Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Svenska Jobs and Society"

Transkript

1 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society

2 Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society år 2007 Jobs and Society NyföretagarCentrum den ledande kraften för nyföretagande Stiftelsen Svenska Jobs and Society (Jobs and Society NyföretagarCentrum) främjar entreprenörskap och nya livskraftiga företag i Sverige. Genom Jobs and Society NyföretagarCentrums verksamhet underlätta start av nya företag. Jobs and Society NyföretagarCentrum är idag den största enskilda aktören i Sverige vad gäller start av eget företag. Att engagera näringsliv för insatser är en huvuduppgift. Samtidigt är samarbetet med andra intressenter väl utvecklat genom det nätverk som uppbyggts. Jobs and Society NyföretagarCentrum finns i landet genom ett 80-tal NyföretagarCentrum. Verksamheten finns i över 150 kommuner och betjänar samtidigt många av grannkommunerna. Under åren har stora insatser gjorts för att säkra och utveckla strukturen av NyföretagarCentrum. Att tillse attverksamheten drivs med fortsatt hög kvalitet har varit viktigt, samtidigt som marknadsföringsaktiviteter genomförts för ökat nyföretagande.

3 Jan-Olov Ericksson, Ordförande Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning som ges av experter med lokal anknytning tals nya företag har tillkommit genom insatser från Jobs and Society NyföretagarCentrum, vars enastående resultat talar för sig självt. Styrelse Stiftelsen Svenska Jobs and Societys styrelse har under året bestått av följande personer: Ordförande: Jan-Olov Ericksson Vice Ordförande: Ragnar Svensson Ledamöter: Christina Alman, ABB Lars Asplund, Vattenfall (fr.o.m ) Kenth Berndtsson, AB Volvo Patrik Engellau, AB Samhällsrådet Boo Gunnarson, Visma Marie Halling, Swedbank Lennart Hager, Translaw AB Jan Moritz, Stora Enso Per Mossberg, Posten Sverige AB (fr.o.m ) Ulf Petersson, Saab (fr.o.m ) Ingemar Persson, Posten Sverige AB (t.o.m ) Göran Stenberg, AFA HG Wessberg, Bolagsverket (t.o.m ) Lars Öjefors Christer Örnberg, SIF Suppleanter: Suzan Alm Kalleberg, Microsoft Christina Almtun, If (fr.o.m ) Bengt Andersson, SHA Stefan P. Andersson, SEB Lars Asplund, Vattenfall (t.o.m ) Niklas Birgetz, Skandia (t.o.m ) Werner Carlsson, Scania Stefan Eltermann, TeliaSonera (t.o.m ) Gustav Gyllenhammar, ebay Sweden/Tradera AB (fr.o.m ) Tommy Hellström, Svenskt Näringsliv Martin Hogmalm, Hogia Small Office AB (t.o.m )

4 Ragnar Svensson, Vice Ordförande CSR Corporate Social Responsibility blir allt viktigare i dagens Sverige. Genom nätverket CSR Sweden görs viktiga insatser för framtiden. John Hugosson, Mamut Björn Hökby, Nordea Ulf Lindberg, Almega Ann-Katrin Persson, Vårdförbundet Ulf Petersson, Saab (t.o.m ) John Scharf, TeliaSonera AB (fr.o.m ) Elisabeth Strand, Företagarna Daniel Sjöberg, Bolagsverket (fr.o.m ) Lars Sörling, Björn Lundén Information AB Verkställande ledamot: Harry Goldman, Coordinator Consulting GRE AB Adjungerade: Anders Andersson, KPMG (t.o.m ) Urban Blomberg, NyföretagarCentrum Jönköping Mats Brunstedt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Birgitta Hammarström Guy Hörnfeldt, NyföretagarCentrum Järfälla Christina Nordin, Nutek (t.o.m ) Harry Strandberg, NyföretagarCentrum Umeå Gösta Törnroth, NyföretagarCentrum Solna-Sundbyberg (t.o.m ) Inger Alvinger, NyföretagarCentrum Sollentuna (fr.o.m ) Styrelsen har under året samlats till sammanträde: , , och Härutöver har presidiet bestående av Ordförande Jan-Olov Ericksson, Vice Ordförande Ragnar Svensson och Verkställande ledamot Harry Goldman löpande sammanträffat angående verksamhetens utformning. För Stiftelsen Svenska Jobs and Societys kansli och projektledning har Coordinator Consulting GRE AB ansvarat.

5 Harry Goldman, Verkställande ledamot Det är glädjande att nyföretagandet i landet har ökat. Jobs and Society NyföretagarCentrum har bidragit till att fler nya företag livskraftiga företag startats. Nationella intressenter Verksamheten har möjliggjorts genom engagemang från följande nationella intressenter/ sponsorer: AB Volvo AFA ABB AB Almega Astra Zeneca AB Björn Lundén Information AB Bolagsverket Ebay/Tradera Företagarna If Johnson & Johnson Mamut Microsoft AB Nordea Nutek Posten Sverige AB SAAB Scania AB SEB SIF Stora Enso Swedbank Svensk Handels och Arbetsgivarnas Arbetslöshetskassa Svenskt Näringsliv TeliaSonera AB Trygghetsstiftelsen Vattenfall AB Visma Vårdförbundet Öhrlings PricewaterhouseCoopers

6 Röster från styrelsen: Christer Örnberg, Unionen Jobs and Society är en effektstark motor som driver svenskt företagande, och därmed svensk tillväxt, framåt. Livskraftiga företag är grunden till en god arbetsmarknad och ett stabilt välstånd. Unionen stöder självklart denna viktiga verksamhet. Kenth Berndtsson, AB Volvo Volvo har ofta varit synonymt med entreprenörskap och företagande, det är en naturlig del av verksamheten. Därför är det lika naturligt för oss att stödja Jobs and Society NyföretagarCentrum. John Scharf, TeliaSonera AB TeliaSonera har ett långt samarbete med Jobs and Society NyföretagarCentrum. Vi är stolta över att kunna bidra till nya livskraftiga företag på detta sätt. Elisabeth Strand, Företagarna Att de små och nystartade företagen får bästa möjliga start är A och O för att lyckas som entreprenör. Självklart stöder Företagarna Jobs and Society i deras viktiga verksamhet.

7 Nya företag behövs Nya företag är grunden för tillväxt och välstånd. Det är därför glädjande att nyföretagandet ökat de senaste åren. Nyföretagandet har inte bara ökat i stortstäderna, utan i hela landet. Stockholmsområdet dominerar. Samtidigt har nyföretagandet även ökat i kommuner där gränshandel och turism spelat en stor roll. I kommuner som Gotland, Strömstad och Åre är detta märkbart. Men även i vissa mindre industrikommuner som Gnosjö har stora framsteg gjorts. Ändå är det tjänsteföretagen som är nyföretagandets motor. Den nya bilden av det nya företaget blir allt starkare. Attityderna till företagandet och nyföretagandet har förändrats markant under senare år. Snabbast har detta kunnat märkas hos den unga generationen där alltfler ungdomar idag faktiskt ser eget företagande som ett av de främsta framtidsalternativen. För morgondagens Sverige är detta hoppingivande. Fler kvinnor vågar samtidigt starta nya företag. Företagandet som förr var en mansdominerad sektor blir allt mer utjämnad. I branscher som vård och omsorg där många kvinnor är sysselsatta, finns förhoppningar om ett ökat egenföretagande. Förebilder är här avgörande. Samtidigt startas allt fler företag av personer med utländsk bakgrund. Steget till eget är här inte så långt. Gammal brukstradition och jantelagen är heller inte lika fast förankrade här. Kunskap om företagandet finns medärvt generationsvis och gamla handelstraditioner finns. Många har viljan och drivkraften att förverkliga en gammal dröm om eget företag. Med stöd från Jobs and Society NyföretagarCentrum kan det ske.

8 Nyföretagandet i landet NyföretagarBarometern Jobs and Society har länge studerat nyföretagandet i landet. Jobs and Societys NyföretagarBarometer som redovisar antalet nyregistrerade företag har producerats med uppgifter från och i samarbete med Bolagsverket. Kommunbarometrar har under året producerats med redovisning av antalet nyregistrerade företag kommunvis. NyföretagarBarometern har på så vis givit riksdag och regering, kommuner, myndigheter, organisationer och företag ett aktuellt jämförelseverktyg. Analyser har samtidigt kunnat göras om utvecklingen för nyföretagandet i landet. NyföretagarBarometern visar att nyföretagandet även under år 2007 ökat nystartade företag registrerades under 2007, en ökning med nästan 10% jämfört med Ökningen av nyföretagandet är i hög grad konjunkturrelaterad. En ökning av nyföretgandet i landet är välkommen då Sveriges nyföretagande i internationellt pespektiv fortfarande är påfallande lågt.

9 Jobs and Society NyföretagarCentrum Nya livskraftiga företag Stiftelsen Svenska Jobs and Society främjar entreprenörskap och nya livskraftiga företag i Sverige. Genom Jobs and Society NyföretagarCentrums verksamhet underlättas start av nya företag. Jobs and Society NyföretagarCentrum är idag den största enskilda aktören vad gäller start av eget företag. Jobs and Society har haft en avgörande roll för att bidra till ökat livskraftigt nyföretagande i Sverige. Jobs and Society NyföretagarCentrum finns i större delen av landet genom ett 80-tal NyföretagarCentrum, som har verksamhet i över 150 kommuner. Att tillse att verksamheten drivs med fortsatt hög kvalitet är en viktig huvuduppgift för Jobs and Society. Under åren har både strukturen av NyföretagarCentrum och verkningsfull metodik utvecklats. Stödinsatser till NyföretagarCentrum har givits samtidigt som de olika verktygen för rådgivning utvecklats. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan NyföretagarCentrums rådgivare och styrelseledamöter vid landets NyföretagarCentrum har varit av nytta. Genom Jobs and Society har även nationella marknadsföringsaktiviteter och kampanjer genomförts för ökat nyföretagande. Fakta kring nyföretagandet har tagits fram som bidragit till att synliggöra nyföretagandet landet runt. Allmän information och vägledning har i allt högre grad givits till nyföretagare genom tryckt material och genom internet. Nyföretagare har synliggjorts och kommunala insatser för ökat nyföretagande har stimulerats. Samarbetet med skilda intressenter har varit väl utvecklat genom det nätverk som uppbyggts. Att mobilisera och engagera näringsliv för att stötta nyföretagare och öka nyföretagandet i landet har varit och är alltjämt en huvuduppgift för Jobs and Society.

10 Jobs and Society NyföretagarCentrums resultat i särklass Sedan 1985 har cirka nya företag startats med hjälp av Jobs and Society Nyföretagar- Centrum. Under 2007 har närmare nya företag startats. Den kostnadsfria, konfidentiella och objektiva rådgivning som ges vid NyföretagarCentrum är grunden för all verksamhet. Under 2007 gavs över personer personlig rådgivning vid Jobs and Society NyföretagarCentrum för start av eget företag. Huvudsakligen har rådgivningen inriktats kring affärsidén. Personen bakom affärsidén är central. Härutöver har rådgivningen oftast rört frågor kring marknad eller ekonomi. Huvudsakligen har enskilda firmor startats (drygt 70%). En klar majoritet av företagen har varit verksamma inom tjänstesektorn, drygt 30% inom handel. Andelen industriföretag i kombination med hantverksföretag har samtidigt ökat under senare år. Här har den goda industrikonjunkturen säkerligen spelat viss roll. Samtidigt har allmänna trender och mediauppmärksamhet kring byggnation, hem och inredning bidragit till ett ökat antal starter inom denna sektor. Motsvarande trender kan skönjas beträffande tjänsteföretag inom sektorn vård och hälsa. En majoritet av dem som startade företag genom Jobs and Society NyföretagarCentrum var kvinnor var motsvarande andel 31%. Allt fler unga nyföretagare har samtidigt tillkommit och andelen personer med utländsk bakgrund som söker rådgivning vid NyföretagarCentrum är hög, särskilt i storstäderna. Intressant att notera är att andelen medelålders kvinnor med utländsk bakgrund är förhållandevis hög även i de mindre industrikommunerna. Chanserna att förverkliga affärsidén finns även här. Genomsnittligt uppgår andelen sysselsatta i de nystartade företagen till 1,6 årsarbeten inklusive ägaren. Drygt hälften av företagen använder minst en underleverantör som i sin tur ger ytterligare arbetstillfällen.

11 De företag som startas genom Jobs and Society NyföretagarCentrum överlever. Färre än 1% går i konkurs efter tre år. 80% är aktiva. Ideella insatser finns från många enskilda personer som bidrar med sin kompetens och yrkeskunskap i Jobs and Society NyföretagarCentrums styrelser, nätverk och i mentorskap. För nyföretagaren är all rådgivning utan kostnad. För de företag som är med och stöttar Jobs and Society NyföretagarCentrums verksamhet som sponsorer finns en liten kostnad. För samhället är kostnadsbesparingen genom Jobs and Societymodellen stor samtidigt som samhällsvinsterna i form av sysselsättning och skatteintäkter betydande. Med nyföretagande generellt följer ekonomisk utveckling, tillväxt och ökad framtidstro. Resultat för ökat nyföretagande Jobs and Society NyföretagarCentrum är idag den största enskilda aktören i Sverige vad gäller start av eget företag. Genom åren har verksamheten successivt utökats och kvalitetsmässigt förstärkts. Som nydanare och inspiratör för ökat entreprenörskap och nyföretagande har Jobs and Society genom åren utvecklat en livskraftig modell och därmed blivit en omistlig aktör i landet som vunnit allmänt erkännande. I Nuteks Entreprenörsbarometer 2006 som baserar sig på intervjuer av unga mellan 18 och 30 år ges NyföretagarCentrum en topplacering. Endast kategorierna vänner/bekanta och Skatteverket intar högre placering än NyföretagarCentrum vad gäller dit man vänder sig för start av eget företag. Unga kvinnor önskar i högre grad än män råd genom NyföretagarCentrum. Under 2007 genomfördes en Temo/Synovateundersökning kring Jobs and Society Nyföretagar- Centrums verksamhet baserad på personer som varit i kontakt med NyföretagarCentrum huvudsakligen under åren I stora delar visar denna undersökning på liknande resultat som motsvarande Gallupundersökning från år 2000.

12 2007 i siffror Besökare på hemsidan Distribuerade tidningar Nedladdade affärsplaner Besökare för rådgivning Kunder för information /Mässan Eget Företag Startade företag genom NyföretagarCentrum Kostnad/företagsstart genom NyföretagarCentrum Antal sponsorer av NyföretagarCentrum Kommuner som NyföretagarCentrum täcker 85 Antal NyföretagarCentrum 80 Procent aktiva företag efter tre år 1 Procent konkurser efter tre år

13 Företag är grunden Företag är grunden för Stiftelsen Svenska Jobs and Societys verksamhet och står för huvuddelen av finansieringen. Stiftelsen Svenska Jobs and Society har år 2007 finansierats av ett 30-tal nationella intressenter, huvudsakligen större företag och organisationer. Samtidigt har Nuteks stöd till Stiftelsen Svenska Jobs and Society varit av stor vikt. Företagens insatser är grunden även för landets NyföretagarCentrum. Omkring företag/intressenter finansierar årligen genom ekonomiska insatser landets 80-tal NyföretagarCentrum. Kommunerna är här även viktiga samarbetspartners. Ca personer finns totalt inom Jobs and Society NyföretagarCentrums styrelser och nätverk. I syfte att stärka och inspirera NyföretagarCentrums nätverk har medverkan skett från Stiftelsen Svenska Jobs and Societys sida vid ett antal av NyföretagarCentrums styrelsemöten och lokala evenemang.

14 NyföretagarCentrum från norr till söder Vid NyföretagarCentrum ges den som vill starta ett företag kostnadsfri, konfidentiell och oberoende rådgivning. Det kan handla om hjälp med affärsidén eller frågor kring marknad, ekonomi och avtal. Kunskap tas alltid vid källan. Ett lokalt nätverk med kunniga personer finns därför alltid till hands som hjälper nyföretagaren vidare. Företagen på orten där kunskap och erfarenhet finns om företagandet är alltid den främsta och drivande kraften bakom NyföretagarCentrum samtidigt som samarbete finns med kommuner och organisationer. Seriöst företagande och livskraftigt företagande är alltid målet. NyföretagarCentrum är ingen given verksamhet. Den måste ständigt hållas levande med engagemang som drivkraft. Att hålla Jobs and Societys huvudprinciper vid liv har visat sig vara nyckeln till framgång. På så sätt har nyföretagare år efter år givits praktisk och konkret hjälp att ta de första stegen till livskraftiga företag. De 80-tal NyföretagarCentrum som finns runt om i landet har visat sig vara ovärderliga och under åren givit många chansen till entreprenörskap och nya möjligheter.

15 Nya NyföretagarCentrum och vidgad verksamhet Att bistå landets 80-tal NyföretagarCentrum är centralt för Jobs and Society. Då situationen så påkallat görs därför särskilda stödinsatser för skilda NyföretagarCentrum i landet. Det är nödvändigt för Jobs and Society att medverka och säkra fortsatt finansiering och drift av NyföretagarCentrum. Under år 2007 har på många håll i landet NyföretagarCentrum kunnat stärkas väsentligt. Detta har lett till utvidgad rådgivning och till ny verksamhet i grannkommuner, där verksamhet tidigare saknats. På många håll i landet har därigenom verksamheten även lett till ökat samarbete kommunerna emellan. NyföretagarCentrums verksamhet har på så vis utvidgats så att verksamheten idag täcker mer än 150 kommuner i landet. Samtidigt som insatser gjorts för att stärka NyföretagarCentrum runt om i landet har insatser gjorts att starta nya NyföretagarCentrum. Inte på många år har intresset runt landet varit så stort. Ett nytt NyföretagarCentrum har under året därför startats i Falköping. Eftersom trycket för rådgivning är särskilt stort i storstadsområdena har två nya NyföretagarCentrum under 2007 även startats i Stockholmsområdet; i Västerort respektive i Skärholmen-Kungens Kurva. För NyföretagarCentrum Skärholmen-Kungens Kurva har vid sidan av målet om ökat livskraftigt nyföretagande även funnits som mål att bidra till ökad integration. Samtidigt har startförberedelser och uppbyggnad för start av nya NyföretagarCentrum skett i bl. a. Borlänge-Säter-Gagnef, Norrtälje, Knivsta och Katrineholm. Dessa NyföretagarCentrum förväntas starta under 2008.

16 Central stödfunktion till NyföretagarCentrum Att vara stödfunktion och löpande hålla nära kontakt med landets NyföretagarCentrum i skilda frågeställningar är en nödvändighet för Jobs and Society. Under 2007 har insatser gjorts för att särskilt stötta och stärka de många ordföranden vid landets NyföretagarCentrum samtidigt som de mer än 140 rådgivarna vid NyföretagarCentrum givits fortsatt stöd. En särskild introduktion har genomförts för nya rådgivare inom Jobs and Society Nyföretagar- Centrum. Detta har gällt både inför start av nybildat NyföretagarCentrum och i samband med byte av rådgivare vid befintligt NyföretagarCentrum. Introduktionerna har blivit allt viktigare då ett 20-tal NyföretagarCentrum under året bytt rådgivare eller kompletterat rådgivarskaran. Insatser har samtidigt gjorts för att stärka NyföretagarCentrum och rådgivarnas möjligheter att fullgöra sina dagliga uppgifter. Detta arbete har rört allt från juridiskt stöd till produktion av marknadsföringsmaterial och trycksaker. Arbetsmaterial och informationsmaterial har samtidigt ställts från Jobs and Societys sida till NyföretagarCentrums förfogande för att underlätta rådgivning för start av eget företag. Att informera om nyföretagandets roll liksom att värna om Jobs and Society NyföretagarCentrums kvalitet och huvudprinciper är en ständigt lika viktig uppgift. Under 2007 har uppmärksamheten från medias sida kring Jobs and Society NyföretagarCentrum ökat betydligt.

17 Q Kvalitetsprogram för NyföretagarCentrum Det särskilda kvalitetsprogram som utarbetats för Jobs and Society NyföretagarCentrum har under 2007 aktivt följts upp. Detta program har blivit allt viktigare för verksamheten. Jobs and Society NyföretagarCentrums Kvalitetsråd, bestående av bl. a. erfarna rådgivare har arbetat aktivt. Ökade insatser har därför skett för att implementera kvalitetsprogrammet med certifieringar av NyföretagarCentrum och diplomeringar av rådgivare. Ett ytterligare antal NyföretagarCentrum har mot bakgrund härav kunnat certifieras samtidigt som många rådgivare har kunnat diplomeras. Kvalitetsrådet har bestått av: Hans Backrot, Astrid Sahlén, Leif Springfelt, Bilt Davidsson, Ewa Bruce, Harry Goldman och Jan-Olov Ericksson.

18 Erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling Vid Jobs and Societys Rådgivar- och Ordförandekonferens, som detta år arrangerades i Cardiff, Wales, den maj, gavs tillfälle att återknyta till den tradition och de idéer som ligger till grund för NyföretagarCentrum. Då NyföretagarCentrum startades av Jobs and Society 1985 i Sverige fanns verksamheterna i Wales som förebild. Att återknyta kontakter och ta del av nyare brittiska erfarenheter var därför av värde för utvecklingen av NyföretagarCentrum. Under Rådgivar- och Ordförandekonferensen gavs liksom tidigare även möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan svenska NyföretagarCentrum med sedvanlig kompetensutveckling. Ytterligare kompetensutveckling har härutöver skett i samband med de av Stiftelsen Svenska Jobs and Society arrangerade Regionala Rådgivarkonferenserna i Stockholm den 2 oktober, Jönköping den 6 november, Norrköping 13 november och Hässleholm den 27 november. De Regionala Rådgivarkonferenserna har utgjort grunden för fortsatt informationsutbyte och gemensam vidareutveckling av rådgivarrollen, arbetsverktyg och policies. Även för ordföranden vid NyföretagarCentrum gavs under de Regionala rådgivarkonferenserna motsvarande möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utöver dessa konferenser har Jobs and Society även aktivt medverkat vid den av NyföretagarCentrum Skövde arrangerade 8 dagar lång Rådgivarutbildning i Skövde under hösten Jobs and Societys nationella intressenter har samtidigt medverkat med aktuell specialistkunskap inom skilda ämnesområden.

19 IT-stöd till NyföretagarCentrum Jobs and Society har givit NyföretagarCentrum löpande IT-stöd. En särskild helpdesk har här varit tillgänglig för NyföretagarCentrum. Denna del har blivit allt viktigare då allt fler nyföretagare använder internet som informationskälla. Men även för att underlätta NyföretagarCentrums egen administration och resultatredovisning är ett kraftfullt IT-stöd nödvändigt. Den av Jobs and Society utvecklade kunddatabasen JobsData fyller här en nyckelfunktion. Genom JobsData kan relevant uppföljning ske av rådgivning och trender i nyföretagandet snabbt skönjas. Ett särskilt samarbete finns samtidigt med Bolagsverket med uppgifter om nyregistrerade företag. Under år 2007 har omfattande arbete skett för att ytterligare utveckla kunddatabasen JobsData. Samtidigt har JobsDatas klientbokningssystem gjorts mer användarvänligt och anpassats så att verktyget kunnat nyttjas av flera NyföretagarCentrum. JobsData har därigenom kommit att spela en allt viktigare roll och påtagligt underlättat arbetet vid NyföretagarCentrum. Hemsidor med information om nyföretagandet Allt mer information till nyföretagare ges idag via internet av Jobs and Society genom hemsidan Fler än någonsin har besökt denna hemsida. Nära besökare har registrerats under året. Hemsidan innehåller vid sidan av information om Jobs and Society och respektive NyföretagarCentrum ett antal goda råd och tips samt verktyg inför företagsstarten. På hemsidan har dessutom aktuell information funnits om Jobs and Society NyföretagarCentrums mässa Eget Företag. Även besöksfrekvensen på denna hemsida har stigit. Hemsidan har använts för Nyföretagarkampanjen Vecka 17 som har väckt stort intresse.

20 Tidningen Allt om Eget Företag Tidningen Allt om Eget Företag produceras av Jobs and Society för att inspirera till entreprenörskap och ökat nyföretagande. Här finns information och tips för nyföretagaren inför företagsstarten. Samtidigt lyfts förebilder fram. Tidningen Allt om Eget Företag har under år 2007 tryckts i cirka exemplar per utgivet nummer och distribuerats kostnadsfritt till nyföretagare. Två nummer av tidningen har producerats. Affärsplanen Jobs and Society NyföretagarCentrums häfte och arbetsmaterial för nyföretagare, Gör Din Egen Affärsplan har tryckts i nära exemplar och distribueras kostnadsfritt. Härutöver har över personer laddat ned materialet från hemsidan. Detta arbetsmaterial är centralt för själva rådgivningsprocessen. Metodiken med Gör Din Egen Affärsplan i kombination med rådgivningsprocessen och dess innehåll är sannolikt en viktig anledning till Jobs and Society NyföretagarCentrums goda resultat. Affärsplanen som arbetsredskap för nyföretagare producerades och introducerades i landet i början av 1990-talet av Stiftelsen Svenska Jobs and Society i en tid då arbetet med affärsplaner för nyföretagare inte tillhörde vanligheten. Gör Din Egen Affärsplan har genom samverkan med en av Jobs and Societys samarbetspartners under året även kunnat framställas i form av en CD, som distribuerats kostnadsfritt till nyföretagare.

21 Mässan Eget Företag i oktober, Björn Lundén håller en välbesökt föreläsning. Mässan Eget Företag Vecka 17 på Centralstationen i Stockholm. Mässan Eget Företag på Stockholmsmässan som arrangerades av Stiftelsen Svenska Jobs and Society oktober är landets främsta enskilda nyföretagaraktivitet. Mässan Eget Företag invigdes av Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen utökades mässan med en ytterligare evenemangsdag. Nytt besöksrekord slogs med nära besökare. Över personer deltog i mässans rekordmånga seminarier vilka gav nyföretagare goda möjligheter till kunskap och nya kontakter. Ett 90-tal utställare och nyföretagare informerade om varor och tjänster som underlättar företagandet. NyföretagarCentrum jämte andra aktörer fanns samtidigt på plats för att ge allmän information och rådgivning. Nyföretagarmontrarna fick ökad plats vilket gjorde mässan ytterligare stimulerande. Vecka 17 Under april månad genomfördes för andra året arrangemanget Vecka 17 för att sätta fokus på ökat nyföretagande i landet. Ett stort antal evenemang ägde rum landet runt genom lokala NyföretagarCentrum för att lyfta fram nyföretagandet. I Helsingborg, Malmö och Stockholm arrangerades tillsammans med Jobs and Society större arrangemang. Vecka 17 avslutades med aktiviteter den 26 april på Stockholms Central med Privata Affärers f.d. chefredaktör Anders Andersson och Riksdagens Näringsutskotts ordförande Karin Pilsäter.

22 Jobs and Society NyföretagarCentrum i Almedalen, Gotland I juli 2007 arrangerades av Stiftelsen Svenska Jobs and Society ett uppmärksammat seminarium under Almedalsveckan i Visby för att diskutera den nya bilden av nya företag i Sverige. Seminariet leddes av Olle Wästberg, GD, Svenska Institutet och inleddes av Jobs and Societys ordförande Jan-Olov Ericksson. I seminariet medverkade Arne Modig, Temo/Synovate, Anders Flanking, Centerpartiet, Monica Renstig, Womens Business Research Institute, Magnus Aronsson, Esbri (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning), Charlotte-Permin Fager, SIF Eget, Ulf Karnell, Bolagsverket och Harry Goldman, Jobs and Society. Utmärkelser för nyföretagarinsatser För att inspirera till ökat entreprenörskap och ökat nyföretagande har tävlingen Årets Nyföretagare arrangerats av Stiftelsen Svenska Jobs and Society. Till Årets Nyföretagare utsågs Rickard Karlsson och företaget Opti Sverige AB. NyföretagarCentrum Motala bistod vid rådgivningen i samband med starten av företaget. Hedersomnämnanden gick till företaget AgeraTec med David Frykerås, nominerat av NyföretagarCentrum Norrköping samt företaget Camillas Hemtjänst med Camilla Bäck, nominerat av NyföretagarCentrum Upplands-Väsby. Samtidigt gav Jobs and Society under år 2007 utmärkelser till Årets NyföretagarCentrum. För att uppmuntra kommunala insatser för ökat nyföretagande har ett pris till Årets Nyföretagarkommun inrättats av Jobs and Society NyföretagarCentrum tillsammans med Visma/SPCS. Till vinnare år 2007 av detta pris utsågs kommunen Gnosjö för dess arbete att vända trenden av lågt nyföretagande i en typisk industrikommun

23 Utveckling av nyföretagandet Under 2007 utvecklades konceptet Förändringskraft som bygger på ett samarbete mellan Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Swedbank och Jobs and Society NyföretagarCentrum. Som mål finns fler nya företag som kan bidra till utveckling inom sektorn vård och hälsa. Konceptet bygger bl. a. på de erfarenheter som finns från Startbanan, som ger möjligheter till stöttning vid avknoppning.

24 Mentor Eget Företag Stiftelsen Svenska Jobs and Society och ALMI Företagspartner fick redan i maj 2006 i uppdrag att tillsammans utforma ett mentorprogram för blivande och nyblivna företagare, mot bakgrund av ett särskilt regeringsbeslut. Programmet, som rubriceras Mentor Eget Företag, har utökats under 2007 och kompletterats med en extrasatsning för att stötta kvinnliga entreprenörer. Jobs and Society NyföretagarCentrum vänder sig till nyföretagare som ännu inte startat sitt företag medan Almi riktar sina insatser mot företag som redan registrerats. Under 2007 startade 45 NyföretagarCentrum tillsammans med tre externa samarbetspartners tillsammans 400 mentorpar i 20 län en fördubbling av antalet mentorpar jämfört med Programmet innebär att nyföretagare under ett år kostnadsfritt får tillgång till en mentor, som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis. Därigenom kan företagsstarten underlättas och lönsamhet och framgång i det nya företaget komma snabbare. Mentor Eget Företag ska leda till att såväl adeptens företagsidé som företagaregenskaper utvecklas snabbare än i ett nystartat företag utan mentor. Detta mäts vid två tillfällen under programtiden genom såväl telefonintervju som e-postenkät. Därtill kommer programmet att i efterhand via Statistiska Centralbyrån följa upp att exempelvis startfrekvens, överlevnadsgrad, omsättning och lönsamhet är högre än för jämförbara företag som inte har deltagit i programmet.

25 Den avslutande attitydundersökningen som genomförts av Centrum för Marknadsanalys, CMA, av de 200 mentor-och adeptpar som startade upp programmet i Jobs and Society Nyföretagar- Centrums regi 2006 visar på mycket goda omdömen om Mentor Eget Företag: Svar från adepter: 47 procent av adepterna har utvecklat sin företagsidé genom att precisera tydligare mål, få tips och idéer och genom ökad kunskap och förståelse. 67 procent av adepterna anser att de har utvecklat sina företagaregenskaper. 73 procent av adepterna är nöjda eller mycket nöjda med mentorprogrammet och med NyföretagarCentrums insats. 85 procent av adepterna anser att en mentor bidrar till snabbare utveckling av företaget. 89 procent av adepterna kan rekommendera programmet till en vän eller kollega. Svar från mentorer: 88 procent av mentorerna är villiga att fortsätta i programmet. 93 procent av mentorerna anser att en mentor bidrar till snabbare utveckling av företaget. 97 procent av mentorerna kan rekommendera programmet.

26 Internationella kontakter Stiftelsen Svenska Jobs and Society har sedan Jobs and Society bildades 1985 många internationella kontakter. De europeiska aktiviteterna har utvecklats starkt genom Jobs and Societys medverkan till start av det europeiska näringslivsnätverket CSR Europe 1995 och CSR Sweden Jobs and Society och CSR Sweden har mot bakgrund av sina erfarenheter vad gäller entreprenörskap givits en framträdande roll inom CSR Europe, som National Partner Organisation. De svenska erfarenheterna och resultaten tjänar här som förebild. Den 15 mars arrangerades därför en konferens, The 2nd Nordic MarketPlace, med över 200 deltagare, för att fokusera på företagens samhällsengagemang. Temat för konferensen var Shareholder value and/or Corporate Social Responsibility. Den 12 juni arrangerades i Stockholm ett seminarium om nyföretagande med titeln Entrepreneurship through Enterprise Agencies. Detta samtidigt som CSR Sweden tog på sig värdskapet i Stockholm för det europeiska nätverkets styrelsesammanträde och National Partner Organisation meeting. Här gavs möjligheter att peka på de erfarenheter som gjorts under åren av Jobs and Society NyföretagarCentrum i Sverige och sätta dessa i europeiskt perspektiv.

27 Jobs and Society NyföretagarCentrum har visat att praktiska resultat kan uppnås genom väl genomtänkta insatser. Med stort engagemang har åtgärder gjorts för entreprenörskap och ökat livskraftigt nyföretagande runtom i landet.

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NyföretagarCentrum Sverige. Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010

NyföretagarCentrum Sverige. Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010 NyföretagarCentrum Sverige Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010 1 Stiftelsen Svenska Jobs and Society Organisationsnummer 802013-7116 Skeppsbron 22 111 30 Stockholm Telefon: 08-14 44

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2013 NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens syfte är att främja

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning RAPPORT Hur går det för kunderna en uppföljande mätning Augus% 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Två av våra specialistrådgivare Minikurser Nutek informerar Björn Lundén Information: Momsboken VISMA

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Diplomering av rådgivare på NyföretagarCentrum

Diplomering av rådgivare på NyföretagarCentrum April 2013 Internt dokument Diplomering av rådgivare på NyföretagarCentrum Rådgivare NyföretagarCentrum (namn) NyföretagarCentrum (ort) Datum Om du tjänstgör på flera NyföretagarCentrum måste du inkomma

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 3. VERKSAMHET... 3

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 3. VERKSAMHET... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stockholms NyföretagarCentrum 2014 INNEHÅLL 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 3. VERKSAMHET... 3 3.1 SNC Rådgivningsmetodik 2014... 3 3.2 Nyföretagar-

Läs mer

1 500 nyföretagare har utsett finalisterna till Årets Mentor!

1 500 nyföretagare har utsett finalisterna till Årets Mentor! 1 500 nyföretagare har utsett finalisterna till Årets Mentor! Nyföretagare i hela Sverige, som deltagit i programmet Mentor Eget Företag, har fått chansen att nominera sin mentor till den prestigefyllda

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser HumaNova Företagsutveckling: Kostnadsfritt mentorprogram med Kick-off i mars! ALMI Företagspartner

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Kostnadsfria seminarier Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 38 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Erbjudande: Enstaka adeptplatser kvar till vårt mentorprogram som

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014.

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. ÅRSMÖTE 2014 SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. Årsmöteshandlingar och stadgar finns som bilagor. Välkomna! Dagordning 1. Val

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 49 November och December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 43 Oktober 2009 Kostnadsfria seminarier Nytt ämne för enskild specialistrådgivning: Boka säljmöte per telefon Kurser Visma: Tio tips IF erbjudande:

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen guidar rätt Patent- och Registreringsverket: Den

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamheten i korthet Kommunikatörsyrket utvecklas och branschen växer Antalet medlemmar ökar Fortsatt hög aktivitet i regionala nätverk Utbildningsverksamheten påverkades av

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 kom 22

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 46 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Frukostmöte med Säkra Affärer 20/11 Kostnadsfria seminarier under månaden Ett

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 47 Kostnadsfria seminarier under månaden Nytt seminarieämne Arbetsrätt/ Advokatfirman Delphi Kurser Minikurser Vård och omsorg - en framtidsbransch

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Esbri: Seminarie den 18/1 Intellektuella tillgångar Hur man bygger företag

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer