Gör idéer till verklighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör idéer till verklighet"

Transkript

1 INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor

2 Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser som skapat nya möjligheter för kvinnor med utländsk bakgrund att starta och driva företag i Sverige tar slut. ik, investera i invandrarkvinnor, har varit ett uppdrag från Näringsdepartementet som Almi Företagspartner genomfört. Att ha varit projektsamordnare för denna satsning har inte bara varit ett jobb för mig. Det har också varit en stor ära och en verklig inspirationskälla att få leda arbetet framåt och att få möta alla de idérika och inspirerande kvinnor som jag fått chansen till. Tillsammans med alla kollegor på IFS Rådgivning och Almi har jag mött närmare kvinnor som på ett eller annat sätt haft ambitionen att Vissa saker borde aldrig få ta slut 2 index IFS-rådgivare om ik-tiden 4-5 ik-inspiration hjälpte Anna starta sitt företag 6-7 Nybyggarambassadörer har inspirerat med sin företagsresa 8-9 Kvinnoagenter en lokal förebild och inspiration Seminariet blev ett steg i rätt riktning Jag visste att jag kunde om jag fick hjälp, och det fick jag av Almi driva eget, och tack vare ik har vi kunnat erbjuda dessa kvinnor en plattform för att ta steget vidare i sitt entreprenörskap. Men slutet på denna fyraåriga satsning ger oss också tillfälle för reflektion över det vi åstadkommit under de senaste åren. Runt om i Almis regionala bolag har vi under åren anordnat och varit delaktiga i över 250 aktiviteter och events där vi strävat efter att nå så många kvinnor som möjligt. Vi har insett att Almi som varumärke inte alls varit så etablerat hos denna målgrupp som vi önskat, vilket motiverat oss ännu mer att synas utåt. Vi kan idag se att sedan ik startades 2011 har antalet nystarter hos kvinnor med utländsk bakgrund ökat med cirka 23 procent. Antalet lån från Almi har också ökat med över 30 procent till målgruppen. ik har haft en stor inverkan på dessa resultat vilket vi är stolta över.

3 Med våra inspirationsseminarier har vi kunnat fånga upp och inspirera kvinnor. Genom vidareutbildningar i form av kurser och kortare utbildningar på enklare svenska har vi kunnat erbjuda fördjupning inom olika områden som kvinnorna själva efterfrågat. Resultatet av detta och många fler aktiviteter har inneburit att vi kunnat hjälpa varje individ att ta just det steget och komma över den tröskeln som de själva känt att de behövt för att komma vidare med sitt företag. Hur definierar man en sann entreprenör? Det handlar inte bara om att ha rätt förutsättningar och kapital. Många av de kvinnor jag fått möjligheten att träffa har gemensamt att de stuckit ut och lyckats starta eget tack vare det driv och det jävlar anamma som de haft. Men den största anledningen tror jag är de erfarenheter som de bär på. Erfarenheter som många tror gör dem mer återhållsamma och försiktiga. Tvärtom säger jag, det är på grund av de erfarenheterna som deras vilja att lyckas och skapa sig ett bättre liv för sig själva och sin familj blir större än allt annat. Jag vill avsluta med att ge alla som varit delaktiga i ik under de gångna fyra åren en stor eloge. Utan ert engagemang och all energi hade vi aldrig kunnat göra ik till den framgång det blivit. Tack till alla förebilder och inspirationskällor vi fått möjligheten att ha med oss runt om i landet. Ni har verkligen inspirerat och berört många! ik har visat att lika möjligheter ökar tillväxten. Cassandra Bota - Projektsamordnare, ik, investera i invandrarkvinnor Det har varit en stor ära och en verklig inspirationskälla att få leda arbetet framåt och att få möta alla de idérika och inspirerande kvinnor som jag fått chansen till 3

4 IFS-rådgivare 4 Magdalena Ellmén, IFS-rådgivare Almi Blekinge Några av de nyckelpersoner som funnits med under projektets gång är Almis IFS-rådgivare. De jobbar med rådgivning till personer med utländsk bakgrund som vill starta och utveckla företag i Sverige. Här berättar några av dem vad ik burit med sig. På vilket sätt har ik påverkat er verksamhet sedan starten 2011? - Genom projektet har vi haft möjlighet att lägga mera resurser på att nå målgruppen. Vi har kunnat identifiera behoven som finns hos målgruppen i vår region och därefter bemöta det genom diverse kurser och utbildningar med mer fokuserade ämnen. Hur har utvecklingen sett ut under projekts gång? - Vi har jobbat brett, det vill säga med allt ifrån att inspirera kvinnor att ta steget till eget företag, till att stärka positionen som företagare i samhället. Vilka positiva delar hoppas ni kunna ta med er även efter iks slut? - Projektet har gett oss möjlighet att nå långt fler personer med utländskt bakgrund än tidigare. Vi kan se att vi har blivit ett mer naturligt val hos målgruppen eftersom fler numera känner till oss. Jag hoppas att vi har lyckats kommunicera ut hur vi jobbar på Almi, att vi har möjlighet att hjälpa till från idé till att bygga ett starkt framgångsrikt företag. Varför behövs satsningar som ik även i framtiden? - Projektet visar tydligt att särskilda satsningar ger resultat. Dock är det viktigt att vi som projektledare har möjlighet att påverka vad som ska göras, vilket ik tillåtit oss att göra. Olika regioner har olika behov, det gäller att kunna identifiera dessa specifika behoven och agera därefter.

5 om ik-tiden På vilket sätt har ik påverkat er verksamhet sedan starten 2011? - Den särskilda insatsen med avsatta resurser har hjälpt oss att nå ut till fler kvinnor som står inför beslut om att starta eget eller ej. Och redan verksamma kvinnliga entreprenörer har inspirerats till vidare tillväxt i sin verksamhet. Hur har utvecklingen sett ut under projekts gång? - Från början arbetade vi med information och inspiration till målgruppen generellt. Detta visade sig vara ett nyttigt sätt att sprida kunskap på. Men viktigaste var nog ändå att dessa insatser resulterade i mer individuella och enskilda satsningar och även konkreta företagsstarter. Vilka positiva delar hoppas ni kunna ta med er även efter iks slut? - Ökad kännedom hos målgruppen om vilka möjligheter som erbjuds från den offentliga sektorn. Även ökad kunskap hos aktörer såsom Almi om just vilka hinder och svårigheter som målgruppen anses sig ha inför planerad företagsstart. Varför behövs satsningar som ik även i framtiden? - Generellt är kvinnor mindre riskbenägna när det gäller att starta egna verksamheter. Även andra liknande barriärer hindrar många i målgruppen att gå vidare med sina idéer. Satsningar liknande ik anses vara barriärbrytande, då det inspirerar och förmår målgruppen att ta steget vidare till företagande. Shahrokh Taghvamanesh, IFS-rådgivare Almi Väst 5

6 Anna Pugacova, ägare av Annas Naturliga i Gällivare Första kontakten innebar att jag fick den rätta inspirationen som jag behövde för att våga gå vidare och satsa på min idé 6

7 ik-inspiration hjälpte Anna starta sitt företag Satsningen ik inleddes med en seminarieturné där det genomfördes cirka 20 seminarium runt om i Almis dotterbolag. Under denna period deltog över 2000 kvinnor på seminarierna. Detta var startskottet för ik och efteråt har seminarierna i de flesta regioner funnits som ett stående inslag varje år. Många av deltagarna har sett seminarierna som en möjlighet till information och inspiration och i flera fall har seminarierna varit den utlösande faktorn som man behövt för att ta nästa steg i sitt företagande. Hur kom du i kontakt med Almi och satsningen ik? - Jag deltog under ett ik-inspirationsseminarium i Luleå. Där kom jag i kontakt med Almi och fick både information och inspiration. Det hjälpte mig mycket eftersom jag då hade någon jag kände igen att vända mg till och som kunde hjälpa mig vidare. Vad innebar ik-seminariet och första kontakten med Almi för din företagsstart? - Första kontakten innebar att jag fick den rätta inspirationen som jag behövde för att våga gå vidare och satsa på min idé. Seminariet satte igång en massa tankar och det var så bra att få ta del av andras resor. Det gav mig verkligen en uppmuntran att våga starta själv. En månad efter seminariet flyttade jag till Gällivare och startade min verksamhet. Seminariet hade en stor betydelse för mitt företag. På vilket sätt har Almi hjälpt dig att komma igång med din verksamhet? - Jag har fått rådgivning och guidning om hur jag ska kunna starta min verksamhet på bästa sätt. Nu (1,5 år senare) har jag bokat in mig hos Almi igen för rådgivning kring affärsutveckling. Nu vill jag se mitt företag växa. Vad har varit mest avgörande för din företagsstart? - Jag såg en lucka på marknaden och ville därför vara snabb med att erbjuda någonting som inte redan finns. Jag driver försäljning av bakelser, matbröd och fikabröd men gör allt på naturliga produkter. Det ska finnas glutenfritt, laktosfritt med mera och det viktigaste för mig är att de ingredienser jag använder är hälsosamma. Med hjälp av den inspirationen jag fick genom ik driver jag idag mitt företag. 7

8 Nybyggarambassadörer har inspirerat med sin företagsresa Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn är två av ett tjugotal Nybyggarambassadörer som ik haft privilegiet att ha med sig under projekttiden. Rollen som Nybyggarambassadör har inneburit att fungera som ett gott exempel, ett ansikte utåt och ett föredöme för den bransch ambassadörerna är verksamma i. De har bland annat föreläst och inspirerat i sammanhang som konferenser och seminarier, samt figurerat i medier som en förebild för ik nationellt. Vad ser ni att er roll som Nybyggarambassadör för ik inneburit? Vår roll som Nybyggarambassadörer har varit en fantastisk möjlighet att få träffa inspirerande kvinnor runtom i landet, kvinnor i färd med att starta eget eller som redan har företag. Det har varit en lika inspirerande resa för oss att möta alla dessa eldsjälar och entreprenörer runtom i Sverige, som vi tror att det har varit för dem att lyssna på vår företagshistoria. Vi har även fått en möjlighet att synas utåt sett och en möjlighet att stärka vårt varumärke i och med att vi varit Nybyggarambassadörer. Vad har ni försökte förmedla till deltagarna som sökt sig till Almis aktiviteter? Vi har försökt att förmedla vår företagsresa, inte enbart utifrån det lyckade perspektivet, utan även med våra fallgropar och misslyckanden. Att man trots detta, ändå, kan resa sig och gå vidare med sitt företag. Vi har också försökt att förmedla en bild av en företagare, som inte enbart är en hjältinna utan att vem som helst kan driva ett företag. Och att det viktigaste av allt är att man verkligen tror på sin idé, föredrar friheten som företagare och att bara våga. Vad tar ni med er efter dessa fyra år? Vi har träffat grymma entreprenörer och företagerskor som både inspirerat och berört oss med sitt engagemang och sin affärsvision. Vi har även fått möjligheten att inge hopp och utgöra en förebild för de många fantastiska kvinnor som gått och funderat på att starta sin egen verksamhet. Varför är ik och liknande satsningar viktiga? Självfallet för att lyfta upp förebilder och personer som väldigt ofta gör storslagna saker i det tysta. Att lyfta upp kvinnor av utländsk härkomst och visa på den mångfasetterade bild vi representerar och att vi kvinnor av utländsk härkomst inte bara är en homogen grupp, utan en grupp människor med olika bakgrund och bagage. 8

9 Foto: Emil Nordin Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn, grundare av Hatem & Sjunghamn Juristbyrå AB Vi har träffat grymma entreprenörer och företagerskor som både inspirerat och berört oss med sitt engagemang och sin affärsvision 9

10 Seminariet blev ett steg i rätt riktning Under våren 2012 deltog Nicole Lomnicka på ett ik-seminarium i Karlskrona. Hon hade tankar om att starta en spaanläggning men visste inte riktigt vilket steg hon skulle ta härnäst. Seminariet ledde till rådgivning hos Almi och senare även ett lån. Idag driver Nicole verksamheten i Sölvesborg i Blekinge. Hur kom du i kontakt med Almi och satsningen ik? - Jag var på ett seminarium som anordnades av ik i maj Jag hade funderingar på att starta en spaanläggning och när jag såg inbjudan till den här dagen i Karlskrona var det självklart att jag skulle åka dit. Vad innebar ik-seminariet och första kontakten med Almi för din företagsstart? - För mig blev det helt enkelt en första kontakt med Almis rådgivare och ett steg i rätt riktning för mitt företag. Seminariet var mycket givande ur en inspirationsaspekt då jag fick lyssna till andra kvinnor som startat eget. Eftersom jag under seminarietillfället fick en kontakt med Magdalena Ellmén, IFS-rådgivare på Almi Blekinge, kunde jag boka in ett möte med henne då bara jag och hon kunde sitta ner och prata om mina idéer. På vilket sätt har Almi hjälpt dig att komma igång med din verksamhet? - Tack vare Almi har jag fått rådgivning som hjälpt mig att komma igång med företaget och jag har även fått ett lån. Tack vare båda dessa delar har jag kunnat komma igång mycket fortare än vad som annars skulle gått, det var helt klart nyckeln till företagsstarten. Vad har varit mest avgörande för din företagsstart? - Genom samarbetet med Almi och att jag fick lån kunde verksamheten komma igång mycket snabbt. Jag kom igång med spat sommaren 2013, ungefär 1,5 år efter seminarietillfället. Via rådgivningen fick jag goda råd och de tog väldigt bra hand om mig. Nicole Lomnicka i mitten omgiven av sina anställda. 10

11 Nicole Lomnicka, ägare av ÖLbad och SPA ND AB, i Sölvesborg 11

12 Kvinnoagenter en lokal förebild och Att vara en Kvinnoagent för ik har inneburit att vara en god förebild för blivande entreprenörer. De har även haft ansvaret för uppdrag på regional nivå, fungerat som en länk mellan IFS-rådgivaren och blivande företagare samt spridit information om den hjälp som Almi erbjuder. Två av ett tjugotal Kvinnoagenter är Izabela Nylander och Amani El-Ali. inspiration På vilket sätt har du som Kvinnoagent kunnat hjälpa och underlätta för målgruppen att starta företag? - Jag har träffat många kvinnor som inte haft någon som helst aning om att det finns så mycket kostnadsfri hjälp vid start av eget företag. Mina gruppföreläsningar om hur det är att vara egenföretagare och om vad ik kan erbjuda, har motiverat många att starta eget. Rådgivning, hjälp med affärsplanen, information vad de ska tänka på vid starten, hur de kan söka hjälp med mera, har varit en del av mitt arbete. Vad har din viktigaste uppgift varit enligt dig själv? - Den personliga kontakten med kvinnor som oftast har tappat sitt självförtroende av många olika anledningar och att få motivera och inspirera dem. Att så ett frö som med tiden kan blir ett framgångsrikt företag. Izabela Nylander, Kvinnoagent Kalmar län, VD Studio Best After På vilket sätt har du jobbat för att nå fram till kvinnor med utländsk bakgrund? - Jag har kontaktat föreningar, Arbetsförmedlingen, skolor, med mera. Själv har jag ett mycket stort nätverk bland målgruppen som hjälpte till för att sprida information om Almi och IFS satsningar. Facebook har varit en bra mediekanal för att nå många. Vi har organiserat mindre och större seminarier, föreläsningar, mingelträffar och liknande som har varit mycket uppskattade. 12

13 Att få kvinnorna att förstå hur roligt det är att vara egenföretagare och att de ska se möjligheterna istället för hindren Amani El-Ali, Kvinnoagent Blekinge, VD Beauty by Amani På vilket sätt har du som Kvinnoagent kunnat hjälpa och underlätta för målgruppen att starta företag? - Då jag själv är egenföretagare och har haft en tuff men spännande resa för att nå dit jag är idag, så har jag på ett enkelt och verklighetsbaserad sätt kunnat motivera, inspirera och få många kvinnor att också våga ta steget till att förverkliga sin dröm. Genom att förenkla alla papper, myndigheternas roll med mera för dem och genom att visa och förklara att det inte är så svårt som de många gånger tror har jag kunnat hjälpa dem framåt. Jag lyssnade på vad varje kvinna efterfrågade och kunde vidarebefordra det till IFS-rådgivaren för att bemöta dessa behov. Det resulterade i till exempel Säljkurs på enkel svenska. Vad har din viktigaste uppgift varit enligt dig själv? - Att få kvinnorna att förstå hur roligt det är att vara egenföretagare och att de ska se möjligheterna istället för hindren. Men framför allt att de ska VÅGA! Våga tro på sig själva och sin dröm. Det var verkligen lycka som fyllde mitt hjärta när jag såg att många redan har lyckats. På vilket sätt har du jobbat för att nå fram till kvinnor med utländsk bakgrund? - Genom mitt nätverk som jag har skapat under mina år som verksam, samt föreningar, näringslivschefer, SFI-klasser (Svenska för invandrare) och skolor. Jag har sökt på nätet, ringt och bokat upp möten, besökt klasserna och berättat om Almi och projektet, tagit kontakt med olika chefer på kommuner runt om i länet och berättat och gett dem information. Jag har gjort egna formulär med frågor som jag har åkt med till redan etablerade företag med utländsk bakgrund där jag frågat vad de efterfrågar och vad de behöver för att fortsätta driva sina företag och utveckla dessa vidare. Jag har hunnit med mycket under min tid som Kvinnoagent men det behövs göras mer. Därför är sådana projekt som ik, som jag har jobbat i mycket viktiga och välbehövliga för kvinnor och Sverige. Så jag hoppas verkligen på fler projekt av detta slag. 13

14 Jag visste att jag kunde om jag fick hjälp, och det fick jag av Almi Doris Ahmadifard har alltid vetat att hon velat driva eget företag men hur hon skulle nå dit var hon inte lika säker på. När hon under ett inspirationsseminarium anordnat av ik i Göteborg fick mer information och inspiration blev vägen tydligare. Tack vare rådgivning och därefter även ett lån från Almi kunde Doris starta sitt efterlängtade företag. 14

15 Rådgivningen innebär en enorm stöttning när man vill starta företag men inte riktigt vet vilka steg man bör ta, därför har det varit till mycket hjälp för min del Doris Ahmadifard, ägare av Didis närbutik i Göteborg Hur kom du i kontakt med Almi och satsningen ik? - Första gången jag kom i kontakt med Almi var genom deras ik-seminarium i Göteborg våren 2013 när Amelia Adamo var där och inspirationsföreläste. Jag fick då även mycket information av IFS-rådgivarna, vilket var mycket nyttigt för min del. Det var en bra mix mellan information och inspiration vilket hjälpte mig mycket att ta nästa steg. Vad innebar ik-seminariet och första kontakten med Almi för din företagsstart? - Dagen gav mig möjlighet att byta tankar och erfarenheter med andra kvinnor som var i samma stadie, plus att jag fick styrkan av de som var där och Amelia Adamo som inspirerade att faktiskt våga ta steget och starta min verksamhet som jag så gärna ville. På vilket sätt har Almi hjälpt dig att komma igång med din verksamhet? - Almi har hjälpt mig med allt ifrån rådgivning till att få lån. Jag kunde starta mitt företag i september 2013, det vill säga ungefär ett halvår efter seminariet. Rådgivningen innebär en enorm stöttning när man vill starta företag men inte riktigt vet vilka steg man bör ta, därför har det varit till mycket hjälp för min del. Vad har varit mest avgörande för din företagsstart? - Mest avgörande för mig har varit att få rådgivning av Almi. Shahrokh Taghvamanesh, IFS-rådgivare i Göteborg, har stöttat och hjälpt mig jättemycket. Jag har alltid haft ett driv och jag har vetat att jag verkligen vill det här. Jag visste att jag kunde om jag fick hjälp, och det fick jag av Almi för att kunna ta steget och faktiskt starta. 15

16 Kontakta Almi För att utveckla en idé eller lyckas med en satsning är det viktigt med enstark vilja och en drivkraft att nå målet. Ofta behövs det också kapital ochstöd från erfarna rådgivare. Vi på Almi är duktiga på det. Oavsett vilkenidé du har, eller vilken satsning du vill göra, bör du kontakta Almi. Detkan gälla att utveckla en tjänst eller produkt från idé till marknad, kapitalbehov inför en expansion eller tillväxt, köp eller start av företag eller en internationell satsning. Ring vår kundtjänst på eller besök för mer information. ik, investera i invandrarkvinnor

Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor

Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor Sammanställning av åren 2011-2012 Stockholm april 2013 Almi Företagspartner AB Cassandra Bota, Nationell projektsamordnare Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Pressmeddelande: Priserna för Årets Nybyggare i Gävleborg går till Salar Saidi i Sandviken och Mira Jonsson i Hudiksvall

Pressmeddelande: Priserna för Årets Nybyggare i Gävleborg går till Salar Saidi i Sandviken och Mira Jonsson i Hudiksvall Pressmeddelande: Priserna för Årets Nybyggare i Gävleborg går till Salar Saidi i Sandviken och Mira Jonsson i Hudiksvall SEBs representanter, Salar Saidi, Årets Nybyggare, Mira Jonsson, Årets Pionjär,

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns.

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. När du har en fråga, en tanke, ett uppslag, ett dilemma,

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 46 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Frukostmöte med Säkra Affärer 20/11 Kostnadsfria seminarier under månaden Ett

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

mentorskap» En allians för kunskap

mentorskap» En allians för kunskap mentorskap» En allians för kunskap Mentorskap är en bra metod för kunskapsöverföring och kan förstärka lärandekulturen i en organisation. Men då behövs en tydlig struktur för samtalen enligt forskaren

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för?

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? - Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade turer. Och det blev succé! Vi har även jobbat med tydligare skyltning, vilket också

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. KLASSENS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL KLASSKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer