NyföretagarCentrum Sverige. Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NyföretagarCentrum Sverige. Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010"

Transkript

1 NyföretagarCentrum Sverige Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År

2 Stiftelsen Svenska Jobs and Society Organisationsnummer Skeppsbron Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webb: 2

3 NyföretagarCentrum Sverige är den ledande kraften i Sverige för nyföretagande Stiftelsen Svenska Jobs and Society (NyföretagarCentrum Sverige) är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum och främjar entreprenörskap och nya livskraftiga företag i Sverige. Detta görs genom kostnadsfri och professionell rådgivning till personer som vill starta eget företag. Rådgivningen bedrivs av cirka 150 rådgivare på ett 80-tal NyföretagarCentrum och täcker runt 200 av landets kommuner. Verksamheten har successivt vuxit, så även Fler än någonsin besöker NyföretagarCentrum 2010 ökade nyföretagandet kraftigt i Sverige jämfört med Och NyföretagarCentrum har som den ledande kraften för nyföretagande i Sverige en viktigare roll än någonsin. NyföretagarCentrums rådgivare hjälper nyföretagare att vara bättre förberedda när de startar, vilket ökar deras chanser att bli framgångsrika. Under 2010 fick personer rådgivning på NyföretagarCentrum, av dem har startat företag. Moderorganisationen NyföretagarCentrum Sverige arbetar kontinuerligt med att tillse att verksamheten drivs med hög kvalitet, och under året har vi genomfört omfattande insatser för att säkra och utveckla strukturen av NyföretagarCentrum i hela landet. Vi har också genomfört en mängd marknadsföringsaktiviteter för att öka nyföretagandet, och även lagt stor kraft på att engagera näringslivet i verksamheten, såväl centralt som lokalt. Detta för att bibehålla och utveckla det stora nätverk runt företag och organisationer som är vår främsta tillgång i arbetet för ökat entreprenörskap och nyföretagande. Sverige behöver en helt ny generation av nya och unga företagare. Detta särskilt då man räknar med att 1,6 miljoner svenskar kommer gå i pension år 2025, och att våra stora internationella bolag inte kommer öka sin personalstyrka i Sverige, utan snarare minska den. De drygt företag som årligen startar genom NyföretagarCentrum ger en skatteintäkt till stat och kommun på två miljarder kronor per år. Därför har NyföretagarCentrum en nyckelroll i att Sverige får fler nya livskraftiga företag. Jan-Olov Ericksson, Ordförande NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) En grundprincip för NyföretagarCentrum ända sedan starten 1985 är att det lokala näringslivet ska vara drivande och stå för en majoritet av finansieringen. Hos företagen finns kunnandet, lokalkännedomen och också det engagemang som behövs för att varje lokalt NyföretagarCentrum ska kunna ge de invånare som vill starta företag bästa möjliga rådgivning, nätverkskontakter och start på sitt företagande. Därför är också de allra flesta av NyföretagarCentrums rådgivare själva företagare i sina respektive hemorter. Kenth Berndtsson, Vice Ordförande NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) 3

4 Styrelse Stiftelsen Svenska Jobs and Societys styrelse har under året bestått av följande personer: Ledamöter: Ordförande: Jan-Olov Ericksson Vice Ordförande: Kenth Berndtsson, AB Volvo Christina Almtun, If (t.o.m ) Stefan P. Andersson, SEB Lars Asplund, Vattenfall Patrik Engellau, AB Samhällsrådet Boo Gunnarson, Visma Marie Halling, Swedbank (t.o.m ) Lennart Hager, Hager advokater AB Björn Hökby, Nordea Ulf Lindberg, Almega Per Mossberg, Posten Norden AB Ulf Petersson, Saab (t.o.m ) Göran Stenberg, AFA Ragnar Svensson, Johnson & Johnson (t.o.m ) Lars Sörling, Björn Lundén AB (fr.o.m ) Charlotte Permin Fager, Unionen (fr.o.m , t.o.m ) John Hugosson, Mamut AB (fr.o.m ) Suppleanter: Marie Ahlgren, Almi Företagspartner Bengt Andersson, SHA Suzanne Asserholt, Företagarna Werner Carlsson, Scania Inga-Kari Fryklund, Svenskt Näringsliv (t.o.m ) John Hugosson, Mamut (t.o.m ) Lars Lööw, Samhall (t.o.m ) Kristina Nyström, Vårdförbundet Charlotte Permin-Fager, Unionen (t.o.m ) Eva Pethrus, Microsoft Lena Påhlman, Telia Håkan Wahlström, Malmö Aviation Daniel Sjöberg, Bolagsverket Lars Sörling, Björn Lundén Information AB (t.o.m ) 4

5 Carina Idberg, Handelsbanken Björn Zackrisson, Praktikertjänst (t.o.m ) Lars Hellman, Praktiktertänst (fr.o.m ) Teresa Hamilton Burman, Swedbank (fr.o.m ) Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv (fr.o.m ) Anne Lindh, If Skadeförsäkrningar (fr.o.m ) Mats Eliasson, Samhall (fr.o.m ) Jan-Erik Persson, Arbetsmiljöverket (fr.o.m ) Verkställande ledamot/vd Harry Goldman, Coordinator Consulting GRE AB Adjungerade: Urban Blomberg, Ordförande NyföretagarCentrum Jönköping Mats Brunstedt, PwC Birgitta Hammarström Guy Hörnfeldt, f.d. Ordförande, NyföretagarCentrum Järfälla Upplands-Bro Harry Strandberg, Ordförande, NyföretagarCentrum Umeå Inger Alvinger, Kvalitetsrådet, NyföretagarCentrum Sverige Styrelsen har under året samlats till sammanträde , , och Härutöver har presidiet bestående av Ordförande Jan-Olov Ericksson, Vice Ordförande Kenth Berndtsson och Verkställande ledamot Harry Goldman löpande sammanträffat. Förutom att SEB gör det enklare att driva företag genom paketerbjudanden som Enkla firman och Företagspaketet, stöder vi NyföretagarCentrum av flera anledningar. En är vår övertygelse om att Sverige behöver fler som startar företag, och där spelar NyföretagarCentrum med sin nationella omfattning och värdefulla rådgivning en nyckelroll. Vi ser också samarbetet med NyföretagarCentrum som en möjlighet att öka kompetensen om företagande hos våra medarbetare, och en bas för nya kunder. Stefan Andersson, Företagsmarknadschef, SEB Vi på Microsoft är djupt engagerade i hur vi i Sverige kan skapa utbildningsformer som fostrar framtidens entreprenörer. För Sverige behöver fler entreprenörer och den verksamhet som NyföretagarCentrum bedriver för att underlätta tillkomsten av nya företag är fantastiskt viktig för oss som nation. Därför samarbetar vi sedan många år med NyföretagarCentrum Sverige. Eva Pethrus, Ansvarig för Partnerskap i Lärande, Microsoft 5

6 Vi har ett långsiktigt partnerskap med NyföretagarCentrum sedan starten för 25 år sedan. Deras målsättning, samhällsengagemang och regionala struktur ligger helt i linje med Swedbanks vision och uppdrag. Företagandet är motorn i vårt samhälle för att skapa tillväxt och välfärd. NyföretagarCentrum är affärsfokuserade och vill se resultat, och visar det i en uppföljning som hela tiden förfinas. Vi värdesätter mycket NyföretagarCentrums högkvalitativa rådgivning när vi påbörjar en affärsrelation med ett nystartat företag affärsplanen är en viktig del i vårt beslutsunderlag. Teresa Hamilton Burman, Företagsmarknadchef, Swedbank Vi på TeliaSonera vänder oss till alla typer av företagare, och vi förstår vikten av att underlätta ny- och småföretagarnas vardag. Vi förstår också vikten av att fler företag startas i Sverige, att fler av dem som har en dröm och en affärsidé vågar ta klivet. Vi vill bidra på ett ansvarsfullt sätt till den utvecklingen, därför är det självklart att samarbeta med NyföretagarCentrum som gör ett stort och viktigt jobb runtom i landet för att främja nyföretagandet. För oss på TeliaSonera är det ett strategiskt samarbete som både gynnar samhället och oss som företag. Lena Påhlman, Segment Manager, Small Business & Channel Sales, TeliaSonera NyföretagarCentrum Sveriges kansli och projektledning Harry Goldman Mats Evergren Ewa Bruce Anna Rogers Marianne Bogle Daniel Dworetsky Elisabet Nachman Johan Tamm Anders Arehag Jörgen Bengtson Josefin Andersson Jan Ljungberg 6

7 Nationella samarbetspartner Företags engagemang och ideella insatser är kärnan i NyföretagarCentrum Sveriges verksamhet, som har möjliggjorts och finansierats genom engagemang nationellt från följande samarbetspartner: AB Volvo AFA Almega Almi Företagspartner Arbetsmiljöverket Björn Lundén Information AB Bolagsverket Företagarna If Handelsbanken Johnson & Johnson Malmö Aviation Mamut Microsoft AB Nordea Posten Norden AB Praktikertjänst PwC SAAB Scania AB SEB Samhall Swedbank Svensk Handels och Arbetsgivarnas Arbetslöshetskassa Svenskt Näringsliv TeliaSonera AB Tillväxtverket TRR Unionen Vattenfall AB Visma Vårdförbundet 7

8 NyföretagarCentrum Sverige moderorganisation för landets NyföretagarCentrum Som moderorganisation till landets NyföretagarCentrum utvecklar NyföretagarCentrum Sverige löpande verktyg och metoder för nyföretagare och nyföretagarrådgivare som underlättar nyföretagandet. Uppbyggnad och underhåll av nya respektive befintliga NyföretagarCentrum är också en mycket viktig del av moderorganisationens verksamhet. Så även Utåtriktade aktiviteter för ökat entreprenörskap har genomförts, såsom kampanjen Nyföretagarveckan och mässan Eget Företag. Fakta och undersökningar som visat på nyföretagandets utveckling, förutsättningar och villkor har löpande publicerats med utgångspunkt i att synliggöra nyföretagandet och lyfta fram enskilda entreprenörer. NyföretagarCentrum är idag såväl vad gäller kvantitet som kvalitet landets främsta nyföretagaraktör. Vi har successivt och metodiskt sedan 1980-talets mitt stärkt nyföretagandet och entreprenörskapet i landet. Detta sker genom kontinuerlig samverkan med näringsliv, organisationer, statliga myndigheter, regioner och kommuner, vilket är och har varit ett kännemärke för NyföretagarCentrums verksamhet. Huvudprinciper Alla NyföretagarCentrum runtom i landet arbetar efter samma huvudprinciper. Detta för att säkerställa kvaliteten i rådgivningen och att alla arbetar mot samma mål flera livskraftiga företag i Sverige. 1.) Verksamheten skall i huvudsak rikta sig till nyföretagare. 2.) Rådgivningen skall vara av hög kvalitet och främja seriöst företagande. 3.) Rådgivningen skall vara kostnadsfri, konfidentiell och objektiv. 8

9 4.) NyföretagarCentrum skall verka genom ett lokalt nätverk av rådgivare inom sitt näringsgeografiska område. 5.) Finansieringen av verksamheten skall i huvudsak ske genom det lokala näringslivets ekonomiska insatser. 6.) NyföretagarCentrum skall vara neutralt i förhållande till sina intressenter. 7.) NyföretagarCentrums styrelse skall huvudsakligen bestå av representanter från lokalt näringsliv. 8.) Finns risk för att punkterna inte följs skall möte ske mellan representanter för Stiftelsen Svenska Jobs and Societys (NyföretagarCentrum Sveriges) styrelse och NyföretagarCentrums styrelse. NyföretagarCentrum Cirka 150 rådgivare på ett 80-tal NyföretagarCentrum i Sverige är basen för den rådgivning och de många aktiviteter som genomförs runtom i landet. Rådgivningen täcker idag cirka 200 kommuner. Utöver rådgivarna är cirka personer ideellt engagerade i nätverk och Nyföretagar- Centrum styrelser på central och lokal nivå. Citat från några av NyföretagarCentrums rådgivare runtom i landet: 2010 tappade vi 434 jobb i Strängnäs kommun. Men tack vare ett väl fungerande NyföretagarCentrum och ett bra nyföretagande blev inte årsresultatet lika dåligt. Det stannade vid 209 förlorade arbetstillfällen. År som dessa är det uppenbart att nyföretagarna behövs, och NyföretagarCentrum behövs för att ge dem stöd under uppstarten! Birgitta Blanck, NyföretagarCentrum Strängnäs Genom samarbete med NyföretagarCentrum Gästrikland visar det lokala näringslivet vägen för samhällsutvecklingen. Under 2010 bidrog vi med gemensamma insatser till skapandet av ca 350 nya företag i landskapet. Lars Eldh, Verksamhetsansvarig, NyföretagarCentrum Gästrikland På NyföretagarCentrum ser vi fantastiska saker hända. Som för Årets Nyföretagare 2010 i Skellefteå, Adam Vikström. Han är född i Bastuträsk men utbildad på KTH och har doktorerat i hållfasthetslära. Han fick jobb på Scania i Södertälje, men när korvfabriken Toppchark gick i konkurs, flyttade han tillbaka och köpte fabriken. Nu tillverkar han korv med hållfasthet! Lars G Carlsson, Verksamhetsansvarig, NyföretagarCentrum Skellefteå 9

10 Att få kostnadsfri rådgivning inför sin start av företag är ovärderligt i pengar. Alla våra samarbetspartner bidrar till tillväxt i Sverige genom sitt bidrag till NyföretagarCentrum. Utan NyföretagarCentrum stannar Sverige! Vi medverkar till 200 företag i Södertälje och lika många i Botkyrka/ Huddinge. Vi gör ett högkvalificerat arbete med bedömningar av affärsidéer som är bra för kommunerna och bra för Sverige. Inger Wickbom, Verksamhetsansvarig, NyföretagarCentrum Södertälje Nykvarn Salem Under 2010 har vi träffat 441 klienter med vitt skilda affärsidéer och givit kostnadsfri, konfidentiell, objektiv rådgivning möjliggjort tack vare våra 70 lokala samarbetspartner. Det har givetvis en positiv inverkan på det lokala företagandet och näringslivet i Kristianstad kommun. Lena Rosenquist & Christer Bryhagen, rådgivare, NyföretagarCentrum Kristianstad NyföretagarCentrum i Uppsala har genom utbildning och rådgivning bidragit till att Apotek Samariten under 2010 startat en nyetablering, fristående från de stora kedjorna, inom den nyligen avreglerade apoteksbranschen. Apotek Samariten har tilldelats NyföretagarCentrum Uppsalas pris som Årets Nyföretagare Cilla Franzén, Verksamhetsansvarig, NyföretagarCentrum Uppsala Det fantastiska stöd jag får från mina kommuner underlättar det arbete jag gör både mot alla klienter och i arbetet med att värva nya samarbetspartner. Lisbeth Wigström, Verksamhetsansvarig, NyföretagarCentrum Nynäshamn Haninge 10

11 25 år av rådgivning som leder till nya företag 1985 startade Sveriges första NyföretagarCentrum i Kallinge i Blekinge. Idag, drygt 25 år senare, är vi absolut ledande i Sverige när det gäller nyföretagande och entreprenörskap och har bidragit till cirka företagsstarter personer erhöll rådgivning genom NyföretagarCentrum Sverige för start av eget företag under av dessa har startat företag. Härtill kommer ytterligare många tusentals som givits information på annat sätt. Det innebär att NyföretagarCentrum under 2010 har träffat fler människor och bidragit till fler företagsstarter än någonsin tidigare under ett och samma år. Omdömen om NyföretagarCentrum från några av de tusentals klienter som varje år kommer för rådgivning (från den årliga Nöjd Kund Index-enkäten som genomfördes under februari månad 2011): Som helt oerfaren i att starta företag har det varit värdefullt att ha NyföretagarCentrums hjälp. Bra boost för självförtroendet. Tack vare er har jag eget företag idag. Uppmuntran och inspiration. Känslan av att någon trodde på mig och min idé, tog mig på allvar, gav styrka och bättre självförtroende som i sin tur hjälpte mig att driva det hela vidare med en större entusiasm och tro på mig själv och min kapacitet än vad jag hade innan kontakten med NyföretagarCentrum. Inspiration, motivation, möta andra i samma sits. Energikick att träffa andra i samma situation. Inblick i olika delar av företagandet. Jag fick energi och blev mer målmedveten. Ovärderligt för att förstå ekonomi, bokföring, regler och fantastisk stöd för utvecklingen av affärsidén! 11

12 Undersökningar visar på NyföretagarCentrum Sveriges goda resultat, nytta och nöjdhetsgrad NyföretagarCentrums samhällsnytta Samhällsekonomiskt har NyföretagarCentrum varit till avsevärd ekonomisk nytta för stat och kommuner. Beräkningar som gjorts av ek dr Gunnar Du Rietz 2010 visar på omfattningen av de skatteintäkter som genererats av de nya företag som under 2009 startades genom NyföretagarCentrum. Beräkningarna visar här en årlig skatteintäkt till stat och kommuner om 2 miljarder kronor per år. En studie gjord av IUC med Strängnäs kommun och NyföretagarCentrum Strängnäs som utgångspunkt visar även på stora samhällsekonomiska vinster av NyföretagarCentrums arbete. Den input-outputanalys som gjorts av analytiker Otto Rehbinder och senioranalytiker Martin Hedman, enligt makroekonom Bengt Roströms beräkningsmodell, visar på att de företag (342) som startats genom NyföretagarCentrum Strängnäs under perioden genererat intäkter till stat och kommun till ett värde av 222 miljoner kronor. Utöver de ekonomiska bidragen till stat, kommuner och landsting har även andra samhällsnyttiga värden skapats samt så kallade dynamiska ekonomiska effekter, vilka ej inkluderats i beräkningen. Näringsdepartementets FBA-utredning NyföretagarCentrums betydelse har också fastslagits av Näringsdepartementets FBA-utredning 2009 (Statligt finansierad företagsrådgivning för fler och växande företag). FBAutredningen framhöll att Jobs and Society NyföretagarCentrum är den dominerande aktören i starta-fasen och erbjuder rådgivning till samtliga typer av företagare och entreprenörer i samband med företagsstart.. Utredningen konstaterade vidare att Jobs and Society NyföretagarCentrum är den aktör som når flest företag med rådgivning. Det konstaterades vidare att det är väsentligt att ett likformigt basutbud finns vad gäller företagsrådgivning i hela landet och vad gäller den grundläggande och generella rådgivningen vid företagsstart (dock inte innovationsrådgivning) har NyföretagarCentrum i dagsläget bäst fysiska förutsättningar för att kunna erbjuda detta över landet som helhet. 12

13 FBA-utredningen fastslog vidare att NyföretagarCentrum har en förmåga att nå ut till prioriterade målgrupper som kvinnor samt personer med utländsk bakgrund. Detta med utgångspunkt dels i att kvinnor och personer med utländsk bakgrund utgör en delvis outnyttjad potential avseende fler och växande företag. Dels i att företagare i dessa grupper möter specifika problem där företagsrådgivningen kan vara en del av lösningen. Kundnöjdhets- och resultatundersökningar Resultaten från en årlig omfattande intern undersökning som genomförts av NyföretagarCentrum Sverige visar att goda resultat kan nås genom en integrering av insatser för särskilda grupper i den ordinarie rådgivningsverksamheten. Bland resultaten från skilda NyföretagarCentrum kan noteras att: - Andelen unga personer som erhöll rådgivning för start av eget företag var hög vid NyföretagarCentrum i exempelvis Norrköping och Finspång där 42,7% resp. 42,4% av besökarna var under 31 år. - Andelen kvinnor som erhöll rådgivning för start av eget företag var hög vid NyföretagarCentrum i exempelvis Osby och Lidingö där 69,2% resp. 66,7% besökarna utgjordes av kvinnor. - Andelen personer födda utomlands som erhöll rådgivning för start av eget företag var hög vid NyföretagarCentrum i exempelvis Rinkeby-Kista och Uppvidinge där den utgjorde 75,6% resp. 46,1% av besökarna. Undersökningen gav även vid handen att varannan besökare (51%) vid NyföretagarCentrum i första hand önskade hjälp med affärsidén, 24% önskade hjälp med ekonomiska frågor och 8% önskade hjälp rörande marknadsföring. Nästan lika många (7%) önskade hjälp av NyföretagarCentrum med frågor kring organisation, tillståndsfrågor och myndighetskontakter. Dessa siffror har varit relativt konstanta år efter år. En webbaserad kundnöjdhetsundersökning (Nöjd Kund-Index) som genomfördes av NyföretagarCentrum Sverige under februari-mars 2011 riktad mot drygt av de personer som erhållit rådgivning vid NyföretagarCentrum 2010 visade mycket tillfredsställande resultat. Nöjdhetsgraden var här mycket hög. 90% av de som erhållit rådgivning vid NyföretagarCentrum uppgav sig vara mycket (48%) eller ganska (42%) nöjda med den rådgivning som erhållits. Även nyttograden var mycket hög. 83% uppgav här att de haft stor (36%) eller viss (47%) nytta av den rådgivning som erhållits av NyföretagarCentrum. Andelen som startat företag efter erhållen rådgivning från NyföretagarCentrum 2010 visade sig även vara mycket hög. 47% uppgav i den av NyföretagarCentrum Sverige genomförda webbundersökningen att de startat företag och 27% att de planerar start av företag inom ett år. 16% uppger att de redan hade startat sitt företag när de kom till Nyföretagar- Centrum för rådgivning. Det kan konstateras att även om personer som erhåller rådgivning vid NyföretagarCentrum nyttjar annan service (rådgivning, utbildning eller information som erbjuds av andra 13

14 aktörer än NyföretagarCentrum) är andelen som enbart erhållit rådgivning av NyföretagarCentrum hög. 44% av de som erhållit rådgivning vid NyföretagarCentrum uppger att de enbart har erhållit rådgivning av NyföretagarCentrum och således inte nyttjat rådgivning, utbildning eller information från Almi, Coompanioon, IFS, Skatteverket, Tillväxtverkets Startlinje, Drivhuset, Arbetsförmedlingen eller myndigheternas webbplats Verksamt.se. NyföretagarCentrum Sverige är i dag väl känt som varumärke. I den ovan nämnda kundundersökningen som genomfördes i februari-mars 2011 kunde konstateras att många först fick kännedom om NyföretagarCentrum via internet; 18%. En mycket stor grupp 27% uppger att de först fick kännedom om NyföretagarCentrum via Arbetsförmedlingen. Denna siffra har ökat kraftigt de senaste åren. Den näst största källan till kännedom om NyföretagarCentrum är Vänner/bekanta (26%). Överlevnaden för nya företag är central Överlevnaden av de företag som startar har alltid varit central för NyföretagarCentrum Sverige. Rådgivningsmetodiken och processen vid NyföretagarCentrum har därför anpassats härefter. En TemoSynovate-undersökning från 2007 visade att endast 1% av de som erhållit rådgivning genom NyföretagarCentrum gått i konkurs efter en period av 3 år. 80% av de nya företagen var fortfarande aktiva. NyföretagarCentrum Sverige stödfunktion till NyföretagarCentrum Att tillse att nyföretagandet ökar i landet och stötta NyföretagarCentrum har varit i huvudfokus för NyföretagarCentrum Sverige även Att hålla nära och löpande kontakt med landets NyföretagarCentrum och med de 150 rådgivarna och NyföretagarCentrums styrelser har varit en nödvändighet. Under 2010 har intensifierade insatser gjorts för att särskilt stötta och stärka ordföranden vid landets NyföretagarCentrum. Det kan konstateras att då NyföretagarCentrum har en aktiv styrelse med en engagerad ordförande, har verksamheten utvecklats väl. Insatserna från NyföretagarCentrums styrelser är i många fall betydande och visar att de är möjligt att erhålla kompetenta krafter från näringsliv på ideell basis. NyföretagarCentrum Sverige har varit behjälpligt med allt från fakta kring nyföretagandet till produktion av trycksaker och hemsidor. IT-system för besöksregistrering och resultatuppföljning, arbetsmaterial och informationsmaterial har även som tidigare ställts till NyföretagarCentrums förfogande. 14

15 Start och underhållsinsatser av NyföretagarCentrum NyföretagarCentrum Sverige har som moderorganisation på olika sätt stärkt Nyföretagar- Centrum med skilda stödåtgärder under Att engagera näringsliv till fortsatt finansiering av verksamheten har varit en fortsatt huvuduppgift. Men även underhållsinsatser med löpande kontakt med Rådgivare och styrelser har varit omfattande. Nya NyföretagarCentrum har samtidigt startats av NyföretagarCentrum Sverige. Under 2010 invigdes NyföretagarCentrum Ronneby åter i Blekinge. Vidare invigdes NyföretagarCentrum i Jämtland med NyföretagarCentrum i Östersund och Krokom. Invigning har även skett av NyföretagarCentrum Storfors i Värmland, en kommun som traditionellt haft lågt nyföretagande. Samtidigt har arbete pågått för återstart av NyföretagarCentrum i Kalmar/Öland, med start även i Borgholms kommun. Arbete har även påbörjats för start av NyföretagarCentrum Gotland. I samarbete med Jobs and Society Danmark/NyföretagarCentrum Köge och ett flertal NyföretagarCentrum i Skåne pågår även arbete för start av NyföretagarCentrum Öresund. Entreprenörsmodellen rådgivningsmetodik med nätverk/mentorskap NyföretagarCentrum Sveriges rådgivningsprocess och metodik bygger på att medverka till start av livskraftiga företag. Vid NyföretagarCentrum ges kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Att ge hjälp och stöd vid utformningen av en individuell Affärsplan är en av de grundläggande uppgifterna för NyföretagarCentrum. Att med en särskild metodik vägleda nyföretagaren med hjälp av öppna frågor är viktigt för att nå resultat. Väsentligt är att nyföretagaren fattar sitt beslut själv om start av eget företag. Ett beslut att avstå eller skjuta upp sin företagsstart är i många fall lika värdefullt som ett beslut om start av eget företag. Att med hjälp av det omfattande nätverk som finns kring ett NyföretagarCentrum vägleda nyföretagaren vidare är viktigt. Att rådgivningen ges av rådgivare med egen företagarerfarenhet gör att de råd som ges är verklighetsanpassade. Entreprenörsmodellen inom NyföretagarCentrum Sverige där rådgivaren även själv lever i företagarens verklighet har inte bara givit en större trovärdighet i själva rådgivningssituationen utan även medfört att rådgivaren själv är väl medveten om de förutsättningar som gäller för företagandet. Förmedlandet av de praktiska företagserfarenheterna har varit en viktig faktor för NyföretagarCentrums goda resultat. Kvalitet i rådgivningen Att värna om NyföretagarCentrum Sveriges huvudprinciper och kvalitet har varit en fortsatt huvuduppgift 2010 för NyföretagarCentrum Sverige. Arbetet med Nyföretagar- Centrum Sveriges Kvalitetsprogram har därför även under 2010 vidareutvecklats. Kvalitetsrådet har ansvarat för certifieringar av NyföretagarCentrum och diplomeringar av 15

16 Rådgivare. Kvalitetsrådet har även medverkat till ställningstaganden kring rådgivningsprocessen och diskuterat principiella problem som uppstått i verksamheten, med inriktning på NyföretagarCentrum Sveriges huvudprinciper. Kvalitetsrådet har bestått av följande personer: Astrid Sahlén, kvalitetsansvarig, Per Blomberg, Inger Alvinger, Britt-Marie Haglund, Ewa Bruce, Jan-Olov Ericksson, Kenth Berndtsson, Josefin Andersson och Harry Goldman. Utbildning av rådgivare och erfarenhetsutbyten Inom ramen för NyföretagarCentrum Sveriges Kvalitetsprogram har utbildningsaktiviteter arrangerats i Stockholm för NyföretagarCentrums Rådgivare. Ett flertal nya Rådgivare har tillkommit vid NyföretagarCentrum. Introduktionsutbildningar har därför löpande arrangerats under året för de nya Rådgivarna. Härutöver har en särskild fördjupad Rådgivarutbildning arrangerats för nya Rådgivare med hjälp av expertis från NyföretagarCentrums samarbetspartners Björn Lundén Information och Visma. Rådgivarutbildningen har fokuserat på NyföretagarCentrum Sveriges uppbyggnad, huvudprinciper, rådgivningsmetodik och resultat. Vidare har vid sidan av detta särskild kunskapsuppbyggnad skett vad gäller marknadsföring/ försäljning och ekonomi/juridik. Härutöver har särskilda utbildningsinsatser genomförts för att öka kompetensen beträffande vård- och omsorg i samband med Projektet Vårdföretag samt Projektet Förändringskraft. Utbildningsinsatser av Rådgivare har även skett 2010 i samband med den nationella Rådgivar- och Ordförandekonferensen i Täby. Vidare har informations- och utbildningsinsatser skett i samband med de arrangerade Regionkonferenserna i Stockholm, Karlstad, Strängnäs, Karlskrona och Stockholm. Ordförandekonferenser för Ordföranden vid NyföretagarCentrum har även arrangerats i Stockholm respektive Halmstad, för att ge möjlighet till ökat erfarenhetsutbyte om NyföretagarCentrums struktur och resultat. Här framhölls särskilt att den nuvarande finansieringsmodellen där statens finansiella medverkan är ytterst blygsam snarast måste förändras. En grundläggande basfinansiering, lik den som ges andra rådgivningsaktörer, måste även finnas för NyföretagarCentrum Sverige, för långsiktighet och stabilitet. Rådgivar- och Ordförandekonferens med 25- årsjubileum och Framtidspris I samband med Rådgivar- och Ordförandekonferensen 2010 arrangerades en särskild jubileumskonferens mot bakgrund av NyföretagarCentrums 25-års jubileum. Näringsminister Maud Olofsson gratulerade och lovordade här i ett särskilt anförande NyföretagarCentrums insatser. En debattpanel, under ledning av Olle Wästberg, med riksdagspolitikerna Roger Tiefensee (c), Hans Backman (fp), Carina Adolfsson-Elgestam (s) samt Patrik Engellau, DNV, Birgitta Blanck, NyföretagarCentrum 16

17 Strängnäs, Cilla Franzén, NyförtagarCentrum Uppsala, Ingela Hemming, SEB och Jan Herin, Företagarna diskuterade insatser för ökat nyföretagande. I samband med 25-årsjubileumet utdelades ett nyinstiftat Framtidspris till organisationen Ung Företagsamhet. Bakom Framtidspriset stod AFA, If, Swedbank, Nordea, SEB, Visma och Tillväxtverket. Radioreklam sändes samtidigt tillsammans med intressenter för att stimulera till ökat nyföretagande. I samband med Rådgivar- och Ordförandekonferensen lanserades också det nya varumärke som från och med detta datum symboliserar verksamheten. Från att den operativa verksamheten i moderorganisationen tidigare hade bedrivits under namnet Jobs and Society NyföretagarCentrum sker det numera under namnet NyföretagarCentrum Sverige. Under hösten 2010 producerades lokala versioner av det nya varumärket/logotypen för landets alla NyföretagarCentrum och den lokala introduktionen av varumärket/logotypen har därefter skett successivt. IT-stöd och JobsData En aktiv användning av JobsData har blivit en central förutsättning för den administrativa driften av NyföretagarCentrum. Denna webbaserade relationsdatabas har ställts till varje NyföretagarCentrums förfogande för besöksregistrering och resultatuppföljning. Härtill finns ett bokningssystem som allt fler NyföretagarCentrum börjat använda. Nya funktioner har under 2010 tillkommit i JobsData som underlättat bokning över webben, rådgivning, resultatredovisning och extern kommunikation. Löpande extern och intern ITsupport har även ställts till NyföretagarCentrums förfogande. Satsning på gemensam webbplattform Under 2008 skedde en omfattande satsning på nya webbplatser för NyföretagarCentrum Sverige (www.nyforetagarcentrum.se och Nya motsvarande hemsidor för respektive NyföretagarCentrum har producerats och ställts till NyföretagarCentrums förfogande genom en gemensam IT-policy. Under 2008 producerades genom detta arbete cirka 15 och under lokala webbplatser. Under 2010 har ytterligare 9 lokala webbplatser producerats och implementerats vilket innebär att det nu finns 70 likartade lokala NyföretagarCentrum-webbplatser. Genom denna satsning har förutsättningar nu givits att på ett enklare sätt ge snabb information både nationellt och lokalt till nyföretagare. 17

18 En ständig uppdatering har skett för att hålla hemsidorna aktuella. Hemsidorna innehåller arbetsmaterial till nyföretagare för start av eget företag samt aktuell information om nyföretagandet och NyföretagarCentrums olika aktiviteter. Antalet besökare på Nyföretagar- Centrums webbplatser uppgick under 2010 till cirka per månad. Under året har en satsning även gjorts på att synas i de sociala medierna. Genom en särskild Facebookgrupp (facebook.com/nyforetagarcentrum) har NyföretagarCentrum kommit i kontakt med nyföretagare och informerat om olika aktiviteter. Över vänner var här registrerade vid årsskiftet. Arbetsmaterial och tryckt information till nyföretagare En mycket viktig del i NyföretagarCentrums rådgivningsprocess bygger på Checklistan och Affärsplanen som årligen trycks i exemplar och distribueras kostnadsfritt till nyföretagare. Dessa rådgivningsverktyg har även spridits genom NyföretagarCentrum Sveriges webbplats till ytterligare flera tusentals nyföretagare. Uppskattningsvis har nedladdningar skett under året av Affärsplanen. Härutöver har NyföretagarCentrum Sveriges Affärsplan spridits i tusentals exemplar av en CD-rom med hjälp av samarbetspartners. Uppemot personer uppskattas under året i någon form ha arbetat med NyföretagarCentrum Sveriges Affärsplan. Tidningen Allt om Eget Företag med information och förebilder Under år 2010 har liksom tidigare Tidningen Allt om Eget Företag producerats för att inspirera till entreprenörskap och ökat nyföretagande. Genom att visa upp förebilder och ge tips inför företagsstarten har företagandet främjats. Totalt har fyra tidningar producerats under året varav två var specialnummer med särskilda teman. Två nummer har tryckts i exemplar vardera. Tidningen distribuerades kostnadsfritt till nyföretagare runt om i landet. Nyföretagarveckan Vecka 17 Under första kvartalet i april månad 2010 genomfördes för femte året den nationella nyföretagaraktiviteten Nyföretagarveckan, Vecka 17 för att sätta fokus på ökat nyföretagande i landet. Ett 100-tal evenemang arrangerades av NyföretagarCentrum runt om i Sverige. En bussturné genomfördes, som tidigare år, tillsammans med nationella partners. Med start i Stockholm gick turnén till Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Ullared för att avslutas i Göteborg. Aktiviteter med inspiration/information/rådgivning genomfördes liksom 2009 genom konceptet Café Starta Eget informationskassar med starta-egetkit utdelades. Uppmärksamheten från media var betydande. 18

19 Mässan Eget Företag Den oktober arrangerades av NyföretagarCentrum Sverige Mässan Eget Företag på Stockholmsmässan. Mässan Eget Företag invigdes detta år av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Mässan Eget Företag har nu blivit ett etablerat forum för små och nya företag för nya kontakter, informations- och kompetensuppbyggnad. Genom sitt rika utbud av information och seminarier har Mässan Eget Företag blivit en viktig inspirationskälla för nyföretagare. Totalt medverkade över ett 100-tal utställare med varor och tjänster som underlättar nyföretagandet. NyföretagarCentrum jämte andra aktörer, myndigheter, organisationer och företag fanns på plats för att ge allmän information och rådgivning till nyföretagare. Ett antal nyföretagare medverkade dessutom med egna montrar. Ett nytt inslag på Mässan Eget Företag var Café Entreprenör, där tidningen Entreprenör presenterade spännande företagare. Mässan besöktes av fler personer än tidigare år. Antalet besökare ökade med hela 35% jämfört med 2009 och uppgick 2010 till personer. 37% av besökarna var under 30 år, 42% var år och 21% var äldre än 50 år. 52% var kvinnor och 48% män. Även antalet deltagare på de många seminarierna ökade markant från personer till personer. 19

20 Seminarier under Almedalsveckan Den 8 juli arrangerades av NyföretagarCentrum Sverige ett välbesökt idéseminarium under Almedalsveckan i Visby under temat: Sverige har för få nya företag. Seminariet leddes av Olle Wästberg med medverkan av: Catrin Mattsson, Politisk sakkunnig, Näringsdepartementet Liselott Hagberg, Riksdagen (fp) Annika Bränström, GD, Bolagsverket Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige Birgitta Blanck, Rådgivare, NyföretagarCentrum Strängnäs Ulf Lindberg, Näringspolitisk Chef, Almega Otto Rehbinder, Analytiker, IUC Diskussionen kretsade kring det statliga stödets utformning för rådgivningsinsatserna, så att nyföretagandet kan öka. Ett ytterligare seminarium arrangerades tillsammans med Praktikertjänst under temat; Ska vi ha fler företag inom vård och omsorg? Hinder och möjligheter för start av fler företag. Även detta seminarium leddes av Olle Wästberg och med medverkan av; Carola Lemne, VD, Praktikertjänst AB Camilla Bäck, VD, Camillas Hemtjänst och Service Margareta Svensson, Läkare, Läkarhuset Farsta Elisabet Nachman, Projektledare, NyföretagarCentrum Sverige Vidare arrangerades ett seminarium tillsammans med Almi Företagspartner om mentorskap samt ett seminarium av CSR Sweden om Corporate Social Responsibility. 20

21 Utmärkelser för nyföretagarinsatser Årets Nyföretagare, Årets Nyföretagarkommun och Årets Mentor För att inspirera till ökat nyföretagande har utmärkelsen Årets Nyföretagare utdelats av Nyföretagar- Centrum Sverige. Prisutdelningen ägde rum under medverkan av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Till Årets Nyföretagare 2010 utsågs företaget Bea s omsorg och assistens AB, Södertälje som på kort tid startat en framgångsrik verksamhet som erbjuder personlig assistens för personer med funktionsnedsättning. Juryns motivering: Behica Sliwo Bea s omsorg och assistans AB har på kort tid startat en framgångsrik verksamhet som erbjuder personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Med mångårig erfarenhet av personlig assistans ger hon ge sina kunder en tryggare och kärleksfullare vardag. Behica Sliwo med personal visar på ett ypperligt sätt vikten av att utveckla vård och omsorg i Sverige. Jag gör ett bra jobb, och hela mitt hjärta brinner för att hjälpa människor som behöver assistans till ett fullvärdigt liv. Jag har kämpat jättehårt för att få igång mitt vårdföretag. Mitt mål är att hjälpa så många som möjligt i hela Sverige! Behica Sliwo, Bea s omsorg och assistens AB, Årets Nyföretagare 2010 Vidare utdelades hedersomnämnanden till Bitti Alvin och Jörg Lehmann med företaget Bitti Alvin & Jörg Lehmann Hotell och Restaurang AB i Kilafors. Dessa har visat att det är möjligt att utveckla en viktig framtidsbransch - turism och rekreation och i glesbygd bidra till ortens utveckling. Ett hedersomnämnande gavs även till nyföretagaren Patrik Ohlin, Fjälkinge, som underlättar vattenrening med företaget Bra vatten Norden AB. För att stimulera kommuner till ytterligare insatser för ökat nyföretagande utdelades på Mässan Eget Företag priset Årets Nyföretagarkommun till Enköpings kommun. 21

22 Juryns motivering: Med en framgångsrik omställning från traditionell, storskalig tillverkningsindustri till en näringslivsstruktur med tydligt fokus på nya, mindre företag har Enköping skapat ett stimulerande och kreativt näringslivsklimat med ett genuint och individinriktat engagemang, som tjänar som ett gott föredöme. Under Mässan Eget Företag utdelades även priset till Årets Mentor. Pristagare blev Catarina Hagstrand, Oxelösunds Båtvarv. Juryns motivering: Catarina Hagstrand har med värme och engagemang stöttat och väglett nyföretagaren Caxton Njuki i samband med starten av företaget Caxton Sports Management. Därigenom har förutsättningar givits för att säkra ett nytt företag, som erbjuder sina kunder ett rikare och hälsosammare liv. Genom sin insats har Catarina Hagstrand inte bara fått Caxton Njuki på rätt kurs utan och hjälpt honom att bli kapten över sitt eget skepp! Utbildningsinsatsen Startbanan Startbanan har utvecklats av NyföretagarCentrum Sverige som en utbildningsinsats för nyföretagare och metod till företagsstart i samband med omställning. Under hösten 2010 har insatser med Startbanan skett i samarbete med Samhall. Genom insatserna har personer med funktionshinder givits möjlighet att förbereda företagsstart och starta eget företag. Vårdföretag NyföretagarCentrum Sverige har med stöd av Tillväxtverket fortsatt aktiviteterna 2010 för att främja start av nya vårdföretag. Start av nya vårdföretag har underlättats genom lagstiftningen Vårdval Sverige och LOV. Tillsammans med Praktikertjänst AB har fortsatta utbildnings- och informationsaktiviteter ägt rum. NyföretagarCentrum har även varit aktiv i rådgivningsprocessen och på så sätt medverkat till start av många nya vårdföretag i landet. Detaljerad rapportering om detta projekt som avslutats under året har skett på annat sätt. Förändringskraft Tillsammans med Vårdförbundet, Swedbank och SKL (Sveriges Kommuner- och Landsting) har vidare Projektet Förändringskraft drivits på uppdrag av Social-departementet i syfte att främja start av nya vårdföretag. Utbildnings- och rådgivningsinsatser för start av eget företag har riktats mot främst Vårdförbundets medlemmar. Samarbetet har lett till ett antal starter inom vård- och omsorg. Även detta projekt har avslutats under 2010 med detaljerad rapportering på annat sätt. 22

23 Mentorskap Projektet Mentor Eget Företag har under året 2010 drivits tillsammans med Almi Företagspartner på uppdrag av Näringsdepartementet, mot bakgrund av särskilt regeringsbeslut. NyföretagarCentrum Sveriges insatser har riktats mot nyföretagare som ännu inte startat sitt företag, samtidigt som Almis insatser riktats mot befintliga småföretagare vars företag varit högst tre år gamla. Särskilda mentorinsatser har under 2010 skett för kvinnors företagande samt även för företag inom välfärdssektorn (vårdföretag). Under 2010 startades 425 mentorpar av NyföretagarCentrum. 100 av adepterna i dessa startade företag inom hälsa/vård/omsorg. Bland de resterande adepterna dominerar branscherna handel/butik, tillverkning/industri och hantverk/design. Nyckelfakta om NyföretagarCentrum Sveriges del av mentorprogrammet 2010: Kvinnliga adepter var i klar majoritet. 76 % av adepterna var kvinnor. Ett typiskt mentorpar var en kvinna mellan 30 och 40 år som startade ett tjänsteföretag och fick hjälp av en manlig mentor mellan 50 och 70 år, med sin bas i ekonomi/finans/juridik. Årlig utvärdering Centrum för marknadsanalys i Linköping genomförde i juni 2010 för fjärde året i rad en stor telefonintervjuundersökning som bekräftar tidigare års goda resultat: 84% av adepterna ansåg att ett nystartat företag har möjlighet att utvecklas snabbare än ett nystartat företag utan mentor. Nöjdhetsgraden för såväl programmet som kontakten med NyföretagarCentrum var fortsatt hög. Möjligheten att kunna ställa frågor och diskutera tankar och idéer med en egen mentor samt att träffa andra nyföretagare via de gemensamma nätverksträffarna var det som uppskattades mest av adepterna. 96% av samtliga adepter och mentorer kunde rekommendera programmet. Detaljerad rapportering om Projektet Mentor Eget Företag har skett. NyföretagarCentrum Sverige i media Uppmärksamheten i media kring NyföretagarCentrum Sveriges aktiviteter har ökat såväl i lokalpress som i rikspress under Ett ökat genomslag har även skett i radio och television. Ett flertal inslag har funnits där NyföretagarCentrum Sverige kommenterat nyföretagandets utveckling. Publiciteten kring aktiviteter av NyföretagarCentrum landet runt liksom nationella aktiviteter som Nyföretagarveckan Vecka 17, Mässan Eget Företag och Nyföretagarbarometern har varit mycket omfattande. 23

24 CSR Sweden & CSR Europe Corporate Social Responsibility CSR innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare och dessutom tillväxten och lönsamheten. Jobs and Society har sedan start varit engagerad i europeiskt samarbete och CSR togs initiativet att medverka till bildandet av organisationen CSR Europe (www.csreurope.org), Europas ledande CSR-företagsnätverk med 75 multinationella medlemsföretag och 25 systerorganisationer i 22 länder startade NyföretagarCentrum Sverige nätverket CSR Sweden (www.csrsweden.se). CSR Sweden har idag genom sin kunskapsuppbyggnad och aktiviteter på många sätt blivit knutpunkten för CSR i Sverige och ett ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. CSR Swedens främsta uppgifter är att inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv och politiker. Detta görs i huvudsak genom att förmedla kontakter, erfarenheter och kunskap mellan företag och dess intressenter. CSR Sweden har 19 medlemsföretag och är nationell partner till CSR Europe. Ett antal välbesökta seminarier och workshops har arrangerats under 2010, bland annat under politikerveckan i Almedalen. Samtidigt har CSR Sweden tagit aktiv del i de europeiska aktiviteterna och europasamarbetet. Jobs and Society NyföretagarCentrum i Lettland I Lettland bidrog finanskrisen till särskilt svåra följder. Verkningsfulla metoder har efterfrågats varför NyföretagarCentrum Sverige 2009 ombads, att som tidigare skett i Finland och Danmark, medverka till uppbyggnaden av motsvarande verksamhet i Lettland. Under 2010 intensifierades arbetet för start av Jobs and Society NyföretagarCentrum i Lettland och Riga. I nära samarbete och på uppdrag av de svenska bankerna Swedbank, SEB och Nordea kunde den svenska modellen överföras. Ett samarbete har här samtidigt etablerats med Handelshögskolan i Riga och Föreningen för Lettlands Utlandsföretag. En lettisk Jobs and Societyförening bildades som grund för verksamheten. Utbildning har skett i Sverige av lettiska Rådgivare. Informationsmaterial för start av eget företag och Affärsplanen har tryckts. Rådgivarverktyg och IT-system har även översatts. Den 25 oktober invigdes NyföretagarCentrum Riga under medverkan av Lettlands ekonomiminister. NyföretagarCentrum Sveriges insatser har varit mycket uppskattade från lettiskt håll och banar väg för ett ökat nyföretagande, något som är viktigt för Lettlands ekonomiska återhämtning 24

25 Nyföretagarbarometern kraftigt ökat nyföretagande 2010 Genom NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer publiceras löpande statistik om antalet nyregistrerade företag i landet. Nyföretagarbarometern framställs på uppgifter av och i samarbete med Bolagsverket. Kommunbarometrar har även producerats under året med redovisning av antalet nyregistrerade företag kommunvis. Nyföretagarbarometern har på så vis givit riksdag, regering, kommuner, myndigheter, organisationer och företag ett aktuellt och genom åren likformigt jämförelseverktyg. Analyser har samtidigt kunnat göras om utvecklingen för nyföretagandet i landet. Siffrorna för 2010 visar att nyföretagandet i Sverige har ökat markant. Antalet nyregistrerade företag uppgick under året till totalt Detta innebar en ökning med 19,1% mot Den förbättrade konjunkturen i kombination med regelförändringar med sänkt aktiekapital och avskaffad revisionsplikt har med säkerhet lett till denna stora ökning. Ökningen har uteslutande skett för aktiebolagen, och uppgick här till hela 43,3%. Nyföretagandet är således nu åter på toppnivå 1994 års toppnivå, vilket är mycket glädjande. Samtidigt ska dock hållas i minnet att jämfört med omvärlden ligger Sverige fortfarande enligt GEM-studien 2010 (Global Entrepreneurship Monitor) på låg nivå vad gäller entreprenöriell aktivitet, även om en ökning även här kan skönjas. Företagskompassen attityder till företagande NyföretagarCentrum Sverige har tillsammans med SEB i Företagskompassen undersökt svenskt företagsklimat och attityderna till företagsstart. I den andra upplagan, som genomfördes i augusti-september, av Företagskompassen har både företagare och politiker (riksdagsledamöter) svarat på frågor om företagande. Undersökningen visar att hälften av de tillfrågade företagen planerar för tillväxt. Svaren visar också att jämfört med den första upplagan av Företagskompassen från senhösten 2009 tror fler företagare att det blir lättare att driva företag under det närmaste året. Samtidigt befästs skillnaden mellan politiker och företagare när det gäller i vilken utsträckning man vill rekommendera andra till företagande, hur klimatet kommer att förändras för företagare, samt hur önskan om tillväxt ser ut. Politiker visar i denna undersökning liksom i första upplagan av Företagskompassen en klart större optimism än företagarna. 25

26 NyföretagarCentrum Sveriges resultat talar för sig själva: - Sedan 1985 har nya företag startats genom NyföretagarCentrum personer erhöll rådgivning vid NyföretagarCentrum för start av eget företag nya företag har startats genom NyföretagarCentrum timmar har nedlagts ideellt av experterna i kompetensnätverket Företagen som startar genom NyföretagarCentrum har större överlevnad endast 1% går i konkurs efter en period av tre år - 90% av de som varit på rådgivning vid NyföretagarCentrum uppger att de varit nöjda med den rådgivning som erhållits - De företag som startar genom NyföretagarCentrum ger en skatteintäkt årligen till stat och kommun om 2 miljarder kronor per år 26

27 NyföretagarCentrum Sveriges nationella samarbtespartner

28 28

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2013 NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens syfte är att främja

Läs mer

Årets. nyföretagare. Årets. Mentor. besökare. Enköping, Årets. + 36 procent! REKORD- MÄSSA! nyföretagarkommun 2010. 8 393 deltagare.

Årets. nyföretagare. Årets. Mentor. besökare. Enköping, Årets. + 36 procent! REKORD- MÄSSA! nyföretagarkommun 2010. 8 393 deltagare. Mässpecial REKORD- MÄSSA! Årets 12 450 besökare + 36 procent! Årets Mentor 8 393 deltagare på seminarierna Enköping, Årets nyföretagarkommun 2010 nyföretagare NR 4 2010 Pris 35 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med!

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med! NyföretagarCentrum Öresund ÅRSBERÄTTELSE 2011 NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö Telefon 0734-274050 oresund@nyforetagarcentrum.se www.nyforetagarcentrum.se/oresund Layout

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till?

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Tema: Marknadsföring Café med mersmak Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Eget Företag 1 NR 2 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då?

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då? Jobs and Society NyföretagarCentrum 25 år Tema: Nu vänder det Nyföretagandet ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Franchise så funkar det Kicki Theander Middagsfrid satsar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006 UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006 Ett rekordår igen! Året då vi vann KUNSKAPS- PRISET! Nominerade till QUALITY Tack till våra partners! Grundförutsättningarna för att Ung Före tagsamhet ska

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Slutrapport Ungas Innovationskraft

Slutrapport Ungas Innovationskraft Slutrapport Ungas Innovationskraft Innehållsförteckning Slutrapport Ungas Innovationskraft... 1 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...5 3 Regeringsuppdraget...5 4 Om programmet...5 Syfte...5 Mål...5 Programmets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft.

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft. Tema: Klassiska affärsidéer Företaget och privatekonomin Hur mycket ska jag ta betalt? Mai-Li Nyföretagarbarometern: så många företag startas i din kommun Hammargren Entreprenör med urkraft NR 1 2012 Pris

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Mässpecial. Lennart. Söderberg. Sigtuna, Årets. Årets nyföretagare. nyföretagarkommun 2012 NR 3 2012. Pris 35. Eget Företag

Mässpecial. Lennart. Söderberg. Sigtuna, Årets. Årets nyföretagare. nyföretagarkommun 2012 NR 3 2012. Pris 35. Eget Företag Mässpecial Lennart Söderberg Sigtuna, Årets Årets nyföretagare nyföretagarkommun 2012 NR 3 2012 Pris 35 Eget Företag 1 kr AEF mässan 2012.indd 1 Ledaren Vi har bevisat det igen Mässan Eget Företag är en

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer