Barnavård s vett. 33:e årgången Nr 4, 2013 December. Centrala B arnhälsovårdsteam et!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnavård s vett. 33:e årgången Nr 4, 2013 December. Centrala B arnhälsovårdsteam et!"

Transkript

1 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Tfn: Tfn: Hemsida: 33:e årgången Nr 4, 2013 December Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet sid 1 Kalendarium sid 2 Julkrönika sid 3 Nytt på psykologfronten sid 4 Nationella BHV-dagar i Stockholm sid 5 HYFS sid 6 Amningsrutan sid 8 Svampinfektioner i hårbotten sid 9 Depression under graviditet går i arv sid 9 Vaccinationer av prematura sid 10 Remiss till BVC sid 10 Angående råd till föräldrar sid 11 Fortlöpande uppföljning av EPDS-screening sid 12 Förstärkt hembesök sid 13 Frågor & Svar sid 14 Komjölksallergiträffar sid 15 E n G od Jul och ett G ott N ytt Å r önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

2 1 Utgivare av Barnavård s vett: Centrala Barnhälsovården, Primärvården FyrBoDal Centrala Barnhälsovården Uddevalla sjukhus Uddevalla Samtliga medarbetare kan nås genom teamassistenten. Per Möllborg verksamhetschef samt mobil barnhälsovårdsöverläkare Nina Knutsson verksamhetsutvecklare mobil Anna Magouli dietist Mona Bryggman psykolog Mikaela Johansson teamassistent fax

3 2 Studiedagar och informationsmöten för personal inom Barnhälsovården FyrBoDal, våren 2014 Här annonseras endast aktiviteter där Centrala Barnhälsovården är arrangör eller medverkar. Nedanstående är under planering, varför ändring kan komma att ske. Inbjudan sänds ut efter hand per e-post. Sök även på Centrala Barnhälsovårdens hemsida på intranätet Datum Ämne Plats Arrangör 22 jan Kvinnlig könsstympning Aulan, gamla vårdskolan CBHV Uddevalla sjukhusområde 13 feb Kvinnling könsstympning Ägget, NÄL CBHV Blänkare 2014! Sista anmälningsdag är ändrat till måndag 16/12, Amning i teori och praktik 7,5hp: Inbjudan och anmälningsblankett finns på hemsidan under kalendarium/utbildningar. Pediatrisk nutrition 1,5 dags utbildning troligen i april månad.

4 Julkrönika: Uppkopplad, eller avkopplad jul? 3 Då var det snart dags.den 24:e närmar sig med alltför snabba steg och listan vad som skall göras blir längre istället för kortare för var dag. De som är duktigast på att planera och strukturera kanske inte känner igen sig men jag är inte ensam. Vi har aldrig haft det bättre än i dagens Sverige när det kommer till grundläggande behov som mat, bostäder och för de allra flesta en bra trygghet runt omkring oss. Ändå ser vi att ungdomar mår sämre än på länge Entydiga studier visar att vi är det land som faller mest när det gäller hur nöjda och glada våra barn är i tonåren efter varit i topp i årsåldern. Jag har givetvis inte svaret på varför men är allvarligt oroad över den stress som det nya 24-7 samhället erbjuder. Man sover med sin mobil, väcks av sms på natten, spelar dataspel och hänger på sociala medier nåbar 24 tim/7 dagar i veckan. Utvecklingen har gått fort. I en studie som vi gjorde inom skolhälsovården i Lysekil konstaterade vi att 75 % av fjärdeklassarna var aktiva på sociala medier och 96 % av niondeklassarna. Samtidigt hade sömnproblem, morgontrötthet, och stressrelaterade symptom som huvudvärk, muskelvärk, magont ökat i jämförelse med undersökningen 13 år tidigare. En ny fobi har fått namnet Nomophobia innebärande rädslan att vara utan fungerande mobiltelefon. Dålig täckning, urladdat batteri, inga pengar kvar på kontantkortet skapar ångest. Sedan maj 2013 finns diagnosen IAD med i DSM-5 (internationell diagnosnomenklatur) och betyder Internet Addiction Disorder och innefattar problematiskt internetanvändande ofta spelrelaterat. De bäst säljande spelen är de som innehåller mycket våld och ofta en schabloniserad bild av kvinnor underlägsna männen. Innan jag blir beskylld för att vara teknikfientlig eller bakåtsträvare så är jag helt övertygad om att det finns mycket bra med den nya tekniken och att det inte finns någon väg tillbaka. Däremot måste vi vara uppmärksamma på att våra hjärnor, som inte är färdigutvecklade förrän 25-årsåldern, behöver vara ifred och avkopplade (läs ostörd och tillräcklig sömn) för att bearbeta dagens intryck. Vi behöver träffa varandra, se varandra och lära oss kroppsspråk. Möta en blick, ett leende, flirta, bli arga på varandra och ett inlägg på ett socialt forum kan aldrig ersätta den dimensionen. Små barn älskar högläsning med sagor och det finns inget som utvecklar språket som att lyssna och läsa-låt inte mobiler och plattor konkurrera ut det utan vara möjliga komplement. Så inför julen behandla de elektroniska julklapparna med respekt, de är vanebildande för vissa med betydande biverkningar och för oss andra så bör vi åtminstone sätta en gräns och unna oss att vara avkopplade istället för uppkopplade jämt. Njut av ledigheten och umgås med varandra -God jul och Gott nytt år! / Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetschef, centrala barnhälsovården Fyrbodal

5 4 Nytt på psykologfronten Nu har mödra- och barnhälsovårdens psykologer i Trollhättan flyttat från Maria Alberts vårdcentrals lokaler. Det blev nya lokaler i samma område, nämligen på Djupebäcksgatan 21, Trollhättan. Mottagningen ligger på 1:a våningen i samma hus som ungdomsmottagningen. I Tanumshede kommer mödra- och barnhälsovårdspsykologen också flytta till nya lokaler. Denna flytt sker under december månad, adressen är Industrivägen 3B, Tanumshede. Inbjudan till öppet hus kommer under nästa år, då vi hunnit komma i ordning på de olika mottagningarna. Under juluppehållet kommer mödra- och barnhälsovårdpsykologerna att vara lediga under vecka 52 samt vecka 1. Vi önskar Eder alla en fröjdefull jul.

6 Nationella BHV-dagar i Stockholm oktober Denna gång samlades vi på Läkarsällskapet i Stockholm. Vi har sedan nationella mötet 2009 arbetat med att ta fram ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. Parallellt har socialstyrelsen fått ett uppdrag att ta fram en vägledning samt en kunskapsöversikt för barnhälsovården. Nu presenterades båda dessa arbeten så långt de framskridit. Vi arbetade också i regionvisa grupper för att ta fram regionala riktlinjer för att genomföra och förverkliga förändringar och nyheter i barnhälsovårdsprogrammet. Vi diskuterade också vilka kunskaps- och utbildningsbehov som kommer att bli aktuella i samband med implementeringen. Därefter gick vi igenom barnhälsovårdsprogrammets olika delar som till exempel Hälsofrämjande möte. Genomgående i det nya är att inte tala om kontroll utan vi går in i ett möte det vill säga att vi nu talar om barnhälsovårdsprogram och hälsofrämjande möte. Den indelning som vi i Fyrbodal sedan tidigare arbetar med det vi idag kallar för Nivågrupperingen blir nu ett nationellt vedertaget system. Nivå I: Hälsoövervakning- att följa barns hälsa, utveckling och villkor dvs. det grundläggande hälsostöd alla får ta del av (ljust grön färg) Nivå II: Samtal, vägledning och insatser efter behov dvs. när familjen/barnet behöver extra stöd. Det inbegriper också kontakter och samverkan med andra professioner tex mödrabarnhälsovårdspsykolog, elevhälsa eller öppen förskola (mellan grön färg) Nivå III: Ytterligare samtal, vägledning och insatser i samverkan med specialist dvs. nu tas ytterligare kontakter i samverkan med specialister och det sker ev. en anmälan till socialtjänsten (lite mörkare grön färg) Rikshandboken följer nu denna indelning ni kan redan se den när ni läser om EPDSscreeningen. Det handlar om ett specifikt behov som finns just för tillfället och tanken är att familjen ska kunna vandra mellan de här tre nivåerna. Anna Magouli o Nina Knutsson, Barnhälsovården Fyrbodal

7 6 HYFS nu ett permanent arbetssätt Idag finns en 50 % tjänst på Smittskydd Uddevalla HYFS Hygiensjuksköterska i förskolan för de 18 kommunerna som ligger under Smittskyddets uppdelning (se karta). Sedan starten 2006 har ca 1500 förskolor besökts och personalen har utbildats i regionen. I Fyrbodal har jag besökt de flesta förskolor, 273 stycken av 330. Det återstår några enskilda förskolor som jag upplever att det är svårare att få kontakt med och besöka, vilket kan vara bra för er att veta i till exempel en utbrottssituation. Jag har även deltagit i föräldramöten, ca två per vecka under september-november. Våra erfarenheter är att de utbildningsinsatser vi gjort har gett en ökad medvetenhet och kunskap hos personalen. Man har fått en större insikt om vilka hygienrutiner som är viktigast. Vi ser ett ökat fokus på handhygienen och snabbare effektivare insatser vid infektionsutbrott. Personalen själva upplever att man blir tryggare i föräldrakontakten när man har gemensamma riktlinjer. Några mindre roliga erfarenheter vi fått är att vi hör att sjuka barn vistas på förskolan. Barn som berättar att man kräkts eller fått medicin hemma mot feber innan man kommer till förskolan. Personal som vittnar om konflikter som uppstår med föräldrar som vägrar hämta sina barn när pedagogerna ringer och meddelar att deras barn är sjuka. Vi ser också att det finns brister i lokalerna och dess utformning så det blir svårt att göra rätt för både personal och barn. Förskolor har också många gånger olika huvudmän vilket kan försvåra information, upphandling av hygienprodukter, etc. Förskolorna uppger fortfarande att de inte vet vilken BVC/VC som är deras närområdesansvariga men det finns också förskolor som uttrycker att man inte vill ha fördjupad kontakt med BVC/VC. Detta är något vi måste hjälpas åt att förändra! Ett stort bekymmer är när vi inom sjukvården ger olika besked om när barn ej ska vistas på förskolan, eller har egna rekommendationer. Här vill jag påminna om Socialstyrelsens Smitta i förskolan. Vi som inte ser barnet i verksamheten kan inte uttala oss om barnen kan vara på förskolan. Förskolepersonalen måste få ha mandat att avgöra när barnen inte bör vara på förskolan. Men det krävs att HYFS tillsammans med BVC/VC förmedlar samma budskap så att föräldrar, pedagoger och VC får samma kunskap och lättare kan samarbeta. Jag är intresserad av ett utökat samarbete med er på BVC, hör gärna av er om vi ska/kan göra något gemensamt. Jag tar tacksamt emot tips och idéer hur jag kan fortsätta mitt arbete, mig når ni på eller Det är viktigt att vi samarbetar så vi får friskare barn!

8 7 När ska barnen vara hemma: Barnet ska kunna delta i de aktiviteter som förskolan erbjuder, vilket kan innebära en heldag ute. Barnet ska kunna äta normalt Ej vara på förskolan om/när de har vätskande impetigo- oavsett var de sitter på kroppen Ej vara på förskolan om de har ögoninfektion som gör att det rinner pus ur ögonen Hemma minst 48 tim efter sista diarré och/eller kräkning Har barnet varit utomlands och har lös mage. Se till att det provtas inte bara för bakterieinfektioner utan även amöbor och virus (HepA)* Källa: Socialstyrelsen Smitta i förskolan Tips att ge föräldrar i infektionstider: - Hjälp barnen att tvätta händerna även hemma- förskolorna har goda rutiner på detta idag - Påminn om att barnet ska hosta och nysa i armvecket - Ha rutin för att tvätta snuttefiltar, gosedjur. Ta hem från förskolan förslagsvis 1g/v och tvätta så varmt det går, torktumla gärna. - Byt kläder efter förskolan - Byt tandborste, koka nappar - Se till att barnen har kortklippta rena naglar Och till sist låt barnen vara hemma när de är sjuka! Källa: HYFS - Hygiensjuksköterska i förskolan

9 8 AMNINGSRUTAN En alldeles ny artikel om välling visavi modersmjölksersättning och deras påverkan på barnens BMI finns att läsa i sin helhet i Acta Pediatrica Milk cereal drink increases BMI risk at 12 and 18 months, but formula does not. Almqvist-Tangen G, Dahlgren J, Roswall J, Bergman S, Alm B. Source Child Health Care Unit, Region Halland, Sweden; Department of Paediatrics, Institute of Clinical Sciences at the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden. Abstract AIM: Infant feeding affects growth, obesity and life-long health. This study examined the impact of dietary patterns on body mass index (BMI) at 12 and 18 months. METHODS: We followed a cohort of 2,666 children recruited in Feeding practices were obtained from parental questionnaires and anthropometric data collected by child health nurses. RESULTS: At six months, 58.3% of the infant were breastfed, but only 1.6% exclusively. Many had begun eating solids (91.8%), porridge (87.7%) or milk cereal drink (46.6%). Bottle-feeding at four months was not a risk factor for a high BMI (>1 SD) at 12 or 18 months. Milk cereal drink at six months increased the risk of a high BMI at 12 and 18 months respectively (OR 1.58, 95% CI , and 1.52, ). Milk cereal drink use was increased by low parental education and maternal obesity and reduced by troubled sleep and parental group participation. CONCLUSION: Formula at four months did not predict a high BMI at 12 or 18 months. Milk cereal drink use at six months was a risk factor for a high BMI at 12 and 18 months. The choice of milk cereal drink was influenced by parental factors, especially educational levels. This article is protected by copyright. All rights reserved. Fokusgruppen Amning

10 9 Angående svampinfektioner i hårbotten med risk för spridning mellan barn Under senare år har man i Sverige sett smärre utbrott av svampinfektion i hårbotten i familjer och förskolor. De typiska symptomen är klåda i hårbotten, fjällning, rodnad och fläckvis håravfall. Den kliniska bilden kan variera från beskedliga symptom till ilsken inflammation. Tillståndet kan dessutom kompliceras med djup infektion, svullnad och varbildning i hårbotten med risk för permanent hårförlust. Framförallt ses infektionerna hos barn med invandrar- eller flyktingbakgrund, ofta med afrikanskt ursprung. Vi har haft flera utbrott i Västra Götaland de senaste åren. Trichophyton violaceum och Microsporum auduonii är de 2 svamparter vi sett här. Smittan är nu aktuell i Trollhättanområdet. Utredning pågår via Hudmottagningen i Uddevalla i samråd med Barn- och Ungdomskliniken och Smittskyddsenheten. /Smittskydd Västra Götaland,Eva Lindhusen Lindhé,Bitr smittskyddsläkare Intressant artikel i senaste läkartidningen -depression under graviditeten går i arv Där beskriver läkaren Anders Hansen hur individer vars mödrar varit deprimerade under graviditeten löper ökad risk att drabbas av depression som tonåringar. Studien presenteras i tidskriften JAMA Psychiatry. Forskare har tittat på om depression under graviditeten (antenatalt) och efter förlossningen (postnatalt) kan kopplas till om barnet drabbas av depression som tonåring. I studien ingick mödrar och deras barn som gjorde depressionskattningar under graviditeten, efter förlossningen samt för barnen när de var 18 år gamla. I undersökningen uppfyllde 11,6 procent av kvinnorna depressionskriterier antenatalt och 6,7 procent postnatalt. Resultatet visade visar att antenatal depression kan kopplas till ökad risk för att barnet ska ha en depression som 18-åring; risken för depression var 28 procent högre hos 18-åringar vars mödrar varit deprimerade antenatalt. För postnatal depression såg man också detta samband, med en liknande riskökning för depression hos barnen, men bara hos barn till lågutbildade mödrar. För att läsa artikeln i sin helhet följ länken nedan. Läkartidningen. 2013;110:CIEU Läkartidningen 45/2013. Läkartidningen.se Mona Bryggman, psykolog BHV och enhetschef MBHV-psykologenheten Fyrbodal

11 10 Vaccinationer av prematura För tidigt födda barn har ett mindre effektivt immunförsvar eftersom antikroppar från mor till barn inte hunnit överföras fullt ut. De kan också drabbas allvarligare av kikhosta och därför är det viktigt att de så tidigt som möjligt blir vaccinerade. Neonatalavdelningen, barnkliniken, NÄL har ett nytt PM som gäller för barn födda < 32 veckor och /eller födelsevikt < 1500 g. Man erbjuder nu en extra vaccination när barnet är ca 8 veckor kronologiskt (dock tidigast vid 34 grav.veckor). Barnet får sedan via BVC ordinarie vaccinationer vid cirka 3, 5 och 12 månaders ålder. Schemat kan varieras något beroende på när första dosen ges. För BVC:s del innebär detta att man blir meddelad från neonatalavdelning via en remiss att en första extra dos är given av kombinationsvaccinet Pentavac alternativt Infanrix-hexa samt Prevenar 13. Man planerar sedan in nästa vaccination (dos 2) 4-6 veckor efter vaccination 1. Vaccination 3 minst 6 veckor efter dos 2. Vaccination 4 ges tidigast 6 månader efter dos 3. Vid våra rundresor under nov/dec så går vi igenom denna rutin samt lämnar över PM från neonatal till BVC. Dessutom hittar ni PM via vår hemsida under vaccinationer. Remiss till BVC Fortsatt vaccination av prematurt barn född före <32 veckor eller med FV < 1500 g Barnets namn och födelsedata Genomförd vaccination på avd 34 (Vaccination 1) Datum Pentavac Infanrix hexa Prevenar13 Signering Pentavac/Infanrix hexa im i höger lår, Prevenar13 im i vänster lår Planering för uppföljning på BVC Ytterligare tre doser av båda vacciner ovan ges på BVC enligt nedan angivna schema. Tidpunkt Vaccination veckor efter vaccination 1 Vaccination 3 Minst 6 veckor efter vaccination 2 Vaccination 4 Minst 6 månader efter vaccination 3 Datum (månad och år) Ordinerande barnläkare (signering med klartext): /Per Möllborg, BHV-överläkare

12 Angående råd till föräldrar under barnets första levnadsvecka 11 Under oktober 2013 publicerades råd till föräldrar om vården under barnets första levnadsvecka. Råden har framtagits i ett samarbete mellan svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Svensk förening för neonatologi inom Svenska barnläkarföreningen och Svenska barnmorskeförbundet. Dessa råd finns på https://www.sfog.se/start/rad-riktlinjer/patientinformation/ Förutom svenska finns råden också på sjutton andra språk. Råd till föräldrar om vården under barnets första levnadsvecka Under de första dygnen behöver barnet närhet till föräldrarna och tät tillsyn. Lämna inte barnet ensamt. Barnet bör ammas så ofta det visar tecken på att vilja suga. Kontrollera att barnet kissar och bajsar regelbundet. Titta på barnets hudfärg i klart dagsljus en till två gånger om dagen. En lätt gulfärgning av hud och ögonvitor är normalt, men om barnet är tydligt gult på kroppen och i ögonen kan det behöva hjälp. Rådfråga i så fall BB eller barnavårdscentral. Gulfärgning som kvarstår mer än 3 veckor bör alltid bedömas av läkare. Spädbarn sover tryggast på rygg och bör få vänja sig vid detta redan som nyfödda. Barnet ska ha lagom varma kläder på sig och kunna röra sig fritt. Rökning påverkar barnet negativt. Undvik därför all rökning i hemmet. Om modern röker eller om någon av föräldrarna druckit alkohol bör barnet inte sova i samma säng som sina föräldrar. Undvik att ta med det nyfödda barnet i miljöer där det finns mycket folk. I förkylningstider bör snuviga och infekterade syskon och anhöriga inte ha nära kontakt med barnet. Förkylningsvirus som hos större barn och vuxna ger lindrig snuva och hosta kan hos det nyfödda barnet ge allvarliga luftvägssymtom. Tvätta händerna innan du sköter ditt barn. Om barnet inte vill suga, inte vaknar efter sömn, verkar irriterat när du berör och försöker trösta det, inte skriker kraftfullt eller har en blekgrå hudfärg kan det vara tecken på sjukdom. Kontakta BB eller akutsjukvård oavsett tid på dygnet. Under barnets första levnadsvecka, innan du träffat sjuksköterskan på din barnavårdscentral, är det till BB du i första hand ska vända dig vid eventuella problem eller frågor om barnet. Det är BB:s ansvar att ge dig råd eller hänvisa till läkare om barnet behöver detta. Se till att få ett telefonnummer som du kan ringa om du tror att barnet behöver hjälp! Telefonnummer för rådgivning och hänvisning vid problem med det nyfödda barnet: Råden är en del i Projekt Säker Förlossningsvård som är ett samarbete mellan Svensk Förening för Neonatologi inom Svenska Barnläkarföreningen Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Projektet stöds av Patientförsäkringen LÖF.

13 12 Fortlöpande uppföljning av EPDS-screening under 2014 Under våren 2013 stoppades all åtgärdsregistrering av EPDS åtgärder och den statistik vi nu tar in i slutet på året är begränsad. För att kunna följa hur metoden används och hur vårdkedjan fungerar behöver kompletterande uppgifter samlas in under EPDS-statistiken ska sparas under hela 2014 från 1 januari till och med 31 december. Det innebär att barnen kommer att vara födda från slutet av oktober eller början av november 2013 till samma period På hemsidan under nedanstående länk hittas EPDS rapportblad och anvisning (excelfil). Gotaland/Centrala-Barnhalsovarden/Blankettarkiv/ Filen Rapportblad och anvisning består av två delar (flikar) som du ser längst ner till vänster i dokumentet. Man kan antingen skriva ut blanketten och fyll i den för hand eller spara den på skrivbordet och fylla i den via datorn (men då måste excel finnas i din dator). Vid utskrift tryck <skriv ut< längst ner i vänstra hörnet hittar du Hela boken markera där och tryck OK. Skickas in till Centrala Barnhälsovården 31/5, och 31/12. Frågor, svara vi gärna på så ring oss. Nina Knutsson, verksamhetsutv Mona Bryggman,CBHV-psykolog

14 13 Kan förstärkta insatser från barnhälsovården i form av extra hembesök bidra till minskad stress och ökad trygghet hos föräldrarna? Hypotesen var att tidiga hälsofrämjande insatser för att stärka föräldrarna i föräldrarollen även kan bidra till en förbättrad psykisk hälsa hos barnet med minskat behov av framtida insatser. Liknande projekt med extra hembesök har tidigare gjorts i bland annat Finland där långtidsuppföljning visat bättre psykisk hälsa hos barnen och minskat behov av sociala insatser. Då det tidigare inte gjorts likande studier i Sverige fick Per Möllborg idén om att undersöka detta närmare varvid projektet med förstärkt hembesök utformades i en tvärprofessionell arbetsgrupp där barnläkare, ST-läkare, BVC-sköterskor, psykolog, socionom och projektledare deltog. Under genomfördes projektet i Vänersborg på Vargöns BVC och Sirius familjecentral. Vartannat barn som föddes och skrevs in på BVC erbjöds två extra hembesök vid fyra respektive nio månaders ålder. Vartannat barn fick utgöra kontrollgrupp. Vid hembesöken informerade BVC sköterskan om vanliga sjukdomar hos små barn, gav egenvårdsråd och information om var och när man bör söka vård för sitt barn. Man gav även information om olycksfallsprevention. Vid hembesöken samtalade man kring barnets utveckling, samspel med föräldrarna samt sociala frågor. Uppföljning av projektet gjordes med ett frågeformulär baserat på en validerad enkät, Swedish Parenthood Stress Questionnarie (SPSQ) samt frågor utformade i arbetsgruppen. Frågeformuläret skickades ut när barnet var ett år gammalt, både till de som fått extra hembesök och kontrollgruppen. Hembesöken visade sig vara mycket uppskattade där 71 föräldrarpar av 84 tillfrågade deltog och båda föräldrarna var i stor utsträckning med vid båda hembesöken. Den totala svarsfrekvensen på enkäten var 59%. Gruppen som fått extra hembesök upplevde ett mindre behov av hjälp för att klara sitt föräldraskap jämfört med kontrollgruppen. De som fått extra hembesök kände sig även tryggare i att bedöma när och var de bör söka vård när barnet är sjukt och att förebygga olycksfall. Sammanfattningsvis är hembesöken en uppskattad del av BVC:s verksamhet och de extra hembesöken skulle kunna bidra till en minskad stress och ökad trygghet hos föräldrarna. Detta i sin tur skulle kunna bidra till en förbättrad psykisk hälsa hos barnen vilket på sikt även skulle kunna avspegla sig i minskat behov av insatser inom sjukvården, barnomsorg, skola och sociala insatser. Det behövs dock ytterligare studier för att klarlägga detta. Anja Paust, ST-läkare Allmänmedicin, Trollhättans vårdcentral Achima Care

15 14 Frågor & Svar Fråga BVC-ssk En mamma som ammar sin drygt 1-åriga son och det är dags för booster TBE vaccin för henne. Är det ok? Tillägger att området familjen bor i är klassat som område där TBE förekommer. Undrar också om som jag hört att vaccinationer får ett bättre tillslag under amning. Svar BHV-öl Det går bra att mamman tar sin booster vaccination. Även om det inte finns studier vad jag vet så ser jag ingen fara med detta och dessutom så är gossen snart mogen för egen vaccination mot TBE med tanke på området de bor i. Någon extra bra tillslag av antikroppsproduktion pga amningen tror jag däremot inte. Fråga BVC-ssk En mamma på BVC med tre barn där hon och äldsta barnet har fått löss. Man har tagit Paranix och modern är nu orolig om hennes 4 veckors gamla bebis får löss och hur man i så fall kan behandla detta. Svar BHV-öl För det första har väl barnet inte så mycket hår ännu men faktum är att löss nog är extremt ovanligt hos spädbarn. Vanligast först när barnen är några år gamla och toppen är mellan 5-10 års ålder. Så lugna mamman. En kommentar om lössmedel är att det varit så stor resistensproblematik att förstahands medel nu är ett receptfritt medel som heter Hedrin. Det är en silikonolja som inte tas upp av huden och verkar mycket lovande. Räknas som medicinteknisk produkt och är inte läkemedelsklassat men säljs av apoteken. Fråga BVC-läkare Har hälsoundersökt två barn från Syrien födda -03 och -09. De har fått ordinarie vaccinationer men inga papper finns. Enligt WHO oralt polio vaccin. Räcker det med DTP nr 4 för båda samt MMR? Svar BHV-öl Bra att du gått in i WHO schemat och gjort en bedömning. För det första är syriska barn väl vaccinerade både när det gäller vilka vacciner de fått samt vaccinationstäckningen fram tills kriget ödelade allt. Med andra ord kan vi lita på schemat utifrån att det är födda innan kriget. Barnet född -03 tycker jag du ger MMR som du föreslår men också en Tetravac så kommer polio i med samt gör inget med en ACT-Hib extra. I årskurs 8 får barnen en booster med difteri-tetanus-pertussis och det anser jag att han kan få också. Det andra barnet född -09 rekommenderas Imovax polio im samt en Prevenar 13- Fått MMR enligt syriska schemat både 12 samt 18 månader så behöver inte ges men däremot tycker jag barnet få det vid 8 års ålder inom skolhälsovården med sina klasskamrater så småningom. Även om detta är en tredje dos så ser jag ingen fara med det och helt säkra på om första dosen gavs före eller efter 12 månader vet vi inte. Tetravac som svenskfödda barn vid 5 ½ år blir utmärkt.

16 15 KOMJÖLKSALLERGITRÄFFAR VÅREN 2014 Du som förälder eller annan anhörig (far- eller morförälder, dagmamma, förskolepersonal) är välkommen till en träff där vi pratar om mat för barn med komjölksallergi. Lokal: Barnmottagningen, NÄL, Trollhättan Alternativa tider: Onsdag 15 januari Onsdag 12 februari Onsdag 12 mars Onsdag 9 april Onsdag 14 maj Onsdag 11 juni Samma program alla dagar Klockan: Ur innehållet: Hur läser vi ingrediensförteckningen? Vad finns det för komjölksersättningar och hur kan de användas? Exempel på andra mjölkfria produkter. Behövs extra kalk? Anmälan skall göras i förväg på telefon senast dagen innan. Aktuell dag anmäler ni er på Barnmottagningen senast kl Kom gärna utan barn. Observera att träffen är för anhöriga till komjölksallergiska/överkänsliga barn. Multiallergiska barn träffar efter remiss dietist vid enskilt besök. Välkomna! Frida Hoas leg dietist Turid Osland Johansson leg dietist

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Små barns hälsa, kost och tillväxt. Tillväxtprojektet (Tp)

Små barns hälsa, kost och tillväxt. Tillväxtprojektet (Tp) Små barns hälsa, kost och tillväxt. Tillväxtprojektet (Tp) Almquist-Tangen Gerd Roswall Josefine Dahlgren Jovanna Bergman Stefan Alm Bernt Nutritions- och Tillväxtmönster Height Vad får det för konsekvenser?

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 26 årgången Nr 3, Oktober 2006 Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 GUNNEL HOLMQVIST, SAMORDNANDE BVC-SJUKSKÖTERSKA ANNA LUNDMARK, BARNHÄLSOVÅRDSÖVERLÄKARE FÖRÄLDRA- och BARNHÄLSAN Kompetenscentrum

Läs mer

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans!

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Styrande lokalt dokument 1 (5) Omvårdnads PM Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels, Vårdchef

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 28 årgången Nr 2, 2008 Juni Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et! Barnavårdsvett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 31:a årgången Nr 3, 2011 Oktober Innehållsförteckning:

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Kvalitetssystem för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2014

Kvalitetssystem för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2014 1(10) Kvalitetssystem för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2014 att Barnrond vid sjukhus vårdcentraler och folktandvård Separat beskrivning för genomförande

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Barnavård s vett 1. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23

Barnavård s vett 1. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Barnavård s vett 1. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 28 årgången Nr 1, Januari 2008 Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Enhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne Fd kommissionär, Malmökommissionen Hälsans bestämningsfaktorer Efter

Läs mer

HYFS föräldrautbildning

HYFS föräldrautbildning HYFS föräldrautbildning Bild 1. Hyfs hygiensjuksköterska i förskolan HYFS- Hygiensjuksköterska i förskolan, ett samarbetsprojekt mellan Smittskyddsenheten, barnhälsovården, kommuner och Strama (Strategigruppen

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid,

Läs mer

Frågeformulär 3 månader

Frågeformulär 3 månader Frågeformulär 3 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN?

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? En ständigt återkommande fråga är; var går gränsen för när mitt barn bör vara hemma från förskolan? Vi har valt att hämta vår gränsdragning ur boken Smitta i förskolan som Socialstyrelsen

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Kraftiga reaktioner i samband med vaccination Erfarenhet från klinik SMI-dagen Umeå 17 oktober 2013

Kraftiga reaktioner i samband med vaccination Erfarenhet från klinik SMI-dagen Umeå 17 oktober 2013 Kraftiga reaktioner i samband med vaccination Erfarenhet från klinik SMI-dagen Umeå 17 oktober 2013 Johan Alm Vaccinationsteamet Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Södersjukhuset Stockholm Henrik 5 mån

Läs mer

Välkomna att föda barn i Västerås!

Välkomna att föda barn i Västerås! Välkomna att föda barn i Västerås! Praktisk information till alla blivande föräldrar i Västmanland! 2010-12-20 Graviditetsproblem före vecka 22+0 Vid problem i tidig graviditet: Före vecka 22+0 ska du

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-100327 Fastställandedatum: 2015-02-05 Giltigt t.o.m.: 2016-02-05 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Blodburen smitta bland

Läs mer

Välkomna till Hygien i förskolan

Välkomna till Hygien i förskolan Välkomna till Hygien i förskolan Förskolor i Värmlands kommuner 15 maj 2014 Program 08.30-09.00 Hotellfrukost 09.00-09.30 Inledning och bakgrund 09.30-10.00 Infektioner hos barn, frisk/riskfaktorer, smittvägar

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Barn. Vinjett SIP Vera

Barn. Vinjett SIP Vera Vera Vera är 15 år. Hennes storasyster är orolig för Vera då hon verkar ledsen, haft mycket huvudvärk och svårt att sova på nätterna. Systern har uppmärksammat att Vera senaste tiden gått ner i vikt och

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Skoldatatekskonferens 29 sep 2011 Modellområde Målet är att barn och ungdomar i området ska må bra /ha en god psykisk hälsa

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

UTREDNING/HÄNVISNING Det är viktigt att ta reda på om barnet bara har enures eller om det har inkontinens också.

UTREDNING/HÄNVISNING Det är viktigt att ta reda på om barnet bara har enures eller om det har inkontinens också. ENURES BAKGRUND/DEFINITION Enures betyder ofrivillig urinavgång. De flesta barn är nattorra vid 3-4 års ålder men vid 7 års ålder är fortfarande 5-10 % sängvätare, flest pojkar. ORSAK Enures innefattar

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Adopterade barn möter barnhälsovården

Adopterade barn möter barnhälsovården Adopterade barn möter barnhälsovården 1 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Box 308, 101 26 Stockholm Telefon: 08-54 55 56 80 E-post: info@mia.eu Broschyren kan även laddas ner/beställas

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND LSN-HSF12-169 KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND Barnhälsovården Sörmland 2012 Kravspecifikation för barnhälsovård i Sörmland 2012 Sid 1 (11) Innehållsförteckning 1. Uppdrag...

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien

Läs mer

Hälsobesök vid 18 månader på BVC Göteborg

Hälsobesök vid 18 månader på BVC Göteborg Hälsobesök vid 18 månader på BVC Göteborg Målsättning med hälsobesöket vid 18 månader Bedöma om barnets utveckling är åldersadekvat Uppmärksamma varningstecken på avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Du är väl vaccinerad mot TBE? Fästingöverförd hjärninflammation är det svenska

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Trevlig sommar! Nyhet! INFÖR SEMESTERN: TBE-Vaccination. Boka tid på barnakuten online. sommarapotek. Barnspecialister GARDASIL. 3 doser för 3750 kr

Trevlig sommar! Nyhet! INFÖR SEMESTERN: TBE-Vaccination. Boka tid på barnakuten online. sommarapotek. Barnspecialister GARDASIL. 3 doser för 3750 kr Barnspecialister BVC Barnakut Barnläkarmottagning Martina JUNI 2011 MAGASINET GARDASIL MOT LIVMODERHALSCANCER 3 doser för 3750 kr FÖR FLICKOR 10 18 ÅR Nyhet! Boka tid på barnakuten online INFÖR SEMESTERN:

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Det akut sjuka barnet Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Varningstecken på svår infektion? Vilka ska skickas till sjukhus? Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd? Febernedsättande?

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

VISIT VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

VISIT VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Verksamhetens framväxt Närsjukvårdsprojekt 2007 Avtal mellan

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer