Tillbyggnad av fritidshus tankar och ideer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillbyggnad av fritidshus tankar och ideer"

Transkript

1 Tillbyggnad av fritidshus tankar och ideer Syfte Idag finns ett fritidshus med en yta på cirka 60 m 2. Fritidshuset har tre rum, kök och duschrum med toalett. Fritidshuset nyttjas april oktober årligen, november mars stängs vattnet av och tappas ur. Tanken är att med en tillbyggnad skapa ett sammanhängande hus med 4½ rum (3½ rum som reservalternativ), ett nytt modernt kök, en tvättstuga och teknikrum (gamla köket) och ett nytt rymligt duschrum. Byggnaden skall efter tillbyggnad kunna utnyttjas året runt. Idag är exempelvis vattenledningar förlagda till loftet, detta skall ändras så att vattenledningarna förläggs frostfritt. Vidare saknas det plats för tvättmaskin, efter tillbyggnad skall det finnas en tvättstuga. En genomgående tanke skall vara att byggnaden skall vara energisnål och lätt att underhålla. I huvudsak skall gamla byggnaden bibehållas som den är, men om det kan motiveras skall mindre förändringar kunna utföras om dessa förenklar underhåll och gör huset mera ekonomiskt att bo i. Eftersom jag är lång är det viktigt att tillbyggnaden planeras, dimensioneras och utrustas med tanke på att en lång människa (194 cm) skall kunna fungera i huset både idag och på äldre dar då jag kanske behöver rullator eller rullstol. Idag är bänkhöjden i gamla köket 85 cm. Det viktigt att bänkhöjden vid diskbänksidan i det nya köket är 95 cm hög. Vidare skall toalettstolar och tvättställ i duschrum ha lämplig höjd för mig. I stora drag är min tanke att jag skall bo i den nya delen av huset och använda de äldre delarna som gillestuga eller hobbyrum och gästrum. Syftet med denna presentation är att informera om mina tankar, om någon information skall användas för planering eller annat underlag som rör tillbyggnaden är det viktigt att först kontrollera om det jag beskriver här överensstämmer med verkligheten. Gamla huset skall kunna nyttjas under byggtiden, minimum vardagsrum, toalett/dusch och stora sovrummet. Material, vitvaror, parkett, etc sker i samråd med beställaren. Arbetena skall utföras av personal som är certifierad i Sverige och i alla avseenden följa svenska normer. 27 april 2015 Page 1 of 14

2 Nuläge Fritidshuset uppfördes 1963 och byggdes till i slutet av 1970-talet. Jag har nedan kopierat ritningar som beskriver hur det var tänkt när huset byggdes till i slutet av 1970-talet. Syftet med dessa ritningar är att informera. Under byggtiden i slutet av 1970-talet ändrades en del och därför är det viktigt att kontrollera om ritningarna överensstämmer med verkligheten om något av det som framgår av ritningarna skall vara underlag för tillbyggnaden. Byggnaden består av kök, ett litet sovrum, vardagsrum, toalett och duschrum, en hall och ett större sovrum, se ritningen nedan. Fasad fjällpanel, trolig dimension 22x145. Betongplatta på mark. Betongpannor på taket. VA Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Det kommunala vattnet kan inte utnyttjas i huset under tiden 1 november till 31 mars eftersom ledningarna inte ligger frostskyddat. Därför tappas vatten ur systemet i slutet av oktober varje år. Avstängt kommunalt vatten får ej öppnas före 31 mars året därpå. Servisen för kommunalt vatten går till en vattenmätare i det gamla duschrummet där det även finns en varmvattenberedare. Kallvatten och varmvatten går från duschrummet till gamla köket i ledningar som ligger på loftet. Tyvärr är dessa ledningar inte frostskyddade. 27 april 2015 Page 2 of 14

3 Det finns en brunn på tomten, vatten från denna avses framöver användas för bevattning. Innan huset anslöts till kommunalt vatten och avlopp togs vatten från den befintliga brunnen. Därför finns det troligen en kallvattenservis indragen under betongplattan upp till gamla köket. Det finns två avloppsbrunnar intill huset. Öster om gamla köket finns en avloppsbrunn som tar avloppsvatten från gamla köket. Från denna avloppsbrunn går en avloppsledning (troligen med dimension S75?) till en avloppsbrunn utanför gamla duschrummet. Avloppsbrunnen utanför gamla duschrummet är även kopplad till toalett, dusch, golvbrunnar och tvättställ i gamla duschrummet. Från avloppsbrunnen utanför gamla duschrummet går en avloppsledning till det kommunala avloppsnätet (trolig dimensiion S100?). Avloppsbrunnen öster om gamla köket ligger där nybyggnaden kommer att ske och måste flyttas så att den blir tillgänglig framöver. Öster om huset finns en stenkista, troligen igenlagd. Denna användes för köksavlopp tills huset anslöts till kommunalt avlopp i slutet av 1970-talet. Stenkistan och rör som leder till stenkistan är troligen förlagda på mark där tillbyggnaden förväntas ske. Energi, uppvärmning, ventilation och media Gamla huset är anslutet till Eons elnät med trefas 400 V och 16 A huvudsäkring. Energikonsumtionen per år är ca 6000 kwh för hela huset. Elen i gamla huset är installerad 1963 och kompletterad i slutet av 1970-talet. I rummen finns inte jordade uttag. Gamla huset värms upp med elradiatorer. Vintertid är inomhustemperaturen ca 15 o C. Ventilationen är självdrag. Fast telefoni är indragen i vardagsrummet, varifrån det finns ledningar dragna till ett uttag i stora sovrummet. Bredband med fiber planeras inom området och kan vara installerat. Skisser gamla huset Skisserna nedan och den tidigare presenterade ritningen visar hur tankarna var inför tillbyggnaden av det ursprungliga fritidshuset i slutet av 1970-talet. Det förekommer avvikelser mot hur det blev. 27 april 2015 Page 3 of 14

4 27 april 2015 Page 4 of 14

5 27 april 2015 Page 5 of 14

6 Befintlig byggnad önskade ändringar VA Vattenledningarna till gamla duschrummet flyttas från loftet (eller ersätts med nya) till att ligga frostskyddat inne i huset. Överväg om servisen för kommunalt vatten och vattenmätaren bör flyttas till teknikrummet (gamla köket). Energi, uppvärmning och ventilation EL Elcentralen skall förses med (byggas om) automatsäkringar, jordfelsbrytare och överspänningsskydd. Samordnas med elen i tillbyggnaden. Elen i gamla huset skall ses över och alla uttag skall ändras till jordade uttag. Nya eluttag i genomgångsrummet och i tvättstugan. Uppvärmning och ventilation Jag önskar behålla elradiatorerna i gamla huset. Värmepump placeras i teknikrummet Ventilationen skall ses över. Utsug från toaletten och tvättstugan (gamla köket). Friskluftsventiler i rummen? Eventuellt skall frånluftsåtervinning installeras och då skall exempelvis toaletten och tvättstugan anslutas till detta. 27 april 2015 Page 6 of 14

7 Tvättstuga och teknikrum, gamla köket Gamla köket görs om till tvättstuga och teknikrum. Här skall finnas elcentral, varmvattenberedare, tvättmaskin, torkskåp, tvättvask, anslutning och utrustning och kopplingsplint för bredband (1000 Mb) och TV (förbereds om bredband ej framdraget), den tekniska utrustning som behövs för hela hustets uppvärmning och ventilation, samt förvaringsutrymmen. Layout planeras i samband med att dörrens placering mot genomgångsrummet bestäms. Dörr öppnas mot genomgångsrummet, placeras där det är byggnadstekniskt lämpligt. Dörren mot vardagsrummet i gamla huset sätts igen. Golvet görs om för tvättstugestandard, golvbrunn. Väggar tvättstugestandard. Vattenburen uppvärmning, element eller golvvärme Eventuellt servis för kommunalt vatten och vattenmätare. Toalett och duschrum Detta skall huvudakligen vara för gäster. Det skall vara enkelt, fräscht och lätt att hålla rent. Varmvattenberedaren avlägsnas. Golv och väggar frächas upp, våtrumsmatta (ev klinker) på golv och våtrumstapet på väggar. Toalettstolen byts ut till en toalettstol med höjd från golvet till ovansidan under sits på ca 43 cm. Tvättstället flyttas upp till en höjd på cm från golvet till ovansidan av tvättstället. Om inte kallvattenservisen flyttas till teknikrummet, fixa en snygg lättåtkomlig inbyggnad. 27 april 2015 Page 7 of 14

8 Genomgångsrummet (½ rum) Det öppnas för en dörr mot tillbyggnaden, placeras där det är byggnadstekniskt lämpligt. Dörr öppnas mot tvättstugan, placeras där det är byggnadstekniskt lämpligt. Garderober flyttas eller tas bort. Nya eluttag, TV uttag och datauttag. Ventilation, friskluftsventil. Vardagsrummet Dörren mot gamla köket sätts igen. Ventilation, friskluftsventil. Datauttag. Hallen Oförändrat Stora sovrummet Ventilation, friskluftsventil. 27 april 2015 Page 8 of 14

9 Tillbyggnaden Allmänt Tillbyggnaden skall bestå av kök, sovrum, vardagsrum, ett duschrum med toalett samt en klädkammare. Tillbyggnaden skall anslutas till det befintliga fritidshuset och tillsammans med detta bilda en byggnad. Lay-outen på skisserna är ett exempel som visar hur jag tänkt. Jag är öppen för förslag och lay-outen kan ändras om det är lämpligt, exempelvis om dörren mot gamla huset placeras på annat ställe än det som angivits på skisserna. Tillbyggnaden skall ske med putsad lättbetong på betongplatta på mark. Marken består av sandjord och det finns ett par fruktträd där tillbyggnaden skall placeras. Ibland står grundvattnet högt på tomten, därför bör kvaliten på huset och framförallt på bottenplattan anpassas efter detta. Parkett i tillbyggnaden och det skall inte finnas trösklar i tillbyggnaden. Golven i gamla huset och i tillbyggnaden skall vara i samma plan. Maximal höjddifferens 2 mm. Rumshöjden i tillbyggnaden bör vara ca 2.5 m. Inga snedtak i tillbyggnaden. Det skall vara möjligt att låsa dörren mellan det gamla huset och tillbyggnaden. Underhållsfria fönster, fönsterbänk av sten, persienner Putsade väggar Undre kanten på fönster skall vara så högt ( >90 cm) placerad att jag kan gå naken inomhus utan att detta kan störa känsliga personer utanför tomten. Vidare skall övre kanten på fönster vara så högt (<205 cm) placerade att jag kan se ut under en gardinkappa utan att behöva kröka på ryggen. Dörr mot genomgångsrummet i gamla huset, placeras där det är byggnadstekniskt lämpligt. 27 april 2015 Page 9 of 14

10 VA I tillbyggnaden önskar jag golvvärme, frånluftsvärme från hela huset, ex NIBE F370, ev kompletterad med utedel. Utkastare östra väggen, ungefär där köket finns. EL och media Jordade uttag överallt. Elcentralen skall förses med automatsäkringar, jordfelsbrytare och överspänningsskydd. Uttag för TV, telefon och data. Installation av larm förbereds. Eluttag utomhus, skall kunna slås av och på inifrån huset, placering bestämmes senare. Belysning utomhus, bestämmes senare Halogenarmaturer får ej installeras. El till induktionshäll och ugnar dras med 2.5 mm 2 ledning och skall kunna säkras med 16 A Köket Ett modernt kök med bänkhöjd som gör det bekvämt för en lång människa att arbeta i köket (95 cm över golvet på diskbänksidan ). Överskåpen bör gå upp till taket. Uttag för telefon, södra väggen intill fönstret. Flera eluttag under överskåpen längs köksbänkarna. LED-belysning under överskåpen längs köksbänkarna. Takbelysning. 2 kyl/frys. Bänkskiva mellan kök och vardagsrum. Vinkyl under bänkskivan mellan kök och vardagsrum. Induktionshäll, ugn, mikrovågsugn samt ångugn. Eventuellt kaffebryggare, monteras i överskåp på tvättställssidan. Köksfläkt med utsug och belysning. Rostfri diskbänk, från fönster till induktionshäll. 27 april 2015 Page 10 of 14

11 Duschrummet Ett rymligt duschrum med toalett, tvättställ, duschplats och skåp. Det skall vara möjligt att längre fram komplettera duschrummet med ett större badkar. Toalettstolen skall vara av hög modell, ca 46 cm över golvet under sits. Tvättstället skall vara högt placerad, cm över golvet. Kakel på väggar. Klinker på golvet. Badrumsskåp med spegel och eluttag för rakapparat. Vardagsrummet Vardagsrummet skall vara rymligt och ljust med plats för en större soffgrupp, TV, ljudanläggning samt matplats för minst personer. Ca 30 m 2. Uttag för TV, telefon och data. Sovrummet Rymligt ljust sovrum, plats för långa sängar (~2.20 m). Uttag för telefon, TV och data vid fönster. Myggnätslösning för ett fönster, så att jag kan sova med ett fönster öppet utan att insekter kan flyga in i rummet. 27 april 2015 Page 11 of 14

12 Klädkammare Längsgående hylla, ev en extra hylla över denna. Garderob med stång, garderob med hyllor, samt garderob med lådor/korgar och stång på halvhöjd för skjortor. Plats för förvaring längs ena väggen. Uttag för data och el vid östra väggen. Utsug. Plastmatta. Loft Det skall finnas ett loft, förvaringsplats mellan det översta bjälklaget och yttertaket över hela tillbyggnaden Loftet skall ej vara uppvärmt Ingångar till loftet skall vara utifrån på kortsidorna av huset Det skall finnas enkel belysning som kan tändas vid ingångarna, samt eluttag Fågelskydd, nät eller dyligt som hindrar fåglar att flyga in Uteplats Plattor väster om tillbyggnaden, plats för utemöbler, grill och parasoll, bestämmes senare Övrigt All dokumentation 27 april 2015 Page 12 of 14

13 Appendix ideer tillbyggnad Tillbyggnad skiss fasader sydost Skiss placering på tomten 27 april 2015 Page 13 of 14

14 Skiss gamla huset med tillbyggnad Sovrum Hall Dusch/VC Allrum Genomgångsrum Tvättstuga, teknik Städ Toalett, dusch K/F K/F Ång VinK Vardagsrum Micro Ugn Kök Sovrum Klädkammare 27 april 2015 Page 14 of 14

Brogårdsbladet. Hälften av hushållen svarade på enkäten. På Gång. Nr 2, december 2007. December: Vill du få en ny chans att besöka visningslägenheten

Brogårdsbladet. Hälften av hushållen svarade på enkäten. På Gång. Nr 2, december 2007. December: Vill du få en ny chans att besöka visningslägenheten Nr 2, december 2007 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Hälften av hushållen svarade på enkäten Den 31 oktober delade

Läs mer

BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJ 2011

BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJ 2011 BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN lilla hamnen i tranås MAJ 2011 8 9 10 11 12 13 situationsplan 14 15 16 17 N Tidigare var planen att bygga två hus i Brf Lilla Hamnen i Tranås. Nu blir det ett hus i sex våningsplan.

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Välkommen till Norra Stranden Situationsplan/Parkering 5 Sjöbod/kalasrum/gästrum/terrass 6-7 Vi bygger i betong

Innehåll 2 Inledning 3 Välkommen till Norra Stranden Situationsplan/Parkering 5 Sjöbod/kalasrum/gästrum/terrass 6-7 Vi bygger i betong Bofakta juni 0 Innehåll Inledning Välkommen till orra Stranden Situationsplan/Parkering Sjöbod/kalasrum/gästrum/terrass - Vi bygger i betong Detta lovar vi Beskrivning - Lägenhetsfördelning Översikt Insatser

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Brf Stadsträdgården i Sollentuna

Brf Stadsträdgården i Sollentuna Bofakta juni 2014 Innehåll 2 Inledning 2-3 Välkommen till Stadsträdgården 4 Situationsplan 5 Innergård/Terrasser 6-7 Vi bygger i betong 8 Detta lovar vi 9 Beskrivning 10-11 Lägenhetsfördelning 12-13 Insatser

Läs mer

Brogårdsbladet. Pang i bygget! På Gång. Nr 5, april 2008

Brogårdsbladet. Pang i bygget! På Gång. Nr 5, april 2008 Nr 5, april 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Pang i bygget! Nu har Skanska kommit igång ordentligt. På sidorna

Läs mer

Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter inom Brf Snickarbacken

Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter inom Brf Snickarbacken INFORMATION 1 (10) 2015-01-21 Dokumentnr 2015-001 Till: Bostadsrättshavare vid Brf Snickarbacken Handläggare: Brf Snickarbacken, Tekniska gruppen 1 Allmänt Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Älvsjö nära till allt

Älvsjö nära till allt Älvsjö torg Älvsjö nära till allt Välkommen till Älvsjö, endast 10 minuter från Stockholms innerstad. Området erbjuder ett stort serviceutbud, fantastiska kommunikationer och samtidigt flera grönområden

Läs mer

Bofakta Bostadsrättsföreningen. Brf Vättervyn

Bofakta Bostadsrättsföreningen. Brf Vättervyn Bofakta Bostadsrättsföreningen Brf Vättervyn maj 2009 Situationsplan Husen benämns 1 och 2. Hus 1 ligger närmast centrum, dvs. längst norrut. Hus 1 är också det hus som kommer att påbörjas först om det

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solen 1 Ett projekt av Hökerum Bostadsrätter

Bostadsrättsföreningen Solen 1 Ett projekt av Hökerum Bostadsrätter Bostadsrättsföreningen Solen 1 Ett projekt av Hökerum Bostadsrätter augusti 2009 LÄGENHETSFÖRDELNING hus A I huset finns 48 bostadsrättslägenheter med 2-4 rum och kök Lgh typ Antal Yta m 2 Våningsplan

Läs mer

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen Brf Tornet 2 1. Bostadsinformation Här finner du inledande information från JM om din nya bostad. 2. Bostadsfakta Här kan du själv sätta in din Bostadsfakta. 3. Bokning och upplåtelseavtal Här kan du förvara

Läs mer

Brf. veidekkebostad.se

Brf. veidekkebostad.se 24 RADHUS, RYDEBÄCK, HELSINGBORG Brf havsbrisen NÄRA HEM veidekkebostad.se sov lite längre Hur underbart är det inte att vinna några minuter extra på morgonen? Och tänk så gott att hinna med frukost i

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Garaget med tillhörande förråd ger insynsskydd från den lugna gatan där barnen gärna leker.

Garaget med tillhörande förråd ger insynsskydd från den lugna gatan där barnen gärna leker. Adress: Vikensvägen 73B Fastighetsbeteckning: Vellinge Ljunghusen 5:67 Boarea: 180 m² Gästhus: 33 m² Biarea: 27 m² (förråd och garage) Tomtarea: 1 255 m² vikensvägen 73B vikensvägen 73B Skyddad öppenhet

Läs mer

Bofakta Bostadsrättsföreningen. Brf Vättervyn

Bofakta Bostadsrättsföreningen. Brf Vättervyn Bofakta Bostadsrättsföreningen Brf Vättervyn 1 november 2009 Situationsplan Ny situationsplan daterad 20090806. Husen benämns 1 och 2. Hus 1 ligger närmast centrum, dvs. längst norrut. Mellan husen kommer

Läs mer

BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OFAKTA OSTADSRÄTTSFÖRENINEN navet på lindholmen januari 010 Lägenhetsfördelning Vi räknar med att de båda husen bildar en bostadsrättsförening med totalt 46 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna har -4

Läs mer

Brf Blå Blom Inspiration. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Gustavsberg

Brf Blå Blom Inspiration. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Gustavsberg Brf Blå Blom Inspiration Bo bra må bättre Välkommen till Bonum i Gustavsberg Bo & lev i skärgårdsidyllen Gustavsberg Gustavsberg ligger på den östra delen av Värmdö vid Farstaviken. Cirka tio minuters

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet.

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. BoTips! Under denna rubrik finner Du praktisk information som kan hjälpa Dig i Din lägenhet. Konsten att hänga tavlor Var

Läs mer

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården ainformations- och välkomstpaket Som bekant ligger er lägenhet i bostadsrättsföreningen Knoppen 11. Att vi är en bostadsrättsförening innebär att vi som medlemmar gemensamt äger och förvaltar fastigheten,

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Brf Vändkretsen Lathund

Brf Vändkretsen Lathund 1(10) Brf Vändkretsen Lathund eller Det du som medlem kan ha stor nytta av att veta om husen och lägenheterna i Brf Vändkretsen. OrgNr: 71 64 00-1203 www.vandkretsen.se 2(10) Innehåll: Byggnaderna... 3

Läs mer

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta Bo bra må bättre Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken ett seniorboende med många möjligheter i Kapellgärdsallén Äntligen! Nu bygger vi etapp 3 i Kapellgärdsallén,

Läs mer