Barnavård s vett. 33:e årgången Nr 4, 2013 December. Centrala B arnhälsovårdsteam et!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnavård s vett. 33:e årgången Nr 4, 2013 December. Centrala B arnhälsovårdsteam et!"

Transkript

1 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Tfn: Tfn: Hemsida: 33:e årgången Nr 4, 2013 December Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet sid 1 Kalendarium sid 2 Julkrönika sid 3 Nytt på psykologfronten sid 4 Nationella BHV-dagar i Stockholm sid 5 HYFS sid 6 Amningsrutan sid 8 Svampinfektioner i hårbotten sid 9 Depression under graviditet går i arv sid 9 Vaccinationer av prematura sid 10 Remiss till BVC sid 10 Angående råd till föräldrar sid 11 Fortlöpande uppföljning av EPDS-screening sid 12 Förstärkt hembesök sid 13 Frågor & Svar sid 14 Komjölksallergiträffar sid 15 E n G od Jul och ett G ott N ytt Å r önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

2 1 Utgivare av Barnavård s vett: Centrala Barnhälsovården, Primärvården FyrBoDal Centrala Barnhälsovården Uddevalla sjukhus Uddevalla Samtliga medarbetare kan nås genom teamassistenten. Per Möllborg verksamhetschef samt mobil barnhälsovårdsöverläkare Nina Knutsson verksamhetsutvecklare mobil Anna Magouli dietist Mona Bryggman psykolog Mikaela Johansson teamassistent fax

3 2 Studiedagar och informationsmöten för personal inom Barnhälsovården FyrBoDal, våren 2014 Här annonseras endast aktiviteter där Centrala Barnhälsovården är arrangör eller medverkar. Nedanstående är under planering, varför ändring kan komma att ske. Inbjudan sänds ut efter hand per e-post. Sök även på Centrala Barnhälsovårdens hemsida på intranätet Datum Ämne Plats Arrangör 22 jan Kvinnlig könsstympning Aulan, gamla vårdskolan CBHV Uddevalla sjukhusområde 13 feb Kvinnling könsstympning Ägget, NÄL CBHV Blänkare 2014! Sista anmälningsdag är ändrat till måndag 16/12, Amning i teori och praktik 7,5hp: Inbjudan och anmälningsblankett finns på hemsidan under kalendarium/utbildningar. Pediatrisk nutrition 1,5 dags utbildning troligen i april månad.

4 Julkrönika: Uppkopplad, eller avkopplad jul? 3 Då var det snart dags.den 24:e närmar sig med alltför snabba steg och listan vad som skall göras blir längre istället för kortare för var dag. De som är duktigast på att planera och strukturera kanske inte känner igen sig men jag är inte ensam. Vi har aldrig haft det bättre än i dagens Sverige när det kommer till grundläggande behov som mat, bostäder och för de allra flesta en bra trygghet runt omkring oss. Ändå ser vi att ungdomar mår sämre än på länge Entydiga studier visar att vi är det land som faller mest när det gäller hur nöjda och glada våra barn är i tonåren efter varit i topp i årsåldern. Jag har givetvis inte svaret på varför men är allvarligt oroad över den stress som det nya 24-7 samhället erbjuder. Man sover med sin mobil, väcks av sms på natten, spelar dataspel och hänger på sociala medier nåbar 24 tim/7 dagar i veckan. Utvecklingen har gått fort. I en studie som vi gjorde inom skolhälsovården i Lysekil konstaterade vi att 75 % av fjärdeklassarna var aktiva på sociala medier och 96 % av niondeklassarna. Samtidigt hade sömnproblem, morgontrötthet, och stressrelaterade symptom som huvudvärk, muskelvärk, magont ökat i jämförelse med undersökningen 13 år tidigare. En ny fobi har fått namnet Nomophobia innebärande rädslan att vara utan fungerande mobiltelefon. Dålig täckning, urladdat batteri, inga pengar kvar på kontantkortet skapar ångest. Sedan maj 2013 finns diagnosen IAD med i DSM-5 (internationell diagnosnomenklatur) och betyder Internet Addiction Disorder och innefattar problematiskt internetanvändande ofta spelrelaterat. De bäst säljande spelen är de som innehåller mycket våld och ofta en schabloniserad bild av kvinnor underlägsna männen. Innan jag blir beskylld för att vara teknikfientlig eller bakåtsträvare så är jag helt övertygad om att det finns mycket bra med den nya tekniken och att det inte finns någon väg tillbaka. Däremot måste vi vara uppmärksamma på att våra hjärnor, som inte är färdigutvecklade förrän 25-årsåldern, behöver vara ifred och avkopplade (läs ostörd och tillräcklig sömn) för att bearbeta dagens intryck. Vi behöver träffa varandra, se varandra och lära oss kroppsspråk. Möta en blick, ett leende, flirta, bli arga på varandra och ett inlägg på ett socialt forum kan aldrig ersätta den dimensionen. Små barn älskar högläsning med sagor och det finns inget som utvecklar språket som att lyssna och läsa-låt inte mobiler och plattor konkurrera ut det utan vara möjliga komplement. Så inför julen behandla de elektroniska julklapparna med respekt, de är vanebildande för vissa med betydande biverkningar och för oss andra så bör vi åtminstone sätta en gräns och unna oss att vara avkopplade istället för uppkopplade jämt. Njut av ledigheten och umgås med varandra -God jul och Gott nytt år! / Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetschef, centrala barnhälsovården Fyrbodal

5 4 Nytt på psykologfronten Nu har mödra- och barnhälsovårdens psykologer i Trollhättan flyttat från Maria Alberts vårdcentrals lokaler. Det blev nya lokaler i samma område, nämligen på Djupebäcksgatan 21, Trollhättan. Mottagningen ligger på 1:a våningen i samma hus som ungdomsmottagningen. I Tanumshede kommer mödra- och barnhälsovårdspsykologen också flytta till nya lokaler. Denna flytt sker under december månad, adressen är Industrivägen 3B, Tanumshede. Inbjudan till öppet hus kommer under nästa år, då vi hunnit komma i ordning på de olika mottagningarna. Under juluppehållet kommer mödra- och barnhälsovårdpsykologerna att vara lediga under vecka 52 samt vecka 1. Vi önskar Eder alla en fröjdefull jul.

6 Nationella BHV-dagar i Stockholm oktober Denna gång samlades vi på Läkarsällskapet i Stockholm. Vi har sedan nationella mötet 2009 arbetat med att ta fram ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. Parallellt har socialstyrelsen fått ett uppdrag att ta fram en vägledning samt en kunskapsöversikt för barnhälsovården. Nu presenterades båda dessa arbeten så långt de framskridit. Vi arbetade också i regionvisa grupper för att ta fram regionala riktlinjer för att genomföra och förverkliga förändringar och nyheter i barnhälsovårdsprogrammet. Vi diskuterade också vilka kunskaps- och utbildningsbehov som kommer att bli aktuella i samband med implementeringen. Därefter gick vi igenom barnhälsovårdsprogrammets olika delar som till exempel Hälsofrämjande möte. Genomgående i det nya är att inte tala om kontroll utan vi går in i ett möte det vill säga att vi nu talar om barnhälsovårdsprogram och hälsofrämjande möte. Den indelning som vi i Fyrbodal sedan tidigare arbetar med det vi idag kallar för Nivågrupperingen blir nu ett nationellt vedertaget system. Nivå I: Hälsoövervakning- att följa barns hälsa, utveckling och villkor dvs. det grundläggande hälsostöd alla får ta del av (ljust grön färg) Nivå II: Samtal, vägledning och insatser efter behov dvs. när familjen/barnet behöver extra stöd. Det inbegriper också kontakter och samverkan med andra professioner tex mödrabarnhälsovårdspsykolog, elevhälsa eller öppen förskola (mellan grön färg) Nivå III: Ytterligare samtal, vägledning och insatser i samverkan med specialist dvs. nu tas ytterligare kontakter i samverkan med specialister och det sker ev. en anmälan till socialtjänsten (lite mörkare grön färg) Rikshandboken följer nu denna indelning ni kan redan se den när ni läser om EPDSscreeningen. Det handlar om ett specifikt behov som finns just för tillfället och tanken är att familjen ska kunna vandra mellan de här tre nivåerna. Anna Magouli o Nina Knutsson, Barnhälsovården Fyrbodal

7 6 HYFS nu ett permanent arbetssätt Idag finns en 50 % tjänst på Smittskydd Uddevalla HYFS Hygiensjuksköterska i förskolan för de 18 kommunerna som ligger under Smittskyddets uppdelning (se karta). Sedan starten 2006 har ca 1500 förskolor besökts och personalen har utbildats i regionen. I Fyrbodal har jag besökt de flesta förskolor, 273 stycken av 330. Det återstår några enskilda förskolor som jag upplever att det är svårare att få kontakt med och besöka, vilket kan vara bra för er att veta i till exempel en utbrottssituation. Jag har även deltagit i föräldramöten, ca två per vecka under september-november. Våra erfarenheter är att de utbildningsinsatser vi gjort har gett en ökad medvetenhet och kunskap hos personalen. Man har fått en större insikt om vilka hygienrutiner som är viktigast. Vi ser ett ökat fokus på handhygienen och snabbare effektivare insatser vid infektionsutbrott. Personalen själva upplever att man blir tryggare i föräldrakontakten när man har gemensamma riktlinjer. Några mindre roliga erfarenheter vi fått är att vi hör att sjuka barn vistas på förskolan. Barn som berättar att man kräkts eller fått medicin hemma mot feber innan man kommer till förskolan. Personal som vittnar om konflikter som uppstår med föräldrar som vägrar hämta sina barn när pedagogerna ringer och meddelar att deras barn är sjuka. Vi ser också att det finns brister i lokalerna och dess utformning så det blir svårt att göra rätt för både personal och barn. Förskolor har också många gånger olika huvudmän vilket kan försvåra information, upphandling av hygienprodukter, etc. Förskolorna uppger fortfarande att de inte vet vilken BVC/VC som är deras närområdesansvariga men det finns också förskolor som uttrycker att man inte vill ha fördjupad kontakt med BVC/VC. Detta är något vi måste hjälpas åt att förändra! Ett stort bekymmer är när vi inom sjukvården ger olika besked om när barn ej ska vistas på förskolan, eller har egna rekommendationer. Här vill jag påminna om Socialstyrelsens Smitta i förskolan. Vi som inte ser barnet i verksamheten kan inte uttala oss om barnen kan vara på förskolan. Förskolepersonalen måste få ha mandat att avgöra när barnen inte bör vara på förskolan. Men det krävs att HYFS tillsammans med BVC/VC förmedlar samma budskap så att föräldrar, pedagoger och VC får samma kunskap och lättare kan samarbeta. Jag är intresserad av ett utökat samarbete med er på BVC, hör gärna av er om vi ska/kan göra något gemensamt. Jag tar tacksamt emot tips och idéer hur jag kan fortsätta mitt arbete, mig når ni på eller Det är viktigt att vi samarbetar så vi får friskare barn!

8 7 När ska barnen vara hemma: Barnet ska kunna delta i de aktiviteter som förskolan erbjuder, vilket kan innebära en heldag ute. Barnet ska kunna äta normalt Ej vara på förskolan om/när de har vätskande impetigo- oavsett var de sitter på kroppen Ej vara på förskolan om de har ögoninfektion som gör att det rinner pus ur ögonen Hemma minst 48 tim efter sista diarré och/eller kräkning Har barnet varit utomlands och har lös mage. Se till att det provtas inte bara för bakterieinfektioner utan även amöbor och virus (HepA)* Källa: Socialstyrelsen Smitta i förskolan Tips att ge föräldrar i infektionstider: - Hjälp barnen att tvätta händerna även hemma- förskolorna har goda rutiner på detta idag - Påminn om att barnet ska hosta och nysa i armvecket - Ha rutin för att tvätta snuttefiltar, gosedjur. Ta hem från förskolan förslagsvis 1g/v och tvätta så varmt det går, torktumla gärna. - Byt kläder efter förskolan - Byt tandborste, koka nappar - Se till att barnen har kortklippta rena naglar Och till sist låt barnen vara hemma när de är sjuka! Källa: HYFS - Hygiensjuksköterska i förskolan

9 8 AMNINGSRUTAN En alldeles ny artikel om välling visavi modersmjölksersättning och deras påverkan på barnens BMI finns att läsa i sin helhet i Acta Pediatrica Milk cereal drink increases BMI risk at 12 and 18 months, but formula does not. Almqvist-Tangen G, Dahlgren J, Roswall J, Bergman S, Alm B. Source Child Health Care Unit, Region Halland, Sweden; Department of Paediatrics, Institute of Clinical Sciences at the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden. Abstract AIM: Infant feeding affects growth, obesity and life-long health. This study examined the impact of dietary patterns on body mass index (BMI) at 12 and 18 months. METHODS: We followed a cohort of 2,666 children recruited in Feeding practices were obtained from parental questionnaires and anthropometric data collected by child health nurses. RESULTS: At six months, 58.3% of the infant were breastfed, but only 1.6% exclusively. Many had begun eating solids (91.8%), porridge (87.7%) or milk cereal drink (46.6%). Bottle-feeding at four months was not a risk factor for a high BMI (>1 SD) at 12 or 18 months. Milk cereal drink at six months increased the risk of a high BMI at 12 and 18 months respectively (OR 1.58, 95% CI , and 1.52, ). Milk cereal drink use was increased by low parental education and maternal obesity and reduced by troubled sleep and parental group participation. CONCLUSION: Formula at four months did not predict a high BMI at 12 or 18 months. Milk cereal drink use at six months was a risk factor for a high BMI at 12 and 18 months. The choice of milk cereal drink was influenced by parental factors, especially educational levels. This article is protected by copyright. All rights reserved. Fokusgruppen Amning

10 9 Angående svampinfektioner i hårbotten med risk för spridning mellan barn Under senare år har man i Sverige sett smärre utbrott av svampinfektion i hårbotten i familjer och förskolor. De typiska symptomen är klåda i hårbotten, fjällning, rodnad och fläckvis håravfall. Den kliniska bilden kan variera från beskedliga symptom till ilsken inflammation. Tillståndet kan dessutom kompliceras med djup infektion, svullnad och varbildning i hårbotten med risk för permanent hårförlust. Framförallt ses infektionerna hos barn med invandrar- eller flyktingbakgrund, ofta med afrikanskt ursprung. Vi har haft flera utbrott i Västra Götaland de senaste åren. Trichophyton violaceum och Microsporum auduonii är de 2 svamparter vi sett här. Smittan är nu aktuell i Trollhättanområdet. Utredning pågår via Hudmottagningen i Uddevalla i samråd med Barn- och Ungdomskliniken och Smittskyddsenheten. /Smittskydd Västra Götaland,Eva Lindhusen Lindhé,Bitr smittskyddsläkare Intressant artikel i senaste läkartidningen -depression under graviditeten går i arv Där beskriver läkaren Anders Hansen hur individer vars mödrar varit deprimerade under graviditeten löper ökad risk att drabbas av depression som tonåringar. Studien presenteras i tidskriften JAMA Psychiatry. Forskare har tittat på om depression under graviditeten (antenatalt) och efter förlossningen (postnatalt) kan kopplas till om barnet drabbas av depression som tonåring. I studien ingick mödrar och deras barn som gjorde depressionskattningar under graviditeten, efter förlossningen samt för barnen när de var 18 år gamla. I undersökningen uppfyllde 11,6 procent av kvinnorna depressionskriterier antenatalt och 6,7 procent postnatalt. Resultatet visade visar att antenatal depression kan kopplas till ökad risk för att barnet ska ha en depression som 18-åring; risken för depression var 28 procent högre hos 18-åringar vars mödrar varit deprimerade antenatalt. För postnatal depression såg man också detta samband, med en liknande riskökning för depression hos barnen, men bara hos barn till lågutbildade mödrar. För att läsa artikeln i sin helhet följ länken nedan. Läkartidningen. 2013;110:CIEU Läkartidningen 45/2013. Läkartidningen.se Mona Bryggman, psykolog BHV och enhetschef MBHV-psykologenheten Fyrbodal

11 10 Vaccinationer av prematura För tidigt födda barn har ett mindre effektivt immunförsvar eftersom antikroppar från mor till barn inte hunnit överföras fullt ut. De kan också drabbas allvarligare av kikhosta och därför är det viktigt att de så tidigt som möjligt blir vaccinerade. Neonatalavdelningen, barnkliniken, NÄL har ett nytt PM som gäller för barn födda < 32 veckor och /eller födelsevikt < 1500 g. Man erbjuder nu en extra vaccination när barnet är ca 8 veckor kronologiskt (dock tidigast vid 34 grav.veckor). Barnet får sedan via BVC ordinarie vaccinationer vid cirka 3, 5 och 12 månaders ålder. Schemat kan varieras något beroende på när första dosen ges. För BVC:s del innebär detta att man blir meddelad från neonatalavdelning via en remiss att en första extra dos är given av kombinationsvaccinet Pentavac alternativt Infanrix-hexa samt Prevenar 13. Man planerar sedan in nästa vaccination (dos 2) 4-6 veckor efter vaccination 1. Vaccination 3 minst 6 veckor efter dos 2. Vaccination 4 ges tidigast 6 månader efter dos 3. Vid våra rundresor under nov/dec så går vi igenom denna rutin samt lämnar över PM från neonatal till BVC. Dessutom hittar ni PM via vår hemsida under vaccinationer. Remiss till BVC Fortsatt vaccination av prematurt barn född före <32 veckor eller med FV < 1500 g Barnets namn och födelsedata Genomförd vaccination på avd 34 (Vaccination 1) Datum Pentavac Infanrix hexa Prevenar13 Signering Pentavac/Infanrix hexa im i höger lår, Prevenar13 im i vänster lår Planering för uppföljning på BVC Ytterligare tre doser av båda vacciner ovan ges på BVC enligt nedan angivna schema. Tidpunkt Vaccination veckor efter vaccination 1 Vaccination 3 Minst 6 veckor efter vaccination 2 Vaccination 4 Minst 6 månader efter vaccination 3 Datum (månad och år) Ordinerande barnläkare (signering med klartext): /Per Möllborg, BHV-överläkare

12 Angående råd till föräldrar under barnets första levnadsvecka 11 Under oktober 2013 publicerades råd till föräldrar om vården under barnets första levnadsvecka. Råden har framtagits i ett samarbete mellan svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Svensk förening för neonatologi inom Svenska barnläkarföreningen och Svenska barnmorskeförbundet. Dessa råd finns på https://www.sfog.se/start/rad-riktlinjer/patientinformation/ Förutom svenska finns råden också på sjutton andra språk. Råd till föräldrar om vården under barnets första levnadsvecka Under de första dygnen behöver barnet närhet till föräldrarna och tät tillsyn. Lämna inte barnet ensamt. Barnet bör ammas så ofta det visar tecken på att vilja suga. Kontrollera att barnet kissar och bajsar regelbundet. Titta på barnets hudfärg i klart dagsljus en till två gånger om dagen. En lätt gulfärgning av hud och ögonvitor är normalt, men om barnet är tydligt gult på kroppen och i ögonen kan det behöva hjälp. Rådfråga i så fall BB eller barnavårdscentral. Gulfärgning som kvarstår mer än 3 veckor bör alltid bedömas av läkare. Spädbarn sover tryggast på rygg och bör få vänja sig vid detta redan som nyfödda. Barnet ska ha lagom varma kläder på sig och kunna röra sig fritt. Rökning påverkar barnet negativt. Undvik därför all rökning i hemmet. Om modern röker eller om någon av föräldrarna druckit alkohol bör barnet inte sova i samma säng som sina föräldrar. Undvik att ta med det nyfödda barnet i miljöer där det finns mycket folk. I förkylningstider bör snuviga och infekterade syskon och anhöriga inte ha nära kontakt med barnet. Förkylningsvirus som hos större barn och vuxna ger lindrig snuva och hosta kan hos det nyfödda barnet ge allvarliga luftvägssymtom. Tvätta händerna innan du sköter ditt barn. Om barnet inte vill suga, inte vaknar efter sömn, verkar irriterat när du berör och försöker trösta det, inte skriker kraftfullt eller har en blekgrå hudfärg kan det vara tecken på sjukdom. Kontakta BB eller akutsjukvård oavsett tid på dygnet. Under barnets första levnadsvecka, innan du träffat sjuksköterskan på din barnavårdscentral, är det till BB du i första hand ska vända dig vid eventuella problem eller frågor om barnet. Det är BB:s ansvar att ge dig råd eller hänvisa till läkare om barnet behöver detta. Se till att få ett telefonnummer som du kan ringa om du tror att barnet behöver hjälp! Telefonnummer för rådgivning och hänvisning vid problem med det nyfödda barnet: Råden är en del i Projekt Säker Förlossningsvård som är ett samarbete mellan Svensk Förening för Neonatologi inom Svenska Barnläkarföreningen Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Projektet stöds av Patientförsäkringen LÖF.

13 12 Fortlöpande uppföljning av EPDS-screening under 2014 Under våren 2013 stoppades all åtgärdsregistrering av EPDS åtgärder och den statistik vi nu tar in i slutet på året är begränsad. För att kunna följa hur metoden används och hur vårdkedjan fungerar behöver kompletterande uppgifter samlas in under EPDS-statistiken ska sparas under hela 2014 från 1 januari till och med 31 december. Det innebär att barnen kommer att vara födda från slutet av oktober eller början av november 2013 till samma period På hemsidan under nedanstående länk hittas EPDS rapportblad och anvisning (excelfil). Gotaland/Centrala-Barnhalsovarden/Blankettarkiv/ Filen Rapportblad och anvisning består av två delar (flikar) som du ser längst ner till vänster i dokumentet. Man kan antingen skriva ut blanketten och fyll i den för hand eller spara den på skrivbordet och fylla i den via datorn (men då måste excel finnas i din dator). Vid utskrift tryck <skriv ut< längst ner i vänstra hörnet hittar du Hela boken markera där och tryck OK. Skickas in till Centrala Barnhälsovården 31/5, och 31/12. Frågor, svara vi gärna på så ring oss. Nina Knutsson, verksamhetsutv Mona Bryggman,CBHV-psykolog

14 13 Kan förstärkta insatser från barnhälsovården i form av extra hembesök bidra till minskad stress och ökad trygghet hos föräldrarna? Hypotesen var att tidiga hälsofrämjande insatser för att stärka föräldrarna i föräldrarollen även kan bidra till en förbättrad psykisk hälsa hos barnet med minskat behov av framtida insatser. Liknande projekt med extra hembesök har tidigare gjorts i bland annat Finland där långtidsuppföljning visat bättre psykisk hälsa hos barnen och minskat behov av sociala insatser. Då det tidigare inte gjorts likande studier i Sverige fick Per Möllborg idén om att undersöka detta närmare varvid projektet med förstärkt hembesök utformades i en tvärprofessionell arbetsgrupp där barnläkare, ST-läkare, BVC-sköterskor, psykolog, socionom och projektledare deltog. Under genomfördes projektet i Vänersborg på Vargöns BVC och Sirius familjecentral. Vartannat barn som föddes och skrevs in på BVC erbjöds två extra hembesök vid fyra respektive nio månaders ålder. Vartannat barn fick utgöra kontrollgrupp. Vid hembesöken informerade BVC sköterskan om vanliga sjukdomar hos små barn, gav egenvårdsråd och information om var och när man bör söka vård för sitt barn. Man gav även information om olycksfallsprevention. Vid hembesöken samtalade man kring barnets utveckling, samspel med föräldrarna samt sociala frågor. Uppföljning av projektet gjordes med ett frågeformulär baserat på en validerad enkät, Swedish Parenthood Stress Questionnarie (SPSQ) samt frågor utformade i arbetsgruppen. Frågeformuläret skickades ut när barnet var ett år gammalt, både till de som fått extra hembesök och kontrollgruppen. Hembesöken visade sig vara mycket uppskattade där 71 föräldrarpar av 84 tillfrågade deltog och båda föräldrarna var i stor utsträckning med vid båda hembesöken. Den totala svarsfrekvensen på enkäten var 59%. Gruppen som fått extra hembesök upplevde ett mindre behov av hjälp för att klara sitt föräldraskap jämfört med kontrollgruppen. De som fått extra hembesök kände sig även tryggare i att bedöma när och var de bör söka vård när barnet är sjukt och att förebygga olycksfall. Sammanfattningsvis är hembesöken en uppskattad del av BVC:s verksamhet och de extra hembesöken skulle kunna bidra till en minskad stress och ökad trygghet hos föräldrarna. Detta i sin tur skulle kunna bidra till en förbättrad psykisk hälsa hos barnen vilket på sikt även skulle kunna avspegla sig i minskat behov av insatser inom sjukvården, barnomsorg, skola och sociala insatser. Det behövs dock ytterligare studier för att klarlägga detta. Anja Paust, ST-läkare Allmänmedicin, Trollhättans vårdcentral Achima Care

15 14 Frågor & Svar Fråga BVC-ssk En mamma som ammar sin drygt 1-åriga son och det är dags för booster TBE vaccin för henne. Är det ok? Tillägger att området familjen bor i är klassat som område där TBE förekommer. Undrar också om som jag hört att vaccinationer får ett bättre tillslag under amning. Svar BHV-öl Det går bra att mamman tar sin booster vaccination. Även om det inte finns studier vad jag vet så ser jag ingen fara med detta och dessutom så är gossen snart mogen för egen vaccination mot TBE med tanke på området de bor i. Någon extra bra tillslag av antikroppsproduktion pga amningen tror jag däremot inte. Fråga BVC-ssk En mamma på BVC med tre barn där hon och äldsta barnet har fått löss. Man har tagit Paranix och modern är nu orolig om hennes 4 veckors gamla bebis får löss och hur man i så fall kan behandla detta. Svar BHV-öl För det första har väl barnet inte så mycket hår ännu men faktum är att löss nog är extremt ovanligt hos spädbarn. Vanligast först när barnen är några år gamla och toppen är mellan 5-10 års ålder. Så lugna mamman. En kommentar om lössmedel är att det varit så stor resistensproblematik att förstahands medel nu är ett receptfritt medel som heter Hedrin. Det är en silikonolja som inte tas upp av huden och verkar mycket lovande. Räknas som medicinteknisk produkt och är inte läkemedelsklassat men säljs av apoteken. Fråga BVC-läkare Har hälsoundersökt två barn från Syrien födda -03 och -09. De har fått ordinarie vaccinationer men inga papper finns. Enligt WHO oralt polio vaccin. Räcker det med DTP nr 4 för båda samt MMR? Svar BHV-öl Bra att du gått in i WHO schemat och gjort en bedömning. För det första är syriska barn väl vaccinerade både när det gäller vilka vacciner de fått samt vaccinationstäckningen fram tills kriget ödelade allt. Med andra ord kan vi lita på schemat utifrån att det är födda innan kriget. Barnet född -03 tycker jag du ger MMR som du föreslår men också en Tetravac så kommer polio i med samt gör inget med en ACT-Hib extra. I årskurs 8 får barnen en booster med difteri-tetanus-pertussis och det anser jag att han kan få också. Det andra barnet född -09 rekommenderas Imovax polio im samt en Prevenar 13- Fått MMR enligt syriska schemat både 12 samt 18 månader så behöver inte ges men däremot tycker jag barnet få det vid 8 års ålder inom skolhälsovården med sina klasskamrater så småningom. Även om detta är en tredje dos så ser jag ingen fara med det och helt säkra på om första dosen gavs före eller efter 12 månader vet vi inte. Tetravac som svenskfödda barn vid 5 ½ år blir utmärkt.

16 15 KOMJÖLKSALLERGITRÄFFAR VÅREN 2014 Du som förälder eller annan anhörig (far- eller morförälder, dagmamma, förskolepersonal) är välkommen till en träff där vi pratar om mat för barn med komjölksallergi. Lokal: Barnmottagningen, NÄL, Trollhättan Alternativa tider: Onsdag 15 januari Onsdag 12 februari Onsdag 12 mars Onsdag 9 april Onsdag 14 maj Onsdag 11 juni Samma program alla dagar Klockan: Ur innehållet: Hur läser vi ingrediensförteckningen? Vad finns det för komjölksersättningar och hur kan de användas? Exempel på andra mjölkfria produkter. Behövs extra kalk? Anmälan skall göras i förväg på telefon senast dagen innan. Aktuell dag anmäler ni er på Barnmottagningen senast kl Kom gärna utan barn. Observera att träffen är för anhöriga till komjölksallergiska/överkänsliga barn. Multiallergiska barn träffar efter remiss dietist vid enskilt besök. Välkomna! Frida Hoas leg dietist Turid Osland Johansson leg dietist

Hälsofrämjande förstärkta hembesök

Hälsofrämjande förstärkta hembesök Hälsofrämjande förstärkta hembesök Modellområde Vänersborg Psynkprojekt SKL. Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, VG regionen Karin Zandèn Distriktsköterska BVC Vargön Hypotes Hälsofrämjande arbete

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Vaccinationer på BVC

Vaccinationer på BVC Vaccinationer på BVC Nya föreskrifter om vaccination av barn gäller från 1 juni 2016 (HSLF-FS 2016:51) Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Amning/rådgivning på BVC

Amning/rådgivning på BVC Amning/rådgivning på BVC Verksamhetsutvecklare BVCs styrdokument och basprogram Amningssamtalet på BVC Amning rökning, alkohol Amningsstatistik Avsluta amningsperioden Styrdokument BVC Artikel 2 Alla barn

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm Stockholm, november 2016 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenheten johanna.rubin@sll.se Tel: 08-6161551, Mobil: 072-59937644

Läs mer

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Barn och ungdomssjukhuset i Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden 1(6) Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Tuberkulos (tbc) orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och är en av världens

Läs mer

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka?

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft. Undvik antibiotika när det inte behövs. Vårt immunförsvar är en viktig kraft som

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Information till föräldrar Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Alla barn som bor i Stockholms län erbjuds kostnadsfri

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Ny Barnhälsovårdsöverläkare sid 2 Många fall av kikhosta under 2014 sid 3 Språktest

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

Rutiner vid begäran om registerutdrag

Rutiner vid begäran om registerutdrag Rutiner vid begäran om registerutdrag Följande rutiner gäller i det fall ett barns vårdnadshavare begär information om de uppgifter som finns lagrade på barnet i Basta. 1. Vårdnadshavaren informeras av

Läs mer

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Månadsblad nr 10-11 november 2017 BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Growth Karlskoga Familjecentral och Vivalla har just avslutat piloten av vår kommande datajournal. Det känns roligt

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tillväxt på BVC Höst 2017 Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Linda Håkansson/Anette Karsch Vårdutvecklare/Distriktssköterska Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Varför mäter vi barn? Integrerat

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Insatser från Barnhälsovården

Insatser från Barnhälsovården Insatser från Barnhälsovården - vid tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos barn (och deras föräldrar). Victoria Laag Leg. psykolog Samordnare/verksamhetsutvecklare Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam

Läs mer

2016-04-01. Fundera och diskutera i pausen. När barnet är sjukt. När skall barnet vara hemma? Generellt är det barnets allmäntillstånd som avgör.

2016-04-01. Fundera och diskutera i pausen. När barnet är sjukt. När skall barnet vara hemma? Generellt är det barnets allmäntillstånd som avgör. Fundera och diskutera i pausen Plastförkläde I vilka situationer riskerar ni att arbetskläderna förorenas? Handskar I vilka situationer finns risk att ni kommer i kontakt med kroppsvätskor? Handdesinfektion

Läs mer

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer.

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer. 1 (9) Alkohol och Tobak Allergi Allmänt barn Barnsäkerhet För BVC - Blanketter Manualer för BVC-sjuksköterskor Mat Språk Sömn Vaccinationer Övrigt 2 (9) Alkohol och Tobak (åter register) Barns tankar om

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet Historik: 1300-talet - variolisering 1796 första smittkoppsvaccinationen 1801 första vaccinationen i Sverige 1815 lag om obligatorisk smittkoppsvaccination 1901 Mjölkdroppen grundas 1930-talet Barnavårdscentraler

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Gävleborg HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Syfte Att uppmärksamma svårigheter som kan ha betydelse för barnets situation i förskoleklass och skola eller för barnets hälsa och välbefinnande

Läs mer

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015 Månadsbladet nr 5, maj 2015 KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B I samband med bristen på Pentavac-vaccin har många BVC i länet sedan flera månader använt Infanrix-hexa för alla barn under det första

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, 15hp

Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, 15hp Tentamen Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, 15hp Kurskod: MC2036 Kursansvarig: Reidun Stenberg Datum: 2011 05 09 Skrivtid: 5 timmar Totalpoäng: 62 poäng Godkänd

Läs mer

Familjecentraler Brukarundersökning 2010

Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Dnr 2/7 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Stöd från personal... 4 Frågor... 4 Råd och stöd... 4 Olika delar samlade i samma lokal...

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Efter en förlossning 1

Efter en förlossning 1 Efter en förlossning 1 På bäddavdelningen för nyfödda får man träna hur det är att leva med en bebis Bebisen sköts av mamman under hela sjukhusvistelsen. För bebisen är den bästa platsen föräldrarnas famnar

Läs mer

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år:

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Önnebacka förskola På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Solgläntan telefon 18288 Kaprifolen telefon 18438 Lärkan telefon 18439 Regnbågen telefon 18437 Adressen är Myrbottenvägen

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Verksamhetschef Annika Selberg Lundberg annika.selberg-lundberg@norrbotten.se Divisionschef Närsjukvård Chef för verksamhet och utveckling Närsjukvårdsstaben

Läs mer

Barn. Vinjett SIP Vera

Barn. Vinjett SIP Vera Vera Vera är 15 år. Hennes storasyster är orolig för Vera då hon verkar ledsen, haft mycket huvudvärk och svårt att sova på nätterna. Systern har uppmärksammat att Vera senaste tiden gått ner i vikt och

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer

Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen!

Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen! Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen! Inskolning Vi har en inskolningstid på 3-4 dagar. Mån: Påhälsning 9.00-10.00 Tis, ons o tors 9.00- ca 13.00 Mamma el pappa är med på förskolan hela tiden.

Läs mer

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet]

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] I följande avsnitt finns en beskrivning av verksamhetens innehåll och detaljerade anvisningar om vad man kan och bör göra vid de olika besöken på BVC. De ska

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Kvinnokliniken MK 2 Obstetriksektionen Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar. Matstunden är en unik möjlighet

Läs mer

Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels Björkman, vårdchef obstetrik

Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels Björkman, vårdchef obstetrik Styrande lokalt dokument 1 (5) Omvårdnads PM Barn som inte visar amningsbeteende och inte suger på bröstet första dygnet Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels Björkman,

Läs mer

1177 Vårdguiden för dig som jobbar inom barnhälsovården

1177 Vårdguiden för dig som jobbar inom barnhälsovården 1177 Vårdguiden för dig som jobbar inom barnhälsovården Tips och råd om hur du kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder sig till dig

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Amningscentrum Kvinnokliniken MK 2 Karolinska Universitetssjukhuset Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar.

Läs mer

TBE. Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 2015-11-19. Mona Insulander. www.smittskyddstockholm.se

TBE. Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 2015-11-19. Mona Insulander. www.smittskyddstockholm.se TBE Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Vaccinationstäckningsstudie SLL 2013 53% vaccinerade totalt, fått minst en dos TBE-vaccin 63% av de med högrisk exposition vaccinerade, varav

Läs mer

Smitta i förskolan. Förskolebarnens infektioner. Smittvägar. Hygienrutiner. När skall barnet vara hemma?

Smitta i förskolan. Förskolebarnens infektioner. Smittvägar. Hygienrutiner. När skall barnet vara hemma? Smitta i förskolan Förskolebarnens infektioner Smittvägar Hygienrutiner När skall barnet vara hemma? Infektioner kan undvikas Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika. Men genom

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till Västra Bodarna förskola

Välkommen till Västra Bodarna förskola Välkommen till Västra Bodarna förskola Västra Bodarna förskola Soldatvägen 2 441 60 Alingsås Förskolechef Anita Björnum tel. 0322-516 40 Västra Bodarnas förskola består av fem avdelningar: Trollsjön tel.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

DRAFT. 2.4 Om du tagit del av inspirationsföreläsning vid Sjukhuset i Skövde vid ett tillfälle, vilket datum var det vid första tillfället?

DRAFT. 2.4 Om du tagit del av inspirationsföreläsning vid Sjukhuset i Skövde vid ett tillfälle, vilket datum var det vid första tillfället? Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne 2017 Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Nya Föreskrifter för barnvaccinationsprogrammet och ny Vägledning från

Läs mer

BVC-förskola vilket samarbete finns? En nationell enkätundersökning

BVC-förskola vilket samarbete finns? En nationell enkätundersökning BVC-förskola vilket samarbete finns? En nationell enkätundersökning Nätverket Smittskydd i förskolan Folkhälsomyndigheten 28 november 2017 Margareta.Blennow@sll.se Samarbete mellan BVC och förskola Regelverk?

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans!

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Styrande lokalt dokument 1 (5) Omvårdnads PM Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels, Vårdchef

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer

Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm Socialchefen på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning bjöd in till möte

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Frågeformulär 3 månader

Frågeformulär 3 månader Frågeformulär 3 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

DUGGA kull 1. Utveckling. Fredagen den 29/ Skrivtid: kl Max: 48p. Godkänt: 32p. Resultat.. Lycka till!!

DUGGA kull 1. Utveckling. Fredagen den 29/ Skrivtid: kl Max: 48p. Godkänt: 32p. Resultat.. Lycka till!! DUGGA kull 1 Utveckling Fredagen den 29/1 2016 Skrivtid: kl. 15-16 Max: 48p Godkänt: 32p Namn Resultat.. Lycka till!! 1. Nämn 3 principiellt olika orsaker för sen språkutveckling. (2p) 2. Vilka 3 olika

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 2 (5) 5.5 Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett nationellt fastställt barnhälsovårdsprogram med såväl

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

Konsultation med BVC och elevhälsa

Konsultation med BVC och elevhälsa Konsultation med BVC och elevhälsa När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsultation kring

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Sesam Familjecentral 2014

Verksamhetsbeskrivning Sesam Familjecentral 2014 Verksamhetsbeskrivning Sesam Familjecentral 2014 1 Innehållsförteckning Varför Familjecentral? 3 Målet med samverkan och arbetet på SESAM 3 Bild av Samverkan 4 Förutsättningar på Sesam 5 Medarbetare 5

Läs mer

Vaccinationsfall, barnhälsovården FACIT

Vaccinationsfall, barnhälsovården FACIT Vaccinationsfall, barnhälsovården 2017-01-26 FACIT 1. Vera- Adoptivbarn från Indien, 18 månader. Barnhem, goda förhållanden, dokumentation. DTP polio 2,3,4mån Hep B 0,1,6 mån MPR 6 mån BCG födelse- har

Läs mer

Välkommen till BUP Kärnan

Välkommen till BUP Kärnan Välkommen till BUP Kärnan För barn i åldrarna 0-6 år och blivande föräldrar Barn- och föräldraverksamheten BUP Kärnan vänder sig till dig/er som snart ska få barn och till er föräldrar med barn i åldern

Läs mer