Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2013 NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens syfte är att främja entreprenörskap och medverka till start av nya livskraftiga företag i Sverige.

2 Verksamhetsberättelse 2013 gav vi personer kostnadsfri och konfidentiell rådgivning - och bidrog till att nya företag startades. Utan NyföretagarCentrum hade nyföretagandet i Sverige varit lägre.

3 NyföretagarCentrum Sverige 2013 Bland aktiviteterna kan nämnas: Start och stöttning av NyföretagarCentrum Kvalitetssäkring/certifiering av NyföretagarCentrum och diplomering av rådgivare Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling Undersökningar om NyföretagarCentrums status, effekter och nyföretagares kundprofil/kundnöjdhet Framtagande av fakta kring nyföretagandets utveckling Utveckling av rådgivarverktyg Stöd till NyföretagarCentrum med IT-system, kunddatabas och web Arrangemang av Nyföretagarveckan Vecka 17 med lokala Café Starta Eget, Mässan Eget Företag och Bazaren i Stockholm Utmärkelser till nyföretagare Mentorverksamhet för nyföretagare Internationella kontakter för att ta del av verksamma metoder Samverkan med entreprenörsorganisationer genom Aktörsrådet för Entreprenörskap och Innovation Samverkan med näringsliv, organisationer, myndigheter och kommuner Produktion och distribution till nyföretagare av informationsmaterial, Tidningen Eget Företag och Affärsplanen

4

5 Prins Daniel besökte NyföretagarCentrum Den 4:e mars besökte Prins Daniel NyföretagarCentrum Sverige Vid besöket fick Prinsen information om NyföretagarCentrums verksamhet och hur man hjälper till med rådgivning och mentorskap till personer som vill starta eget företag. Bakgrunden till mötet var att IVA i samverkan med Prins Daniel startat Prins Daniels Fellowship och Entreprenörsprogram, där målet är att stimulera till ett ökat entreprenörskap bland unga. Under besöket hos NyföretagarCentrum Sverige talades det om vikten av nya företag för Sveriges fortsatta utveckling och välfärd. Jan-Olov Ericksson, ordförande NyföretagarCentrum Sverige, poängterade att Sverige internationellt har ett lågt nyföretagande och att NyföretagarCentrums insatser gör stor nytta. Vice ordförande Kenth Berndtsson, med bakgrund från AB Volvo, beskrev de insatser som görs från företagen för att säkra NyföretagarCentrums verksamhet runt om i landet. Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige, underströk att NyföretagarCentrums goda resultat även uppmärksammats internationellt. Med fler än personer årligen som ges rådgivning och nära startade företag med hög kvalitet bidrar NyföretagarCentrum till både tillväxt och sysselsättning.

6 Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige: Nya företag är Sveriges framtid De senaste åren har de nya och små företagen svarat för den absoluta merparten av alla nya jobb. Det är de nya företagen som förändrat vår vardag. Attityderna till företagandet har förbättrats under de senaste åren och många upplever nu att det är lättare att starta företag. Särskilt bland de unga märks detta tydligt. Intresset för att starta företag är högt. Det är också allt fler seniorer som har förstått att det inte är så dumt att starta företag. Skatten är låg och pensionen kanske inte heller blev vad man en gång hoppades på. Starkast är nyföretagandet i Stockholm med kranskommuner. Men höga nivåer med många företagsstarter finns även i kommuner som t ex Strömstad, Åre, Härjedalen och Båstad. Även om vissa kommuner sticker ut med många företagsstarter finns i Sverige totalt låga entreprenörsnivåer. Vi borde egentligen ha dubbelt så många nya företag i landet för att ligga i topp i Europa. Och jämför vi oss med USA behöver vi dubbla entreprenörskapsnivån. Det finns alltså utrymme för förbättringar. Ett väldigt glapp finns mellan viljan att starta företag och att sedan göra det. Det hela blir extra tydligt då siffrorna visar att 50 % av Sveriges befolkning uppger att de kan tänka sig starta ett företag, men endast 0,6 % gör det. Att ta vara på den kraft som finns hos de ideella rådgivningsorganisationerna borde därför vara en självklarhet. Det finns nämligen inget mer verkningsfullt än konkreta tips och råd från erfarna personer med egen kunskap om hur det är att starta och driva företag. Att vid företagsstarten få kostnadsfri hjälp med kontakter och expertis är ovärderligt. Det är därför NyföretagarCentrum finns och ger rådgivning till fler än personer årligen, samt medverkar till att cirka nya livskraftiga företag årligen startas. Utan NyföretagarCentrums insatser hade vi utan tvekan haft ett lägre nyföretagande i Sverige. Men det räcker givetvis inte bara med NyföretagarCentrums insatser. Det behövs även en del politiska beslut. Mikrolån med låg ränta, utan krav på egen kapitalinsats eller borgen, borde egentligen finnas i bred skala även i Sverige. Är man ung och inte har så stora besparingar är det extra svårt att komma igång. Fundera på hur många ungdomar som skulle studera vidare om inte vettiga studielån fanns med rimliga villkor? Det är alltså inte att förvåna sig över att Sverige har ett alltför lågt nyföretagande. Tänk om Arbetsförmedlingen skulle börja rikta sina insatser för start av eget företag till dem som har bäst möjligheter att starta företag? Då skulle nog både fler företag och nya jobb skapas. För det är ju i företagen som de framtida nya jobben finns. Själva starten av det nya företaget och just alla förberedelser är avgörande för företagets framtid.

7 Att ha en kunnig person att bolla företagsidén med är betydelsefullt om man ska lyckas. Att samtidigt göra sin Affärsplan och ta hjälp av erfarna mentorer är lika viktigt. Goda råd på vägen om allt från affärsidén, budget/ekonomi, avtal och marknadsföring/försäljning är själva nyckeln till framgång. Hos NyföretagarCentrum kan du få sådan stöttning och hjälp vid företagsstarten. Här finns de som kan företagandet utifrån egen företagarerfarenhet. Vi hjälper dig fram till en säker företagsstart i 200 kommuner runt om i Sverige. Det är bara att kontakta närmaste NyföretagarCentrum!

8 Känslan av att någon trodde på mig och min idé, tog mig på allvar, gav styrka och bättre självförtroende som i sin tur hjälpte mig att driva det hela vidare med en större entusiasm och tro på mig själv och min kapacitet än vad jag hade innan kontakten med NyföretagarCentrum.

9

10 STYRELSE: Stiftelsen Svenska Jobs and Societys (NyföretagarCentrum Sveriges) styrelse har under året bestått av följande personer: Ledamöter: Ordförande: Jan-Olov Ericksson Vice ordförande: Kenth Berndtsson, AB Volvo Stefan P Andersson, SEB Lars Asplund, Vattenfall AB Suzanne Asserholt, Företagarna Patrik Engellau, AB Samhällsrådet Boo Gunnarsson, Visma Lennart Hager, Hager advokater AB Ulf Lindberg, Almega Per Mossberg, Posten NordenAB Eva Pethrus, Microsoft Lena Påhlman, TeliaSonera Daniel Sjöberg, Bolagsverket Lars Sörling, Björn Lundén Information AB Suppleanter: Christina Almtun, Svedea Werner Carlsson, Scania Kerstin Eriksson, Famna (fr o m ) Gustaf Frieberg, LRF Konsult (t. o m ) Teresa Hamilton Burman, Swedbank Carina Idberg, Handelsbanken Anita Johansson, AFA Försäkring Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv AB Charlotte Löfgren, Fortnox (fr. o m ) Fredrik Nilsson, Unionen (t. o m ) Elisabeth Olin, Nordea Morgan Olofsson, Arbetsmiljöverket Lotta Olsson Etander, LRF Konsult (fr. o m ) Karin Pilsäter, TCO Åsa Sjölander, Unionen (fr. o m ) Håkan Wahlström, Malmö Aviation Christer Östlund, SKL (fr. o m ) Adjungerade: Birgitta Hammarström Bengt Andersson, NyföretagarCentrum Halland Inger Alvinger, NyföretagarCentrums Kvalitetsråd Urban Blomberg, NyföretagarCentrums Kvalitetsråd Cilla Franzén, NyföretagarCentrum Uppsala Thomas Sigfridson, NyföretagarCentrum Karlstad Ingela Lindefelt, NyföretagarCentrum Motala Guy Hörnfeldt, NyföretagarCentrum Järfälla-Upplands Bro Jan Sundman, NyföretagarCentrum Umeå Verkställande ledamot/vd Harry Goldman, Coordinator Consulting GRE AB Styrelsen har under 2013 sammanträtt: 21/2, 7/5, 18/9, och 20/11

11 Jan-Olov Ericksson, ordförande NyföretagarCentrum Sverige: Sveriges ledande aktör inom nyföretagande Nästa år fyller Stiftelsen Jobs and Society 30 år. Verksamheten började med ett NyföretagarCentrum i Ronneby och sedan dess har vi vuxit till att idag vara verksamma över hela landet i fler än 200 kommuner. Låt mig inleda med några fakta som talar för sig själva: Idag nära starter per år Mer än 80 % fortfarande verksamma efter tre år Färre än 1 % i konkurs efter tre år Vår kostnad per företagsstart är låg, ca :- Framgångsfaktorerna har varit desamma under alla år: 1. Koncentration på startprocessen via en egenutvecklad affärsplansmodell 2. Ca 200 erfarna rådgivare som ger råd till blivande företagare 3. Näringslivet i ledning av verksamheten vad avser styrelserepresentation och finansiering 4. Kvalitetssäkring av verksamheten genom: a.) certifiering för att säkerställa att NyföretagarCentrum lever efter fastställda huvudprinciper b.) diplomering av rådgivare för att säkra nödvändig professionalism i rådgivningen 5. Lokala styrelser och rådgivare som säkrar kunskap och starkt lokalt engagemang Under 2013 utfördes en utredning av IUC Sverige som visade att NyföretagarCentrums bidrag till samhällsekonomin är omfattande. De nya företagen som fått rådgivning vid NyföretagarCentrum genererade drygt 13 miljarder kronor ( Skr) till stat och kommuner i form av inbetalda skatter, arbetsgivaravgifter, moms och indirekta skatter på konsumtion. Men fler livskraftiga företag behöver startas i Sverige som utvecklas och ger tillräckliga skatteintäkter så att vi ska kunna finansiera vår välfärd. De nya företagen behövs även mot bakgrund av Sveriges befolkningsstruktur med allt fler äldre som ska försörjas av allt färre. Vi är stolta över vad vi tillsammans under varumärket NyföretagarCentrum uträttat, men stillestånd är tillbakagång. Vår ambition är att vidareutveckla vår verksamhet och stärka vår roll som den klart ledande aktören i Sverige för ökat nyföretagande.

12 Varje år, vecka, dag och timme startas ett nytt företag med hjälp av Nyföretagar- Centrum. Det kan vi göra tack vare det stöd som ges av våra samarbetspartners.

13 NyföretagarCentrum Sveriges kansli NyföretagarCentrum Sveriges nationella kanslifunktion och projektledning är central för hela verksamheten. Utan den sammanhållande och löpande kontakten mot företag, organisationer, kommuner och myndigheter skulle de goda resultat som uppnåtts inte ha kommit till stånd. NyföretagarCentrums närmare 90-tal föreningar och ca 200 rådgivare har under 2013 givits löpande support. Nyföretagar- Centrum Sverige svarar huvudsakligen för denna helpdeskfunktion. Informations- och rådgivningsinsatser har skett löpande från NyföretagarCentrum Sveriges sida för att på bästa sätt säkra och utveckla verksamheterna. Denna underhållsfunktion har varit central så att NyföretagarCentrums verksamhet kan fortsätta drivas med hög kvalitet och volym. Harry Goldman Mats Evergren Josefin Hildinge Jan Ljungberg Therese Granlund Jörgen Bengtson Johan Tamm Anders Arehag Marianne Bogle Daniel Dworetsky Elisabet Sannas

14 Entreprenörskapsbarometern 2012: NyföretagarCentrum populärt bland blivande företagare I mitten av mars i år lade Tillväxtverket fram rapporten Entreprenörskapsbarometern 2012, där man presenterade intressanta siffror för NyföretagarCentrum. Andel som anger att de skulle vända sig till olika aktörer respektive släkt och vänner för att få information om att starta företag (18-70 år). (Siffror från Entreprenörskapsbarometern.) Släkt och vänner som är företagare 89 % Skatteverket 75 % Bolagsverket 58 % NyföretagarCentrum 48 % Kommunens näringslivskontor 46 % Tillväxtverket, ex Startlinjen, Verksam.se 38 % ALMI 38 % Arbetsförmedlingen 37 % Coompanion 6 % I rapporten konstaterades att Nyföretagar- Centrum är den aktör, efter Skatteverket och Bolagsverket, som man helst vänder sig till om man funderar på att starta och driva företag. - Rapporten är ett facit på att vi levererar rätt sorts service, säger Mats Evergren, marknadschef vid Nyföretagar- Centrum. Men man måste komma ihåg att de som vill starta företag i första hand vänder sig till släkt och vänner som redan är företagare för råd. Halva Sveriges befolkning Undersökningen baseras på enkätsvar som skickats ut till nästan invånare och som därför är mycket statistiskt tillförlitlig. Nästan hälften av den arbetande befolkningen kan enligt rapporten tänka sig att starta eget företag. Det är en anmärkningsvärd siffra då det endast är 10 % av befolkningen som faktiskt driver företag och endast 0,6 % som startade Det blir än mer intressant då rapporten vidare konstaterar att bland dem som kan tänka sig att starta eget företag är det 37 % som hellre skulle driva eget företag än vara anställd. - Siffrorna visar att det finns en stor tillväxtpotential för att öka nyföretagandet i Sverige, säger Mats Evergren. Det är upp till oss rådgivningsorganisationer, tillsammans med myndigheterna, att gemensamt fortsätta att utveckla vår verksamhet så att fler vågar ta steget till eget. Tvärtemot vad många tror, så är det inte ekonomisk framgång som är den primära drivkraften hos

15 dem som vill starta och driva eget företag. Den drivande kraften är snarare möjligheten till självständigt arbete och förverkligandet av idéer. Kvinnor och nya svenskar hittar till NyföretagarCentrum Kvinnor och nya svenskar omnämns ofta som grupper med stor entreprenörskapspotential. Många satsningar görs för att hjälpa kvinnor och nya svenskar att starta nya företag. - Det är då glädjande att kunna konstatera att kvinnor i betydligt högre utsträckning än män känner till NyföretagarCentrums verksamhet, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. 53 % av kvinnorna och 44 % av männen skulle vända sig till NyföretagarCentrum när de ska starta företag enligt Tillväxtverkets Entreprenörsbarometer. Mormor Magdas Därproducerade Mat och Glass AB har sitt säte i Jönköping, Småland. Företaget grundades i januari 2011 av Angela Hafström som också är verksamhetsansvarig. I juli 2011 startades glasstillverkningen i Smålands Taberg under ledning av Katarina Wadsby. Samma goda siffror, 52 % gäller för nya svenskar.

16 Våra resultat 2013: antal besökare 20 % födda utomlands 52 % andel kvinnor 32 % upp till 31 år 26 % år 24 % år 17 % över 50 år

17 Goda mätbara resultat: NyföretagarCentrum leder utvecklingen till fler nya företag Undersökningar och resultat NyföretagarCentrums resultat är evidensbaserade och mätbara eftersom Nyföretagar- Centrum Sverige under flera år genomfört omfattande undersökningar kring verksamhetens resultat. Så även detta år. Undersökningen visar att drygt företag, organisationer, myndigheter och kommuner stöder och finansierar landets NyföretagarCentrum. Dessutom stöds NyföretagarCentrums verksamhet av drygt personer som finns i nätverken runt om i landet. Dessa personer har tillhandahållit fler än kompetensfyllda ideella timmar som ställts till NyföretagarCentrums förfogande. 94 % av NyföretagarCentrums besökare skulle rekommendera NyföretagarCentrum till andra som ska starta företag. Många besökare hittar till Nyföretagar- Centrum genom internet (18 %) eller genom rekommendation från vänner och bekanta (20 %) samt via Arbetsförmedlingen (19 %). Årets NKI-undersökning (Nöjd Kund-index) Under våren 2013 genomförde NyföretagarCentrum Sverige den årliga kund-undersökningen med frågor ställda direkt till NyföretagarCentrums besökare. Denna kundundersökning visade att: 91 % av besökarna var nöjda eller mycket nöjda med rådgivningen 84 % uppgav att rådgivningen var till viss nytta eller stor nytta - Resultaten är helt i linje med tidigare undersökningar och visar att kundnöjdheten fortfarande är mycket hög, säger Daniel Dworetsky, ansvarig för undersökningar vid NyföretagarCentrum Sverige.

18

19 Utan NyföretagarCentrums insatser hade nyföretagandet i landet varit lägre.

20 Aktörsrådet för Entreprenörskap och Innovation: Aktörsrådet driver frågan om företagsfrämjande NyföretagarCentrum Sverige tog under 2012 initiativ till bildandet av Aktörsrådet för Entreprenörskap och Innovation med organisationerna NyföretagarCentrum Sverige, Coompanion, CONNECT, Drivhuset, Swedish Incubators and Science Parks, Svenska Uppfinnarföreningen, Venture Cup och Winnet Sverige. Aktörsrådet har lett till ökat samarbete kring entreprenörsfrämjande insatser med utåtriktade aktiviteter och utveckling av metoder och rådgivarverktyg. Aktörsrådet presenterade 2013 gemensamt sina önskemål i samband med ett möte på Näringsdepartementet. En skrivelse insändes även till Näringsdepartementet med förhoppning om att Aktörsrådets önskemål skall tillgodoses. Y Y Y Start av nya NyföretagarCentrum: Storsatsning i Örebro län NyföretagarCentrum Sverige arbetar ständigt med att etablera nya, samt underhålla befintliga, NyföretagarCentrum, med målet att täcka Sverige med lokal rådgivning. NyföretagarCentrum når nu ut med lokal rådgivning till 89 procent av befolkningen. Under 2013 tillkom NyföretagarCentrum Örebro. Insatserna omfattar både kommunerna Örebro och Lekeberg. Start av NyföretagarCentrum har under året även skett i Sölvesborg vilket gör att Blekinge nu har NyföretagarCentrum i alla kommuner. - I dag täcker vi alla befolkningsmässigt större regioner och stora geografiska områden, säger Jörgen Bengtson, projektledare på NyföretagarCentrum Sverige. Men fler kommuner i landet behöver Nyföretagar- Centrum. 89 procent av Sveriges befolkning har idag NyföretagarCentrum i sin kommun. Det borde vara 100 procent! - Samtidigt är underhållsinsatserna vid NyföretagarCentrum lika viktiga för att säkra fortsatt verksamhet på bästa sätt runt om i landet. Vi tar därför ytterligare steg för bättre möjligheter till livskraftigt företagande - som leder till nya jobb och tillväxt i hela landet, säger Jörgen Bengtson.

21

22

23 CSR Sweden och CSR Europe CSR Europe bildades 1995 i Bryssel på initiativ av EU-kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors. Tanken var att öka det europeiska näringslivets konkurrenskraft. Idag är CSR Europe ett företagsnätverk med 70 multinationella företag som medlemmar och 36 nationella partners i 29 länder. CSR Sweden är nationell partner till CSR Europe. Alla talar om CSR och vikten av samhällsengagemang. Att ha en gedigen kunskap kring CSR-frågor och att kunna se dem praktiskt och strategiskt i ett företagsperspektiv är viktigt. CSR Sweden är här en oerhört viktig plattform och har idag blivit en knutpunkt för CSR (Corporate Social Responsibility) i Sverige. Genom våra nära relationer med CSR Europe har CSR Sweden dessutom en viktig roll i europasamarbetet, säger Marianne Bogle, verksamhetsansvarig för CSR Sweden och styrelseledamot i CSR Europe. Sedan starten 2004 har CSR Sweden drivits som ett projekt inom ramen för NyföretagarCentrum Sveriges (Svenska Jobs and Society) verksamhet beslutades dock att CSR Sweden skulle bilda en egen organisation. Detta skedde med start 1 juli. Samarbetet med NyföretagarCentrum fortsätter dock och tillsammans lyfter organisationerna frågan om entreprenörskap på europeisk nivå. NyföretagarCentrums arbete är numera välkänt som ett föredöme på den europeiska arenan.

24 NyföretagarCentrum - Vård och Omsorg Sedan många år finns hos NyföretagarCentrum en stor kompetens inom vård- och omsorgsföretag. Ett stort antal nya vårdföretag har startat genom NyföretagarCentrum de senaste åren. Under tidigare år har NyföretagarCentrum Sverige samarbetat med Praktikertjänst, Sveriges Farmacevtförbund och Vårdförbundet. Vård- och omsorgsföretag utgör idag en stor grupp bland besökarna på NyföretagarCentrum, 12 % uppger att de tänker starta inom denna sektor. NyföretagarCentrum Sverige har under 2013, tillsammans med Famna och Vårdförbundet, medverkat med utbildningsinsatser för att underlätta start och drift av fler vård- och omsorgsföretag inom den ideella sektorn. Samarbete i nya konstellationer: Idéburen vård och omsorg Famna, NyföretagarCentrum och Vårdförbundet drev tillsammans under 2013 projektet Fler vägar och värden i vården. Av tradition drivs många idéburna företag inom social- och äldreomsorg. På senare tid startas även företag inom primärvården, exempelvis hälsocentraler och distriktssköterskemottagningar. - NyföretagarCentrums roll är att hjälpa de idéburna företagen att bli så affärsmässiga och konkurrenskraftiga som möjligt, och därmed ge dem möjlighet att bättre agera på en konkurrensutsatt vård- och omsorgsmarknad, säger Elisabet Sannas, projektledare vid NyföretagarCentrum Sverige.

25 Årets NyföretagarBarometer: Även under 2013 minskade nyföretagandet Att fler nya företag behövs i Sverige för ökad tillväxt finns enighet kring. Att Sverige har ett för lågt nyföretagande och låga entreprenörskapsnivåer finns bland annat konstaterat i världens främsta entreprenörsstudie Global Entrepreneurship Monitor. Trots alla insatser från olika håll minskade dock nyföretagandet åter Nyföretagarbarometern, som mäter nyregistrerade företag hos Bolagsverket, sammanställs löpande av NyföretagarCentrum Sverige. Antalet nyregistrerade företag under 2013 uppgick totalt till För 2013 blev minskningen totalt 2 % jämfört med Andelen enskilda firmor minskade med 5,3 %.

26 Mentorskap Flertalet NyföretagarCentrum är engagerade i det nationella mentorprogrammet som drivs i samarbete med Almi. 550 nyföretagare har under 2013 genomgått program Mentor Eget Företag. Mentorprogrammet förstärker rådgivningsinsatserna på ett påtagligt sätt och leder till högre överlevnad och expansion för nyföretagare. Undersökningar visar att överlevnaden för nya företag stiger från 81 % till 89 % då mentorprogrammet kopplas till NyföretagarCentrums rådgivning. Andelen konkurser sjunker dessutom från 1 % till 0 %. - De ideella insatserna från mentorernas sida är oerhört viktiga och leder till att de nya företagen kan utvecklas framgångsrikt, säger Josefin Hildinge, ansvarig för NyföretagarCentrums mentorverksamhet. Årets Mentor Peter Rovér: Ta relationen på allvar Peter Rovér är VD för konsultfirman Effect Management med bas i Karlstad. Viktigast vid en mentor- och adeptrelation är att man tar engagemanget från båda håll på allvar. Det gjorde mina adepter. Jag lade tonvikten på att arbeta systematiskt; tog en sak i taget och såg till att kunder kom före kostnader. Det är också viktigt att ta reda på vad man är bra på och verkligen lyssnar på kunderna. Mina båda adepter är duktiga nätverkare, tänker varumärke och är mycket hängivna. De är på tårna hela tiden och har förstått att det är på marknaden som det händer, inte på kontoret! Som mentor är det viktigt att man förstår att adeptens satsning på eget företag är en stor livshändelse. Det måste man ta på allvar och också våga ta ansvar för de råd man ger. Sedan måste man kunna säga obekväma saker. Det har jag gjort. Adepterna Magnus Kihlström och Rickard Ahlström: Var aldrig rädd att ta hjälp av andra Magnus Kihlström och Rickard Ahlström driver tillsammans filmbyrån Make My Day, som arbetar med produktion av digital rörlig media och skräddarsydda filmproduktioner åt företag, organisationer och myndigheter från idé till produktion och distribution. Vi ville mycket och idéerna var många men vi fastnade i detaljer. Peter lyssnade först när vi pratade om allt från visitkort och lokal till paketering. Han gav oss några uppgifter att tänka på till nästa möte. Med små diskreta petningar fick han oss sedan att prioritera bättre och tänka på helheten. Han ställde krav och ifrågasatte vår budget och vinstprognoser och gav värdefulla tips om strategiskt tänk. Han höjde våra ambitioner rejält, säger Magnus och Richard.

27

28 Årets Nyföretagare 2013: Vardagsproblem blev affärsidé Carolina Sundberg tröttnade på att skicka iväg sina barn till skolan med luncher som hon visste skulle hinna bli ofräscha innan det var dags att äta dem. Hon skapade Frozzypack; en unik matlåda med inbyggd kylning som håller maten fräsch och sval ända fram till lunch. Med Frozzypack håller sig maten kylskåpskall i upp till sju timmar i rumstemperatur. Matlådans lock innehåller en kylbevarande gelé som efter tio timmar i frysen garanterar fräsch mat till lunch och senare. Frozzypack är en välkommen innovation för alla som vill ha fräscha luncher eller vistas mycket i naturen. - Min dotter skulle åka skridskor med skolan, säger Carolina. Klockan packade jag pannkakor i hennes matlåda som skulle ätas fem timmar senare. Jag ville lägga matlådan i en liten kylväska med kylklamp, men det gick inte min dotter med på. Hon hade tillräckligt att släpa på, skridskor, hjälm, matlåda och dricka. Jag försökte med att bara få skicka med en kylklamp i väskan, men inte heller det gick. Vi kom i diskussion och i ren frustration tänkte jag - varför finns det inte en matlåda med kyla i? - Nomineringsprocessen till årets Nyföretagare är ett otroligt roligt arbete, säger Therese Granlund. Vi får ett konkret bevis på vilka livskraftiga företag som varje år startas runt om i landet. Vi vaskar fram fem finalister bland de lokala vinnarna. Bland dessa utses en vinnare och två får hedersomnämnanden.

29 Hedersomnämnande för Mormor Magdas Därproducerade Glass Mormor Magdas Därproducerade Mat och Glass AB startade glasstillverkning i juni 2011, konceptet har utvecklats sedan mars Bakom idén står Angela som tröttnade på att vara arbetslös och beslöt sig för att ta tag i sitt eget karriärsöde. Företaget har sitt säte i Smålands Taberg och drivs av Angela och hennes väninna Kattis Wadsby som är ansvarig för glasstillverkningen. - Den idén gick jag och bar på en tid, tills jag en dag såg en annons för Mässan Eget Företag där det stod Har du en idé? Vi hjälper dig! Jag besökte mässan, fick kontakt med NyföretagarCentrum i Haninge och på den vägen är det. - Det är en dröm att vår fina glass finns på fler och fler ställen i landet, säger säger Angela Hafström. Vår glass förtjänar en plats i frysdisken därför att den är tillsatsfri, säsongsanpassad, därproducerad och för att konsumenten vet var den är gjord och vilka som gör den. Vårt egna koncept Därproducerat talar om för den medvetna konsumenten direkt på innehållsförteckningen var ingredienserna i produkten kommer ifrån. Spårbarhet och ursprungsmärkning är oerhört trendigt i mat- och restaurangbranschen men så vitt vi vet är vi först i Sverige med att försöka spåra en förädlad livsmedelsprodukt. Till Mormor Magdas glassfabrik hämtas många av ingredienserna från gårdar runt om i Småland.

30 Bazaren/ Vecka 17 NyföretagarVeckan / Mässan Eget Företag: Informationsaktiviteter som når många! Varje år genomför NyföretagarCentrum en rad informationsaktiviteter. De som koordineras av NyföretagarCentrum Sverige är mässan Eget Företag, NyföretagarVeckan Vecka 17 och Bazaren. - Informationsaktiviteterna är våra främsta marknadsföringsverktyg, säger Mats Evergren, marknadschef för NyföretagarCentrum Sverige. De skapar intresse i media och bidrar till att entreprenörskap finns i den allmänna debatten. Under dessa aktiviteter blir det extra tydligt hur Nyföretagar- Centrum Sverige utgör en arena för samverkan mellan olika företagsfrämjande företag och organisationer. - Dessutom når vi många personer med information om vår kostnadsfria rådgivning varför många sedan kommer på individuell rådgivning, säger Mats Evergren. I februari 2013 arrangerade Nyföretagar- Centrum Sverige i samarbete med myndigheter och partners aktiviteten Bazaren i Kulturhuset i Stockholm. Fler än personer besökte Bazarens starta eget-avdelning för rådgivning och information. Informationsaktiviteten NyföretagarVeckan Vecka 17 under april månad gav företag, organisationer och myndigheter utmärkta möjligheter till praktisk samverkan, samtidigt som många nåddes av information. Den landsomfattande turnén och aktiviteterna med Café Starta Eget ägde rum i Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Borlänge, Gävle och Uppsala informationskassar delades ut under denna vecka. Mässan Eget Företag: Sveriges största företagsevent Mässan Eget Företag, Sveriges största mötesplats för nya företag, arrangerades den 3-5 oktober på Stockholmsmässan av NyföretagarCentrum Sverige. Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringquist tillsammans med Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup invigde mässan. I NyföretagarCentrums monter fanns ett stort antal rådgivare som löpande gav rådgivning till besökarna. Liksom tidigare år blev mässan 2013 en succé: Nästan besökare. Nästan personer deltog på seminarierna. Fler än 100 seminarier arrangerades.

31

32 Några ord från våra rådgivare och samarbetspartners Anne Abraham Marbrandt, verksamhetsansvarig vid Nyföretagar- Centrum Öresund: - Vi ser alltid till individen och affärsidén. Man kan ha världens bästa affärsidé och vara en stjärna på t.ex. marknadsföring, men samtidigt kanske man inte alls kan eller vill syssla med bokföring. Då råder vi entreprenören att satsa på det han/ hon kan och sedan ta hjälp av andra. Vi på NyföretagarCentrum har ett enormt stort nätverk som vi givetvis delar med oss av. Inger Wickbom, rådgivare vid Nyföretagar- Centrum Södertälje Salem Nykvarn: - Det är ett oerhört tryck på Nyföretagar- Centrums rådgivning och i en mångkulturell kommun som Södertälje spelar NyföretagarCentrum en särskilt viktig roll. Men NyföretagarCentrum Södertälje gör inte bara nytta i integrationsarbetet. Efter varslen på AstraZeneca satte NyföretagarCentrum in extraresurser för att hjälpa de många som varslats. Erik Åqvist, verksamhetsansvarig vid NyföretagarCentrum Linköping: - NyföretagarCentrum har alltid stått för den värdegrund som jag brinner för, det vill säga starkt fokus på näringsliv och tillväxt, samtidigt som de bjuder samhället på sin stora kompetens. - Våra rådgivare behöver inte ha uppnått en viss ålder. Det är deras gedigna erfarenhet av att driva företag, gärna i mer än en form, som betyder något. Vi ska vara prestigelösa människor när det gäller att dela med oss, bli nöjda och glada av att se andra lyckas. Jan-Eric Sundgren, Senior rådgivare till AB Volvos koncernchef: - AB Volvo stödjer NyföretagarCentrum Sverige av flera skäl. Vi är en del av samhället och vill bidra till att skapa nya jobb och företag. Vi vill vara en aktiv samhällsaktör. Vi vill ha ett aktivt näringsliv där vi finns lokalt. Vi vill utveckla underleverantörskedjan, och här är vi beroende av nya företag. Anita Johansson, områdeschef, AFA Försäkring: - AFA Försäkring har som mål att med våra försäkringar skapa trygghet på jobbet för så många som möjligt på den svenska arbetsmarknaden. Därför är det viktigt för oss att vara med i ett sammanhang där ett gott företagande utvecklas. NyföretagarCentrum är ett sådant sammanhang. Annika Bränström, Generaldirektör, Bolagsverket: - Vi är nationell samarbetspartner till NyföretagarCentrum och stödjer deras arbete till fullo. Ju mer rätt det blir från början när man ska starta ett företag, desto bättre fungerar hela processen när företaget har med myndigheter att göra. NyföretagarCentrum är en aktör som, precis som vi, arbetar för att främja företagandet i Sverige.

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då?

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då? Jobs and Society NyföretagarCentrum 25 år Tema: Nu vänder det Nyföretagandet ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Franchise så funkar det Kicki Theander Middagsfrid satsar

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Mässpecial. Lennart. Söderberg. Sigtuna, Årets. Årets nyföretagare. nyföretagarkommun 2012 NR 3 2012. Pris 35. Eget Företag

Mässpecial. Lennart. Söderberg. Sigtuna, Årets. Årets nyföretagare. nyföretagarkommun 2012 NR 3 2012. Pris 35. Eget Företag Mässpecial Lennart Söderberg Sigtuna, Årets Årets nyföretagare nyföretagarkommun 2012 NR 3 2012 Pris 35 Eget Företag 1 kr AEF mässan 2012.indd 1 Ledaren Vi har bevisat det igen Mässan Eget Företag är en

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Årets. nyföretagare. Årets. Mentor. besökare. Enköping, Årets. + 36 procent! REKORD- MÄSSA! nyföretagarkommun 2010. 8 393 deltagare.

Årets. nyföretagare. Årets. Mentor. besökare. Enköping, Årets. + 36 procent! REKORD- MÄSSA! nyföretagarkommun 2010. 8 393 deltagare. Mässpecial REKORD- MÄSSA! Årets 12 450 besökare + 36 procent! Årets Mentor 8 393 deltagare på seminarierna Enköping, Årets nyföretagarkommun 2010 nyföretagare NR 4 2010 Pris 35 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från mässan Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från mässan Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från mässan Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! MÄSSAN 11 13 OKT Tors 10 19,

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer