Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag...1"

Transkript

1

2

3 Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag Inledning Bakgrund Syfte Metod Beskrivning liggande sjuktransporter Beskrivning ambulanssjuken Statistik liggande sjuktransport och ambulans Omvärldsanalys Lättsambulans Information leverantör Falck Ambulans AB 6/ Sjukreseutredning av Klas Lindström Dnr LiÖ Sjukreseutredning av Marie Andersson Resultat Ekonomi SWOT-analys - Nutid med patient transport i ambulans/liggande sjuktransport mellan sjukhus SWOT-analys - Framtid med patient transport i annan transportform mellan sjukhus Analys av ambulansbusslösning Diskussion Förslag Pilotprojekt med lättsambulans Patient avgift på ambulanstransport och liggande sjuktransport Samordnade upphandlingar av sittande sjukresor och liggande sjuktransport Avgränsning mellan liggande sjuktransporter och ambulans Förslag från tidigare sjuktransportutredningar...18 Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag Det finns ett behov av att se över och förbättra sjuktransportorganisationen då denna har direkt påverkan på den akuta ambulansberedskapen. Tillgängligheten på akuta uppdrag har försämrats stegvis de senaste fem åren (bild 2) och det är allvarligt, dessutom finns det brist på liggande sjuktransportresurser som leder till långa väntetider för både patienter och avdelningar. Som följd är det inte ovanligt att detta leder till förlängd vistelse på avdelning pga bristande transportresurser. Avdelningarna rapporterar om patienter som drabbas samt att det också medför ökad belastning på sjuken och fördyrad pga ökade tider. En framtida ambulansbuss som går i turlinje mellan sjukhusen bedöms inte vara den mest optimala lösningen varken ur verksamhetssynvinkel eller ekonomisk synvinkel. Antalet aktuella transporter I Östergötland är få i jämförelse med landstingen Värmland, Västerbotten och Jämtland som har en ambulansbuss. Avstånden mellan sjukhusen är betydligt kortare i Östergötland än ovanstående landsting.

4 I Östergötland är också två av sjukhusen fullvärdiga akutsjukhus och det påverkar transportflödet. Uppstart av PCI lab på VIN bedöms också minska antalet transporter mellan VIN-US. Många transporter beställs med kort varsel då de ej är möjliga att planera dagen innan. En ambulansbuss går med fast tidtabell och det leder till att flexibiliteten för sjuken försämras. Med det antal transporter som är aktuella i Östergötland så är det svårt att se att det finns ett tillräckligt stort underlag för en lösning med ambulansbuss. Det är även svårt att analysera möjligheterna med sittande sjukresor i bussen mellan våra sjukhus då sittande sjukresor och liggande sjuktransporter hanteras i olika organisationer. Det finns några viktiga synpunkter som ofta kommer från en där busslösning är i drift när det gäller ambulansbussarna. Dels är det hur patienterna skall lämnas och hämtas vid bussen och dels att flexibiliteten minskar för avdelningarna då behovet många gånger uppstår vid andra tidpunkter än bussens turlista. Istället skulle det vara intressant att i projektform utvärdera en sk lättsambulans för att se vilka effekter som går att få. Inom flera landsting pågår försök med lättsambulans och man ser redan mycket positiva effekter. Den är bemannad med en personal som är sjuksköterska och resursen ses som en avlastning för de vanliga akutambulanserna som i större utsträckning kan ägna sig åt akuta uppdrag. Tanken är att lättsambulansen tar hand om planerade, icke akuta, överflyttningar av patienter mellan sjukhus. Det kan handla om patienter som kräver arytmiövervakning och/eller beredskap för eventuell medicinsk behandling. Syftet är att skapa en mer differentierad och effektiv för att möta upp olika behov. Tankesättet med dessa fordon är att intensivsplatser aldrig används för patienter som bara är i behov av en plats på avdelning. Då bör inte heller ambulanser, som alltid bemannas med hög medicinsk kompetens, användas för patienter med ett litet behov. 1 Inledning 1.1 Bakgrund Ett flertal patientgrupper transporteras frekvent mellan våra tre sjukhus för att få den de behöver. Dessa transporter sker idag med ambulans och liggande sjuktransport. Det är viktigt att patienterna känner sig trygga under alla typer av transporter och att dessa samordnas på ett effektivt sätt. Antalet transporter ökar ständigt, samma utveckling sker med akuta ambulansuppdrag. Om ambulanserna i för stor grad är låsta på sjuktransportuppdrag finns risk att resurserna ej räcker till för akuta ambulansuppdrag. Det är därför av största vikt att organisationen för planerade sjuktransporter är väl fungerande.

5 På flera håll i Sverige används en transportform (Jumbolans, SambuLans) där en specialbyggd buss kan ta flera liggande patienter och som är bemannad med personal. Denna buss trafikerar sedan en fastställd turlinje mellan olika inrättningar. Flera patienter kan då vid behov få under transporten. 1.2 Syfte Att utreda möjligheterna för att inleda försöksverksamhet med en Ambulansbuss - SambuLans inom LIÖ för att transportera patienter med behov mellan våra sjukhus i Östergötland. Att ge beslutsunderlag till HSN för eventuell utveckling av den framtida patienttransportorganisationen. Ur Hälso och sjuksnämndens protokoll Hälso- och sjuksnämnden BESLUTAR: a t t ge hälso- och sjuksdirektören i uppdrag att utreda och föra dialog om möjligheterna att inleda försöksverksamhet, i samverkan med lämplig utförare, med denna typ specialutrustade busstransporter som kallas Sambulans eller Jumbolans, samt återrapportera till hälso- och sjuksnämnden under Metod 2.1 Beskrivning liggande sjuktransporter Liggande sjukresor är upphandlat av LIÖ och ingår i de ambulansavtal som tecknats med Falck Ambulans AB samt Sirius Humanum AB. Avtalen gäller till och med januari Innan 2009 utfördes liggande sjuktransport av taxi, denna organisation var flexibel då det fanns fler resurser som kunde utföra transporterna under veckans alla timmar. Dock skall sägas, förändringen från 2009 med speciella liggande sjuktransportfordon innebar en kraftig kvalitetshöjning för patienterna då fordonen är bättre anpassade för uppdraget och att personalen är kvalitetssäkrad på ett helt annat sätt. Resurserna är precis som ambulanserna länsövergripande och utför därmed transporter i hela länet. Sjuktransportbilarna är främst i drift dagtid i veckorna men finns även i drift under helgen i begränsad omfattning. Under veckotid finns det totalt 6-8 bilar i drift och 2 under helgen. Resurserna utgår från Norrköping, Linköping samt Motala. Liggande Sjuktransport är fordon avsedda för transport av patienter som inte kan åka sittande transport samt inte är i behov av medicinsk under transporten. Patienter med behov och/eller pågående läkemedelsbehandling under transport ska transporteras med ambulans.

6 Målet med Liggande Sjuktransport är att de patienter som transporteras ska känna sig trygga och erbjudas transport efter deras behov. Då resurserna som utför Liggande Sjuktransport är begränsade måste planering av dessa transporter ske så optimalt som möjligt. Totalt utförs 8600 liggande sjuktransporter per år. 2.2 Beskrivning ambulanssjuken Ambulanssjuken i Östergötland bedrivs sedan 1995 i entreprenadform. För närvarande ansvarar Falck Ambulans AB för området i väst medan Sirius Humanum ansvarar för östra området. Totalt bemannas 16 st ambulanser dygnet runt samt 6 st under dagtid i veckorna. De senaste 15 åren har det skett en snabb utveckling av ambulanssjuken i Sverige. Kompetensnivån höjdes 2005 till att minst en i besättningen skall vara legitimerad sjuksköterska. Den tekniska utvecklingen med datasystem som innehåller både patientjournal, larmuppgifter, kartstöd samt digitala anvisningar har starkt bidragit till en positiv utveckling inom ambulanssjuken i Östergötland, inom detta område ligger Östergötland i framkant i Sverige. Det finns en stor potential att utveckla en ytterligare i form av att skapa sammanhållna processer och att i större grad styra patienter till rätt nivå. I dag finns färdiga så kallade snabbspår för patienter med hjärtinfarkt, höftfrakturer, stroke samt förlossningspatienter. Även barn lämnas i stor utsträckning direkt på barnjourmottagning. En stor utmaning är att hantera den ständigt ökande efterfrågan på ambulanssjuk i länet. De tillgänglighetsmål som finns innebär att 75 % av de svårast sjuka patienterna skall nås inom 10 minuter. För att förbättra tillgängligheten för östgötarna krävs ett ständigt utvecklande och förbättrande av hela kedjan, det är också viktigt att rätt resurs används till rätt patient. Det är viktigt av flera skäl att ambulans används till de patienter som behöver det och att det finns andra alternativ till övriga patientgrupper. Genom att utnyttja resurserna på rätt sätt kan beredskap för akuta ambulansuppdrag hållas vilket ger Östgötarna snabb hjälp. Totalt utförs ambulansuppdrag/år. 2.3 Statistik liggande sjuktransport och ambulans I liggande sjuktransportfordon transporteras 8600 (bild 4) patienter/år. Ambulanserna transporterar drygt (bild 3) patienter/år.

7 Bild Antal ambulansuppdrag länet Antal År Amb resurser Totalt Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Statistiken visar hur uppdragen i ambulans fördelas. Den blå linjen är en jämförelse över hur antalet ambulansresurser förändrats under perioden.

8 Bild 2 Tillgänglighet Prio 1 länet Tillgänglighet Prio 1 Länet Tillgänglighet Prio 1 Länet År Tillgänglighet ambulans. Prio 1-uppdrag 2012 (Tillgänglighetsmålet är 75%)

9 Bild 3 Antal uppdrag i ambulans Antal / / / / /2012 År Antalet uppdrag i ambulans Bild 4 Antal liggande sjuktransport Liggande sjuktpr Antal / /2011 År 2011/2012

10 Antalet uppdrag i liggande sjuktransport Antalet sjuktransporter som utfördes av liggande sjuktransport för tiden i hela länet var Majoriteten av liggande sjuktransport sker mellan inrättningar och hemadresser/boenden. Antal transporter mellan de olika sjukhusen på dagtid måndag-fredag Dessutom sker ett antal transporter mellan sjukhusen i ambulans. De transporter som gjordes mellan de olika sjukhusen fördelar sig som nedan. Det är också en del av dessa transporter som skulle vara möjligt att transportera på annat sätt än i ambulans och liggande sjuktransport. Bild 5 Liggande sjuktransport uppdrag mellan länets sjukhus mån-fre Antal US-VIN VIN-US LIM-US US-LIM LIM-VIN VIN-LIM Mellan sjukhus Mätperiod

11 Bild 6 Ambulans uppdrag prio 3-4 mellan länets sjukhus mån-fre Antal US-VIN VIN-US LIM-US US-LIM LIM-VIN VIN-LIM Mellan sjukhus Antal prio 3-4 uppdrag mellan sjukhus dagtid Antal prio 3-4uppdrag på kväll/natt Antal prio 3-4 på helg dag Antal prio 3-4 uppdrag på helg kväll/natt st 582 st 259 st 117 st I denna statistik finns ett antal olika patientgrupper. En relativt stor grupp är hjärtpatienter som transporteras mellan hjärtenheterna på VIN och US. Hjärtenheten på VIN kommer att utöka behandlingsingreppen under och det bör innebära en minskning av just de uppdragen med uppdrag/år. En eventuell framtida ambulansbuss skulle vara i drift under dagtid på vardagar och det är därför ca 1700 uppdrag enligt statistik ovan (bild 5, 6) som är tänkbara.

12 2.4 Omvärldsanalys -Hur ser det ut i övriga Sverige? Det finns flera olika lösningar i Sverige där man transporterar patienter i ambulansbussar. AmBuss-Jämlandsläns Landsting Östersund-Umeå tor Jumbolans Värmlandslandsting, Falck Ambulans kör Jumbolans som är upphandlat. Karlstad-Uppsala tor Karlstad-Örebro tor Sambulans Västerbottens Landsting Skellefteå-Umeå tor I de aktuella landstingen finns 4 linjer med avstånden 11 mil, 14 mil, 28 mil och 40 mil enkel resa. Dessa transporter har alltid fasta avgångstider och man transporterar främst sk prio 4 uppdrag där det inte finns något behov hos patienten, dock förekommer även prio 3 uppdrag. Patienten kan då ha pågående infusion, sprutpumpar mm och patienterna kommer från alla olika kliniker där hjärtpatienter är vanligast. Vanligen har bussen en bemanning som består av sjuksköterska alternativt undersköterska som ansvarar för och tillsyn under transporten. Beroende på linjens längd bemannas fordonet med 1-2 chaufförer som ofta är ambulanssjukare. Två chaufförer behövs vid de längre avstånden. Bussarna är specialbyggda för att kunna ta patienter som ligger på bår, sittande patienter samt patienter som sitter i rullstol. Bussens utrymme är uppdelat så att liggande patienter är avskilda från sittande. De olika linjerna transporterar patienter/år och det är vanligt att man även transporterar labbprover och gods på bussarna, vilket gör att kostnader för godstransporter kan hållas nere. De aktuella landstingen uppger en total kostnad på 5-6 miljoner/år per ambulansbuss. Landstingen ser detta som kostnadseffektivt då det skulle krävas fler ambulanser för att lösa dessa transporter och det skulle vara resurskrävande då avstånden är extremt långa. Det sparar även ambulansresurser till den akuta beredskapen. Patienterna upplever att de får en trygg transport.

13 Det är svårt att få kedjan till att fungera på ett smidigt sätt, vanligt är att varje sjuksenhet ser till sitt eget och inte vill samverka fullt ut för att nå full effektivitet och lönsamhet. 2.5 Lättsambulans Inom flera landsting pågår försök med en sk lättsambulans. Den är bemannad med en personal som är sjuksköterska och resursen ses som en avlastning för de vanliga akutambulanserna, som i större utsträckning kan ägna sig åt akuta uppdrag. Tanken är att lättsambulansen tar hand om planerade, icke akuta, överflyttningar av patienter mellan sjukhus. Det kan handla om patienter som kräver arytmiövervakning och/eller beredskap för eventuell medicinsk behandling. Syftet är att skapa en mer differentierad och effektiv för rätt behov. Tankesättet med dessa fordon är att intensivsplatser används aldrig för patienter som bara är i behov av en plats på avdelning. Då bör inte heller ambulanser, som alltid bemannas med två personer, användas för patienter med ett litet behov. Vi har varit på studiebesök vid Borås ambulansen där man har infört denna transportform. Deras erfarenheter är mycket positiva och de ser flera fördelar med sin lättsambulans: De har fyra olika nivåer inom ambulanssjuken som motsvarar den övriga ens förväntningar. De ser en förbättrad måluppfyllelse på akuta uppdrag då akutambulanser kan ägna sig åt prio 1-2 uppdrag i större omfattning. Vårdavdelningar upplever att transportresursen i större utsträckning kommer i tid. Lättsambulansen kan användas som resurs vid tex hjärstopp. Mycket positiva medarbetare. Stor patientnöjdhet. Ekonomiskt fördelaktigt då personalkostnaden är lägre än en vanlig ambulans. 2.6 Information leverantör Falck Ambulans AB 6/ Falck presenterar sitt Jumbolans/ambulansbuss koncept som är i drift i Värmland/Örebro. Jumbolans innebär transport av liggande och sittande patienter samt gods mellan sjukhus som går med fasta tider under vardagar dagtid. På befintliga linjer samkörs liggande med sittande patienter. Falck ser flera skäl till att konceptet Jumbolans har stora fördelar: Landsting och regioner står inför tre stora utmaningar när det gäller patienttransporter och prehospital sjuk som helhet.

14 1. Stegrande kostnader för enskilda patienttransporter och sjukresor eftersom de flesta transporter idag sker enskilt. Lösningar som Jumbolansen levererar även miljömässigt hållbara transporter eftersom resorna samordnas. Minimering av enskilda transporter. 2. Ambulanssjuken kör idag en hög andel patientkategorier som egentligen inte skulle behöva ambulans. Falck tror att mellan % av patienterna skulle kunna transporteras i en annan transportkategori än vanlig ambulans. Samtidigt har dagens ambulanssjuk stora utmaningar när det gäller hög beläggning. Att underlätta för ambulanserna är därmed centralt för att de ska kunna fokusera på de akuta uppdragen. 3. Specialiseringen bland sjukhusen runt om i Sverige kräver att vi har en strukturerad och välplanerad organisation för patienttransporter och sjukresor. Eftersom det idag är konkurrens om patienterna gynnas alla landsting och regioner av att det finns en etablerad och gemensam logistiklösning som transportar patienter mellan sjukhusen. Bussens utseende är flexibel, den kan ta 2-5 liggande, sittande samt 2-3 rullstolar. Bussen bemannas av en sjuksköterska och en chaufför. På bussen finns möjlighet till förtäring. Det är också fullt möjligt att transportera labbprover och gods i bussen vilket ger synergieffekter. Tänkbara rutter Lokala förutsättningar i Östergötland I Östergötland skulle en tänkbar linje vara Norrköping VIN Linköping US Motala LIM - Linköping US - Norrköping VIN. 2.7 Sjukreseutredning av Klas Lindström Dnr LiÖ Utredningen presenterar en rad förslag och förbättringar bla nedanstående som gäller liggande sjuktransport. Utdrag från utredningen: - Sträva efter att samordna sjukresor till inrättningar såväl inom som utom länet - Se över gränssnittet mellan sjukresa och liggande sjuktransport. Samordning mellan sjukresor och ambulans- och liggande sjuk-transporter Det kan finnas skäl att närmare diskutera avgränsningen mellan sjukresor och ambulans- och liggande sjuktransporter. Det finns signaler om att, i varje fall liggande sjuktransporter, ibland används när det för berörd individ hade räckt med ersättning för sjukresa. Samtidigt bör beaktas att ambulans- och sjuktransporter är ett led i den

15 direkta en, vilket inte gäller för sjukresor. Krav på viss medicinsk kompetens ställs avseende personal som utför sjuktransporter. Detta gäller inte för färdtjänstpersonalen. Kanske skulle dock med fördel en viss samordning kunna ske mellan liggande sjuktransporter och sjukresor. 2.8 Sjukreseutredning av Marie Andersson Förbättringsförslag angående Landstingets sjukresor och sjuktransporter. Informationen både till patienter och till enheter samt till SOS Alarm, angående sjukresor och sjuktransporter behöver förtydligas och i vissa fall ändras. Här nedan anges ett antal förslag: 2. I avsnittet om sjukresor, sid 10 i Landstingskatalogen informeras också om vart man vänder sig för att få en liggande sjuktransport. I detta stycke finns en information om att för ambulanstransporter med låg prioritet tas en avgift ut med 150 kr. På landstingets hemsidor saknas det information om att avgift tas ut för lågt prioriterade ambulanstransporter. Ur ett patientperspektiv är det svårt att veta vad som avses när man anger ambulanstransport med låg prioritet. Ett stort antal frågor och upprörda kommentarer från patienter, deras anhöriga och företrädare för kommunens äldreomsorg har kommit till landstinget med anledning av detta. Slutsats: Ett förtydligande angående vad som avses med lågt prioriterad ambulanstransport bör finnas såväl på landstingets hemsida som i landstingskatalogen. 3. Av information från SOS Alarm framgår att sjukspersonal beställer liggande sjuktransport för patienter som av olika anledningar inte kan åka sjukresa med taxi hem från enhet. Anledningen kan vara att de inte har skor eller kläder med sig eller på sig vid ankomst till sjukhus i en akut situation. Andra behöver ledsagning och hjälp in från gatan när de transporteras hem. Hemtjänsten har inte alltid möjlighet att med kort varsel ställa upp och ledsaga patienten in i patientens hem. Det krävs också en koordinering av transport med hemtjänstens resurser för att lösa patientens behov, vilket avsändande enheter i en inte anser sig ha tid med. Slutsats: En utredning bör tillsättas för att förslås en bättre lösning för att på ett värdigt sätt sända hem patienter med särskilda behov efter att de varit på en enhet. I vissa fall använder en liggande sjuktransport även när detta inte är befogat, d v s patienten har inte behov av liggande transport utifrån det medicinska hälsotillståndet.

16 4. Liggande sjuktransport kan ta med patientens rullstol och rullator, vilket inte en ambulans kan göra. Detta innebär att enheten vid ambulanstransport av patienten, får anlita taxi för transport av rullstol eller rullator till patientens hem, vilket ger enheterna extra kostnader. Detta har påtalats av ett flertal enheter under våren Liggande sjuktransport transporterar patienter dagtid vardagar och i viss mån dagtid under helger. Under helger, och nätter samt dagtid då liggande sjuktransport resurser inte räcker används ambulansresurser. Slutsats: Det framgår inte tydligt att enheterna har ett kostnadsansvar för hemtransport av patientens hjälpmedel. Om enheterna har ett kostnadsansvar ska detta tydliggöras för dem. Därefter ska enheterna tydligt informeras om vilka regler och förutsättningar som gäller i samband med hemtransport av patient och dennes hjälpmedel. 3 Resultat 3.1 Ekonomi Kostnaden för en ambulansbuss beräknas till 6 miljoner/år och det kan ställas mot kostnaden för att tillsätta ytterligare ambulans och/eller sjuktransportresurser. En ambulansbuss kostar 6 miljoner/år. En dygnsambulans som är i drift dygnet/året om kostar drygt 6 miljoner/år. En dagambulans som är i drift dagtid 40 tim/vecka kostar 2 miljoner/år. En liggande sjuktransport som är i drift 40 tim/vecka ca 1 miljoner/år. En lättsambulans som är i drift 85 tim/vecka kostar 1,7 miljoner/år. 3.2 SWOT-analys - Nutid med patient transport i ambulans/liggande sjuktransport mellan sjukhusen Fokus på nutid styrkor & svagheter Styrkor Tillgänglighet för avdelningarna möjligt att beställa ambulans för varje enskilt uppdrag Transport från säng till säng Smidigt för personal att beställa transport Smidigt för avdelningar då patient hämtas och lämnas på avd Hög kvalitet för patient Eget rum Svagheter Resurskrävande att transportera en patient i taget Hög kostnad att använda ambulans för sjuktransport

17 Begränsat antal ambulanser i Östergötland försämrad tillgänglighet Sjuksköterskor med hög kompetens används till sjuktransportuppdrag Risk för långa väntetider på sjuktransport vid olyckor och akuta sjukdomsfall på grund av ambulansbrist Stor miljöpåverkan på grund av många transporter Möjligheter Korta avstånd mellan länets tre sjukhus Flexibel ambulansorganisation Länsövergripande ambulansdirigering Hot Stor ökning av ambulansuppdragen varje år Strukturella förändringar inom läns sjuken Tillgänglighetsmålen kan ej uppfyllas pga resursbrist 3.3 SWOT-analys - Framtid med patient transport i annan transportform mellan sjukhusen Fokus på framtid (andra fordon än ambulans) styrkor & svagheter Styrkor Lägre kostnad än att sjuktransporter sker i ambulans Samma medicinska och kompetens som i ambulans Tillgänglighet till ambulans i Östergötland ökar Svagheter Flexibiliteten minskar med tanke på tidsbokningar för behandling och på mottagningar Avdelningen kan behöva hämta patient på hållplats Patient får inte eget rum under transporten Sjuksköterska ar flera patienter Möjligheter Ett av flera sätt att möta den stora ökningen av ambulansuppdrag som pågår Kan utnyttjas vid större olyckor och katastrofer Kan anpassas efter strukturella förändringar i sjuken Attraktivare att arbeta inom ambulanssjuken för vidareutbildade sjuksköterskor

18 Hot För korta avstånd mellan länets tre sjukhus för att det ska vara lönsamt. Antalet uppdrag är för få för att det ska bli tillräcklig volym. Svårt att samordna sittande sjukresor med liggande sjuktransport. 3.4 Analys av ambulansbusslösning En framtida ambulansbuss mellan sjukhusen bedöms inte vara den mest praktiska eller ekonomiska lösningen för Östergötland. Antalet transporter är relativt få och dessutom är avstånden mellan sjukhusen korta. I jämförelse med andra landsting så är det just dessa punkter som skiljer. I Östergötland är två av sjukhusen fullvärdiga akutsjukhus och det påverkartransportflödet. Uppstart av PCI lab på VIN kommer med stor sannolikhet att minska antalet transporter mellan VIN-US från och med I de landsting där man använder ambulansbuss så är sittande sjukresor en viktig del för att skapa ekonomisk bärighet, det är inte lönsamt att enbart transportera 2-3 liggande patienter i bussarna. Med antalet transporter som är aktuella i Östergötland så är det svårt att se en tillräcklig beläggning med liggande patienter, det är även svårt att analysera möjligheterna med sittande sjukresor i bussen, då sittande sjukresor och liggande sjuktransporter hanteras i olika organisationer. Det finns några viktiga synpunkter som ofta kommer från en när det gäller ambulansbussarna, dels är det hur patienterna skall lämnas och hämtas vid bussen och sedan minskar flexibiliteten för hur avdelningarna kan beställa transport, en turlinje är tidsatt medan en kan ha behov av transporter på andra tider. 3.5 Diskussion Entreprenörerna har ansvar för att uppfylla de tillgänglighetsmål som finns inom ambulans- och sjuktransportverksamheten. Olika samverkansprojekt pågår för att nå bästa möjliga resultat. En ökad efterfrågan på ambulans och liggande sjuktransport går att se i hela landet. Vi ser också att liggande sjuktransport används till många patienter som inte egentligen kräver denna transportform. Det gäller till exempel patienter som inte kan lämnas vid dörren vilket gäller för vanliga sjukresor. Vårdavdelningarna beställer även liggande sjuktransport slentrianmässigt utan att riktigt värdera andra alternativa transporter. Beställningsrutiner för liggande sjuktransport och ambulans har uppdaterats och behöver implementeras på klinikerna som beställer resursen. Införande av patientavgift på ambulans och liggande sjuktransport skulle kunna vara en åtgärd för att styra rätt transportresurs till rätt patient. Med en avgift så skulle inte ambulans vara

19 ett gratis transportmedel i motsatts till taxi och egen bil. Patienternas krav och förväntningar har ökat på ambulans och sjuktransport precis som den övriga sjuken. Med det som bakgrund så är bedömningen att det inte går att ta bort befintliga resurser för att ersätta med någon annan transportform. 3.6 Förslag Pilotprojekt med lättsambulans Innebär att under två år införa en försöksverksamhet med lättsambulans som är drift ca 80 tim/vecka. Tanken är att lättsambulansen tar hand om planerade, icke akuta, överflyttningar av patienter mellan sjukhus. Det kan handla om patienter som kräver arytmiövervakning och/eller beredskap för eventuell medicinsk behandling. Med detta skapas en mer differentierad och effektiv. Det innebär förbättrade förutsättningar för att uppfylla ens förväntningar på transporter som håller tiden, samt att avlasta ambulanserna så att den akuta beredskapen kan upprätthållas Patient avgift på ambulanstransport och liggande sjuktransport Flera landsting i Sverige har inför patientavgift på ambulans och liggande sjuktransport. Motiven har varit olika, del använder man avgiften som en intäkt i ett pressat ekonomiskt läge men också för att minimera den gruppen som använder ambulans/liggande sjuktransport som ett gratis transportmedel till sjukhus trots att man inte uppfyller kriterierna för dessa transporter. Idag betalar patienter ett antal olika avgifter i sina kontakter med sjuken, att betala ambulansavgift skulle kunna vara jämförbart med att betala avgiften på akutmottagningen eller centralen. Östergötland har tidigare under en kort tid haft avgift på ambulanstransporter men det det togs bort. Ett problem då var att det blev subjektiva bedömningar av ambulanspersonal för vem som skulle betala avgift på vissa utvalda uppdrag och att det fanns en mängd olika undantag. Ett alternativ vore att ha en enhetlig avgift på alla typer av transporter med vissa undantag som barn upp till 20 år, asylsökande och transporter mellan givare. Hur stor avgiften ska vara är inte avgörande, lämpligen något mer än egenavgiften för sjukresor men max 150 kr.

20 3.6.3 Samordnade upphandlingar av sittande sjukresor och liggande sjuktransport Idag finns det risk att patienter kommer i kläm både inom sittande sjukresor och liggande sjuktransport. Patienter kan till exempel ha behov av hjälp till och från dörr och bärhjälp av personliga tillhörigheter och detta finns enligt uppgift ej reglerat i avtalet gällande sittande sjukresor. Följden blir att liggande sjuktransport transporterar patienter som ej uppfyller de kriterier som finns uppställda och att resurserna ej kommer att räcka till dom som verkligen har behov av liggande sjuktransport. Det skulle därför vara positivt om avtalet för sittande sjukresor även omfattade patienter som behöver ledsagning dörr till dörr och bärhjälp av tillhörigheter. Det skulle också vara positivt att ha samma avtalsperioder för att nå en bra samordning Avgränsning mellan liggande sjuktransporter och ambulans En framtida avgränsning mellan liggande sjuktransport och ambulans bör utredas samt även möjligheten att knyta liggande sjuktransport till den vanliga sjukreseorganisationen. Detta skulle kunna ge samordningsvinster samtidigt som tillgängligheten förbättras både inom sjuktransport och ambulansverksamheten Förslag från tidigare sjuktransportutredningar I de sjukreseutredningar (Klas Lindström och Marie Andersson) som redovisats finns det flera förslag på förbättringsområden. Det kan finnas skäl att närmare diskutera avgränsningen mellan sjukresor och ambulans- och liggande sjuktransporter. Se över gränssnittet mellan sjukresa och liggande sjuktransport. Idag ser vi ett överutnyttjande av liggande sjuktransport istället för att åka vanlig sjukresa pga patienten har behov av hjälp till sin dörr. Då beställs liggande sjuktransport trots att patienten kan gå själv. Liggande resurserna är dimensionerade efter att enbart transportera patienter som inte kan sitta i vanlig bil utan måste ligga på bår. Kanske skulle dock med fördel en viss samordning kunna ske mellan liggande sjuktransporter och sjukresor. Tydliggöra kostnads ansvar för enheterna när det gäller hjälpmedel. Sträva efter att samordna sjukresor till inrättningar såväl inom som utom länet.

Ett perfekt system för att slippa ta ansvar

Ett perfekt system för att slippa ta ansvar Stockholms läns landsting Ett perfekt system för att slippa ta ansvar - en rapport om bristerna i ambulansverksamheten i Stockholms län 2 (16) Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 5 Begreppsförklaring

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Framtidsanalys ambulanssjukvården Landstinget Gävleborg

Framtidsanalys ambulanssjukvården Landstinget Gävleborg Framtidsanalys ambulanssjukvården Landstinget Gävleborg Rapport september 2006 Helleborus AB Helleborus AB 1 (22) 1. Sammanfattning Ambulanssjukvårdens uppdrag från landstingsstyrelsen utgör grunden för

Läs mer

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om nyttjande av ambulansresurser

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om nyttjande av ambulansresurser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anki Eriksson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-29 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 25 1 (4) HSN 1504-0493 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om nyttjande

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge !~~' ~n~ landslinget BLEKINGE Primärvårdsförvaltning Primärvårdsstab RosMarie Nilsson 2016-04-04 Ärendenummer: Dokumentnummer: Till Nämnden för primärvård och folktandvård Svar på Inriktningsbeslut för

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.; beslutade den 25 juni 2009. (M) Utkom från trycket

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

Meddelandeblad. Nr 11/02. Svensk ambulanssjukvård 2001

Meddelandeblad. Nr 11/02. Svensk ambulanssjukvård 2001 Meddelandeblad Mottagare: Verksamhetschefer, ambulansöverläkare, ansvariga läkare/föreståndare inom ambulanssjukvården Nr 11/02 Juli 2002 Svensk ambulanssjukvård 2001 Bakgrund Ambulanssjukvården har under

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Bakgrund Vårdnära service är ett koncept som innebär överföring av arbetsuppgifter från vårdpersonal till servicepersonal. Tanken med vårdnära

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Radiologiska kliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Socialstyrelsen Enheten för Krisberedskap Att: Jonas Holst 2006-12-29 Redovisning av enkätresultat Information från ambulans vid daglig verksamhet och katastrof

Läs mer

Prehospital sjukvårdsledning Poul Kongstad PO Edvinsson Anna Spencer Riksgränsen 2012. Spencer & Kongstad

Prehospital sjukvårdsledning Poul Kongstad PO Edvinsson Anna Spencer Riksgränsen 2012. Spencer & Kongstad Prehospital sjukvårdsledning Poul Kongstad PO Edvinsson Anna Spencer Riksgränsen 2012 Spencer & Kongstad Rallarlagen möts 1902 Spencer & Kongstad Ett larmuppdrag till Riksgränsen! Spencer & Kongstad Spencer

Läs mer

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Nyckeltal beträffande antal besök, insatser och ansvarfördelning, september 214 Bo Davidsson Elisabeth Viman FoU Centrum för Vård, Omsorg och

Läs mer

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Årsrapport 2014 Prehospitala verksamheter i SLL

Årsrapport 2014 Prehospitala verksamheter i SLL Årsrapport 2014 Prehospitala verksamheter i SLL Ambulanssjukvård Prioritering och dirigering Sjukresor Liggande persontransporter 2015-03-17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 134 99 Datum: 2015-03-17

Läs mer

ÅLDERSSTIGEN. Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN. Verksamhetsutvecklare

ÅLDERSSTIGEN. Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN. Verksamhetsutvecklare ÅLDERSSTIGEN Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN Verksamhetsutvecklare PER ÖRNINGE Ambulansöverläkare Göteborg >500 000 invånare

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

Motion: Bussiga utflykter - berikande och stimulerande

Motion: Bussiga utflykter - berikande och stimulerande YTTRANDE 1(3) 2014-06-09 LJ 2013/1158 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Bussiga utflykter - berikande och stimulerande I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh,

Läs mer

Vårdnära service. en viktig del i framtidens sjukvård

Vårdnära service. en viktig del i framtidens sjukvård Vårdnära service en viktig del i framtidens sjukvård En viktig del i framtidslösningen Svensk sjukvård är komplex, dynamisk, kunskapsintensiv och spännande. Utvecklingen har varit och är omfattande när

Läs mer

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012 Hjärtinfarkt Hjärtats blodförsörjning Hjärtmuskeln har en egen blodförsörjning från två kranskärl Dessa kommer direkt från stora kroppspulsådern där den lämnar vänster kammare Kranskärlen förgrenar sig

Läs mer

Samhällsviktig verksamhet - Konsekvensbedömning av vulkanutbrott

Samhällsviktig verksamhet - Konsekvensbedömning av vulkanutbrott samhällsskydd och beredskap Konsekvensbedömning 1 (6) Avdelningen för samordning och insats Samhällsviktig verksamhet - Konsekvensbedömning av vulkanutbrott Konsekvensbedömningen är gjord på uppdrag av

Läs mer

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården MOTIONSSVAR Dnr 15/4289 15/4297 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Marie Källman Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården Beslut Styrelsen

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Socialförvaltningen informerar Färdtjänst Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Vad är färdtjänst Färdtjänsten syftar till: att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala

Läs mer

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats Andreas Petersson SOS Alarm Första länken i vårdkedjan Från 112-samtal till dess ambulans är på plats De närmaste 40 minuterna Företaget SOS Alarm Sveriges nödnummer 112 SOS-centralen i Stockholm Prioriterings-

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Kommittédirektiv Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med

Läs mer

Rapport The Third Championship in Medical Rescue Plock, June 8 11 2011

Rapport The Third Championship in Medical Rescue Plock, June 8 11 2011 Rapport The Third Championship in Medical Rescue Plock, June 8 11 2011 1 Innehållsförteckning Deltagarförteckning 3 Inledning 3 Syfte 4 Program 4 Dagbok 6 8 juni 6 9 juni 7 10 juni 8 11 juni 10 Sammanfattning

Läs mer

Ansökningsblankett för stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Ansökningsblankett för stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 2006-06-19 Dnr.: 73-8008/04 Ansökningsblankett för stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Anvisning för att hantera den elektroniska blanketten

Läs mer

Höftfrakturkedjor i Skåne är det möjligt? Tony Andersson KAMBER-Skåne 091013

Höftfrakturkedjor i Skåne är det möjligt? Tony Andersson KAMBER-Skåne 091013 Höftfrakturkedjor i Skåne är det möjligt? Tony Andersson 091013 Innehåll Bakgrund organisation och förutsättningar. Strategier och metod. Uppföljning av vårdkedjan, inklusions- och exklusionskriterier.

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna Handlingar i ärendet:

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna Handlingar i ärendet: Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 2014-09-16 Protokollsutdrag

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

~HÅBO 2016-01-13 KALLELSE TILL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE "-'KOMMUN

~HÅBO 2016-01-13 KALLELSE TILL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE -'KOMMUN ~HÅBO "-' KALLELSE TILL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE 2016-01-13 KALLELSE Vård- och omsorgsnämnden Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordfårande Helen Embretsen (KD), l :e vice ordfårande

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Svar på interpellation angående Jumbolansen

Svar på interpellation angående Jumbolansen Svar på interpellation angående Jumbolansen Conny Brännberg (Kd) har i en interpellation ställt frågan till Regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson om han är beredd att verka för att Jumbolansen

Läs mer

Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog

Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog Landstingsstyrelsen Deltagande i nationell samordning och upphandling av ambulansverksamhet med flygplan (fixed wing) Ambulanstransporter

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Trygghetens Hus, samverkan i Jämtlands län med medborgarna i fokus

Trygghetens Hus, samverkan i Jämtlands län med medborgarna i fokus Trygghetens Hus, samverkan i Jämtlands län med medborgarna i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 invånare glest befolkat många små orter utspridda i länet befolkningen tredubblas

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93 1 (7) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2016-03-16 Dnr ON 2016-167 Björn Skoog Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS)

Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS) 2016-05-25 Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS) Fysioterapeuterna har tagit del av utredningens analys och förslag med stort intresse. Vi bedömer att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2012-02-28 1(10) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2011 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm Sverige AB är en vårdgivare med verksamhet över hela landet vid 18 SOS-centraler. Enligt

Läs mer

Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie Rapport 4-11

Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie Rapport 4-11 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-11-24 Rev/11039 Revisorerna KBR/VHL Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie Rapport 4-11 Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Kompetenscentrum STI Josefine Nordling 2011-11-17 LiÖ 2011-1894 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016 Riskanalys Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8 Mars 2016 2016-03-31 Handläggare Mikael Åsén Kvalitet- och patientsäkerhetsavdelningen 2016-03-31

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Närvård i Sörmland Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Rapporten har sammanställts på uppdrag av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Rapporten avser att beskriva hur hemsjukvården

Läs mer

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Eva Törnvall, Agneta Andersson FoU enheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland www.lio.se/fou

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Granskning av akutmottagningarna

Granskning av akutmottagningarna Revisionsrapport Granskning av akutmottagningarna Region Halland Rebecca Lindström Jean Odgaard December 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 10 1 (5) HSN 1401-0132 Yttrande över motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Höftfrakturlinjen SUS - Lund

Höftfrakturlinjen SUS - Lund Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 2014-11- 24 Gäller tv, längst tom: 20150415 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: My von Friesendorf Dokumentinnehåll:Arbetsuppgifter höftfrakturlinjen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Tidsstudie Version 0.2

Tidsstudie Version 0.2 Tidsstudie Version 0.2 Norrbottens Läns Landsting - NLL Tidsstudie för Vårdnära service Rapport 2014-04-17 Veronica Andersson Veronica Flymalm Innehåll 1. BAKGRUND... 2 1.1. ORGANISATION... 2 2. MÅLBILD...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 BUP Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Nämnden för hälsa och omsorg Beställningscentral och organisation av resor

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

MOBIL DOKTOR 1 januari 2006 31 december 2007 vardagar 08.00 17.00 i Kalmar läns södra sjukvårdsdistrikt

MOBIL DOKTOR 1 januari 2006 31 december 2007 vardagar 08.00 17.00 i Kalmar läns södra sjukvårdsdistrikt MOBIL DOKTOR 1 januari 2006 31 december 2007 vardagar 08.00 17.00 i Kalmar läns södra sjukvårdsdistrikt PROJEKTPLAN SYFTE att avhjälpa åkommor och undvika besök på sjukhusets akutmottagning MÅLGRUPP är

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head...

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head... 03-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO Blöta bilder: De ungdomar som deltog i FSB-mästerskapen i Lappfjärd fick transporteras i bilar till och från området eftersom översvämningen gjorde

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Kvalitet & Engagemang

Kvalitet & Engagemang Kvalitet & Engagemang Ett nyhetsbrev från Danfo #1 2015 Helhetskonceptet Sanirent Malmö stad - en förebild för offentliga toaletter SaniRent Helhetskoncept för bibehålle Placering och utformning i all

Läs mer

Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår.

Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår. Ärende 9 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-01-12 Dnr 140623 1(1) Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Hur väl informerar kommuner företagare på sina hemsidor? Värmland Praktikantrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Rapportens Uppbyggnad...4 Ordförklaringar.5 Föråldrade

Läs mer

2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef

2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef 2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef Ambulansverksamhetens resursbehov med utgångspunkt från de politiskt beslutade tillgänglighetsmålen vid prio 1-larm, det vill säga

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Ambulanssjukvård Allmänhetens uppfattning och förväntningar

Ambulanssjukvård Allmänhetens uppfattning och förväntningar EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:90 Ambulanssjukvård Allmänhetens uppfattning och förväntningar Anna-Karin Berg Mikael Fransson Ingemar Sundgren Uppsatsens

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer