Manual. Linux PU Eagle OSS PU LUA PU SU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161"

Transkript

1 Manual Linux PU Eagle OSS PU LUA PU SU

2 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea - Lista... 6 Presentationsarea - Meny... 7 Presentationsarea - Info... 7 Funktionstangentsarea... 8 Popup... 8 Popup information... 8 Popup inmatning... 9 Popup varning... 9 Popup larm... 9 Lysdioder Generell Hantering Objekt Uttag Knippa Obehörigt uttag Knippa Insättning Knippa Felplacering Knippa Varningar och Larm Öppen Dörr Inaktivitet Spänningstillförsel Meny Huvudmeny Sök Uttagna Objekt Sök Objekt Sök Användare Aktiva Larm Servicemeny Stoppa system Fast IP adress Tid Servicemode Snabbguide... 1 Inloggning... 1 Uttag Knippa... 1 Insättning Knippa... 1 Tysta Larm... 1 Sök... 1 Varningar och Larm... 2 Funktionstangenter... 2 Lysdioder... 2

3 Sida 3 Allmänt Denna manual behandlar användargränssnittet för alla typer av Eagle Anläggningar. OBS! Snabbguiden som avslutar denna manual kan med fördel skrivas ut på ett dubbelsidigt A4 och sättas upp i anslutning till Anläggning. OBS! En Anläggning består av mekaniska och elektroniska komponenter som bör behandlas med försiktighet. I Anläggningen finns även en liten dator som behandlar och loggar alla händelser som inträffar. För att säkerställa långsiktig drift skall endast auktoriserad teknisk personal genomföra service och andra åtgärder på en Anläggning. OBS! Bryt aldrig spänningstillförseln till Anläggningen förrän applikationen med säkerhet är avstängd då detta kan skada data. OBS! Eagle Object Control presenteras på språken Engelska, Svenska och Norska vilket beror av vilket språk respektive användare är kopplad till. Innan inloggning skett presenteras dock allt på engelska. Till höger om själva skåpet/en sitter elektronikenheten där all hantering sker med inloggning, sök osv. Denna elektronikenhet omfattar display, tangentbord och RFID-antenn. Under den interaktiva displayen finns fyra Funktionstangenter som har olika betydelse beroende på i vilken meny Användaren befinner sig. Tangentbordet i övrigt påminner om det som finns på en mobiltelefon och ger möjlighet till både inmatning av siffror och text. RFID-antennen är placerad till vänster om tangentbordet och är markerad med streckade linjer. När Anläggningen är redo att användas visas följande text i displayen (språket beror dock av inställning för Anläggningen): Welcome to Eagle Object Control Please log in Ifall inte någon Användare loggat in i Anläggningen visas skärmsläckare i form av en text som meddelar hur tillgång ges till Anläggningen. Denna text förflyttar sig med jämna mellanrum över skärmen.

4 Sida 4 Inloggning För att få åtkomst till en Anläggning måste en Användare ha minst ett identifierande Lösenord och behörighet till den aktuella Anläggningen. Inloggning kan ske genom: - RFID-tag - RFID-tag + PIN kod - Användarnamn + PIN kod För varje Anläggning är det möjligt att bestämma vilken typ av inloggning som skall användas. Handhavandet är annorlunda beroende på vilken typ av inställning som är satt för Anläggningen. När en Anläggning är inställd på att godta identifiering med Användarnamn (UserName) krävs att Användaren trycker tangenten * innan försök till inloggning görs med identifikation i form av RFID-tag. Som standard godtas inte Användarnamn för identifiering. Inloggning inleds med identifiering följt av eventuellt Lösenord i form av PIN kod. - För identifiering med hjälp av RFID håll tag/bricka/kort i anslutning till RFID-antenn (inte direkt mot RFID-antenn). En ljudsignal indikerar att RFID-signal mottagits av Anläggningen. - För identifiering med hjälp av inmatat Användarnamn skriv in rätt namn och tryck tangenten Enter. - Krävs Lösenord visas detta tydligt med en inmatningsruta (Vid inmatning av PIN ger tangentbordet automatiskt endast tillgång till siffror). Ytterligare inloggning krävs! PIN-kod: - Mata in PIN kod och tryck Enter eller Funktionstangenten Logga in. Krävs redigering av inmatad data är det möjligt att ta bort inmatade tecken genom tryck på Funktionstangenten Ta bort tecken tas bort ett och ett från höger till vänster. OBS! Tangenten Cancel (*) används efter inloggning genomgående för att avbryta inmatning av data och tangenten Enter (#)för att genomföra (exekvera) inmatning av data. Så långt möjligt kommer användandet av Funktionstangenter illustreras istället för dessa tangenter i manualen. OBS! Felaktig inloggning! Ingen behörighet! När felaktig identifiering skett eller Lösenord inte godkänts visas detta genom en pop-up ruta. Det är först möjligt att göra ett nytt försök till inloggning när denna ruta försvunnit och display återgått till normalläge.

5 Sida 5 Statusbild Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Hanterade objekt Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Meny Lås Upp Logga ut När en Användare är inloggad visas alltid en Statusbild med uppgifter om de Knippor (objekt) som tagits ut tidigare och under den aktuella inloggningen. Från denna statusbild är det även möjligt att nå Menyn och manuellt logga ut ur systemet. Systemet loggar automatiskt ut Användaren när sista dörren stängs använd därför endast Funktionstangenten Logga ut i det fall dörrar inte öppnats efter inloggning. OBS! Dörrar som Användaren har behörighet till låses normalt automatiskt upp vid inloggning (styrs av Behörighetsregler). Funktionstangenten Lås Upp skall endast användas när dörr behöver låsas upp efter det att automatisk låsning skett (eller ifall fel uppstått så att dörr inte låsts upp som den skall). OBS!

6 Sida 6 Gränssnitt Genomgående i systemet finns det en generell utformning av gränssnittet i display. Formen består av tre delar ett statiskt sidhuvud, en interaktiv presentationsarea och en funktionstangentsarea. Sidhuvud Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Sidhuvud presenteras på mörkblå bakgrund. Överst till vänster presenteras Anläggningens namn och Användaren som är inloggad och när inloggning skedde. Till höger visas aktuell tid i enlighet med parameterinställning som gjorts i Axsor. Presentationsarea Presentationsarean består av den stora mittersta delen av display och kan anta olika utseende beroende på vad som för tillfället är aktivt och vad Användaren har valt att jobba med för Meny. Presentationsarea - Lista Överskrift Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Beskrivning Knippa Position i Anläggning Tidpunkt för uttag Användare Beskrivning Knippa Tidpunkt för uttag Beskrivning Larm Position/Plats/Objekt Tidpunkt T T T T Det finns flera olika listor som presenteras i systemet. När lista presenteras kan upp till fjorton rader visas samtidigt. Består listan av fler än fjorton rader ges möjlighet att skrolla i listan genom användande av Funktionstangenterna. Listorna består alltid av två, tre eller fyra kolumner och är i sig självförklarande. I bilden ovan visas fyra exempel på vad som presenteras i listorna.

7 Sida 7 Presentationsarea - Meny Sök/Presentation Meny Meddelande Inställningar T T T T Systemet innehåller flera olika menyer. För att nå huvudmenyn tryck Funktionstangenten Meny. Varje meny består av upp till nio funktioner eller nya menyer. Det finns två sätt att öppna en ny undermeny eller starta en funktion: - Med hjälp av Funktionstangenterna Höger/Vänster är det möjligt hoppa mellan de olika ikonerna och trycka Funktionstangenten Välj för att starta. Den ikon som är aktiv markeras med turkos ram, övriga ikoner har blå ram. - Genom att trycka på siffrorna på tangentbordet är det möjligt att genomföra snabbval av ikon för att starta direkt. Den siffra/tangent som relaterad till viss funktion/meny finns angiven uppe till höger inom respektive ram. Presentationsarea - Info Text information Text information Text information T T T T Den tredje och sista utformningen som presentationsarean kan ha är text eller information. När denna typ av area presenteras är det endast möjligt att läsa informationen.

8 Sida 8 Funktionstangentsarea Meny Lås Upp Logga ut Den nedre delen av displayen består av en funktionstangentsarea. I denna area finns fyra interaktiva funktionstangenter som medför olika funktioner och val beroende på vilken meny eller bild som är aktiv. Samtliga funktionstangenter består av en liten illustrerande bild och en förklarande text: Meny Bakåt Logga ut Välj Ok Lås Upp Återställ Sök Ta bort/rensa Vänster Höger Ned Upp Ger åtkomst till Menyer Display och funktion återgår till senaste bild/meny Användaren loggas ut från systemet Aktiverar markerat val Godkänner aktiv popup Låser upp dörrar som Användaren har behörighet till observera att denna Funktionstangent normalt inte behöver användas Återställer larmsignal lokalt i Anläggning Aktiverar sök utifrån ifyllt kriterium Tar bort ifyllda tecken från höger (som backspace) Flyttar markering i Meny till vänster Flyttar markering i Meny till höger Flyttar markering i Lista nedåt (skrolla funktion) Flyttar markering i Lista uppåt (skrolla funktion) När en Funktionstangent inte visar någon ikon och/eller text reagerar inte systemet vid knapptryckning. Popup Utöver det normala displayfönstret kan även information ges till Användaren i form av popup fönster som placeras ovanpå tidigare bild. OBS! Popup visas endast när användare är inloggad undantagen är då inloggning eller kommunikation pågår. OBS! Popup information Rubrik Text Information Ifall det endast rör sig om informativ information kan ruta med blå överdel presenteras för Användaren. Denna

9 Sida 9 ruta försvinner så snart Användaren agerar i en anläggning. Popup inmatning Rubrik Vad som skall anges: När uppgifter skall matas in presenteras en popup med blå överdel och ett inmatningsfält där ifyllda uppgifter presenteras. För att skriva in data används tangentbordet så som en mobiltelefon. När inmatade värden måste vara siffror agerar tangentbordet automatiskt endast med siffror. Popup varning Rubrik Text Information För att göra Användaren uppmärksam på varning presenteras en popup med gul överdel. För att detta fönster skall försvinna krävs att Användaren antingen åtgärdar det som varningen berör eller godkänner varningen genom klick på Funktionstangenten Ok. Tillsammans med varnings-popup avger även systemet en pulserande varningssignal. Popup larm Rubrik Text Information När larm inträffar visas en popup med röd överdel. Detta fönster kvarstår till dess att Användaren loggar ut. Tillsammans med larm-popup avger även systemet en pulserande larmsignal som pågår till dess att larmet kvitterats/avaktiverats i Anläggningen.

10 Sida 10 Lysdioder När en Användare loggat in i systemet och en dörr/slide öppnats tänds lysdioder upp för varje position beroende på olika alternativ: ibutton LED Inne Kopplad Knippa Behörig Fast grönt sken Inne Kopplad Knippa Obehörig Släckt Inne Okopplad Släckt Ute Av inloggad användare Blinkande grönt Ute Av annan användare Släckt Felplacerad Vid aktuell inloggning Fast rött sken + korrekt placering Blinkande rött sken Felplacerad Obehörig Fast orange sken

11 Sida 11 Generell Hantering Objekt I detta avsnitt förklaras i generella termer hur systemet i Anläggningen fungerar. Uttag Knippa När Användare loggat in och öppnat dörr presenteras de positioner varifrån Användaren har behörighet att ta ut Knippor med grön lysdiod. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Hanterade objekt Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Meny Lås Upp Logga ut När uttag görs av Knippa ger systemet ifrån sig en kort pulserande ljudsignal och presenterar beskrivning Knippa och position från vilken uttaget genomförts ifrån i presentationsarean i display. Efter det att uttaget är registrerat börjar lysdioden blinka med grönt sken givet att det var ett behörigt uttag. Görs uttag av ibutton som inte har någon Knippa kopplad till sig (eller som Anläggningen inte har kännedom om) presenteras elektroniskt ID för ibutton istället för beskrivning Knippa. Lysdioden för positionen förblir då släckt. Obehörigt uttag Knippa Görs uttag Knippa som Användaren inte har behörighet till hörs en pulserande varningssignal och en varningspopup visas i display med information om vilken Knippa som tagits ut obehörigt och var denna skall återplaceras. Användaren har cirka 5 sekunder på sig att återplacera Knippa som tagits ut obehörigt innan varning övergår till larm. Inställning av tid för möjlig återplacering av obehörigt uttag görs i Axsor under ikonen Konfiguration. OBS! Genomförs annan aktivitet i Anläggning än återplacering av obehörigt uttagen Knippa övergår varning direkt i larm. OBS!

12 Sida 12 Insättning Knippa När Användare loggat in och öppnat dörr presenteras de positioner varifrån Användaren tidigare tagit ut Knippor ifrån med blinkande grön lysdiod. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Hanterade objekt Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Meny Lås Upp Logga ut När insättning görs av Knippa ger systemet ifrån sig en kort pulserande ljudsignal objektet tas bort från listan över uttag i presentationsarean i display. Efter det att insättningen registrerats börjar lysdioden lysa med grönt sken givet att Användaren har behörighet att ta ut Knippan. Görs insättning av ibutton som inte har någon Knippa kopplad till sig (eller som Anläggningen inte har kännedom om) förblir lysdioden för positionen släckt. Felplacering Knippa Placeras en Knippa på fel position (felplacering) hörs en pulserande varningssignal och en varningspopup visas i display med information om vilken Knippa som placerats fel. Den position där Knippan placerats lyser med rött sken och den position där Knippan skall vara placerad blinkar med rött sken. OBS! En varning för felplacering av Knippa övergår aldrig i larm. OBS! Varningar och Larm Det finns flera parametrar i varje Anläggning som styr när varningar och larm skall ges till Användare. Nedan behandlas flera av dessa (med undantag för tidigare behandlade kring uttag och insättning) med utgångspunkt från de standardvärden som systemet ger. Efter att varning utfärdas är det möjligt att godkänna eller åtgärda varningen. Det ges alltid viss ytterligare tid för aktivitet innan larm inträffar.

13 Sida 13 Endast larm ger ihållande pulserande signal i Anläggning även efter utloggning. Ljudsignal som avges för varning slutar senast när Användare loggat ut. Öppen Dörr När en dörr öppnats startar en timer om tillåten öppettid överskrids avger systemet en varningssignal och visar varningspopup för att dörren varit öppen för lång tid. Från och med att varning för öppen dörr kommit ges Användaren ytterligare ett antal sekunder till dess att larm aktiveras. Systemet ger Användaren totalt det antal sekunder att utföra aktiviteter i en Anläggning efter det att dörr öppnats som ställts in för Anläggningen i Axsor under ikonen Konfiguration. Sker utloggning när dörr är öppen ger systemet direkt varning för öppen dörr och samtliga Knippor är larmade. Inaktivitet När Användaren loggar in i systemet och vid varje ny aktivitet som utförs startas en timer för aktivitet om. Sker ingen aktivitet inom ett antal sekunder utlöses aktivitetstimer, varningssignal avges och en varningspopup visas i display. Efter att varning för inaktivitet kommit ges ytterligare ett antal sekunder innan automatisk utloggning sker av Användaren. Systemet ger Användaren totalt det antal sekunder utan aktivitet innan automatisk utloggning sker som ställts in för Anläggningen i Axsor under ikonen Konfiguration. Spänningstillförsel När det gäller spänning ges varningar och larm om den är för hög eller för låg för att systemet skall må fullt bra och driften skall vara säkerställd. Följande spänningar kontrolleras kontinuerligt av systemet: - Huvudspänning in från Transformator (17 V) - Batterispänning (12 V) - Intern spänning (6 V) Systemet kräver konstant spänningstillförsel, men ifall huvudspänningen skulle fallera av någon anledning finns även batteriback-up för 12 timmar vid vad som benämns normal användning.

14 Sida 14 Meny I detta avsnitt behandlas funktionalitet i Meny. Huvudmeny Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Uttagna objekt Sök objekt Sök Användare 4 5 Aktiva Larm Service Meny Välj Vänster Höger Bakåt Från Huvudmenyn nås samtliga funktioner för sök, kontroll av uppgifter och andra menyer. OBS! Tillgång ges till Service meny, men endast auktoriserad personal bör nyttja de funktioner som ges under denna meny. OBS! Sök Systemet ger möjlighet till sök på ett antal olika sätt, vilka presenteras nedan. I de fall det inte ges möjlighet till att mata in sökkriterier innan sök aktiveras presenteras en fördefinierad rapport direkt av systemet. Rubrik Vad som skall anges:

15 Sida 15 Sökkriterier anges alltid i inamtningspopup med hjälp av tangentbordet. När data är inmatat tryck på Funktionstangenten Sök. OBS! När sökkriterier skall fyllas i är det alltid beskrivning av objektet eller användarens namn som skall anges. OBS! Den lista som presenteras efter sök har aktiverats kommer att bestå av samtliga objekt som innehåller den text som angivits som kriterium. Funktionstangenten Välj ger möjlighet att se ytterligare information kring Knippan och/eller Användaren såsom Användarens telefonnummer ifall det angetts i systemet att detta skall visas. Uttagna Objekt Här presenteras samtliga objekt/knippor som är uttagna från systemet samt av vem och när uttaget gjorts. Här anges inga kriterium innan sök aktiveras. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Uttagna objekt Hemposition Beskrivning Knippa Användare Tidpunkt för uttag Välj Ned Upp Bakåt

16 Sida 16 Sök Objekt Här presenteras samtliga objekt/knippor som uppfyller angivet sök kriterium samt uppgifter om var denna är placerad eller vem som har knippan uttagen tillsammans med tidpunkt för senaste aktiviteten med det aktuella objektet. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Objekt Hemposition Beskrivning Knippa Position/Användare Tidpunkt Välj Ned Upp Bakåt Sök Användare Här presenteras samtliga Användare som uppfyller angivet sökkriterium samt uppgifter om vilken Knippa som Användaren har uttagen tillsammans med tidpunkt för uttag av det aktuella objektet. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Användare Användare Beskrivning Knippa Tidpunkt för uttag/insättning Välj Ned Upp Bakåt

17 Sida 17 Aktiva Larm Här presenteras samtliga larm som inte avaktiverats lokalt i Anläggningen. Här anges inga kriterium innan sök aktiveras. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Aktiva Larm Larmtyp Position/Objekt Tidpunkt för inträffande Välj Återställ Bakåt I denna lista presenteras endast de larm som inträffat sedan någon Användare senast kontrollerade och återställde larm i Anläggningen. OBS! För att lokalt avaktivera larm och därmed stänga av larmsignal för de aktuella aktiva larmen måste Användaren trycka funktionstangenten Återställ. OBS!

18 Sida 18 Servicemeny Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Stoppa System Fast IP Datum/Tid Servicemode Välj Vänster Höger Bakåt OBS! Tillgång ges till Servicemeny, men endast auktoriserad personal bör nyttja de funktioner som ges under denna meny. För samtliga funktioner krävs speciellt lösenord. OBS! Stoppa system Här är det möjligt att stänga ned systemet för att exempelvis utföra serviceåtgärder. OBS! Spänningstillförseln får inte brytas innan systemet stängts av korrekt då detta kan skada systemet och även medföra att data förstörs. OBS! För att kunna stänga ned systemet måste ett korrekt Lösenord matas in. När detta är gjort måste stopp av systemet bekräftas genom att återigen samma menyval görs (då har menyvalet ändrats till Bekräfta stoppa). 4 Bekräfta Stoppa

19 Sida 19 Fast IP adress Här anges ifall systemet skall ha en fast IP adress detta förordnas inte i och med att serversidan alltid har information om systemets IP-adress ändå. Ifall uppgifter fylls i felaktigt är enda möjligheten att förändra dessa att återigen besöka denna funktion. Tid Här anges systemets tid i UTF detta innebär att det inte är den lokala tiden som skall anges. Samtliga händelser i Anläggningen registreras utifrån denna tid, varför det är viktigt att denna är korrekt. Servicemode Här är det möjligt att testa Anläggningens funktion. Systemet ställs då in i ett testläge där samtliga event och funktioner kan testas och loggas. De tester som utförs loggas om så önskas ner i en egen databas som kan avläsas i administrationsgränssnittet under ikonen Konfiguration och fliken Testresultat. De tester som utförs i servicemode inkluderas inte i den normala historiken, men de Knippor eller Dörrar som inte återställs till det som gällde innan servicemode kommer att hanteras i den ordinära historiken. Se servicemanual för ytterligare information om Servicemode.

20 Snabbguide Inloggning Ifall inte någon Användare loggat in i Anläggningen visas normalt skärmsläckare. För att få åtkomst till en Anläggning måste en Användare ha minst ett identifierande Lösenord och behörighet till den aktuella Anläggningen. När en Anläggning är inställd på att godta identifiering med Användarnamn (UserName) krävs att Användaren trycker tangenten * innan försök till inloggning görs med identifikation i form av RFID-tag. Inloggning inleds med identifiering följt av eventuellt Lösenord i form av PIN kod. - Håll tag/bricka/kort i direkt anslutning till RFID-antennen till vänster om tangentbordet eller mata in Användarnamn och tryck tangenten Enter. - Krävs Lösenord visas detta tydligt med en inmatningsruta Mata in PIN kod och tryck Enter eller Funktionstangenten Logga in. Uttag Knippa När uttag görs av Knippa ger systemet ifrån sig ljudsignal och presenterar beskrivning Knippa och position från vilken uttaget genomförts. Efter det att uttaget är registrerat börjar lysdioden blinka med grönt sken givet att det var ett behörigt uttag. Obehörigt uttag Knippa Görs uttag av Knippa som Användaren inte har behörighet till hörs en varningssignal och en varningspopup visas. Användaren har cirka 5 sekunder på sig att återplacera Knippa som tagits ut obehörigt innan varning övergår till larm. Insättning Knippa När Användare loggat in och öppnat dörr presenteras de positioner varifrån Användaren tidigare tagit ut Knippor ifrån med blinkande grön lysdiod. När insättning görs av Knippa ger systemet ifrån sig en ljudsignal. Efter det att insättningen registrerats börjar lysdioden lysa med grönt sken givet att Användaren har behörighet att ta ut Knippan. Felplacering Knippa Placeras en Knippa på fel position (felplacering) lyser den position där Knippan placerats med rött sken och den position där Knippan skall vara placerad blinkar med rött sken. Tysta Larm Logga in och välj Meny -> Aktiva Larm (4) och återställ genom att trycka på Funktionstangenten Återställ. Sök Logga in och välj Meny och därefter den sökning som önskas: - (1) Uttagna Knippor visar uttagna Knippor och vem som har dem - (2) Sök Knippa visar var Knippa finns placerad - (3) Sök Användare visar Användares uttagna Knippor Sökkriterier anges i inmatningspopup med hjälp av tangentbordet. När data är inmatat tryck på Funktionstangenten Sök.

21 Sida 2 Varningar och Larm Utöver obehöriga uttag som ger varning och larm. Öppen Dörr När en dörr öppnats startar en timer efter ett antal sekunder avger systemet en varningssignal och visar varningspopup för att dörren varit öppen under lång tid. Från och med att varning för öppen dörr kommit ges Användaren ytterligare ett antal sekunder till dess att larm aktiveras. Sker utloggning när dörr är öppen ges systemet direkt varning för öppen dörr och samtliga Knippor är larmade. Inaktivitet När Användaren loggar in i systemet och vid varje ny aktivitet som utförs startas en timer för aktivitet om. Sker ingen aktivitet inom ett antal sekunder utlöses aktivitetstimer, varningssignal avges och en varningspopup visas i display. Efter att varning för inaktivitet kommit ges ytterligare ett antal sekunder innan automatisk utloggning sker av Användaren. Spänningstillförsel När det gäller spänning ges varningar och larm både när denna är för hög och när den är för låg för att systemet skall må fullt bra och driften skall vara säkerställd. Följande spänningar kontrolleras kontinuerligt av systemet: - Huvudspänning från Transformator (17 V) - Batterispänning (12 V) - Intern spänning (6 V) Funktionstangenter I denna area finns fyra interaktiva funktionstangenter som medför olika funktioner och val beroende på vilken meny eller bild som är aktiv. Välj Ok Lås Upp Återställ Sök Ta bort/rensa Vänster Höger Ned Upp Lysdioder När en Användare loggat in i systemet och en dörr/slide öppnats tänds lysdioder upp för varje position beroende på olika alternativ: Inne Inne Kopplad Knippa Kopplad Knippa Behörig Obehörig Fast grönt Släckt Inne Okopplad Släckt Ute Ute Fel Fel Av inloggad användare Av annan användare Kopplad Knippa Senaste placering Blinkande grönt Släckt Fast rött Fast rött + korrekt Blinkande rött Meny Bläddra Bakåt Logga ut

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys Manual Version 1.3.1015 Base Pro Module Organization Module Keys Sida 2 Innehåll Allmänt... 4 Inloggning... 5 Statussida... 6 Gränssnitt... 7 Ikonarea... 7 Editeringsarea - data... 7 Editeringsarea lista...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer

Övervakningssystem FICO-128 Användarinstruktion

Övervakningssystem FICO-128 Användarinstruktion Användarinstruktion Övervakningssystem FICO-128 för övervakning och motionering av brandspjäll. Denna instruktion innehåller de avsnitt som brukaren av systemet vanligen har användning för. För utförligare

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Konfiguration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com

Konfiguration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com cloud.tidomat.com Innehåll Konfiguration av porttelefon... 3 Abonnemang... 3 Konto... 3 Logga in första gången... 3 Språkval... 3 Benämningar... 3 Porttelefonens nummer... 3 Konfiguration av porttelefon...

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Display Display Tangentbord

Display Display Tangentbord 2. LÄGENHETSDISPLAY Display Displayen kommunicerar med HemNoden via en RS485- buss och inkluderar en alfanumerisk display med 4 x 20 tecken och ett svenskt tangentbord med 64 tangenter. Med hjälp av displayen

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installationsguide läsplatta

Installationsguide läsplatta Installationsguide läsplatta 1. Du startar läsplattan genom att hålla in på/av-knappen (power) som sitter längst upp på långsidan på läsplattan. Släcks skärmen så trycker du bara en gång nätt på på/av-knappen

Läs mer

Allmänt. Beskrivning av funktioner

Allmänt. Beskrivning av funktioner Allmänt Beskrivning av funktioner När kommandon beskrivs i manualtexten anges t ex Välj Avbryt. Det är därefter upp till användaren att välja på vilket sätt man vill aktivera funktionen. Tangentbordsknappar

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Manual 3C/Comporto. Manual 3C/Comporto

Manual 3C/Comporto. Manual 3C/Comporto Manual 3C/Comporto 1 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Logga in med etjänstekort i 3C 5 Byte av användarkonto under inloggning 7 Utloggning i 3C 7 Manual Huvudmeny 8 Registrera post 9 Söka post 10 Visa

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL HANDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

HANDHAVANDEMANUAL HANDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F HANDHAVANDEMANUAL HANDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Innehåll 1 Handterminal IQnavigator... 3 1.1 Allmänt...3 1.2 Handhavande...4 1.3 Knappar...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tangentbord...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Aktivitetsstöd Ledare

Aktivitetsstöd Ledare Aktivitetsstöd Ledare Sidan 1 (18) Datum: 2012 01 11 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 6 1.4 Huvudmeny

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20. PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.

KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20. PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam. KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20 PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.se INNEHÅLL 1. ANVÄNDANDE... 3 1.1 IDENTIFIERING AV ANVÄNDARE...

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Sidan 1 av 12 MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Taxi Stockholm tar fram en egen manual till nya taxametern MegTax MTME350 istället för den manual som Structab har gjort. Under tiden det arbetet pågår

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

M E D D E L A N D E!

M E D D E L A N D E! Till alla lägenhetsinnehavare. M E D D E L A N D E! Vi har i alla år haft det så att den vanliga källarnyckeln också har passat till tvättstugan. Detta har inneburit att alla har haft tillträde till tvättstugan.

Läs mer

Annan användare är inloggad

Annan användare är inloggad Instruktion: Logga in i Treserva med tjänste-id eller reservkort När du ska logga in på din arbetsdator ska du använda dig av ditt tjänste-id. Du loggar in på olika sätt beroende på om din dator är avstängd,

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Motorvärmarsystem. Användarmanual Ver 3.0

Motorvärmarsystem. Användarmanual Ver 3.0 Motorvärmarsystem Användarmanual Ver 3.0 Altero Motorvärmarlösningar Översikt uttagshuv Allmänt Altero Green Tech Motorvärmarsystem kan användas i fyra olika lägen: - Stand alone konstant aktiv - Stand

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Net2 Pro - Snabbguide

Net2 Pro - Snabbguide Net2 Pro - Snabbguide Snabbguide för installation och grundfunktioner i mjukvaran Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Net2 Pro är en PC-baserad mjukvara för administration av passersystemet. Net2 Pro ger

Läs mer

Motorvärmarsystem med Server Användare manual

Motorvärmarsystem med Server Användare manual 2014-09- 12 1 Motorvärmarsystem med Server Användare manual 2014-09- 12 2 1 Allmänt Användning av motorvärmarsystem med server kräver RFID nyckel för identifiering. Aktuell avresetid som visas vid inloggning

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE

ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE MANUAL FÖR ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE VID YTTERLIGARE FRÅGOR RING 010-101 15 80 ELLER MAILA PÅ INFO@1TIME.SE Grattis till ditt val elektronisk personalliggare från 1Time. I

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7)

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7) Netwise Quick Netwise Quick... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Nytt snabbval... 5 Ta bort snabbval...6 Använda snabbval... 6 Ta bort snabbval...6 Tillfällig aktivitet...

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn)

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn) ANVÄNDA EXCEL WEB Beskrivning av startsidan och dess grundläggande funktioner Beskrivning av startsidan Startsidan erbjuder följande funktioner: Statusinformation Inloggning (om du är inloggad eller utloggad)

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer