KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: Örebro, Sweden Fax:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20. PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam."

Transkript

1 KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: Örebro, Sweden Fax:

2 INNEHÅLL 1. ANVÄNDANDE IDENTIFIERING AV ANVÄNDARE IDENTIFIERING MED MAGNETKORT / RFID ANGE REFERENSNUMMER INLOGGNING UTTAG OCH INSÄTTNING AV NYCKEL UTLOGGNING AKTUELL STATUS VIA DISPLAY AVAKTIVERING AV LARM INLOGGNING MED HUVUDKOD HUVUDMENY INLÄRNING AV NYCKLARNAS POSITIONER TOTAL INLÄRNING TILLÄGG AV NYCKLAR LÄGG TILL/TA BORT ANVÄNDARE LÄGG TILL ANVÄNDARE RADERA ANVÄNDARE ÄNDRA ANVÄNDARES BEHÖRIGHET SYSTEMINFORMATION INSTÄLLNINGSMENY STÄLLA OM DATUM OCH TID LARMFÖRDRÖJNING ÖPPEN DÖRR LARMFÖRDRÖJNING OBEHÖRIGT UTTAG LARMFÖRDRÖJNING STRÖMBORTFALL LARMUTGÅNG STRÖMBORTFALL FÖRDRÖJNING AUTOMATISK UTLOGGNING ÄNDRA KOD FÖR STATUSINFO ÄNDRA HUVUDKOD VISA BATTERISTATUS ÄNDRA SPRÅK ÄNDRA SKÅPNUMMER ÄNDRA KOD FÖR LARMAVAKTIVERING SERVICE MODE ÅTERGÅ TILL HUVUDMENY ÅTERGÅ TILL BEVAKNING BOOTMENY LOGGA IN TILL BOOTMENYN NÄTVERKSINSTÄLLNING INSTÄLLNING FÖR SERVERANSLUTNING KONTROLLERA NÄTVERKSSTATUS FORTSÄTT BOOTSEKVENSEN

3 1. Användande När displayen ser ut såhär är skåpet låst och det går att logga in. Skåpet och alla nyckelpositioner är larmade. Aktuell tid och datum visas i displayen. AVVAKTAR ACCESS >09: < 1.1 Identifiering av användare För att logga in och komma åt nycklar använder du PIN-kod och/eller touchknapp, magnetkort, RFID-media om skåpet har läsare för det. Varje siffra i koden indikeras med * (stjärna) på displayen. Om du slår fel siffror kan du radera hela raden genom att trycka. AVVAKTAR ACCESS >**** < Tillträde med PIN-kod Slå koden. Avsluta med ENTER/YES. Tillträde med touchknapp / magnetkort / RFID Placera touchknappen mot läsaren / dra magnetkortet / håll RFID-mediet mot läsaren. OBS! Kodraden måste vara tom (inga stjärnor visas). Tillträde med kod och touchknapp / magnetkort / RFID Slå koden. Avsluta med att placera touchknappen mot läsaren / dra magnetkortet / håll RFID-mediet mot läsaren. Om felaktig kod angivits eller fel touchknapp / magnetkort / RFID-media använts, visas följande meddelande: * EJ TILLTRÄDE * Misslyckade inloggningsförsök registreras och läggs till i historiken. Ej fullföljt inloggningsförsök Om kod (stjärnor) lämnas på displayen utan någon mer åtgärd så raderas dessa automatiskt efter 5 sekunder. 1.2 Identifiering med magnetkort / RFID Ett KEYsafe kan utrustas med kortläsare för magnetkort eller läsare för RFID. Denna sitter parallellt med touchläsaren, vilket innebär att överallt där en touchknapp används, kan magnetkort / RFID-media användas i stället. Ett magnetkort / RFID-media genererar ett serienummer på samma sätt som en touchknapp, men med skillnaden att numret börjar på bokstaven F. Vissa användare kan få touchknapp och vissa andra kan använda magnetkort / RFID. Det går med andra ord att blanda godtyckligt. 3

4 Kortläsaren använder spår 2, vilket är det vanligaste förekommande. Vanliga magnetkort som bank-, kredit- och passerkort kan användas. 1.3 Ange referensnummer Du kan ange ett referensnummer (t ex nummer på ett nyckelkvitto) i samband med inloggning. Numret kan vara upp till fyra siffror och kommer att lagras i historiken tillsammans med varje nyckeltransaktion som sker vid den aktuella inloggningen. Om endast touchknapp / magnetkort / RFID används: Tryck först #. (S yns ej på displayen) Ange därefter ett referensnummer (t ex 3355). Referensnumret visas i klartext. AVVAKTAR ACCESS >3355 < Avsluta med att placera touchknappen mot läsaren / dra magnetkortet / håll RFID-mediet mot läsaren. Om kod används: Slå kod följt av #. (Syns ej på displayen) Ange därefter referensnummer. Referensnumret visas i klartext. AVVAKTAR ACCESS >****3355 < Avsluta med ENTER/YES eller touchknapp / magnetkort / RFID-media i förekommande fall. Om felaktig kod angetts eller fel touchknapp / magnetkort / RFID-media använts får du följande meddelande: * EJ TILLTRÄDE * Misslyckade inloggningsförsök registreras och läggs till i historiken. 1.4 Inloggning Efter att du loggat in går skåpdörren att öppna. Inloggningen bekräftas med ett meddelande om användarens status: ANV 12 STAT: 3 16: KEYcom+ Textbeskrivning (16 tecken) för användaren kan visas på andra raden. ANV 12 indikerar att användare 12 är inloggad. STAT: 3 indikerar att användaren för närvarande har 3 nycklar uttagna. Den tid som lagras i historiken visas på andra raden. Om dörren inte öppnas inom 4 sekunder sker automatiskt en utloggning och systemet återgår till bevakningsläge. 4

5 1.5 Uttag och insättning av nyckel Efter att skåpets dörr har öppnats lyser dioden med fast sken vid de nyckelpositioner som användaren har behörighet till. Om du har tagit ut några nycklar blinkar dioden vid de nyckelpositioner där de uttagna nycklarna hör hemma. Om du tar ut en nyckel från sin position ljuder en signal, positionens diod blinkar och ett meddelande med information om nyckeln visas: UTTAG NR: 87 SÖDRA ENTRÉN* KEYcom Textbeskrivning (16 tecken) för nyckeln kan visas på andra raden. Om nyckeln hängs tillbaka i sin position ljuder en signal och meddelandet om nyckeln visas igen. Positionens lysdiod övergår också från att blinka till att lysa med ett fast sken. INSÄTTN NR: 87 SÖDRA ENTRÉN* Om nyckeln placeras i fel position kommer skåpet att protestera genom att en pulserande varningssignal ljuder. Dioden vid både den felaktiga och rätta nyckelpositionen blinkar under ett par sekunder. Displayen visar numret på nyckelns rätta position. Varningssignalen fortsätter så länge en nyckel är felplacerad. > FELPLACERING < >> 87 << OBS! En felplacerad nyckel betraktas av systemet som om den inte finns i skåpet. Om du tar ut en nyckel som du inte har behörighet till ljuder en pulserande varningssignal och följande meddelande att visas: INGEN BEHÖRIGHET!!!! Om inte nyckeln hängs tillbaka inom inställd tid (normalt 8 sekunder) kommer ett nyckellarm att aktiveras och den pulserande varningssignalen övergår till en kontinuerlig larmsignal. Om en nyckel från ett annat skåp hängs in ges följande meddelande:!nyckel TILLHÖR!EJ DETTA SKÅP En pulserande varningssignal hörs så länge nyckeln sitter kvar i hållaren. Vilken nyckel som avses visas med långsam blinkning vid aktuell position. 5

6 1.6 Utloggning Du kan logga ut på tre sätt: 1. Genom att stänga dörren. 2. Genom att trycka CANCEL/NO. 3. Automatisk utloggning. När du loggar ut visas information om din inloggning. I ovanstående exempel har användare 35 lämnat in 3 nycklar och tagit ut 2. Systemet återgår sedan till bevakningsläge. > LOGOUT #35 < IN: 3 UT: 2 Det rekommenderade och mest smidiga sättet är att stänga dörren till skåpet. Genom att trycka CANCEL/NO är det möjligt att logga ut utan att stänga dörren. På displayen uppmanas du stänga dörren, den kan stå öppen i 20 sekunder innan skalskyddslarm aktiveras (fabriksinställning, kan ändras mellan 0-60 sekunder). Inom denna period kan en annan användare logga in. Denna funktion kan exempelvis användas om ett antal användare står på kö för att ta ut nycklar. STÄNG DÖRREN! > < Du blir automatiskt utloggad efter 20 sekunders inaktivitet (fabriksinställning, kan ändras mellan 5-60 sekunder). Sedan sker nedräkning till aktivering av skalskyddslarm så länge dörren är öppen. I utloggat läge och med dörren öppen är alla nycklar larmade utan fördröjning. 6

7 1.7 Aktuell status via display I bevakningsläge finns möjligheten att se senaste nyckellarm samt aktuell status direkt på skärmen. Funktionen aktiveras genom att slå en fyrsiffrig kod som vid leverans är 2222 (kan ändras i inställningsmenyn) och sedan trycka ENTER/YES. NR: 7 ANV: 1 10: NR: 4 ANV: 0 12: NYCKLAR UTLÅNADE! NYCKELLARM: 3 RADERA NYCKEL- LARM FLAGGOR? Varje uttagen nyckel visas i tur och ordning med användare och tid för uttaget. Om en nyckel tagits ut obehörigt så visas det med användarnummer 0 (noll). Visa nästa genom att trycka ENTER/YES Du kan avbryta med tangenten CANEL/NO. Systemet återgår då till bevakningsläge. Efter sista nyckeln visas totalt antal uttagna nycklar. Om det finns några sådana, visas sedan de positioner där nyckellarm är registrerade. Gå vidare genom att trycka ENTER/YES Om du stegar igenom hela listan av nyckellarm får du till sist en fråga om att radera dem. KEYcom Om tidsbegränsning är aktiverat, och en uttagen nyckel har överskridit tidsperioden kommer ett tidslarm att inträffa. Detta indikeras med texten: TIDSLARM blinkande på andra raden, när aktuell status visas. Sker ingen knapptryckning inom 10 sekunder sker automatiskt återgång till bevakningsläge. Om ingen nyckel är uttagen visas följande meddelande: ALLA NYCKLAR ÅTERLÄMNADE! 7

8 1.8 Avaktivering av larm När ett larm har aktiverats ljuder en larmsignal. Displayen blinkar och visar orsaken till larmet under de första 5 sekunderna. Larmsignalen kommer sedan att fortsätta ljuda och displayen blinkar och återgår till att visa: AVVAKTAR ACCESS > < Systemet är nu mottagligt för larmavaktivering. Larmavaktivering kan ske på två sätt: Genom att ange larmavaktiveringskoden tillsammans med vanlig identifikation. Genom att ange huvudkod (administratör). Larmavaktiveringskoden är vid leverans Den kan ändras i inställningsmenyn. LARMAVAKTIVERING 1. Med touchknapp / magnetkort / RFID Ange # (syns ej på displayen) och larmavaktiveringskoden. AVVAKTAR ACCESS >55555 < Avsluta med att placera aktuell touchknapp / magnetkort / RFID-media mot läsaren. 2. Med kod Ange din kod, sedan # (syns ej på displayen) och larmavaktiveringskoden. AVVAKTAR ACCESS >****55555 < Avsluta med ENTER/YES. 3. Med touchknapp / magnetkort / RFID och kod Ange din kod, sedan # (syns ej på displayen) och larmavaktiveringskoden. AVVAKTAR ACCESS >****55555 < Avsluta med att placera aktuell touchknapp / magnetkort / RFID-media mot läsaren. Vid lyckad avaktivering visas larmorsak (DÖRR / NYCKEL / STRÖMBORTFALL / TIDSLARM) enligt följande exempel: LARM: DÖRR KEYcom KEYcom Om Om nycklar nycklar inte inte har har lämnats lämnats tillbaka tillbaka inom inom angiven tid så angiven anges tid larmorsak: så anges TIDSLARM larmorsak: TIDSLARM. Larmavaktivering registreras i historiken (användare och tid). När avaktivering av larm sker visas larmorsak i displayen t ex nyckellarm, skalskyddslarm. Notera alltid denna larmorsak så att larmet kan följas upp och nödvändig åtgärd vidtas. För mer detaljerad larmorsak, se registreringar i historiken. 8

9 2. Inloggning med huvudkod Huvudkoden kan användas till att logga in i huvudmenyn och till att avaktivera larm. Skåpet levereras med huvudkoden 1111 men kan ändras till valfri kod upp till åtta siffror. Instruktioner för att ändra huvudkoden finns i avsnitt 6.8. OBS! Det rekommenderas starkt att denna kod ändras innan systemet tas i bruk. När systemet befinner sig i huvudmenyn är alla larm avstängda. Inget blir alltså registrerat om dörren hålls öppen, nycklar tas ur och sätts tillbaka eller om matningspänningen (transformatorn) kopplas ur. OBS! Systemet måste återställas till ursprungsläget innan återgång till bevakningsläge sker. Om nycklar tagits ut så måste de sättas tillbaka. Ändrade nycklar måste läras in. Annars erhålls nyckellarm. När du loggar in med huvudkoden visas vilket datum den äldsta händelsen i historiken har. Historiken lagras på ett sådant sätt att de äldsta händelserna puttas ut ur minnet när nya registreras (något som kallas roterande historik eller FIFO). > HUVUDMENY < HIST: Exemplet visar alltså att vi har registreringar kvar i minnet sedan Öppning av dörr vid inloggning med huvudkoden För att öppna dörren i samband med huvudkodsinloggning anges referensnumret 1. Se 1.3 för vidare information om hur man använder referensnummer. 2.1 Huvudmeny Huvudmenyns uppbyggnad visas nedan. Piltangenterna används för att stega mellan alternativen. ENTER/YES används för att välja ett alternativ. Backa i menystrukturen med CANCEL/NO. Vid inmatning av ett numeriskt värde används vänsterpil för att radera/ändra siffror. Piltangenterna används för att öka respektive minska värdet. [6] NYCKLAR: LÄR IN / ÄNDRA [7] ÄNDRA: ANVÄNDARE [8] ÄNDRA: BEHÖRIGHET [9] SYSTEMINFO [10] INSTÄLL- NINGSMENY [12] ÅTERGÅ TILL BEVAKNING 9

10 3. Inlärning av nycklarnas positioner För att KEYsafe ska veta varje nyckels placering måste nycklarnas positioner läras in minst en gång. Inlärning måste dessutom ske vid tillägg av nya nycklar. HUVUDMENY [6] NYCKLAR: LÄR IN / ÄNDRA 3.1 Total inlärning 1-TOTAL INLÄRN. 2-TILLÄGG AV N. Vid total inlärning läses samtliga isatta nycklars positioner in på nytt. Aktuell status nollställs. Alla tomma positioner räknas som oanvända men kan senare tas i bruk. ÄR DU SÄKER? [ 345] NYCKLAR REGISTRERADE 2 LISTS FOUND> 24 TOTAL KEYPOS Status för inlärningen visas. Gå vidare genom att trycka ENTER/YES. Antal lister och positioner bekräftas. Lysdioden för varje inlärd nyckel tänds. OBS! Om en position inte tänds trots att en nyckelhållare sitter på plats, kontrollera att nyckelhållaren sitter i ordentligt eller att den inte är skadad. 3.2 Tillägg av nycklar 1-TOTAL INLÄRN. 2-TILLÄGG AV N. Funktionen används när nycklar läggs till eller byts ut. Detta kan göras även om andra nycklar finns utlånade. Alla nycklar i skåpet måste dock vara i sin korrekta position. Utbyte kan vara nödvändigt exempelvis om nycklar blivit borttappade eller skadade. ÄR DU SÄKER? [ 4] NYA ELLER UTBYTTA NYCKLAR Status för inlärningen visas. Gå vidare genom att trycka ENTER/YES. Lysdioderna för respektive ny eller utbytt nyckelhållare tänds. Tänk på att användare som skapats tidigare inte automatiskt får behörighet till de nyinlärda nycklarna. 10

11 4. Lägg till/ta bort användare KEYsafe innehåller ett användarregister där varje användare har ett nummer. För att få behörighet till nycklarna måste en användare skapas. HUVUDMENY [7] ÄNDRA: ANVÄNDARE 4.1 Lägg till användare Användare kan få tillträde till KEYsafe med tre olika inloggningskombinationer: Med PIN-kod Med touchknapp / magnetkort / RFID Med kod och touchknapp / magnetkort / RFID 1-LÄGG TILL/ÄNDR 2-TA BORT Välj alternativ 1 för att lägga till en användare. KEYsafe föreslår ett ledigt användarnummer, men det är möjligt att ändra det till valfritt nummer så länge det inte överstiger det maximala antalet möjliga användare. Observera att ingen varning ges om ett redan använt användarnummer anges. Den tidigare användaren blir i detta fall överskriven. En ny användare får automatiskt behörighet till alla inlärda nycklar. NY ANVÄNDARE23 ANSLUT TOUCH/KORT/RFID: ANGE KOD: För att skapa en användare med enbart kod, tryck CANCEL/NO och ange sedan önskad kod. Om touchknapp / magnetkort / RFID-media önskas, placera aktuell touchknapp mot touchläsaren, drag aktuellt magnetkort genom kortläsaren eller håll RFID-mediet över RFID-läsaren. Du får nu en fråga om du vill kombinera inloggningsmediet med en kod. Svara med ENTER/YES eller CANCEL/NO. Om du vill kombinera med kod ber skåpet dig att slå in den direkt. Om inloggningskombinationen redan används av annan användare ges en varningssignal och en ny inloggningskombination kan anges. Samma touchknapp / magnetkort / RFID-media kan ge olika användare med olika koder. 11

12 4.2 Radera användare 1-LÄGG TILL 2-TA BORT ANGE ANVÄNDARE ATT TA BORT: 0 Ange numret på användaren du vill radera. Ange 0 för att avbryta. ANVÄNDARE 23 BORTTAGEN! Användaren raderas ur systemet och användarnumret blir ledigt. Om användaren inte finns visas följande meddelande: ANVÄNDARE 5 FINNS EJ! 4.3 Ändra användares behörighet [8] ÄNDRA: BEHÖRIGHET Varje användare kan tilldelas behörighet till max 8 olika sektioner av nycklar. Ex Användaren har då behörighet till nycklarna 5, 6, 7, 8. ANGE ANVÄNDARE: 5 För att avbryta, ange användarnummer 0. Om ett oanvänt användarnummer anges, visas ett felmeddelande: ANVÄNDARE FINNS EJ! XX Därefter skriver du in start- och slutnummer för varje sektion. Bekräfta med ENTER/YES. Det är möjligt att lägga till sektioner som för tillfället inte har några nycklar. ANGE START-SLUT 1-15 Lysdioderna för sektionen tänds upp efter inmatning. FLER SEKTIONER? Välj ENTER/YES för att lägga till ännu en sektion eller avsluta med CANCEL/NO. 12

13 5. Systeminformation HUVUDMENY [9] SYSTEMINFO Visar teknisk information om systemet. Navigera med och. CPU 170 NAME: SERNR: KEYS 257 USR 1000 KEYsafe namn: Namn kan läggas in via KEYcom Systemets serienummer. Antal nycklar och maximalt antal användare. KEY OFFSET: 0 KEYBUS *NEWMODE* Firm C768 Mjukvarurevision och checksumma LOGG: 1324/4269 TOT: SYSTEMINFO: U=22.8V T=27.8 C Antal registrerade händelser / minneskapacitet. Totalt sedan installation: login / händelser. Systemspänning och temperatur. 13

14 6. Inställningsmeny HUVUDMENY [10] INSTÄLL- NINGSMENY Innehåller alla systemspecifika inställningar. 6.1 Ställa om datum och tid [1] ÄNDRA DATUM & TID ANGE NY TID: 09: Gör ändringar med och. För att bekräfta ett fält och stega åt höger tryck ENTER/YES. Klockan har fyraårskalender dvs. kompenserar för skottår. Omställning mellan sommar- och vintertid sköts inte automatiskt utan måste ändras för hand. 6.2 Larmfördröjning ÖPPEN DÖRR [6] LARM: ÖPPEN DÖRR DÖRRLARM EFTER SEK: 60 När du loggat ut kan dörren vara öppen 60 sekunder innan skalskyddslarm aktiveras (fabriksinställning, kan ändras mellan 0-60 sekunder). Under denna tidsperiod ljuder en pulserande varningssignal för att indikera att larm aktiveras om dörren inte stängs. 6.3 Larmfördröjning OBEHÖRIGT UTTAG [7] LARM: OBEHÖR. UTTAG OBEH. UTTAGSLARM EFTER SEK: 8 Om en användare är inloggad och försöker ta en nyckel den inte har behörighet till har den en viss tid på sig att hänga tillbaka den innan nyckellarm aktiveras. Här kan du ange hur lång den tiden ska vara. Under tidsperioden ljuder en pulserande varningssignal. Hängs nyckeln tillbaka inom tidsperioden nollställs nedräkningen. Händelsen registreras dock i historiken. OBS! I bevakningsläge ges larm utan tidsfördröjning vid uttag av en nyckel. 14

15 6.4 Larmfördröjning STRÖMBORTFALL [8] LARM: STRÖMBORTFALL STRÖMBORTFALLS- LARM EFT. SEK:270 Här kan du ange hur lång fördröjningen innan larm vid strömavbrott ska vara. Den bör vara mellan 10 och 270 sekunder för att förhindra att kortvariga störningar i elnätet förorsakar larm. Detta larm fungerar dessutom som sabotagelarm om strömförsörjningen har kopplats ur. 6.5 Larmutgång STRÖMBORTFALL [9] LARM: UTGÅNG STRÖMBORTFALL STRÖMBORTFALLS- LARM UTGÅNG: 0 Anger hur ett strömavbrottslarm skall påverka larmutgångarna. 0 - Endast internt larm. Ingen av larmutgångarna påverkas. 1 - Nyckellarm aktiveras 2 - Skalskydd aktiveras Kopplas larm för strömbortfall in på larmutgång 2, aktiveras både larm för strömbortfall och larm för skalskydd. Lågnivålarm ges alltid (intern sirén). 6.6 Fördröjning AUTOMATISK UTLOGGNING [10] AUTOMATISK UTLOGGNING AUTOMAT. LOGOUT EFTER SEK: 60 Efter 60 sekunders inaktivitet loggas du automatiskt ut (fabriksinställning, kan ändras mellan 0-60 sekunder). Om en användare står och funderar för länge eller glömmer att logga ut så sker detta alltså automatiskt. Efter utloggningen startar sedan nedräkning för larm för öppen dörr (se avsnitt 6.2). 15

16 6.7 Ändra kod för statusinfo [11] ÄNDRA KOD FÖR STATUSINFO KOD FÖR STATUS- INFO: 2222 Här kan du ändra koden för statusinformationen (se avsnitt 1.7). Koden ska vara fyra siffror och kan inte vara densamma som någon användares PIN-kod. 6.8 Ändra huvudkod Vid leverans är huvudkoden 1111, men den skall ändras innan systemet tas i drift. [12] ÄNDRA HUVUDKOD ÄR DU SÄKER? ANSLUT TOUCH/KORT/RFID: ANGE KOD: 0, Touchknapp, magnetkort, RFID-media och HUVUDKOD ÄNDRAD! kod jämförs med samtliga andra användare innan den godkänns. Om någondera finns tidigare, genereras en varningssignal och ny kod/touchknapp /magnetkort/rfid-media kan anges. VIKTIGT! Om touchknapp, magnetkort, RFID-media för huvudkoden tappas bort eller om kod glömts bort så är det omöjligt att komma in i huvudmenyn. 6.9 Visa batteristatus Systemet får strömförsörjning från ett internt blybatteri (backupbatteri) vid strömavbrott. Detta underhållsladdas automatiskt. Batteriets status kan kontrolleras under denna meny. Om spänningen är minst 13.5 V är batteriet fulladdat. Laddningstiden för uttömt batteri är ca 1.5 dygn. [13] VISA BATTERISTATUS BATTERI: 13.5 V STATUS : 100 % Huvudkoden bör av säkerhetsskäl vara minst sex siffror. För högre säkerhet kan koden kombineras med touchknapp, magnetkort eller RFID-media. 1 Tryck ENTER/YES för att ändra kod. 2 Om du enbart vill ha kod, tryck CANCEL/NO. Därefter skriver du in önskad kod. 3 Om du vill ha ytterligare identifikation placerar du en touchknapp mot läsaren, drar magnetkortet eller håller RFID-mediet framför läsaren. Därefter får du svara CANCEL/NO eller ENTER/YES på om du vill ha kod. Om du svarat ja, anger du sedan nya koden. 16

17 6.10 Ändra språk [14] VÄLJ SPRÅK VÄLJ SPRÅK: 0-3: 1 Här kan du välja mellan de fyra språk som finns förinstallerade i KEYsafe: 0 Engelska (default) 1 Svenska 2 Tyska 3 Danska 6.11 Ändra skåpnummer [15] ÄNDRA SKÅPNUMMER ANGE SKÅPNUMMER: 220 Anger nummer på skåpet vid nätverksanslutning/datorkommunikation. Se KEYcom dokumentationen för mer information Ändra kod för larmavaktivering [16] ÄNDRA KOD LARMAVAKTIVERING KOD FÖR LARMAV- AKTIV.:55555 Ändra det speciella referensnummer som fungerar som larmavaktiveringskod (se avsnitt 1.3) 6.13 Service mode Detta läge är reserverat för service av skåpet. [18] SERVICE MODE 6.14 Återgå till huvudmeny Gå tillbaka till huvudmenyn i menystrukturen. [18] ÅTERGÅ TILL HUVUDMENY 17

18 7. Återgå till bevakning HUVUDMENY [12] ÅTERGÅ TILL BEVAKNING STÄNG DÖRREN! Om dörren står öppen kommer skåpet inte att gå tillbaka till bevakningsläge förrän dörren har stängts. ÅTERGÅR TILL BEVAKNING... 18

19 8. Bootmeny Nätverksinställningar måste göras från bootmenyn i KEYsafe. Från bootmenyn kan nätverksinställningar och serverställningar konfigureras samt nätverksstatusen kontrolleras. 8.1 Logga in till bootmenyn Tryck in och håll resetknappen (placerad på insidan av skåpet) intryckt i 3 sekunder. Skåpet kommer då att starta om. NOVA (C)2004 Boot V1.87 När följande text visas i displayen skall 8 på tangentbordets skåp hållas intryckt. När ett kolon visas på displayen ska du ange koden : Tryck ENTER/YES på tangentbordet för att komma till bootmenyn. Bootmenyn består av fyra undermenyer: 2-Network setup 3-Server conn. setup 4-Check network status * Continue booting... Vandra mellan meny alternativen med och. Välj en undermeny ENTER/YES. 8.2 Nätverksinställning 2-Network setup Tryck ENTER/YES på tangentbordet. 1- Activate DHCP 2- Man IP setup Tryck 2 på tangentbordet för att manuellt konfigurera nätverksinställningarna. Please wait... Enter IP nr Ange IP-nummer för KEYsafesystemet. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. 19

20 Enter Gateway Enter netmask Change IP? Ange default Gateway IP-nummer. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. Ange subnetmask. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. Tryck ENTER/YES för att spara de nya IP-inställningarna i nätverksmodulen. 8.3 Inställning för serveranslutning 3-Server conn. setup Tryck ENTER/YES Enter server IP: Ange serverns IP-nummer. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. 8.4 Kontrollera nätverksstatus 4- Check network status Tryck ENTER/YES PING 1-GW 2-Serv 3-Other 4-Yahoo 1 - GATEWAY Tryck 1 för att kontrollera anslutningen till default Gateway. Default Gateway IP-nummer visas i displayen tillsammans med svarstiden för PING :0ms 8.5 Fortsätt bootsekvensen * Continue booting Tryck ENTER/YES för att gå ur boot menyn och fortsätta bootsekvensen. 20

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20

KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20 KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20 PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.se INNEHÅLL 1. KEYCOM+... 1 1.1 SYSTEMKRAV... 1 1.2 TILLBEHÖR...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys Manual Version 1.3.1015 Base Pro Module Organization Module Keys Sida 2 Innehåll Allmänt... 4 Inloggning... 5 Statussida... 6 Gränssnitt... 7 Ikonarea... 7 Editeringsarea - data... 7 Editeringsarea lista...

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Betalterminal GPRS Version 1.1 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 Reservation för tryckfel och förändringar i manualen. 2003-03-12 Digiplex 48/96 användarmanual 2 1 Inledning...4 1.1 Förklaringar...4 2 Grundläggande funktion...4

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer