ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening."

Transkript

1 December 2014 ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening. Styrelsen ansvarar för uppdatering av detta dokument. Synpunkter och förslag till ändringar lämnas till föreningens sekreterare. Kontaktlista över styrelsen och övriga kontaktpersoner finns i separata förteckningar. A ADRESS Postadressen är Ludvika. Riktnummer är ALLMÄNNINGARNA Sjövads samfällighet består av 54 tomter, varav endast tre är obebyggda. Mellan tomterna finns allmänningar, som hör till föreningen och som vi har gemensamt ansvar för. Totalt uppgår de till cirka 30 hektar. Genom föreningen Hagge Byalag har vi om somrarna tillgång till får och kor som betar av högt gräs på vissa delar. Läs mer under Djur på området. För att allmänningarna ska tas om hand på bästa sätt är ansvaret uppdelat så att var och en sköter det område som ligger närmast den egna tomten. Främst handlar det om röjning av sly. Blir det aktuellt med trädfällning, grävning av diken, iläggning av fyllnadsmassor o.s.v. ska alltid styrelsen kontaktas innan arbetet sker. Särskilt när det gäller trädfällning är det viktigt att beslut tas genom styrelsen. En karta över allmänningarna samt ansvarsuppdelningen för dessa finns sammanställd. Kom ihåg att det är allas ansvar att kontakta sina grannar för att fördela arbetet på bästa sätt. AVFALL (OBS! Nya anvisningar från kommunen att vänta.) Genom kommunen får samtliga fastigheter årligen information om hur avfall av olika slag ska hanteras. Vanligt hushållsavfall utom komposterbart sådant slängs i de större soptunnor som finns utplacerade vid varje väg inom området. Under vintersäsongen står tunnorna vid Räfsnäsvägen för att underlätta tömningen. För dem som inte har egen kompostering, erbjuder kommunen hämtning i särskilda kärl. Varje fastighetsägare ska anmäla till kommunen hur komposterbart avfall tas om hand. Återvinningsbart material som papper och glas ska inte lämnas i föreningens containrar, utan vid en återvinningsstation. Närmaste återvinningstation är vid Hagge Handel. Grovavfall lämnas vid Humbobergets sopstation i Smedjebacken.

2 AVLOPP Området är sedan år 2013 anslutet till Smedjebackens kommuns avloppsnät. B BADPLATSEN Inom samfällighetsföreningen finns en badplats dit alla är välkomna. En särskilt utsedd badplatsansvarig ser till att området hålls i bästa skick, men självklart hjälper alla till för att hålla rent och fint vid badet. För att hålla fåglar borta har nät och snören satts upp vid strandkant och bryggor. Detta har fungerat mycket bra, men det är viktigt att alla hjälps åt att se till att dessa hinder är på plats när ingen människa befinner sig vid badplatsen. Vid badet finns även gungor för barn, en boulebana och ett bord med fasta bänkar. BREVLÅDOR Brevlådor är uppsatta gruppvis vid varje gata. Varje fastighetsägare ansvarar för sin låda. BUSSAR Dalatrafiks bussar passerar Sjövad, med Ludvika och Smedjebacken som ändhållplatser. Mer information, tel En buss (GoByBus) går dagligen mellan Ludvika och Stockholm i vardera riktningen. Mer information finns på eller per telefon Goda bussförbindelser finns även till Borlänge och Falun. BÅTPLATSEN Föreningen har en egen båtbrygga i sjön Haggen. Planerar du att skaffa båt, så kontakta båtplatsansvarige. Det har förekommit stölder, så båtägare uppmanas att försvåra för tjuvar genom att låsa fast motorer och båtar.

3 C CYKELTURER Den som vill göra en cykelutflykt på ett par timmar kan välja att åka Haggen runt. Att cykla in till Ludvika tar minuter, från Räfsnäs finns det en särskild cykel- och gångbana med skön utsikt som går längs vattnet till Jägarnäs; därefter fortsätter den via Knutsbo till centrum. D DIKEN Alla har ansvar för att diket utanför den egna tomten är röjt från grövre sly och att vatten fritt kan rinna i dikestunnlarna. Vintertid åligger det varje fastighetsägare att sätta upp särskilda dikeskäppar utanför tomten för att underlätta för snöröjningen. Det är den vägansvariges uppgift att komplettera med käppar på de sträckor som inte gränsar till någon tomt. DJUR PÅ OMRÅDET Sedan 1995 har föreningen haft ovärderlig hjälp med att röja sly och gräs på stora delar av våra allmänningar av betande får. Det är föreningen Hagge Byalag som har hand om djur och stängsel. Vår egen insats handlar om att noga se till att alla grindar är stängda samt viss daglig tillsyn av djuren. Om djuren skulle lyckas ta sig ur hagarna så försök inte själv fånga in dem utan kontakta istället Hagge Byalag på tel eller föreningsmedlemmarna Jan Gradin tel eller Bitte Holmkvist tel E ELD Eftersom området tillhör Smedjebackens kommun är det Smedjebackens brandkår man vänder sig till vid behov. Det tar ungefär en kvart för dem att komma fram till Sjövad. Telefonnumret vid brand är 112. Den som vill elda ute, ska först kontrollera med brandmyndigheten på tel att det är tillåtet med eldning. Tänk även på vindförhållandena så att inte röken driver in på grannens tomt samt på att det enbart är växtlighet som får eldas. All eldning av avfall och annat material är förbjuden. Två goda råd: elda aldrig ensam och ha alltid minst en hink vatten nära elden. E-POST Anmäl din e-postadress till föreningens sekreterare så kan du snabbt ta del av information som sänds denna väg. Föreningens adresslista är endast tillgänglig för styrelsen; detta i syfte att inte utsätta medlemmarna för risk att få obefogad e-post.

4 EXTRA STÄMMA Om styrelsen anser att en fråga behöver behandlas snarast av föreningen kan en extra stämma utlysas. Denna möjlighet har endast använts en gång (det var 1977 och gällde en omröstning om kommunalt vatten/avlopp). F FISKE I sjön Haggen finns gädda, abborre och öring. För att fiska krävs ett fiskekort. FOTBOLLSPLAN En mindre fotbollsplan finns bakom brevlådorna på krönet där Nisstäppevägen börjar. Planen kan även användas till volleyboll, minitennis och andra aktiviteter. FÖRENINGSAVGIFT För varje fastighet betalar ägaren en årlig avgift till samfällighetsföreningen. Denna avgift täcker bl. a. kostnaden för de gemensamma anläggningarna samt skötsel av vägar och annat av gemensamt intresse. Avgiften beslutas på årsstämman och ska normalt betalas senast den 1 september varje år. Styrelsens kassör skickar ut faktura. G GOLFKLUBBEN Hagge Golfklubb är en av våra närmaste grannar. Vi samarbetar med dem i frågor som rör t ex. gemensamma gränser mellan golfbanan och föreningen. Vår årsstämma hålls i golfklubbens lokaler. En golftävling brukar arrangeras för samfällighetens golfare. H HAGGE Hagge har en mycket gammal historia. Det lär ha funnits hyttor här redan på och 1400-

5 talen. Bruket anlades på 1600-talet och gjorde trakten mycket rik. Hagge Byalag är namnet på en förening som vår samfällighetsförening samarbetar med i vissa frågor. De arrangerar även aktiviteter i området, till exempel kräftfiske i augusti. Mer information om Hagge finns på HEMSIDA Föreningen har en egen hemsida med adress Det är korrekt med ö i adressen. Ansvarig för hemsidan är Lars Hemmendorff. HISTORIA Sjövads samfällighet bildades år 1975 då Gränges Mark styckade av och sålde 54 tomter i Sjövad. Under åren fram till 1980 byggdes de flesta husen, och idag bebos många av dem av barn och barnbarn till den första generationens Sjövads-boende. Många är här både vinter och sommar och flera har blivit permanentboende. Samfälligheten har haft flera ordföranden genom åren, först ut var Lars Persson, följd av Stig Barsegård, Bengt Rudberg, Olle Holmkvist, Sven-Olof Lundström, Thomas Öckermark och Rolf Eidem. HUNDAR I SJÖVAD Att hundägare plockar upp efter sina hundar är en självklarhet. Bajspåsar ska läggas i grön soptunna och absolut inte i latrintunna eller kompost. Hundar är välkomna till badplatsen, men hundhållningen ska självklart ske med omdöme och visad respekt för övriga närvarande. Detta innebär att när det är många besökare vid badet ska hundar hållas kopplade och tillåtas bada ett stycke vid sidan av sandstranden. I INBROTT Det har tyvärr förekommit flera inbrott inom området. Man kan aldrig hindra en tjuv som har bestämt sig för att göra inbrott, men man kan göra det så besvärligt att han istället väljer ett annat område/hus. Följande tips kan bidra till att förhindra inbrott: - Prata med grannarna och kom överens om att hålla uppsikt över varandras tomter. - Parkera bilen på grannens uppfart ibland när denne inte är där. - Flytta utemöbler, ställ ut gräsklippare etc., så att det ser ut som om någon är hemma. - Sätt upp utomhusbelysning som aktiveras av rörelse. - Skaffa larm och upplys med skyltar om att det är larmat. - Har du hund, se till att det syns från vägen. Det är viktigt att du ser till att styrelsen har ditt korrekta telefonnummer, så att du snabbt kan bli kontaktad om väktare upptäcker skada eller dylikt. (Se även Områdesbevakning) INKOMSTER OCH UTGIFTER Budgeten för samfälligheten uppgår till cirka kronor per år. Däri ingår utgifter för

6 vägar inom området, båtplats, badplats, försäkring och avsättningar till en reservfond. Den som är intresserad av närmare detaljer, hänvisas till den sammanställning som styrelsen gör inför varje årsstämma. INTERNET Smedjebackens Stadsnät erbjuder boende i Sjövad att ansluta sig till deras fibernät. Flera leverantörer erbjuder mobilt bredband med 4G-hastighet. J JAKT I skogen ovanför området förekommer jakt på främst älg och rådjur under ordinarie jaktperiod. Skyltar vid vattenverket brukar informera om pågående jakt. K KONTAKTPERSONER Samfälligheten utser årligen kontaktpersoner för olika ansvarsområden inom föreningen, exempelvis vägar, vatten, bad och båtplats. Aktuella kontaktpersoner finns listade i en separat förteckning. L LUDVIKA Ludvika, vår närmaste centralort, har ca invånare. Turistbyrån har sina lokaler i stationsbyggnaden med adress Bergslagsgatan 10, tel De ger tips om aktuella aktiviteter och säljer även biljetter till olika evenemang. Smultronställen för den som vill jämföra utsikter i klass med Siljans Gesundaberg är Lekomberget norr om stan (avfart från vägen mot Brunnsvik), Halvars väster om Ludvika (på väg mot Gonäs) och Skeppmora (avfart från vägen mot Grängesberg). Telefon till Ludvika kommun

7 M MEDLEMSMATRIKEL En medlemsmatrikel finns upprättad och uppdateras löpande av föreningens sekreterare. Det är viktigt att matrikeln innehåller aktuella uppgifter om adress, telefonnummer, e-postadress m.m., så glöm inte att meddela ändringar till föreningens sekreterare. Endast styrelsen har tillgång till denna förteckning för att medlemmarna inte ska riskera att få oönskade mail eller reklamutskick. MIDSOMMAR Ett traditionsenligt midsommarfirande äger rum varje år nere vid badplatsen. På midsommaraftonens förmiddag plockas blommor till midsommarstången och på eftermiddagen arrangeras tipspromenad, dans och dragkamp. På söndagen under midsommar håller föreningen årsstämma. N NYA FASTIGHETSÄGARE Vi tycker att det är trevligt med nya tomtägare som kan tillföra föreningen nya idéer och krafter. Frågor, förslag och annat kan ställas till ordföranden. Den här ABC-sammanställningen är gjord bland annat med syfte att underlätta för nya att sätta sig in i hur föreningen fungerar. Den som hyr ut sitt hus bör tänka på att sådant som kan vara viktigt att veta ska meddelas hyresgästerna. O OMRÅDESBEVAKNING Sedan hösten 2004 patrullerar vaktföretaget Rapid bevakning från Ludvika samfälligheten regelbundet. Om man upptäcker något misstänkt kan Rapid kontaktas på tel Detta nummer kan du ringa dygnet runt och en bil kan då snabbt vara på plats. Även styrelsen bör underrättas vid inbrott eller misstankar om brott, för att kunna följa upp och vidta åtgärder.

8 P POSTGIRO Föreningens bankgironummer är och hit ska årsavgiften betalas senast den 1 september varje år. Q R S SMEDJEBACKEN Sjövad hör till Smedjebackens kommun och det är denna som ska kontaktas vid frågor om byggnation, avlopp, installation av öppen spis och andra förändringar som berör fastigheten. Telefonnummer till kommunens förvaltning är STYRELSE Sjövads samfällighet utser varje år vid årsstämman en styrelse som sköter föreningen, utser kontaktpersoner för olika ansvarsområden m.m. En förteckning över aktuell styrelse finns i en separat förteckning. T TIDNINGAR Dagstidningar kan man via prenumeration få i sin brevlåda alla dagar utom söndag. Lokaltidningar för området är Ludvika Tidning och Dala-Demokraten.

9 TRÄDFÄLLNING Styrelsen, kontaktperson, Per Ejnarsson, måste alltid kontaktas vid trädfällning utanför den egna tomten. Kontakta alltid grannarna inför trädfällning, gärna också när det gäller träd på den egna tomten. TÅG I Ludvika finns en tågstation med dagliga tåg till bl. a. Västerås, Borlänge och Örebro. I stationsbyggnaden ligger Resecentrum som bokar resor både med tåg och buss, tel Telefon till SJ är U V VALBEREDNING En valberedning utses vid varje årsstämma. Har du förslag på personer som kan göra nytta i styrelsen, så kontakta valberedningen. VATTEN Området är sedan år 2013 anslutet till Smedjebackens kommuns VA-nät. Flera medlemmar har dock valt att även i fortsättningen hämta vatten ur den egna brunnen. VÄGAR Samfälligheten har ansvar för de vägar som finns inom området: Anders Pers väg, Gruvslingan, Jönsbergsvägen och Nisstäppevägen. Underhållet innebär bl. a. sandning och snöröjning på vintern samt hyvling och nytt grus vid behov. Kontaktperson för vägfrågor inom föreningen: se bilaga.

10 Y Z ZOOLOGI Bergslagen är ett av Sveriges lo-rikaste områden och flera av de boende i Sjövad har haft turen att få se detta skygga djur. Björn och varg har förekommit i trakterna kring Ludvika. Vid sjön Haggen bor en bäverfamilj i närheten av badplatsen. I övrigt är det gott om älg, rådjur, hare. Å ÅRSSTÄMMA Årsstämman äger vanligtvis rum på söndagen vid midsommar och samtliga fastighetsägare kallas till stämman i särskilt brev. På stämman tar föreningens medlemmar ställning till styrelsens förslag till verksamhetsdokument och budget, samt till aktuella frågor om skötseln av samfälligheten. Alla välkomnas att skriva motioner till årsstämman, vilka ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före stämman. ÅRSAVGIFT Årsavgiftens storlek beslutas på årsstämman och avgiften ska vara betalad senast den 1 september. Ä Ö

11 Bilaga till ABC I SJÖVAD December2009 SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, SSF, Arbetsuppgifter och ansvarsområden för styrelsemedlemmar och övriga operativt ansvariga - allmänt Styrelsen, allmänt Styrelsens ordförande skall kalla till styrelsesammanträden och årsstämma; även suppleanter skall kallas, leda styrelsens sammanträden, se till att sammanträdena protokollförs, ta ansvar för att styrelse- och stämmobeslut blir verkställda samt i övrigt säkerställa att föreningens stadgar (SFL 1973: 1150 om förvaltning av samfälligheter med ändringar beslutade inom SSF) följs. Styrelsens sekreterare skall tillsammans med ordföranden förbereda styrelsens sammanträden, föra protokoll vid styrelsens sammanträden och se till att ordföranden får protokollet för justering, distribuera protokollet till styrelse, valberedning och revisorer, tillsammans med ordföranden se till att beslut verkställs och följs upp, registrera och förvara skrivelser som rör SSF: s verksamhet, svara för arkivering av handlingar och protokoll, hålla föreningens adresslistor och medlemsmatrikel uppdaterade, ansvara för att nya medlemmar i föreningen kontaktas och ges information om föreningen och området, se till att funktionsområdesansvariga utarbetar underlag för årsberättelse och verksamhetsplan, sammanställa årsberättelse och verksamhetsplan samt svara för föreningens information, internt (till exempel ABC i Sjövad ) och externt. Styrelsens kassör skall ha löpande överblick över SSF: s utgifter och inkomster och omedelbart rapportera större avvikelser från utgifts- eller inkomstbudgeten till styrelsen, registrera alla transaktioner i SSF: s kassabok, genomföra alla betalningar från och reglera alla betalningar till SSF via föreningens konto i Swedbank, inför årsstämman dels göra en sammanställning av föreningens faktiska utgifter under föregående verksamhetsår (årskassarapport) för redovisning mot inkomstbudgeten, dels i samråd med övriga medlemmar i styrelsen sammanställa en utgiftsbudget för innevarande verksamhetsår samt komma med förslag till årsavgifter för SSF: s medlemmar (inkomstbudget); årskassarapporten skall snarast efter årsskiftet tillsammans med relevanta verifikationer överlämnas till föreningens revisorer,

12 inför årsstämman komplettera den löpande redovisningen av inkomster och utgifter med en balansräkning för det senaste verksamhetsåret, iordningställa underlag för medlemmarnas inbetalning av årsavgifterna, se till att det kommer ut till medlemmarna och att alla fastighetsägare betalar sina avgifter, betala ut det årliga, av årsstämman beslutade, arvodet till styrelsemedlemmarna. Styrelsens ledamot och suppleanter skall meddela ordföranden eller sekreteraren i god tid om de inte kan infinna sig vid ett styrelsemöte, i övrigt bistå med de olika åtaganden eller uppdrag som styrelsen beslutar om Utöver ovannämnda löpande arbetsuppgifter har samtliga styrelsemedlemmar delat upp ansvaret mellan sig för verksamheten inom olika fasta funktionsområde. Det operativa ansvaret tas i vissa fall av styrelsemedlemmarna själva, i vissa fall av andra medlemmar i SSF än styrelsemedlemmar allt enligt en överenskommen lista. Styrelsemedlems fasta funktionsansvarsområden - målen: Allmänningar Badbrygga Badplats Båtbrygga Båtplats Säkerhet Underhållsplanering Vatten och avlopp Vägar Se till att de alltid är röjda och fina Se till att den alltid är på plats i tid och säker och fräsch Se till att den alltid lockar till besök av oss sjövadingar Se till att bryggan upplevs som säker och professionell Se till att den alltid är röjd och fin Se till att nollvisionen blir verklighet Arbeta långsiktigt med god hänsyn till den ofrånkomliga förslitningen och behovet av ekonomiska buffertar Ombesörja trygghet i vattenförsörjning och avlopp Se till att vägarna håller god kvalitet till lägsta möjliga kostnader samt att föreningens vägar upplevs som barnsäkra och vackra Arbetsuppgifter inom fasta funktionsområden operativt ansvariga 1 Allmänningar Se till att allmänningarna hålls vackra och rensade från sly Hålla ordning på och vid behov uppdatera de kartor över ansvarsfördelningen bland medlemmarna för våra allmänningsområden som finns både på SSF:s hemsida och hos styrelsen Komma med förslag till hur föreningens slyröjningsmål bäst kan nås Upplysa slyröjningsansvariga om att eldning måste föregås av att man inhämtat eldningstillstånd från brandskyddsmyndigheten eller kollat det allmänna tillståndsläget på telefon Badbrygga mm. Se till att badbryggan är ändamålsenlig, hel, fräsch och säker 1 OBS! För arbetsuppgifter, som inte tilldelats någon särskild operativt ansvarig, ansvarar den funktionsansvariga styrelsemedlemmen själv.

13 Se till att badbryggan i god tid före vinterisen bogseras till bästa tänkbara vintervik med hänsyn till risken för isskador Se till att badbryggan i god tid (en månad) före midsommar bogseras tillbaka till vår badplats och förankras där på säkert sätt Se till att sänken och kättingar och övrig nödvändig utrustning för förankring av badbryggan finns tillgänglig i eller invid omklädningspaviljongen Se till att bryggan så långt möjligt hålls fri från fågelträck o.d. Se till att sittmöbeln vinterställs, hålls fräsch och tas fram på våren Badplats Se till att gräset klipps på badplatsen med början i slutet av maj och fortsättningsvis under sommaren och att sly och buskar röjs; kostnaden för gräsklippare, röjsåg och drivmedel bärs av föreningen Se till att omklädningshytterna, toaletterna och förvaringsutrymmena städas och att soppåsen i förrådsutrymmet vid omklädningshytterna töms Se till att fyllda latrinkärl transporteras bort och att kostnadsfakturan sänds till föreningens kassör Se till att det finns toalettpapper på toaletterna Se till att toalettpapper och soppåsar finns tillgängliga i reserv och hålla reda på ena nyckeln till förrådet i toaletthuset Se till att stranden i möjligaste mån hålls fri från fågelträck o.d. så att vattenkvaliteten upprätthålls. Båtbrygga, -plats Se till att båtbryggan förvaras på ett betryggande sätt under vintern (1 oktober 1 juni) Se till att båtbryggan förankras på ett riktigt sätt under sommaren och så att förändringarna för båtplatsinnehavarna från år till år blir de minsta möjliga Se till att underhålla båtbryggan med en inoljning per år på gångplankorna Se till att få bort fågelträck från gångplankorna minst en gång per år Se till att nödvändiga operationer utförs; kostnader utöver kostnader för nämnda underhållsinsatser kräver styrelsens godkännande Se till att en förteckning över båtplats- respektive uppläggningsplatsinnehavare finns anslagen vid bryggan under båtsäsongen; förteckningen anger namnet på den person som är registrerad som ägare till den fastighet, som fått båtplats Se till att gräset blir slaget inom området åtminstone en gång under sommaren Vara kontaktman angående båtplatsen i frågor som ligger utanför normalt motionsförfarande till styrelsen Ha rätt att bli informerad om alla beslut och all övrig hantering som berör båtplatsen från styrelsen respektive av övriga medlemmar i föreningen Säkerhet Söka information om inbrottsläget inom föreningen och på trakten och rapportera om förändringar i läget för styrelsen Hålla kontakt med RAPID Underhållsplanering Ha löpande, samlad överblick över status, underhålls- och förnyelsebehov hos föreningens gemensamhetsanläggningar, inklusive vägar, badbrygga, båtbrygga, omklädningsrum, och

14 kostnadsberäkna återställningskostnader som underlag för löpande avsättningar av medel till reparationsfonder Vatten och avlopp Ta del av information i särskild pärm Se till att pumpstationen (gemensamhetsanläggning 1) fungerar och att vattnet håller god kvalitet genom att vattenprov tas kontinuerligt. Vid behov snarast påkalla hjälp från föreningens teknikkonsult (Hjelms rör: serviceavtal från ) och rapportera om detta till styrelsen Se till att avloppsanläggningen (gemensamhetsanläggning 2) fungerar Vid egen frånvaro (utlandsresa eller liknande) underrätta den reservansvarige om denna Vid behov anlita hjälp utifrån för att lösa uppkomna problem; den ansvarige skall inte personligen behöva utföra alla de betungande arbetsuppgifter för vilka han eller hon tagit på sig ansvarigheten; detta gäller också den reservansvarige Vägar Övergripande vägansvar Löpande bedöma om föreningens vägar är i fullgott skick och underrätta styrelsens vägansvarige om utfallet av dessa bedömningar Se till att till styrelsen anmäla åtgärder som behöver vidtas för att hålla vägar och diken i fullgott skick och sedan se till att de blir genomförda Se till att dikesröjning av sly och gräs blir utförd Se till att snökäppar sätts ut i god tid på hösten och tas bort efter plogningssäsongens slut Se till att behövliga skyltar finns på plats och är i gott skick Se till att brevlådeställningar och anslagstavlor hålls i funktionsdugligt skick Se till att sopbehållarna finns på plats Se till att det finns sand i sandlådan i den asfalterade uppförsbacken (Jönsbergsvägen) Snöröjning, sandning mm Löpande följa vädret och dess påverkan på vägunderlaget samt kontakta föreningens snöröjningsoch sandningsentreprenörer för nödvändiga insatser; fakturorna sänds enligt avtal till kassören Vid frånvaro kontakta ersättare som temporärt kan fylla samma funktion Vägpinnar Enligt ABC-Sjövad är det varje fastighetsägares individuella ansvar att sätta ut pinnar längs vägen utanför sin tomt till vägledning för snöplogande bilar. Men eftersom några fastighetsägare bor utomlands, några är sjuka eller försvagade av andra skäl har visst pinnansvar lagts ut på några personer, var och en representerande sin väg. Deras uppgift är att kontrollera att det finns pinnar där det ska och, där så ej är fallet, själva sätta dit sådana (reservpinnar hos Jan Gradin)

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Skyttstennäs Tomtägarförening är en ekonomisk förening för 185 st tomtägare vid Strandsjön och Stennässjön i Järlåsa.

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Information från styrelsen. Några rader från styrelsemedlemmarna. Ordföranden Styrelsen har haft fem styrelsemöten.

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se Att bo på Tröskvägen Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se 1 Innehållsförteckning 1. Samfälligheten... 3 2. Föreningen... 3 2.1 Allmänt... 3 2.2 Styrelse och reparationsgrupp...

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

BRF Safiren 11 Arbetsordning för mandatperioden 2014/2015

BRF Safiren 11 Arbetsordning för mandatperioden 2014/2015 BRF Safiren 11 Arbetsordning för mandatperioden 2014/2015 Arbetsordning antagen vid styrelsemöte 17/11 2014 Styrelsens ordförande ansvarar för att arbetsordningen uppdateras varje mandatperiod och för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006 Antagen vid styrelsemöte 26 maj 2005 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande är ansvarig för att så sker och

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Hilleviks Samfällighetsförening INFORMATION TILL BOENDE I HILLEVIK

Hilleviks Samfällighetsförening INFORMATION TILL BOENDE I HILLEVIK Hilleviks Samfällighetsförening Utgiven: 2002-01-13 Ändrad: 2004-11-01 INFORMATION TILL BOENDE I HILLEVIK Sidan 2 av 2 Bilagor: Bilaga 1: Lista över arbetsgrupper INFORMATION TILL BOENDE I HILLEVIK HILLEVIKS

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande; Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 8 Fond 10 Jaehnke 14

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-03-16

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-03-16 1 Plats: Krokeks Hembygdsgård, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden Anders Häggkvist hälsade alla närvarande välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat. Den av

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Protokoll för halvårsmöte 2011

Protokoll för halvårsmöte 2011 1 Protokoll för halvårsmöte 2011 Tid och plats: kl. 19:00-21.00 den 10 november 2011 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 45 fastigheter 1. Mötets öppnande Lilian Lagerström hälsade samtliga

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad.

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Till årsmöte 2012-03-13. Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Verksamhetsplanen grundas på stadgar budget arrendeavtal beslut på årsmöte Planen sammanfattar föreningens vilja om gemensamma intressen,

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

STADGAR FÖR LOFSDALEN GLÖTE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING I LINSELLS SOCKEN, HÄRJEDALENS KOMMUN

STADGAR FÖR LOFSDALEN GLÖTE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING I LINSELLS SOCKEN, HÄRJEDALENS KOMMUN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Lofsdalen - Glöte Fiskevårdsområdesförening, vilket namn utgör föreningens firma, organisationsnummer 893201-4213. 2 OMFATTNING Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar

Läs mer

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge Tid Plats Protokoll från årsstämman i Ludvika Norra FVOF 2012. 1(6) Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge 1. Årsstämmans öppnande

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer