Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination. En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination. En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar"

Transkript

1 Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar

2 1. SAMMANFATTNING BAKGRUND: OM RAPPORTEN ANTICIMEX TRYGGHETSPAKET OCH BESIKTNING AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHETER HUR UPPSTÅR FUKTRELATERADE SKADOR I LÄGENHETER? ATT VARA BOSTADSRÄTTSÄGARE ETT KOLLEKIVT FASTIGHETSANSVAR STATISTIK: VAR FEMTE LÄGENHET I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING LÖPER STOR RISK ATT DRABBAS AV FUKTRELATERADE SKADOR ÅTTA LÄGENHETER I VARJE BOSTADSRÄTTSFÖRENING LÖPER STOR RISK ATT DRABBAS AV VATTENSKADA RISKEN ÄR STÖRST I GOLVBEKLÄDNADEN I LÄGENHETENS BADRUM SLUTSATSER: FUKTSKADOR OCH BOSTADSRÄTTER EN BESVÄRLIG KOMBINATION FÖRSÄKRINGSBOLAGS DEFINITION AV ERSÄTTNINGSBAR VATTENSKADA KONSEKVENSER AV FUKT- OCH VATTENSKADOR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING KONSEKVENSER AV FUKT- OCH VATTENSKADOR FÖR BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE KONSEKVENSER AV FUKT- OCH VATTENSKADOR FÖR GRANNAR KONSEKVENSER AV FUKT OCH VATTENSKADOR FÖR SAMHÄLLET TIPS OCH RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA FUKTRELATERADE SKADOR VÅTUTRYMMEN TVÄTTSTUGA KÖK VIND KÄLLARE TIPS OCH RÅD VID EN VATTENSKADA

3 1. Sammanfattning I var femte bostadsrätt som besiktigas av Anticimex upptäcks brister som gör att det finns stor risk för fukt- och vattenskador. Det innebär att bostadsrätter i Sverige i genomsnitt åtta lägenheter i varje bostadsrättsförening är i farozonen. I fyra procent av de besiktigade lägenheterna upptäcks en redan pågående vattenskada som inte bara orsakar problem för den enskilda bostadsrättsinnehavaren utan även för grannar och övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen. Den samhällsekonomiska kostnaden för att reparera alla vattenskadade lägenheter skulle uppgå till mer än 1,6 miljarder kronor årligen. I denna rapport återfinns en sammanställning av statistik från besiktningar av bostadsrätter, spridda över hela Sverige, som genomförts av Anticimex I rapporten framkommer att 20 procent av alla bostadsrätter har bristande underhåll, felaktig byggteknik och materialval samt bristfällig ventilation som riskerar att resultera i eller har redan resulterat i vattenskador. I Sverige finns bostadsrättslägenheter fördelat på bostadsrättsföreningar, vilket innebär att den genomsnittliga bostadsrättföreningen består av 44 lägenheter. Det innebär i sin tur att i genomsnitt åtta lägenheter i varje bostadsrättsförening har problem som behöver åtgärdas snarast. När en vattenskada väl inträffat drabbas betydligt fler än den enskilda lägenhetsinnehavaren. En vattenskada upptäcks många gånger först då färgen i taket hos grannen under börjar lossna. Det innebär att även grannen riskerar kostnader och obehag för läckageskador som uppstått i lägenheten ovanför. Hela bostadsrättsföreningen drabbas dessutom av ökade kostnader och inomhusmiljön kan försämras i hela fastigheten. En vattenskada i en bostadsrätt kostar i genomsnitt ca kronor att åtgärda. De flesta bostadsrättsinnehavare har tecknat en bostadsrättsförsäkring som täcker det mesta av denna kostnad, men på sikt kan de ekonomiska konsekvenserna ändå bli påtagliga. En fuktskadad lägenhet är ofta svårare att sälja. I Sverige finns bostadsrätter, varav fyra procent är vattenskadade. Varje vattenskada kostar ca kronor att åtgärda. Den samhällsekonomiska kostnaden för att reparera de bostadsrätter som enligt denna rapport redan är vattenskadade skulle därmed uppgå till ca 1,6 miljarder. Skadeförebyggande åtgärder är en lönsam investering. Alla som bor i en bostadsrättsförening kan själv göra enkla inspektioner och åtgärder för att förhindra att vattenskador uppstår. Alla fuktskador syns dock inte på ytan. Ibland krävs fuktindikeringsinstrument, erfarenhet och tränade ögon. Om Anticimex Sedan 1934 har Anticimex gått från att vara ett svenskt familjeföretag till ett internationellt företag med mer än anställda. Vi finns i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Holland. Totalt omsätter vi ca 1,3 miljarder SEK. Sedan 2001 ägs vi av investmentbolaget Nordic Capital. När vi startade vår verksamhet var vi ensamma om att ge kunden en garanti om skadedjursfri miljö, istället för att ta betalt för varje enskild sanering. Detta är en affärsidé som vi tillämpar än i dag. Den affärsidén ledde till att vi tidigt använde oss av förebyggande åtgärder. Vårt motto Att förebygga och skydda är en ny formulering av ett gammalt arbetssätt. Ett arbetssätt som går ut på att ta ansvar för människors hälsa och livskvalitet. Numera arbetar vi med så mycket mer än skadedjur. Idag skapar Anticimex sunda och hälsosamma inomhusmiljöer för både företag och privatpersoner. Det betyder att vi säkrar industriers matproduktion, skyddar restauranger mot bakterier, förebygger fuktskador i alla slags bostäder och hjälper villaägare att spara energi. Bland annat. 3

4 2. Bakgrund: Om rapporten Anticimex rapport,, bygger på statistik och erfarenheter från besiktningar av bostadsrätter inom ramen för Anticimex Trygghetsavtal som genomförts av Anticimex besiktningsmän över hela Sverige under Av rapporten framgår hur många lägenheter som har en pågående vattenskada vid besiktningstillfället och hur många som löper stor risk att drabbas av vattenskada om inga åtgärder vidtas. Dessutom framgår även vilket ansvar som en bostadsrättsförening och en bostadsrättsägare har om en vattenskada uppstår samt åtgärder som kan vidtas för att förebygga vattenskador. 2.1 Anticimex Trygghetspaket och besiktning av bostadsrättslägenheter Anticimex Trygghetspaket för bostadsrättsföreningar är ett försäkringspaket som en bostadsrättsförening kan teckna. Försäkringspaketet som bl.a. innehåller regelbundna besiktningar av samtliga lägenheter i fastigheten samt fastighetens allmänna utrymmen, hussvampsförsäkring, skadebesiktning och fuktmätning vid en vattenskada, ersättning av självrisken som bostadsrättsägaren drabbas av vid en vattenskada. Besiktningen dokumenteras i ett protokoll. Besiktningsmannen kontrollerar om det finns befintliga vattenskador eller om det finns risk för framtida skador. Om en risk för skada upptäcks ges rekommendationer till förbättrande åtgärder. Om en redan inträffad skada upptäcks ges förslag till åtgärd. Vid besiktning kontrolleras följande utrymmen: * Våtrum, bad/dusch och wc * Kök * Tvättstuga * Vind * Källare För respektive område fyller besiktningsmannen i anmärkningar i besiktningsprotokollet utifrån följande gradering: * Defekt eller brist. Underhåll rekommenderas * Stor risk för framtida skada. Åtgärd rekommenderas och åtgärdsförslag lämnas * Befintlig skada. Omfattning och orsak bör utredas 2.2 Hur uppstår fuktrelaterade skador i lägenheter? Det finns flera tänkbara orsaker till att en fuktrelaterad skada uppstår i en lägenhet. Nedan listas några av de vanligaste orsakerna. * Vätska har strömmat ut från ledningssystem * Markfukt har trängt in genom grundkonstruktionen * Fuktig luft kondenserar mot ytor i byggnader * Vatten tränger in i lägenheten genom otätheter p.g.a regn och snö 4

5 Som en konsekvens av dessa skador kan problem med mögel, röta, lukt samt emissioner (ämnen som frigörs från material) från byggnadsmaterial uppstå. Fuktrelaterade skador kan uppstå genom många olika anledningar. Nedan följer några exempel. Åldersförändringar När material som används som tätskikt åldras, minskas motståndskraften mot vatten. Som exempel kan nämnas pvc-mattan, som är mycket vanligt förekommande i våtrum. De mjukgörande ämnena i pvc-mattan försvinner med tiden vilket kan gör att mattan krymper. Skarvarna kan då öppna sig och mattan börjar släppa runt t.ex. golvbrunnar och rörgenomföringar. Vatten kan då tränga in eftersom mattan inte är tät. Felaktigt materialval När fuktskador uppstår är det förhållandevis vanligt att man valt tätskikt som inte är anpassat till byggnadskonstruktionen eller till användningsområde. Utförande fel Många vattenskador uppstår p.g.a. felaktigt utförande och/eller kunskapsbrist. Branschregler som finns har inte efterlevts eller så har hobbyhantverkare utfört reparation utan att ha nödvändig kunskap. Materialfel Vattenskador kan också uppstå från installationer av diskmaskiner, tvättmaskiner samt när rörkopplingar hoppar i sär på grund av kraftiga tryckförändringar. Bristfällig ventilation Bristfällig ventilation i byggnaden kan ge upphov till fuktrelaterade skador i en fastighet. Dålig ventilation kan ge mögelpåväxt på innertak, att fönsterrutorna immar igen och i värsta fall resultera i fuktrelaterade skador på fastighetens byggnadsstomme. Mänskliga faktorn Vattenskador kan också uppstå på många olika sätt genom olyckshändelser i boendemiljön såsom läckande akvarium och droppande kranar som leder till översvämning. En annan orsak kan vara att man borrar igenom tätskiktet och hålet inte tätas ordentligt, vilket sedan leder till fuktskada. 2.3 Att vara bostadsrättsägare ett kollekivt fastighetsansvar Enligt SCB finns det ca 4,2 miljoner bostäder i Sverige. Utav dessa är ungefär 19% bostadsrätter (ca st) fördelat på bostadsrättsföreningar. Den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Sverige består av 44 lägenheter. En ägare av en bostadsrätt är skyldig att underhålla sin lägenhet. Underhållsskyldigheten regleras i bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar. Bostadsrättsägare svarar själva och på egen bekostnad för det inre underhållet och för de reparationer som genomförs i lägenheten. Till det inre räknas lägenhetens väggar, golv, tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Dessutom är bostadsrättsägaren ansvarig för ledningar och övriga installationer för vatten, värme, gas, ventilation och el till de delar som befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar. En läckageskada kan bli mycket dyr för en bostadsrättsägare då denne i regel svarar för kostnaderna för den fasta inredningen. Dessutom kan bostadsrättsföreningen eller grannar kräva skadestånd om underhållet inte skötts och skadan uppstått pga oaktsamhet. 5

6 Det är således viktigt att bostadsrättsägaren sköter underhållet av sin lägenhet regelbundet samt att särskild försäkring tecknas som täcker kostnaderna för de skador som bostadsrättsägaren måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Bostadsrättsföreningens styrelse har ansvaret för att fastigheten underhålls och är i bra skick och att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Byggnaden är föreningens viktigaste tillgång. Den måste underhållas och utvecklas. Bostadsrättsföreningen svarar för fastighetens yttre underhåll. Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler. Ofta kan det vara svårt att dra gränsen mellan föreningens och bostadsrättsinnehavarnas intressen vilket kan leda till att tvister uppstår. Det är därför viktigt att bostadsrättsägaren läser igenom föreningens stadgar så att denne förstår vilken ansvarsfördelning som gäller mellan bostadsrättsägare och förening. 3. Statistik: Var femte lägenhet i en bostadsrättsförening löper stor risk att drabbas av fuktrelaterade skador Statistiken i denna rapport bygger på protokoll från besiktigade bostadsrättslägenheter. Besiktningarna har genomförts under 2003 och 2004 inom ramen för Anticimex Trygghetspaket för flerfamiljshus och är spridda över hela Sverige. Vid fyra procent av dessa upptäcktes redan pågående läckageskador. I 16 procent upptäcktes allvarliga brister som innebär att risken är stor att lägenheten drabbas av en vattenskada om inga åtgärder vidtas av bostadsrättsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen. Vid 68 procent av besiktningarna upptäcks vidare en defekt eller mindre brist som kan leda till en fuktrelaterad skada. Det innebär att hela 88 procent av de lägenheter som Anticimex besiktigar har någon form av anmärkning. Endast tolv procent av lägenheterna är utan anmärkning. I fyra procent av de besiktigade lägenheterna upptäcks en redan pågående vattenskada. Att åtgärda en vattenskada tar ofta lång tid, i regel 8-12 veckor i ett flerbostadshus. Ju snabbare en skada kan upptäckas desto större möjlighet att begränsa den ekonomiska skadan. En tidig upptäckt möjliggör att rätt åtgärder och metoder sätts in i rätt ordning vilket påverkar både tid och kostnader positivt och i bästa fall kan återställningstiden halveras. Anmärkningar Frekvens per lägenhet 6

7 3.1 Åtta lägenheter i varje bostadsrättsförening löper stor risk att drabbas av vattenskada En genomsnittlig bostadsrättsförening i Sverige har 44 lägenheter. Enligt statistiken som redovisas i denna rapport har i genomsnitt åtta lägenheter i en bostadsrättsförening problem som riskerar att resultera i (6 lägenheter) eller redan har resulterat i vattenskador (2 lägenheter). 30 lägenheter har defekter eller brister som bör åtgärdas på sikt och bara fem är utan anmärkning. 3.2 Risken är störst i golvbeklädnaden i lägenhetens badrum Av de skador som upptäcks vid besiktningar av bostadsrätter kan 82 procent härledas till lägenhetens badrum. I badrummet står golvbeklädnaden för flesta skadorna (44 procent). Det är naturligt att badrum/duschrum utsätts för mest påverkan av vatten. Vanligaste orsaken till skador i badrum är ofta att golv- och väggbeklädnad inte är täta eller att anslutningen mellan golvbeklädnad och golvbrunn är felaktig. Även otätheter vid rörgenomföringar i väggar och eftersatt underhåll gör att flertalet av vattenskadorna inträffar i badrum/duschrum. Elva procent av skadorna hittas i lägenhetens kök. I kök är den vanligaste orsaken till fuktskador brister i diskmaskinsanslutningen. Fukt- och vattenskador, fördelning mellan utrymmen Fukt- och vattenskador i våtrum, fördelning 7

8 4. Slutsatser: Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination Kostnaden för vattenskador är enorma för bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag. Enligt Anticimex beräkningar (se nedan) uppgår kostnaden till ca 1,6 miljarder kronor årligen. Utöver detta tillkommer andra kostnader såsom dubbelboende, tid för administration samt att föreningar som drabbas av flera vattenskador löper stor risk att få höjda premier och förhöjda självrisker. Ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsägaren och bostadsrättsföreningen om vem som ska ta kostnaden för skadan är många gånger oklar, vilket kan leda till att många föreningar tar kostnaden för hela reparationen även i de fall ansvaret ligger på bostadsrättsägaren. 4.1 Försäkringsbolags definition av ersättningsbar vattenskada För att undvika ett privatekonomiskt bakslag bör en bostadsrättsinnehavare alltid komplettera sin hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring som täcker kostnader som uppstår vid vattenskador. Ett av försäkringsbolagen definierar ersättningsbar vattenskada genom nedanstående formulering. Försäkringen gäller för skada orsakad av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. * Anordningar anslutna till ovan angivna system (tex diskmaskin, tvättmaskin, tvättställ) * Invändigt stuprör * Badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme inomhus som har golvbrunn och på vedertaget sätt försetts med våtisolering * Kyl eller frys vid fel på dessa eller vid strömavbrott * Vattensäng eller akvarium * Oljefylld radiator samt brandsläckare * Skada till följd av översvämning, såsom skada direkt eller indirekt till följd av regn, snö eller grundvattenläckage där vatten strömmat från markytan in i försäkrad byggnad 4.2 Konsekvenser av fukt- och vattenskador för bostadsrättsförening För en bostadsrättsförening innebär vattenskador stora kostnader. Skador där en bostadsrättsinnehavare har ett ansvar måste ändå administreras och anmälas till försäkringsbolag. Om det inträffar många skador i en förening finns det en risk att premier och villkor för fastighetsförsäkringen påverkas negativt. För de skador där bostadsrättsföreningen har ett ansvar påverkas föreningen direkt, då självriskerna är höga för dessa skadehändelser. Nedan följer några exempel på hur en bostadsrättsförening kan drabbas vid en vattenskada: * Förstört material som exempelvis golv, kakel på väggar måste rivas bort * Avfuktare måste installeras för att torka material och konstruktioner * Kostnader för rivning och återuppbyggnad av skadade utrymmen och transport av skadat material * Åldersavdrag. Om det är en försäkringsskada utgår inte ersättning för hela materialkostnaden på grund av att materialet har en viss ålder. * Ökad administration. Vid en skada uppstår ökad administration via kontakter med försäkringsbolag, entreprenörer m.fl, vilket kan vara tidskrävande. * Risk för förhöjd försäkringspremie och/eller en högre självrisk på grund av hög skadefrekvens. * Standardsänkning på fastigheten * Negativ påverkan på inomhusmiljön, risk för allergier eller andra hälsoproblem hos de boende 8

9 4.3 Konsekvenser av fukt- och vattenskador för bostadsrättsinnehavare Som medlem i en bostadsrättsförening är den enskilde bostadsrättsinnehavaren ansvarig för underhållet av sin egen lägenhet. En vattenskada i en bostadsrätt innebär ofta även skador för grannar och för hela bostadsrättsföreningen, vilket innebär att dessa kan komma att ställa skadeståndsanspråk gentemot den medlem i vars lägenhet skadan uppstått. Utöver kostnaden för detta följer ofta obehag i samband med tvister med grannar, föreningar och försäkringsbolag. För den enskilde bostadsrättsinnehavaren kan en vattenskada bli väldigt kostsam. Den enskilde bostadsrättsinnehavaren är till exempel ansvarig för ytskiktet i sin lägenhet. Då det inte är ovanligt att ett badrum är väldigt påkostat, blir en vattenskada ofta dyr. Dessutom är det inte ovanligt att det uppstår följdskador på lösöre i lägenheten. Det är väldigt viktigt att bostadsrättsinnehavarna har en bostadsrättsförsäkring som täcker eventuella skador på ytskikt och ansvar. Samtidigt är det viktigt att regelbunden kontroll av till exempel badrum utförs för att minimera risken för skador, men även för att bibehålla värdet på lägenheten då en fuktskadad lägenhet kan påverka försäljningspriset negativt. Enligt Vattenskadeundersökningen kostar en vattenskada i snitt ca kronor att åtgärda. Saknar bostadsrättsinnehavaren försäkring som täcker kostnader för skadat ytskikt samt det ansvar som åligger bostadsrättsinnehavaren får medlemmen stå för hela skadekostnaden. Finns försäkring står bostadsrättsinnehavaren för sin självrisk ca kronor samt för eventuellt åldersavdrag på materialet. Att åtgärda en vattenskada är dessutom en ganska lång process som tar i snitt 8-12 veckor. Förutom kostnaderna för rivning, torkning och återställande tillkommer åldersavdrag på material. Lägg därtill kostnaden för dubbelboendet om inte lägenheten kan nyttjas vid reparationen. Den långa processen kan även upplevas som jobbig då lägenheten inte kan nyttjas fullt ut eller i värsta fall inte alls. Det finns dessutom hälsorisker. Fukt är en stor bidragsfaktor till allergi- och astmabesvär. 4.4 Konsekvenser av fukt- och vattenskador för grannar När en lägenhet drabbas av en vattenskada drabbas ofta även närliggande lägenheter. En vattenskada upptäcks många gånger först då färgen i taket hos grannen inunder börjar lossna. Detta innebär att även grannen riskerar kostnader och obehag för läckageskador som uppstår i lägenheten ovanpå. Dessutom finns en stor risk för allergier i de fall skadan inte upptäcks. 4.5 Konsekvenser av fukt och vattenskador för samhället I Sverige finns ca bostadsrätter. Enligt denna rapport är fyra procent av dessa vattenskadade. Varje vattenskada kostar ca kronor att åtgärda. Den samhällsekonomiska kostnaden för att reparera de ca bostadsrätter som redan är vattenskadade skulle därmed uppgå till ca 1,6 miljarder. Dessutom tillkommer indirekta kostnader för transporter av utrivet material, dubbelboende och tidsåtgången för det arbetet som måste läggas ner av bostadsrättsföreningen. 9

10 5. Tips och råd för att förebygga fuktrelaterade skador Som bostadsrättinnehavare kan man själv vara vaksam och slå larm om man upptäcker att det finns risker för vattenskador. Alla som bor i en bostadsrättsförening kan själv göra enkla inspektioner och åtgärder som förhindrar att vattenskador uppstår. Här följer några enkla tips om vad man kan göra: 5.1 Våtutrymmen * Kontrollera golvbrunnen så att klämringen som håller mattan på plats sitter ordentligt fast. * Rengör regelbundet golvbrunnen. En smutsig golvbrunn kan ge upphov till stopp och som leder till översvämning. * Åtgärda droppande kranar. * Ta alltid bort vattensamlingar efter dusch och bad. * Kontrollera vägg- och golvbeklädnader, det får inte finnas öppna skarvar eller sprickor i dessa. * Om sådana upptäcks bör en fackman kontaktas för åtgärd. * Täta skruvhål och rörgenomföringar på riktigt sätt. * Se till att ha en fungerande ventilation i våtutrymmet (från/till luft från bostadsutrymmet) * Om kondens på speglar finns kvar efter ca 5-10 minuter efter bad/dusch kan detta vara ett tecken på bristfällig ventilation. 5.2 Tvättstuga * Gör regelbundet kontroller av tvätt- och torktumlaranslutningar. * Var noga med om färgen släpper från exempelvis tak och snickerier vilket kan vara orsakat av bristfällig ventilation. * Ett annat tecken på bristfällig ventilation kan vara att kondens uppstår på fönster i samband med tvätt och tork. 5.3 Kök * För att lättare upptäcka läckage bör man undvika att ha för mycket saker i diskbänkskåpet. * Risken är stor för läckage när det gäller diskmaskinen och dess anslutningar. Underlaget ska därför vara vattentätt och uppvikt i bakkanten. Ett bra alternativ är att använda ett särskild diskmaskinsunderlägg. Underlägg finns även för kyl och frys. 5.4 Vind * Besiktiga vinden regelbundet så att missfärgningar eller läckage upptäcks i tid. * Om missfärgningar upptäcks bör en fackman kontaktas. 10

11 5.5 Källare * Undvik organiskt material (trä) i kontakt med betonggolv, samt i kontakt med murade eller gjutna väggar * Se till att ha uppvärmt i källaren * Besiktiga källaren regelbundet så att missfärgningar eller läckage upptäcks i tid. Om missfärgningar upptäcks bör en fackman kontaktas. 6. Tips och råd vid en vattenskada HSB Nytt uppmanar sina läsare att alltid anlita en besiktningsman med fackkunskap när vattenskada uppstår. Anledningen är att en besiktningsman kan: * Utreda skadans omfattning och orsak * Dokumentera skadan (foto etc) * Upprätta kostnadskalkyl * Teckna avtal mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsägaren om vilka delar och hur skadan ska regleras mellan dem. * Om skadan kan hänföras till bostadsrättsägarens underhållsansvar anmäls skadan till det försäkringsbolag som bostadsrättsägaren har sin hemförsäkring * Om inte skadan kan hänföras till bostadsrättsägarens underhållsansvar regleras skadan via föreningens fastighetsförsäkring 11

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Sidan 3 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Vägledning för hantering av. vattenskador

Vägledning för hantering av. vattenskador Vägledning för hantering av vattenskador 2 vägledning för hantering av vattenskador Inledning En skada på grund av vatten kan uppstå av många olika orsaker och skadorna kan se ut på olika sätt. Gemensamt

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus Allmänt Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent Villa 993 8 Flerbostadshus 614 8 Fritidshus 483 7 Totalt 79 1 8% 7% Åldersfördelning av alla skador efter byggnadsår i tioårsperioder.

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Fuktrelaterade skador i villor. omfattning orsaker konsekvenser - förebyggande arbete

Fuktrelaterade skador i villor. omfattning orsaker konsekvenser - förebyggande arbete Fuktrelaterade skador i villor omfattning orsaker konsekvenser - förebyggande arbete 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 1 1.1 KOSTNADEN FÖR FUKT- OCH

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen 1 (6) Policy, ursprungligen daterad september 2001, uppdaterad 2014-03-20 Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen Bakgrund

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 8 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 mars till 1 maj samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 2 Allmänt års vattenskadeundersökning

Läs mer

När ni har fått en skada i er förening

När ni har fått en skada i er förening När ni har fått en skada i er förening Sidan 2 Sidan 3 Den här broschyren vänder sig till er som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Vi ger svar på några vanliga frågor om ansvar och försäkringar

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-214 7

Läs mer

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till Version 1.1 Sida 1 av 9 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA ang. ansvar för ventilationsutrustning TID: TORSDAGEN DEN

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg Att bo i bostadsrätt En bostadsrätt disponerar man med s. k. nyttjanderätt. Föreningen äger alla hus och gemensamhetslokaler. De boende äger tillsammans föreningen. Bostadsrätten är en förmögenhetstillgång

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Marbella 4 juni 2014 Pia Engman Besiktningsman godkänd av SBR Energiexpert certifierad av Sitac Uppdragsgivare: NN Objekt: Lägenhet x.x.x, Adress, Elviria, Spanien

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, Köpingsvik

B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, Köpingsvik www.sandelinab.se B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, 387 95 Köpingsvik Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-22 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin Reglering fastighetsskada med Brandkontoret Niklas Brodin 2015-02-10 Hur vill vi att det ska fungera? - Kunden anmäler skada till Brandkontoret - Brandkontoret besiktar skadan och bestämmer åldersavdrag

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Forsikringer i BRF Öddö Brygga

Forsikringer i BRF Öddö Brygga Forsikringer i BRF Öddö Brygga Öddö, desember 2014 BRFenes forsikringer Det er styrenes ansvar å sørge for at BRFene er hensiktsmessig forsikret. BRFenes forsikringer omfatter: Eiendomsforsikring (fullverdiforsikring

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:45 Brattland 626, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Bra att veta om ditt trygghetsavtal.

Bra att veta om ditt trygghetsavtal. Anticimex Trygghetsavtal Bra att veta om ditt trygghetsavtal. Information att spara! Anticimex Trygghetsavtal ett unikt försäkringspaket. Med Anticimex Trygghetsavtal har du nu ett unikt försäkringspaket

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2.

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Eftersom det kan vara -svart att dra granser mellan foreningens och bostads- ~ ~ rattsinnehavarens underhallsansvar enbart med ledning

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Öjebyn 3:408 Balladgränd 31, 943 32 Öjebyn Besiktningsdatum 2017-06-08 Skadedatum 2017-04-30 Typ av besiktning Vattenskada inkl VSR Referensnummer 181726140125

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN BOENDEINFORMATION FRÅN DIN FASTIGHETSSKÖTARE SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN Vad händer nu? Vem betalar kostnaderna? Hur påverkar detta mig? El

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare.

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Denna guide är tanken att fungera som vägledning för att veta vilket underhållsansvar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Lundby Kyrkby BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ANGÅENDE 32 I FÖRENINGENS STADGAR Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Socialstyrelsen Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Patrik Hultstrand, Utredare Socialstyrelsen Heléne Gårdebrink, Utredare Socialstyrelsen Nationellt tillsynsprojekt 2010 Fastighetsägares

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Akallahöjdens förslag på nya stadgar

Akallahöjdens förslag på nya stadgar 5 Rätt till medlemskap Inträde i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och 1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller 2. övertar bostadsrätt

Läs mer

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus 1 Vanligt med skador i småhus Att bo i hus kan vara fantastiskt, skönt, trivsamt och alldeles underbart. Men också något som skapar oro och

Läs mer

Besiktningsman / Inspektör: Marcel Elmir Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport

Besiktningsman / Inspektör: Marcel Elmir Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport Ärendenummer Försäkringsbolag / Handläggare Kund / Försäkringstagare Försäkringstyp Försäkringsuppgifter Besiktningsman / Inspektör: Besiktningsrapport FF017936808S Folksam / George Tanriver ERIK MIKAEL

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar Vägg Golv Tak mellan Veken 1 och dess medlemmar Föreningen äger hela fastigheten, och all fast inredning i samtliga lägenheter. Medan ansvaret för de olika installationerna fördelas mellan de två parterna.

Läs mer

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25.

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25. Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning

Läs mer