Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Svenska Jobs and Society"

Transkript

1 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society

2 Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society år 2007 Jobs and Society NyföretagarCentrum den ledande kraften för nyföretagande Stiftelsen Svenska Jobs and Society (Jobs and Society NyföretagarCentrum) främjar entreprenörskap och nya livskraftiga företag i Sverige. Genom Jobs and Society NyföretagarCentrums verksamhet underlätta start av nya företag. Jobs and Society NyföretagarCentrum är idag den största enskilda aktören i Sverige vad gäller start av eget företag. Att engagera näringsliv för insatser är en huvuduppgift. Samtidigt är samarbetet med andra intressenter väl utvecklat genom det nätverk som uppbyggts. Jobs and Society NyföretagarCentrum finns i landet genom ett 80-tal NyföretagarCentrum. Verksamheten finns i över 150 kommuner och betjänar samtidigt många av grannkommunerna. Under åren har stora insatser gjorts för att säkra och utveckla strukturen av NyföretagarCentrum. Att tillse attverksamheten drivs med fortsatt hög kvalitet har varit viktigt, samtidigt som marknadsföringsaktiviteter genomförts för ökat nyföretagande.

3 Jan-Olov Ericksson, Ordförande Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning som ges av experter med lokal anknytning tals nya företag har tillkommit genom insatser från Jobs and Society NyföretagarCentrum, vars enastående resultat talar för sig självt. Styrelse Stiftelsen Svenska Jobs and Societys styrelse har under året bestått av följande personer: Ordförande: Jan-Olov Ericksson Vice Ordförande: Ragnar Svensson Ledamöter: Christina Alman, ABB Lars Asplund, Vattenfall (fr.o.m ) Kenth Berndtsson, AB Volvo Patrik Engellau, AB Samhällsrådet Boo Gunnarson, Visma Marie Halling, Swedbank Lennart Hager, Translaw AB Jan Moritz, Stora Enso Per Mossberg, Posten Sverige AB (fr.o.m ) Ulf Petersson, Saab (fr.o.m ) Ingemar Persson, Posten Sverige AB (t.o.m ) Göran Stenberg, AFA HG Wessberg, Bolagsverket (t.o.m ) Lars Öjefors Christer Örnberg, SIF Suppleanter: Suzan Alm Kalleberg, Microsoft Christina Almtun, If (fr.o.m ) Bengt Andersson, SHA Stefan P. Andersson, SEB Lars Asplund, Vattenfall (t.o.m ) Niklas Birgetz, Skandia (t.o.m ) Werner Carlsson, Scania Stefan Eltermann, TeliaSonera (t.o.m ) Gustav Gyllenhammar, ebay Sweden/Tradera AB (fr.o.m ) Tommy Hellström, Svenskt Näringsliv Martin Hogmalm, Hogia Small Office AB (t.o.m )

4 Ragnar Svensson, Vice Ordförande CSR Corporate Social Responsibility blir allt viktigare i dagens Sverige. Genom nätverket CSR Sweden görs viktiga insatser för framtiden. John Hugosson, Mamut Björn Hökby, Nordea Ulf Lindberg, Almega Ann-Katrin Persson, Vårdförbundet Ulf Petersson, Saab (t.o.m ) John Scharf, TeliaSonera AB (fr.o.m ) Elisabeth Strand, Företagarna Daniel Sjöberg, Bolagsverket (fr.o.m ) Lars Sörling, Björn Lundén Information AB Verkställande ledamot: Harry Goldman, Coordinator Consulting GRE AB Adjungerade: Anders Andersson, KPMG (t.o.m ) Urban Blomberg, NyföretagarCentrum Jönköping Mats Brunstedt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Birgitta Hammarström Guy Hörnfeldt, NyföretagarCentrum Järfälla Christina Nordin, Nutek (t.o.m ) Harry Strandberg, NyföretagarCentrum Umeå Gösta Törnroth, NyföretagarCentrum Solna-Sundbyberg (t.o.m ) Inger Alvinger, NyföretagarCentrum Sollentuna (fr.o.m ) Styrelsen har under året samlats till sammanträde: , , och Härutöver har presidiet bestående av Ordförande Jan-Olov Ericksson, Vice Ordförande Ragnar Svensson och Verkställande ledamot Harry Goldman löpande sammanträffat angående verksamhetens utformning. För Stiftelsen Svenska Jobs and Societys kansli och projektledning har Coordinator Consulting GRE AB ansvarat.

5 Harry Goldman, Verkställande ledamot Det är glädjande att nyföretagandet i landet har ökat. Jobs and Society NyföretagarCentrum har bidragit till att fler nya företag livskraftiga företag startats. Nationella intressenter Verksamheten har möjliggjorts genom engagemang från följande nationella intressenter/ sponsorer: AB Volvo AFA ABB AB Almega Astra Zeneca AB Björn Lundén Information AB Bolagsverket Ebay/Tradera Företagarna If Johnson & Johnson Mamut Microsoft AB Nordea Nutek Posten Sverige AB SAAB Scania AB SEB SIF Stora Enso Swedbank Svensk Handels och Arbetsgivarnas Arbetslöshetskassa Svenskt Näringsliv TeliaSonera AB Trygghetsstiftelsen Vattenfall AB Visma Vårdförbundet Öhrlings PricewaterhouseCoopers

6 Röster från styrelsen: Christer Örnberg, Unionen Jobs and Society är en effektstark motor som driver svenskt företagande, och därmed svensk tillväxt, framåt. Livskraftiga företag är grunden till en god arbetsmarknad och ett stabilt välstånd. Unionen stöder självklart denna viktiga verksamhet. Kenth Berndtsson, AB Volvo Volvo har ofta varit synonymt med entreprenörskap och företagande, det är en naturlig del av verksamheten. Därför är det lika naturligt för oss att stödja Jobs and Society NyföretagarCentrum. John Scharf, TeliaSonera AB TeliaSonera har ett långt samarbete med Jobs and Society NyföretagarCentrum. Vi är stolta över att kunna bidra till nya livskraftiga företag på detta sätt. Elisabeth Strand, Företagarna Att de små och nystartade företagen får bästa möjliga start är A och O för att lyckas som entreprenör. Självklart stöder Företagarna Jobs and Society i deras viktiga verksamhet.

7 Nya företag behövs Nya företag är grunden för tillväxt och välstånd. Det är därför glädjande att nyföretagandet ökat de senaste åren. Nyföretagandet har inte bara ökat i stortstäderna, utan i hela landet. Stockholmsområdet dominerar. Samtidigt har nyföretagandet även ökat i kommuner där gränshandel och turism spelat en stor roll. I kommuner som Gotland, Strömstad och Åre är detta märkbart. Men även i vissa mindre industrikommuner som Gnosjö har stora framsteg gjorts. Ändå är det tjänsteföretagen som är nyföretagandets motor. Den nya bilden av det nya företaget blir allt starkare. Attityderna till företagandet och nyföretagandet har förändrats markant under senare år. Snabbast har detta kunnat märkas hos den unga generationen där alltfler ungdomar idag faktiskt ser eget företagande som ett av de främsta framtidsalternativen. För morgondagens Sverige är detta hoppingivande. Fler kvinnor vågar samtidigt starta nya företag. Företagandet som förr var en mansdominerad sektor blir allt mer utjämnad. I branscher som vård och omsorg där många kvinnor är sysselsatta, finns förhoppningar om ett ökat egenföretagande. Förebilder är här avgörande. Samtidigt startas allt fler företag av personer med utländsk bakgrund. Steget till eget är här inte så långt. Gammal brukstradition och jantelagen är heller inte lika fast förankrade här. Kunskap om företagandet finns medärvt generationsvis och gamla handelstraditioner finns. Många har viljan och drivkraften att förverkliga en gammal dröm om eget företag. Med stöd från Jobs and Society NyföretagarCentrum kan det ske.

8 Nyföretagandet i landet NyföretagarBarometern Jobs and Society har länge studerat nyföretagandet i landet. Jobs and Societys NyföretagarBarometer som redovisar antalet nyregistrerade företag har producerats med uppgifter från och i samarbete med Bolagsverket. Kommunbarometrar har under året producerats med redovisning av antalet nyregistrerade företag kommunvis. NyföretagarBarometern har på så vis givit riksdag och regering, kommuner, myndigheter, organisationer och företag ett aktuellt jämförelseverktyg. Analyser har samtidigt kunnat göras om utvecklingen för nyföretagandet i landet. NyföretagarBarometern visar att nyföretagandet även under år 2007 ökat nystartade företag registrerades under 2007, en ökning med nästan 10% jämfört med Ökningen av nyföretagandet är i hög grad konjunkturrelaterad. En ökning av nyföretgandet i landet är välkommen då Sveriges nyföretagande i internationellt pespektiv fortfarande är påfallande lågt.

9 Jobs and Society NyföretagarCentrum Nya livskraftiga företag Stiftelsen Svenska Jobs and Society främjar entreprenörskap och nya livskraftiga företag i Sverige. Genom Jobs and Society NyföretagarCentrums verksamhet underlättas start av nya företag. Jobs and Society NyföretagarCentrum är idag den största enskilda aktören vad gäller start av eget företag. Jobs and Society har haft en avgörande roll för att bidra till ökat livskraftigt nyföretagande i Sverige. Jobs and Society NyföretagarCentrum finns i större delen av landet genom ett 80-tal NyföretagarCentrum, som har verksamhet i över 150 kommuner. Att tillse att verksamheten drivs med fortsatt hög kvalitet är en viktig huvuduppgift för Jobs and Society. Under åren har både strukturen av NyföretagarCentrum och verkningsfull metodik utvecklats. Stödinsatser till NyföretagarCentrum har givits samtidigt som de olika verktygen för rådgivning utvecklats. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan NyföretagarCentrums rådgivare och styrelseledamöter vid landets NyföretagarCentrum har varit av nytta. Genom Jobs and Society har även nationella marknadsföringsaktiviteter och kampanjer genomförts för ökat nyföretagande. Fakta kring nyföretagandet har tagits fram som bidragit till att synliggöra nyföretagandet landet runt. Allmän information och vägledning har i allt högre grad givits till nyföretagare genom tryckt material och genom internet. Nyföretagare har synliggjorts och kommunala insatser för ökat nyföretagande har stimulerats. Samarbetet med skilda intressenter har varit väl utvecklat genom det nätverk som uppbyggts. Att mobilisera och engagera näringsliv för att stötta nyföretagare och öka nyföretagandet i landet har varit och är alltjämt en huvuduppgift för Jobs and Society.

10 Jobs and Society NyföretagarCentrums resultat i särklass Sedan 1985 har cirka nya företag startats med hjälp av Jobs and Society Nyföretagar- Centrum. Under 2007 har närmare nya företag startats. Den kostnadsfria, konfidentiella och objektiva rådgivning som ges vid NyföretagarCentrum är grunden för all verksamhet. Under 2007 gavs över personer personlig rådgivning vid Jobs and Society NyföretagarCentrum för start av eget företag. Huvudsakligen har rådgivningen inriktats kring affärsidén. Personen bakom affärsidén är central. Härutöver har rådgivningen oftast rört frågor kring marknad eller ekonomi. Huvudsakligen har enskilda firmor startats (drygt 70%). En klar majoritet av företagen har varit verksamma inom tjänstesektorn, drygt 30% inom handel. Andelen industriföretag i kombination med hantverksföretag har samtidigt ökat under senare år. Här har den goda industrikonjunkturen säkerligen spelat viss roll. Samtidigt har allmänna trender och mediauppmärksamhet kring byggnation, hem och inredning bidragit till ett ökat antal starter inom denna sektor. Motsvarande trender kan skönjas beträffande tjänsteföretag inom sektorn vård och hälsa. En majoritet av dem som startade företag genom Jobs and Society NyföretagarCentrum var kvinnor var motsvarande andel 31%. Allt fler unga nyföretagare har samtidigt tillkommit och andelen personer med utländsk bakgrund som söker rådgivning vid NyföretagarCentrum är hög, särskilt i storstäderna. Intressant att notera är att andelen medelålders kvinnor med utländsk bakgrund är förhållandevis hög även i de mindre industrikommunerna. Chanserna att förverkliga affärsidén finns även här. Genomsnittligt uppgår andelen sysselsatta i de nystartade företagen till 1,6 årsarbeten inklusive ägaren. Drygt hälften av företagen använder minst en underleverantör som i sin tur ger ytterligare arbetstillfällen.

11 De företag som startas genom Jobs and Society NyföretagarCentrum överlever. Färre än 1% går i konkurs efter tre år. 80% är aktiva. Ideella insatser finns från många enskilda personer som bidrar med sin kompetens och yrkeskunskap i Jobs and Society NyföretagarCentrums styrelser, nätverk och i mentorskap. För nyföretagaren är all rådgivning utan kostnad. För de företag som är med och stöttar Jobs and Society NyföretagarCentrums verksamhet som sponsorer finns en liten kostnad. För samhället är kostnadsbesparingen genom Jobs and Societymodellen stor samtidigt som samhällsvinsterna i form av sysselsättning och skatteintäkter betydande. Med nyföretagande generellt följer ekonomisk utveckling, tillväxt och ökad framtidstro. Resultat för ökat nyföretagande Jobs and Society NyföretagarCentrum är idag den största enskilda aktören i Sverige vad gäller start av eget företag. Genom åren har verksamheten successivt utökats och kvalitetsmässigt förstärkts. Som nydanare och inspiratör för ökat entreprenörskap och nyföretagande har Jobs and Society genom åren utvecklat en livskraftig modell och därmed blivit en omistlig aktör i landet som vunnit allmänt erkännande. I Nuteks Entreprenörsbarometer 2006 som baserar sig på intervjuer av unga mellan 18 och 30 år ges NyföretagarCentrum en topplacering. Endast kategorierna vänner/bekanta och Skatteverket intar högre placering än NyföretagarCentrum vad gäller dit man vänder sig för start av eget företag. Unga kvinnor önskar i högre grad än män råd genom NyföretagarCentrum. Under 2007 genomfördes en Temo/Synovateundersökning kring Jobs and Society Nyföretagar- Centrums verksamhet baserad på personer som varit i kontakt med NyföretagarCentrum huvudsakligen under åren I stora delar visar denna undersökning på liknande resultat som motsvarande Gallupundersökning från år 2000.

12 2007 i siffror Besökare på hemsidan Distribuerade tidningar Nedladdade affärsplaner Besökare för rådgivning Kunder för information /Mässan Eget Företag Startade företag genom NyföretagarCentrum Kostnad/företagsstart genom NyföretagarCentrum Antal sponsorer av NyföretagarCentrum Kommuner som NyföretagarCentrum täcker 85 Antal NyföretagarCentrum 80 Procent aktiva företag efter tre år 1 Procent konkurser efter tre år

13 Företag är grunden Företag är grunden för Stiftelsen Svenska Jobs and Societys verksamhet och står för huvuddelen av finansieringen. Stiftelsen Svenska Jobs and Society har år 2007 finansierats av ett 30-tal nationella intressenter, huvudsakligen större företag och organisationer. Samtidigt har Nuteks stöd till Stiftelsen Svenska Jobs and Society varit av stor vikt. Företagens insatser är grunden även för landets NyföretagarCentrum. Omkring företag/intressenter finansierar årligen genom ekonomiska insatser landets 80-tal NyföretagarCentrum. Kommunerna är här även viktiga samarbetspartners. Ca personer finns totalt inom Jobs and Society NyföretagarCentrums styrelser och nätverk. I syfte att stärka och inspirera NyföretagarCentrums nätverk har medverkan skett från Stiftelsen Svenska Jobs and Societys sida vid ett antal av NyföretagarCentrums styrelsemöten och lokala evenemang.

14 NyföretagarCentrum från norr till söder Vid NyföretagarCentrum ges den som vill starta ett företag kostnadsfri, konfidentiell och oberoende rådgivning. Det kan handla om hjälp med affärsidén eller frågor kring marknad, ekonomi och avtal. Kunskap tas alltid vid källan. Ett lokalt nätverk med kunniga personer finns därför alltid till hands som hjälper nyföretagaren vidare. Företagen på orten där kunskap och erfarenhet finns om företagandet är alltid den främsta och drivande kraften bakom NyföretagarCentrum samtidigt som samarbete finns med kommuner och organisationer. Seriöst företagande och livskraftigt företagande är alltid målet. NyföretagarCentrum är ingen given verksamhet. Den måste ständigt hållas levande med engagemang som drivkraft. Att hålla Jobs and Societys huvudprinciper vid liv har visat sig vara nyckeln till framgång. På så sätt har nyföretagare år efter år givits praktisk och konkret hjälp att ta de första stegen till livskraftiga företag. De 80-tal NyföretagarCentrum som finns runt om i landet har visat sig vara ovärderliga och under åren givit många chansen till entreprenörskap och nya möjligheter.

15 Nya NyföretagarCentrum och vidgad verksamhet Att bistå landets 80-tal NyföretagarCentrum är centralt för Jobs and Society. Då situationen så påkallat görs därför särskilda stödinsatser för skilda NyföretagarCentrum i landet. Det är nödvändigt för Jobs and Society att medverka och säkra fortsatt finansiering och drift av NyföretagarCentrum. Under år 2007 har på många håll i landet NyföretagarCentrum kunnat stärkas väsentligt. Detta har lett till utvidgad rådgivning och till ny verksamhet i grannkommuner, där verksamhet tidigare saknats. På många håll i landet har därigenom verksamheten även lett till ökat samarbete kommunerna emellan. NyföretagarCentrums verksamhet har på så vis utvidgats så att verksamheten idag täcker mer än 150 kommuner i landet. Samtidigt som insatser gjorts för att stärka NyföretagarCentrum runt om i landet har insatser gjorts att starta nya NyföretagarCentrum. Inte på många år har intresset runt landet varit så stort. Ett nytt NyföretagarCentrum har under året därför startats i Falköping. Eftersom trycket för rådgivning är särskilt stort i storstadsområdena har två nya NyföretagarCentrum under 2007 även startats i Stockholmsområdet; i Västerort respektive i Skärholmen-Kungens Kurva. För NyföretagarCentrum Skärholmen-Kungens Kurva har vid sidan av målet om ökat livskraftigt nyföretagande även funnits som mål att bidra till ökad integration. Samtidigt har startförberedelser och uppbyggnad för start av nya NyföretagarCentrum skett i bl. a. Borlänge-Säter-Gagnef, Norrtälje, Knivsta och Katrineholm. Dessa NyföretagarCentrum förväntas starta under 2008.

16 Central stödfunktion till NyföretagarCentrum Att vara stödfunktion och löpande hålla nära kontakt med landets NyföretagarCentrum i skilda frågeställningar är en nödvändighet för Jobs and Society. Under 2007 har insatser gjorts för att särskilt stötta och stärka de många ordföranden vid landets NyföretagarCentrum samtidigt som de mer än 140 rådgivarna vid NyföretagarCentrum givits fortsatt stöd. En särskild introduktion har genomförts för nya rådgivare inom Jobs and Society Nyföretagar- Centrum. Detta har gällt både inför start av nybildat NyföretagarCentrum och i samband med byte av rådgivare vid befintligt NyföretagarCentrum. Introduktionerna har blivit allt viktigare då ett 20-tal NyföretagarCentrum under året bytt rådgivare eller kompletterat rådgivarskaran. Insatser har samtidigt gjorts för att stärka NyföretagarCentrum och rådgivarnas möjligheter att fullgöra sina dagliga uppgifter. Detta arbete har rört allt från juridiskt stöd till produktion av marknadsföringsmaterial och trycksaker. Arbetsmaterial och informationsmaterial har samtidigt ställts från Jobs and Societys sida till NyföretagarCentrums förfogande för att underlätta rådgivning för start av eget företag. Att informera om nyföretagandets roll liksom att värna om Jobs and Society NyföretagarCentrums kvalitet och huvudprinciper är en ständigt lika viktig uppgift. Under 2007 har uppmärksamheten från medias sida kring Jobs and Society NyföretagarCentrum ökat betydligt.

17 Q Kvalitetsprogram för NyföretagarCentrum Det särskilda kvalitetsprogram som utarbetats för Jobs and Society NyföretagarCentrum har under 2007 aktivt följts upp. Detta program har blivit allt viktigare för verksamheten. Jobs and Society NyföretagarCentrums Kvalitetsråd, bestående av bl. a. erfarna rådgivare har arbetat aktivt. Ökade insatser har därför skett för att implementera kvalitetsprogrammet med certifieringar av NyföretagarCentrum och diplomeringar av rådgivare. Ett ytterligare antal NyföretagarCentrum har mot bakgrund härav kunnat certifieras samtidigt som många rådgivare har kunnat diplomeras. Kvalitetsrådet har bestått av: Hans Backrot, Astrid Sahlén, Leif Springfelt, Bilt Davidsson, Ewa Bruce, Harry Goldman och Jan-Olov Ericksson.

18 Erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling Vid Jobs and Societys Rådgivar- och Ordförandekonferens, som detta år arrangerades i Cardiff, Wales, den maj, gavs tillfälle att återknyta till den tradition och de idéer som ligger till grund för NyföretagarCentrum. Då NyföretagarCentrum startades av Jobs and Society 1985 i Sverige fanns verksamheterna i Wales som förebild. Att återknyta kontakter och ta del av nyare brittiska erfarenheter var därför av värde för utvecklingen av NyföretagarCentrum. Under Rådgivar- och Ordförandekonferensen gavs liksom tidigare även möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan svenska NyföretagarCentrum med sedvanlig kompetensutveckling. Ytterligare kompetensutveckling har härutöver skett i samband med de av Stiftelsen Svenska Jobs and Society arrangerade Regionala Rådgivarkonferenserna i Stockholm den 2 oktober, Jönköping den 6 november, Norrköping 13 november och Hässleholm den 27 november. De Regionala Rådgivarkonferenserna har utgjort grunden för fortsatt informationsutbyte och gemensam vidareutveckling av rådgivarrollen, arbetsverktyg och policies. Även för ordföranden vid NyföretagarCentrum gavs under de Regionala rådgivarkonferenserna motsvarande möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utöver dessa konferenser har Jobs and Society även aktivt medverkat vid den av NyföretagarCentrum Skövde arrangerade 8 dagar lång Rådgivarutbildning i Skövde under hösten Jobs and Societys nationella intressenter har samtidigt medverkat med aktuell specialistkunskap inom skilda ämnesområden.

19 IT-stöd till NyföretagarCentrum Jobs and Society har givit NyföretagarCentrum löpande IT-stöd. En särskild helpdesk har här varit tillgänglig för NyföretagarCentrum. Denna del har blivit allt viktigare då allt fler nyföretagare använder internet som informationskälla. Men även för att underlätta NyföretagarCentrums egen administration och resultatredovisning är ett kraftfullt IT-stöd nödvändigt. Den av Jobs and Society utvecklade kunddatabasen JobsData fyller här en nyckelfunktion. Genom JobsData kan relevant uppföljning ske av rådgivning och trender i nyföretagandet snabbt skönjas. Ett särskilt samarbete finns samtidigt med Bolagsverket med uppgifter om nyregistrerade företag. Under år 2007 har omfattande arbete skett för att ytterligare utveckla kunddatabasen JobsData. Samtidigt har JobsDatas klientbokningssystem gjorts mer användarvänligt och anpassats så att verktyget kunnat nyttjas av flera NyföretagarCentrum. JobsData har därigenom kommit att spela en allt viktigare roll och påtagligt underlättat arbetet vid NyföretagarCentrum. Hemsidor med information om nyföretagandet Allt mer information till nyföretagare ges idag via internet av Jobs and Society genom hemsidan Fler än någonsin har besökt denna hemsida. Nära besökare har registrerats under året. Hemsidan innehåller vid sidan av information om Jobs and Society och respektive NyföretagarCentrum ett antal goda råd och tips samt verktyg inför företagsstarten. På hemsidan har dessutom aktuell information funnits om Jobs and Society NyföretagarCentrums mässa Eget Företag. Även besöksfrekvensen på denna hemsida har stigit. Hemsidan har använts för Nyföretagarkampanjen Vecka 17 som har väckt stort intresse.

20 Tidningen Allt om Eget Företag Tidningen Allt om Eget Företag produceras av Jobs and Society för att inspirera till entreprenörskap och ökat nyföretagande. Här finns information och tips för nyföretagaren inför företagsstarten. Samtidigt lyfts förebilder fram. Tidningen Allt om Eget Företag har under år 2007 tryckts i cirka exemplar per utgivet nummer och distribuerats kostnadsfritt till nyföretagare. Två nummer av tidningen har producerats. Affärsplanen Jobs and Society NyföretagarCentrums häfte och arbetsmaterial för nyföretagare, Gör Din Egen Affärsplan har tryckts i nära exemplar och distribueras kostnadsfritt. Härutöver har över personer laddat ned materialet från hemsidan. Detta arbetsmaterial är centralt för själva rådgivningsprocessen. Metodiken med Gör Din Egen Affärsplan i kombination med rådgivningsprocessen och dess innehåll är sannolikt en viktig anledning till Jobs and Society NyföretagarCentrums goda resultat. Affärsplanen som arbetsredskap för nyföretagare producerades och introducerades i landet i början av 1990-talet av Stiftelsen Svenska Jobs and Society i en tid då arbetet med affärsplaner för nyföretagare inte tillhörde vanligheten. Gör Din Egen Affärsplan har genom samverkan med en av Jobs and Societys samarbetspartners under året även kunnat framställas i form av en CD, som distribuerats kostnadsfritt till nyföretagare.

21 Mässan Eget Företag i oktober, Björn Lundén håller en välbesökt föreläsning. Mässan Eget Företag Vecka 17 på Centralstationen i Stockholm. Mässan Eget Företag på Stockholmsmässan som arrangerades av Stiftelsen Svenska Jobs and Society oktober är landets främsta enskilda nyföretagaraktivitet. Mässan Eget Företag invigdes av Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen utökades mässan med en ytterligare evenemangsdag. Nytt besöksrekord slogs med nära besökare. Över personer deltog i mässans rekordmånga seminarier vilka gav nyföretagare goda möjligheter till kunskap och nya kontakter. Ett 90-tal utställare och nyföretagare informerade om varor och tjänster som underlättar företagandet. NyföretagarCentrum jämte andra aktörer fanns samtidigt på plats för att ge allmän information och rådgivning. Nyföretagarmontrarna fick ökad plats vilket gjorde mässan ytterligare stimulerande. Vecka 17 Under april månad genomfördes för andra året arrangemanget Vecka 17 för att sätta fokus på ökat nyföretagande i landet. Ett stort antal evenemang ägde rum landet runt genom lokala NyföretagarCentrum för att lyfta fram nyföretagandet. I Helsingborg, Malmö och Stockholm arrangerades tillsammans med Jobs and Society större arrangemang. Vecka 17 avslutades med aktiviteter den 26 april på Stockholms Central med Privata Affärers f.d. chefredaktör Anders Andersson och Riksdagens Näringsutskotts ordförande Karin Pilsäter.

22 Jobs and Society NyföretagarCentrum i Almedalen, Gotland I juli 2007 arrangerades av Stiftelsen Svenska Jobs and Society ett uppmärksammat seminarium under Almedalsveckan i Visby för att diskutera den nya bilden av nya företag i Sverige. Seminariet leddes av Olle Wästberg, GD, Svenska Institutet och inleddes av Jobs and Societys ordförande Jan-Olov Ericksson. I seminariet medverkade Arne Modig, Temo/Synovate, Anders Flanking, Centerpartiet, Monica Renstig, Womens Business Research Institute, Magnus Aronsson, Esbri (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning), Charlotte-Permin Fager, SIF Eget, Ulf Karnell, Bolagsverket och Harry Goldman, Jobs and Society. Utmärkelser för nyföretagarinsatser För att inspirera till ökat entreprenörskap och ökat nyföretagande har tävlingen Årets Nyföretagare arrangerats av Stiftelsen Svenska Jobs and Society. Till Årets Nyföretagare utsågs Rickard Karlsson och företaget Opti Sverige AB. NyföretagarCentrum Motala bistod vid rådgivningen i samband med starten av företaget. Hedersomnämnanden gick till företaget AgeraTec med David Frykerås, nominerat av NyföretagarCentrum Norrköping samt företaget Camillas Hemtjänst med Camilla Bäck, nominerat av NyföretagarCentrum Upplands-Väsby. Samtidigt gav Jobs and Society under år 2007 utmärkelser till Årets NyföretagarCentrum. För att uppmuntra kommunala insatser för ökat nyföretagande har ett pris till Årets Nyföretagarkommun inrättats av Jobs and Society NyföretagarCentrum tillsammans med Visma/SPCS. Till vinnare år 2007 av detta pris utsågs kommunen Gnosjö för dess arbete att vända trenden av lågt nyföretagande i en typisk industrikommun

23 Utveckling av nyföretagandet Under 2007 utvecklades konceptet Förändringskraft som bygger på ett samarbete mellan Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Swedbank och Jobs and Society NyföretagarCentrum. Som mål finns fler nya företag som kan bidra till utveckling inom sektorn vård och hälsa. Konceptet bygger bl. a. på de erfarenheter som finns från Startbanan, som ger möjligheter till stöttning vid avknoppning.

24 Mentor Eget Företag Stiftelsen Svenska Jobs and Society och ALMI Företagspartner fick redan i maj 2006 i uppdrag att tillsammans utforma ett mentorprogram för blivande och nyblivna företagare, mot bakgrund av ett särskilt regeringsbeslut. Programmet, som rubriceras Mentor Eget Företag, har utökats under 2007 och kompletterats med en extrasatsning för att stötta kvinnliga entreprenörer. Jobs and Society NyföretagarCentrum vänder sig till nyföretagare som ännu inte startat sitt företag medan Almi riktar sina insatser mot företag som redan registrerats. Under 2007 startade 45 NyföretagarCentrum tillsammans med tre externa samarbetspartners tillsammans 400 mentorpar i 20 län en fördubbling av antalet mentorpar jämfört med Programmet innebär att nyföretagare under ett år kostnadsfritt får tillgång till en mentor, som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis. Därigenom kan företagsstarten underlättas och lönsamhet och framgång i det nya företaget komma snabbare. Mentor Eget Företag ska leda till att såväl adeptens företagsidé som företagaregenskaper utvecklas snabbare än i ett nystartat företag utan mentor. Detta mäts vid två tillfällen under programtiden genom såväl telefonintervju som e-postenkät. Därtill kommer programmet att i efterhand via Statistiska Centralbyrån följa upp att exempelvis startfrekvens, överlevnadsgrad, omsättning och lönsamhet är högre än för jämförbara företag som inte har deltagit i programmet.

25 Den avslutande attitydundersökningen som genomförts av Centrum för Marknadsanalys, CMA, av de 200 mentor-och adeptpar som startade upp programmet i Jobs and Society Nyföretagar- Centrums regi 2006 visar på mycket goda omdömen om Mentor Eget Företag: Svar från adepter: 47 procent av adepterna har utvecklat sin företagsidé genom att precisera tydligare mål, få tips och idéer och genom ökad kunskap och förståelse. 67 procent av adepterna anser att de har utvecklat sina företagaregenskaper. 73 procent av adepterna är nöjda eller mycket nöjda med mentorprogrammet och med NyföretagarCentrums insats. 85 procent av adepterna anser att en mentor bidrar till snabbare utveckling av företaget. 89 procent av adepterna kan rekommendera programmet till en vän eller kollega. Svar från mentorer: 88 procent av mentorerna är villiga att fortsätta i programmet. 93 procent av mentorerna anser att en mentor bidrar till snabbare utveckling av företaget. 97 procent av mentorerna kan rekommendera programmet.

26 Internationella kontakter Stiftelsen Svenska Jobs and Society har sedan Jobs and Society bildades 1985 många internationella kontakter. De europeiska aktiviteterna har utvecklats starkt genom Jobs and Societys medverkan till start av det europeiska näringslivsnätverket CSR Europe 1995 och CSR Sweden Jobs and Society och CSR Sweden har mot bakgrund av sina erfarenheter vad gäller entreprenörskap givits en framträdande roll inom CSR Europe, som National Partner Organisation. De svenska erfarenheterna och resultaten tjänar här som förebild. Den 15 mars arrangerades därför en konferens, The 2nd Nordic MarketPlace, med över 200 deltagare, för att fokusera på företagens samhällsengagemang. Temat för konferensen var Shareholder value and/or Corporate Social Responsibility. Den 12 juni arrangerades i Stockholm ett seminarium om nyföretagande med titeln Entrepreneurship through Enterprise Agencies. Detta samtidigt som CSR Sweden tog på sig värdskapet i Stockholm för det europeiska nätverkets styrelsesammanträde och National Partner Organisation meeting. Här gavs möjligheter att peka på de erfarenheter som gjorts under åren av Jobs and Society NyföretagarCentrum i Sverige och sätta dessa i europeiskt perspektiv.

27 Jobs and Society NyföretagarCentrum har visat att praktiska resultat kan uppnås genom väl genomtänkta insatser. Med stort engagemang har åtgärder gjorts för entreprenörskap och ökat livskraftigt nyföretagande runtom i landet.

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Svenska Jobs and Society

Svenska Jobs and Society Jobs and Society NyföretagarCentrum Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2009 1 Stiftelsen Svenska Jobs and Society Jobs and Society NyföretagarCentrum Organisationsnummer 802013-7116 Skeppsbron

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 kom 22

Läs mer

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum April 2013 Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum Ett dokument för NyföretagarCentrum och dess samarbetspartners. NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrums verksamhet

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

NyföretagarCentrum Sverige. Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010

NyföretagarCentrum Sverige. Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010 NyföretagarCentrum Sverige Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010 1 Stiftelsen Svenska Jobs and Society Organisationsnummer 802013-7116 Skeppsbron 22 111 30 Stockholm Telefon: 08-14 44

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1. Stiftelsens ändamål Enligt stiftelsens stadgar skall Stockholms NyföretagarCentrum (SNC) stödja och utveckla nyföretagandet för att öka överlevnadsfrekvensen hos nya företag och

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Stiftelsen Svenska Jobs and Society NyföretagarCentrum Sverige

Stiftelsen Svenska Jobs and Society NyföretagarCentrum Sverige Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society NyföretagarCentrum Sverige 2014 Utan NyföretagarCentrums insatser hade nyföretagandet i landet varit lägre Vi skapar framtidens företag Stiftelsen

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Start-Up Stockholms vision är att år 2013 vara en etablerad och välkänd samhällsaktör.

Start-Up Stockholms vision är att år 2013 vara en etablerad och välkänd samhällsaktör. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 1. Stiftelsens ändamål Enligt stiftelsens stadgar skall Stockholms NyföretagarCentrum (SNC) stödja och utveckla nyföretagandet för att öka överlevnadsfrekvensen

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck s 2 s / Start-Up Stockholm 3 Vårt mål s Stockholm har en tätposition vad gäller nyföretagandet i ett nationellt perspektiv och står sig även bra i internationella jämförelser. Stockholmsregionen präglas

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning RAPPORT Hur går det för kunderna en uppföljande mätning Augus% 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Diplomering av rådgivare på NyföretagarCentrum

Diplomering av rådgivare på NyföretagarCentrum Maj 2011 Internt dokument Diplomering av rådgivare på NyföretagarCentrum Förstagångsdiplomering alt. Förnyelse av diplomering Rådgivare NyföretagarCentrum namn NyföretagarCentrum ort Datum Om du tjänstgör

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2013 NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens syfte är att främja

Läs mer

Gör det möjligt. att ta steget till eget!

Gör det möjligt. att ta steget till eget! Gör det möjligt att ta steget till eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Rådgivar & Ordförandekonferens Tammsvik 2009. Jan-Olov Ericksson Ordförande Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Rådgivar & Ordförandekonferens Tammsvik 2009. Jan-Olov Ericksson Ordförande Stiftelsen Svenska Jobs and Society Jan-Olov Ericksson Ordförande Stiftelsen Svenska Jobs and Society DUBBELT UPP! 60 000 120 000 Varför? Landets styrka/varumärke Konkurrenskraft BNP Arbetstillfällen Ålderssammansättning Skatteunderlag 12,0%

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4. 3.1 SNC Rådgivningsmetodik... 4

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4. 3.1 SNC Rådgivningsmetodik... 4 INNEHÅLL 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4 3.1 SNC Rådgivningsmetodik... 4 3.2 Nyföretagar- och innovationsrådgivning... 4 3.2.1 Rådgivning per typ

Läs mer

Diplomering av rådgivare på NyföretagarCentrum

Diplomering av rådgivare på NyföretagarCentrum April 2013 Internt dokument Diplomering av rådgivare på NyföretagarCentrum Rådgivare NyföretagarCentrum (namn) NyföretagarCentrum (ort) Datum Om du tjänstgör på flera NyföretagarCentrum måste du inkomma

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd SPONSORSbroschyr2014DEF!.indd 1 2014-03-28 20:03 En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

WESTHAGEN UTBILDNING AB

WESTHAGEN UTBILDNING AB Bilaga 3 WESTHAGEN UTBILDNING AB Utvärdering Westhagen Utbildning AB UTVÄRDERING 2(6) Westhagen Utbildning AB UTVÄRDERING 3(6) Utvärdering Process Mentorprogram Jämnt på toppen Beställare Länsstyrelsen

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum

Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 38 September 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Plats för 40 adepter i vårt mentorprogram med start den 11/11 Mässan Eget Företag den 19-21/10

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad Tips på billiga evenemang för företagare! 2012-02-27 Senast uppdaterad 2012-03-02 Driftig.nu har bett medlemmarna att tipsa om olika evenemang för företagare. Här har vi sammanställt dem som känns aktuella

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

Mentorprogrammet är till för dig som. Så mycket utveckling på så kort tid! Och som bonus ett nytt nätverk.

Mentorprogrammet är till för dig som. Så mycket utveckling på så kort tid! Och som bonus ett nytt nätverk. Mentorprogram 2009 Förbättra ditt sätt att leda redaktionen. Utvecklas genom tankeutbyte med en erfaren kollega. Vidga ditt publicistiska nätverk. Utbyt tips och idéer med andra redaktörer. svtidskrifter_mall.indd

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2015 var ett fantastiskt och hektiskt år för Maktsalongen. Flera nya verksamheter initierades och sjösattes. Nya programledare tog över mentorskapsprogrammet, lokala Maktsalonger

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer