Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic (s). Börje Erlansson (m) Evert Kajander (fp) Nicke Lindberg (v) Kristina Eriksson (c) Åke Wenrup (m) ersättare Övriga deltagare Carl-Axel Hallberg Susanne Ottosson Anne-Marie Carlsson Lena Henriksson Carin Beijer Kerstin Söderqvist 12 Cecilia Stavert 14 Eva Nyqvist 12 Pia Dahlberg Utses att justera Justeringens plats och tid Lessebo Kommunhus torsdag 6 mars Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anne-Marie Carlsson Ordförande Ragnar Lindberg Justerande Åke Wenrup Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Anne-Marie Carlsson

2 Sida 2 av 11 Förteckning över s ärenden 12 Information om Svenska för invandrare SFI Äska ytterligare medel till SFI Skolutveckling med digitala verktyg i förskolan och skolan5 15 Bokslut Kontaktpolitiker Delgivningar Delegationsbeslut Övriga frågor... 11

3 Sida 3 av Dnr 2014/26 Information om Svenska för invandrare SFI.. Barn-och utbildningsnämnden tackade Pia Dahlberg, rektor, Kerstin Söderberg, lärare för analfabeter (SFI), Eva Nyqvist, lärare för särvux och Maram Qiq, modersmålslärare för en intressant presentation av deras verksamheter och vardag. Maram Qiq beskrev sitt arbete som modersmålslärare. Hon undervisar elever inom grundskolans alla årskurser, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Hennes elever har kommit olika långt i sin språkutveckling. En del av hennes elever har gått i skola under flera år i sitt hemland medan andra elever aldrig gått i skola förrän de kom till Sverige. Kerstin Söderqvist, lärare för analfabeter, beskrev hur hon idag arbetar med sin grupp. Skolan har under året haft ett projekt verklighetsbaserat lärande som bygger på att man tillsammans går ut i sin närmiljö med digitala verktyg och dokumenterar bland annat skyltar och föremål som man sedan använder i undervisningen. Kerstin Söderqvist framställer mycket av sitt undervisningsmaterial själv, för att det inte finns många läromedel att tillgå för vuxna analfabeter. Eva Nyqvist lärare för särvux presenterade ett material som hennes elever på särvux färdigställt utifrån deras medverkan vid den stora särvuxkonferensen som genomfördes på Kosta Art Hotell Några av eleverna dokumenterade under dagarna och har utifrån det materialet färdigställt en digitalbok med hjälp av läsplattor, denna visades för ledamöterna.

4 Sida 4 av Dnr2014/27 Äska ytterligare medel till SFI beslutar att äska 1 miljon(två lärartjänster) till SFI- undervisning vid Lessebo Vuxenutbildning hos Kommunstyrelsen. Under 2013 bosatte sig 171 nyanlända personer i Lessebo Kommun. På Lessebo Vuxenutbildning bedrivs idag SFI-undervisning i sex olika klasser/nivåer, analfabet, 1A, 1B, 2C, 2B, 3C och 3D. Lessebo Vuxenutbildning behöver dubblera kurserna i 1A (kort skolbakgrund) och 2B (god skolbakgrund) eftersom vi där har det största behovet samt att kursen analfabeter kan samarbeta med kursen 1A. Den 25 februari 2014 var det 12 elever med god skolbakgrund (gymnasium eller universitet) som stod i kö för att starta på nivå 2B och 9 elever med kort skolbakgrund som väntade på plats till kurs 1A. sunderlag Tjänsteskrivelse. sexpediering: Kommunstyrelsen.

5 Sida 5 av Dnr2014/17 Skolutveckling med digitala verktyg i förskolan och skolan. beslutar att fastställa strategier för digitala verktyg i skolan och förskolan. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskolan kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (LGR 11). Förmåga att kunna kommunicera och söka nya kunskaper och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den genmensamma referensram som alla i samhället behöver (läroplan för förskolan, rev 2010). Vision: I Lessebo ska pedagogiska idéer styra valet av digitala verktyg. De digitala verktygen ska vara integrerade i den pedagogiska verksamheten där det är befogat att använda den. Lärare ska tillsammans med elever utveckla kreativa arbetsformer med hjälp av digitala verktyg. Resurser ska finnas för ändamålsenlig utrustning samt för kompetenshöjning.

6 Sida 6 av Dnr2014/17 Övergripande mål: Alla barn, elever och personal i Lessebo kommun ska kunna använda digitala verktyg: som ett redskap för sitt lärandet som ett verktyg för att söka, granska och lagra. för att producera och redovisa för att utbyta information för att kommunicera som ett kompensatoriskt verktyg Alla skolor och förskolor ska ha tillgång till trådlös nätverksuppkoppling. En central tjänst som Information-och Kommunikationstekniker, IKT- tekniker skall finnas. IKT-samordnare Cecilia Stavert presenterade materialet. sunderlag Förslag till skolutveckling med hjälp av digitala verktyg i förskolan och skolan Lessebo kommun.

7 Sida 7 av Dnr2014/18 Bokslut godkänner bokslutet för år 2013 Ekonom Carin Beijer och utbildningschef Carl-Axel Hallberg redovisade bokslutet Totalt visar bokslutet på ett överskott om 2,898 miljoner kronor sunderlag Bokslut 2013.

8 Sida 8 av Dnr2014/20 Kontaktpolitiker beslutar att kontaktpolitiker utses enligt förslag. Som ersättare för Susanne Neroth-Ravn (c) i Barn och utbildningsnämnde har Kommunfullmäktige valt Ellen Franzén(c). Kontaktpolitiker i våra skolor och förskolor ska då revideras. Utbildningschefs förslag till kontaktpolitiker Förskolorna i Hovmantorp och Familjecentralen Kvarndammskolan Förskolan i Lessebo och Nyängskolan Hackebackeskolan Bikupan Lessebo Gymnasium Lessebo Vuxenutbildning Lina Cesar Peter Severinsson Åke Wenrup Kristina Eriksson Nicke Lindberg Börje Erlandsson Azeb Wemmerby Carlos Lillo Lars Altgård Maria Larsson Grazyna Dahl-Ringdahl Marianne Nilsson Evert Kajander Monica Johansson Mona Wirkander Gull-Britt Sandefors Edabacken och Lustigkulla skola Lilltorpet och Björkskolan Dragomir Zekic Kenneth Moberg Charlotta Book Ellen Franzén sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll Tjänsteskrivelse, förslag till kontaktpolitiker.

9 Sida 9 av Dnr2014/6 Delgivningar 2014 godkänner delgivningarna. Uppföljning Skolinspektionen 2012 Alla verksamheterna har redovisat sina uppföljningar till arbetsutskottet i januari och februari. Alla underlagen delgavs i papperform till ledamöterna. Huvudmannens uppföljning redovisades av utbildningschefen. Skolinspektionen Skolinspektionen lämnar över en anmälan till Lessebo kommun för att utreda och sätta in eventuella åtgärder avseende särskilt stöd på förskolan Edabacken Ekonomisk uppföljning januari-december 2013 redovisades. Previa. Uppdragsbekräftelse på grupputveckling på Kulturskolan. Reserverande av medel från 2013 till Internkontroll. Internkontroll av diariehantering i våra verksamheter har genomförts i vecka 9 av förvaltningsadministratör. Rektor/förskolechef på Lustigkulla skolan och förskolan Edabacken. Ann-Britt Åhslund- Sandell är vikarierande rektor/ förskolechef från den 20 februari 31 december 2014 i Kosta. s sammanträden i mars Både arbetsutskottet och nämndens sammanträden ställs in på grund av för få ärenden. sunderlag Delgivningar.

10 Sida 10 av Dnr2014/7 Delegationsbeslut 2014 godkänner delegationsbesluten. 7:1 om placering vid en skolenhet (fritidshem) Dnr 2014/179 Carl-Axel Hallberg 7:1 om placering vid en skolenhet (fritidshem) Dnr 2014/125 Amela Zivkovic sunderlag Delegationsbeslut.

11 Sida 11 av Övriga frågor

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Plats och tid Beslutande Hackebackeskolan Torsdagen den 29 september 2011 kl. 17.00 20.15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45.

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Beslutande Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Monica Lindgren

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-03-11 1 (9) KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2015-03-17 Kl. 08.30 Plats Närvarorätt Hälsoäventyret, Östhammar

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer