Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi inom legitimerade fysioterapeuters riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi inom legitimerade fysioterapeuters riksförbund"

Transkript

1 Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi inom legitimerade fysioterapeuters riksförbund Versamhetsberättelse för året Styrelsemedlemmar, adjungerade och valberedning Björn Aasa Ordförande Ingalill Olsson Ledamot, kassör Eva Hammarlund Ledamot, AU lärarrådet Nina Nilsson Ledamot, sekreterare Helena Wreeby Vice ordförande, AU för Ifompt Sverige Lina Wallensten Ledamot, AU för Manualen Emma Söderström Ledamot, AU för hemsida, kongress Ingela Lundholm Ledamot, AU för Ifompt Sverige Kalle Nordén Ledamot, kurskoordinator Adjungerade Ragnar Faleij MO delegat Sverige Fredrik Johansson studentkontakter Valberedning Tina Magnusson Krystof Tekiel Jens Andersson Medlemsantal, rapport från medlemsregistret på LSR Antal medlemmar är 1643 och sektionen är med det antalet fortfarande den största sektionen inom LSR Ekonomi Detta år gick vi med plus på kr på hela sektionen. Den summan är stor pga en försenad genomförd köp av utbildningsmaterial ( avsatt kr ) som förhoppningsvis blir genomförd nu under våren Budgeten är fördelat på 11st kontoställen och i sin tur uppdelat på en näringsverksamhet del som är moms skyldig och en ideel verksamhet som är momsfri. Det som har gått bra är vår kongress med IM sektionen och även en liten förtjänst på SOMT dagarna. Stora investeringar har gjort på AU utbildning med läroplattformen så

2 det är en av orsaken till att det gått back detta år. Manualen går fortfarande back men stora förändringar är gjorda detta år med samarbete OK-sektionen och MDT-sektionen. Anslaget detta år var kr samt tilläggs äskade vi under hösten de kr vi gick förlorade 2012 pga sen ansökan och fick de pengarna. Detta år har ekonomin varit i god balans. Årets äskning 2014 resulterade i kr. Styrelsemöten samt övrigt styrelsearbete Styrelsen har under året haft 5 fysiska möten, det konstituerande mötet inräknat och 5 telefonmöten. Utöver styrelsemötena representerar styrelsemedlemmar OMT-sektionen vid LSRs yrkesråd samt i andra arbetsgrupper inom LSR. Det internationella samarbetet stärks genom deltagande på internationella kongresser samt genom lärarrådet och IFOMPT Björn Aasa och Ingela Lundholm har har deltagit i varsin träff med Professionsrådet. Björn Aasa har haft flera planeringsmöten med MDT, OK och IM sektionerna inför den ryggdag sektionerna hade tillsammans på Sjukgymnastdagarna i Göteborg. Denna ryggdag blev mycket lyckad. Ryggdagen var kliniskt inriktad med bl. a demonstration av två ländryggspatienter av OMT och MDT sektionerna. Under verksamhetsåret har flera möten mellan LSR och OMT sektionen ägt rum gällande specialistordningen. OMT sektionen vill att LSR följer IFOMPTs krav på genomförd OMT examen för att få kalla sig specialist inom OMT. Det verkar nu hoppfullt att detta krav kommer att hörsammas av LSR. Vi har under året planerat och inlett ett samarbete med sektionerna för Ortopedisk Kirurgi och MDT som nu medverkat i tidningen Manualen. OMT sektionen har fortsatt utvecklingsarbetet med läroplattformen Moodle och den första kursen som baseras på lärplattformen, en OMT steg 1 kurs startades i januari-14. Björn Aasa har deltagit i IFOMPT strategic meeting och AAOMPT årskongress i Cincinnati, USA samt Movement System Impairment Syndromes of the Lumbar Spine and Hip and their Interaction på Washington University i St. Louis, USA. Nina Nilsson, Emma Söderström och Ingalill Olzon har deltagit i 8th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain i Dubai, Förenade Arabemiraten. Årskongressen som arrangerades av OMT sektionen och sektionen för Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin hölls 2013 i Täby. Denna kongress blev mycket lyckad. Keynote speaker var Shirley Sahrmann från Washington University. AU IFOMPT Sverige Verksamhetsberättelse IFOMPT, OMT-sektionen 2013 OMT-sektionen i Sverige är Medlemsorganisation (MO) i International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). IFOMPT är en av 12 sektioner under världsfysioterapeutförbundet WCPT som i sin tur ingår i Världshälsoorganisationen WHO. För att ett land skall kunna vara medlem i IFOMPT krävs att det finns ett fungerande utbildningsprogram som leder till OMT-examen i landet, detta är OMT-sektionens utbildningsprogram. Arbetet för au IFOMPT har fortskridit med det kontinuerliga arbetet att kvalitetssäkra OMT-sektionens utbildningsprogram och mål enligt IFOMPTs riktlinjer. I år har fokus legat på att i detalj genomlysa vårt utbildningsprogram i jämförelse med IFOMPTs utbildningsmål, se

3 Ett fortsatt fokus under året har varit att arbeta för att IFOMPTs educational standards ska ligga till grund för att få en godkänd specialistkompetens inom OMT. För att kunna bli godkänd specialist inom OMT anser OMT-sektionen att det är av största vikt att IFOMPTs mål är uppnådda. Ett förslag till specialistordning utifrån detta är inlämnat till LSR, numera Fysioterapeuterna. Masterutbildningen inom OMT fortsätter på Luleå Tekniska Universitet med nytt intag hösten Masterutbildningen i OMT är baserad på de internationella akademiska och pedagogiska riktlinjer som är framtagna av IFOMPT. Det är inte klart ännu, då första kullen studenter är halvvägs igenom utbildningen, men OMT-sektionen hoppas att mastersexamen i OMT direkt skall godkännas av förbundet (Fysioterapeuterna) för specialistkompetens inom OMT utan någon som helst komplettering eller annan åtgärd av den sökande. Arbetet med kvalitetssäkringen av OMT-utbildningen i Sverige fortgår löpande. Redan på GM (General Meeting) vid IFOMPT-kongressen i QUEBEC 2012 röstades det för ett förslag att underlätta arbetet avseende inrapporteringar till IFOMPT. Ordförande i OMTsektionen Björn Aasa deltog som svensk delegat vid IFOMPTs strategiska planeringsmöte i Cincinnati oktober Mötet diskuterade internationella riktlinjer för de kommande 4 åren gällande hur stöd ska ges på bästa sätt till medlemsländer och registrerade intressegrupper. Mötet diskuterade också hemsida och PR-frågor, ekonomi, forskning inom OMT-området och mycket mer. Planera redan nu in IFOMPTs nästa världskongress som kommer att hållas i Glasgow, Skottland den 4-8 juli Gå in på och registrera dig snarast så får du löpande information. Pre- och post-congress courses blir vanligtvis snabbt fulla så det gäller att anmäla sig i god tid, gärna så fort de annonseras, vilket brukar vara ett år i förväg. Målet är att vi skall åka många hundra svenskar på denna kongress så börja planera och prata ihop dig med kollegor som har intresse i neuromuskuloskeletal Fysioterapi. AU Lärarrådet Verksamhetsberättelse Lärarrådet januari hade vi lärarrådsmöte och 25 januari hade vi en utbildningsdag i Moodle, en läroplattform där vi i framtiden ska lägga ut delar av OMT undervisningen. OMT steg 1 i första skedet. Arbetet och förberedelserna med plattformen är en process som nu börjar ta form och inom en snar framtid kan användas av alla lärare i undervisningen. I september träffades kvalitetsansvariga OMT lärare från respektive utbildningsort för att gå igenom IFOMPTs riktlinjer för OMT utbildningen, ett led i OMT sektionens kvalitetsarbete. Följande dag hade vi lärarrådsmöte där lärarna informerades om diskussioner och resultatet från föregående dag. För övrigt hanterade mötet löpande frågor samt planerade nästa års möten och lärarutbildningar. AU Manualen Verksamhetsberättelse Manualen 2013 Lina Wallensten tog under våren över redaktörsjobbet i Manualen från Andreas

4 Sigvardsson. Det första numret var kongressnumret nr 2. Samarbete med MDT och OK sektionen påbörjades och kontrakt upprättades där MDT medverkar i samtliga nummer och betalar en tredjedel av kostnaden för varje nummer och OK medverkar i två av fyra nummer och betalar även de en tredjedel av kostnaden de nummer de medverkar. OMT sektionen betalar 2/3 av nummer 1 och 3 och 1/3 av nummer 2 och 4. Enda annonsering detta år har varit Medema. Planering 2014: I december-13 har förfrågan skickats till både OK och MDT om att ha ett telefonmöte snarast och planera inför nästa år. Från OMT sektionens sida är planen att behålla Manualen som 16-sidig de nummer som bara OMT och MDT medverkar och 20 sidor när alla tre sektioner medverkar. Om vi i framtiden även ska ha samarbete med sektionen för Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin behöver sidantalet ökas ytterligare. Jag har dock inte bjudit in denna sektion till detta telefonmöte utan detta ligger längre fram i tiden. Det som bör diskuteras med OK och MDT inför nästa år är bl.a. om de vill ha en egen ledare på sina sidor och om vi ska ha temanummer. Tillsammans med Carina Ågren har jag planerat att Manualen utkommer v. 10, 24, 38 och 50 nästa år. Kansli Verksamhetsberättelse kansli 2013 Under 2013 har sekreteraren skrivit ut kursintyg till OMT-stegkurser och till ULdiagnostik/-scanningkurser. På Sjukgymnastdagarna i Göteborg representerade bl. a sekreteraren OMT-sektionen i vår monter. Protokoll har förts från samtliga sektionsstyrelsemöten, totalt 9 st möten varav ett årsmöte. Ett register inför registrering av OMT steg 2 och steg 3 utbildade sjukgymnaster håller på att upprättas. Inför 2014 planerar sekreteraren att föra in alla sjukgymnaster med steg 2 och steg 3 i Sverige i ett register. Fr.o.m 1 jan 2014 kommer alla sjukgymnaster som genomför steg 2 och steg 3 utbildning att föras in registret. Externa kurser 2013 Planerade externa kurser under 2013 har varit Fasciakurs med Laurie McLaughlin, OMT-dagen Skuldra samt Cervicogenic Headache and Dizziness med Deborah Falla och Martin Josefsen. Fasciakursen med Laurie McLaughlin ställdes in då Laurie önskade om möjligt byta datum samt att vid det tillfället inte heller fanns tillräckligt många deltagare anmälda för att ekonomiskt nå minst breakeven. Vid OMT-dagen Skuldra, önskade styrelsen ha Ortoped Jan Nowak som föreläsare. Tyvärr passade inga av de föreslagna datumen Jan. Varvid detta fick skjutas upp på obestämd framtid. Kurserna med Falla och Josefsen har blivit flyttade och kommer att hållas i Januari respektive Mars Studentföreläsningar

5 Under våren 2013 hölls 5 studentföreläsningar i Stockholm, Luleå, Uppsala, Göteborg och Västerås. Under hösten 2013 hölls 3 föreläsningar i Lund, Stockholm och Uppsala. Det blev inga föreläsningar i Umeå och Linköping under året men nya föreläsare är kontaktade på dessa orter och vi räknar med att de kommer igång i vår. AU hemsida Verksamhetsberättelse Hemsida, 2013 Sedan april 2013 har vi fått en ny hemsida som är lättare att navigera sig fram på. Vi lägger här kontinuerligt upp aktuella kurser och händelser inom OMT sektionen. På Sverige kartan som finns länkad från OMT sektionens hemsida finns samtliga OMT sjukgymnaster med steg 1-3 inlagda som sökfunktion med kontaktuppgifter. Vi vill uppmana våra medlemmar att kontrollera om de finns inlagda samt uppdatera informationen om den är felaktig till ansvarig kontaktperson för hemsidan. Denna sökfunktion hoppas vi ska användas flitigt framöver av allmänheten, men är också något som kåren kan ta del av vid tips om att finna OMT sjukgymnaster. Vi är också tacksamma för både ris och ros för vår nuvarande hemsida och gärna förslag på hur det kan utvecklas vidare! Inför 2014 planeras att undersöka möjligheten att göra en OMT app. I denna bör man kunna hitta uppdaterad information gällande kurser / evenemang, vår sektionstidning Manualen och annan information inom OMT. (kostnad ca kr) Vi har nyligt upprättat en facebook grupp för OMT sjukgymnaster som plattform för diskussioner, information etc. Vår domän kommer ligga kvar med samma namn tills vidare. Umeå i februari 2014 Björn Aasa, ordförande OMT sektionen

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 1 2014 Fyra intensiva dagar på kongressen i Dubai för Low back and pelvic pain. Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars 2014 Täby

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förslag till stämman 2014-04-09 Härmed vill distriktsstyrelsen för Roslagens scoutdistrikt avge verksamhetsberättelse för 2013 års verksamhet. Tack för det här året! Det är otroligt

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 4 2013 Ryggdagen lyckat samarbete på Sjukgymnastdagarna. Boka in årskon - gres serna 2014! Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Göteborg

Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Verksamhetsberättelse 2006 Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Innehållsförteckning Sammanfattning av 2005 3 Föreningen 4 Organisation 4 Styrelse 4 Ekonomi 5 Sekreteraren berättar 5 UF Sverige (SAIA

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer