Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination. En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination. En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar"

Transkript

1 Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar

2 1. SAMMANFATTNING BAKGRUND: OM RAPPORTEN ANTICIMEX TRYGGHETSPAKET OCH BESIKTNING AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHETER HUR UPPSTÅR FUKTRELATERADE SKADOR I LÄGENHETER? ATT VARA BOSTADSRÄTTSÄGARE ETT KOLLEKIVT FASTIGHETSANSVAR STATISTIK: VAR FEMTE LÄGENHET I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING LÖPER STOR RISK ATT DRABBAS AV FUKTRELATERADE SKADOR ÅTTA LÄGENHETER I VARJE BOSTADSRÄTTSFÖRENING LÖPER STOR RISK ATT DRABBAS AV VATTENSKADA RISKEN ÄR STÖRST I GOLVBEKLÄDNADEN I LÄGENHETENS BADRUM SLUTSATSER: FUKTSKADOR OCH BOSTADSRÄTTER EN BESVÄRLIG KOMBINATION FÖRSÄKRINGSBOLAGS DEFINITION AV ERSÄTTNINGSBAR VATTENSKADA KONSEKVENSER AV FUKT- OCH VATTENSKADOR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING KONSEKVENSER AV FUKT- OCH VATTENSKADOR FÖR BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE KONSEKVENSER AV FUKT- OCH VATTENSKADOR FÖR GRANNAR KONSEKVENSER AV FUKT OCH VATTENSKADOR FÖR SAMHÄLLET TIPS OCH RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA FUKTRELATERADE SKADOR VÅTUTRYMMEN TVÄTTSTUGA KÖK VIND KÄLLARE TIPS OCH RÅD VID EN VATTENSKADA

3 1. Sammanfattning I var femte bostadsrätt som besiktigas av Anticimex upptäcks brister som gör att det finns stor risk för fukt- och vattenskador. Det innebär att bostadsrätter i Sverige i genomsnitt åtta lägenheter i varje bostadsrättsförening är i farozonen. I fyra procent av de besiktigade lägenheterna upptäcks en redan pågående vattenskada som inte bara orsakar problem för den enskilda bostadsrättsinnehavaren utan även för grannar och övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen. Den samhällsekonomiska kostnaden för att reparera alla vattenskadade lägenheter skulle uppgå till mer än 1,6 miljarder kronor årligen. I denna rapport återfinns en sammanställning av statistik från besiktningar av bostadsrätter, spridda över hela Sverige, som genomförts av Anticimex I rapporten framkommer att 20 procent av alla bostadsrätter har bristande underhåll, felaktig byggteknik och materialval samt bristfällig ventilation som riskerar att resultera i eller har redan resulterat i vattenskador. I Sverige finns bostadsrättslägenheter fördelat på bostadsrättsföreningar, vilket innebär att den genomsnittliga bostadsrättföreningen består av 44 lägenheter. Det innebär i sin tur att i genomsnitt åtta lägenheter i varje bostadsrättsförening har problem som behöver åtgärdas snarast. När en vattenskada väl inträffat drabbas betydligt fler än den enskilda lägenhetsinnehavaren. En vattenskada upptäcks många gånger först då färgen i taket hos grannen under börjar lossna. Det innebär att även grannen riskerar kostnader och obehag för läckageskador som uppstått i lägenheten ovanför. Hela bostadsrättsföreningen drabbas dessutom av ökade kostnader och inomhusmiljön kan försämras i hela fastigheten. En vattenskada i en bostadsrätt kostar i genomsnitt ca kronor att åtgärda. De flesta bostadsrättsinnehavare har tecknat en bostadsrättsförsäkring som täcker det mesta av denna kostnad, men på sikt kan de ekonomiska konsekvenserna ändå bli påtagliga. En fuktskadad lägenhet är ofta svårare att sälja. I Sverige finns bostadsrätter, varav fyra procent är vattenskadade. Varje vattenskada kostar ca kronor att åtgärda. Den samhällsekonomiska kostnaden för att reparera de bostadsrätter som enligt denna rapport redan är vattenskadade skulle därmed uppgå till ca 1,6 miljarder. Skadeförebyggande åtgärder är en lönsam investering. Alla som bor i en bostadsrättsförening kan själv göra enkla inspektioner och åtgärder för att förhindra att vattenskador uppstår. Alla fuktskador syns dock inte på ytan. Ibland krävs fuktindikeringsinstrument, erfarenhet och tränade ögon. Om Anticimex Sedan 1934 har Anticimex gått från att vara ett svenskt familjeföretag till ett internationellt företag med mer än anställda. Vi finns i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Holland. Totalt omsätter vi ca 1,3 miljarder SEK. Sedan 2001 ägs vi av investmentbolaget Nordic Capital. När vi startade vår verksamhet var vi ensamma om att ge kunden en garanti om skadedjursfri miljö, istället för att ta betalt för varje enskild sanering. Detta är en affärsidé som vi tillämpar än i dag. Den affärsidén ledde till att vi tidigt använde oss av förebyggande åtgärder. Vårt motto Att förebygga och skydda är en ny formulering av ett gammalt arbetssätt. Ett arbetssätt som går ut på att ta ansvar för människors hälsa och livskvalitet. Numera arbetar vi med så mycket mer än skadedjur. Idag skapar Anticimex sunda och hälsosamma inomhusmiljöer för både företag och privatpersoner. Det betyder att vi säkrar industriers matproduktion, skyddar restauranger mot bakterier, förebygger fuktskador i alla slags bostäder och hjälper villaägare att spara energi. Bland annat. 3

4 2. Bakgrund: Om rapporten Anticimex rapport,, bygger på statistik och erfarenheter från besiktningar av bostadsrätter inom ramen för Anticimex Trygghetsavtal som genomförts av Anticimex besiktningsmän över hela Sverige under Av rapporten framgår hur många lägenheter som har en pågående vattenskada vid besiktningstillfället och hur många som löper stor risk att drabbas av vattenskada om inga åtgärder vidtas. Dessutom framgår även vilket ansvar som en bostadsrättsförening och en bostadsrättsägare har om en vattenskada uppstår samt åtgärder som kan vidtas för att förebygga vattenskador. 2.1 Anticimex Trygghetspaket och besiktning av bostadsrättslägenheter Anticimex Trygghetspaket för bostadsrättsföreningar är ett försäkringspaket som en bostadsrättsförening kan teckna. Försäkringspaketet som bl.a. innehåller regelbundna besiktningar av samtliga lägenheter i fastigheten samt fastighetens allmänna utrymmen, hussvampsförsäkring, skadebesiktning och fuktmätning vid en vattenskada, ersättning av självrisken som bostadsrättsägaren drabbas av vid en vattenskada. Besiktningen dokumenteras i ett protokoll. Besiktningsmannen kontrollerar om det finns befintliga vattenskador eller om det finns risk för framtida skador. Om en risk för skada upptäcks ges rekommendationer till förbättrande åtgärder. Om en redan inträffad skada upptäcks ges förslag till åtgärd. Vid besiktning kontrolleras följande utrymmen: * Våtrum, bad/dusch och wc * Kök * Tvättstuga * Vind * Källare För respektive område fyller besiktningsmannen i anmärkningar i besiktningsprotokollet utifrån följande gradering: * Defekt eller brist. Underhåll rekommenderas * Stor risk för framtida skada. Åtgärd rekommenderas och åtgärdsförslag lämnas * Befintlig skada. Omfattning och orsak bör utredas 2.2 Hur uppstår fuktrelaterade skador i lägenheter? Det finns flera tänkbara orsaker till att en fuktrelaterad skada uppstår i en lägenhet. Nedan listas några av de vanligaste orsakerna. * Vätska har strömmat ut från ledningssystem * Markfukt har trängt in genom grundkonstruktionen * Fuktig luft kondenserar mot ytor i byggnader * Vatten tränger in i lägenheten genom otätheter p.g.a regn och snö 4

5 Som en konsekvens av dessa skador kan problem med mögel, röta, lukt samt emissioner (ämnen som frigörs från material) från byggnadsmaterial uppstå. Fuktrelaterade skador kan uppstå genom många olika anledningar. Nedan följer några exempel. Åldersförändringar När material som används som tätskikt åldras, minskas motståndskraften mot vatten. Som exempel kan nämnas pvc-mattan, som är mycket vanligt förekommande i våtrum. De mjukgörande ämnena i pvc-mattan försvinner med tiden vilket kan gör att mattan krymper. Skarvarna kan då öppna sig och mattan börjar släppa runt t.ex. golvbrunnar och rörgenomföringar. Vatten kan då tränga in eftersom mattan inte är tät. Felaktigt materialval När fuktskador uppstår är det förhållandevis vanligt att man valt tätskikt som inte är anpassat till byggnadskonstruktionen eller till användningsområde. Utförande fel Många vattenskador uppstår p.g.a. felaktigt utförande och/eller kunskapsbrist. Branschregler som finns har inte efterlevts eller så har hobbyhantverkare utfört reparation utan att ha nödvändig kunskap. Materialfel Vattenskador kan också uppstå från installationer av diskmaskiner, tvättmaskiner samt när rörkopplingar hoppar i sär på grund av kraftiga tryckförändringar. Bristfällig ventilation Bristfällig ventilation i byggnaden kan ge upphov till fuktrelaterade skador i en fastighet. Dålig ventilation kan ge mögelpåväxt på innertak, att fönsterrutorna immar igen och i värsta fall resultera i fuktrelaterade skador på fastighetens byggnadsstomme. Mänskliga faktorn Vattenskador kan också uppstå på många olika sätt genom olyckshändelser i boendemiljön såsom läckande akvarium och droppande kranar som leder till översvämning. En annan orsak kan vara att man borrar igenom tätskiktet och hålet inte tätas ordentligt, vilket sedan leder till fuktskada. 2.3 Att vara bostadsrättsägare ett kollekivt fastighetsansvar Enligt SCB finns det ca 4,2 miljoner bostäder i Sverige. Utav dessa är ungefär 19% bostadsrätter (ca st) fördelat på bostadsrättsföreningar. Den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Sverige består av 44 lägenheter. En ägare av en bostadsrätt är skyldig att underhålla sin lägenhet. Underhållsskyldigheten regleras i bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar. Bostadsrättsägare svarar själva och på egen bekostnad för det inre underhållet och för de reparationer som genomförs i lägenheten. Till det inre räknas lägenhetens väggar, golv, tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Dessutom är bostadsrättsägaren ansvarig för ledningar och övriga installationer för vatten, värme, gas, ventilation och el till de delar som befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar. En läckageskada kan bli mycket dyr för en bostadsrättsägare då denne i regel svarar för kostnaderna för den fasta inredningen. Dessutom kan bostadsrättsföreningen eller grannar kräva skadestånd om underhållet inte skötts och skadan uppstått pga oaktsamhet. 5

6 Det är således viktigt att bostadsrättsägaren sköter underhållet av sin lägenhet regelbundet samt att särskild försäkring tecknas som täcker kostnaderna för de skador som bostadsrättsägaren måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Bostadsrättsföreningens styrelse har ansvaret för att fastigheten underhålls och är i bra skick och att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Byggnaden är föreningens viktigaste tillgång. Den måste underhållas och utvecklas. Bostadsrättsföreningen svarar för fastighetens yttre underhåll. Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler. Ofta kan det vara svårt att dra gränsen mellan föreningens och bostadsrättsinnehavarnas intressen vilket kan leda till att tvister uppstår. Det är därför viktigt att bostadsrättsägaren läser igenom föreningens stadgar så att denne förstår vilken ansvarsfördelning som gäller mellan bostadsrättsägare och förening. 3. Statistik: Var femte lägenhet i en bostadsrättsförening löper stor risk att drabbas av fuktrelaterade skador Statistiken i denna rapport bygger på protokoll från besiktigade bostadsrättslägenheter. Besiktningarna har genomförts under 2003 och 2004 inom ramen för Anticimex Trygghetspaket för flerfamiljshus och är spridda över hela Sverige. Vid fyra procent av dessa upptäcktes redan pågående läckageskador. I 16 procent upptäcktes allvarliga brister som innebär att risken är stor att lägenheten drabbas av en vattenskada om inga åtgärder vidtas av bostadsrättsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen. Vid 68 procent av besiktningarna upptäcks vidare en defekt eller mindre brist som kan leda till en fuktrelaterad skada. Det innebär att hela 88 procent av de lägenheter som Anticimex besiktigar har någon form av anmärkning. Endast tolv procent av lägenheterna är utan anmärkning. I fyra procent av de besiktigade lägenheterna upptäcks en redan pågående vattenskada. Att åtgärda en vattenskada tar ofta lång tid, i regel 8-12 veckor i ett flerbostadshus. Ju snabbare en skada kan upptäckas desto större möjlighet att begränsa den ekonomiska skadan. En tidig upptäckt möjliggör att rätt åtgärder och metoder sätts in i rätt ordning vilket påverkar både tid och kostnader positivt och i bästa fall kan återställningstiden halveras. Anmärkningar Frekvens per lägenhet 6

7 3.1 Åtta lägenheter i varje bostadsrättsförening löper stor risk att drabbas av vattenskada En genomsnittlig bostadsrättsförening i Sverige har 44 lägenheter. Enligt statistiken som redovisas i denna rapport har i genomsnitt åtta lägenheter i en bostadsrättsförening problem som riskerar att resultera i (6 lägenheter) eller redan har resulterat i vattenskador (2 lägenheter). 30 lägenheter har defekter eller brister som bör åtgärdas på sikt och bara fem är utan anmärkning. 3.2 Risken är störst i golvbeklädnaden i lägenhetens badrum Av de skador som upptäcks vid besiktningar av bostadsrätter kan 82 procent härledas till lägenhetens badrum. I badrummet står golvbeklädnaden för flesta skadorna (44 procent). Det är naturligt att badrum/duschrum utsätts för mest påverkan av vatten. Vanligaste orsaken till skador i badrum är ofta att golv- och väggbeklädnad inte är täta eller att anslutningen mellan golvbeklädnad och golvbrunn är felaktig. Även otätheter vid rörgenomföringar i väggar och eftersatt underhåll gör att flertalet av vattenskadorna inträffar i badrum/duschrum. Elva procent av skadorna hittas i lägenhetens kök. I kök är den vanligaste orsaken till fuktskador brister i diskmaskinsanslutningen. Fukt- och vattenskador, fördelning mellan utrymmen Fukt- och vattenskador i våtrum, fördelning 7

8 4. Slutsatser: Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination Kostnaden för vattenskador är enorma för bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag. Enligt Anticimex beräkningar (se nedan) uppgår kostnaden till ca 1,6 miljarder kronor årligen. Utöver detta tillkommer andra kostnader såsom dubbelboende, tid för administration samt att föreningar som drabbas av flera vattenskador löper stor risk att få höjda premier och förhöjda självrisker. Ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsägaren och bostadsrättsföreningen om vem som ska ta kostnaden för skadan är många gånger oklar, vilket kan leda till att många föreningar tar kostnaden för hela reparationen även i de fall ansvaret ligger på bostadsrättsägaren. 4.1 Försäkringsbolags definition av ersättningsbar vattenskada För att undvika ett privatekonomiskt bakslag bör en bostadsrättsinnehavare alltid komplettera sin hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring som täcker kostnader som uppstår vid vattenskador. Ett av försäkringsbolagen definierar ersättningsbar vattenskada genom nedanstående formulering. Försäkringen gäller för skada orsakad av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. * Anordningar anslutna till ovan angivna system (tex diskmaskin, tvättmaskin, tvättställ) * Invändigt stuprör * Badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme inomhus som har golvbrunn och på vedertaget sätt försetts med våtisolering * Kyl eller frys vid fel på dessa eller vid strömavbrott * Vattensäng eller akvarium * Oljefylld radiator samt brandsläckare * Skada till följd av översvämning, såsom skada direkt eller indirekt till följd av regn, snö eller grundvattenläckage där vatten strömmat från markytan in i försäkrad byggnad 4.2 Konsekvenser av fukt- och vattenskador för bostadsrättsförening För en bostadsrättsförening innebär vattenskador stora kostnader. Skador där en bostadsrättsinnehavare har ett ansvar måste ändå administreras och anmälas till försäkringsbolag. Om det inträffar många skador i en förening finns det en risk att premier och villkor för fastighetsförsäkringen påverkas negativt. För de skador där bostadsrättsföreningen har ett ansvar påverkas föreningen direkt, då självriskerna är höga för dessa skadehändelser. Nedan följer några exempel på hur en bostadsrättsförening kan drabbas vid en vattenskada: * Förstört material som exempelvis golv, kakel på väggar måste rivas bort * Avfuktare måste installeras för att torka material och konstruktioner * Kostnader för rivning och återuppbyggnad av skadade utrymmen och transport av skadat material * Åldersavdrag. Om det är en försäkringsskada utgår inte ersättning för hela materialkostnaden på grund av att materialet har en viss ålder. * Ökad administration. Vid en skada uppstår ökad administration via kontakter med försäkringsbolag, entreprenörer m.fl, vilket kan vara tidskrävande. * Risk för förhöjd försäkringspremie och/eller en högre självrisk på grund av hög skadefrekvens. * Standardsänkning på fastigheten * Negativ påverkan på inomhusmiljön, risk för allergier eller andra hälsoproblem hos de boende 8

9 4.3 Konsekvenser av fukt- och vattenskador för bostadsrättsinnehavare Som medlem i en bostadsrättsförening är den enskilde bostadsrättsinnehavaren ansvarig för underhållet av sin egen lägenhet. En vattenskada i en bostadsrätt innebär ofta även skador för grannar och för hela bostadsrättsföreningen, vilket innebär att dessa kan komma att ställa skadeståndsanspråk gentemot den medlem i vars lägenhet skadan uppstått. Utöver kostnaden för detta följer ofta obehag i samband med tvister med grannar, föreningar och försäkringsbolag. För den enskilde bostadsrättsinnehavaren kan en vattenskada bli väldigt kostsam. Den enskilde bostadsrättsinnehavaren är till exempel ansvarig för ytskiktet i sin lägenhet. Då det inte är ovanligt att ett badrum är väldigt påkostat, blir en vattenskada ofta dyr. Dessutom är det inte ovanligt att det uppstår följdskador på lösöre i lägenheten. Det är väldigt viktigt att bostadsrättsinnehavarna har en bostadsrättsförsäkring som täcker eventuella skador på ytskikt och ansvar. Samtidigt är det viktigt att regelbunden kontroll av till exempel badrum utförs för att minimera risken för skador, men även för att bibehålla värdet på lägenheten då en fuktskadad lägenhet kan påverka försäljningspriset negativt. Enligt Vattenskadeundersökningen kostar en vattenskada i snitt ca kronor att åtgärda. Saknar bostadsrättsinnehavaren försäkring som täcker kostnader för skadat ytskikt samt det ansvar som åligger bostadsrättsinnehavaren får medlemmen stå för hela skadekostnaden. Finns försäkring står bostadsrättsinnehavaren för sin självrisk ca kronor samt för eventuellt åldersavdrag på materialet. Att åtgärda en vattenskada är dessutom en ganska lång process som tar i snitt 8-12 veckor. Förutom kostnaderna för rivning, torkning och återställande tillkommer åldersavdrag på material. Lägg därtill kostnaden för dubbelboendet om inte lägenheten kan nyttjas vid reparationen. Den långa processen kan även upplevas som jobbig då lägenheten inte kan nyttjas fullt ut eller i värsta fall inte alls. Det finns dessutom hälsorisker. Fukt är en stor bidragsfaktor till allergi- och astmabesvär. 4.4 Konsekvenser av fukt- och vattenskador för grannar När en lägenhet drabbas av en vattenskada drabbas ofta även närliggande lägenheter. En vattenskada upptäcks många gånger först då färgen i taket hos grannen inunder börjar lossna. Detta innebär att även grannen riskerar kostnader och obehag för läckageskador som uppstår i lägenheten ovanpå. Dessutom finns en stor risk för allergier i de fall skadan inte upptäcks. 4.5 Konsekvenser av fukt och vattenskador för samhället I Sverige finns ca bostadsrätter. Enligt denna rapport är fyra procent av dessa vattenskadade. Varje vattenskada kostar ca kronor att åtgärda. Den samhällsekonomiska kostnaden för att reparera de ca bostadsrätter som redan är vattenskadade skulle därmed uppgå till ca 1,6 miljarder. Dessutom tillkommer indirekta kostnader för transporter av utrivet material, dubbelboende och tidsåtgången för det arbetet som måste läggas ner av bostadsrättsföreningen. 9

10 5. Tips och råd för att förebygga fuktrelaterade skador Som bostadsrättinnehavare kan man själv vara vaksam och slå larm om man upptäcker att det finns risker för vattenskador. Alla som bor i en bostadsrättsförening kan själv göra enkla inspektioner och åtgärder som förhindrar att vattenskador uppstår. Här följer några enkla tips om vad man kan göra: 5.1 Våtutrymmen * Kontrollera golvbrunnen så att klämringen som håller mattan på plats sitter ordentligt fast. * Rengör regelbundet golvbrunnen. En smutsig golvbrunn kan ge upphov till stopp och som leder till översvämning. * Åtgärda droppande kranar. * Ta alltid bort vattensamlingar efter dusch och bad. * Kontrollera vägg- och golvbeklädnader, det får inte finnas öppna skarvar eller sprickor i dessa. * Om sådana upptäcks bör en fackman kontaktas för åtgärd. * Täta skruvhål och rörgenomföringar på riktigt sätt. * Se till att ha en fungerande ventilation i våtutrymmet (från/till luft från bostadsutrymmet) * Om kondens på speglar finns kvar efter ca 5-10 minuter efter bad/dusch kan detta vara ett tecken på bristfällig ventilation. 5.2 Tvättstuga * Gör regelbundet kontroller av tvätt- och torktumlaranslutningar. * Var noga med om färgen släpper från exempelvis tak och snickerier vilket kan vara orsakat av bristfällig ventilation. * Ett annat tecken på bristfällig ventilation kan vara att kondens uppstår på fönster i samband med tvätt och tork. 5.3 Kök * För att lättare upptäcka läckage bör man undvika att ha för mycket saker i diskbänkskåpet. * Risken är stor för läckage när det gäller diskmaskinen och dess anslutningar. Underlaget ska därför vara vattentätt och uppvikt i bakkanten. Ett bra alternativ är att använda ett särskild diskmaskinsunderlägg. Underlägg finns även för kyl och frys. 5.4 Vind * Besiktiga vinden regelbundet så att missfärgningar eller läckage upptäcks i tid. * Om missfärgningar upptäcks bör en fackman kontaktas. 10

11 5.5 Källare * Undvik organiskt material (trä) i kontakt med betonggolv, samt i kontakt med murade eller gjutna väggar * Se till att ha uppvärmt i källaren * Besiktiga källaren regelbundet så att missfärgningar eller läckage upptäcks i tid. Om missfärgningar upptäcks bör en fackman kontaktas. 6. Tips och råd vid en vattenskada HSB Nytt uppmanar sina läsare att alltid anlita en besiktningsman med fackkunskap när vattenskada uppstår. Anledningen är att en besiktningsman kan: * Utreda skadans omfattning och orsak * Dokumentera skadan (foto etc) * Upprätta kostnadskalkyl * Teckna avtal mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsägaren om vilka delar och hur skadan ska regleras mellan dem. * Om skadan kan hänföras till bostadsrättsägarens underhållsansvar anmäls skadan till det försäkringsbolag som bostadsrättsägaren har sin hemförsäkring * Om inte skadan kan hänföras till bostadsrättsägarens underhållsansvar regleras skadan via föreningens fastighetsförsäkring 11

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Marbella 4 juni 2014 Pia Engman Besiktningsman godkänd av SBR Energiexpert certifierad av Sitac Uppdragsgivare: NN Objekt: Lägenhet x.x.x, Adress, Elviria, Spanien

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN BOENDEINFORMATION FRÅN DIN FASTIGHETSSKÖTARE SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN Vad händer nu? Vem betalar kostnaderna? Hur påverkar detta mig? El

Läs mer

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? 2015-04-15. Medlemsförmån

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? 2015-04-15. Medlemsförmån Välkomna till kursen Vattenskador och försäkring Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning per telefon

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Hälsosamt och tryggt hemma. Våra tjänster för husägare

Hälsosamt och tryggt hemma. Våra tjänster för husägare Hälsosamt och tryggt hemma. Våra tjänster för husägare Hur mår ni hemma hos dig? Anticimex Överlåtelsebesiktning Den viktigaste undersökningen innan du skriver på kontraktet. köper Att bo i hus kan vara

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25.

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25. Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Välkomna till kursen! Om vattenskadan kommer - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-02-03. Medlemsförmån

Välkomna till kursen! Om vattenskadan kommer - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-02-03. Medlemsförmån Välkomna till kursen! Om vattenskadan kommer - praktiska råd och tips Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 Mörtvägen 6, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7353 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 3 februari 2014 1 (5) Följande villkor är inkluderade: Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet 2 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 När försäkringen gäller 2 3 Var

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning normal. Kärrbössevägen 17A Älvsjö, 2014-11-13

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning normal. Kärrbössevägen 17A Älvsjö, 2014-11-13 Huvudkontor Gustavsviksvägen 7 702 30, Örebro E-post: info@svenskkvalitetssakring.se Webbsida: www.svenskkvalitetssäkring.se Besiktningsprotokoll Överlåtelsebesiktning normal Kärrbössevägen 17A Älvsjö,

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna 36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna Stycke 1 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Forsikringer i BRF Öddö Brygga

Forsikringer i BRF Öddö Brygga Forsikringer i BRF Öddö Brygga Öddö, desember 2014 BRFenes forsikringer Det er styrenes ansvar å sørge for at BRFene er hensiktsmessig forsikret. BRFenes forsikringer omfatter: Eiendomsforsikring (fullverdiforsikring

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

Hur du förebygger skador i din fastighet

Hur du förebygger skador i din fastighet Hur du förebygger skador i din fastighet Det är ett stort ansvar att vara fastighetsägare och äger du en bostadsrättslägenhet har du också ett större ansvar än om du är hyresgäst. Du måste på egen bekostnad

Läs mer

Ändring av villkor gällande för gruppförsäkring

Ändring av villkor gällande för gruppförsäkring SÄRSKILT VILLKOR Tillägg till gruppförsäkring för Sbc G13005:2 Ändring av villkor gällande för gruppförsäkring Med tillämpning av i försäkringsbrevet/beviset angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor Försäkringsnummer SP118846 2 juni 2014 1 (1) Brf Rosenlinden Att: Ekonomiansvarig Ynglingav 20 B Nb 177 57 JÄRFÄLLA Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor som gäller för er

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt DIN SIDA Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Hösten 2011 TEMA VATTENSKADOR Så minskar du risken Kryssa och vinn 2 000 kr Björns vattentäta tips Vattenfelsbrytaren håller torrt På din sida i vått

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 Mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad I mer än vartannat

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kan underhållsskyldigheten utvidgas?

Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar? Ett domslut i hovrätten öppnar upp för en viss utvidgning av Underhållsskyldigheten

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Suomen Kiinteistöliitto ry Innehåll Utredningsansvar av möjliga fukt- och mögelskador Fördelning

Läs mer