En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar"

Transkript

1 En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med

2 Med Er egen insats kan en egenkontroll utföras med minskade kostnader som följd Till detta kommer att Du kan få lägre självrisk Som ett led i produktutvecklingen av vår egen unika fastighetsförsäkring kan vi nu presentera och erbjuda Er ännu en nyhet. Det är i sig en unik produkt som skall ses som en möjlighet att hjälpa Er att rädda Ert hus från onödiga skador. Egenkontrollen är ett hjälpmedel för Dig som fastighetsägare att själv utföra en skadeförebyggande analys. Den avser i första hand vattenskaderisker i lägenheterna. Efter utförd egenkontroll kan Du under vissa förutsättningar få en reducering av självrisken om skada ändå uppstår i besiktigad lägenhet. Egenkontrollen och dess förmåner, gäller endast för medlemmar som har tecknat Fastighetsägarnas fastighetsförsäkring Egenkontrollen innehåller punkter som är i två nivåer Det är kravpunkter (Text med fet stil i protokollet). Dessa skall var genomgångna samt eventuella brister skall åtgärdas. Efter åtgärd signerar man protokollet för avsedd lägenhet och arkiverar protokollet. Det är rådgivande punkter (Text med kursiv stil i protokollet). Dessa skall ses som råd och tips för den allmänna skötseln och fastighetsekonomin. Ni som fastighetsägare kan själv utföra egenkontrollen. Egenkontrollen skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Med hjälp av anvisningarna i egenkontrollen besiktigar Ni samtliga Era lägenheter. Om protokollet på en lägenhet är utan anmärkning (eller tidigare anmärkning är åtgärdad) och vattenskada ändå sker i utrymme som besiktigats, får Ni som fastighetsägare reducering av självrisken. Dolda fel och brister som ej kunnat besiktigats och som sen orsakar vattenskada regeleras i sin helhet av försäkringsvillkoret.

3 OBS! Illustrationerna och många av protokollets punkter hänvisar till illustrationer i lägenheter. Men Ni kan/ska naturligtvis använda egenkontrollen som hjälpmedel för att samtidigt besiktiga byggnadens allmänna utrymmen. Ett protokoll skall fyllas i för varje separat lägenhet! Använd protokollet som bifogas. Kopiera protokollet så att du har 1 st per lägenhet. Fyll sedan i samtliga uppgifter i protokollet. Åtgärda eventuella brister och fel som upptäcks. När Du har ett rent protokoll utan anmärkningar signerar Du protokollet och sätter det datum när allt är åtgärdat. Nu gäller protokollet för berörd lägenhet i 3 år d.v.s. 36 månader. Inom detta datum skall ny besiktning utföras och nya brister och fel vara åtgärdade. Sker en skada och Du vill utnyttja självrisk-reduceringen enligt nedan får protokollet för skadedrabbad lägenhet ej vara äldre än 3 år 36 månader. OBS! Det är egenkontrollens/protokollets kravpunkter som måste vara åtgärdade för att självriskreduceringen skall gälla! Protokollet är en värdehandling! Du arkiverar protokollet hos Dig för att vid eventuell skada kunna visa detta för försäkringsbolaget. Nu fyller Du i svarskortet. Samtliga uppgifter skall fyllas i. Skicka snarast in svarskortet. Du kan även faxa eller maila dessa uppgifter till: eller faxa på OBS! Samtliga uppgifter i svarskortet måste finnas med i mail eller fax. Det är kombinationen med det hos Er arkiverade protokollet och det insända svarskortet som ger Dig förmånerna med reducering av självrisken om skada uppstår. Har Ni frågor kontakta Osséen Försäkringsmäklare. Tel , fax E-post: Adress: Osséen Försäkringsmäklare AB, Drottninggatan 14, Helsingborg. Självriskreducering Förmånen med självriskreducering börjar gälla 30 dagar efter det datum då protokollet kommit Osséen tillhanda. Grunden är, att sker en vattenskada trots fullgjord egenkontroll i besiktigad lägenhet, får Ni som försäkringstagare en reducering av Skärskild självrisk, som redovisas på sid 30 i villkoret. Särskild självrisk reduceras till kronor om egenkontrollen utförs och dokumenterats enligt ovan. Villkorstexten som åberopas lyder: Skärskild självrisk Utöver grundsjälvrisken tillkommer särskild självrisk med kronor vid skada på byggnad genom vätskeutströmning från * Skikt avsett att förhindra utströmning (t.ex. våtrumsisolering eller kakelbeklädnad med anslutningar och genomföringar). * installation, isolering eller kylanläggning, om läckaget orsakats av åldersförändring eller uppenbart eftersatt underhåll. Stammar och rörledningar omfattas ej av egenkontrollen då besiktningsmöjligheterna är svår. De som är synliga skall naturligtvis ses över i samband med egenkontrollen.

4 Du som vill veta mer om Fastighetsägarnas Försäkring gå in på Du kan även kontakta Fastighetsägarna i din region eller Fastighetsägarnas Försäkring Osséen Försäkringsmäklare Tel: Fax: E-post. Osséen och Fastighetsägarna erbjuder den här unika försäkringen som ett mervärde för medlemmar i Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägarna Mellansverige Fastighetsägarna Norr Fastighetsägarna Norrbygden Fastighetsägarna Syd Försäkringsgivare för era fastigheter Försäkringsgivare och ansvarig för Skadedjursavtalet Skadereglering sker genom

5 Det är kombinationen med det hos Er arkiverade protokollet och det insända svarskortet som ger Plats för frimärke dig förmånerna med en reducering av självrisken om skada uppstår. Fastighetsägare: Försäkringsnummer: Kontaktperson: E-post: Telefon: Datum: Dessa fastigheter enligt nedan har utfört egenkontroll och samtliga fel och brister enligt protokollets kravpunkter är åtgärdade. Svarskort Egenkontroll skickas till: Osséen Försäkringsmäklare Drottninggatan HELSINGBORG

6 Med Er egen insats kan en egenkontroll utföras med minskade kostnader som följd. Genom att förebygga skador Badrum/dusch Radiatorer/ värmesystem Kök Tvätt/disk Kontrollera att huset håller tätt även för utifrån kommande vatten Tak Skorsten och genomföring Stuprör/hängrännor Källare/grundläggning Fönster/dörrar Balkong Tillsammans kan vi påverka kostnaderna! OSSÉEN FÖRSÄKRINGSMÄKLARE/FASTIGHETSÄGARNA

7 Byggnadsdel Kontroll Ok! Åtgärdas! Golvbrunn Golv- och väggmatta Keramiska plattor (kakel och klinker) Rörgenomföringar/ infästningar Sitter klämringen fast så att mattan tätar mot golvbrunnen? Sitter brunnen fast/är den hel? Är govlbrunnen och vattenlås rensade, utförd med jämna mellanrum? Är alla skarvar hela och utan glipor Sitter mattan ordentligt fast mot underlaget utan att det låter ihåligt, sk bomljud Sitter väggmattan fast utan släpp från golvmattans uppvik? Är fogarna hela och utan missfärgning? Är plattor hela, sitter de fast utan bomljud när man knackar på dem? Finns det ett godkänt tätskikt bakom kakel och klinker? Finns tätningar vid alla rörgenomföringar och infästningar? Kontrollera om bakomvarande skiva är fuktskadad. Vattenlås/synliga ledningar och rörkopplingar Är vattenlåsen rensade och tätade? Är kopplingarna hela (finns korrosion)? Kontrollera synliga ledningar ev. läckage och korrosion. Avloppsledningar Är avrinningen bra? Rensa med jämna mellanrum! Kontrollera synliga ledningar ev. läckage och korrosion. Armaturer (kranar) Kontrollera om kranen droppar ( byt packning) Är genomföringarna täta? Finns avstängningskran till disk och tvättmaskin Porslin (WC-stol m.m.) Kontrollera så att inga sprickor finns. Kontrollera om det rinner i WC-stol (åtgärda) Finns avstängningsventiler? Ventilation Diskbänk Disk-/tvättmaskin Värmeledningsrör/ radiatorer Värmepanna (el-olja) Finns det luftintag i badrumsdörrens nederkant? Finns frånluftsventilation? Kondition på ev. badrumsfönster. Finns avrinningsmatta i skåpet? Informera att installation av disk- och tvättmaskin skall utföras av fackman. Kontrollera rör och avloppsledningar. OBS! Klamrade. Finns avrinningsmatta under maskinen? Är avlopp- och vattenslangar hela ( Ålder)? Finns avstängningskran? Finns läckage? Är radiatorer luftade? Kontrollera termostat och rörkopplingar. Samtliga rör klamrade Utför regelbunden service. Kontrollera trycket Konditionstesta oljetank Kontroll av ventiler, kopplingar m.m. Fet stil = Kravpunkter Kursiv stil = Rådgivande punkter Fastighetsägare: Fastighetsbeteckning Lägenhet/utrymme Kontroll utförd av: Datum: Lägenheten är utan anmärkningar och fel/brister åtgärdade av: Datum: Ny kontroll utföres senast: Detta är en värdehandling

Hur du förebygger skador i din fastighet

Hur du förebygger skador i din fastighet Hur du förebygger skador i din fastighet Det är ett stort ansvar att vara fastighetsägare och äger du en bostadsrättslägenhet har du också ett större ansvar än om du är hyresgäst. Du måste på egen bekostnad

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR?

BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR? BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR? Med denna skrift vill vi göra Dig uppmärksam på Dina rättigheter och skyldigheter, som medlem i Brf Höjdena. Här nämns också lite om styrelsens ansvar och befogenheter. Mycket

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa

Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se.

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. V AT T E N S K A D O R I F L E R B O S TA D S H U S R E D O V I S N I N G Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 8-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. 25 VVS-Installatörerna Grafisk form

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen Brf Tornet 2 1. Bostadsinformation Här finner du inledande information från JM om din nya bostad. 2. Bostadsfakta Här kan du själv sätta in din Bostadsfakta. 3. Bokning och upplåtelseavtal Här kan du förvara

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt DIN SIDA Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Hösten 2011 TEMA VATTENSKADOR Så minskar du risken Kryssa och vinn 2 000 kr Björns vattentäta tips Vattenfelsbrytaren håller torrt På din sida i vått

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2524 Torpa-Kärra 6 142 Kärra bygata 12 Kärradal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Torpa-Kärra 6:142 Namn: Harriet Lidzén Gatuadress: Kärra bygata 12

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25.

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25. Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2684 Borret 8 Frejagatan 16a Mölndal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Borret 8 Namn: Ali Riad Gatuadress: Frejagatan 16a Postadress: Frejagatan 16a

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer