KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: Örebro, Sweden Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20. PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam."

Transkript

1 KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: Örebro, Sweden Fax:

2 INNEHÅLL 1. ANVÄNDANDE IDENTIFIERING AV ANVÄNDARE IDENTIFIERING MED MAGNETKORT / RFID ANGE REFERENSNUMMER INLOGGNING UTTAG OCH INSÄTTNING AV NYCKEL UTLOGGNING AKTUELL STATUS VIA DISPLAY AVAKTIVERING AV LARM INLOGGNING MED HUVUDKOD HUVUDMENY INLÄRNING AV NYCKLARNAS POSITIONER TOTAL INLÄRNING TILLÄGG AV NYCKLAR LÄGG TILL/TA BORT ANVÄNDARE LÄGG TILL ANVÄNDARE RADERA ANVÄNDARE ÄNDRA ANVÄNDARES BEHÖRIGHET SYSTEMINFORMATION INSTÄLLNINGSMENY STÄLLA OM DATUM OCH TID LARMFÖRDRÖJNING ÖPPEN DÖRR LARMFÖRDRÖJNING OBEHÖRIGT UTTAG LARMFÖRDRÖJNING STRÖMBORTFALL LARMUTGÅNG STRÖMBORTFALL FÖRDRÖJNING AUTOMATISK UTLOGGNING ÄNDRA KOD FÖR STATUSINFO ÄNDRA HUVUDKOD VISA BATTERISTATUS ÄNDRA SPRÅK ÄNDRA SKÅPNUMMER ÄNDRA KOD FÖR LARMAVAKTIVERING SERVICE MODE ÅTERGÅ TILL HUVUDMENY ÅTERGÅ TILL BEVAKNING BOOTMENY LOGGA IN TILL BOOTMENYN NÄTVERKSINSTÄLLNING INSTÄLLNING FÖR SERVERANSLUTNING KONTROLLERA NÄTVERKSSTATUS FORTSÄTT BOOTSEKVENSEN

3 1. Användande När displayen ser ut såhär är skåpet låst och det går att logga in. Skåpet och alla nyckelpositioner är larmade. Aktuell tid och datum visas i displayen. AVVAKTAR ACCESS >09: < 1.1 Identifiering av användare För att logga in och komma åt nycklar använder du PIN-kod och/eller touchknapp, magnetkort, RFID-media om skåpet har läsare för det. Varje siffra i koden indikeras med * (stjärna) på displayen. Om du slår fel siffror kan du radera hela raden genom att trycka. AVVAKTAR ACCESS >**** < Tillträde med PIN-kod Slå koden. Avsluta med ENTER/YES. Tillträde med touchknapp / magnetkort / RFID Placera touchknappen mot läsaren / dra magnetkortet / håll RFID-mediet mot läsaren. OBS! Kodraden måste vara tom (inga stjärnor visas). Tillträde med kod och touchknapp / magnetkort / RFID Slå koden. Avsluta med att placera touchknappen mot läsaren / dra magnetkortet / håll RFID-mediet mot läsaren. Om felaktig kod angivits eller fel touchknapp / magnetkort / RFID-media använts, visas följande meddelande: * EJ TILLTRÄDE * Misslyckade inloggningsförsök registreras och läggs till i historiken. Ej fullföljt inloggningsförsök Om kod (stjärnor) lämnas på displayen utan någon mer åtgärd så raderas dessa automatiskt efter 5 sekunder. 1.2 Identifiering med magnetkort / RFID Ett KEYsafe kan utrustas med kortläsare för magnetkort eller läsare för RFID. Denna sitter parallellt med touchläsaren, vilket innebär att överallt där en touchknapp används, kan magnetkort / RFID-media användas i stället. Ett magnetkort / RFID-media genererar ett serienummer på samma sätt som en touchknapp, men med skillnaden att numret börjar på bokstaven F. Vissa användare kan få touchknapp och vissa andra kan använda magnetkort / RFID. Det går med andra ord att blanda godtyckligt. 3

4 Kortläsaren använder spår 2, vilket är det vanligaste förekommande. Vanliga magnetkort som bank-, kredit- och passerkort kan användas. 1.3 Ange referensnummer Du kan ange ett referensnummer (t ex nummer på ett nyckelkvitto) i samband med inloggning. Numret kan vara upp till fyra siffror och kommer att lagras i historiken tillsammans med varje nyckeltransaktion som sker vid den aktuella inloggningen. Om endast touchknapp / magnetkort / RFID används: Tryck först #. (S yns ej på displayen) Ange därefter ett referensnummer (t ex 3355). Referensnumret visas i klartext. AVVAKTAR ACCESS >3355 < Avsluta med att placera touchknappen mot läsaren / dra magnetkortet / håll RFID-mediet mot läsaren. Om kod används: Slå kod följt av #. (Syns ej på displayen) Ange därefter referensnummer. Referensnumret visas i klartext. AVVAKTAR ACCESS >****3355 < Avsluta med ENTER/YES eller touchknapp / magnetkort / RFID-media i förekommande fall. Om felaktig kod angetts eller fel touchknapp / magnetkort / RFID-media använts får du följande meddelande: * EJ TILLTRÄDE * Misslyckade inloggningsförsök registreras och läggs till i historiken. 1.4 Inloggning Efter att du loggat in går skåpdörren att öppna. Inloggningen bekräftas med ett meddelande om användarens status: ANV 12 STAT: 3 16: KEYcom+ Textbeskrivning (16 tecken) för användaren kan visas på andra raden. ANV 12 indikerar att användare 12 är inloggad. STAT: 3 indikerar att användaren för närvarande har 3 nycklar uttagna. Den tid som lagras i historiken visas på andra raden. Om dörren inte öppnas inom 4 sekunder sker automatiskt en utloggning och systemet återgår till bevakningsläge. 4

5 1.5 Uttag och insättning av nyckel Efter att skåpets dörr har öppnats lyser dioden med fast sken vid de nyckelpositioner som användaren har behörighet till. Om du har tagit ut några nycklar blinkar dioden vid de nyckelpositioner där de uttagna nycklarna hör hemma. Om du tar ut en nyckel från sin position ljuder en signal, positionens diod blinkar och ett meddelande med information om nyckeln visas: UTTAG NR: 87 SÖDRA ENTRÉN* KEYcom Textbeskrivning (16 tecken) för nyckeln kan visas på andra raden. Om nyckeln hängs tillbaka i sin position ljuder en signal och meddelandet om nyckeln visas igen. Positionens lysdiod övergår också från att blinka till att lysa med ett fast sken. INSÄTTN NR: 87 SÖDRA ENTRÉN* Om nyckeln placeras i fel position kommer skåpet att protestera genom att en pulserande varningssignal ljuder. Dioden vid både den felaktiga och rätta nyckelpositionen blinkar under ett par sekunder. Displayen visar numret på nyckelns rätta position. Varningssignalen fortsätter så länge en nyckel är felplacerad. > FELPLACERING < >> 87 << OBS! En felplacerad nyckel betraktas av systemet som om den inte finns i skåpet. Om du tar ut en nyckel som du inte har behörighet till ljuder en pulserande varningssignal och följande meddelande att visas: INGEN BEHÖRIGHET!!!! Om inte nyckeln hängs tillbaka inom inställd tid (normalt 8 sekunder) kommer ett nyckellarm att aktiveras och den pulserande varningssignalen övergår till en kontinuerlig larmsignal. Om en nyckel från ett annat skåp hängs in ges följande meddelande:!nyckel TILLHÖR!EJ DETTA SKÅP En pulserande varningssignal hörs så länge nyckeln sitter kvar i hållaren. Vilken nyckel som avses visas med långsam blinkning vid aktuell position. 5

6 1.6 Utloggning Du kan logga ut på tre sätt: 1. Genom att stänga dörren. 2. Genom att trycka CANCEL/NO. 3. Automatisk utloggning. När du loggar ut visas information om din inloggning. I ovanstående exempel har användare 35 lämnat in 3 nycklar och tagit ut 2. Systemet återgår sedan till bevakningsläge. > LOGOUT #35 < IN: 3 UT: 2 Det rekommenderade och mest smidiga sättet är att stänga dörren till skåpet. Genom att trycka CANCEL/NO är det möjligt att logga ut utan att stänga dörren. På displayen uppmanas du stänga dörren, den kan stå öppen i 20 sekunder innan skalskyddslarm aktiveras (fabriksinställning, kan ändras mellan 0-60 sekunder). Inom denna period kan en annan användare logga in. Denna funktion kan exempelvis användas om ett antal användare står på kö för att ta ut nycklar. STÄNG DÖRREN! > < Du blir automatiskt utloggad efter 20 sekunders inaktivitet (fabriksinställning, kan ändras mellan 5-60 sekunder). Sedan sker nedräkning till aktivering av skalskyddslarm så länge dörren är öppen. I utloggat läge och med dörren öppen är alla nycklar larmade utan fördröjning. 6

7 1.7 Aktuell status via display I bevakningsläge finns möjligheten att se senaste nyckellarm samt aktuell status direkt på skärmen. Funktionen aktiveras genom att slå en fyrsiffrig kod som vid leverans är 2222 (kan ändras i inställningsmenyn) och sedan trycka ENTER/YES. NR: 7 ANV: 1 10: NR: 4 ANV: 0 12: NYCKLAR UTLÅNADE! NYCKELLARM: 3 RADERA NYCKEL- LARM FLAGGOR? Varje uttagen nyckel visas i tur och ordning med användare och tid för uttaget. Om en nyckel tagits ut obehörigt så visas det med användarnummer 0 (noll). Visa nästa genom att trycka ENTER/YES Du kan avbryta med tangenten CANEL/NO. Systemet återgår då till bevakningsläge. Efter sista nyckeln visas totalt antal uttagna nycklar. Om det finns några sådana, visas sedan de positioner där nyckellarm är registrerade. Gå vidare genom att trycka ENTER/YES Om du stegar igenom hela listan av nyckellarm får du till sist en fråga om att radera dem. KEYcom Om tidsbegränsning är aktiverat, och en uttagen nyckel har överskridit tidsperioden kommer ett tidslarm att inträffa. Detta indikeras med texten: TIDSLARM blinkande på andra raden, när aktuell status visas. Sker ingen knapptryckning inom 10 sekunder sker automatiskt återgång till bevakningsläge. Om ingen nyckel är uttagen visas följande meddelande: ALLA NYCKLAR ÅTERLÄMNADE! 7

8 1.8 Avaktivering av larm När ett larm har aktiverats ljuder en larmsignal. Displayen blinkar och visar orsaken till larmet under de första 5 sekunderna. Larmsignalen kommer sedan att fortsätta ljuda och displayen blinkar och återgår till att visa: AVVAKTAR ACCESS > < Systemet är nu mottagligt för larmavaktivering. Larmavaktivering kan ske på två sätt: Genom att ange larmavaktiveringskoden tillsammans med vanlig identifikation. Genom att ange huvudkod (administratör). Larmavaktiveringskoden är vid leverans Den kan ändras i inställningsmenyn. LARMAVAKTIVERING 1. Med touchknapp / magnetkort / RFID Ange # (syns ej på displayen) och larmavaktiveringskoden. AVVAKTAR ACCESS >55555 < Avsluta med att placera aktuell touchknapp / magnetkort / RFID-media mot läsaren. 2. Med kod Ange din kod, sedan # (syns ej på displayen) och larmavaktiveringskoden. AVVAKTAR ACCESS >****55555 < Avsluta med ENTER/YES. 3. Med touchknapp / magnetkort / RFID och kod Ange din kod, sedan # (syns ej på displayen) och larmavaktiveringskoden. AVVAKTAR ACCESS >****55555 < Avsluta med att placera aktuell touchknapp / magnetkort / RFID-media mot läsaren. Vid lyckad avaktivering visas larmorsak (DÖRR / NYCKEL / STRÖMBORTFALL / TIDSLARM) enligt följande exempel: LARM: DÖRR KEYcom KEYcom Om Om nycklar nycklar inte inte har har lämnats lämnats tillbaka tillbaka inom inom angiven tid så angiven anges tid larmorsak: så anges TIDSLARM larmorsak: TIDSLARM. Larmavaktivering registreras i historiken (användare och tid). När avaktivering av larm sker visas larmorsak i displayen t ex nyckellarm, skalskyddslarm. Notera alltid denna larmorsak så att larmet kan följas upp och nödvändig åtgärd vidtas. För mer detaljerad larmorsak, se registreringar i historiken. 8

9 2. Inloggning med huvudkod Huvudkoden kan användas till att logga in i huvudmenyn och till att avaktivera larm. Skåpet levereras med huvudkoden 1111 men kan ändras till valfri kod upp till åtta siffror. Instruktioner för att ändra huvudkoden finns i avsnitt 6.8. OBS! Det rekommenderas starkt att denna kod ändras innan systemet tas i bruk. När systemet befinner sig i huvudmenyn är alla larm avstängda. Inget blir alltså registrerat om dörren hålls öppen, nycklar tas ur och sätts tillbaka eller om matningspänningen (transformatorn) kopplas ur. OBS! Systemet måste återställas till ursprungsläget innan återgång till bevakningsläge sker. Om nycklar tagits ut så måste de sättas tillbaka. Ändrade nycklar måste läras in. Annars erhålls nyckellarm. När du loggar in med huvudkoden visas vilket datum den äldsta händelsen i historiken har. Historiken lagras på ett sådant sätt att de äldsta händelserna puttas ut ur minnet när nya registreras (något som kallas roterande historik eller FIFO). > HUVUDMENY < HIST: Exemplet visar alltså att vi har registreringar kvar i minnet sedan Öppning av dörr vid inloggning med huvudkoden För att öppna dörren i samband med huvudkodsinloggning anges referensnumret 1. Se 1.3 för vidare information om hur man använder referensnummer. 2.1 Huvudmeny Huvudmenyns uppbyggnad visas nedan. Piltangenterna används för att stega mellan alternativen. ENTER/YES används för att välja ett alternativ. Backa i menystrukturen med CANCEL/NO. Vid inmatning av ett numeriskt värde används vänsterpil för att radera/ändra siffror. Piltangenterna används för att öka respektive minska värdet. [6] NYCKLAR: LÄR IN / ÄNDRA [7] ÄNDRA: ANVÄNDARE [8] ÄNDRA: BEHÖRIGHET [9] SYSTEMINFO [10] INSTÄLL- NINGSMENY [12] ÅTERGÅ TILL BEVAKNING 9

10 3. Inlärning av nycklarnas positioner För att KEYsafe ska veta varje nyckels placering måste nycklarnas positioner läras in minst en gång. Inlärning måste dessutom ske vid tillägg av nya nycklar. HUVUDMENY [6] NYCKLAR: LÄR IN / ÄNDRA 3.1 Total inlärning 1-TOTAL INLÄRN. 2-TILLÄGG AV N. Vid total inlärning läses samtliga isatta nycklars positioner in på nytt. Aktuell status nollställs. Alla tomma positioner räknas som oanvända men kan senare tas i bruk. ÄR DU SÄKER? [ 345] NYCKLAR REGISTRERADE 2 LISTS FOUND> 24 TOTAL KEYPOS Status för inlärningen visas. Gå vidare genom att trycka ENTER/YES. Antal lister och positioner bekräftas. Lysdioden för varje inlärd nyckel tänds. OBS! Om en position inte tänds trots att en nyckelhållare sitter på plats, kontrollera att nyckelhållaren sitter i ordentligt eller att den inte är skadad. 3.2 Tillägg av nycklar 1-TOTAL INLÄRN. 2-TILLÄGG AV N. Funktionen används när nycklar läggs till eller byts ut. Detta kan göras även om andra nycklar finns utlånade. Alla nycklar i skåpet måste dock vara i sin korrekta position. Utbyte kan vara nödvändigt exempelvis om nycklar blivit borttappade eller skadade. ÄR DU SÄKER? [ 4] NYA ELLER UTBYTTA NYCKLAR Status för inlärningen visas. Gå vidare genom att trycka ENTER/YES. Lysdioderna för respektive ny eller utbytt nyckelhållare tänds. Tänk på att användare som skapats tidigare inte automatiskt får behörighet till de nyinlärda nycklarna. 10

11 4. Lägg till/ta bort användare KEYsafe innehåller ett användarregister där varje användare har ett nummer. För att få behörighet till nycklarna måste en användare skapas. HUVUDMENY [7] ÄNDRA: ANVÄNDARE 4.1 Lägg till användare Användare kan få tillträde till KEYsafe med tre olika inloggningskombinationer: Med PIN-kod Med touchknapp / magnetkort / RFID Med kod och touchknapp / magnetkort / RFID 1-LÄGG TILL/ÄNDR 2-TA BORT Välj alternativ 1 för att lägga till en användare. KEYsafe föreslår ett ledigt användarnummer, men det är möjligt att ändra det till valfritt nummer så länge det inte överstiger det maximala antalet möjliga användare. Observera att ingen varning ges om ett redan använt användarnummer anges. Den tidigare användaren blir i detta fall överskriven. En ny användare får automatiskt behörighet till alla inlärda nycklar. NY ANVÄNDARE23 ANSLUT TOUCH/KORT/RFID: ANGE KOD: För att skapa en användare med enbart kod, tryck CANCEL/NO och ange sedan önskad kod. Om touchknapp / magnetkort / RFID-media önskas, placera aktuell touchknapp mot touchläsaren, drag aktuellt magnetkort genom kortläsaren eller håll RFID-mediet över RFID-läsaren. Du får nu en fråga om du vill kombinera inloggningsmediet med en kod. Svara med ENTER/YES eller CANCEL/NO. Om du vill kombinera med kod ber skåpet dig att slå in den direkt. Om inloggningskombinationen redan används av annan användare ges en varningssignal och en ny inloggningskombination kan anges. Samma touchknapp / magnetkort / RFID-media kan ge olika användare med olika koder. 11

12 4.2 Radera användare 1-LÄGG TILL 2-TA BORT ANGE ANVÄNDARE ATT TA BORT: 0 Ange numret på användaren du vill radera. Ange 0 för att avbryta. ANVÄNDARE 23 BORTTAGEN! Användaren raderas ur systemet och användarnumret blir ledigt. Om användaren inte finns visas följande meddelande: ANVÄNDARE 5 FINNS EJ! 4.3 Ändra användares behörighet [8] ÄNDRA: BEHÖRIGHET Varje användare kan tilldelas behörighet till max 8 olika sektioner av nycklar. Ex Användaren har då behörighet till nycklarna 5, 6, 7, 8. ANGE ANVÄNDARE: 5 För att avbryta, ange användarnummer 0. Om ett oanvänt användarnummer anges, visas ett felmeddelande: ANVÄNDARE FINNS EJ! XX Därefter skriver du in start- och slutnummer för varje sektion. Bekräfta med ENTER/YES. Det är möjligt att lägga till sektioner som för tillfället inte har några nycklar. ANGE START-SLUT 1-15 Lysdioderna för sektionen tänds upp efter inmatning. FLER SEKTIONER? Välj ENTER/YES för att lägga till ännu en sektion eller avsluta med CANCEL/NO. 12

13 5. Systeminformation HUVUDMENY [9] SYSTEMINFO Visar teknisk information om systemet. Navigera med och. CPU 170 NAME: SERNR: KEYS 257 USR 1000 KEYsafe namn: Namn kan läggas in via KEYcom Systemets serienummer. Antal nycklar och maximalt antal användare. KEY OFFSET: 0 KEYBUS *NEWMODE* Firm C768 Mjukvarurevision och checksumma LOGG: 1324/4269 TOT: SYSTEMINFO: U=22.8V T=27.8 C Antal registrerade händelser / minneskapacitet. Totalt sedan installation: login / händelser. Systemspänning och temperatur. 13

14 6. Inställningsmeny HUVUDMENY [10] INSTÄLL- NINGSMENY Innehåller alla systemspecifika inställningar. 6.1 Ställa om datum och tid [1] ÄNDRA DATUM & TID ANGE NY TID: 09: Gör ändringar med och. För att bekräfta ett fält och stega åt höger tryck ENTER/YES. Klockan har fyraårskalender dvs. kompenserar för skottår. Omställning mellan sommar- och vintertid sköts inte automatiskt utan måste ändras för hand. 6.2 Larmfördröjning ÖPPEN DÖRR [6] LARM: ÖPPEN DÖRR DÖRRLARM EFTER SEK: 60 När du loggat ut kan dörren vara öppen 60 sekunder innan skalskyddslarm aktiveras (fabriksinställning, kan ändras mellan 0-60 sekunder). Under denna tidsperiod ljuder en pulserande varningssignal för att indikera att larm aktiveras om dörren inte stängs. 6.3 Larmfördröjning OBEHÖRIGT UTTAG [7] LARM: OBEHÖR. UTTAG OBEH. UTTAGSLARM EFTER SEK: 8 Om en användare är inloggad och försöker ta en nyckel den inte har behörighet till har den en viss tid på sig att hänga tillbaka den innan nyckellarm aktiveras. Här kan du ange hur lång den tiden ska vara. Under tidsperioden ljuder en pulserande varningssignal. Hängs nyckeln tillbaka inom tidsperioden nollställs nedräkningen. Händelsen registreras dock i historiken. OBS! I bevakningsläge ges larm utan tidsfördröjning vid uttag av en nyckel. 14

15 6.4 Larmfördröjning STRÖMBORTFALL [8] LARM: STRÖMBORTFALL STRÖMBORTFALLS- LARM EFT. SEK:270 Här kan du ange hur lång fördröjningen innan larm vid strömavbrott ska vara. Den bör vara mellan 10 och 270 sekunder för att förhindra att kortvariga störningar i elnätet förorsakar larm. Detta larm fungerar dessutom som sabotagelarm om strömförsörjningen har kopplats ur. 6.5 Larmutgång STRÖMBORTFALL [9] LARM: UTGÅNG STRÖMBORTFALL STRÖMBORTFALLS- LARM UTGÅNG: 0 Anger hur ett strömavbrottslarm skall påverka larmutgångarna. 0 - Endast internt larm. Ingen av larmutgångarna påverkas. 1 - Nyckellarm aktiveras 2 - Skalskydd aktiveras Kopplas larm för strömbortfall in på larmutgång 2, aktiveras både larm för strömbortfall och larm för skalskydd. Lågnivålarm ges alltid (intern sirén). 6.6 Fördröjning AUTOMATISK UTLOGGNING [10] AUTOMATISK UTLOGGNING AUTOMAT. LOGOUT EFTER SEK: 60 Efter 60 sekunders inaktivitet loggas du automatiskt ut (fabriksinställning, kan ändras mellan 0-60 sekunder). Om en användare står och funderar för länge eller glömmer att logga ut så sker detta alltså automatiskt. Efter utloggningen startar sedan nedräkning för larm för öppen dörr (se avsnitt 6.2). 15

16 6.7 Ändra kod för statusinfo [11] ÄNDRA KOD FÖR STATUSINFO KOD FÖR STATUS- INFO: 2222 Här kan du ändra koden för statusinformationen (se avsnitt 1.7). Koden ska vara fyra siffror och kan inte vara densamma som någon användares PIN-kod. 6.8 Ändra huvudkod Vid leverans är huvudkoden 1111, men den skall ändras innan systemet tas i drift. [12] ÄNDRA HUVUDKOD ÄR DU SÄKER? ANSLUT TOUCH/KORT/RFID: ANGE KOD: 0, Touchknapp, magnetkort, RFID-media och HUVUDKOD ÄNDRAD! kod jämförs med samtliga andra användare innan den godkänns. Om någondera finns tidigare, genereras en varningssignal och ny kod/touchknapp /magnetkort/rfid-media kan anges. VIKTIGT! Om touchknapp, magnetkort, RFID-media för huvudkoden tappas bort eller om kod glömts bort så är det omöjligt att komma in i huvudmenyn. 6.9 Visa batteristatus Systemet får strömförsörjning från ett internt blybatteri (backupbatteri) vid strömavbrott. Detta underhållsladdas automatiskt. Batteriets status kan kontrolleras under denna meny. Om spänningen är minst 13.5 V är batteriet fulladdat. Laddningstiden för uttömt batteri är ca 1.5 dygn. [13] VISA BATTERISTATUS BATTERI: 13.5 V STATUS : 100 % Huvudkoden bör av säkerhetsskäl vara minst sex siffror. För högre säkerhet kan koden kombineras med touchknapp, magnetkort eller RFID-media. 1 Tryck ENTER/YES för att ändra kod. 2 Om du enbart vill ha kod, tryck CANCEL/NO. Därefter skriver du in önskad kod. 3 Om du vill ha ytterligare identifikation placerar du en touchknapp mot läsaren, drar magnetkortet eller håller RFID-mediet framför läsaren. Därefter får du svara CANCEL/NO eller ENTER/YES på om du vill ha kod. Om du svarat ja, anger du sedan nya koden. 16

17 6.10 Ändra språk [14] VÄLJ SPRÅK VÄLJ SPRÅK: 0-3: 1 Här kan du välja mellan de fyra språk som finns förinstallerade i KEYsafe: 0 Engelska (default) 1 Svenska 2 Tyska 3 Danska 6.11 Ändra skåpnummer [15] ÄNDRA SKÅPNUMMER ANGE SKÅPNUMMER: 220 Anger nummer på skåpet vid nätverksanslutning/datorkommunikation. Se KEYcom dokumentationen för mer information Ändra kod för larmavaktivering [16] ÄNDRA KOD LARMAVAKTIVERING KOD FÖR LARMAV- AKTIV.:55555 Ändra det speciella referensnummer som fungerar som larmavaktiveringskod (se avsnitt 1.3) 6.13 Service mode Detta läge är reserverat för service av skåpet. [18] SERVICE MODE 6.14 Återgå till huvudmeny Gå tillbaka till huvudmenyn i menystrukturen. [18] ÅTERGÅ TILL HUVUDMENY 17

18 7. Återgå till bevakning HUVUDMENY [12] ÅTERGÅ TILL BEVAKNING STÄNG DÖRREN! Om dörren står öppen kommer skåpet inte att gå tillbaka till bevakningsläge förrän dörren har stängts. ÅTERGÅR TILL BEVAKNING... 18

19 8. Bootmeny Nätverksinställningar måste göras från bootmenyn i KEYsafe. Från bootmenyn kan nätverksinställningar och serverställningar konfigureras samt nätverksstatusen kontrolleras. 8.1 Logga in till bootmenyn Tryck in och håll resetknappen (placerad på insidan av skåpet) intryckt i 3 sekunder. Skåpet kommer då att starta om. NOVA (C)2004 Boot V1.87 När följande text visas i displayen skall 8 på tangentbordets skåp hållas intryckt. När ett kolon visas på displayen ska du ange koden : Tryck ENTER/YES på tangentbordet för att komma till bootmenyn. Bootmenyn består av fyra undermenyer: 2-Network setup 3-Server conn. setup 4-Check network status * Continue booting... Vandra mellan meny alternativen med och. Välj en undermeny ENTER/YES. 8.2 Nätverksinställning 2-Network setup Tryck ENTER/YES på tangentbordet. 1- Activate DHCP 2- Man IP setup Tryck 2 på tangentbordet för att manuellt konfigurera nätverksinställningarna. Please wait... Enter IP nr Ange IP-nummer för KEYsafesystemet. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. 19

20 Enter Gateway Enter netmask Change IP? Ange default Gateway IP-nummer. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. Ange subnetmask. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. Tryck ENTER/YES för att spara de nya IP-inställningarna i nätverksmodulen. 8.3 Inställning för serveranslutning 3-Server conn. setup Tryck ENTER/YES Enter server IP: Ange serverns IP-nummer. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. 8.4 Kontrollera nätverksstatus 4- Check network status Tryck ENTER/YES PING 1-GW 2-Serv 3-Other 4-Yahoo 1 - GATEWAY Tryck 1 för att kontrollera anslutningen till default Gateway. Default Gateway IP-nummer visas i displayen tillsammans med svarstiden för PING :0ms 8.5 Fortsätt bootsekvensen * Continue booting Tryck ENTER/YES för att gå ur boot menyn och fortsätta bootsekvensen. 20

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Display Display Tangentbord

Display Display Tangentbord 2. LÄGENHETSDISPLAY Display Displayen kommunicerar med HemNoden via en RS485- buss och inkluderar en alfanumerisk display med 4 x 20 tecken och ett svenskt tangentbord med 64 tangenter. Med hjälp av displayen

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20

KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20 KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20 PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.se INNEHÅLL 1. KEYCOM+... 1 1.1 SYSTEMKRAV... 1 1.2 TILLBEHÖR...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Sid 1 Introduktion 2 2 Tillkoppling av område med kod 3 3 Frånkoppling av område med kod 3 4 Frånkoppling ring efter utlöst larm 4 5 Kvittera systemet efter utlöst larm 4 6 Användarmeny

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014)

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014) Nyckel DropBox RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition Teknisk dokumentation (2014) Version 2014-1 sidan 1 / 6 Innehållsförteckning Nyckel DropBox System...

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5 Version Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon växel: 031 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 5. Skruv Trycke

Läs mer

M E D D E L A N D E!

M E D D E L A N D E! Till alla lägenhetsinnehavare. M E D D E L A N D E! Vi har i alla år haft det så att den vanliga källarnyckeln också har passat till tvättstugan. Detta har inneburit att alla har haft tillträde till tvättstugan.

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNGREGEL MASTER

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNGREGEL MASTER MASTER 1. ALLMÄNT Obs! Detta lås måste först grundprogrammeras via dator. När grundprogrammering utförts innehåller låset master, manager samt användare. Se nedan vad respektive kodtyp kan göra: Master

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Huvudguide för Sargent & Greenleaf Comptronic 6124 och 6125, Företag (Multiple User)

Huvudguide för Sargent & Greenleaf Comptronic 6124 och 6125, Företag (Multiple User) Huvudguide för Sargent & Greenleaf Comptronic 6124 och 6125, Företag (Multiple User) LÄS IGENOM HELA HUVUDGUIDEN INNAN PROGRAMMERING PÅBÖRJAS. PROVA ALLTID NY KOD 3 GÅNGER INNAN DU STÄNGER/LÅSER SKÅPDÖRREN.

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Exma Duo Home. Handbok. Det svensktillverkade låssystemet

Exma Duo Home. Handbok. Det svensktillverkade låssystemet Exma Duo Home Handbok Det svensktillverkade låssystemet Tack & välkommen Vi på Exma Säkerhetssystem AB vill tacka dig för att du valt oss och hälsa dig välkommen som kund. Du är nu ägare av ett svensktillverkat

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer