Östersund. Från garnisonsstad till framtidstro i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östersund. Från garnisonsstad till framtidstro i"

Transkript

1 Från garnisonsstad till framtidstro i Östersund Över 1200 nya statliga jobb, nya attraktiva stadsdelar, en växande tjänstesektor, ett expandrande universitet, bättre kommunikationer och ett gott företagsklimat.

2 Foto: Hans Wärdell Flög Viggen för sista gången över Östersund? Skulle en 350-årig militär epok gå i graven och ta med sig närmare jobb?! Under 2004 tog regering och riksdag återigen itu med omorganisationen av det svenska försvaret, och än en gång diskuterades Östersunds Garnisons framtid. Vid ett tidigare försvarsbeslut som riksdagen tagit, lades A4 ned och nu bävade Jämtland för ytterligare nedläggningar. Denna gång ifrågasattes all militär verksamhet i Östersund. Staden hade en gång grundats mitt i Jämtland vid Frösöns östra sund just för det strategiska läget, och här fanns nu Fältjägarregementet I 5, Jämtlands flygflottilj F4 samt utbildningar vid Försvarshögskolan, Militärhögskolan och Arméns Tekniska Skola. Det var jobb som var hotade vilket motsvarade fem procent av hela arbetsmarknaden. Man befarade också att ytterligare 500 entreprenörer skulle drabbas. Omställningsarbetet skulle vara ett utvecklingsarbete - När hotet om nedläggning låg över oss läste vi på. Vi tog del av utvärderingarna av nedläggningarna i Sollefteå och Söderhamn för att vara beredda. Och vi bestämde oss tidigt för att omställningsarbetet skulle vara ett utvecklingsarbete.

3 Foto: Håkan Luthman Vi stred för garnisonen upprörda jämtar buade ut förslaget om nedläggning när försvarsminister Leni Björklund besökte Östersund i november Det var många som engagerade sig i striden för garnisonen och tonen var tidvis mycket hård. - En nedläggning skulle inte bara drabba Östersund utan hela länet. Några hundra försvarsanställda med familjer bodde i vår kommun, säger Krokoms kommunalråd Maria Söderberg (c). Med seriösa förslag och goda argument försökte Östersunds garnison tillsammans med Östersunds kommun att övertyga statsmakterna om att Östersund var ett bra alternativ för försvaret. För att vinna tid arbetade man på många håll med två scenarier. Försvaret upprättade en plan B liksom Luftfartsverket och Försäkringskassan i länet. I september fick landshövding Maggi Mikaelsson regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att klara av en eventuell nedläggning och hon tog då initiativet att bilda en organisation för ett omställnings - arbete. I mitten på december 2004 kom så beskedet från riksdagen: Östersunds Garnison ska läggas ned och verksamheterna ska antingen avvecklas eller flyttas. Vi ville ta fighten - När vi stred för garnisonen ville vi ta fighten för de försvarsanställda. Och när vi visade ett så starkt och enat motstånd mot garnisonsnedläggningen blev det tydligt för Stockholm hur betydelsefullt jobb var för regionen. Utan strid hade det kanske inte blivit lika många ersättningsjobb. JENS NILSSON (s) KOMMUNALRÅD I ÖSTERSUNDS KOMMUN LEDNINGSGRUPPEN FÖR OMSTÄLLNINGSARBETET

4 Hur skulle det gå? Sörj i tre veckor; sen lägger vi det här bakom oss - När beskedet om nedläggningen kom i december 2004 sa jag Nu går vi hem och sörjer i tre veckor, och så kommer vi tillbaka efter helgerna och då ska vi ha lagt det här bakom oss. Då ska vi titta framåt, berättar Jens Nilsson. LT, 17 december-04 Under hösten hade arbetsgrupperna inom omställningen arbetat fram förslag till ersättningsjobb. Tf landshövding Uno Svaleryd berättar: - Vilken verksamhet behövdes här för att komplettera det vi redan hade? Vi inventerade och intervjuade alla statliga verksamheter som redan finns här. Vi lämnade förslag till utredningen och sen blev det en dialog. Vi försökte hitta lämpliga verksamheter eftersom det då är större chans att de blir kvar på längre sikt om det finns en miljö som passar. Och Jens Nilsson fortsätter: - Eftersom arbetsgrupperna var så brett sammansatta fick vi hela bilden, och vi fick alla en gemensam bild. I vårt arbete med att hitta ersättningar utgick vi från Tillväxtprogrammet och vår egen Utvecklingsplan. Vi visste åt vilket håll vi skulle gå. Redan i januari kom utredaren Jan Bergqvists förslag till stödpaket med nio statliga verksamheter lokaliserade till Östersund. Personalen vid de olika myndigheterna blev naturligtvis upprörda. Nu blev de utan jobb om de inte kunde flytta med, och det hävdades att det inte skulle gå att hitta kompetent personal i Östersund. ÖP, 26 januari FlyMe hade via media, tagit del av vad som hände i Östersund. De sa Där vill vi börja flyga. Vi tror på utvecklingen där berättar Kerstin Angantyr vid Åre Östersund Airport. De åtföljdes av Fly Nordic som började trafikera Östersund i augusti. LT, 15 februari -05

5 I april blev regeringen klar med stödpaketet. Tolv statliga verksamheter skulle flytta till Östersund med minst jobb och flyttlassen skulle börja gå omgående. ÖP, 9 april -05 Strax efter kom beskedet om en anslagshöjning på 30 miljoner till forskningen vid Mittuniversitet i Östersund. Pengarna var öronmärkta till att stärka Östersunds profilområden som till exempel hälsa, idrott och upplevelseteknologi. LT, 11 april -05 Intresseföreningen Vehicle Technical Center bildades för att göra Östersund till ett fordonstekniskt centrum. LT, 17 juni -05 Att näringslivet trodde på Östersunds framtid visade sig verkligen när denna affär blev klar. Fastighetsbolaget FABÖS och byggföretaget PEAB gick samman och köpte det gamla regementsområdet som fick byta namn till Stadsdel Norr. ÖP, 28 augusti -05 Positiva nyheter från Jämtland har fortsatt att dugga tätt. I februari 2006 svarade 70 procent av Jämtlandsföretagen Ja! på frågan Vill du att ditt företag ska växa på orten? i en undersökning av Svenskt Näringsliv, och Östersunds kommun var en av raketerna i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking som presenterades under våren. Även riksmedia uppmärksammade att det gick bra för Östersund. I Dagens Industri kunde man läsa om Green FMA; ett femtontal före detta officerare som sadlat om till framgångsrika ledarskapskonsulter. DI, 17 mars -06

6 Foto: Per Trostemo Efter flytten till Östersund har vi på kort tid byggt upp ett gott rykte över hela ALMI-konsernen berättar Roland Falkdalen, verksamhetschef vid ALMI Låneadministration i Östersund. Statliga verksamheter som passar Östersund De nya statliga jobben är ett verkligt smörgåsbord. Här finns bland annat jobb för dem som har servicekompetens, spetskompetens inom analys eller statsvetenskap samt kompetens inom teknik eller kriminalvård. Det var totalt 15 statliga verksamheter som flyttade hela eller delar av sin verksamhet till Östersund och det har gått fort. De flesta är redan på plats och omlokaliseringarna ska vara genomförda Nedläggningen av garnisonen kom samtidigt som de stora statliga myndigheterna, som till exempel Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket och Skatteverket, stod inför centralisering och rationaliseringar. - Vi frågade oss vad vi skulle kunna göra vid en eventuell garnisonsnedläggning eftersom vi stod inför en omorganisation. Vilka verksamheter inom Försäkringskassan skulle vi kunna koncentrera till Östersund? Nu har vi bra lokaler på Fyrvalla och ny verksamhet med 360 nyanställda. På så sätt sammanföll allting väldigt bra för vår del, konstaterar Åke Ljusberg vid Försäkringskassan. - Det var så bra timing. Jobben låg på bordet! säger Jens Nilsson. De stora verken har lagt en hel del administrations- och servicefunktioner till Östersund. I Östersund fanns redan statliga verksamheter som ägnade sig åt forskning och analys som till exempel Arbetslivsinstitutet och ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier. De fick utöka sin verksamhet och Statens Lätt att hitta kvalificerade medarbetare Vi har inga problem med att få kvalificerade medarbetare. Vi har rekryterat mest från Östersund och flera från försvaret, men även folk från övriga landet. ÅKE LJUSBERG LÄNSDIREKTÖR VID FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSGRUPPEN FÖR STATLIGA LOKALISERINGAR

7 Antal beslutade ersättningsjobb ALMI Låneadministration 15 tjänster Klara Arbetslivsinstitutet (25 tjänster) Läggs ned den 1 juli 2007 Arbetsmarknadsverket tjänster 150 personer är rekryterade. Under omorganisation Bilprovningen 6 tjänster Klara Försäkringskassan 360 tjänster 250 personer är rekryterade FMV Försvarets Materielverk ca 100 tjänster: 40 i egen personal och ett 60- tal privata jobb. Rekrytering pågår ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier 10 tjänster. Klara Kronofogdemyndigheten - 65 tjänster Klara Kriminalvården 100 tjänster Byggstart och rekrytering av personal under Kommer att anställa 150 personer. Verksamheten kommer igång under 2009 Naturvårdsverket 60 tjänster 15 personer är rekryterade NUTEK Verket för Näringslivsutveckling 38 tjänster. Rekryteringen påbörjad SIKA Statens institut för kommunikationsanalys 31 tjänster. Under omorg. Skatteverket 50 tjänster Är just nu 53 personer men de kommer att bli fler Statens Folkhälsoinstitut 150 tjänster 76 personer är rekryterade Svea Skog Naturupplevelser AB ca 5 tjänster. 8 personer är på plats och 4 5 till ska rekryteras Folkhälsoinstitut och SIKA Statens institut för kommunikationsanalys lokaliserades hit. Dessa verksamheter passar väl in i forskarmiljön kring Mittuniversitetet. Kriminalvården behövde bygga fler anstalter och en hamnade i Östersund. Många före detta försvarsanställda har bra bakgrund för jobb inom kriminalvården och har sökt sig hit. FMV - Försvarets Materielverk bidrog med hundra jobb inom teknikbranschen; fyrtio egna anställda och ett sextiotal privata jobb som ska läggas ut på industrin. ALMI Låneavdelning, Bilprovningen och Svea Skog Naturupplevelser AB lokaliserades hit på mer affärsmässiga grunder. Den borgerliga regeringen som tillträdde hösten 2006 har dock beslutat att lägga ned Arbetslivsinstitutet och därmed försvinner 25 ersättningsjobb och totalt 45 jobb från Östersund. För SIKA:s del kan det komma förändrade direktiv som påverkar flytten till Östersund, och AMV har för tillfället anställningsstopp i väntan på besked om omorganisation. Det gav framtidstro - Regeringen kom med ett rejält och kraftfullt omställningspaket och det började synas fort. ALMI var snabbt på plats liksom Kronofogdemyndigheten. Det drog inte ut på tiden och det gav framtidstro. UNO SVALERYD TILLFÖRORDNAD LANDSHÖVDING I JÄMTLANDS LÄN SAMORDNARE I OMSTÄLLNINGENS ARBETSGRUPPER

8 VTC:s medlemmar är verksamma inom utveckling, utbildning, underhåll och upplevelser med fordon i fokus. Målsättning: nya privata jobb Satsningar på branscher som har kraft att utvecklas. - Tidigt i omställningsarbetet formulerades målen tusen statliga jobb och tusen privata jobb och i det finns ett kort och ett långt perspektiv. I det korta perspektivet fyller de statliga jobben en viktig funktion men vår framtid är beroende av ett robust Östersund och för det behövs privata jobb, menar Sören Westin på Länsförsäkringar Jämtland. I omställningsarbetet enades man om vilka branscher som har kraft att utvecklas och där lades krutet. En sådan bransch är fordonsteknik. Arméns Tekniska Skola flyttades till Halmstad men fordonsteknikbranschen i Jämtland ville behålla kompetensen, lokalerna och utrustningen. Därför bildades intresseföreningen VTC Vehicle Technical Center som vill sätta Östersund på världskartan som ett fordonstekniskt centrum. Föreningen har ett trettiotal medlemsföretag och två av dem är nystartade av före detta anställda vid ATS. VTC arbetar nu med att förädla delar av de gamla undervisningslokalerna till en modern teknikpark som ska bli navet för fordonsbranschen i regionen. Besöksnäringen är ett annat av Östersunds och Jämtlands starka kort. Turismen växer i hela regionen, här förläggs många konferenser och många besöker våra nöjes- och idrottsevenemang. Här finns flera tillver- Vi har det göttaste kvar - Vårt företag har det göttaste kvar. Vi tror att vi kommer att få de statliga verken som kunder för de kommer att köpa tjänster lokalt. Två år till så är vi där! Det finns också andra marknader för oss, till exempel besöksnäringen. Vi tänker fortsätta växa! PER-ANDERS BJÖRK VD, AUSYSTEMS, PART OF THE TELECA GROUP ARBETSGRUPPEN FÖR PRIVATA FÖRETAG

9 Östersund satsar på Vinterstaden. Här finns arenor för skidåkning, här arrangeras stora vintersportarrangemang, här finns världsledande företag inom vintersport och här värmer vårvintersolen över gnistrande skare. Foto: Per MÖLLER Omställningsmedel kare av utrustning för friluftsliv och Mittuniversitetets forskning kring upplevelseteknologi kommer att utmynna i nya affärsidéer. Över trettio miljoner av de statliga omställningsmedlen har använts för att stimulera besöksnäringen i länet. Vissa företag inom tjänstesektorn växer tack vare de statliga etableringarna. De får helt enkelt närmare till sina kunder. Även byggsektorn upplever ett uppsving tack vare ombyggnationerna i de nya stadsdelarna och det ökade bostadsbyggandet. I regeringens omställningspaket ingick också reda pengar till regionen för utvecklingsändamål; 83 miljoner kronor som länsstyrelsen har fått att fördela för att stimulera näringslivet. Exempel på projekt som har fått omställningsmedel är - Byggandet av en ny ankomsthall vid Åre Östersund Airport - VTC förädling av lokaler samt inrättande av fordonsteknikutbildning vid Mittuniversitet - Utveckling av besöksnäringen i Östersund - Uppbyggnad av ett kunskapscentrum för Biokomposit i Bräcke - Utvecklingen av Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet - Investeringar på Östersunds Skidstadion inför VM i skidskytte - Byggandet av Hästnäringens konferensenhet på Wången - Bildandet av en kreditgarantiförening - Med mera Tillsammans med näringslivet ska vi ta krafttag - Det är en spännande och avgörande tid och det kommer att visa sig under de närmaste åren hur väl vi lyckas ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som omställningen ändå gett. Det gäller att vi fortsätter att tillsammans med näringslivet ta krafttag för att få fart på tillväxten och därmed också inflyttningen. CARINA ZETTERSTRÖM (c) OPPOSITIONSRÅD I ÖSTERSUNDS KOMMUN

10 Nystartade företaget Centrum för Friluftssäkerhet lär ut säkerhetstänk enligt den militära skolan, tekniker som arbetade med garnisonens it- och telesystem utgör numera SAAB Communication och garnisonens personalkonsulter startade PrioMotivera som hjälper till bland annat med personalvård och personalrehabilitering. Militär kompetens i civil tjänst 800 av de försvarsanställda finns kvar i Jämtland och de tänker stanna. - Det fanns ett sånt jäklar anamma bland de försvarsanställda. Vi gör nåt själva. Vi följer inte bara med. Det fanns en framtidstro hos dem som smittade av sig på oss andra, säger Rolf Lilja (s); oppositionsråd i Krokoms kommun. I december 2006 hade de flesta före detta garnisonsanställda, med god hjälp från försvaret och Trygghetsstiftelsen, funnit en lösning för sin sysselsättning. Av cirka berörda har ordnat en ny framtid: 530 valde att stanna inom försvarsmakten och omplacerades till andra orter, 90 har fått pension, 185 har fått nytt jobb, 65 har startat eget företag, 205 går utbildning och 50 praktiserar. 130 personer som arbetat med avvecklingen är nu mitt uppe i sin personalomställning som pågår fram till 1 september Närmare trettio av dessa har redan en lösning. Trygghetsstiftelsen har spenderat närmare 30 miljoner kronor på personal omställningen vid Östersund Garnison. Det har gått långt över förväntan - I början var man ju orolig med tanke på förutsättningarna; åtta procents arbetslöshet och långa avstånd som försvårar pendling, men med facit i hand har det varit en fantastisk omsvängning! Detta är den enskilt största nedläggningen vi varit med om och det har gått långt över förväntan! OLLE ÅBERG KONSULENT VID TRYGGHETSSTIFTELSEN ARBETSGRUPPEN FÖR PERSONAL OMSTÄLLNING

11 Vid Mittuniversitetet finns Nationellt Vintersportcentrum där våra skidlöparstjärnor testar formen. Här bedrivs också idrottsforskning. Satsning på Mittuniversitetet Mittuniversitetet fick 30 miljoner kronor i ökat forskningsanslag till Östersunds profil områden. Det innebar en rejäl uppväxling av forskningen på Campus Östersund. Pengarna har gett möjlighet att inrätta ett tiotal nya professurer inom forskningsprofilerna Turism, idrott och upp - levelseteknologi Välfärdssamhällets utmaningar Skogen som resurs Kulturarv, demokrati och företagande. Det här ger Mittuniversitetet ännu bättre förutsättningar att samarbeta med till exempel Folkhälsoinstitutet och Försäkringskassan inom områdena folkhälsa och reha bi litering, eller med näringslivet när det gäller upplevelseindustrin och besöksnäringen. Eftersom forskning och utbildning hänger ihop resulterar detta i nya utbildningar vid Mittuniversitetet. I september 2007 startar en tvåårig utbildning inom fordonssystemteknik som är ett samarbete med VTC Fordonstekniskt centrum. En psykologutbildning är just nu under Högskoleverkets prövning och det finns också planer på en sjukgymnast - utbildning. Det fanns en profil för Östersund - Det utkristalliserades ganska snart vad vi skulle inrikta oss på. Det fanns en idé; en profil för Östersund där hälsa, arbetsmiljö, upplevelse och turism ingår. Vi hade näringslivsrepresentanter i vår arbetsgrupp och det var jättebra att få ett annat sätt att se; någon som vidgade begreppen; sa Voffor då då? MARIA NYBERG-STÅHL Voffor gör ni på detta viset? VERKSAMHETSCONTROLLER VID MITTUNIVERSITETET ARBETSGRUPPEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING

12 Idéerna för Stadsdel Norr är många. SWECO FFNS Arkitekter föreslår tillbyggnader i glas mellan de vackra gamla kasernerna (Fotomontage). Sommardesignkontoret som var verksamma under sommaren 2006 vill öppna upp stadsdelen mot centrum med en välkomnande gång och cykelbana. Slutna militära militära områden har öppnats upp och blivit nya stadsdelar Östersund har fått två nya attraktiva stadsdelar inom gångavstånd från centrum och för den nedlagda flygflottiljen har visionen Frösö Park presenterats. Fyrvalla Remonthagen och Stadsdel Norr bildar två gröna kilar in mot centrum, där de gamla kasernerna och de lummiga stråken kompletteras med varsam nybebyggelse. Stadsdelarna ska inrymma bostäder, arbetsplatser och service, men även grönområden för rekreation och idrott. På Stadsdel Norr i anslutning till Skidstation byggs nu en stor sportoch eventarena som ska stå klar redan sommaren Högt beläget på Frösön med utsikt över Storsjön och fjällvärlden och med massor av rymd både utomhus och inomhus ligger före detta flygflottiljen och väntar på en omvandling till Frösö Park. Frösö Park är visionen om ett centrum för sport, mäss- och eventverksamhet, företagande med mera. Det är fantastiskt kul - Det är fantastiskt kul att vara bland de första på plats på ett så expansivt område som Stadsdel Norr har blivit. JOHAN TEGNHED FD MAJOR PÅ I 5, NUMERA PLATSCHEF FÖR AMS IT I ÖSTERSUND

13 Den 6 december 2006 bytte flygplatsen namn till Åre Östersund Airport och blir på så sätt hela regionens flygplats. (Fotomontage) Uppsving för flyget Inom ett halvår ökade antalet flygbolag som trafikerade Östersund från ett till tre. Luftfartsverket har varit försvarets hyresgäster på flygplatsen på Frösön, men i och med nedläggningen tog Luftfartsverket över driften och därmed också personalen från försvaret. Farhågorna att flygtrafiken skulle minska på grund av försvarsnedläggningen kom verkligen på skam ökade antalet resenärer med åtta procent jämfört med året innan, och då kunde man välja mellan tre olika flygbolag. Sedan dess har ett bolag ändrat sitt koncept och där passade inte Östersund in. - Men flygbranschen är turbulent och utbudet kan ändra sig med fyra veckors varsel, förklarar flygplatschefen Kerstin Angantyr. Flygplatsen har nyligen ändrat namn till Åre Östersund Airport och nu byggs en till ankomsthall (delvis finansierad med statliga omställningsmedel) som en anpassning till den ökande internationella flygtrafiken. Under 2006 var antalet resenärer cirka knappt och målet är att nå upp till resenärer år Affärsresandet kommer inte att förändras nämnvärt utan ökningen ser vi inom turist och evenemang, spår Kerstin Angantyr. Regionen var mogen - Omställningen har lett till att vi alla inser hur viktigt det är med samarbete inom regionen. Det visade sig när vi lanserade namnbytet till Åre Östersund Airport. De flesta har varit positiva och jag tror att regionen var mogen för namnbytet nu. KERSTIN ANGANTYR FLYGPLATSCHEF VID ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT ARBETSGRUPPEN FÖR INFRASTRUKTUR

14 -Krissituationen gjorde att vi fick visa att vi kunde samarbeta, och samarbetet har utvecklats. Det finns en öppen attityd och det är lätt att till exempel hänvisa över kommungränserna.. MARIA SÖDERBERG (c) KOMMUNALRÅD I KROKOMS KOMMUN De privata jobben ska stimuleras fram och de är viktiga. Ett klubbslag i riksdagen kan göra att de statliga jobben försvinner igen och då behövs en diversifierad arbetsmarknad och Mittuniversitetet. ROLF LILJA (s) OPPOSITIONSRÅD I KROKOMS KOMMUN - Det var en imponerande kraftsamling i omställningsarbetet. Politiska oenigheter lades åt sidan och näringslivet och föreningslivet ville vara med och samarbeta. Det var många som drog åt samma håll! MAGGI MIKAELSSON LANDSHÖVDING I JÄMTLANDS LÄN - Det var en härlig känsla när alla gick samman och sa Nu jäklar måste vi göra nåt bra av det här! Och det måste bli bra. Man kan inte småkriga med varandra om man vill bo kvar i Jämtland. MARIA NYBERG STÅHL VERKSAMHETSCONTROLLER VID MITTUNIVERSITETET ARBETSGRUPPEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING - Östersund hade tur eftersom försvarsbeslutet kom i ett gynnsamt läge. Men turen kommer inte av sig självt. Det behövs kryddas lite för att få den där turen. Man ska tro att man har tur. Det är helt enkelt en fråga om inställning. PER ANDERS BJÖRK VD, AUSYSTEMS, PART OF THE TELECA GROUP ARBETSGRUPPEN FÖR PRIVATA FÖRETAG - Kommuner och länsstyrelse var väldigt snabba och det var en smidighet i processerna och det ska de ha en eloge för. SÖREN WESTIN VD LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÄMTLAND LEDNINGSGRUPPEN FÖR OMSTÄLLNINGSARBETET - Det enda man vet säkert om framtiden är att det blir förändringar. Då kan det vara bra att ha med sig de goda erfarenheter vi fått i detta omställningsarbete. Förändringar ska man se som möjligheter! CAMILLA OLSSON NÄRINGSLIVSCHEF ÖSTERSUNDS KOMMUN

15 Omställningen är avslutad men arbetet fortsätter OMSTÄLLNINGSARBETET Omställningsarbetet var en samverkan mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län, kommunerna Östersund, Krokom, Bräcke, Berg, Strömsund, Åre och Ragunda, Landstinget, Mittuniversitetet, Östersunds Garnison, Trygghetsstiftelsen, Länsarbetsnämnden samt sist men inte minst näringslivet i Jämtland. Läs mer på Ständigt nya förutsättningar Det formella omställningsarbetet upphörde den 31 december 2006, men arbetet fortsätter mot de uppställda målen och med de erfarenheter som vunnits. Men förutsättningarna ändras hela tiden. Omställningsarbetet har haft draghjälp av den allmänna konjunkturuppgången och vi får se hur länge den håller i sig. Det går bra för Åre och turistorterna i Härjedalen och den positiva trenden spiller över på hela regionen. Sverige fick en ny regering vid valet 2006 och den har andra avsikter med de statliga verksamheterna. Där har vi förändringar att vänta som påverkar ersättningsjobben. - De tusen privata jobben är en målsättning och inget löfte. Vi försöker skapa bättre förutsättningar för att få företagare att våga investera. Det kommer att visa sig om fyra fem år om vi har lyckats, säger Jens Nilsson. Vi har en nyligen fastställd regional utvecklingsstrategi och nu håller vi på att revidera vårt lokala tillväxtprogram. Vi jobbar också med ett nytt strukturfondsprogram tillsammans med Västernorrlands län. Nu lyfter vi blicken mot Hur kommer våra styrkeområden att utvecklas? PRODUKTION Text/idé : Catrine Edlund, Informatör på Omställningskansliet och Näringslivskontoret Östersunds kommun. Layout/grafisk produktion: Hallå Reklambyrå Tryck: Ågrens Tryckeri, Örnsköldsvik Fotografer: Omslag Tommy Andersson och Sverker Berggren. Porträtt Sverker Berggren, Bengt-Ola Mattsson och Marie Birkl. Första sidan. Kerstin Angantyr på Åre Östersund Airport och Johan Tegnhed på Stadsdel Norr. - Vi behöver samla oss runt nåt stort som till exempel *Breath of Life, menar Sören Westin. Jämtland är en av få regioner som har lyskraft i ett internationellt perspektiv när det gäller idrott. Vi genomför världsmästerskap i utförsåkning, skidskytte och enduro och det krävs kunskaper och kompetens för att genomföra så stora evenemang. Men när tävlingarna är genomförda måste vi se till att permanenta VM-organisationerna. Det är duktigt folk; killar och tjejer som fått sina kunskaper här i Jämtland. Vi måste se till att vi får behålla dem. Annars försvinner de till Stockholm och Göteborg eller till utlandet. Och vi ska även i fortsättningen finnas med i internationella sammanhang. Det är därför vi ska satsa på Breath of Life. *Breath of Life är en hotell- och konferensanläggning som planeras för Frösöberget.

16

Förord. Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: 020-31 32 30, fax: 020-31 32 40 eller på www.kommentus.se

Förord. Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: 020-31 32 30, fax: 020-31 32 40 eller på www.kommentus.se Förord Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: 020-31 32 30, fax: 020-31 32 40 eller på www.kommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2006 ISBN-10: 91-7164-142-4 ISBN-13: 978-91-7164-142-7

Läs mer

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad Företagsklimat 2015 En tidning från Svenskt Näringsliv viktigt med tydlig målbild Strängnäs och Kävlinge berättar om sina framgångsrecept solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad 3 nya

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

EN EXTREM OMSTALLNING

EN EXTREM OMSTALLNING SAAB I KONKURS: EN EXTREM OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET SAAB I KONKURS: EN EXTREM OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE OCH REDAKTÖR:

Läs mer

Moderaternas Norrlandsrapport

Moderaternas Norrlandsrapport Moderaternas Norrlandsrapport Lokala berättelser och förslag för framtiden 1 (17) INNEHÅLL Inledning: Hela Sverige ska leva 3 4 1 Jobb och goda villkor för lokalt näringsliv 5 7 1.1 Minimerad byråkrati

Läs mer

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9.

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9. Lagerbladet O S K A R S H A M N 2 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Mervärden mer än bara pengar Sid 4 9 Avslut och nystart Sid 14 Inget kärnbränsle

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler

Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr Fuglesang och satsning på rymdturism i Kiruna Skellefteå blev årets stadskärna Storsatsning

Läs mer

PERSONLIGA DRIVKRAFTER

PERSONLIGA DRIVKRAFTER PERSONLIGA DRIVKRAFTER Långsiktiga eller kortsiktiga. Personliga, affärsmässiga, ekonomiska, sociala och ideologiska drömmar. Trots olika drivkrafter har människorna i TelecomCitys aktörer samspelat. Det

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Huvudkontor Stockholm Utgiven av: Redaktion: Grafisk form: Besöksadress: Produktion: Telefon: Fax Foto: Kundtjänst: E-post: Tryck:

Huvudkontor Stockholm Utgiven av: Redaktion: Grafisk form: Besöksadress: Produktion: Telefon: Fax Foto: Kundtjänst: E-post: Tryck: Årsredovisning 2012 InnehÅLLSFöRTEckning Vd har ordet 3 Kundporträtt 4-5 Vikten av information 6-7 En god omställning 8-9 En omställare berättar 10-11 Vice ordförande Britta Lejon 12 Ordförande Ulf Bengtsson

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2006 Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB Den 1 september blir Sapa Profilers bearbetningsverksamhet ett eget bolag under namnet Sapa

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

migration Om skydd och trygghet för människor på flykt

migration Om skydd och trygghet för människor på flykt migration Om skydd och trygghet för människor på flykt Brännande frågor i tiden Migrationsverkets generaldirektör om den största utmaningen någonsin inom flyktingområdet. sid 2 Kvotflyktingar Kvotflyktingar

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Nya utmaningar. inför år 2006

Nya utmaningar. inför år 2006 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2005 Nya utmaningar inför år 2006 Hur skapar vi fler jobb och hur inspirerar vi fler entreprenörer i kommunen? Det är kanske den viktigaste

Läs mer

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013 #Loka2013 29 augusti 30 augusti 12.00 13.00 14.30 Lunch och registrering

Läs mer

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 2 JUNI 2010 UNG OCH LOVANDE Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O Logistikansvarig ser fördelar med trånga

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer