ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening."

Transkript

1 December 2014 ABC I SJÖVAD Praktisk information och anvisningar inom Sjövads samfällighetsförening. Styrelsen ansvarar för uppdatering av detta dokument. Synpunkter och förslag till ändringar lämnas till föreningens sekreterare. Kontaktlista över styrelsen och övriga kontaktpersoner finns i separata förteckningar. A ADRESS Postadressen är Ludvika. Riktnummer är ALLMÄNNINGARNA Sjövads samfällighet består av 54 tomter, varav endast tre är obebyggda. Mellan tomterna finns allmänningar, som hör till föreningen och som vi har gemensamt ansvar för. Totalt uppgår de till cirka 30 hektar. Genom föreningen Hagge Byalag har vi om somrarna tillgång till får och kor som betar av högt gräs på vissa delar. Läs mer under Djur på området. För att allmänningarna ska tas om hand på bästa sätt är ansvaret uppdelat så att var och en sköter det område som ligger närmast den egna tomten. Främst handlar det om röjning av sly. Blir det aktuellt med trädfällning, grävning av diken, iläggning av fyllnadsmassor o.s.v. ska alltid styrelsen kontaktas innan arbetet sker. Särskilt när det gäller trädfällning är det viktigt att beslut tas genom styrelsen. En karta över allmänningarna samt ansvarsuppdelningen för dessa finns sammanställd. Kom ihåg att det är allas ansvar att kontakta sina grannar för att fördela arbetet på bästa sätt. AVFALL (OBS! Nya anvisningar från kommunen att vänta.) Genom kommunen får samtliga fastigheter årligen information om hur avfall av olika slag ska hanteras. Vanligt hushållsavfall utom komposterbart sådant slängs i de större soptunnor som finns utplacerade vid varje väg inom området. Under vintersäsongen står tunnorna vid Räfsnäsvägen för att underlätta tömningen. För dem som inte har egen kompostering, erbjuder kommunen hämtning i särskilda kärl. Varje fastighetsägare ska anmäla till kommunen hur komposterbart avfall tas om hand. Återvinningsbart material som papper och glas ska inte lämnas i föreningens containrar, utan vid en återvinningsstation. Närmaste återvinningstation är vid Hagge Handel. Grovavfall lämnas vid Humbobergets sopstation i Smedjebacken.

2 AVLOPP Området är sedan år 2013 anslutet till Smedjebackens kommuns avloppsnät. B BADPLATSEN Inom samfällighetsföreningen finns en badplats dit alla är välkomna. En särskilt utsedd badplatsansvarig ser till att området hålls i bästa skick, men självklart hjälper alla till för att hålla rent och fint vid badet. För att hålla fåglar borta har nät och snören satts upp vid strandkant och bryggor. Detta har fungerat mycket bra, men det är viktigt att alla hjälps åt att se till att dessa hinder är på plats när ingen människa befinner sig vid badplatsen. Vid badet finns även gungor för barn, en boulebana och ett bord med fasta bänkar. BREVLÅDOR Brevlådor är uppsatta gruppvis vid varje gata. Varje fastighetsägare ansvarar för sin låda. BUSSAR Dalatrafiks bussar passerar Sjövad, med Ludvika och Smedjebacken som ändhållplatser. Mer information, tel En buss (GoByBus) går dagligen mellan Ludvika och Stockholm i vardera riktningen. Mer information finns på eller per telefon Goda bussförbindelser finns även till Borlänge och Falun. BÅTPLATSEN Föreningen har en egen båtbrygga i sjön Haggen. Planerar du att skaffa båt, så kontakta båtplatsansvarige. Det har förekommit stölder, så båtägare uppmanas att försvåra för tjuvar genom att låsa fast motorer och båtar.

3 C CYKELTURER Den som vill göra en cykelutflykt på ett par timmar kan välja att åka Haggen runt. Att cykla in till Ludvika tar minuter, från Räfsnäs finns det en särskild cykel- och gångbana med skön utsikt som går längs vattnet till Jägarnäs; därefter fortsätter den via Knutsbo till centrum. D DIKEN Alla har ansvar för att diket utanför den egna tomten är röjt från grövre sly och att vatten fritt kan rinna i dikestunnlarna. Vintertid åligger det varje fastighetsägare att sätta upp särskilda dikeskäppar utanför tomten för att underlätta för snöröjningen. Det är den vägansvariges uppgift att komplettera med käppar på de sträckor som inte gränsar till någon tomt. DJUR PÅ OMRÅDET Sedan 1995 har föreningen haft ovärderlig hjälp med att röja sly och gräs på stora delar av våra allmänningar av betande får. Det är föreningen Hagge Byalag som har hand om djur och stängsel. Vår egen insats handlar om att noga se till att alla grindar är stängda samt viss daglig tillsyn av djuren. Om djuren skulle lyckas ta sig ur hagarna så försök inte själv fånga in dem utan kontakta istället Hagge Byalag på tel eller föreningsmedlemmarna Jan Gradin tel eller Bitte Holmkvist tel E ELD Eftersom området tillhör Smedjebackens kommun är det Smedjebackens brandkår man vänder sig till vid behov. Det tar ungefär en kvart för dem att komma fram till Sjövad. Telefonnumret vid brand är 112. Den som vill elda ute, ska först kontrollera med brandmyndigheten på tel att det är tillåtet med eldning. Tänk även på vindförhållandena så att inte röken driver in på grannens tomt samt på att det enbart är växtlighet som får eldas. All eldning av avfall och annat material är förbjuden. Två goda råd: elda aldrig ensam och ha alltid minst en hink vatten nära elden. E-POST Anmäl din e-postadress till föreningens sekreterare så kan du snabbt ta del av information som sänds denna väg. Föreningens adresslista är endast tillgänglig för styrelsen; detta i syfte att inte utsätta medlemmarna för risk att få obefogad e-post.

4 EXTRA STÄMMA Om styrelsen anser att en fråga behöver behandlas snarast av föreningen kan en extra stämma utlysas. Denna möjlighet har endast använts en gång (det var 1977 och gällde en omröstning om kommunalt vatten/avlopp). F FISKE I sjön Haggen finns gädda, abborre och öring. För att fiska krävs ett fiskekort. FOTBOLLSPLAN En mindre fotbollsplan finns bakom brevlådorna på krönet där Nisstäppevägen börjar. Planen kan även användas till volleyboll, minitennis och andra aktiviteter. FÖRENINGSAVGIFT För varje fastighet betalar ägaren en årlig avgift till samfällighetsföreningen. Denna avgift täcker bl. a. kostnaden för de gemensamma anläggningarna samt skötsel av vägar och annat av gemensamt intresse. Avgiften beslutas på årsstämman och ska normalt betalas senast den 1 september varje år. Styrelsens kassör skickar ut faktura. G GOLFKLUBBEN Hagge Golfklubb är en av våra närmaste grannar. Vi samarbetar med dem i frågor som rör t ex. gemensamma gränser mellan golfbanan och föreningen. Vår årsstämma hålls i golfklubbens lokaler. En golftävling brukar arrangeras för samfällighetens golfare. H HAGGE Hagge har en mycket gammal historia. Det lär ha funnits hyttor här redan på och 1400-

5 talen. Bruket anlades på 1600-talet och gjorde trakten mycket rik. Hagge Byalag är namnet på en förening som vår samfällighetsförening samarbetar med i vissa frågor. De arrangerar även aktiviteter i området, till exempel kräftfiske i augusti. Mer information om Hagge finns på HEMSIDA Föreningen har en egen hemsida med adress Det är korrekt med ö i adressen. Ansvarig för hemsidan är Lars Hemmendorff. HISTORIA Sjövads samfällighet bildades år 1975 då Gränges Mark styckade av och sålde 54 tomter i Sjövad. Under åren fram till 1980 byggdes de flesta husen, och idag bebos många av dem av barn och barnbarn till den första generationens Sjövads-boende. Många är här både vinter och sommar och flera har blivit permanentboende. Samfälligheten har haft flera ordföranden genom åren, först ut var Lars Persson, följd av Stig Barsegård, Bengt Rudberg, Olle Holmkvist, Sven-Olof Lundström, Thomas Öckermark och Rolf Eidem. HUNDAR I SJÖVAD Att hundägare plockar upp efter sina hundar är en självklarhet. Bajspåsar ska läggas i grön soptunna och absolut inte i latrintunna eller kompost. Hundar är välkomna till badplatsen, men hundhållningen ska självklart ske med omdöme och visad respekt för övriga närvarande. Detta innebär att när det är många besökare vid badet ska hundar hållas kopplade och tillåtas bada ett stycke vid sidan av sandstranden. I INBROTT Det har tyvärr förekommit flera inbrott inom området. Man kan aldrig hindra en tjuv som har bestämt sig för att göra inbrott, men man kan göra det så besvärligt att han istället väljer ett annat område/hus. Följande tips kan bidra till att förhindra inbrott: - Prata med grannarna och kom överens om att hålla uppsikt över varandras tomter. - Parkera bilen på grannens uppfart ibland när denne inte är där. - Flytta utemöbler, ställ ut gräsklippare etc., så att det ser ut som om någon är hemma. - Sätt upp utomhusbelysning som aktiveras av rörelse. - Skaffa larm och upplys med skyltar om att det är larmat. - Har du hund, se till att det syns från vägen. Det är viktigt att du ser till att styrelsen har ditt korrekta telefonnummer, så att du snabbt kan bli kontaktad om väktare upptäcker skada eller dylikt. (Se även Områdesbevakning) INKOMSTER OCH UTGIFTER Budgeten för samfälligheten uppgår till cirka kronor per år. Däri ingår utgifter för

6 vägar inom området, båtplats, badplats, försäkring och avsättningar till en reservfond. Den som är intresserad av närmare detaljer, hänvisas till den sammanställning som styrelsen gör inför varje årsstämma. INTERNET Smedjebackens Stadsnät erbjuder boende i Sjövad att ansluta sig till deras fibernät. Flera leverantörer erbjuder mobilt bredband med 4G-hastighet. J JAKT I skogen ovanför området förekommer jakt på främst älg och rådjur under ordinarie jaktperiod. Skyltar vid vattenverket brukar informera om pågående jakt. K KONTAKTPERSONER Samfälligheten utser årligen kontaktpersoner för olika ansvarsområden inom föreningen, exempelvis vägar, vatten, bad och båtplats. Aktuella kontaktpersoner finns listade i en separat förteckning. L LUDVIKA Ludvika, vår närmaste centralort, har ca invånare. Turistbyrån har sina lokaler i stationsbyggnaden med adress Bergslagsgatan 10, tel De ger tips om aktuella aktiviteter och säljer även biljetter till olika evenemang. Smultronställen för den som vill jämföra utsikter i klass med Siljans Gesundaberg är Lekomberget norr om stan (avfart från vägen mot Brunnsvik), Halvars väster om Ludvika (på väg mot Gonäs) och Skeppmora (avfart från vägen mot Grängesberg). Telefon till Ludvika kommun

7 M MEDLEMSMATRIKEL En medlemsmatrikel finns upprättad och uppdateras löpande av föreningens sekreterare. Det är viktigt att matrikeln innehåller aktuella uppgifter om adress, telefonnummer, e-postadress m.m., så glöm inte att meddela ändringar till föreningens sekreterare. Endast styrelsen har tillgång till denna förteckning för att medlemmarna inte ska riskera att få oönskade mail eller reklamutskick. MIDSOMMAR Ett traditionsenligt midsommarfirande äger rum varje år nere vid badplatsen. På midsommaraftonens förmiddag plockas blommor till midsommarstången och på eftermiddagen arrangeras tipspromenad, dans och dragkamp. På söndagen under midsommar håller föreningen årsstämma. N NYA FASTIGHETSÄGARE Vi tycker att det är trevligt med nya tomtägare som kan tillföra föreningen nya idéer och krafter. Frågor, förslag och annat kan ställas till ordföranden. Den här ABC-sammanställningen är gjord bland annat med syfte att underlätta för nya att sätta sig in i hur föreningen fungerar. Den som hyr ut sitt hus bör tänka på att sådant som kan vara viktigt att veta ska meddelas hyresgästerna. O OMRÅDESBEVAKNING Sedan hösten 2004 patrullerar vaktföretaget Rapid bevakning från Ludvika samfälligheten regelbundet. Om man upptäcker något misstänkt kan Rapid kontaktas på tel Detta nummer kan du ringa dygnet runt och en bil kan då snabbt vara på plats. Även styrelsen bör underrättas vid inbrott eller misstankar om brott, för att kunna följa upp och vidta åtgärder.

8 P POSTGIRO Föreningens bankgironummer är och hit ska årsavgiften betalas senast den 1 september varje år. Q R S SMEDJEBACKEN Sjövad hör till Smedjebackens kommun och det är denna som ska kontaktas vid frågor om byggnation, avlopp, installation av öppen spis och andra förändringar som berör fastigheten. Telefonnummer till kommunens förvaltning är STYRELSE Sjövads samfällighet utser varje år vid årsstämman en styrelse som sköter föreningen, utser kontaktpersoner för olika ansvarsområden m.m. En förteckning över aktuell styrelse finns i en separat förteckning. T TIDNINGAR Dagstidningar kan man via prenumeration få i sin brevlåda alla dagar utom söndag. Lokaltidningar för området är Ludvika Tidning och Dala-Demokraten.

9 TRÄDFÄLLNING Styrelsen, kontaktperson, Per Ejnarsson, måste alltid kontaktas vid trädfällning utanför den egna tomten. Kontakta alltid grannarna inför trädfällning, gärna också när det gäller träd på den egna tomten. TÅG I Ludvika finns en tågstation med dagliga tåg till bl. a. Västerås, Borlänge och Örebro. I stationsbyggnaden ligger Resecentrum som bokar resor både med tåg och buss, tel Telefon till SJ är U V VALBEREDNING En valberedning utses vid varje årsstämma. Har du förslag på personer som kan göra nytta i styrelsen, så kontakta valberedningen. VATTEN Området är sedan år 2013 anslutet till Smedjebackens kommuns VA-nät. Flera medlemmar har dock valt att även i fortsättningen hämta vatten ur den egna brunnen. VÄGAR Samfälligheten har ansvar för de vägar som finns inom området: Anders Pers väg, Gruvslingan, Jönsbergsvägen och Nisstäppevägen. Underhållet innebär bl. a. sandning och snöröjning på vintern samt hyvling och nytt grus vid behov. Kontaktperson för vägfrågor inom föreningen: se bilaga.

10 Y Z ZOOLOGI Bergslagen är ett av Sveriges lo-rikaste områden och flera av de boende i Sjövad har haft turen att få se detta skygga djur. Björn och varg har förekommit i trakterna kring Ludvika. Vid sjön Haggen bor en bäverfamilj i närheten av badplatsen. I övrigt är det gott om älg, rådjur, hare. Å ÅRSSTÄMMA Årsstämman äger vanligtvis rum på söndagen vid midsommar och samtliga fastighetsägare kallas till stämman i särskilt brev. På stämman tar föreningens medlemmar ställning till styrelsens förslag till verksamhetsdokument och budget, samt till aktuella frågor om skötseln av samfälligheten. Alla välkomnas att skriva motioner till årsstämman, vilka ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före stämman. ÅRSAVGIFT Årsavgiftens storlek beslutas på årsstämman och avgiften ska vara betalad senast den 1 september. Ä Ö

11 Bilaga till ABC I SJÖVAD December2009 SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, SSF, Arbetsuppgifter och ansvarsområden för styrelsemedlemmar och övriga operativt ansvariga - allmänt Styrelsen, allmänt Styrelsens ordförande skall kalla till styrelsesammanträden och årsstämma; även suppleanter skall kallas, leda styrelsens sammanträden, se till att sammanträdena protokollförs, ta ansvar för att styrelse- och stämmobeslut blir verkställda samt i övrigt säkerställa att föreningens stadgar (SFL 1973: 1150 om förvaltning av samfälligheter med ändringar beslutade inom SSF) följs. Styrelsens sekreterare skall tillsammans med ordföranden förbereda styrelsens sammanträden, föra protokoll vid styrelsens sammanträden och se till att ordföranden får protokollet för justering, distribuera protokollet till styrelse, valberedning och revisorer, tillsammans med ordföranden se till att beslut verkställs och följs upp, registrera och förvara skrivelser som rör SSF: s verksamhet, svara för arkivering av handlingar och protokoll, hålla föreningens adresslistor och medlemsmatrikel uppdaterade, ansvara för att nya medlemmar i föreningen kontaktas och ges information om föreningen och området, se till att funktionsområdesansvariga utarbetar underlag för årsberättelse och verksamhetsplan, sammanställa årsberättelse och verksamhetsplan samt svara för föreningens information, internt (till exempel ABC i Sjövad ) och externt. Styrelsens kassör skall ha löpande överblick över SSF: s utgifter och inkomster och omedelbart rapportera större avvikelser från utgifts- eller inkomstbudgeten till styrelsen, registrera alla transaktioner i SSF: s kassabok, genomföra alla betalningar från och reglera alla betalningar till SSF via föreningens konto i Swedbank, inför årsstämman dels göra en sammanställning av föreningens faktiska utgifter under föregående verksamhetsår (årskassarapport) för redovisning mot inkomstbudgeten, dels i samråd med övriga medlemmar i styrelsen sammanställa en utgiftsbudget för innevarande verksamhetsår samt komma med förslag till årsavgifter för SSF: s medlemmar (inkomstbudget); årskassarapporten skall snarast efter årsskiftet tillsammans med relevanta verifikationer överlämnas till föreningens revisorer,

12 inför årsstämman komplettera den löpande redovisningen av inkomster och utgifter med en balansräkning för det senaste verksamhetsåret, iordningställa underlag för medlemmarnas inbetalning av årsavgifterna, se till att det kommer ut till medlemmarna och att alla fastighetsägare betalar sina avgifter, betala ut det årliga, av årsstämman beslutade, arvodet till styrelsemedlemmarna. Styrelsens ledamot och suppleanter skall meddela ordföranden eller sekreteraren i god tid om de inte kan infinna sig vid ett styrelsemöte, i övrigt bistå med de olika åtaganden eller uppdrag som styrelsen beslutar om Utöver ovannämnda löpande arbetsuppgifter har samtliga styrelsemedlemmar delat upp ansvaret mellan sig för verksamheten inom olika fasta funktionsområde. Det operativa ansvaret tas i vissa fall av styrelsemedlemmarna själva, i vissa fall av andra medlemmar i SSF än styrelsemedlemmar allt enligt en överenskommen lista. Styrelsemedlems fasta funktionsansvarsområden - målen: Allmänningar Badbrygga Badplats Båtbrygga Båtplats Säkerhet Underhållsplanering Vatten och avlopp Vägar Se till att de alltid är röjda och fina Se till att den alltid är på plats i tid och säker och fräsch Se till att den alltid lockar till besök av oss sjövadingar Se till att bryggan upplevs som säker och professionell Se till att den alltid är röjd och fin Se till att nollvisionen blir verklighet Arbeta långsiktigt med god hänsyn till den ofrånkomliga förslitningen och behovet av ekonomiska buffertar Ombesörja trygghet i vattenförsörjning och avlopp Se till att vägarna håller god kvalitet till lägsta möjliga kostnader samt att föreningens vägar upplevs som barnsäkra och vackra Arbetsuppgifter inom fasta funktionsområden operativt ansvariga 1 Allmänningar Se till att allmänningarna hålls vackra och rensade från sly Hålla ordning på och vid behov uppdatera de kartor över ansvarsfördelningen bland medlemmarna för våra allmänningsområden som finns både på SSF:s hemsida och hos styrelsen Komma med förslag till hur föreningens slyröjningsmål bäst kan nås Upplysa slyröjningsansvariga om att eldning måste föregås av att man inhämtat eldningstillstånd från brandskyddsmyndigheten eller kollat det allmänna tillståndsläget på telefon Badbrygga mm. Se till att badbryggan är ändamålsenlig, hel, fräsch och säker 1 OBS! För arbetsuppgifter, som inte tilldelats någon särskild operativt ansvarig, ansvarar den funktionsansvariga styrelsemedlemmen själv.

13 Se till att badbryggan i god tid före vinterisen bogseras till bästa tänkbara vintervik med hänsyn till risken för isskador Se till att badbryggan i god tid (en månad) före midsommar bogseras tillbaka till vår badplats och förankras där på säkert sätt Se till att sänken och kättingar och övrig nödvändig utrustning för förankring av badbryggan finns tillgänglig i eller invid omklädningspaviljongen Se till att bryggan så långt möjligt hålls fri från fågelträck o.d. Se till att sittmöbeln vinterställs, hålls fräsch och tas fram på våren Badplats Se till att gräset klipps på badplatsen med början i slutet av maj och fortsättningsvis under sommaren och att sly och buskar röjs; kostnaden för gräsklippare, röjsåg och drivmedel bärs av föreningen Se till att omklädningshytterna, toaletterna och förvaringsutrymmena städas och att soppåsen i förrådsutrymmet vid omklädningshytterna töms Se till att fyllda latrinkärl transporteras bort och att kostnadsfakturan sänds till föreningens kassör Se till att det finns toalettpapper på toaletterna Se till att toalettpapper och soppåsar finns tillgängliga i reserv och hålla reda på ena nyckeln till förrådet i toaletthuset Se till att stranden i möjligaste mån hålls fri från fågelträck o.d. så att vattenkvaliteten upprätthålls. Båtbrygga, -plats Se till att båtbryggan förvaras på ett betryggande sätt under vintern (1 oktober 1 juni) Se till att båtbryggan förankras på ett riktigt sätt under sommaren och så att förändringarna för båtplatsinnehavarna från år till år blir de minsta möjliga Se till att underhålla båtbryggan med en inoljning per år på gångplankorna Se till att få bort fågelträck från gångplankorna minst en gång per år Se till att nödvändiga operationer utförs; kostnader utöver kostnader för nämnda underhållsinsatser kräver styrelsens godkännande Se till att en förteckning över båtplats- respektive uppläggningsplatsinnehavare finns anslagen vid bryggan under båtsäsongen; förteckningen anger namnet på den person som är registrerad som ägare till den fastighet, som fått båtplats Se till att gräset blir slaget inom området åtminstone en gång under sommaren Vara kontaktman angående båtplatsen i frågor som ligger utanför normalt motionsförfarande till styrelsen Ha rätt att bli informerad om alla beslut och all övrig hantering som berör båtplatsen från styrelsen respektive av övriga medlemmar i föreningen Säkerhet Söka information om inbrottsläget inom föreningen och på trakten och rapportera om förändringar i läget för styrelsen Hålla kontakt med RAPID Underhållsplanering Ha löpande, samlad överblick över status, underhålls- och förnyelsebehov hos föreningens gemensamhetsanläggningar, inklusive vägar, badbrygga, båtbrygga, omklädningsrum, och

14 kostnadsberäkna återställningskostnader som underlag för löpande avsättningar av medel till reparationsfonder Vatten och avlopp Ta del av information i särskild pärm Se till att pumpstationen (gemensamhetsanläggning 1) fungerar och att vattnet håller god kvalitet genom att vattenprov tas kontinuerligt. Vid behov snarast påkalla hjälp från föreningens teknikkonsult (Hjelms rör: serviceavtal från ) och rapportera om detta till styrelsen Se till att avloppsanläggningen (gemensamhetsanläggning 2) fungerar Vid egen frånvaro (utlandsresa eller liknande) underrätta den reservansvarige om denna Vid behov anlita hjälp utifrån för att lösa uppkomna problem; den ansvarige skall inte personligen behöva utföra alla de betungande arbetsuppgifter för vilka han eller hon tagit på sig ansvarigheten; detta gäller också den reservansvarige Vägar Övergripande vägansvar Löpande bedöma om föreningens vägar är i fullgott skick och underrätta styrelsens vägansvarige om utfallet av dessa bedömningar Se till att till styrelsen anmäla åtgärder som behöver vidtas för att hålla vägar och diken i fullgott skick och sedan se till att de blir genomförda Se till att dikesröjning av sly och gräs blir utförd Se till att snökäppar sätts ut i god tid på hösten och tas bort efter plogningssäsongens slut Se till att behövliga skyltar finns på plats och är i gott skick Se till att brevlådeställningar och anslagstavlor hålls i funktionsdugligt skick Se till att sopbehållarna finns på plats Se till att det finns sand i sandlådan i den asfalterade uppförsbacken (Jönsbergsvägen) Snöröjning, sandning mm Löpande följa vädret och dess påverkan på vägunderlaget samt kontakta föreningens snöröjningsoch sandningsentreprenörer för nödvändiga insatser; fakturorna sänds enligt avtal till kassören Vid frånvaro kontakta ersättare som temporärt kan fylla samma funktion Vägpinnar Enligt ABC-Sjövad är det varje fastighetsägares individuella ansvar att sätta ut pinnar längs vägen utanför sin tomt till vägledning för snöplogande bilar. Men eftersom några fastighetsägare bor utomlands, några är sjuka eller försvagade av andra skäl har visst pinnansvar lagts ut på några personer, var och en representerande sin väg. Deras uppgift är att kontrollera att det finns pinnar där det ska och, där så ej är fallet, själva sätta dit sådana (reservpinnar hos Jan Gradin)

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Kort historik Korgil by Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten av 1500-talet. Första gången

Läs mer

Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05)

Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05) Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05) SIDOANVISNINGAR Sid Välkommen till kv Spikverket......1 Ansvar, hänsyn och samarbetsvilja......2

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Enviksbladet 2013. OBS! Städdagen i höst!

Enviksbladet 2013. OBS! Städdagen i höst! Informationsblad maj 2013 Envikens Samfällighetsförening Föreningslådan 760 10 Bergshamra Föreningens hemsida: www.enviken.net Enviksbladet 2013 Enviksbladet innehåller information som berör oss alla och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Handboken. BRF Bigarråträdet 2

Handboken. BRF Bigarråträdet 2 Handboken BRF Bigarråträdet 2 Handbok BRF Bigarråträdet 2 sid 2(37) ( Ändringshistorik Datum Ändrat av Åtgärd Version 2006-04-18 Sven Lörstad En första utgåva 1.01 2006-04-18 Jan Lundblad Ser över formatet

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014 Sörskogens A-Ö Oktober 2014 Här finns information om stort och smått om att bo i Sörskogen. Nyttig läsning för både nya och gamla Sörskogsbor. Du hittar alltid den senaste versionen på Sörsams hemsida.

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen Samfälligheten Erikslund 2 Boendepärmen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Historik och Bakgrund Att bo i en samfällighet Försäkringsinformation Styrelsen Färgområdesansvariga Lokala föreskrifter

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening Brf Brage Allmän boendeinformation för medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brage Du har förmånen att vara ägare av en lägenhet i HSB bostadsrättsförening Brage i Boden. Genom vår förening äger vi vårt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt Viksbergs Viktigt En samling trivselregler och annat matnyttigt för oss i Viksberg Utgiven 2008 Viksbergs Viktigt Här har vi samlat en del information, trivselregler och bestämmelser, som gäller oss som

Läs mer

Huspärrm för fastighet i Bronsyxan Samfällighetsförening 2010-12-04

Huspärrm för fastighet i Bronsyxan Samfällighetsförening 2010-12-04 Huspärm för fastighet i i n Bronsyxan Samfällighetsförening 2010-12-04 Innehåll Datum för senaste uppdatering: 2010-12-04 (se även under Sektion N för mer detaljerad information) Syfte Syftet med denna

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Stockholm 2006-12-05 Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer