AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL Redan nu är framtidens medarbetare i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007 Kom till EIO:s årsmöte den 10 maj! EIO:s årsmöte hålls i anslutning till Elfack på Svenska mässan i Göteborg. Mötet inleds kl torsdagen den 10 maj. Anmäl dig innan den 3 maj. Anmälnings- och fullmaktsblankett finns på medlemssidorna på Mer information om årsmötet finns i cirkulär Mer om EIO:s medverkan på Elfack hittar du på sid 3. Andreas Svensson och Henrik Hägglund, elever på elprogrammet på Tullängsskolan samt elevrepresentanter i Elteknikrådet, hjälper till på Framtidsseminariet. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus Med avstamp från Framtidsstudie 2010 den av elteknikbranschen gemensamt framtagna studien anordnades ett Framtidsseminarium på Tullängsskolan i Örebro den 6 mars. Ett 60-tal personer från bland annat det lokala näringslivet, gymnasieskolor och arbetsförmedling deltog för att diskutera framtiden. Några av de frågor som diskuterads under dagen var vad som krävs av de framtida medarbetarna inom elteknikbranschen, förändringar inom gymnasieskolan, framtida utbildningsformer samt hur gymnasieskolan kan anpassas för att tillgodose elteknikföretagens behov. De två yngsta deltagarna på seminariet var Andreas Svensson från årskurs 2 på Elprogrammet på Tullängsskolan och Henrik Hägglund, årskurs 3 från samma skola. Vi är med och hjälper till och lyssnar på diskussionerna eftersom vi sitter med som elevrepresentanter i Elteknikrådet. Sedan för vi även vidare information till de andra eleverna, säger Henrik Hägglund. Läs mer på sid 4 Nu finns byggsektorns etiska regler på Viskastrandsgymnasiet bäst i ECY-Cup Vinnande skola i årets ECY- Cup är Viskastrandsgymnasiet i Borås. Bästa enskilda resultat presterade Johan Karlsson, Viskastrandsgymnasiet. På andra plats kom Mikael Björnebo, S:t Eriks gymnasium och på tredje plats kom Alexander Svensson, Viskastrandsgymnasiet. De tre går direkt vidare till Yrkes-SM 2008 i Jönköping. ECY-Cup genomfördes mars, totalt 201 klasser och närmare avgångselever från landets elprogram deltog. Mer information och resultat finns på Du hittar oss även på www. eio.se EIO-AKTUELLT nr

2 INLEDAREN En dom som väcker känslor Nytt IT-verktyg för personalfrågor I februari i år avkunnade Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna dom i det uppmärksammade målet rörande de så kallade granskningsarvodena i den svenska byggsektorn. En långdragen rättslig process mellan fem oorganiserade byggnadsarbetare och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) var därmed slut. Enligt kollektivavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads ska arbetstagarna betala 1,5 procent av lönen till Byggnads som arvode för att förbundet granskar att de fått rätt lön. Dessa granskningsarvoden ska arbetsgivarna dra på lönen och sedan inbetala till Byggnads. Europadomstolen har nu konstaterat att Sverige inte levt upp till kraven i Europakonventionens uttalade skydd för de mänskliga rättigheterna. Staten har inte skyddat de fem oorganiserade arbetstagarnas enskilda egendom då staten - utan åtgärd - låtit Byggnads kräva att arbetsgivaren ska dra ett granskningsarvode från oorganiserades löner och betala ut den avdragna lönen till Byggnads. Europadomstolens dom har lett till olika reaktioner. Sveriges Byggindustriers medlemsföretag tar nu inte ut granskningsarvoden från oorganiserade byggnadsarbetare. Byggnads menar däremot att domen underkänner den aktuella redovisningen av granskningsverksamheten och därtill hörande kostnader - men däremot inte själva systemet med granskningsarvoden. Förbättras redovisningen är det enligt Byggnads möjligt att även i fortsättningen göra avdrag på lönen för granskningsarvoden som inbetalas till Byggnads. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har i ett uttalande välkomnat Europadomstolens dom och framhållit att domen underkänner hela systemet oavsett om granskningsarvoden tas ut av organiserade eller oorganiserade arbetstagare. Han har betonat att Europakonventionen står över kollektivavtalen. Debatten kring dessa fackliga löneavdrag är knappast slut med detta. På sidan 6 i detta nummer av EIO-Aktuellt kan du läsa om hur EIO tolkar domen. Peter Olofsson, informationschef, tel EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Karin Björklund, , Tord Martinsen, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius New Media #3888, Tryck: Norrmalmstryckeriet Adressändringar: Åsa Anderberg, , Digital-IS är, precis som det låter, installationsavtalet digitalt. IT-hjälpmedlet har funnits sedan i somras och är framtaget för EIO:s medlemmar. Digital-IS hjälper arbetsgivare med personalfrågor och allt som rör installationsavtalet. Grundtanken är att man på ett enkelt och smidigt sätt ska få fram all den information man kan tänkas behöva kring installationsavtalet från ett och samma ställe. Digital- IS är uppbyggt med installationsavtalet som grund och länkar till diverse användbara lagar och avtal, samt nedladdningsbara dokument och blanketter. TVÅ NÖJDA ANVÄNDARE Camilla Nöjd är personalman på Midroc Electro i Sandviken och hennes huvudområden är frågor inom rekrytering, rehabilitering, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt. Hon kom först i kontakt med Digital-IS på en arbetsgivarträff som EIO arrangerade. Efter mötet gick hon in på Digital-IS hemsida och orienterade sig och är i dag självlärd, som hon säger. Som personalman är Camilla Nöjd beroende av installationsavtalet i sitt dagliga arbete och Digital-IS har därför blivit ett självklart verktyg. Hon tycker att Digital-IS är lätt att använda och på ett bra sätt täcker in hela personalarbetet. Mitt helhetsintryck är att det är ett användarvänligt och bra verktyg. Sökmotorn är bra utvecklad och det går snabbt och enkelt att få fram den information man behö- Bo-Lennart Holmsten, divisionssamordnare, ELAJO, Kalmar. Camilla Nöjd, personalman, Midroc Electro, Sandviken. ver. Om jag söker på ett ärende får jag dessutom upp länkar till andra avtal och nedladdningsbara blanketter som kan vara användbara, säger Camilla Nöjd. Bo-Lennart Holmsten är divisionssamordnare på ELAJO i Kalmar och arbetar med allt från arbetsmiljö och elsäkerhet till fackliga frågor. Han har använt Digital-IS sedan företagsrådgivaren Sven-Olof Andersson tipsade om det i höstas. Han har även förmedlat verktyget vidare till de flesta av företagets avdelningar och har fått mycket positiva reaktioner från platscheferna. Bo-Lennart Holmsten försäkrar att verktyget är mycket lätt att lära sig och därför inte kräver några långa utbildningar. Han är säker på att Digital-IS skulle kunna utvecklas vidare och till exempel användas som ett stöd i utbildningen av avtalsfrågor. Det viktigaste önskemålet framöver är att Digital-IS uppdateras kontinuerligt och att det hänger med i de förändringar som sker på avtalssidan, slutar Bo- Lennart Holmsten. Vill du veta mer? Kontakta Gunilla Blomberg Rengård Som EIO-medlem kan du beställa Digital-IS gratis. Gå in på eller mejla till 2 EIO-AKTUELLT nr

3 Snart är det dags för Elfack i Göteborg Den 7 11 maj äger årets Elfack rum på Svenska Mässan i Göteborg. Nedan presenteras några av Elfacks programpunkter. För biljett till Elfack, registrera dig på via Måndag 7 maj: Rekryteringsdag I år arrangerar Elfack en rekryteringsdag på mässan. Rekryteringsdagen kommer att besökas av avgångselever från elprogrammet på gymnasiet, studerande på högskolor/universitet och KY-utbildningar samt andra arbetssökande. Det här är ett bra tillfälle för er som är ute efter att anställa ny personal, kanske finns era blivande kolleger här. Onsdag 9 maj: Framtidsdag Branschen står inför stora förändringar, och vi måste få upp ögonen för vad vi bör fokusera på för att kunna ta del av den stora tillväxtpotential som kommer att erbjudas inom till exempel energieffektivisering och säkerhet. I maj 2006 presenterades Framtidsstudie 2010 av EIO, Svenska Elektrikerförbundet Framtidsstudie 2010 Från elinstallationsbransch till elteknikbransch En studie framtagen av EIO, SEF och EUU +20% och Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. Nu ett år senare anordnas gemensamt en Framtidsdag för elinstallatörer, elektriker, elkonsulter, grossister och tillverkare. Frågorna är många och bran- schen vill ta vara på chansen att följa upp detta: Vad har hänt på ett år? Stämmer prognoserna? Hur har branschen använt sig av innehållet i studien? Program: Svenska mässan bjuder på frukost Senaste konjunkturrapporten, Rolf Persson, Industrifakta Framtidsstudien Del 2, vad har hänt det första året? Jerker Björk, C3 AB Paus Paneldebatt med experter kring prioriterade områden: Energieffektivisering, energideklarationer Säkerhetssystem Integrerade system Vilken kompetens behövs i framtiden? Vad tycker fastighetsägarna? Sammanfattning och avslutning, Rolf Persson och Jerker Björk Anmälan senast 30 april. Framtidsdagen är gratis, men om du anmäler dig och inte kommer debiteras 800 kr + moms eftersom antalet deltagare är begränsat till max 180 personer. Mer information och anmälan på EIO finner du i montrarna C01:02 Torsdag 10 maj: Vinterstormar och Elsäkerhet Svensk Energi håller seminarier i temat Vinterstormar på förmiddagen och i Elsäkerhet på eftermiddagen den 10 maj. Ur eftermiddagens program, kl : Aktuellt från Elsäkerhetsverket Olycksfall och hur dessa kunde förhindras, Anders Angerfeldt och Lennart Månsson, EUI Branschens Elsäkerhetsanvisningar, ESA Kraft, ESA Industri, ESA Installation ESA på webben Lilla Elhandboken elinstallation i teori och praktik, Tord Martinsen EIO AMI Anslutning Mätning Installation För mer information, priser och anmälan till Vinterstormar och Elsäkerhet se EIO:s årsmöte den 10 maj kl Plats: Gothia Towers, plan 1, lokal J 2 Kom ihåg att anmäla dig senast den 3 maj via AKTUELLA FRÅGAN Varför tycker du att EIO:s medlemsföretag ska besöka Elfack? Joakim Carlsson, Ansvarig tele/ data/säkerhet på EIO Elfack är den naturliga samlingsplatsen för elteknikföretag. Det är ett bra sätt att på en dag bli uppdaterad på den senaste tekniken från leverantörerna. Genom att besöka EIO:s monter och seminariet Framtidsdagen får man en bra bild av branschens utveckling och framtid. Johan Lysholm, marknadsansvarig på EIO Jo, hela branschen med både grossister och leverantörer kommer att samlas under en hel vecka den 7-11 maj i Göteborg. Flera nya produkter kommer säkert också att lanseras på Elfack. Dessutom anordnas intressanta seminarier hela veckan samt EIO:s årsmöte på torsdagen. Kom också och prata med oss i vår monter C01:02 så ska vi bjuda dig på ett riktigt gott kaffe. Du kan också titta i vår nya bok Lilla Elhandboken samt delta i en tävling där du kan vinna en Dvd-spelare. Lilla Elhandboken lanseras på Elfack I samband med Elfack i maj lanseras Lilla Elhandboken elinstallationer i teori och praktik, skriven av Tord Martinsen på EIO. Lilla Elhandboken bygger delvis på innehållet i den norska boken Montørhåndboka som skrevs av Just Erik Ormbostad. Lilla Elhandboken bygger på föreskrifterna som trädde i kraft den 1 juli 2004 om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda, ELSÄK-FS 2004:1 och standarden SS , Elinstallationsreglerna. Boken ger exempel på möjliga lösningar och målsättningen är att klargöra tankegången bakom vissa delar av föreskrifterna och standarderna. Lilla Elhandboken är tänkt som ett hjälpmedel till TORD MARTINSEN Lilla Elhandboken Elinstallationer i teori och praktik BOK 3 föreskrifterna och Elinstallationsreglerna och får inte uppfattas som ett försök till ersättning av föreskrifter eller standarder. Boken kan användas av elinstallatörer, elektriker, konsulter och lärare samt elever på elprogrammet eller i annan elutbildning. Pris: EIO-medlemmar 385 kr/st, övriga 485 kr. Exkl. moms och frakt. Art nr: Medlemmar i EIO kan beställa Lilla Elhandboken på EIO:s webbshop via medlemssidorna på eller via EIO Förlagsservice på fax , tel eller e-post Det går också bra att beställa boken på Elfack i EIO:s monter C01:02. Vill du veta mer? Kontakta Tord Martinsen , EIO-AKTUELLT nr

4 Hur ser framtidens medarbetare ut? Den 6 mars träffades lokala representanter från näringsliv, gymnasieskolor, politiker, länsarbetsnämnd, ECY samt Elektrikerförbundet och EIO på Tullängsskolan i Örebro för att diskutera framtida medarbetare inom elteknikbranschen. Diskussionerna resulterade i ett enande om att branschen måste jobba gemensamt för att regionen ska kunna möta framtidens krav. Sven Olof Andersson (till vänster), företagsrådgivare i EIO Örebro- Värmland, samtalar med Jerker Björk, författare till Framtidsstudie Elbranschen är den bransch som har påverkat jorden allra mest de senaste hundra åren. Det har hänt så otroligt mycket seden Edison uppfann glödlampan i slutet av 1800-talet och elbranschen fortsätter ständigt att utvecklas, säger Jerker Björk, författare till Framtidsstudie 2010 som Svenska elektrikerförbundet SEF och EIO gemensamt tagit fram. Det finns två stora hot i branschens närmaste framtid; brist på arbetskraft samt brist på kompetens. Om inte ni som är här idag anpassar er kompetens till vad som krävs i framtiden kommer andra branscher att ta dessa marknadsandelar, IT-konsulter och andra står redo att hugga in, menar Jerker Björk. Tomas Åkerblom, Länsarbetsnämnden, ser tydligt att det finns brist på arbetskraft inom branschen. Idag har vi sex kvalificerade installationselektriker i Örebro län som är registrerade som arbetssökande hos oss, varav tre av dessa är över 60 år. Totalt 20 lärlingar, som har gått ut elprogrammen mellan , står som arbetssökande idag, berättar Tomas Åkerblom. Camilla Lodin, Svenska Elektrikerförbundet, och Thommy Påhlsson, yrkeslärare på Tullängsskolan. Två av deltagarna i paneldebatten; Göran Nordin, Elgruppen och Pontus Boström, Svenska Elektrikerförbundet. Tomas Åkerblom från Länsarbetsnämnden ser en brist på arbetskraft inom elteknikbranschen i Örebro län. NYA LÖSNINGAR OCH FLEXIBILITET Ulf Pettersson, kanslichef på ECY, menar att en förutsättning för att branschen ska ha kompetenta medarbetare i framtiden är bra kontakt mellan skola och näringsliv. Han berättar att Skaraborgs län har satsat på ett regionalt Elprogramsråd där Skaraborgs läns kommunala gymnasieskolor, representanter från det lokala näringslivet samt EIO och SEF samarbetar. Konsekvensen av detta är att alla skolor inte längre satsar på allt; alla inriktningar finns inom regionen, men de olika skolorna satsar på det område de är bra på. I Skaraborg är även kommunen inkopplad och man arbetar till exempel för att det ska vara enkelt att resa kommunalt i regionen så det fungerar att bo i en stad och gå i skola i en annan, säger Ulf Pettersson. Vidare tror jag att det kommer att krävas en flexibilitet hos lärarna för att vi ska få kompetenta elever. När det gäller utbildningarna bör man även satsa på ämnen som näringslivet kräver, till exempel teknisk engelska. ÖKAT SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH NÄRINGSLIV Eftermiddagen avslutas med en paneldebatt ledd av Jerker Björk. Den resulterade i att man även i Örebro län kommer att satsa på ett ökat samarbeta mellan näringsliv och skola. Tullängsskolans rektor Lars Nilsagård lovade att innan april månads slut bjuda in till ett möte för både lokalt näringsliv och andra gymnasieskolor. Paneldebattens näringslivsföreträdare, det vill säga Patric Arvidsson, Bravida, Det var mycket diskussioner och mingel bland deltagarna. På främsta raden ser vi representanter från Arbetsförmedlingen. Jörgen Magnusson, Elektro-Sandberg och Göran Nordin, Elgruppen tackade ja direkt till att delta i kommande diskussioner. På den första träffen ska vi diskutera var vi står idag, vad vi vill och hur vi ska nå dit. Jag ska jobba hårt för att få fram en gemensam plattform, slutar Lars Nilsagård. 4 EIO-AKTUELLT nr

5 Konjunkturrapport våren 2007: Elteknikbranschen fortsätter att växa Den positiva marknadsutvecklingen som vi såg 2004 och 2005 fortsatte och förstärktes under Den totala marknadsvolymen inom elteknikområdet ökade med tio procent under året, från 46,6 till 51,1 miljarder kronor, enligt den konjunkturrapport som Industrifakta presenterade den 15 mars. Det har skett en inteckning av marknadsvolymer för då cirka planerade lägenheter i flerbostadshus tidigarelagts på grund av beslutade inskränkningar investeringsstöd och bidrag. För kommande år är det mer realistiskt att hålla fast vid en årlig volymökning av tre fem procent som presenterades i Framtidsstudie 2010 från slutet av 2005, säger EIO:s vd Hans Enström. Kapacitetsutnyttjandet är generellt högt i hela landet, snudd på kapacitetsbrist och det talar också för att volymökningen stannar vid tre fem procent per år de närmaste åren. BOSTADSSEKTORN ÖKAR MEST Alla sektorer, utom industrilagerlokaler, ökade sina volymer under Största ökningen noterades Regional utveckling Index: 1995=100 för bostadssektorn med hela 40 procent, från 4,25 till 6,0 miljarder men det har sin förklaring till Hela riket Stockholm Västra Götaland Skåne Sydsverige Mellansverige Norrland Elinstallationer, hela riket. Miljoner kronor 2006 års priser Miljoner kronor Påbörjade objekt Årlig förändring Procent Sektor Bostäder, ny- och ombyggnad Industri och lager Kontor, handel m m Offentlig sektor Byggnadsunderhåll Industriinstallationer Svagström, totalt data, tele, kabel-tv styr- och reglerinstallationer i byggnader larm och säkerhet Totalt ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar. 2) Exkl UMTS-nät. Sammantaget visar konjunkturrapporten lovande utsikter för elteknikbranschen de närmaste åren, säger Hans Enström, vd på EIO tidigarelagda projekt enligt ovan. Industri- och svagströmsektorn ökade med vardera fem procent. Speciellt kan en markant ökning inom larm och säkerhet noteras, och det är en ökning som väntas bestå över de närmaste åren. Intresset för samverkan och integration mellan just larm/säkerhet och andra tekniska funktioner inom fastighetsdrift ökar efterfrågan på mer komplexa och kundanpassade installationer, säger Hans Enström. ENERGIEFFEKTIVISERING Ett annat intressant område är behovet av energieffektivisering i bostäder och lokaler. För detta finns nu förordningar om energideklarationer och certifiering av energiexperter som träder i kraft under Det är uppgifter som kräver speciella kunskaper och bör därför vara intressanta för elteknikbranschen. Sammantaget visar konjunkturrapporten en mycket god marknadsutveckling under 2006 och lovande utsikter för elteknikbranschen de närmaste åren. Men det ställs också krav på branschen i form av ökad flexibilitet och kompetens att kunna tillföra den nya tekniken till marknaden, säger Hans Enström. Läs hela konjunkturrapporten på Marknadsutveckling elinstallationer Miljoner kronor, 2006 års priser EIO-AKTUELLT nr

6 AVTAL 2007 Hur ska EIO-företagen göra med kontrollavgifterna nu? Den 13 februari 2007 meddelade Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna en dom i det uppmärksammade målet om granskningsarvode i byggbranschen. Domen får konsekvenser även för installationsavtalets område och innebär att kontrollavgift inte längre ska inkasseras från oorganiserade arbetstagare som inte arbetar på ackord. Europadomstolen förklarade i domen att Sverige inte levt upp till kraven i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Målet rörde fem byggnadsarbetare som inte var med i någon fackförening. I Europakonventionen finns ett skydd för enskilda personers egendom. Europadomstolen slog fast att staten inte skyddat de fem oorganiserade arbetstagarnas enskilda egendom. Svenska staten har, utan åtgärd, låtit Byggnads kräva att arbetsgivaren ska dra ett så kallat granskningsarvode från oorganiserades löner och betala ut detta till Byggnads. De fem vann målet och fick rätt till skadestånd, och ersättning för rättegångskostnader från svenska staten. KONSEKVENS FÖR BYGGBRANSCHEN BI, Sveriges Byggindustrier, arbetsgivarorganisationen för byggföretag, meddelade sina medlemmar att upphöra med att göra avdrag för granskningsarvode från oorganiserades löner som en konsekvens av domen. Motsvarande beslut har VVS-Installatörerna fattat för rörbranschen. DOMENS BETYDELSE PÅ INSTALLATIONSAVTALETS OMRÅDE Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna är också svensk lag. Lagen tar över kollektivavtalet också när det gäller kollektivavtal mellan EIO och SEF. I Installationsavtalet finns en överenskommelse om en liknande kontrollavgift. Avgiften är 0,5 % av arbetstagarnas lön, vilket dras av från lönen av företaget och utbetalas till SEF. Kontrollavgiften är avsedd att täcka SEF:s kostnader för ackordskontroll men har tagits ut på all lön inom avtalsområdet, oavsett ackordsarbete eller inte. Bedömningen från tillfrågad juridisk expertis är att det strider mot Europakonventionen om arbetsgivaren gör löneavdrag för en kontrollavgift avsedd för ackordssystemet och betalar den till facket när det gäller oorganiserade arbetstagare som inte arbetar på ackord. KONSEKVENS FÖR EIO-FÖRETAGEN Europadomstolens dom om granskningsarvoden innebär att det inte heller på installationsavtalets område är förenligt med Europakonventionen att löneavdragen för kontrollavgift fortsätter som tidigare. Det innebär att: Inkasseringen av kontrollavgifter ska upphöra för oorganiserade som inte arbetar på ackord. För medlemmar i andra fackföreningar än Svenska Elektrikerförbundet gäller precis som tidigare att kontrollavgift inte ska inkasseras om de inte arbetar på ackord. För oorganiserade arbetstagare samt medlemmar i andra Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på EIO. fackförbund som arbetar på ackord ska däremot även fortsättningsvis kontrollavgiften inkasseras. När det gäller medlemmar i Elektrikerförbundet tillämpas samma förfaringssätt som tidigare. Inkassering görs av kontrollavgift oavsett om arbetstagaren arbetar på ackord eller inte. Dessutom inkasseras även fackföreningsavgiften. Mer information finns i cirkulär och Vill du veta mer? Kontakta Åsa Kjellberg-Kahn, Avtalet inom industrin blev klart i mitten av mars Mellan flera av industrins parter, bland annat Teknikföretagen respektive IF Metall, SIF och Sveriges Ingenjörer, träffades den mars uppgörelser som får stor betydelse för andra avtalsområden, inklusive EIO:s avtal. Uppgörelsen har kostnadsberäknats till 10,2 % för en treårsperiod. För Teknikavtalet mellan Teknikföretagen och IF Metall inryms löneökningar på 9,6 % och till detta kommer kostnader för bättre pensionsvillkor på 0,6 % totalt. Förhandlingarna mellan EIO och SEF drivs nu alltmer intensivt och kan förväntas fortsätta så när industrin satt normen för kostnadsökningen. Frågor som diskuteras, på någondera parters begäran, är bland annat visstidsanställningar, turordning, villkor för televerksamhet, regler för dagliga resor, boendestandard och ackordsfrågor inklusive kontrollavgift. Parterna har dock i skrivande stund inte kommit särskilt långt i sakfrågorna. Vill du veta? Kontakta EIO:s förhandlingsavdelning, tel eller förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn, , Boka in Samhällsbyggardagen 29 maj i Stockholm Samhällsbyggardagen är samhällsbyggnadssektorns stora gemensamma årliga arrangemang med seminarier och en stor branschfest. Årets tema Stadsutveckling och byggande för en hållbar framtid har lockat en lång rad intressanta föreläsare. Syftet med Samhällsbyggardagen är att visa att sektorn tar ansvar för en gemensam kunskaps- och kompetensutveckling uppmärksamma goda exempel genom projekt skapa förebilder genom att lyfta fram goda processer och prestationer utgöra en mötesplats för att skapa nätverk och stärka relationerna mellan de olika aktörerna bidra till att öka sektorns attraktionskraft så att sektorn kan behålla kvalificerad personal och attrahera nya medarbetare inspirera till nytänkande mot bakgrund av förändringsoch förnyelsebehov Anmäl dig till Samhällsbyggardagen på medlemssidorna 6 EIO-AKTUELLT nr

7 INFORMATION FRÅN DISTRIKTEN EIO Göteborg Torsdag 12 april kl : Årsmöte med efterföljande supé, Centralhuset Konferens/First Hotel, Göteborg. EIO Mellersta Norrland Lördag 21 april: Årsmöte, hotell Södra Berget, Sundsvall. EIO Skåne Tisdag 17 april kl : Krafttag för hederligt arbete seminarium på byggmässan ScandBuild, Bella Center, Köpenhamn. Bland annat diskuteras: Branschens policyprogram mot svartarbete, ID06 om närvaroredovisning på byggarbetsplatsen, Omvänd moms. Goda exempel på seriöst arbete utfört med god kvalitet. Kostnadsfritt. Anmälan senast den 10 april. EIO Stockholm Fredag 20 april: EIO Stockholm 100 år, Vinterträdgården, Grand Hotel. Onsdag 2 maj, Introduktionskurs för nya medlemmar. EIO Sydöstra Sverige Torsdag 12 april, Årsmöte, Evedals Värdshus, Växjö. EIO Uppsala-Västerås Torsdag 12 april: Årsmöte, Pilbogården, Västerås. EIO Västra Sverige Onsdag 25 april, introduktionskurs för nya medlemmar. EIO Örebro-Värmland Tisdag 10 april: Kretsmöte, kl , Scandic Klarälven, Karlstad Måndag 16 april kl : Kretsmöte, EIO:s lokaler. Torsdag 26 april: Årsmöte kl , Bofors Hotell, Karlskoga EIO Östgöta-Sörmland Onsdag 18 april kl , Branschmöte, Blommenhofs Hotel Nyköping. Tisdag 24 april kl , Branschmöte, Stadshotellet i Katrineholm. Torsdag 26 april kl , Branschmöte, Ulfhälls herrgård i Strängnäs. EIO ny medlem i Energirådgivarna Nu har EIO blivit medlem i Energieffektiviseringsföretagen, en sektion inom föreningen Energirådgivarna med syfte att exponera de företag som arbetar med energieffektivisering och skapa fler arbetstillfällen. Föreningens inriktning och vision om rationellt energiutnyttjande med låg miljöpåverkan stämmer mycket väl överens med våra egna satsningar. Energieffektiviseringsföretagen är ett bra forum för att komma in på nya marknader, ta till sig ny teknik och skapa nya affärsmöjligheter, säger Hans Enström, vd på EIO. Lotta Bångens, ordförande i Energirådgivarna, gläds åt EIO:s medlemskap i föreningen: Lotta Bångens, ordförande i Energirådgivarna. Ju fler vi är desto större möjligheter att förbättra förutsättningarna för energieffektivisering på marknaden. Det är strålande att EIO har gått med i vår förening, vi har saknat er! Mer information finns på Höjd bensinrabatt hos Preem! Som medlem i EIO får du följande rabatter när du tankar hos Preem: Bensin 38 öre/liter Diesel 72 öre/liter Smörjmedel 10 procent Biltvätt 10 procent Bilkem 10 procent Ansökan finns att hämta på kansliet, eller hos närmaste Preemåterförsäljare. Ange avtal AKTUELLA SIFFROR PRISBASBELOPP 2007 (används för att beräkna taket för sjukpenning, delpension och bilförmån) FÖRHÖJT PRISBASBELOPP 2007 (används för beräkning av pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng) INKOMSTBASBELOPP 2007 (används för beräkning av pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng) HELT DYGNSTRAKTAMENTE 2007 HALVT DYGNSTRAKTAMENTE 2007 Omvänd moms nya redovisningsregler prop. 2005/06: Reglerna gäller från 1 juli 2007 Alla företag, kunder och leverantörer, med SNI-kod 45 kommer att hantera omvänd moms. Kod 45 gäller företag inom byggbranschen samt uthyrning av personal från uthyrningsföretag. VAD ÄR EN BYGGTJÄNST? Arbete, insatsvaror av olika slag och materielleveranser som faktureras separat kr kr kr 200 kr 100 kr REFERENSRÄNTA 1 JAN 30 JUNI ,0 % Referensräntan plus 8 % är nivån för dröjsmålsränta enligt räntelagen (om avtal saknas 11,0 %) STATSLÅNERÄNTA 30 NOVEMBER ,54 % STATSLÅNERÄNTA 8 MARS ,82 % KONSUMENTPRISINDEX FEBRUARI ,90 % KONSUMENTPRISINDEX FEBRUARI ,45 % FÖRÄNDRING KPI (FEB 2006 FEB 2007) +1,98 % ARBETSGIVARAVGIFTER ,420 % EGENFÖRETAGARAVGIFTER 2007 (0 karensdag) 30,710 % AFA-AVGIFTER ARBETARE ,035 % (Varav pensionsavsättning 3,500 % plus 0,335 % [0,335 %- avgiften betalas separat till FORA, ingår alltså ej i ordinarie faktura.] Avgiften är fastställd utifrån avtal med SEF.) SÄRSKILT EL-TILLÄGG exkl. moms ,650 % (För utbildning inom EUU och två försäkringar via SEF) VAD ÄR INTE EN BYGGTJÄNST? Enbart leverans av varor och materiel. Företag som inte har SNIkod 45. För dessa kategorier gäller momshantering på vanligt sätt. KONTROLLERA SNI-KODEN ANSVARET LIGGER HOS DIG Om en kund har blandad verksamhet, till exempel fastighetsförvaltning och byggverksamhet, gäller alltid omvänd momshantering för båda verksamheterna. Begär intyg från kunden angående vilken SNI-kod som gäller. Om du enbart får muntligt besked, gör en anteckning i egna dokumentet för projektet. Vem gav beskedet och vilket datum. Som underentreprenör till en generalentreprenör (kod 45) ska underentreprenören aldrig fakturera eller redovisa moms. Här är alltid generalentreprenören redovisningsskyldig. Ny tillämpning. Om ditt företag lånar in personal från annat elföretag ska du redovisa och betala moms. Mer information finns på medlemssidan på under Ekonomi/mallar/omvänd moms. Håll utkik efter uppdateringar. Ett cirkulär i ämnet kommer under april. Vill du veta mer? Kontakta Lars G Andersson, tel , EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM Debatt: Jag är chockad över kabelpriserna Vad är det som händer med kabelpriserna? Jag är chockad över att exempelvis en kulo EKRK kan kosta mindre på Biltema än vad jag får betala hos min elgrossist. EKRK 3g1.5 hos Solar 8.20 kr + moms, EKRK 3g1.5 hos Biltema moms. När ska hela kåren fatta att vi måste leva på vår kunskap? Det är dessutom så att de flesta som jobbar med villainstallationer inte kontrollmäter jobben. Varför? Det finns inte tid, jobbet är för snålt räknat. Och det är här nästa generation växer upp i kanske livsfarliga villainstallationer. Det borde kunna gå att ändra på utvecklingen om vi alla hjälps åt, och det behövs uppbackning från EIO. En del firmor har kanske inte råd att köpa in ett instrument för att de har hamnat i en ond cirkel av låga priser och korta byggtider. Mvh Bengt Wallberg, Elektropartner AB Hej Bengt! Dina synpunkter på branschen och då inkluderar jag både elinstallatörer och elgrossister är relevanta i högsta Välkommen till EIO! Nya medlemmar i februari 2007 EIO Stockholm Stockholms Eljour AB, Bromma EIO Sydöstra NoBa El & Säkerhet AB, Reftele Kenneth s El, Tingsryd grad. Det är på tok för mycket luft i systemet. Grossisterna borde gå ut och titta i Byggvaruhusen och, som du antyder, på Biltema och åtminstone anpassa sina priser till det sortiment som erbjuds där. Jag är ganska säker på att grossisterna är väl medvetna om problemen och jobbar med lösningar. När det gäller elinstallatörernas debitering av arbete, så delar jag din uppfattning. EIO ordnar en mängd träffar där vi belyser betydelsen av att elinstallatören tjänar pengar på sin förädling, det vill säga arbetsinsatsen. Branschen kommer inte att kunna tjäna samma pengar på materielförsäljningen i framtiden. Vi har också skrivit om detta i EIO-Aktuellt, om elinstallatörer som gjort förändringen; höjt arbetskostnaden och minskat materielpåslaget med bibehållna goda kundrelationer. Vi får alla hjälpas åt för att utveckla en fin elbransch mina tankar och synpunkter hittar du i tidningen Elinstallatören och på Hans Enström, Vd EIO EIO Skåne Elinstallation Rainer Parpat, Bergen, Tyskland EIO Västra Martinsons Tele, S, Uddevalla Bengt Norrby och Henrik Barck, NoBa El och Säkerhet AB, Reftele. Henrik Barck: Jag och min kollega Bengt Norrby startade NoBa El och Säkerhet i oktober, så vi är ett relativt nystartat företag. Bengt är den som har mest erfarenhet av oss. Jag avslutade min utbildning från elprogrammet för fem år sedan, och ända sedan dess har min dröm varit att starta eget företag. Vi sysslar med allt från traditionella elinstallationer till larm, data och teleinstallationer. Våra kunder är privatpersoner, offentliga sektorn och diverse industrier. Vi tror att vi kommer ha stor nytta av EIO som bollplank. Som nystartat företag har vi många funderingar kring stadgar, arbetsgivarfrågor med mera. Vi tror även att vi kommer ha nytta av vissa dokument och mallar. Vi har pratat mycket med Dennis Ahlgren, företagsrådgivare på EIO Sydöstra Sverige, som har varit här och träffat oss och informerat om fördelarna med EIO. KRÖNIKAN Föråldrat rabattsystem! Elteknikbranschen befinner sig i en stark utvecklingsfas som inte bara ställer nya krav på dagens elinstallatörer utan även på oss grossister. Vi måste bland annat se till att vi har ett modernt rabattsystem. Det rabattsystem som till viss del fortfarande finns på marknaden idag är enligt mig uråldrigt, det måste skrotas! Hälften av vår försäljning till installatörerna går idag till projekt med nettopriser, de berörs inte alls av rabattsystemet. Jag tror inte att rabattsystemet är viktigt för någon grossist idag, det är en gammal historisk relik. Produktområden inom ny teknik har till exempel inte alls samma rabattstruktur som de gamla produktområdena. På Solar tittar vi nu på en förändring av rabattsystemet; hela strukturen ska förändras och de så kallade GNPpriserna ska sänkas. På Solar är logistik ett kärnområde, fungerar inte logistiken så är du borta. E-handel får en allt viktigare roll idet här, mer än 10 procent av vår omsättning kommer idag från elektronisk handel via vår hemsida. Nu lanserar vi också e-handel via handdatorer, med ett stort utbildningspaket för installatörerna. Därmed får installatören en möjlighet att effektivisera sin verksamhet, vilket blir en nödvändighet framöver. Andra aktörer är ju på frammarsch, exempelvis genom att industrialisera processer och genom att räkna timdebitering i minuter istället för timmar. En annan viktig roll för oss grossister är att föra teknikkunnandet vidare inom elteknikbranschen. Gör vi inte det utvecklas inte de nya marknaderna. Vi måste erbjuda bra teknisk support till våra samarbetspartners. Kjell Svensson En elinstallatör idag ska ju sälja en funktion, en kundnytta, och man kan inte begära att installatörerna ska hålla sig à jour med allting inom den nya tekniken. När det gäller framtidens elinstallatörer tror jag att de måste kunna behärska bland annat vvs- och kylinstallationer för att bli framgångsrika. Solar har precis tagit steget in i vvs genom vårt uppköp av Alvesta V.V.S. Vi ser ventilation, värme, sanitet och kyla som väldigt viktiga områden när det gäller integrerade lösningar. Tele, data- och säkerhet har vi i branschen haft ögonen på i flera år, men nu måste vi snabbt också ta till oss marknaden för energieffektivisering. Jag tror att i framtiden måste en installatör kunna greppa hela den tekniska installationen i en fastighet. Vi måste försöka komma bort från dagens skråtänkande. Alla parter tjänar på om vi tillsammans kan finna nya tekniska lösningar som tillfredsställer slutkunderna. Kjell Svensson, vd Solar Foto: Gunnar Ask 8 EIO-AKTUELLT nr

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 eio västra sverige träffades i Borås: elfel orsakar Bränder för 1 000 000 000 kronor varje år vissa stora bostadsbolag

Läs mer

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2007 Festen där Per Ove blev elvis Både EIO Stockholm och EIO Östgöta-Sörmland firade nyligen sina respektive 100-årsdagar.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 Foto: Sofia Pettersson Spännande debatt i Almedalen Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft,

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL Foto: Peter Hoelstad AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2009 EIO:s konjunkturrapport har kommit: Satsning på miljonprogram och energieffektivisering För

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07 ÅRSREDOVISNING 7 Innehåll VD har ordet 4 Teknik och marknad 6 Arbetsgivarverksamheten 10 information, IT och elinstallatören 12 Styrelsens berättelse 14 Förvaltningsberättelse 20 Koncernresultaträkning

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2004

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2004 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2004 Foto: Lena Nordlund Ulf Pettersson, ny utbildningschef på EIO: Vi måste satsa på kompetensutveckling! Från och

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2005. Det är ofta slarv som leder till olyckor

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2005. Det är ofta slarv som leder till olyckor AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 DEC 005 Foto: Leo Holmgren-Recht Med elsäkerheten som ledstjärna: Det är ofta slarv som leder till olyckor Ännu bättre medlemsservice

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

AKTUELLT. Effektiv energianalys ger kunden mervärde. www. eio.se. nominera för EcY-stipendium. ta betalt för kompetensen! tjejer som valt elteknik

AKTUELLT. Effektiv energianalys ger kunden mervärde. www. eio.se. nominera för EcY-stipendium. ta betalt för kompetensen! tjejer som valt elteknik AKTUELLT InfOrmATIOn TILL ELEKTrIsKA InsTALLATÖrsOrgAnIsATIOnEns medlemmar nr 2 februari 2007 Effektiv energianalys ger kunden mervärde nominera för EcY-stipendium Ecy delar ut ett stipendium på 10 000

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 4 2013 Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige Ta vara på teknikskiftet Hur mycket bör EIOs

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 6 1 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 Innehåll EIO:s HUNDRAÅRSJUBILEUM 4 100 ÅR MED EIO 1906 2006 6 POSITIV MARKNADSUTVECKLING 8 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN 12 INFORMATION, IT

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS Foto: Staffan Gustavsson Foto: Claes Nyberg AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2009 Bravida ger ID06 tummen upp Moderniseringen av Hageby Centrum i Norrköping

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008 EIO Västra Sverige träffades i Borås: NÖJD STYRELSE PÅ REPMÖTE Från vänster, övre raden: Jan Florén, Elektro-Emanuel

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10/11 2011 Björn Sjöberg, distriktsordförande för EIO Sydöstra Sverige: EIO kan göra mer för små och medelstora företag Foto:

Läs mer

EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel

EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel EIO Aktuellt För medlemsföretag i eio NR 4 2014 Resultatet av EIOs medlemsundersökning Jobba för att få ner allt "hemmapulande" med elinstallationer" "Bra att få information löpande vad som händer i branschen.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 EIO:s nya webb på plats Nu möts besökarna av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webb när de surfar

Läs mer

EIO Aktuellt. Ett intensivt 2012 summerades. Nyhet - Förenklad dagbok El. och anordnade yrkestävling mellan Sverige och Norge.

EIO Aktuellt. Ett intensivt 2012 summerades. Nyhet - Förenklad dagbok El. och anordnade yrkestävling mellan Sverige och Norge. EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 6/7 2013 EIO på Elfack Under Elfack presenterade EIO medlemserbjudanden, höll seminarier och anordnade yrkestävling mellan Sverige och Norge. Foto: Colourbox Nyhet

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 Välkommen till EIO, Otis AB! Nytt om Digital IS Läs mer på sidan 2 Från årsskiftet ändrade Riksskatteverket sina

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2008 En heldag bland tigrar, delfiner och Bamse Jan Siezing ny vd för EIO Jan Siezing (54), för närvarande VD i EIO:s

Läs mer

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2010 Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka 183 000 besökarna på årets Light+Building-mässa i Frankfurt.

Läs mer