PC-Axis 2004, Handledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PC-Axis 2004, Handledning"

Transkript

1 1 PC-Axis 2004, Handledning Innehåll PC-AXIS 2004, HANDLEDNING... 1 LITE OM PC-AXIS OCH DESS HJÄLPFUNKTIONER... 2 EN KORT GENOMGÅNG AV VERKTYGSRADEN... 3 ÖPPNA EN DATABAS I PC-AXIS... 4 GÖR EN TABELL I PC-AXIS... 4 ATT SPARA EN TABELL... 9 REDIGERA EN TABELL I PC-AXIS GÖR ENKLA BERÄKNINGAR MED PC-AXIS GÖRA DIAGRAM I PC-AXIS PX-MAP TABELLER PÅ KARTA LITE OM AVANCERADE FUNKTIONER I PC-AXIS TABELLSTORLEK GRUPPERINGAR SKAPA GRUPPERINGAR BASERAT PÅ ETT EXISTERANDE VÄRDEFÖRRÅD SKAPA GRUPPERINGAR PÅ BASIS AV ETT NYTT VÄRDEFÖRRÅD VAD ÄR FEL? SPARADE FRÅGOR I PC-AXIS HUVUDMODUL

2 2 Lite om PC-Axis och dess hjälpfunktioner Det är ett par saker som kan vara bra att känna till innan man börjar att använda PC-Axis första gången. Om du låter musen vila över en knapp i verktygsraden visas en liten gul ruta som talar om vad knappen kan användas till. Om du har användning för ytterligare hjälp, så finns en knapp som öppnar hjälpfunktionen. Den sitter längst till höger på skärmen. Här kan du söka hjälp angående menyer, kommandon och hur man arbetar med PC-Axis. Tryck på F1 för att få hjälp med det du just håller på med. 2

3 3 En kort genomgång av verktygsraden Öppna en databas Fotnot Välj nya värden Spara Skriv ut Ångra Kopiera Pivot (medurs) Pivot (moturs) Pivot (valfria ändringar) Summera Procent Promille Addera Subtrahera Multiplicera Dividera Mer information Grafik Kartor Sök hjälp 3

4 4 Öppna en databas i PC-Axis. Figur 1. När du skall öppna en tabell i PC-Axis, finns det olika sätt att göra det på. Om programmet är öppet, trycker du bara på Arkiv Öppna eller så klickar du på knappen. Så hittar du den mapp som innehåller aktuell databas eller tabell. På denna bild ser man PC-Axis filerna som har extension PX. Figur 2 För att kunna använda grupperingsfunktionen (se nedan) skall man välja rätt katalog för indelningarna som hör till den aktuella databasen. Den ändras med knappen nere till höger på bilden i figur 2 Byt indelningskatalog.. När du skall välja en ny tabell kan du antingen dubbelklicka på den, eller markera den med musen och trycka på ENTER. Låt oss säga att du vill titta på befolkningsstatistik tryck på ämnet Befolkning, och välj den tabell, som heter Folkmängd. Se figur 3. Gör en tabell i PC-Axis Nu har du kommit dit där du skall välja värden alltså vad du vill att din tabell skall innehålla. 4

5 5 Enskilda värden: CTRL+museknap Klicka här för att välja alla värden Figur 3 Val av värden till tabellen Om du önskar att alla värden i en variabel skall med, klickar du på listrubriken med variabelns namn. Som till exempel i figur 3, där jag vill ha alla värden på kön, och därför klickar på "kön". Om du endast vill ha vissa värden skall du hålla CTRL-knappen nere samtidigt som du klickar med vänster musknapp på de önskade värdena. Då kommer bara de värdena att ingå i tabellen. Så här väljs alla önskar du välja alla variabler och alla värden på en gång, klickar du på knappen Alla. Om gruppering av värden Alla variabler kan grupperas om man önskar det. Detta skall göras före det att man eventuellt väljer alla variabler med knappen Alla. Se figurerna 4 och 5. Man kan använda grupperingar om man har en tabell som är detaljerad dvs. t ex. på kommunnivå eller ettårsklasser till att få de indelningar man önskar. T ex. kan man skapa sina egna åldersindelningar, indela områden över länsgränser och mycket mer. Låt oss säga att vi vill gruppera på ålder i den tabell vi har valt är ålder uppdelat på ettårsklasser, och vi vill hellre ha en uppdelning i femårsklasser. På bilden där man skall välja variabler, finns en knapp som heter Gruppera. Tryck på den, och figur 4 kommer fram. Här syns det vad man kan gruppera i denna tabell, det är region och ålder och det är ju ålder som vi vill gruppera. 5

6 6 Figur 4 Tryck på OK. I nästa bild finns en översikt över olika grupperingar du har möjlighet att välja. Figur 5 Här väljs 5-årsklasser, och så trycker man på OK. Så kommer man tilbaka till figur 3, men med en annan åldersfördelning: Figur 6 a 6

7 7 När du är färdig med att välja värden till din tabell, klickar du på OK, och tabellen kommer fram på skärmen. Om det är mycket långa texter för variabelvärden finns från och med version 2003 av PC-Axis en möjlighet att få en annan layout genom att trycka på knappen Långa texter. Då får man denna bild istället: Figur 6 b Om man markerar rutan Använd denna layout som standard, kan detta ändras tillbaka i menyn Visa, Avancerat fliken Information där man markerar rutan Visa val av värden i layout med smala listor. Tabellen blir i båda fallen densamma 7

8 8 Figur 7 Du kan klicka på stjärnikonen i verktygsraden för att läsa fotnoter till tabellen. Här står senaste uppdatering, källa, kontaktpersoner mm. Om det finns ytterligar information till tabellen så blir ikonen med en liten bok aktiverad. Ett tryck på den boken leder till ett dokument som kan finnas som bilaga i något texthanteringsformat. 8

9 9 Att spara en tabell När du är nöjd med utseendet på din tabell kan du spara den. Du spar den genom att välja Arkiv Spara som " Figur 8 Det kommer upp ett flikblad där du skall ange var du skall spara filen och vad den skall heta. 9

10 10 Placering Namn Figur 9 Om du vill ta in tabellen i ett annat program än PC-Axis, t ex. Excel, kan man spara tabellen i ett passande filformat. Du kan klicka på fliken i figur 9 som heter "Konvertering", och då kommer bilden i figur 10 fram. Figur 10 Här kan du i boxen "Filformat" själv välja i vilket format du vill spara tabellen. 10

11 11 Redigera en tabell i PC-Axis Om du inte är nöjd med utseendet på din tabell som den ser ut när du först får fram den på skärmen, finns det ett antal möjligheter du kan utnyttja för att ändra den. Låt oss först se hur man får variablerna att byta plats, så att du själv kan bestämma vad du vill ha som kolumnhuvuden och förspalt. Tryck på knappen, som betyder att du valfritt kan vrida runt (pivot) din tabell. Du kan se på figur 11, hur dialogboxen ser ut: Figur 11 Här drar du enkelt runt variabler precis som du vill ha dem med drag och droppa teknik. När du är nöjd trycker du på OK, och den nya tabellen kommer fram. Du kan göra det i flera omgångar tills du är helt nöjd med tabellen... Gör enkla beräkningar med PC-Axis Det finns ytterligare funktioner som gör PC-Axis till ett mycket bra tabellhanterare. Låt oss se på några exempel. Du kan i PC-Axis göra enkla beräkningar. När du trycker på Beräkna (figur 12), kan du se olika möjligheter för att göra beräkningar. 11

12 12 Figur 12 Vi provar med en procentberäkning, som markerat i figur 12. Följande bild kommer då fram: Figur 13. Om vi önskar beräkna andelen kvinnor och män i förhållande till Totaltsiffran, väljer vi som bas för procentberäkningen Totalt och trycker på OK. Sedan blir du tillfrågad om det nya värdets namn. 12

13 13 Figur 14 PC-Axis kommer att automatiskt föreslå att du ger det nya värdet namnet "Procent", du kan ändra det om du inte tycker att det passar. Klicka på OK. Nu visas alla talen på skärmen. Om du inte önskar ha med de ursprungliga talen, utan bara de nyberäknade så finns det en box där man kan välja vad som skall ske med de ursprungliga talen. Figur 15 Ändra texter i tabellen Du kan också ändra texterna till tabellhuvud och förspalt. Gå in i Redigera, Ändra texter... Här markerar du den eller de variabler där texten skall ändras. Skriv in den nya texten och tryck på ENTER. Uppdatering av tabeller Om du har en tabell som t.ex. innehåller befolkningen i sexton olika kommuner, fördelat på ålder, kön och tid ( ), och 2001 blivit offentliggjort, så finns det en funktion i PC-Axis som gör att du kan lägga till en tabell till en tidigare tabell man har. Du kan t.ex. ta ut de senaste talen från Sveriges statistiska databaser på Internet som sedan kan läggas samman med det tidigare materialet man har. Man lägger helt enkelt en tabell vid en annan tabell (man lägger till nya värden). Man kan också lägga en tabell på en annan tabell (man lägger in en ny variabel), t.ex. om man har tagit ut invandring och utvandring från databaserna på Internet från olika tabeller, och man gärna vill ha resultatet i en enda stor tabell. Du skall vara observant på att tabeller som skall läggas på eller vid varandra, skall se lika ut dvs. att om du har varit inne och gjort ändringar i ena tabellen så måste du ha gjort samma ändringar i den andra som du lägger vid eller på. 13

14 14 Figur 16 För att använda dessa funktioner, skall du klicka på Redigera, Tabell vid tabell / Tabell på tabell. Se figur 16. Sedan tillfrågas du om att ange vilken katalog tabellen som skall läggas vid/på ligger i. Var uppmärksam på, att du bara blir presenterad för tabeller, som har möjlighet att bli lagda vid/på. Du väljer de du vill använda och klickar på OK. Så har din tabell på skärmen fått nya värden/variabler... Om du använder vid tabell, är det fråga om att lägga till en ny tidpunkt. När du använder på tabell är det för att du har två lika tabeller som kan läggas ihop. Göra diagram i PC-Axis När en tabell har den struktur som du tycker passar kan du göra ett diagram. Du kan göra olika diagramtyper, och i några tabeller kan du även göra tematiska kartor (mer om det senare). Om du önskar att göra ett diagram, skall du trycka på denna ikon: mellan olika diagramtyper.. Så kommer följande bild fram, där du kan välja 14

15 15 Figur 17 Om du trycker på knappen Justera så får du möjlighet att ändra på vissa saker i diagrammet. Figur 18 Kopiering av diagram Man kan välja att kopiera det färdiga diagrammet till andra Windows program, t.ex. Word eller Excel. Klicka bara på knappen. När du kommer över i det programmet du önskar diagrammet i, väljer du klistra in special och bildtyp bitmap. Om du bara klistrar in på vanligt sätt får du tabellen istället för diagrammet. Observera Lägg märke till att några diagramtyper kräver bestämd struktur på tabellen. T.ex. skall vid produktion av en befolkningspyramid ålder vara i förspalten och variabeln kön som kolumner. PC-Axis talar om vad som måste göras om det är problem med att få fram ett visst diagram. 15

16 16 När du har flyttat över ett diagram till Excel, skall du uppmärksamma att det inte är möjligt att arbeta vidare med diagrammet där. Det är endast en bild från PC-Axis som du ser. Om du flyttar siffrorna kan du dock arbeta vidare med dem i det andra programmet, men inte med diagrammet. PX-Map tabeller på karta Med programmet som heter PX-Map kan du framställa dina tabeller på en karta. Om du använder cd-skivan Statistik utan gränser och vill ha en regionalt indelad tabell som en karta så skall du trycka på knappen med ikonen som ser ut som en liten glob - (färglös). Så här kan en karta se ut:. Det är inte alla tabeller som kan visas som kartor, om det inte går så är den lilla knappen inte aktiverad Om du tar ut en tabell från databaserna på Internet så finns ännu inte kopplingen till karta tillgänglig. Så här gör man Om du ändå vill få en karta från databasen på Internet så tar du ut den med alla kommuner och sparar den som en PC-Axis fil på din persondator. Därefter öppnar du den med ett textbehandlingsprogram (t.ex. Word). Du skall finna ett ställe som ser ut så här: 2580","2581","2583","2584"; PRESTEXT("fritidshusområden mm")=0; MAP("region")="Sweden_municipality"; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; SOURCE="Statistiska Centralbyrån. Kontaktperson Hans Ansén tel "; DATA=

17 17 Här skall du se till att raden MAP("region")="Sweden_municipality"; sätts in. Du måste sätta in raden efter STUB och HEADING som kommer i början av filen. När du sparar filen igen (var uppmärksam på att du sparar filen med suffixet PX). Annars kan du inte öppna filen i PC-Axis och får fram en karta i PX- Map. En mer utförlig vägledning finns till PX-Map på cd-skivan Statistik utan gränser. Lite om avancerade funktioner i PC-Axis Tabellpresentationen kan ändras så att tusentalsavskiljare av olika form kan visas i tabellen. Man går in i menyn Visa Avancerat Figur 19 Där väljer man sedan fliken format för dataceller: 17

18 18 Figur 20 Markera sedan den form av sifferpresentation som önskas. Det valda formatet kommer att fungera när nästa tabell öppnas i PC-Axis. PC-Axis kan även kopplas till andra program. Du kan då starta ett annat program från PC-Axis så att tabellen i PC-Axis kommer direkt in i det andra programmet. Installationsprogrammet gör en automatisk sådan koppling till Excel. För att göra en ny sådan koppling skall du även här gå in på Visa, Avancerat. I den bilden som kommer fram, väljer du den flik som heter Fler möjligheter. I den nya bilden som kommer fram skall du klicka på nedanstående figur 20:, därefter klickar du på fliken Andra program och knappen Ändra... Då är du framme vid 18

19 19 Figur 21 I dialogboxen finns möjlighet att skapa en genväg till fyra olika andra program. För att skapa en genväg skall PC-Axis ha följande fält ifyllda: programmets namn skrivs i Menytext. Skrivs ett & före et av bokstäverna i namnet skapas automatiskt en genvägstangent. Programmets namn står därefter under Arkiv i PC-Axis. programmets filtyp skrivs i boxen Filtyp. i Program skall sökvägen finnas till programmets exe-fil. I detta fall till Excel.exe. Man måste alltså veta var exefilerna finns någonstans. Sök eventuellt efter programmet med hjälp av utforskaren i Windows. När du nu går tillbaka in i PC-Axis, så finns under Arkiv en rad som heter Excel. 19

20 20 Figur 22 När du klickar på Excel-raden kommer PC-Axis automatiskt att överföra tabellen till Excel. I Excel läggs tabellen i ett eget blad och eventuella fotnoter läggs under tabellen. Tabellstorlek En ytterligare bra egenskap PC-Axis har är att det är möjligt att hantera tabeller med flera miljoner tabellceller. Därvid kan man även glädja sig åt att inte behöva se alla på skärmen. Ju fler celler som visas på skärmen, ju längre tid tar det att göra beräkningar. Dessutom används mycket av maskinens minne. Så låt oss se på hur man reducerar antalet celler som visas på skärmen. Klicka på Visa, Avancerad och välj den flik som heter Tabellpresentation. 20

21 21 Figur 23 Här kan man ställa in hur många rader som man maximalt vill visa på skärmen. Kom ihåg att även om du inte ser hela tabellen kan du jobba med hela tabellen. Allt du gör med tabellen gäller hela tabellen. Du kan också ändra layout Det är lätt att ändra tabellens utseende. Om du t.ex. har en tabell du inte önskar skall ha radnummer eller rutnät så kan du ta bort dem genom att gå in i Visa och klicka bort önskade egenskaper. Figur 24 21

22 22 Du kan även i själva programmet kopiera, flytta eller ta bort tabeller och ämnesområden. När du gör det i PC-Axis, är du säker på att alla referenser och liknande blir borttaget samtidigt. Du skall först klicka på Arkiv, Underhåll Kopiera, flytta eller ta bort en tabell inom ett ämnesområde. Välj Kopiera/Flytta eller ta bort tabeller i dialogboxen Underhåll. Välj t.ex. ämnesområdet Befolkning och ta bort, kopiera eller flytta en av tabellerna. Grupperingar Principen är att man utifrån ett värdeförråd definierar ett grupperingsregister som innehåller de önskade summeringarna. Grupperingsregistret kan sedan användas på alla material där den aktuella variabeln uppträder. T.ex. kan man på basis av 1 årsklasser skapa en gruppering på 5-årsgrupper. Man måste inte göra grupperingar, eftersom man även kan summera inom PC-Axis. Fördelen med att gruppera är att man endast behöver göra det en gång. Därefter kan använda samma gruppering på många andra tabeller, jämfört med att en summering sker i endast en tabell. Man kan dessutom göra egna indelningar som är annorlunda än de som SCB levererat på cd-skivan. Att göra en gruppering tar lite längre tid första gången, men i gengäld är det mycket enkelt nästa gång man vill använda grupperingen. Skapa grupperingar baserat på ett existerande värdeförråd. Öppna Arkiv, Indelningar Figur 25 Välj bland de värdeförråd som står i listboxen, t.ex. ÅLDER1, eller använd Bläddra knappen för att skifta till en annan indelningsmapp. (Om värdeförörådet finns på skrivskyddat medium, t.ex. en cd-skiva, skall det först kopieras över till en disk och egenskaper ändras till inte skrivskyddat). 22

23 23 Figur 26 Tryck på Fortsätt Figur 27 För att inte sitta och fylla i alla koder och texter själv, kan du trycka på knappen Läs från fil... så kommer det upp en bild där du kan finna redan existerande värdeförråd. 23

24 24 Figur 28 Nu blir sidan fylld med värden från det valda värdeförrådet (text och koder) t.ex. ALDER1, namnet på domänen samt värdeförrådstypen (V=värdeförråd av normal struktur, H=hierarkiskt värderråd, N=delområden). Tryck på knappen med Grupperingar Figur I det översta fältet namnges grupperingsregistret, t.ex. 10-årsklasser. Detta namn skall bl a. användas i tabellrubriken när grupperingen används. 2. I det mellersta fältet namnges varje enskild grupp (kod och text) t.ex. 0-9 i båda fälten i detta fall. Innan varje ny grupp trycker man på knappen märkt Lägg till. 3. I nedersta fältet väljs de värden som skall ingå i gruppen, t.ex. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De står i listan till höger. Markera dem och använd den aktiverade piltangenten. 24

25 25 Om du inte markerat att överlappande grupper är tillåtet, kommer värdena att försvinna från den högra boxen när de klickas över till den vänstra. Det är det vanligast förekommande sättet att använda grupperingarna på. Gör man grupper som t.ex. innehåller 0-4 år, 0-9 år är det nödvändigt att tillåta överlappande grupper eftersom 0-4 år ingår i båda grupperna. Använd Visa knappen för att kontrollera resultatet. Tryck sedan på spara. Skapa grupperingar på basis av ett nytt värdeförråd. För att kunna skapa grupperingar av värden som inte redan finns i indelningsregister, skall man först importera dessa värden. Värdeförrådet är en fil som innehåller koder och texter för de värden, som skall grupperas. Tex. Koden 0 med tillhörande text 0 år. Koden 1 med tillhörande text 1 år osv. Värdeförrådet kan inläsas i PC-Axis från en kommaseparerad fil, som kan se ut så här: 0,0 år 1,1 år 2,2 år Man kan då också läsa in existerande värdeförråd (en VS-fil) för att eventuellt rätta i det. Vid de flesta tillfällen är det dock den PC-Axis fil som man önskar att göra grupperingar i, som används som input till värdeförråden. För att kunna använda grupperingar skall man säkerställa att det är konsistens mellan datainnehåll och grupperingsregister. Domain är ett nyckelord som finns för varje variabel. Det refererar till en klass av värden. En lista med samtliga domännamn kan man se från indelningsprogrammet om man har markerat rätt databas. Det aktuella namn som är använt finns också med som nyckelord i PX-filen. Det är ett namn som skall skrivas in när man upprättar ett värdeförråd. När en tabell skall tas ut så skall man se till så att man har valt rätt indelningsbibliotek. När värdeförrådet är inläst, används samma metod som beskrivs ovan för att gruppera. Vad är fel? Om du efter att ha skapat ett grupperingsregister likväl inte kommer åt gruppera vid ett uttag av en tabell så kan det bero på: Det INDEL bibliotek som är aktivt innehåller inte det nyupprättade grupperingsregistret. Skifta indelningsbibliotek. Det gör man på samma ställen som där man skiftar databas. Man kan också som defaultvärde välja ett indelningsregister. Det görs under Visa, Avancerat. Under Kataloger väljs Indelningskatalog och anges den katalog som man vill använda. DOMAIN har olika namn i PX-filen och i värdeförrådet. Öppna PX-filen i t.ex. NOTEPAD (eller i PX-Edit) och kontrollera om namnet motsvarar värdeförrådets. 25

26 26 Figur 30 Sparade frågor i PC-Axis huvudmodul Med PC-Axis 2004 införs en möjlighet att spela in en sekvens av operationer man utför i PC-Axis som en sparad fråga. En sådan sparad fråga kan sedan köras statsvis. Man kan spela in beräkningar, pivotering och konvertering. Det är även möjligt att bestämma hur tidsvariabeln skall hanteras vid den satsvisa körningen. Välj till exempel att den senaste tidsperioden skall väljas, eller kanske starta med samma tidsperiod och lägg till den senaste tidsperioden när de blir tillgängliga. För att starta denna funktion välj starta inspelning under Arkiv-menyn 26

27 27 Du måste ange ett filnamn på bat-filen som skapas för dina valda operationer. Därefter väljer du den PX-fil under Öppna databas och Variabler och värden som du vill använda 27

28 28 Tabellen visas som vanligt Fortsätt att välja den justering och beräkningar som du önskar göra, t.ex. Pivot 28

29 29 Du kan också välja att Spara som När du är klar så stoppar du inspelningen Du kommer att få se alla steg som du gjort sedan du startade inspelningen. Välj den första raden och gör de nödvändiga ändringarna av filnamnen. Automatiskt får du sparad fråga som innehåller tmp och du måste hitta på ett mer passande namn. Om du har steg som bygger på en ny fil från det föregående steget så namnges indatafilen automatiskt om du ger utdatafilen ett nytt namn i steget innan. Efter att ett steg är ändrat så trycker man på knappen uppdatera. 29

30 30 För steg som innehåller urval från en PX-fil så kan man trycka på knappen tidsalternativ och välja hur tidsperioderna skall hanteras varje gång som frågan körs (det är endast möjligt när px-filen innehåller nyckelordet Timeval. Upprepa ritualen för varje rad i listan över frågor. När du har gjort det så blir knappen Spara aktiverad. När du sparat får du ett meddelande som konfirmerar vad som har skapats. Du kan köra din bat-fil så ofta du vill genom att välja Kör sparade frågor eller genom att dubbelklicka på bat-filen i Utforskaren i Windows. 30

PC-Axis 2008 Handledning för PC-Axis 2008 huvudmodul inklusive funktion för att skapa egna indelningar

PC-Axis 2008 Handledning för PC-Axis 2008 huvudmodul inklusive funktion för att skapa egna indelningar PC-Axis 2008 Handledning för PC-Axis 2008 huvudmodul inklusive funktion för att skapa egna indelningar Nyheter i PC-Axis 2008 Ändra ordningen på variablerna i diagram ny knapp för Tidsserie Spara textändringarna

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Att hämta raps-data via Internet

Att hämta raps-data via Internet Att hämta raps-data via Internet I detta kapitel visas hur man kan hämta hem statistik från raps internetdatabas och bearbeta uppgifterna i programmet PC-Axis. 69 Figur.1 Flyttningsöverskott per LA-region

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Allmänna anvisningar för användningen av PX-Web-Statfin-tjänster

Allmänna anvisningar för användningen av PX-Web-Statfin-tjänster Allmänna anvisningar för användningen av PX-Web-Statfin-tjänster Tjänster på sidan Databaser Avgiftsbelagda tjänster; användaridentifikation och inloggning Hur används tjänsten; exempel Ladda ner en hel

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel 26 APRIL 2013 Inledning Excel är inte konstruerat för att i första hand utföra statistiska beräkningar, men en hel del sådant kan ändå göras.

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Handledning till statistikdatabas Göteborg

Handledning till statistikdatabas Göteborg Handledning till statistikdatabas Göteborg (http://statistikdatabas.goteborg.se) Innehåll Grundläggande funktioner Öppna databasen... 2 Välj geografisk nivå... 2 Välj statistikområde... 3 Välj tabell...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad.

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad. Calc övning 2 Öppna filen 2 övn Summera_kolbredd.ods Detta är siffrorna från ett företag som säljer godis. Vi har här siffrorna från2009 Första kolumnen är från januari nästa februari osv. Fyllningshandtaget

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Att göra kartor med enkelt verktyg

Att göra kartor med enkelt verktyg Att göra kartor med enkelt verktyg I detta kapitel visas hur enkelt det är att göra kartor med SCBs diagramverktyg (version 3.0). Med detta verktyg går det lätt och snabbt att illustrera data från raps

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse, Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare en introduktion till analysvyn Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Från PCAXIS till Statistikatlasen

Från PCAXIS till Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Från PCAXIS till Statistikatlasen Ladda statistik i PC-Axisformat Inledning I Statistikatlasen ingår ett litet urval av statistiska variabler ur den stora mängd data som produceras

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Data Wizard (DW): http://www.ncomva.se/flash/projects/dw/ Sveriges Kommun- och Landstingsdatabas: http://www.kolada.se Sveriges

Läs mer

Startmenyn 2 Information 3

Startmenyn 2 Information 3 MANDATFÖRDELNING HANDLEDNING 1(21) Innehållsförteckning Startmenyn 2 Information 3 Inmatning av valresultat till fullmäktige 4 Beräkning av preliminär fullmäktige 4 Distrikt 5 Uppdatera Distrikt 6 Lagra

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Statistikdatabasen är gratis att använda. Du kan nu få tillgång till Jordbruksverkets statistikdatabas som öppna data, API (Application Programming Interface).

Läs mer

Intro till SPSS Kimmo Sorjonen (0811)

Intro till SPSS Kimmo Sorjonen (0811) 1 Intro till SPSS Kimmo Sorjonen (0811) 1. Att mata in data i SPSS 1. Klicka på ikonen för SPSS. 2. Välj alternativet Type in data och klicka på OK. 3. Databladet har två flikar: Data view och Variable

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Bruksanvisning för Px-Web-StatFin-statistikdatabaserna

Bruksanvisning för Px-Web-StatFin-statistikdatabaserna 1 Bruksanvisning för Px-Web-StatFin-statistikdatabaserna 1. Om statistikdatabasernas användargränssnitt 2. Så här hittar du Px-Web-statistikdatabaserna 3. Så här hittar du tjänsten StatFin 3.1. Val på

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Datainmatning TÄNKTA BETECKNINGAR. Variabelnamn/kolumnbeteckning, Dummyvärden, som matas in beroende på aktuellt svarsalternativ

Datainmatning TÄNKTA BETECKNINGAR. Variabelnamn/kolumnbeteckning, Dummyvärden, som matas in beroende på aktuellt svarsalternativ Åke Aronsson och Studentlittertur Att komma igång med SPSS 1 Kapitel 7: Att komma igång med SPSS Syftet med detta avsnitt är att ge en introduktion till SPSS 9.0 för Windows 95/98/NT. I det här avsnittet

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer