Vattenskadeundersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenskadeundersökningen"

Transkript

1 Vattenskadeundersökningen 215 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen Skadeorsaker i olika utrymmen Svensk Försäkrings statistik 9 Tre huvudskadetyper 1 Ledningssystem 11 Utrustning 17 Tätskikt i våtrum 19 Vattenskadecentrum består av nedanstående bolag och organisationer: Vattenskadecentrum, 216. Produktion: Roxx Communication Group AB, 2 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

3 ALLMÄNT Allmänt Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent Villa Flerbostadshus Fritidshus Totalt % 7% Åldersfördelning av alla skador efter byggnadsår i tioårsperioder. 8% Villa 85% Flerbostadshus 8% Fritidshus 7% Byggnadsår Antal Procent Före års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 jan. till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 7 9. Skadorna omfattar tre olika hustyper: Villa, som omfattar en tvåfamiljsvillor, radhus, samt kedjehus. Flerbostadshus som innehåller minst tre bostadslägenheter. Fritidshus Diagrammet visar att antalet villaskador i undersökningen är betydligt större än antalet skador för de övriga hustyperna. Villaförsäkringarna utgör också en mycket stor del av försäkringsbeståndet. En annan del av förklaringen till att villaskadorna är en så stor del av undersökningsresultatet är att självrisken i fastighetsförsäkring är betydligt högre än i villaförsäkring. Detta innebär att skador som är så små att deras åtgärdskostnad bedöms understiga självrisken aldrig anmäls till försäkringsbolagen utan repareras direkt av fastighetsägaren. Folk- och Bostadsräkningen. Enligt Folk- och Bostadsräkningen 199 uppgick bostadsbeståndet till 4, miljoner bostäder, varav 1,8 miljoner i villor och resterande 2,2 miljoner lägenheter i flerbostadshus. Enligt SCB:s redovisning av antalet skattepliktiga enheter i hela riket 21 finns det 2,2 miljoner småhus (inkl. fritidshus) och hyreshus. Det finns således 16 gånger fler villafastigheter än flerfamiljsfastigheter. Detta bör man ha i åtanke när man ser den stora övervikten villaskador i materialet. I den följande redovisningen har skadorna inom de olika hustyperna slagits samman till ett enda skadematerial Totalt 79 1 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215 3

4 ALLMÄNT Antal skador fördelat i åldersgrupper om tio år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och Antal skador fördelade efter byggnadsår i tioårsperioder i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och 215. Materialet är indelat i samma tioårsperioder som visades i undersökningen Före Byggnadsår för skadade bostäder och byggnadsår för alla bostäder (SCB). Procentandelar Byggnadsår alla bostäder Byggnadsår skador Jämför man procentandelar byggnader med vattenskador med åldersfördelningen av samtliga bostäder ser man att fördelningen är lika. Skadorna fördelar sig relativt lika i hela bostadsbeståndet. När man tolkar diagrammen i undersökningen bör man tänka på att i de årgångar där det finns många bostäder finns det också många skador. Man kan därför inte direkt dra några slutsatser om i vilka årgångar av bostäder risken för skador är stor Före VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

5 ALLMÄNT Antal skador fördelade per utrymme där skadan inträffade. Huvudsakligt utrymme Antal Procent Kök Bad/dusch Tvättstuga 5 7 WC Annat Totalt 79 1 Utrymmen där skadorna inträffat. 28 % av alla skador inträffar i bad eller duschutrymmen. I dessa kan ju både ledningssystems-, utrustnings- och tätskiktsskador uppstå. I köket inträffar 33 % av skadorna, det är framför allt diskmaskiner och kopplingar som orsakar skadorna. Annat utrymme är t ex förrådsrum eller bostadsrum. Förändringarna sedan 29 är relativt stora. Andelen skador i bad/dusch har minskat, andelen skador i kök har ökat. Förändringen har förmodligen orsakats av att det är fler vattenanslutningar i kök idag Kök Bad/Dusch Tvättstuga Antal skador per utrymme i procentandelar i jämförelse med undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och WC 15 1 Annat utrymme VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215 5

6 ALLMÄNT Skadeorsaker i olika utrymmen Databasen innehåller skador. 26% 7% 6% 32% Bad och Duschrum 32% Andel % Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 22 Rör 21 Läckage genom tätskikt i golv 11 Skarv/fog i tätskikt 7 Läckage genom tätskikt i vägg 6 Koppling/fog rör 6 Rörgenomföring 5 Anslutning Golv/vägg 4 Golvbrunn 4 Tätskikt saknas 2 Kök 29% 29% Bad- och duschrum 32% Kök 29% Annat utrymme 26% Tvättstuga 7% Toalettrum 6% Bad, dusch 32% Annat utrymme 26% Kök 29% Andel % Rör 3 Diskmaskin 25 Koppling/fog 19 Kyl/Frys/Ismaskin 11 Armatur/ventil 4 Annan utrustning 3 Annat utrymme 26% Andel % Rör 44 Koppling/fog 13 Radiator/Radiatorventil 9 Annan utrustning 9 Varmvattenberedare 4 Expansionskärl 3 Armatur/Ventil 2 Toalett 6% Tvättstuga 7% Tvättstuga 7% Andel % Rör 31 Koppling/fog 11 Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 1 Varmvattenberedare 1 Annan utrustning 5 Armatur/ventil 4 Tvättmaskin 4 Toalettrum 6% Andel % Rör 4 Koppling/fog 22 Annan utrustning 16 Armatur/ventil 6 6 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

7 ALLMÄNT Bad och Duschrum 28 % Andel % Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 21 Rör 21 Läckage genom tätskikt i golv 1 Koppling/fog rör 8 Skarv/fog i tätskikt 5 Rörgenomföring 5 Läckage genom tätskikt i vägg 4 Anslutning Golv/vägg 4 Tätskikt saknas 1 Skadeorsaker i olika utrymmen % 7% 28% Kök 33% Andel % Rör 26 Diskmaskin 26 Koppling/fog 17 Kyl/Frys/Ismaskin 14 Armatur/ventil 3 26% 33% Annat utrymme 26 % Andel % Rör 4 Koppling/fog 15 Annan utrustning 11 Radiator 6 Varmvattenberedare 5 Radiatorventil 3 Expansionskärl 3 Kök 33% Bad- och duschrum 28% Kök 33% Annat utrymme 26% Tvättstuga 7% Toalettrum 6% Bad, dusch 28% Annat utrymme 26% Tvättstuga 7% Andel % Rör 28 Varmvattenberedare 11 Koppling/fog 1 Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 7 Annan utrustning 5 Armatur/ventil 3 Tvättmaskin 3 Golvbrunn 3 Toalett 6% Tvättstuga 7% Toalettrum 6% Andel % Rör 36 Koppling/fog 23 Annan utrustning 14 Armatur/ventil 4 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215 7

8 ALLMÄNT Svensk Försäkrings statistik Svensk Försäkring är en organisation där en stor del av de försäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse i Sverige deltar. Man arbetar bland annat med statistik för olika typer av skador, t ex statistik för vattenskador. Svensk Försäkrings vattenskadestatistik är en årsvis redovisning av medlemsföretagens färdigbehandlade skador. För närvarande finns statistik fram till och med 214. Kostnader för vattenskador nedan avser de belopp försäkringsbolagen betalat ut. Den totala skadekostnaden omfattar också försäkringstagarnas självrisker och de avskrivningar av de ersatta byggnadsdelarnas värde som gjorts vid skaderegleringen. Kostnader för självrisker och avskrivningar kan uppskattas till ytterligare 5 6%. Antal registrerade vattenskador (Källa Svensk Försäkring) Företag/Fastighet Hem Villa/fritidshus Kostnad (kkr.) för vattenskador (Källa Svensk Försäkring) 4 Företag/Fastighet 35 3 Hem 25 Villa/fritidshus VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

9 ALLMÄNT Antal skador fördelade efter skadeorsak. Skada orsakad av Antal Procent Ledningssystem Utrustning Tätskikt våtrum Totalt % Tre huvudskadetyper Skadematerialet är indelat i tre skadetyper av olika karaktär: Skador orsakade av oberäknad vattenutströmning eller läckage från ledningssystem för kall och varmvatten, värme och avlopp. Skador orsakade av oberäknad vattenutströmning eller läckage från installerad utrustning, t ex disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys. Skador orsakade av läckage genom tätskikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn. 24% 59% Ledningssystem 59% Utrustning 24% Tätskikt i våtrum 17% Tätskikt i våtrum Utrustning Ledningssystem Fördelning av skador i procentandelar efter de tre huvudskadetyperna. Jämförelse mellan undersökningarna 1977,, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215 9

10 LEDNINGSSYSTEM Ledningssystem Totalt inrapporterades det 417 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 59 % av alla inrapporterade skador. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens ålder uppdelat i åldersgrupper om 1 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och Antal skador fördelade efter installationsår i tioårsperioder i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och 215. Materialet är indelat i samma tioårsperioder som visades i undersökningen VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

11 LEDNINGSSYSTEM System Antal Procent Skador orsakade av olika system Kallvatten Varmvatten Värme Vattenburen golvvärme 37 1 Avlopp Totalt Avlopp Värme Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och Varmvatten Kallvatten Åldersfördelning av ledningssystem i procentandelar för respektive system Ledningssystem Ålder (år) Total % Andelen kallvattenledningar som orsakar skador ligger strax under 5 %, men varmvattenledningar har en sjunkande trend och avloppsledningar har en ökande trend. Kallvatten Varmvatten Värme Vattenburen golvvärme Avlopp VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN

12 LEDNINGSSYSTEM Skadeorsaker I undersökningen ingår också felorsaken stopp eller baktryck under denna undersökningsperiod fanns 559 stycken sådana skador rapporterade. I denna redovisning finns dessa skador inte med på något annat ställe. 37 % av ledningsskadorna beror på korrosion. 75 % av dessa är 3 år eller äldre. Genom ett bättre underhåll bör man kunna minska dessa skador väsentligt. Felorsak Antal Procent Korrosion Mekanisk åverkan Konstruktionsfel Utförandefel Frysning 29 6 Annat Totalt Åldersfördelning av de vanligaste skadeorsakerna i procentandel för respektive skadeorsak. Skadeorsak Ålder. Andelar rad % Total % Korrosion Mekanisk åverkan Konstruktionsfel Utförandefel Frysning Annat Ledningssystem och skadeorsaker Skadeorsak andel % Kallvatten Varmvatten Värme buren Avlopp Vatten- golvvärme Totalt Korrosion Mekanisk åverkan Konstruktionsfel Utförandefel Frysning Annat Total VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

13 LEDNINGSSYSTEM Skadeorsak Ålder. Andelar rad % Total% Korrosion Åldersfördelning av de vanligaste skadeorsakerna på kallvattensystem i procentandelar för respektive skadeorsak. Mekanisk åverkan Konstruktionsfel Utförandefel Frysning Annat Skadeorsak Ålder. Andelar rad % Total% Åldersfördelning av de vanligaste skadeorsakerna på varmvattensystem i procentandelar för respektive skadeorsak. Korrosion Mekanisk åverkan Konstruktionsfel Utförandefel Frysning Annat Skadeorsak Ålder. Andelar rad % Total% Korrosion Åldersfördelning av de vanligaste skadeorsakerna på värmesystem i procentandelar för respektive skadeorsak. Mekanisk åverkan Konstruktionsfel Utförandefel Frysning Annat Skadeorsak Ålder. Andelar rad % Total% Korrosion Åldersfördelning av de vanligaste skadeorsakerna på avloppssystem i procentandelar för respektive skadeorsak. Mekanisk åverkan Konstruktionsfel Utförandefel Frysning 1 1 Annat VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN

14 LEDNINGSSYSTEM Skadade detaljer I denna redovisning avses med läckage genom golvbrunn, korrosion, sprickor och dylikt. Läckage vid anslutning mellan golvbrunn och tätskikt i våtrum redovisas i kapitel Tätskikt i våtrum. Skadade detaljer Detalj, utströmning Antal Procent Rör Armatur /ventil 16 4 Radiatorventil 68 2 Radiator 13 4 Golvbrunn* Förhöjningsring 8 Expansionskärl 58 2 Koppling Totalt Några detaljers andelar av skadorna på ledningssystem, andelar i procent. Jämförelse mellan undersökningarna 1977,, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och Fördelning av antal skador från olika fog - och kopplingsmetoder. Fog/kopplingsmetod Antal Procent Mekanisk koppling Presskoppling 58 6 Lödning 34 4 Svets 4 Limning 8 1 Annat Totalt Fog/kopplingsmetod Dold förläggning Ja Procent Nej Mekanisk koppling Presskoppling Lödning Svets 5 5 Limning Annat Totalt VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

15 LEDNINGSSYSTEM Fog/kopplingsmetod Ålder. Andelar rad % Total% Åldersfördelning av de vanligaste fog- och kopplingsmetoderna i procentandelar för respektive metod. Mekanisk koppling Presskoppling Lödning Svets Limning Annat Skadeorsak andel % Koppar Plastöverdragen koppar Stål Plast Gjutjärn Rostfritt stål Mässing Annat Total % Korrosion Mekanisk åverkan Konstruktionsfel Skadat material och skadeorsaker Utförandefel Frysning Annat Total Detalj Andel % Vanliga skadeorsaker Andel % Rör 58 Korrosion Annat Mekanisk åverkan Frysning Fog/Koppling 26 Annat Korrosion Mekanisk åverkan Utförandefel Radiator/Radiatorventil 6 Korrosion Annat Mekanisk åverkan Utförandefel Armatur/Ventil 5 Annat Frysning Korrosion Mekanisk åverkan De fem vanligaste detaljerna och deras vanligaste skadeorsaker. VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN

16 UTRUSTNING Utrustning Vattenskador orsakade av läckage från installerad utrustning och dess anslutningar utgör 24 % av undersökningens totala skadeantal. Skadegruppen omfattar utrustning såsom disk - och tvättmaskiner, varmvattenberedare, kyl/frys, ismaskiner och akvarier. Annan utrustning är t.ex. sanitetsporslin och tyngre utrustning som pumpar och industrimaskiner. Fördelning mellan de skadevållande utrustningstyperna. 1% 29% 37% Kategorin kyl/frys har en 9 % högre andel av de totala utrustningsskadorna jämfört med undersökningen 22. Av undersökningen går det inte att läsa ut om detta beror på ökningen av kyl/ frysar med vattenanslutning eller om det är andra delar på kyl/frysen som går sönder. Kategorin ismaskin har inte undersökts tidigare. 2% 18% 11% Diskmaskin 37% Kyl/Frys 18% Tvättmaskin 11% Varmvattenberedare 11% Akvarium 2% Annat 29% Ismaskin 1% 11% Diskmaskiner 76 % av skador från diskmaskiner orsakas av maskiner som är 15 år eller yngre och 58 % av skadorna från maskiner som är 1 år eller yngre. Detta är stor ökning av skador orsakade av maskiner yngre än 1 år. Åldersfördelning av diskmaskiner som orsakat vattenskada. Ålder Andel % Äldre än 2 år år år år 3-5 år 28 Total 1 De vanligaste skadeorsakerna för disk- och tvättmaskiner Skadeorsak Andel % Slang 52 Maskin 48 Total 1 Åldersfördelning av skadeorsaker i procentandelar. Skadeorsak Ålder. Andelar rad % Total% - 5år 6-1 år år 16-2 år 2 + Slang Maskin VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

17 UTRUSTNING Åldersfördelning av varmvattenberedare som orsakat skada. Varmvattenberedare Ålder Andel % Äldre än 2 år år år år 11-5 år 12 Total 1 Åldersfördelning av varmvattenberedare som orsakat skada. Material Andel % Emaljerad 34 Kopparfodrad 31 Rostfritt 16 Annat 19 Total 1 Åldersfördelning av material i skadade varmvattenberedares vattenbehållare, uttryckt i procentandelar för respektive material. Material Ålder. Andelar rad % Total % - 5år 6-1 år år 16-2 år 2 + Emaljerad Koppar Rostfritt Annat Åldersfördelning av kyl/frys som orsakat vattenskada. Ålder Andel % Äldre än 2 år år år år 34-5 år 35 Kyl/ frys/ ismaskin Ur undersökningsmaterialet kan man inte läsa ut varför skador från kyl/ frys/ ismaskin ökat så mycket. Vattenanslutna ismaskiner är en ny kategori som tagits med i undersökningen. 69 % av kyl/frys/ismaskiner som orsakar skador är 1 år eller yngre. Total 1 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN

18 TÄTSKIKT I VÅTRUM Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning, som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I undersökningen har skadetypen delats upp i två grupper, skador orsakade av läckage genom väggens eller genom golvets tätskikt. Skadorna har sedan klassificerats med avseende på material och skadeorsaker. Denna undersökning visar att andelen vattenskador orsakade av läckage genom tätskikt i våtrum uppgår till 17 % av det totala antalet skador. Andelen är lägre än vad tidigare undersökningar har visat. Golv och väggskador Andelen skador genom tätskikt på golv är mer än dubbelt så stor som genom tätskikt på vägg. Skador orsakade av läckande tätskikt på eller vägg i procentandelar. Tätskikt i Antal Procent Vägg Golv Total Jämförelse av procentandelarna för golv- och väggskador med undersökningarna 1977,, 22, 28, 29, 21,211, 212, 213, 214 och Vägg Golv VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

19 TÄTSKIKT I VÅTRUM Skador från läckage genom tätskikt fördelar sig på följande väggbeklädnader. Skador från läckage genom tätskikt på vägg Material, vägg Antal Procent Kakel Väggplastmatta trådsvets Väggplastmatta H-metoden* 1 Väggmatta kemfog 15 5 Våtrumstapet 22 8 Målning 2 1 Målad glasfiber 7 3 Annat 7 3 Totalt * Beträffande definition av denna metod se bilaga Förklaringar till enkätblankett Antal väggskador i åldersgrupper om 1 år i procentandelar. Jämförelse med undersökningen, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213 och Antal skadade väggar fördelade efter installationsår i tioårsperioder i procentandelar i jämförelse med undersökningen, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och 215. Materialet indelat i samma tioårsperioder som visades i undersökningen Före VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN

20 TÄTSKIKT I VÅTRUM Kakel på vägg. Typ av skadat tätskikt bakom kakel. Tätskikt Andel % Vätskebaserat tätskikt 64 Plastmatta 2 Flexibel folie 4 Membranisolering* 15 Saknas 15 Total 1 * Äldre typ av tätskikt Skadeorsak Skadeorsak Andel % Skarv/fog 17 Tätskiktet 44 Rörgenomföring 13 Anslutning Vägg/golv 22 Mekanisk åverkan 2 Skruvinfästning 2 Total 1 Antal skador i väggar med kakelbeklädnad i åldersgrupper om 1 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och Antal skador på kakelväggar fördelade efter installationsår i tioårsperioder i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21,211,212,213, 214 och 215. Materialet är indelat i samma tioårsperioder som visades i undersökningen Före VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

21 TÄTSKIKT I VÅTRUM Trådsvetsad plastmatta på vägg. Trådsvetsad plastmatta på vägg. Skadeorsak Andel % Rörgenomföringar 44 Skarv/Fog 31 Anslutning Vägg/Golv 7 Tätskikt Antal skador i väggar med trådsvetsad plastmatta i åldersgrupper om 1 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och Antal skador på väggar med trådsvetsad plastmatta fördelade efter installationsår i tioårsperioder i procentandelar. Jämförelse med undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 213, 214 och 215. Materialet är indelat i samma tioårsperioder som visades i undersökningen Före VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN

22 TÄTSKIKT I VÅTRUM Skador från läckage genom tätskikt på golv. Skador från läckage genom tätskikt fördelar sig på följande golvmaterial: Material, golv Antal Procent Keramiskt material Plastmatta/trådsvets Annat 23 2 Totalt Antal golvskador i åldersgrupper om 1 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21, 211, 212, 2 13, 214 och Antal skadade golv fördelade efter installationsår i tioårsperioder i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21,211, 212, 213, 214 och 215. Materialet är indelat i samma tioårsperioder som visades i undersökningen Före Keramiskt material på golv. Redovisning av typ av tätskikt under det keramiska materialet. Tätskikt Andel % Vätskebaserat tätskikt 61 Plastmatta 6 Flexibel folie 8 Membranisolering* 2 Saknas 5 Total 1 * Äldre typ av tätskikt 22 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

23 TÄTSKIKT I VÅTRUM Skadeorsak Andel % Skadeorsaker Skarv / Fog 4 Tätskiktet 34 Rörgenomföring tappvatten / värme 3 Rörgenomföring avlopp 2 Anslutning Vägg / Golv 1 Mekanisk åverkan Skruvinfästning 1 Anslutning golvbrunn gjutjärn 2 Anslutning golvbrunn plast 26 Anslutning golvränna eller hörnbrunn Nytt tätskikt till bef. brunn 1 Total Antal golvskador med keramiskt material i åldersgrupper om 1 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, , 211, 212, 213, 214 och Antal skadade golv med keramiskt material fördelade efter installationsår i tioårsperioder i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21,211,.212, 213, 214 och 215. Materialet är indelat i samma tioårsperioder som visades i undersökningen Före VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN

24 TÄTSKIKT I VÅTRUM Trådsvetsad plastmatta på golv. Skadeorsaker Skadeorsak Andel % Skarv / Fog 8 Tätskikt 13 Rörgenomföring tappvatten / värme 8 Rörgenomföring avlopp 3 Anslutning Vägg / Golv 3 Mekanisk åverkan 3 Skruvinfästning 3 Anslutning golvbrunn gjutjärn 14 Anslutning golvbrunn plast 44 Anslutning golvränna eller hörnbrunn 1 Nytt tätskikt till bef. brunn Total 1 Antal golvskador med keramiskt material i åldersgrupper om 1 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, , 211, 212, 213, 214 och Antal skadade golv med trådsvetsad plastmatta fördelade efter installationsår i tioårsperioder i p rocentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna, 22, 28, 29, 21,211, 212, 213, 214 och 215. Materialet är indelat i samma tioårsperioder som visades i undersökningen Före VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 215

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-213 7

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 216 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 4 Utrymmen där

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 9 2 ALLMÄNT Allmänt 9 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 17 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 4 Utrymmen där

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-214 7

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 24 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 28 2 ALLMÄNT Allmänt 28 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 18 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 4 Utrymmen där

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 21 2 ALLMÄNT Allmänt 21 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 216 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 4 Utrymmen där

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus Allmänt Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent Villa 993 8 Flerbostadshus 614 8 Fritidshus 483 7 Totalt 79 1 8% 7% Åldersfördelning av alla skador efter byggnadsår i tioårsperioder.

Läs mer

Allmänt. I den följande redovisningen har skadorna inom de olika hustyperna slagits samman till ett enda skadematerial.

Allmänt. I den följande redovisningen har skadorna inom de olika hustyperna slagits samman till ett enda skadematerial. Allmänt Under 17 och 18 har insamlingen av skadedata lagts om. Målet är att få in fler skadedata och på så sätt förbättra statistikens kvalitet. Omläggningen har inneburit att det inte varit möjligt att

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem,

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, Ledningssystem Totalt inrapporterades det 2537 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 58 % av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 8 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 mars till 1 maj samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 2 Allmänt års vattenskadeundersökning

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Andelen skador genom tätskikt på golv är mer än dubbelt så stor som genom tätskikt på vägg.

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Andelen skador genom tätskikt på golv är mer än dubbelt så stor som genom tätskikt på vägg. Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning, som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I undersökningen

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar.

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning, som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

Ledningssystem

Ledningssystem Ledningssystem Totalt inrapporterades det 3 573 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 62 % av alla inrapporterade skador. Antal

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder Ledningssystem Totalt inrapporterades det 278 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 56% av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 29 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 febr. till 1 april samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se.

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. V AT T E N S K A D O R I F L E R B O S TA D S H U S R E D O V I S N I N G Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 8-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. 25 VVS-Installatörerna Grafisk form

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

VATTENSKADOR I BYGGNADER REDOVISNING

VATTENSKADOR I BYGGNADER REDOVISNING VATTENSKADOR I BYGGNADER REDOVISNING Rapporten kan kostnadsfritt beställas hos VVS-Installatörerna via fax 8-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. Databasen, vilken utgör underlag för rapporten, finns tillgänglig

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Utredning av vattenskadetrender

Utredning av vattenskadetrender Utredning av vattenskadetrender Hur kan antalet vattenskador minskas? Investigation of water damages How can the number of water damages be reduced? Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Lovisa Hjalmarsson

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2013-12-13 Remisslämnare Organisation VVS Företagen Kontaktperson Magnus Everitt eller Johan Mossling

Läs mer

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Öjebyn 3:408 Balladgränd 31, 943 32 Öjebyn Besiktningsdatum 2017-06-08 Skadedatum 2017-04-30 Typ av besiktning Vattenskada inkl VSR Referensnummer 181726140125

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Syfte

Inledning. Bakgrund. Syfte Inledning Bakgrund I bostäder kostar vattenskadorna lika mycket som alla brand-, stormoch inbrottsskador tillsammans. Under 2000 registrerade försäkringsbolagen 73 342 vattenskador, vilka beräknades kosta

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Vattenskador i bostadsrätt. Förslag på hantering för föreningar och boende

Vattenskador i bostadsrätt. Förslag på hantering för föreningar och boende Vattenskador i bostadsrätt Förslag på hantering för föreningar och boende Reparations- och underhållsansvar i bostadsrätter Att ha underhållsansvar betyder att svara för de reparations- och underhållsåtgärder

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

Ömsens skadeförebyggare. Christian Husell Robert Knahpe. Intern

Ömsens skadeförebyggare. Christian Husell Robert Knahpe. Intern Ömsens skadeförebyggare Christian Husell Robert Knahpe Fackmässigt utförande, vad innebär detta? Monteringsanvisningar (för garantier m.m.) Branschregler (frivilliga att föreskriva) Ålands Byggbestämmelsesamling

Läs mer

Senaste försäkringsupphandlingen

Senaste försäkringsupphandlingen Etablerades 1988 Tillstånd från Finansinspektionen Ansvarsförsäkringsplikt Oberoende försäkringsförmedlare Kontakt med alla Svenska skadeförsäkringsgivare och några utländska Vi företräder vår kund Vår

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

Prevecta AB har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Vattenfelsbrytare. - Skyddar mot vattenskador Villa

Prevecta AB har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Vattenfelsbrytare. - Skyddar mot vattenskador Villa Prevecta AB har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Vattenfelsbrytare - Skyddar mot vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Kök tare y r b s l enfe

Läs mer

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin Reglering fastighetsskada med Brandkontoret Niklas Brodin 2015-02-10 Hur vill vi att det ska fungera? - Kunden anmäler skada till Brandkontoret - Brandkontoret besiktar skadan och bestämmer åldersavdrag

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Trygghetsavtal

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Trygghetsavtal Fastighetsuppgifter Kundnamn Tore Michael Krantz Fastighetsadress STORMBYVÄGEN 12 Postnummer 163 55 Fastighetsbeteckning ÖRJAN 9 Ort SPÅNGA Avtalsuppgifter Besiktningsdatum Protokollnummer 2016-12-02 61709918

Läs mer

När ni har fått en skada i er förening

När ni har fått en skada i er förening När ni har fått en skada i er förening Sidan 2 Sidan 3 Den här broschyren vänder sig till er som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Vi ger svar på några vanliga frågor om ansvar och försäkringar

Läs mer

HSB BRF BOCKEMOSSEN STAMBYTE / VÅTRUMSRENOVERING INFOMÖTE

HSB BRF BOCKEMOSSEN STAMBYTE / VÅTRUMSRENOVERING INFOMÖTE HSB BRF BOCKEMOSSEN STAMBYTE / VÅTRUMSRENOVERING 2017-2020 INFOMÖTE 2017-03-16 AGENDA Varför ombyggnad Vattenskador Föreningens / Boendes ansvar Omfattning Kvarboende Samrådsgrupp Val och tillval Samtycke

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala Grannsamverkan 1 Historik Samverkan: Polisen, Räddningstjänsten, Länsförsäkringar Östgöta Start: 1985 Målgrupp: Syfte: Villaägare, bostadsrätter, fritidshus och hyresrätter Minska antalet inbrott-, vatten-

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

VATTENSÄKERT BYGGANDE- Nordbygg Per Strand Kvalitetschef, JM AB

VATTENSÄKERT BYGGANDE- Nordbygg Per Strand Kvalitetschef, JM AB VATTENSÄKERT BYGGANDE- Nordbygg 2006 Per Strand Kvalitetschef, JM AB JMs Affärsidé Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden JM i korta drag En

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Trygghetsavtal

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Trygghetsavtal Fastighetsuppgifter Kundnamn Mischa Katarina Bergqvist Fastighetsadress MALMÖVÄGEN 72 Postnummer 272 61 Fastighetsbeteckning STIBY 14:35 Ort GÄRSNÄS Avtalsuppgifter Besiktningsdatum 2017-07-25 Kundnummer

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Sidan 3 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

FUKTSKADOR I BOSTADSKÖK

FUKTSKADOR I BOSTADSKÖK ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2011/09-SE Examensarbete 15 hp Juni 2011 FUKTSKADOR I BOSTADSKÖK En undersökning om fuktskador i kök och hur dessa kan förebyggas vid nyproduktion Rickard Edenvin Amanda Eriksson FUKTSKADOR

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

OMFATTNING Sid 4. ANN STATISTIK GVER VATTENSKADOR Sid 21. Sid 1 (21) INNEHALLSFURTECKNING. FURORD Sid 2. UPPLÄGGNING AV UNDERSGKNINGEN Sid 3

OMFATTNING Sid 4. ANN STATISTIK GVER VATTENSKADOR Sid 21. Sid 1 (21) INNEHALLSFURTECKNING. FURORD Sid 2. UPPLÄGGNING AV UNDERSGKNINGEN Sid 3 11 0: (fl >2 2 0 (fl w 0 1 1 0 fl z (0) w.< 0 m 1 0 zch 0 l l Sid 1 (21) INNEHALLSFURTECKNING FURORD Sid 2 UPPLÄGGNING AV UNDERSGKNINGEN Sid 3 OMFATTNING Sid 4 STATISTISK BEHANDLING Sid 5 UPPDELNING MELLAN

Läs mer

SÄRSKILDA REGLER FÖR BYGGNAD Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande ändring.

SÄRSKILDA REGLER FÖR BYGGNAD Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande ändring. B 101:1(28) SÄRSKILDA REGLER FÖR BYGGNAD Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande ändring. A. EGENDOMSFÖRSÄKRING 12 Vattenförsäkring - Vad försäkringen gäller för 12.1 Försäkringengäller för

Läs mer

Nordiska Vattenskadeseminariet Peter Bratt Länsförsäkringar

Nordiska Vattenskadeseminariet Peter Bratt Länsförsäkringar Nordiska Vattenskadeseminariet 2013 Peter Bratt Länsförsäkringar Länsförsäkringar finansierar Forskning Mögelresistensprovning av skivmaterial 2005 Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar - 2006 Våtrumsgolv

Läs mer

Vägledning för hantering av. vattenskador

Vägledning för hantering av. vattenskador Vägledning för hantering av vattenskador 2 vägledning för hantering av vattenskador Inledning En skada på grund av vatten kan uppstå av många olika orsaker och skadorna kan se ut på olika sätt. Gemensamt

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1. branschregler : säkervatten.se

Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1. branschregler : säkervatten.se Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 branschregler : säkervatten.se VATTENSKADOR i byggnader Vattenskador kostar miljarder Vattenskador i byggnader kostar mer än fem miljarder kronor per år.

Läs mer

Fukt i fastighet och våtrum

Fukt i fastighet och våtrum Fukt i fastighet och våtrum Västra avdelningen 3 juni 2009 1 Vattenskadorna i våtrum ökar Försäkringsbolagen Volymen vattenskador ökar Fastighetsbeståndets ålder Miljonprogrammet står inför renovering

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ffec032c-f720-4dc8-aa52-5fc9f400f78e Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination. En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar

Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination. En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar 1. SAMMANFATTNING....................................................................

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen 1 (6) Policy, ursprungligen daterad september 2001, uppdaterad 2014-03-20 Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen Bakgrund

Läs mer

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt DIN SIDA Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Hösten 2011 TEMA VATTENSKADOR Så minskar du risken Kryssa och vinn 2 000 kr Björns vattentäta tips Vattenfelsbrytaren håller torrt På din sida i vått

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

Brf Rudboda - informationsmöte. Stambyte och våtrumsrenovering

Brf Rudboda - informationsmöte. Stambyte och våtrumsrenovering Brf Rudboda - informationsmöte Stambyte och våtrumsrenovering 2018-02-08 Brf Rudboda Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Processen Tider Tillval Försäkringar Kostnader Beslutsfrågor Brf Rudboda Stambyte

Läs mer

Tidsaxel Slånbärsvägen 2 14 och U.Guttman

Tidsaxel Slånbärsvägen 2 14 och U.Guttman Tidsaxel Slånbärsvägen 2 14 och 1-3 2 Enkäter Den 23 november 2018 aviserades enkäten direkt i brevlådorna 91 st Hushåll aviserades 78% 26 st Korttidsavtal (ej aviserade) 22% 45 st Svarade 49,5% Svarsfrekvens

Läs mer

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN BOENDEINFORMATION FRÅN DIN FASTIGHETSSKÖTARE SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN Vad händer nu? Vem betalar kostnaderna? Hur påverkar detta mig? El

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv. Innehållsförteckning

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv. Innehållsförteckning Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. Innehållsförteckning A. Egendomsförsäkring... 2 01. Vem försäkringen

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Information från polisen

Information från polisen GRANSAMVERKANSNYTT SEPTEMBER 2018 Information från polisen Hej. Nu har sommarmånaderna passerat och hösten är på annalkan vilket innebär att den mörkare delen av året börja infinna sig. Vi vill påminna

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Fabriksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Nitta Missionshus! Fd Missionshuset i Nitta finns nu till salu! Perfekt

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Drabbats av en skada? HSB Malmö

Drabbats av en skada? HSB Malmö Drabbats av en skada? HSB Malmö Rutinerna i denna trycksak gäller endast de föreningar som har tecknat en fastighetsförsäkring genom HSB Malmö Gäller från 2017-01-01 Till dig som ska anmäla en skada vem

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer