Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret"

Transkript

1 Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera paket Spara uppgifter som default Redigera en sparad metadatafil Konfigurationsfiler Metadataformuläret - allmänt Detta är ett fristående program skrivet i Java. Eftersom det är skrivet i Java så är det fullt möjligt att köra på alla moderna operativsystem (t ex Windows, Linux och Mac OS X), förutsatt att Java Runtime Enviroment (JRE) finns installerat i minst version Om detta krav inte skulle uppfyllas från början så finns JRE att ladda ner eller uppgradera gratis från Det huvudsakliga syftet med programmet är att man på ett enkelt sätt skall kunna ange bibliografisk metadata för ett visst objekt utifrån ett färdigt leveranspaket kan skapas som innehåller: 1. Själva objektet (för tillfället stödjer programmet bara objekt som består av en enda fil). 2. Bibliografisk metadata i form av en xml-fil. 3. Teknisk metadata i ytterligare en annan xml-fil. Läs mer om leveranspaketets uppbyggnad i Teknisk beskrivning av insamlingsverktyg (pdf). När ett leveranspaket har skapats så kan man med hjälp av programmet överföra detta paket till KB via FTP, förutsatt att man har ett konto hos KB och erhållit användarnamn och lösenord. Programmets layout är till stora delar konfigurerbar för att möta olika leverantörers olika behov Digitala leveranser - Metadataformuläret 1 av 6

2 Layout och uppbyggnad Själva formulärdelen av programmet är uppbyggt av ett flertal olika komponenter. Varje komponent är en liten tabell med information att fylla i och som sedan mappas direkt till ett specifikt metadataelement i MODS och enligt KB:s Specifikation för metadata vid digitala leveranser... (pdf). Informationen fylls antingen in i ett textfält, eller så väljer man ett värde från en rullgardinsmeny. Viss metadata är repeterbar och i de fallen kan man genom en enkel knapptryckning (på +-tecken) få tillgång till fler komponenter av samma slag att fylla i. Ett typiskt exempel är när två eller fler författare för ett och samma objekt ska redovisas. Vilka komponenter som skall gå att fylla i, och vilka som skall vara repeterbara, går enkelt att styra via konfigurationsfiler. En enklare lösning, ett grafiskt gränssnitt till programmet, är under arbete. En tabell över vilka komponenter som finns tillgängliga visas nedan. De existerande komponenterna motsvarar som tidigare nämnts de metadataelement som specificerats för MODS enlig KB. Om det i framtiden skulle uppstå behov av ytterligare bibliografisk metadata så är denna komponentmodell väl förbered för tillägget av nya komponenter Digitala leveranser - Metadataformuläret 2 av 6

3 Komponentens namn se.kb.diglev.form.mods.titleinfo se.kb.diglev.form.mods.identifier se.kb.diglev.form.mods.typeofresource se.kb.diglev.form.mods.name se.kb.diglev.form.mods.language se.kb.diglev.form.mods.physicaldescription se.kb.diglev.form.mods.origininfo se.kb.diglev.form.mods.accesscondition se.kb.diglev.form.mods.genre se.kb.diglev.form.mods.subject se.kb.diglev.form.mods.abstract se.kb.diglev.form.mods.relateditem se.kb.diglev.form.mods.hostrelateditem se.kb.diglev.form.mods.seriesrelateditem Metadataelement Titel Identifikator Typ av resurs Upphovsman, Medarbetare Språk Antal sidor Förlag, ort och år Rättigheter Publikationstyp Ämne Beskrivning Annan version Värdpublikation Serie Hur man använder programmet Starta programmet För att starta programmet så gör man något av följande: 1. Generiskt På alla plattformar som har en fungerande version av JRE så kan man starta programmet genom att, i en kommandoprompt, gå till katalogen DiglevTool och skriva "java -jar DiglevTool.jar". 2. Windows Dubbelklicka på den exekverbara filen DiglevTool.jar som finns i mappen DiglevTool. 3. Mac OS X Här kan man också öppna programmet genom att dubbelklicka på DiglevTool.jar. * OBS: Programmet kommer ej att kunna köras på äldre versioner av Mac OS, då Apple ej har uppdaterat sin JRE till dessa på flertalet år. 4. Linux Kör filen med namnet DiglevTool.sh. Detta kan göras antingen via kommandoprompten (./ DigelvTool.sh) eller via dubbelklickning i fönstersystemet. Programmet kan länkas till andra platser, dock bör inte själva filen DigelevTool.sh flyttas från sin mapp. Fylla i metadata När man väl har startat programmet så möts man endast av en stor tom yta. För att gå vidare så skall man nu välja den fil man vill ange bibliografisk metadata för (och Digitala leveranser - Metadataformuläret 3 av 6

4 eventuellt paketera och sända till KB). Detta görs antingen via knappen "Välj fil" eller via menyn "Arkiv->Välj fil". Observera att man ännu så länge bara kan välja objekt som är enstaka filer, till exempel ett pdf-dokument eller ett Word-dokument. När så ett objekt har valts så kommer själva metadataformuläret att bli synligt. Det är nu bara att fylla i sin bibliografiska metadata. Vissa värden som är repeterbara går att välja antalet inmatningskomponenter på med hjälp av "plus" och "minus"-knapparna som tillhör dessa. Man kan dock inte ta bort alla exemplar av en komponent, utan minst en komponent blir alltid kvar. Skapa metadatafiler och leverera paket Slutligen när allt som skall är ifyllt så har man nu två olika alternativ: 1. Skapa metadata i en xml-fil. Detta görs via menyalternativet "Arkiv->Spara XML" eller snabbknappen i verktygsraden. Detta kommer att skapa en fil med samma namn som objektet men med filändelsen ". xml". Filen kommer att ligga i samma mapp som objektet. 2. Skapa ett helt färdigt paket. Detta görs via menyalternativet "Arkiv->Skapa paket" eller via snabbknappen (med ett paket på) i verktygsraden. Resultatet av detta blir att en xml-fil skapas och paketeras ihop med en kopia av objektet samt ytterligare en xml-fil innehållande teknisk metadata. Alla dessa kommer att zippas ihop och resultera i en fil med ett kryptiskt namn som slutar med ".md5.zip". " 977f9503e863bdbdf70e8e0d30144dee.md5.zip". Den långa strängen med siffror och bokstäver i namnet är MD5-checksumman för det färdiga paketet och är till för att senare verifiera att paketet förts över korrekt. I och med detta så dyker även paketet upp i den lista med namnet "Färdiga paket" som finns under fliken "Pakethantering". På detta sätt kan man nu fortsätta tills man skapat metadata för alla de objekt man vill. Om man då enligt ovan har skapat ett antal paket så kan man nu gå in under fliken "Pakethantering" och markera de paket man har för avsikt att leverera till KB. Via menyalternativet "Arkiv->Skicka mha FTP" eller snabbknappen i verktygsraden kan man sedan skicka dessa till KB:s FTP-server. Själva överföringen kan, beroende på antalet objekt och deras storlek, ta ganska lång tid och statusen på överföringen kommer då att visas under tiden. Spara uppgifter som defaults Uppgifter som brukar finnas med i alla xml-poster (t.ex. utgivarens namn), kan sparas och behöver inte fyllas i varje gång. Man fyller i de delar av formuläret som upprepas, t ex förlagsinformation, och i menyn väljer "Arkiv->Spara som defults". Varje gång man hädanefter väljer ett nytt objekt så kommer de värden man angav tidigare att vara förifyllda. Om man senare vill återgå till att ha ett blankt formulär så rensar man bara alla fält och väljer "Spara som defaults" igen. Redigera en befintlig metadatafil Om man vill redigera i en MODS-fil så kan detta enkelt ske genom att man på nytt väljer objektet i fråga. Om programmet då hittar en fil med ändelsen ".xml" och samma namn som objektet i rätt katalog så kommer filens metadata att läsas in och visas i formuläret. Sedan är det bara att ändra eller lägga till och spara igen. Observera att detta inte kommer att slå igenom på xml-filer som redan har paketerats ihop med objektet. I dessa fall måste man skapa ett nytt paket och helst rensa bort det gamla Digitala leveranser - Metadataformuläret 4 av 6

5 Konfigurationsfiler För att styra vissa beteenden hos programmet, så att det bättre skall passa den enskilda användarens behov, finns det ett antal konfigurationsfiler att ändra på. Dessa finns alla i katalogen "conf" och är som följer: diglevtool.props Detta är huvudkonfigurationen för programmet. Här anges vilken fil som innehåller layouten, vilken fil som defaultvärdena skall sparas i samt namnen på eventuella flikar i formuläret. Dessutom så anger man här de nödvändiga inställningarna för ftpöverföringen. I original så ser denna fil ut som följer: Obligatoriska inställningar: layout.file=conf/layout.props defaults.file=conf/defaults.xml tabs.name=info,mer info Ftp-inställningar: ftp.host=ftp.host.se ftp.username=user ftp.password=passwd layout.props Här anger man vilka av komponenterna som skall vara synliga. Man anger även i vilken flik (ett nummer) dessa skall visas, samt om komponenten är repeterbar. Det är denna fil som "layout.file" under obligatoriska inställningar ovan skall peka på. se.kb.diglev.form.mods.titleinfo:repeatable,1 languages.props I denna fil anges vilka språk som skall gå att välja mellan, samt även en mappning till den tresiffriga språkkoden (enligt iso639-2b) som kommer att skrivas i xml-posten. Svenska:swe Engelska:eng Arabiska:arb marcrelators.props Här anger man vilka olika roller som en upphovsman kan ha samt vilken tresiffrig kod detta har i MARC-formatet. Författare:aut Fotograf:pht Kompositör:cmp resourcetypes.props Här konfiguerar man vilka olika typer en viss resurs kan tänkas vara. Man anger först namnet som det skall dyka upp i rullgardinsmenyn och sedan vad den skall mappas till i Digitala leveranser - Metadataformuläret 5 av 6

6 xml-posten. Text:text Karta:cartographic Musiknoter:notated music Ljudinspelning:sound recording Stillbild:still image Film:moving image mediatypes.props Här anger man vilka mediatyper som ett relaterat objekt kan ha. text/html application/pdf application/ms-word text/xml Av alla filerna ovan så är det bara diglevtool.props och layout.props som måste finnas, övriga har defaultvärden angivna och går att klara sig utan. Oskar Grenholm Senast uppdaterad: Kungl. biblioteket / IDA - Avdelning för insamling och dokumentation Digitala leveranser - Metadataformuläret 6 av 6

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Manual till APA En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Versionshistoria 2005-10-13 början Anders Nilsson 2007-05-12 slutversion Adam Boman Vid frågor om APA eller denna

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? För att köpa ett häfte i mobilen så skickar du ett sms med koden (ex. IRGBG för Göteborg) för den ort som du vill ha till nummer 72270.

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2011

Användarmanual Godman Redovisning 2011 Användarmanual Godman Redovisning Version 2011 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2011 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

TerapiJournal. version 1.3. Johan Berg

TerapiJournal. version 1.3. Johan Berg TerapiJournal version 1.3 Johan Berg Inledning... 4 Att komma igång med programmet... 6 Menystruktur... 7 Huvudfönster... 8 Arkiv... 11 Signera journaler... 12 Allmänna inställningar... 13 Säkerhet...

Läs mer