Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning"

Transkript

1 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

2 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare två ambulanser har hittills tillkommit under Dessutom finns i länet en akutläkarbil och två ambulanshelikoptrar (varav en under sommarhalvåret) Det finns också en intensivvårdsambulans och en utomlänsambulans. Ambulanserna gjorde ca uppdrag under De gjorde ca uppdrag under 2009 Kostnaden för den vägburna ambulanssjukvården var år 2010 ca 360 miljoner kronor.

3 3 Upphandlingen Den 16 februari publicerades de krav som landstinget ställer på de som ska driva ambulanssjukvården efter kl februari Förfrågningsunderlaget med kraven godkändes den 15 februari av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalstid är 5 år ( ) med möjlighet till förlängning upp till 2 år.

4 4 Nya avtal för ambulanssjukvård Parallellt med upphandlingen har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att direktavtal ska tecknas med landstingets eget bolag AISAB om följande: Ambulanssjukvård i områdena Mitt-Nord och Centrum. Intensivvårdsambulans och utomlänsambulans. Transport av avlidna.

5 5 Nya avtal för ambulanssjukvård forts. Anbuden från de som vill konkurrera om uppdraget att bedriva ambulanssjukvård i Stockholms län ska vara inne senast Vilka som får de nya uppdragen kommer att meddelas senast För att komma ifråga för utvärdering måste leverantörerna uppfylla alla tvingande krav. Dessutom görs en utvärdering av anbuden där pris och kvalitet viktas 75% resp 25 %. Detta är en skillnad jämfört med tidigare upphandling där priset var ensamt avgörande.

6 6 Vilka områden upphandlas? Ambulansverksamheten i Stockholms län är uppdelad i sju så kallade affärsområden. I två av dessa är landstingets eget bolag AISAB leverantör. Övriga fem drivs i privat regi och det är dessa som nu kommer att upphandlas. Samtidigt får AISAB ett nytt direktavtal som överensstämmer med de övriga.

7 7 Dessa driver verksamheten idag Sju verksamhetsområden: Nord-Ost Samariten Ambulans AB Nord-Väst Sirius Humanum AB Mitt-Syd Falck Ambulans AB Syd-Väst Samariten Ambulans AB Syd-Ost Falck Ambulans AB Centrum AISAB (direktavtal) Mitt-Nord AISAB (direktavtal)

8 8 Hur fördelas uppdragen? En anbudsgivare har möjlighet att få avtal för att verka i högst tre områden. Det innebär att det totala antalet leverantörer (inkl landstingets verksamhet) kan bli minst tre och högst sex. Bedömningen är gjord att det är viktigt att det finns flera leverantörer inom ambulanssjukvården, och en kombination av egen och privat regi. Ambulanssjukvården är en samhällsfunktion som alltid måste vara i drift och flera leverantörer minskar sårbarheten.

9 9 Fler ambulanser och längre driftstid Under 2010 fanns 55 ambulanser, två akutbilar, en akutläkarbil och två ambulanshelikoptrar (varav en under sommarhalvåret). En intensvivvårdsambulans och en utomlänsambulans har ambulansflottan utökats med två ambulanser och ytterligare en kommer till. Under 2012 kommer ytterligare en ambulans samtidigt som akutbilarna uppgraderas till ambulansbilar. Dessutom får fem ambulanser utökad driftstid beräknas SLL totalt ha 61 ambulanser, en intensivvårdsambulans, en utomlänsambulans samt helikoptrar och akutläkarbil.

10 10 Höga krav på tillgänglighet Förvaltningen ställer höga krav på tillgänglighet genom en effektiv vårdkedja. Vänteperioden från det att patienten ringer till larmcentralen till dess att ambulans är framme kommer att mätas och redovisas i flera delar. Skälet är att varje del i kedjan ska få instrument för att kunna trimma sin del av processen. Förvaltningen bedömer att detta kommer förbättra den totala insats som patienten får. Ett viktigt mått, som också kopplas till ett vite om det inte uppfylls, är att ambulansen vid prio 1 larm ska vara färdig och utrustad att starta inom 90 sekunder från det att besättningen fått beställningen från larmcentralen.vid prio 2 och 3 gäller 180 sekunder.

11 11 Informationsförsörjning o tekniska system SLL ansvarar för fordonsdator, journalsystem, medicinteknisk utrustning och kommunikation i ambulanserna. Exempel på förändringar: Under 2011 görs en upphandling av ett nytt EKGsystem för alla ambulanser. I och med det kommer även dagambulanser att ha tillgång till EKG (idag finns EKG i 35 av 57 ambulanser)

12 12 Åtgärder om brister uppstår Om en leverantör inte lever upp till förvaltningens krav enligt avtalet finns flera åtgärder. All personal i ambulanserna står under tillsyn av Socialstyrelsen. Avvikelser som rör patientsäkerhet ska rapporteras enligt Lex Maria och både verksamhet, system och enskilda personer kan utredas av tillsynsmyndigheten Om leverantören inte lever upp till avtalets krav kan förvaltningen kräva vite av leverantören. Tex om en ambulans inte är i drift. Förvaltningen kan också kräva rättelse vid grova fel och om sådan inte görs häva avtal. Vid vissa brister finns ett särskilt vite uppsatt som kan utdömas det rör tex kraven på att ambulansen startar snabbt efter ett larm och krav på miljöhänsyn.

13 13 Medicinsk kompetens Lika viktigt som att ambulanserna kommer fram snabbt till skadade och sjuka är det att de har kompetens att göra rätt insatser innan, under det att de har hand om patienten och i samband med att patienten överlämnas till annan vård. Personalens kompetens i ambulanssjukvården har höjts de senaste åren och uppfyller Socialstyrelsens krav. Dessa krav finns också med i denna upphandling. Organisationen med en central chefläkare och ambulansläkare hos varje leverantör blir den samma som idag men uppdraget görs tydligare för att lättare kunna säkerställa att samtliga aktörer lever upp till kraven.

14 14 Ambulansläkare hos leverantör Hos varje leverantör ska en ambulansläkare finnas med bred erfarenhet av akut omhändertagande - rekrytering i samråd med chefläkare Krav ställs på att läkaren ska vara en del av den dagliga verksamheten. De ska också finnas delta i gemensamt arbete med landstingets centrala chefläkare för ambulanssjukvården minst 10 tim per vecka Medicinska avvikelser, utfärdande av delegering, ordinationer ska hanteras enligt direktiv från landstingets centrala chefläkare De ska också kvalitetssäkra medicinsk utbildning och personalens kompetens

15 15 Chefläkare Södersjukhuset via Stockholms prehospitala centrum ansvarar för landstingets centrala chefläkarfunktion Där finns ett samordningsansvar för kompetensutveckling, uppföljning av den samlade prehospitala vården. Detta ska säkerställa en tillgänglig och säker vård Chefläkaren ska också utfärda anvisningar, allmänna riktlinjer, medicinska riktlinjer och journalföringsrutiner Analysera och sammanställa resultat av avvikelserapportering för att förebygga o åtgärda brister. Syftet är att upprätthålla en hög patientsäkerhet

16 16 Miljökrav Ambulanssjukvården har arbetat med miljöfrågor under många år Under den kommande avtalsperioden kommer kraven på förnyelsebart bränsle att öka stegvis: 2013 = 20 % 2014 = 30 % 2015 = 40 % 2016 = 60 %

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140. Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140. Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1(54) UPPHANDLING AV Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140 Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 2(54) Innehållsförteckning 1. Allmän orientering... 5 1.1. Uppdraget...

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Kvalitetsbokslut. År 2013 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB

Kvalitetsbokslut. År 2013 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Kvalitetsbokslut År 2013 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB INLEDNING Ambulanssjukvården är ofta den första länken i den akuta vårdkedjan och förväntas erbjuda avancerad akutsjukvård, professionellt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01 Meddelandeblad Mottagare: Landsting/motsvarande Verksamhetschefer inom ambulanssjukvården Ambulansöverläkare Ansvariga läkare/föreståndare i ambulanssjukvården Nr 5/01 Maj 2001 Svensk ambulanssjukvård

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse MedHelp AB 2013

Patientsäkerhetsberättelse MedHelp AB 2013 1 Patientsäkerhetsberättelse MedHelp AB 2013 Verksamhetschef Charlotte Björkman Avdelningen för Patientsäkerhet och Kvalitetsutveckling 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2.Vårdgivarna MedHelp AB

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 15/2012. Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning. mot fullmäktiges mål?

PROJEKTRAPPORT NR 15/2012. Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning. mot fullmäktiges mål? PROJEKTRAPPORT NR 15/2012 N Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning mot fullmäktiges mål? Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets

Läs mer

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. Kartläggning 2015

Trygghetslarm i kommunerna. Kartläggning 2015 Trygghetslarm i kommunerna Kartläggning 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 02/2014. IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk. utrustning

PROJEKTRAPPORT NR 02/2014. IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk. utrustning PROJEKTRAPPORT NR 02/2014 N IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk utrustning Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2013-02-28 1(12) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2012 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm är en vårdgivare med verksamhet vid 15 centraler från Luleå i norr till Malmö i söder.

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Yttrande över motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säker

Yttrande över motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säker Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (5) 2012-03-27 p 16 Handläggare: Ann-Charlotte Eklöf Eva Lestner Yttrande över motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer

Förstudierapport. Projekt övertagande av hemtjänsten och anhörigstödet i Siljansnäs.

Förstudierapport. Projekt övertagande av hemtjänsten och anhörigstödet i Siljansnäs. Förstudierapport. Projekt övertagande av hemtjänsten och anhörigstödet i Siljansnäs. Bakgrund Siljansnäs som ort har deltagit i InterReg projektet. Ett projekt som syftar till att hitta metoder att utveckla

Läs mer

Läkarnas övertidsarbete 2005

Läkarnas övertidsarbete 2005 Revisionsrapport Läkarnas övertidsarbete 2005 Norrbottens läns landsting Maj 2006 Jan-Erik Wuolo och Torbjörn Sundén Certifierade kommunala revisorer, Komrev 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer