badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador"

Transkript

1 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011

2 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål, träpanel på väggar och inte minst den största boven i dramat: gamla golvbrunnar. De är några av de brister som Anticimex har upptäckt vid sina besiktningar av badrum i villor. Anticimex rapport visar att ett av fyra badrum är i riskzonen för att drabbas av fuktskador. Den totala kostnaden för att renovera dessa badrum uppskattas till nära tre miljarder kronor. Mellan åren 2008 och 2010 besiktigade Anticimex drygt badrum i villor runt om i Sverige. Det visade sig att i 24 procent av badrummen finns det risk för fuktskador. I två procent av badrummen finns redan en pågående fuktskada, vilket gör att totalt 26 procent av badrummen i undersökningen har eller riskerar fuktskador. Anmärkningarna beror på bristfälliga renoveringar eller på att badrummen helt enkelt är för gamla och uttjänta. Livslängden för ett badrum är ofta år. Efter så lång tid kan det vara dags att renovera badrummet, då det är så hårt belastat av vatten och ånga. VILLAÄGAREN BEKOSTAR STANDARDFÖRBÄTTRINGAR De flesta vill uppgradera sina gamla badrum till modern standard när de ändå gör en renovering. Denna förbättringskostnad får villaägaren stå för själv. Det kan till exempel gälla att lägga värmeslingor i golv eller installera en handdukstork som inte fanns tidigare. Den totala kostnaden för en badrumsrenovering kan därför bli mellan kronor, inklusive en eventuell ersättning från försäkringsbolag. FUKTSKADOR KAN BLI DYRT För att försäkringsbolagen ska betala ut ersättning för en fuktskada krävs att arbetet är fackmässigt utfört, det vill säga i enlighet med branschreglerna. Ersättningens storlek beror bland annat på badrummets standard och ålder. Efter att åldersavskrivning och självrisk har dragits av betalar försäkringsbolagen i genomsnitt ut kronor för en fuktskada. NÄRA TRE MILJARDER I RENOVERINGSKOSTNADER Anticimex undersökning visar att 26 procent av de besiktigade badrummen hade eller riskerade att få fuktskador. Detta betyder att badrum har behov av renovering. Om alla dessa badrum utvecklar fuktskador kan en uppskattad renoveringskostnad beräknas till 1,4-4,3 miljarder kronor ett snitt på 2,9 miljarder kronor. 2 av 8

3 Vattenskador leder till branschregler Försäkringsbolagen såg under 1980-talet en drastisk ökning av antal anmälningar av vattenskador i badrum. Det var en av orsakerna till att de första branschreglerna för badrum togs fram Reglerna ställde nu hårdare krav på både ytskikt och tätskikt. Material som inte är vattentätt blev inte längre tillåtet att använda som ytskikt, såsom till exempel träpanel på väggar. Reglerna innebar även bättre anvisningar för hur man bygger vattentäta badrum. Under åren efter 1988 har ett antal revideringar gjorts av branschreglerna för badrum. En av orsaken till att vattenskadorna ökade var att vi ändrade våra bad- och duschvanor. Från att ha badat i badkar började vi duscha, och duscha oftare. Vi gick även över till att duscha i duschhörnor i stället för i badkar, vilket innebar att vatten kom i direktkontakt med ytskiktet på ett nytt sätt. Allt detta ökade belastningen av fukt och vatten i badrummen. Branschreglerna innebär att det finns noggranna anvisningar och regler hur ett badrum ska byggas eller renoveras för att göras vattentätt. Du kan anlita en hantverkare för att göra en fackmässig renovering, eller göra arbetet själv. Branschreglerna bör följas i båda fallen. YTSKIKT OCH TÄTSKIKT Det är viktigt att skilja på ytskikt och tätskikt. Ytskikt är det du ser på väggar och golv i ditt badrum. Det kan till exempel vara kakel, klinker eller plastmatta. Tätskikt är den vattentäta fuktspärr som ligger bakom ytskiktet och som ser till att fukten inte tränger igenom. En plastmatta fungerar både som yt- och tätskikt. NYA REGLER OM VÅTZONER I oktober 2010 gjordes en revidering av branschreglerna. Fram till dess hade hela badrummet räknats som en enhet vad gäller tätskiktet. Vid en renovering var man därför tvungen att riva hela badrummet. Det var något som många villaägare inte kände till, vilket gav upphov till bristfälliga renoveringar. De nya reglerna innebär att badrummet indelas i två våtzoner. Våtzon 1 är området runt badkar eller dusch samt hela badrumsgolvet. Denna zon är hårdare belastad av vatten än våtzon 2 som utgörs av resten av badrummet. Vid en vattenskada eller renovering behöver man nu inte längre riva hela badrummet utan enbart lokalt där skadan finns. Detta förutsätter att det är möjligt att skarva mellan det nya och det gamla tätskiktet. För mer information om detta, gå till hemsidorna för Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) Badrum uppdelat i våtzon 1 och 2. Våtzon 1 ställer högre krav på tätskikt än våtzon 2. 3 av 8

4 Badrummets tre problemområden: golvbrunn, vägg och golv Resultatet av de badrumsbesiktningarna delas in i fyra grupper: anmärkningar på golvbrunnar, golv, väggar samt övrigt. Det visade sig att brister relaterade till golvbrunnen är allra flest (37 procent). Näst flest är anmärkningar på väggar (29 procent) och den tredje största gruppen anmärkningar gäller badrumsgolv (24 procent). Det är inte ovanligt att man renoverar ett badrum för hundratusentals kronor, men låter den gamla golvbrunnen sitta kvar. Man sparar kanske några tusenlappar just då men det får tyvärr ofta ödesdigra konsekvenser lite längre fram, säger Robert Ros, byggnadsexpert Anticimex. Golvbrunn 37 % Vägg Golv Övrigt 29 % 24 % 10 % Visar fördelning av anmärkningar i badrum. Golvbrunnar - största risken för fuktskador Drygt en tredjedel av alla anmärkningar i badrum rör golvbrunnen, där det visade sig att många av dem är gamla och uttjänta. Anmärkningarna på golvbrunnar kan delas in i tre underkategorier. Den vanligaste anmärkningen gäller gamla gjutjärnsbrunnar (39 procent). Den näst vanligaste rör klämringen (24 procent) och den tredje vanligaste anmärkningen gäller andra typer av gamla golvbrunnar (21 procent). GJUTJÄRNSBRUNNAR ÄR EN STOR RISK Golvbrunnar kan vara av till exempel gjutjärn, plast eller rostfritt stål. I moderna badrum är det mycket ovanligt med golvbrunnar av gjutjärn, vilket innebär att om du har en gjutjärnsbrunn så är den troligtvis minst 20 år gammal. 39 procent av alla de anmärkningar som gjordes rör just gjutjärnsbrunnar. Antingen är inte badrummet renoverat sedan branschreglerna kom 1988, eller så är badrummet renoverat men gjutjärnsbrunnen inte utbytt, något som inte är tillåtet. En gjutjärnsbrunn i sig utgör ingen risk för fuktskador, men när den blir gammal så rostar den och då blir ytan på golvbrunnen inte längre slät. Det leder till att det blir glipor mellan golvbrunn och tätskikt, vilket betyder att tätskiktet inte längre håller tätt och man riskerar fuktskador. Gjutjärnsbrunn 39 % Klämring lös eller saknas Gammal golvbrunn (tillverkad före 1990/91) Bristfälligt anslutet tätskikt 24 % 21 % 7 % Rostig gjutjärnsbrunn där klämring saknas. Övrigt 9 % Visar vad anmärkningarna på golvbrunn beror på. 4 av 8

5 EN LÖS KLÄMRING MÅSTE ÅTGÄRDAS Den näst vanligaste anmärkningen på golvbrunnar gäller klämringen, vilken anmärktes på i 24 procent av fallen. Klämringens viktiga funktion är att hålla fast tätskiktet mot golvbrunnen och klämringen måste sitta ordentligt. Man ska inte kunna dra loss en klämring för hand. I många fall konstaterades att den satt löst, var felaktigt monterad eller helt enkelt saknades. GAMLA PLASTBRUNNAR Den tredje vanligaste anmärkningen (21 procent) rörde andra typer av golvbrunnar i plast som inte är utbytta vid renoveringar. Problem som uppstår genom att behålla den här typen av gammal golvbrunn är att det ofta blir läckage mellan golvbrunn och tätskikt. Detta leder till att vatten tränger in i golv eller väggar och orsakar vattenskador. ÄLDRE YTSKIKT Den största anmärkning (40 procent) på väggar beror på att ytskikten är av äldre typ eller inte längre godkända i och med 1988 års branschregler. I de här badrummen är materialet uttjänt och behöver bytas. Exempel på inte godkända ytskikt är träpanel och äldre våtrumstapet. Många gamla badrum har även blandade material som inte är anpassade för badrum, såsom kakel på halva väggen/tapeter eller målad yta på den andra halvan. Många gamla badrum har fönster placerade så att man duschar rakt på dem, till exempel ovanför badkar. Det leder ofta till fuktskador eftersom det är svårt att hålla tätt mellan vägg, fönster och fönsterkarmar. Väggar näst största risken för fuktskador Brister på badrumsväggar är den näst största källan till anmärkningar. Det största problemet är att ytskikten är för gamla eller olämpliga för badrum. Äldre eller ej godkänt ytskikt Plastmatta med otäta skarvar Sprickor i kakelvägg/ fogar Skada på ytskikt med risk för vattenskada Kakel monterat före 1988 Övrigt 40 % 25 % 13 % 8 % 5 % 9% Visar vad anmärkningarna på vägg beror på. Illa placerat badrumsfönster med fuktskadad vägg- och fönsterkarm. RISKER MED PLASTMATTOR Näst vanligast (25 procent) är anmärkningar på våtrumstapeter som har släppt i skarvarna. Andra anmärkningar gäller skruvhål som inte har tätats ordentligt, vid till exempel duschstänger, handfat, tvålkoppar, vägghängda toalettstolar och rörklamrar. Överallt där man gör hål i plastmatta (tätskikt) måste man vara mycket noga med att det blir tätt. Plastmatta på vägg är ett utmärkt tät- och ytskikt, även om det inte är lika populärt som kakel. Det du bör tänka på är att platsmattan fungerar som just både yt- och tätskikt. Det innebär att om du får hål i plastmattan så kan vatten komma in i väggkonstruktionen. Detta händer till exempel när plastmattan är gammal och spricker i skarvarna, eller när du borrar hål för till exempel rör, tvålkoppar och handdukshängare. 5 av 8

6 SYNLIGA SKADOR I GOLVET Den näst vanligaste anmärkningen på golv (31 procent) är skador på ytskiktet som lätt kan leda till fuktskador. Exempel på detta är hål, sprickor eller otäta skarvar som är så pass allvarliga att vatten lätt kan tränga in under golvet. Duschhörna med våtrumstapet som har släppt i skarven, och en rörupphängning som bör tätas. SPRICKOR I KAKEL OCH FOGAR Den tredje största anmärkningen (13 procent) på väggar gäller sprickor i kakel och fogar. Om badrummet är av äldre modell (före -88) så kan det saknas tätskikt bakom kaklet. Även om man vet att det finns tätskikt bakom kaklet kan tätskiktet vara skadat. ANSLUTNINGAR TILL GOLVBRUNN OCH TRÖSKLAR Den tredje största anmärkningen delas upp i två delar. Den ena anmärkningen handlar om dålig eller felaktig anslutning till golvbrunn (13 procent). Den andra delen handlar om att tätskiktet inte är monterat på rätt sätt mot tröskeln eller att tröskeln helt enkel saknas (13 procent). Golv som lutar åt fel håll kan även leda till problem. Vattnet rinner inte naturligt ner i golvbrunnen. Saknas dessutom en tröskel kan vatten rinna ut utanför badrummet och leda till fuktskador i andra rum. Äldre eller ej godkänd golvbeläggning Skada på ytskikt som kan leda till fuktskada 36 % 31 % Dålig/felaktig anslutning mot golvbrunn 13 % På tredje plats - golv Den tredje största posten av de totala antal anmärkningarna gäller badrumsgolv. Det handlar om gamla och uttjänta golv eller rena felaktigheter, hål och sprickor. Felaktig anslutning mot tröskel/tröskel finns ej Övrigt 13 % 7 % Visar vad anmärkningarna på golv beror på. GAMLA SLITNA GOLV De flesta anmärkningarna på golv (36 procent) rör gamla eller inte godkända golv, såsom gamla plastmattor. Det kan handla om att mattan inte är monterad eller fastsatt på ett fackmässigt sätt. När en plastmatta åldras blir den hård, spröd och tappar sin spänts. Den krymper helt enkelt. Detta kan leda till glipor och otäta skarvar vilket gör att vatten lätt kan tränga in under plastmattan. Golvmattan måste precis som väggens ytskikt vara tät för att undvika fuktskador. Det gäller även tätskiktet under klinker. Kontrollera skarvar, lösa klinkerplattor och sprickor. Och inte minst, håll rent! säger Robert Ros, byggnadsexpert på Anticimex. Äldre golvbeklädnad. Klinker och fuktspärr finns inte på den plats där ett badkar tidigare har stått. Brunnen är av gjutjärn. 6 av 8

7 Vad du bör tänka på Genom att vara medveten om ett antal saker kan du upptäcka brister i ditt badrum men också agera på ett bra sätt om skadan ändå inträffar. RENOVERA I TID Livslängden för ett badrum varierar mycket, men uppskattningsvis ligger den någonstans mellan 15 och 20 år. Det är också då de flesta försäkringsbolag skriver ner ersättningsvärdet på materialet vid en skada till nära noll. Var gränsen går i praktiken beror mycket på slitage och användning. Många badrum håller betydligt längre än 15 till 20 år, men när denna ålder passerat är det ändå rimligt att börja fundera på att göra en renovering för att inte riskera framtida fuktproblem. FÖLJ BRANSCHREGLER VID INGREPP När du gör ingrepp i ditt badrum är det viktigt att detta görs fackmässigt, det vill säga att du följer branschreglerna. Det fackmässiga utförandet har ingenting att göra med om arbetet är utfört av hantverkare eller av en hemmafixare. Ett fackmässigt utförande betyder att arbetet är gjort enligt gällande branschregler, med godkända material och enligt monteringsanvisningarna. Faktum är att enligt undersökningen Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag, utförd 2010 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, kan det till och med vara så att hemmafixarna är noggrannare än hantverkarproffsen. BE OM KVALITETSINTYG Om du anlitar en hantverkare så se till att få ett så kallat kvalitetsintyg. Intyget är en försäkran från hantverkaren att arbetet är fackmässigt utfört. Det är värdefullt att spara ifall du skulle få vattenskador i framtiden. Kvalitetsintyget bör alltså betraktas som ett värdepapper. Om du renoverar själv är det viktigt att du dokumenterar hur du har gjort ditt arbete. Monteringsanvisningar, kvitton, foton och eventuellt film är väldigt bra att kunna visa försäkringsbolaget vid en eventuell skadereglering. VÄNTA INTE TILLS DU FÅR EN SKADA När du har fått en fuktskada har du inget val förutom att renovera, oavsett om du får ersättning från ditt försäkringsbolag eller inte. Det finns flera anledningar att inte vänta för länge med att göra åtgärder: Om du inte åtgärdar små brister är risken större att du måste totalrenovera ditt badrum. Har du otur kan fuktskadan ha spridit sig till andra delar av huset som då också behöver renoveras. När skadan väl har inträffat måste du ta snabba beslut om hur du vill att badrummet ska utformas och inredas. Din ekonomi kan påveras då du måste prioritera utgifter för en renovering. Förutom den ekonomiska kostnaden för att komma tillrätta med en fuktskada, tillkommer de problem och bekymmer det medför att leva i ett hus med en pågående renovering. Detta kan bland annat innebära begränsad tillgång till toalett, dusch och bad, buller från renoveringen, dubbla boendekostnader samt hälsoproblem som en fuktskada kan ge upphov till. 7 av 8

8 Sköt om ditt badrum för att undvika skador Om du underhåller ditt badrum regelbundet minskar riskerna för att råka ut för en fuktskada. Dessutom kan du upptäcka brister i tid och åtgärda dem innan de utvecklas till en skada, och det blir betydligt billigare än att helrenovera. Här kommer Anticimex 10 förebyggande tips och råd för hur du bäst sköter om ditt badrum. 1. Följ gällande branschregler när du renoverar badrummet. 2. Byt ut gamla mattor och ej godkända golvbrunnar vid renovering. 3. Kontrollera att klämringen sitter fast ordentligt. Du ska inte kunna dra loss den med normal handkraft. 4. Rensa golvbrunnen med jämna mellanrum. 5. Håll rent och var uppmärksam på skarvar, sprickor och lösa kakel- och klinkelplattor. 6. Undvik att göra hål i tätskiktet där du duschar (våtzon 1). 7. Se till att duschblandare och toalettstol är fastsatta ordentligt. 8. Se till att ha en väl fungerande ventilation som drar ut fukten. 9. Vänta inte för länge med att renovera badrummet. 10. Är du osäker och behöver råd, kontakta en auktoriserad fackman eller våtrumsentreprenör. Om rapporten och Anticimex Rapporten grundar sig på försäkringsbesiktningar som Anticimex har gjort inför tecknande av Anticimex Trygghetsavtal. Detta avtal vänder sig till villaägare och är ett försäkringspaket innehållande regelbundna besiktningar, försäkring mot äkta hussvamp, självriskersättning vid vattenskador, brand och inbrott. Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar. Vi arbetar inom områdena skadedjur, livsmedelshygien, byggnadsmiljö, energi och brandskydd. Företaget grundades 1934, omsätter cirka 1,8 miljarder kronor och finns i Norden, Nederländerna och Tyskland. 8 av 8

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

De lömska sommarfynden

De lömska sommarfynden De lömska sommarfynden En undersökning av elfarliga produkter på svenska loppmarknader De lömska sommarfynden EIO 1 2 EIO De lömska sommarfynden Förord 4 Loppiskulturens framväxt 5-6 Loppisfyndens svaga

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Översvämning i västra Skaraborg

Översvämning i västra Skaraborg hemmaplan NR 3 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR Översvämning i västra Skaraborg Följ vårt arbete på plats Så gäller försäkringen SIDA 15 SKÖVDE TIBRO HJO LADDA FÖR HÖSTEN MED ELINA I TIMOTEIJ

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna MILJÖMÄRKT Renovering och modernisering www.diligentia.se 341 376 dat 2013-09-12 TRYCKSAK Spis med häll och inbyggd ugn,

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Avloppsrenovering med relining Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JOAKIM NIMMERFORS Institutionen för energi och miljö Avdelningen för installationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40

Innehåll. Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40 Om vattenkranar Innehåll Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40 Det är skillnad på kranar och blandare Vad

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer