Gör idéer till verklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör idéer till verklighet"

Transkript

1 INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor

2 Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser som skapat nya möjligheter för kvinnor med utländsk bakgrund att starta och driva företag i Sverige tar slut. ik, investera i invandrarkvinnor, har varit ett uppdrag från Näringsdepartementet som Almi Företagspartner genomfört. Att ha varit projektsamordnare för denna satsning har inte bara varit ett jobb för mig. Det har också varit en stor ära och en verklig inspirationskälla att få leda arbetet framåt och att få möta alla de idérika och inspirerande kvinnor som jag fått chansen till. Tillsammans med alla kollegor på IFS Rådgivning och Almi har jag mött närmare kvinnor som på ett eller annat sätt haft ambitionen att Vissa saker borde aldrig få ta slut 2 index IFS-rådgivare om ik-tiden 4-5 ik-inspiration hjälpte Anna starta sitt företag 6-7 Nybyggarambassadörer har inspirerat med sin företagsresa 8-9 Kvinnoagenter en lokal förebild och inspiration Seminariet blev ett steg i rätt riktning Jag visste att jag kunde om jag fick hjälp, och det fick jag av Almi driva eget, och tack vare ik har vi kunnat erbjuda dessa kvinnor en plattform för att ta steget vidare i sitt entreprenörskap. Men slutet på denna fyraåriga satsning ger oss också tillfälle för reflektion över det vi åstadkommit under de senaste åren. Runt om i Almis regionala bolag har vi under åren anordnat och varit delaktiga i över 250 aktiviteter och events där vi strävat efter att nå så många kvinnor som möjligt. Vi har insett att Almi som varumärke inte alls varit så etablerat hos denna målgrupp som vi önskat, vilket motiverat oss ännu mer att synas utåt. Vi kan idag se att sedan ik startades 2011 har antalet nystarter hos kvinnor med utländsk bakgrund ökat med cirka 23 procent. Antalet lån från Almi har också ökat med över 30 procent till målgruppen. ik har haft en stor inverkan på dessa resultat vilket vi är stolta över.

3 Med våra inspirationsseminarier har vi kunnat fånga upp och inspirera kvinnor. Genom vidareutbildningar i form av kurser och kortare utbildningar på enklare svenska har vi kunnat erbjuda fördjupning inom olika områden som kvinnorna själva efterfrågat. Resultatet av detta och många fler aktiviteter har inneburit att vi kunnat hjälpa varje individ att ta just det steget och komma över den tröskeln som de själva känt att de behövt för att komma vidare med sitt företag. Hur definierar man en sann entreprenör? Det handlar inte bara om att ha rätt förutsättningar och kapital. Många av de kvinnor jag fått möjligheten att träffa har gemensamt att de stuckit ut och lyckats starta eget tack vare det driv och det jävlar anamma som de haft. Men den största anledningen tror jag är de erfarenheter som de bär på. Erfarenheter som många tror gör dem mer återhållsamma och försiktiga. Tvärtom säger jag, det är på grund av de erfarenheterna som deras vilja att lyckas och skapa sig ett bättre liv för sig själva och sin familj blir större än allt annat. Jag vill avsluta med att ge alla som varit delaktiga i ik under de gångna fyra åren en stor eloge. Utan ert engagemang och all energi hade vi aldrig kunnat göra ik till den framgång det blivit. Tack till alla förebilder och inspirationskällor vi fått möjligheten att ha med oss runt om i landet. Ni har verkligen inspirerat och berört många! ik har visat att lika möjligheter ökar tillväxten. Cassandra Bota - Projektsamordnare, ik, investera i invandrarkvinnor Det har varit en stor ära och en verklig inspirationskälla att få leda arbetet framåt och att få möta alla de idérika och inspirerande kvinnor som jag fått chansen till 3

4 IFS-rådgivare 4 Magdalena Ellmén, IFS-rådgivare Almi Blekinge Några av de nyckelpersoner som funnits med under projektets gång är Almis IFS-rådgivare. De jobbar med rådgivning till personer med utländsk bakgrund som vill starta och utveckla företag i Sverige. Här berättar några av dem vad ik burit med sig. På vilket sätt har ik påverkat er verksamhet sedan starten 2011? - Genom projektet har vi haft möjlighet att lägga mera resurser på att nå målgruppen. Vi har kunnat identifiera behoven som finns hos målgruppen i vår region och därefter bemöta det genom diverse kurser och utbildningar med mer fokuserade ämnen. Hur har utvecklingen sett ut under projekts gång? - Vi har jobbat brett, det vill säga med allt ifrån att inspirera kvinnor att ta steget till eget företag, till att stärka positionen som företagare i samhället. Vilka positiva delar hoppas ni kunna ta med er även efter iks slut? - Projektet har gett oss möjlighet att nå långt fler personer med utländskt bakgrund än tidigare. Vi kan se att vi har blivit ett mer naturligt val hos målgruppen eftersom fler numera känner till oss. Jag hoppas att vi har lyckats kommunicera ut hur vi jobbar på Almi, att vi har möjlighet att hjälpa till från idé till att bygga ett starkt framgångsrikt företag. Varför behövs satsningar som ik även i framtiden? - Projektet visar tydligt att särskilda satsningar ger resultat. Dock är det viktigt att vi som projektledare har möjlighet att påverka vad som ska göras, vilket ik tillåtit oss att göra. Olika regioner har olika behov, det gäller att kunna identifiera dessa specifika behoven och agera därefter.

5 om ik-tiden På vilket sätt har ik påverkat er verksamhet sedan starten 2011? - Den särskilda insatsen med avsatta resurser har hjälpt oss att nå ut till fler kvinnor som står inför beslut om att starta eget eller ej. Och redan verksamma kvinnliga entreprenörer har inspirerats till vidare tillväxt i sin verksamhet. Hur har utvecklingen sett ut under projekts gång? - Från början arbetade vi med information och inspiration till målgruppen generellt. Detta visade sig vara ett nyttigt sätt att sprida kunskap på. Men viktigaste var nog ändå att dessa insatser resulterade i mer individuella och enskilda satsningar och även konkreta företagsstarter. Vilka positiva delar hoppas ni kunna ta med er även efter iks slut? - Ökad kännedom hos målgruppen om vilka möjligheter som erbjuds från den offentliga sektorn. Även ökad kunskap hos aktörer såsom Almi om just vilka hinder och svårigheter som målgruppen anses sig ha inför planerad företagsstart. Varför behövs satsningar som ik även i framtiden? - Generellt är kvinnor mindre riskbenägna när det gäller att starta egna verksamheter. Även andra liknande barriärer hindrar många i målgruppen att gå vidare med sina idéer. Satsningar liknande ik anses vara barriärbrytande, då det inspirerar och förmår målgruppen att ta steget vidare till företagande. Shahrokh Taghvamanesh, IFS-rådgivare Almi Väst 5

6 Anna Pugacova, ägare av Annas Naturliga i Gällivare Första kontakten innebar att jag fick den rätta inspirationen som jag behövde för att våga gå vidare och satsa på min idé 6

7 ik-inspiration hjälpte Anna starta sitt företag Satsningen ik inleddes med en seminarieturné där det genomfördes cirka 20 seminarium runt om i Almis dotterbolag. Under denna period deltog över 2000 kvinnor på seminarierna. Detta var startskottet för ik och efteråt har seminarierna i de flesta regioner funnits som ett stående inslag varje år. Många av deltagarna har sett seminarierna som en möjlighet till information och inspiration och i flera fall har seminarierna varit den utlösande faktorn som man behövt för att ta nästa steg i sitt företagande. Hur kom du i kontakt med Almi och satsningen ik? - Jag deltog under ett ik-inspirationsseminarium i Luleå. Där kom jag i kontakt med Almi och fick både information och inspiration. Det hjälpte mig mycket eftersom jag då hade någon jag kände igen att vända mg till och som kunde hjälpa mig vidare. Vad innebar ik-seminariet och första kontakten med Almi för din företagsstart? - Första kontakten innebar att jag fick den rätta inspirationen som jag behövde för att våga gå vidare och satsa på min idé. Seminariet satte igång en massa tankar och det var så bra att få ta del av andras resor. Det gav mig verkligen en uppmuntran att våga starta själv. En månad efter seminariet flyttade jag till Gällivare och startade min verksamhet. Seminariet hade en stor betydelse för mitt företag. På vilket sätt har Almi hjälpt dig att komma igång med din verksamhet? - Jag har fått rådgivning och guidning om hur jag ska kunna starta min verksamhet på bästa sätt. Nu (1,5 år senare) har jag bokat in mig hos Almi igen för rådgivning kring affärsutveckling. Nu vill jag se mitt företag växa. Vad har varit mest avgörande för din företagsstart? - Jag såg en lucka på marknaden och ville därför vara snabb med att erbjuda någonting som inte redan finns. Jag driver försäljning av bakelser, matbröd och fikabröd men gör allt på naturliga produkter. Det ska finnas glutenfritt, laktosfritt med mera och det viktigaste för mig är att de ingredienser jag använder är hälsosamma. Med hjälp av den inspirationen jag fick genom ik driver jag idag mitt företag. 7

8 Nybyggarambassadörer har inspirerat med sin företagsresa Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn är två av ett tjugotal Nybyggarambassadörer som ik haft privilegiet att ha med sig under projekttiden. Rollen som Nybyggarambassadör har inneburit att fungera som ett gott exempel, ett ansikte utåt och ett föredöme för den bransch ambassadörerna är verksamma i. De har bland annat föreläst och inspirerat i sammanhang som konferenser och seminarier, samt figurerat i medier som en förebild för ik nationellt. Vad ser ni att er roll som Nybyggarambassadör för ik inneburit? Vår roll som Nybyggarambassadörer har varit en fantastisk möjlighet att få träffa inspirerande kvinnor runtom i landet, kvinnor i färd med att starta eget eller som redan har företag. Det har varit en lika inspirerande resa för oss att möta alla dessa eldsjälar och entreprenörer runtom i Sverige, som vi tror att det har varit för dem att lyssna på vår företagshistoria. Vi har även fått en möjlighet att synas utåt sett och en möjlighet att stärka vårt varumärke i och med att vi varit Nybyggarambassadörer. Vad har ni försökte förmedla till deltagarna som sökt sig till Almis aktiviteter? Vi har försökt att förmedla vår företagsresa, inte enbart utifrån det lyckade perspektivet, utan även med våra fallgropar och misslyckanden. Att man trots detta, ändå, kan resa sig och gå vidare med sitt företag. Vi har också försökt att förmedla en bild av en företagare, som inte enbart är en hjältinna utan att vem som helst kan driva ett företag. Och att det viktigaste av allt är att man verkligen tror på sin idé, föredrar friheten som företagare och att bara våga. Vad tar ni med er efter dessa fyra år? Vi har träffat grymma entreprenörer och företagerskor som både inspirerat och berört oss med sitt engagemang och sin affärsvision. Vi har även fått möjligheten att inge hopp och utgöra en förebild för de många fantastiska kvinnor som gått och funderat på att starta sin egen verksamhet. Varför är ik och liknande satsningar viktiga? Självfallet för att lyfta upp förebilder och personer som väldigt ofta gör storslagna saker i det tysta. Att lyfta upp kvinnor av utländsk härkomst och visa på den mångfasetterade bild vi representerar och att vi kvinnor av utländsk härkomst inte bara är en homogen grupp, utan en grupp människor med olika bakgrund och bagage. 8

9 Foto: Emil Nordin Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn, grundare av Hatem & Sjunghamn Juristbyrå AB Vi har träffat grymma entreprenörer och företagerskor som både inspirerat och berört oss med sitt engagemang och sin affärsvision 9

10 Seminariet blev ett steg i rätt riktning Under våren 2012 deltog Nicole Lomnicka på ett ik-seminarium i Karlskrona. Hon hade tankar om att starta en spaanläggning men visste inte riktigt vilket steg hon skulle ta härnäst. Seminariet ledde till rådgivning hos Almi och senare även ett lån. Idag driver Nicole verksamheten i Sölvesborg i Blekinge. Hur kom du i kontakt med Almi och satsningen ik? - Jag var på ett seminarium som anordnades av ik i maj Jag hade funderingar på att starta en spaanläggning och när jag såg inbjudan till den här dagen i Karlskrona var det självklart att jag skulle åka dit. Vad innebar ik-seminariet och första kontakten med Almi för din företagsstart? - För mig blev det helt enkelt en första kontakt med Almis rådgivare och ett steg i rätt riktning för mitt företag. Seminariet var mycket givande ur en inspirationsaspekt då jag fick lyssna till andra kvinnor som startat eget. Eftersom jag under seminarietillfället fick en kontakt med Magdalena Ellmén, IFS-rådgivare på Almi Blekinge, kunde jag boka in ett möte med henne då bara jag och hon kunde sitta ner och prata om mina idéer. På vilket sätt har Almi hjälpt dig att komma igång med din verksamhet? - Tack vare Almi har jag fått rådgivning som hjälpt mig att komma igång med företaget och jag har även fått ett lån. Tack vare båda dessa delar har jag kunnat komma igång mycket fortare än vad som annars skulle gått, det var helt klart nyckeln till företagsstarten. Vad har varit mest avgörande för din företagsstart? - Genom samarbetet med Almi och att jag fick lån kunde verksamheten komma igång mycket snabbt. Jag kom igång med spat sommaren 2013, ungefär 1,5 år efter seminarietillfället. Via rådgivningen fick jag goda råd och de tog väldigt bra hand om mig. Nicole Lomnicka i mitten omgiven av sina anställda. 10

11 Nicole Lomnicka, ägare av ÖLbad och SPA ND AB, i Sölvesborg 11

12 Kvinnoagenter en lokal förebild och Att vara en Kvinnoagent för ik har inneburit att vara en god förebild för blivande entreprenörer. De har även haft ansvaret för uppdrag på regional nivå, fungerat som en länk mellan IFS-rådgivaren och blivande företagare samt spridit information om den hjälp som Almi erbjuder. Två av ett tjugotal Kvinnoagenter är Izabela Nylander och Amani El-Ali. inspiration På vilket sätt har du som Kvinnoagent kunnat hjälpa och underlätta för målgruppen att starta företag? - Jag har träffat många kvinnor som inte haft någon som helst aning om att det finns så mycket kostnadsfri hjälp vid start av eget företag. Mina gruppföreläsningar om hur det är att vara egenföretagare och om vad ik kan erbjuda, har motiverat många att starta eget. Rådgivning, hjälp med affärsplanen, information vad de ska tänka på vid starten, hur de kan söka hjälp med mera, har varit en del av mitt arbete. Vad har din viktigaste uppgift varit enligt dig själv? - Den personliga kontakten med kvinnor som oftast har tappat sitt självförtroende av många olika anledningar och att få motivera och inspirera dem. Att så ett frö som med tiden kan blir ett framgångsrikt företag. Izabela Nylander, Kvinnoagent Kalmar län, VD Studio Best After På vilket sätt har du jobbat för att nå fram till kvinnor med utländsk bakgrund? - Jag har kontaktat föreningar, Arbetsförmedlingen, skolor, med mera. Själv har jag ett mycket stort nätverk bland målgruppen som hjälpte till för att sprida information om Almi och IFS satsningar. Facebook har varit en bra mediekanal för att nå många. Vi har organiserat mindre och större seminarier, föreläsningar, mingelträffar och liknande som har varit mycket uppskattade. 12

13 Att få kvinnorna att förstå hur roligt det är att vara egenföretagare och att de ska se möjligheterna istället för hindren Amani El-Ali, Kvinnoagent Blekinge, VD Beauty by Amani På vilket sätt har du som Kvinnoagent kunnat hjälpa och underlätta för målgruppen att starta företag? - Då jag själv är egenföretagare och har haft en tuff men spännande resa för att nå dit jag är idag, så har jag på ett enkelt och verklighetsbaserad sätt kunnat motivera, inspirera och få många kvinnor att också våga ta steget till att förverkliga sin dröm. Genom att förenkla alla papper, myndigheternas roll med mera för dem och genom att visa och förklara att det inte är så svårt som de många gånger tror har jag kunnat hjälpa dem framåt. Jag lyssnade på vad varje kvinna efterfrågade och kunde vidarebefordra det till IFS-rådgivaren för att bemöta dessa behov. Det resulterade i till exempel Säljkurs på enkel svenska. Vad har din viktigaste uppgift varit enligt dig själv? - Att få kvinnorna att förstå hur roligt det är att vara egenföretagare och att de ska se möjligheterna istället för hindren. Men framför allt att de ska VÅGA! Våga tro på sig själva och sin dröm. Det var verkligen lycka som fyllde mitt hjärta när jag såg att många redan har lyckats. På vilket sätt har du jobbat för att nå fram till kvinnor med utländsk bakgrund? - Genom mitt nätverk som jag har skapat under mina år som verksam, samt föreningar, näringslivschefer, SFI-klasser (Svenska för invandrare) och skolor. Jag har sökt på nätet, ringt och bokat upp möten, besökt klasserna och berättat om Almi och projektet, tagit kontakt med olika chefer på kommuner runt om i länet och berättat och gett dem information. Jag har gjort egna formulär med frågor som jag har åkt med till redan etablerade företag med utländsk bakgrund där jag frågat vad de efterfrågar och vad de behöver för att fortsätta driva sina företag och utveckla dessa vidare. Jag har hunnit med mycket under min tid som Kvinnoagent men det behövs göras mer. Därför är sådana projekt som ik, som jag har jobbat i mycket viktiga och välbehövliga för kvinnor och Sverige. Så jag hoppas verkligen på fler projekt av detta slag. 13

14 Jag visste att jag kunde om jag fick hjälp, och det fick jag av Almi Doris Ahmadifard har alltid vetat att hon velat driva eget företag men hur hon skulle nå dit var hon inte lika säker på. När hon under ett inspirationsseminarium anordnat av ik i Göteborg fick mer information och inspiration blev vägen tydligare. Tack vare rådgivning och därefter även ett lån från Almi kunde Doris starta sitt efterlängtade företag. 14

15 Rådgivningen innebär en enorm stöttning när man vill starta företag men inte riktigt vet vilka steg man bör ta, därför har det varit till mycket hjälp för min del Doris Ahmadifard, ägare av Didis närbutik i Göteborg Hur kom du i kontakt med Almi och satsningen ik? - Första gången jag kom i kontakt med Almi var genom deras ik-seminarium i Göteborg våren 2013 när Amelia Adamo var där och inspirationsföreläste. Jag fick då även mycket information av IFS-rådgivarna, vilket var mycket nyttigt för min del. Det var en bra mix mellan information och inspiration vilket hjälpte mig mycket att ta nästa steg. Vad innebar ik-seminariet och första kontakten med Almi för din företagsstart? - Dagen gav mig möjlighet att byta tankar och erfarenheter med andra kvinnor som var i samma stadie, plus att jag fick styrkan av de som var där och Amelia Adamo som inspirerade att faktiskt våga ta steget och starta min verksamhet som jag så gärna ville. På vilket sätt har Almi hjälpt dig att komma igång med din verksamhet? - Almi har hjälpt mig med allt ifrån rådgivning till att få lån. Jag kunde starta mitt företag i september 2013, det vill säga ungefär ett halvår efter seminariet. Rådgivningen innebär en enorm stöttning när man vill starta företag men inte riktigt vet vilka steg man bör ta, därför har det varit till mycket hjälp för min del. Vad har varit mest avgörande för din företagsstart? - Mest avgörande för mig har varit att få rådgivning av Almi. Shahrokh Taghvamanesh, IFS-rådgivare i Göteborg, har stöttat och hjälpt mig jättemycket. Jag har alltid haft ett driv och jag har vetat att jag verkligen vill det här. Jag visste att jag kunde om jag fick hjälp, och det fick jag av Almi för att kunna ta steget och faktiskt starta. 15

16 Kontakta Almi För att utveckla en idé eller lyckas med en satsning är det viktigt med enstark vilja och en drivkraft att nå målet. Ofta behövs det också kapital ochstöd från erfarna rådgivare. Vi på Almi är duktiga på det. Oavsett vilkenidé du har, eller vilken satsning du vill göra, bör du kontakta Almi. Detkan gälla att utveckla en tjänst eller produkt från idé till marknad, kapitalbehov inför en expansion eller tillväxt, köp eller start av företag eller en internationell satsning. Ring vår kundtjänst på eller besök för mer information. ik, investera i invandrarkvinnor

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 46 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Frukostmöte med Säkra Affärer 20/11 Kostnadsfria seminarier under månaden Ett

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 39 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Förverkliga Dina visioner Intresserad av förvärva befintligt företag? Eget Företag Mässan

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 47 Kostnadsfria seminarier under månaden Nytt seminarieämne Arbetsrätt/ Advokatfirman Delphi Kurser Minikurser Vård och omsorg - en framtidsbransch

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 33 Augusti 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Tillväxtverket: Starta Företag-dag Tällberg Foundation: En Dag för Framtiden, söndagen den

Läs mer

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns.

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. När du har en fråga, en tanke, ett uppslag, ett dilemma,

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 43 Oktober 2009 Kostnadsfria seminarier Nytt ämne för enskild specialistrådgivning: Boka säljmöte per telefon Kurser Visma: Tio tips IF erbjudande:

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer