Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2013 NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens syfte är att främja entreprenörskap och medverka till start av nya livskraftiga företag i Sverige.

2 Verksamhetsberättelse 2013 gav vi personer kostnadsfri och konfidentiell rådgivning - och bidrog till att nya företag startades. Utan NyföretagarCentrum hade nyföretagandet i Sverige varit lägre.

3 NyföretagarCentrum Sverige 2013 Bland aktiviteterna kan nämnas: Start och stöttning av NyföretagarCentrum Kvalitetssäkring/certifiering av NyföretagarCentrum och diplomering av rådgivare Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling Undersökningar om NyföretagarCentrums status, effekter och nyföretagares kundprofil/kundnöjdhet Framtagande av fakta kring nyföretagandets utveckling Utveckling av rådgivarverktyg Stöd till NyföretagarCentrum med IT-system, kunddatabas och web Arrangemang av Nyföretagarveckan Vecka 17 med lokala Café Starta Eget, Mässan Eget Företag och Bazaren i Stockholm Utmärkelser till nyföretagare Mentorverksamhet för nyföretagare Internationella kontakter för att ta del av verksamma metoder Samverkan med entreprenörsorganisationer genom Aktörsrådet för Entreprenörskap och Innovation Samverkan med näringsliv, organisationer, myndigheter och kommuner Produktion och distribution till nyföretagare av informationsmaterial, Tidningen Eget Företag och Affärsplanen

4

5 Prins Daniel besökte NyföretagarCentrum Den 4:e mars besökte Prins Daniel NyföretagarCentrum Sverige Vid besöket fick Prinsen information om NyföretagarCentrums verksamhet och hur man hjälper till med rådgivning och mentorskap till personer som vill starta eget företag. Bakgrunden till mötet var att IVA i samverkan med Prins Daniel startat Prins Daniels Fellowship och Entreprenörsprogram, där målet är att stimulera till ett ökat entreprenörskap bland unga. Under besöket hos NyföretagarCentrum Sverige talades det om vikten av nya företag för Sveriges fortsatta utveckling och välfärd. Jan-Olov Ericksson, ordförande NyföretagarCentrum Sverige, poängterade att Sverige internationellt har ett lågt nyföretagande och att NyföretagarCentrums insatser gör stor nytta. Vice ordförande Kenth Berndtsson, med bakgrund från AB Volvo, beskrev de insatser som görs från företagen för att säkra NyföretagarCentrums verksamhet runt om i landet. Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige, underströk att NyföretagarCentrums goda resultat även uppmärksammats internationellt. Med fler än personer årligen som ges rådgivning och nära startade företag med hög kvalitet bidrar NyföretagarCentrum till både tillväxt och sysselsättning.

6 Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige: Nya företag är Sveriges framtid De senaste åren har de nya och små företagen svarat för den absoluta merparten av alla nya jobb. Det är de nya företagen som förändrat vår vardag. Attityderna till företagandet har förbättrats under de senaste åren och många upplever nu att det är lättare att starta företag. Särskilt bland de unga märks detta tydligt. Intresset för att starta företag är högt. Det är också allt fler seniorer som har förstått att det inte är så dumt att starta företag. Skatten är låg och pensionen kanske inte heller blev vad man en gång hoppades på. Starkast är nyföretagandet i Stockholm med kranskommuner. Men höga nivåer med många företagsstarter finns även i kommuner som t ex Strömstad, Åre, Härjedalen och Båstad. Även om vissa kommuner sticker ut med många företagsstarter finns i Sverige totalt låga entreprenörsnivåer. Vi borde egentligen ha dubbelt så många nya företag i landet för att ligga i topp i Europa. Och jämför vi oss med USA behöver vi dubbla entreprenörskapsnivån. Det finns alltså utrymme för förbättringar. Ett väldigt glapp finns mellan viljan att starta företag och att sedan göra det. Det hela blir extra tydligt då siffrorna visar att 50 % av Sveriges befolkning uppger att de kan tänka sig starta ett företag, men endast 0,6 % gör det. Att ta vara på den kraft som finns hos de ideella rådgivningsorganisationerna borde därför vara en självklarhet. Det finns nämligen inget mer verkningsfullt än konkreta tips och råd från erfarna personer med egen kunskap om hur det är att starta och driva företag. Att vid företagsstarten få kostnadsfri hjälp med kontakter och expertis är ovärderligt. Det är därför NyföretagarCentrum finns och ger rådgivning till fler än personer årligen, samt medverkar till att cirka nya livskraftiga företag årligen startas. Utan NyföretagarCentrums insatser hade vi utan tvekan haft ett lägre nyföretagande i Sverige. Men det räcker givetvis inte bara med NyföretagarCentrums insatser. Det behövs även en del politiska beslut. Mikrolån med låg ränta, utan krav på egen kapitalinsats eller borgen, borde egentligen finnas i bred skala även i Sverige. Är man ung och inte har så stora besparingar är det extra svårt att komma igång. Fundera på hur många ungdomar som skulle studera vidare om inte vettiga studielån fanns med rimliga villkor? Det är alltså inte att förvåna sig över att Sverige har ett alltför lågt nyföretagande. Tänk om Arbetsförmedlingen skulle börja rikta sina insatser för start av eget företag till dem som har bäst möjligheter att starta företag? Då skulle nog både fler företag och nya jobb skapas. För det är ju i företagen som de framtida nya jobben finns. Själva starten av det nya företaget och just alla förberedelser är avgörande för företagets framtid.

7 Att ha en kunnig person att bolla företagsidén med är betydelsefullt om man ska lyckas. Att samtidigt göra sin Affärsplan och ta hjälp av erfarna mentorer är lika viktigt. Goda råd på vägen om allt från affärsidén, budget/ekonomi, avtal och marknadsföring/försäljning är själva nyckeln till framgång. Hos NyföretagarCentrum kan du få sådan stöttning och hjälp vid företagsstarten. Här finns de som kan företagandet utifrån egen företagarerfarenhet. Vi hjälper dig fram till en säker företagsstart i 200 kommuner runt om i Sverige. Det är bara att kontakta närmaste NyföretagarCentrum!

8 Känslan av att någon trodde på mig och min idé, tog mig på allvar, gav styrka och bättre självförtroende som i sin tur hjälpte mig att driva det hela vidare med en större entusiasm och tro på mig själv och min kapacitet än vad jag hade innan kontakten med NyföretagarCentrum.

9

10 STYRELSE: Stiftelsen Svenska Jobs and Societys (NyföretagarCentrum Sveriges) styrelse har under året bestått av följande personer: Ledamöter: Ordförande: Jan-Olov Ericksson Vice ordförande: Kenth Berndtsson, AB Volvo Stefan P Andersson, SEB Lars Asplund, Vattenfall AB Suzanne Asserholt, Företagarna Patrik Engellau, AB Samhällsrådet Boo Gunnarsson, Visma Lennart Hager, Hager advokater AB Ulf Lindberg, Almega Per Mossberg, Posten NordenAB Eva Pethrus, Microsoft Lena Påhlman, TeliaSonera Daniel Sjöberg, Bolagsverket Lars Sörling, Björn Lundén Information AB Suppleanter: Christina Almtun, Svedea Werner Carlsson, Scania Kerstin Eriksson, Famna (fr o m ) Gustaf Frieberg, LRF Konsult (t. o m ) Teresa Hamilton Burman, Swedbank Carina Idberg, Handelsbanken Anita Johansson, AFA Försäkring Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv AB Charlotte Löfgren, Fortnox (fr. o m ) Fredrik Nilsson, Unionen (t. o m ) Elisabeth Olin, Nordea Morgan Olofsson, Arbetsmiljöverket Lotta Olsson Etander, LRF Konsult (fr. o m ) Karin Pilsäter, TCO Åsa Sjölander, Unionen (fr. o m ) Håkan Wahlström, Malmö Aviation Christer Östlund, SKL (fr. o m ) Adjungerade: Birgitta Hammarström Bengt Andersson, NyföretagarCentrum Halland Inger Alvinger, NyföretagarCentrums Kvalitetsråd Urban Blomberg, NyföretagarCentrums Kvalitetsråd Cilla Franzén, NyföretagarCentrum Uppsala Thomas Sigfridson, NyföretagarCentrum Karlstad Ingela Lindefelt, NyföretagarCentrum Motala Guy Hörnfeldt, NyföretagarCentrum Järfälla-Upplands Bro Jan Sundman, NyföretagarCentrum Umeå Verkställande ledamot/vd Harry Goldman, Coordinator Consulting GRE AB Styrelsen har under 2013 sammanträtt: 21/2, 7/5, 18/9, och 20/11

11 Jan-Olov Ericksson, ordförande NyföretagarCentrum Sverige: Sveriges ledande aktör inom nyföretagande Nästa år fyller Stiftelsen Jobs and Society 30 år. Verksamheten började med ett NyföretagarCentrum i Ronneby och sedan dess har vi vuxit till att idag vara verksamma över hela landet i fler än 200 kommuner. Låt mig inleda med några fakta som talar för sig själva: Idag nära starter per år Mer än 80 % fortfarande verksamma efter tre år Färre än 1 % i konkurs efter tre år Vår kostnad per företagsstart är låg, ca :- Framgångsfaktorerna har varit desamma under alla år: 1. Koncentration på startprocessen via en egenutvecklad affärsplansmodell 2. Ca 200 erfarna rådgivare som ger råd till blivande företagare 3. Näringslivet i ledning av verksamheten vad avser styrelserepresentation och finansiering 4. Kvalitetssäkring av verksamheten genom: a.) certifiering för att säkerställa att NyföretagarCentrum lever efter fastställda huvudprinciper b.) diplomering av rådgivare för att säkra nödvändig professionalism i rådgivningen 5. Lokala styrelser och rådgivare som säkrar kunskap och starkt lokalt engagemang Under 2013 utfördes en utredning av IUC Sverige som visade att NyföretagarCentrums bidrag till samhällsekonomin är omfattande. De nya företagen som fått rådgivning vid NyföretagarCentrum genererade drygt 13 miljarder kronor ( Skr) till stat och kommuner i form av inbetalda skatter, arbetsgivaravgifter, moms och indirekta skatter på konsumtion. Men fler livskraftiga företag behöver startas i Sverige som utvecklas och ger tillräckliga skatteintäkter så att vi ska kunna finansiera vår välfärd. De nya företagen behövs även mot bakgrund av Sveriges befolkningsstruktur med allt fler äldre som ska försörjas av allt färre. Vi är stolta över vad vi tillsammans under varumärket NyföretagarCentrum uträttat, men stillestånd är tillbakagång. Vår ambition är att vidareutveckla vår verksamhet och stärka vår roll som den klart ledande aktören i Sverige för ökat nyföretagande.

12 Varje år, vecka, dag och timme startas ett nytt företag med hjälp av Nyföretagar- Centrum. Det kan vi göra tack vare det stöd som ges av våra samarbetspartners.

13 NyföretagarCentrum Sveriges kansli NyföretagarCentrum Sveriges nationella kanslifunktion och projektledning är central för hela verksamheten. Utan den sammanhållande och löpande kontakten mot företag, organisationer, kommuner och myndigheter skulle de goda resultat som uppnåtts inte ha kommit till stånd. NyföretagarCentrums närmare 90-tal föreningar och ca 200 rådgivare har under 2013 givits löpande support. Nyföretagar- Centrum Sverige svarar huvudsakligen för denna helpdeskfunktion. Informations- och rådgivningsinsatser har skett löpande från NyföretagarCentrum Sveriges sida för att på bästa sätt säkra och utveckla verksamheterna. Denna underhållsfunktion har varit central så att NyföretagarCentrums verksamhet kan fortsätta drivas med hög kvalitet och volym. Harry Goldman Mats Evergren Josefin Hildinge Jan Ljungberg Therese Granlund Jörgen Bengtson Johan Tamm Anders Arehag Marianne Bogle Daniel Dworetsky Elisabet Sannas

14 Entreprenörskapsbarometern 2012: NyföretagarCentrum populärt bland blivande företagare I mitten av mars i år lade Tillväxtverket fram rapporten Entreprenörskapsbarometern 2012, där man presenterade intressanta siffror för NyföretagarCentrum. Andel som anger att de skulle vända sig till olika aktörer respektive släkt och vänner för att få information om att starta företag (18-70 år). (Siffror från Entreprenörskapsbarometern.) Släkt och vänner som är företagare 89 % Skatteverket 75 % Bolagsverket 58 % NyföretagarCentrum 48 % Kommunens näringslivskontor 46 % Tillväxtverket, ex Startlinjen, Verksam.se 38 % ALMI 38 % Arbetsförmedlingen 37 % Coompanion 6 % I rapporten konstaterades att Nyföretagar- Centrum är den aktör, efter Skatteverket och Bolagsverket, som man helst vänder sig till om man funderar på att starta och driva företag. - Rapporten är ett facit på att vi levererar rätt sorts service, säger Mats Evergren, marknadschef vid Nyföretagar- Centrum. Men man måste komma ihåg att de som vill starta företag i första hand vänder sig till släkt och vänner som redan är företagare för råd. Halva Sveriges befolkning Undersökningen baseras på enkätsvar som skickats ut till nästan invånare och som därför är mycket statistiskt tillförlitlig. Nästan hälften av den arbetande befolkningen kan enligt rapporten tänka sig att starta eget företag. Det är en anmärkningsvärd siffra då det endast är 10 % av befolkningen som faktiskt driver företag och endast 0,6 % som startade Det blir än mer intressant då rapporten vidare konstaterar att bland dem som kan tänka sig att starta eget företag är det 37 % som hellre skulle driva eget företag än vara anställd. - Siffrorna visar att det finns en stor tillväxtpotential för att öka nyföretagandet i Sverige, säger Mats Evergren. Det är upp till oss rådgivningsorganisationer, tillsammans med myndigheterna, att gemensamt fortsätta att utveckla vår verksamhet så att fler vågar ta steget till eget. Tvärtemot vad många tror, så är det inte ekonomisk framgång som är den primära drivkraften hos

15 dem som vill starta och driva eget företag. Den drivande kraften är snarare möjligheten till självständigt arbete och förverkligandet av idéer. Kvinnor och nya svenskar hittar till NyföretagarCentrum Kvinnor och nya svenskar omnämns ofta som grupper med stor entreprenörskapspotential. Många satsningar görs för att hjälpa kvinnor och nya svenskar att starta nya företag. - Det är då glädjande att kunna konstatera att kvinnor i betydligt högre utsträckning än män känner till NyföretagarCentrums verksamhet, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. 53 % av kvinnorna och 44 % av männen skulle vända sig till NyföretagarCentrum när de ska starta företag enligt Tillväxtverkets Entreprenörsbarometer. Mormor Magdas Därproducerade Mat och Glass AB har sitt säte i Jönköping, Småland. Företaget grundades i januari 2011 av Angela Hafström som också är verksamhetsansvarig. I juli 2011 startades glasstillverkningen i Smålands Taberg under ledning av Katarina Wadsby. Samma goda siffror, 52 % gäller för nya svenskar.

16 Våra resultat 2013: antal besökare 20 % födda utomlands 52 % andel kvinnor 32 % upp till 31 år 26 % år 24 % år 17 % över 50 år

17 Goda mätbara resultat: NyföretagarCentrum leder utvecklingen till fler nya företag Undersökningar och resultat NyföretagarCentrums resultat är evidensbaserade och mätbara eftersom Nyföretagar- Centrum Sverige under flera år genomfört omfattande undersökningar kring verksamhetens resultat. Så även detta år. Undersökningen visar att drygt företag, organisationer, myndigheter och kommuner stöder och finansierar landets NyföretagarCentrum. Dessutom stöds NyföretagarCentrums verksamhet av drygt personer som finns i nätverken runt om i landet. Dessa personer har tillhandahållit fler än kompetensfyllda ideella timmar som ställts till NyföretagarCentrums förfogande. 94 % av NyföretagarCentrums besökare skulle rekommendera NyföretagarCentrum till andra som ska starta företag. Många besökare hittar till Nyföretagar- Centrum genom internet (18 %) eller genom rekommendation från vänner och bekanta (20 %) samt via Arbetsförmedlingen (19 %). Årets NKI-undersökning (Nöjd Kund-index) Under våren 2013 genomförde NyföretagarCentrum Sverige den årliga kund-undersökningen med frågor ställda direkt till NyföretagarCentrums besökare. Denna kundundersökning visade att: 91 % av besökarna var nöjda eller mycket nöjda med rådgivningen 84 % uppgav att rådgivningen var till viss nytta eller stor nytta - Resultaten är helt i linje med tidigare undersökningar och visar att kundnöjdheten fortfarande är mycket hög, säger Daniel Dworetsky, ansvarig för undersökningar vid NyföretagarCentrum Sverige.

18

19 Utan NyföretagarCentrums insatser hade nyföretagandet i landet varit lägre.

20 Aktörsrådet för Entreprenörskap och Innovation: Aktörsrådet driver frågan om företagsfrämjande NyföretagarCentrum Sverige tog under 2012 initiativ till bildandet av Aktörsrådet för Entreprenörskap och Innovation med organisationerna NyföretagarCentrum Sverige, Coompanion, CONNECT, Drivhuset, Swedish Incubators and Science Parks, Svenska Uppfinnarföreningen, Venture Cup och Winnet Sverige. Aktörsrådet har lett till ökat samarbete kring entreprenörsfrämjande insatser med utåtriktade aktiviteter och utveckling av metoder och rådgivarverktyg. Aktörsrådet presenterade 2013 gemensamt sina önskemål i samband med ett möte på Näringsdepartementet. En skrivelse insändes även till Näringsdepartementet med förhoppning om att Aktörsrådets önskemål skall tillgodoses. Y Y Y Start av nya NyföretagarCentrum: Storsatsning i Örebro län NyföretagarCentrum Sverige arbetar ständigt med att etablera nya, samt underhålla befintliga, NyföretagarCentrum, med målet att täcka Sverige med lokal rådgivning. NyföretagarCentrum når nu ut med lokal rådgivning till 89 procent av befolkningen. Under 2013 tillkom NyföretagarCentrum Örebro. Insatserna omfattar både kommunerna Örebro och Lekeberg. Start av NyföretagarCentrum har under året även skett i Sölvesborg vilket gör att Blekinge nu har NyföretagarCentrum i alla kommuner. - I dag täcker vi alla befolkningsmässigt större regioner och stora geografiska områden, säger Jörgen Bengtson, projektledare på NyföretagarCentrum Sverige. Men fler kommuner i landet behöver Nyföretagar- Centrum. 89 procent av Sveriges befolkning har idag NyföretagarCentrum i sin kommun. Det borde vara 100 procent! - Samtidigt är underhållsinsatserna vid NyföretagarCentrum lika viktiga för att säkra fortsatt verksamhet på bästa sätt runt om i landet. Vi tar därför ytterligare steg för bättre möjligheter till livskraftigt företagande - som leder till nya jobb och tillväxt i hela landet, säger Jörgen Bengtson.

21

22

23 CSR Sweden och CSR Europe CSR Europe bildades 1995 i Bryssel på initiativ av EU-kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors. Tanken var att öka det europeiska näringslivets konkurrenskraft. Idag är CSR Europe ett företagsnätverk med 70 multinationella företag som medlemmar och 36 nationella partners i 29 länder. CSR Sweden är nationell partner till CSR Europe. Alla talar om CSR och vikten av samhällsengagemang. Att ha en gedigen kunskap kring CSR-frågor och att kunna se dem praktiskt och strategiskt i ett företagsperspektiv är viktigt. CSR Sweden är här en oerhört viktig plattform och har idag blivit en knutpunkt för CSR (Corporate Social Responsibility) i Sverige. Genom våra nära relationer med CSR Europe har CSR Sweden dessutom en viktig roll i europasamarbetet, säger Marianne Bogle, verksamhetsansvarig för CSR Sweden och styrelseledamot i CSR Europe. Sedan starten 2004 har CSR Sweden drivits som ett projekt inom ramen för NyföretagarCentrum Sveriges (Svenska Jobs and Society) verksamhet beslutades dock att CSR Sweden skulle bilda en egen organisation. Detta skedde med start 1 juli. Samarbetet med NyföretagarCentrum fortsätter dock och tillsammans lyfter organisationerna frågan om entreprenörskap på europeisk nivå. NyföretagarCentrums arbete är numera välkänt som ett föredöme på den europeiska arenan.

24 NyföretagarCentrum - Vård och Omsorg Sedan många år finns hos NyföretagarCentrum en stor kompetens inom vård- och omsorgsföretag. Ett stort antal nya vårdföretag har startat genom NyföretagarCentrum de senaste åren. Under tidigare år har NyföretagarCentrum Sverige samarbetat med Praktikertjänst, Sveriges Farmacevtförbund och Vårdförbundet. Vård- och omsorgsföretag utgör idag en stor grupp bland besökarna på NyföretagarCentrum, 12 % uppger att de tänker starta inom denna sektor. NyföretagarCentrum Sverige har under 2013, tillsammans med Famna och Vårdförbundet, medverkat med utbildningsinsatser för att underlätta start och drift av fler vård- och omsorgsföretag inom den ideella sektorn. Samarbete i nya konstellationer: Idéburen vård och omsorg Famna, NyföretagarCentrum och Vårdförbundet drev tillsammans under 2013 projektet Fler vägar och värden i vården. Av tradition drivs många idéburna företag inom social- och äldreomsorg. På senare tid startas även företag inom primärvården, exempelvis hälsocentraler och distriktssköterskemottagningar. - NyföretagarCentrums roll är att hjälpa de idéburna företagen att bli så affärsmässiga och konkurrenskraftiga som möjligt, och därmed ge dem möjlighet att bättre agera på en konkurrensutsatt vård- och omsorgsmarknad, säger Elisabet Sannas, projektledare vid NyföretagarCentrum Sverige.

25 Årets NyföretagarBarometer: Även under 2013 minskade nyföretagandet Att fler nya företag behövs i Sverige för ökad tillväxt finns enighet kring. Att Sverige har ett för lågt nyföretagande och låga entreprenörskapsnivåer finns bland annat konstaterat i världens främsta entreprenörsstudie Global Entrepreneurship Monitor. Trots alla insatser från olika håll minskade dock nyföretagandet åter Nyföretagarbarometern, som mäter nyregistrerade företag hos Bolagsverket, sammanställs löpande av NyföretagarCentrum Sverige. Antalet nyregistrerade företag under 2013 uppgick totalt till För 2013 blev minskningen totalt 2 % jämfört med Andelen enskilda firmor minskade med 5,3 %.

26 Mentorskap Flertalet NyföretagarCentrum är engagerade i det nationella mentorprogrammet som drivs i samarbete med Almi. 550 nyföretagare har under 2013 genomgått program Mentor Eget Företag. Mentorprogrammet förstärker rådgivningsinsatserna på ett påtagligt sätt och leder till högre överlevnad och expansion för nyföretagare. Undersökningar visar att överlevnaden för nya företag stiger från 81 % till 89 % då mentorprogrammet kopplas till NyföretagarCentrums rådgivning. Andelen konkurser sjunker dessutom från 1 % till 0 %. - De ideella insatserna från mentorernas sida är oerhört viktiga och leder till att de nya företagen kan utvecklas framgångsrikt, säger Josefin Hildinge, ansvarig för NyföretagarCentrums mentorverksamhet. Årets Mentor Peter Rovér: Ta relationen på allvar Peter Rovér är VD för konsultfirman Effect Management med bas i Karlstad. Viktigast vid en mentor- och adeptrelation är att man tar engagemanget från båda håll på allvar. Det gjorde mina adepter. Jag lade tonvikten på att arbeta systematiskt; tog en sak i taget och såg till att kunder kom före kostnader. Det är också viktigt att ta reda på vad man är bra på och verkligen lyssnar på kunderna. Mina båda adepter är duktiga nätverkare, tänker varumärke och är mycket hängivna. De är på tårna hela tiden och har förstått att det är på marknaden som det händer, inte på kontoret! Som mentor är det viktigt att man förstår att adeptens satsning på eget företag är en stor livshändelse. Det måste man ta på allvar och också våga ta ansvar för de råd man ger. Sedan måste man kunna säga obekväma saker. Det har jag gjort. Adepterna Magnus Kihlström och Rickard Ahlström: Var aldrig rädd att ta hjälp av andra Magnus Kihlström och Rickard Ahlström driver tillsammans filmbyrån Make My Day, som arbetar med produktion av digital rörlig media och skräddarsydda filmproduktioner åt företag, organisationer och myndigheter från idé till produktion och distribution. Vi ville mycket och idéerna var många men vi fastnade i detaljer. Peter lyssnade först när vi pratade om allt från visitkort och lokal till paketering. Han gav oss några uppgifter att tänka på till nästa möte. Med små diskreta petningar fick han oss sedan att prioritera bättre och tänka på helheten. Han ställde krav och ifrågasatte vår budget och vinstprognoser och gav värdefulla tips om strategiskt tänk. Han höjde våra ambitioner rejält, säger Magnus och Richard.

27

28 Årets Nyföretagare 2013: Vardagsproblem blev affärsidé Carolina Sundberg tröttnade på att skicka iväg sina barn till skolan med luncher som hon visste skulle hinna bli ofräscha innan det var dags att äta dem. Hon skapade Frozzypack; en unik matlåda med inbyggd kylning som håller maten fräsch och sval ända fram till lunch. Med Frozzypack håller sig maten kylskåpskall i upp till sju timmar i rumstemperatur. Matlådans lock innehåller en kylbevarande gelé som efter tio timmar i frysen garanterar fräsch mat till lunch och senare. Frozzypack är en välkommen innovation för alla som vill ha fräscha luncher eller vistas mycket i naturen. - Min dotter skulle åka skridskor med skolan, säger Carolina. Klockan packade jag pannkakor i hennes matlåda som skulle ätas fem timmar senare. Jag ville lägga matlådan i en liten kylväska med kylklamp, men det gick inte min dotter med på. Hon hade tillräckligt att släpa på, skridskor, hjälm, matlåda och dricka. Jag försökte med att bara få skicka med en kylklamp i väskan, men inte heller det gick. Vi kom i diskussion och i ren frustration tänkte jag - varför finns det inte en matlåda med kyla i? - Nomineringsprocessen till årets Nyföretagare är ett otroligt roligt arbete, säger Therese Granlund. Vi får ett konkret bevis på vilka livskraftiga företag som varje år startas runt om i landet. Vi vaskar fram fem finalister bland de lokala vinnarna. Bland dessa utses en vinnare och två får hedersomnämnanden.

29 Hedersomnämnande för Mormor Magdas Därproducerade Glass Mormor Magdas Därproducerade Mat och Glass AB startade glasstillverkning i juni 2011, konceptet har utvecklats sedan mars Bakom idén står Angela som tröttnade på att vara arbetslös och beslöt sig för att ta tag i sitt eget karriärsöde. Företaget har sitt säte i Smålands Taberg och drivs av Angela och hennes väninna Kattis Wadsby som är ansvarig för glasstillverkningen. - Den idén gick jag och bar på en tid, tills jag en dag såg en annons för Mässan Eget Företag där det stod Har du en idé? Vi hjälper dig! Jag besökte mässan, fick kontakt med NyföretagarCentrum i Haninge och på den vägen är det. - Det är en dröm att vår fina glass finns på fler och fler ställen i landet, säger säger Angela Hafström. Vår glass förtjänar en plats i frysdisken därför att den är tillsatsfri, säsongsanpassad, därproducerad och för att konsumenten vet var den är gjord och vilka som gör den. Vårt egna koncept Därproducerat talar om för den medvetna konsumenten direkt på innehållsförteckningen var ingredienserna i produkten kommer ifrån. Spårbarhet och ursprungsmärkning är oerhört trendigt i mat- och restaurangbranschen men så vitt vi vet är vi först i Sverige med att försöka spåra en förädlad livsmedelsprodukt. Till Mormor Magdas glassfabrik hämtas många av ingredienserna från gårdar runt om i Småland.

30 Bazaren/ Vecka 17 NyföretagarVeckan / Mässan Eget Företag: Informationsaktiviteter som når många! Varje år genomför NyföretagarCentrum en rad informationsaktiviteter. De som koordineras av NyföretagarCentrum Sverige är mässan Eget Företag, NyföretagarVeckan Vecka 17 och Bazaren. - Informationsaktiviteterna är våra främsta marknadsföringsverktyg, säger Mats Evergren, marknadschef för NyföretagarCentrum Sverige. De skapar intresse i media och bidrar till att entreprenörskap finns i den allmänna debatten. Under dessa aktiviteter blir det extra tydligt hur Nyföretagar- Centrum Sverige utgör en arena för samverkan mellan olika företagsfrämjande företag och organisationer. - Dessutom når vi många personer med information om vår kostnadsfria rådgivning varför många sedan kommer på individuell rådgivning, säger Mats Evergren. I februari 2013 arrangerade Nyföretagar- Centrum Sverige i samarbete med myndigheter och partners aktiviteten Bazaren i Kulturhuset i Stockholm. Fler än personer besökte Bazarens starta eget-avdelning för rådgivning och information. Informationsaktiviteten NyföretagarVeckan Vecka 17 under april månad gav företag, organisationer och myndigheter utmärkta möjligheter till praktisk samverkan, samtidigt som många nåddes av information. Den landsomfattande turnén och aktiviteterna med Café Starta Eget ägde rum i Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Borlänge, Gävle och Uppsala informationskassar delades ut under denna vecka. Mässan Eget Företag: Sveriges största företagsevent Mässan Eget Företag, Sveriges största mötesplats för nya företag, arrangerades den 3-5 oktober på Stockholmsmässan av NyföretagarCentrum Sverige. Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringquist tillsammans med Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup invigde mässan. I NyföretagarCentrums monter fanns ett stort antal rådgivare som löpande gav rådgivning till besökarna. Liksom tidigare år blev mässan 2013 en succé: Nästan besökare. Nästan personer deltog på seminarierna. Fler än 100 seminarier arrangerades.

31

32 Några ord från våra rådgivare och samarbetspartners Anne Abraham Marbrandt, verksamhetsansvarig vid Nyföretagar- Centrum Öresund: - Vi ser alltid till individen och affärsidén. Man kan ha världens bästa affärsidé och vara en stjärna på t.ex. marknadsföring, men samtidigt kanske man inte alls kan eller vill syssla med bokföring. Då råder vi entreprenören att satsa på det han/ hon kan och sedan ta hjälp av andra. Vi på NyföretagarCentrum har ett enormt stort nätverk som vi givetvis delar med oss av. Inger Wickbom, rådgivare vid Nyföretagar- Centrum Södertälje Salem Nykvarn: - Det är ett oerhört tryck på Nyföretagar- Centrums rådgivning och i en mångkulturell kommun som Södertälje spelar NyföretagarCentrum en särskilt viktig roll. Men NyföretagarCentrum Södertälje gör inte bara nytta i integrationsarbetet. Efter varslen på AstraZeneca satte NyföretagarCentrum in extraresurser för att hjälpa de många som varslats. Erik Åqvist, verksamhetsansvarig vid NyföretagarCentrum Linköping: - NyföretagarCentrum har alltid stått för den värdegrund som jag brinner för, det vill säga starkt fokus på näringsliv och tillväxt, samtidigt som de bjuder samhället på sin stora kompetens. - Våra rådgivare behöver inte ha uppnått en viss ålder. Det är deras gedigna erfarenhet av att driva företag, gärna i mer än en form, som betyder något. Vi ska vara prestigelösa människor när det gäller att dela med oss, bli nöjda och glada av att se andra lyckas. Jan-Eric Sundgren, Senior rådgivare till AB Volvos koncernchef: - AB Volvo stödjer NyföretagarCentrum Sverige av flera skäl. Vi är en del av samhället och vill bidra till att skapa nya jobb och företag. Vi vill vara en aktiv samhällsaktör. Vi vill ha ett aktivt näringsliv där vi finns lokalt. Vi vill utveckla underleverantörskedjan, och här är vi beroende av nya företag. Anita Johansson, områdeschef, AFA Försäkring: - AFA Försäkring har som mål att med våra försäkringar skapa trygghet på jobbet för så många som möjligt på den svenska arbetsmarknaden. Därför är det viktigt för oss att vara med i ett sammanhang där ett gott företagande utvecklas. NyföretagarCentrum är ett sådant sammanhang. Annika Bränström, Generaldirektör, Bolagsverket: - Vi är nationell samarbetspartner till NyföretagarCentrum och stödjer deras arbete till fullo. Ju mer rätt det blir från början när man ska starta ett företag, desto bättre fungerar hela processen när företaget har med myndigheter att göra. NyföretagarCentrum är en aktör som, precis som vi, arbetar för att främja företagandet i Sverige.

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 kom 22

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Stiftelsen Svenska Jobs and Society NyföretagarCentrum Sverige

Stiftelsen Svenska Jobs and Society NyföretagarCentrum Sverige Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society NyföretagarCentrum Sverige 2014 Utan NyföretagarCentrums insatser hade nyföretagandet i landet varit lägre Vi skapar framtidens företag Stiftelsen

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Svenska Jobs and Society

Svenska Jobs and Society Jobs and Society NyföretagarCentrum Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2009 1 Stiftelsen Svenska Jobs and Society Jobs and Society NyföretagarCentrum Organisationsnummer 802013-7116 Skeppsbron

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

NyföretagarCentrum Sverige. Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010

NyföretagarCentrum Sverige. Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010 NyföretagarCentrum Sverige Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society År 2010 1 Stiftelsen Svenska Jobs and Society Organisationsnummer 802013-7116 Skeppsbron 22 111 30 Stockholm Telefon: 08-14 44

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum April 2013 Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum Ett dokument för NyföretagarCentrum och dess samarbetspartners. NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrums verksamhet

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society Verksamhet Stiftelsen Svenska Jobs and Society år 2007 Jobs and Society NyföretagarCentrum den ledande kraften för nyföretagande Stiftelsen

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 s län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön,

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad Tips på billiga evenemang för företagare! 2012-02-27 Senast uppdaterad 2012-03-02 Driftig.nu har bett medlemmarna att tipsa om olika evenemang för företagare. Här har vi sammanställt dem som känns aktuella

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum, nationell sammanställning Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 12 556 kompletta svar 3 354 Svarsfrekvens

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter.

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Praktiskt. Handlingsorienterat. Resultatinriktat. Intäktslyftet STEN K. JOHNSON CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP

Läs mer

Var tredje vill starta eget företag få gör det

Var tredje vill starta eget företag få gör det Pressmeddelande 2 juni 2017 Var tredje vill starta eget företag få gör det Nästan var tredje vill starta eget företag. Men få går från vilja till handling, delvis på grund av rädsla för krångliga regler

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Rådgivar & Ordförandekonferens Tammsvik 2009. Jan-Olov Ericksson Ordförande Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Rådgivar & Ordförandekonferens Tammsvik 2009. Jan-Olov Ericksson Ordförande Stiftelsen Svenska Jobs and Society Jan-Olov Ericksson Ordförande Stiftelsen Svenska Jobs and Society DUBBELT UPP! 60 000 120 000 Varför? Landets styrka/varumärke Konkurrenskraft BNP Arbetstillfällen Ålderssammansättning Skatteunderlag 12,0%

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck s 2 s / Start-Up Stockholm 3 Vårt mål s Stockholm har en tätposition vad gäller nyföretagandet i ett nationellt perspektiv och står sig även bra i internationella jämförelser. Stockholmsregionen präglas

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

SPCIs Mentorprogram 2011/2012

SPCIs Mentorprogram 2011/2012 SPCIs Mentorprogram 2011/2012 Välkommen till SPCIs Mentorprogram! SPCIs Mentorprogram startade 2010. I styrelsen för SPCI hade vi länge sökt efter sätt att knyta ihop olika åldersgrupper i vår förening

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer