ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening."

Transkript

1 December 2014 ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening. Styrelsen ansvarar för uppdatering av detta dokument. Synpunkter och förslag till ändringar lämnas till föreningens sekreterare. Kontaktlista över styrelsen och övriga kontaktpersoner finns i separata förteckningar. A ADRESS Postadressen är Ludvika. Riktnummer är ALLMÄNNINGARNA Sjövads samfällighet består av 54 tomter, varav endast tre är obebyggda. Mellan tomterna finns allmänningar, som hör till föreningen och som vi har gemensamt ansvar för. Totalt uppgår de till cirka 30 hektar. Genom föreningen Hagge Byalag har vi om somrarna tillgång till får och kor som betar av högt gräs på vissa delar. Läs mer under Djur på området. För att allmänningarna ska tas om hand på bästa sätt är ansvaret uppdelat så att var och en sköter det område som ligger närmast den egna tomten. Främst handlar det om röjning av sly. Blir det aktuellt med trädfällning, grävning av diken, iläggning av fyllnadsmassor o.s.v. ska alltid styrelsen kontaktas innan arbetet sker. Särskilt när det gäller trädfällning är det viktigt att beslut tas genom styrelsen. En karta över allmänningarna samt ansvarsuppdelningen för dessa finns sammanställd. Kom ihåg att det är allas ansvar att kontakta sina grannar för att fördela arbetet på bästa sätt. AVFALL (OBS! Nya anvisningar från kommunen att vänta.) Genom kommunen får samtliga fastigheter årligen information om hur avfall av olika slag ska hanteras. Vanligt hushållsavfall utom komposterbart sådant slängs i de större soptunnor som finns utplacerade vid varje väg inom området. Under vintersäsongen står tunnorna vid Räfsnäsvägen för att underlätta tömningen. För dem som inte har egen kompostering, erbjuder kommunen hämtning i särskilda kärl. Varje fastighetsägare ska anmäla till kommunen hur komposterbart avfall tas om hand. Återvinningsbart material som papper och glas ska inte lämnas i föreningens containrar, utan vid en återvinningsstation. Närmaste återvinningstation är vid Hagge Handel. Grovavfall lämnas vid Humbobergets sopstation i Smedjebacken.

2 AVLOPP Området är sedan år 2013 anslutet till Smedjebackens kommuns avloppsnät. B BADPLATSEN Inom samfällighetsföreningen finns en badplats dit alla är välkomna. En särskilt utsedd badplatsansvarig ser till att området hålls i bästa skick, men självklart hjälper alla till för att hålla rent och fint vid badet. För att hålla fåglar borta har nät och snören satts upp vid strandkant och bryggor. Detta har fungerat mycket bra, men det är viktigt att alla hjälps åt att se till att dessa hinder är på plats när ingen människa befinner sig vid badplatsen. Vid badet finns även gungor för barn, en boulebana och ett bord med fasta bänkar. BREVLÅDOR Brevlådor är uppsatta gruppvis vid varje gata. Varje fastighetsägare ansvarar för sin låda. BUSSAR Dalatrafiks bussar passerar Sjövad, med Ludvika och Smedjebacken som ändhållplatser. Mer information, tel En buss (GoByBus) går dagligen mellan Ludvika och Stockholm i vardera riktningen. Mer information finns på eller per telefon Goda bussförbindelser finns även till Borlänge och Falun. BÅTPLATSEN Föreningen har en egen båtbrygga i sjön Haggen. Planerar du att skaffa båt, så kontakta båtplatsansvarige. Det har förekommit stölder, så båtägare uppmanas att försvåra för tjuvar genom att låsa fast motorer och båtar.

3 C CYKELTURER Den som vill göra en cykelutflykt på ett par timmar kan välja att åka Haggen runt. Att cykla in till Ludvika tar minuter, från Räfsnäs finns det en särskild cykel- och gångbana med skön utsikt som går längs vattnet till Jägarnäs; därefter fortsätter den via Knutsbo till centrum. D DIKEN Alla har ansvar för att diket utanför den egna tomten är röjt från grövre sly och att vatten fritt kan rinna i dikestunnlarna. Vintertid åligger det varje fastighetsägare att sätta upp särskilda dikeskäppar utanför tomten för att underlätta för snöröjningen. Det är den vägansvariges uppgift att komplettera med käppar på de sträckor som inte gränsar till någon tomt. DJUR PÅ OMRÅDET Sedan 1995 har föreningen haft ovärderlig hjälp med att röja sly och gräs på stora delar av våra allmänningar av betande får. Det är föreningen Hagge Byalag som har hand om djur och stängsel. Vår egen insats handlar om att noga se till att alla grindar är stängda samt viss daglig tillsyn av djuren. Om djuren skulle lyckas ta sig ur hagarna så försök inte själv fånga in dem utan kontakta istället Hagge Byalag på tel eller föreningsmedlemmarna Jan Gradin tel eller Bitte Holmkvist tel E ELD Eftersom området tillhör Smedjebackens kommun är det Smedjebackens brandkår man vänder sig till vid behov. Det tar ungefär en kvart för dem att komma fram till Sjövad. Telefonnumret vid brand är 112. Den som vill elda ute, ska först kontrollera med brandmyndigheten på tel att det är tillåtet med eldning. Tänk även på vindförhållandena så att inte röken driver in på grannens tomt samt på att det enbart är växtlighet som får eldas. All eldning av avfall och annat material är förbjuden. Två goda råd: elda aldrig ensam och ha alltid minst en hink vatten nära elden. E-POST Anmäl din e-postadress till föreningens sekreterare så kan du snabbt ta del av information som sänds denna väg. Föreningens adresslista är endast tillgänglig för styrelsen; detta i syfte att inte utsätta medlemmarna för risk att få obefogad e-post.

4 EXTRA STÄMMA Om styrelsen anser att en fråga behöver behandlas snarast av föreningen kan en extra stämma utlysas. Denna möjlighet har endast använts en gång (det var 1977 och gällde en omröstning om kommunalt vatten/avlopp). F FISKE I sjön Haggen finns gädda, abborre och öring. För att fiska krävs ett fiskekort. FOTBOLLSPLAN En mindre fotbollsplan finns bakom brevlådorna på krönet där Nisstäppevägen börjar. Planen kan även användas till volleyboll, minitennis och andra aktiviteter. FÖRENINGSAVGIFT För varje fastighet betalar ägaren en årlig avgift till samfällighetsföreningen. Denna avgift täcker bl. a. kostnaden för de gemensamma anläggningarna samt skötsel av vägar och annat av gemensamt intresse. Avgiften beslutas på årsstämman och ska normalt betalas senast den 1 september varje år. Styrelsens kassör skickar ut faktura. G GOLFKLUBBEN Hagge Golfklubb är en av våra närmaste grannar. Vi samarbetar med dem i frågor som rör t ex. gemensamma gränser mellan golfbanan och föreningen. Vår årsstämma hålls i golfklubbens lokaler. En golftävling brukar arrangeras för samfällighetens golfare. H HAGGE Hagge har en mycket gammal historia. Det lär ha funnits hyttor här redan på och 1400-

5 talen. Bruket anlades på 1600-talet och gjorde trakten mycket rik. Hagge Byalag är namnet på en förening som vår samfällighetsförening samarbetar med i vissa frågor. De arrangerar även aktiviteter i området, till exempel kräftfiske i augusti. Mer information om Hagge finns på HEMSIDA Föreningen har en egen hemsida med adress Det är korrekt med ö i adressen. Ansvarig för hemsidan är Lars Hemmendorff. HISTORIA Sjövads samfällighet bildades år 1975 då Gränges Mark styckade av och sålde 54 tomter i Sjövad. Under åren fram till 1980 byggdes de flesta husen, och idag bebos många av dem av barn och barnbarn till den första generationens Sjövads-boende. Många är här både vinter och sommar och flera har blivit permanentboende. Samfälligheten har haft flera ordföranden genom åren, först ut var Lars Persson, följd av Stig Barsegård, Bengt Rudberg, Olle Holmkvist, Sven-Olof Lundström, Thomas Öckermark och Rolf Eidem. HUNDAR I SJÖVAD Att hundägare plockar upp efter sina hundar är en självklarhet. Bajspåsar ska läggas i grön soptunna och absolut inte i latrintunna eller kompost. Hundar är välkomna till badplatsen, men hundhållningen ska självklart ske med omdöme och visad respekt för övriga närvarande. Detta innebär att när det är många besökare vid badet ska hundar hållas kopplade och tillåtas bada ett stycke vid sidan av sandstranden. I INBROTT Det har tyvärr förekommit flera inbrott inom området. Man kan aldrig hindra en tjuv som har bestämt sig för att göra inbrott, men man kan göra det så besvärligt att han istället väljer ett annat område/hus. Följande tips kan bidra till att förhindra inbrott: - Prata med grannarna och kom överens om att hålla uppsikt över varandras tomter. - Parkera bilen på grannens uppfart ibland när denne inte är där. - Flytta utemöbler, ställ ut gräsklippare etc., så att det ser ut som om någon är hemma. - Sätt upp utomhusbelysning som aktiveras av rörelse. - Skaffa larm och upplys med skyltar om att det är larmat. - Har du hund, se till att det syns från vägen. Det är viktigt att du ser till att styrelsen har ditt korrekta telefonnummer, så att du snabbt kan bli kontaktad om väktare upptäcker skada eller dylikt. (Se även Områdesbevakning) INKOMSTER OCH UTGIFTER Budgeten för samfälligheten uppgår till cirka kronor per år. Däri ingår utgifter för

6 vägar inom området, båtplats, badplats, försäkring och avsättningar till en reservfond. Den som är intresserad av närmare detaljer, hänvisas till den sammanställning som styrelsen gör inför varje årsstämma. INTERNET Smedjebackens Stadsnät erbjuder boende i Sjövad att ansluta sig till deras fibernät. Flera leverantörer erbjuder mobilt bredband med 4G-hastighet. J JAKT I skogen ovanför området förekommer jakt på främst älg och rådjur under ordinarie jaktperiod. Skyltar vid vattenverket brukar informera om pågående jakt. K KONTAKTPERSONER Samfälligheten utser årligen kontaktpersoner för olika ansvarsområden inom föreningen, exempelvis vägar, vatten, bad och båtplats. Aktuella kontaktpersoner finns listade i en separat förteckning. L LUDVIKA Ludvika, vår närmaste centralort, har ca invånare. Turistbyrån har sina lokaler i stationsbyggnaden med adress Bergslagsgatan 10, tel De ger tips om aktuella aktiviteter och säljer även biljetter till olika evenemang. Smultronställen för den som vill jämföra utsikter i klass med Siljans Gesundaberg är Lekomberget norr om stan (avfart från vägen mot Brunnsvik), Halvars väster om Ludvika (på väg mot Gonäs) och Skeppmora (avfart från vägen mot Grängesberg). Telefon till Ludvika kommun

7 M MEDLEMSMATRIKEL En medlemsmatrikel finns upprättad och uppdateras löpande av föreningens sekreterare. Det är viktigt att matrikeln innehåller aktuella uppgifter om adress, telefonnummer, e-postadress m.m., så glöm inte att meddela ändringar till föreningens sekreterare. Endast styrelsen har tillgång till denna förteckning för att medlemmarna inte ska riskera att få oönskade mail eller reklamutskick. MIDSOMMAR Ett traditionsenligt midsommarfirande äger rum varje år nere vid badplatsen. På midsommaraftonens förmiddag plockas blommor till midsommarstången och på eftermiddagen arrangeras tipspromenad, dans och dragkamp. På söndagen under midsommar håller föreningen årsstämma. N NYA FASTIGHETSÄGARE Vi tycker att det är trevligt med nya tomtägare som kan tillföra föreningen nya idéer och krafter. Frågor, förslag och annat kan ställas till ordföranden. Den här ABC-sammanställningen är gjord bland annat med syfte att underlätta för nya att sätta sig in i hur föreningen fungerar. Den som hyr ut sitt hus bör tänka på att sådant som kan vara viktigt att veta ska meddelas hyresgästerna. O OMRÅDESBEVAKNING Sedan hösten 2004 patrullerar vaktföretaget Rapid bevakning från Ludvika samfälligheten regelbundet. Om man upptäcker något misstänkt kan Rapid kontaktas på tel Detta nummer kan du ringa dygnet runt och en bil kan då snabbt vara på plats. Även styrelsen bör underrättas vid inbrott eller misstankar om brott, för att kunna följa upp och vidta åtgärder.

8 P POSTGIRO Föreningens bankgironummer är och hit ska årsavgiften betalas senast den 1 september varje år. Q R S SMEDJEBACKEN Sjövad hör till Smedjebackens kommun och det är denna som ska kontaktas vid frågor om byggnation, avlopp, installation av öppen spis och andra förändringar som berör fastigheten. Telefonnummer till kommunens förvaltning är STYRELSE Sjövads samfällighet utser varje år vid årsstämman en styrelse som sköter föreningen, utser kontaktpersoner för olika ansvarsområden m.m. En förteckning över aktuell styrelse finns i en separat förteckning. T TIDNINGAR Dagstidningar kan man via prenumeration få i sin brevlåda alla dagar utom söndag. Lokaltidningar för området är Ludvika Tidning och Dala-Demokraten.

9 TRÄDFÄLLNING Styrelsen, kontaktperson, Per Ejnarsson, måste alltid kontaktas vid trädfällning utanför den egna tomten. Kontakta alltid grannarna inför trädfällning, gärna också när det gäller träd på den egna tomten. TÅG I Ludvika finns en tågstation med dagliga tåg till bl. a. Västerås, Borlänge och Örebro. I stationsbyggnaden ligger Resecentrum som bokar resor både med tåg och buss, tel Telefon till SJ är U V VALBEREDNING En valberedning utses vid varje årsstämma. Har du förslag på personer som kan göra nytta i styrelsen, så kontakta valberedningen. VATTEN Området är sedan år 2013 anslutet till Smedjebackens kommuns VA-nät. Flera medlemmar har dock valt att även i fortsättningen hämta vatten ur den egna brunnen. VÄGAR Samfälligheten har ansvar för de vägar som finns inom området: Anders Pers väg, Gruvslingan, Jönsbergsvägen och Nisstäppevägen. Underhållet innebär bl. a. sandning och snöröjning på vintern samt hyvling och nytt grus vid behov. Kontaktperson för vägfrågor inom föreningen: se bilaga.

10 Y Z ZOOLOGI Bergslagen är ett av Sveriges lo-rikaste områden och flera av de boende i Sjövad har haft turen att få se detta skygga djur. Björn och varg har förekommit i trakterna kring Ludvika. Vid sjön Haggen bor en bäverfamilj i närheten av badplatsen. I övrigt är det gott om älg, rådjur, hare. Å ÅRSSTÄMMA Årsstämman äger vanligtvis rum på söndagen vid midsommar och samtliga fastighetsägare kallas till stämman i särskilt brev. På stämman tar föreningens medlemmar ställning till styrelsens förslag till verksamhetsdokument och budget, samt till aktuella frågor om skötseln av samfälligheten. Alla välkomnas att skriva motioner till årsstämman, vilka ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före stämman. ÅRSAVGIFT Årsavgiftens storlek beslutas på årsstämman och avgiften ska vara betalad senast den 1 september. Ä Ö

11 Bilaga till ABC I SJÖVAD December2009 SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, SSF, Arbetsuppgifter och ansvarsområden för styrelsemedlemmar och övriga operativt ansvariga - allmänt Styrelsen, allmänt Styrelsens ordförande skall kalla till styrelsesammanträden och årsstämma; även suppleanter skall kallas, leda styrelsens sammanträden, se till att sammanträdena protokollförs, ta ansvar för att styrelse- och stämmobeslut blir verkställda samt i övrigt säkerställa att föreningens stadgar (SFL 1973: 1150 om förvaltning av samfälligheter med ändringar beslutade inom SSF) följs. Styrelsens sekreterare skall tillsammans med ordföranden förbereda styrelsens sammanträden, föra protokoll vid styrelsens sammanträden och se till att ordföranden får protokollet för justering, distribuera protokollet till styrelse, valberedning och revisorer, tillsammans med ordföranden se till att beslut verkställs och följs upp, registrera och förvara skrivelser som rör SSF: s verksamhet, svara för arkivering av handlingar och protokoll, hålla föreningens adresslistor och medlemsmatrikel uppdaterade, ansvara för att nya medlemmar i föreningen kontaktas och ges information om föreningen och området, se till att funktionsområdesansvariga utarbetar underlag för årsberättelse och verksamhetsplan, sammanställa årsberättelse och verksamhetsplan samt svara för föreningens information, internt (till exempel ABC i Sjövad ) och externt. Styrelsens kassör skall ha löpande överblick över SSF: s utgifter och inkomster och omedelbart rapportera större avvikelser från utgifts- eller inkomstbudgeten till styrelsen, registrera alla transaktioner i SSF: s kassabok, genomföra alla betalningar från och reglera alla betalningar till SSF via föreningens konto i Swedbank, inför årsstämman dels göra en sammanställning av föreningens faktiska utgifter under föregående verksamhetsår (årskassarapport) för redovisning mot inkomstbudgeten, dels i samråd med övriga medlemmar i styrelsen sammanställa en utgiftsbudget för innevarande verksamhetsår samt komma med förslag till årsavgifter för SSF: s medlemmar (inkomstbudget); årskassarapporten skall snarast efter årsskiftet tillsammans med relevanta verifikationer överlämnas till föreningens revisorer,

12 inför årsstämman komplettera den löpande redovisningen av inkomster och utgifter med en balansräkning för det senaste verksamhetsåret, iordningställa underlag för medlemmarnas inbetalning av årsavgifterna, se till att det kommer ut till medlemmarna och att alla fastighetsägare betalar sina avgifter, betala ut det årliga, av årsstämman beslutade, arvodet till styrelsemedlemmarna. Styrelsens ledamot och suppleanter skall meddela ordföranden eller sekreteraren i god tid om de inte kan infinna sig vid ett styrelsemöte, i övrigt bistå med de olika åtaganden eller uppdrag som styrelsen beslutar om Utöver ovannämnda löpande arbetsuppgifter har samtliga styrelsemedlemmar delat upp ansvaret mellan sig för verksamheten inom olika fasta funktionsområde. Det operativa ansvaret tas i vissa fall av styrelsemedlemmarna själva, i vissa fall av andra medlemmar i SSF än styrelsemedlemmar allt enligt en överenskommen lista. Styrelsemedlems fasta funktionsansvarsområden - målen: Allmänningar Badbrygga Badplats Båtbrygga Båtplats Säkerhet Underhållsplanering Vatten och avlopp Vägar Se till att de alltid är röjda och fina Se till att den alltid är på plats i tid och säker och fräsch Se till att den alltid lockar till besök av oss sjövadingar Se till att bryggan upplevs som säker och professionell Se till att den alltid är röjd och fin Se till att nollvisionen blir verklighet Arbeta långsiktigt med god hänsyn till den ofrånkomliga förslitningen och behovet av ekonomiska buffertar Ombesörja trygghet i vattenförsörjning och avlopp Se till att vägarna håller god kvalitet till lägsta möjliga kostnader samt att föreningens vägar upplevs som barnsäkra och vackra Arbetsuppgifter inom fasta funktionsområden operativt ansvariga 1 Allmänningar Se till att allmänningarna hålls vackra och rensade från sly Hålla ordning på och vid behov uppdatera de kartor över ansvarsfördelningen bland medlemmarna för våra allmänningsområden som finns både på SSF:s hemsida och hos styrelsen Komma med förslag till hur föreningens slyröjningsmål bäst kan nås Upplysa slyröjningsansvariga om att eldning måste föregås av att man inhämtat eldningstillstånd från brandskyddsmyndigheten eller kollat det allmänna tillståndsläget på telefon Badbrygga mm. Se till att badbryggan är ändamålsenlig, hel, fräsch och säker 1 OBS! För arbetsuppgifter, som inte tilldelats någon särskild operativt ansvarig, ansvarar den funktionsansvariga styrelsemedlemmen själv.

13 Se till att badbryggan i god tid före vinterisen bogseras till bästa tänkbara vintervik med hänsyn till risken för isskador Se till att badbryggan i god tid (en månad) före midsommar bogseras tillbaka till vår badplats och förankras där på säkert sätt Se till att sänken och kättingar och övrig nödvändig utrustning för förankring av badbryggan finns tillgänglig i eller invid omklädningspaviljongen Se till att bryggan så långt möjligt hålls fri från fågelträck o.d. Se till att sittmöbeln vinterställs, hålls fräsch och tas fram på våren Badplats Se till att gräset klipps på badplatsen med början i slutet av maj och fortsättningsvis under sommaren och att sly och buskar röjs; kostnaden för gräsklippare, röjsåg och drivmedel bärs av föreningen Se till att omklädningshytterna, toaletterna och förvaringsutrymmena städas och att soppåsen i förrådsutrymmet vid omklädningshytterna töms Se till att fyllda latrinkärl transporteras bort och att kostnadsfakturan sänds till föreningens kassör Se till att det finns toalettpapper på toaletterna Se till att toalettpapper och soppåsar finns tillgängliga i reserv och hålla reda på ena nyckeln till förrådet i toaletthuset Se till att stranden i möjligaste mån hålls fri från fågelträck o.d. så att vattenkvaliteten upprätthålls. Båtbrygga, -plats Se till att båtbryggan förvaras på ett betryggande sätt under vintern (1 oktober 1 juni) Se till att båtbryggan förankras på ett riktigt sätt under sommaren och så att förändringarna för båtplatsinnehavarna från år till år blir de minsta möjliga Se till att underhålla båtbryggan med en inoljning per år på gångplankorna Se till att få bort fågelträck från gångplankorna minst en gång per år Se till att nödvändiga operationer utförs; kostnader utöver kostnader för nämnda underhållsinsatser kräver styrelsens godkännande Se till att en förteckning över båtplats- respektive uppläggningsplatsinnehavare finns anslagen vid bryggan under båtsäsongen; förteckningen anger namnet på den person som är registrerad som ägare till den fastighet, som fått båtplats Se till att gräset blir slaget inom området åtminstone en gång under sommaren Vara kontaktman angående båtplatsen i frågor som ligger utanför normalt motionsförfarande till styrelsen Ha rätt att bli informerad om alla beslut och all övrig hantering som berör båtplatsen från styrelsen respektive av övriga medlemmar i föreningen Säkerhet Söka information om inbrottsläget inom föreningen och på trakten och rapportera om förändringar i läget för styrelsen Hålla kontakt med RAPID Underhållsplanering Ha löpande, samlad överblick över status, underhålls- och förnyelsebehov hos föreningens gemensamhetsanläggningar, inklusive vägar, badbrygga, båtbrygga, omklädningsrum, och

14 kostnadsberäkna återställningskostnader som underlag för löpande avsättningar av medel till reparationsfonder Vatten och avlopp Ta del av information i särskild pärm Se till att pumpstationen (gemensamhetsanläggning 1) fungerar och att vattnet håller god kvalitet genom att vattenprov tas kontinuerligt. Vid behov snarast påkalla hjälp från föreningens teknikkonsult (Hjelms rör: serviceavtal från ) och rapportera om detta till styrelsen Se till att avloppsanläggningen (gemensamhetsanläggning 2) fungerar Vid egen frånvaro (utlandsresa eller liknande) underrätta den reservansvarige om denna Vid behov anlita hjälp utifrån för att lösa uppkomna problem; den ansvarige skall inte personligen behöva utföra alla de betungande arbetsuppgifter för vilka han eller hon tagit på sig ansvarigheten; detta gäller också den reservansvarige Vägar Övergripande vägansvar Löpande bedöma om föreningens vägar är i fullgott skick och underrätta styrelsens vägansvarige om utfallet av dessa bedömningar Se till att till styrelsen anmäla åtgärder som behöver vidtas för att hålla vägar och diken i fullgott skick och sedan se till att de blir genomförda Se till att dikesröjning av sly och gräs blir utförd Se till att snökäppar sätts ut i god tid på hösten och tas bort efter plogningssäsongens slut Se till att behövliga skyltar finns på plats och är i gott skick Se till att brevlådeställningar och anslagstavlor hålls i funktionsdugligt skick Se till att sopbehållarna finns på plats Se till att det finns sand i sandlådan i den asfalterade uppförsbacken (Jönsbergsvägen) Snöröjning, sandning mm Löpande följa vädret och dess påverkan på vägunderlaget samt kontakta föreningens snöröjningsoch sandningsentreprenörer för nödvändiga insatser; fakturorna sänds enligt avtal till kassören Vid frånvaro kontakta ersättare som temporärt kan fylla samma funktion Vägpinnar Enligt ABC-Sjövad är det varje fastighetsägares individuella ansvar att sätta ut pinnar längs vägen utanför sin tomt till vägledning för snöplogande bilar. Men eftersom några fastighetsägare bor utomlands, några är sjuka eller försvagade av andra skäl har visst pinnansvar lagts ut på några personer, var och en representerande sin väg. Deras uppgift är att kontrollera att det finns pinnar där det ska och, där så ej är fallet, själva sätta dit sådana (reservpinnar hos Jan Gradin)

ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening.

ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening. December 2009 ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening. Styrelsen ansvarar för uppdatering av detta dokument. Synpunkter och förslag till ändringar lämnas till

Läs mer

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')"!!:r'a:lfu

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')!!:r'a:lfu ' f-_-'-i:9*:':siry ''-*! i{, ')"!!:r'a:lfu S bäåta ö/ i Många är vi som har Edholma som en oas dit vi åker så fort vi får en chans. ågra av oss vill bara ta det lugnt och njuta medan andra väljer att

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

NÄSTORPSBLADET. Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet

NÄSTORPSBLADET. Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet NÄSTORPSBLADET 2016 Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet Viktiga datum Lördag den 23 april: Vårens arbetsdag Lördagen den 23 april är det dags för vårens arbetsdag. Samling kl. 10.00 vid

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

Vid varje form av adressändring eller liknande var god meddela kassören. De allmänna reglerna om allemansrätt gäller även för vårt område.

Vid varje form av adressändring eller liknande var god meddela kassören. De allmänna reglerna om allemansrätt gäller även för vårt område. ADMINISTRATION Ett av verksamhetsområdena inom föreningen. Omfattar främst arbetsuppgifter för styrelse, kassör och sekreterare. Leder till kostnader för bl.a. porto, försäkring, lokalhyra vid möten, ersättning

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 Introduktion: Föreningen har lagfästa stadgar samt en gällande förrättning för varje gemensamhetsanläggning, som ger vissa av ramarna

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Sjöskogens samfällighetsförening

Sjöskogens samfällighetsförening Sjöskogens samfällighetsförening Boendeinformation 2015 Inledning Sjöskogen är ett fritidsområde som är beläget cirka två mil sydost om Nyköping, direkt vid Bråvikens strand. Området präglas av dess undersköna

Läs mer

Tänk särskilt på att hålla Din hund kopplad vid badet och ta upp hundbajset efter Din hund. Se även under avsnitt Hundar!

Tänk särskilt på att hålla Din hund kopplad vid badet och ta upp hundbajset efter Din hund. Se även under avsnitt Hundar! Allmänningar Är de grönområden som inte är tomtmark eller åker. Allmänningarna är allas vårt ansvar och ska hållas tillgängliga för att ströva i. Nedskräpning eller uppläggning av sten, träd eller annan

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Vad som i detta dokument åligger ledamot åligger även ersättare om inget annat framgår av texten.

Vad som i detta dokument åligger ledamot åligger även ersättare om inget annat framgår av texten. Vad som i detta dokument åligger ledamot åligger även ersättare om inget annat framgår av texten. Styrelsens allmänna åligganden Styrelsen ansvarar inför medlemmarna för organisation och förvaltning av

Läs mer

Välkomna till stämma 2016

Välkomna till stämma 2016 Välkomna till stämma 2016 Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 204 2014-06-19 Trevlig Sommar SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan 266 021-18 90 82 joakim.widell@spikverket.se

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Protokoll till styrelsemöte nr Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl Plats: Solveig Norrman, Ö T 75. Närvarande Anders Reyman

Protokoll till styrelsemöte nr Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl Plats: Solveig Norrman, Ö T 75. Närvarande Anders Reyman Protokoll till styrelsemöte nr 2-2016-2017 Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl 10-12 Plats:, Ö T 75 Närvarande Hans-Göran Hermansson Pär Svensson Roger Johnsson Jan Dahlström ordf kassör ledamot ledamot

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Skyttstennäs Tomtägarförening är en ekonomisk förening för 185 st tomtägare vid Strandsjön och Stennässjön i Järlåsa.

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2014-04-24 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighetsförening nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl 19.30 Församlingsgården,

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan 2016-08-18 Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan Ordförande Väljs på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet Kallar till styrelsesammanträden och leder dem Ser till att sammanträden hålls när det behövs

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Varmt välkommen till oss på Södra Åstön önskar vägföreningen

Varmt välkommen till oss på Södra Åstön önskar vägföreningen Varmt välkommen till oss på Södra Åstön önskar vägföreningen Vi vill med detta informationsmaterial kort berätta om oss och vår verksamhet. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att höra av

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

Byordning för Laknäs Östanhols byalag

Byordning för Laknäs Östanhols byalag 1 Föreningens namn Laknäs och Östanhols byar utgör en ideell förening med namnet Laknäs Östanhols byalag. 2 Föreningens säte Den ideella föreningen, Laknäs Östanhols byalag, har sitt säte i Leksands Kommun.

Läs mer

1 Öppnande Byamannen hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

1 Öppnande Byamannen hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. Protokoll fört vid bystämma med Österby Byamän. Tid: Torsdagen den 26 april 2012 Plats: Nordansjö Bygdegård, Hedemora Deltagare: Magnus Rappendal Johan Stam Fredrik Evaldsson Olle Perers Agneta B Stefansson

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser TRIVSELREGLER I HAMNVIKEN I denna handling sammanfattas vilken verksamhet Hamnvikens samfällighetsförening bedriver och de Trivselregler som föreningens medlemmar har att följa. För de som har tilldelats

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Information från styrelsen. Några rader från styrelsemedlemmarna. Ordföranden Styrelsen har haft fem styrelsemöten.

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar.

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar. En stad består av många händer och huvuden som måste samarbeta för att allt ska fungera effektivt. Som fastighetsägare har du en viktig roll här, om din fastighet ligger vid en av Västerås stads gator.

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Svensboda den 5 september 2016 Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Välkommen till arbetsdagen och föreningsstämman i SSF och medlemsmötet i SNF lördagen

Läs mer

Svedenäs Södra Tomtägarförening

Svedenäs Södra Tomtägarförening Svedenäs Södra Tomtägarförening Styrelsens årsberättelse 2012-04-01 2013-03-31 1. Verksamhet Styrelsen har fullgjort de uppgifter som årsmötet 2012 beslutade: Renovering av piren samt underhåll av vägar,

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand 1 Organisationen Föreningen Gnisvärd och Tofta strand bildades den 29 juli 2014. Föreningen är bildad under svensk rätt och tillämpningen och tolkningen

Läs mer