Östersund. Från garnisonsstad till framtidstro i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östersund. Från garnisonsstad till framtidstro i"

Transkript

1 Från garnisonsstad till framtidstro i Östersund Över 1200 nya statliga jobb, nya attraktiva stadsdelar, en växande tjänstesektor, ett expandrande universitet, bättre kommunikationer och ett gott företagsklimat.

2 Foto: Hans Wärdell Flög Viggen för sista gången över Östersund? Skulle en 350-årig militär epok gå i graven och ta med sig närmare jobb?! Under 2004 tog regering och riksdag återigen itu med omorganisationen av det svenska försvaret, och än en gång diskuterades Östersunds Garnisons framtid. Vid ett tidigare försvarsbeslut som riksdagen tagit, lades A4 ned och nu bävade Jämtland för ytterligare nedläggningar. Denna gång ifrågasattes all militär verksamhet i Östersund. Staden hade en gång grundats mitt i Jämtland vid Frösöns östra sund just för det strategiska läget, och här fanns nu Fältjägarregementet I 5, Jämtlands flygflottilj F4 samt utbildningar vid Försvarshögskolan, Militärhögskolan och Arméns Tekniska Skola. Det var jobb som var hotade vilket motsvarade fem procent av hela arbetsmarknaden. Man befarade också att ytterligare 500 entreprenörer skulle drabbas. Omställningsarbetet skulle vara ett utvecklingsarbete - När hotet om nedläggning låg över oss läste vi på. Vi tog del av utvärderingarna av nedläggningarna i Sollefteå och Söderhamn för att vara beredda. Och vi bestämde oss tidigt för att omställningsarbetet skulle vara ett utvecklingsarbete.

3 Foto: Håkan Luthman Vi stred för garnisonen upprörda jämtar buade ut förslaget om nedläggning när försvarsminister Leni Björklund besökte Östersund i november Det var många som engagerade sig i striden för garnisonen och tonen var tidvis mycket hård. - En nedläggning skulle inte bara drabba Östersund utan hela länet. Några hundra försvarsanställda med familjer bodde i vår kommun, säger Krokoms kommunalråd Maria Söderberg (c). Med seriösa förslag och goda argument försökte Östersunds garnison tillsammans med Östersunds kommun att övertyga statsmakterna om att Östersund var ett bra alternativ för försvaret. För att vinna tid arbetade man på många håll med två scenarier. Försvaret upprättade en plan B liksom Luftfartsverket och Försäkringskassan i länet. I september fick landshövding Maggi Mikaelsson regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att klara av en eventuell nedläggning och hon tog då initiativet att bilda en organisation för ett omställnings - arbete. I mitten på december 2004 kom så beskedet från riksdagen: Östersunds Garnison ska läggas ned och verksamheterna ska antingen avvecklas eller flyttas. Vi ville ta fighten - När vi stred för garnisonen ville vi ta fighten för de försvarsanställda. Och när vi visade ett så starkt och enat motstånd mot garnisonsnedläggningen blev det tydligt för Stockholm hur betydelsefullt jobb var för regionen. Utan strid hade det kanske inte blivit lika många ersättningsjobb. JENS NILSSON (s) KOMMUNALRÅD I ÖSTERSUNDS KOMMUN LEDNINGSGRUPPEN FÖR OMSTÄLLNINGSARBETET

4 Hur skulle det gå? Sörj i tre veckor; sen lägger vi det här bakom oss - När beskedet om nedläggningen kom i december 2004 sa jag Nu går vi hem och sörjer i tre veckor, och så kommer vi tillbaka efter helgerna och då ska vi ha lagt det här bakom oss. Då ska vi titta framåt, berättar Jens Nilsson. LT, 17 december-04 Under hösten hade arbetsgrupperna inom omställningen arbetat fram förslag till ersättningsjobb. Tf landshövding Uno Svaleryd berättar: - Vilken verksamhet behövdes här för att komplettera det vi redan hade? Vi inventerade och intervjuade alla statliga verksamheter som redan finns här. Vi lämnade förslag till utredningen och sen blev det en dialog. Vi försökte hitta lämpliga verksamheter eftersom det då är större chans att de blir kvar på längre sikt om det finns en miljö som passar. Och Jens Nilsson fortsätter: - Eftersom arbetsgrupperna var så brett sammansatta fick vi hela bilden, och vi fick alla en gemensam bild. I vårt arbete med att hitta ersättningar utgick vi från Tillväxtprogrammet och vår egen Utvecklingsplan. Vi visste åt vilket håll vi skulle gå. Redan i januari kom utredaren Jan Bergqvists förslag till stödpaket med nio statliga verksamheter lokaliserade till Östersund. Personalen vid de olika myndigheterna blev naturligtvis upprörda. Nu blev de utan jobb om de inte kunde flytta med, och det hävdades att det inte skulle gå att hitta kompetent personal i Östersund. ÖP, 26 januari FlyMe hade via media, tagit del av vad som hände i Östersund. De sa Där vill vi börja flyga. Vi tror på utvecklingen där berättar Kerstin Angantyr vid Åre Östersund Airport. De åtföljdes av Fly Nordic som började trafikera Östersund i augusti. LT, 15 februari -05

5 I april blev regeringen klar med stödpaketet. Tolv statliga verksamheter skulle flytta till Östersund med minst jobb och flyttlassen skulle börja gå omgående. ÖP, 9 april -05 Strax efter kom beskedet om en anslagshöjning på 30 miljoner till forskningen vid Mittuniversitet i Östersund. Pengarna var öronmärkta till att stärka Östersunds profilområden som till exempel hälsa, idrott och upplevelseteknologi. LT, 11 april -05 Intresseföreningen Vehicle Technical Center bildades för att göra Östersund till ett fordonstekniskt centrum. LT, 17 juni -05 Att näringslivet trodde på Östersunds framtid visade sig verkligen när denna affär blev klar. Fastighetsbolaget FABÖS och byggföretaget PEAB gick samman och köpte det gamla regementsområdet som fick byta namn till Stadsdel Norr. ÖP, 28 augusti -05 Positiva nyheter från Jämtland har fortsatt att dugga tätt. I februari 2006 svarade 70 procent av Jämtlandsföretagen Ja! på frågan Vill du att ditt företag ska växa på orten? i en undersökning av Svenskt Näringsliv, och Östersunds kommun var en av raketerna i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking som presenterades under våren. Även riksmedia uppmärksammade att det gick bra för Östersund. I Dagens Industri kunde man läsa om Green FMA; ett femtontal före detta officerare som sadlat om till framgångsrika ledarskapskonsulter. DI, 17 mars -06

6 Foto: Per Trostemo Efter flytten till Östersund har vi på kort tid byggt upp ett gott rykte över hela ALMI-konsernen berättar Roland Falkdalen, verksamhetschef vid ALMI Låneadministration i Östersund. Statliga verksamheter som passar Östersund De nya statliga jobben är ett verkligt smörgåsbord. Här finns bland annat jobb för dem som har servicekompetens, spetskompetens inom analys eller statsvetenskap samt kompetens inom teknik eller kriminalvård. Det var totalt 15 statliga verksamheter som flyttade hela eller delar av sin verksamhet till Östersund och det har gått fort. De flesta är redan på plats och omlokaliseringarna ska vara genomförda Nedläggningen av garnisonen kom samtidigt som de stora statliga myndigheterna, som till exempel Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket och Skatteverket, stod inför centralisering och rationaliseringar. - Vi frågade oss vad vi skulle kunna göra vid en eventuell garnisonsnedläggning eftersom vi stod inför en omorganisation. Vilka verksamheter inom Försäkringskassan skulle vi kunna koncentrera till Östersund? Nu har vi bra lokaler på Fyrvalla och ny verksamhet med 360 nyanställda. På så sätt sammanföll allting väldigt bra för vår del, konstaterar Åke Ljusberg vid Försäkringskassan. - Det var så bra timing. Jobben låg på bordet! säger Jens Nilsson. De stora verken har lagt en hel del administrations- och servicefunktioner till Östersund. I Östersund fanns redan statliga verksamheter som ägnade sig åt forskning och analys som till exempel Arbetslivsinstitutet och ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier. De fick utöka sin verksamhet och Statens Lätt att hitta kvalificerade medarbetare Vi har inga problem med att få kvalificerade medarbetare. Vi har rekryterat mest från Östersund och flera från försvaret, men även folk från övriga landet. ÅKE LJUSBERG LÄNSDIREKTÖR VID FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSGRUPPEN FÖR STATLIGA LOKALISERINGAR

7 Antal beslutade ersättningsjobb ALMI Låneadministration 15 tjänster Klara Arbetslivsinstitutet (25 tjänster) Läggs ned den 1 juli 2007 Arbetsmarknadsverket tjänster 150 personer är rekryterade. Under omorganisation Bilprovningen 6 tjänster Klara Försäkringskassan 360 tjänster 250 personer är rekryterade FMV Försvarets Materielverk ca 100 tjänster: 40 i egen personal och ett 60- tal privata jobb. Rekrytering pågår ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier 10 tjänster. Klara Kronofogdemyndigheten - 65 tjänster Klara Kriminalvården 100 tjänster Byggstart och rekrytering av personal under Kommer att anställa 150 personer. Verksamheten kommer igång under 2009 Naturvårdsverket 60 tjänster 15 personer är rekryterade NUTEK Verket för Näringslivsutveckling 38 tjänster. Rekryteringen påbörjad SIKA Statens institut för kommunikationsanalys 31 tjänster. Under omorg. Skatteverket 50 tjänster Är just nu 53 personer men de kommer att bli fler Statens Folkhälsoinstitut 150 tjänster 76 personer är rekryterade Svea Skog Naturupplevelser AB ca 5 tjänster. 8 personer är på plats och 4 5 till ska rekryteras Folkhälsoinstitut och SIKA Statens institut för kommunikationsanalys lokaliserades hit. Dessa verksamheter passar väl in i forskarmiljön kring Mittuniversitetet. Kriminalvården behövde bygga fler anstalter och en hamnade i Östersund. Många före detta försvarsanställda har bra bakgrund för jobb inom kriminalvården och har sökt sig hit. FMV - Försvarets Materielverk bidrog med hundra jobb inom teknikbranschen; fyrtio egna anställda och ett sextiotal privata jobb som ska läggas ut på industrin. ALMI Låneavdelning, Bilprovningen och Svea Skog Naturupplevelser AB lokaliserades hit på mer affärsmässiga grunder. Den borgerliga regeringen som tillträdde hösten 2006 har dock beslutat att lägga ned Arbetslivsinstitutet och därmed försvinner 25 ersättningsjobb och totalt 45 jobb från Östersund. För SIKA:s del kan det komma förändrade direktiv som påverkar flytten till Östersund, och AMV har för tillfället anställningsstopp i väntan på besked om omorganisation. Det gav framtidstro - Regeringen kom med ett rejält och kraftfullt omställningspaket och det började synas fort. ALMI var snabbt på plats liksom Kronofogdemyndigheten. Det drog inte ut på tiden och det gav framtidstro. UNO SVALERYD TILLFÖRORDNAD LANDSHÖVDING I JÄMTLANDS LÄN SAMORDNARE I OMSTÄLLNINGENS ARBETSGRUPPER

8 VTC:s medlemmar är verksamma inom utveckling, utbildning, underhåll och upplevelser med fordon i fokus. Målsättning: nya privata jobb Satsningar på branscher som har kraft att utvecklas. - Tidigt i omställningsarbetet formulerades målen tusen statliga jobb och tusen privata jobb och i det finns ett kort och ett långt perspektiv. I det korta perspektivet fyller de statliga jobben en viktig funktion men vår framtid är beroende av ett robust Östersund och för det behövs privata jobb, menar Sören Westin på Länsförsäkringar Jämtland. I omställningsarbetet enades man om vilka branscher som har kraft att utvecklas och där lades krutet. En sådan bransch är fordonsteknik. Arméns Tekniska Skola flyttades till Halmstad men fordonsteknikbranschen i Jämtland ville behålla kompetensen, lokalerna och utrustningen. Därför bildades intresseföreningen VTC Vehicle Technical Center som vill sätta Östersund på världskartan som ett fordonstekniskt centrum. Föreningen har ett trettiotal medlemsföretag och två av dem är nystartade av före detta anställda vid ATS. VTC arbetar nu med att förädla delar av de gamla undervisningslokalerna till en modern teknikpark som ska bli navet för fordonsbranschen i regionen. Besöksnäringen är ett annat av Östersunds och Jämtlands starka kort. Turismen växer i hela regionen, här förläggs många konferenser och många besöker våra nöjes- och idrottsevenemang. Här finns flera tillver- Vi har det göttaste kvar - Vårt företag har det göttaste kvar. Vi tror att vi kommer att få de statliga verken som kunder för de kommer att köpa tjänster lokalt. Två år till så är vi där! Det finns också andra marknader för oss, till exempel besöksnäringen. Vi tänker fortsätta växa! PER-ANDERS BJÖRK VD, AUSYSTEMS, PART OF THE TELECA GROUP ARBETSGRUPPEN FÖR PRIVATA FÖRETAG

9 Östersund satsar på Vinterstaden. Här finns arenor för skidåkning, här arrangeras stora vintersportarrangemang, här finns världsledande företag inom vintersport och här värmer vårvintersolen över gnistrande skare. Foto: Per MÖLLER Omställningsmedel kare av utrustning för friluftsliv och Mittuniversitetets forskning kring upplevelseteknologi kommer att utmynna i nya affärsidéer. Över trettio miljoner av de statliga omställningsmedlen har använts för att stimulera besöksnäringen i länet. Vissa företag inom tjänstesektorn växer tack vare de statliga etableringarna. De får helt enkelt närmare till sina kunder. Även byggsektorn upplever ett uppsving tack vare ombyggnationerna i de nya stadsdelarna och det ökade bostadsbyggandet. I regeringens omställningspaket ingick också reda pengar till regionen för utvecklingsändamål; 83 miljoner kronor som länsstyrelsen har fått att fördela för att stimulera näringslivet. Exempel på projekt som har fått omställningsmedel är - Byggandet av en ny ankomsthall vid Åre Östersund Airport - VTC förädling av lokaler samt inrättande av fordonsteknikutbildning vid Mittuniversitet - Utveckling av besöksnäringen i Östersund - Uppbyggnad av ett kunskapscentrum för Biokomposit i Bräcke - Utvecklingen av Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet - Investeringar på Östersunds Skidstadion inför VM i skidskytte - Byggandet av Hästnäringens konferensenhet på Wången - Bildandet av en kreditgarantiförening - Med mera Tillsammans med näringslivet ska vi ta krafttag - Det är en spännande och avgörande tid och det kommer att visa sig under de närmaste åren hur väl vi lyckas ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som omställningen ändå gett. Det gäller att vi fortsätter att tillsammans med näringslivet ta krafttag för att få fart på tillväxten och därmed också inflyttningen. CARINA ZETTERSTRÖM (c) OPPOSITIONSRÅD I ÖSTERSUNDS KOMMUN

10 Nystartade företaget Centrum för Friluftssäkerhet lär ut säkerhetstänk enligt den militära skolan, tekniker som arbetade med garnisonens it- och telesystem utgör numera SAAB Communication och garnisonens personalkonsulter startade PrioMotivera som hjälper till bland annat med personalvård och personalrehabilitering. Militär kompetens i civil tjänst 800 av de försvarsanställda finns kvar i Jämtland och de tänker stanna. - Det fanns ett sånt jäklar anamma bland de försvarsanställda. Vi gör nåt själva. Vi följer inte bara med. Det fanns en framtidstro hos dem som smittade av sig på oss andra, säger Rolf Lilja (s); oppositionsråd i Krokoms kommun. I december 2006 hade de flesta före detta garnisonsanställda, med god hjälp från försvaret och Trygghetsstiftelsen, funnit en lösning för sin sysselsättning. Av cirka berörda har ordnat en ny framtid: 530 valde att stanna inom försvarsmakten och omplacerades till andra orter, 90 har fått pension, 185 har fått nytt jobb, 65 har startat eget företag, 205 går utbildning och 50 praktiserar. 130 personer som arbetat med avvecklingen är nu mitt uppe i sin personalomställning som pågår fram till 1 september Närmare trettio av dessa har redan en lösning. Trygghetsstiftelsen har spenderat närmare 30 miljoner kronor på personal omställningen vid Östersund Garnison. Det har gått långt över förväntan - I början var man ju orolig med tanke på förutsättningarna; åtta procents arbetslöshet och långa avstånd som försvårar pendling, men med facit i hand har det varit en fantastisk omsvängning! Detta är den enskilt största nedläggningen vi varit med om och det har gått långt över förväntan! OLLE ÅBERG KONSULENT VID TRYGGHETSSTIFTELSEN ARBETSGRUPPEN FÖR PERSONAL OMSTÄLLNING

11 Vid Mittuniversitetet finns Nationellt Vintersportcentrum där våra skidlöparstjärnor testar formen. Här bedrivs också idrottsforskning. Satsning på Mittuniversitetet Mittuniversitetet fick 30 miljoner kronor i ökat forskningsanslag till Östersunds profil områden. Det innebar en rejäl uppväxling av forskningen på Campus Östersund. Pengarna har gett möjlighet att inrätta ett tiotal nya professurer inom forskningsprofilerna Turism, idrott och upp - levelseteknologi Välfärdssamhällets utmaningar Skogen som resurs Kulturarv, demokrati och företagande. Det här ger Mittuniversitetet ännu bättre förutsättningar att samarbeta med till exempel Folkhälsoinstitutet och Försäkringskassan inom områdena folkhälsa och reha bi litering, eller med näringslivet när det gäller upplevelseindustrin och besöksnäringen. Eftersom forskning och utbildning hänger ihop resulterar detta i nya utbildningar vid Mittuniversitetet. I september 2007 startar en tvåårig utbildning inom fordonssystemteknik som är ett samarbete med VTC Fordonstekniskt centrum. En psykologutbildning är just nu under Högskoleverkets prövning och det finns också planer på en sjukgymnast - utbildning. Det fanns en profil för Östersund - Det utkristalliserades ganska snart vad vi skulle inrikta oss på. Det fanns en idé; en profil för Östersund där hälsa, arbetsmiljö, upplevelse och turism ingår. Vi hade näringslivsrepresentanter i vår arbetsgrupp och det var jättebra att få ett annat sätt att se; någon som vidgade begreppen; sa Voffor då då? MARIA NYBERG-STÅHL Voffor gör ni på detta viset? VERKSAMHETSCONTROLLER VID MITTUNIVERSITETET ARBETSGRUPPEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING

12 Idéerna för Stadsdel Norr är många. SWECO FFNS Arkitekter föreslår tillbyggnader i glas mellan de vackra gamla kasernerna (Fotomontage). Sommardesignkontoret som var verksamma under sommaren 2006 vill öppna upp stadsdelen mot centrum med en välkomnande gång och cykelbana. Slutna militära militära områden har öppnats upp och blivit nya stadsdelar Östersund har fått två nya attraktiva stadsdelar inom gångavstånd från centrum och för den nedlagda flygflottiljen har visionen Frösö Park presenterats. Fyrvalla Remonthagen och Stadsdel Norr bildar två gröna kilar in mot centrum, där de gamla kasernerna och de lummiga stråken kompletteras med varsam nybebyggelse. Stadsdelarna ska inrymma bostäder, arbetsplatser och service, men även grönområden för rekreation och idrott. På Stadsdel Norr i anslutning till Skidstation byggs nu en stor sportoch eventarena som ska stå klar redan sommaren Högt beläget på Frösön med utsikt över Storsjön och fjällvärlden och med massor av rymd både utomhus och inomhus ligger före detta flygflottiljen och väntar på en omvandling till Frösö Park. Frösö Park är visionen om ett centrum för sport, mäss- och eventverksamhet, företagande med mera. Det är fantastiskt kul - Det är fantastiskt kul att vara bland de första på plats på ett så expansivt område som Stadsdel Norr har blivit. JOHAN TEGNHED FD MAJOR PÅ I 5, NUMERA PLATSCHEF FÖR AMS IT I ÖSTERSUND

13 Den 6 december 2006 bytte flygplatsen namn till Åre Östersund Airport och blir på så sätt hela regionens flygplats. (Fotomontage) Uppsving för flyget Inom ett halvår ökade antalet flygbolag som trafikerade Östersund från ett till tre. Luftfartsverket har varit försvarets hyresgäster på flygplatsen på Frösön, men i och med nedläggningen tog Luftfartsverket över driften och därmed också personalen från försvaret. Farhågorna att flygtrafiken skulle minska på grund av försvarsnedläggningen kom verkligen på skam ökade antalet resenärer med åtta procent jämfört med året innan, och då kunde man välja mellan tre olika flygbolag. Sedan dess har ett bolag ändrat sitt koncept och där passade inte Östersund in. - Men flygbranschen är turbulent och utbudet kan ändra sig med fyra veckors varsel, förklarar flygplatschefen Kerstin Angantyr. Flygplatsen har nyligen ändrat namn till Åre Östersund Airport och nu byggs en till ankomsthall (delvis finansierad med statliga omställningsmedel) som en anpassning till den ökande internationella flygtrafiken. Under 2006 var antalet resenärer cirka knappt och målet är att nå upp till resenärer år Affärsresandet kommer inte att förändras nämnvärt utan ökningen ser vi inom turist och evenemang, spår Kerstin Angantyr. Regionen var mogen - Omställningen har lett till att vi alla inser hur viktigt det är med samarbete inom regionen. Det visade sig när vi lanserade namnbytet till Åre Östersund Airport. De flesta har varit positiva och jag tror att regionen var mogen för namnbytet nu. KERSTIN ANGANTYR FLYGPLATSCHEF VID ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT ARBETSGRUPPEN FÖR INFRASTRUKTUR

14 -Krissituationen gjorde att vi fick visa att vi kunde samarbeta, och samarbetet har utvecklats. Det finns en öppen attityd och det är lätt att till exempel hänvisa över kommungränserna.. MARIA SÖDERBERG (c) KOMMUNALRÅD I KROKOMS KOMMUN De privata jobben ska stimuleras fram och de är viktiga. Ett klubbslag i riksdagen kan göra att de statliga jobben försvinner igen och då behövs en diversifierad arbetsmarknad och Mittuniversitetet. ROLF LILJA (s) OPPOSITIONSRÅD I KROKOMS KOMMUN - Det var en imponerande kraftsamling i omställningsarbetet. Politiska oenigheter lades åt sidan och näringslivet och föreningslivet ville vara med och samarbeta. Det var många som drog åt samma håll! MAGGI MIKAELSSON LANDSHÖVDING I JÄMTLANDS LÄN - Det var en härlig känsla när alla gick samman och sa Nu jäklar måste vi göra nåt bra av det här! Och det måste bli bra. Man kan inte småkriga med varandra om man vill bo kvar i Jämtland. MARIA NYBERG STÅHL VERKSAMHETSCONTROLLER VID MITTUNIVERSITETET ARBETSGRUPPEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING - Östersund hade tur eftersom försvarsbeslutet kom i ett gynnsamt läge. Men turen kommer inte av sig självt. Det behövs kryddas lite för att få den där turen. Man ska tro att man har tur. Det är helt enkelt en fråga om inställning. PER ANDERS BJÖRK VD, AUSYSTEMS, PART OF THE TELECA GROUP ARBETSGRUPPEN FÖR PRIVATA FÖRETAG - Kommuner och länsstyrelse var väldigt snabba och det var en smidighet i processerna och det ska de ha en eloge för. SÖREN WESTIN VD LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÄMTLAND LEDNINGSGRUPPEN FÖR OMSTÄLLNINGSARBETET - Det enda man vet säkert om framtiden är att det blir förändringar. Då kan det vara bra att ha med sig de goda erfarenheter vi fått i detta omställningsarbete. Förändringar ska man se som möjligheter! CAMILLA OLSSON NÄRINGSLIVSCHEF ÖSTERSUNDS KOMMUN

15 Omställningen är avslutad men arbetet fortsätter OMSTÄLLNINGSARBETET Omställningsarbetet var en samverkan mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län, kommunerna Östersund, Krokom, Bräcke, Berg, Strömsund, Åre och Ragunda, Landstinget, Mittuniversitetet, Östersunds Garnison, Trygghetsstiftelsen, Länsarbetsnämnden samt sist men inte minst näringslivet i Jämtland. Läs mer på Ständigt nya förutsättningar Det formella omställningsarbetet upphörde den 31 december 2006, men arbetet fortsätter mot de uppställda målen och med de erfarenheter som vunnits. Men förutsättningarna ändras hela tiden. Omställningsarbetet har haft draghjälp av den allmänna konjunkturuppgången och vi får se hur länge den håller i sig. Det går bra för Åre och turistorterna i Härjedalen och den positiva trenden spiller över på hela regionen. Sverige fick en ny regering vid valet 2006 och den har andra avsikter med de statliga verksamheterna. Där har vi förändringar att vänta som påverkar ersättningsjobben. - De tusen privata jobben är en målsättning och inget löfte. Vi försöker skapa bättre förutsättningar för att få företagare att våga investera. Det kommer att visa sig om fyra fem år om vi har lyckats, säger Jens Nilsson. Vi har en nyligen fastställd regional utvecklingsstrategi och nu håller vi på att revidera vårt lokala tillväxtprogram. Vi jobbar också med ett nytt strukturfondsprogram tillsammans med Västernorrlands län. Nu lyfter vi blicken mot Hur kommer våra styrkeområden att utvecklas? PRODUKTION Text/idé : Catrine Edlund, Informatör på Omställningskansliet och Näringslivskontoret Östersunds kommun. Layout/grafisk produktion: Hallå Reklambyrå Tryck: Ågrens Tryckeri, Örnsköldsvik Fotografer: Omslag Tommy Andersson och Sverker Berggren. Porträtt Sverker Berggren, Bengt-Ola Mattsson och Marie Birkl. Första sidan. Kerstin Angantyr på Åre Östersund Airport och Johan Tegnhed på Stadsdel Norr. - Vi behöver samla oss runt nåt stort som till exempel *Breath of Life, menar Sören Westin. Jämtland är en av få regioner som har lyskraft i ett internationellt perspektiv när det gäller idrott. Vi genomför världsmästerskap i utförsåkning, skidskytte och enduro och det krävs kunskaper och kompetens för att genomföra så stora evenemang. Men när tävlingarna är genomförda måste vi se till att permanenta VM-organisationerna. Det är duktigt folk; killar och tjejer som fått sina kunskaper här i Jämtland. Vi måste se till att vi får behålla dem. Annars försvinner de till Stockholm och Göteborg eller till utlandet. Och vi ska även i fortsättningen finnas med i internationella sammanhang. Det är därför vi ska satsa på Breath of Life. *Breath of Life är en hotell- och konferensanläggning som planeras för Frösöberget.

16

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å= i~åçëü îçáåöéå Maggi Mikaelsson

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å= i~åçëü îçáåöéå Maggi Mikaelsson Maggi Mikaelsson a~íìã aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2005-12-28 100-10142-04 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutredovisning av uppdrag N2004/7207/RUT. Landshövdingen vid länsstyrelsen

Läs mer

Tillväxtprogram beslutad i kommunfullmäktige , 95

Tillväxtprogram beslutad i kommunfullmäktige , 95 Tillväxtprogram 2009-2013 beslutad i kommunfullmäktige 2009-06-18, 95 En ny värld ligger framför oss! Låt oss visa att vi finns och att vi är att räkna med. Attraktionskraft är nyckelordet och det har

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Statliga jobb. till Gävleborg

Statliga jobb. till Gävleborg Statliga jobb till Gävleborg Inledning Varför statliga jobb till Gävleborg? Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Välkommen till Östersund

Välkommen till Östersund Välkommen till Östersund 2010-03-22 Bengt Marsh kommundirektör Östersunds kommun Vinterstaden Vintern är vår främsta resurs Vi njuter och drar fördel av den Stora vintersportevenemang på arenor av världsklass

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den?

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? FREDAG 18 SEPTEMBER 2015 VÄLKOMNA TILL SAMVERKANSMÖTE I LANDERYD Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? Ronny Löfquist (S) KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HYLTE KOMMUN Välkomna! Samverkansmöte i Landeryd

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2017

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Jämtlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Jämtlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Jämtlands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Jämtlands län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Motion. Landskrona i arbete

Motion. Landskrona i arbete Motion Socialdemokraterna LANDSKRONA 2008-04-28 Socialdemokratisk politik det är att vilja förändring därför förändring ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Arvidsjaurs framtid. en resa fylld av möjligheter. Populärversion

Arvidsjaurs framtid. en resa fylld av möjligheter. Populärversion Arvidsjaurs framtid en resa fylld av möjligheter Populärversion Förord Den framtida utvecklingen i Arvidsjaurs kommun har under ett antal år varit synnerligen osäker. Främst pga. av de för kommunen helt

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Sysselsättning sektorvis Ingen tillväxt av privata jobb sedan 1950 Rekryteringsförsök de

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Vindkraftcentrum.se 2011-05-30. Vindkraftcentrum.se Tobias.Pettersson@stromsund.se 070-7809034. www.stromsund.se

Vindkraftcentrum.se 2011-05-30. Vindkraftcentrum.se Tobias.Pettersson@stromsund.se 070-7809034. www.stromsund.se 2011-05-30 2011-05-30 Jämtlands län jämfört med Danmark Jämtlands län fakta: Total yta 49 443 km² Invånarantal 126 946 Vindkraftsverk i drift ca 100 Jämtlands län Danmark fakta: Total yta 43 094 km² Invånarantal

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Ett levande näringsliv

Ett levande näringsliv Ett levande näringsliv 2016 - Möjligheternas år. Enligt Kairos Future kommer nationer, företag och individer ägna 2016 åt självrannsakan, omprövning, nya lösningar och jakten på frälsning. Dessa utmaningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun Räddningstjänst Länsstyrelsen samordning

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Peter Frändén Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

22 punkter för fler växande företag i Örebro

22 punkter för fler växande företag i Örebro Örebro 22 punkter för fler växande företag i Örebro Vi tror att Örebro kommun kan göra mycket mer än idag, men inte allt. När vi får möjligheten att leda Örebro kommun tänker vi bjuda in alla som vill

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Pressmeddelande 2011-05-19

Pressmeddelande 2011-05-19 Sidan 1 Pressmeddelande 2011-05-19 270 miljoner till jobb och utveckling i 16,5 miljoner till Jamtli! Vid dagens sammanträde prioriterade strukturfondspartnerskapet 13 projekt i Europeiska Socialfonden

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Kraftsamling 2.0. Modell för Kraftsamling 2.0. Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro. Kommun. Sweet spot

Kraftsamling 2.0. Modell för Kraftsamling 2.0. Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro. Kommun. Sweet spot Kraftsamling 2.0 Kraftsamling 2.0 2011 tog Partnerskapet fram en vision under namnet Kraftsamling Ängelholm vision 2020. Kraftsamling Ängelholm skall genom gemensamma insikter göra gemensam nytta. Visionen

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Välkommen till. Nordmaling!

Välkommen till. Nordmaling! Välkommen till Nordmaling! Att flytta till en ny plats är ett stort beslut. Du letar förmodligen efter ett bra arbete men förstås också efter en bra miljö för dig och din familj. Du vill ha nära till naturupplevelser,

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

2016-01-28 I Jämtland Härjedalens nyskapandeprocess ville vi skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är viktigast för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV

Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV Lotta Stigsdotter Projektledare inom idrott och friskvård. Stort kontaktnät och entusiastisk framtidstro. Patrik Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer