NKI, Nöjd Kund-Index 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NKI, Nöjd Kund-Index 2010"

Transkript

1 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum, nationell sammanställning Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna kompletta svar Svarsfrekvens 27% Personer som var på rådgivning hos NyföretagarCentrum under Webbaserad enkät. Undersökningen har varit frivillig och svaren har behandlats helt konfidentiellt. Att notera Fråga 2 och 3 är ställd till de respondenter som svarat något av de tre första svarsalternativen på fråga 1. Fråga 4 och 5 är ställd till de respondenter som svarat något av de två första svarsalternativen på fråga 1. Genomförd av Övriga frågor är ställda till samtliga respondenter. NyföretagarCentrum Sverige. Vid frågor, kontakta Daniel Dworetsky, eller Anders Arehag,

2 Fråga 1 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum, har du startat företag eller ej? Ja, jag har startat företag efter rådgivningen Jag hade redan startat företaget när jag kom till NyföretagarCentrum Nej, inte än, men jag planerar att starta inom ett år % % % Nej, jag kommer inte att starta företag % Fråga 2 Inom vilken bransch har du startat företag/planerar du att starta företag? Bank/Finans 12 0% Bygg/Anläggning/Fastigheter 286 7% Detaljhandel % Ekonomi/Juridik/Konsult-/Tjänsteföretag % Försäkring 4 0% Hälso/Sjukvård % IT/Telekom 171 6% Konsumentvaror/Drycker 54 2% Kultur 124 4% Läkemedel/Medicin/Kemi 20 0% Marknadsföring/PR/Information 132 1% Media/Förlag 95 4% Restaurang/Hotell/Turism 142 3% Skogsbruk/Jordbruk 35 5% Tillverkningsindustri/Övrig industri 94 1% Transport/Spedition 28 1% Utbildning/Forskning 97 3% Annan % Total %

3 Fråga 3 Vilken bolagsform har ditt företag/kommer ditt företag att ha? Enskild firma % Handelsbolag/Kommanditbolag 147 5% Aktiebolag % Annan 44 1% Vet ej 100 3% Total % Fråga 4 Vilken omsättning hade företaget/beräknar du att företaget får första året? kr % kr % kr % kr % kr 84 4% kr 39 2% kr eller mer 84 4% Total % Fråga 5 Hur många anställda har ditt företag? 0 anställda % 1-3 anställda % 4-9 anställda 44 2% anställda 4 0% anställda 0 0% 101 eller fler anställda 0 0% Total %

4 Fråga 6 Överlag, hur nöjd eller missnöjd är du med den rådgivning som du fick av NyföretagarCentrum? Mycket nöjd % Ganska nöjd % Ganska missnöjd 245 7% Mycket missnöjd 111 3% Fråga 7 Hur stor nytta har du haft av rådgivningen du fick av NyföretagarCentrums rådgivare? Stor nytta % Viss nytta % Inte särskilt stor nytta % Ingen nytta 168 5% Fråga 8 På vilket sätt har du haft nytta av rådgivningen på NyföretagarCentrum? Fler val möjliga. Min affärsidé blev bättre % Jag fick större förståelse för/kunskap om ekonomi och budget m.m % Jag fick en bättre helhetsbild av vad det innebär att starta och driva företag % Bra som allmänt bollplank % Annat, vad? 237 9% Total %

5 Öppna svar Annat, vad? (234) Nya infallsvinklar på försäljning Nätverk Kontakttips urbra med rådgivarna vad aktiebolag innebär mentor inget av ovanstående Svar på en direkt fråga från mig. marknadsföring Fick mer info om just den orten Bekräftelse på Ide inspirerad Ingela Lindefeldt, Motala har varit ett stort stöd Sälj och marknadsföring Jag la en lägre budget för att få starta eget bidrag Kontakt med banken! Hjälp med mentorskap och nya kontakter Kursen STEGET Jag hade en ganska bra bild, och kommit längre än jag trodde. Men det gav några bra ideer. hjälp med procedur hos myndigheten (tillåtaelse, etc) bra vid bankbesök Uppmuntran, stöd o inspiration. Fick stöd att starta eget trots att jag var nära föräldraledighet Företagsform Bra kontakter Hjälp med blanketter. länk till rätt myndighet, bank & försäkringsbolag Bra tillfällen att nätverkamed andra som vill starta företag Hjälp med budget allt var redan färdigt! Stöttning, pådrivning Bekräftelse på min egna slutsats. Svar på juridisk fråga Som helt oerfaren i att starta företag har det varit värdefullt att ha Nyföretagarcentrums hjälp Bra boost för självförtroendet Råd om hur gå vidare! Bra att känna att man var fler i samma situation, Tack vare er har jag eget företag idag:) Bra info, o hjälp... Självkänslan ökade i samband med att jag deltog i Företagarskolan i Motala. Vi fick stå upp för vår idé och presentera den många gånger i gruppen på cirka 15 personer. Tillgång till experter t.ex revisor Tips på lokal, revisorer mm Fick en mentor Bättre koll på ekonomin Försäkring Uppmuntran och inspiration våga misslyckas Jag blev uppmuntrad/peppad hjälp till starta eget bidrag revisorkontakt nätverk och självförtroende

6 tips om formuleringar i affärsplanen Hjälp med starta eget bidrag Partner bra hjälp i budget och papper samling. tiden inte mogen, betalningsvilja hos ev kunder saknas,pga ovana vid tjänsten. skickades vidare till Connect Känslan av att någon trodde på mig och min idé, tog mig på allvar, gav styrka och bättre självförtroende som i sin tur hjälpte mig att driva det hela vidare med en större entusiasm och tro på mig själv och min kapacitet än vad jag hade innan kontakten med NFC. ett par tips om hur andra gjort dåliga och pessimistiska svar på mina frågor Hur man fyller i blanketter godkände starta eget bidrag Fick fllera praktiska tips Uppmuntran Affärs plan INspiration, motivation, möta andra i samma sits Hjälp till Starta eget bidrag namngivningshjälp Jag fick chans att bolla visioner mot andra nyföretagare i Företagslabbet Energikick att träffa andra i samma situation. Inblick i olika delar av företagandet. Fick starta eger bidrag fler frågor som man ej tänkt på försäljning bra seminarier bl.a om finansiering personligt stöd och engagemang Självförtroende Bättre underlag till banken fick större tro på min idé Hjälp med att veta vilka papper som krävs för att starta eget. fick modet att starta, en "spark i arslet" :) mentorskap, träffa andra nyföretagare att sälja mera Hjälp att få starta eget-bidrag. Bättre förberedd för AF Hjälp med försäkringstips stöttning, pepp, nätverk Konkreta handfasta råd av stort värde (litteratur,webadresser etc) bättre affärsplan ledde till starta-eget-bidrag Insperation Positiv feed-back fick en Mentor val av företagsform Fick bra broschyrer Stöd och bra feedback försäljning jag fick en fantastisk mentor Jag fick energi och blev mer målmedveten Kommit med på Mentorsprogrammet vilket fick lite information om Enkla bolaget Att ni inte trodde på min ide så som jag hade tänkt mig. Jag var för nichad enligt er. Hjälp med prissättning och kalkyler kontaktytor till nadra entreprenörer, idéer, samt myndigheter och leverantörer inom företagandet

7 hjälp med budget till affärsplan!!! Affärsplanen Peppad och mod att genomföra det Jag var på rätt väg våga växa nätverksgrupp Jag fick en mentor. Fick tips om praktiska detaljer angående hantering av företagets ekonomi Lite bra tips STÖD! fick tvivel och känsla att det blir svårt just för mig just idag att starta något eget Jag blev säkrare på att jag gör rätt Fick en mentor, fantastisk support som i sin tur ger självförtroende. Stort tack till Lisbeth Wigström. de andra personerna i gruppen Affärsplan nätverk Bra återkoppling på våra tankar Kurser Våga Växa Fick möjlighet att tänka självständigt Micke Johansson är en guldkille! Var rädd om honom! ovärderligt för att förstå ekonomi, bokföring, regler och fantastisk stöd för utvecklingen av affärsidén! Inspiration Uppmuntran! De trodde på iden Råg i ryggen!!! peppades Det var ett villkor från AF i Söderhamn, betr starta eget stöd. Tips om inkubator Tips om starta eget bidrag Stöd & uppmuntran Lars i Gävle är ett väldigt bra bollplank som utmanar och stöötar mycket bra i diskussionen. Bollplank för just mig hjälpte mig att få "starta eget bidrag" affärsplan Definera och fokusera på kärnverksamheten Nätverkande ingår i mentorsprogrammet Inspirerande, eftersom jag inte startat företag än så vet jag inte vilka områden jag får mer kunskap om i en uppstart. Jag fick hjälp att fylla i papper för ansökan om starta eget bidrag. Annars kanske jag iinte hade vågat/orkat. Hon hade en stark övertygelse om att jag kommer att lyckas och den känslan bär jag med mig. affärsplan Ett bättre hjälp till Arbetsförmedlingens normer bra bemøtning hjälp att fylla i blankett till skatteverket, om ansökan till f-skattsedel fick reda på att du inte gick att starta företaget pga att vi inte fick in gör lite inkomster Starta egetbidrag Hon trodde på min ide och pushade mig nätverk Utvecklande, kreativt tänkande Fick hjälp med nya kontakter kontakt med redovisningskonsult och starthjälp

8 Gav mig ideér på produkter De tre understa alternativen. Jag slapp göra mit livs förlust affär!t Tips på eventuella samarbetspartners/kunder/leverantörer det hängde på andra personer som inte har kommit till skott bra seminarier fick kontakt med en mentor. Jag insåg vikten av att gå med i ett nätverk. Blev rekomenderad BNI och är nu medlem där. information Tips underlag starta eget bidrag cv-skolan gav bra idéer kring marknadsföring Bra vägledning i processen Jag fick rekomendation till annan konsultation, Hjälp m prisättning/bud vid köp av lokal hjälp med sifror bra tips om Almi Hur man tänker, kan skriva råd och stöd just get some previous business data base related to my business and sources of information Vidare kontakter I vilken ordning man ska göra allting, med skatteverket, bank osv Positiv Dialog känns peppande bra genomgång av försäljning med Pelle Garvell! -tips för lönsammare företag, avdragsgilla råd. Min personliga rådgivare ifrågasatte mitt angreppssätt, vilket gjorde att jag taggade till och började förverkliga min ide istället för att bara planera Tips om kurser jag fick kunskap om lagar, rättighter m.m. som jag inte kände till tidigare kunnig rådgivare Då jag fick gå på djupet med affärsiden, få feedback medföljde det att jag sökte starta eget bidrag. Jag fick avslag för att iden skulle ta längre tid än sex månader att starta upp. Men iden och mina förutsättningar bedömdes som goda. Det har medfört att jag idag studerar på avancerad nivå och har idag goda möjligheter att förankra mina ider inom universitetet och olika myndigeter. Jag har efter avslutade studier ökat mina chanser till arbete väsentligt. Idag har jag goda möjligheter att få arbete inom många olika samhällssektorer. mentorsprogrammet inspiration Bra tips och uppmuntran info om olika bolagsformer Bra för att veta hur man ska göra initialt, tryggt med vägledning. Har inte kommit över tröskeln att skriva affärsplan konkret kunskap Angående underlag, hur marknaden ser ut nu och sannolikt framöver. Efter rådgivning man börja fundera och tänka igenom alla möjligheter ingen speciell nytta Bättre idé om hur man köper företag.. Ingav mig styrka och självförtroende att mitt konsept var helrätt. Bara att starta. Villket jag inte gjort ännu för att jag fått en bra anställning, men tanken att starta eget finns fortfarande Göra en affärsplan för att bättre förbereda sig. Fick kännedom om stöd jag kunde få som jag inte kände till sedan tidigare fler kontakter hur man går till väga för att registrera företag, fylla i blanketter

9 ett fantastiskt "mentalt" stöd, hjälp att känna att jag faktiskt klarar av att driva ett företag då självförtroende stundtals vacklade. Enormt värdefullt! lite information Bra tips om olika saker. Jag fick inte riktigt med hjälp angående punkt 1till 3 Fylla i ansökningsblankett Jag går samtidigt en utb Chef/ledare inom handeln, så jag visste redan nästan allt. hjälp med kontakter inget Lite bättre självförtronde - min idé tyckte även ni är bra. Jag vågar ta steget. Jag insåg att jag skulle byta affärsidé tackvare bättre förståelse av helhetsbild av vad det hela skulle innebära och hur det står till på marknaden just nu. Kommer med största sannorlikhet att fortsätta med ny idé i år. braråd,tipps ringa ställa frågor, ni svarar Egen mentor jag har inte skickat Marknadsföringmaterial Bra kurs jag fick Kom i kontakt med Wahlink och fick plats där behövde viss ekonomisk/skatte info jasg fick alla förutsättningar och råd för att ansöka om starta eget bidraget som jag åxo sen blev beviljad Oerhört skönt att känna att andra vill att jag ska lyckas! Specialistbollplank Kursen våga växa var fantastiskt bra Vidare kontakter (revisor ex) bekräftelse information Bekräftlse att jag har bra affärsidé stategi i vilken ordning göra saker som behövdes Ingela ger en så mycket så det bara spritter i kroppen när man går därifrån! Hjälp att starta min firma, firmanamn, momsbet osv. lite råd Min affrside blev tydligare trevligt bemötande bollplank bra föreläsningar Bra koll på lokala kontakter Tipps och ideer från Karin Bergenlöf-Danielsson som är relevanta och rimliga för vårt företag. Referens gentemot myndigheter Kontakter

10 Fråga 9 Har du fått annan rådgivning/utbildning/information inför start av företag under 2010? Fler val möjliga. Ja, via Almi % Ja, via Coompanion 44 1% Ja, via IFS 10 0% Ja, via Skatteverket % Ja, via Startlinjen 48 1% Ja, via Drivhuset 30 1% Ja, via Arbetsförmedlingen % Ja, via verksamt.se % Nej % Total % Fråga 10 Om du jämför med annan rådgivning/information/utbildning du fick under 2010 inför start av företag, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med... Almi NyföretagarCentrum var mycket bättre 57 14% NyföretagarCentrum var bättre % Likvärdig % NyföretagarCentrum var sämre 45 11% NyföretagarCentrum var mycket sämre 18 4% Total % Coompanion NyföretagarCentrum var mycket bättre 5 11% NyföretagarCentrum var bättre 5 11% Likvärdig 19 43% NyföretagarCentrum var sämre 12 27% NyföretagarCentrum var mycket sämre 3 7% Total %

11 IFS NyföretagarCentrum var mycket bättre 3 30% NyföretagarCentrum var bättre 0 0% Likvärdig 6 60% NyföretagarCentrum var sämre 1 10% NyföretagarCentrum var mycket sämre 0 0% Total % Skatteverket NyföretagarCentrum var mycket bättre 94 9% NyföretagarCentrum var bättre % Likvärdig % NyföretagarCentrum var sämre % NyföretagarCentrum var mycket sämre 41 4% Total % Startlinjen NyföretagarCentrum var mycket bättre 13 27% NyföretagarCentrum var bättre 14 29% Likvärdig 16 33% NyföretagarCentrum var sämre 2 4% NyföretagarCentrum var mycket sämre 3 6% Total % Drivhuset NyföretagarCentrum var mycket bättre 4 13% NyföretagarCentrum var bättre 4 13% Likvärdig 10 33% NyföretagarCentrum var sämre 7 23% NyföretagarCentrum var mycket sämre 5 17% Total %

12 Arbetsförmedlingen NyföretagarCentrum var mycket bättre % NyföretagarCentrum var bättre % Likvärdig % NyföretagarCentrum var sämre 56 8% NyföretagarCentrum var mycket sämre 25 4% Total % Verksamt.se NyföretagarCentrum var mycket bättre 66 9% NyföretagarCentrum var bättre % Likvärdig % NyföretagarCentrum var sämre % NyföretagarCentrum var mycket sämre 20 3% Total % Fråga 11 Skulle du rekommendera andra som funderar på att starta eget företag att gå till NyföretagarCentrum för personlig rådgivning? Ja, absolut % Ja, troligen % Nej, troligen inte 211 6% Nej, absolut inte 64 2%

13 Fråga 12 Hur fick du först kännedom om NyföretagarCentrum? Almi 87 3% Arbetsförmedlingen % Banken 88 3% Broschyr/Info från NyföretagarCentrum 184 5% Internet % Kommunen 138 4% Media 201 6% Mässor 59 2% Startlinjen/Tillväxtverket 40 1% Trygghetsrådet 121 4% Trygghetsstiftelsen 4 0% Verksamt.se 82 2% Vänner/bekanta % Fråga 13 Tror du att det blir lättare eller svårare att starta och driva eget företag under 2011 än under 2010? Mycket lättare 118 4% Något lättare % Något svårare 262 8% Mycket svårare 67 2% Vet ej % Bakgrundsfrågor Fråga 14 Är du: Man % Kvinna %

14 Fråga 15 Var är du född? I Sverige % Utanför Sverige % Fråga 16 Hur gammal var du när du var på NyföretagarCentrum för rådgivning? Upp till 25 år 292 9% år % år % år % år % 61 år eller äldre 202 6%

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning NKI 2014 Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning för 2014. respondenter: 504 NyföretagarCentrum Stockholm När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum

Läs mer

NKI 2011 NYFÖRETAGARCENTRUM

NKI 2011 NYFÖRETAGARCENTRUM NKI 2011 NYFÖRETAGARCENTRUM Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 16 februari 2012 Stoppdatum 12 mars 2012 inbjudna 12 630 Kompletta svar 3 273 Svarsfrekvens 26% Genomförd av Personer som var

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad SFD 2012, Karlstad Öppna svar: 10 maj Karlstad 1. Jag är 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% blivande företagare 41,9% företagare 15,1% arbetssökande 24,2% anställd 22,6% studerande rådgivare/vägledare

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

NKI 2011. Enkätnamn: NKI 2011 Antal respondenter: 624

NKI 2011. Enkätnamn: NKI 2011 Antal respondenter: 624 NKI 2011 Enkätnamn: NKI 2011 respondenter: 624 Urval: Klara Filtersträng: Stockholm Frågor: 2 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på, har du startat företag eller ej? 3 Inom vilken bransch

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Driva vidare guide 2014

Driva vidare guide 2014 Driva vidare guide 2014 Driva vidare? UF-året är över...... sommaren närmar sig med stormsteg. Det är bra, passa på att vara lediga och njut av ett väl utfört arbete under året som UF-företagare. Ni som

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Förstudie Kvinnors Företagande

Förstudie Kvinnors Företagande Förstudie Kvinnors Företagande 2012-12-05 info@innerstadengbg.se REVIDERAD 2013-05-20 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer