LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Barn och Utbildningsnämnden BUN /36 Kvalitetsredovisning Information av rektor för Lessebo Lärcenter BUN Rektor Pia Dahlberg redovisade de olika verksamheter som finns på Lessebo Lärcenter: Svenska för invandrare (SFI) Gymnasial vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Särskola för vuxna (Särvux) Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium Individuellt program Introduktionskurs för invandrare( IVIK) Kulturskolan Fritidsgårdar Högskoleutbildning på distans. Kvalitetsredovisning finns för kulturskolan och vuxenutbildningen för år Prioriterade mål för Vuxenutbildningen år 2008 är: - fastställa lokala riktlinjer för den grundläggande vuxenutbildningen - utarbeta rutiner för övergång från IVIK - få igång ett fungerande elevråd - fastställa rutiner för rekrytering av elever till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - utreda lokalfrågan förutsättningslöst - erbjuda kvällsundervisning - utveckla lärcentret, tillsammans med biblioteket och Lärcenter Kronoberg - erbjuda sommarskola för elever med låg måluppfyllelse. Prioriterade mål för Kulturskolan år 2008 är: - fortsätta att arbeta med utåtriktad verksamhet - fortsätta arbetet med att rekrytering av nya elever, gärna tillsammans med andra föreningar forts.

2 Barn och Utbildningsnämnden BUN /36 Forts. - ge aktivt stöd till elev- och orkesterrådet. - samarbeta med Föreningen Framtidskulturen. - erbjuda teoriundervisning till de elever som önskar. - arrangera månadskonserter/framträdande. - utveckla klassorkestern i Kosta. Rektor gav även en information om verksamheterna på våra fritidsgårdar. BUN tog del av informationen och tackade Pia Dahlberg för redovisningen.

3 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 44 Dr 2008/21 Ekonomisk Uppföljning 2008 AU Ekonomisk Uppföljning ej slutförd pga. sen brytpunkt. Ekonom redovisar ekonomisk uppföljning till nämnden. AU - tog del av informationen - återkommer till nämnden för redovisning BUN Ekonom Carin Beijer redovisade ekonomisk uppföljning till nämnden. Följande verksamheter visar på avvikelser från riktpunkten 42% - Förskolorna i Hovmantorp 43,3 % - Kosta Glascenter 47,7 % - Kulturskolan 43,2 % - Ky-utbildning 48,5 % - Central adm. 46,3 % - Gemensamma kostnader 44,9 % 08. BUN beslutar att; - rektor på Kosta Glascenter Per-Ola Jacobson får uppdrag att komma med åtgärder för budget i balans på Kosta Glascenter och Ky- utbildningen. - rektor för förskolorna i Lessebo Jörgen Konradsson får uppdrag att komma med åtgärder för budget i balans. - redovisningen ska vara förvaltningen tillhanda senast 10 aug

4 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 45 Dr 2008/22 Budget 2009 AU Utbildningschefen informerade om att Kommunstyrelsen har föreslagit att Barn och utbildningsnämnden får kronor som rambudget för år 2009 samt 1,5 miljon för att kunna behålla 62,7 tjänster inom förskola 1-5 år. AU tog del av informationen. AU föreslår att; BUN tar information till handlingarna. BUN Utbildningschefen informerade om att Kommunstyrelsen har föreslagit att Barn och utbildningsnämnden får kronor som rambudget för år 2009 samt 1,5 miljon för att kunna behålla 62,7 tjänster inom förskola 1-5 år. BUN tog del av informationen.

5 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 46 Dr 2008/35 Förskolan i Lessebo och Hovmantorp. AU Rektorerna Kerstin Linell och Jörgen Konradsson informerade om antal födda barn, placerade barn samt antal barn på kö för placering under hösten på förskolorna i Hovmantorp och Lessebo. På förskolorna i Hovmantorp är det placerat 160 barn per den 15 oktober jämfört med 147 hösten I Lessebo är siffrorna 131 barn hösten 2008 jämfört med 114 barn hösten AU föreslår att; - utbildningschefen informerar nämnden om situation på förskolorna i Hovmantorp och Lessebo. - BUN tar information till handlingarna BUN Utbildningschef informerade om antal födda barn, placerade barn samt antal barn på kö för placering under hösten på förskolorna i Hovmantorp och Lessebo. På förskolorna i Hovmantorp är det placerat 160 barn per den 15 oktober jämfört med 147 hösten I Lessebo är siffrorna 131 barn hösten 2008 jämfört med 114 barn hösten BUN tog del av informationen

6 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 47 Dr 2007/38 Skolplan AU Utbildningschef Carl-Axel Hallberg informerade om tilldelningsbeslutet för layout och färdigställställandet av Skolplan Efter anbudstidens utgång tilldelades uppdraget till bolaget GivAkt Informationsbolag AB i Växjö. Kontakt med företaget är påbörjad, skolplan klar för distribution i augusti. AU tog del av informationen. AU föreslår att; - BUN tar information till handlingarna BUN Utbildningschef Carl-Axel Hallberg informerade om tilldelningsbeslutet för layout och färdigställställandet av Skolplan Efter anbudstidens utgång tilldelades uppdraget till bolaget GivAkt Informationsbolag AB i Växjö. Kontakt med företaget är påbörjad, skolplan klar för distribution i augusti. BUN tog del av informationen.

7 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 48 Dr 2008/20 Kvarlitetsredovisning 2007 AU Utbildningschef Carl-Axel Hallberg informerade om planeringen inför redovisning av kvalitetsredovisning från resp. rektors område. Verksamheterna kommer att redovisa enligt följande: 17 juni Lessebo Utbildningscenter och Kulturskola, Pia Dahlberg. 25 aug Hovmantorps rektorsområde, Carl-Axel Hallberg Kerstin Linell 23 sep Lessebo rektorsområde, Jörgen Konradsson och Eva-Lotta Carlsson. 27 nov Kosta och Skruvs rektorsområde, Gunilla Malm 16 dec Bikupan, Kent Ericsson Kosta Glascenters verksamhet redovisades den 6 maj. BUN Utbildningschef Carl-Axel Hallberg informerade om planeringen inför redovisning av kvalitetsredovisning från resp. rektors område. Verksamheterna kommer att redovisa enligt följande: 17 juni Lessebo Utbildningscenter och Kulturskola, Pia Dahlberg. 25 aug Hovmantorps rektorsområde, Carl-Axel Hallberg och Kerstin Linell. 23 sep Lessebo rektorsområde, Jörgen Konradsson och Eva-Lotta Carlsson. 27 nov Kosta och Skruvs rektorsområde, Gunilla Malm 16 dec Bikupan, Kent Ericsson. Kosta Glascenters verksamhet redovisades den 6 maj. BUN beslutar att: - godkänna planen för redovisningarna.

8 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 49 Dr 2008/30 Val till Trygghets- och Brottsförebygganderådet AU AU beslöt att förslag på representant i Trygghets- och brottsförebyggande rådet efter Jonny Andréns avgång presenteras vid nämndens sammanträde. AU föreslår att; - BUN utser representant i Trygghets- och brottsförebyggande rådet. BUN Ordf. Ragnar Lindberg redovisar förslag till representant till trygghets - och brottsförebyggande rådet efter Jonny Andrén(s). Ordföranden föreslår att utse Susann Johansson (s) som representant i trygghets- och brottsförebyggande rådet. BUN beslutar att: utse Susann Johansson(s) som representant i trygghets - och brottsförebyggande rådet.

9 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 50 Dr 2008/32 Val till ersättare i AU AU Ordf. Ragnar Lindberg redovisade förslag till ersättare i AU efter Jonny Andréns avgång. Ordföranden föreslår att utse Lars Altgård till ersättare i AU. AU föreslår att; - BUN utser Lars Altgård till ersättare i AU. BUN Ordf. Ragnar Lindberg redovisade förslag till ersättare i AU efter Jonny Andréns avgång. Ordföranden föreslår att utse Lars Altgård till ersättare i AU. BUN beslutar att: utse Lars Altgård till ersättare i AU.

10 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 51 Dr 2008/33 Val till Nordstedtska Fonden AU Ordf. Ragnar Lindberg redovisade förslag till ledamot i Nordstedtska Fonden efter Magnus Widerströms och Christer Fredrikssons avgång. AU beslöt att föreslå BUN att utse Börje Erlandsson och Carl-Axel Hallberg till ledamöter i Nordstedtska fonden. AU föreslår att; BUN utse Börje Erlandsson och Carl-Axel Hallberg till ledamöter i Nordstedtska fonden. BUN Ordf. Ragnar Lindberg redovisade förslag till ledamot i Nordstedtska Fonden efter Magnus Widerströms och Christer Fredrikssons avgång. AU beslöt att föreslå BUN att utse Börje Erlandsson och Carl-Axel Hallberg till ledamöter i Nordstedtska fonden. BUN beslutar att: utse Börje Erlandsson och Carl-Axel Hallberg till ledamöter i Nordstedtska fonden

11 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 52 Dr 2008/34 Sammanträdesdagar hösten 2008 AU Sammanträdesdagen den 26 augusti är presidiet kallat till överläggning med kommunledningen och därför föreslås att nämnden flyttas till måndagen den 25 augusti. Sammanträdesdagen den 7 oktober för AU är ordförande Ragnar Lindberg förhindrad att närvara. AU:s möte flyttas på uppkommen anledning till den 30 september. Sammanträdesdagen den 18 november är utbildningschef Carl-Axel Hallberg förhindrad att närvara. Nämndens möte flyttas på uppkommen anledning till den 27 november. AU föreslår nämnden att: - godkänna förslag till ändring av nämndssammanträde i augusti och november samt AU:s möte i oktober. BUN Sammanträdesdagen den 26 augusti är presidiet kallat till överläggning med kommunledningen och därför föreslås att nämnden flyttas till måndagen den 25 augusti. Sammanträdesdagen den 7 oktober för AU är ordförande Ragnar Lindberg förhindrad att närvara. AU:s möte flyttas på uppkommen anledning till den 30 september. Sammanträdesdagen den 18 november är utbildningschef Carl-Axel Hallberg förhindrad att närvara. Nämndens möte flyttas på uppkommen anledning till den 27 november. BUN beslutar att: - godkänna förslag till ändring av nämndssammanträde i augusti och november samt AU:s möte i oktober.

12 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 53 Dr 2008/23 Sydost Samverkan Gymnasieskolorna AU Utbildningschef Carl-Axel Hallberg och vice ordförande Börje Erlandsson informerade från träffen med gymnasienämnden i Växjö och Barn och utbildningsnämnden i Tingsryd den 2 juni. Vid träffen arbetades ett gemensamt yttrande till arbetsgruppen för Sydost Samverkan fram. Yttrandet presenterades för AU. AU tog del av informationen. AU lämnar över yttrandet till BUN utan förslag till beslut. BUN Utbildningschef Carl-Axel Hallberg och vice ordförande Börje Erlandsson informerade från träffen med gymnasienämnden i Växjö och Barn och utbildningsnämnden i Tingsryd den 2 juni. Vid träffen arbetades ett gemensamt yttrande till arbetsgruppen för Sydost Samverkan fram. Yttrandet presenterades för BUN. BUN beslutar att: - godkänna yttrandet

13 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 54 Dr 2008/37 Kursplaner Kosta Glascenter BUN Utbildningschef Carl-Axel Hallberg redovisade lokal kursplan för Kosta Glasskola. Dessa är: - Hantverksteknik G/LK Kurskod:GLAT Gravering/dekorsslipning/LK Kurskod:GLAT Blästring/LK Kurskod:GLAT Projektarbete/LK Kurskod: PA Kant och bottenbearbetning/lk Kurskod:GLAT Hantverksteknik H/LK Kurakod:GLAT 1514 Studiegång för nordiska utbildningen. Kurser: Hantverksteknik A 200p Kurskod: GLAT 1401 Hantverksteknik B 200p Kurskod: GLAT 1402 Hantverksteknik C 200p Kurskod: GLAT 1403 Hantverksteknik D 200p Kurskod: GLAT 1404 Hantverksteknik E 100p Kurskod: GLAT 1405 Hantverksteknik F 100p Kurskod: GLAT 1406 Hantverksteknik G/LK 200p Kurskod: GLAT 1512 Hantverksteknik H/LK 200p Kurskod: GLAT 1514 Arbetsmiljö& Säkerhet 50p Kurskod: ARL 1201 Formgiving A 100p Kurskod: FOG 1203 Hantverksorientering 50p Kurskod: HVK 1201 Materialkunskap 50p Kurskod: HVK 1203 Blästring/LK 100p Kurskod: GLAT 1513 Gravering/dekorslipning/LK 100p Kurskod: GLAT 1511 Kant och bottenbearbetning/lk Kurskod: GLAT 1510 Försäljning &Service 50p Kurskod: HNDL 1203 Projektarbete/LK 300p Kurskod. PA 1515 Summa 2400 p Forts.

14 Barn och Utbildningsnämnden Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 54 Dr 2008/37 Forts. BUN beslutar att: - godkänna lokala kurser för Kosta glasskola. - godkänna studiegång för nordisk utbildning Barn och Utbildningsnämnden

15 Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 55 Dr 2007/4 Lärlingsutbildning BUN Kent Ericsson informerade om arbetet och förutsättningar för att inrätta en lärlingsutbildning i Lessebo Kommun. Flera företag har anmält intresse att erbjuda lärlingsplatser, främst verkstads - och byggindustrin. BUN tackade Kent Ericsson för informationen och önskar kontinuerlig information om verksamheten. BUN Utbildningschef Carl-Axel Hallberg föreslår att nämnden beslutar att lärlingsutbildningen ligger inom Hantverksprogrammet vid Kosta Glascenter och att rektor vid Kosta Glascenter också ansvarar för lärlingsutbildningen i Lessebo Kommun. BUN beslutar enligt utbildningschefens förslag. Barn och Utbildningsnämnden

16 01-29 Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 56 Dr 2008/5 Information 2008 BUN forts. Familjecentralen Familjecentralen tillhör fr.o.m. den 1 augusti Lessebo rektorsområde med Jörgen Konradsson som rektor. Ta sig församhetsdagar 3 och 4 juni var det utställning på läsårets bidrag från år 2, 5 och 8. Årets team har varit Att underlätta i vardagen. Vinande bidrag från resp år blev: Klass 2A Kvarndammskolan Klass 4A Hackebackeskolan Klass 8A Bikupan Varje vinnande bidrag belönades med 5000 kr. Svar på skrivelse från föräldrar på Violen ang. personalneddragningar redovisades. Under 2008 kommer inga personalneddragningar inom förskolan att genomföras. Kommunalt vårdnadsbidrag Information från Sveriges Kommuner och Landsting redovisades i textmaterial. Skriftligt omdöme för alla elever. Pressmeddelande från Regeringskansliet redovisades i textmaterial. Nya mål för årskurs 3 Information från Regeringskansliet gällande nya mål för år 3 redovisades i textmaterial. Lärarlyftet Utbildningschef Carl Axel Hallberg informerade kring villkoren för att gå utbildning inom regeringens satsning på lärarlyftet/ lärarfortbildning Barn och Utbildningsnämnden

17 01-29 Barn och Utbildningsnämndens AU BUN 56 Dr 2008/5 Forts. Rektorstjänster Rektorstjänsten på Bikupan tillsätts av Linda Wågström i aug. Vakans på Kvarndammskolan upprätthålls av Linda Wågström ny annonsering kommer att ske i aug. Rektor Kent Ericsson på Bikupan har på egen begäran sagt upp sig för annan tjänst i Värnamo. Mobiltelefoner på skolan Utbildningschef informerade om de regler som finns på våra skolor. Detta är inget problem idagsläget. Läxpolicy Kvarndammskolans Läxpolicy presenterads för nämnden. Vt 2009 ska alla skolor utarbetat en läxpolicy. Sommarskola Lessebo Utbildningscenter anordnar sommarskolan från den 23 juni- 11 juli i Gula Skolan. 52 elever har anmält intresse att gå i skolan. Fritidsaktiviteter kommer att bedrivas på eftermiddagarna av Elin Nilsson och Anders Liljekvist. Eleverna i år 9 och individuella programmet kan ha sommarskolan som kommunalt sommarjobb. Svar på skrivelse från föräldrar på Björkskolan ang. lärarorganisationen ht Inför läsåret 2008/2009 kan man tillmötesgå föräldrarnas önskemål om att behåll vikarierande lärare i år 5-6, beroende på att flera ordinarie lärare är tjänstlediga. Bussresor med länstrafiken vid studiedagar Bussresor till Skruv 1430 och 1515 är egentligen avsedda som högstadieturer, men kan även nyttjas av andra dock medför detta att när skolan har lov är dessa turer inställda.

18 Barn och Utbildningsnämnden BUN 57 Dr 2008/4 Delegationsbeslut 2008 BUN Delegationsbesluten redovisades för nämnden.

19 Barn och Utbildningsnämnden BUN 58 Övriga frågor BUN Nämnden avslutade med öppen frågestund Nämndens ordförande Ragnar Lindberg och utbildningschef Carl- Axel Hallberg avslutade mötet med att önska alla en Glad Sommar och tackade för ett väl genomfört arbete.

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Plats och tid Beslutande Hackebackeskolan Torsdagen den 29 september 2011 kl. 17.00 20.15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 2008-11-11 166 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) 115-126 Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande. UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-11 1(24) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Klas-Göran Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling Protokoll 1 (43) Plats och tid: Sal Orion, Cul, Hudiksvall, klockan 09:00-16:40. Ajournerat för lunch klockan 12:15-13:15. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Matts Persson, ordf (C) Erik Jensen

Läs mer

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017 Budget 2015, reviderad med verksamhetsplan 2016 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2015... 4 Nettoinvestering

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer