Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Svenska Jobs and Society"

Transkript

1 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society

2 Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society år 2007 Jobs and Society NyföretagarCentrum den ledande kraften för nyföretagande Stiftelsen Svenska Jobs and Society (Jobs and Society NyföretagarCentrum) främjar entreprenörskap och nya livskraftiga företag i Sverige. Genom Jobs and Society NyföretagarCentrums verksamhet underlätta start av nya företag. Jobs and Society NyföretagarCentrum är idag den största enskilda aktören i Sverige vad gäller start av eget företag. Att engagera näringsliv för insatser är en huvuduppgift. Samtidigt är samarbetet med andra intressenter väl utvecklat genom det nätverk som uppbyggts. Jobs and Society NyföretagarCentrum finns i landet genom ett 80-tal NyföretagarCentrum. Verksamheten finns i över 150 kommuner och betjänar samtidigt många av grannkommunerna. Under åren har stora insatser gjorts för att säkra och utveckla strukturen av NyföretagarCentrum. Att tillse attverksamheten drivs med fortsatt hög kvalitet har varit viktigt, samtidigt som marknadsföringsaktiviteter genomförts för ökat nyföretagande.

3 Jan-Olov Ericksson, Ordförande Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning som ges av experter med lokal anknytning tals nya företag har tillkommit genom insatser från Jobs and Society NyföretagarCentrum, vars enastående resultat talar för sig självt. Styrelse Stiftelsen Svenska Jobs and Societys styrelse har under året bestått av följande personer: Ordförande: Jan-Olov Ericksson Vice Ordförande: Ragnar Svensson Ledamöter: Christina Alman, ABB Lars Asplund, Vattenfall (fr.o.m ) Kenth Berndtsson, AB Volvo Patrik Engellau, AB Samhällsrådet Boo Gunnarson, Visma Marie Halling, Swedbank Lennart Hager, Translaw AB Jan Moritz, Stora Enso Per Mossberg, Posten Sverige AB (fr.o.m ) Ulf Petersson, Saab (fr.o.m ) Ingemar Persson, Posten Sverige AB (t.o.m ) Göran Stenberg, AFA HG Wessberg, Bolagsverket (t.o.m ) Lars Öjefors Christer Örnberg, SIF Suppleanter: Suzan Alm Kalleberg, Microsoft Christina Almtun, If (fr.o.m ) Bengt Andersson, SHA Stefan P. Andersson, SEB Lars Asplund, Vattenfall (t.o.m ) Niklas Birgetz, Skandia (t.o.m ) Werner Carlsson, Scania Stefan Eltermann, TeliaSonera (t.o.m ) Gustav Gyllenhammar, ebay Sweden/Tradera AB (fr.o.m ) Tommy Hellström, Svenskt Näringsliv Martin Hogmalm, Hogia Small Office AB (t.o.m )

4 Ragnar Svensson, Vice Ordförande CSR Corporate Social Responsibility blir allt viktigare i dagens Sverige. Genom nätverket CSR Sweden görs viktiga insatser för framtiden. John Hugosson, Mamut Björn Hökby, Nordea Ulf Lindberg, Almega Ann-Katrin Persson, Vårdförbundet Ulf Petersson, Saab (t.o.m ) John Scharf, TeliaSonera AB (fr.o.m ) Elisabeth Strand, Företagarna Daniel Sjöberg, Bolagsverket (fr.o.m ) Lars Sörling, Björn Lundén Information AB Verkställande ledamot: Harry Goldman, Coordinator Consulting GRE AB Adjungerade: Anders Andersson, KPMG (t.o.m ) Urban Blomberg, NyföretagarCentrum Jönköping Mats Brunstedt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Birgitta Hammarström Guy Hörnfeldt, NyföretagarCentrum Järfälla Christina Nordin, Nutek (t.o.m ) Harry Strandberg, NyföretagarCentrum Umeå Gösta Törnroth, NyföretagarCentrum Solna-Sundbyberg (t.o.m ) Inger Alvinger, NyföretagarCentrum Sollentuna (fr.o.m ) Styrelsen har under året samlats till sammanträde: , , och Härutöver har presidiet bestående av Ordförande Jan-Olov Ericksson, Vice Ordförande Ragnar Svensson och Verkställande ledamot Harry Goldman löpande sammanträffat angående verksamhetens utformning. För Stiftelsen Svenska Jobs and Societys kansli och projektledning har Coordinator Consulting GRE AB ansvarat.

5 Harry Goldman, Verkställande ledamot Det är glädjande att nyföretagandet i landet har ökat. Jobs and Society NyföretagarCentrum har bidragit till att fler nya företag livskraftiga företag startats. Nationella intressenter Verksamheten har möjliggjorts genom engagemang från följande nationella intressenter/ sponsorer: AB Volvo AFA ABB AB Almega Astra Zeneca AB Björn Lundén Information AB Bolagsverket Ebay/Tradera Företagarna If Johnson & Johnson Mamut Microsoft AB Nordea Nutek Posten Sverige AB SAAB Scania AB SEB SIF Stora Enso Swedbank Svensk Handels och Arbetsgivarnas Arbetslöshetskassa Svenskt Näringsliv TeliaSonera AB Trygghetsstiftelsen Vattenfall AB Visma Vårdförbundet Öhrlings PricewaterhouseCoopers

6 Röster från styrelsen: Christer Örnberg, Unionen Jobs and Society är en effektstark motor som driver svenskt företagande, och därmed svensk tillväxt, framåt. Livskraftiga företag är grunden till en god arbetsmarknad och ett stabilt välstånd. Unionen stöder självklart denna viktiga verksamhet. Kenth Berndtsson, AB Volvo Volvo har ofta varit synonymt med entreprenörskap och företagande, det är en naturlig del av verksamheten. Därför är det lika naturligt för oss att stödja Jobs and Society NyföretagarCentrum. John Scharf, TeliaSonera AB TeliaSonera har ett långt samarbete med Jobs and Society NyföretagarCentrum. Vi är stolta över att kunna bidra till nya livskraftiga företag på detta sätt. Elisabeth Strand, Företagarna Att de små och nystartade företagen får bästa möjliga start är A och O för att lyckas som entreprenör. Självklart stöder Företagarna Jobs and Society i deras viktiga verksamhet.

7 Nya företag behövs Nya företag är grunden för tillväxt och välstånd. Det är därför glädjande att nyföretagandet ökat de senaste åren. Nyföretagandet har inte bara ökat i stortstäderna, utan i hela landet. Stockholmsområdet dominerar. Samtidigt har nyföretagandet även ökat i kommuner där gränshandel och turism spelat en stor roll. I kommuner som Gotland, Strömstad och Åre är detta märkbart. Men även i vissa mindre industrikommuner som Gnosjö har stora framsteg gjorts. Ändå är det tjänsteföretagen som är nyföretagandets motor. Den nya bilden av det nya företaget blir allt starkare. Attityderna till företagandet och nyföretagandet har förändrats markant under senare år. Snabbast har detta kunnat märkas hos den unga generationen där alltfler ungdomar idag faktiskt ser eget företagande som ett av de främsta framtidsalternativen. För morgondagens Sverige är detta hoppingivande. Fler kvinnor vågar samtidigt starta nya företag. Företagandet som förr var en mansdominerad sektor blir allt mer utjämnad. I branscher som vård och omsorg där många kvinnor är sysselsatta, finns förhoppningar om ett ökat egenföretagande. Förebilder är här avgörande. Samtidigt startas allt fler företag av personer med utländsk bakgrund. Steget till eget är här inte så långt. Gammal brukstradition och jantelagen är heller inte lika fast förankrade här. Kunskap om företagandet finns medärvt generationsvis och gamla handelstraditioner finns. Många har viljan och drivkraften att förverkliga en gammal dröm om eget företag. Med stöd från Jobs and Society NyföretagarCentrum kan det ske.

8 Nyföretagandet i landet NyföretagarBarometern Jobs and Society har länge studerat nyföretagandet i landet. Jobs and Societys NyföretagarBarometer som redovisar antalet nyregistrerade företag har producerats med uppgifter från och i samarbete med Bolagsverket. Kommunbarometrar har under året producerats med redovisning av antalet nyregistrerade företag kommunvis. NyföretagarBarometern har på så vis givit riksdag och regering, kommuner, myndigheter, organisationer och företag ett aktuellt jämförelseverktyg. Analyser har samtidigt kunnat göras om utvecklingen för nyföretagandet i landet. NyföretagarBarometern visar att nyföretagandet även under år 2007 ökat nystartade företag registrerades under 2007, en ökning med nästan 10% jämfört med Ökningen av nyföretagandet är i hög grad konjunkturrelaterad. En ökning av nyföretgandet i landet är välkommen då Sveriges nyföretagande i internationellt pespektiv fortfarande är påfallande lågt.

9 Jobs and Society NyföretagarCentrum Nya livskraftiga företag Stiftelsen Svenska Jobs and Society främjar entreprenörskap och nya livskraftiga företag i Sverige. Genom Jobs and Society NyföretagarCentrums verksamhet underlättas start av nya företag. Jobs and Society NyföretagarCentrum är idag den största enskilda aktören vad gäller start av eget företag. Jobs and Society har haft en avgörande roll för att bidra till ökat livskraftigt nyföretagande i Sverige. Jobs and Society NyföretagarCentrum finns i större delen av landet genom ett 80-tal NyföretagarCentrum, som har verksamhet i över 150 kommuner. Att tillse att verksamheten drivs med fortsatt hög kvalitet är en viktig huvuduppgift för Jobs and Society. Under åren har både strukturen av NyföretagarCentrum och verkningsfull metodik utvecklats. Stödinsatser till NyföretagarCentrum har givits samtidigt som de olika verktygen för rådgivning utvecklats. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan NyföretagarCentrums rådgivare och styrelseledamöter vid landets NyföretagarCentrum har varit av nytta. Genom Jobs and Society har även nationella marknadsföringsaktiviteter och kampanjer genomförts för ökat nyföretagande. Fakta kring nyföretagandet har tagits fram som bidragit till att synliggöra nyföretagandet landet runt. Allmän information och vägledning har i allt högre grad givits till nyföretagare genom tryckt material och genom internet. Nyföretagare har synliggjorts och kommunala insatser för ökat nyföretagande har stimulerats. Samarbetet med skilda intressenter har varit väl utvecklat genom det nätverk som uppbyggts. Att mobilisera och engagera näringsliv för att stötta nyföretagare och öka nyföretagandet i landet har varit och är alltjämt en huvuduppgift för Jobs and Society.

10 Jobs and Society NyföretagarCentrums resultat i särklass Sedan 1985 har cirka nya företag startats med hjälp av Jobs and Society Nyföretagar- Centrum. Under 2007 har närmare nya företag startats. Den kostnadsfria, konfidentiella och objektiva rådgivning som ges vid NyföretagarCentrum är grunden för all verksamhet. Under 2007 gavs över personer personlig rådgivning vid Jobs and Society NyföretagarCentrum för start av eget företag. Huvudsakligen har rådgivningen inriktats kring affärsidén. Personen bakom affärsidén är central. Härutöver har rådgivningen oftast rört frågor kring marknad eller ekonomi. Huvudsakligen har enskilda firmor startats (drygt 70%). En klar majoritet av företagen har varit verksamma inom tjänstesektorn, drygt 30% inom handel. Andelen industriföretag i kombination med hantverksföretag har samtidigt ökat under senare år. Här har den goda industrikonjunkturen säkerligen spelat viss roll. Samtidigt har allmänna trender och mediauppmärksamhet kring byggnation, hem och inredning bidragit till ett ökat antal starter inom denna sektor. Motsvarande trender kan skönjas beträffande tjänsteföretag inom sektorn vård och hälsa. En majoritet av dem som startade företag genom Jobs and Society NyföretagarCentrum var kvinnor var motsvarande andel 31%. Allt fler unga nyföretagare har samtidigt tillkommit och andelen personer med utländsk bakgrund som söker rådgivning vid NyföretagarCentrum är hög, särskilt i storstäderna. Intressant att notera är att andelen medelålders kvinnor med utländsk bakgrund är förhållandevis hög även i de mindre industrikommunerna. Chanserna att förverkliga affärsidén finns även här. Genomsnittligt uppgår andelen sysselsatta i de nystartade företagen till 1,6 årsarbeten inklusive ägaren. Drygt hälften av företagen använder minst en underleverantör som i sin tur ger ytterligare arbetstillfällen.

11 De företag som startas genom Jobs and Society NyföretagarCentrum överlever. Färre än 1% går i konkurs efter tre år. 80% är aktiva. Ideella insatser finns från många enskilda personer som bidrar med sin kompetens och yrkeskunskap i Jobs and Society NyföretagarCentrums styrelser, nätverk och i mentorskap. För nyföretagaren är all rådgivning utan kostnad. För de företag som är med och stöttar Jobs and Society NyföretagarCentrums verksamhet som sponsorer finns en liten kostnad. För samhället är kostnadsbesparingen genom Jobs and Societymodellen stor samtidigt som samhällsvinsterna i form av sysselsättning och skatteintäkter betydande. Med nyföretagande generellt följer ekonomisk utveckling, tillväxt och ökad framtidstro. Resultat för ökat nyföretagande Jobs and Society NyföretagarCentrum är idag den största enskilda aktören i Sverige vad gäller start av eget företag. Genom åren har verksamheten successivt utökats och kvalitetsmässigt förstärkts. Som nydanare och inspiratör för ökat entreprenörskap och nyföretagande har Jobs and Society genom åren utvecklat en livskraftig modell och därmed blivit en omistlig aktör i landet som vunnit allmänt erkännande. I Nuteks Entreprenörsbarometer 2006 som baserar sig på intervjuer av unga mellan 18 och 30 år ges NyföretagarCentrum en topplacering. Endast kategorierna vänner/bekanta och Skatteverket intar högre placering än NyföretagarCentrum vad gäller dit man vänder sig för start av eget företag. Unga kvinnor önskar i högre grad än män råd genom NyföretagarCentrum. Under 2007 genomfördes en Temo/Synovateundersökning kring Jobs and Society Nyföretagar- Centrums verksamhet baserad på personer som varit i kontakt med NyföretagarCentrum huvudsakligen under åren I stora delar visar denna undersökning på liknande resultat som motsvarande Gallupundersökning från år 2000.

12 2007 i siffror Besökare på hemsidan Distribuerade tidningar Nedladdade affärsplaner Besökare för rådgivning Kunder för information /Mässan Eget Företag Startade företag genom NyföretagarCentrum Kostnad/företagsstart genom NyföretagarCentrum Antal sponsorer av NyföretagarCentrum Kommuner som NyföretagarCentrum täcker 85 Antal NyföretagarCentrum 80 Procent aktiva företag efter tre år 1 Procent konkurser efter tre år

13 Företag är grunden Företag är grunden för Stiftelsen Svenska Jobs and Societys verksamhet och står för huvuddelen av finansieringen. Stiftelsen Svenska Jobs and Society har år 2007 finansierats av ett 30-tal nationella intressenter, huvudsakligen större företag och organisationer. Samtidigt har Nuteks stöd till Stiftelsen Svenska Jobs and Society varit av stor vikt. Företagens insatser är grunden även för landets NyföretagarCentrum. Omkring företag/intressenter finansierar årligen genom ekonomiska insatser landets 80-tal NyföretagarCentrum. Kommunerna är här även viktiga samarbetspartners. Ca personer finns totalt inom Jobs and Society NyföretagarCentrums styrelser och nätverk. I syfte att stärka och inspirera NyföretagarCentrums nätverk har medverkan skett från Stiftelsen Svenska Jobs and Societys sida vid ett antal av NyföretagarCentrums styrelsemöten och lokala evenemang.

14 NyföretagarCentrum från norr till söder Vid NyföretagarCentrum ges den som vill starta ett företag kostnadsfri, konfidentiell och oberoende rådgivning. Det kan handla om hjälp med affärsidén eller frågor kring marknad, ekonomi och avtal. Kunskap tas alltid vid källan. Ett lokalt nätverk med kunniga personer finns därför alltid till hands som hjälper nyföretagaren vidare. Företagen på orten där kunskap och erfarenhet finns om företagandet är alltid den främsta och drivande kraften bakom NyföretagarCentrum samtidigt som samarbete finns med kommuner och organisationer. Seriöst företagande och livskraftigt företagande är alltid målet. NyföretagarCentrum är ingen given verksamhet. Den måste ständigt hållas levande med engagemang som drivkraft. Att hålla Jobs and Societys huvudprinciper vid liv har visat sig vara nyckeln till framgång. På så sätt har nyföretagare år efter år givits praktisk och konkret hjälp att ta de första stegen till livskraftiga företag. De 80-tal NyföretagarCentrum som finns runt om i landet har visat sig vara ovärderliga och under åren givit många chansen till entreprenörskap och nya möjligheter.

15 Nya NyföretagarCentrum och vidgad verksamhet Att bistå landets 80-tal NyföretagarCentrum är centralt för Jobs and Society. Då situationen så påkallat görs därför särskilda stödinsatser för skilda NyföretagarCentrum i landet. Det är nödvändigt för Jobs and Society att medverka och säkra fortsatt finansiering och drift av NyföretagarCentrum. Under år 2007 har på många håll i landet NyföretagarCentrum kunnat stärkas väsentligt. Detta har lett till utvidgad rådgivning och till ny verksamhet i grannkommuner, där verksamhet tidigare saknats. På många håll i landet har därigenom verksamheten även lett till ökat samarbete kommunerna emellan. NyföretagarCentrums verksamhet har på så vis utvidgats så att verksamheten idag täcker mer än 150 kommuner i landet. Samtidigt som insatser gjorts för att stärka NyföretagarCentrum runt om i landet har insatser gjorts att starta nya NyföretagarCentrum. Inte på många år har intresset runt landet varit så stort. Ett nytt NyföretagarCentrum har under året därför startats i Falköping. Eftersom trycket för rådgivning är särskilt stort i storstadsområdena har två nya NyföretagarCentrum under 2007 även startats i Stockholmsområdet; i Västerort respektive i Skärholmen-Kungens Kurva. För NyföretagarCentrum Skärholmen-Kungens Kurva har vid sidan av målet om ökat livskraftigt nyföretagande även funnits som mål att bidra till ökad integration. Samtidigt har startförberedelser och uppbyggnad för start av nya NyföretagarCentrum skett i bl. a. Borlänge-Säter-Gagnef, Norrtälje, Knivsta och Katrineholm. Dessa NyföretagarCentrum förväntas starta under 2008.

16 Central stödfunktion till NyföretagarCentrum Att vara stödfunktion och löpande hålla nära kontakt med landets NyföretagarCentrum i skilda frågeställningar är en nödvändighet för Jobs and Society. Under 2007 har insatser gjorts för att särskilt stötta och stärka de många ordföranden vid landets NyföretagarCentrum samtidigt som de mer än 140 rådgivarna vid NyföretagarCentrum givits fortsatt stöd. En särskild introduktion har genomförts för nya rådgivare inom Jobs and Society Nyföretagar- Centrum. Detta har gällt både inför start av nybildat NyföretagarCentrum och i samband med byte av rådgivare vid befintligt NyföretagarCentrum. Introduktionerna har blivit allt viktigare då ett 20-tal NyföretagarCentrum under året bytt rådgivare eller kompletterat rådgivarskaran. Insatser har samtidigt gjorts för att stärka NyföretagarCentrum och rådgivarnas möjligheter att fullgöra sina dagliga uppgifter. Detta arbete har rört allt från juridiskt stöd till produktion av marknadsföringsmaterial och trycksaker. Arbetsmaterial och informationsmaterial har samtidigt ställts från Jobs and Societys sida till NyföretagarCentrums förfogande för att underlätta rådgivning för start av eget företag. Att informera om nyföretagandets roll liksom att värna om Jobs and Society NyföretagarCentrums kvalitet och huvudprinciper är en ständigt lika viktig uppgift. Under 2007 har uppmärksamheten från medias sida kring Jobs and Society NyföretagarCentrum ökat betydligt.

17 Q Kvalitetsprogram för NyföretagarCentrum Det särskilda kvalitetsprogram som utarbetats för Jobs and Society NyföretagarCentrum har under 2007 aktivt följts upp. Detta program har blivit allt viktigare för verksamheten. Jobs and Society NyföretagarCentrums Kvalitetsråd, bestående av bl. a. erfarna rådgivare har arbetat aktivt. Ökade insatser har därför skett för att implementera kvalitetsprogrammet med certifieringar av NyföretagarCentrum och diplomeringar av rådgivare. Ett ytterligare antal NyföretagarCentrum har mot bakgrund härav kunnat certifieras samtidigt som många rådgivare har kunnat diplomeras. Kvalitetsrådet har bestått av: Hans Backrot, Astrid Sahlén, Leif Springfelt, Bilt Davidsson, Ewa Bruce, Harry Goldman och Jan-Olov Ericksson.

18 Erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling Vid Jobs and Societys Rådgivar- och Ordförandekonferens, som detta år arrangerades i Cardiff, Wales, den maj, gavs tillfälle att återknyta till den tradition och de idéer som ligger till grund för NyföretagarCentrum. Då NyföretagarCentrum startades av Jobs and Society 1985 i Sverige fanns verksamheterna i Wales som förebild. Att återknyta kontakter och ta del av nyare brittiska erfarenheter var därför av värde för utvecklingen av NyföretagarCentrum. Under Rådgivar- och Ordförandekonferensen gavs liksom tidigare även möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan svenska NyföretagarCentrum med sedvanlig kompetensutveckling. Ytterligare kompetensutveckling har härutöver skett i samband med de av Stiftelsen Svenska Jobs and Society arrangerade Regionala Rådgivarkonferenserna i Stockholm den 2 oktober, Jönköping den 6 november, Norrköping 13 november och Hässleholm den 27 november. De Regionala Rådgivarkonferenserna har utgjort grunden för fortsatt informationsutbyte och gemensam vidareutveckling av rådgivarrollen, arbetsverktyg och policies. Även för ordföranden vid NyföretagarCentrum gavs under de Regionala rådgivarkonferenserna motsvarande möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utöver dessa konferenser har Jobs and Society även aktivt medverkat vid den av NyföretagarCentrum Skövde arrangerade 8 dagar lång Rådgivarutbildning i Skövde under hösten Jobs and Societys nationella intressenter har samtidigt medverkat med aktuell specialistkunskap inom skilda ämnesområden.

19 IT-stöd till NyföretagarCentrum Jobs and Society har givit NyföretagarCentrum löpande IT-stöd. En särskild helpdesk har här varit tillgänglig för NyföretagarCentrum. Denna del har blivit allt viktigare då allt fler nyföretagare använder internet som informationskälla. Men även för att underlätta NyföretagarCentrums egen administration och resultatredovisning är ett kraftfullt IT-stöd nödvändigt. Den av Jobs and Society utvecklade kunddatabasen JobsData fyller här en nyckelfunktion. Genom JobsData kan relevant uppföljning ske av rådgivning och trender i nyföretagandet snabbt skönjas. Ett särskilt samarbete finns samtidigt med Bolagsverket med uppgifter om nyregistrerade företag. Under år 2007 har omfattande arbete skett för att ytterligare utveckla kunddatabasen JobsData. Samtidigt har JobsDatas klientbokningssystem gjorts mer användarvänligt och anpassats så att verktyget kunnat nyttjas av flera NyföretagarCentrum. JobsData har därigenom kommit att spela en allt viktigare roll och påtagligt underlättat arbetet vid NyföretagarCentrum. Hemsidor med information om nyföretagandet Allt mer information till nyföretagare ges idag via internet av Jobs and Society genom hemsidan Fler än någonsin har besökt denna hemsida. Nära besökare har registrerats under året. Hemsidan innehåller vid sidan av information om Jobs and Society och respektive NyföretagarCentrum ett antal goda råd och tips samt verktyg inför företagsstarten. På hemsidan har dessutom aktuell information funnits om Jobs and Society NyföretagarCentrums mässa Eget Företag. Även besöksfrekvensen på denna hemsida har stigit. Hemsidan har använts för Nyföretagarkampanjen Vecka 17 som har väckt stort intresse.

20 Tidningen Allt om Eget Företag Tidningen Allt om Eget Företag produceras av Jobs and Society för att inspirera till entreprenörskap och ökat nyföretagande. Här finns information och tips för nyföretagaren inför företagsstarten. Samtidigt lyfts förebilder fram. Tidningen Allt om Eget Företag har under år 2007 tryckts i cirka exemplar per utgivet nummer och distribuerats kostnadsfritt till nyföretagare. Två nummer av tidningen har producerats. Affärsplanen Jobs and Society NyföretagarCentrums häfte och arbetsmaterial för nyföretagare, Gör Din Egen Affärsplan har tryckts i nära exemplar och distribueras kostnadsfritt. Härutöver har över personer laddat ned materialet från hemsidan. Detta arbetsmaterial är centralt för själva rådgivningsprocessen. Metodiken med Gör Din Egen Affärsplan i kombination med rådgivningsprocessen och dess innehåll är sannolikt en viktig anledning till Jobs and Society NyföretagarCentrums goda resultat. Affärsplanen som arbetsredskap för nyföretagare producerades och introducerades i landet i början av 1990-talet av Stiftelsen Svenska Jobs and Society i en tid då arbetet med affärsplaner för nyföretagare inte tillhörde vanligheten. Gör Din Egen Affärsplan har genom samverkan med en av Jobs and Societys samarbetspartners under året även kunnat framställas i form av en CD, som distribuerats kostnadsfritt till nyföretagare.

21 Mässan Eget Företag i oktober, Björn Lundén håller en välbesökt föreläsning. Mässan Eget Företag Vecka 17 på Centralstationen i Stockholm. Mässan Eget Företag på Stockholmsmässan som arrangerades av Stiftelsen Svenska Jobs and Society oktober är landets främsta enskilda nyföretagaraktivitet. Mässan Eget Företag invigdes av Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen utökades mässan med en ytterligare evenemangsdag. Nytt besöksrekord slogs med nära besökare. Över personer deltog i mässans rekordmånga seminarier vilka gav nyföretagare goda möjligheter till kunskap och nya kontakter. Ett 90-tal utställare och nyföretagare informerade om varor och tjänster som underlättar företagandet. NyföretagarCentrum jämte andra aktörer fanns samtidigt på plats för att ge allmän information och rådgivning. Nyföretagarmontrarna fick ökad plats vilket gjorde mässan ytterligare stimulerande. Vecka 17 Under april månad genomfördes för andra året arrangemanget Vecka 17 för att sätta fokus på ökat nyföretagande i landet. Ett stort antal evenemang ägde rum landet runt genom lokala NyföretagarCentrum för att lyfta fram nyföretagandet. I Helsingborg, Malmö och Stockholm arrangerades tillsammans med Jobs and Society större arrangemang. Vecka 17 avslutades med aktiviteter den 26 april på Stockholms Central med Privata Affärers f.d. chefredaktör Anders Andersson och Riksdagens Näringsutskotts ordförande Karin Pilsäter.

22 Jobs and Society NyföretagarCentrum i Almedalen, Gotland I juli 2007 arrangerades av Stiftelsen Svenska Jobs and Society ett uppmärksammat seminarium under Almedalsveckan i Visby för att diskutera den nya bilden av nya företag i Sverige. Seminariet leddes av Olle Wästberg, GD, Svenska Institutet och inleddes av Jobs and Societys ordförande Jan-Olov Ericksson. I seminariet medverkade Arne Modig, Temo/Synovate, Anders Flanking, Centerpartiet, Monica Renstig, Womens Business Research Institute, Magnus Aronsson, Esbri (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning), Charlotte-Permin Fager, SIF Eget, Ulf Karnell, Bolagsverket och Harry Goldman, Jobs and Society. Utmärkelser för nyföretagarinsatser För att inspirera till ökat entreprenörskap och ökat nyföretagande har tävlingen Årets Nyföretagare arrangerats av Stiftelsen Svenska Jobs and Society. Till Årets Nyföretagare utsågs Rickard Karlsson och företaget Opti Sverige AB. NyföretagarCentrum Motala bistod vid rådgivningen i samband med starten av företaget. Hedersomnämnanden gick till företaget AgeraTec med David Frykerås, nominerat av NyföretagarCentrum Norrköping samt företaget Camillas Hemtjänst med Camilla Bäck, nominerat av NyföretagarCentrum Upplands-Väsby. Samtidigt gav Jobs and Society under år 2007 utmärkelser till Årets NyföretagarCentrum. För att uppmuntra kommunala insatser för ökat nyföretagande har ett pris till Årets Nyföretagarkommun inrättats av Jobs and Society NyföretagarCentrum tillsammans med Visma/SPCS. Till vinnare år 2007 av detta pris utsågs kommunen Gnosjö för dess arbete att vända trenden av lågt nyföretagande i en typisk industrikommun

23 Utveckling av nyföretagandet Under 2007 utvecklades konceptet Förändringskraft som bygger på ett samarbete mellan Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Swedbank och Jobs and Society NyföretagarCentrum. Som mål finns fler nya företag som kan bidra till utveckling inom sektorn vård och hälsa. Konceptet bygger bl. a. på de erfarenheter som finns från Startbanan, som ger möjligheter till stöttning vid avknoppning.

24 Mentor Eget Företag Stiftelsen Svenska Jobs and Society och ALMI Företagspartner fick redan i maj 2006 i uppdrag att tillsammans utforma ett mentorprogram för blivande och nyblivna företagare, mot bakgrund av ett särskilt regeringsbeslut. Programmet, som rubriceras Mentor Eget Företag, har utökats under 2007 och kompletterats med en extrasatsning för att stötta kvinnliga entreprenörer. Jobs and Society NyföretagarCentrum vänder sig till nyföretagare som ännu inte startat sitt företag medan Almi riktar sina insatser mot företag som redan registrerats. Under 2007 startade 45 NyföretagarCentrum tillsammans med tre externa samarbetspartners tillsammans 400 mentorpar i 20 län en fördubbling av antalet mentorpar jämfört med Programmet innebär att nyföretagare under ett år kostnadsfritt får tillgång till en mentor, som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis. Därigenom kan företagsstarten underlättas och lönsamhet och framgång i det nya företaget komma snabbare. Mentor Eget Företag ska leda till att såväl adeptens företagsidé som företagaregenskaper utvecklas snabbare än i ett nystartat företag utan mentor. Detta mäts vid två tillfällen under programtiden genom såväl telefonintervju som e-postenkät. Därtill kommer programmet att i efterhand via Statistiska Centralbyrån följa upp att exempelvis startfrekvens, överlevnadsgrad, omsättning och lönsamhet är högre än för jämförbara företag som inte har deltagit i programmet.

25 Den avslutande attitydundersökningen som genomförts av Centrum för Marknadsanalys, CMA, av de 200 mentor-och adeptpar som startade upp programmet i Jobs and Society Nyföretagar- Centrums regi 2006 visar på mycket goda omdömen om Mentor Eget Företag: Svar från adepter: 47 procent av adepterna har utvecklat sin företagsidé genom att precisera tydligare mål, få tips och idéer och genom ökad kunskap och förståelse. 67 procent av adepterna anser att de har utvecklat sina företagaregenskaper. 73 procent av adepterna är nöjda eller mycket nöjda med mentorprogrammet och med NyföretagarCentrums insats. 85 procent av adepterna anser att en mentor bidrar till snabbare utveckling av företaget. 89 procent av adepterna kan rekommendera programmet till en vän eller kollega. Svar från mentorer: 88 procent av mentorerna är villiga att fortsätta i programmet. 93 procent av mentorerna anser att en mentor bidrar till snabbare utveckling av företaget. 97 procent av mentorerna kan rekommendera programmet.

26 Internationella kontakter Stiftelsen Svenska Jobs and Society har sedan Jobs and Society bildades 1985 många internationella kontakter. De europeiska aktiviteterna har utvecklats starkt genom Jobs and Societys medverkan till start av det europeiska näringslivsnätverket CSR Europe 1995 och CSR Sweden Jobs and Society och CSR Sweden har mot bakgrund av sina erfarenheter vad gäller entreprenörskap givits en framträdande roll inom CSR Europe, som National Partner Organisation. De svenska erfarenheterna och resultaten tjänar här som förebild. Den 15 mars arrangerades därför en konferens, The 2nd Nordic MarketPlace, med över 200 deltagare, för att fokusera på företagens samhällsengagemang. Temat för konferensen var Shareholder value and/or Corporate Social Responsibility. Den 12 juni arrangerades i Stockholm ett seminarium om nyföretagande med titeln Entrepreneurship through Enterprise Agencies. Detta samtidigt som CSR Sweden tog på sig värdskapet i Stockholm för det europeiska nätverkets styrelsesammanträde och National Partner Organisation meeting. Här gavs möjligheter att peka på de erfarenheter som gjorts under åren av Jobs and Society NyföretagarCentrum i Sverige och sätta dessa i europeiskt perspektiv.

27 Jobs and Society NyföretagarCentrum har visat att praktiska resultat kan uppnås genom väl genomtänkta insatser. Med stort engagemang har åtgärder gjorts för entreprenörskap och ökat livskraftigt nyföretagande runtom i landet.

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2013 NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens syfte är att främja

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med!

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med! NyföretagarCentrum Öresund ÅRSBERÄTTELSE 2011 NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö Telefon 0734-274050 oresund@nyforetagarcentrum.se www.nyforetagarcentrum.se/oresund Layout

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006 UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006 Ett rekordår igen! Året då vi vann KUNSKAPS- PRISET! Nominerade till QUALITY Tack till våra partners! Grundförutsättningarna för att Ung Före tagsamhet ska

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Siffror och fakta Den här verksamhetsberättelsen är den mer formella beskrivningen av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet 2013. Den ska kompletteras med föreningens Årsredovisningen

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då?

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då? Jobs and Society NyföretagarCentrum 25 år Tema: Nu vänder det Nyföretagandet ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Franchise så funkar det Kicki Theander Middagsfrid satsar

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Årets. nyföretagare. Årets. Mentor. besökare. Enköping, Årets. + 36 procent! REKORD- MÄSSA! nyföretagarkommun 2010. 8 393 deltagare.

Årets. nyföretagare. Årets. Mentor. besökare. Enköping, Årets. + 36 procent! REKORD- MÄSSA! nyföretagarkommun 2010. 8 393 deltagare. Mässpecial REKORD- MÄSSA! Årets 12 450 besökare + 36 procent! Årets Mentor 8 393 deltagare på seminarierna Enköping, Årets nyföretagarkommun 2010 nyföretagare NR 4 2010 Pris 35 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer