KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: Örebro, Sweden Fax:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20. PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam."

Transkript

1 KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: Örebro, Sweden Fax:

2 INNEHÅLL 1. ANVÄNDANDE IDENTIFIERING AV ANVÄNDARE IDENTIFIERING MED MAGNETKORT / RFID ANGE REFERENSNUMMER INLOGGNING UTTAG OCH INSÄTTNING AV NYCKEL UTLOGGNING AKTUELL STATUS VIA DISPLAY AVAKTIVERING AV LARM INLOGGNING MED HUVUDKOD HUVUDMENY INLÄRNING AV NYCKLARNAS POSITIONER TOTAL INLÄRNING TILLÄGG AV NYCKLAR LÄGG TILL/TA BORT ANVÄNDARE LÄGG TILL ANVÄNDARE RADERA ANVÄNDARE ÄNDRA ANVÄNDARES BEHÖRIGHET SYSTEMINFORMATION INSTÄLLNINGSMENY STÄLLA OM DATUM OCH TID LARMFÖRDRÖJNING ÖPPEN DÖRR LARMFÖRDRÖJNING OBEHÖRIGT UTTAG LARMFÖRDRÖJNING STRÖMBORTFALL LARMUTGÅNG STRÖMBORTFALL FÖRDRÖJNING AUTOMATISK UTLOGGNING ÄNDRA KOD FÖR STATUSINFO ÄNDRA HUVUDKOD VISA BATTERISTATUS ÄNDRA SPRÅK ÄNDRA SKÅPNUMMER ÄNDRA KOD FÖR LARMAVAKTIVERING SERVICE MODE ÅTERGÅ TILL HUVUDMENY ÅTERGÅ TILL BEVAKNING BOOTMENY LOGGA IN TILL BOOTMENYN NÄTVERKSINSTÄLLNING INSTÄLLNING FÖR SERVERANSLUTNING KONTROLLERA NÄTVERKSSTATUS FORTSÄTT BOOTSEKVENSEN

3 1. Användande När displayen ser ut såhär är skåpet låst och det går att logga in. Skåpet och alla nyckelpositioner är larmade. Aktuell tid och datum visas i displayen. AVVAKTAR ACCESS >09: < 1.1 Identifiering av användare För att logga in och komma åt nycklar använder du PIN-kod och/eller touchknapp, magnetkort, RFID-media om skåpet har läsare för det. Varje siffra i koden indikeras med * (stjärna) på displayen. Om du slår fel siffror kan du radera hela raden genom att trycka. AVVAKTAR ACCESS >**** < Tillträde med PIN-kod Slå koden. Avsluta med ENTER/YES. Tillträde med touchknapp / magnetkort / RFID Placera touchknappen mot läsaren / dra magnetkortet / håll RFID-mediet mot läsaren. OBS! Kodraden måste vara tom (inga stjärnor visas). Tillträde med kod och touchknapp / magnetkort / RFID Slå koden. Avsluta med att placera touchknappen mot läsaren / dra magnetkortet / håll RFID-mediet mot läsaren. Om felaktig kod angivits eller fel touchknapp / magnetkort / RFID-media använts, visas följande meddelande: * EJ TILLTRÄDE * Misslyckade inloggningsförsök registreras och läggs till i historiken. Ej fullföljt inloggningsförsök Om kod (stjärnor) lämnas på displayen utan någon mer åtgärd så raderas dessa automatiskt efter 5 sekunder. 1.2 Identifiering med magnetkort / RFID Ett KEYsafe kan utrustas med kortläsare för magnetkort eller läsare för RFID. Denna sitter parallellt med touchläsaren, vilket innebär att överallt där en touchknapp används, kan magnetkort / RFID-media användas i stället. Ett magnetkort / RFID-media genererar ett serienummer på samma sätt som en touchknapp, men med skillnaden att numret börjar på bokstaven F. Vissa användare kan få touchknapp och vissa andra kan använda magnetkort / RFID. Det går med andra ord att blanda godtyckligt. 3

4 Kortläsaren använder spår 2, vilket är det vanligaste förekommande. Vanliga magnetkort som bank-, kredit- och passerkort kan användas. 1.3 Ange referensnummer Du kan ange ett referensnummer (t ex nummer på ett nyckelkvitto) i samband med inloggning. Numret kan vara upp till fyra siffror och kommer att lagras i historiken tillsammans med varje nyckeltransaktion som sker vid den aktuella inloggningen. Om endast touchknapp / magnetkort / RFID används: Tryck först #. (S yns ej på displayen) Ange därefter ett referensnummer (t ex 3355). Referensnumret visas i klartext. AVVAKTAR ACCESS >3355 < Avsluta med att placera touchknappen mot läsaren / dra magnetkortet / håll RFID-mediet mot läsaren. Om kod används: Slå kod följt av #. (Syns ej på displayen) Ange därefter referensnummer. Referensnumret visas i klartext. AVVAKTAR ACCESS >****3355 < Avsluta med ENTER/YES eller touchknapp / magnetkort / RFID-media i förekommande fall. Om felaktig kod angetts eller fel touchknapp / magnetkort / RFID-media använts får du följande meddelande: * EJ TILLTRÄDE * Misslyckade inloggningsförsök registreras och läggs till i historiken. 1.4 Inloggning Efter att du loggat in går skåpdörren att öppna. Inloggningen bekräftas med ett meddelande om användarens status: ANV 12 STAT: 3 16: KEYcom+ Textbeskrivning (16 tecken) för användaren kan visas på andra raden. ANV 12 indikerar att användare 12 är inloggad. STAT: 3 indikerar att användaren för närvarande har 3 nycklar uttagna. Den tid som lagras i historiken visas på andra raden. Om dörren inte öppnas inom 4 sekunder sker automatiskt en utloggning och systemet återgår till bevakningsläge. 4

5 1.5 Uttag och insättning av nyckel Efter att skåpets dörr har öppnats lyser dioden med fast sken vid de nyckelpositioner som användaren har behörighet till. Om du har tagit ut några nycklar blinkar dioden vid de nyckelpositioner där de uttagna nycklarna hör hemma. Om du tar ut en nyckel från sin position ljuder en signal, positionens diod blinkar och ett meddelande med information om nyckeln visas: UTTAG NR: 87 SÖDRA ENTRÉN* KEYcom Textbeskrivning (16 tecken) för nyckeln kan visas på andra raden. Om nyckeln hängs tillbaka i sin position ljuder en signal och meddelandet om nyckeln visas igen. Positionens lysdiod övergår också från att blinka till att lysa med ett fast sken. INSÄTTN NR: 87 SÖDRA ENTRÉN* Om nyckeln placeras i fel position kommer skåpet att protestera genom att en pulserande varningssignal ljuder. Dioden vid både den felaktiga och rätta nyckelpositionen blinkar under ett par sekunder. Displayen visar numret på nyckelns rätta position. Varningssignalen fortsätter så länge en nyckel är felplacerad. > FELPLACERING < >> 87 << OBS! En felplacerad nyckel betraktas av systemet som om den inte finns i skåpet. Om du tar ut en nyckel som du inte har behörighet till ljuder en pulserande varningssignal och följande meddelande att visas: INGEN BEHÖRIGHET!!!! Om inte nyckeln hängs tillbaka inom inställd tid (normalt 8 sekunder) kommer ett nyckellarm att aktiveras och den pulserande varningssignalen övergår till en kontinuerlig larmsignal. Om en nyckel från ett annat skåp hängs in ges följande meddelande:!nyckel TILLHÖR!EJ DETTA SKÅP En pulserande varningssignal hörs så länge nyckeln sitter kvar i hållaren. Vilken nyckel som avses visas med långsam blinkning vid aktuell position. 5

6 1.6 Utloggning Du kan logga ut på tre sätt: 1. Genom att stänga dörren. 2. Genom att trycka CANCEL/NO. 3. Automatisk utloggning. När du loggar ut visas information om din inloggning. I ovanstående exempel har användare 35 lämnat in 3 nycklar och tagit ut 2. Systemet återgår sedan till bevakningsläge. > LOGOUT #35 < IN: 3 UT: 2 Det rekommenderade och mest smidiga sättet är att stänga dörren till skåpet. Genom att trycka CANCEL/NO är det möjligt att logga ut utan att stänga dörren. På displayen uppmanas du stänga dörren, den kan stå öppen i 20 sekunder innan skalskyddslarm aktiveras (fabriksinställning, kan ändras mellan 0-60 sekunder). Inom denna period kan en annan användare logga in. Denna funktion kan exempelvis användas om ett antal användare står på kö för att ta ut nycklar. STÄNG DÖRREN! > < Du blir automatiskt utloggad efter 20 sekunders inaktivitet (fabriksinställning, kan ändras mellan 5-60 sekunder). Sedan sker nedräkning till aktivering av skalskyddslarm så länge dörren är öppen. I utloggat läge och med dörren öppen är alla nycklar larmade utan fördröjning. 6

7 1.7 Aktuell status via display I bevakningsläge finns möjligheten att se senaste nyckellarm samt aktuell status direkt på skärmen. Funktionen aktiveras genom att slå en fyrsiffrig kod som vid leverans är 2222 (kan ändras i inställningsmenyn) och sedan trycka ENTER/YES. NR: 7 ANV: 1 10: NR: 4 ANV: 0 12: NYCKLAR UTLÅNADE! NYCKELLARM: 3 RADERA NYCKEL- LARM FLAGGOR? Varje uttagen nyckel visas i tur och ordning med användare och tid för uttaget. Om en nyckel tagits ut obehörigt så visas det med användarnummer 0 (noll). Visa nästa genom att trycka ENTER/YES Du kan avbryta med tangenten CANEL/NO. Systemet återgår då till bevakningsläge. Efter sista nyckeln visas totalt antal uttagna nycklar. Om det finns några sådana, visas sedan de positioner där nyckellarm är registrerade. Gå vidare genom att trycka ENTER/YES Om du stegar igenom hela listan av nyckellarm får du till sist en fråga om att radera dem. KEYcom Om tidsbegränsning är aktiverat, och en uttagen nyckel har överskridit tidsperioden kommer ett tidslarm att inträffa. Detta indikeras med texten: TIDSLARM blinkande på andra raden, när aktuell status visas. Sker ingen knapptryckning inom 10 sekunder sker automatiskt återgång till bevakningsläge. Om ingen nyckel är uttagen visas följande meddelande: ALLA NYCKLAR ÅTERLÄMNADE! 7

8 1.8 Avaktivering av larm När ett larm har aktiverats ljuder en larmsignal. Displayen blinkar och visar orsaken till larmet under de första 5 sekunderna. Larmsignalen kommer sedan att fortsätta ljuda och displayen blinkar och återgår till att visa: AVVAKTAR ACCESS > < Systemet är nu mottagligt för larmavaktivering. Larmavaktivering kan ske på två sätt: Genom att ange larmavaktiveringskoden tillsammans med vanlig identifikation. Genom att ange huvudkod (administratör). Larmavaktiveringskoden är vid leverans Den kan ändras i inställningsmenyn. LARMAVAKTIVERING 1. Med touchknapp / magnetkort / RFID Ange # (syns ej på displayen) och larmavaktiveringskoden. AVVAKTAR ACCESS >55555 < Avsluta med att placera aktuell touchknapp / magnetkort / RFID-media mot läsaren. 2. Med kod Ange din kod, sedan # (syns ej på displayen) och larmavaktiveringskoden. AVVAKTAR ACCESS >****55555 < Avsluta med ENTER/YES. 3. Med touchknapp / magnetkort / RFID och kod Ange din kod, sedan # (syns ej på displayen) och larmavaktiveringskoden. AVVAKTAR ACCESS >****55555 < Avsluta med att placera aktuell touchknapp / magnetkort / RFID-media mot läsaren. Vid lyckad avaktivering visas larmorsak (DÖRR / NYCKEL / STRÖMBORTFALL / TIDSLARM) enligt följande exempel: LARM: DÖRR KEYcom KEYcom Om Om nycklar nycklar inte inte har har lämnats lämnats tillbaka tillbaka inom inom angiven tid så angiven anges tid larmorsak: så anges TIDSLARM larmorsak: TIDSLARM. Larmavaktivering registreras i historiken (användare och tid). När avaktivering av larm sker visas larmorsak i displayen t ex nyckellarm, skalskyddslarm. Notera alltid denna larmorsak så att larmet kan följas upp och nödvändig åtgärd vidtas. För mer detaljerad larmorsak, se registreringar i historiken. 8

9 2. Inloggning med huvudkod Huvudkoden kan användas till att logga in i huvudmenyn och till att avaktivera larm. Skåpet levereras med huvudkoden 1111 men kan ändras till valfri kod upp till åtta siffror. Instruktioner för att ändra huvudkoden finns i avsnitt 6.8. OBS! Det rekommenderas starkt att denna kod ändras innan systemet tas i bruk. När systemet befinner sig i huvudmenyn är alla larm avstängda. Inget blir alltså registrerat om dörren hålls öppen, nycklar tas ur och sätts tillbaka eller om matningspänningen (transformatorn) kopplas ur. OBS! Systemet måste återställas till ursprungsläget innan återgång till bevakningsläge sker. Om nycklar tagits ut så måste de sättas tillbaka. Ändrade nycklar måste läras in. Annars erhålls nyckellarm. När du loggar in med huvudkoden visas vilket datum den äldsta händelsen i historiken har. Historiken lagras på ett sådant sätt att de äldsta händelserna puttas ut ur minnet när nya registreras (något som kallas roterande historik eller FIFO). > HUVUDMENY < HIST: Exemplet visar alltså att vi har registreringar kvar i minnet sedan Öppning av dörr vid inloggning med huvudkoden För att öppna dörren i samband med huvudkodsinloggning anges referensnumret 1. Se 1.3 för vidare information om hur man använder referensnummer. 2.1 Huvudmeny Huvudmenyns uppbyggnad visas nedan. Piltangenterna används för att stega mellan alternativen. ENTER/YES används för att välja ett alternativ. Backa i menystrukturen med CANCEL/NO. Vid inmatning av ett numeriskt värde används vänsterpil för att radera/ändra siffror. Piltangenterna används för att öka respektive minska värdet. [6] NYCKLAR: LÄR IN / ÄNDRA [7] ÄNDRA: ANVÄNDARE [8] ÄNDRA: BEHÖRIGHET [9] SYSTEMINFO [10] INSTÄLL- NINGSMENY [12] ÅTERGÅ TILL BEVAKNING 9

10 3. Inlärning av nycklarnas positioner För att KEYsafe ska veta varje nyckels placering måste nycklarnas positioner läras in minst en gång. Inlärning måste dessutom ske vid tillägg av nya nycklar. HUVUDMENY [6] NYCKLAR: LÄR IN / ÄNDRA 3.1 Total inlärning 1-TOTAL INLÄRN. 2-TILLÄGG AV N. Vid total inlärning läses samtliga isatta nycklars positioner in på nytt. Aktuell status nollställs. Alla tomma positioner räknas som oanvända men kan senare tas i bruk. ÄR DU SÄKER? [ 345] NYCKLAR REGISTRERADE 2 LISTS FOUND> 24 TOTAL KEYPOS Status för inlärningen visas. Gå vidare genom att trycka ENTER/YES. Antal lister och positioner bekräftas. Lysdioden för varje inlärd nyckel tänds. OBS! Om en position inte tänds trots att en nyckelhållare sitter på plats, kontrollera att nyckelhållaren sitter i ordentligt eller att den inte är skadad. 3.2 Tillägg av nycklar 1-TOTAL INLÄRN. 2-TILLÄGG AV N. Funktionen används när nycklar läggs till eller byts ut. Detta kan göras även om andra nycklar finns utlånade. Alla nycklar i skåpet måste dock vara i sin korrekta position. Utbyte kan vara nödvändigt exempelvis om nycklar blivit borttappade eller skadade. ÄR DU SÄKER? [ 4] NYA ELLER UTBYTTA NYCKLAR Status för inlärningen visas. Gå vidare genom att trycka ENTER/YES. Lysdioderna för respektive ny eller utbytt nyckelhållare tänds. Tänk på att användare som skapats tidigare inte automatiskt får behörighet till de nyinlärda nycklarna. 10

11 4. Lägg till/ta bort användare KEYsafe innehåller ett användarregister där varje användare har ett nummer. För att få behörighet till nycklarna måste en användare skapas. HUVUDMENY [7] ÄNDRA: ANVÄNDARE 4.1 Lägg till användare Användare kan få tillträde till KEYsafe med tre olika inloggningskombinationer: Med PIN-kod Med touchknapp / magnetkort / RFID Med kod och touchknapp / magnetkort / RFID 1-LÄGG TILL/ÄNDR 2-TA BORT Välj alternativ 1 för att lägga till en användare. KEYsafe föreslår ett ledigt användarnummer, men det är möjligt att ändra det till valfritt nummer så länge det inte överstiger det maximala antalet möjliga användare. Observera att ingen varning ges om ett redan använt användarnummer anges. Den tidigare användaren blir i detta fall överskriven. En ny användare får automatiskt behörighet till alla inlärda nycklar. NY ANVÄNDARE23 ANSLUT TOUCH/KORT/RFID: ANGE KOD: För att skapa en användare med enbart kod, tryck CANCEL/NO och ange sedan önskad kod. Om touchknapp / magnetkort / RFID-media önskas, placera aktuell touchknapp mot touchläsaren, drag aktuellt magnetkort genom kortläsaren eller håll RFID-mediet över RFID-läsaren. Du får nu en fråga om du vill kombinera inloggningsmediet med en kod. Svara med ENTER/YES eller CANCEL/NO. Om du vill kombinera med kod ber skåpet dig att slå in den direkt. Om inloggningskombinationen redan används av annan användare ges en varningssignal och en ny inloggningskombination kan anges. Samma touchknapp / magnetkort / RFID-media kan ge olika användare med olika koder. 11

12 4.2 Radera användare 1-LÄGG TILL 2-TA BORT ANGE ANVÄNDARE ATT TA BORT: 0 Ange numret på användaren du vill radera. Ange 0 för att avbryta. ANVÄNDARE 23 BORTTAGEN! Användaren raderas ur systemet och användarnumret blir ledigt. Om användaren inte finns visas följande meddelande: ANVÄNDARE 5 FINNS EJ! 4.3 Ändra användares behörighet [8] ÄNDRA: BEHÖRIGHET Varje användare kan tilldelas behörighet till max 8 olika sektioner av nycklar. Ex Användaren har då behörighet till nycklarna 5, 6, 7, 8. ANGE ANVÄNDARE: 5 För att avbryta, ange användarnummer 0. Om ett oanvänt användarnummer anges, visas ett felmeddelande: ANVÄNDARE FINNS EJ! XX Därefter skriver du in start- och slutnummer för varje sektion. Bekräfta med ENTER/YES. Det är möjligt att lägga till sektioner som för tillfället inte har några nycklar. ANGE START-SLUT 1-15 Lysdioderna för sektionen tänds upp efter inmatning. FLER SEKTIONER? Välj ENTER/YES för att lägga till ännu en sektion eller avsluta med CANCEL/NO. 12

13 5. Systeminformation HUVUDMENY [9] SYSTEMINFO Visar teknisk information om systemet. Navigera med och. CPU 170 NAME: SERNR: KEYS 257 USR 1000 KEYsafe namn: Namn kan läggas in via KEYcom Systemets serienummer. Antal nycklar och maximalt antal användare. KEY OFFSET: 0 KEYBUS *NEWMODE* Firm C768 Mjukvarurevision och checksumma LOGG: 1324/4269 TOT: SYSTEMINFO: U=22.8V T=27.8 C Antal registrerade händelser / minneskapacitet. Totalt sedan installation: login / händelser. Systemspänning och temperatur. 13

14 6. Inställningsmeny HUVUDMENY [10] INSTÄLL- NINGSMENY Innehåller alla systemspecifika inställningar. 6.1 Ställa om datum och tid [1] ÄNDRA DATUM & TID ANGE NY TID: 09: Gör ändringar med och. För att bekräfta ett fält och stega åt höger tryck ENTER/YES. Klockan har fyraårskalender dvs. kompenserar för skottår. Omställning mellan sommar- och vintertid sköts inte automatiskt utan måste ändras för hand. 6.2 Larmfördröjning ÖPPEN DÖRR [6] LARM: ÖPPEN DÖRR DÖRRLARM EFTER SEK: 60 När du loggat ut kan dörren vara öppen 60 sekunder innan skalskyddslarm aktiveras (fabriksinställning, kan ändras mellan 0-60 sekunder). Under denna tidsperiod ljuder en pulserande varningssignal för att indikera att larm aktiveras om dörren inte stängs. 6.3 Larmfördröjning OBEHÖRIGT UTTAG [7] LARM: OBEHÖR. UTTAG OBEH. UTTAGSLARM EFTER SEK: 8 Om en användare är inloggad och försöker ta en nyckel den inte har behörighet till har den en viss tid på sig att hänga tillbaka den innan nyckellarm aktiveras. Här kan du ange hur lång den tiden ska vara. Under tidsperioden ljuder en pulserande varningssignal. Hängs nyckeln tillbaka inom tidsperioden nollställs nedräkningen. Händelsen registreras dock i historiken. OBS! I bevakningsläge ges larm utan tidsfördröjning vid uttag av en nyckel. 14

15 6.4 Larmfördröjning STRÖMBORTFALL [8] LARM: STRÖMBORTFALL STRÖMBORTFALLS- LARM EFT. SEK:270 Här kan du ange hur lång fördröjningen innan larm vid strömavbrott ska vara. Den bör vara mellan 10 och 270 sekunder för att förhindra att kortvariga störningar i elnätet förorsakar larm. Detta larm fungerar dessutom som sabotagelarm om strömförsörjningen har kopplats ur. 6.5 Larmutgång STRÖMBORTFALL [9] LARM: UTGÅNG STRÖMBORTFALL STRÖMBORTFALLS- LARM UTGÅNG: 0 Anger hur ett strömavbrottslarm skall påverka larmutgångarna. 0 - Endast internt larm. Ingen av larmutgångarna påverkas. 1 - Nyckellarm aktiveras 2 - Skalskydd aktiveras Kopplas larm för strömbortfall in på larmutgång 2, aktiveras både larm för strömbortfall och larm för skalskydd. Lågnivålarm ges alltid (intern sirén). 6.6 Fördröjning AUTOMATISK UTLOGGNING [10] AUTOMATISK UTLOGGNING AUTOMAT. LOGOUT EFTER SEK: 60 Efter 60 sekunders inaktivitet loggas du automatiskt ut (fabriksinställning, kan ändras mellan 0-60 sekunder). Om en användare står och funderar för länge eller glömmer att logga ut så sker detta alltså automatiskt. Efter utloggningen startar sedan nedräkning för larm för öppen dörr (se avsnitt 6.2). 15

16 6.7 Ändra kod för statusinfo [11] ÄNDRA KOD FÖR STATUSINFO KOD FÖR STATUS- INFO: 2222 Här kan du ändra koden för statusinformationen (se avsnitt 1.7). Koden ska vara fyra siffror och kan inte vara densamma som någon användares PIN-kod. 6.8 Ändra huvudkod Vid leverans är huvudkoden 1111, men den skall ändras innan systemet tas i drift. [12] ÄNDRA HUVUDKOD ÄR DU SÄKER? ANSLUT TOUCH/KORT/RFID: ANGE KOD: 0, Touchknapp, magnetkort, RFID-media och HUVUDKOD ÄNDRAD! kod jämförs med samtliga andra användare innan den godkänns. Om någondera finns tidigare, genereras en varningssignal och ny kod/touchknapp /magnetkort/rfid-media kan anges. VIKTIGT! Om touchknapp, magnetkort, RFID-media för huvudkoden tappas bort eller om kod glömts bort så är det omöjligt att komma in i huvudmenyn. 6.9 Visa batteristatus Systemet får strömförsörjning från ett internt blybatteri (backupbatteri) vid strömavbrott. Detta underhållsladdas automatiskt. Batteriets status kan kontrolleras under denna meny. Om spänningen är minst 13.5 V är batteriet fulladdat. Laddningstiden för uttömt batteri är ca 1.5 dygn. [13] VISA BATTERISTATUS BATTERI: 13.5 V STATUS : 100 % Huvudkoden bör av säkerhetsskäl vara minst sex siffror. För högre säkerhet kan koden kombineras med touchknapp, magnetkort eller RFID-media. 1 Tryck ENTER/YES för att ändra kod. 2 Om du enbart vill ha kod, tryck CANCEL/NO. Därefter skriver du in önskad kod. 3 Om du vill ha ytterligare identifikation placerar du en touchknapp mot läsaren, drar magnetkortet eller håller RFID-mediet framför läsaren. Därefter får du svara CANCEL/NO eller ENTER/YES på om du vill ha kod. Om du svarat ja, anger du sedan nya koden. 16

17 6.10 Ändra språk [14] VÄLJ SPRÅK VÄLJ SPRÅK: 0-3: 1 Här kan du välja mellan de fyra språk som finns förinstallerade i KEYsafe: 0 Engelska (default) 1 Svenska 2 Tyska 3 Danska 6.11 Ändra skåpnummer [15] ÄNDRA SKÅPNUMMER ANGE SKÅPNUMMER: 220 Anger nummer på skåpet vid nätverksanslutning/datorkommunikation. Se KEYcom dokumentationen för mer information Ändra kod för larmavaktivering [16] ÄNDRA KOD LARMAVAKTIVERING KOD FÖR LARMAV- AKTIV.:55555 Ändra det speciella referensnummer som fungerar som larmavaktiveringskod (se avsnitt 1.3) 6.13 Service mode Detta läge är reserverat för service av skåpet. [18] SERVICE MODE 6.14 Återgå till huvudmeny Gå tillbaka till huvudmenyn i menystrukturen. [18] ÅTERGÅ TILL HUVUDMENY 17

18 7. Återgå till bevakning HUVUDMENY [12] ÅTERGÅ TILL BEVAKNING STÄNG DÖRREN! Om dörren står öppen kommer skåpet inte att gå tillbaka till bevakningsläge förrän dörren har stängts. ÅTERGÅR TILL BEVAKNING... 18

19 8. Bootmeny Nätverksinställningar måste göras från bootmenyn i KEYsafe. Från bootmenyn kan nätverksinställningar och serverställningar konfigureras samt nätverksstatusen kontrolleras. 8.1 Logga in till bootmenyn Tryck in och håll resetknappen (placerad på insidan av skåpet) intryckt i 3 sekunder. Skåpet kommer då att starta om. NOVA (C)2004 Boot V1.87 När följande text visas i displayen skall 8 på tangentbordets skåp hållas intryckt. När ett kolon visas på displayen ska du ange koden : Tryck ENTER/YES på tangentbordet för att komma till bootmenyn. Bootmenyn består av fyra undermenyer: 2-Network setup 3-Server conn. setup 4-Check network status * Continue booting... Vandra mellan meny alternativen med och. Välj en undermeny ENTER/YES. 8.2 Nätverksinställning 2-Network setup Tryck ENTER/YES på tangentbordet. 1- Activate DHCP 2- Man IP setup Tryck 2 på tangentbordet för att manuellt konfigurera nätverksinställningarna. Please wait... Enter IP nr Ange IP-nummer för KEYsafesystemet. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. 19

20 Enter Gateway Enter netmask Change IP? Ange default Gateway IP-nummer. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. Ange subnetmask. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. Tryck ENTER/YES för att spara de nya IP-inställningarna i nätverksmodulen. 8.3 Inställning för serveranslutning 3-Server conn. setup Tryck ENTER/YES Enter server IP: Ange serverns IP-nummer. Bekräfta varje del av numret med ENTER/YES. 8.4 Kontrollera nätverksstatus 4- Check network status Tryck ENTER/YES PING 1-GW 2-Serv 3-Other 4-Yahoo 1 - GATEWAY Tryck 1 för att kontrollera anslutningen till default Gateway. Default Gateway IP-nummer visas i displayen tillsammans med svarstiden för PING :0ms 8.5 Fortsätt bootsekvensen * Continue booting Tryck ENTER/YES för att gå ur boot menyn och fortsätta bootsekvensen. 20

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20

KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20 KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20 PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.se INNEHÅLL 1. KEYCOM+... 1 1.1 SYSTEMKRAV... 1 1.2 TILLBEHÖR...

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014)

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014) Nyckel DropBox RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition Teknisk dokumentation (2014) Version 2014-1 sidan 1 / 6 Innehållsförteckning Nyckel DropBox System...

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5 Version Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon växel: 031 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 5. Skruv Trycke

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Installation Manual säkerställer att du använder produkten på ett

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Sida 1 av 19 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(19) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 IsoBase menyer och optioner...

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer