Östersund. Från garnisonsstad till framtidstro i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östersund. Från garnisonsstad till framtidstro i"

Transkript

1 Från garnisonsstad till framtidstro i Östersund Över 1200 nya statliga jobb, nya attraktiva stadsdelar, en växande tjänstesektor, ett expandrande universitet, bättre kommunikationer och ett gott företagsklimat.

2 Foto: Hans Wärdell Flög Viggen för sista gången över Östersund? Skulle en 350-årig militär epok gå i graven och ta med sig närmare jobb?! Under 2004 tog regering och riksdag återigen itu med omorganisationen av det svenska försvaret, och än en gång diskuterades Östersunds Garnisons framtid. Vid ett tidigare försvarsbeslut som riksdagen tagit, lades A4 ned och nu bävade Jämtland för ytterligare nedläggningar. Denna gång ifrågasattes all militär verksamhet i Östersund. Staden hade en gång grundats mitt i Jämtland vid Frösöns östra sund just för det strategiska läget, och här fanns nu Fältjägarregementet I 5, Jämtlands flygflottilj F4 samt utbildningar vid Försvarshögskolan, Militärhögskolan och Arméns Tekniska Skola. Det var jobb som var hotade vilket motsvarade fem procent av hela arbetsmarknaden. Man befarade också att ytterligare 500 entreprenörer skulle drabbas. Omställningsarbetet skulle vara ett utvecklingsarbete - När hotet om nedläggning låg över oss läste vi på. Vi tog del av utvärderingarna av nedläggningarna i Sollefteå och Söderhamn för att vara beredda. Och vi bestämde oss tidigt för att omställningsarbetet skulle vara ett utvecklingsarbete.

3 Foto: Håkan Luthman Vi stred för garnisonen upprörda jämtar buade ut förslaget om nedläggning när försvarsminister Leni Björklund besökte Östersund i november Det var många som engagerade sig i striden för garnisonen och tonen var tidvis mycket hård. - En nedläggning skulle inte bara drabba Östersund utan hela länet. Några hundra försvarsanställda med familjer bodde i vår kommun, säger Krokoms kommunalråd Maria Söderberg (c). Med seriösa förslag och goda argument försökte Östersunds garnison tillsammans med Östersunds kommun att övertyga statsmakterna om att Östersund var ett bra alternativ för försvaret. För att vinna tid arbetade man på många håll med två scenarier. Försvaret upprättade en plan B liksom Luftfartsverket och Försäkringskassan i länet. I september fick landshövding Maggi Mikaelsson regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att klara av en eventuell nedläggning och hon tog då initiativet att bilda en organisation för ett omställnings - arbete. I mitten på december 2004 kom så beskedet från riksdagen: Östersunds Garnison ska läggas ned och verksamheterna ska antingen avvecklas eller flyttas. Vi ville ta fighten - När vi stred för garnisonen ville vi ta fighten för de försvarsanställda. Och när vi visade ett så starkt och enat motstånd mot garnisonsnedläggningen blev det tydligt för Stockholm hur betydelsefullt jobb var för regionen. Utan strid hade det kanske inte blivit lika många ersättningsjobb. JENS NILSSON (s) KOMMUNALRÅD I ÖSTERSUNDS KOMMUN LEDNINGSGRUPPEN FÖR OMSTÄLLNINGSARBETET

4 Hur skulle det gå? Sörj i tre veckor; sen lägger vi det här bakom oss - När beskedet om nedläggningen kom i december 2004 sa jag Nu går vi hem och sörjer i tre veckor, och så kommer vi tillbaka efter helgerna och då ska vi ha lagt det här bakom oss. Då ska vi titta framåt, berättar Jens Nilsson. LT, 17 december-04 Under hösten hade arbetsgrupperna inom omställningen arbetat fram förslag till ersättningsjobb. Tf landshövding Uno Svaleryd berättar: - Vilken verksamhet behövdes här för att komplettera det vi redan hade? Vi inventerade och intervjuade alla statliga verksamheter som redan finns här. Vi lämnade förslag till utredningen och sen blev det en dialog. Vi försökte hitta lämpliga verksamheter eftersom det då är större chans att de blir kvar på längre sikt om det finns en miljö som passar. Och Jens Nilsson fortsätter: - Eftersom arbetsgrupperna var så brett sammansatta fick vi hela bilden, och vi fick alla en gemensam bild. I vårt arbete med att hitta ersättningar utgick vi från Tillväxtprogrammet och vår egen Utvecklingsplan. Vi visste åt vilket håll vi skulle gå. Redan i januari kom utredaren Jan Bergqvists förslag till stödpaket med nio statliga verksamheter lokaliserade till Östersund. Personalen vid de olika myndigheterna blev naturligtvis upprörda. Nu blev de utan jobb om de inte kunde flytta med, och det hävdades att det inte skulle gå att hitta kompetent personal i Östersund. ÖP, 26 januari FlyMe hade via media, tagit del av vad som hände i Östersund. De sa Där vill vi börja flyga. Vi tror på utvecklingen där berättar Kerstin Angantyr vid Åre Östersund Airport. De åtföljdes av Fly Nordic som började trafikera Östersund i augusti. LT, 15 februari -05

5 I april blev regeringen klar med stödpaketet. Tolv statliga verksamheter skulle flytta till Östersund med minst jobb och flyttlassen skulle börja gå omgående. ÖP, 9 april -05 Strax efter kom beskedet om en anslagshöjning på 30 miljoner till forskningen vid Mittuniversitet i Östersund. Pengarna var öronmärkta till att stärka Östersunds profilområden som till exempel hälsa, idrott och upplevelseteknologi. LT, 11 april -05 Intresseföreningen Vehicle Technical Center bildades för att göra Östersund till ett fordonstekniskt centrum. LT, 17 juni -05 Att näringslivet trodde på Östersunds framtid visade sig verkligen när denna affär blev klar. Fastighetsbolaget FABÖS och byggföretaget PEAB gick samman och köpte det gamla regementsområdet som fick byta namn till Stadsdel Norr. ÖP, 28 augusti -05 Positiva nyheter från Jämtland har fortsatt att dugga tätt. I februari 2006 svarade 70 procent av Jämtlandsföretagen Ja! på frågan Vill du att ditt företag ska växa på orten? i en undersökning av Svenskt Näringsliv, och Östersunds kommun var en av raketerna i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking som presenterades under våren. Även riksmedia uppmärksammade att det gick bra för Östersund. I Dagens Industri kunde man läsa om Green FMA; ett femtontal före detta officerare som sadlat om till framgångsrika ledarskapskonsulter. DI, 17 mars -06

6 Foto: Per Trostemo Efter flytten till Östersund har vi på kort tid byggt upp ett gott rykte över hela ALMI-konsernen berättar Roland Falkdalen, verksamhetschef vid ALMI Låneadministration i Östersund. Statliga verksamheter som passar Östersund De nya statliga jobben är ett verkligt smörgåsbord. Här finns bland annat jobb för dem som har servicekompetens, spetskompetens inom analys eller statsvetenskap samt kompetens inom teknik eller kriminalvård. Det var totalt 15 statliga verksamheter som flyttade hela eller delar av sin verksamhet till Östersund och det har gått fort. De flesta är redan på plats och omlokaliseringarna ska vara genomförda Nedläggningen av garnisonen kom samtidigt som de stora statliga myndigheterna, som till exempel Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket och Skatteverket, stod inför centralisering och rationaliseringar. - Vi frågade oss vad vi skulle kunna göra vid en eventuell garnisonsnedläggning eftersom vi stod inför en omorganisation. Vilka verksamheter inom Försäkringskassan skulle vi kunna koncentrera till Östersund? Nu har vi bra lokaler på Fyrvalla och ny verksamhet med 360 nyanställda. På så sätt sammanföll allting väldigt bra för vår del, konstaterar Åke Ljusberg vid Försäkringskassan. - Det var så bra timing. Jobben låg på bordet! säger Jens Nilsson. De stora verken har lagt en hel del administrations- och servicefunktioner till Östersund. I Östersund fanns redan statliga verksamheter som ägnade sig åt forskning och analys som till exempel Arbetslivsinstitutet och ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier. De fick utöka sin verksamhet och Statens Lätt att hitta kvalificerade medarbetare Vi har inga problem med att få kvalificerade medarbetare. Vi har rekryterat mest från Östersund och flera från försvaret, men även folk från övriga landet. ÅKE LJUSBERG LÄNSDIREKTÖR VID FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSGRUPPEN FÖR STATLIGA LOKALISERINGAR

7 Antal beslutade ersättningsjobb ALMI Låneadministration 15 tjänster Klara Arbetslivsinstitutet (25 tjänster) Läggs ned den 1 juli 2007 Arbetsmarknadsverket tjänster 150 personer är rekryterade. Under omorganisation Bilprovningen 6 tjänster Klara Försäkringskassan 360 tjänster 250 personer är rekryterade FMV Försvarets Materielverk ca 100 tjänster: 40 i egen personal och ett 60- tal privata jobb. Rekrytering pågår ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier 10 tjänster. Klara Kronofogdemyndigheten - 65 tjänster Klara Kriminalvården 100 tjänster Byggstart och rekrytering av personal under Kommer att anställa 150 personer. Verksamheten kommer igång under 2009 Naturvårdsverket 60 tjänster 15 personer är rekryterade NUTEK Verket för Näringslivsutveckling 38 tjänster. Rekryteringen påbörjad SIKA Statens institut för kommunikationsanalys 31 tjänster. Under omorg. Skatteverket 50 tjänster Är just nu 53 personer men de kommer att bli fler Statens Folkhälsoinstitut 150 tjänster 76 personer är rekryterade Svea Skog Naturupplevelser AB ca 5 tjänster. 8 personer är på plats och 4 5 till ska rekryteras Folkhälsoinstitut och SIKA Statens institut för kommunikationsanalys lokaliserades hit. Dessa verksamheter passar väl in i forskarmiljön kring Mittuniversitetet. Kriminalvården behövde bygga fler anstalter och en hamnade i Östersund. Många före detta försvarsanställda har bra bakgrund för jobb inom kriminalvården och har sökt sig hit. FMV - Försvarets Materielverk bidrog med hundra jobb inom teknikbranschen; fyrtio egna anställda och ett sextiotal privata jobb som ska läggas ut på industrin. ALMI Låneavdelning, Bilprovningen och Svea Skog Naturupplevelser AB lokaliserades hit på mer affärsmässiga grunder. Den borgerliga regeringen som tillträdde hösten 2006 har dock beslutat att lägga ned Arbetslivsinstitutet och därmed försvinner 25 ersättningsjobb och totalt 45 jobb från Östersund. För SIKA:s del kan det komma förändrade direktiv som påverkar flytten till Östersund, och AMV har för tillfället anställningsstopp i väntan på besked om omorganisation. Det gav framtidstro - Regeringen kom med ett rejält och kraftfullt omställningspaket och det började synas fort. ALMI var snabbt på plats liksom Kronofogdemyndigheten. Det drog inte ut på tiden och det gav framtidstro. UNO SVALERYD TILLFÖRORDNAD LANDSHÖVDING I JÄMTLANDS LÄN SAMORDNARE I OMSTÄLLNINGENS ARBETSGRUPPER

8 VTC:s medlemmar är verksamma inom utveckling, utbildning, underhåll och upplevelser med fordon i fokus. Målsättning: nya privata jobb Satsningar på branscher som har kraft att utvecklas. - Tidigt i omställningsarbetet formulerades målen tusen statliga jobb och tusen privata jobb och i det finns ett kort och ett långt perspektiv. I det korta perspektivet fyller de statliga jobben en viktig funktion men vår framtid är beroende av ett robust Östersund och för det behövs privata jobb, menar Sören Westin på Länsförsäkringar Jämtland. I omställningsarbetet enades man om vilka branscher som har kraft att utvecklas och där lades krutet. En sådan bransch är fordonsteknik. Arméns Tekniska Skola flyttades till Halmstad men fordonsteknikbranschen i Jämtland ville behålla kompetensen, lokalerna och utrustningen. Därför bildades intresseföreningen VTC Vehicle Technical Center som vill sätta Östersund på världskartan som ett fordonstekniskt centrum. Föreningen har ett trettiotal medlemsföretag och två av dem är nystartade av före detta anställda vid ATS. VTC arbetar nu med att förädla delar av de gamla undervisningslokalerna till en modern teknikpark som ska bli navet för fordonsbranschen i regionen. Besöksnäringen är ett annat av Östersunds och Jämtlands starka kort. Turismen växer i hela regionen, här förläggs många konferenser och många besöker våra nöjes- och idrottsevenemang. Här finns flera tillver- Vi har det göttaste kvar - Vårt företag har det göttaste kvar. Vi tror att vi kommer att få de statliga verken som kunder för de kommer att köpa tjänster lokalt. Två år till så är vi där! Det finns också andra marknader för oss, till exempel besöksnäringen. Vi tänker fortsätta växa! PER-ANDERS BJÖRK VD, AUSYSTEMS, PART OF THE TELECA GROUP ARBETSGRUPPEN FÖR PRIVATA FÖRETAG

9 Östersund satsar på Vinterstaden. Här finns arenor för skidåkning, här arrangeras stora vintersportarrangemang, här finns världsledande företag inom vintersport och här värmer vårvintersolen över gnistrande skare. Foto: Per MÖLLER Omställningsmedel kare av utrustning för friluftsliv och Mittuniversitetets forskning kring upplevelseteknologi kommer att utmynna i nya affärsidéer. Över trettio miljoner av de statliga omställningsmedlen har använts för att stimulera besöksnäringen i länet. Vissa företag inom tjänstesektorn växer tack vare de statliga etableringarna. De får helt enkelt närmare till sina kunder. Även byggsektorn upplever ett uppsving tack vare ombyggnationerna i de nya stadsdelarna och det ökade bostadsbyggandet. I regeringens omställningspaket ingick också reda pengar till regionen för utvecklingsändamål; 83 miljoner kronor som länsstyrelsen har fått att fördela för att stimulera näringslivet. Exempel på projekt som har fått omställningsmedel är - Byggandet av en ny ankomsthall vid Åre Östersund Airport - VTC förädling av lokaler samt inrättande av fordonsteknikutbildning vid Mittuniversitet - Utveckling av besöksnäringen i Östersund - Uppbyggnad av ett kunskapscentrum för Biokomposit i Bräcke - Utvecklingen av Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet - Investeringar på Östersunds Skidstadion inför VM i skidskytte - Byggandet av Hästnäringens konferensenhet på Wången - Bildandet av en kreditgarantiförening - Med mera Tillsammans med näringslivet ska vi ta krafttag - Det är en spännande och avgörande tid och det kommer att visa sig under de närmaste åren hur väl vi lyckas ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som omställningen ändå gett. Det gäller att vi fortsätter att tillsammans med näringslivet ta krafttag för att få fart på tillväxten och därmed också inflyttningen. CARINA ZETTERSTRÖM (c) OPPOSITIONSRÅD I ÖSTERSUNDS KOMMUN

10 Nystartade företaget Centrum för Friluftssäkerhet lär ut säkerhetstänk enligt den militära skolan, tekniker som arbetade med garnisonens it- och telesystem utgör numera SAAB Communication och garnisonens personalkonsulter startade PrioMotivera som hjälper till bland annat med personalvård och personalrehabilitering. Militär kompetens i civil tjänst 800 av de försvarsanställda finns kvar i Jämtland och de tänker stanna. - Det fanns ett sånt jäklar anamma bland de försvarsanställda. Vi gör nåt själva. Vi följer inte bara med. Det fanns en framtidstro hos dem som smittade av sig på oss andra, säger Rolf Lilja (s); oppositionsråd i Krokoms kommun. I december 2006 hade de flesta före detta garnisonsanställda, med god hjälp från försvaret och Trygghetsstiftelsen, funnit en lösning för sin sysselsättning. Av cirka berörda har ordnat en ny framtid: 530 valde att stanna inom försvarsmakten och omplacerades till andra orter, 90 har fått pension, 185 har fått nytt jobb, 65 har startat eget företag, 205 går utbildning och 50 praktiserar. 130 personer som arbetat med avvecklingen är nu mitt uppe i sin personalomställning som pågår fram till 1 september Närmare trettio av dessa har redan en lösning. Trygghetsstiftelsen har spenderat närmare 30 miljoner kronor på personal omställningen vid Östersund Garnison. Det har gått långt över förväntan - I början var man ju orolig med tanke på förutsättningarna; åtta procents arbetslöshet och långa avstånd som försvårar pendling, men med facit i hand har det varit en fantastisk omsvängning! Detta är den enskilt största nedläggningen vi varit med om och det har gått långt över förväntan! OLLE ÅBERG KONSULENT VID TRYGGHETSSTIFTELSEN ARBETSGRUPPEN FÖR PERSONAL OMSTÄLLNING

11 Vid Mittuniversitetet finns Nationellt Vintersportcentrum där våra skidlöparstjärnor testar formen. Här bedrivs också idrottsforskning. Satsning på Mittuniversitetet Mittuniversitetet fick 30 miljoner kronor i ökat forskningsanslag till Östersunds profil områden. Det innebar en rejäl uppväxling av forskningen på Campus Östersund. Pengarna har gett möjlighet att inrätta ett tiotal nya professurer inom forskningsprofilerna Turism, idrott och upp - levelseteknologi Välfärdssamhällets utmaningar Skogen som resurs Kulturarv, demokrati och företagande. Det här ger Mittuniversitetet ännu bättre förutsättningar att samarbeta med till exempel Folkhälsoinstitutet och Försäkringskassan inom områdena folkhälsa och reha bi litering, eller med näringslivet när det gäller upplevelseindustrin och besöksnäringen. Eftersom forskning och utbildning hänger ihop resulterar detta i nya utbildningar vid Mittuniversitetet. I september 2007 startar en tvåårig utbildning inom fordonssystemteknik som är ett samarbete med VTC Fordonstekniskt centrum. En psykologutbildning är just nu under Högskoleverkets prövning och det finns också planer på en sjukgymnast - utbildning. Det fanns en profil för Östersund - Det utkristalliserades ganska snart vad vi skulle inrikta oss på. Det fanns en idé; en profil för Östersund där hälsa, arbetsmiljö, upplevelse och turism ingår. Vi hade näringslivsrepresentanter i vår arbetsgrupp och det var jättebra att få ett annat sätt att se; någon som vidgade begreppen; sa Voffor då då? MARIA NYBERG-STÅHL Voffor gör ni på detta viset? VERKSAMHETSCONTROLLER VID MITTUNIVERSITETET ARBETSGRUPPEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING

12 Idéerna för Stadsdel Norr är många. SWECO FFNS Arkitekter föreslår tillbyggnader i glas mellan de vackra gamla kasernerna (Fotomontage). Sommardesignkontoret som var verksamma under sommaren 2006 vill öppna upp stadsdelen mot centrum med en välkomnande gång och cykelbana. Slutna militära militära områden har öppnats upp och blivit nya stadsdelar Östersund har fått två nya attraktiva stadsdelar inom gångavstånd från centrum och för den nedlagda flygflottiljen har visionen Frösö Park presenterats. Fyrvalla Remonthagen och Stadsdel Norr bildar två gröna kilar in mot centrum, där de gamla kasernerna och de lummiga stråken kompletteras med varsam nybebyggelse. Stadsdelarna ska inrymma bostäder, arbetsplatser och service, men även grönområden för rekreation och idrott. På Stadsdel Norr i anslutning till Skidstation byggs nu en stor sportoch eventarena som ska stå klar redan sommaren Högt beläget på Frösön med utsikt över Storsjön och fjällvärlden och med massor av rymd både utomhus och inomhus ligger före detta flygflottiljen och väntar på en omvandling till Frösö Park. Frösö Park är visionen om ett centrum för sport, mäss- och eventverksamhet, företagande med mera. Det är fantastiskt kul - Det är fantastiskt kul att vara bland de första på plats på ett så expansivt område som Stadsdel Norr har blivit. JOHAN TEGNHED FD MAJOR PÅ I 5, NUMERA PLATSCHEF FÖR AMS IT I ÖSTERSUND

13 Den 6 december 2006 bytte flygplatsen namn till Åre Östersund Airport och blir på så sätt hela regionens flygplats. (Fotomontage) Uppsving för flyget Inom ett halvår ökade antalet flygbolag som trafikerade Östersund från ett till tre. Luftfartsverket har varit försvarets hyresgäster på flygplatsen på Frösön, men i och med nedläggningen tog Luftfartsverket över driften och därmed också personalen från försvaret. Farhågorna att flygtrafiken skulle minska på grund av försvarsnedläggningen kom verkligen på skam ökade antalet resenärer med åtta procent jämfört med året innan, och då kunde man välja mellan tre olika flygbolag. Sedan dess har ett bolag ändrat sitt koncept och där passade inte Östersund in. - Men flygbranschen är turbulent och utbudet kan ändra sig med fyra veckors varsel, förklarar flygplatschefen Kerstin Angantyr. Flygplatsen har nyligen ändrat namn till Åre Östersund Airport och nu byggs en till ankomsthall (delvis finansierad med statliga omställningsmedel) som en anpassning till den ökande internationella flygtrafiken. Under 2006 var antalet resenärer cirka knappt och målet är att nå upp till resenärer år Affärsresandet kommer inte att förändras nämnvärt utan ökningen ser vi inom turist och evenemang, spår Kerstin Angantyr. Regionen var mogen - Omställningen har lett till att vi alla inser hur viktigt det är med samarbete inom regionen. Det visade sig när vi lanserade namnbytet till Åre Östersund Airport. De flesta har varit positiva och jag tror att regionen var mogen för namnbytet nu. KERSTIN ANGANTYR FLYGPLATSCHEF VID ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT ARBETSGRUPPEN FÖR INFRASTRUKTUR

14 -Krissituationen gjorde att vi fick visa att vi kunde samarbeta, och samarbetet har utvecklats. Det finns en öppen attityd och det är lätt att till exempel hänvisa över kommungränserna.. MARIA SÖDERBERG (c) KOMMUNALRÅD I KROKOMS KOMMUN De privata jobben ska stimuleras fram och de är viktiga. Ett klubbslag i riksdagen kan göra att de statliga jobben försvinner igen och då behövs en diversifierad arbetsmarknad och Mittuniversitetet. ROLF LILJA (s) OPPOSITIONSRÅD I KROKOMS KOMMUN - Det var en imponerande kraftsamling i omställningsarbetet. Politiska oenigheter lades åt sidan och näringslivet och föreningslivet ville vara med och samarbeta. Det var många som drog åt samma håll! MAGGI MIKAELSSON LANDSHÖVDING I JÄMTLANDS LÄN - Det var en härlig känsla när alla gick samman och sa Nu jäklar måste vi göra nåt bra av det här! Och det måste bli bra. Man kan inte småkriga med varandra om man vill bo kvar i Jämtland. MARIA NYBERG STÅHL VERKSAMHETSCONTROLLER VID MITTUNIVERSITETET ARBETSGRUPPEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING - Östersund hade tur eftersom försvarsbeslutet kom i ett gynnsamt läge. Men turen kommer inte av sig självt. Det behövs kryddas lite för att få den där turen. Man ska tro att man har tur. Det är helt enkelt en fråga om inställning. PER ANDERS BJÖRK VD, AUSYSTEMS, PART OF THE TELECA GROUP ARBETSGRUPPEN FÖR PRIVATA FÖRETAG - Kommuner och länsstyrelse var väldigt snabba och det var en smidighet i processerna och det ska de ha en eloge för. SÖREN WESTIN VD LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÄMTLAND LEDNINGSGRUPPEN FÖR OMSTÄLLNINGSARBETET - Det enda man vet säkert om framtiden är att det blir förändringar. Då kan det vara bra att ha med sig de goda erfarenheter vi fått i detta omställningsarbete. Förändringar ska man se som möjligheter! CAMILLA OLSSON NÄRINGSLIVSCHEF ÖSTERSUNDS KOMMUN

15 Omställningen är avslutad men arbetet fortsätter OMSTÄLLNINGSARBETET Omställningsarbetet var en samverkan mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län, kommunerna Östersund, Krokom, Bräcke, Berg, Strömsund, Åre och Ragunda, Landstinget, Mittuniversitetet, Östersunds Garnison, Trygghetsstiftelsen, Länsarbetsnämnden samt sist men inte minst näringslivet i Jämtland. Läs mer på Ständigt nya förutsättningar Det formella omställningsarbetet upphörde den 31 december 2006, men arbetet fortsätter mot de uppställda målen och med de erfarenheter som vunnits. Men förutsättningarna ändras hela tiden. Omställningsarbetet har haft draghjälp av den allmänna konjunkturuppgången och vi får se hur länge den håller i sig. Det går bra för Åre och turistorterna i Härjedalen och den positiva trenden spiller över på hela regionen. Sverige fick en ny regering vid valet 2006 och den har andra avsikter med de statliga verksamheterna. Där har vi förändringar att vänta som påverkar ersättningsjobben. - De tusen privata jobben är en målsättning och inget löfte. Vi försöker skapa bättre förutsättningar för att få företagare att våga investera. Det kommer att visa sig om fyra fem år om vi har lyckats, säger Jens Nilsson. Vi har en nyligen fastställd regional utvecklingsstrategi och nu håller vi på att revidera vårt lokala tillväxtprogram. Vi jobbar också med ett nytt strukturfondsprogram tillsammans med Västernorrlands län. Nu lyfter vi blicken mot Hur kommer våra styrkeområden att utvecklas? PRODUKTION Text/idé : Catrine Edlund, Informatör på Omställningskansliet och Näringslivskontoret Östersunds kommun. Layout/grafisk produktion: Hallå Reklambyrå Tryck: Ågrens Tryckeri, Örnsköldsvik Fotografer: Omslag Tommy Andersson och Sverker Berggren. Porträtt Sverker Berggren, Bengt-Ola Mattsson och Marie Birkl. Första sidan. Kerstin Angantyr på Åre Östersund Airport och Johan Tegnhed på Stadsdel Norr. - Vi behöver samla oss runt nåt stort som till exempel *Breath of Life, menar Sören Westin. Jämtland är en av få regioner som har lyskraft i ett internationellt perspektiv när det gäller idrott. Vi genomför världsmästerskap i utförsåkning, skidskytte och enduro och det krävs kunskaper och kompetens för att genomföra så stora evenemang. Men när tävlingarna är genomförda måste vi se till att permanenta VM-organisationerna. Det är duktigt folk; killar och tjejer som fått sina kunskaper här i Jämtland. Vi måste se till att vi får behålla dem. Annars försvinner de till Stockholm och Göteborg eller till utlandet. Och vi ska även i fortsättningen finnas med i internationella sammanhang. Det är därför vi ska satsa på Breath of Life. *Breath of Life är en hotell- och konferensanläggning som planeras för Frösöberget.

16

Välkommen till Östersund

Välkommen till Östersund Välkommen till Östersund 2010-03-22 Bengt Marsh kommundirektör Östersunds kommun Vinterstaden Vintern är vår främsta resurs Vi njuter och drar fördel av den Stora vintersportevenemang på arenor av världsklass

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Yttrande över Regional forsknings- och utvecklingsstrategi i Mittsverige

Yttrande över Regional forsknings- och utvecklingsstrategi i Mittsverige 1(5) Katarina Tjernblom 2006-10-17 Kommunförbundet Västernorrland May Andersson Box 3014 871 03 Härnösand Yttrande över Regional forsknings- och utvecklingsstrategi i Mittsverige Kommunförbunden i Västernorrlands

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Välkommen till Östersund

Välkommen till Östersund Välkommen till Östersund Vinterstaden Vintern är vår främsta resurs Vi njuter och drar fördel av den Stora vintersportevenemang på arenor av världsklass Handelsstad med stark turist- och besöksnäring Vi

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Årsredovisning. Övre Norrlands Kreditgarantiförening

Årsredovisning. Övre Norrlands Kreditgarantiförening Årsredovisning för Övre Norrlands Kreditgarantiförening 769610-7791 Räkenskapsåret 2010 Innehåller kallelse till årsstämma. Kallelse till föreningsstämma med Övre Norrlands Kreditgarantiförening Föreningsstämman

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Samhällssäkerhet - en spetskompetens som Värmland bör värna och vidareutveckla. Säkerhetsbältet 2.0

Samhällssäkerhet - en spetskompetens som Värmland bör värna och vidareutveckla. Säkerhetsbältet 2.0 Samhällssäkerhet - en spetskompetens som Värmland bör värna och vidareutveckla Säkerhetsbältet 2.0 Pål Jonson (M), Arvika Riksdagskandidat Per-Samuel Nisser (M), Karlstad Kommunstyrelsens ordförande Sammanfattning:

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

2000-2015 COMPARE 15 ÅR

2000-2015 COMPARE 15 ÅR 2000-2015 COMPARE 15 ÅR 1999 Behov av samverkan IT-företagen skriker efter IT-kompetens Svårt att rekrytera till Karlstad som har för låg profil som IT-region. 2000 Stiftelsen Compare bildas IT-företagen

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Revinge/Revingehed. Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet

Revinge/Revingehed. Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Revinge/Revingehed Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Världsunikt kompetensnätverk I Skåne finns unika förutsättningar

Läs mer

LÄRCENTRUM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN LÄRCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN 1

LÄRCENTRUM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN LÄRCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN 1 LÄRCENTRUM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN LÄRCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN 1 LärCentrum Bergs kommun Telefon: 0687-163 90, E-post: john-olof.mannberg@berg.se LärCentrum Bräcke kommun Telefon: 0696-165 40, E-post:

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun Kjell Friman Näringslivskontoret Borlänge kommun Näringslivskontoret Näringslivskontoret ansvarar för etableringar och utveckling av kommunens fyra profilområden Transport och kommunikationer Handel Materialteknik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010 Piteå attraktiv och uthållig 2010 Övergripande tillväxt och planering Marknadsföring/varumärke Piteå Företagarcentrum Nyföretagande Go Business Piteå Turistbyrå Projektkoordinering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Vi gör Västsverige starkare

Vi gör Västsverige starkare Energiturné 2012 tre hållplatser för ett vinnande Västsverige Klimatomställningen skapar möjligheter i Fyrbodal Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Ägs av näringslivet, inga offentliga medel.

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Avrapportering projektverksamhet inom Eurrac AB

Avrapportering projektverksamhet inom Eurrac AB Avrapportering projektverksamhet inom Eurrac AB The European Rehab Racing Centre ESF och Tillväxtverket 091131 ESF sammanfattning Mål Målsättning med projektet är att utveckla en modell för arbetslivsinriktad

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2010

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2010 I detta årets första nyhetsbrev kan du läsa om IBAB:s grundande, presentation av ekonom Leo Tolkkinen, vad som händer i det anrika Algotshuset samt chans att vinna biljetter till Elfsborgs säsongstart

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Kommunstyrelsens näringsutskott

Kommunstyrelsens näringsutskott Kommunstyrelsens näringsutskott 2009-02-09 1. ( 8) Plats och tid: Degerfors FörzinkningsAB Defab kl 13.15-15.30 Defabs nye vd Henrik Isenström tog emot och visade företaget samt berättade om deras affärside.

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer