aktiviteter som skapar värde. Och andra som inte gör det. 60 företag har fått hjälp att vässa sina verksamheter genom leanarbete. De har alla gått Lean Lantbruks utbildning med leancoachning

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion

Läs mer

Att implementera lean

Att implementera lean Att implementera lean en generell beskrivning och ett exempel från Universitetssjukhuset i Lund Text: Pia Anhede & Magnus Lord Foto: Sun Nilsson Allt fler sjukhus och vårdorganisationer i Sverige kämpar

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Inledning MÅL KVALITET I RÄTT TID. Medarbetarskap. Ledarskap. Inledning 3

Inledning MÅL KVALITET I RÄTT TID. Medarbetarskap. Ledarskap. Inledning 3 Göingemodellen Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt MÅL Inledning 3 Östra Göinge en del av Skånes gröna hjärta 4 Historien om Göingemodellen 6 Lean grunden för ledningsfilosofin 8 Göingemodellen

Läs mer

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett

Läs mer

Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form

Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form Dokumentation från ledarskapsdagarna på Hjortviken Konferens 11 12 maj 2011 Framtidsverkstad som grund Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Arbets- och miljömedicin Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer