Dubbeltema 2013: Yoga och Religion. MIMY Mindfulness & MediYoga. Yogisk rapport från Norrbotten. MediYoga för Marfans syndrom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dubbeltema 2013: Yoga och Religion. MIMY Mindfulness & MediYoga. Yogisk rapport från Norrbotten. MediYoga för Marfans syndrom."

Transkript

1 Dubbeltema 2013: Yoga och Religion MIMY Mindfulness & MediYoga Yogisk rapport från Norrbotten MediYoga för Marfans syndrom MediYoga Magazine

2 UR INNEHÅLLET: Ledare Forskning På Temat Kolumnen Från Köket Mötet Yoga & Meditation Om MediYoga Reflektioner Nästa Nummer Yogakonst MediYoga Magazine

3 Nummer Grundare & Utgivare Göran Boll Redaktion Göran Boll, Sara Emilionie Bidragande till detta nummer Sara Emilionie INTENTION: Sedan starten 1995 är vårt syfte och intention att sprida kunskap om yoga som rehabilitering, terapi och läkekonst, brett in i det svenska samhället. Josefine Jäger Riitta Mantovaara Anita Hegge Karin Olsson Georg Sandgren m.fl. Layout & Design Göran Boll, Jonas Rådahl Konstfoto Georg Sandgren Kontakt information Tel: Denna nättidning är publicerad av MediYoga Sweden MediYoga Magazine

4 Nytt år, nya tankar och idéer. MediYoga Magazine har slipat ytterligare på format och innehåll för att att förhoppningsvis än tydligare fungera som en spegel av utvecklingen där yoga generellt och MediYoga Medicinsk Yoga specifikt får en allt större plats i människors liv. Här kommer nummer , 40 sidor med yogisk läsning. Två genomgående tema under detta år är chakrasystemet och den medvetna yogiska andningen. Yogan beskriver chakrasystemet som det mest centrala och grundläggande i vårt energisystem. Andningen är livets essens. Den inramar våra liv. Den medvetna andningen som yogan finslipat under årtusenden beskriver HUR vi kan andas för att må och fungera bättre som människor. Religion och yoga kopplas ibland samman och dras över en och samma kam. Vi reder ut begreppen och tittar på dessa båda sätt att beskriva livet, världen och verkligheten. Vi uppskattar din feedback på det vi gör. MediYoga Magazine distribueras kostnadsfritt via nätet till alla intresserade läsare. Tidningen har inga annonsintäkter och inga sponsorer. Syftet är att sprida kunskap om yoga. Vi når allt fler läsare tack vare att du som läser tidningen gillar det du läser och länkar vidare till dina e-kontakter, kollegor på jobbet, klienter och patienter, släktingar och vänner som på så sätt får upp ögonen för yoga som ett vitalt och viktigt verktyg i sina liv. Man kan sprida ljus och harmoni på många olika sätt. Tack för att du hjälper oss att sprida kunskap om yoga Må så gott Göran MediYoga Magazine

5 Människan som energivarelse Nätmagasinet Medicinsk Yoga

6 Chakrasystemet Själens proppskåp Om lampan inte lyser i badrummet, och det fortfarande inte fungerar när vi bytt glödlampa, både en och två gånger, då tänker de flesta av oss att det nog har gått en propp. Detta är dock inte en lika självklar medicinsk tanke när något slutar fungera i kroppen. Från ett yogiskt perspektiv kan det vara så. Våra stora chakra, om än oändligt mycket komplexa än det grå plåtskåpet ovanför hatthyllan, kan fungera som just detta. När vi drabbas av sjukdom, mentala och emotionella obalanser av olika slag så finns det kopplingar till våra sju stora chakra och här har yogans mästare genom årtusenden tagit fram specifika rörelser, positioner, andnings- och koncentrationstekniker och meditationer med syfte att skapa balans i ett eller flera chakra byta ut icke fungerande proppar. Yogans ursprungliga syfte är djupare än att bara lugna ner en orolig tarm, sänka ett för högt blodtryck och förbättra ens usla sömnmönster. Yogans syfte handlar om Nätmagasinet Medicinsk Yoga

7 fullständig medvetenhet. Men på den vägen får vi mer lugn och ro, bättre funktioner i kropp och sinne och en förbättrad hälsa på köpet. Detta har dokumenterats i tusentals studier över hela världen under de senaste hundra åren och lett till att MediYoga idag finns på ett växande antal sjukhus och vårdcentraler över hela landet. MediYoga terapeuten utgår från chakrasystemet och dess styrfunktioner, fysiskt, mentalt och emotionellt när han eller hon möter en klient. Vilka är de underliggande orsakerna till klientens urinvägsbesvär, astmatiska problem och återkommande migrän. dig som energivarelse. Läs på nästa uppslag Georg Sandgrens artikel om chakrasystemet och pröva det pass för balans i chakrasystemet som Sara visar på sid Göran Boll Kunskap om chakrasystemet är central i Medi- Yoga. Alla MediYogapass arbetar strukturerat med att skapa balans i och flöde mellan de stora centralerna som fäster längs med kroppens mittlinje. Under 2013 kommer vi ha Chakrasystemet som tema i alla åtta nummer av tidningen. I detta första nummer tittar vi lite mer övergripande på De fina bilderna på chakrana här nedan som Cathrine Boll skapat finns att köpa i olika format och vi kommer även att lotta ut en tavla i varje nummer med start i nummer 2 MediYoga Magazine

8 Chakra Mer än bara ett energisystem Chakra är ett koncept som härstammar från tantriska och yogiska traditioner. cakra [tʃa -] (sanskrit, 'hjul'), inom hinduismen och buddhismen ett slags livsenergicentrum i människans kropp. Läran om cakras framträder i hinduismen några århundraden in på vår tideräkning, och kommer från de tantriska strömningarna; jfr hjul (Hjulet som symbol) och kundalini. Genom främst teosofen C.W. Leadbeaters förmedling har begreppet kommit att ingå i en nyandlig världsbild. Cakras förstås då ofta som sju knutpunkter av normal osynlig energi och associeras till vissa färger, personegenskaper, körtlar osv. (NE) Det finns mycket skrivet och beskrivet om chakran; deras funktion, existens, hur de manifesteras och en modell tonar fram tydligare här grovt förenklat - nämligen den med sju stycken hjul, eller nav/noder i vår fysiska kropp som reglerar information /energi in och ut från kroppens energikanaler, i sin tur förbundna med olika organ etc. Ett åttonde chakra nämns inte sällan Auran. MediYoga Magazine För en del kanske existensen av chakra finns som en intuitiv kunskap och inte omedelbart baserad på strikt vetenskaplig evidens. För en del är de lika verkliga som boken de läser om chakra i; tydligt kännbara i kroppen och i sinnet. Detta är dock ett område som går utanför denna framställning. Fenomenologisk existerar definitivt chakran och jag törs inte på någon hand säga att jag har någon överblick på den forskning som finns eller pågår. Chakra har en natur i

9 framställningar och terapeutiska system är utvecklade med associationer till och med syfte att öka vår inre och yttre balans alltså, samverkan mellan våra intentioner, vårt biologiska system och hur vi agerar, existerar i vår omvärld. Meditationer, chakraresning, terapiformer listan är tämligen lång med terapiformer kopplade till chakra. Det går ju att se chakrasystemet som ett terapeutiskt verktyg; ett sätt för oss att organisera verkligheter ; våra tankar, känslor och handlingar. Finstämma kroppens organ i helhetens perspektiv. Se var vi har balans, var vi så att säga läcker energi, var vi får kraft ifrån. Tolka chakra som ett slags energikanaler mellan oss och vår omgivning, vår inre och yttre värld. Kanske som en slags karta som kan tydliggöra samband för oss? Tolkningarna av tolkningarna är många. Det finns betydligt mer att säga om chakran än vad som ryms här och alla röster är inte eniga, även om en potentiell koherens lyser tämligen igenom tidens arv och källors språk. Så, en skissering över de sju vanligen förekommande chakra nedan. Antalet chakra varierar mellan olika traditioner, men just sju torde höra till den mest vanliga formuleringen. I de följande sju artiklarna under 2013 kommer var och ett av dessa chakra att nyanseras mer ingående i funktion, relation till organ mm, samt hur obalanser kan manifesteras, och vad man kan göra för att stärka den goda, läkande och stärkande funktionen. Implikationer i vardagslivet mm, relationer till andra system. Alla chakra säga vara lika viktiga, och således hjälper ett som kommer i full blom att gagna de övriga i hela systemet, och förstås motsatsen, vid bristande jämvikt. Personligen gillar jag systemet som en slags metafor med konkreta associationer till livets alla områden, alltså inte enbart relaterat till kroppen och dess olika (energi)fält. Inom yogan är det vanligt att se att människan har fler dimensioner kopplat till sin kropp från den rent fysiska till de mer subtila nyanserna av kroppen med kanaler (meridianer) för livsenergi prana som dessa energivirvlar vidarebefordrar in från det eteriska fältet och fördelar den energin in till kroppen. Energin sägs vara av två slag: dels den energi som kommer från solens kärnprocesser, och dels en andlig dito. Kronchakrat tar in den s.k. universella energin och rotchakrat energin från jorden, lite enkelt uttryckt. Varje chakra har även en speciell kraft, psykisk förmåga och genom att balansera vart och ett följer att respektive chakra också förmedlar information på ett adekvat sätt. MediYoga Magazine Första chakrat: Rotchakrat/baschakrat (röd): grunden, vi står stadigt på jorden, känner oss och är realistiska, bra kontakt med stammen. Vår biologiska familj. Lite som i Abraham Mashlows behovstrappa; att med en bra kontakt här tar vi hand om den materiella, mer fysiska delen av vårt liv. Pengar, hus, etc, alltså olika uttryck för grundtrygghet. Här, i rotchakrat, ligger det som i den Hinduiska traditionen kallas

10 för Kundalinikraften, metaforisk sett som en slags orm vilken ligger ihoprullad och sover, som under processen med meditationer och asanas (Kundaliniyoga syftas mest på här.) reser, väcks och flödar upp genom alla chakra, gradvis och i den processen sker parallellt ett uppvaknade för yogin eller yoginin. Andra chakrat: Sexualchakrat/navelchakrat (orange): relationer, lust och passion, sexualitet. Kreativitet. Tredje chakrat: Solarplexus/navelchakrat (gult): självförtroende och kraft, framåtanda, jagstyrka. Fjärde chakrat: Hjärtchakrat (grönt): kärlek i sin renaste form, villkorslöst, empati, förlåtelse, att ge ut, ta emot, och så även att sätta gränser (vilket kan vara en form av kärlek). Femte chakrat: Halschakrat (blått): kommunikation, (tal, skrift, sång), förmåga att uttrycka oss, sanning, klarhet. Bli förstådd och förstå. Sjätte chakrat: Pannchakrat (indigoblå): visualisering, klarsyn, intuition. Se det andra inte ser. Sjunde chakrat: Kronchakrat (violett): medvetenhet, inse livets djupare mening, fördjupat varande. Dina tre nedersta chakra står mer för en konkret, fysisk syn på existensen, på själva livet. Den nedersta triangeln även kallade. Medan de tre översta hanterar en mer andlig, esoterisk och subtil nivå, lika viktig. Hjärtchakrat är kontaktpunkten mellan dessa poler och har således en stor roll i att fördela en jämvikt mellan dessa poler. Något klumpigt uttryck är det en tuffare, kanske en råare sorts energi som ska blandas, mognas energetisk ihop med en sirligare, mer högfrekvent dito. Ungefär som de olika instrumenten i en symfoniorkester som i sin tur är förbundet med hela alltet och marken du står på. När allt stämmer bra, blir det fin musik. En liten övning (hämtad ur Anna Bornsteins bok Kroppskänning, 1999), som i sin tur kommer från Caroline Myss (författare till bl a Andens anatomi och Helandet kraft : Rikta din uppmärksamhet mot varje chakra, ett i taget, börja från roten och gå stegvis uppåt (finns många varianter på detta), och känn in, liksom tona in på varje part. Hur känns det? Syftet är att återfå sin kraft, om den är förminskad, eller förlorad, om så, ställ frågan: Varför förlorar jag kraft? Vad ligger bakom detta? Tänk och varsebli mer på vad än på vem om du känner att du har en störning i energin. Tanken är att återställa den psykologiska balansen relaterad till situationer i nuet, där givetvis äldre bakomliggande mönster har sin roll. Medvetandegöra. Vare kropp har sin historia och genom att lära sig uppfatta och bearbeta mönster, processer är en hälsans alkemi som alla människor kan tillägna sig, läser jag. energins symboliska språk innebär att man kan bedöma maktdynamiken hos sig själv och andra. Stycket avslutas med Energi ljuger aldrig och där ligger nog en redig poäng. Georg Sandgren, Se också Georgs konstnärliga återgivning av hela chakrasystemet, på sista sidan. MediYoga Magazine

11 Medveten Andning Livets Essens Många av de fysiologiska funktionerna är helt grundläggande för allt mänskligt liv. Hjärtat, kroppens temperaturreglerande förmåga, de endokrina körtlarna osv. En funktion tycks dock, mer än alla andra, vara intimt förknippad med livet självt och det är andningen. Att andas är att leva. Utan andningen vore här inget liv. Människor, djur och växter är alla beroende av andningen för sin existens. Andning eller respiration (som kommer från latinets spiritus och som betyder ande) har sedan tidernas begynnelse förknippats med livsprocesserna och med livet självt. När andan (anden) lämnade kroppen dog man. Vi säger andedräkt = andens dräkt. Det nyfödda barnet börjar sitt liv utanför livmodern genom att dra in ett långt djupt andetag. Den gamla människan släpper ut sitt sista andetag och avslutar på så sätt sitt liv. Från det nyfödda barnets första till den gamlas sista är livet en lång serie andetag. Andningen är den viktigaste funktionen i kroppen. Alla andra funktioner är beroende av den. Detta har människan i alla tider känt till. Yogans mästare har i årtusenden förkovrat sig i andningens djupare mysterier och utformat andningstekniker och meditationer för att rena och fylla kroppen med ny energi, för att styra och stilla sinnet. Den yogiska andningen verkar på många olika nivåer samtidigt, från rent fysiska överlevnads- och hälsoaspekter via mer energimässiga och esoteriska dimensioner till rent mystiska stadier av fördjupad

12 medvetenhet. Medveten andningsträning och andningsmeditationer återfinns inom alla stora mystiska traditioner och discipliner: Hinduism, Taoism, Buddism, Zen, Sufism och många andra. De positiva fördelarna med en förbättrad andning är oändliga. En yogisk mästare, Yogi Ramanchara uttryckte det så här: Om en enda generation av den mänskliga rasen andades på rätt sätt skulle det förnya hela rasen och bland annat göra sjukdomar sällsynta. Anders Olsson som driver Sorena förlag är också andningsinstruktör och instruktör i MediYoga. Han har givit ut boken Medveten Andning (Sorena, 2012) och låter väldigt generöst MYM låna textavsnitt ur den boken till årets tema i MYM med samma namn. Han börjar boken med sju bra saker han vill att boken ska hjälpa läsaren med: 1. Att få ett friskare liv, mer energi och bättre sömn. 2. Att inspirera dig till fysisk aktivitet med stängd mun vilket främjar din hälsa, minskar din stress och får din kropp att må bra. 3. Att bli mer nyfiken på det som sker i livet utan kritiskt dömande. 4. Att öka de tillfällen då du känner harmoni, glädje och tillförsikt. 5. Att minska de tillfällen då du känner oro, rädsla, ångest, panik och uppgivenhet. 6. Att förbättra dina relationer och klara av kritik, undvika gräl och få bättre kontakt med din partner, dina barn, vänner, arbetskollegor och främlingar. 7. Att stå upp för dig själv, VÅGA vara den du är och följa dina inre drömmar. I nästa nummer av tidningen kommer vi titta på hur andningsapparaten är konstruerad, hur vi andas och ge råd kring hur yogan tycker du ska andas i grunden.

13

14 MIMY- skolan del 1 Mindfulness & MediYoga I serien som börjar i detta nummer av MediYoga Magazine går vi igenom några av de mest centrala aspekterna i all meditation. Det handlar bland annat om att utveckla vissa attityder som hjälper dig att uppmärksamma erfarenheter, tankar och känslor - utan att döma. MIMY - som jag, Sara Emilionie, har utvecklat är en kombination av Mindfulness och MediYoga som syftar till att utveckla en stark närvaro både i meditationen och i vardagen. Yogaövningarna är ett sätt att stilla sinnet och förbereda det inför meditation. Mindfulnessövningarna ett annat. I åtta delar kommer du att få bekanta dig med metoden som syftar till att vara här och nu- med en vänlig och icke dömande inställning till nuet. Som andlig disciplin kan MIMY hjälpa dig komma genom barriärer så att du fullt ut kan utveckla din egen visdom och empati. Som vardagsträning kan den hjälpa dig att grubbla och älta mindre och istället kan upptäcka fler ljusglimtar i vardagen, men även förhålla dig klokt och konstruktivt till det svåra.

15 Mindfulness, på svenska ofta översatt Medveten Närvaro är en central del i alla stora visdomstraditioner men har störst betydelse för den buddhistiska traditionen. Instruktioner för hur du utvecklar din närvaro beskrevs av Buddha redan för 2,500 år sedan, och övningarna i västerländsk mindfulnessmeditation baseras på dessa instruktioner. Idag ingår metoden som verktyg till att reducera stress, öka effektivitet och ingår i vård, skola, näringsliv. Grundövningarna är enkla. Oavsett vilken övning du gör ser det utifrån ut som att du bara sitter/ligger och blundar. Ändå har denna meditationsform visat sig öka effektiviteten och kreativiteten på arbetsplatser och i forskning visat sig ha en effekt på depression, ångest och smärta. åttonde, tacksamhet. Enligt mig är tacksamhet en viktig grundbult då det gäller att uppleva lycka. Övning: Andningsankaret (ökar din medvetenhet på andning) Vi sitter ofta fast i tankar och grubblerier som handlar om det som varit eller det som eventuellt kommer att ske i framtiden. Dessa tankar tar oss återkommande ifrån nuet. Andningsankaret hjälper dig att stärka förmågan att rikta och behålla din uppmärksamhet på din andning så att du även i din vardag kan bestämma dig för vad du vill rikta tankarna på. Gör så här: Vad i mindfulness gör att vi utan att göra någonting annat än att följa vår andning blir mindre stressade, lyckligare och friare människor? Svaret på denna fråga hoppas jag att du själv ska få uppleva genom att göra övningarna och reflektera över attityderna som du får i varje nummer av tidningen. Varje serie bygger på den förra och du rekommenderas att reflektera kring attityden och genomföra övningen regelbundet i minst en vecka. Åtta viktiga attityder som stödjer din meditation Professor Jon Kabat Zinn, förgrundsgestalten för mindfulness i väst har definierat sju attityder som är centrala i all meditation. Dessa är inte döma, ha tillit, inte sträva, acceptans, tålamod, släppa taget och en nybörjares sinne. Jag har lagt till en Sitt bekvämt med slutna ögon. Uppmärksamma din andning. Lägg märke till var i kroppen den känns mest levande - i bröstkorgen, i nästippen eller längst ner i magen. Följ ett par andetag hela vägen in och ut så exakt som möjligt. Värdera inte en spänd eller ytlig andning. Bevittna på ett nyfiket och utforskande sätt. Sitt så under 5-10 minuter och gör ingenting annat än att följa din andning med slutna ögon. Då du märker att du tänker på annat, för tillbaka uppmärksamheten till din andning. Låt andningen bli ditt ankare - både i meditationen och i din vardag.

16 Attityd nr 1 - Inte döma Dömandet och värderandet är någonting vi lär oss redan som barn. Om vad som är rätt och fel, bra och dåligt etc. När vi dömer tar vi oss omedelbart bort från ögonblicket. Istället för att uppleva nuet så hamnar vi i tankar om nuet. Amerikanska forskare har funnit att ju mer vi dömer andra, desto sämre självkänsla har vi och desto mindre tillfreds är vi med tillvaron. Omvänt ökar självkänslan och tillfredsställelsen i takt med att dömandet minskar. PROVA: Räkna dina dömanden under en dag. Lägg märke till hur snabbt sinnet dömer. Lägg också märke till vem du dömer hårdast. Dig själv eller din omgivning? OBS! Döm inte att du dömer. Tvärtom - sträva att se det komiska i vanan att dra automatiska slutsatser om din bristfällighet. Sara Emilionie Sara Emilionie erbjuder MIMY på Institutet för Medicinsk Yoga. På kursen MIMY mot stress går du igenom mindfulnessprogrammet MIMY för dig i farten - ett 8 veckors program för livspusslare. Du kan även genomföra träningsprogrammet på egen hand med CD och träningshäfte. Varje lektion bygger på den förra. Vill du ha övningarna guidade på CD, se

17 Det finns en plats bortom rätt och fel. Vi möts där. Rumi CD - Mindfulness & MediYoga för dig i farten läs mer på sid. 35.

18 Foto Håkan Flank Snow White Smoothie Chiafrön är bland de mest potenta funktionella livsmedel på vår planet. Chiafrön skördas från växten Salvia Hispanica och har använts av folken i Central-och Sydamerika i tusentals år, så långt tillbaka som tiden för det forntida mayafolket och aztekerna. Blötlägg fröna för optimalt näringsupptag och för att ta del av protein, kolhydrater, antioxidanter, omega-3 fettsyror och kostfiber. Maca hjälper till att öka energin, balansera hormoner och kan ge en god sjuts för reproduktionsförmågan. Denna smoothie smakar ljuvligt och mättar länge. 2,5 dl mandelmjölk 1 dl frysta bananskivor 1 tsk vaniljpulver 1 tsk macapulver 0,5 tsk malen ingefära 1 msk blötlagda chiafrön (tar ca 15 minuter, går även fint att blötlägga i vatten över natten) Mixa allt slätt. Fyll upp på glas och njut långsamt.

19 Recept och bild: Josefine Jäger, Jfine cuisine, Matkreatör, kostrådgivare & frilansskribent Josefine Jäger är utbildad kock, kostrådgivare och frilansskribent med kreativt sinne för matlagning, passionerat och välkombinerat med en hälsosam livsstil. Josefine kommer ursprungligen från Värmland men bor numera i Stockholm där hon håller workshops/kurser/föreläsningar samt bloggar i egna företaget Jfine cuisine. Varje månad delar hon med sig av ett favoritrecept till Mediyoga Magazines läsare. Läs mer: https://www.facebook.com/pages/jfine-cuisine/

20 Religion & Yoga Då och då dyker detta upp som en fråga eller påstående Yoga är religiöst. Är detta sant? Hur ligger det egentligen till? Vi kommer under året återkommande titta på detta påstående utifrån olika traditioners och religioners perspektiv och vi tar tacksamt emot dina tankar och reflektioner i detta ämne. Vi börjar med titta på denna frågeställning utifrån MediYogans eget perspektiv: I och med att tidiga spår av yoga har hittats i Indien och Pakistan så har yogan på grund av dessa geografiska aspekter kopplats samman med olika teologiska och filosofiska system i denna del av världen. Yoga i sig själv är inte någon religion och den är inte heller kopplad till någon specifik religion. Idag finns både kristen och judisk yoga. Yoga utövas inom islam, buddhism, hinduism och inom sikhismen. Yoga är först och främst en praktisk, fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till insikt. Yoga är ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur. Yogan påstår sig inte vara någon slags enda eller rätta väg till frälsning. Yogan utesluter aldrig någon från att delta. Tvärtom yogaövningar kan utföras och gör det också, av alla typer av människor över hela världen, oavsett religiös uppfattning och tillhörighet. Man behöver när man utövar yoga inte tro på något annat än möjligheten att man genom yogaträningen kan

21 transformera, förändra sig själv i riktning mot sin egen fulla potential och komma i kontakt med sin egen innersta sanna kärna, den man verkligen är. Utifrån MediYoga perspektivet finns det både övergripande och specifika svar när det gäller kopplingen till religion. Här kommer några korta och lite längre svar: Det korta generella svaret Yoga är många olika saker. Det är en filosofi, en konstform, en träningsmetod, en andlig disciplin, dock inte en religion. Där religion handlar om tro, är yoga en ren vetenskap, en av de äldsta på planeten, en träningsmetod för utvidgad medvetenhet som handlar om att fördjupa kontakten med det inre jaget, snarare än några yttre gudar. Andlighet, vilket inte är det samma sak som religion, handlar om meningsfullhet, om att lyssna in i hjärtat, ta hand om sig själv och göra det man upplever som väsentligt och samtidigt ha ett öppet, medkännande hjärta i mötet med andra människor. Det korta MediYoga svaret MediYoga Medicinsk Yoga är en modern, svenskutvecklad yogaform, sprungen ur klassisk kundaliniyoga, som med hjälp av det mest ursprungliga och kraftfulla inom traditionell yoga strävar att skapa hälsa och balans hos dagens människor. MediYoga använder en del mantra hämtade ur den kundaliniyogiska traditionen bl.a. mantrat Guru Ram Das, vilket förekommer inom sikhismen som namnet på en av deras andliga ledare. I MediYoga används mantrat pga. sin vibratoriska kraft bl.a. i olika meditationer för hjärtat. Ordet Guru kan översättas som den eller det som skingrar mörkret, som leder från mörker till ljus och Ram Das betyder tjänare av det oändliga. MediYoga är en vetenskaplig metod vars yogaoch meditationsprogram sedan 1998 löpande testas inom ramen för modern vetenskaplig forskning, i samverkan med flera av våra mest framstående forskningsinstitutioner (KI, KS, Danderyd m.fl.). MediYoga som idag finns på ett växande antal sjukhus och vårdcentraler över hela Sverige är inte religiöst, det är en vetenskap. Det lite längre svaret En religion är ett trossystem, enligt Wikipedia: Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Ordet har sitt ursprung i latinets religio, "gudsdyrkan", "gudsfruktan", "respekt för det heliga". Yoga är inte en religion, utan ett system för fysisk, mental och andlig träning, ett av sex stora filosofiska system som omnämns i Vedaskrifterna, sprungna ur den Indiska kontinenten för många tusen år sedan. Yogan har själv har alltid sett sig som ren vetenskap, en väg mot ökad medvetenhet och fördjupad självkännedom. Rig-Veda, som innehåller mer än tiotusen verser är det äldsta av de filosofiska verken och dateras

22 av allt fler forskare, inklusive Georg Feuerstein, en av världens främsta auktoriteter på området, ända tillbaka till tredje eller fjärde årtusendet före vår tideräkning. Rig-Veda nämner yoga som begrepp. Om dateringen är korrekt så utövades någon form av yoga på planeten redan för år sedan och kanske långt tidigare än så. Yoga som vetenskap är en praktisk, metodisk, systematisk disciplin för att hjälpa människan att komma underfund om sin egen djupaste, sanna natur. Som andlig disciplin och vetenskap har yoga aldrig handlat om att vara en del i någon religiös process, där allt handlar om tro. Yogan har alltid handlat om att via upprepbara experiment och självstudier komma fram till en fullständig sanning. Över tid har yoga på grund av sin kraftfullhet införlivats som verktyg in i som tidigare nämnt olika religioner, så som hinduismen (vilken har ingen grundare och det är därför svårt att säga exakt när den har uppstått, men flera olika källor anger ca f.kr.) och sikhismen (vilken uppstod på 1400-talet) samt inom buddhismen, ursprungligen ett filosofiskt system från 500 f.kr. religionsspecifik, menade han. Istället ingick yoga i olika då religiösa strömningar i Indien. Senare, i slutet av 1800-talet, inspirerades enligt honom yogan dessutom av gymnastik från Europa (läs hela artikeln här: Sammanfattning Yogan är ett verktyg och du som användare väljer själv hur du vill använda verktyget. Yogan kräver ingen form av bikt eller bekännelse av sina utövare. Vi dyrkar inga gudar eller ikoner. Yogan har inga präster, inga kyrkor och den kräver inte medlemskap i någon församling. Att ta del av andra traditioner och uppleva dem inifrån på ett autentiskt sätt är för dig som människa utvecklande på alla sätt. Yoga kan lika väl utövas av religiösa fundamentalister som av ateister. Man blir inte automatiskt, i smyg, buddhist eller hindu för att man praktiserar Medicinsk Yoga under en termin eller två. Yoga finns med som del av många olika religioner men religion finns inte med som del av det sant yogiska. Under 2012 pågick efter en anmälan om påstådd religiositet en livlig debatt huruvida yoga skulle få finnas i den svenska skolan. Skolinspektionen slog i oktober 2012 fast att yoga inte kunde anses vara religiöst och tillät fortsatt verksamhet med yoga i skolan. Erik af Edholm, docent och forskare inom Sydasiens religioner vid Stockholms universitet uttalade sig i Svenska Dagbladet den 23/ Han ansåg där att dagens yoga är sekulariserad och att betrakta som en gymnastikform. Inte ens från början, för flera tusen år sedan, var yogan Adress: Göran Boll Skicka gärna in dina tankar och reflektioner i detta ämne och på det som sägs här.

23 En människa är en del av den helhet som vi kallar för "Universum", en del som är begränsad i tid och rum. Hon upplever sig själv och sina tankar och känslor som något avskilt från resten en slags optisk illusion skapad av hennes medvetande. Denna villfarelse är som ett fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga önskningar och till att känna tillgivenhet endast för ett fåtal personer närmast oss. Vår uppgift måste vara att frigöra oss från detta fängelse genom att utöka vår medkänsla till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i sin skönhet. Ingen kan uppnå detta helt och hållet, men strävan efter det är i sig en del av frigörelsen och skapar en grund för inre trygghet Albert Einstein ( )

24 MediYoga för sällsynt diagnos Jag heter Karin Olsson och jag utbildade mig till instruktör i Mediyoga i Göteborg våren Jag har en medfödd bindvävssjukdom som heter Marfans syndrom. Syndromet är en så kallad sällsynt diagnos, sådana som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Marfans syndrom finns hos en person per invånare. Det innebär mellan 900 och personer i Sverige. Franska barnläkare Syndromet har fått sitt namn efter den franske barnläkaren Antoine Bernard-Jean Marfan, som 1896 beskrev en ärftlig bindvävssjukdom hos en 5-årig flicka med långa smala fingrar och skelettförändringar. Svag bindväv Marfans syndrom beror på en förändring av ett arvsanlag. I de flesta fall kan en mutation påvisas i en gen som finns på kromosom 15 och betecknas FBN1. Den styr bildningen av proteinet fibrillin, som ingår i kroppens bindväv. Bindväv finns i hela kroppen och består av tunna hopflätade trådar som håller de olika organen på plats och håller samman muskler, leder och skelett samt fäster hjärtklaffar och ögonlinser. Förändringen i genen leder till att bindväven blir förändrad och försvagad. Hela kroppen kan drabbas De vanligaste symtomen vid Marfans syndrom kommer från hjärt- och kärlsystemet, skelettet, lederna och ögonen, men även huden, tänderna och lungorna kan påverkas. Eftersom många olika symtom kan ingå, och dessutom vara av olika svårighetsgrad, är de individuella variationerna mellan personer med syndromet mycket stora. Jag själv har en ganska lätt variant

25 och jag lever ett helt vanligt liv efter att ögon, hjärta och kroppspulsåder är opererade. Jag har till exempel två mekaniska hjärtklaffar. Ryggproblem Det som många med syndromet har är skolios (krökt ryggrad) och kyfos (krökning i övre ryggen, även kallad puckelrygg) och många har värk av detta eller annan värk som beror på att bindväven är svag och det i sin tur gör att leder och muskler påfrestas. Friskvårdskurser Jag är aktiv i den patientförening som finns för människor med Marfans syndrom och deras anhöriga. Föreningen fick pengar från Allmänna arvsfonden för att göra fyra friskvårdskurser under 2012 och för att göra en bok med friskvårdtips under Jag är anställd för att jobba med detta. Blandade reaktioner Men några deltagare fastnade verkligen för denna mjuka och tillåtande form av yoga och har fortsatt med den hemma. Men det var säkert också några som inte tyckte att yogan var något för dem. Yoga är en ju en speciell form av träning då den är tänkt att påverka både kropp och själ. Därför övade vi som vanligt också på andning och på att ta det extra lugnt och inte prata så mycket och springa runt innan yogapasset. Bara det är ju svårt för vissa. De fick givetvis också göra yogan med ögonen slutna och som vanligt efter sin förmåga. Biten Själv har jag blivit helt fast i yogan. Jag har under åren prova massa olika träningsformer; joggning, simning, Friskis och svettis, men aldrig haft tålamod att fortsätta med någon en längre tid. Kundaliniyoga har jag hållit på med i nästen 20 år och jag är själv överraskad över hur jag kunde bli så biten. Mediyoga Kurserna har haft fyra ämnen; träning/sjukgymnastik, taktil beröring, kost och, förstås, medicinsk yoga. På träffarna har deltagaren fått prova på två yogapass med medicinsk yoga (Startpaket 2 och 3). För den här gruppen människor är det extra bra att man inte behöver sitta som en skräddare på golvet utan kan göra hela yogapasset på stol. Avslappning och andning kunde den som ville göra på ett liggunderlag. Flera har dock svårt att ta sig upp och ner på golvet och de med kyfos kan inte ligga platt på rygg på hårt underlag. Svårigheter Jag anpassade passet efter att jag vet att många kan ha svårt med övningar där armarna ska sträckas uppåt, men trots det förvånades jag över hur pass svårt det var för flera att utföra de enklare övningarna. Även till exempel axellyft och axelrullning är svårt för de som har värk i rygg och nacke. Karin Olsson

26 Fra Aker Brygge i drakt til barbeint på yogamatta Anita Hegge, en av de norska yogaterapeuterna som under genomgått sin utbildning vid IMY i Stockholm berättar här om sin omtumlande resa in i yogans värld. Det er søndag kveld, på vei til Gardermoen med toget. Derifra til Stockholm for 2 nye dager på Instituttet for Medisinsk yoga. Den siste gangen. I alle fall i denne omgang og i forbindelse med Yogaterapeut utdannelsen jeg nå skal ferdigstille timer undervisning de siste 3,5 år. For 2 dager siden, godkjennelse fra mr Mediyoga himself, Göran Boll. 300 yogaundervisningstimer, og mengder av terapeutsamtaler jeg har gjennomført, er på plass og godkjent. Diagnostisering sett fra det yogiske perspektivet, og tildeling av verktøy til yogiser eller blivende yogiser. Det føles bra, en forunderlig og lærerik reise som starter sommeren Mitt første møte med yoga. Min gode venninne tok meg med på yoga etter at jeg var nyoperert på grunn av brystkreft. Jeg ble umiddelbart hekta. Flyttet nesten inn på yogastudio hos Marie i Tønsberg. Slet ut Dvd er med David Swenson. Praktiserte yoga, leste yoga, drømte om yoga, reiste yoga og surfet på nettet etter alt som hadde med yoga å gjøre. Januar 2009, mitt første besøk på Oslo Yogafestival. Mitt første møte med Elisabeth Engqvist. Foredrag om yoga mot stress og utbrenthet. Så mange aha-opplevelser, så mye nysgjerrighet og en spire av en drøm startet å

27 bygge seg opp. Tenk om jeg kunne få være en av de som deler yoga! Tenk om jeg kunne få bruke min erfaring, sammen med yoga, til å kanskje få noen til å jobbe med seg selv; før de går i bakken. Slik jeg hadde gjort. Opptil flere ganger. Fra jeg er 23 år gammel er jeg draktkledd ambisiøs sliter i finansmiljøet på Aker Brygge. Lille Anita fra Tønsberg, blant ekstremt velutdannede mennesker på Aker Brygga. Kunne jeg ha valgt noe bedre eller verre? Mitt eget prestasjonskrav var skyhøyt. Jobbet natt og dag, i godt selskap med mange andre flinke piker og gutter. Alltid usikker på om det jeg gjorde var bra nok, om det jeg sa var klokt nok, var det faglig forankret, hang det økonomisk på greip, kommer jeg i mål med budsjettet, ler de andre av meg bak min rygg? Mange år med ekstremt mye lærdom, mye jobb, mye gøy og mye prestasjon. Og hele tiden denne stemmen i hodet, når blir jeg avslørt? Når vil hele verden skjønne at jeg bare er lille Anita fra Tønsberg som egentlig ikke kan noe særlig? Men årene går, jeg klatrer på stigen, markedssjef, salgsdirektør, gründer, flere sjefstitler og mange mennesker som jeg leder og som stoler på meg. En av historiene Göran forteller på et av sine kurs, er om en mann som kollapser på jobb, blir hentet i ambulanse og fra båren ligger og tar jobbetelefoner. Alle som er på kurset ler. Jeg gråter. Jeg har vært der. På båren, hentet av ambulanse, med telefonen for å fikse morgendagens møter. Som ikke er noe jeg husker, men det har blitt meg fortalt. En ekstremt stresset kropp og hodes natur som slår inn. Et lite drypp som setter meg ut, etter en lang periode som svært utbrent uten å ta hensyn likevel. Men lærte jeg noe av det? Niks. På n igjen. Men det er vel slik at kroppen velger å si ifra helt til vi skjønner. Våren 2008 vet jeg at det er noe alvorlig galt. Jeg er ikke syk, men kjenner på hele meg at noe er galt. Jeg bestiller time hos gynekolog, tannlege(!) og time til mammografi. 5 dager etter mammografi-testen blir jeg operert for en alvorlig type svulst i brystet. Cellegift og stråling følger med. Ett år hvor min hovedjobb er å få behandlinger for å bli og holde meg frisk. Ett år med mye lærdom. Lære å hvile, lære å være veldig syk, lære å lytte til kroppen, lære å ta hensyn til seg selv, lære å bruke tid og lære at det er greit. Noe annet viktig jeg også lærte, er å ta imot. Ta imot hjelp, ta imot omsorg og ta imot omtanke og kjærlighet. Det hadde jeg ikke vært god til tidligere. Veldig lite god til å ta imot. Var jo flink pike som ordnet selv, alltid presterte, klarte seg selv og ikke visetenoen tegn til svakhet eller og til å ikke kunne. Og hva jeg fikk! Fra familie, venner, fra kollegaer, fra naboer fra alle rundt meg. Som gjorde at jeg kunne slippe litt opp på min beskyttende ramme av prestasjon og krav til meg selv. Yoga ble, og er, mitt aller viktigste verktøy for å jobbe videre. For å holde meg frisk, for ikke å gå i samme fella en gang til. Eller er jeg i gang med å være flink pike igjen, prestere for å bevise og ikke bli avslørt igjen? Fra april 2009 har jeg studert yoga og medisin på heltid. Resultatet? Sertifisert medisinsk yogainstruktør, instruktør i yoga mot stress- og utbrenthet, yogainstruktør RYT 200 med påstartet RYT 500, yogaterapeut og medisin grunnfag. Det har tatt 1350 timer med undervisning så langt. En betydelig yoga cv vil vel de fleste si. Men så for 4 uker siden gikk alarmen om sykdom igjen. En kul i brystet. Mange tanker. Redsel. Minner om konsekvenser og plager fra sykdommen som kommer opp. Cellegift? Parykk? Dagpasient på stråleavdeling i 3 måneder igjen? Døden? Og det er da tanken kommer, er jeg nå på vei til å gå i samme fella? 10 dager å vente før kulen kan bli sjekket. I de samme 10 dager, eksamen i medisin grunnfag, eksamen på terapeututdannelsen, mange timer å undervise på Yogaklinikken og samling i Stockholm. Det hele føles litt absurd. Hva om jeg igjen må bruke, i beste fall,et år på

28 behandlinger. Bli satt ut av spill igjen. Og nå som jeg virkelig har lyst til å gi jernet! I disse veldig hektiske dagene, må jeg kjenne etter. Har jeg ennå ikke lært? Lover meg selv at dersom det er falsk alarm, så skal jeg bruke dette til å bli litt mer flink til å ta vare på meg selv. Lytte innad, ikke gå på akkord, være tro til det jeg kjenner er riktig, koble hode og hjerte, og sette av tid til egen tid. Floskler? Nei. Viktig for at jeg skal få ro og påfyll. Bare da kan jeg til enhver tid gjøre så godt jeg kan når jeg skal dele yoga, være mor, være venninne, være datter, være ektefelle. Jeg er frisk, jeg er sterk, jeg er fornøyd. Tekstmelding som går til mine venninner. Vårt mantra har aldri vært sterkere. Har aldri betydd mer. Jeg er frisk. Mammografi og ultralyd forteller at det er arrvevet og stråleskadet vev som fremkaller uregelmessigheter. Dyp takknemlighet og glede sprer seg. Først får jeg en bølge av krefter og stor kraft. Alt jeg har lyst til å dele. Alt jeg har lyst å gjøre. Så intense bølger av tretthet. Det er en kraftanstrengelse hver gang jeg skal på kontroll. Denne gangen var det intenst. 10 dager med spøkelser, samtidig som hverdagen var mer enn over snittet hektisk. Men gleden og takknemligheten er størst. Det gir perspektiv på at helse ikke er en selvfølgelighet, hver eneste dag. Den erfaringen bærer jeg bevist med meg. Yogaterapeut. Jeg føler meg mer og mer sikker på at jeg ikke skal gå i fella igjen. I motsetning til min tid i finans, har jeg nå hjertet fullt og helt med meg i det jeg gjør. I tillegg har jeg et fundament av kunnskap og erfaring som jeg bruker hver dag. Til å se, lytte med hele meg, og for å dele så ærlig, individuelt, respektfullt og så godt som mulig. Jeg vet hva jeg kan, og deler bare det. Jeg vet at det er så uendelig mye jeg ikke kan. Og er ærlig på det. For meg selv og overfor andre. Jeg føler meg trygg i det jeg kan og har erfart. Tvilen kommer ofte likevel. Er det jeg gjør godt nok? Får de som kommer til meg en god nok opplevelse? Er det jeg synes er viktig sammenfallende med hva som faktisk er viktig? Det er svar jeg ikke vil få. Og selv om denne tvilen noen dager gjør at jeg har lyst til å gjemme meg under dyna, så er ønsket om å fortsette denne veien sterkere. Jeg tror så mye på det jeg gjør. Og forskjellen på min tidligere bransje og yogaverdenen er kanskje ikke så stor likevel? Det er mennesker og deres kapasitet og ressurser som er kjernen i begge. Som trenger å lades opp, få ro, kjenne etter, fjerne spenninger for å holde seg i balanse, og holde seg friske. Den største forskjellen på finans og yoga verdenen slik jeg ser det? Det er hva som utgjør er profesjonell aktør. Jeg erfare at det er betydelig mer bruk av jeg føler, jeg mener, jeg tror i yogaverden enn hva jeg er vant til. Mindre av jeg måler, jeg finner ut av, jeg vet. Men det er kanskje noe å ta med seg fra begge bransjer. Litt mer bruk av hjertet for de som er i finans og noe mer bruk av hode i yogaverden? Jeg skal i alle fall gjøre alt jeg kan for å bruke både hjerte og hode og dele så ærlig og så godt jeg kan. Namaste Tilbake på toget tirsdag kveld. Drømmen som startet å spire i januar 2009 er nå realisert. Anita Hegge

29 Chakrabalans Ett yogapass för hela ditt chakrasystem MediYogan och den kundaliniyogiska traditionen innehåller tillsammans ett stort antal kraftfulla pass för balans i hela energisystemet. Det finns yogapass för varje enskilt chakra, för den nedre triangeln: 1-3:e chakrat och det finns pass som på en gång skapar en djup, grundläggande balans i hela chakrasystemet. I varje nummer under 2013 kommer MYM att presentera ett nytt yogapass för chakrasystemet. Passet i detta nummer är ett övergripande yogapass, för balans i hela chakrasystemet, skapat av Guru Rattana, en av kundaliniyogans idag främsta lärare internationellt (www.yogatech.com). Gör de olika övningarna lugnt och inkännande. Det får vara lite jobbigt men det ska aldrig medföra skarp smärta. Ingen eldandning, inga rotlås vid menstruation eller graviditet. Lycka till med ditt utövande!

30 Ett pass som balanserar chakrasystemet Detta enkla men kraftfulla pass öppnar enligt yogan upp och balanserar flödet av energi i hela chakrasystemet. Om du vill kan du inleda och avsluta varje övning med att hålla din hand mot eller mjukt massera det aktuella chakrat som ett sätt att frigöra dess energi. Tona in före och tona ut efter passet. Inga rotlås och ingen eldandning vid menstruation. 1. Alla Chakra: Sitt i lätt meditationsställning med rak rygg. Slut dina ögon, eldandas i 1-3 min under det att du visualiserar alla dina chakra och hur energin flödar genom dem, upp och ner längs ryggraden. 2. 1:a chakrat: Lätt meditationsställning. Rotera underlivet medsols under 1-3 min. Avsluta med att dra in ett långt djupt andetag, långt ner i magen, håll andan och känn energin i ditt rotchakra. Andas ut. Repetera en gång till. Vila. 3. 2:a chakrat: Lätt meditationsställning. Gör ryggflex. Andas in fram, andas ut bak. 1-3 min. Avsluta med ett långt djupt andetag in. Håll andan och känn energin i ditt sexualchakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila. 4. 3:e chakrat: Klippställning. Ryggflex under 1-3 min. Avsluta med en djup inandning, håll och upplev energin i navelchakrat. Andas ut. Repetera en gång. Vila. 5. 4:e chakrat: Lätt meditationsställning, händerna på axlarna, fingrarna fram och tummarna bak. Vrid kroppen åt vänster andas in, vrid höger andas ut. 1-3 min. Avsluta med en djup inandning, håll andan och upplev energin i ditt hjärtchakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila. Bilder: Anton Svedberg

31 6. 5:e chakrat: Lätt meditationsställning. Andas in, lyft axlarna mot öronen. Andas ut och släpp ner axlarna igen. 1-2 min. Börja sedan rotera huvudet. Rulla mjukt medsols under 1 min. och sedan motsols under 1 min. Avsluta med en djup inandning. Håll andan och upplev energin i ditt halschakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila. 7. 6:e chakrat: Stå på alla fyra. Flexa ryggraden ner, vik huvudet uppåt, bakåt. Håll den positionen med flutna ögon och fokus i 3:e ögat. Eldandas under 1-3 min. Börja sedan flexa ryggraden upp (andas ut) och ner (andas in) i Katt & Ko övningen i 1-3 min. Avsluta med en djup inandning, håll andan och fokusera på ditt pannchakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila. 8. 7:e chakrat: Lätt meditationsställning. Fläta samman dina fingrar i venuslåset och lyft armarna upp över huvudet så att dina handflator, riktade nedåt ligger som ett lock ca 10cm ovanför hjässan. Eldandning i 1-3 min. Fokusera hur energin rör sig runt, runt i ditt hjässchakra och även rakt upp, ut i kosmos och tillbaka ner i chakrat igen. Avsluta med ett långt djupt andetag in. Håll andan och upplev energin i ditt hjässchakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila sedan på rygg i 5-10 min. 9. Andningsövning cirkulär andning: Sitt i lätt meditations-ställning med händerna på knäna och slutna ögon. 1. Fyll lungorna helt med luft via ett antal små sniffar in genom näsan. 2. Håll andan och gör rotlåset. Pressa energin upp längs ryggraden upp till hjässan. 3. Upprepa nu mentalt mantrat SAT NAM om och om igen så länge du kan hålla andan. 4. Andas ut långsamt och stilla. Låt nästa inandning komma naturligt. 5. Repetera hela andningsövningen, punkt 1-4 här ovan ytterligare två gånger. 6. Sitt en kort stund, lyssna och känn. Upplev din andning. Upplev känslan i kropp och sinne. 10. Tona ut och avsluta passet.

32 Rapport från Norrbotten Visionen som gick i uppfyllelse En trettiofemårig dröm, eller en vision, som jag och maken hade att en dag flytta till Norrbotten - gick i uppfyllelse i juli 2010 då vi flyttade från Uppland till Norrbotten, till en liten by fem mil söder om Haparanda. I slutet på 70-talet såg jag en släkting utöva Kundaliniyoga med häftig andning och konstiga kroppsställningar. Det såg så konstigt och skrämmande ut att jag hade bestämt mig att aldrig börja med yoga men livet hade andra planer. I februari 2008 började jag utbilda mig till Friskvårdskonsult på Axelsons Gymnastiska institutet i Stockholm. Yoga som också stod på schemat ville jag först hoppa över men tänkte sedan att jag får väl se vad det är för något när den ingick i utbildningen. Redan från första lektionen, under ledning av Göran Boll, kände jag av yogans välgörande krafter inom mig och beslutade att detta ville jag lära mig mer om. Yogan förändrade hela mitt liv! Sedan dess har jag yogat dagligen och startade i oktober 2008 eget företag, Friteko Balans, där företagets röda tråd är MediYoga. Jag har även utbildat mig i flera olika inriktningar av yoga och om fyra månader blir jag diplomerad MediYoga terapeut och lärare. Dessa 2,5 år som jag har bott i Norrbotten har gått väldigt fort och de har varit mycket intressanta och innehållsrika. Jag har med stor glädje spridit information om den välgörande MediYogan, om FibroYoga och RöstYoga, på svenska och finska sidan av Torneälven och även på andra platser i Sverige genom att hålla yogakurser, föreläsningar och erbjuda

33 som i Kalix MediYogaklassen i slutet av förra hösten. Efter önskemål från deltagarna delades klassen till två, MediYoga och FibroYoga. Terminen avslutades med en gemensam yogapass för jul. individuella yogakonsultationer. Jag deltar även ofta på hälsomässor och andra evenemang. I Kalix i juli 2011 höll jag några yogapass utomhus i strålande solsken under Kalixdagarna. Med mig hade jag ett släktingbarn från Stockholm, Stephanie Mantovaara, då 9 år, på besök hos oss,. Deltagarna var mycket imponerande över att se en liten flicka sitta i skräddarställning och göra yogarörelser totalt fokuserat på sig själv mitt framför främmande personer. Vid terminsstarten i år kom det flera nya deltagare till alla yogakurser. I Haparanda kommun finns en Fibroyogakurs och flera MediYogakurser att välja mellan på två olika platser, från morgon till kväll, när även två yogakurser startas den 6 mars. I Kalix finns FibroYoga och MediYoga kurser på torsdagar. Intresset för MediYoga och FibroYoga kurser växer hela tiden i Norrbotten! Förra sommaren fick Haparandaborna och turister på orten testa MediYoga vid flera tillfällen i Haparanda city under HappisCityAlive veckan, också i strålande solsken. Yogiska långa djupa andetag uppfattades i början vara svåra av många deltagare, men efter några minuters övning brukade det släppa och man hade kunnat hålla på hur länge som helst. Det har varit blandade åldrar i alla yogaklasser med både nybörjare och erfarna utövare. Ibland har deltagarantalet varit mindre, ibland jättestort, Riitta Mantovaara

34 Bloggar Det finns ett antal intressanta yogabloggar att följa på nätet. Här tipsar MYM om tre av dem. Kom gärna in med tips på fler! Internationellt: Guru Rattana En av den internationella kundaliniyogans viktigaste röster: Sverige: Elisabeth Engqvist Huvudansvarig för den internationella satsningen på MediYoga Svenska sjukvården: Maja Asperen Sjuksköterska och blivandet yogaterapeut berättar om sin yogiska resa och sitt arbete med yoga på sjukhuset

35 CD - Mindfulness & MediYoga för dig i farten CD med Sara Emilionie, ett träningsprogram som följer hennes kurs här i tidningen under hela året. Du kan läsa mer om CD.n och beställa den via Saras hemsida samt via shopen på Ny app med Medicinsk Yoga för personer med MS Day by Day är en ny livsstilsapp ifrån läkemedelsföretaget Novartis som har utvecklats speciellt för personer med MS men fungerar för alla, även de som har en annan diagnos. Med ett flertal användbara funktioner ska den fungera som en hjälp i vardagen med fokus på livsstil, hälsa och välmående. Anette Hansson, Medicinsk Yogainstruktör på Myelinyoga och Diagnosombud på NHR, ger tips på Yogaövningar som finns att se som videoklipp i appen. När man lever med MS eller någon annan neurologisk sjukdom är det viktigt att försöka behålla rörligheten. Medicinsk yoga har hjälpt mig att må bättre i min MS och jag vet att det även kan hjälpa andra att få mer energi och bättre fokus samtidigt som det minskar stress och stelhet, säger Anette Hansson Ny utbildningsomgång i Yogisk Chakraflödesmassage & Chakrabalansering den 19-21:a april 2013 med Gun Boll Nu kan du lära dig en spännande, kraftfull och mycket dynamisk behandlingsmetod som balanserar hela människan. I kursen ingår Yogisk Chakraflödesmassage, Chakrabalansering, Chakrakunskap och Chakrameditationer. Lärare: Gun Boll. Läs mer: Tid Fre: Lör: Sön: Samt en uppföljningskväll; Fre: 14:00-18:00 (den 14/6) Plats Gästrikegatan 22 - S:t Eriksplan - Stockholm Avgift 3500:- (2800:- ex. moms) Uppföljning: 750:- (600:- ex. moms) Kompendium, diplom och fika ingår. Max 6 deltagare. Inga förkunskaper nödvändiga Anmälan är bindande

36 MediYoga - IMY Medicinsk Yoga är en på 1990-talet svenskutvecklad terapeutisk yogaform som sedan jan används inom den svenska vården. Danderyds sjukhus utanför Stockholm var först ut i Skandinavien med att erbjuda MediYoga som en del av sin reguljära rehabilitering av hjärtinfarktpatienter. Fler sjukhus, vårdcentraler och andra enheter inom landsting och i privat regi över hela landet följer nu i denna utveckling. MediYoga Sweden - Institutet för Medicinsk Yoga Institutet för Medicinsk Yoga IMY grundat av Göran Boll verkar sedan mitten av 1990-talet aktivt med utbildning, forskning och annan kunskapsspridning om yoga i samhället. IMY erbjuder terminsvisa kurser, workshops och annan yogisk verksamhet för allmänheten. För mer information om IMYs verksamhet, se hemsidan: Utbildning av instruktörer & lärare/terapeuter Utbildningar i MediYoga för vårdande personal har pågått sedan 2006 och finns på ett flertal orter runt om i både Sverige och Norge: Instruktörsutbildning, för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster m.fl. Lärar/terapeututbildning, en 3-term. fortsättning på instruktörsutbildningen Workshops & Tematiska fördjupningsmoduler på olika terapeutiska tema Läs mer om utbildningarna på hemsidan: Vetenskaplig forskning Sedan Karolinska Institutet 1997 tillfrågade IMY om att delta i en studie med yoga för kroniska ryggproblem har IMY löpande medverkat i olika forskningsprojekt på K.I. och även under flera år föresläst om yoga och forskning på K.I.s läkarutbildning. Sedan 2004 utvärderar Astra-Zeneca löpande hur MediYoga påverkar sjukskriven personal. Danderyds sjukhus har sedan 2008 ett löpande forskningssamarbete med IMY avseende MediYoga vid olika former av hjärtproblem, stroke, fatigue m.m. För mer information om den vetenskapliga forskningen på MediYoga, kontakta Göran Boll på: MediYoga International Intresset för MediYoga har spritt sig långt utanför landets gränser och för allt arbete med MediYoga utanför Sverige har företaget MediYoga International bildats. Sedan 2009 finns MediYoga i Norge med utbildningar på flera orter och med verksamhet på norska sjukhus och vårdcentraler. Andra länder i Europa, Amerika och Asien uttrycker intresse och huvudansvarig för alla internationella MediYoga satsningar är Elisabeth Engqvist på MediYoga International. För mer information:

37 MediYoga som är en enkel yogaform att utöva och som passar för alla åldrar och alla typer av grupper, har som ett av sina centrala syften att regelmässigt testas och prövas inom ramen för seriös svensk vetenskaplig forskning, för att kunna dokumentera och tydliggöra dess mätbart positiva effekter i olika terapeutiska och medicinska sammanhang. Vem kan lära dig yoga På hemsidan finns under rubriken Vem kan lära mig en förteckning över instruktörer och terapeuter över hela landet som leder kurser, workshops, enskilda sessioner m.m. i MediYoga. Här finns även ett Kalendarium med månad-för-månad aktuell kursinformation. Klickar du på den norska flaggan på hemsidan får du tillgång till motsvarande förteckning i Norge. Yoga i Media IMY skickar regelbundet ut pressinfo och MediYoga uppmärksammas löpande i olika media kom mer än 160 mediainslag om MediYoga och IMYs verksamhet. Detta nätmagasin kommer ut åtta gånger per år och når mer än yogaintresserade över hela Skandinavien. Läs mer på hemsidan: Three Minute Yoga Under andra halvan av 1990-talet tog flera av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser in MediYoga som stresshantering och friskvård för sina anställda. Idag finns också ett träningskoncept för nätet utvecklat: Three Minute Yoga där allt flera arbetsplatser över hela landet numera erbjuder sina medarbetare enkel tillgång till MediYoga på jobbet via datorn. Läs mer om detta koncept på: Nätbutik Utifrån yogans perspektiv så är det egna regelbundna utövandet av yoga och meditation grundläggande för balans och hälsa. Via MediYogas webshop kan du få allt du behöver för att på ett bra sätt kunna sköta din egen träning: Här finns yogamadrass, kudde och filt, CD med yogapass, meditationer och vacker mantramusik, m.m. Du kan även gå med i CD-KLUBBEN och varje månad få ett CDhäfte med yoga och meditation till starkt reducerat pris direkt hem i brevlådan. Läs mer om de olika yogaprodukterna i shopen på:

38 Vi är inne i något nytt Vi är, bokstavligt talat, redan inne i det nya kalenderåret 2013, där statsekonomier ska saneras och budgetstup undvikas. Diktatorer, främlingsfientlighet och arbetslöshet ska bekämpas och melodifestivaler ska vinnas. Mayaindianerna säger att vi lämnat en tideräkning och påbörjat något helt nytt. För första gången på tiotusentals år ligger nu planeten i linje med galaxens samlade gravitationskrafter. Vi känner alla av det ökande trycket, på ett eller annat sätt. Numerologiskt är året en 6:a ( ) vilket står för intuition, det 6:e sinnet, för förmågan att fokusera och kunna projicera detta fokus. Från ett kinesiskt perspektiv är vi på väg in i Ormens År, som börjar den 10:e februari. Under Ormens år styr enligt det traditionella tänkesättet en subtil, ibland nästan mystisk stämning. Året kommer framskrida ungefär som ormen själv slingrar sig fram - försiktigt och ekonomiskt, med känsla och användande av alla sinnen. Under ytan pågår något stort. Från gammalt till nytt, från då till zen. Ormens intuition är den grundsten på vilken alla bestående förändringar byggs detta år. Ormen är i öst känd för sin klokhet och alla beslut under 2013 bör föregås av vist och intuitivt manövrerande. Flera frågor tonar fram att ställa dig själv: Vad vill jag uppleva detta år? Dina tankar är skapande och det du säger kan lätt bli konkret, fysisk verklighet. Det blir också allt svårare att gömma sig, komma undan. Dina obalanser och livsläxor kommer nu obevekligen fram i ljuset. Se dig själv. Vad behöver göras? Det enda vi med säkerhet kan säga är att allt kommer fortsätta att förändras, och att tempot med vilket detta sker fortsätter att öka. När de allt högre vågorna sköljer in, följer du ditt intuitiva flöde eller sitter du i en läckande båt och ror mot strömmen? Det finns inga entydiga svar på de viktiga frågorna men det är detta år dags att börja hitta dina egna svar på dem. Det är dags nu och yogans grundsyn på dig som energivarelse, med ditt chakrasystem som centralt operativsystem har ett antal viktiga nycklar att förmedla till oss alla. Må så gott! Göran

39 av MediYoga Magazine kommer till dig med en enkel knapptryckning den 15:e mars Ur innehållet: - Rotchakrat - Andningsapparaten - MIMY skolan del 2 - m.m. Du kan ovan datum hämta det nya numret av tidningen på hemsidan, alternativt anmäla dig som e-prenumerant så skickar vi en magisk länk till din e-postlåda. Gå då in på Klicka på den lilla fågeln ner till höger på sidan och skriv in din e-postadress där så är det klart. Du får sedan löpande info om yoga från oss. Bidra till att sprida information om yogan genom att skicka länken till tidningen vidare till alla du har i ditt eget e-register som du tror kan vara intresserade av yoga. Tack! Vill du avregistrera dig från dessa utskick - Klicka här

Pranayama Yogisk Andning

Pranayama Yogisk Andning Pranayama Yogisk Andning I alla former av traditionell yoga är andningen den rödaste av alla trådar. Den yogiska kunskapen om andningen och dess mekanismer är stor och djup. För dig som går denna utbildning

Läs mer

Om MediYoga - Medicinsk Yoga

Om MediYoga - Medicinsk Yoga Om MediYoga - Medicinsk Yoga MediYoga är en terapeutisk yogaform Varje år utbildas hundratals sjuksköterskor, sjukgymnaster, terapeuter och läkare i MediYoga. De lär sig långa, djupa andetag och andra

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

1. LÅNGA DJUPA ANDETAG

1. LÅNGA DJUPA ANDETAG 1. LÅNGA DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar: Magandning, även kallad bukandning, diafragma andning eller

Läs mer

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen MIMY är en kombination av Mindfulness och MediYoga, två flertusenåriga metoder som i forskning pekar på ökat

Läs mer

INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA

INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA KLASSISK KUNDALINIYOGA INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA ETT CD-HÄFTE I SERIEN - YOGA & MEDITATION PÅ EGEN HAND - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick Kundaliniyoga- vad är det? Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet. Kundaliniyogan fördes hit av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare,

Läs mer

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga.

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. LÅNGA, DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning. Lägg händerna en bit ner på magen. Andas

Läs mer

MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 8 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga hjart-lung.se Vad är medicinsk yoga? Medicinsk yoga har sina rötter i kundaliniyoga och har en bevisat välgörande effekt. Fokus ligger på mjuka yogaövningar

Läs mer

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG & LJUSETS KÄLLA - INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STEG FÖR STEG 3. LIVSKVALITET 4. YOGA SOM FILOSOFISKT SYSTEM 5. GURUS YTTRE OCH INRE 6. INRE

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

MEDICINSK YOGA. Föreläsning Malmö 160204. Jeanette Strömberg

MEDICINSK YOGA. Föreläsning Malmö 160204. Jeanette Strömberg MEDICINSK YOGA Föreläsning Malmö 160204 Jeanette Strömberg Leg. Fysioterapeut Instruktör i Mediyoga Kundalini- och Hathayogalärare jeanette@fysioifokus.se BAKGRUND YOGA Indien minst 5000 år nämns i det

Läs mer

När vi arbetar med vårt chakrasystem står vi ansikte mot ansikte med några av tillvarons allra mest fundamentala frågeställningar.

När vi arbetar med vårt chakrasystem står vi ansikte mot ansikte med några av tillvarons allra mest fundamentala frågeställningar. INLEDNING Allt som lever pulserar av energi. Du är ett konstant flöde av vibrerande energier. Enligt kvantmekaniken och den nya fysiken består vi i våra allra minsta beståndsdelar av vibrerande supersträngar

Läs mer

FÖR DIG MED PARKINSON

FÖR DIG MED PARKINSON MEDICINSK YOGA MEDIYOGA FÖR DIG MED PARKINSON ETT CD-HÄFTE I SERIEN: - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - ENKLA SJÄLVTRÄNINGSPROGRAM FÖR ALLA SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL - UTVECKLAT PÅ: IMY - Institutet för Medicinsk

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Som Diplomerad MediYoga Instruktör kan du om du vill, bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Som Diplomerad MediYoga Instruktör kan du om du vill, bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Mediyoga Yoga ett stort begrepp, som omfattar många olika aspekter av livet och vardagen. Det finns flera hundra olika former av yoga att pröva på och utöva. Vi vet att människor praktiserade någon form

Läs mer

Du har inom dig både kraften och verktygen att kunna förändra ditt öde i grunden

Du har inom dig både kraften och verktygen att kunna förändra ditt öde i grunden Du har inom dig både kraften och verktygen att kunna förändra ditt öde i grunden Medicinsk Yoga - Forskning - Utbildning - Kunskap Startpaket 2 50 min från ca Innehållsförteckning MediYoga - Startpaket

Läs mer

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz sida 1 Holistisk YogaTerapi enligt Ulrica Gulz Vad menas med Holistisk Yogaterapi? HYT är en holistisk

Läs mer

Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar:

Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar: LÅNGA DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar: Magandning, även kallad bukandning, diafragma andning eller

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Träning för kropp och själ

Träning för kropp och själ Yoga Träning för kropp och själ Under 2000-talet har yogan snabbt gått från att vara en livsstil för få, till att bli en träningsform för många. På Hagabadet har vi ett brett utbud av yogaklasser med stor

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR NYA KURSER HÖSTEN 2015 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många nya kurs kombinationer. Beroende på intresse kommer jag återkoppla till dig efter anmälan om kursen blir av. Du kan också köpa

Läs mer

Mindfull STÅENDE Yoga

Mindfull STÅENDE Yoga Mindfull STÅENDE Yoga Tack min kollega Leg psykolog och MBSR-lärare Åshild Haaheim som fotograferat rörelserna på Garrison Institute. Intention & Yogafilosofi Intentionen med mindfull yoga är att utforska

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Qi Gong och akupressur

Qi Gong och akupressur Qi Gong och akupressur Vad är Qi Gong? Qi Gong betyder helt enkelt "Qi-energi övning" och har utvecklats parallellt med den kinesiska medicinen under tusentals år. Det är alltså ett samlingsnamn på ett

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

Holistics grundare berättar

Holistics grundare berättar Vår väg hela vägen Holistics grundare berättar När Holistic bildades hade vi en tydlig idé om vad vi ville åstadkomma genom företaget, nämligen att hjälpa människor bli friskare och samtidigt mer medvetna.

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

STARKA ARMAR MED YOGA. 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STARKA ARMAR MED YOGA. 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STARKA ARMAR MED YOGA 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behöver inte kasta runt med tunga kettlebells för att få starka armar. Lugna yogaövningar

Läs mer

http://youtu.be/04vx_pmid6c http://www.youtube.com/watch?v=zw-a8eqbjdq Mindfulness Kerstin Kronqvist Karin Forsell 2 Mindfulness Karin Forsell Kerstin Kronqvist Harmoni för hela dig -Hur stavas kärlek?

Läs mer

Medicinsk Yoga. Neurologiska Funktionsnedsättningar. Verktyg för självläkning Sammanställt av Göran Boll

Medicinsk Yoga. Neurologiska Funktionsnedsättningar.  Verktyg för självläkning Sammanställt av Göran Boll Medicinsk Yoga från Institutet för Medicinsk Yoga Neurologiska Funktionsnedsättningar Verktyg för självläkning Sammanställt av Göran Boll www.medicinskyoga.se MEDICINSK YOGA FÖR DIG MED NEUROLOGISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Läs mer

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring.

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. MÅL: Använda behandlingarna i det dagliga arbetet för att skapa lugn, lindring och återhämtning. Minska stresspåslag för att ge ett lugnare arbetstempo

Läs mer

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?.

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?. Övning för att koncentrera sig på andningen Att koncentrera sig på andningen erbjuder ett sätt att stänga av tillståndet för automatstyrningen och att återgå och leva i nuet. Eftersom övningen är kort

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Här är en sammanställning över hur meditationerna genomförs varje dag. Schemat hjälper dig att planera in tiden för din träning. Skriv ut detta

Läs mer

Stegräknare från Tappa.se

Stegräknare från Tappa.se Stegräknare från Tappa.se 137,00 kr Vikt: 0,03 kg KÖP Stegräknare av mycket hög kvalité med lock som skyddar panelen. Pålitlig och enkel att använda. Direktimport, därav det låga priset. Detta är den räknare

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga.

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. LÅNGA, DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning. Lägg händerna en bit ner på magen. Andas

Läs mer

år kropp och den nya tidens justeringar

år kropp och den nya tidens justeringar år kropp och den nya tidens justeringar V Det har under lång tid funnits skrifter om den nya tiden och meningen bakom. Vi är en varelse i ett komplext system som påveraks på ett eller annat sätt av dessa

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns.

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns. Yoga hemma Att göra asanas regelbundet hemma är ett bra sätt att få ut mer av yogan. För att du lättare ska komma igång har jag skrivit ner en sekvens med asanas jag brukar göra på mina klasser och som

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

"Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen

Magiska tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen Guidad barnmeditation för harmoni och inre styrka "Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen www.helenespjut.se Du är unik och värdefull känn det!... 4 Varför guidad meditation?...

Läs mer

Yoga i din hand. Bli smidig med rituella handrörelser

Yoga i din hand. Bli smidig med rituella handrörelser Yoga i din hand Bli smidig med rituella handrörelser Den enkla och vackra formen av handrörelser, så kallade mudror, har en speciell roll inom yoga traditionen. Det finns hundratals olika mudror, som kan

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola Artrosskola enl BOA (Bättre

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

De viktigaste. Till Inre balans och välmående

De viktigaste. Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen till inre balans Att hitta hem Att bli hel Att leva i inre balans Inre styrka Beskrivningarna från våra deltagare, på hur de upplever

Läs mer

FÖRORD. Göran Boll. www.mediyoga.se

FÖRORD. Göran Boll. www.mediyoga.se FÖRORD I Indien har yogan funnits och utvecklats under tusentals år. liksom den traditionella kinesiska medicinen (TKM) i Kina. Precis som ayurveda och yoga är den kinesiska medicinen holistisk vilket

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Pass.nu Yoga energy. Aktuellt

Pass.nu Yoga energy. Aktuellt Pass.nu Yoga energy Friskis&Svettis Yoga kommer ur Hathayogans långa tradition. Den har tagits fram och utvecklats i harmoni med vår idé och är inte kopplad till någon specifik inriktning, religion eller

Läs mer

Smakprov från boken PAUSA utgiven på

Smakprov från boken PAUSA utgiven på Innehåll Vänta inte på väckarklockan 5 Ge katten i livspusslet 7 Vi gör som vi brukar 11 Pausa och få mer energi 14 Stress 18 Andning 28 Hjärnan och mindfulness 39 Yoga 53 Att acceptera, släppa taget och

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

I akupunktur sker det genom ett nålstick på en viss punkt skickar en signal via kroppens energisystem och stimulerar ett visst organ i kroppen.

I akupunktur sker det genom ett nålstick på en viss punkt skickar en signal via kroppens energisystem och stimulerar ett visst organ i kroppen. VIBRATION OCH FREKVENS I LÄKEKONSTEN Kroppen ses som ett fint energisystem som där det normala läget är hälsa och obalans. När ohälsa uppstår söker man stimulera energisystemet att återgå till balans.

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering.

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Kroppskännedom Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Pedagogiska verktyg Ekipaget Självregleringskurvan ( TTS) Balansfiguren Kedjereaktionen Egenvärdespiralen

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Tre nivåer - nio metoder. Metod 2: Di Yuan. Metod 3: Ren Yuan. Metod 7: Tong Yuan. Metod 1: Tian Yuan. Metod 8: Ling Yuan. Metod 9: Ming Yuan

Tre nivåer - nio metoder. Metod 2: Di Yuan. Metod 3: Ren Yuan. Metod 7: Tong Yuan. Metod 1: Tian Yuan. Metod 8: Ling Yuan. Metod 9: Ming Yuan 1 Yuan Gong - metoder Tre nivåer - nio metoder Första nivån (att arbeta med kropp & Qi) Metod 1: Tian Yuan Metod 2: Di Yuan Metod 3: Ren Yuan Metoderna på den första nivån kan tränas

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 3

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 3 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 3 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Mer harmoni Mindre stress

Mer harmoni Mindre stress Mer harmoni Mindre stress I förskola och skola En utbildningsdag för pedagoger till en bättre hälsa och arbetsmiljö för så väl vuxna som barn * Stress, en del av vardagen I den stress vi alla möter varje

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Nissan Hälsocenter. Kurser våren 2013 Bach Blomstermedicin Coachning Färglära Healing Meditation Profilanalys Qigong Yoga

Nissan Hälsocenter. Kurser våren 2013 Bach Blomstermedicin Coachning Färglära Healing Meditation Profilanalys Qigong Yoga Nissan Hälsocenter Kurser våren 2013 Bach Blomstermedicin Coachning Färglära Healing Meditation Profilanalys Qigong Yoga Yoga & QiGong nybörjare- och fortsättningskurs Hatha-Yoga innehåller olika yoga-,

Läs mer

Fördjupad information om Kundaliniyoga

Fördjupad information om Kundaliniyoga Fördjupad information om Kundaliniyoga Kundalini Yoga är medvetenhetens yoga. Den är en vital, dynamisk och rolig träningsform som ger snabba resultat och passar alla typer av människor. Idag används Kundaliniyoga

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Nyhetsbrev 2016 Channie West

Nyhetsbrev 2016 Channie West Nyhetsbrev 2016 Channie West Hej, till alla Er som får detta Brev! Efter alla helgdagarna har nu ett nytt och förhoppningsvis mycket spännande år kommit. Jag hoppas på 2016 som ett gott år och önskar att

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Startpaket 2. 50 min. Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning. från ca

Startpaket 2. 50 min. Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning. från ca Startpaket 2 från ca 50 min Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning Innehållsförteckning MediYoga - Startpaket 2 Innehåll häfte: Vad är MediYoga? Att tänka på innan du börjar Om yoga och meditation

Läs mer

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10 NYA KURSER VÅREN 2015 Här är först några härliga yogaklasser där vi boostar oss tillsammans inför jul och ett nytt härligt & spännande år som väntar. Massor av härliga kurser väntar sedan 2015 läs nedan.

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA Måndag 9/1 15.30 17.00 Bassängtid simma i din egen takt och väck kroppen efter flygresan 18.00 Rundvandring på anläggningen 18.20 Välkomstmöte Tisdag

Läs mer

Om Kundaliniyogalärarutbildningen på Yoga Mangalam. Innehåller tre enkla meditationer du kan börja med redan idag. YOGA MANGALAM DAGSÅS SWEDEN

Om Kundaliniyogalärarutbildningen på Yoga Mangalam. Innehåller tre enkla meditationer du kan börja med redan idag. YOGA MANGALAM DAGSÅS SWEDEN Väck hjärtat. Ge det vidare. Om Kundaliniyogalärarutbildningen på Yoga Mangalam. Innehåller tre enkla meditationer du kan börja med redan idag. Väck hjärtat Yogan har gett mig så mycket: ett klarare sinne,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Livet är enkelt där allt är möjligt även det omöjliga. Jag går med glädje och lätthet mot mina drömmar & mål.

Livet är enkelt där allt är möjligt även det omöjliga. Jag går med glädje och lätthet mot mina drömmar & mål. DECEMBER/JANUARI 2017 26 annandag jul Stefan, Staffan 27 Vecka 52 Livet är enkelt där allt är möjligt även det omöjliga. Jag går med glädje och lätthet mot mina drömmar & mål. Johannes, Johan 28 Benjamin

Läs mer

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare 15 september 2015 Presentera dig för din granne, om ni inte redan känner varandra. Berätta varför du kommit hit idag. Om du gör som du

Läs mer

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa,

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, INFINITE TAI JI Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, TREÅRIG UTBILDNING I UPPSALA Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji är

Läs mer

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Kursmaterial ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Avsnitten AVSLAPPNING, DJUP-, MELLAN- OCH LÄTTANDNING Att andas och slappna av är inte helt lätt när det gör ont. Hur vi andas

Läs mer

NYHET! Helgkurser 2 3 februari och 19 20 april Nybörjare och vana yogautövare tillsammans. Nybörjarna lär sig grunden i iyengaryoga.

NYHET! Helgkurser 2 3 februari och 19 20 april Nybörjare och vana yogautövare tillsammans. Nybörjarna lär sig grunden i iyengaryoga. NYHET! Introduktionskurs under en halvdag För dig som vill ha en kort, men ändå gedigen introduktion i iyengaryoga. Du lär dig grunderna, så du sedan kan fortsätta på nivå 1 2, om du önskar. Kursen består

Läs mer