Gör idéer till verklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör idéer till verklighet"

Transkript

1 INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor

2 Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser som skapat nya möjligheter för kvinnor med utländsk bakgrund att starta och driva företag i Sverige tar slut. ik, investera i invandrarkvinnor, har varit ett uppdrag från Näringsdepartementet som Almi Företagspartner genomfört. Att ha varit projektsamordnare för denna satsning har inte bara varit ett jobb för mig. Det har också varit en stor ära och en verklig inspirationskälla att få leda arbetet framåt och att få möta alla de idérika och inspirerande kvinnor som jag fått chansen till. Tillsammans med alla kollegor på IFS Rådgivning och Almi har jag mött närmare kvinnor som på ett eller annat sätt haft ambitionen att Vissa saker borde aldrig få ta slut 2 index IFS-rådgivare om ik-tiden 4-5 ik-inspiration hjälpte Anna starta sitt företag 6-7 Nybyggarambassadörer har inspirerat med sin företagsresa 8-9 Kvinnoagenter en lokal förebild och inspiration Seminariet blev ett steg i rätt riktning Jag visste att jag kunde om jag fick hjälp, och det fick jag av Almi driva eget, och tack vare ik har vi kunnat erbjuda dessa kvinnor en plattform för att ta steget vidare i sitt entreprenörskap. Men slutet på denna fyraåriga satsning ger oss också tillfälle för reflektion över det vi åstadkommit under de senaste åren. Runt om i Almis regionala bolag har vi under åren anordnat och varit delaktiga i över 250 aktiviteter och events där vi strävat efter att nå så många kvinnor som möjligt. Vi har insett att Almi som varumärke inte alls varit så etablerat hos denna målgrupp som vi önskat, vilket motiverat oss ännu mer att synas utåt. Vi kan idag se att sedan ik startades 2011 har antalet nystarter hos kvinnor med utländsk bakgrund ökat med cirka 23 procent. Antalet lån från Almi har också ökat med över 30 procent till målgruppen. ik har haft en stor inverkan på dessa resultat vilket vi är stolta över.

3 Med våra inspirationsseminarier har vi kunnat fånga upp och inspirera kvinnor. Genom vidareutbildningar i form av kurser och kortare utbildningar på enklare svenska har vi kunnat erbjuda fördjupning inom olika områden som kvinnorna själva efterfrågat. Resultatet av detta och många fler aktiviteter har inneburit att vi kunnat hjälpa varje individ att ta just det steget och komma över den tröskeln som de själva känt att de behövt för att komma vidare med sitt företag. Hur definierar man en sann entreprenör? Det handlar inte bara om att ha rätt förutsättningar och kapital. Många av de kvinnor jag fått möjligheten att träffa har gemensamt att de stuckit ut och lyckats starta eget tack vare det driv och det jävlar anamma som de haft. Men den största anledningen tror jag är de erfarenheter som de bär på. Erfarenheter som många tror gör dem mer återhållsamma och försiktiga. Tvärtom säger jag, det är på grund av de erfarenheterna som deras vilja att lyckas och skapa sig ett bättre liv för sig själva och sin familj blir större än allt annat. Jag vill avsluta med att ge alla som varit delaktiga i ik under de gångna fyra åren en stor eloge. Utan ert engagemang och all energi hade vi aldrig kunnat göra ik till den framgång det blivit. Tack till alla förebilder och inspirationskällor vi fått möjligheten att ha med oss runt om i landet. Ni har verkligen inspirerat och berört många! ik har visat att lika möjligheter ökar tillväxten. Cassandra Bota - Projektsamordnare, ik, investera i invandrarkvinnor Det har varit en stor ära och en verklig inspirationskälla att få leda arbetet framåt och att få möta alla de idérika och inspirerande kvinnor som jag fått chansen till 3

4 IFS-rådgivare 4 Magdalena Ellmén, IFS-rådgivare Almi Blekinge Några av de nyckelpersoner som funnits med under projektets gång är Almis IFS-rådgivare. De jobbar med rådgivning till personer med utländsk bakgrund som vill starta och utveckla företag i Sverige. Här berättar några av dem vad ik burit med sig. På vilket sätt har ik påverkat er verksamhet sedan starten 2011? - Genom projektet har vi haft möjlighet att lägga mera resurser på att nå målgruppen. Vi har kunnat identifiera behoven som finns hos målgruppen i vår region och därefter bemöta det genom diverse kurser och utbildningar med mer fokuserade ämnen. Hur har utvecklingen sett ut under projekts gång? - Vi har jobbat brett, det vill säga med allt ifrån att inspirera kvinnor att ta steget till eget företag, till att stärka positionen som företagare i samhället. Vilka positiva delar hoppas ni kunna ta med er även efter iks slut? - Projektet har gett oss möjlighet att nå långt fler personer med utländskt bakgrund än tidigare. Vi kan se att vi har blivit ett mer naturligt val hos målgruppen eftersom fler numera känner till oss. Jag hoppas att vi har lyckats kommunicera ut hur vi jobbar på Almi, att vi har möjlighet att hjälpa till från idé till att bygga ett starkt framgångsrikt företag. Varför behövs satsningar som ik även i framtiden? - Projektet visar tydligt att särskilda satsningar ger resultat. Dock är det viktigt att vi som projektledare har möjlighet att påverka vad som ska göras, vilket ik tillåtit oss att göra. Olika regioner har olika behov, det gäller att kunna identifiera dessa specifika behoven och agera därefter.

5 om ik-tiden På vilket sätt har ik påverkat er verksamhet sedan starten 2011? - Den särskilda insatsen med avsatta resurser har hjälpt oss att nå ut till fler kvinnor som står inför beslut om att starta eget eller ej. Och redan verksamma kvinnliga entreprenörer har inspirerats till vidare tillväxt i sin verksamhet. Hur har utvecklingen sett ut under projekts gång? - Från början arbetade vi med information och inspiration till målgruppen generellt. Detta visade sig vara ett nyttigt sätt att sprida kunskap på. Men viktigaste var nog ändå att dessa insatser resulterade i mer individuella och enskilda satsningar och även konkreta företagsstarter. Vilka positiva delar hoppas ni kunna ta med er även efter iks slut? - Ökad kännedom hos målgruppen om vilka möjligheter som erbjuds från den offentliga sektorn. Även ökad kunskap hos aktörer såsom Almi om just vilka hinder och svårigheter som målgruppen anses sig ha inför planerad företagsstart. Varför behövs satsningar som ik även i framtiden? - Generellt är kvinnor mindre riskbenägna när det gäller att starta egna verksamheter. Även andra liknande barriärer hindrar många i målgruppen att gå vidare med sina idéer. Satsningar liknande ik anses vara barriärbrytande, då det inspirerar och förmår målgruppen att ta steget vidare till företagande. Shahrokh Taghvamanesh, IFS-rådgivare Almi Väst 5

6 Anna Pugacova, ägare av Annas Naturliga i Gällivare Första kontakten innebar att jag fick den rätta inspirationen som jag behövde för att våga gå vidare och satsa på min idé 6

7 ik-inspiration hjälpte Anna starta sitt företag Satsningen ik inleddes med en seminarieturné där det genomfördes cirka 20 seminarium runt om i Almis dotterbolag. Under denna period deltog över 2000 kvinnor på seminarierna. Detta var startskottet för ik och efteråt har seminarierna i de flesta regioner funnits som ett stående inslag varje år. Många av deltagarna har sett seminarierna som en möjlighet till information och inspiration och i flera fall har seminarierna varit den utlösande faktorn som man behövt för att ta nästa steg i sitt företagande. Hur kom du i kontakt med Almi och satsningen ik? - Jag deltog under ett ik-inspirationsseminarium i Luleå. Där kom jag i kontakt med Almi och fick både information och inspiration. Det hjälpte mig mycket eftersom jag då hade någon jag kände igen att vända mg till och som kunde hjälpa mig vidare. Vad innebar ik-seminariet och första kontakten med Almi för din företagsstart? - Första kontakten innebar att jag fick den rätta inspirationen som jag behövde för att våga gå vidare och satsa på min idé. Seminariet satte igång en massa tankar och det var så bra att få ta del av andras resor. Det gav mig verkligen en uppmuntran att våga starta själv. En månad efter seminariet flyttade jag till Gällivare och startade min verksamhet. Seminariet hade en stor betydelse för mitt företag. På vilket sätt har Almi hjälpt dig att komma igång med din verksamhet? - Jag har fått rådgivning och guidning om hur jag ska kunna starta min verksamhet på bästa sätt. Nu (1,5 år senare) har jag bokat in mig hos Almi igen för rådgivning kring affärsutveckling. Nu vill jag se mitt företag växa. Vad har varit mest avgörande för din företagsstart? - Jag såg en lucka på marknaden och ville därför vara snabb med att erbjuda någonting som inte redan finns. Jag driver försäljning av bakelser, matbröd och fikabröd men gör allt på naturliga produkter. Det ska finnas glutenfritt, laktosfritt med mera och det viktigaste för mig är att de ingredienser jag använder är hälsosamma. Med hjälp av den inspirationen jag fick genom ik driver jag idag mitt företag. 7

8 Nybyggarambassadörer har inspirerat med sin företagsresa Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn är två av ett tjugotal Nybyggarambassadörer som ik haft privilegiet att ha med sig under projekttiden. Rollen som Nybyggarambassadör har inneburit att fungera som ett gott exempel, ett ansikte utåt och ett föredöme för den bransch ambassadörerna är verksamma i. De har bland annat föreläst och inspirerat i sammanhang som konferenser och seminarier, samt figurerat i medier som en förebild för ik nationellt. Vad ser ni att er roll som Nybyggarambassadör för ik inneburit? Vår roll som Nybyggarambassadörer har varit en fantastisk möjlighet att få träffa inspirerande kvinnor runtom i landet, kvinnor i färd med att starta eget eller som redan har företag. Det har varit en lika inspirerande resa för oss att möta alla dessa eldsjälar och entreprenörer runtom i Sverige, som vi tror att det har varit för dem att lyssna på vår företagshistoria. Vi har även fått en möjlighet att synas utåt sett och en möjlighet att stärka vårt varumärke i och med att vi varit Nybyggarambassadörer. Vad har ni försökte förmedla till deltagarna som sökt sig till Almis aktiviteter? Vi har försökt att förmedla vår företagsresa, inte enbart utifrån det lyckade perspektivet, utan även med våra fallgropar och misslyckanden. Att man trots detta, ändå, kan resa sig och gå vidare med sitt företag. Vi har också försökt att förmedla en bild av en företagare, som inte enbart är en hjältinna utan att vem som helst kan driva ett företag. Och att det viktigaste av allt är att man verkligen tror på sin idé, föredrar friheten som företagare och att bara våga. Vad tar ni med er efter dessa fyra år? Vi har träffat grymma entreprenörer och företagerskor som både inspirerat och berört oss med sitt engagemang och sin affärsvision. Vi har även fått möjligheten att inge hopp och utgöra en förebild för de många fantastiska kvinnor som gått och funderat på att starta sin egen verksamhet. Varför är ik och liknande satsningar viktiga? Självfallet för att lyfta upp förebilder och personer som väldigt ofta gör storslagna saker i det tysta. Att lyfta upp kvinnor av utländsk härkomst och visa på den mångfasetterade bild vi representerar och att vi kvinnor av utländsk härkomst inte bara är en homogen grupp, utan en grupp människor med olika bakgrund och bagage. 8

9 Foto: Emil Nordin Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn, grundare av Hatem & Sjunghamn Juristbyrå AB Vi har träffat grymma entreprenörer och företagerskor som både inspirerat och berört oss med sitt engagemang och sin affärsvision 9

10 Seminariet blev ett steg i rätt riktning Under våren 2012 deltog Nicole Lomnicka på ett ik-seminarium i Karlskrona. Hon hade tankar om att starta en spaanläggning men visste inte riktigt vilket steg hon skulle ta härnäst. Seminariet ledde till rådgivning hos Almi och senare även ett lån. Idag driver Nicole verksamheten i Sölvesborg i Blekinge. Hur kom du i kontakt med Almi och satsningen ik? - Jag var på ett seminarium som anordnades av ik i maj Jag hade funderingar på att starta en spaanläggning och när jag såg inbjudan till den här dagen i Karlskrona var det självklart att jag skulle åka dit. Vad innebar ik-seminariet och första kontakten med Almi för din företagsstart? - För mig blev det helt enkelt en första kontakt med Almis rådgivare och ett steg i rätt riktning för mitt företag. Seminariet var mycket givande ur en inspirationsaspekt då jag fick lyssna till andra kvinnor som startat eget. Eftersom jag under seminarietillfället fick en kontakt med Magdalena Ellmén, IFS-rådgivare på Almi Blekinge, kunde jag boka in ett möte med henne då bara jag och hon kunde sitta ner och prata om mina idéer. På vilket sätt har Almi hjälpt dig att komma igång med din verksamhet? - Tack vare Almi har jag fått rådgivning som hjälpt mig att komma igång med företaget och jag har även fått ett lån. Tack vare båda dessa delar har jag kunnat komma igång mycket fortare än vad som annars skulle gått, det var helt klart nyckeln till företagsstarten. Vad har varit mest avgörande för din företagsstart? - Genom samarbetet med Almi och att jag fick lån kunde verksamheten komma igång mycket snabbt. Jag kom igång med spat sommaren 2013, ungefär 1,5 år efter seminarietillfället. Via rådgivningen fick jag goda råd och de tog väldigt bra hand om mig. Nicole Lomnicka i mitten omgiven av sina anställda. 10

11 Nicole Lomnicka, ägare av ÖLbad och SPA ND AB, i Sölvesborg 11

12 Kvinnoagenter en lokal förebild och Att vara en Kvinnoagent för ik har inneburit att vara en god förebild för blivande entreprenörer. De har även haft ansvaret för uppdrag på regional nivå, fungerat som en länk mellan IFS-rådgivaren och blivande företagare samt spridit information om den hjälp som Almi erbjuder. Två av ett tjugotal Kvinnoagenter är Izabela Nylander och Amani El-Ali. inspiration På vilket sätt har du som Kvinnoagent kunnat hjälpa och underlätta för målgruppen att starta företag? - Jag har träffat många kvinnor som inte haft någon som helst aning om att det finns så mycket kostnadsfri hjälp vid start av eget företag. Mina gruppföreläsningar om hur det är att vara egenföretagare och om vad ik kan erbjuda, har motiverat många att starta eget. Rådgivning, hjälp med affärsplanen, information vad de ska tänka på vid starten, hur de kan söka hjälp med mera, har varit en del av mitt arbete. Vad har din viktigaste uppgift varit enligt dig själv? - Den personliga kontakten med kvinnor som oftast har tappat sitt självförtroende av många olika anledningar och att få motivera och inspirera dem. Att så ett frö som med tiden kan blir ett framgångsrikt företag. Izabela Nylander, Kvinnoagent Kalmar län, VD Studio Best After På vilket sätt har du jobbat för att nå fram till kvinnor med utländsk bakgrund? - Jag har kontaktat föreningar, Arbetsförmedlingen, skolor, med mera. Själv har jag ett mycket stort nätverk bland målgruppen som hjälpte till för att sprida information om Almi och IFS satsningar. Facebook har varit en bra mediekanal för att nå många. Vi har organiserat mindre och större seminarier, föreläsningar, mingelträffar och liknande som har varit mycket uppskattade. 12

13 Att få kvinnorna att förstå hur roligt det är att vara egenföretagare och att de ska se möjligheterna istället för hindren Amani El-Ali, Kvinnoagent Blekinge, VD Beauty by Amani På vilket sätt har du som Kvinnoagent kunnat hjälpa och underlätta för målgruppen att starta företag? - Då jag själv är egenföretagare och har haft en tuff men spännande resa för att nå dit jag är idag, så har jag på ett enkelt och verklighetsbaserad sätt kunnat motivera, inspirera och få många kvinnor att också våga ta steget till att förverkliga sin dröm. Genom att förenkla alla papper, myndigheternas roll med mera för dem och genom att visa och förklara att det inte är så svårt som de många gånger tror har jag kunnat hjälpa dem framåt. Jag lyssnade på vad varje kvinna efterfrågade och kunde vidarebefordra det till IFS-rådgivaren för att bemöta dessa behov. Det resulterade i till exempel Säljkurs på enkel svenska. Vad har din viktigaste uppgift varit enligt dig själv? - Att få kvinnorna att förstå hur roligt det är att vara egenföretagare och att de ska se möjligheterna istället för hindren. Men framför allt att de ska VÅGA! Våga tro på sig själva och sin dröm. Det var verkligen lycka som fyllde mitt hjärta när jag såg att många redan har lyckats. På vilket sätt har du jobbat för att nå fram till kvinnor med utländsk bakgrund? - Genom mitt nätverk som jag har skapat under mina år som verksam, samt föreningar, näringslivschefer, SFI-klasser (Svenska för invandrare) och skolor. Jag har sökt på nätet, ringt och bokat upp möten, besökt klasserna och berättat om Almi och projektet, tagit kontakt med olika chefer på kommuner runt om i länet och berättat och gett dem information. Jag har gjort egna formulär med frågor som jag har åkt med till redan etablerade företag med utländsk bakgrund där jag frågat vad de efterfrågar och vad de behöver för att fortsätta driva sina företag och utveckla dessa vidare. Jag har hunnit med mycket under min tid som Kvinnoagent men det behövs göras mer. Därför är sådana projekt som ik, som jag har jobbat i mycket viktiga och välbehövliga för kvinnor och Sverige. Så jag hoppas verkligen på fler projekt av detta slag. 13

14 Jag visste att jag kunde om jag fick hjälp, och det fick jag av Almi Doris Ahmadifard har alltid vetat att hon velat driva eget företag men hur hon skulle nå dit var hon inte lika säker på. När hon under ett inspirationsseminarium anordnat av ik i Göteborg fick mer information och inspiration blev vägen tydligare. Tack vare rådgivning och därefter även ett lån från Almi kunde Doris starta sitt efterlängtade företag. 14

15 Rådgivningen innebär en enorm stöttning när man vill starta företag men inte riktigt vet vilka steg man bör ta, därför har det varit till mycket hjälp för min del Doris Ahmadifard, ägare av Didis närbutik i Göteborg Hur kom du i kontakt med Almi och satsningen ik? - Första gången jag kom i kontakt med Almi var genom deras ik-seminarium i Göteborg våren 2013 när Amelia Adamo var där och inspirationsföreläste. Jag fick då även mycket information av IFS-rådgivarna, vilket var mycket nyttigt för min del. Det var en bra mix mellan information och inspiration vilket hjälpte mig mycket att ta nästa steg. Vad innebar ik-seminariet och första kontakten med Almi för din företagsstart? - Dagen gav mig möjlighet att byta tankar och erfarenheter med andra kvinnor som var i samma stadie, plus att jag fick styrkan av de som var där och Amelia Adamo som inspirerade att faktiskt våga ta steget och starta min verksamhet som jag så gärna ville. På vilket sätt har Almi hjälpt dig att komma igång med din verksamhet? - Almi har hjälpt mig med allt ifrån rådgivning till att få lån. Jag kunde starta mitt företag i september 2013, det vill säga ungefär ett halvår efter seminariet. Rådgivningen innebär en enorm stöttning när man vill starta företag men inte riktigt vet vilka steg man bör ta, därför har det varit till mycket hjälp för min del. Vad har varit mest avgörande för din företagsstart? - Mest avgörande för mig har varit att få rådgivning av Almi. Shahrokh Taghvamanesh, IFS-rådgivare i Göteborg, har stöttat och hjälpt mig jättemycket. Jag har alltid haft ett driv och jag har vetat att jag verkligen vill det här. Jag visste att jag kunde om jag fick hjälp, och det fick jag av Almi för att kunna ta steget och faktiskt starta. 15

16 Kontakta Almi För att utveckla en idé eller lyckas med en satsning är det viktigt med enstark vilja och en drivkraft att nå målet. Ofta behövs det också kapital ochstöd från erfarna rådgivare. Vi på Almi är duktiga på det. Oavsett vilkenidé du har, eller vilken satsning du vill göra, bör du kontakta Almi. Detkan gälla att utveckla en tjänst eller produkt från idé till marknad, kapitalbehov inför en expansion eller tillväxt, köp eller start av företag eller en internationell satsning. Ring vår kundtjänst på eller besök för mer information. ik, investera i invandrarkvinnor

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer