Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT)"

Transkript

1 Kommunikationsavdelningen Rolf-Allan Norrmosse DOKUMENTTYP Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) förstudie Bild av tabellsida i tiff etc. Digitaliseringsprocess av en tabell 1. Tiff-bild av sida med tabell 3. OCR-tolkning, rättning, kontrollräkning, etc..pdf.csv 2. Uppsättning av tabell analys av tabell, tabellegenskaper, etc. Kalkylark / Databas Projektrapport Dnr: 51-KB Beslutsnr: Natsam 2012:39 Statistiska centralbyrån 2013

2 2(20) Innehåll 1 Inledning Bakgrund och syfte Bakgrund Syfte Mål för projektet Nedan följer ett par utredningar och undersökningar Typtabeller med tabellegenskaper Rolf-Allan Norrmosse Undersökning om forskare inom universitetsvärlden har använt något verktyg (motsv.) vid digitalisering av tabeller i tryckta böcker Joakim Lennartsson, Göteborgs universitet, Ekonomiska biblioteket Exempel på digitalisering vid Statistics Greece Undersökning av programvaror/verktyg som finns för digitalisering av tabeller Lars Lindam-Olsson Kartläggning av utvecklingsverktyg Tim Forsström Test av ABBYY FlexiCapture 10 i juni Webbmöte för presentation och diskussion av ABBYY:s prototyp för teckenigenkänning av tabeller baserade på typfall (cases) 1-3, 5-6 den 21 augusti Möte mellan SCB och OptoSweden hos SCB den 18 september Resultat av VATT - förstudie Hur går SCB vidare? Bilaga 1-4 ingår i: Projektrapport. Bilagor

3 3(20) 1 Inledning Statistiska centralbyrån (SCB) ansökte 2012 hos Kungl. biblioteket (KB) om projektbidrag 2013 till projektet: Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) förstudie. KB beviljade bidrag med kr till projektet. Projektarbetet kommer att utföras i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek, Ekonomiska biblioteket (GUB). Följande medlemmar har ingått i projektet: Rolf-Allan Norrmosse, SCB Tim Forsström, SCB Lars Lindam-Olsson, SCB Hans Ljungberg, SCB Joakim Lennartsson, GUB projektledare, förste bibliotekarie biträdande projektledare, systemutvecklare systemutvecklare bibliotekarie bibliotekarie Ekonomiska biblioteket Följande personer har ingått i projektets styrgrupp: John Kling Rolf-Allan Norrmosse Hans Ljungberg beställare inom SCB projektledare bibliotekarie 2 Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Efter förstudie och tester sökte SCB 2006 hos Riksbankens Jubileumsfond (RJ) anslag med strukturellt stöd för digitalisering och tillgängliggörande på internet av bokverket Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS), vilket publicerades under SCB:s första 50 år. RJ beviljade 4 miljoner kr för digitalisering Anslaget räckte till BiSOS på sidor text och tabeller samt till ytterligare sidor. Därefter har digitaliseringen fortsatt. Biblioteksnyttan av den omfattande digitalisering av tryckta statistiska publikationer som SCB har gjort sedan 2007 är stor. Under 2011 användes våra digitaliserade publikationer gånger. På scb.se är tabellerna tillgängliga som bilder, men det går inte att överföra till kalkylark eller databaser. Ett viktigt resultat är att bildfångstens kvalitet är så hög att denna inte behöver göras om. Det var inte möjligt att inom BiSOS-projektets ekonomiska ramar OCR-tolka tabellerna med tillfredsställande kvalitet. Det var bättre att spara/arkivera bilderna okomprimerat i formatet tiff, som är ett av Riksarkivet (RA) godkänt format. SCB har tillgång till originalen och kan, när tekniken medger, göra en analys och OCR-tolkning av tabeller.

4 4(20) Bok/ Häfte/ etc. Digitaliseringsprocess av en bok 1. Bildfångst. 2. OCR-tolkning 3. Framställning av presentationsfärdig PDFpublikation PDF Tiff-filer 1. Bildfångst 2. OCR-tolkning av innehållsförteckning och löpande text. 3. Framställning av presentationsfärdig pdf-publikation Resultatet ska vara pdf-publikation och bilder i formatet tiff. Bild av tabellsida i tiff etc. Digitaliseringsprocess av en tabell 1. Tiff-bild av sida med tabell 2. Uppsättning av tabell analys av tabell, tabellegenskaper, etc. 3. OCR- Tolkning, rättning, kontrollräkning, etc..pdf.csv Kalkylark / Databas 1. Tiff-bild av sida med tabell. 2. Uppsättning av tabell; tabellegenskaper, etc. 3. OCR-tolkning, rättning, kontrollräkning, etc. 4. pdf-fil för verifieringen, Kommaseparerad fil (.csv) för överföring av tabelldata till kalkylark eller databas.

5 5(20) Att kunna överföra tabelldata från bilder eller pdf-publikationer till databaser eller kalkylark efterfrågas starkt av våra användare. SCB får också frågor både svenska, nordiska och internationella kunder, som använder SCB:s digitaliserade material. Både forskare och studenter skulle ha nytta av detta inom sina olika ämnen. Självklart gäller det även verksamma bibliotekarier inom olika bibliotekstyper. 2.2 Syfte Syftet med förstudien är att undersöka, om det finns något Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) tillgängligt på marknaden. Ett befintligt verktyg kan behöva anpassas. I förstudien ska från det material, som SCB har digitaliserat, tas fram ett antal typfall på hur tabeller har varit uppbyggda sedan Med verktyget ska tabeller kunna analyseras och teckentolkas med inga eller ett fåtal fel. Kontrollräkning ska kunna göras. Verktygets resultat när en tabell har bearbetats ska vara att tabelldata kan föras över till databaser eller kalkylark. 2.3 Mål för projektet Effektmål Statistik görs mera tillgänglig och möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet ökar. Riskerna för fel vid användningen av äldre statistik blir väsentligt mindre när man kan överföra de inskannade filerna direkt istället för att enskilda användare ska manuellt överföra tabellinnehållet. Projektmål/huvudmål Syftet med förstudien är att undersöka om det finns något verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller tillgängligt på marknaden. Ett befintligt verktyg kan behöva anpassas. I förstudien ska från det material som SCB har digitaliserat, tas fram ett antal typfall på hur tabeller har varit uppbyggda sedan Med verktyget ska tabeller kunna teckentolkas med inga eller ett fåtal fel. Kontrollräkning ska kunna göras. Delmål Vad ska levereras i tidsordning: 1. Ett par utredningar och undersökningar a. Ta fram typtabeller samt strukturera upp typtabellerna, dvs. identifiera tabellegenskaperna b. Undersökning om forskare inom universitetsvärlden har använt något verktyg (motsv.) vid digitalisering av tabeller i tryckta böcker c. Exempel på digitalisering vid Statistics Greece d. Undersökning av programvaror/verktyg som finns för digitalisering av tabeller e. Kartläggning av utvecklingsverktyg 2. Ev. studium av en utvecklingspattform för OCR-verktyg utvecklat av Abbyy (kurs). Test av typexempel 3. Test av ABBYY FlexiCapture 10 i juni Webbmöte för presentation och diskussion av ABBYY:s prototyp för teckenigenkänning av tabeller baserade på typfall (cases) 1-3, 5-6 den 21 augusti Möte mellan SCB och OptoSweden hos SCB den 18 september Resultat av VATT - förstudie 7. Hur går SCB vidare?

6 6(20) Aktiviteter 1. Typtabeller m. m - typtabeller - tabellegenskaper - metadata - beskrivningsblad för digitala tabeller - projektet beslutar att arbeta endast med tabeller från 1911 och framåt - ev. leverans av digitala tabeller som e-plikt 2. EU / biblioteksvärlden 3. Undersökning av programvaror/verktyg som finns för digitalisering av tabeller 4. Kartläggning av utvecklingsverktyg 5. Ev. studium av en utvecklingsplattform för OCR-verktyg utvecklat av ABBYY (kurs) 6. Test av ABBYY FlexiCapture 7. Web meeting presenting and discussing the ABBYY prototype for table recognition based on the provided cases 1-3,5-6 on 21 August Möte mellan SCB och OptoSweden hos SCB den 18 september 2013 Uppdrag åt OptoSweden att: - arbeta igenom case 3 enligt beskrivningsblad - infoga en Skrivyta under tabellen för kommentarer - beskriva hur kontroll i vertikal och horisontal summering kan göras i tabell - fundera på hur fotnot från en cell med siffror kan göras - leverera resultatet av digitaliserad tabell som pdf för verifiering och csv för överföring till databas eller kalkylark. 3 Nedan följer ett par utredningar och undersökningar 3.1 Typtabeller med tabellegenskaper Rolf-Allan Norrmosse Typtabeller När SCB har digitaliserat tryckta statistiska böcker publiceras den färdiga pdfpublikationen (s.k. digienhet) på SCB:s webbplats. Vid sidan om pdf:erna levereras även en bild av varje sida i formatet tiff. En tabell som ska digitaliseras finns på en eller oftast på flera tiffbilder. Den tryckta statistiken är ofta indelad i en textdel och en särskild tabellbilaga där varje tabelltitel föregås av en kod. Texten innehåller inte alltid men ofta så kallade texttabeller. Ibland föregås titel till en texttabell av en littera eller kod. En tabell innehåller inte endast rader och kolumner av siffror utan också förspalt till vänster om rutmönstret och överspalt över detta. Till tabellen finns också en titel. Annat som är knutet till tabellen är noter och anmärkningar, som ibland inte finns på samma plats i publikationen som tabellen. I Statistisk årsbok för Sverige finns ett särskilt kapitel med källhänvisningar till alla tabeller. Ibland samlade man ett fåtal tabeller i en inramning till en större enhet, som kan vara lämpligt att behålla. Detta gäller befolkningsstatistiken från första hälften av 1800-talet, som vart femte år hade ett generalsammandrag. Jordbruksstatistiken från andra hälften av 1800-talet hade 76 kolumner där endast de i regionen/området relevanta används. I serien Folkmängden i administrativa områden är Tabell 1 indelad i undertabeller för Stockholms stad och alla 24 länen. Anmärkningar till länen och dess indelningar finns i ett särskilt avsnitt.

7 7(20) För att ta fram typtabeller har vi gått igenom en hel mängd tabeller från 1811 och fram till Genom att strukturera upp typtabeller har vi kunna identifiera tabellegenskaper. Tabellegenskaper Eftersom våra digitaliserade tryckta publikationer har kommit ut under nästa 200 år återspeglas detta i tabellegenskaperna. En tvåsiffrig kod med inledande T identifierar en tabellegenskap. Några exempel: T01. Tusenavgränsare: mellanslag / komma / punkt / ingen. T02. Decimaltecken: komma / förhöjd punkt ( ) / punkt. Förhöjd punkt (Middle dot) förekommer 1859 till T04 Decimaler skrivs i mindre grad än heltal. Ören skrivs i mindre grad än kronor. T05 Bråktal i stället för decimaler. 1 riksdaler=48 shillingar, 1 shilling=12 runstycken. Skörd räknas i kubikfot och i tunnor. T06 + / - föregår värden i någon kolumn. { (klammer) kan ha olika funktion; ibland läsanvisning (T14), ibland summa (T15). Summeringar kan vara vertikal eller horisontal (T13, T15). Dessa är lämpliga för att kunna utföra kontroller; Summan av OCR:ade värden = OCR:at värde i summacellen. En tabell kan vara flera sidor lång och löpa vertikalt över x bokuppslag, dvs. x 2 sidor (T23). Slutligen att Noter (T18) och Anmärkningar (T17) är särskilt viktigt att tala om, eftersom de kan finnas på annan plats i boken än tabellen.

8 8(20) Tabell med tabellegenskaper Kod Beskrivning Period Period T00 Tabellidentitet (TabId) är tabellens urn:nbn och utgör den unika identiteten för tabellen urn:nbn:se:scb-sinne-1935_d033 Tabellen ryms på en tiffbild. urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505_d039-d040 Tabellen består av 2 eller flera tiffbilder. urn:nbn:se:scb-bi-a0-5101_d087_1 Tabellen ryms på övre delen av en tiffbild. urn:nbn:se:scb-bi-a0-5101_d087_2 Tabellen ryms på nedre delen av en tiffbild. Urn:nbn innerhåller även uppgift om till vilken digienhet tabellen tillhör. dnnn anger sida från digienhetens början. T01 Tusenavgränsare: mellanslag / komma / punkt / ingen T02 Decimaltecken: komma / förhöjd punkt ( ) / punkt Förhöjd punkt (Middle dot) förekommer 1859 till T03 Decimaler efter förhöjd punkt skrivs i mindre grad än heltal. T.ex.: T04 Decimaler skrivs i mindre grad än heltal Ören skrivs i mindre grad än kronor. T05 Bråktal i stället för decimaler. 1 riksdaler=48 shillingar, 1 shilling=12 runstycken. Skörd räknas i kubikfot och i tunnor T06 + / - föregår värden i någon kolumn T07 i cell: Inget finns att redovisa T08. i cell: Logiskt omöjlig uppgift T09 * i cell: Preliminär uppgift T10» Upprepning av text ovan T11 Vertikal summering: Ja T12 Horisontal summering: Ja T13 Ingen summering finns T14 Vissa värden hålls ihop med vertikalt klammer / horisontellt klammer T15 Vissa värden summeras inom vertikalt klammer / horisontellt klammer T16 Vertikal text finns i tabellen T17 Anmärkningar finns T18 Fotnoter finns T19 Inget vertikalt rutnät i tabellen T20 Sidan indelad i x tabeller i en ram T21 Tabellen löper horisontellt över x sidor T22 Tabellen löper vertikalt över x sidor / spalter T23 Tabellen löper vertikalt över x bokuppslag, dvs. x 2 sidor T24 Tabell mindre än en sida T25 Tabellen löper över x sidor horisontellt med kolumner numrerade från till y. Vissa kolumner kan vara överhoppade. T26 Antal sidor: T27 Sidan storlek anges som höjd bredd i cm. T. ex Sidans storlek: cm. Sidans storlek anges endast om den avviker från bokens normalsida T28 Text med fraktur T29 Antal tiffbilder: Tabellen över tabellegenskaper finns även som Bilaga 1 i Bilagor.

9 9(20) Typtabeller - tabellegenskaper 1. Tabelltitel i innehåll / bokmärken 2. Tabellegenskaper Innehållsförteckning >> Tab. 10. Folkmängden efter kön och ålder i ett- och femårsklasser , s T00. urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505_d039-d040 T01. Tusenavgränsare: mellanslag. T11. Vertikal summering: Ja. T19. Inget vertikalt rutnät i tabellen. T22. Tabellen löper vertikalt över 4 halva sidor. T26. Antal sidor: 2. T29. Antal tiffbilder: 2 3. Anmärkning 4. Titel på digienhet Tabell uppdelad i ettårsklasser, femårsklasser och i annan klassindelning. BSM6505. Ingår i //scb.se >> Hitta statistik >> Historisk statistik >> Sveriges officiella statistik >> Befolkningsstatistik >> Statistiska meddelanden >> B 1965:5 urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505 urn_nbn_se_scb-bsm6505_t039.tif urn_nbn_se_scb-bsm6505_t040.tif Kommentarer: 1. Tabelltitel i innehåll / bokmärken hänvisar till digienhetens pdf. Tabelltiteln visas som den ser ut i boken och på vilka sidor tabellen finns. 2. Tabellegenskaper börjar alltid med T00, Tabellidentitet (TabId) är urn:nbn:se:scb bsm6505_d039-d040. Häftets beteckning bsm6505 ingår i alla urn:nbn som tillhör häftet. Det finns ytterligare 6 tabellegenskaper. 3. Anmärkning. Här står att tabellen har tre klassindelningar men det nämns endast två i tabelltiteln. 4. Titel på digienhet hänvisar till den digitaliserade bokens eller häftets titel. Tabell 10 ingår i Statistiska meddelanden häfte nr B 1965:5. Titel på digienhet är här bsm6505, som är ett statistiskt meddelande inom befolkning 1965:05. Häftets har urn:nbn:se:scb bsm6505. Tiffbilderna på de två sidorna med tabellen är också urn:nbn men slutar på t039.tif resp. t040.tif och talen markerar bildernas nummer från filens/digienhetens början.

10 Typfall 3: Tiffbilder på den tabell som beskrivs på föregående sida. 10(20)

11 Typfall 1. Hämtat ur Det civila veterinärväsendet 1933 Exemplifierar liggande text och vertikala summor Nedflyttningstecken för län Tabell över uppslag. Även tabelltitel, fotnoter och anmärkningar över uppslag 11(20)

12 Typfall 2 T02. Decimaltecken: förhöjd punkt ( ). Följ röd pil. T18. Fotnoter finns under tabellen 12(20)

13 13(20) 3.2 Undersökning om forskare inom universitetsvärlden har använt något verktyg (motsv.) vid digitalisering av tabeller i tryckta böcker Joakim Lennartsson, Göteborgs universitet, Ekonomiska biblioteket Det verktyg som några arbetar med i Göteborg är ABBYY FineReader och som verkar användbart för att överföra till Excellark, men dess nackdel är att det blir en hel del feltolkningar gällande tecken, då mycket manuellt arbetet måste läggas ned för att rätta till detta. Med andra ord kräver detta system mycket tid och i Göteborg har man även valt att skicka tabellerna till en firma i Indien som gör hela arbetet för en ganska låg summa pengar. Enligt en forskare på Göteborgs universitet, på ekonomisk historia är det enda systemet som finns på tillgängligt på marknaden, medan en annan forskare på Göteborgs universitet, statistik säger att det säkert finns flera system på marknaden, men kan inte tipsa om någon kommersiell produkt som är användbar. En forskare i Lund, ekonomisk historia hade en helt annan uppfattning om det hela och menade att den historiska statistiken är mycket svår med olika tecken etc. och det finns många anledningar till att ett system läser in fel eftersom historisk statistik är speciellt svår med olika tecken, skillnader mellan olika år och även den kan innehålla olika typer av fel. han berättade att i Lund har man arbetat helt manuellt och låtit tre studenter knappa in alla statistik manuellt. Detta gör att man hela tiden har en stor kontroll att hitta fel och även att kontrollera fel i statistiken man matar in. Det går snabbare med ett verktyg som ABBYY FineReader, men det blir snarare fråga om kvantitet än god kvalitet. Forskaren tyckte inte heller att det är så bra att skicka bort statistiken till ett annat land, eftersom de som då arbetar med den inte har någon kunskap om statistiken och då inte heller kan upptäcka eventuella fel som finns etc. Samma svar ger en annan kollega från Lund som menar att det tar lika lång tid att rätta till filerna efter det att man läst in den som det tar att skriva in tidsserierna för hand. Intressant här är att det var en sådan stor skillnad mellan Göteborg och Lund gällande sättet att digitalisera historisk statistik. Digitaliseringsansvarig från Göteborgs UB framhåller också att tabeller är svåra att digitalisera eftersom de kan se ut på många olika sätt. KB har ju testat mycket SOU:er med en ABBYY-server för OCR-tolkning och kommit fram till att detta system inte duger för tabeller. Detta är något man kan väga för och emot respektive tillvägagångssätt. Många av de som givit någon typ av svar har också berättat att de ställt sig mycket positiva till detta projekt och gärna vill få information om hur det kommer att löpa. Forskarna är också självfallet lika positiva till att fungera som kontaktlänkar. Se vidare Bilaga 2 i Bilagor till VATT förstudie.

14 14(20) 3.3 Exempel på digitalisering vid Statistics Greece Svar från Statistics Greece på förfrågan i e-post om Statistics Greece har använt ABBYY Flexicapture 10 Distributed Edition: It's a fact, that the Hellenic Statistical Authority decided to use OCR technology in the capturing and processing of its two biggest surveys, namely the Agriculture Census 2009 (19 million pages) and the Population Census 2011 (38 million pages). The software used was Abbyy Flexicapture 10 Distributed Edition, with a site license enabling the processing of unlimited pages through unlimited stations used for various processing (scanning, recognition, data verification, verification - logical checks,export etc.). The software proved to meet our requirements and deadlines, enabling a lot of users to work simultaneously, both in-house employees and remote, through thick and thin (web) clients respectively. Attached, you will find a sample of the production reports of a certain period, showing the processed pages (organized in batches), and the simultaneous users, so that you take an idea of the work volume (Se Bilaga 3. Production_abbyy.xls i Bilagor till VATT förstudie). 3.4 Undersökning av programvaror/verktyg som finns för digitalisering av tabeller Lars Lindam-Olsson När man försöker hitta referenser till verktyg för digitalisering av tabeller finner man en samstämmighet över att det är ett problem att fånga data i tabeller och inget verktyg verkar ha fullt ut löst problemen. De referenser till liknande projekt som hittats har handlat on att skanna in tabeller till bilder men inget om uttolkning av data från bilderna. Kravet på ett verktyg är bra tolkning av bilder men problemen att fånga data innebär att verifieringen (korrigeringar av tolkade tabellavgränsningar / cellvärden etc.) troligen kommer att kräva den största arbetsinsatsen. Fokus på ett effektivt verktyg måste därför vara på tolkningen för att minska arbetsinsatsen, men verifieringen måste också vara effektiv att använda. När data digitaliseras måste verktyget/verktygen lagra det på något sätt för att bli sökbart och användbart. Om man har ett målformat för lagring är det också ett krav på de verktyg vi utvärderar. En sökbar lagring vore att man lagrar tabelldata i en databas tillsammans med metadata för cellerna så kan man inte bara ta ut data som t.ex. Excel-filer utan man kan också länka ihop tabeller och ge möjligt att skapa tidsserier för att följa en utveckling. För att digitalisera innehållet i historiska tabeller så verkar detta projekt vara först ut men många är intresserade av att digitalisera tabeller. Kanske kan fler (länder) vara intresserade av ett verktyg för detta. Den mesta av funktionaliteten finns redan men verktygen är för generella för att passa våra specifika

15 15(20) behov. Med en tydlig målplattform och digitaliseringsprocess kanske det är enklast att kravställa och beställa ett anpassat verktyg som använder befintlig teknik. Det finns inga färdiga verktyg/programvaror för digitalisering av vår typ av tabeller men de två verktyg som oftare refereras för datafångst från tabeller är: ABBYY OmniPage Capture SDK, Det verktyg som oftast refereras är ABBYY men då för relativt enkla tabellstrukturer. Se även Bilaga 4 i Bilagor till VATT förstudie. 3.5 Kartläggning av utvecklingsverktyg Tim Forsström ABBYY FlexiCapture Jag har kommit fram till samma slutsats som Lars vad gäller verktygen, ABBYY är det som verkar lämpligast. Jag har varit med på en förevisning av ABBYY FlexiCapture som anordnats via OptoSweden, ABBYY s partner i Sverige. Programmet har många tilltalande aspekter: Komplett arbetsflöde, dvs man kan köra produktion från ax till limpa utan att behöva bygga egna program, vilket man skulle behöva om man använder rena API:er. Man kan sätta upp dokumenttyper så systemet automatiskt känner av vilken typ av dokument det rör sig om. Tolkningen sker därefter beroende på dokumenttypen. Man kan arbeta via "tjocka klienter" eller tunna klienter eller från en webbplats beroende på hur man sätter upp systemet. Det är även skalbart uppåt från desktop applikation till distribuerat system. API för.net, Java, VB-Script finns ifall det skulle behövas. MS-SQL eller ORACLE i botten. Dokumenterad databas så att man kan själv hämta information ifall man skulle behöva. Verifiering av data kan ske på två sätt, en vanlig operatör verifierar endast tecken. En superanvändare verifierar dokumentlogiken samt har översikt över dokumentet. På så sätt kan man ha ovana användare som inte behöver få särskild träning för att verifiera tecken. Tabeller kräver enligt kontakten på ABBYY litet mer i uppsättningen av dokumenttypen än vanliga dokument. En vanlig dokumenttyp kan systemet i princip självt lära sig med exempeldokument. För dokument, som är svårare att särskilja, kan behövas att man "lär upp" systemet manuellt i ett administrationsverktyg.

16 16(20) 4 Test av ABBYY FlexiCapture 10 i juni 2013 Från ABBYY rekvirerade vi tillgång till FlexiCapture för test. Denna utfördes under ett par dagar i juni Eftersom ingen i projektet hade kört programmet förut var det till början ganska svårt att komma igång och få till en bra uppsättning av en typtabell. Våra IT-experter hade dock tidigare använt liknande program tidigare. Andra dagen gick det mycket bättre och vi kom på hur man sätter upp tabellerna på ett enklare sätt än vi provat tidigare. Efter en del finjusteringar fick vi bra resultat från några olika typtabeller. En av (de snällare) tabellerna behövdes inte rättas alls utan tolken klarade det helt. Administrationsdelen av systemet har en viss inlärningströskel. För att få ut bästa möjliga ur systemet torde en utbildning vara på sin plats. Inga försök gjordes för att få systemet att automatiskt känna igen de olika dokumenttyperna. Inte heller provades att sätta upp flera deltabeller på en sida eller flersidiga tabeller. Tolkning Tolken är en av de bästa som finns på marknaden och gjorde ett bra jobb på materialet vi testade. Dock var det en del tryckta siffror som, tolken inte lyckades med, men de var även svåra att se med ögonen så det var inte så konstigt. Rättning Rättning av osäkra/otolkbara tecken var föredömligt enkel och man kunde se på skärmen vilket tecken som tolkats till vad och man kunde enkelt och snabbt åtgärda felen. Utdata Det finns flera olika möjligheter till utdata. Under dessa dagar valde vi att prova PDF med fulltextsökning. Resultatet blev mycket gott. (Dock kunde man inte rakt av kopiera texten från PDF en och lägga in i t.ex. Excel.) Kanske kan man göra vissa valideringar och även kanske sammanslagningar till tidsserier i SQL databasen för att sedan exportera ut materialet. Det finns många möjligheter. Slutsats Programmet verkar mycket kapabelt och enligt Greklands statistikbyrå även kunna klara stora volymer dokument. Till vår kontakt på ABBYY i München har vi skickat ett mail där vi frågar om vi kan ha en enkel webbkonferens med dem och OptoSweden. Vi skulle vilja diskutera med dem och visa några av våra tabeller och höra vad de anser att vi kan klara av efter att ha gått kurs hos dem. En annan fråga som vi tog upp i projektet var frågan att be om en mer specifik utbildning för vårt material, dvs. att man sitter med en konsult eller liknande som hjälper till att sätta upp dokumenten i stället för att delta i en utbildning.

17 17(20) 5 Webbmöte för presentation och diskussion av ABBYY:s prototyp för teckenigenkänning av tabeller baserade på typfall (cases) 1-3, 5-6 den 21 augusti 2013 Sven Diedrich, ABBYY Europé, München, Tyskland presenterade prototypen baserad på typfall 1-3, 5-6 för projektet och OptoSweden. Projektet hade skickat exempel på 5 olika typtabeller för att utröna ifall de kunde tolkas och hanteras av FlexiCapture. Anteckningar från demo av FlexiCapture. Enligt ABBYY kan alla 6 typtabellerna tolkas (det blev fel med materialet till typ 4 så den kunde inte testas av ABBYY). De hade gjort demo på typ 3 och 5 som de visade oss, kommentarer nedan: Typ 1 De anmärkte på bildkvaliteten, tecken flöt ihop (vi var medvetna om det när vi skickade materialet). Typ 2 Decimaltecknen tolkades som minustecken, vilket kan automatiskt via en regel omvandlas till decimal (Man byter ut det första minustecknet från höger till ett decimaltecken.). Typ 3 Man hade använt sig av Repeating Group istället för Table. Typ 4 Utgått. Typ 5 Man hade gjort egna datatyper för kolumner med pos./neg. siffror: Man kan göra regel för att ersätta + tecken med tomt tecken, även tolka tomma celler som 0. Typ 6 Kan hanteras som typ 3 fast det är lite mer komplext. Slutsats FlexiCapture visade kunna våra typtabeller på ett utmärkt sätt. Verifieringen fungerade bra liksom hanteringen av förhöjd punkt som decimaltecken. Programmet är utan tvekan kompetent. Uppsättningen av en tabell tar tid, varför SCB till en början bör inrikta sig på serier som innehåller årligen utkommande tabellbilagor. Börja med statistik fr.o.m och gå sedan bakåt i tiden. Det blev också helt klarlagt att det är för tidigt att gå en systemkurs för att på sikt kunna påverka utvecklingen av plattformen. Förmodligen skulle det vara bättre att låta förstudien åtföljas av en pilotstudie av en viktig komplex serie som t.ex. Folkmängden inom administrativa områden den 31 december, som omfattar åren Vidare bestämdes att OptoSweden och SCB skulle ha ett möte om VATT förstudie samt dess avslutning och fortsättning.

18 18(20) 6 Möte mellan SCB och OptoSweden hos SCB den 18 september 2013 Syfte med mötet: Bakgrund projektet Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) - förstudie samt dess avslutning och fortsättning, som huvudsakligen bekostas av KB. Förstudien ska avslutas under år Eftersom det är för tidigt att under hösten delta i en systemkurs hos ABBYY har OptoSweden fått i uppdrag att arbeta igenom typfall 3 enligt följande beskrivningsblad: Beskrivningsblad Statistiska meddelanden. B ; 1965:05 Tab. 10. Folkmängden efter kön och ålder i ett- och femårsklasser = Population by sex and age in one- and five-year groups. Ingår i: Statistiska meddelanden ; B 1965:05, s Kommentar 1. Tabellen är uppdelad i Ettårsklasser samt i Femårsklasser jämte en annan klassindelning. 2. Kontrollräkning. Varje klassindelning har en vertikal summeringsrad som föregås av Summa. 3. Sist under tabellen anges Diginfo enligt följande rader Diginfo: Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2013 urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505_d039-d040 Dokumentegenskaper i digitab Identifikator Bildfiler urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505_d039-d040 urn_nbn_se_scb-1965-bsm6505_t039.tif urn_nbn_se_scb-1965-bsm6505_t040.tif Filnamn urn_nbn_se_scb-1965-bsm6505_d039-d40.csv urn_nbn_se_scb-1965-bsm6505_d039-d40.pdf Tab. kod Ingår i digienheten med urn:nbn som ingår i serien Tabelltitel Tab. 10 Folkmängden efter kön och ålder i ett- och femårsklasser = Population by sex and age in one- and five-year groups Folkmängdsförändringar kommunsvis under år 1964, s urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505 Statistiska meddelanden. B. - Statistiska centralbyrån, Häfte / Nummer B 1965:05 Institution Statistiska centralbyrån Utgivningsår start 1965

19 19(20) Utgivningsår slut 1965 Täckningstid start 1965 Täckningstid slut 1965 Tabellegenskaper T01. Tusenavgränsare: mellanslag. T11. Vertikal summering: Ja. T19. Inget vertikalt rutnät i tabellen. T22. Tabellen löper vertikal över 4 halva sidor. T26. Antal sidor: 2. T29. Antal tiffbilder: 2. Resultat En färdig analys och OCR-tolkning av tabellen med en detaljerad beskrivning hur arbetet har gått till. Inga fel finns efter teckentolkning av tabellen. Vertikal och horisontell summering enligt regel i respektive kolumner. Skrivyta att användas för kommentarer, som t.ex. att ett värde har korrigerats vid verifiering av tecken. Tabellen har överlämnats till SCB som pdf-fil och kommaseparerad fil (.csv), vilken kan överföras till kalkylark eller databas. OptiSweden arkiverar hur detta arbete har utförts på så sätt att detta kan ligga till grund för en eventuell pilotstudie. 7 Resultat av VATT - förstudie Efter undersökningar och tester rekommenderar projektet VATT förstudie ABBYY FlexiCapture 10 Distributed eller annan systemleverantör som levererar: Bra uppsättning av en tabell Teckentolkning av god kvalitet Rättning av osäkra/otolkbara tecken är föredömligt enkel och på skärmen kan man se vilket tecken som tolkats till vad och åtgärda felen Olika möjligheter till utdata såsom pdf-fil och csv-fil Csv-fil kan enkelt föras över till kalkylark eller databas Möjlighet till kundanpassning Eftersom uppsättningen tar tid bör SCB börja med årligen återkommande tabeller, som ingår i en bok, som utkommer i en serie under flera år så att uppsättningen kan återanvändas.

20 20(20) 8 Hur går SCB vidare? I arbetet har följande punkter identifierats som SCB kan arbeta vidare med: börja med tabeller från , fortsätt därefter med åren för att sluta med åren se över möjligheter för att kunna starta en pilotstudie med serien Folkmängden i administrativa områden tillsammans med OptoSweden eller annan leverantör använda en unik identifikator t.ex. urn:nbn som identifikation av tabeller. Urn:nbn används redan för böcker och tidskriftshäften upprätta för tabeller särskilda beskrivningsblad med metadata, tabellegenskaper och som beskriver hur tabeller i en tidserie förändras över tiden se över vilken information som bör finnas i anslutning till tabellen, t.ex. identifikator, serietillhörighet, källhänvisningar, skrivyta för komplettering av tabell, hyperlänk till dokumentegenskaper, diginfo anpassning av programvaran till att kontrollräkna vertikal och horisontal summering. besluta hur den digitaliserade tabellen ska relateras till moderpublikation och ska publiceras

Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT)

Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) Kommunikationsavdelningen Rolf-Allan Norrmosse DOKUMENTTYP 2013-12-30 Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) förstudie Bild av tabellsida i tiff etc. Digitaliseringsprocess av en tabell

Läs mer

Följande publikationer skulle digitaliseras:

Följande publikationer skulle digitaliseras: Rolf-Allan Norrmosse, Statistiska centralbyrån, Stockholm Digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) och andra tryckta statistiska publikationer 2006-2011 Projektet pågick mellan

Läs mer

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) RolfAllan Norrmosse, SCB Dagordning. Bakgrund 2. Digitaliseringsprocessen Bildfångst och bildfiler OCRtolkning

Läs mer

Rolf-Allan Norrmosse. SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Paper presenterat vid konferensen

Rolf-Allan Norrmosse. SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Paper presenterat vid konferensen SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Rolf-Allan Norrmosse Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås SCB:s erfarenheter av digitalisering

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige NorDig 2014 2014-06-03 ESSArch vid i Sverige Mats Berggren / 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande - bakgrund RADAR och ESSArch Erfarenheter och planer 2 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande

Läs mer

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Statistikdatabasen är gratis att använda. Du kan nu få tillgång till Jordbruksverkets statistikdatabas som öppna data, API (Application Programming Interface).

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program möjliggör att ta fram all data som mätningen av webb-tv omfattas av. Data finns från och med 1/5 2011 och uppdateras kontinuerligt. I

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

Instruktioner till registrering av privata utförare

Instruktioner till registrering av privata utförare Sida Datum 1(22) 2016-03-30 Instruktioner till registrering av privata utförare www.utforarregistret.scb.se Postadress Besöksadress Telefon Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 701

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Handledning till statistikdatabas Göteborg

Handledning till statistikdatabas Göteborg Handledning till statistikdatabas Göteborg (http://statistikdatabas.goteborg.se) Innehåll Grundläggande funktioner Öppna databasen... 2 Välj geografisk nivå... 2 Välj statistikområde... 3 Välj tabell...

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

CTM Release Notes 7.4.2

CTM Release Notes 7.4.2 CTM Release Notes 7.4.2 Page 1 of 10 1 CTM RELEASE NOTES 7.4.2... 3 1.1 UTVÄRDERING I UPPHANDLING... 3 1.1.1 UTVÄRDERINGS PER DELKONTRAKT ELLER STEG... 3 1.1.2 SPARA ALLA AUTOMATISKA POÄNG MED EN KNAPPTRYCKNING...

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Komplettering nr 2 1 (7)

Komplettering nr 2 1 (7) Komplettering nr 2 1 (7) 2011-09-08 Dnr UPPH2011-0100 Upphandlingsenheten Marcus Phersson Tfn 018-611 32 23 Fax 018-10 57 50 Anbudssökande Komplettering nr. 2, gällande upphandling UPPH2011-0100, Skanning

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter RIGMOR SANDER EXCEL START 1 1 (5) Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1 Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter Innehållet i den cell som är markerad syns i formelfältet

Läs mer

PC-Axis 2004, Handledning

PC-Axis 2004, Handledning 1 PC-Axis 2004, Handledning Innehåll PC-AXIS 2004, HANDLEDNING... 1 LITE OM PC-AXIS OCH DESS HJÄLPFUNKTIONER... 2 EN KORT GENOMGÅNG AV VERKTYGSRADEN... 3 ÖPPNA EN DATABAS I PC-AXIS... 4 GÖR EN TABELL I

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Arkivkrav vid införande av nytt IT-system

Arkivkrav vid införande av nytt IT-system Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för digital information Dokumentslag: Styrande Datum: 2014-07-31 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.0 Arkivkrav vid införande

Läs mer

Digital dokumenthantering för ABM II:1

Digital dokumenthantering för ABM II:1 ABM DDH II Digital dokumenthantering för ABM II:1 Introduktion Vårens kurs Digital dokumenthantering för ABM II Undervisningen kommer att ske med föreläsningar seminarier praktiska övningar (i samarbete

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Institutionen för data- och affärsvetenskap Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2012-05-28, kl. 9-13 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna Betyg:

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

Utskrift av sidindelade antavlor med Disgen

Utskrift av sidindelade antavlor med Disgen Utskrift av sidindelade antavlor med Disgen 20 En antavla är ett bra sätt att få en översikt över släktingarna. Antalet personer i varje led är bestämt och nödvändigt utrymme kan beräknas. Du väljer vilka

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner Säker åtkomst till ExxonMobils portal http://portal.exxonmobil.com Skriv in ditt användarnamn: eu... Skriv

Läs mer

Projektplan. Digitalisering av Kattresan

Projektplan. Digitalisering av Kattresan Projektplan Digitalisering av Kattresan Innehållsförteckning BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 Målgruppsdefinition 3 GENOMFÖRANDE 4 Material 4 Aktiviteter 4 PROJEKTORGANISATION 5 Kommunikation 5 PRELIMINÄR

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m 2012-07-13 Dnr 62-2012:750 1 (9) Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m Generell beskrivning av problemet och vad som

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp Institutionen för elektroteknik Några programmeringstekniska grundbegrepp 1999-02-16 Inledning Inom datorprogrammering förekommer ett antal grundbegrepp som är i stort sett likadana oberoende om vi talar

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID Lathund för att hantera kongresshandlingar Läsplatta - ANDROID Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Skapad: 2011-08-11 Innehåll Vilka verktyg finns det i

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek EndNote X8 Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. BEGREPP 4 3. ÖVERSIKT 5 4. FUNKTIONER 6 4.1. ANSLAGSTAVLA 6 4.2. AKTIVITETER 6 4.3. INNEHÅLL 7 4.4. INKORG 8 4.5. KALENDER 8

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

Gör en släktbok med Disgen

Gör en släktbok med Disgen Gör en släktbok med Disgen Bengt Kjöllerström: En modern släktbok med Mer-knapp Mer-knappen ger möjlighet att koppla moderna släktboken till egna sidor som kan ge mer information om personerna i släktboken.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB Four foils SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB IT Nu ett IT bolag inom SEB koncernen Tidigare uppdelat på två bolag SEB IT Partner för utveckling SEB IT Service för drift Nu två enheter inom SEB IT SEB

Läs mer

Referenshantering med EndNote X6

Referenshantering med EndNote X6 Referenshantering med EndNote X6 Innehåll Vad är EndNote?... 2 Hur får jag tillgång till programmet?... 2 Tekniska krav... 2 Skapa ett EndNote bibliotek... 2 Importera referenser... 3 PubMed... 3 Web of

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Tangentbordsgenvägar

Tangentbordsgenvägar Tangentbordsgenvägar Musnavigering Mittknappen (hjul) Panorera Centrera vy igen Klicka + dra Dubbelklicka Vänsterknappen Högerknappen Verktygsprocess Klicka Snabbmeny Klicka Panorera Klicka + mellanslagstangenten

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Digital inlämning av årsredovisning

Digital inlämning av årsredovisning Digital inlämning av årsredovisning Aviseringar och filformat Version 0.6 1 Innehållsförteckning 1 Ändringshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Översikt... 4 4 Aviseringsfil... 4 4.1 HFR-filformatet... 4 4.1.1

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Projektuppgift- Mashup- Applikation

Projektuppgift- Mashup- Applikation Projektuppgift- Mashup- Applikation Som avslutning på denna kurs är det tänkt att Du ska bygga en egen mashup- applikation. Du ska bygga en komplett applikation som du utan tvekan skulle kunna vilja visa

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer