SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen"

Transkript

1 SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2 Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1 juli 2008 Dagverksamhet 1 juli 2009 SIDAN 2

3 Mål med kundvals-/ valfrihetssystem Den enskilde ska ges rätt att, efter biståndsbeslut, välja utförare Det ska finnas många utförare att välja bland och med olika inriktningar Fokus ska sättas på kvaliteten i verksamheten Det ska vara lätt för små och nya företag att komma in och etablera sig på marknaden SIDAN 3

4 För att bli utförare i Stockholms stads kundvals-/ valfrihetssystem Deltagande i upphandling enligt LOV Alla upphandlingar enligt LOV annonseras i en nationell databas på Kammarkollegiets webbsida Upphandlingarna genomförs elektroniskt Avtal tecknas 4 gånger per år SIDAN 4

5 LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962) Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bl.a. omsorgsoch stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt för hälso- och sjukvårdstjänster. SIDAN 5

6 Vad skiljer LOV mot LOU Skyldighet att annonsera i nationell databas Löpande annonsering Samtliga utförare som uppfyller kraven blir godkända inga utvärderingskriterier Ickevalsalternativ SIDAN 6

7 Verksamheter som inte är aktuella för LOV Korttidsvård Profilboende Korttidsvård utomlands SIDAN 7

8 Hemtjänst Verksamhet - Omvårdnads- och servicetjänster i hemtjänst - Städtjänster i hemtjänst Möjlighet att ange geografiskt etableringsområde och kapacitetstak Möjlighet finns att erbjuda tilläggstjänster Möjlighet finns till ersättning i förskott SIDAN 8

9 Hemtjänst krav på utföraren Registrering Skatter och avgifter Ekonomisk- och finansiell ställning Kompetens- och erfarenhet Underleverantör Ledningssystem för kvalitet i verksamheten SIDAN 9

10 Hemtjänst krav på tjänst Lagar m.m. Personal Anställning av anhöriga eller närstående Praktikanter/elever Lex Sarah Fotolegitimation/tjänstekort SIDAN 10

11 Hemtjänst krav på tjänst forts Kontaktmannaskap Omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Mat och måltider Ledsagning Avlösning SIDAN 11

12 Hemtjänst krav på tjänst forts Trygghetslarm Samverkan Frivilligorganisationer Rehabilitering, aktivering och förebyggande insatser Hälso- och sjukvård SIDAN 12

13 Hemtjänst forts krav på tjänst Nyckelhantering Hantering av den enskildes privata medel Dokumentation Skyldighet att ta emot uppdrag Förändring av omvårdnadsbehov Biståndsbeslut under icke kontorstid SIDAN 13

14 Hemtjänst krav på tjänst forts Den enskildes rätt att byta utförare Information och marknadsföring Klagomålshantering och rapportering SIDAN 14

15 Hemtjänst - ersättningsnivåer Nivåsystem som baseras på bedömda antalet timmar som beräknas åtgå för uppdragets utförande Beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med budget SIDAN 15

16 Vård- och omsorgsboende Verksamhet - Somatisk vård och omsorg - Gruppboende för personer med demenssjukdom Möjlighet finns till ersättning i förskott SIDAN 16

17 Vård- och omsorgsboende krav på utföraren Registrering Skatter och avgifter Ekonomisk- och finansiell ställning Socialstyrelsens tillstånd Kompetens- och erfarenhet SIDAN 17

18 Vård- och omsorgsboende krav på utförare forts Underleverantör Ledningssystem för kvalitet i verksamheten Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälsooch sjukvården SIDAN 18

19 Vård- och omsorgsboende krav på tjänst Lagar m.m. Personal Praktikanter, elever och studenter Boendemiljö och standard Inflyttning SIDAN 19

20 Vård- och omsorgsboende krav på tjänst forts Kontaktmannaskap Service- och omvårdnad Aktivering Mat och måltider Städning och tvätt SIDAN 20

21 Vård- och omsorgsboende krav på tjänst forts Ledsagning och tolk Hantering av privata medel Nyckelhantering Dokumentation Medicinsk ansvarig sjuksköterska Rehabilitering SIDAN 21

22 Vård- och omsorgsboende krav på tjänst forts Medicintekniska produkter Medicinsk fotvård Dokumentation av hälso- och sjukvård Munhälsovård Läkemedelshantering SIDAN 22

23 Vård- och omsorgsboende krav på tjänst forts Delegering Vård i livets slutskede Omhändertagande av avlidna samt transport och förvaring Brukarinflytande Klagomålshantering och rapportering SIDAN 23

24 Vård- och omsorgsboende krav på tjänst forts Förändring av omvårdnadsbehov Kostnadsansvar för utskrivningsklara patienter Information och marknadsföring SIDAN 24

25 Vård- och Omsorgsboende - ersättningsnivåer En fast ersättning i tre nivåer Beslutas av kommunfullmäktige i samband med budget årligen SIDAN 25

26 Uppföljning Verksamhetsuppföljning Brukarundersökningar Individuppföljning Administrativ och ekonomisk uppföljning Uppföljning av synpunkter och klagomål SIDAN 26

27 Uppföljning forts Fördjupade uppföljningar Regelbundna möten 2 ggr/termin SIDAN 27

28 Verksamhetsuppföljning Uppföljningsmodell beslutad av kommunfullmäktige Årlig uppföljning Uppföljningsansvar fördelat på stadsdelsförvaltningarna Syfte - få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. SIDAN 28

29 Brukarundersökningar Regelbundna brukarundersökningar är ett instrument för staden att få brukarnas uppfattning om tjänsterna håller en god kvalitet. SIDAN 29

30 Individuppföljning Biståndshandläggaren följer upp att den enskilde får beslutande insatser. SIDAN 30

31 Ekonomisk- och administrativ uppföljning Årsredovisning inkommit Revisionsberättelse/Revisionsintyg inkommit Skatter och avgifter - rätt tid och rätt belopp Ansvarsförsäkring - aktuell och rätt belopp Om avtalet överlåtits till annan fysisk eller juridisk person - överlåtelsen godkänd SIDAN 31

32 Ekonomisk och administrativ uppföljning forts Ansvarig för driften - har byte skett Underleverantörer - överensstämmer med det som meddelats äldreförvaltningen Avvikelserapportering Fakturahantering SIDAN 32

33 Uppföljning av synpunkter och klagomål Uppföljningens upplägg är beroende av synpunkterna/klagomålens art. SIDAN 33

34 Fördjupad uppföljning Uppföljningens upplägg är beroende av vad som är anledning till beslut om fördjupad uppföljning. SIDAN 34

35 Regelbundna möten Regelbundna möten med privata utförare 2ggr/termin SIDAN 35

Villkor för att vara godkänd anordnare av hemtjänst, avlösning och ledsagning

Villkor för att vara godkänd anordnare av hemtjänst, avlösning och ledsagning rev 2012-07-01 1 (20) Villkor SÄN 2009/28 Villkor för att vara godkänd anordnare av hemtjänst, avlösning och ledsagning Beskrivning av Nacka kommuns kundvalssystem Ett kundvalssystem består av 1. bestämmelser

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg Datum 2011-03-29 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

avseende valfrihetssystem för hemtjänst i ordinärt boende MUST

avseende valfrihetssystem för hemtjänst i ordinärt boende MUST Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemtjänst i ordinärt boende Mark- Ulricehamn- Svenljunga- Tranemo MUST 1 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Vad innebär uppdraget...

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Hemtjänst - Stockholms stad

Hemtjänst - Stockholms stad Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-01-09 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Äldreförvaltningen Hemtjänst -Stockholms stad fr.o.m. 2014-01-01 Christina Österling 125-1290/2012

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Högsby kommun 2012-07-10 Kommunkansliet Revidera 2014-10-31 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG EGET VAL I HEMTJÄNSTEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSVSTEM (LOV) Avtalsperiod: 2013-01-01-2015-12-31 Upphandlare: Socialutskottet

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Dnr SN/ 2014:520-790 LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Personlig omvårdnad och servicetjänster Beslutad i socialnämnden 2014-11-25 Innehåll Sammanfattning... 5 Förklaring av begrepp i LOV-underlaget...

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge 2015-06-02 1 (23) Kommunförvaltningen Åsa Lindberg Kvalitetsansvarig Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge Dnr: On 2015/75

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Innehållsförteckning Information om Motala kommun 1 1. Affärsförutsättningar 1 1.1 Verksamheten

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Slutrapport Etapp I Datum 2009-11-04 Versionsnummer 3 Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten LOV i Gnosjö kommun - valfrihetssystem inom hemtjänsten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Storgatan 15, 335 80 Gnosjö Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 0370-33 13 80 212000-0506

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

LOV I NYKVARN. Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun

LOV I NYKVARN. Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun LOV I NYKVARN Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun Fastställd av VON den 5 september 2011, 87 Uppdaterat av VON den 28 maj 2012, 71 1. INLEDANDE INFORMATION... 3 1.1 Nykvarns kommun...

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012 Haninge kommun Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer