Utvärdering och uppdatering av GUI och systemdesign i digitala guider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering och uppdatering av GUI och systemdesign i digitala guider"

Transkript

1 Utvärdering och uppdatering av GUI och systemdesign i digitala guider Sara Asplund, Mia Henriksson 8 Juni 2007 Examensarbete i Interaktionsteknik och Design samt Datavetenskap 2*20 poäng Handledare på CS-UmU: Håkan Gulliksson Handledare på Clever Media AB: Fredrik Hauge Examinator: Per Lindström Umeå Universitet Institutionen för Datavetenskap SE UMEÅ SVERIGE

2

3 Sammanfattning I flera år har Clever Media AB utvecklat digitalguider för museer och andra turistattraktioner över hela Europa. På grund av ständig utvidgning och uppdatering av guiderna finns inte längre något sammanhängande upplägg som skapar tydlig struktur och lätthanterlighet. I följande arbete beskrivs den process som utförts i syfte att förbättra guidernas användarvänlighet och uppbyggnad. Existerande guider har undersökts och utvärderats varefter ett nytt förslag tagits fram och presenterats. Dessutom har områdena Användarvänlighet för små skärmar samt Positionering med hjälp av RFID-teknik studeras djupare. Resultatet av arbetet är en ny systemdesign för gränssnittens uppbyggnad, som ska kunna ligga till grund för företagets framtida utvecklande av digitalguider. I detta förslag har menysystem och huvudsidor kopplats samman på ett sätt som ska vara intuitivt för användare och ge möjlighet skapa guider som är mer funktionella och roligare att använda. Evaluation and Upgrade of GUI and Design Structure in Digital Guides Abstract Clever Media AB has during the last years produced digital guides for museums and other tourist attractions all over Europe. In the constant development of the guides, there has been a loss of coherence in their structure, affecting the simplicity and usability. This Master of Science Thesis describes a process for improving the design and user-friendliness of the digital guides. Guides previously developed by Clever Media AB have been studied and evaluated in order to develop and bring forward a proposal for a new design structure. In addition to this, two areas have been explored in more detail; Usability of PDA interfaces and RFID positioning. The resulting proposal consists of a new method for structuring the pages and menus of the digital guides, creating a more intuitive design. This design could be used by Clever Media AB as a template for future development of more functional and user-friendly digital guides.

4 ii Förord Denna rapport är skriven som del av ett examensarbete omfattande 2*20 veckor. Vi som utfört arbetet och skrivit rapporten har läst civilingenjörsprogrammet Interaktionsteknik och Design samt under våra utbildningar också läst magisterexamen i Datavetenskap och avslutar med denna rapport våra utbildningar. Utbildningarna har lästs vid Umeå universitet men examensarbetet har utförts vid företaget Clever Media AB i Mölndal. Vi skulle vilja tacka våra handledare Fredrik Hauge på företaget och Håkan Gulliksson på Umeå Universitet för deras engagemang och stöd under hela arbetets gång. Vi vill också tacka övriga anställda på Clever Media AB (Jimmy Sjökvist, Magnus Hauge, Geson Perry och Amjad Sheikh) för hjälp och inspiration. Slutligen vill vi tacka familj och vänner som gett åsikter och stöd samt haft tid att lyssna på vårt gnäll och dricka öl med oss... Göteborg, maj 2007

5 Innehåll 1 Introduktion Arbetets disposition Bakgrund Uppdragsgivaren Vad är en digitalguide? Användare Liknande system Problembeskrivning Uppgift Mål Metoder Tekniska plattformar Fördjupningar Avgränsning Utvärdering Utvärderade guider DECIDE Fastställa mål (Determine the goals) Undersöka de frågor som ska besvaras (Explore the questions) Välja utvärderingsmetoder (Choose evaluation techniques) Identifiera praktiska problem (Identify the practical issues) Hantera etiska problem (Decide how to deal with ethical issues) Utvärdera, tolka och presentera data (Evaluate, interpret and present the data) Enkätundersökning Intervjuer Intervjutekniker Genomförda intervjuer iii

6 iv INNEHÅLL 4.5 Expertutvärdering Nielsens expertutvärderingsmetod med hjälp av heuristiker Normans designprinciper Utförande Resultat Giltighet Utveckling av nytt GUI och systemdesign Designprocessen Identifiera behov och fastslå krav Utveckla designalternativ Skapa en interaktiv version av designen Utvärdera designen Identifiera behov och fastslå krav, varv Krav (Requirements) Kravspecifikation Utveckla designalternativ, varv Konceptuell design Fysisk design Standarder och standardsymboler Skissarbetet Skapa en interaktiv version av designen, varv Lo-Fi (Low-Fidelity) prototyper Prototyputveckling Systemupplägg för guiden Utvärdera designen, varv Användartester (User testing) Utförande Resultat LoFi-tester Giltighet Designprocessens första varv Identifiera behov och fastslå krav, varv Utveckla designalternativ, varv Bearbetat systemupplägg för guiden Grund för knappsymboler Skissarbetet Skapa en interaktiv version av designen, varv Hi-Fi (High-Fidelity) prototyper Prototyputveckling Slutlig prototyp Begränsningar i prototypen

7 INNEHÅLL v 5.10 Utvärdera designen, varv Användarvänlighet för små skärmar Bakgrund Handdatorer Designprinciper Forskning om små skärmar Tidig forskning Användbarhet och små gränssnitt Visualisering av information Sammanfattning Positionering med hjälp av RFID Inledning Bakgrund Vad är RFID Användningsområden Teknisk beskrivning Läs- och skrivbarhet Räckvidd Passiva och aktiva taggar Positioneringsmöjligheter IR-energi Radiotriangulering Radio fingerprinting Passiv RFID Aktiv RFID Inomhuspositionering för användning i digitala guider PDA med RFID-läsare och passiva taggar System med Aktiv RFID Start av information Sammanfattning Resultat Presentation av framtaget förslag Prototypen Jämförelse mellan de tidigare systemen och den framtagna prototypen Slutsats Analys av använda tekniker DECIDE

8 vi INNEHÅLL Intervjuteknik Nielsens expertutvärderingsmetod med hjälp av heuristiker Normans designprinciper Designprocessen Diskussion kring examensarbetes framgång Begränsningar Framtida arbeten Referenser 119 A Universeum-guidens utseende 123 B Expertutvärdering B.1 Canterbury B.2 Kistefos-Museet B.3 Tjörn Sundsby Säteri B.4 Universeum B.5 Vitlycke C Menysystem 139 C.1 Canterbury-guidens menysystem C.2 Kistefos-Museets menysystem C.3 Tjörn Sundsby Säteri menysystem C.4 Universeum-guidens menysystem C.5 Vitlycke-guidens menysystem D Expertutvärdering D.1 Canterbury D.1.1 Expertutvärdering Canterbury, Sara, D.1.2 Expertutvärdering Canterbury, Mia, D.2 Universeum D.2.1 Expertutvärdering Universeum, Sara, D.2.2 Expertutvärdering Universeum, Mia, E Intervjuer 161 E.1 Intervjufrågor E.2 Intervju med Hans Lundemark (arkeolog Vitlycke), utförd över telefon E.3 Intervju med Inger Persson (receptionist Vitlycke museum), utförd över telefon F Skissarbete, första iterationen av designprocessen 165

9 INNEHÅLL vii G LoFi-tester 177 G.1 Tester på LoFi-prototyp Version G.1.1 Testperson G.1.2 Testperson G.1.3 Testperson G.1.4 Testperson G.1.5 Testperson G.1.6 Testperson G.1.7 Testperson G.1.8 Testperson G.2 Tester på LoFi-prototyp Version G.2.1 Testperson G.2.2 Testperson G.2.3 Testperson G.2.4 Testperson G.2.5 Testperson G.2.6 Testperson G.2.7 Testperson H Skissarbete, andra iterationen av designprocessen 199

10 viii INNEHÅLL

11 Figurer 2.1 Bild på digitalguide från Sundsby Säteri, Tjörn[21] Knappsymboler använda i gränssnitten Enkel designmodell för interaktionsdesign Huvudmeny, Lo-Fi-prototyp Version Så Används Guiden, Lo-Fi-prototyp Version Installningar, Lo-Fi-prototyp Version Extrafunktioner, Lo-Fi-prototyp Version Guidad Tur, Lo-Fi-prototyp Version Fördjupning, Lo-Fi-prototyp Version Fördjupning Undermeny, Lo-Fi-prototyp Version Huvudmeny med tillägg, Lo-Fi-prototyp Version Filmvisning laddning, Lo-Fi-prototyp Version Filmvisning, Lo-Fi-prototyp Version Huvudmeny, Lo-Fi-prototyp Version Hur Används Guiden, Lo-Fi-prototyp Version Installningar, Lo-Fi-prototyp Version Extrafunktioner, Lo-Fi-prototyp Version Guidad Tur, Lo-Fi-prototyp Version Filmvisning, Lo-Fi-prototyp Version Fördjupning, Lo-Fi-prototyp Version Fördjupning Undermeny, Lo-Fi-prototyp Version Systemupplägg för guiden Förslag på Bakåt-symboler Gruppering enkla och räta pilsymboler Gruppering böjda, svängda pilsymboler Symbolen från testet som bäst representerande funktionen bakåt Framtagen bakåtknapps-symbol Systemupplägg för guiden Grund för batterisymbol ix

12 x FIGURER 5.28 Grund för språkvalssymboler Grundutseende för symbolerna Volym, Ljusstyrka och Kontrast Grundutseende för den tidslinje/spolfunktion som skall finnas med i filmvisningen Grund för symboler för knapparna Bakåt, Länk till Huvudmeny, Paus och Play Huvudmeny Guidad Tur Filmvisning, Guidad Tur Fördjupningsområden Filmvisning, Fördjupning Övrigt Tangentbord Så Används Guiden Inställningar Bild på den handdator som används för digitalguiderna Bild som visar hur den del av skärmytan som widgets upptar ökar då skärmytan minskar. I bilden är de kvadratiska objekten så kallade widgets [40] En tag med ett mikrochip och en antennkrets samt en etikett med RFID på baksidan[39] bitars EPC-kod Bild på hur avläsning skulle kunna presenteras för användaren Hur RFID-teknik skulle kunna byggas upp i en museelokal Bild på hur en optimal positionsbestämning med aktiva taggar skulle kunna göras Framtagen systemdesign Symbolen från användartesterna som bäst representerande funktionen bakåt A.1 Universeum-guidens utseende, bild A.2 Universeum-guidens utseende, bild A.3 Universeum-guidens utseende, bild C.1 Canterbury-guidens menysystem C.2 Kistefos-Museet Menysystem) C.3 Tjörn Sundsby Säteri Menysystem C.4 Universeum-guidens menysystem C.5 Universeum-guidens fysiska knappar

13 FIGURER xi C.6 Vitlycke-guidens menysystem F.1 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild F.2 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild F.3 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild F.4 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild F.5 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild F.6 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild F.7 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild F.8 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild F.9 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild F.10 Skissarbete varv 1, sammanfattning. Bild G.1 Bakåtknapp, Version G.2 Bakåtknapp, Version G.3 Bakåtknapp, Version 1 och G.4 Bakåtknapp, Version G.5 Bakåtknapp, Version G.6 Bakåtknapp, Version G.7 Bakåtknapp, Version G.8 Bakåtknapp, Version 1 och G.9 Bakåtknapp, Version G.10 Bakåtknapp, Version G.11 Bakåtknapp, Version G.12 Bakåtknapp, Version G.13 Bakåtknapp, Version G.14 Bakåtknappar, Version 1, 3, 7, 9 och G.15 Bakåtknapp, Version H.1 Skissarbete varv 2, sammanfattning. Bild H.2 Skissarbete varv 2, sammanfattning. Bild H.3 Skissarbete varv 2, sammanfattning. Bild

14 xii FIGURER

15 Tabeller 3.1 HP ipaq hx2790 Pocket PC -Egenskaper Clever Content Creator -Innehåll Kravspecifikation Frekvensområden Granskning av uppfyllda krav från kravspecifikation xiii

16 xiv TABELLER

17 Kapitel 1 Introduktion En digitalguide är en interaktiv guide som används för att ge större kunskap om och förhöja upplevelsen av besök på museum och andra turistattraktioner. Guiderna består av en liten handdator med tillhörande hörlurar och innehåller information, tal och filmer om besöksmålet. Digitalguiderna kan erbjuda olika grad av interaktionsmöjligheter, och stödjer användandet av positioneringsteknik som GPS och Bluetooth. För att användarens upplevelse ska vara optimal krävs att guiden är intuitiv i sin uppbyggnad och har ett gränssnitt som är funktionellt, lätt och roligt att använda. Ett sådant system kan skapas genom ett grundligt arbete med systemuppbyggnad och de symboler, knappar och funktioner som används. För att kunna göra detta krävs kunskap om användaren och hennes situation, om teknikens möjlighet och begränsningar och om hur designprinciper kan användas och utnyttjas för att skapa intuitivitet och lättanvändlighet. Examensarbetets mål är att ta fram ett förslag för hur gränssnitt och navigering i de digitalguider som Clever Media AB utvecklar kan förbättras. Uppgiften blir således också att förstå och utvärdera existerande guider. För att få ytterligare kunskaper om speciella designprinciper och om de problem som kan uppkomma vid användning av handdatorer och medföljande små skärmar har ett fördjupningsarbete gjorts rörande dessa små skärmars gränssnittsproblem och möjligheter. Då företaget hela tiden utvecklas och gärna provar på nya tekniker har även en fördjupningsstudie gjorts angående positionering med hjälp av RFID-teknik, som ger en övergripande sammanfattning av tekniken samt förslag på hur den skulle kunna utnyttjas i digitalguider. Clever Media AB har utvecklat ett antal olika digitala guider som idag finns i drift. Många av dem finns på museer eller andra turistattraktioner. För att sätta sig in i hur de fungerar gjordes besök på några av de platser där digitalguider finns och dessa testades och utvärderades. Platser som besökts är Universeum och Vitlycke. Andra guider finns också att tillgå, men dessa kunde ej testas på plats på grund av avstånd, istället görs utvärdering enbart av digitalguiden. Därefter togs förslag till systemupplägg och design av gränssnitt fram varefter prototyper utvecklades som kan testades på användare. 1

18 2 Kapitel 1. Introduktion 1.1 Arbetets disposition Rapporten är uppdelad efter arbetets olika delområden och i den ordning arbetet fortskridit. Nedan ges en beskrivning av rapportens delar. Kapitel 2 -Bakgrund Information om det företag varpå arbetet utförs, beskrivning av de guider och användare som är utgångspunkten för arbetet, samt en sammanfattning över liknande system och konkurrenter. Kapitel 3 -Problembeskrivning En beskrivning av examensarbetet ges, där arbetets problemställning, mål, avgränsning och metodupplägg presenteras. Här ges också en överblick över den teknik som krävs för utvecklandet av de guider som är i fokus. Kapitel 4 -Utvärdering Det utvärderingsarbete som utförts med teoretisk bakgrund i DECIDE, intervjutekniker, Nielsens expertutvärderingsmetod med hjälp av heuristiker och Normans designprinciper. Kapitel 5 -Utveckling av nytt GUI och systemdesign En beskrivning av det arbetet som utförts i designprocessens olika steg, tillsammans med teoretisk bakgrund för de teorier och metoder som använts. Kapitel 6 - Användarvänlighet för små skärmar Fördjupningsarbete om speciella designprinciper och -problem som kan uppkomma vid användning av handdatorer och dess små skärmar. Kapitel 7 -Positionering med hjälp av RFID Fördjupningsarbete om RFID-teknik och hur denna skulle kunna utnyttjas i digitalguider. Här ges en sammanfattande beskrivning av RFID-tekniken, olika positioneringsmöjligheter tas upp och ett försök till uppslag för hur tekniken skulle kunna användas i digitalguider visas. Kapitel 8 -Resultat Resultatet av det arbete som utförts presenteras och diskuteras i relation till den tidigare uppställda kravspecifikationen. Här ges också en beskrivning av den framtagna systemdesignens olika delar. Kapitel 9 -Slutsats En utvärdering av de tekniker som använts i arbetet görs. Här förs också en diskussion om det arbete som gjorts och hur väl resultatet uppfyller de mål och krav som ställts upp, de begränsningar som finns och framtida utvecklingsmöjligheter.

19 Kapitel 2 Bakgrund 2.1 Uppdragsgivaren Clever Media AB är ett företag baserat i Mölndal utanför Göteborg som jobbar med utvecklandet av digitala guider för museum och andra turistattraktioner. Digitalguiderna är system som skapas för handdatorer och finns på museum i hela Europa. I digitalguiderna finns olika metoder för automatisk triggning för både inomhus- och utomhusbruk. Guiderna byggs upp för att passa beställaren av den specifika attraktion som guiden utvecklas för. Olika tekniker så som Bluetooth, WAP (GPRS) 3G, W-Lan (WiFi) och GPS används. Företaget har också tagit fram ett program som används som utvecklingsmiljö för digitalguidena, Clever Content Creator, CCC, vilket snabbar upp och underlättar i skapandet av guiderna. Clever Media AB har vunnit priser för sina produkter och är ett ledande företag inom digitalguide-utvecklingen i Sverige. 2.2 Vad är en digitalguide? På museum och andra turistattraktioner finns ofta ett behov av en personlig guide för berättelser, information och mer kunskap om besöksmålet. En digitalguide är ett datoriserat, enkelt alternativ till en sådan berättare. Med hjälp av en liten bärbar handdator med tillhörande hörlurar (se fig. 2.1) kan information, tal och filmer om besöksmålet presenteras för användaren för att förhöja upplevelsen av besöket. Guiden kan användas av en eller två personer åt gången. Digitalguiderna är interaktiva och användaren kan själv välja vilken information hon vill ha, i vilken ordning och i vilket tempo. Med filmer och animationer kan berättelser åskådliggöras på ett levande sätt. Olika grad av interaktionsmöjligheter kan erbjudas i digitalguiderna. I vissa av dem används positioneringsteknik (med hjälp av tex. GPS och Bluetooth) för att automatiskt starta tal och filmer vid en särskild plats. I andra guider får användaren helt själv välja och plocka bland olika alternativ. 3

20 4 Kapitel 2. Bakgrund Figur 2.1: Bild på digitalguide från Sundsby Säteri, Tjörn[21]. 2.3 Användare Användarna av de digitala guiderna är besökare på museum och andra turistattraktioner, i alla åldrar och med skiftande teknikbakgrund. I samtliga fall gäller dock att det finns ett intresse för den miljö eller utställning som guiden representerar. Då utbredningen av användarprofiler är i det närmaste oändlig kan få restriktioner göras, hänsyn måste istället tas till den spridning av kunskaper och förutsättningar som användarna kan tänkas ha. Uppdragsgivarens önskemål är att prioritera en intuitiv förståelse och att skapa ett system som är lika lätt att använda för alla, oberoende av tidigare erfarenheter och teknikvana. En användare kommer troligtvis att endast en gång använda systemet och då sällan mer än ett par timmar, varför det måste vara extremt intuitiv och ha mycket hög affordance (se stycke 4.5.2). 2.4 Liknande system Audioguider har funnits länge på museum och utställningar. Sådana guider har en inspelad berättelse i något ljudformat (kassettband, cd eller mp3) och hyrs ofta på platsen. På senare år har dock en användning av PDA:er ökat, framför allt på grund av möjligheten att utöver ljud också erbjuda multimedia-upplevelser[43]. En sökning på Google med sökordet digital guide genererar en enorm mängd träffar. Många av dem leder till sidor om liknande digitalguider som de Clever Media AB utvecklar. Bärbara digitala guider finns på otaliga museer i hela välden, men en stor skillnad verkar ligga i innehåll och teknik. Få eller inga av de funna guiderna ser ut att vara lika utvecklade och ha den teknik som Clever Media AB:s guider erbjuder, utan innehåller snarare endast ljudfiler eller styrs av en knappsats för interaktion med guiderna. En stor utvecklare av guider är Antenna Audio som själva kallar

21 2.4. Liknande system 5 sig världsledande producent inom audiell och visuell tolkning för museum, utställningar, historiska platser och turistattraktioner [4], deras guider finns bland annat på Tate Modern i London, Sagrada Famillia i Barcelona, Metropolitan Museum of Art i New York och Louvren i Paris. IBM har också i projekt med bland annat Biblioteket i Alexandria utvecklat en liknande lösning[12, 3]. Försök har gjorts att hitta exempel på system likvärdiga med det från Clever Media AB för att få möjlighet till förståelse och utvärdering. Endast exempel på guider med ljudfiler och liknande innehåll kunde dock hittas. I Sverige hittas två museum med guider utvecklade av Antenna Audio, Jämtlands Läns Museum i Östersund och Vin & Sprithistoriska Museet i Stockholm, dessa guider innehåller dock endast ljudfiler och platserna har inte besökts för utvärdering.

22 6 Kapitel 2. Bakgrund

23 Kapitel 3 Problembeskrivning 3.1 Uppgift Clever Media AB utvecklade sin första digitalguide om Kvarnbyn för Mölndals Museum Detta var en enkel guide utan menysystem och med en relativt liten mängd information. Allteftersom fler guider har utvecklats har menysystemen utvidgats och fler funktioner lagts till. Detta har gjort att företaget vill se över guidernas användarvänlighet och systemens uppbyggnad. Guiderna är bra men inte optimala och då försäljningen tar fart och målet att producera en guide i månaden ställts upp, behövs en genomarbetning av upplägg och gränssnitt för att kunna skapa bättre och enklare guider som ska vara snabba att utveckla. Gränssnittet skall vara flexibelt och kunna modifieras efter kundens grafiska profil och anpassas mot ämnesområdet. För förbättrad användarvänlighet behöver justeringar göras i gränssnittet, systemens upplägg och underliggande systemdesign. Uppgiften består således i att utvärdera digitala guider utvecklade av Clever Media AB med syftet att hitta de allvarligaste problemen i gränssnitten ur ett användbarhetsperspektiv. Utifrån de resultat utvärderingen ger är tanken att ta fram förslag på hur gränssnittet och navigeringen kan förbättras. En ny systemdesign för gränssnittens uppbyggnad skall utvecklas, som ska kunna fungera som standard för alla företagets digitala guider. Utifrån denna grund ska företaget kunna lägga in information och ändra utseendet för att passa olika guider som utvecklas. Guidernas olika menysystem och huvudsidor skall kopplas samman på ett sätt som är intuitivt för användarna. I uppgiften måste också hänsyn tas till att de digitala guiderna presenteras i handdatorer och därför begränsar gränssnittet till den skärmyta dessa erbjuder. 3.2 Mål Målet med examensarbetet är att för företaget Clever Media AB ta fram en bättre systemdesign för de digitala guider företaget utvecklar. Detta innebär framtagande av 7

24 8 Kapitel 3. Problembeskrivning ett upplägg som kan användas som bas och utgångspunkt för samtliga guider, oavsett grafisk profil eller ämnesområde. I målet ingår även att företagets egenutvecklade programvara Clever Content Creator, CCC, ska kunna använda sig av den resulterande systemdesignen. Innan kravspecifikation kan ställas upp för att konkretisera målen måste de guider som redan finns utvecklade granskas och utvärderas. 3.3 Metoder De metoder och teorier som används i detta arbete har valts på grund av att de är kända och väl beprövade. Eftersom urvalet av metoder och tekniker inom designarbete är mycket stort har fullständiga avvägningar inte gjorts. Följande metoder har valts och beskrivs utförligare i de stycken där de används: Utvärderingsarbetet kommer att utgå från ramverket DECIDE. Då användare saknas, och användartester därför inte går att utföra görs istället utvärderingen genom Nielsens Expertutvärderingsmetod med hjälp av heuristiker. Denna teori kombineras med Normans Designprinciper. Intervjuer utförs med involverade personer på uthyrningsplatser. Intervjuteknik väljs till Delvis Strukturerad. Den modell som väljs för designprocessens upplägg utses eftersom den betraktas som en sammantagande mall för många av de modeller som finns för designarbete. Modellen innehåller stegen Identifiera behov och fastslå krav, Utveckla designalternativ, Skapa en interaktiv version av designen samt Utvärdera designen. 3.4 Tekniska plattformar De digitala guidernas mjukvara ligger i bärbara handdatorer. För närvarande används HP ipaq hx2790 Pocket PC[17]. Egenskaperna för handdatorn visas i tabell 3.1.

25 3.4. Tekniska plattformar 9 Tabell 3.1: HP ipaq hx2790 Pocket PC -Egenskaper. Processor Intel R PXA270, 624MHz. Minne 256 MB minne totalt (192 MB ROM och 64 MB SDRAM). Upp till 144 MB beständigt lagringsminne tillgängligt för användaren. SDIO-kort. Operativsystem Windows Mobile 5.0 Premium Edition. Skärm TFT(färg), 240x320 pixels upplösning. Touchscreen med penna. Batteri Urtagbart och laddningsbart Li-Ion 1440mAh batteri. Storlek (BxHxD) 76,6x119,4x16,3 mm, 164,4 gram Övrigt IR-port, Bluetooth, Wlan (802.11B), USBdocka. För de guider som har GPS-positionering ingår också en GlobalSat BC-337 Compact Flash GPS-mottagare[38]. I utformningen av gränssnitt för digitalguider måste hänsyn tas till både mjukvara, hårdvara och användare. Den hårdvara som används begränsar gränssnittet och mjukvaran med avseende på skärmyta (se också kapitel 6), minneskapacitet och batteritid. Det program som framtagits av företaget Clever Media AB i syfte att underlätta utvecklandet av digitalguider, Clever Content Creator, CCC, är ett Windowsbaserat program som snabbar upp processen av utvecklandet. Olika filer och format kan enkelt sammanfogas till en färdig mjukvara som sedan exporteras direkt till ett minneskort för handdatorn. CCC har också en applikationsdel som hanterar användarfunktioner så som spellistor och positionering (med eller utan GPS). Innehållshanteringen av uppspelningsbara medier är flexibel och hanterar video, tal och musik i bland annat formaten flash och mp3. Det finns också en funktion som tillåter förhandsgranskning av innehållet. Programmet skall kunna användas för alla typer av guider och har därför konstruerats för hantering av skins (teman), flera språk och dynamisk navigering. I guiderna kan således all grafik bytas ut till passande stil. För flerspråkiga guider skapas en originalguide, därefter översätts text och tal. Samma menysystem och upplägg kan därför användas och i princip alla språk som skrivs från vänster till höger fungerar. Det är också möjligt att skapa nytt och göra ändringar i navigeringsflödet beroende på vad som anses vara lämpligt. Olika delfunktioner kan byggas upp i CCC, bland annat faktabibliotek, tangentbord och frågeformulär. I faktabibliotek kan djupare och mer detaljerad information om objekt och utställningsföremål med text, bilder och filmer läggas in. Tangentbordet är till för museer eller besöksmål där saker och föremål ofta flyttas runt i utställningar och då är märkta med nummer som trycks in på tangentbordet för att ta fram motsvarande mediafil. Frågeformulär kan vara engagerande och underhållande och också användas för att exempelvis styra användaren vidare beroende på hur hon svarat. Frågorna kan

26 10 Kapitel 3. Problembeskrivning konstrueras med bilder och ljud och en poängräkning kan hanteras. CCC består av en mängd olika verktyg och delapplikationer med olika funktioner. I tabell 3.2 tas varje del upp och beskrivs kortfattat. CCC Libraries Tabell 3.2: Clever Content Creator -Innehåll Används för att lägga information och uppvisning av objekt och utställningsmaterial i faktabiblioteksfunktionen. Här kan text, bilder, ljud eller multimedia enkelt läggas in och kategoriseras efter önskan. Applikationen tillåter exportering av texten till XML-format som sedan kan skickas exempelvis till en översättare utan att denna behöver ha tlllgång till programmet. CCC Imagecropper CCC Previewer CCC Mapper POI Portal För att bilder ska få rätt format och mått används denna applikation. Här kan bilderna läggas in med hjälp av en automatisk beskäringsfunktion som också sparar och lägger in bilderna i projektet. Här kan innehållet förhandsgranskas. Applikationen visar den färdiga produkten som stödjer visning av hela systemet och multimedia. Verktyget kan användas för utvärdering under uppbyggnaden och visning för kunder för snabb feedback och ändringar efter kundens önskemål. Detta verktyg används för att enkelt skapa användarnavigering. Här kan hotspots och länkar till mediafiler läggas in i kartor och andra områden. Koordinatsystemet klarar av tre axlar (x, y, z) vilket gör att hotspotsen kan läggas in i 2D eller 3D. POI står för Point Of Interest, och detta gränssnitt är skapat för de GPS-styrda guiderna. Genom användning kan POIs läggas till, ändras och uppdateras i ett område. Denna utvecklingsmiljö är central i företagets utveckling av guider och det är en förutsättning att programmet skall kunna användas även fortsättningsvis. Därför måste utvecklandet av ett nytt gränssnitt och systemupplägg hela tiden utgå från de ramar som programmet formar och inte frångå de möjligheter programmet har. I arbetet har målet att skapa ett systemupplägg som fungerar för alla digitala guider Clever Media AB utvecklar ställts upp, vilket skapar tankar och idéer kring omdesignen av programmet CCC. En sådan ändring skulle kunna införas i nästa version av CCC. Arbetet med denna förväntas starta under sommaren-hösten Fördjupningar Två fördjupningsarbeten har gjorts inom examensarbetet, dessa relaterar till det övriga arbete som gjorts och har skapat djupare kunskaper inom de ämnen som valts.

27 3.6. Avgränsning 11 Användarvänlighet för små skärmar Då de handdatorer som de digitala guiderna skapas för har kraftigt begränsade skärmytor (se tabell 3.1) är det av stor vikt att detta uppmärksammas och tas hänsyn till i design och utformande av gränssnittet. För att synliggöra de problem som kan uppkomma och erhålla mer kunskaper om designprinciper som bör tillämpas vid användning av små skärmar har denna fördjupning riktats mot ämnet användarvänlighet gällande små och begränsade gränssnitt. Positionering med hjälp av RFID I de digitala guiderna utnyttjas i flera fall positioneringsteknik med hjälp av GPS, vilket endast fungerar utomhus. I andra guider utnyttjas ett tangentbord med inmatning av siffror tillhörande ett föremål för start av en mediafil. Då företaget gärna provar ny teknik och nya lösningar är en fundering att RFID-teknik skulle kunna användas för inomhuspositionering samt start av information i guiderna. Denna fördjupningsdel syftar till att ge större kunskaper inom området RFID och därigenom ge ett förslag till hur tekniken skulle kunna användas för att skapa bättre och mer användarvänliga digitalguider. 3.6 Avgränsning Examensarbetets omfattning på 2*20 poäng medför att arbetet måste begränsas på flera punkter. Vid projektstart finns följande avgränsningar på arbetet: Mängden guider som skall utvärderas måste begränsas. Med bland utvärderingsmaterialet bör dock finnas: Någon guide inom Göteborgsområdet (där arbetet utförs) En av de prisvinnande guiderna (förslagsvis Canterbury-guiden) Någon av de enklaste guiderna, utan menystrukturer. Samt någon av de guider som innehåller mycket information. I utvärderingsfasen kan inga användartester utföras, då ingen guide för tillfället är i bruk i Göteborgsområdet I designprocessen ska arbete göras för att ta fram en prototyp som kan visa tänkta systemupplägg och funktioner. Då varje guide utformas med en egen design för att stämma överens med kundens grafiska profil eller mot ämnesområdet, ska ren design och estetisk utformning inte prioriteras. Målet med examensarbetet är att ta fram en testbar prototyp, och inte en färdig produkt. Det framtagna förslaget ska kunna utvecklats i programmet Clever Content Creator, CCC.

28 12 Kapitel 3. Problembeskrivning

29 Kapitel 4 Utvärdering 4.1 Utvärderade guider Clever Media AB har utvecklat ett flertal digitala guider under de senaste åren. De digitala guider som har undersökts och utvärderats i detta arbete är: Canterbury-guiden Denna guide skapades under 2006 av Clever Media AB i partnerskap med Universitet i Kent och Canterbury Stadsmuseum i syfte att skapa en överblick över varje galleri i museet för besökarna. Canterbury-guiden har av användare och experter bedömts som intuitiv och enkel. Guiden har tagit emot ett pris i The Broadcast Education Association (BEA) Festival 2007 i Las Vegas inom alla fem kategorier: Innehåll, Design, Teknologi, Användargränssnitt och Användarvänlighet. Kistefos-Museet Kistefos-museet ligger i Norge och denna digitalguide producerades med stöd från ABM-utvikling (statens senter for arkiv, bibliotek og museum) för att ge nytt liv åt det gamla industriområdet i Kistefos. Guiden utvecklades under Tjörn Sundsby Säteri Sundsby säteri ligger på ön Mjörn i Bohuslän. Gården är från 1300-talet och ägs sedan 2003 av Tjörns kommun. Digitalguiden utvecklades 2006 och används som visningsmetod där besökaren i egen takt får vandra runt på gården. Universeum-guiden Universeum-guiden började utvecklas under 2006 för museet Universeum i Göteborgs centrum. Guiden är fortfarande under utveckling. Detta är en av de guider som utvärderats i samband med besök på museet. Guiden är omfattande (drygt två timmars material) och finns på flera olika språk. 13

30 14 Kapitel 4. Utvärdering Vitlycke I Tanums världsarvsområde ligger Vitlycke museum, och i anslutning till Vitlycke museum finns Vitlyckehällen, en av de största hällristningshällarna i Världsarvsområdet. Digitalguiden i Vitlycke utvecklades under 2004 med syfte att skapa en pedagogisk guide för mötet mellan nutid och bronsålder. Fler guider har testats, varav ett antal GPS-styrda. Dessa har dock inte tagits in i utvärderingarna då fokus istället har lagts på ovanstående guider som bedöms ha högre grad av interaktionsmöjligheter. I fortsatt arbete med utveckling och uppdatering av gränssnitt och systemdesign har dock naturligtvis även dessa guider tagits hänsyn till. 4.2 DECIDE DECIDE är ett ramverk som ska guida utvärderare och förhoppningsvis generera välplanerade utvärderingar som drivs framåt med hjälp av klara målsättningar. Ramverket består av sex punkter: Determine the goals, Explore the questions, Choose evaluation techniques, Identify the practical issues, Decide how to deal with ethical issues och Evaluate, interpret and present the data. Punkterna har återgivits på engelska eftersom de bildar ordet DECIDE, men har översatts till svenska och finns beskrivna nedan. Denna metod är bra att använda redan vid starten av ett projekt för att tydliggöra mål och klargöra vad som i realiteten ska utföras[19] Fastställa mål (Determine the goals) Utvärderingens mål är något som är viktigt att tidigt fastställa, eftersom målen sedan styr hela utvärderingsprocessen. Genom att sätta upp mål blir det tydligt vad som skall göras och att utvärderarna har förstått sin uppgift. Mål kan efterhand omformuleras, men det är viktigt att hela tiden vara medveten om de uppsatta målen och sträva efter att uppfylla dem. När utvärderingen är färdig kan en avstämning göras mot de uppställda målen och därigenom fastställa att dessa uppnåtts[19]. De mål som ställts upp vid utvärderingen av de digitala guiderna är följande: Identifiera de användbarhetsproblem som finns. Samla information om kontexten kring guiderna och dess användare. Identifiera de funktioner och verktyg som användarna behöver. Skapa en systembeskrivning för menysystemets önskvärda upplägg och sammankoppling. Skapa ett nytt och användarvänligt gränssnitt, med en systemdesign som skall kunna användas som mall för andra digitala guider.

31 4.2. DECIDE Undersöka de frågor som ska besvaras (Explore the questions) Ett antal frågor kan identifieras, vilka är direkt relaterade till de uppställda målen. När dessa frågor besvaras blir målen möjliga att nå. Ofta kan ett mål delas upp i flera delfrågor för att erhålla en mer specifik utvärdering. Delfrågorna kan i sin tur uppdelas i mer specifika delfrågor, som också kan delas upp och så vidare[19]. Många frågor kring guiderna uppkom, men efter genomarbetning kunde följande huvudfrågor sammanställas: Vilka huvudproblem finns i digitalguiderna ur ett användbarhetsperspektiv? Vilka egenskaper i de befintliga guiderna är bra och skall tillvaratas? Finns det funktioner som behövs men saknas? I vilka sammanhang och av vem används guiden? Välja utvärderingsmetoder (Choose evaluation techniques) Nästa steg är att välja utvärderingsmetoder och -tekniker. Utvärderingsmetoden bestämmer vilka tekniker som ska användas och hur arbetet bör läggas upp. Praktiska och etiska frågor måste övervägas och ofta måste kompromisser göras. Ett sätt kan vara att kombinera olika utvärderingstekniker för att få ett bredare perspektiv, där varje teknik ger en synvinkel. Triangulering kan sedan användas för att skapa en bred bild[19]. Följande metoder kommer att förekomma i arbetet: Redan existerande enkätunderlag. Expertutvärdering. Intervjuer. Användartester på det nya gränssnittet Identifiera praktiska problem (Identify the practical issues) Alla former av utvärderingar innebär praktiska frågor som det är viktigt att lösa innan start. Frågor som bör uppmärksammas är: Användare. Användartester ska utföras på passande testpersoner som representerar målgruppen. Tester kan behöva utföras innan undersökningen för att säkerställa exempelvis kunskapsnivå hos testpersonerna. Det är också av vikt att bestämma på vilket sätt testpersoner ska involveras och engageras. Undersökningens längd, utformning och utvärderarnas roll bör också uppmärksammas.

32 16 Kapitel 4. Utvärdering Hjälpmedel och utrustning. Då utrustning används i utvärderingen måste hänsyn tas till praktiska frågor. Exempelvis extra batterier eller om reservutrustning måste finnas. Frågor som hur testpersonerna påverkas av observationsmetoden måste också övervägas. Tidschema och budget. Som regel finns varken tid eller pengar till att utföra fullständiga tester och utvärderingar, kompromisser måste därför göras för att uppnå bästa möjliga resultat. Utvärderarnas expertis. Det är av ingen nytta att planera utvärderingar som kräver expertkunskap, om kunskapen inte finns att tillgå. Innan tester och analyser planeras är det således nödvändigt att kontrollera och förbereda utvärderarna. Anpassningar och ersättande av tekniker kan göras beroende på basis av tillgänglighet av resurser[19]. Det största problemet av praktiskt slag är bristen på användare. Detta på grund av att ingen guide för tillfället är i bruk i Sverige. Guiderna används mest på sommarhalvåret och de som vanligtvis finns på museer i Göteborgsområdet håller för tillfället på att uppdateras. Ett annat praktiskt problem är att få guider kan utvärderas på plats, dvs. i dess rätta kontext. Då guiderna finns utomlands, skulle det leda till långa och dyra resor. Utvärderarnas tidigare kunskaper kan leda till begränsningar i valen av metoder och tekniker, många olika har studerats men det är inte tidsmässigt möjligt att titta på alla och valet har därför fallit på några välkända och beprövade teorier. De utvärderingsmetoder och teorier som ska användas måste väljas innan arbetet påbörjas men får kombineras och justeras för att anpassas till uppgiften. Det finns inga teorier som tar upp exakt det arbete som ska utföras här, de teorier som valts anses dock vara de bäst lämpade för denna uppgift. Tiden är något som också ses som en praktisk begränsning och är i detta fall förutbestämd till 20 veckors arbete Hantera etiska problem (Decide how to deal with ethical issues) Privathet och integritet är frågor som alltid bör finnas med i val av och utformandet av utvärderingsmetoder. Som medverkande i utvärderingen ger testpersoner sin tid och förtroende, och detta får inte missbrukas. De flesta organisationer och företag har egna riktlinjer för hur undersökningar ska utföras men följande generella riktlinjer kan användas som en grund[19]. Testpersonerna: ska informeras om meningen och målen med undersökningen, såväl som förväntad tidsåtgång. ska ha möjlighet att vara helt anonyma, även om ljud- eller videoinspelningar görs.

33 4.2. DECIDE 17 ska ges möjlighet att när helst de vill avsluta pågående test, exempelvis om de känner sig obekväma med situationen. bör om det är möjligt få betalt för sig insats, då detta skapar en formell relation där engagemang och ansvar kan förväntas. bör inte citeras eller beskrivas på ett sätt som kan avslöja personens identitet. bör erbjudas visning av eller kopia på det resulterande materialet. När tester utförs garanteras anonymitet och samtliga riktlinjer har tagits i beaktning Utvärdera, tolka och presentera data (Evaluate, interpret and present the data) Då datan är insamlat måste beslut tas i hur den ska behandlas, analyseras och hur presentation ska ske. Insamlingsmetoden påverkar naturligtvis vilket data som erhålls men det finns ändå mycket att överväga[19]. Till exempel: Tillförlitlighet (Reliability) Tillförlitligheten för en teknik eller metod berör hur väl den skapar samma resultat vid olika tillfällen under samma omständigheter. Om tillförlitligheten är hög ska en annan utvärderare som följer samma procedur kunna få liknande resultat. En noggrant genomförd undersökning kan få hög tillförlitlighet. Validitet (Validity) Validiteten gäller i vilken grad utvärderingsmetoden mäter det den antas mäta. Detta omfattar både tekniken i sig och hur den utförs. Tekniken eller metoden måste därför utföras på ett sätt och i sådan miljö att den bäst mäter det som önskas. Bias (Biases) Den mänskliga faktorn kommer alltid att påverka resultatet. Det är lätt att utvärderare fokuserar på speciella designfel eller bedömer dem allvarligare än andra. Experter kan konsekvent missa ett särskilt beteende som inte anses som viktigt, eller selektivt samla in data som betraktas som betydelsefullt. Utvärderare kan omedvetet påverka testpersoners svar genom tonläge, ansiktsuttryck eller frågeformulering. Det är därför viktigt att vara medveten om att bias kan förekomma. Omfattning (Scope) Utvärderingens omfattning är direkt kopplat till hur dess observationer kan generaliseras. Omgivningsvaliditet (Ecological validity) Utvärderingens miljö kan påverka eller till och med förvränga resultatet. Om tester utförs på annan plats än den naturliga användningsmiljön får undersökningen låg omgivningsvaliditet. Även testpersonernas medvetenhet om att de testas kan påverka resultatet.

34 18 Kapitel 4. Utvärdering De utvärderingsmetoder som valts har alla för- och nackdelar. När metoderna senare beskrivs har analyser utförts på de ovanstående punkterna. 4.3 Enkätundersökning En enkät lämnades under sommaren 2006 ut till besökare på Universeum. Vid denna tidpunkt var guiden inte lika omfattande som den är idag utan innefattade bara en av de fyra delar som den idag innehåller. Enkäten inleddes med tre kryssfrågor vilka gav möjlighet att vinna priser. Enkäten som följde var i fritextsform och bestod av följande två frågor: Hur kan vi förbättra den befintliga guiden? och Vilka delar av Universeum tycker du att vi skall bygga en Digitalguide av härnäst? Enkäterna som samlades in från Universeum sparades och 55 stycken av dem har bearbetats för detta arbete. Eftersom guiden inte såg ut på samma sätt som idag när enkäten genomfördes är svaren på fråga två relativt oviktiga. Idag visar guiden alla Universeums fyra huvuddelar, vilket gör att samtliga delar som önskades i enkäten nu finns i digitalguiden. Detta medför att ingen sammanfattning av fråga två görs. Sammanfattning Fråga 1: Hur kan vi förbättra den befintliga guiden? Flera problem uppstod i samband med uthyrningen av guiden och skicket den hyrdes ut i påpekades. Det var bland annat problem med att några guider verkade hänga sig och ibland var de inte tillräckligt uppladdade för att klara en hel tur genom museet (batteriet tog slut). Vissa tekniska problem fanns alltså. Det framkom också synpunkter på hörlurarna, att det var krångligt med sladden (särskilt när två personer delade på en guide) och att hörlurarna inte passade alla, de var exempelvis för stora för barn. Många påpekade att informationen i guiden inte låg i samma ordning som museets montrar. En enhetlig väg borde finnas genom både guiden och museet. Mer information önskades också, fler arter, information om de specifika djur som finns (namn, ålder, med mera) och information som är lite speciell och rolig. Att guiden bara fanns på svenska och borde utökas genom att fler språk finns tillgängliga påpekades även. Ormexpertens röst uppfattades av många som tråkig. Interaktionen med guiden borde minimeras, genom att guiden håller reda på var användaren befinner sig och startar eller anger en film som kan startas vid varje monter. Instruktionerna till hur guiden skulle användas var inte tillräckliga, särskilt påpekades detta av äldre personer. Utökad funktionalitet önskades också, exempelvis att kunna söka bland informationen, skriva in siffror för att hitta rätt film, frågetävlingar, scheman med aktiviteter museet erbjuder och att inkludera en speciell version som kan hjälpa synskadade. Det var också väldigt många som var nöjda med guiden precis som den var. 4.4 Intervjuer Då inga användartester kan utföras görs intervjuer med anställda på museer för att få kunskaper om och en inblick i hur uthyrning och arbete med guiderna sker ute på

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Uppsala Universitet Institutionen för Informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign Grupp 8, ht03 Christian Rick, rick@bahnhof.se Frida

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 DAG: 5 mars, 2012 TID: 8.30 12.30 SAL: Hörsalsvägen Ansvarig: Olof Torgersson, tel. 772 54 06. Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Digikult 2013-04-11 Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Om mig: Digital navigatör Förmodligen Sveriges

Läs mer

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar Anna Holmquist Interaktionsdesigner Uppgift PTS (kommunikationsmyndigheten) Design för alla Surfplattor istället för andra hjälpmedel? Personer med

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Etikettskrivare för kontor och professionell användning

Etikettskrivare för kontor och professionell användning Etikettskrivare för kontor och professionell användning Innehåll 2 Professionell DYMO-märkning kan öka effektiviteten på ditt kontor. Namn- och identifieringsdokumentation, arkiveringsfack och datormedia

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet 2004-01-12 MDI Interaktionsdesign Designmetodik, 3 p HT-03 Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Sofia Torberntsson Kursansvariga: Hanna Landin Staffan

Läs mer

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt Mind Express 3.0 Kort beskrivning Mind Express är ett kommunikationsprogram för att tala och skriva med symboler. Det har inbyggda grammatiska funktioner och möjlighet att använda olika inställningar/nivåer

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Memo Comai Hur fungerar Memo Comai? Hur använder jag Memo Comai?

Memo Comai Hur fungerar Memo Comai? Hur använder jag Memo Comai? Memo Comai Med Memo Comai kan användaren i högre grad självstädigt klara sin vardagssituation i arbetslivet, i studiesituationen och på fritiden, vilket leder till en förbättrad livssituation. Detta tjänar

Läs mer

Njut av ny bild- och ljudteknologi när den är som bäst

Njut av ny bild- och ljudteknologi när den är som bäst egenskap SateLlite p100 Satellite p100 Njut av ny bild- och ljudteknologi när Toshibas bärbara dator Satellite P100 ger personligt anpassat digital innehåll med spets. Satellite P100 har kapacitet att

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Hypergene 14-1. Beskrivning av nya funktioner

Hypergene 14-1. Beskrivning av nya funktioner Hypergene 14-1 Beskrivning av nya funktioner Hypergene 14-1 Detta dokument sammanfattar de stora nyheterna i Hypergene 14-1, som blir allmänt tillgänglig för befintliga och nya kunder efter sommaren. Utöver

Läs mer

ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari

ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari lite om mig ipad, kort överblick några användningsområden appar tillbehör resurser/hjälp övningar lite om mig Vad skrev Ina? "Min f.d.

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Varmt välkommen till en helt ny värld.

Varmt välkommen till en helt ny värld. DEL 1 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera P94543 P94541 Följ guiden Projekt Beskrivning Testa skillnaden! Här hittar du en kort sammanfattning av de olika utvecklingsfaserna i

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum 1 Komma igång 1 Komma igång 3 2 Funktioner och appar 7 3 Tips och tricks 10 4 Index 14 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum Bakåt, håll ned för multitasker Volymkontroll

Läs mer

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al.

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al. Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper Kapitel 8-9 i Stone et al. Från krav till design hur gör man Work reengineering, dvs. att omstrukturera, konstruera om befintligt sätt Task allocation,

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Portfolio Johan Brink

Portfolio Johan Brink Portfolio Johan Brink Index Kontakt s. 1 Rock N Rull s. 2-3 Clandestine s. 4-5 Examensarbete: Spelardrivet narrativ s. 6 PERSONUPPGIFTER Namn Johan Brink Född 1982/12/29 Kön Man KONTAKTUPPGIFTER Mobil

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Michael Bodin 2007-03-25 bodin@dtek.chalmers.se

Michael Bodin 2007-03-25 bodin@dtek.chalmers.se Michael Bodin 2007-03-25 bodin@dtek.chalmers.se Sammanfattning Framtidens mobiler kommer att vara starkare och smalare samt med mer funktioner, mycket större processorkapacitet och lagringskapacitet. Inom

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

ibooks Author Komma igång

ibooks Author Komma igång ibooks Author Komma igång Välkommen till ibooks Author, ett lätt sätt att skapa snygga och interaktiva Multi-Touch-böcker för ipad och Mac. Börja med proffsiga Apple-designade mallar med mängder av eleganta

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

RadioFrekvensIdentifiering (RFID)

RadioFrekvensIdentifiering (RFID) SIS/TK446 Automatisk Identifiering och Datafångst En teknik för automatisk identifiering och datafångst Resumé Detta dokument ger en kort överblick av, vad det är, systemet, frekvenser, en jämförelse med

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu.

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu. Twisted Scissors Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007 Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se Mats Wedell matwe812@student.liu.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Fö: Användbarhetsutvärdering

Fö: Användbarhetsutvärdering Fö: Användbarhetsutvärdering Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Upplägg Heuristisk utvärdering Heuristiker Utvärderare Gå igenom systemet

Läs mer

Using SharePoint Workflow

Using SharePoint Workflow Datavetenskap Opponent(er): Anders Olsson Marcus Karlsson Respondent(er): Harald Quist Creating a Help Desk Using SharePoint Workflow Oppositionsrapport, C-nivå 2009:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

maxa datorns batteritid

maxa datorns batteritid 10 gratistips som kan maxa datorns batteritid 7 Här är de värsta energibovarna 7 Så förlänger du batteriets livslängd 7 Byt till rätt program. Så enkelt maxar du batteritiden i din bärbara dator Når din

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle TestForum 2014 2014-04-09 Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle NMT:s definition av testning Testning är en empirisk, teknisk undersökning i syfte

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer